AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!
 /   /  / Elatustuen ja -avun indeksikorotus 1.1.2012 alkaen

Elatustuen ja -avun indeksikorotus 1.1.2012 alkaen

134 Vastausta 11 397 Lukukertaa
Hei!

Kelan etuudet 1.1.2012 alkaen -ketjussa toivottiin erillistä tiedotetta koskien elatustukien ja -apujen indeksikorotusta.

Elatustuki ja elatusapu nousevat 3,57 %

Elatustuki ja elatusapu ovat sidottu elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2012 alkaen 3,57 %. Elatustuki on ensi vuoden alusta 147,96 euroa lasta kohti kuukaudessa. Kela korottaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Korotus koskee myös kaikkia elatusapuja riippumatta siitä, maksaako Kela elatustukea. Elatusvelvollisen tulee maksaa 3,57 prosentilla korotettua elatusapua 1.1.2012 alkaen.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen myötä. Maksuvapautuksen tuloraja on 1044 euroa kuukaudessa, ja tätä tulorajaa korotetaan 261 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Ystävällisin terveisin
Kela-Kerttu
MAINITTAKOON VIELÄ, MIKÄLI INDEKSIKOROTUS VAIKUTTAISI
TUOMIOSSA MÄÄRÄTTYYN ELATUSAVUN MÄÄRÄÄN, MYÖS LAPSILISÄN INDEKSIKOROTUS VAIKUTTAISI ELATUSAVUN MÄÄRÄÄ ALENTAVASTI,
KOSKA LAPSILISÄN MÄÄRÄ ON HUOMIOITU TUOMIOSSA ELATUSAPUA ALENTAVANA TEKIJÄNÄ!!!
Hei!

Kaikille lukijoille tiedoksi, että elatusavun indeksikorotukset perustuvat lakiin eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (29.8.2008/583), joka löytyy osoitteesta
http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20080583

Edellinen kirjoittaja on tuonut oman mielipiteensä esille hyvin useassa keskustelussa ja häntä on kehotettu olemaan yhteydessä eduskunnan oikeusasiamieheen, jos hän kokee, ettei kyseinen laki ole hänen kohdallaan oikeudenmukainen.

Kaikki uhkaavat ja solvaavat viestit tullaan poistamaan, joten Kela-Kerttu toivoo, että edellinen kirjoittaja lopettaisi asiattoman kirjoittelun.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Miksi kela-kerttu ei ota kantaa lapsilisään ja sen indeksiin, joka on sisällytetty
elatusapuun, vaikuttaa elatusapua alentavasti ja kumoaa elatusavun mahdollisen indeksin???
Eiköhän se elatustarve ole noussut moninkertaisesti aikoinaan toteutetun oikeuden päätöksen/sopimuksen jälkeen. Elinkustannusindeksi joka tapauksessa laahaa jäljessä todellisista kustannuksista.
Hei,

miten toimia, jos kuukausitulot vaihtelevat kuukausittain maksuvapautusrajan tuntumassa siten, että joinain kuukaisina tulot jäävät rajan alle ja toisinaan menevät hilkulla rajan yli? Maksetuista kuukausistahan ei voi saada jälkikäteen vapautusta, sillä ei ole mitään maksamatonta mistä vapauttaa, mutta kyseisen kuukauden tulot selviävät aina vasta kuukauden viimeinen päivä? Pitääkö siis elatusapuvelan antaa kertyä ja maksaa tarvittaessa pois se ns. kuukauden myöhässä alkuperäisestä maksupäivästä?

Oikeuttaako vanhempainvapaa maksuvapautukseen, jos tulot tästä syystä jäävät alle maksuvapautusrajan?
Hei

Maksuvapautusta ei voida myöntää , jos erääntynyt elatusapu on jo maksettu.
Voit halutessasi hakea maksuvapautusta kuukausittain, heti sen jälkeen, kun olet saanut tiedon ko. kuukauden tuloista. Tuloistahan pitää lähettää hakemuksen liitteeksi erillinen todistus, jossa näkyy bruttosumma ja maksupäivä jos maksaja on jokin muu taho kuin Kela. Näin ollen elatusapuvelan tulee olla erääntynyt, jotta mahdollinen maksuvapautus voidaan myöntää. Jos elatusapuvelkaa ehtii kerääntyä useammalta kuukaudelta, suosittelen olemaan yhteydessä Kelan perintäyksikköön, jonka kanssa voit sopia maksuvapautuksen hakemisen ajankohdasta. Näin velkaa ei turhaan lähetetä ulosoton perittäväksi. Toki sinun tulee huomioida se mahdollisuus, että kaikilta kuukausilta ei maksuvapautta voidakaan myöntää, jolloin perittävää voi tulla useamman kuukauden ajalta. Tämä tilannehan voi tulla silloin, jos haet maksuvapautusta takautuvasti useammalta kuukaudelta jälkikäteen.

Vanhempainvapaa on yksi peruste maksuvapauden myöntämiselle annetut tulorajat huomioon ottaen.

Terveisin

Kela-Kerttu
Mun mielestä on väärin että joka kerta kun elatusvelvollinen saa uuden lapsen hän voi jäädä vanhempainvapaalle ja näin laittaa entinen puoliso maksamaan isomman osan aikaisempien lasten elatuksesta. Pitäähän lähivanhemmankin miettiä kykeneekö elättämään enempää lapsia ennenkuin niitä tekee. Vai saanko minäkin vaatia isompaa elatusmaksua esikoiselle sillä perusteella että olen hoitovapaalla nuorimmaisesta jonka kanssa entinen puoliso ei ole missään tekemisissä???
Hei!

Kiitos kommentistasi.

Elatusavun määrää koskevissa asioissa kannattaa aina olla yhteydessä siihen tahoon, joka on vahvistanut elatussopimuksen (lastenvalvoja, käräjäoikeus). Jos perheen tilanne tai elatusvelvollisen maksukyky muuttuu, voi elatussopimuksen vahvistaja tarkistaa miten se vaikuttaa elatusapuun.

Jos elatusavun määrä laskee elatusvelvollisen alentuneen maksukyvyn vuoksi Kelan elatustukea pienemmäksi, voi lähivanhempi hakea Kelasta erotustuen, jolloin elatusvelvollisen osa ja Kelan maksama elatustuki yhteensä vastaisivat täysimääräistä elatustukea.

Valitettavasti tämän tarkempaa vastausta en voi kommentiisi antaa. Jos haluat lisätietoa, kertoisitko tarkemmin tilanteestasi tai ole tarvittaessa yhteydessä Kelan Lapsiperheet-palvelunumeroon 020 692 206 (auki ma-pe klo 8-18).

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
hmm.. asiasta vähän sivuun mutta mikä on elatusmaksun suuruus n1700e/kk tuloilla??
Minulle tuli ilmoitus Kelasta että elatustuen määrä tulee olemaan 134,57e/kk, miten summa on niin pieni? ihan kuin se olisi laskenut.. :O

Miksi saan niin vähän elatustukea?? Kelaan ei pääse soittamalla läpi, olen koittanut jo tunteja päästä..
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Oletko saanut maksuilmoituksen vai oliko kyseessä juuri kirje 1.1.2012 voimaan tulevista indeksikorotuksista?

Jos kyse oli indeksikorotuskirjeestä, kirjeessä on mainittu ainoastaan miten paljon elatusvelvollisen tulisi maksaa elatussopimuksessa vahvistettua elatusapua. Elatustuen määrä voi siis edelleenkin olla korkeampi.

Täysimääräistä elatustukea (142,86€/kk vuonna 2011, 147,96€/kk vuonna 2012) voi saada, jos Kela maksaa elatustuen laiminlyönnin perusteella ja elatusavun määrä on täysimääräistä elatustukea korkeampi tai elatusapu on määritelty elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen alentuneen maksukyvyn vuoksi. Myös ns. 0-sopimuksen perusteella elatustuki maksetaan täysimääräisenä.

Jos elatusapu on määritelty pienemmäksi jonkun muun syyn kuin elatusvelvollisen maksukyvyn vuoksi, ei Kela voi maksaa enempää kuin mitä elatusapu on tällä hetkellä indeksikorotuksen jälkeen.

Asiaa voi tarvittaessa selvittää Lapsiperheiden palvelunumerossa 020 692 206. Jos et pääse soittamalla läpi, kertoisitko tarkemmin minkälaisesta sopimuksesta on teidän tapauksessanne kyse, niin Kela-Kerttu yrittää auttaa sinua tulkitsemaan saamaasi kirjettä.

Jouluisin terveisin
Kela-Kerttu
Hei! Miehelläni on edellisestä liitosta 12-vuotias lapsi, josta hän maksaa elatusapua. Mieheni on ollut koko syksyn työttömänä ja ainoastaan ansiosidonnaisen työttömyystuen varassa eli kk-tulot ovat olleet noin 900 e/kk. Silti hän joutuu maksamaan n.150 euroa/kk elatusmaksua. Nyt hän sai Kelalta kirjeen, jossa sanotaan elatusavun määrän olevan 1.1.2012 lähtien n. 170 e/kk. Meneekö tämä nyt ihan oikein - ja jos ei, mitä asialle voi tehdä? Ja vielä: mikäli lapsen isä ei saa tavata lastaan säännöllisesti yhteishuoltajuudesta huolimatta, onko tällä asialla mitään vaikutusta elatusapuasiaan? Kiitokset jo etukäteen vastauksesta!
Hei

Kiitos kysymyksestä.

Puolisosi on saanut tiedoksi elatusavun uuden indeksikorotuksella tarkistetun elatusavunmäärän. Elatusavun määrä tarkistetaan vuosittain ja määräkin nousee joka vuosi. Tästä lähetään elatusvelvollisille ja elatustuensaajille kirjeet aina näin joulun alla.

Koska puolisosi taloudellinen tilanne on muuttunut työttömyyden vuoksi, hän voisi olla yhteydessä kotikunnanlasten valvojaan. Lastenvalvojan kanssa kannattaisi keskustella muuttuneesta tilanteesta ja selvitellä olisiko mahdollista tehdä uusi elatussopimus muuttuneen tilanteen vuoksi.

Kannattaa myös tutkia onko puolisollasi mahdollisuus maksuvapautukseen. Ohessa linkki, josta saatte lisätietoja maksuvapautuksesta ja siihen liittyvistä tulorajoista. Kannattaa huomioida, että maksuvapautus voidaan antaa vain elatustukea (vuonna 2011 142,86 e/kk) vastaavasta määrästä. Elatusavun ja elatustuen erotus jää joka tapauksessa elatusvelvollisen maksettavaksi, vaikka oikeus maksuvapautukseen syntyisi tulojen pienuuden vuoksi.

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/280610100846SK?OpenDocument

Jouluisin terveisin
Kela-Kerttu
Kela Kerttu,

voisitteko perustella mihin faktaan tämä 3.57% korotus perustuu? MIten Kela tai muu viranomainen laskee kyseisen indeksikorotuksen?

Nykyisellään Kelan toiminta tässä kyseisessä asiassa on epäilyksiä herättävää. Olisikin parempi, jos Kela neuvottelisi asiasta esimerkiksi Elatusvelvollisten Liiton ja yksinhuoltajien liiton kanssa.
Eikös se perustu elinkustannusindeksiin, näinhän laissa sanotaan? Mitä epäilyksiä herättävää on jos joku toimii lain mukaan? Enemmän epäilyksiä herättäisi epämääräiset keskustelut?
Hei!

Tässä vastaus nimimerkille "Kattolamppu":

Kela ei pysty vaikuttamaan indeksikorotuksen määrään koska pohjalla on laki Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin. Elatusavun- ja tuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin nousua vastaavasti.

Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan.

Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1764 lokakuussa 2010 ja 1827 lokakuussa 2011. Elinkustannusindeksin nousu lokakuusta 2010 lokakuuhun 2011 oli 3,57%.

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia näin ollen korotetaan 3,57% 1.1.2012 lukien.

Tässä vielä linkki Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille, josta löytyy tarkempi tieto asiasta:
http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/view/1574544#fi

Jouluisin terveisin
Kela-Kerttu
Myös Lapsilisän indeksi vaikuttaa Elatusavun indeksiin vähentävästi,
koska Lapsilisä vähennetään laskennallisesta elatusavusta, vaikuttaa
siis Elatusapua vähentävästi...asuinkulutkin ovat nousseet...

Kela ottaakin huomioon vain itselle edulliset asiat ja vääntää vastaan
vaikka päin harmaan kiven eikä anna mitään periksi... no ei se mitään
jätetään indeksit maksamatta niin saa Kelankin tantat töitä kun toimivat
asiassa kiistatta lainvastaisesti... ja tietysti valtiolle lisää kuluja:)
Mitä jos elatustueksi on määrätty sopimuksessa pienempi summa (soppari tehty 2005 ja vaikka tulee indeksikorotukset niin maksu laahaa hiukkasen perässä) kuin Kelan maksama elatusapu? Pystyykö sopparia muuttamaan/tarkistamaan ilman käräjillä käyntiä.
Sopimuksen pystyy muuttamaan, jos molemmat osapuolet siihen suostuvat. Jos elatusvelvollinen ei suostu tekemään uutta sopimusta, tuomioistuin on ainoa vaihtoehto.
Hei!

Jos elatusapu on määritelty elatussopimuksessa alemmaksi jonkun muun syyn kuin elatusvelvollisen alentuneen maksukyvyn vuoksi, ei Kela voi maksaa laiminlyönnin perusteella enempää kuin indeksikorotetun elatusavun verran. Erotustukea Kela ei voi maksaa ollenkaan tämän sopimuksen perusteella.

Jos haluat saada tämän päivän tasossa olevan elatustuen, tulisi elatussopimusta tai tuomiota päivittää. Kela voi maksaa elatustukea vain sellaisen sopimuksen perusteella, joka on vahvistettu lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa.

Aikaisemmin on mainittu myös lapsilisän indeksikorotuksesta, että sen tulisi vaikuttaa elatusavun indeksiin vähentävästi:

Lapsilisän indeksi perustuu kansaneläkeindeksiin ja elatusavun indeksi puolestaan elinkustannusindeksiin. Kyse on kahdesta eri tuesta ja indeksistä, eikä nämä ole mitenkään toisistaan riippuvaisia. Kela ei itse voi huomioida lapsilisän korotusta elatusavun määrässä ilman elatussopimuksen/tuomion päivittämistä. Jos vanhemmat haluavat, että tulojen/menojen muutokset huomioidaan elatusavussa, ohjaisin olemaan yhteydessä elatussopimuksen/tuomion vahvistaneeseen tahoon.

Jouluisin terveisin
Kela-Kerttu.
Hei Kela-Kerttu,

Mitens kun kävin Perheoikeudelliset asiat/lastenvalvojan luona sopimassa uuden elatusmaksun pari kuukautta sitten, joka on suurempi kuin perusmaksu.
Tuleeko siihenkin nyt korotus vuoden vaihteessa?
Kun tämä uusi maksu laskettiin tulojeni mukaan.
Hei!

Indeksikorotus tulee kaikkiin elatusapuihin. Tarvittaessa voit olla yhteydessä lastenvalvojaan ja selvittää asiaa hänen kanssaan.

Terveisin
Kela-Kerttu
Jepulis jee. Kerrankin positiivis/realistista palautetta täältä yhdeltä isältä Kela-Kertulle. Sosiaalihuollossa sovittiin lasten elatuksesta ja ihan tyytyväinen olin saamaani maksuun ja sen maksan loppuun asti, kuten isän pitääkin ja muutenkin osallistun lasten harastuksiin ja syöttämisiin :). Tietenkin siinä elatusmaksun sopimus-tilanteessa pitää olla vähän kuin kaupanteossa ja tuoda omat ajatukset hyvin painokkaasti esille, ettei vaan se "lapsen etu" toteudu. Lapsen etu ja myös vanhempien etu, kulkevat käsi kädessä ja näin luodaan lapsen vanhemmille mahdollisimman riidaton tulevaisuus. Se on aina syytä muistaa, kun pelkkiä numeroita katsotaan. Täältä sainkin tuon tärkeimmän tiedon, että 3,57 % nousee, joten taas on mentävä ruinaamaan pomolta 3,57% korotus, kun kaikki muutkin valtion ja kunnan keksimät maksut tuntuu noudattavan samaa linjaa. Palkka nousee ja korotuksiin ne menee, hoh hoijaa, mutta eipä tuo mikään kauhian iso korotus ole. Kiitos kuitenkin tiedosta ja tsemppiä jo voimia näillä palstoilla vastailemiseen. Hienoa, kun "viranomainenkin" jaksaa täällä antaa fiksua ja hyvää palautetta.
Kela-Kertulle kysymys: Kelle elatusvelvollisille postitetaan kirje, joissa on infoa indeksikorotuksista? Itse en ole viiden vuoden aikana saanut yhtään kirjettä Kelalta tai mualtakaan, missä olisi ollut tietoa indeksikorotuksista.
Helpottaisi huomattavasti kunnei tarvitsisi joka joulukuu taskulaskin kourassa laskea prosenttilaskuja. Edellisellä kerralla tuli pyöristysvirhe ja maksoin 3 senttiä liian vähän, johan alettiin uhkailemaan ulosotolla ja oikeustoimilla, siis ex-vaimon suunnalta.
Pitkää tikkua vetämälläkö ratkaistaan kelle postitetaan infopaketti näistä indeksikorotuksista??
Kela lähettää vain niille elatusvelvollisille, joiden lapsista se maksaa elatustukea. Jos maksat koko summan suoraan lapsen äidille, ei Kelalla ole asiasta mitään tietoa eikä se Kelalle kuulu.
Hei!

Kela postittaa indeksikorotuksen niille elatusvelvollisille, jotka maksavat elatusavun Kelaan ja Kela maksaa elatustuen lapsen lähivanhemmalle.

Jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan lähivanhemmalle, ei Kela ole kuviossa mitenkään mukana, eikä myöskään postita kirjeitä indeksikorotuksesta. Nämä elatusvelvolliset voivat laskea elatusavun indeksikorotuksen itse tai käydä sosiaalitoimistossa merkkauttamassa uuden summan elatussopimukseen.

Terveisin
Kela-Kerttu
Mikä ihmeen järjestely on sellainen, jossa elatusvelvollinen maksaa elatusavun Kelaan ja Kela maksaa jne.???
En ole koskaan kuullut moisesta enkä ole siten myöskään koskaan saanut mitään kirjettä indeksikorotuksesta enkä ole kuullut kenestäkään tutusta elatusvelvollisesta, joka olisi kuullut saatika maksanut indeksikorotettua elatusmaksua! Nyt vuodenvaihteessa lasteni äiti oli jossain kahvipöytäkeskustelussa kuullut ensimmäistä kertaa koko asiasta (lapset 14 v.) ja vaati minulta siten indeksikorotusta.

Tämän asian tiedottaminen on hoidettu aivan käsittämättömän huonosti. Myöskään nykyinen vaimoni ei ole aiemmin kuullut tällaisesta indeksikorotuksesta, eikä hänen aiemmasta liitosta peruja olevasta lapsesta ole koskaan korotettua elatusmaksua saanut.

Olisi paikallaan varmaan jonkun Kelasta mennä iltauutisiin kertomaan asiasta.
Se on se järjestely, että jos etävanhempi laiminlyö elatusavun maksamisen, niin pakkohan lähivanhemman on jostain ne rahat saada. Hän hakee sen Kelasta elatustukena ja elatusvelvolliselle kertyy koko ajan Kelaan elatusapuvelkaa, jota hän sitten lyhentää (tai ei, ja sitten se menee ulosoton perintään). Ennen vuotta 2009 elatustuen maksoi lähivanhemmalle kunta, mutta nykyisin Kela.

Suurin osa vanhemmista hoitaa nämä elatusasiat keskenään, jolloin Kela ei liity kuvioon mitenkään. Silloin Kela ei ole myöskään velvollinen tiedottamaan korotuksista, vaan osapuolet ovat niistä vastuussa ihan itse.

Eihän Kela tiedota esim. asiakkaiden asuntolainojen koron muutoksesta tai autoveron nousustakaan, koska sekään ei ole Kelan asia.
Hei!

Kela maksaa lapsen lähivanhemmalle elatustukea jos
- elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen
- elatusvelvollisen maksama elatusapu on määritelty täysimääräistä elatustukea (147,96 e/kk) pienemmäksi puutteellisen maksukyvyn vuoksi
- elatusapua ei ole määrätty maksettavaksi (ns. 0-sopimus)

Jos elatusvelvollinen ei maksa hänelle määriteltyä elatusapua, hakee lapsen lähivanhempi elatustuen Kelasta. Kela maksaa sen hänelle ja perii elatusavut elatusvelvolliselta, kuten nimimerkki "ottakaaselvää" on kertonut.

Kela tiedottaa elatusavun indeksikorotuksista niille elatusvelvollisille, joiden kohdalla tukien maksatus hoidetaan Kelan kautta em. syistä. Muussa tapauksessa lapsen vanhemmat hoitavat elatusapuasiat keskenään, eikä Kela liity niihin millään tavalla. Tällaisissa tilanteissa Kelalla ei siis ole tietoa lähi- ja etävanhemman välisestä elatussopimuksesta, joten indeksikorotustiedotteen lähettäminen jokaiselle elatusvelvolliselle olisi hankalaa.

Indeksikorotukset perustuvat elinkustannusindeksiin ja korotuksista tiedottaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö. Viimeisin tiedote löytyy osoitteesta
http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/view/1574544

Ystävällisin terveisin
Kela-Kerttu
On tää ihmeellinen homma, et itse pitää ottaa selvää indeksikorotuksesta. Jos ei ota, niin saa myöhemmin laskun asiasta. Ei missään maksaja kysy korotuksia, kyllä se tieto pitäisi tulla maksajalle tiedoksi.
Hei, pystyykö lähivanhempi hakemaan indeksikorotuksia etävanhemmalta takautuvasti? Eli kerralla useamman vuoden?
Hei!

Nimimerkille "etävanhempi"

Jos elatusvelvollisella on maksamatta hänelle määrättyä elatusapua vähintään kuukauden elatusavun määrän verran, voi elatustukea hakea Kelalta laiminlyönnin perusteella. Tämä edellyttää aina voimassaolevaa elatussopimusta tai käräjäoikeuden tuomiota.
Asiakkaan pyynnöstä kunnan sosiaalihuollon toimielimen on tehtävä merkintä elatusavun indeksikorotuksista elatussopimukseen tai -tuomioon. Jos sopimus tai tuomio on Kelan hallussa, tekee Kela tarvittaessa merkinnät.

Elatustuki voidaan myöntää takautuen kolmen kalenterikuukauden ajalta. Jos elatusvelvollisella on maksamatta tätä pidemmältä ajalta elatusapua, myös nämä lapsen saatavat peritään elatusvelvolliselta ja maksetaan tuen saajalle.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei.
Meille tuli elatusvelvollisuus voimaan 1.1.2012, mutta soppari tehtiin miehen kanssa jo joulukuussa. Kuuluuko jo tähän ensimmäiseen tammikuun elatusmaksuun lisätä itse jo tuo indeksikorotus 3,57%. Miehen mielestä ei kuulu, mutta itse olen toista mieltä. Eli onko minulla oikeus vaatia miestä maksamaan tämä aiemmin sovittu summa+indeksikorotus?
Hei!

Teittekö elatussopimuksen lastenvalvojen luona vai onko kyseessä käräjäoikeuden elatustuomio? Suosittelen ottamaan yhteyttä sopimuksen vahvistajaan ja kysymään, onko sopimussummassa jo otettu huomioon vuoden 2012 indeksikorotus.

Terveisin
Kela-Kerttu
hei ! miksen ole saanut mitään kirjettä tai tietoa mistään indeksikorotuksesta?paljonko siis elatusapu on nyt jos se aiemmin on ollut 90e/kk ?
Etkö osaa prosenttilaskuja?

93,213 e
Hei!

Nimimerkki _äiti_: Samanlaiseen kysymykseen on vastattu myös osoitteessa
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10393270

Toivottavasti tuolla annettu vastaus auttaa myös sinua. Nimimerkki "laskimen_omistaja" onkin jo laskenut paljonko 90 e + 3,57 % on.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
hei, minulla on käräjän päätös vuodelta 2006 jossa elatussummaksi on määrätty 150€ . Sitä on sitten etävanhempi maksanut vaihtelevalla menestyksellä (oli välillä ulosotossa ja välillä ollut kelan maksettavana) tälläkin hetkellä maksamattomia kuukausia on ja ei minulla taida olla vaihtoehtoa kuin kääntyä taas ulosoton puoleen - kela ei vaihtoehto kun asumme ulkomailla.

Summaan ei ole tullut mitään korotuksia. Sanoit että täytyy ottaa yhteyttä sopimuksen vahvistajaan eli siis minun tapauksessa otanko yhteyttä käräjäoikeuteen. Miten voisin itse laskea arviota "oikeasta" elatus summasta kun en tiedä mitään exän tuloja, löydänkö jostain edes jotain suuntaa paljonko hänen tulot voisivat olla (verotus? tms. saanko niistä tietoa miten??).

Lapsi on isompi ja menoja on enemmän, joskus tuntuu ettei haittaisi jos toinenkin olisi aktiivisempi - ku ei läsnäolollaan niin sitten vaikka rahallisesti.
Lisäät tuohon summaan kaikki kyseisen vuoden jälkeen tulleet indeksikorotukset. Ne löytynevät googlella.
Hei!

Kiitos kysymyksistäsi "Mutteri". Voit tosiaan olla yhteydessä käräjäoikeuteen.

Elatusvelvollisen tulot eivät vaikuta indeksikorotuksen määrään, vaan korotukset ovat kaikille samat. Vuoden 2006 jälkeen on tullut vuosittain korotuksia seuraavasti:

2007 5,0 %
2008 0 %
2009 5 %
2010 2,297 %
2011 2,38 %
2012 3,57 %

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Hei!

Vielä nimimerkille "Mutteri":

Huomaathan, että jos sopimuksenne on vahvistettu vuonna 2006, ei vuoden 2007 korotus todennäköisesti vielä koske teitä. Jotta saisit selville teitä koskevat korotukset, kannattaa indeksit käydä merkitsemässä sopimukseen esim. käräjäoikeudessa tai tarkistaa asiaa sosiaalitoimen lastenvalvojalta. Kela tarkistaa sopimusta koskevat korotukset niissä tapauksissa, joissa elatustukea haetaan Kelalta.

Elatusvelvollisen tämänhetkistä elatuskykyä et todennäköisesti pysty itse laskemaan, koska siihen vaikuttaa muutkin asiat kuin pelkästään tulot. Jos haluat päivittää vanhaa sopimustasi, silloin kannattaa olla yhteydessä lastenvalvojaan tai muuhun vastaavaan henkilöön sosiaalitoimessa. Koska teillä on tällä hetkellä voimassa käräjäoikeuden tuomio, lastenvalvoja tosin ei välttämättä voi tehdä muutoksia siihen, vaan sitä voidaan muuttaa useimmiten ainoastaan uudella oikeuden tuomiolla.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Onko etävanhemman osallistuttava myös muihin lapsen kustannuksiin elatusavun lisäksi? Onko tästä olemassa mitään lakia? Tilanne se, että mieheni maksaa n.300€/ kk elatusmaksuja. Onko hänellä velvollisuus osallistua myös kaikkiin muihin lapsen menoihin esim. puh.lasku, harrastukset, vaatteet jne, vai onko osallistuminen vapaaehtoista?
Hei!

Useimmiten vanhemmat sopivat muista kustannuksista itse (jos vain pystyvät näistä sopimaan), joissain tapauksissa elatusavun ulkopuoliset ehdot (esim. hankinnat, tapaamiset) kirjataan elatussopimukseen tai -tuomioon.

Koska nämä yleensä sovitaan vanhempien kesken tai sosiaalitoimen avustuksella ja liittyvät erittäin paljon elatuksesta sopimiseen, kannattaa asiaa tarkistaa sopimuksia vahvistavilta tahoilta (esim. lastenvalvoja, käräjäoikeus), jotka tuntevat asiaa koskevat lait ja käytännöt.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Elatusvelvollisen on velvollinen maksamaan sen, mitä sopimuksessa on sovittu (tai tuomiossa määrätty). Hänellä ei ole mitään velvollisuutta osallistua sen lisäksi muihin menoihin. Tietysti saa osallistua, jos haluaa, mutta lähivanhempi ei voi vaatia osallistumaan.
Meillä ei ole koskaan tehty laskelmaa elatusavusta vuoden 2008 avioeron jälkeen. Sovimme aikoinaan summaksi 250 euroa ja nyt kun teimme laskelman minun kaupunkini antoi summaksi 35 euroa ja äidin kaupunki antoi summaksi 160 euroa. Äiti uhkaa käräjäoikeudella, jos en maksa edelleen 250 euroa. Mitä minun pitäisi tehdä?
Onko lastenvalvoja vahvistanut tuon 250? Jos on, sinun pitää maksaa se niin kauan kunnes lastenvalvoja on vahvistanut tai oikeus tuominnut uuden summan. Ilmeisesti äiti ei suostu allekirjoittamaan tuota 35 tai 160 euron sopimusta lastenvalvojan luona. Kummankaan ei ole pakko lastenvalvojan luona aillekirjoittaa minkäänlaista sopimusta, koska kyseessä on vanhempien keskinäinen sopimus, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Jos hän ei allekirjoita, maksat entisen sopimuksen mukaan (jos se on vahvistettu) 250 tai SINÄ vaadit oikeudelta sen pienentämistä. Lastenvalvoja ei voi vastoin toisen vanhemman tahtoa muuttaa sopimusta, vain oikeus voi.
Meillä meni just sopimus poikki kun poika täytti 7, joten sen takia tehtiin uusia laskelmia. Mä en muistanut koko asiaa ja olisin maksanut 250 euroa kuussa hamaan tulevaisuuten.
No sitten teidän täytyy tehdä uusi sopimus. Sinun ei tarvitse maksaa mitään siihen saakka kunnes uusi sopius on tehty tai tuomio annettu, mutta sen jälkeen takautuvasti uuden sopimuksen mukainen summa. Eli vaihtoehdot ovat nyt että pääsette yhteisymmärrykseen ja teette uuden sopimuksen lastenvalvojan luona tai äiti vie asian oikeuteen. Joten tässä tilanteessa sinun ei juuri nyt tarvitse tehdä mitään (kuin allekirjoittaa sopimus, jos äiti suostuu sellaiseen summaan, jonka sinä hyväksyt)
Hei!

Kiitos kaikista kysymyksistä ja kommenteista.

Elatusavusta sopiminen on aina vanhempien välinen asia ja, jos teillä ei ole tässä vaiheessa sovittuna virallista sopimusta, ei elatusapua välttämättä tarvitse maksaa vanhan suuruisena ennen kuin pääsette yhteisymmärrykseen elatusavun määrästä. Lähivanhempi ei myöskään voi vaatia, että maksaisit saman verran kuin aikaisemmin, jos itse pidät sitä kohtuuttomana. On teidän päätettävissänne haluatteko allekirjoittaa lastenvalvojien ehdottamia elatusavun määriä.

Kannattaa kuitenkin huomata, että jos elatusavusta sopiminen venyy, joudut mahdollisesti maksamaan elatusavun takautuvasti useammalta kuukaudelta.

Koska elatusavun määrän sopiminen ei kuulu Kelalle, ja on vanhempien välinen asia ja sopimukset vahvistetaan useimmiten joko lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa, ei Kela-Kerttu voi tämän tarkemmin asiassa ohjeistaa.

Toivottavasti pääsette kuitenkin jonkinlaiseen kohtuulliseen sopimukseen asiassa.

Pakkasterveisin
Kela-Kerttu
Äiti käytti kaikki aikaisemmat elatusmaksut oikeudenkäyntiin neljän vuoden ajalta n. 10000 euroa. Yritti saada lapsen yksinhuoltajuuden ja vähentää isän tapaamisia huomattavasti (siinä onnistumatta) tapaamiset pysyi ennallaan tämän lisäksi käräjäoikeus tuomitsi myös äidin osallistumaan tapaamisiin liittyviin kuljetuksiin. Äidin tekemän rikosilmoituksen poliisi katsoi ennemminkin äidin tekemäksi kotirauhan rikkomiseksi. Voidaan varmasti todeta, että tämäkin uhittelu on ainoastaan kiusantekoa. Kuitenkin pohjana on, että äiti rakastui työkaveriinsa ja halusi muuttaa lapsen elämää. todennäköisesti taas mennään käräjäoikeuteen ja puolustan itseäni ja poikaani tälläkin kertaa itse. Rikkaiden penskoille ei tunnu mikään riittävän. Kiitos vastauksistanne!
Lasten isä maksaa elatusapua kelan välityksellä vain työttömyyskorvauksen lapsikorotuksen verran.
Loput tulee kelalta, eli se minimi yhteensä. (147,96) per lapsi.
Pitääkö sopimus tehdä lastenvalvojan luona joka vuosi vain vuodeksi kerrallaan?
Eikö voi tehdä esim saman tien seuraavaksi 5 vuodeksi sopimusta.
Mies on joka kerta ilmoittanut, että ei aio mennä töihin vielä seuraavaan 10 vuoteen ja nyt on ollutkin työttömänä 4 vuotta putkeen.
Lasten isä ei osallistu millään tavoin lasten kuluihin tai harrastusmaksuihin kuin tämän pakollisen lapsikorotuksen verran. Tapaamisetkaan ei suju enää, koska isä ei halua nähdä lapsiaan. Käyttää aikansa alkoholin kanssa läträykseen.
Voiko siis elatussopimuksen tehdä useammaksi vuodeksi kerralla? koska muutosta isän tuloihin ei edes havaittavissa lähivuosiin. Ja jos muutoksia tulee osaan kyllä itse hakea elatusmaksuihin oikaisua.
Hei!

Valitettavasti useimmiten elatussopimukset vahvistetaan lyhyemmälle ajalle, jos alennetun elatusavun perusteena on elatusvelvollisen työkyvyttömyys tai työttömyys. Sopimuksen loppuessa on myös itse muistettava olla lastenvalvojaan yhteydessä jatkosta.

Jos et halua elatussopimusta vahvistettavaksi pelkästään vuodelle, asiasta kannattaa keskustella lastenvalvojan kanssa, etenkin jos tiedossa on jo että elatusvelvollisen tilanteessa ei ole tapahtumassa muutoksia.

Terveisin
Kela-Kerttu
Jaa. Mutta lopettakaas nyt tämä palsta, koska sellaisten ei todellakaan pidä tehdä lapsia ( pelottaa niiden puolesta!), jotka ei itse osaa edes Kelasta sosiaalitukiansa hakea, vaikka tämä palstanne on suunnattu ilmeisen kantasuomalaisille...

KAUHEAA RASISMIA, että muiden kysymyksiin, kuin lapsiperheellisille ei ole tällaiselle nimettömällä foorumilla Kelan vastaavaa palstaa!
Hei!

Kiitos palautteesta.

Kela-Kertun "Kysy lapsiperheen etuuksista" -palsta on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat lisätietoa lapsiperheitä koskevista tuista (mm. vanhempainpäivärahat, lapsilisä, elatustuuki ja lastenhoidon tuet).

Palstan tarkoituksena on vastata niihin kysymyksiin, joita joka tapauksessa esitettäisiin joko puhelimessa Kelan Lapsiperheet-palvelunumerossa 020 692 206 tai Kelan paikallistoimistoissa.

Kohderyhmää ei varsinaisesti rajattu mihinkään tiettyyn ikäryhmään tai kansallisuuteen, mutta parhaiten palsta varmaan tavoittaa nuoret aikuiset, jotka ovat tottuneet käyttämään sähköisiä viestimiä. Tarkoituksena on myös auttaa saamaan vastauksia omaan elämäntilanteeseen tai ainakin ohjata oikeaan paikkaan, jos muuttuneen elämäntilanteen vuoksi ei tiedä miten tulisi toimia. Kela-Kerttu yrittää myös selventää etuuksia koskevia ohjeita, jotka ovat monesti erittäin vaikeaselkoisia tai, jos ei ymmärrä miten muutokset vaikuttavat nykyiseen tilanteeseen.

Kela-Kertulta voi aina kysyä mitä tahansa lapsiperheasiaa, mutta joudumme toisinaan ohjaamaan kysymykset muille tahoille, jos asia ei kuulu Kela-Kertun osaamisen piiriin (esim. alle 16-vuotiaan vammaistuet, perheellisen opiskelijan tuet, lapsiperheen asumisen tuet, lapsen sairastamisesta aiheutuvat sairaanhoitokorvaukset). Esimerkiksi Kelan muita etuuksia koskeviin kysymyksiin kannattaa etsiä vastauksia joko Kela.fi -sivuilta tai soittaa Kelan elämäntilannekohtaisiin palvelunumeroihin (www.kela.fi/palvelunumerot).

Ymmärrämme toki, että myös muita etuuksia koskeville keskustelupalstoille olisi tilausta, mutta tällä hetkellä emme voi luvata onko niitä tulossa. Opintoetuuksia koskeviin kysymyksiin Kelalla on ollut oma keskustelupalstansa jo pidempään, ja opiskelijan kannattaa tutustua siihen:
http://www.kela.fi/in/internet/keskot.nsf/NaviView?OpenView

Palautetta ja ehdotuksia Kelan palveluista voi aina antaa seuraavan linkin kautta:
www.kela.fi/palaute

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
mitenpaljon lähi saa kelalta jos etä on työtön ja hakee maksuvapautusta kun elarit on kaksisataa egeä kuussa,,,,Etä maksaa loput mitkä jää maksettavaksi eli noin 50e
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Onko elatusavun sovittu olevan 50€/kk/lapsi työttömyyden vuoksi? Ja etävanhempi maksaisi sovitun elatusavun itse lähivanhemmalle?

Jos on näin, lähivanhempi voi hakea elatustuen Kelasta erotustukena. Täysimääräinen elatustuki on 147,96€/kk, joten jos etävanhempi maksaa elatussopimuksessa vahvistetun elatusavun (50€/kk), olisi erotustuki 97,96€/kk.

Jos etävanhempi ei maksa hänelle sovittua elatusapua, voi lähivanhempi hakea elatustuen laiminlyönnin vuoksi täysimääräisenä (147,96€/kk). Kela perii etävanhemmalta elatusavun (50€/kk), jonka Kela maksaa hänen puolestaan elatustukena. Etävanhempi voi sopia maksusuunnitelman sen maksamiseksi tai Kela voi periä sen esimerkiksi työttömyysetuuden lapsikorotuksesta.

Etävanhempi voi hakea syntyvään velkaan maksuvapautusta Kelalta, jos on työttömänä ja kuukausittaiset bruttotulot jäävät alle tulorajan (1.1.2012 lukien 1044€/kk).

Lastenvalvoja voi tarkistaa vanhempien kanssa elatussopimusta, jos etävanhemman tulot ovat muuttuneet edellisen päätöksen vahvistamisesta.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
ei ole sovittu mitään koska etä ei suostu tulemaan lastenvalvojan luokse...-..maksaisin itse ylimenevän osan eli 200-147 joka on 43e joten eikös lähi saa sillonkelalta tuon 147 koska en saa tällähetkellä mitään tuloja koska työttömyyskorvausten käsittely kestää pari kuukautta
Lapsen elatusmaksut ovat lähes kokoajan tulleet Kelalta maksamattomien elatustukien vuoksi. Lapsen isälle on myönnetty maksuvapautus varattomuuden perusteella Maksuvapaus on kestänyt monta vuotta. Kysynkin,miksi viime vuonna minulle tuli kysely,voiko elatustuen Kelan kautta lakkauttaa?
Ihmettelevä
Hei!

Kiitos kysymyksistä.

Vastaus nimimerkille "jappeli777":

Jos elatusavusta ei ole sovittu lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa, ei lähivanhempi voi hakea elatustukea Kelasta ollenkaan. Kela maksaa elatustukea lastenvalvojan vahvistaman elatussopimuksen tai käräjäoikeuden antaman tuomion perusteella.

Jos esittämäsi 200€ olisi virallinen elatusapu, voisi lähivanhempi hakea elatustukea Kelalta laiminlyönnin perusteella. Esittämäsi järjestely ei kuitenkaan aivan toimisi.

Kelan maksaa elatustukea enintään 147,96€/lapsi/kk. Kela kuitenkin perisi elatusapuvelan etävanhemmalta elatusavun suuruisena (200€), jolla lyhennettäisiin valtion saatavaa (147,96€ eli sen verran kuin Kela maksaa puolestasi valtion rahoista) ja lasten saatavaa (200€-147,96€=52,04€). Lasten saatava maksettaisiin Kelan kautta lähivanhemmalle.

Vastaus nimimerkille "mammutti":

Jos erääntyvä elatusapu on saatu säännöllisesti perittyä elatusvelvolliselta useamman kuukauden ajan eikä ole oletettavaa, että tilanne tulisi muuttumaan lähikuukausina, ehdottaa Kela lakkautusta. Kirjeet lähtevät useimmiten automaattisesti, jos järjestelmä huomaa saapuvien suoritusten säännöllisyyden.

Nämä tilanteet ovat aina tapauskohtaisia, eikä Kelan järjestelmä ymmärrä millä tavalla elatusvelvollinen on suorittanut elatusapunsa. Elatusapuvelkaa voi lyhentää mm. ulosoton kautta, työttömyysetuuden lapsikorotuksesta, maksuvapautuksella tai maksamalla itse elatusavun Kelalle. Asiaa voi aina selvittää Kelalle.

Toisena vaihtoehtona olisi elatussopimuksen uusiminen; lastenvalvojan ja elatusvelvollisen kanssa voi keskustella olisiko 0-sopimuksen tekeminen mahdollista. Silloin saisit täyden elatustuen Kelasta, eikä elatusvelvollisen tarvitsisi hakea maksuvapautusta.

Viikonlopputerveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Kyselisin mitä voin tehdä, kun lasteni isä kieltäytyy maksamasta indeksikoroitusta. Elatusmaksusopimukset on sovittu lastenvalvojalla ja niissä kirjattu indeksikoroitus.
Isä ilmoitti, ettei hän aio maksaa, eikä tästä lähtien edes halua tavata lapsiaan,
koska olen niin hankala. (aiemmin 1/kk)
Hae indeksit ulosoton kautta tai odota että niitä kertyy yhteensä yhden kuukauden elatusavun verran ja hae Kelasta.

Se on jännää, että lasten tekeminen kyllä kiinnostaa, mutta sitten ei olla valmiita maksamaan niiden elättämisestä.
Hei!

Indeksikorotuksia voi tosiaan hakea Kelasta siinä vaiheessa, kun niitä on kertynyt yhden täyden kuukauden elatusavun verran. Toimita Kelaan elatustukihakemus (LU1) ja merkitse siihen, että elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen. Liitteeksi tarvitaan alkuperäinen elatussopimus.

Lisätietoja voit kysyä Kelan lapsiperhe-etuuksien asiakaspalvelusta 020 692 206. Palvelu on avoinna arkisin klo 8 - 18.

Terveisin
Kela-Kerttu
mitä tehdä kun alan opiskelemaan ja elarit on noin239e kuussa,tulot noin 1300 opiskellessa
Hei!

Elatusapu sovitaan yleensä kirjallisella elatussopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Elatussopimuksen voi uusia, jos elatusvelvollisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia.

Eli kannattaa olla yhteydessä lastenvalvojaan.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Hei. Miksiköhän minnun lapseni elatustuki ei korottunut automaattisesti kuin 142e suuruuteen?
Hei utelias Uuno!

Onko elatussopimuksessanne merkintää siitä, että elatusapu on vahvistettu elatustukea pinemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi? Tämä asia voidaan ilmaista sopimuksessa monilla eri tavoilla esim. johtuen elatusvelvollisen työttömyydesta tai opiskelusta.

Jos elatusvelvollisen puuttellisesta maksukyvystä ei ole mitään mainintaa, niin silloin Kela maksaa tukea vain elatussopimuksessa olevan summan verran. Tätä summaa tarkistetaan vuosittain indeksillä.

Terveisin
Kela-Kerttu
mitä tehdä kun eksä ei hae kelalta elatustukea vaan on vienyt asian oikeuteen,Kela ei anna vapautusta koska en ole heille velkaa vaan ulosottomies karhuaa elareita
Hei!

Valitettavasti Kela ei voi tehdä paljoakaan tässä tilanteessa.

Kuten olitkin jo tietoinen, ei Kela voi antaa maksuvapautusta elatusapuvelalle, koska elatustukea ei ole haettu Kelalta laiminlyönnin perusteella. Maksuvapautuksen saa vain niille veloille, joita syntyy kun Kela maksaa elatusavun laiminlyönnin perusteella elatustukena lähivanhemmalle.

Kela ei voi myöskään pakottaa lähivanhempaa hakemaan elatustukea Kelasta, koska hakijalla on aina oikeus valita hakeeko elatustuen Kelasta vai karhuaako velkoja ulosoton kautta.

Elatusavusta sopiminen on vanhempien välinen asia, joka useimmiten vahvistetaan sosiaalitoimessa elatussopimuksen kautta. Vanhemmat voivat halutessaan viedä asian myös oikeuteen, jos uskovat ettei asia ratkea muutoin.

Jos asia on jo oikeudessa, etkä voi enää keskustella asiasta lähivanhemman kanssa, ei vaihtoehtoja ole montakaan tarjolla. Huolehdi kuitenkin, että saat jonkun puolustamaan oikeuksiasi elatusavusta sopimisessa. Jos sinulla ei ole esim. asianajajaa asiaa hoitamassa, kannattaa olla yhteydessä vaikka oman alueen oikeusaputoimistoon ja pyytää apua sieltä.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Minulta on väärinperustein peritty ELATUSAPUA exälle jo vuosia. Toimitin Kelaan tänään 0-päätöksen käräjiltä jo vuodelta 2009. Eikö exän oisi se pitänyt sinne toimittaa?

Kuka korvaa minulle nämä ulosottovelat, jotka tulleet ylisuurista maksuista?? Palkka 1700e ja kolmesta lapsesta 150e/nenä?

Meillä vko/vkosysteemi ja exällä tuplatulot, lapsilisät ja lastenkirjat. Olen epätoivoinen. Asiat ja yhteistyö ei suju.

ÄITI
Äiti x3 jatkaa..

Tarkoitan, minut katsotaan yksineläjäksi. En saa tukia elämiseen, silti kustannan lasten joka toisen viikon. Ex ei osta tänne mitään vaatteita, lapsilla pyöriä kahdet ym. Maksan suurimman osan harrastuksista.

Kuinka tämä voi olla mahdollista? Miksi äitiä, joka lähti yhteisestä kodista SYYSTÄ rangaistaan näin. Ja lasten kirjoja ei voi siirtää?? Ex ei suostu.

Minusta tehty exän toimesta perätön lastensuojeluilmoitus, tämä elatusAPUA kierre, sekä hakenut jopa yksinhuoltajuutta.

Tää ei oo reilua!!
Lastensuojeluilmoitus lienee paikallaan. 0-sopimus vuodelta 2009 ja eilen toimitit sopimuksen Kelaan?? Ulosottokin perii voimassaolevan sopimuksen perusteella. Et sitten kiirettä ole pitänyt...
koskas nämä elatusapu velat vanheneva ? t, olin lukevinani että Kelan sivuilta , että ne vanhenevat itsestään, joten ei tarvitse maksaa mitään elatusapua. jos ei halua ...
Pystyykö äiti vaatimaan käräjäoikeudessa tehdystä elatusmaksu päätöksestä myös asianajansa kulut. Äiti on haastamassa minua oikeuteen ja vaatimassa suurempaa elatusmaksua kuin lastenvalvoja on laskenut. Äidin asianajaja uhkaa kirjeellä vaativansa minulta kaikki kulut jotka tulevat oikeudenkäynnistä.
Asiaa sivusta seuranneena olen huomannut, että yleensä molemmat osapuolet joutuvat vastaamaan omista kuluistaan. Jos äiti on nyt yksipuolisesti vaatimassa perusteettomia lisämaksuja, niin sinulla on oikeus vaatia äitiä maksamaan myös omat kulusi. Tämä vaatimus kannattaa laittaa äidille/asianajajalle tiedoksi jo etukäteen. Äiti joutuu tuolloin itse harkitsemaan, lähteekö ottamaan riskiä molempien osapuolien oikeudenkäyntikuluista.
Hei!

Vastaus nimimerkille kati: Elatusapuvelka vanhenee viidessä vuodessa.

Vastaus nimimerkille elatusmaksu: Kela-Kerttu ei pysty vastaamaan kysymykseesi käräjäoikeuden kulujen maksamisesta. Onko sinulla oikeusavustajaa, jolta voisi asiaa tiedustella? Kannattaa varmasti olla yhteydessä oikeusaputoimistoon ja tiedustella toimintaohjeita tilanteeseesi sieltä.

Terveisin
Kela-Kerttu
Miten on indeksikorotusten laita, kun on tehty määräaikainen elatussopimus (2 v) käräjjäoikeudessa, missä lapsen isä suostui maksamaan tuplasti sen, mitä olisi tarvinnut. Käräjäoikeudessa sanottiin viime vuonna, että koska kyseessä on määräaikainen sopimus, ei indeksikorotuksia sopimusaikana tule. Asia ei kuitenkaan lue sopimuksessa kirjallisena. Nyt lapsen äiti on vaatinut tältä vuodelta indeksikorotuksia lapsen isältä ulosottomiehen kautta. Isä on ollut koko ajan siinä käsityksessä, ettei indeksikorotuksia sopimusaikana tule, eikä hänelle ole tullut mitään tietoa/pyyntöä indeksikorotuksesta. Nyt äiti (joka pistää muutenkin koko ajan kapuloita rattaisiin) oli laittanut ulosottoon "velan", jota ei ole edes olemassa, tai josta ei ainakaan ole lapsen isälle mitään tietoa tullut. Ulosottomies on ihan ymmällään tilanteesta, eikä ole osannut ottaa asiaan kantaa... Kohta ulosottomiehen lasku erääntyy, eikä kukaan osaa sanoa asiaan juuta eikä jaata. On mielestäni kohtuutonta, että isältä peritään nyt lähes 400 euron ulosottolaskua, kun indeksikorotukset tekisivät oikeasti vain alle 10 euroa/kk...
Hei!

Nimimerkille "virpivarpunen":

Elatussopimuksessa tai käräjäoikeuden päätöksessä tulisi olla maininta, että indeksikorotuksia ei peritä.
Lähivanhemman täytyy pyytää käräjäoikeuden kansliasta merkinnät indeksikorotuksista käräjäoikeuden päätökseen, jonka jälkeen maksamattomat elatusapuvelat voi toimittaa ulosoton perittäväksi.

Terveisin
Kela-Kerttu
Kuinkas kesälomakuukaudet? Lapset n. 4 viikkoa etävanhemmalla. Normaalisti joka toinen viikonloppu. Vähennetäänkö elatusmaksua niiltä viikoilta vai maksetaanko se normaalisti? Pitääkö ilmoittaa kelalle että lapset ovat etävanhemman luona?
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi!

Elatusavut on maksettava elatussopimuksen mukaisesti myös kesälomakuukausilta, ellei elatussopimuksessa ole erikseen mainintaa, miten elatusavut kesäloma-ajalta maksetaan.

Jos lapset ovat lomalla etävanhemman luona, ei Kelaan tarvitse tehdä ilmoitusta.

Terveisin

Kela-Kerttu
Hei,

Sitä kohtaa tässä en ymmärtänyt, että kun maksut indeksikorotetaan aina automaattisesti joka vuosi, kuten kaikki muutkin omat kulut ja maksut, Niin mistä se raha pitäisi siihen ottaa kun tulot eivät eivät ole kasvaneet moneen vuoteen, eli elatuskyky on kaikenaikaa pienentynyt maksavalla vanhemmalla?
Hei!

Lähes kaikkia elatussopimuksia tai oikeuden tuomioita (poislukien osa ulkomailla vahvistetuista sopimuksista) korotetaan indeksillä, jonka määrittelee Sosiaali- ja terveysministeriö. Kela ei voi vaikuttaa indeksikorotukseen mitenkään.

Jos elatusavun määrä tuntuu omaan maksukykyyn nähden aivan liian suurelta, silloin kannattaa selvittää sosiaalitoimesta (lastenvalvojalta), onko sopimusta mahdollista tarkistaa. Indeksikorotuksen vuoksi elatusavun määrä ei välttämättä pienene, mutta jos kyseessä on useita vuosia vanha sopimus, voi olla jopa järkevää tarkistaa onko sopimus ajantasalla.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Miten pitää suhtautua, kun lähivanhemmalla on paremmat tulot ja on uudessa avioliitossa ja etävanhemmalla pienempi maksukyky. Kuitenkin lastenvalvoja määrittelee, että etä asuu liian kalliisti (etälle jäänyt talo) ja ei voi hyväksyä matalempaa maksukykyä. Määrittelee sitten maksukyvyn sen mukaiseksi, että elatusavun määrä ylittää kelan elatustuen. Tällöin kelalle ei tule maksuvelvoitetta. Keinotekoista laskelmaa.
Elatussopimus on vanhempien välinen sopimus, ja jos toinen ei sitä hyväksy, ei siitä ei tule sopimusta. Eli jos et ole tyytyväinen lastenvalvojan ehdotukseen (se on nimenomaan ehdotus, päätösvalta on vanhemmilla), et allekirjoita sitä vaan viet asian käräjäoikeuden päätettäväksi.
Minua ihmetyttää, että täällä ja muualla niin usein väitetään, että lastenvalvoja "määräsi" elatusavun suuruuden joko liian suureksi tai liian pieneksi. Lastenvalvoja tekee laskelman oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Vanhemmat voivat keskenään sopia maksun suuruudesta ilman laskelmaa jos niin haluavat ja lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen(ellei se ole lapsen eden vastainen). Mutta jos ei ole lastenvalvojan EHDOTUKSEEN tyytyväinen eikä toisen vanhemman kanssa pääse yhteissymmärrykseen, ei ole muut keinoa kuin viedä asia oikeuteen.
Niin, kyllähän se tilanne oli aivan toisenlainen. Lähin ja valvojan mukaan päätökseen pitää suostua ja ensimmäisenä uhkailivat oikeustoimilla. Syykin korotukseen oli, että lähivanhempi teki uudessa avioliitossa lapsen ja jäi hoitovapaalle. Minun sitten pitää maksaa hänen asuntolainatkin? Aika merkillinen laskentakaava... lapset ovat minulla 10pv kuukaudessa, mutta rahaa ei saa kulua kuin 100 euroa. 2 lasta. Lähille tilitetään 700 euroa.
On myös lastenvalvojia, jotka eivät suostu noudattamaan oikeusministeriön antamaa ohjetta... Elatusvelvolliselle on jäätävä jokapäiväiseen elämään ra-
haa 500e/kk... Lastenvalvoja kieltäytyi esittämästä perusteita miten on elatus avun määritellyt... asia meni oikeuteen lastenvalvojan yllyttäessä äitiä..isä oli rikollinen, koska ei suostunut allekirjoittamaan ilman perusteita/ laskelmaa elatusavun määräytymisperusteista, vanhemmat joutuivat maksamaan Rai-
sion sosiaaliviranomaisten aiheuttaman virkavirheen vuoksi perusteetta oi-
keudenkäyntikulut. Lastenvalvojan mukaan lapsen oikeudet rajoittuvat Suomessa isän elatusavun maksamiseen.

Kiitos Raision sosiaaliviranomaiset: lastenvalvoja, käräjäoikeuden
lautamies Veikko Anttila, johtava sos.työntekijä Hannele Elo-Kuru,
sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki... olette rikkoneet
lapsen oikeuksia, lastensuojelulakia ja vieneet lapsilta elämästä py-
syvästi rakastavan isän lainvastaisilla, totuudenvastaisilla lausunnoil-
la/ olosuhdeselvityksellä käräjäoikeudelle.
Ei sinua ole uhjkailtu, vaan kerrottu, että sinulla on OIKEUS viedä oikeuden päätettäväksi, jos et pidä summaa oikeana. Kun lastenvavoja ei kerran voi vahvistaa sopimusta ilman molempien suostumusta, silloin on mentävä oikeuteen. Tuossa tilanteessahan sinun etusi olisi ollut viedä asia oikeuteen.Mutta ei se myöhäistä ole vieläkään, voit hakea sitä vielä nytkin. Mutta ei ole helppoa lastenvalvojallakaan, jos asiakasta neuvoo ja kertoo hänen oikeuksistaan, niin se koetaan uhkailuksi.
Selailin ketjua, ja jossain Kelakerttu oli sitä mielltä, ettein lastenvalvoja voi muuttaa oikeuden päätöstä. Jos vanhemmat ovat asiasta yksimiielisiä, lastenvalvoja voi vahvistaa uuden sopimuksen, vaikka edellinen olisikin oikeuden päätös.
Tuntuu kamalan vaikealta sellainen yksinkertainen asia että:kun vanhemmat ovat yksimielisiä, lastenvalvoja voi aina vahvistaa heidän tekemänsä sopimuksen (mikäli se ei ole vastoin lapsen etua). Jos vanhemmat ovat erimielisä, vain oikeus voi päättää.

Kirjoittaja on poistanut tämän viestin

Hei!

Nimimerkki "sossupaholainen" on oikeassa.

Vanhemmat voivat muuttaa käräjäoikeuden tuomiota, mikäli ovat yksimielisiä elatusavun uudesta määrästä. Lastenvalvoja vahvistaa uuden sopimuksen. Jos siitä ei päästä sopuun, täytyy uusi tuomio hakea käräjäoikeudesta. Kela-Kerttu pahoittelee aiempaa virheellistä neuvontaa.

Elatussopimus on vanhempien keskinäinen sopimus, eikä sitä ole pakko allekirjoittaa, jos se ei tunnu oikeudenmukaiselta. Siinä tapauksessa ratkaisu haetaan käräjäoikeudelta.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
kuinka paljoin on noussut elatus onko se 143 vai 147 e
Hei, laura!

Elatusavun määrä riippuu minkälainen elatussopimus on kyseessä. Kelan maksama täysimääräinen elatustuki on tänä vuonna 147,96€/kk.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Lapsen elatusmaksuksi sovittiin 10 vuotta sitten 200 euroa. Summa on ollut sama koko ajan. Lähinnä siksi,etten viitsi aiheuttaa ongelmia. Isä vähentää 50 euroa summasta,kun lapsi on hänellä viikon kesällä.
olen pitänyt maksua riittävänä,mutta nyt kun lapsi on kasvanut,menot ovat lisääntyneet huomattavasti. Voinko hakea tätä viimeistä indeksikorotusta,vanhoista piittaamatta? Isän perheeseen on tulossa toinen lapsi,vaikuttaako se isän maksu kykyyn? voiko hän sen perusteella hakea summan pienentämistä( tai siksi että ärsyyntyy korotuksen hakemisesta)?
Vastauksesta kiitollinen
Hei, Sohvi!

Jos elatusapu on vahvistettu lastenvalvojalla (elatussopimus) tai käräjäoikeudessa (tuomio), sopimaanne elatusavun määrään on tullut 10 vuoden aikana todennäköisesti neljä indeksikorotusta (vuonna 2009, vuonna 2010, vuonna 2011 ja vuonna 2012).

Esimerkki:

Elatusapu vahvistettu vuonna 2002, määrä 200€ /kk.
Vuonna 2009 elatusapu on ollut 210,00€ /kk
Vuonna 2010 elatusapu on ollut 214,82€ /kk
Vuonna 2011 elatusapu on ollut 219,93€ /kk
Vuonna 2011 elatusapu on 227,78€ /kk

Jos haluat hakea elatustukea Kelalta laiminlyönnin perusteella 1.1.2012 alkaen, pitäisi indeksikorotuksista kertyä vähintään yhden kuukauden elatusavun määrä ennen kuin Kela voi myöntää elatustuen ja alkaa perimään elatusapuvelkoja elatusvelvolliselta. Jos elatustuki myönnetään Kelalta, saisit kuukaisittain Kelalta elatustukea 147,96€ ja loput Kela perisi elatusvelvolliselta. Saisit elatusavun siis kahdessa osassa, eikä elatusvelvollinen maksaisi elatusapua suoraan sinulle ainakaan toistaiseksi .

Halutessasi voit hakea elatusapuvelkaa myös suoraan ulosoton kautta.

Jos elatusvelvollinen haluaa muutoksen elatusavun määrään esimerkiksi lapsen syntymän vuoksi, voitte sopia asiasta keskenänne tai vahvistaa uuden sopimuksen lastenvalvojalla/käräjäoikeudessa. Hän ei voi kuitenkaan yksipuolisesti muuttaa elatusavun määrää. Kela ei voi kuitenkaan huomioida elatustuen myöntämisessä kuin elatussopimuksen tai tuomion, keskinäisten sopimusten perusteella elatustukea ei myönnetä.

Terveisin
Kela-Kerttu
Minulla on elatussopimus, jossa vastaan yksin lasten elatuksesta. (etä) Vuoden alussa muutuivat yleisten elinkustannusten määrä ja luonapitokorvaus. Voinko vähentaa ne omasta elatusmaksusta ilman eri sopimusta. Ainakin elatusmaksun indeksikorotus pitää maksaa ja lapsilisä korotukset tulevat automaattisesti.
Hei!

Kela-Kerttu ei voi ottaa kantaa kysymääsi asiaan. Elatusapu (ja elinkustannusindeksiin perustuvat indeksikorotukset) tulee yleensä maksaa sen suuruisena kuin miten se on vahvistettu elatussopimukseen/tuomioon. Jos kuitenkin haluat pienentää elatusmaksua mainitsemiesi asioiden vuoksi, kannattaa asiasta keskustella lähivanhemman kanssa tai tiedustella asiasta lastenvalvojalta.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei.

Vuoden 2002 elatussopimuksen mukaan ex-mieheni tuli maksaa minulle elatusapua118 euroa lasta kohden eli 236 euroa. Eikö tuo ollut tällöin täysimääräinen elatusapu? Hän ei huolehtinut indeksikorotuksista oikein. Nykyään nuorempi lapseni täyttää kesällä 16 vuotta ja vanhempi on jo täyttänyt 18 joulukuussa. Miksi saan elatustukea edelleen tästä nuoremmasta vain 134e60cnt? Ei kai liene minun syyni, jos en ole saanut asianmukaisia korotuksia? Taannehtivasti elatusapua ja -tukea lienee turha edes yrittää periä. Miksei KELA huolehtinut asiasta oikein ja laskenut korotuksia kun aloin saada tukea?
Hei

Kiitos kysymyksestäsi.

Indeksikorotukset lasketaan Kelan toimesta, kun elatustuki myönnetään.
Jos elatussopimus on tehty vuonna 2002, seuraava indeksikorotus on tehty vuonna 2009. Sen jälkeen indksikorotuksia on tehty vuosittain.

Suosittelen soittamaan Kelan lapsiperheiden palvelunumeroon tarkistaaksesi elatustukesi määrän.

Lapsiperheet 020 692 206 ma-pe klo 8-18

Terveisin

Kela-Kerttu
Lisäyksenä vielä:

Jos elatussopimus on vahvistettu vuonna 2002, on elatusapu voinut olla ajantasalla silloin. Nyt kun Kela maksaa elatustukea, on elatusapusi todennäköisesti jäänyt jälkeen, eikä sen määrä vastaa indeksikorotustenkaan jälkeen tämän hetken täysimääräistä elatustukea (147,96€/kk). Koska elatusapua ei ole todennäköisesti vahvistettu alentuneen maksukyvyn mukaan, Kela ei voi maksaa sinulle elatustukena enempää kuin alkuperäinen elatusapu korotettuna niillä indeksikorotuksilla, jotka koskevat teitä.

Täysimääräinen elatustuki voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun elatussopimuksella elatusapu on 0 euroa, alentuneen maksukyvyn vuoksi elatusapu on vähemmän kuin täysimääräinen elatustuki ja tukea haetaan laiminlyönnin perusteella tai isyyttä ei ole vahvistettu ollenkaan.

Jos haluat selvittää asiaa tarkemmin, ole yhteydessä Lapsiperheet-palvelunnumeroon 020 692 206.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Meillä on tehty elatussopimus maaliskuussa 2006. Summaksi on sovittu silloin 200e. Eksäni on saanut vapautuksen elatustuen maksusta 1.11.09-30.6.2012 asti, opiskelun vuoksi, jolloin sain kelalta sen minimin. Nyt huomasin, että heinäkuussa kela ei enää tätä maksa, vaan taas olisi aika eksäni alkaa elaria maksamaan. Maksua ei kuitenkaan ole kuulunut, vaikka sopparissa kuun 1.pv on maksupäivä. Indeksikorotuksiakaan en ole koskaan saanut. Mitä minun pitäisi tehdä ja paljonko tukea olisi pitänyty korottaa?
Hei!

Sinun kannattaa hakea elatustuki Kelan kautta sillä perusteella, että hän ei ole maksanut hänelle määrättyä summaa. Voit hakea samalla myös maksamatta jääneitä indeksikorotuksia.

Elatustukea haetaan täyttämällä sähköisesti tai kirjallisesti elatustukihakemus (LU1) ja toimittamalla sen liitteeksi alkuperäinen elatussopimus Kelaan.

Elatusapuun on sopimuksenne jälkeen tullut seuraavanlaisia korotuksia:
2009 5 %
2010 2,297 %
2011 2,38 %
2012 3,57 %

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Hei!

Miten voi olla mahdollista että Kelalla / Sosiaalitoimella yms. on velvollisuus ja tarve ilmoitella indeksikorotuksista VAIN sellaisille jotka ovat sössineet tai muuten vaan halunneet jonkun laitoksen elatusmaksujen maksamisen välikappaleeksi? On varmasti olemassa reksiterit mistä semmoiset tiedot saadaan!

Lause ( lainattu Kela-Kertulta) :Jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan lähivanhemmalle, ei Kela ole kuviossa mitenkään mukana, eikä myöskään postita kirjeitä indeksikorotuksesta. Nämä elatusvelvolliset voivat laskea elatusavun indeksikorotuksen itse tai käydä sosiaalitoimistossa merkkauttamassa uuden summan elatussopimukseen.

Voi hyvänen aika!!!! Tilanne on täällä semmoinen että 12 vuotta on mennyt elatusmaksut, niiden suuruus ja kaikkien asioiden hoito oikein mallikkaasti. Mieheni on säntillisesti hoitanut maksut ja osallistuu 2 lapsen menoihin, harrastuksiin ja vaatteisiin mahdollisuuksien ja rahavarantojen mukaan. Lapset ovat isällään joka toinen viikonloppu ja aika useasti myös viikolla. Exä elää leveästi, on 400 000 e asunto, uusi auto joka vaihtuu vuosittain, osakkeita jne. Ja nyt Exä on jossain kahviseuroissa kuullut sanan indeksikorotus...Ja niin se vaan Kela lähti perimään vuodesta 2008 lähtien indeksikorotuksia korkojen kera meiltä. MIKÄÄN taho ei ole KOSKAAN kertonut, ilmoittanut indeksikorotuksista. Ja laitetaan sitten vaikka ämpärissä kasvamisen piikkiin niin olemme luuleet korotusten koskevan juuri sellaisia elatusmaksuja joita Kela maksaa ja perii.

Niin se vaan Kela tuli kuin tulikin kuvioihin vaikka elatusmaksut on sovittu sovinnossa ja kaikki on mennyt hyvin 12 vuotta...nähtävästi mieheni exän pitää saadaa uusittua auto niin samahan se on meidän pussista väliraha ottaa!! Että ei tämä todellakaan mikään aukoton järjestelmä ole!

Kehtaatko Kela-Kerttu vastata minulle että miksi Kela kokee oikeudekseen sotkeentua vanhempien tekemään sopimukseen, joka on toiminut jo pitkään hyvin? Tottakai lasten hyvinvointi on etusijalla ja tärkeintä mutta kun mieheni exä ei ole koskaan itsekkään tiennyt indeksikorotuksista ja nyt 9 kk ennen elatusvalvollisuuden päättymistä hän pystyy aiheuttamaan meille todella suuren taloudellisen kuopan.
Hei!

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa joka vuosi ennen vuodenvaihdetta elatusapujen indeksikorotusten määrästä. Tiedote julkaistaan STM:n nettisivuilla ja myös Kela tiedottaa siitä omilla sivuillaan ja Kela-Kerttukin on julkaissut tiedotteen joka vuosi olemassaolonsa aikana.

Kirjeitse Kela ei pysty tiedottamaan kuin niille elatusvelvollisille, joiden maksuissa Kela on mukana, koska muussa tapauksessa Kela ei voi tietää ketkä kaikki ovat elatusvelvollisia. Vanhemmat kun voivat sopia elatuksesta keskenään ilman kirjallisia sopimuksiakin.

Jos vanhemmat sopivat, että heidän elatussopimustaan ei koroteta vuosittain lakisääteisillä indekseillä, pitäisi siitä olla maininta sopimuksessa.

Jos koet, että Kela toimii väärin, voit olla yhteydessä eduskunnan oikeusasiamieheen.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Elatussopimuksia vahvistavat kuntien lastenvalvojat, mutta vanhemmat voivat muuttaa useaan otteeseen elatusvelvollisen aikana, eikä uusi kunta voi tietää aiemmin vahvistetuista elatusavuista. Elatusapu voidaan myös tuomita oikeudessa, joko avioeron yhteydessä tai erikseen omana asiana. Nämä tuomiot jäävät myös vain sen käräjäoikuden arkistoihin, jossa ne tuomittu.
Ei siis ole olemassa mitää keskitettyä rekisteriä, jossa olisi kaikki voimassa olevat elatussopimukset. Näin ollen mikään viranomainen ei pysty lähettämään tietoa kaikille elatusvelvollisille. Toisaalta esimerkiksi sanomalehdissä kerrotaan vuoden vaihteessa niistä maksuista joita indeksikorotus koskee ja korotuksen huomioiminen on elatusvelvollisen omalla vastuulla, joten hiukan a voi mielestäni kansalaisiltakin vaatia, eikä aina odottaa viranomaisen tekevän kaikkea.
Hei!
Onko tuo 1044€ yleisesti ottaen se raja, ettei tulojen jäädessä sen alle, joudu elatusapua maksamaan?
Minä hoidan opintoja loppuun työttömyysetuudella, eli peruspäivärahalla, joka on lapsikorotuksineen n. 880€/kk, bruttona. Olen etävanhempi kahdelle vanhemmalle lapselleni ja lähivanhempi nuorimmalleni. Lastenvalvoja määräsi minut maksamaan työttömyyskorvauksen lapsikorotuksen ex-miehelleni elatusapuna, siis kaikista kolmesta lapsesta, yht. 55€/lapsi. Nuorin lapsi ei ole yhteisemme, mutta silti hänet otettiin laskuissa mukaan elatusapua määriteltäessä. Minusta tämä ei tuntunut kovin reilulta.
Kuitenkin, verojen jälkeen n. reilu seitsemäsosa tuloistani menee elatusapuun. Teoreettisesti, miten toimittaisiin, jos meillä olisi esim. seitsemän yhteistä lasta? Maksaisinko elatusapua silloin miltei 400€ (55€x7), eli puolet bruttotuloistani? Eihän tässä ole järkeä.
Eli saat työttömyyskorvaukseen lapsikorotuksen ja se on SINUN tuloasi, jolla ei kuulu maksaa lasten menoja? Sitäkö tarkoitit? Jos sinulla ei olisi lapsia, et saisi lapsikorotusta ja silloinkin pitäisi tulla toimeen.
Hei

Elatusavun määräytymiseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä kunnan lastenvalvojaan.

1004 e/kk on raja, jonka perusteella henkilöä voidaan vapauttaa elatusapuvelasta siltä kuukaudelta, joilloin tulot ovat alle tuon tulorajan itsestäriippumattomasta syystä esimerkiksi sairauden vuoksi. Kyseessä siis maksuvapautuksen tuloja. Lapsikorotukset työttömyysetuudesta peritään kuitenkin aina, vaikka tulot olisivat alla tuon rajan ja oikeuttaisivat maksuvapautukseen.

Terveisin
Kela-Kerttu
Moi!

Lastenvalvojalla pari vuotta sitten tehty tulolaskelma osoitti, ettei etähuoltajan tarvitsisi maksaa lainkaan elatusmaksua, koska minun tuloni olivat sen verran korkeat. Voinko saada KELA:lta korvausta vaikka etällä periaatteessa on maksukykyä vai maksanko vaan kiltisti lapsen koko elatuksen?
Hei

Elatusavun määräytymiseen liittyvät asiat eivät kuulu Kelalle ja näistä Kela-Kerttu ei voi neuvoa. Kertomasi perusteella et voi saada elatustukea Kelalta. Kannattaa kääntyä uudelleen lastenvalvojan puoleen, jos haluat asian tarkistettavaksi.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Täydennyksenä vielä:

Elatustuen myöntämiseksi tarvitaan virallisesti vahvistettu sopimus elatusavusta, jotta elatustuki voitaisiin myöntää. Jos teillä ei ole voimassa olevaa lastenvalvojan vahvistamaa elatussopimusta tai käräjäoikeuden vahvistamaa tuomiota, ei Kela voi myöntää elatustukea.

Kela ei ota kantaa elatusavun laskentatapaan tai elatussopimuksen vahvistamiseen.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Niinhän siinä kävi, että lastenvalvoja ei tee sopimuksia alle elatustuen, vaikka lähin maksukyky olisi kuinka hyvä. Numeroilla kikkailemalla saadaan summat osumaan kohdalleen ja tylysti ilmoitetaan, että alle elatustuen ei vahvisteta sopimuksia.
Ja jos vahvistetaan, lähin pitää kieltäytyä elatustuen ja elatusavun erotuksesta.
Eli etällä maksatetaan korkeampia elatusapuja, jottei kunta joudu maksumieheksi. Miksi sitten on tuollainen järjestelmä, jos molemmilla on maksukykyä, niin lähin pitää kuitenkin saada elatusapu kokonaisuudessaan.
Minä ainakin olen tehnyt nollasopimuksia paljonkin. Ja kunnalle asialla ei ole merkitystä, koska elatustuen maksaa Kela. Miten niin lähin pitää kieltäytyä erotuksesta. Jos alle tuen oleva sopimus on tehty elatusvelvollisen huonon maksukyvyn takia (ja se on mainittu sopimuksessa), lähillä on aina oikeus erotukseen.
Nollasopimuksia ja alle elatustuen olevia sopimuksia tehdään paljon, olet nyt käsittänyt jotain ihan väärin.
Perusteluna oli, että kummallakin on maksukykyä. En tiedä, miten se vaikuttaa minun osuuteen korottavasti.... Sitten kun sanoin, etten ole tyytyväinen, ilmoitettiin, että lähi hakee elatustukea ja se peritään minulta suoraan. Että semmoinen tämä elatustuki järjestelmä on. Kyllä tuntee itsensä rosvoksi ja pahantekijäksi, vaikka parhaansa yrittää lasten kanssa.
No jos olet tyytymätön elatusavun määrään, sinun kannattaa viedä asia oikeuden päätettäväksi. Ei elatusapusopimusta pidä allekirjoittaa, jos ei ole siihen tyytyväinen. Jos kummallakin on maskukykyä, lapsen menot jaetaan elatusvelvolliseten kesken niin että se jolla on suuremmat tulot maksaa enemmän (noin yksinkertaisesti sanottuna)
Hei, Onko mitään rajaa, kuinka paljon elatusmaksun pitää maksaa? Sovimme 1996 ainoan lapsen elatusmaksuksi 1800mk/kk ja euroaikaan siirryttyämme summaksi sovittiin 300€/kk. Lastenvalvojan vahvistamassa sopimuksessa on indeksikorotus pykälä. Eron ensi-shokista toivuttuani, ja matalasta inflaatiosta johtuen indeksikorotuksia en koskaan suorittanut, koska maksoin mm. lapseni puhelinlaskut 17v ikään asti ja tuloihini nähden katsoin maksavani maksukykyni ylärajoilla. Puolivuotta sitten lähivanhempi kysyi minulta, miten aion maksaa hänelle suorittamatta jääneet indeksikorotukset. Lastenvalvoja oli laskenut valmiiksi, että maksamattomia indeksikorotuksia on maksamatta 3500€ ja että uusi kk-maksu on nyt 381€/kk. Tuloni on 4300€/kk brutto. Voidaanko maksamattomat indeksikorotukset periä vaikka 15 v takautuvasti. Itse laskin, että indeksikorotusten jälkeen minun maksettava summa olisi 359€/kk... Kiitos jo etukäteen vastauksesta
Hei! Huomasin reilu kuukausi sitten, että Kelan antamaan elatustukipäätökseen (14.12.2011) oli kirjattu elatusapuun indeksikorotus "vahvistettuna elatusapuna". Soitin Kelaan, ja kysyin, mitä pitää tehdä, kun etävanhempi ei ole huomioinut tätä indeksikorotusta. Kelassa neuvottiin kertomaan exälle tämä asia ja että yritettäisiin sopia indeksistä aiheutuva korotus keskenämme. Emme ole puheväleissä, joten lähetin exälle kirjeitse selostuksen asiasta sekä tilisiirtolapun, johon olin merkannut selvästi hänen laiminlyömänsä elatusavun indeksikorotuksen. Summan otin suoraan Kelan antamasta päätöksestä. Exä ei maksanut tätä summaa, joten lähetin taas uuden lapun, johon olin kirjannut uuden summan, koska yksi kuukausi oli tullut lisää. Eräpäiväksi merkitsin, että "heti". Mitään ei tapahtunut. Lopulta soitin exälle ja kysyin asiaa, niin hän kertoi, että oli käynyt Kelassa kysymässä tätä. Ja Kelassa oli kuulemma sanottu, että ei tarvitse maksaa, koska käräjäoikeuden tuomiossa ei ole mainintaa indeksikorotuksesta. Tilisiirtolapuilla hän kuulemma pyyhki takapuolensa. Itse tulkitsin asiaa siten, että indeksikorotus koskee kaikkia v. 2009 jälkeen vahvistettuja elatussopimuksia tai -tuomiota. Exä sanoi, ettei tee mitään ilman virallisia papereita. Onko nyt niin, että jos teen Kelaan ensi kuussa ilmoituksen erääntyneestä indeksikorotuksesta (ensi kuussa menee elatusavun indeksikorotuksen suuruus yli sen yhden kuukauden minimisumman), niin Kela lähettää exälleni virallisen laskun tästä erääntyneestä indeksikorotuksesta?
Toimi kuten olet suunnitellut.

Indeksikorotukset koskevat KAIKKIA elatusapuja. Ei siihen ole kenelläkään mitään sanomista, koska se perustuu lakiin. Ainoastaan siinä tapauksessa, että elatustuomioon on kirjoitettu: tätä elatusapua ei koroteta indeksikorotuksilla vuosittain, ei indeksikorotuksia tehdä.

Lukeeko teillä niin?
Eipä lue ei.
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi, "kumpi on oikeassa?".

Maksetaanko sinulle tällä hetkellä Kelasta elatustukea? Maksaako isä samaan aikaan myös elatusapua? Onko Kelasta saamasi elatustuki erotustuki (eli elatusapunne on määritelty täysimääräistä elatustukea pienemmäksi)?

Yleensä elatussopimuksissa tai käräjäoikeuden tuomiossa ei erikseen mainita indeksikorotuksia, jolloin indeksikorotukset KOSKEVAT näitä sopimuksia. Jos sopimuksessa on erikseen maininta siitä, että elatusapua ei koroteta indeksillä, niin silloin elatusapu ei nouse.

Elatustuki voidaan myöntää Kelasta laiminlyönnin perusteella heti, kunhan rästeistä muodostuu vähintään yhden kuukauden elatusapua vastaava määrä. Huomaathan, että Kela ei yleensä peri elatusvelvolliselta pelkästään rästejä, vaan sinulle tehdään päätös elatustuesta laiminlyönnin perusteella, jonka jälkeen elatustuki maksettaisiin Kelasta täysimääräisenä. Elatusvelvollisen ei pitäisi sen vuoksi maksaa sinulle enää elatusapua ainakaan toistaiseksi. Kela perii elatusvelvolliselta elatusapuvelan, jota syntyy kun Kela maksaa elatusavun elatustukena valtion varoista.

Aina kun on kyseessä laiminlyöntitapaus, Kela lähettää lähivanhemman elatustukihakemuksen perusteella elatusvelvolliselle kuulemiskirjeen, jossa mainitaan laiminlyönnistä ja myös elatusavun määrä mitä elatusvelvollisen pitäisi maksaa. Ainakin tätä kautta hän saisi virallisen tiedon mikä tämänhetkinen elatusapu on.

Jos haluat vielä tarkemmin keskustella tilanteestasi, ole lapsiperhe-etuuksien palvelunumeroomme 020 692 206. Asiaasi voidaan tutkia näin tarkemmin.

Syysterveisin
Kela-Kerttu
Hei!
Meillä on erottu ja muutettu yhteen ja erottu ja muutettu yhteen ja nyt lopultakin se ero on tulossa. Kaksi yhteistä lasta on, 8v ja 1v. Äiti on kotihoidontuella kotona ja isä työssä (lomautusuhka).
Aikaisemmasta tilanteesta aikoinaan 8v-lapselle laadittu elatussopimus on voimassa vuoteen 2021 saakka ja se summa sopisi edelleen.
1v:lle ei ole laadittu lastenvalvojalla sopimusta.
Miehelle oli laskeskeltu 0-sopimusta lastenvalvojalla (lomautetaan muutamaksi viikoksi, joka toinen vko töitä ja joka toinen vko lomautus).
Jos siis mies kuitenkin saa joka toiselta vkolta palkkaa ja lomautusviikoilta liiton ansiosidonnaista + lapsikorotukset, eikö hänen kuuluisi maksaa kuitenkin jotain enemmän kuin 0 euroa ?
Voinko tuolla aikaisemmalla sopimuksella, joka on voimassa, alkaa hakea Kelalta elatustukea ?
Tämä varmaan löytyisi Kelan sivuilta, mutta minkälaisella kuukausitulolla voi saada tuon 0-sopimuksen ja kuinka Kela elatusvelvollisen tulot ja menot tarkistaa?
Jos en ole allekirjoittanut 0-sopimusta, onko se silti voimassa elatusvelvollisella?
Suullisesti mies arveli voivansa maksaa n. 2 x minimin verran, joka olisi aivan sopiva summa. Kuitenkin lastenvalvojan luonta tullessaan olikin plakkarissa 0-sopimus.... Tuntuu jotenkin kummalliselta.
Kiitos vastauksesta jo etukäteen (toiv. tästä ymmärsi jotain)!
No kun minimi on 0 euroa, niin oikeinhan se meni:)
No mutta kun ei mennyt, siksi täältä kyselen...
Työttömille ja opiskelijoille kuulemma tehdään 0-sopimuksia. Jos yksinasuvalle jää elarin jälkeen omaan käyttöön yli 1000 euroa, eiköhän sen pitäisi riittää. Näillä tuloilla muka 0-sopimus, ei voi olla oikein laskettu! Nih.
Hei

Elatussopimuksen laatiminen kuuluu kunna lastenvalvojille. Kannattaa esittää nämä kysymykset lastenvalvojalle. Elatussopimukseen tarvitaan molempien vanhempien allekirjoituksen, jotta sopimus olisi voimassa.

Jos sinulla on vanhemmasta lapsesta voimassa oleva elatussopimus ja elatusvelvollinen on laiminlyönnyt maksamisen, voit tämän perusteella hakea elatustukea Kelasta.

Terveisin
Kela-Kerttu
tosta elatusavun laimiinlyömisestä haluasin kysyä. Meillä kävin niin, että exä oli saantu summan jostain, mitä hän pyysi minua maksamaan. siis ennen kuin päästiin lastenvalvojalle. Minä tietenkin halusin varmistaa että asia on näin. Soitin ja minulle sanottiin, että puhelimitse ei voida tällästä edes tehdä. kerroin jo maksaneeni 4 kk sitä summaa, mitä exä pyysi. Lasten valvoja laski puhelimessa minulle sen summan, minkä maksasin, etten maksaisi liikaa, kun kerto ettei isällä ole mahollista hakea yli maksettua rahaa takaisin. Ja siittä päivästä sit maksoin sitä summaa, mitä puhelimessa lastenvalvojan kans sovittiin. summa oli yli 150 pienempi. sitten kun päästiiin lastenvalvojalle, ja esitin samat paperit, mitkä puhelimessa kerroin. niin hinta nousikin taas. ja lastenvalvoja pyysi exää hakemaan laiminlyönnin perusteella kelasta sen rahan. onko tämä oikein? jos lastenvalvoja töppää, niiin siittä saa maksaa itse maksaja? joten jouduin maksamaan kelalle korkojen kans takaisin likemmäs tonnin
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Tilanteesi vaikuttaa erittäin hankalalta. Kela-Kerttu voi tässä ottaa kantaa vain tuohon laiminlyöntiasiaan, koska elatusavun ja sopimuksien vahvistaminen ei kuulu Kelalle, vaan lastenvalvojalle tai oikeudelle. Lastenvalvojan tekemästä virheestä tulisi keskustella ko. viranomaisen kanssa.

Jos lähivanhempi hakee Kelalta elatustukea laiminlyönnin perusteella, silloin hänen hakemuksensa liitteeksi tulee toimittaa elatussopimus tai oikeuden tuomio. Vaikka vanhemmat voivat keskenään sopia elatusavun määrästä, voi Kela käyttää elatustuen myöntämisessä vain voimassa olevaa, lastenvalvojan tai oikeuden vahvistamaa elatussopimusta tai tuomiota. Elatusvelvollisen velka kertyy sen mukaan, mitä vahvistettuun sopimukseen on merkitty elatusavun määräksi.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Hei,

jos vien Kelalle vahvistetun elatusmaksusopimuksen, jossa maksu on 200 euroa, niin mitä sieltä lapselle maksetaan? Isä on maksanut tuosta summasta pienen osan. Kiitokset vastauksesta!
147,96 euroa kuun 10. päivä ja loppuosa sitten, kun isä maksaa sen Kelaan.
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi. Kelan makama elatustuki on 147,96e/kk, vaikka elatussopimuksessanne elatusavun määräksi olisi vahvistettu 200e/kk. Kela perii elatusvelvolliselta kuitenkin sitä summaa, joka elatussopimuksessa on vahvistettu ja maksaa sinulle loppuosan, kun elatusvelvolliselta tulee Kelalle suoritus.

Terveisin
Kela-Kerttu
Heips!
Olemme eronneet, lapsia 2.
Pääsin opiskelemaan.

Miten elatusmaksut?
Opiskelen työmarkkinatuella, se ei riitä elatusmaksujen maksamiseen.

Jääkö nämä elatusmaksut "odottamaan" sitä, että työllistyn, ja maksan ne sitten takaisin? Vai miten on?
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Jos maksukykysi on laskenut, yksi vaihtoehto on että päivitätte elatussopimusta, jolloin elatusavun määrä voi olla pienempi.

Toinen vaihtoehto on se, että elatussopimus pysyy samana ja sinulle kertyy elatusapuvelkaa, jos et maksa elatusapua sovitusti. Tilanteesi mahdollisesti oikeuttaa hakemaan Kelalta maksuvapautusta kertyneeseen velkaan (jos Kela on se taho, joka velkaa perii). Etukäteen tätä ei kuitenkaan voi luvata, koska maksuvapautus haetaan takautuvasti ja sen myöntämiseen vaikuttaa tulojen määrä ja syyt maksukyvyn pienenemiseen. Voi olla myös mahdollista, että jos et saa tai hae maksuvapautusta, työmarkkinatukesi lapsikorotus peritään velan lyhentämiseen.

Jos haluat tarkemmin tietää asiasta, voit olla yhteydessä Kelan lapsiperhe-etuuksien palvelunumeroon 020 692 206. Elatussopimuksen päivittämisestä voi tarvittaessa tiedustella kunnan lastenvalvojalta.

Terveisin
Kela-Kerttu
Elatussopimus allekirjoitettu 2011 syksyllä ja maksut alkoivat juoksemaan silloin. Olisiko elatusvelvollison pitänut 2012 alusta huomioda indeksikorotus? maksanut koko vuoden 2012 viime vuonna soppariin allekirjoitettua summaa.jos olisipitänyt huomioida indeksikorotus, voiko sitä hakea häneltä jälkikäteen?
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Onko elatussopimuksessanne mainintaa siitä, milloin elatusapuun tehdään ensimmäinen indeksikorotus? Vuoden 2012 alussa tullut elatusapujen indeksikorotus, määrältään 3,57 % koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyja elatussopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Jos elatussopimukseen on kirjattu esim. "Tätä elatusapua ei koroteta indeksein" tai "Ensimmäinen indeksikorotus tehdään 1.1.2013", ei indeksikorotusta tullut vuoden 2012 alussa, mutta jos tuollaista ehtoa ei ole kirjattuna sopimukseen, koski indeksikorotus myös teidän elatussopimustanne.

Voit käydä esim. sosiaalitoimistossa tai lastenvalvojan luona merkkauttamassa elatussopimukseenne vuoden 2012 indeksikorotuksen. Jos elatusvelvollinen ei suostu maksamaan indeksikorotuksia takautuvasti, voit hakea niitä Kelasta laiminlyönnin perusteella siinä vaiheessa, kun niistä on kertynyt yhteensä yhden kuukauden elatustuen määrä eli 147,96 euroa.

Jos haluat lisätietoja, voit esittää lisäkysymyksen tähän viestiketjuun tai soittaa Kelan lapsiperhe-etuuksien asiakaspalveluun 020 692 206. Palvelu on avoinna arkisin klo 8 - 18.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Mikä on elatusmaksun erääntymispäivämäärä, kun sitä ei ole kirjattu erikseen sopimukseen? Jostakin pykälistä luin, että etukäteen kuukauden 1. päivänä.
Exä on aina maksanut kuukauden 15. päivänä. Onko siis 2 vkoa myöhässä?
Tässä kuussa maksoi ainoastaan pyytämäni indeksikorotuksen vuoden alusta lähtien. Exä sanoi siihen, ettei maksa enää "etuajassa", vaan vasta kuun alussa.
Jos sitä ei ole kirjattu sopimukseen, niin kai se silloin pitää maksaa sen kuukauden aikana, eli kuun viimeiseen päivään mennessä?
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi nimim. Äiti x 4.

Näissä asioissa kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi lastenvalvojaan, koska he tuntevat tarkemmin elatussopimuksiin ja elatusavun maksamiseen liittyvät asiat. Useimmiten elatusapu maksetaan kuukausittain etukäteen tai elatussopimuksessa sovitun maksupäivän mukaisesti. Kela-Kertulla ei ole sen tarkempaa tietoa asiasta.

Kela ei ota kantaa maksupäiviin. Elatustukea voi hakea Kelasta esimerkiksi vaikka heti kuluvan kuukauden alussa, jos elatusapua ei ole suoritettu. Koska elatustuen käsittelyaika on viikkoja, voi elatusvelvollinen ehtiä maksaa suorituksen käsittelyn aikana tai ennen kuin elatustukipäätös tehdään. Elatustuki voidaan myöntää vain, jos vähintään yhden kuukauden elatusavun määrä on laiminlyöty. Kelalle ei ole varsinaisesti merkitystä montako päivää maksu on ollut myöhässä.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
No kerro sinä fiksuna miehenä, miten asia oikeasti menee. Kun olet nähtävästi lainsäädäntöön perehtynyt ja ilmaisutaito on alatyylistä.
Hei kela kerttu.

Miten asiassa toimia, kun Vahvistetuun elatussopimukseen haettiin muutosta tapaamisten matkakustannuksien ja elatusavun määrässä. Meitä auttoivat oikeusavustajat. Uusi sopimus oli valmis ja molemmilta tuli hyväksyttävä vastaus siihen. (mm. oikeusavustajan välityksellä ja sähköpostitse).

Tapaamissopimus on toiminut uuden sopparin mukaan heti ja exä on säköpostitse ollut uuden sopimuksen elatusapua kärkkymässä viestein. Etä allekirjoitti uuden sopimuksen ja lähetti sen Lähivanhemmalle. Minkään näköisiä nurinoita ei ole kuulunut sopimuksen nojalta, kuin vasta vuosi jälkeenpäin. Eli lähi vanhempi ei ollut siis toimittanut sopimusta lastenvalvojille! Nyt lähi vanhempi vaatii saada vahvistetun sopimuksen mukaista korvausta etältä.... Jos minulla on todistaa että lähivanhempi on hyväksynyt sopimuksen, hänen oikeusavustajan viestit, hänen sähköposti viestit jossa pyytää uuden sopimuksen mukaista maksua, Minun oikeusavustajalle lähettämänsä viestit jossa sanoo että muutettu elatusapu sopimus on voimassa... tähän asti toiminut elatussopimus joka oli rinnastettu tapaamissopimukseen. Ainoa mitä lähi ei tehnyt oli että hän ei vienyt allekirjoitettua versioo lastenvalvojalle. Mitenkäs neuvoisit jatkamaan?
 /   /  / Elatustuen ja -avun indeksikorotus 1.1.2012 alkaen

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja haku

Lisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta