AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!
 /   /  / Isyysvapaaseen suunnitteilla muutoksia

Isyysvapaaseen suunnitteilla muutoksia

63 Vastausta 5 467 Lukukertaa
Hei!

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee isyysvapaiden pidentämistä. Kyseessä on lakiesitys, jota ei ole vielä hyväksytty.

Ehdotuksessa uusi, ainoastaan isille tarkoitettu 54 päivän vapaa ja sen ajalta maksettava päiväraha korvaisivat nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden. Jatkossakin isä voisi pitää 18 isyysvapaapäivää yhtä aikaa äidin kanssa enintään neljässä eri jaksossa. Loput 36 päivää voitaisiin jakaa enintään kahteen jaksoon, ja jakson vähimmäispituus olisi 12 päivää.

Isän vapaa ei siis enää edellyttäisi 12 viimeisen vanhempainrahapäivän säästämistä isälle, kuten nykyisessä isäkuukaudessa. Koko isyysvapaa olisi pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta, eikä vapaata voisi siirtää toiselle vanhemmalle.

Ehdotuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013. Laki koskisi niitä perheitä, joissa ensimmäinen saman lapsen perusteella maksettava vanhempainetuus kohdistuisi tammikuun 1. päivään 2013 tai sen jälkeiseen aikaan. Käytännössä ensimmäinen maksettava etuus on yleensä äitiysraha, eli muutos koskee niitä perheitä, joissa äitiysrahakausi alkaa 1.1.2013 tai sen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen löydät osoitteesta
http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/toimeentulo_ja_vakuutusasiat/isyysvapaa

Huomioithan, että kyseessä on vasta lakiehdotus, eli sitä ei ole vielä hyväksytty.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Eli kun vauvamme syntynee tänä vuonna marraskuun puolivälissä, tätä uutta mahdollista lakia ei sovelleta meihin vaikka se olisi voimassa silloin kun isyysvapaan (tällä hetkellä isäkuukauden) hakeminen tulee ajankohtaiseksi? Tarkoituksenamme siis oli, että isä käyttäisi kaikki hänelle tarkoitetut vapaat hyödykseen (äidin luovuttaessa 12 viimeistä vanhempainvapaapäivää isälle niinkuin tällä hetkellä tulee tehdä).
Hei!

STM:n tiedotteen mukaan uudistus tulisi koskemaan niitä perheitä, joissa lapsesta maksetaan ensimmäisen kerran vanhempainpäivärahaa (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vahhempainrahaa) 1.1.2013 jälkeen.

Koska lapsenne on syntymässä marraskuussa ja äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, eli vuoden 2012 puolella, ei uudistus koske teidän perhettänne.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Tarkentava kysymys:

Tarkoittaako alla oleva teksti sitä, että tämä 18 päivän ylittävä osuus (36 pv) voidaan pitää vasta äidin vanhempainrahakauden päätteeksi/jälkeen? Eli yhteistä aikaa, kun molemmat voivat saada Kelalta tukia ovat muutoksen jälkeenkin vain ne isyysvapaan 18pv äitiys- tai vanhempainrahakaudella?

"Jatkossakin isä voisi pitää 18 isyysvapaapäivää yhtä aikaa äidin kanssa enintään neljässä eri jaksossa. Loput 36 päivää voitaisiin jakaa enintään kahteen jaksoon, ja jakson vähimmäispituus olisi 12 päivää."
Hei!

Kela-Kertulla ei valitettavasti ole tässä vaiheessa käytettävänään mitään muuta tietoa kuin tuo STM:n sivuilta löytyvä tiedote, johon on linkki tämän viestiketjun ensimmäisessä viestissä.

Tiedotteesta ei käy selkeästi ilmi milloin isä voisi aikaisintaan pitää 36 päivän isyysvapaata eli että voisiko sitä pitää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa vai vasta äidin vapaan jälkeen.

Kela-Kerttu tiedottaa, kun asiasta saadaan lisätietoa.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Nimimerkille "Kysyjä":

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut eilen nettisivuillaan talousarvioesityksen vuodelle 2013.

"Isyysvapaan käytön lisäämiseksi isyysrahan kytkös vanhempainrahaan puretaan. Uudistus pidentää vanhempainrahakautta 12 arkipäivällä ja kohdentaa isälle 54 arkipäivää. Tästä enintään 18 arkipäivää voidaan pitää yhtä aikaa äidin kanssa. Isyysvapaan pitämisajankohta muuttuu joustavammaksi siten, että se tulee pitää ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. Lisäksi isyysrahaoikeus muuttuu lapsikohtaiseksi siten, että isän oikeus isyysrahaan aikaisemman lapsen perusteella ei enää pääty uuden isyysrahaoikeuden alkaessa."

Talousarvioesitys löytyy osoitteesta
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1818824#fi

Terveisin
Kela-Kerttu
Ylläolevassa (STM) tekstiotteesta on maininta, että enintään 18 arkipäivää on mahdollista pitää samaan aikaan. Tämän ilmeisesti voi tulkita niin, että kaikki 54 päivää voi pitää vanhempainrahakauden jälkeen, ...?

Toisekseen, vaikka elämmekin vain oheisten ennakkotietojen varassa niin voidaanko lakialoitetta tulkita niin, että vanhempainrahakauden ja isyysvapaan välissä voi jompi kumpi vanhemmista pitää vuosilomansa? Eli isyysvapaa ei jatkuisi heti vanhempainrahakauden jälkeen.
Hei!

Nimimerkille "keimis":

Kela-Kertullakaan ei ole muita ennakkotietoja kuin nämä STM:n tiedotteet. Niiden mukaan 18 isyysvapaapäivää pidettäisiin äidin kanssa yhtä aikaa kuten nytkin ja loput 36 päivää äidin vanhempainrahakauden jälkeen, enintään kahdessa eri jaksossa. Lapsi voisi jaksojen välissä olla jopa kunnallisessa päivähoidossa, joten tuskin vuosiloman pitäminenkään on kiellettyä.

Tiedotamme heti, kun saamme tarkempaa ohjeistusta.

Terveisin
Kela-Kerttu
Eikö nämä nyt ole kaksi eri asiaa:

"Käytännössä ensimmäinen maksettava etuus on yleensä äitiysraha, eli muutos koskee niitä perheitä, joissa äitiysrahakausi alkaa 1.1.2013 tai sen jälkeen."

ja

"STM:n tiedotteen mukaan uudistus tulisi koskemaan niitä perheitä, joissa lapsesta maksetaan ensimmäisen kerran vanhempainpäivärahaa (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vahhempainrahaa) 1.1.2013 jälkeen"

Minulla äitiysrahakausi eli äitiysloma alkaa marraskuussa, mutta ensimmäinen päiväraha maksetaan tammikuun alussa. Koskeeko tuo siis meidän perhettä vai ei?
Luetun ymmärtämistä kehiin!

Jos äitiysrahakausi alkaa v. 2012 puolella = uudistus ei koske.
Jos äitiysrahakausi alkaa v. 2013 puolella = uudistus koskee.

Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Äitiysrahaa maksetaan äitiysrahakauden alusta alkaen kaikilta arkipäiviltä. Maksut tulevat takautuvasti, ensimmäinen erä on 30 arkipäivää ja loput 25 arkipäivää.

Eli vielä rautalankaväännös:
Jos ensimmäinen päivä, jolta sinulle maksetaan äitiysrahaa on vuoden 2012 puolella, ei tämä uudistus koske perhettänne. Sillä mikä sattuu olemaan ensimmäisen äitiysrahasi maksupäivä ei ole mitään merkitystä vaan sillä, milloin oikeutesi kyseiseen rahaan alkaa.
tammimamma:
Lyhyesti - uudistus ei koske teidän perhettä. Jos äitiysrahakautesi alkaisi vasta vuoden 2013 puolella koskisi uudistus teitä.
Hei!

Nimimerkki "kielip0liisi" onkin jo vastannut melko tyhjentävästi, eli ratkaisevaa on se, kumman vuoden puolella oikeus äitiysrahaan alkaa. Sillä, milloin ensimmäiset äitiysrahat maksetaan tilille, ei ole merkitystä, koska maksu voi tulla vuoden 2013 alussa, vaikka kausi olisi alkanut jo edellisen vuoden puolella. Ensimmäinen erä maksetaan siis 30 arkipäivän kuluttua kauden alkamisesta.

Terveisin
Kela-Kerttu
Näin olinkin itse jo ajatellut, mutta häiritsi kun puhuttiin erikseen vielä päivärahan maksamisesta.
Työnantajani maksaa osalta äitiysraha-ajalta minulle palkkaa (ensimmäiset 3kk). Oletanko kuitenkin oikein että koska äitiysrahaa maksetaan tältä ajalta työnantajalleni, en ole oikeutettu uusiin etuuksiin?
Äitiysrahakautesi (=äitiyslomasi) alkaa ilmeisesti kuitenkin tämän vuoden (2012) puolella. Ei sillä ole väliä maksetaanko äitiysrahaa sinulle vai työnantajallesi.

Jos äitiyslomasi alkaa ensi vuoden puolella, uudistus koskee teitä.
Hei!

Nimimerkille Pilvi:
Äitiysrahakausi alkaa aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Se, kumman vuoden puolella alkamispäivä on, ratkaisee sen koskeeko isyysvapaan uudistus perhettänne vai ei.

Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa äitiysvapaan alussa, maksetaan kyseiseltä ajalta äitiysraha työnantajallesi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen minkä vuoden puolella äitiysrahakautesi alkaa, vaan se määräytyy lasketun aikasi perusteella.

Lyhyesti: Sillä, kenelle äitiysraha maksetaan, ei ole merkitystä. Ratkaisevaa on se, kumman vuoden puolella äitiysrahakausi alkaa.

Terveisin
Kela-Kerttu
Mielestäni on sairaan epäreilua, että tuo uusi isän 9 vkon vapaa, isyysloman uudistus, ei koske tammikuussa 2013 syntyviä vaan vasta helmikuusta eteenpäin. Me tammikuussa synnyttävät joudumme jäämään äitiyslomalle jo joulukussa, ja kun se on tämän vuoden puolella, ei tuo uudistus meitä koske.

Mihin tästä voi valittaa / tehdä kirjelmän?

Nythän v. 2013 syntyvät lapset joutuvat aivan eriarvoiseen asemaan; toisilla isä saa olla kotona viikkoja pidempään kuin tammikuisilla!
"Nythän v. 2013 syntyvät lapset joutuvat aivan eriarvoiseen asemaan"

Onpa taas lapsellista. Entäs joulukuussa syntyvät?

Nykyinen isyysvapaahan on pisimmillään 54päivää. Niin miten se isä saa olla viikkoja pidempään tuossa uudistuksessa kotona??
Hei!

Nimimerkille "pettynyt80" on vastattu osoitteessa
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10853747

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Just.. Taidan siis olla juuri ulkopuolelle jäävä, jos tämä tulee voimaan? Jos oikein laskin niin minun on aloitettava äitiyloma viimeistään 31.12. Laskettu aika on 4.2. Lauantait vissiin lasketaan arkipäiviksi? Sitten kyllä kyrsii, jos tämä tulee! Vaikka muutos parempaan onkin......... Laskinkohan oikein?
Hei!

Jos laskettu aika on 4.2.2013, alkaa äitiysrahakautesi viimeistään 29.12.2012. Aikaisintaan voit aloittaa sen varhennettuna 3.12.2012. Arkipäiviksi lasketaan kalenteriin mustalla merkityt päivät, eli maanantaita lauantaihin.

Uudistus ei siis koske teidän perhettänne, koska äitiysrahakautesi alkaa vuoden 2012 puolella.

Äitiys- ja vanhempainrahakauden ajankohdan voi laskea kätevästi laskurilla osoitteessa
http://asiointi.kela.fi/vrlaskenta_app/VRLaskentaApplication

Terveisin
Kela-Kerttu
Valittakaa nyt hyvät ihmiset tästä äkkiä sinne sosiaali- ja terveysministeriöön!!! Tämä ehdotus menee ihan kohta eteenpäin eduskunnan käsittelyyn!!! Vielä voi vaikuttaa!
Öö.. Mistä tässä pitäisi valittaa?
Ööö, no vaikka siitä, että etu ei koske kaikkia vuonna 2013 syntyviä ja on epätasa-arvoinen... !!! Näin esim. kaikki tammikuussa syntyvät jäävät etua vaille, samoin osa helmikuussa syntyvistä...

Kannattaisi varmaan perehtyä asiaan, ennen kuin ihmettelee...
No on se epätasa-arvoinen joo kun ei koske meitäkään. Meidän vauva synty jo kesällä! Mekin jäädään etua vaille! Hohhoijaa näitä ihmisiä.
Samoinhan voitaisiin sitten valittaa, että miksi jo 2012 vuoden puolella syntyvät eivät saa tätä etuutta jne. Sattuman kauppaa. Hieno uudistus kylläkin!

Eli isä saa tietyn määrän vapaata ilman, että se vähentää vanhempainvapaata?
No ei se ihan noin mene. Jos sanotaan että etuus koskee v.2013 syntyviä/vuodesta 2013, tulisi sen koskea TODELLA KAIKKIA VUONNA 2013 SYNTYVIÄ, eikä vaan helmikuun puolivälistä eteenpäin syntyneitä.

Mutta lukekaa se aloite, olette pihalla vähän tosta ideasta.
Hei!

Sosiaali- ja terveysministeriön uusin tiedote löytyy osoitteesta
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1825661#fi

Terveisin
Kela-Kerttu
Eli vieläkään ei koske joulukuussa äitiyslomalle jääviä, jotka synnyttää tammikuussa 2013!!! Just! :(((
No ei se koske joulukuussa synnyttäviäkään. Turha sitä nyt on itkeä. Ei sitä voida laskea sen perusteella millon vauva syntyy. Vauvat kun ei tule kello kaulassa. Mitä jos laskettu aika on tammikuussa mutta vauva syntyy joulukuussa? Tai laskettu aika joulukuussa mutta vauva syntyy tammikuussa. Helpompi se on tuon äitiysrahakauden perusteella jakaa. Eikä tuo isyysvapaa pitene paljon yhtään, kun nykyisin on myös tuo 18päivää plus isäkuukausi.
Niin, oikeastaanhan se on äidin vapaa joka tässä pitenee. Isän vapaita ovat nyt 18 isyysvapaapäivää JA max. 36 päivän isäkuukausi. Yhteensä siis maksimissaan 54 päivää eli tismalleen saman verran kuin tässä huippu-uudistuksessa. Jatkossa vaan se "isäkuukauden" pitäminen ei lyhennä äidin vanhempainrahakautta 2 viikolla kuten nyt. Eli isä saa vapaata saman verran kuin nytkin, mutta äiti 2 viikkoa enemmän.
Niinpä, äidin vapaahan tässä pitenee, eli siis ne ketä tuo koskee saavat n. 2 vkoa olla samaan aikaan isän kanssa kotona ja Kelan rahat juoksee, ja sekös kismittää kun sitä ei saa kaikki vuonna 2013 synnyttävät perheet. That´s the point.
En väittänytkään, että isyysvapaaseen tulisi lisää päiviä.

Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että se koskisi kaikkia v. 2013 LA olevia perheitä, se olisi reilumpaa; silloin todennäköisimmin sen saisi useampi kuin nyt...mutta ehkä tässä onkin juuri pointti, eli yritetään tässäkin nyt siivu säästää perheiden kustannuksella... :(((
Siis tässähän nimenomaan EI olla äidin kanssa samaan aikaan kuin se 18 päivää, kuten aikaisemminkin. Loput 36 päivää pidetään äidin JÄLKEEN. Tietysti äiti voi olla silloin vaikka vuosilomalla, kuten nytkin on voinut olla isäkuukauden aikana, niin koko perhe saa olla yhdessä kotona.
Pahoittelut, että ja kysyn varmaan selvää asiaa, mutta kaikki ei ihan auennut vielä, joten voisiko Kela-Kerttu vielä tarkentaa asiaa seuraavan kysymyksen/selvityksen puitteissa?

Eli olen jäämässä 1.2.2013 äitiyslomalle, laskettuaika 8.3.2012. Isä voi siis jäädä tämän uuden ehdotuksen mukaan 18 vuorokauden isyyslomalle samalla kun minä olen äitiysraha/vanhempainrahavapaalla? Mutta jäljelle jäävä 36 pvn vapaa, joka isällä vielä on niin sitä ei saa pitää samaan aikaan kuin äiti on kotona? Voiko tuosta 36 pvn vapaasta pitää kuitenkin sen 2 viikkoa samaan aikaan äidin kanssa, jos kerran vapaan pitäminen ei enää vähennä äidin vanhempainrahaa 2 viikolla?

Kiitos jo etukäteen.
18 pv äidin kanssa yhtä aikaa, 36 päivää äidin jälkeen, sitten kun äidin vapaa on päättynyt.
Ei kai se noin mene! 18 pv äidin kanssa yhtä aikaa ja loput 36 pv äidin jälkeen. Eli äiti pitää ensin täyden vanhempainrahakauden loppuun (ilman mitään 2 viikon vähennyksiä) ja sitten seuraavasta päivästä alkaa isällä oikeus tuohon 36 päivään.

Eli 36 päivää EI pidetä äidin kans päällekkäin miltään osin.
Uudessa on just se idea, et pidetään äidin kanssa päällekäin. Tästä nyt osa jää paitsi, mikä on toki väärin.
Lue itse uudelleen:
"Jatkossakin isä voisi pitää 18 isyysvapaapäivää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Nämä päivät voisi jakaa enintään neljään jaksoon. Loput 36 päivää voitaisiin jakaa enintään kahteen jaksoon. Äiti tai isä voisi hoitaa lasta kotona hoitovapaalla tai lapsi voisi olla päivähoidossa ennen kuin isä jää isyysvapaalle."

Jos isä jatkossa käyttäisi koko isyysrahakauden vanhempainrahakauden perään, lapsi olisi vanhempainrahakauden päättyessä lähes vuoden ikäinen.
Ja vielä lisää:
"Tästä enintään 18 arkipäivää voidaan pitää yhtä aikaa äidin kanssa."
Hei!

Hallituksen esityksen mukaan jatkossakin isä voisi olla äidin kanssa samaan aikaan vapaalla 18 päivää, ja loput 36 isyysvapaapäivää pidettäisiin vanhempainrahakauden jälkeen ja vapaan voisi tuolloin jakaa halutessaan kahteen eri jaksoon. Vanhempainrahahaahan voi pitää kumpi vanhemmista tahansa.

Ystävällisin terveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Kela-Kerttu tarkentaa aiemmin antamiaan ohjeistuksia ja muistuttaa, että päätöstä isyysvapaiden muutoksesta ei ole vieläkään tehty, vaan kyseessä on edelleen lakiesitys.

Esityksen mukaan isällä olisi oikeus saada isyysrahaa enintään 18 arkipäivältä samanaikaisesti kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Isä voisi pitää oman kautensa kokonaan eri aikaan kuin äiti, jolloin vanhempien käytössä oleva vapaa ulottuisi ajallisesti nykyistä pitemmälle. Tällöin 54 arkipäivän pituisen jakson voisi pitää heti vanhempainrahakauden jälkeen tai siirtää pidettäväksi ennen kuin se lapsi, jonka perusteella oikeus isyysrahaan on syntynyt, on täyttänyt kaksi vuotta.

Eli isä voisi pitää halutessaan isyysvapaata 18 arkipäivää samaan aikaan äidin kanssa ja loput 36 päivää äidin vanhempainrahakauden jälkeen tai käyttää kaikki 54 isyysvapaapäivää äidin vanhempainvapaan jälkeen.

Terveisin
Kela-Kerttu
Onkohan tähän isyysvapaa uudistukseen tullut jo selvyyttä ?
Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Lakimuutosta ei ole vieläkään hyväksytty. Kela-Kerttu tiedottaa heti, kun lisätietoa saadaan.

Terveisin
Kela-Kerttu
Hei!

Eduskunta käsittelee isyysvapaiden muutosta tänään täysistunnossaan.

Terveisin
Kela-Kerttu
Jahas, mihinköhän tulokseen tulivat...? Vai tulivatko vielä mihinkään ?
Hei!

Asiasta ei ole vielä tiedotettu. Kela-Kerttu seuraa asiaa ja tiedottaa teille heti kun aiheesta saadaan lisätietoa.

Terveisin
Kela-Kerttu
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+111/2012

Näyttäisi menneen läpi:

Päätökset
Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot
1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Päätös:
Hyväksytty
3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
Päätös:
Hyväksytty
Hei Kela-Kerttu!

Nyt kun päätös on mennyt läpi voisitko selventää tätä uutta lakia vähän hämmentyneelle tulevalle iskälle.
Lyhyesti:
Tähän saakka isäkuukauden pitäminen on lyhentänyt äidin vanhempainvapaata 12 päivällä. Jatkossa se ei enää lyhennä. Aiemmin isäkuukausi piti pitää yhtenä jaksona ja puolen vuoden sisällä äidin kauden loppumisesta. Nyt se on voi jakaa kahteen osaan ja pitää siihen mennessä kun lapsi täyttää 2 v.

Koskee niitä perheitä, joissa äidillä alkaa äitiysloma vuoden 2013 puolella.
Hei!

Kiitos kysymyksestä.

Nimimerkki "näin kai se on" onkin jo hieman kertonut muutoksista.

Lakimuutoksen myötä isäkuukausi-käsitteestä luovutaaan kokonaan. Jatkossa isällä on 54 isyysrahapäivää, joista enimmillään 18 päivää voi pitää yhtä aikaa äidin äitiys- ja vanhempainpäivärahakauden aikana. Ne voi jakaa neljään osaan. Vapaata pidetään äidin kanssa yhtä aikaa samalla tavalla kuin nytkin, eli enintään 18 arkipäivää ja neljässä eri jaksosssa.

Isä voi pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen loput päivät (36 päivää), tai halutessaan vaikka kaikki 54 päivää. Ne voi jakaa kahteen jaksoon ja isyysrahapäivät pidettävä viimeistään kun lapsi täyttää 2 v. Jaksoilla ei ole vähimmäiskestoa. Hakemus jaksoista täytyy jättää viimeistään 2 kk kuluttua lapsen 2-vuotispäivästä.

Isän vapaiden kesto pysyy siis samana, mutta vapaiden ehdot muuttuvat, eikä isän vapaiden pitäminen enää jatkossa lyhennä äidin vapaata. Muutos koskee niitä perheitä, joissa äitiysrahakauden ensimmäinen päivä on vuoden 2013 puolella.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Tämäkö ei koskete niitä, joilla äitiysloma alkanut joulukuussa, la tammikuussa?
Koskee niitä perheitä, joissa äitiysloma alkaa 1.1.2013 tai sen jälkeen. Piste.
Hei!

Uusia isyysrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan silloin, kun ensimmäinen saman lapsen perusteella maksettava vanhempainpäivärahakausi alkaa 1.1.2013 tai sen jälkeen.
Yleensä kausi alkaa äitiys- tai erityisäitiysrahakaudella.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
Eipä voi sanoa muuta, kuin että kyllä ottaa päähän kun laskettuaika on muutamaa päivää "liian aikaisin". Ja nyt ollaan vielä tekemässä korotuksia äitiyspäivärahoihinkin ja taas sama juttu, ilman jään.

Eikös tässä ois reilua ollut, että ne jotka sen isyysloman pitävät 1.1.2013 jälkeen, saavat yhtä pitkän loman itselleen? Ja samaten äitiys- ja vanhempäinpäivärahat korottuis kaikilla tuosta 1.1.2013 lähtien, jos kyseisellä vapaalla ovat. Kyllähän työttömyystukien ja opintotukien ym. korotuksetkin koskevat aina kaikkia, jotka kyseistä etuutta saavat!! Ei siinä katsota, että jahas, olet aloittanut opiskelut jo vuonna 2012, sä saat nyt sitä pienempää tukea koko lopun opiskeluaikaasi...

Kerrankin hyviä päätöksiä, mutta sitten ne toteutetaan näin epätasa-arvoisesti. :(
Ei kai niihin äitiysrahoihin tule muita korotuksia kuin että se minimiraha on vähän korkeampi ens vuonna ja se korotus koskee kyllä kaikkia jotka sitä minimiä saa. Eli jos saat minimiä tänä vuonna, saat sitä myös ens vuonna, mutta sen määrä on muutaman sentin isompi.
Hei!

Nimimerkille "vieras11":
Valitettavasti lain säätäjät ovat joutuneet vetämään rajan johonkin kohtaan, ja raja on vedetty siihen, kumman vuoden puolella perheen oikeus vanhempainpäivärahoihin kyseisestä lapsesta alkaa. Yleensä ensimmäinen etuus on äitiysraha tai erityisäitiysraha.

Ymmärrän, että koet ratkaisun teidän perheen kohdallanne epäreiluksi, mutta Kela tai Kela-Kerttu ei valitettavasti voi vaikuttaa päätöksiin. Halutessasi voit olla yhteydessä esim. eduskunnan oikeusasiamieheen.

Kannattaa ottaa huomioon, että isän vapaiden pituus on ensi vuonnakin päivälleen saman pituinen kuin nyt. Nythän isällä on käytettävissään 18 isyysvapaapäivää ja enintään 36 arkipäivää kestävä isäkuukausi. Yhteensä siis 54 arkipäivää, eli saman verran kuin ensi vuonnakin. Ensi vuonna vapaan ehdot kuitenkin muuttuvat ja isäkuukausi-termistä luovutaan, eivätkä isän vapaat enää lyhennä äidin vapaita.

Äitiys- ja vanhempainrahoihin ei ole tulossa vuoden vaihteessa muita muutoksia kuin se, että minimipäiväraha nousee hieman. Tänä vuonna se on 22,96 e/pv ja 1.1.2013 alkaen sen määrä on 23,77 e/pv. Korotus tehdään kaikille minimipäivärahan saajille. Eli jos olet saanut esim. joulukuusta alkaen minimipäivärahaa, on sen määrä vuoden 2012 loppuun saakka 22,96 e/pv ja vuoden 2013 alusta alkaen määrä nousee 23,77 euroon. Indeksikorotus tehdään Kelassa automaattisesti eikä korotettua päivärahaa tarvitse hakea uudelleen vuoden vaihteessa.

Ystävällisesti
Kela-Kerttu
jos äiti jää vanhempainrahakauden (n.9kk) jälkeen kotiin hoitamaan lapsia ja isä pitää tuolloin viimeiset 36pvä "isyyslomaa" niin maksetaanko äidille tuolta ajalta kotihoidontuki sekä isälle isyysvapaasta ?
...jatkoa edelliseen. paljonko tuosta 36pvästä maksetaan isyysrahaa per päivä?
jäämmekö siis tappiolle ainoastaan erotuksen isän palkasta?
Kotihoidon tukea ei makseta päällekkäin isyys- ja vanhempainrahojen kanssa. Ja isyysraha on yleensä n. 70 % isän palkasta.
eli perheen tulot ovat siis vanhempainraha, jonka jälkeen isyysraha 36pvä, jonka jälkeen alkaa vasta kotihoidontuki? äiti ei siis tienaa mitään tuon isyysloman aikana, ja perheen tulot ovat vain tuo n.70% isän palkasta? tuskinpa äitiä sentään pakotetaan töihin tuon 36pvä isyysloman ajaksi jos perheellä vain on varaa?
ja kyse on siis 2013 vuosimallisesta lapsesta.
Hei!

Jos äidillä on työsuhde, niin hän palaa työhön vanhempainrahakauden jälkeen, ellei hän ole hakenut palkatonta hoitovapaata työnantajaltaan. Äiti voi myös sopia pitävänsä kertyneet vuosilomat heti vanhempainrahakauden jälkeen.

Jos äidillä ei ole työsuhdetta, niin hän voi hakeutua työttömäksi työnhakijaksi Te-toimistoon. Työttömäksi työnhakijaksi ei ole pakko hakeutua, mutta vanhempainrahakauden jälkeen pidettävien isyysvapaiden aikana äiti ei saa kotihoidontukea samasta lapsesta, josta maksetaan isälle isyysrahaa.

Terveisin
Kela-Kerttu
kiitos vastauksesta.
entäpä kun tapauksessamme äiti on jo nyt edellisen lapsen kanssa kotihoidontuella ja on vielä silloinkin kun uuden lapsen vanhempainrahakausi loppuu ja pitäisin isyysloman loppuosan.
saammeko siis edellisestä lapsesta kotihoidontukea samalla kun pidän tuota viimeistä 36pvää isyyslomaa uudesta lapsesta?
ja jos näin ei ole ja äiti ottaa tuon 36pvä ajaksi palkatonta vapaata, niin kotihoidon tuki alkaa sitten tuon 36pvä jälkeen?
Hei

Nyt jos Kela-Kerttu käsitti oikein. Perheeseenne on syntymässä uusi lapi ja kyselet kuinka kotihoidon tuki menee, kun vanhempainrahakauden päätyttyä pidät 36 isän vanhempainrahapäivää. Tässä tilanteessa voidaan esikoisesta maksaa hoitolisää perheen tulojen mukaisesti, kun pidät uudesta vauvasta ne 36 päivää,

Jos haluat tarkempia tietoja tilanteesta tai Kela-Kerttu ymmärsi tilanteenne väärin, kannattaa ottaa yhteyttää lapsiperheiden numeroon 020 692 206. Avoinna arkisin kello 8.00-18.00.

Terveisin
Kela-Kerttu
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/44

Kaikki vain allekirjoittamaan!
 /   /  / Isyysvapaaseen suunnitteilla muutoksia

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja haku

Lisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta