AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!

 /   /  /  / Pesän osakkaat

Pesän osakkaat

10 Vastausta 2 495 Lukukertaa
Ketkä merkitään perukirjaan pesän osakkaiksi? Merkitäänkö testamentin edunsaaja, vaikka ei olisi sukua lainkaan? Merkitäänkö toissijainen perillinen, joka ei testamentin vuoksi tule myöhemminkään saamaan mitään?

Merkitään

ja selvitys miksi merkitään perukirjaan, kuten esim. testamentinsaaja. Jos osakaan asemaa ole, niin merkitään esim. ei tässä tilaisuudessa merkitä osakkaaksi.

tässä

Kuolinpesän jäseniä eli osakkaita ovat perilliset ja osituksen toimittamiseen saakka leski. Mikäli joku on saanut testamentilla koko jäämistön tai murto-osan siitä, tulee myös hänestä kuolinpesän osakas.

Toissijaisia perillisiä ovat äiti, isä, veli, sisar ja veljen ja sisaren jälkeläiset. Oikeuskäytännön mukaan myös veli- ja sisarpuolet kuuluvat toissijaisten perillisten piiriin. JOS varsinaisia perillisiä ei ole, heidät kirjataan, jos perillisiä on, toissijaisia ei kirjata.

vähän tarkistusta

>>JOS varsinaisia perillisiä ei ole, heidät kirjataan, jos perillisiä on, toissijaisia ei kirjata.<<

Ei näin.

Perintökaari

18 LUKU
"Kuolinpesän hallinnosta
1 §

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleisjälkisäädöksen saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Milloin ositus on toimitettu tai puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, ei eloonjäänyt puoliso ole osakas, ellei hän ole perillinen tai yleisjälkisäädöksen saaja. Se, jolla on oikeus saada perintö tai testamentti vasta toisen perillisen tai yleisjälkisäädöksen saajan kuoltua, on tämän vaan ei perittävän kuolinpesän osakas.

Perillisen ja yleisjälkisäädöksen saajan katsotaan olevan osakkaita silloinkin, kun heidän oikeutensa on riidanalainen."

20 luku
2 §:n 2 mom.

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on, milloin se voi sanottavaa hankaluutta tuottamatta tapahtua, hyvissä ajoin sitä ennen annettava tieto osakkaille ja eloonjääneelle puolisolle silloinkin, kun tämä ei ole osakas, sekä jos joku on perintönä tai testamentilla saava osuuden jäämistöön vasta osakkaan oikeuden lakattua [= toissijainen perillinen/testamentinsaaja], myös sille, jolla perunkirjoitusta toimitettaessa lähinnä on oikeus saada perintö tai testamentti.
3 §

Perukirjassa on mainittava toimituksen aika ja paikka, vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä, osakkaiden ja muiden 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden nimet ja kotipaikat sekä lisäksi ilmoitettava alaikäisten osalta myös heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalta, miten he ovat vainajalle sukua. Perillinen on mainittava, vaikka hänelle ei tulisi mitään pesän omaisuudesta. Jollei jotakin edellä mainittua seikkaa voida ilmoittaa, on siitä ja sen syystä tehtävä merkintä perukirjaan.

Perukirjasta tulee käydä selville, ketkä ovat olleet perunkirjoituksessa saapuvilla. Milloin jollekin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle ei ole annettu tietoa toimituksesta, on se sekä syy siihen perukirjassa mainittava. Jos joku, jolle tieto on toimitettu, ei ole saapunut, on perukirjaan merkittävä, milloin ja millä tavalla hänelle oli tieto annettu."

Vaikka toissijaiset perilliset eivät ole tässä vaiheessa pesän osakkaita, heidät tulee perukirjaan kirjata sekä myös tieto (kutsu) perunkirjoituksen ajasta ja paikasta heille antaa.

eli jos lapsia ei ole kummallakaan niin

ja voi puolestaan testamentata koko omaisuuden minne vain.sukulaiset ei tule saamaan tässätapauksessa mitään.

Mistä moinen johtopäätös ja tähän paikkaan

Lapsettoman avioparin leski kyllä perii puolisonsa, mutta päätelmäsi loppuosa ei pidä paikkaansa. Leski ei saa perimästään osuudesta määrätä testamentilla, vaan lesken kuoltua pesä jaetaan molempien perillisille. Testamentilla puolisolta saadun omaisuuden saa testamentata, ellei testamentista muuta johdu.

merkillinen eli

Mistä moinen eli? Täysin hatusta - ja väärin - vetäisty!

parempi perustaa säätiö jos

kiva juttu oli tuossa lehdessä.
http://www.taloussanomat.fi/omatalous/2008/04/13/saatiot-nappaavat--perinnot-sukulaisilta/20087970/139?offset=30

eli testamentilla saadaan kaikki muut paitsi ei lapsia perinnöttömäksi.Sukulaiset ei saa ohi testamentin mitään.

esimerkkitapaus

Lapseton pariskunta Maija ja Matti on tehnyt keskinäisen omistusoikeustestamentin jossa määrätään lisäksi, että Hannuhanhi perii kaiken jälkimmäisen kuoltua. Maija kuolee. Testamenttijäljennös lähetetään Maijan toissijaiselle perilliselle, Siskolle, tiedoksi.
Pesän osakkaat ovat: Matti.
Perunkirjoitukseen kutsutaan: Matti, Hannuhanhi ja Sisko, ellei tämä ole ennenn perunkirjoitusta kirjallisesti hyväksynyt testamenttia.
Ymmärsinkö oikein?

Oikein

...ymmärsit.

Kiitos

neuvosta!
 /   /  /  / Pesän osakkaat

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta