AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!

 /   /  /  / Valtakirja as oy:n kokoukseen

Valtakirja as oy:n kokoukseen

5 Vastausta 1 910 Lukukertaa
Isäni asuu perikunnan omistamassa asunnossa.
Nyt on as oy:n yhtiökokouksen aika.
Hän ei halua osallistua kokoukseen, vaan antaa valtakirjan yhdelle perikunnan osakkaalle.
Tarvitaanko muilta osakkailta valtakirja.

Osakkuus

Isäsi siis omistaa ainakin määräosan asunnosta tuossa taloyhtiössä.

Silloin hän voi valtuuttaa kenet tahansa edustamaan itseään yhtiökokoukseen. Asuntoyhtiön yhtiökoukseen osallistuminen edellyttää yksilöityä valtakirjaa, eli siinä pitää mainita minkä yhtiön kokoukseen henkilö on valtuutettu osallistumaan ja koska tuo kokous on.

Jos valtakirjassa ei mainita, että samalla valtakirjalla voi osallistua myös jatkokokoukseen niin siinä tapauksessa mahdolliseen jatkokokoukseen tarvitaan uusi yksilöity valtakirja.

Koska isäsi ei kysymyksen perusteella omista koko osakekantaa vaan joku muu omistaa osan niin tulee huomata, että kokouksessa kaikki saman huoneiston hallintaan oikeuttavat osuudet voivat äänestää vain samalla tavalla.

Eli jos esim. isäsi omistaa 50% ja Matti Möttönen toiset 50% ja sitten äänestetään, että on 2+3 = 6 vai 8 niin isäsi (edustajan) ja Möttösen tulee olla samaa mieltä tai sitten tuon huoneiston osakkaat äänestävät tyhjää.


Petri Nurminen
julkishallinnon asiantuntija
http://www.toimeentulotuki.net

korjauksia ja oikea vastaus

<< Isäsi siis omistaa ainakin määräosan asunnosta tuossa taloyhtiössä. >>

Tuo päätelmä ei seuraa kysyjän antamista lähtötiedoista. Ehkä omistaa määräosan, ehkä ei. Osakkuus kuolinpesässä ei ole ollenkaan sama asia kuin määräosainen yhteisomistus. Isällä voi olla PK 3:1a §:n 2. momentin mukainen lesken hallintaoikeus tai muu PK 12-luvun mukainen käyttöoikeus huoneistoon (vaikka hän ei olisi kuolinpesän osakaskaan). Tällöin hän voi osallistua yhtiökokoukseen ilman valtakirjaa. Muutoin hän tarvitsee valtakirjan kaikilta osakkailta. Jos isä itsekin tarvitsisi valtakirjan, hän ei tietenkään voi valtuutusta muille antaa vaan kuolinpesän edustaja tarvitsee valtakirjan kaikilta pesän osakkailta.

Käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä voi osallistua yhtiökokoukseen ilman minkäänlaista valtakirjaa jos kuolinpesä omisti asunnon kokonaan.

<< Asuntoyhtiön yhtiökoukseen osallistuminen edellyttää yksilöityä valtakirjaa, eli siinä pitää mainita minkä yhtiön kokoukseen henkilö on valtuutettu osallistumaan ja koska tuo kokous on >>

Kyllä avoin asianjovaltakirjakin kelpaa. Tai sitten valtakirja jolla valtuutetaan osallistumaan kaikkiin vaikkapa tietyn tilikauden kokouksiin. Valtakirjan tulee olla päivätty ja se voi olla voimassa korkeintaan kolme vuotta (AsOyL 25§ 1. mom.)

pikku tarkennus

Ap:
*Isäni asuu perikunnan omistamassa asunnossa.
Nyt on as oy:n yhtiökokouksen aika.
Hän ei halua osallistua kokoukseen, vaan antaa valtakirjan yhdelle perikunnan osakkaalle.*

mj:
>>Isällä voi olla PK 3:1a §:n 2. momentin mukainen lesken hallintaoikeus tai muu PK 12-luvun mukainen käyttöoikeus huoneistoon (vaikka hän ei olisi kuolinpesän osakaskaan). Tällöin hän voi osallistua yhtiökokoukseen ilman valtakirjaa.<<

Isä kyllä kerrotussa tapauksessa voi tiettyjä asioita käsiteltäessä - mutta ei muutoin - osallistua yhtiökokoukseen ilman muiden kp:n osakkaiden valtuutusta ja käyttää kokouksessa PUHEVALTAA (49 §). Mutta pelkkää osallistumista kaiketi ap. ei kysymyksellään tarkoittanut. Jotta isä voisi käyttää myös PÄÄTÖSVALTAA, tarvitaan kp:n muiden osakkaiden valtakirjat. Päätösvaltaa nimittäin käyttävät ainoastaan yhtiön osakkaat.

Asunto-osakeyhtiölaki

23 §
"Päätösvalta

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa, jollei päätösvaltaa laissa tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle."

49 §
"Asukkaiden osallistumisoikeus

Yhtiössä, jossa on vähintään viisi osakeryhmää ja vähintään viidellä osakeryhmällä eri omistaja, on yhtiön rakennuksessa vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteen nojalla asuvilla asukkailla oikeus osallistua sellaiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhtiön yhteisten tilojen käyttöä tai uusimista taikka yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä. Asukkaalla on näissä asioissa oikeus käyttää kokouksessa puhevaltaa."

24 §
"Osallistuminen yhtiökokoukseen
- - -
3 momentti
Jos osakeryhmän omistaa yhteisesti useampi kuin kaksi, he voivat käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiökokouksessa vain yhteisen edustajan kautta."

Sanoisin kyllä...

Tuo 49 § perusteella osallistuminen on lähinnä poikkeustapaus, yhtiökokouksen pitäisi käsitellä yhteisten tilojen käyttöä tai uusimista taikka yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä.

Isä tarvitsee valtakirjan kaikilta kuolinpesän osakkailta voidaakseen osallistua yhtiökokoukseen. Jos nyt kaikki kuolinpesän osakkaat sattuisivat asumaan yhtiön rakennuksissa, voisi riittää suullinenkin valtuutus (AOYL 25 §).

Saitpa sanotuksi...

...vaikka sanoitkin sen, mitä jo olin sanonut.

Se, mikä sanomisessasi oli uutta, oli tämä:
>>Jos nyt kaikki kuolinpesän osakkaat sattuisivat asumaan yhtiön rakennuksissa, voisi riittää suullinenkin valtuutus (AOYL 25 §).<<

Siihen totean laillasi: Tuo kaikkien kp:n osakkaiden asuminen saman yhtiön rakennuksissa lienee poikkeustapaus.
 /   /  /  / Valtakirja as oy:n kokoukseen

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta