Valikko

Ahvenanmaa

Keskustele Ahvenanmaan kunnallisista asioista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

04.03.2015
Kansalaisadressi maakaupan rajoittamisesta täällä
Kansalaisadressi maakaupan rajoittamisesta löytyy täältä. Linkistä voi kannattaa lain säätämistä. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1096 *Oli kunnossa, ennen kuin korjattiin* Ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annettu laki (1613/1992) kumottiin 1.1.2000 lukien Satu Hassin toimesta hänen ollessa ympäristö ministerinä Suomessa ei ole asiasta enää mitään lakia. Kaikkialla muissa maissa on maakauppa rajoitettu lailla ulkomaalaisille. . Viidentoista vuoden kokemusten perusteella voidaan nyt todeta, että valmistelussa ei ollut riittäviä arvioita muiden EU-maiden rajoituksista eikä myöskään arvioita syntyvistä haitoista. Julkisuudessa vellonut keskustelu venäläisten kiinteistönhankinnoista vahvistaa tätä käsitystä. Päättäjät ovat kritiikittä uskoneet suurellisiin suunnitelmiin ja lupauksiin investoinneista ja työllistämisistä. Lopputuloksena on ollut keskeneräisiä ja toteutumattomia hankkeita, saamattomia saatavia, monenkirjavia ongelmia yrittäjien, naapurien ja luonnon kanssa. On tuotu esiin turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyviä näkökulmia rahanpesusta ja korruptiosta puhumattakaan. Vastavuoroisuus ei toteudu. Venäjä teki vuonna 2011 päätöksiä, jotka estävät ulkomaalaisilta kiinteistön oston alueilta joihin suomalaiset tuntevat mielenkiintoa. Venäjä ilmoitti vuonna 2012 lunastavansa Karjalassa olevat parisataa suomalaisten omistuksessa olevaa kiinteistöä. Vuoden 2013 lopulla tuli tieto siitä, että ulkomaalaisten kiinteistökaupat ja myös vuokrasopimukset ovat tulossa luvanvaraisiksi koko Venäjän alueella vuoden 2015 alusta. Huolestuttavia ovat viranomaisten toteamukset, että heillä ei ole velvoitteita tai oikeuksia tarttua esille tuotuihin ongelmiin. Mikään viranomainen ei tilannetta seuraa eikä nykyistä tilannetta tiedä. Kukin viranomainen keskittyy syntyneen ongelman jälkikäteiseen selvittämiseen. Suomi tarvitsee tätä villiä ongelmakenttää säätelevän lain. Tämä ei vaikeuttaisi ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa. Liiketoimintaa on mahdollista harjoittaa vuokraamalla siihen tarvittavat alueet ja tilat. Lailla olisi myönteisiä vaikutuksia oikeuspolitiikkaan ja sisäiseen turvallisuuteen vahvistamalla kansallista turvallisuutta, edistämällä viranomaisten yhteistoimintaa kaikilla hallinnon aloilla ja torjumalla rikollisuutta. Elinkeinopolitiikassa se vähentäisi rahanpesun ja harmaan talouden mahdollisuuksia sekä kasvattaisi verotuloja. EU-politiikkaa se yhtenäistäisi sekä kehittäisi sisäistä toimintakykyä. Ympäristöpolitiikassa se vähentäisi maallemme vieraiden toimintaperiaatteiden lisääntymistä kaavoitukseen ja rakentamiseen. Kansalaisaloite eduskunnalle laiksi EU- ja EFTA- maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1096) toteutuessaan korjaa tehdyn virheen.
7
Paikkakunnat > Ahvenanmaa
27.02.2015
Pakolaisia saareen ja mantereelle
På torsdag, den 18 december, tar fullmäktige ställning till att ta emot flyktingar. Kommunstyrelsen har efter att ha fått utlåtanden av skolnämnden och församlingen föreslagit att tio flyktingar ska välkomnas till kommunen. Ålands kommunförbund arbetar med att ta fram en modell för ett integrationsprogram som krävs av den kommun som avser att ta emot flyktingar. Modellen till programmet blir klart under våren varefter kommunen kan anta programmet med egna ändringar. Flest från Syrien Samtidigt har Inrikesministeriet beslutat att nästa års flyktingkvot för Finlands del är 750 personer. Majoriteten av flyktingarna kommer fortsättningsvis från Syrien den humanitära katastrofen pågår. I nästa års flyktingkvot tas emot 350 syriska flyktingar, 150 kongolesiska flyktingar från sydlig Afrika och 150 afghanska flyktingar från Iran, enligt ett pressmeddelande från Inrikesministeriet. Dessutom förbereder sig Finland på samma sätt som tidigare år på att ta emot 100 nödfall. Med nödfall avses flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning på grund av behovet av skydd eller till exempel av medicinska skäl. Det betyder att Finland tar emot färre syriska flyktingar i jämförelse med i år. Under 2014 har Finland sammanlagt tagit emot 500 flyktingar från Syrien Beslutet om hur uttagningen av flyktingkvoten ska inriktas grundar sig på UNHCR:s förslag, enligt inrikesministeriet. (ka-f, al) http://www.nyan.ax/nyheter/index.pbs?news_id=87095
55
Paikkakunnat > Ahvenanmaa > Maarianhamina
12.02.2015
Putin omistaa rantatontin Ahvenanmaalla
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/maanmittauslaitoksen-entinen-paajohtaja-putin-omistaa-rantatontin-ahvenanmaalla/1913789 Maanmittauslaitoksen entisen pääjohtajan paljastus Putin omistaa rantatontin Ahvenanmaalla Ratian mukaan Venäjän presidentinhallinto, eli käytännössä Presidentti Putin, omistaa rakentamattoman merenrantatontin Ahvenanmaalla Saltvikin kunnassa. Laura Kangas 10:50 (11:58) Venäjän presidentti Vladimir Putin omistaa rantatontin Ahvenanmaalla, kertoo Maanmittauslaitoksen entinen pääjohtaja Jarmo Ratia. Ratia paljasti tiedon puheessaan Espoon sotaveteraanit ry:n tilaisuudessa maanantaina 13.10. Ratian mukaan Venäjän presidentinhallinto, eli käytännössä presidentti Putin, omistaa rakentamattoman merenrantatontin Ahvenanmaalla Saltvikin kunnassa. Ratian mukaan Venäjän konsuli saapui 14. lokakuuta 2009 Maanmittauslaitoksen Ahvenanmaan toimipisteeseen mukanaan Kremlistä tullut kirje karttaliitteineen. Siinä ulkoasianministeriö määrättiin luovuttamaan osa Saltvikissä sijaitsevasta Norrgårdin tilasta Venäjän federaation presidentin kanslialle. Presidentin kanslialle muodostettiin Ratian mukaan Norrudden-niminen tila, jonka pinta-ala on 1,78 hehtaaria. Merenrantaa tilalla on reilut 200 metriä. Tilan omistaja lainhuutorekisterissä on Ryska Federation. Saksan omistukset Neuvostoliitolle Kaupan taustat ovat Pariisin rauhansopimuksessa 1947. Saksalaisomistukset Suomessa siirtyivät silloin Neuvostoliitolle ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjälle. Suomalais-saksalainen pariskunta omisti Saltvikissa kaksi kiinteistöä, joihin Norrgådin tila kuuluu. Nämäkin kiinteistöt siirtyivät siis saksalaisomistuksesta Neuvostoliiton haltuun. Kiinteistöjä hallinnoi kuitenkin ulkoministeriön ulkomaisen pääoman ja omaisuuden osasto, joka hallinnoi kaikkia Venäjän federaation ulkomaisia omistuksia. Kiinteistöt ovat siis olleet Venäjän federaation omistuksessa vuodesta 1947 lähtien, mutta ne ovat olleet Suomen ulkoministeriön hallinnoimia. Vuonna 2009 ulkoministeriö määrättiin luovuttamaan osa tonteista Venäjän federaation hallintaan. Venäjän Maarianhaminassa sijaitsevan konsulaatin henkilökunta käyttää Ratian mukaan täysihoitolan rakennusta lomailuun, vaikka rakennus on rapistumassa sijoilleen. Talvisin henkilökunta pilkkii mereen rajoittuvan tilan edustalla. Ei erityistä tiedotettavaa Ratian mukaan Maanmittauslaitoksen asiakkaitten joukossa on usein julkisuuden henkilöitä. Laitoksen linjana on ollut, ettei heidän toimistaan tiedoteta yleisesti. Vaikka maanmittaustoimitusten toimituskokoukset ovat lain mukaan julkisia, kyseessä on kuitenkin ihmisten yksityiselämään liittyvästä asiasta. Tässäkin tapauksessa Maanmittauslaitos päätti noudattaa samaa linjaa: ei erityistä tiedotettavaa. Asiasta on Ratian mukaan kuitenkin tiedotettu valtionhallinnon sisällä niille viranomaisille, joita asian on arvioitu kiinnostavan. – Nyt, kun tilanne Euroopassa on ratkaisevasti muuttunut, katsoin, että voin hyvin julkistaa tämän asian, Ratia kertoo. Ratia toimi Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuosina 1991-2012.
20
Paikkakunnat > Ahvenanmaa > Maarianhamina

Sivu /68