Valikko

Kotka

Keskustele Kotkan alueen asioista.
Kotkalaisten oma chat

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Tänään 00.18
Asko Kervisen rikosilmoitus puhuttaa
RIKOSPOLIISILLE JA KOTKAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE ASIA Tutkintailmoitus Kotkan kaupunginsihteeri Raino Hassisen Kymenlaakson käräjäoikeudelle toimittamasta omavaltaisesta itse tehdystä väitetystä Asko Kervisen uhkauksesta, jonka Hassinen on itse laatinut ja väittää, että Kervinen on uhannut hänen henkeään, kun tosiasiassa Hassinen on itse valheella ja viekkaudella tehnyt itseään kohdistuvan väitetyn Kervisen uhkaavan viestin, saadakseen syyttömän ihmisen Hassisen henkeä uhanneeksi sähköpostiviestin lähettäjäksi. SELOSTUS JA PERUSTELUT Kotkan kaupunginsihteeri Raino Hassisen on toimittanut helmikuussa 2015 Kymenlaakson käräjäoikeudelle omavaltaisen asiakirjan, jolla hän pyrkii osoittamaan valheella ja viekkaudella Asko Kervisen uhkaavuutta ja uhkausta, jonka Hassinen on itse laatinut. Hassinen väittää, että Kervinen on uhannut hänen henkeään, kun tosiasiassa Hassinen on valheella ja viekkaudella itse tehnyt itselleen väitetyn Kervisen uhkaavan viestin, saadakseen syyttömän Kervisen kaupunginsihteeri Hassisen henkeä uhanneeksi sähköpostiviestin lähettäjäksi. Tämä oli järjestyksessä 13 kerta, kun minut on vuosien saatossa eri ihmisten toimesta Kotkan kaupungin johtavien virkamiesten masinoimalla valheella ilmiannettu laittoman uhkauksen tekijäksi, vaikka en ole koskaan ollut minkäänlaisesta laittomasta uhkauksesta edes rikoksesta epäiltynä. Asianajaja Jari Skytän murhasta minä olen ollut valheiden takia ensimmäinen pääepäilty ja valheellisilla perusteilla tuomittu syyttömänä pakkokeinoihin. Keskusrikospoliisin asiakirjan mukaan Kotkan kaupungin johto on tehnyt poliisille ilmoituksia Asko Kervisestä, yhdistäen syyttömän Kervisen murhaan. - Tätäkin taustaa vasten Hassisen teko ilmiantaa minut tuomioistuimelle kaupunginsihteerin henkeä uhanneeksi tekijäksi on selvästi rikollista ja moraalitonta toimintaa varsinkin, kun Hassinen on lainoppinut ja korkeassa kaupunginsihteerin virka-asemassa. Hassinen ei ole esittänyt väitetystä Kervisen kaupunginsihteeri Hassisen henkeä uhanneiden sähköpostiviestien johdosta tehtyä rikosilmoitusta, kuten ei ole Hassinen esittänyt sitäkään Kervisen uhkaavan viestin johdosta poliisille lähettämää ilmoitusta, josta Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala valehteli todistajana 22.2.2011 käräjäoikeudessa. Toimitan rikospoliisille tarvittavat kirjalliset todisteet Hassisen tuomioistuimelle antamista vääristä ja perättömistä lausunnoista ja perättömästä rikoksen ilmiannosta ja Hassisen itse tekemästä liite numero 7 asiakirjasta, jolla hän pyrkii käräjäoikeudelle osoittamaan syyttömän Kervisen uhkausta ja uhkaavuutta ja siten syyllistämään syytöntä allekirjoittanutta Hassisen henkeä uhanneisiin tekoihin, joita en ole tehnyt. VAATIMUKSET Vaadin kaupunginsihteeri Hassiselle teon kuvauksen mukaisesti vankeusrangaistusta erittäin törkeästä syyttömän ihmisen syyllistämisestä ja perättömästä rikoksen ilmiannosta. Toissijaisesti vaadin Hassiselle rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tahi virkavelvollisuuden rikkomisesta tahi perättömän rikoksen ilmiantamisesta tuomioistuimelle tahi törkeästä kunnianloukkauksesta tahi perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä tahi muuta teon kuvauksen mukaista rangaistusta. Vahingonkorvausvaatimuksen esitän asiassa myöhemmin. Tämän tutkintailmoituksen laatimisesta ja asiaan tutustumisesta vaadin 450,00 euroa kolmen tunnin työstä. Tuntiveloitukseni on 150,00 euroa tunnilta. Haminassa 27.3.2015 Asko Kervinen
4
Paikkakunnat > Kymenlaakso > Kotka
Eilen 21.21
Onko narsismi sittenkin kasvatuksen tulos?
Tuoreen tutkimuksen mukaan narsismi ei välttämättä olekaan synnynnäinen ominaisuus. Iltalehti 10.3.2015 klo 18.20 On haitallista opettaa lapselle, että hän on parempi kuin muut. Ohio State Universityn tutkijoiden mukaan myös vanhemmilla on vaikutusta asiaan. Tutkimusta varten haastateltiin 7-11 -vuotiaiden lasten vanhempia, jotka saivat muun muassa arvioida, onko heidän lapsensa jollain tapaa erityislahjakas tai muita parempi. Ne lapset, joiden vanhemmat olivat pitäneet heitä muita lahjakkaampina tai parempina, saivat myöhemmin elämässä korkeampia pisteitä narsismia mittaavissa testeissä. Tutkimusta johtaneen professori Brad J. Bushmanin mukaan narsismia ei voi pitää vain poikkeuksellisen hyvänä itsetuntona. - Itsetunto on sitä, että pitää itseään muiden arvoisena. Narsismi taas on sitä, että ajattelee olevansa muita parempi. Erikoistapaus, joka ansaitsee erikoiskohtelua, kuvailee Bushman Yahoo Healthin haastattelussa. Bushmanin aiempien tutkimusten mukaan vanhempien yliarvostamat lapset eivät ole muita lahjakkaampia tai älykkäämpiä. He vain uskovat olevansa. Professorin mielestä tällä harhakäsityksellä voi olla mitä vahingollisimpia seurauksia. - Yksi vaarallisimpia uskomuksia, mitä ihmisellä voi olla, on se että hän olisi muiden yläpuolella. Jos joku uskoo olevansa muita parempi esimerkiksi sukupuolen, rodun tai kotimaan perusteella, käyttäytyy hän huonosti. Jos narsisti ei saa omasta mielestään ansaitsemaansa erityiskohtelua, voi hän raivostua helposti. Lisäksi narsisti kärsii usein empatian puutteesta, eikä hän Bushmanin mukaan viitsi juurikaan tehdä töitä kehittyäkseen tai oppiakseen uutta. Jos uskoo jo valmiiksi olevansa muita parempi, miksi ponnistella parannuksien eteen? Tutkimuksensa tärkeimpänä tuloksena Bushman pitää sitä, ettei kukaan ole syntynyt narsistiksi, ja että narsistikin voi muuttua. Vaikka vanhemmat voivat yliarvioinneillaan saada lapsensa omaksumaan narsistisia käsityksiä, voivat he myös opettaa lapselle aitoa itsetuntoa osoittamalla tälle lämpöä ja rakkautta. Hän toivookin, että tutkimus saisi vanhemmat ymmärtämään miten tärkeää lapsille on opettaa, että kaikki ovat samanarvoisia. - Meidän tulisi opettaa lapsille, että kaikki jotka he kohtaavat, ovat jossakin heitä parempia - ja että voimme oppia jokaiselta, kuvailee tutkija. Professori kertoo tulosten saaneen hänen itsensäkin pohtimaan tapaa, joilla puhuu lapsilleen. Jos he esimerkiksi pärjäävät kokeissa, ei hän enää kehu heidän älykkyyttään vaan sitä, kuinka paljon he ovat tehneet tulosten eteen töitä. Narsistit hakeutuvat ammatteihin, joissa he saavat nauttia vallasta ja ihailusta. Narsisteista kirjan kirjoittanut Drew Keys kertoo lighthouse.org-nettisivustolla, mitkä ammatit houkuttavat narsisteja. Yhteistä niille kaikille näyttää olevan tarkoitus suojella, auttaa ja johtaa ihmisiä. Tällaisia ammatteja arvostetaan niin paljon, ettei niissä työskenteleviä ihmisiä ymmärretä, haluta tai uskalleta kyseenalaistaa. Se sopii vallanhimoiselle narsistille hyvin. – Lääkäri – Sairaanhoitaja – Lakimies – Uskonnollinen johtaja – Opettaja – Psykoterapeutti – Poliisi – Sotilas – Esimies – Poliitikko – Lippukunnan johtaja – Sosiaalityöntekijä – Vartija – Urheiluvalmentaja – Vapaaehtoistyöntekijä
1
Paikkakunnat > Kymenlaakso > Kotka

Sivu /1569