Valikko

Muonio

Keskustele elämänmenosta Muoniossa.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Eilen 12.52
Muonion Terveyskeskus: Rakennus on korjauskelpoine
Valtuuston kokouksessa 24.3.2015 esiteltiin selvitys, joka on teetetty terveyskeskuksen sisäilmaongelmien johdosta. Ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Siksi perusteellinen tutkimus vioista, rakennuksen korjauskelpoisuuden arviointi sekä vaadittavien korjausten kiireellisyysjärjestyksen selvittäminen ovat ainoat järkevät lähtökohdat ennen korjaustoimenpiteiden käynnistämistä. Tämä vaihe on siis nyt tehty. Tiedossa on, että terveuskeskuksessa on huomattavaa kosteutta, joka on lisääntynyt mm. pohjarakenteisiin erittäin lyhyellä aikajänteellä – missä syy? Onko lähialueella tehty viime aikoina joitakin suuria vesistöjen ja sulamisvesien ohjailuun vaikuttavia ojitus-, patoamis- tai muita maaperän kosteutta lisääviä toimia? Korjaukset terveyskeskuksessa kosteuden poistamiseksi on aloitettava lisävahinkojen estämiseksi mahdollisimman pian. Salaojitus on uusittava, myös rakennuksen alta putkitus työntäen ja tehtävä rakennuksen ympärille laskuleikkauksia ulkoa tulevan kosteuden ohjaamiseksi pois. Tasakatto muutettava harjakatoksi. Rakennuksen eristyksiä joudutaan laajalti uusimaan ja huolehtimaan, että ilmanvaihto ei pääse työntämään sisäilmaan haitallista pölyä rakenteiden välissä olevista tiivistemateriaaleista, näihin on jäänyt puutteita edellisten remonttien jäljiltä. Pahiten on vaurioitunut hammaslääkäritilat, joissa seinä on purettava ja uusittava kokonaan. Hyvä asia tehdyn selvityksen mukaan on, että rakennus ei ole saastunut esimerkiksi sädesienen tai homeongelman johdosta, kunhan rakenteista johtuva mikrobinen pölyongelma hoidetaan eristyksin. Korjaustarve on laaja ja kiireellinen. Monen alan korjausosaajia tarvitaan, joten on tärkeää sopia jo suunnittelukokouksissa, kenen vastuulla ja kenen urakkaan kuuluu rakenteiden ja korjausta varten tehtyjen läpivientien huolellinen sulkeminen ja tiivistäminen sen jälkeen kun ne on avattu korjaustoimenpiteitä varten – tämä yleensä unohtuu ja haitallista pölyä pääsee kulkeutumaan hengitettävään sisäilmaan. Potilassalaisuuden varmistamiseksi täytyy myös muistaa, että ääni kulkeutuu esimerkiksi johtokanavia pitkin hyvinkin pienistä aukoista. Mistä rahat? . SOTE kaatui viime hetkillä Etelä-Suomen edustajien toimesta, joista monet ovat jättämässä politiikan. Ei ihme, että kunnan päättäjien otsalla huolirypyt syvenevät, epävarmat ajat ovat edessä. Kokouksessa valtuutetut käyttivät puheenvuoroja koskien korjauksen kannattavuutta tai uuden rakentamista sekä myös sitä, että säilytetäänkö Muoniossa ollenkaan omaa terveyskeskusta. Korjaus kannattaa ehdottomasti joka tapauksessa, koska hyvälle rakennukselle löytyy aina myöhempää käyttöä, vaikka käyttötarkoitus muuttuisikin. Tärkeätä on myös, että rakennusta kaikkine tekniikoineen osataan käyttää ja huoltaa jatkuvasti oikein ja havaitut viat korjataan heti. Uutta ei kannata rakentaa, sillä nykyiset rakennusmääräykset nostavat hintaa melkoisesti. Siihen ei liene varaa. Tämä rakennus on ollut käytössä 35 vuotta ilman laajoja peruskorjauksia, joten sen aika on nyt. Muonion lisäksi Enontekiön asukkaat tarvitsevat tätä terveyskeskusta vuodeosastoineen. Sisäilman laadun tulee täyttää potilasturvallisuuden ja henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta parhaat laatukriteerit. Siis vauhtia korjaukseen! Terveisin rakennusaikainen talouspäällikkö K.P.
48
Paikkakunnat > Lappi > Muonio

Sivu /139