Valikko

Kuopio

Keskustele Kuopion alueen asioista.
Kuopiolaisten oma chat

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Tänään 10.09
Talvivaaran terveiset Savon suunnalle:
Talvivaarasta lähtevä Lumijoki johtaa metallitehtaan jätevedet Savon suuntaan. Jälleen kerran Talvivaarassa on pitkäkestoinen "häiriö" ja Lumijoessa oleva automaattinen web-mitta-asema paljastaa tilanteen: http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/talvivaara/kuva/0464503COND.gif Paljonko raakaa sulfaattimonimetalliseosta karkasi tällä kertaa Lumijokeen? 27.05.2015;13:00;261,900; 27.05.2015;12:30;262,000; .,,.... Edellinen "Lumijokiloraus" 12.4. 2015: http://paikanpaalla.fi/luparajaylitys-etelaiselle-vesienjohtamisreitille/ "Luparajaylitys eteläiselle vesienjohtamisreitille 12.4.2015 | Talvivaara Talvivaaran kaivoksella havaittiin lauantai-aamuna klo 9 tilanne, jossa metallien talteenottolaitokselta kipsialtaalle johdettavia alitteita päätyi Kortelammen padon ohittavaan puhdasvesiojaan ja sieltä edelleen Lumijokeen. ...Häiriötilanteesta ilmoitettiin lauantaina valvontaviranomaiselle eli Kainuun ELY-keskukselle. Kipsiallaslohkolla 4 ei varastoida vesiä, joten edellä kuvattu tapahtuma ei liity vesien varastointiin eikä kaivoksen haasteelliseen vesienhallintatilanteeseen. ...Tilannetta valvotaan edelleen tehostetusti mm. ottamalla näytteitä Kortelammen ohittavista uomista sekä Lumijoen ylä- ja alaosalta. ...Korostetaan vielä, että Talvivaaran kipsisakka-altaat ovat siis täysin ehjät ja tilanne on ollut koko ajan hallinnassa." ..,.. Eipä ole tullut uusia tiedotteita, vaikka edelleenkin jatkuva "lorottelu" on luparajat ylittävää. http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/talvivaara/kuva/0464503COND.gif Lumijoki 28.05.2015 klo 04:30, Sähkönjohtokyky 276 mS/m. ...ja "häiriö" se siis vaan jatkuu ja jatkuu... joko olisi aiheellista tehdä vesien seurantamittauksia esim. Nilsiän Syvärijärvessä?
0
 

Sivu /491