Valikko

Mormonismi

Keskustele mormonismista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

15.04.2015
1. Pääsiäspäivänä
Jeesuksen ylösnousemuksesta kerrotaan eri tavoin evankeliumeissa: Matt. 28 1 Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. [Mark. 16:1-8; Luuk. 23:56-24:12; Joh. 20:1-10] 2 Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. 3 Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. 4 Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. 5 Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. 6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. [Matt. 12:40, Matt. 16:21+] 7 Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille." [Matt. 26:32 | Joh. 21:1-23] 8 Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. 9 Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. 10 Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut." [Hepr. 2:11 | Ap. t. 1:3, Ap. t. 13:31; 1. Kor. 15:4,5] 11 Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. 12 Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa. 13 He sanoivat sotilaille: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. [Matt. 27:64] 14 Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä." 15 Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti.
23
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Mormonismi
13.04.2015
Ristin saarnan hulluus
1. Kor. 1 18 Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. [Room. 1:16+] 19 Onhan kirjoitettu: -- Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. [Jes. 29:14] 20 Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? [Jes. 19:12] 21 Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. [Matt. 11:25,26] 22 Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. [Mark. 8:11; Luuk. 11:16; Joh. 4:48; Ap. t. 17:18] 23 Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, [Ap. t. 22:22, Ap. t. 26:24] 24 mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. [2. Kor. 13:4; Kol. 2:3] 25 Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. 26 Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. [Luuk. 16:15; Joh. 7:48; Jaak. 2:5] 27 Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. [Matt. 11:25] 28 Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. 29 Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. [Room. 3:27; Ef. 2:9] 30 Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. [Room. 4:25; 2. Kor. 5:21; Ef. 1:7; Kol. 2:3] 31 Näin toteutuu kirjoitus: "Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta." [Jer. 9:23; 2. Kor. 10:17] Enrä viisaus "hulluden" takana? - Miksi ihmisille annettiin niin kummallinen pelastuksen tie? 1. Kor. 2 Ihmisviisaus ja Jumalan viisaus 6 Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta. [1. Kor. 14:20; Fil. 3:15; Hepr. 5:14 | Jaak. 3:15] 7 Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. [Room. 16:25] 8 Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. [Matt. 11:27; Luuk. 23:34; Joh. 16:3; Ap. t. 3:17, Ap. t. 13:27] 9 Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. [Jes. 64:3] 10 Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. [Joh. 16:13; 1. Joh. 2:27] 11 Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. [Sananl. 20:27; Room. 11:34] 12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. [Room. 8:9] 13 Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. [1. Kor. 1:17] 14 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. [Joh. 14:17; Room. 8:5; 1. Kor. 1:24] 15 Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. [1. Tess. 5:21; 1. Joh. 2:20, 1. Joh. 5:20] 16 -- Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. [Room. 11:34+]
1
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Mormonismi
13.04.2015
Kristuksen oppi
Näin mormonit uskovat kuten alkukristillisenä aikanakin uskottiin: Ap. t. 17 19 He veivät hänet mukanaan Areiopagille* ja sanoivat: "Saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? [Areiopagilla, Ateenassa olevalla kukkulalla, kokoontui arvovaltainen tuomioistuin, joka mm. valvoi opetustointa.] 20 Me olemme kuulleet sinun puhuvan perin outoja asioita. Mistä oikein on kysymys? Sen me haluaisimme tietää." 21 Ateenalaiset samoin kuin kaupungissa asuvat muukalaisetkin olivat näet tavattoman kiinnostuneita kaikista uusista asioista ja puheenaiheista. 22 Paavali astui keskelle Areiopagia ja alkoi puhua: "Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. 23 Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. 24 "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. [Ap. t. 4:24, Ap. t. 14:15 | Ap. t. 7:48,49] 25 Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin -- itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. [Ps. 50:12] 26 Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, [1. Moos. 2:7 | 5. Moos. 32:8] 27 jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. "Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: [Jes. 55:6; Jer. 23:23; Room. 1:20] 28 hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: 'Me olemme myös hänen sukuaan.' [Luuk. 3:38; Kol. 1:17] 29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. [Jes. 40:18,19] 30 "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. [Luuk. 24:47; Ap. t. 14:16; Tit. 2:11] 31 Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista." [Luuk. 20:18; Ap. t. 10:42] 32 Jotkut ivailivat Paavalia, kun kuulivat hänen puhuvan kuolleiden ylösnousemuksesta, toiset taas sanoivat: "Kenties saamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin." [Ap. t. 25:19, Ap. t. 26:24; 1. Kor. 1:23] 33 Niin Paavali lähti heidän luotaan. 34 Muutamat kuitenkin hakeutuivat hänen seuraansa ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan oli Dionysios, Areiopagin tuomioistuimen jäsen, Damaris-niminen nainen sekä muutamia muita. Tuo ei tietenkään sisällä vielä kaikkea mitä evankeliumiin kuuluu eikä tämäkään:, Evankeliumi tiiviisti: Ap.t. 2 37 Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Veljet, mitä meidän pitää tehdä?" [Hepr. 4:12] 38 Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. [Matt. 3:11+] Pelastumme armosta parhaammekin tehtyämme, mutta emme ilman parannusta (kääntymystä) ja uskovana tehtyä kasteen liittoa (upotuskaste oikealla valtuudella). Lisäksi meidän on otettava vastaan Pyhä Henki kätten päällepanon kautta kuten alkukirkon aikanakin tehtiin: Ap.t. 8 14 Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. 15 Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. 16 Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. [Ap. t. 19:2] 17 Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen. [Ap. t. 19:6] Usko Jumalan olemassaoloon on lähtökohta. Sen tulee johtaa parannukseen ja kasteen liittoon sekä Pyhän Hengen vastaanottamiseen kätten päällepanon kautta.
6
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Mormonismi
11.04.2015
Raamatun ymmärtäminen
"kaksipisteton" ja varmaan muidenkin on aiheellista tietää Raamatun synnystä. Erikoisesti Vanha testamentti on käynyt monien käsien kautta ennen meillä olevan version sisältöä. Raamattua on luettava ymmärryksellä ja tiedostaen, että siinä on paljon sellaista, jota ei ole ollut alkuperäisessä tekstissä. Tästäkin syystä uudet ilmoitukset ovat olleet tarpeen. Viimeisessä Tiede -lehdessä on tästä hyvä tutkielma. "Raamatun sana on niin kuin luetaan Iso kirja ei tarjoa lopullista totuutta. Sen ottavat käsiinsä tekstien tulkitsijat. Meidän täytyy pitää kiinni Raamatun sanasta, on yhteiskunnallisessa keskustelussa usein kuultu perustelu. Vaatimuksen esittäjät tuntuvat ajattelevan, että Raamatun kertomukset ovat muuttumattomia totuuksia. Tutkimuksen valossa näin ei kuitenkaan ole. Historiasta ei löydy aikaa, jolloin olisi ollut olemassa vain yksi, kaikille sama Raamattu. Kriittinen Raamatun tutkimus osoittaa, että koko kirja on syntynyt pitkän muunteluprosessin tuloksena. Johtolankoja tarjoavat vanhat, toisistaan poikkeavat käsikirjoitukset, joista osa on laadittu jo ennen ajanlaskun alkua, vuosisatoja ennen kuin meidän tuntemamme Raamattu sai muotonsa. Tekstiä lisätty ja poistettu Erityisen paljon on muokattu Vanhan testamentin tekstejä. Jotkin niistä muistuttavat tilkkutäkkiä, joka on koottu täysin eri aikoina kirjoitetuista lähteistä. Uuden testamentin tekstejä on käsitelty vähemmän, mutta niihinkin muutoksia on tehty lähes jokaiseen jakeeseen. Joukkoon mahtuu laajojakin lisäyksiä. Esimerkiksi Markuksen evankeliumi päättyy varhaisimmissa käsikirjoituksissa mainintaan Jeesuksen tyhjästä haudasta. Tarina ei kerro, mitä sen jälkeen tapahtui. Kristinuskon kehittyessä ylösnousemususko korostui, ja uudempien käsikirjoitusten loppuun on lisätty jakeet ylösnousseen ilmestyksistä (Mark. 16:9–20). Alkuun tutkijat olettivat, että Raamatun teksteihin on tehty vain lisäyksiä. Vasta aivan viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että kirjasta on myös poistettu osia. Esimerkiksi Ensimmäisen Samuelin kirjan (1. Sam. 1–2) varhaisissa kreikankielisissä käsikirjoituksissa Elkanan vaimolla Hannalla on keskeinen rooli. Hän käy muun muas­sa pyhäkössä rukoilemassa ja uhraamassa. Myöhemmästä heprealaisesta tekstistä, johon raamatunkäännökset perustuvat, Hannan asemaa on heikennetty. Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta (1. Kun 8:12–13 ) taas on poistettu viittaus Jahveen auringonjumalana. Tämä on voitu päätellä niin kreikankielisistä käsikirjoituksista ja varhaisista latinalaisista lainauksista kuin arkeologisista löydöistä. Tutkimusten mukaan suhtautuminen Jahveen on muuttunut toisellakin tapaa. Alkuaikoina hänellä oli puoliso, Asera, mutta myöhemmin vaimosta ei näy Raamatussa merkkiäkään, vaikka muut tekstilöydöt osoittavat, että Jahvella todella oli puoliso. Kirja seurasi aikaansa Kaikille tehdyille muutoksille löytyy luonnollinen selitys: Raamatun ikä ja syntytapa. Tekstejä piti kopioida sukupolven välein, koska silloiset kirjoitusmateriaalit, kuten pergamentti ja papyrus, haurastuivat nopeasti. Kopioita tehneet kirjurit eivät suinkaan aina tyytyneet vain jäljentämään lukemaansa, vaan he tekivät omia huomautuksiaan ja lisäyk­siään käsikirjoitusten marginaaleihin ja rivien väleihin. Niistä ne siirtyivät osaksi virallista tekstiä, kun seuraavan sukupolven kirjurit vuorollaan laativat kopioita. Kirjurit saattoivat myös valikoida kohtia pois silloin, kun koko käsikirjoitusta kopioitiin uudelleen. Myöhemmät jäljentäjät eivät poistoja palauttaneet, koska he eivät aina edes tienneet asioita kadonneen. Keskeisin syy muokata tekstejä olivat yhteiskunnassa tai teologiassa tapahtuneet muutokset. Etenkin poistoja on selvästi tehty opillisin perustein. Hanna menetti asemansa, koska naisen itsenäisyyttä alettiin pitää paheellisena. Jahve menetti paikkansa auringonjumalana, koska teologia kielsi jumalankuvat harhaoppina. Sen jälkeen vaimostakaan ei enää voinut puhua. Kirjurit sen enempää kuin aikalaiset ylipäänsä eivät välttämättä nähneet muutoksia dramaattisina. Useita Raamatun tekstejä ei näet­ alun perin pidetty lainkaan pyhinä. Tämän aseman ne saivat vasta vähitellen, kun sekä juutalaiset että kristityt alkoivat suhtautua niihin Jumalan sanana. Suurin osa muutoksista on tehty Raamatun alkutaipaleella. Aktiivisen korjaustyön päättyminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei Raamattu olisi myöhemminkin muuttunut. Raamattua on käännetty antiikin ajoista, ja jokainen käännös on muuttanut tekstiä, kun kääntäjät ovat tavoitelleet asiayhteyksiin sopivia ilmaisuja. Ajankohtaistaminen ja tulkitseminen on jatkunut myös Raamatun selitysteoksissa ja muussa kirjallisuudessa." Jatkuu
17
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Mormonismi
04.04.2015
Välipäivänä
Kun Kristus kuoli, Hän meni henkimaailmaan. Hän sanoi Häneen uskovalle toiselle ristillä olevalle ryövärille: Luuk. 23:43 Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa." [1. Moos. 2:9; 2. Kor. 12:4; Ilm. 2:7] Henkimaailmassa on kaksi osaa: paratiisi ja henkivankila eli väliaikainen helvetti. Kristus meni paratiisiin ja "saarnasi vankeudesa oleville hengille". Sanonta on kovin pyöreä. Tosiasiassa Kristus järjesti evankeliumin saarnaamisen myös kuolleille. Hän perusti toisin sanoen kirkonsa myös henkimaaillmaan. Pyhien kirjoitusten oppaassa on useita kohtia, jotka selventävät tätä: KUOLLEIDEN PELASTUS. Katso myös Lunastussuunnitelma; Muistokirja; Pelastus; Sukuluettelo. Mahdollisuus niille, jotka ovat kuolleet saamatta evankeliumin pelastavia toimituksia, saada nämä toimitukset temppelissä, jossa kirkon kelvolliset elossa olevat jäsenet suorittavat ne heidän puolestaan. Kuolleille opetetaan evankeliumia henkimaailmassa, ja he voivat ottaa vastaan toimitukset, jotka suoritetaan heidän puolestaan kuolevaisuudessa. Uskolliset kirkon jäsenet tutkivat sukuaan ja laativat sukuselvityksiä määrittääkseen esivanhempiensa nimet ja syntymäajat, niin että näiden puolesta voidaan suorittaa pelastavat toimitukset. Sano vangituille: Lähtekää, Jes. 49:9 (Jes. 24:22; 1. Nefi 21:9). Vangituille julistetaan vapautusta, Jes. 61:1 (Luuk. 4:18). Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen, Mal. 3:23–24 (3. Nefi 25:5–6; OL 110:13–16). Kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, Joh. 5:25. Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? 1. Kor. 15:29. Kristus saarnasi vankeudessa oleville hengille, 1. Piet. 3:18–20. Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, 1. Piet. 4:6. Poika kävi henkien luona vankilassa, OL 76:73. Silloin tulee niiden lunastus, jotka ovat saaneet osansa siinä vankilassa, OL 88:99. Kasteallasta ei ole maan päällä, niin että pyhiäni voitaisiin kastaa kuolleiden puolesta, OL 124:29. Kaikki kuolleet, jotka olisivat ottaneet vastaan evankeliumin, ovat selestisen valtakunnan perillisiä, OL 137:7–10. Jumalan Poika ilmestyi julistamaan vapautusta vangituille, jotka olivat olleet uskollisia, OL 138:18. Vankeudessa olleet henget tulivat esiin, Moos. 7:57. Kristksen palautetun kirkon temppeleissä tehdään työtä kuolleiden puolesta. Heille kuuluvat kaikki samat evankeliumin toimitukset kuin eläville, mutta ne on tehtävä maan päällä sijaisten avulla.
2
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Mormonismi

Sivu /455