Valikko
Etsi

Mormonismi

Keskustele mormonismista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU

Keskustelut

Tänään 12.09
Jumaluus yhtenä Jumalana
Täällä monet ovat kritisoineen mormonismia polyteistiseksi, mutta miten on? Wikipediasta: Polyteismi eli monijumalisuus on uskonnollinen käsitys, jonka mukaan on olemassa useita jumalia. Monijumalisissa uskonnoissa palvotaan useita eri jumalia. Nämä jumalat ovat henkilöllisiä olentoja, joilla on usein toisistaan poikkeavia luonteenpiirteitä. Jumalilla saattaa olla arvojärjestys ja heillä voi olla eri tehtäviä.[1] Niin sanotuista suurista maailmanuskonnoista hindulaisuutta pidetään monijumalisena uskontona. Siihen sanotaan kuuluvan useita kymmeniä miljoonia jumalia. Niin ikään muun muassa Egyptin, Kreikan ja Rooman uskonnot olivat monijumalisia. Erilaiset kansanuskonnot (kuten suomalainen muinaisusko) ovat usein monijumalisia. Monet luonnonuskonnot voivat olla polyteistisia, panteistisia tai animistisia.[2] Ei tuo sovi mormonismiin, sillä tässä kirkossa palvotaan vain taivaallista Isäämme. Kristus antoi Hänelle kaikesta kunnian ja kehotti rukoilemaan: "Isä meidän, joka olet taivaassa..." Mormonit uskovat, että Jumaluuteen kuuluu kolme persoonaa ja olentoa: Isä. Poika ja Pyhä Henki, jotka ovat kaikessa YHTÄ, mutta eivät yksi muussa mielessä. Kaikilla Jumaluuden jäsenillä on sama päämäärä: ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän aikaansaaminen. Jokaisella on oma tehtävänsä tässä työssä. Isä on johtaja, joka saa aikaan henkilapsia. kun luomaton äly pukeutuu Hänen lapsissaan henkiruumiiseen. Poika, joka toteuttaa suunnitelmaa, jonka Hän esitti ja joka säilyttää ihmisen vapaan tahdon. Toisen Jumalan henkilapsen suunnitelma olisi ollut "pelastaa" kaikki, mutta siten, ettei vapaalle tahdolle olisi ollut toteutumismahdollisuutta. Poika, tuleva Kristus, tarjoutui täyttämään oikeudenmukaisuuden vaatimukset evankeliumin ehdoin, kun ihmiset käyttävät väärin vapaata tahtoaan. Pyhä Henki on persoona, joka voi vaikuttaa kaikkiin samanaikaisesti ja todistaa totuudesta. Hän voi joka auttaa ymmärtämään pelastussuunnitelman ja Jumaluuden olemusta, kun rakastamme totuutta. Jokainen Jumaluuden jäsen toimii omassa tehtävässään täysin yksimielisesti Isän suunnitelmaa toteuttaen. Tässä mielessä Jumaluus on YKSI JUMALA. Kun puhutaan näiden kolmen työstä, puhutaan Jumalan työstä erottelematta mitä kukin tekee. Tästä on syntynyt väärinkäsitys, että olisi kysymys vain yhdestä toimijasta eli kirjaimellisesti yhdestä Jumalasta. Myös kolminaisuuspissa puhutaan kolmesta Jumalasta, mutta sitten vastoin logiikkaa sanotaan, että he ovat yksi, jolla tarkoitetaan muuta kuin yhtä olemista. Jumaluus on yksi Jumala, koska siihen kuuluvien Jumalien tarkoitus on täysin sama eikä kenelläkään ole muita tavoitteita kuin se, joka on Isä-Jumalalla. Jos edelleen väitetään, että mormonismi on polyteististä, niin sitä on myös Athanasioksen uskontunnustuksen esittämä Jumala: "...Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala." Tuossa ei ole järkeä eikä logiikkaa, ellei ymmärretä, että He ovat yksi Jumaluus, mutta eivät yksi Jumala muuten kuin yhtä olemisen mielessä. Kolminaisuusoppikin puhuu jumaluudesta. Pojasta sanotaan. "Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä."
27
 
Eilen 21.39
Herkkäuskoisille
Joseph Smithissä tapahtui vuonna 1841 jaa. muutos, niin että hänen olemuksensa muuttui pimeämmäksi ja synkemmäksi ja näytti ikäänkuin Jumalan Pyhän Hengen Voima olisi poistunut ja lakannut toimimasta hänessä. Tuo Joseph Smithin muutos jatkui hänessä aina hänen kuolemaansa asti. Joseph Smith antoi vuonna 1843 jaa. ilmoituksen että Pyhällä Hengellä (persoona) ei ole lihaa ja luuta olevaa ruumista (oppi ja liitot 130 luku 22 jae)  joka ehkä TUOLLOIN pitikin paikkansa mutta mormonikirkko pyrkii tänä päivänä opettamaan että Pyhällä Hengellä joka on persoona EI OLE VOINUT EIKÄ VOI OLLA lihaa ja luuta olevaa ruumista. Joseph Smith sekoitti tuolloin myös kahden eri Pyhän Hengen (Pyhän Hengen joka on persoona ja Jumalan Voiman Pyhän Hengen) toiminnan ja vaikutukset keskenään niin että tuon ilmoituksen mukaan (oppi ja liitot 130 luku 22 ja 23 jae) Pyhä Henki joka on persoona ja Jumalan Voima Pyhä Henki olisivat yksi ja sama asia ja että Pyhä Henki joka on persoona voi jakaantua ja mennä sisälle ihmiseen  mikä on mahdotonta ellei hän sitten toimi demonina. Myös opetuslapsi Johanneksen oppi, että Jeesuksen (Sana) kautta luotiin kaikki muu, olipa se sitten näkyväistä tai näkymätöntä, on väärä sillä ainoastaan Jumala kykenee luomaan tyhjästä ainetta ja henkiä. Sana ja Pyhä Henki (Gabriel) sikisivät kummatkin suoraan Jumalan Pyhästä Hengestä (Jumalan Voimasta). Jumala alkoi aineen luomisen jo ennen kuin Sana (Jeesus) tuli olemassaoloon. Eikä luodulla ole kykyä luoda itsestään eikä Hänen (Sanan) kauttaan luominenkaan ole mahdollista. Ainoastaan Jumala kykenee luomaan ainetta ja henkiä.
0
 
21.07.2015
Apua kaivataan tulkinnassa.
Haluaisin kuulla millainen hengellinen tulkinta pitäisi antaa seuraavalle opetukselle joka koskee Joseph Smithin saamaa ilmoitusta kuinka Ilmestyskirjaa pitää tulkita (OL77). "Selkeyttä" kertoi että tällaisiin kirjaimellisiin tulkintoihin joudutaan kun ei osata hengellisiä tulkintoja. Luulisi sitten palautetulla kirkolla jota johdetaan ilmoituksen ja innoituksen kautta, olevan myös näyttää se oikea hengellinen tulkinta eikä antaa opetusta josta kyllä tyhmemmät luulevat että se on ihan kirjaimellista.... Opetus on artikkelista kirkon lehdessä joka käsittelee Ilmestyskirjaa ja siinä mainittuja sinettejä ja joiden tulkinta on helppoa koska Joseph Smith niin sanoi kun sai ilmoituksen OL77. "Kun ensimmäinen sinetti avataan Ilmestyskirjan luvun 6 alkujakeissa niin Johannekselle näytetään tärkeitä tapahtumia ensimmäisen vuosituhannen ajalta Lankeemuksen jälkeen. Raamatun sanakirja (LDS-versio King James-käännöksestä) ajoittaa lankeemuksen lähelle vuotta 4000 eKr. Kun toinen sinetti avataan seuraavissa jakeissa niin Johannekselle näytetään jotain toisen tuhannen vuoden tapahtumista...." "Johanneksen seitsemän sinettiä antavat yleiskatsauksen maan ajallisen olemassaolon seitsemästätuhannesta vuodesta seuraavasti: 1. vuosituhat (Ilm. 6:1-2) *noin 4000 eKr - 3000 eKr Johannes näkee voittajan lähtevän uusia voittoja kohti. 2. vuosituhat (Ilm. 6:3-4) * noin 3000 eKr - 2000 eKr Johannes näkee kuvauksen ihmisten kiistoista ja kuolemasta 3. vuosituhat ( Ilm. 6:5-6) *noin 2000 eKr - 1000 eKr Johannes näkee kuvia nälänhädästä 4. vuosituhat (Ilm. 6:7-8) *noin 1000 - n. 1jKr Johannes näkee kuoleaa, sotia, nälänhätää ja petoja. 5. vuosituhat (Ilm. 6:9-11) *noin 1 jKr - 1000 jKr Johannes näkee varhaisen kristityn ajan ja Kristity marttyyrit 6. vuosituhat noin 1000 jKr - 2000 jKr Tähän kuuluu mm. suuri maanjäristys jne, 7. noin 2000 jKr . 3000 jKr tähän kuuluu mm. kaksi todistajaa Jerusalemissa, kuusi tuomiota jne. " https://www.lds.org/ensign/1983/10/book-of-revelation-overview?lang=eng&query=earth%C2%B4s+temporal+existence
54
 
18.07.2015
Totuuden palauttaminen
Tämä on sivulta www.mormonit.fi Sanomamme on merkittävä ja yksinkertainen. Jumala on meidän Isämme. Me olemme Hänen lapsiaan. Hän rakastaa meitä osana perhettään, ja Hän haluaa meidän palaavan luokseen asumaan. Jumala tuntee sinut henkilökohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää. Hän haluaa, että olet onnellinen nyt ja aina. Sitä tarkoitusta varten taivaallinen Isä laati suunnitelman, jota sanotaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiksi. Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Hänen opetuksensa ovat tie rauhaan elämässä ja iloon iankaikkisuudessa. Osana suunnitelmaansa Jumala on noudattanut yksinkertaista mallia maailman alusta lähtien. Hän valitsee profeetan (kuten Nooa tai Mooses) opettamaan evankeliumia ja johtamaan kansaa. Valitettavasti useimmat Jumalan lapsista ovat halveksuneet Hänen profeettojaan, niskoitelleet heitä vastaan ja torjuneet heidät. Lupauksensa mukaan taivaallinen Isä lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle. Jeesus Kristus eli täydellisen, synnittömän elämän. Hän perusti kirkkonsa, opetti evankeliumiaan ja teki monia ihmeitä. Uskomatonta kyllä, Jeesus Kristuskin torjuttiin. Kristuksen kuoleman jälkeen monet ihmiset alkoivat ajautua pois Hänen oikeista opetuksistaan tai vääristellä niitä. Tämän johdosta Jumala otti pois valtuutensa johtaa kirkkoa, jonka Kristus oli perustanut. Rakastava taivaallinen Isämme on”sama eilen, tänään ja ikuisesti” (ks. Hepr. 13:8). Kuten muinaisina aikoina Hän on noudattanut yksinkertaista malliaan myös meidän aikanamme. Hän on profeetan kautta perustanut Jeesuksen Kristuksen evankeliumin jälleen maan päälle. Tuo profeetta, jonka Herra kutsui palauttamaan Jumalan totuuden, on nimeltään Joseph Smith. Todisteet tästä palautuksesta löytyvät Mormonin kirjasta, jota voit lukea ja pohtia ja jonka johdosta voit rukoilla. Jumala puhuu edelleen sanaansa ja ilmoittaa totuutensa meidän aikanamme elävän profeetan kautta. Jos kysyt taivaalliselta Isältäsi rukouksessa, Hän voi vakuuttaa sinulle, että se on totta.
43
 
17.07.2015
Todistukseni Mormonin kirjasta
Raamattu ja Mormonin kirja ovat todisteita Jumalan työstä ihmisten keskuudessa. Tuskin kukaan voi kirjoittaa Mormonin kirjan kaltaista petos mielessään, koska kirja kehottaa kaikkeen hyvään ja uskomaan Kristukseen. Jeesus Kristus toimii Isänsäö nimissä. Kristus tuli maailmaan toteuttamaan Isänsä tahdon, joka on ihmisten pelastaminen. Kristus syntyi juutalaisten keskuuteen, mutta Hänet lähetettiin kaikkien muidenkin ”lampaidensa” luo. Näitä muita lampaita ovat kaikki Jaakobista eli Israelista lähteneet kansat. Jaakobilla oli 12 poikaa, joista jokaisesta sai alun kansa. Heitä sanotaan Raamatussa Kristuksen lampaiksi. Muiden kansakuntien ihmiset voidaan adoptoida Kristuksen lampaiden joukkoon. Kristus kävi myös muiden lampaidensa kuin juutalaisten ja joosefilaisten luona. Hekin kirjoittivat siitä, mutta emme ole vielä saaneet näitä kirjoituksia ja todistuksia Kristuksesta. Raamattu kertoo juutalaisten uskonnollisista vaiheista ja Kristuksen syntymästä heidän keskuuteensa. Mormonin kirja kertoo Kristuksen odottamisesta ja käynnistä joosefilaisten luona. Heihin kuuluva ryhmä johdatettiin n. 600 eKr. Amerikan mantereelle. Olemme saaneet Mormonin kirjan taivaallisen sanansaattajan enkeli Moronin kautta. Se on Raamatun veroinen pyhä kirjoitus. On tärkeää, että me rukoilemme taivaallista Isäämme kiittäen kaikesta hyvästä, mitä meillä on ja pyydämme sitä mitä tarvitsemme. Kristus on välimiehemme, kun lähestymme taivaallista Isäämme. Vakaumukseni on, että Mormonin kirja on pyhä kirjoitus, joka todistaa Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan yhdenmukaisesti Raamatun kanssa.
49
 

Sivu /461