Valikko
Etsi

Mormonismi

Keskustele mormonismista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU

Keskustelut

Tänään 20.58
Todistukseni Mormonin kirjasta
Raamattu ja Mormonin kirja ovat todisteita Jumalan työstä ihmisten keskuudessa. Tuskin kukaan voi kirjoittaa Mormonin kirjan kaltaista petos mielessään, koska kirja kehottaa kaikkeen hyvään ja uskomaan Kristukseen. Jeesus Kristus toimii Isänsäö nimissä. Kristus tuli maailmaan toteuttamaan Isänsä tahdon, joka on ihmisten pelastaminen. Kristus syntyi juutalaisten keskuuteen, mutta Hänet lähetettiin kaikkien muidenkin ”lampaidensa” luo. Näitä muita lampaita ovat kaikki Jaakobista eli Israelista lähteneet kansat. Jaakobilla oli 12 poikaa, joista jokaisesta sai alun kansa. Heitä sanotaan Raamatussa Kristuksen lampaiksi. Muiden kansakuntien ihmiset voidaan adoptoida Kristuksen lampaiden joukkoon. Kristus kävi myös muiden lampaidensa kuin juutalaisten ja joosefilaisten luona. Hekin kirjoittivat siitä, mutta emme ole vielä saaneet näitä kirjoituksia ja todistuksia Kristuksesta. Raamattu kertoo juutalaisten uskonnollisista vaiheista ja Kristuksen syntymästä heidän keskuuteensa. Mormonin kirja kertoo Kristuksen odottamisesta ja käynnistä joosefilaisten luona. Heihin kuuluva ryhmä johdatettiin n. 600 eKr. Amerikan mantereelle. Olemme saaneet Mormonin kirjan taivaallisen sanansaattajan enkeli Moronin kautta. Se on Raamatun veroinen pyhä kirjoitus. On tärkeää, että me rukoilemme taivaallista Isäämme kiittäen kaikesta hyvästä, mitä meillä on ja pyydämme sitä mitä tarvitsemme. Kristus on välimiehemme, kun lähestymme taivaallista Isäämme. Vakaumukseni on, että Mormonin kirja on pyhä kirjoitus, joka todistaa Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan yhdenmukaisesti Raamatun kanssa.
14
 
Tänään 16.12
Historian suurin taistelu - ei mitään jälkiä?
Mormonin kirjaan kuuluvan Eterin kirjan mukaan Amerikassa käytiin aikanaan maailmanhistorian ylivoimaisesti suurin taistelu. (Eter 15:2) Tämä järjestyksessään 1. Kumoran kukkulan taistelu jätti taistelukentälle kaksi miljoonaa kuollutta jaredilaista - tuossa luvussa siis vain jaredilaiset, vastapuolikin lienee kärsinyt joitain tappioita, joten lopullinen kaatuneiden luku on vielä suurempi. Lisäksi mainitaan, että myös kaatuneiden vaimot ja lapset surmattiin - mikäli jokaisella soturilla olisi vaimo ja edes yksi lapsi, tämä tekisi yhteensä kuusi miljoonaa kuollutta. Natseilta meni II maailmansodassa n. 5 vuotta 6 miljoonan juutalaisen surmaamiseen, Kumoran kukkulalla vastaava lahtaus pantiin toimeen vain kolmessa päivässä. Reilut kaksi miljoonaa kaatunutta on enemmän kuin maailmanhistorian seuraaviksi suurimmisssa taisteluissa Verdunissa, Sommessa ja Stalingradissa yhteensä. Kaatuneiden kokonaismäärä vastaa holokaustia. Nyt kysynkin ihmeissäni: - Miksi missään lukemistani lukuisista sotahistoriaa käsittelevistä kirjoista ei edes mainita historian suurinta taistelua? - Miksi jaredilaisten joukkosurmasta ei kukaan historiantutkija tiedä mitään? - Miksi missään historiankirjassani ei mainita jaredilaisia ollenkaan? Miksi kukaan tutkija ei tiedä koko kansasta mitään? - Miksi taistelusta ei ole löytynyt jälkeäkään? Muista muinaisajan isoista taisteluista on kiistattomia todisteita - sekä kirjallisia että esine- ja luulöytöjä. - Mihin on kadonnut ainakin kahden miljoonan kuolleen jäännökset ja varusteet? - Miksi MAP-kirkko ei anna suorittaa kaivauksia tuolla nykyään omistamallaan alueella? - Miksi he eivät suorita kaivauksia itse? Eikö asia kannattaisi varmistaa?
3
 
01.07.2015
Avioliitto
Vanhin Tom L. Perry puhui viimeisessä konferenssissa perheestä. Hän oli osallistunut viime marraskuussa paavin järjestämään 14 eri uskontokunnan kollokvioon Vatikaanissa. Kaikkia kutsuttuja oli pyydetty ilmaisemaan uskonkäsityksensä, mitä perheelle on tapahtumassa nykyisessä maailmassa. Alussa paavi sanoi. ”Elämme nyt väliaikaisuuden kulttuurissa, jossa yhä useammat ihmiset lakkaavat yksinkertaisesti pitämästä avioliittoa sitoutumisen julkisena merkkinä. Tämä murros tavoissa ja moraalissa on usein liputtanut vapauden puolesta, mutta itse asiassa se on tuonut hengellistä ja aineellista tuhoa lukemattomille ihmisille, etenkin köyhimmille ja haavoittuvimmille. – – Juuri he kärsivät tässä kriisissä aina eniten.” Viitatessaan nousevaan sukupolveen kuuluviin hän sanoi olevan tärkeää, että he ”eivät antaudu myrkylliselle väliaikaisuuden mentaliteetille vaan ovat ennemminkin kumouksellisia, joilla on rohkeutta tavoitella todellista ja kestävää rakkautta ja toimia vastoin yleistä mallia”. Näin täytyy tapahtua. Tätä seurasi kolme päivää esitelmiä ja keskusteluja, joissa uskonnolliset johtajat puhuivat miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Kun kuuntelin tätä laajinta kuviteltavissa olevaa ryhmää uskonnollisia johtajia ympäri maailman, kuulin heidän olevan täysin samaa mieltä toistensa kanssa ja ilmaisevan tukensa toistensa käsityksille avioliittoinstituution pyhyydestä ja perheen tärkeydestä yhteiskuntamme perusyksikkönä. Tunsin voimakasta yksimielisyyttä ja ykseyttä heidän kanssaan. Monet näkivät ja ilmaisivat tämän ykseyden, ja he tekivät sen monilla eri tavoilla. Yksi mieluisimmista puheenvuoroista minulle oli se, kun eräs muslimioppinut Iranista lainasi sanasta sanaan kahta kappaletta meidän ikiomasta perhejulistuksestamme. Panin kollokvion aikana merkille, että kun eri uskonnot, uskontokunnat ja uskonnolliset järjestöt ovat yksimielisiä avioliitosta ja perheestä, ne ovat yksimielisiä myös niistä arvoista, uskollisuudesta ja sitoutumisesta, jotka luontaisesti yhdistetään perheyksikköön. Minusta oli merkittävää nähdä, kuinka avioliitto ja perhekeskeiset näkökulmat ylittivät ja syrjäyttivät kaikki poliittiset, taloudelliset ja uskonnolliset erimielisyydet. Kun kyseessä ovat rakkaus aviopuolisoon sekä lapsia koskevat toiveet, huolet ja unelmat, me olemme kaikki samanlaisia. MAP-kirkko on tiettävästi ainoa, jossa uskotaan perhesuhteiden säilyvän ikuisuudessakin. Pyhien kirjoitusten oppaasta: AVIOLIITTO. Katso myös Avioero; Perhe. Miehen ja naisen välinen laillinen liitto tai sopimus, joka tekee heistä aviomiehen ja vaimon. Jumala sääti avioliiton (OL 49:15). Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään, 1. Moos. 2:18 (Moos. 3:18). Mies liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi, 1. Moos. 2:24 (Matt. 19:5; Abr. 5:18). Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako, Matt. 19:6 (Mark. 10:9). Viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja kieltävät menemästä naimisiin, 1. Tim. 4:1–3. Pitäkää avioliitto kunniassa, Hepr. 13:4. Herra käski Lehin poikia ottamaan vaimoksi Ismaelin tyttäriä, 1. Nefi 7:1, 5 (1. Nefi 16:7–8). Jumala loi Aadamin ja Eevan mieheksi ja vaimoksi, Moos. 3:7, 18, 21–25. Avioliiton uusi ja ikuinen liitto: Evankeliumin lain mukaan ja pyhän pappeuden valtuudella suoritettu vihkiminen on voimassa kuolevaisessa elämässä ja iankaikkisuudessa. Kelvolliset miehet ja naiset, jotka siten sinetöidään avioliittoon temppelissä, voivat pysyä miehenä ja vaimona kautta iankaikkisuuden. Jeesus opetti avioliiton lakia, Luuk. 20:27–36. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 1. Kor. 11:11. Mies ja vaimo ovat yhtä lailla armon ja elämän perillisiä, 1. Piet. 3:7
39
 
26.06.2015
Mitä kaikkea EI ole Raamatussa
Nim. selkeyttä kirjoittaa näin "Kolminaisuusoppia EI ole Raamatussa. Tuo oppi on myöhäsyntyinen kirkolliskokouksen keksintö, kun oli tarve osoittaa, ettei kristinuskossa ole kolmea Jumalaa." Raamatussa EI myös ole jumalaa joka asuu tietyssä paikassa Kolobin tienoilla on ihmisestä kehittynyt, on fyysinen, on nainut , siittää uusia jumalia vaimonsa kera. Raamatussa Ei ole kristityille käskyä rakentaa temppeleitä tai kerätä kymmenyksiä, EI pakkovaatteita, Ei käsimerkkejä tai muita seremonoita, Ei uutta papistoa ,Ei elävää profeettaa, Ei tarinoita amerikasta, EI monta Israelin kansaa, Ei kristityiltä kiellettyjä juomia, EI kastepakkoa joka riippuisi suoritustavasta tai kastettavan iästä, Ei ikää jona lapsi olisi riittävän vanha kastettavaksi jne Nyt kohta kai kuulemme uusista ilmoituksista, kaikkea ei olekaan Raamatussa, Raamatussa nyt ainakin on virheitä ja puutteita , pääasiat ovat jääneet pois, Jahve ei voinut kertoa oli pakko ilmoittaa väärin , ympäristö oli totuudelle epäedullinen, Jeesus on voinut sanoa noin tai näin miksi ei? Me emme tiedä siksi voimme sanoa että on sanonut, koska kukaan ei voi todistaa että ei sanonut , profeetta löysi papyruksen, tiede ei tiedä mitään / tiede on liittoutunut mormonismia vastaan , on uusia ilmoituksia esim konfrenssipuheissa yleisesti, kolme lähkäriä pelastui villin koiran hyökkäykseltä, neljäs näki tulvan ja auttoi sen uhria vaikka kukaan muu ei auttanut, ilmeisesti kristityt läh.työntekijät tai tavalliset ihmiset eivät auta ketään ? Kirkolliskokous kuitenkin oli huomattavan väärässä päätöksessään, jos se sen sijaan olisi ilmoittanut uudesta jumalasta , tämän vaimosta ja asuinpaikasta....
3
 
22.06.2015
Virheettömän kirjan virheet ja pallopelit
"Bedrock of a Faith Is Jolted" "The apologists feel that they are almost above the prophets," Southerton said. "They have completely reinvented the narrative in a way that would be completely alien to members of the church and most of the prophets." Tiede on osoittanut mormonin kirjan väitteet israelilaisten tai muun lähi-idän väestön muutosta Amerikkaan vääriksi.Tulos on niin selkeä että kirkon johto on omaksunut apologistien kannan asiaan ja tarina meneekin nyt näin: "The latest scholarship, they argue, shows that the text should be interpreted differently. They say the events described in the Book of Mormon were confined to a small section of Central America, and that the Hebrew tribe was small enough that its DNA was swallowed up by the existing Native Americans." Kuitenkin kirkko on käännyttänyt esim. latinalaisen Amerikan ja Polynesian väestöä mormoneiksi väittämällä että nämä ovat muinaisten heprealaisten jälkeläisiä mikä väite on ollut suuri vetonaula käännytystyössä . "Phil Ormsby, a Polynesian who lives in Brisbane, Australia, grew up believing he was a Hebrew. "I visualized myself among the fighting Lamanites and lived out the fantasies of the [Book of Mormon] as I read it," Ormsby said. "It gave me great mana [prestige] to know that these were my true ancestors." The DNA studies have altered his feelings completely. "Some days I am angry, and some days I feel pity," he said. "I feel pity for my people who have become obsessed with something that is nothing but a hoax." Jeesuksen seuraajaksi voi tulla ilman että pitää syöttää satutarinoita kääntyjäkandidaateille heidän alkuperästään .Näin käy kun joku uskonto saa uuden profeetan ja tämän mukana uuden jumalan keksityn uuden historiankin -1800 vuotta syntynsä jälkeen. http://articles.latimes.com/2006/feb/16/local/me-mormon16/3
14
 
21.06.2015
Kolme Jumalaa
Monijumaluuttako? Olkoon, jos joku välttämättä haluaa niin leimat mutta täysin Raamatun mukaista: Ote Pyhien kirjoitusten oppaasta: Jumaluuteen kuuluu kolme erillistä persoonaa: Jumala, iankaikkinen Isä; hänen Poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Me uskomme heistä jokaiseen (UK 1). Myöhempien aikojen ilmoituksesta tiedämme, että Isällä ja Pojalla on käsin kosketeltava liha- ja luuruumis ja että Pyhä Henki on henkipersoona vailla lihaa ja luuta (OL 130:22–23). Nämä kolme persoonaa ovat yhtä tarkoituksen ja opin täydellisessä ykseydessä ja sopusoinnussa (Joh. 17:21–23; 2. Nefi 31:21; 3. Nefi 11:27, 36). Isä Jumala: Sanalla Jumala tarkoitetaan yleensä Isää eli Elohimia. Häntä kutsutaan Isäksi, koska hän on meidän henkiemme Isä (Mal. 2:10; 4. Moos. 16:22; 27:16; Matt. 6:9; Ef. 4:6; Hepr. 12:9). Isä Jumala on maailmankaikkeuden korkein hallitsija. Hän on kaikkivaltias (1. Moos. 18:14; Alma 26:35; OL 19:1–3), kaikkitietävä (Matt. 6:8; 2. Nefi 2:24) ja läsnä kaikkialla Henkensä kautta (Ps. 139:7–12; OL 88:7–13, 41). Ihmiskunnalla on Jumalaan erityinen suhde, jonka ansiosta ihminen on eri asemassa kuin koko muu luomakunta: ihmiset ovat Jumalan henkilapsia (Ps. 82:6; 1. Joh. 3:1–3; OL 20:17–18). Merkintöjä Isän Jumalan ihmiselle ilmestymisestä tai puhumisesta on vain vähän. Pyhien kirjoitusten mukaan hän puhui Aadamille ja Eevalle (Moos. 4:14–31) ja esitteli Jeesuksen Kristuksen muutaman kerran (Matt. 3:17; 17:5; Joh. 12:28–29; 3. Nefi 11:3–7). Hän ilmestyi Stefanokselle (Ap. t. 7:55–56) ja Joseph Smithille (JS-H 17). Myöhemmin hän ilmestyi sekä Joseph Smithille että Sidney Rigdonille (OL 76:20, 23). Niille, jotka rakastavat Jumalaa ja puhdistavat itsensä hänen edessään, hän suo toisinaan etuoikeuden nähdä ja tietää omakohtaisesti, että hän on Jumala (Matt. 5:8; 3. Nefi 12:8; OL 76:116–118; 93:1). Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Mark. 15:34. Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita, Ap. t. 16:17. Me olemme Jumalan sukua, Ap. t. 17:28–29. Sinun tulee antaa sakramenttisi uhriksi Korkeimmalle, OL 59:10–12. Henok näki Jumalan luomat henget, Moos. 6:36. Pyhyyden Ihminen on hänen nimensä, Moos. 6:57. Poika Jumala: Nimellä Jehova eli Jahve eli Herra tunnettu Jumala on Poika, Jeesus Kristus (Jes. 12:2; 43:11; 49:26; 1. Kor. 10:1–4; 1. Tim. 1:1; Ilm. 1:8; 2. Nefi 22:2). Jeesus toimii Isän johdolla ja on täydellisessä sopusoinnussa hänen kanssaan. Kaikki ihmiset ovat hänen veljiään ja sisariaan, sillä hän on vanhin Elohimin henkilapsista. Joissakin pyhien kirjoitusten kohdissa hänestä käytetään sanaa Jumala. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan esimerkiksi, että "Jumala loi taivaan ja maan" (1. Moos. 1:1), mutta Luojana oli itse asiassa Jeesus Isän Jumalan johdolla (Joh. 1:1–3, 10, 14; Hepr. 1:1–2). Herra sanoo olevansa Minä Olen, 2. Moos. 3:13–16. Minä yksin olen Herra [Jehova], ei ole muuta pelastajaa kuin minä, Jes. 43:11 (Jes. 45:23). Minä olen maailman valo, Joh. 8:12. Jo ennen kuin Abraham syntyi — minä olin, Joh. 8:58. Herra palvelee ihmisten keskuudessa tomumajassa, Moosia 3:5–10. Abinadi selitti, kuinka Kristus on Isä ja Poika, Moosia 15:1–4 (Et. 3:14). Herra ilmestyi Jeredin veljelle, Et. 3. Kuuntele Kristuksen, Herrasi ja Jumalasi, sanoja, Moroni 8:8. Jehova on sekä elävien että kuolleiden Tuomari, Moroni 10:34. Jeesus ilmestyi Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille, OL 76:20, 23. Herra Jehova ilmestyi Kirtlandin temppelissä, OL 110:1–4. Jehova puhui Abrahamille, Abr. 1:16–19. Jeesus ilmestyi Joseph Smithille, JS-H 17. Pyhä Henki Jumala: Myös Pyhä Henki on Jumala, jota kutsutaan muiden samankaltaisten nimien ohella Hengeksi ja Jumalan Hengeksi. Pyhän Hengen avulla ihminen voi tuntea Isän Jumalan tahdon ja tietää, että Jeesus on Kristus (1. Kor. 12:3). Pyhä Henki neuvoo, mitä teidän on sanottava, Luuk. 12:12. Pyhä Henki on Puolustaja, Joh. 14:26 (Joh. 16:7–15). Jeesus antoi apostoleille käskyjä Pyhän Hengen voimalla, Ap. t. 1:2. Pyhä Henki todistaa Jumalasta ja Kristuksesta, Ap. t. 5:29–32 (1. Kor. 12:3). Myös Pyhä Henki todistaa meille, Hepr. 10:10–17. Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta, Moroni 10:5. Pyhä Henki on ilmoituksen henki, OL 8:2–3 (OL 68:4).
25
 
19.06.2015
Kristus Amerikassa
Kristus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen Amerikassa oleville Häneen uskoville. Ilmestymistä edelsi valtavia luonnonmullistuksia, joissa jumalattomat tuhoutuivat. Kristus opetti Häneen uskovia ja perusti kirkkonsa heidän keskuuteensa. Ensin Hän antoi Nefille ja muille valtuuden toimia. 3. Nefi 11 21 Ja Herra sanoi hänelle: Minä annan sinulle a vallan b kastaa tämän kansan, kun minä jälleen olen noussut taivaaseen. 22 Ja vielä Herra kutsui a muita ja sanoi heille samoin; ja hän antoi heille vallan kastaa. Ja hän sanoi heille: Tällä tavoin teidän tulee kastaa; eikä teidän keskuudessanne pidä olla b kiistoja. 23 Totisesti minä sanon teille, että jokainen, joka tekee parannuksen synneistään teidän a sanojenne tähden ja b haluaa ottaa kasteen minun nimeeni, teidän tulee kastaa tällä tavoin: Katso, menkää alas veteen c seisomaan ja kastakaa heidät minun nimeeni. 24 Ja nyt katso, nämä ovat ne sanat, jotka teidän tulee sanoa, puhutellen heitä nimeltä, sanoen: 25 Jeesuksen Kristuksen minulle antamalla a valtuudella kastan sinut b Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 26 Ja sitten a upottakaa heidät veteen ja tulkaa sitten pois vedestä. 27 Ja tällä tavoin teidän tulee kastaa minun nimeeni, sillä katso, totisesti minä sanon teille, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat a yhtä; ja minä olen Isässä ja Isä minussa, ja Isä ja minä olemme yhtä. 28 Ja siten kuin minä olen teitä käskenyt, siten kastakaa. Eikä teidän keskuudessanne pidä olla a kiistoja, kuten tähän asti on ollut; eikä teidän keskuudessanne pidä olla kiistoja minun oppini kohdista, niin kuin on tähän asti ollut. 29 Sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että se, jossa on a kiistelyn henki, ei ole minusta vaan on b Perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään. 30 Katso, minun oppini ei ole yllyttää ihmisten sydämiä vihaisina toisiaan vastaan, vaan minun oppini on, että sellaisen on loputtava. 31 Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että minä julistan teille a oppini. 32 Ja tämä on minun a oppini, ja se on oppi, jonka Isä on antanut minulle; ja minä b todistan Isästä, ja Isä todistaa minusta, ja c Pyhä Henki todistaa Isästä ja minusta; ja minä todistan, että Isä käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen ja uskomaan minuun. 33 Ja jokainen, joka uskoo minuun ja ottaa a kasteen, b pelastuu; ja he ovat niitä, jotka c perivät Jumalan valtakunnan. 34 Ja jokainen, joka ei usko minuun ja jota ei kasteta, tuomitaan. 35 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että tämä on minun oppini, ja minä tulen Isän luota todistaakseni siitä; ja jokainen, joka a uskoo minuun, uskoo myös Isään, ja hänelle Isä todistaa minusta, sillä hän lähettää hänelle b tulen ja c Pyhän Hengen. 36 Ja näin Isä todistaa minusta, ja Pyhä Henki todistaa hänelle Isästä ja minusta, sillä Isä ja minä ja Pyhä Henki olemme yhtä. 37 Ja vielä minä sanon teille: Teidän on tehtävä parannus ja a tultava pienen lapsen kaltaisiksi ja otettava kaste minun nimeeni, tai te ette mitenkään voi saada näitä. 38 Ja vielä minä sanon teille: Teidän on tehtävä parannus ja otettava kaste minun nimeeni ja tultava pienen lapsen kaltaisiksi, tai te ette mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa. 39 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että tämä on minun oppini, ja jokainen, joka a rakentaa tälle, rakentaa minun kalliolleni, eivätkä helvetin b portit voita heitä. 40 Ja jokainen, joka julistaa enemmän tai vähemmän kuin tämän ja väittää sitä minun opikseni, on pahasta eikä ole minun kalliolleni rakennettu, vaan hän rakentaa a hiekkaperustalle, ja helvetin portit ovat auki ottaakseen sellaiset vastaan, kun tulvat tulevat ja tuulet pieksevät heitä. 41 Ja nyt, menkää tämän kansan keskuuteen ja julistakaa sanoja, joita minä olen puhunut, maan ääriin asti.
19
 

Sivu /460