Valikko
Etsi

Mormonismi

Keskustele mormonismista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU

Keskustelut

Tänään 09.29
Ilmoitukset totuuden lähteenä
Uskonnollisen totuuden etsinnässä Jumalalta mahdollisesti tullut ilmoitus on keskeisin etsimisen kohde. Vain se on uskonnossa totta, mikä on sopusoinnussa ilmoitusten kanssa. Uskonnollisen totuuden kriteerit ovat pitkälti samat kuin uskonnollisen ilmoituksen totuuden kriteerit. Jos voidaan osoittaa ilmoitus todeksi, on löydetty uskonnollista totuutta. Ihmisen totuudellisuus on toinen puoli uskonnollisessa totuudessa. Kun ihminen perustaa uskonsa aitoon ilmoitukseen ja elää sen mukaan, hänen uskonnollisuutensa täyttää totuuden vaatimukset. Ihminen voi olla vilpitön, vaikka hän ei uskoisikaan aitojen ilmoitusten mukaisesti, mutta tällöin hänen vilpittömyytensä ei tee hänen uskonsa kohdetta todeksi. Ihmistä ei varmaan tuomita hänen vilpittömyydessään tekemiensä erehdysten vuoksi, mutta varmaan on myös niin, että meiltä odotetaan valmiutta oikaista käsityksiämme, kun siihen on aihetta. Yleinen ilmoitus Yleisenä ilmoituksena pidetään teologipiireissä sitä, mitä havaitsemme Jumalan toiminnaksi luonnossa, historian kulussa sekä ihmisen järjessä ja omassatunnossa. Sanotaan, että kulttuurista, uskonnosta ja maailmankatsomuksesta riippumatta kaikki ihmiset voivat aavistaa Jumalan olemassaolon. Paavali vetosi tähän yleiseen ilmoitukseen kirjoittaessaan roomalaiskirjeessä 1:19-20: ” Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.” Tämä perustelu on ollut varhaisina aikoina ehkä voimaperäisempi. Nykyihmiset ovat keksineet luomakunnan synnylle ”luonnollisia” selityksiä. Näitä ovat alkuräjähdys ja kehitysoppi. Näiden perusteella on päätelty, ettei maailman olemassaoloon sellaisena kuin se on, tarvita olettamuksia Jumalan olemassaolosta. Uskovaisille ihmisille on ominaista selittää monia asioita Jumalasta johtuviksi. Erehtymisen mahdollisuus on tällöin kuitenkin suuri. Jumala voi antaa tapahtua maailmassa paljon sellaista, mitä hän ei itse toivo tapahtuvan. Ellei näin olisi, ei ihmisellä voisi olla vapaata tahtoa eikä kukaan olisi vastuussa teoistaan. Olemassaolo sellaisenaan on suuri ihmettelyn aihe. Pelkästä olemassaolosta ei kuitenkaan voi päätellä Jumalan olemassaoloa. Jos sanotaan, että Jumala on luonut kaiken, on kysyttävä: kuka loi Jumalan? Jumala ei ole voinut syntyä tyhjästä, mutta olemassaolon muodot ja järjellisyys antavat ainakin syyn ajatella, että jokin järjestystä luova tekijä saattaa olla olemassa. Ihmettelyn aiheeksi riittää myös se, että ihminen pohtii oman olemassaolonsa arvoitusta ja tarkoitusta. Se että ihminen näin tekee, tuo mieleen sen, ettei ihminen ole ehkä ainoa olento maailmankaikkeudessa, joka esittää tällaisia kysymyksiä. On ainakin otettava huomioon se, että ihmisen lisäksi joku muukin persoona on pohtinut näitä ongelmia ja ehkä ratkaissutkin ne jo miljardeja meidän vuosiamme aikaisemmin. Jos näin on, niin meidän on kysyttävä, kuinka paljon kehittyneempi meitä hän on. Nuorena miehenä ihmettelin maailman järjettömyyttä siinä tavattavan pahan vuoksi. Oppimani periaatteet tuntuivat velvoittavan oikeisiin ratkaisuihin mm. siveyden säilyttämisessä. Nuorena ei ollut mahdollisuutta ajatella perheen perustamista ennen opintojen valmistumista ja työpaikan saamista. Jos maailmassa ei ole mitään järkeä, olisiko ihmisen valinnoillakaan niin väliä? Eikö voisi antaa siveyden vaatimusten olla omassa lokerossaan ja toimia tarpeidensa mukaan? – Olin kävelemässä tyttöystäväni kanssa syksyisenä iltana meren rannalla. Esitin mielessäni aivan tosissani kysymyksen: onko maailmassa järkeä? Sain vastauksen, jonka myöhemmin puin runon muotoon. Toinen tapa suhtautua yleiseen ilmoitukseen on selittää kaikki materialistiseksi. Tällöin ajatellaan, että olemassaolon muodot ovat syntyneet sattumalta miljardien vuosien aikana evoluution kautta. Tämän ajattelutavan mukaan ihminen ei ole mitään erityistä. Ihminen olisi vain eräs eläinmaailmaan kuuluva hiukan muita kehittyneempi olento. Vaikka näin ajateltaisiinkin, niin silti on olemassa mahdollisuus, että kehitys on joskus johtanut jo paljon pitemmälle kuin me voimme nähdä. Tällöin on voinut kehittyä olento tai olentoja, joita tai jota meidän on syytä kutsua Jumalaksi, jos Hän tai ne toimivat suunnitelmallisesti meitä auttaakseen ja kehittääkseen. Me ihmiset asumme pallolla, joka kiertää aurinkoa. Aurinkomme kuuluu galaksiin, johon kuuluu n. 500 miljardia aurinkomme kaltaista tähteä. Galakseja eli linnunratoja on ainakin 100 000 miljardia näkyvässä maailmankaikkeudessa. Auringosta lähtevä valo saavuttaa maan kahdeksassa minuutissa. Galaksimme laidalta laidalle kulkuun valo tarvitsee 100 000 valovuotta. Meitä lähin galaksi Andromena on meistä parin miljoonan valovuoden päässä.
24
 
Eilen 19.19
Josephin monet näkijänkivet
Lainaus kirkon sivuilta: "Mormonin kirjan kääntämisen historiaa käsittelevä artikkeli ilmestyy kirkon Liahona-lehden lokakuun 2015 numerossa ja on nyt saatavilla verkossa. Sekä uuden teoksen johdannossa että lehtiartikkelissa kerrotaan välineistä, joita Joseph Smith käytti kääntämiseen, ja molemmat sisältävät ennen näkemättömiä valokuvia näkijänkivestä, jollaista Joseph Smith todennäköisesti käytti Mormonin kirjaa kääntäessään. Kiveä, jota hän käytti kääntämiseen, kuvattiin monesti suklaanväriseksi ja ovaalin muotoiseksi. Kivi siirtyi Joseph Smithiltä hänen kirjurilleen Oliver Cowderylle ja tämän kuoltua Cowderyn leskeltä Elizabeth Whitmer Cowderylta Phineas Youngille. Young antoi sen sitten veljelleen Brigham Youngille, joka oli kirkon toinen presidentti. Presidentti Youngin kuoleman jälkeen yksi hänen vaimoistaan, Zina D. H. Young, lahjoitti sen kirkolle. Historialliset asiakirjat osoittavat, että tämän näkijänkiven lisäksi Joseph Smith omisti elinaikanaan muitakin näkijänkiviä." Uutishuoneen artikkeli ei kerro enempää näistä muista näkijänkivistä. Kuinka monta niitä oli? Mihin Joseph niitä käytti? Tätä ruskeaa hän käytti ainakin etsiessään aarteita ja ilmeisesti väitti myös löytäneensä kultalevyjen kätköpaikan juuri tämän suklaanruskean kiven avulla. Martin Harris kerran sanoi että Joseph löysi nuppineulan heinäkasasta kurkittuaan hatun sisällä olevaan kurkistuskiveen, se taisi myös olla tuo suklaanruskea? Osaisiko joku palstan mormoneista antaa linkin kirkon sivustolle jossa kerrotaan noista muista näkykivistä. http://www.mormonienuutishuone.fi/artikkelit/kirjanpainajan-k%C3%A4sikirjoitus-mormonin-kirjasta
2
 
Eilen 10.15
Kumoran taistelu
Vuonna 385 jaa. käytiin nefiläisten ja laamanilaisten välillä taistelu Kumoran kukkulalla. Tuossa taistelussa nefiläiset tuhottiin täydellisesti ottamatta lukuun muutamia harvoja. Tuohon sotaan yllyttäjinä oli 7 nefiläistä sotapäällikköä 130000 tuhannen joukkoineen. Loput nefiläiset 490000 olivat pakotettuja lähtemään tuohon sotaan. Laamanilaiset surmasivat kaikki nefiläiset ottamatta lukuun 24 nefiläistä ja 5 nefiläistä jotka olivat päässeet pakenemaan etelänpuoleisiin maihin sekä yhtä nefiläistä joka oli karannut laamanilaisten puolelle. Laamanilaiset eivät surmanneet Mormonia vuonna 385 jaa. niin kuin Mormonin poika Moroni sanoo (Mormonin kirja,Mormon 8 luku jae 3) vaan hän haavoittui käsivarteen. Mormon kuoli vuonna 387 jaa. joko haavan jälkiseurauksiin tai surmattiin tai luonnollisesti. Kahdestakymmenestäneljästä nefiläisestä jotka jäivät henkiin Mormonin kanssa, laamanilaiset surmasivat myöhemmin 5. 2 näistä sotapäälliköistä jotka johdattivat nefiläisiä tuhoon vuonna 385 jaa. eli myöhemmin vuonna 1829 jaa. jolloin he olivat mukana Mormonin kirjan alkuun saattamisessa. He onnistuivat saamaan Joseph Smithin uskomaan että hänelle ilmestynyt Moroni oli elänyt aikaisemmin Mormonin poika Moronina (he tiesivät että Joseph Smithille ilmestynyt Moroni eli aikaisemmin Nefin kansaa hallinneena Moronina noin 70 eaa. mutta väittivät kivenkovaan Joseph Smithille että tuo Moroni oli Mormonin poika Moroni eksyttääkseen ja muuttaakseen yhden tärkeimmistä kirkkauden ilmoituksista joita piti ilmoitettaman evankeliumin palautuksessa), vaikka Moroni joka ilmestyi Joseph Smith nuoremmalle oli nefin kansan johtajana noin 74 eaa. hallinnut Moroni. Yksi näistä 7:stä sotapäälliköstä syntyi 17.08.1959 Houstonissa, Texasissa nimellä Vernon Wayne Howell joka johti Daavidin-oksa nimistä lahkoa Usa:ssa ja kuoli 19.04.1993.
31
 
Eilen 10.12
Uskonnollisen totuuden kriteerit
Tässä yksityiskohtaisemmin: Uskonnollisen totuuden kriteerejä I Ilmoitus ja profetia. Ilmoitus ja profetia ovat yhtä ja samaa, koska profetian pohjana täytyy olla ilmoitus, jotta se olisi pätevää. Ilmoituksen ja profetian omaksuminen on ainakin jossain määrin uskon varassa ainakin niille, jotka eivät ole olleet saamassa ao. ilmoitusta. Ilmoitukseksi väitetyn luotettavuutta on tutkittava. Maallisessa oikeuskäytännössä vaaditaan väitteiden todistamista. Raamatun mukaan on myös näin. Raamatussa sanotaan, että kahden tai useamman todistajan kautta on jokainen asia vahvistettava. Meidän ei tarvitse uskoa mihin tahansa väitteeseen, että Jumala olisi sanonut niin tai näin. Profetioiden toteutuminen on keskeinen todiste siitä, että profeetta on todella saanut ilmoituksen Jumalalta. Sattuman mahdollisuus on tietenkin myös voitava osoittaa. II Totuuden ja oikeudenmukaisuuden tuntu. Totuuden tunnulla on myös muissa kuin uskonnollisissa yhteyksissä tärkeä merkitys. Mm. matemaattisen ongelman oikea ratkaisu antaa tunnun siitä, että ratkaisu on oikea etenkin, jos tulos voidaan tarkistaa. Uskonnollisen totuuden tutkimiseen liittyy vakavuuden sävy ja valmius omaksua ja kunnioittaa esim. eettisiä, oikeudenmukaisuuden, lähimmäisenrakkauden ja hyvään johtavia periaatteita. Tieteellisen totuuden löytäminen ei vaadi tällaisten periaatteiden huomioon ottamista. III Yhdenmukaisuus alkuperäisen kanssa Uskonnoille on ollut ominaista pirstoutuminen, lahkoutuminen. Erilaiset opilliset korostukset, valtapyyteet ja yhtenäisen johdon puuttuminen ja monet muut syyt ovat saaneet aikaan sen, että maailmassa on olemassa lukemattomia uskomistapoja. Näitä syntyy jatkuvasti lisää. Vain alkuperäisen tutkiminen voi antaa selkeyttä siihen, millainen uskonnon tulisi olla. Kristillisen maailman tulisi tutkia, millainen oppi ja kirkko oli Kristuksen aikana. Islamin tulisi tutkia, millainen oli Muhammedin tarkoitus. Alkuperäisen palaaminen ei tietenkään vielä yksin ratkaise sitä, että uskonto on oikea. Lisäksi on todistettava, että uskonnon perustaja todella sai ilmoitukset Jumalalta. IV Opin johdonmukaisuus ja selkeys Aidolta uskonnolta voi vaatia, etteivät sen opit ja menettelytavat ole ristiriitaisia. Uskonto on tarkoitettu kaikille. Ei voi olla niin, että uskonnon omaksuminen vaatisi pitkiä teologisia opintoja. Täytyy olla niin, että oikean uskonnon voi omaksua selkeästi ja omakohtaisesti ilman, että olisi pakko tyytyä vain auktoriteettien sanaan. V Uskonnon tuottamat hedelmät Toden uskonnon on voitava osoittaa kelvollisuutensa hedelmiensä perusteella. Tällä kriteerillä voidaan sulkea oikean uskonnon piiristä ne, jotka turvautuvat väkivaltaan ja ihmisten pakottamiseen. Kuitenkin sekin mahdollisuus on otettava huomioon, että uskonnon alkuperä on ollut oikea, mutta ihmiset ovat alkaneet soveltaa sitä väärin. Mitään uskontoa ei liioin tule arvioida vain jonkun yksittäisen jäsenen toiminnan perusteella. VI Ihmeet Israelin kansaan vedottiin jatkuvasti muistuttamalla, että Herra oli johdattanut heidät vapauteen Egyptin orjuudesta. Vapautumista edelsi lukuisia ihmetekoja, joilla Mooses osoitti ylivoimaisuutensa egyptiläisten pappien edessä. Pakomatkan aikana Mooses sai Punaisenmeren vedet väistymään israelilaisten tieltä. Palautuessaan vedet tuhosivat takaa ajaneet. Myös mannan ilmaantuminen israelilaisten ruuaksi oli ihme. Ihmeitä ei kuitenkaan yksinään voi pitää todisteena oikeasta uskonnosta. Ihmeet voi moni selittää luonnollisiksi sattumiksi ja näin on yritetty tehdäkin. Uskonnollinen vakaumus syntyy enemmänkin henkilökohtaisen vakavan tutkimisen kuin ihmeiden kautta. Monet ihmeeksi luullut ovat olleet suggestioita ja joukkohysteriaa. Hypnoosilla saadaan aikaan uskomattomia vaikutuksia. Hypnoosiin saatettu henkilö saattaa esimerkiksi muodostaa sivupersoonia, joita on luultu todisteiksi sielunvaelluksesta. Hypnoosissa henkilö toimii kuten unissaankin joskin toisen henkilön ohjailemana, mutta sen avulla voidaan saada mieleen asioita, jotka ovat tietoisen muistin tavoittamattomia.
18
 
23.08.2015
nenadan antamasta linkistä
löytyy vaikka mitä hauska:" Argeologia, esimerkiksi, ei ole vielä vahvistanut yhdenkään Vanhan testamentin profeetan olemassaoloa. Ja vaikka arkeologia joku päivä pystyisikin todsistamaan, että joku profeetta on elänyt, ei se pysty todistamaan tai kieltämään tämän profeetan väittämiä näkyjä, tai ilmoituksia." Arkeologia ei ole vahvistanut kuin muutaman Raamatun henkilön olemassaolon, harvoin yksittäisistä henkilöistä jääkään identifioitavissa olevia jälkiä ellei kyseessä ole ollut hallitsija tai vastaava toimija. Arkeologisia jälkiä ei ole jäänyt Jeesuksestakaan, mutta Israelin kansa on olemassa ja sen historiasta on yllin kyllin jälkiä niin ettei tarvitse uskoa kuvitellun kansan jäsenten tehneen jotain. Mutta profeettojen ilmoitukset ovat palstan mormonit sen sijaan kyenneet kieltämään, niitä ei pidä ottaa kirjaimellisesti, ehei, ja ne niiltä osin kuin koskevat Jahvea, ovat valhetta joka on sanottu vain ympäröivien kansojen polyteismin takia, siksi piti muka korostaa monoteismia vaikka monoteismi oli valhetta .Eli mormonismi on kuin onkin kumonnut profeettojen ilmoitukset jo tuolla perusteella ja totta kai koska Jahve onkin vain yksi jumalista, eikä ainoa vaan on erään aiemmin tuntemattoman jumalpariskunnan poika, ja sen lisäksi vielä Jeesuskin, profeetat valehtelivat kaikessa. Historialllisissa asioissa profeetat monesti puhuivat todistetusti totta, mutta niitä kohtia ei pidä ottaa tosina vaan vertauskuvina jostain, mistä, sitä mormonismi apologeetteineen ei kai ole vielä keksinyt.
1
 
21.08.2015
Evankeliumin palautus
Keskustelu on mennyt täällä epäolennaisuuksiin. Olennaisinta tässä kirkossa on, että se on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko. Pyhien kirjoitusten oppaasta: Evankeliumin Palautus Katso myös Evankeliumi ; Luopumus ; Smith, Joseph nuorempi ; Taloudenhoitokausi. Jumalan työ hänen evankeliuminsa totuuksien ja toimitusten tuomiseksi jälleen ihmisten keskuuteen maan päälle. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi hävisi maan päältä Kristuksen apostolien maanpäällistä palvelutyötä seuranneen luopumuksen vuoksi. Luopumuksen tähden evankeliumi oli palautettava. Jumala palautti evankeliumin maan päällä oleville ihmisille annettujen näkyjen, enkelien palveluksen ja ilmoitusten kautta. Palautus alkoi profeetta Joseph Smithistä (JS—H 1–75; OL 128:20–21) ja on jatkunut nykyiseen aikaan asti Herran elävien profeettojen työn kautta. Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, Jes. 2:2 (Miika 4:2; 2. Nefi 12:2). Jumala tekee ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, Jes. 29:14 (2. Nefi 25:17–18; OL 4:1). Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, Dan. 2:44. Elia tulee ja panee kaiken kohdalleen, Matt. 17:11 (Mark. 9:12; OL 77:14). Tulee aikoja, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, Ap. t. 3:21 (OL 27:6). Määräajan tullessa Jumala yhdistää yhdeksi kaiken, Ef. 1:10. Minä näin uuden enkelin. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi, Ilm. 14:6. Evankeliumin täyteys tulee pakanoille, 1. Nefi 15:13–18. Juutalaiset tuodaan takaisin tosi kirkkoon, 2. Nefi 9:2. Totuus tulee myöhempinä aikoina, 3. Nefi 16:7. Kanssapalvelijoilleni minä annan Aaronin pappeuden, OL 13:1 (JS—H 69). Minä olen antanut valtakunnan avaimet viimeisiä aikoja varten, OL 27:6, 13–14 (OL 128:19–21). Israelin heimot kootaan yhteen, ja kaikki palautetaan, OL 77:9. Tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu, OL 110:16 (OL 65:2). Pappeus on annettu aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aikana, OL 112:30. Minä näin kaksi Persoonaa, JS—H 17. Minä ilmoitan teille pappeuden Elian käden kautta, JS—H 38 (Mal. 3:23–24). Pyhien kirjoitusten opas on tutkimisen avuksi. Tästä pääsette tutustumaan siihen: https://www.lds.org/scriptures/gs/5_47?lang=fin&letter=e Tämä on kätevä sivusto. Kun joku asia kiinnostaa, niin voi vaan klikata korostettua sanaa saadakseen näkyviin mitä siitä on kirjoitettu.
16
 
19.08.2015
Sukututkimus
Sukututkimus, joka keskittyy omiin esivanhempiin tai omaan sukuhistoriaan, on yksi suosituimmista harrastuksista maailmassa. Kaikkiin uskontoihin ja kansallisuuksiin kuuluvat ihmiset pitävät siitä, että saavat selville, mistä he tulevat. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille oman sukuhistorian selvittäminen on kuitenkin enemmän kuin vain satunnainen harrastus. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että perheet voivat olla yhdessä tämän elämän jälkeen. Siksi on välttämätöntä vahvistaa suhteita kaikkiin sukulaisiin, sekä eläviin että kuolleisiin. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että perheiden liittäminen ikuisesti yhteen on mahdollista pyhien sinetöimisseremonioiden avulla, joita toimitetaan temppeleissä. Näitä temppeliseremonioita voidaan myös tehdä sijaistoimituksena kuolleille. Tämän johdosta sukututkimus on mormoneille välttämätöntä valmistautumista temppelityöhön kuolleiden puolesta. Myöhempien aikojen pyhien uskonkäsityksen mukaan kuolleilla on vapaus valita, ottavatko he vastaan heidän puolestaan tehdyn työn vai torjuvatko he sen. Vuodesta 1894 lähtien Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on omistanut aikaa ja voimavaroja sukututkimuksen kannalta tärkeiden asiakirjojen kokoamiseen ja tarjoamiseen muiden käyttöön. Yhteistyössä valtionarkistojen, kirkkojen ja kirjastojen kanssa kirkko on luonut maailman suurimman sukututkimusasiakirjojen kokoelman, jossa on tietoja yli kolmesta miljardista kuolleesta henkilöstä. Tätä hanketta alkoi toteuttaa Genealogical Society of Utah [Utahin sukututkimusseura], ja nyt sitä toteuttaa FamilySearch, kirkon ylläpitämä voittoa tuottamaton organisaatio. FamilySearch tarjoaa tietoja sadasta maasta. Tietoihin sisältyy syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden kirjoja, väestöluetteloita, perukirjoja, testamentteja, maakirjoja jne. Nämä asiakirjat ovat yleisön käytettävissä maksutta FamilySearch.org-verkkosivustolla, maailmankuulussa sukututkimuskirjastossa Salt Lake Cityssä sekä 4 600 paikallisessa sukututkimuskeskuksessa 126 maassa.
6
 
17.08.2015
Lue Apostolien teot 10
Mitä siinä tapahtui? Kornelius oli hyvä ja hurskas Jumalaa pelkäävä mies, mutta ei ollut juutalainen. Juutalaiset eivät oikeastaan saaneet olla kosketuksissa häneen koska hän ei ollut juutalainen. Niin oli laki silloin. Kornelius näki näyn keskellä päivää. Enkeli käski hänen lähettää miehiä Joppeen (Jaffaan) Paavali näki unen ja ihmetteli untaan: 11 Hän näki taivaan avoinna, ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmastaan kannateltuna. 12 Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia ja matelijoita, sekä taivaan lintuja. 13 Samassa hän kuuli äänen: "Nouse, Pietari! Teurasta ja syö!" 14 Mutta hän vastasi: "Ei, ei, Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä." 15 Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi." 16 Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. 17 Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Corneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon 18 ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon, toiselta nimeltä Pietari. 19 Pietarin yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi hänelle:"Kolme miestä kysyy sinua. 20 Mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät." Kornelius oli kutsunut sukulaisensa ja ystävänsä kuuntelemaan sitä jonka Jumala lähettäisi. 28 Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. 29 Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan." 30 Cornelius vastasi: "Kolme päivää sitten olin tähän aikaan, yhdeksännellä tunnilla, täällä kotonani rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet, 31 ja hän sanoi: 'Cornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. 45 Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin; 46 he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi: 47 "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" 48 Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät sitten häntä jäämään sinne vielä muutamaksi päiväksi. Eli Jumala voi ilmoituksellaan muuttaa kauankin voimassa olleita käskyjään. Nykyään maanpäällä on mies jolla on oikeus saada tällaisia JUmalan antamia ohjeita, mikäli Jumalalla on jotakin mitä Hän haluaa muuttaa. Tämä mies on MAP kirkon profeetta, joka tänä päivänä on Thomas S. Monson.
3
 

Sivu /462