Valikko

Yleistä uskonnosta

Keskustele uskonnosta 2000-luvun maailmassa.
Uskontoaiheiset chatit

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Eilen 23.10
Johannes kertoi Jeesuksesta
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 2. Hän oli alussa Jumalan tykönä. 3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. 5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. 6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. 8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. 9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." 16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. 18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. 19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" 20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus". 21. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En". 22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" 23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut." 24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia; 25. ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?" 26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. 27. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään." 28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Joh.1.html
13
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Yleistä uskonnosta
24.04.2015
Pontius Pilatuksen viralliset asiakirjat löydetty
Liittyy Raamattuun Justinuksen maininnat asiakirjoista ovat vuodelta 138 jKr, Tertullianuksen noin v. 200 jKr. ja Eusebiuksen noin v. 315 jKr. Näistä maininnoista voi tehdä sen johtopäätöksen, että mainitut asiakirjat todella olivat olemassa. Ja koska ne olivat olemassa jo ennen v. 138, jolloin Justinus niihin vetosi ollessaan syytettynä roomalaisessa oikeudessa, niiden täytyi olla nimenomaan aidot Pilatuksen asiakirjat, koska muutoin Justinus ei olisi voinut niihin vedota. Vuonna 1800 jKr. löydettiin Aquilasta, 53 engl. penikulman päästä Roomasta koilliseen olevasta paikasta, kuparitaulu, jossa oli hepreankielinen teksti. Tekstin todettiin olevan jäljennös Jeesuksen virallisesta kuolemantuomiosta. Paikalla, josta taulu löydettiin, oli muinoin ollut vanha Aminternum; nämä rauniot ovat vieläkin nähtävänä lähellä St. Vittorinoa. Löydön teki ranskalainen muinaistutkija Dominique Vivant Denon, joka eli vv. 1747-1825. Taulun taakse oli kirjoitettu: "Samanlainen taulu on lähetetty joka suvulle." PONTIUS PILATUKSEN TUOMIO että Jeesus Natsarealainen on ristillä kuoleva. TUOMIO Keisari Tiberiuksen seitsemäntenätoista hallitusvuotena ja 24 päivänä Maaliskuuta, Pyhässä Jerusalemin kaupungissa, Hannaan ja Kaifaan ollessa ylimmäisinä pappeina, Jumalan kansan uhripappeina, tuomitsen minä, Pontius Pilatus, Pretorikunnan maaherra, Jeesus Natsarealaisen kuolemaan ristillä kahden pahantekijän välillä, seuraavien kansan syytösten tähden: Hän on viettelijä, hän on kapinallinen, hän on lain vihollinen, hän nimittää itsensä Israelin kuninkaaksi, hän on mennyt temppeliin seurassaan suuri kansanjoukko, jolla oli palmunoksia käsissään. Centurio Qvintus Kornelius käsketään viemään hänet teloituspaikalle. Jokaista, olkoonpa hän köyhä tai rikas, kielletään vastustamasta Jeesuksen kuolettamista. Me allekirjoittaneet todistamme täten Jeesuksen kuolemantuomion: Daniel, rabbiini, farisealainen Johannes, rabbiini Rafael Rorobabel Kapet, kansalainen Jeesus menköön kaupungista ulos Struenus-portista. On mahdollista, että taulussa mainittu Kornelius on sama sadanpäämies (centurio), joka UT:n mukaan oli ensimmäinen pakana, jonka Pietari käännytti, koska myös tämä oli roomalainen sadanpäämies ja asui Kesareassa, Pilatuksen päämajassa. Tuskinpa samassa päämajassa olisi ollut kahta samannimistä centuriota. Tämän jälkeen Pilatus kertoo Jeesuksen kuolemaan johtaneesta kansankiihotuksesta ja miten papit käyttivät temppeliveroa kansan lahjomiseksi Jeesusta vastaan, sekä kuinka hän pyysi Syyrian prefektiltä lisää sotaväkeä kapinallisten hillitsemiseksi ja että tämä pyyntö hylättiin. Ylimmäinen pappi Kaifas kuitenkin tuomitsi Jeesuksen kuolemaan ja lähetti hänet Pilatuksen luo, jotta tämä panisi tuomion toimeen. Koska Jeesus oli galilealainen, Pilatuksen mielestä hänen tuomitsemisensa kuului Herodekselle. Herodes puolestaan teeskenteli vaatimatonta, ja antoi Pilatukselle vallan ratkaista asia. Sitten kerrotaan Pilatuksen vaimon näkemästä unesta, ja miten vaimo varoitti Pilatusta kohtaavan onnettomuuksia, jos hän tuomitsee Jeesuksen. Kansan meteli kuitenkin yltyi, joten Pilatuksen täytyi ryhtyä toimiin. "Tehtyäni monta turhaa yritystä suojellakseni häntä julmain vainoojainsa vihalta, ryhdyin erääseen keinoon, joka mielestäni tällä hetkellä näytti olevan ainoa keino, millä saattaisin hänen henkensä pelastaa. Minä käskin ruoskimaan häntä. Minä pyysin samalla vadillisen vettä ja pesin käteni kansan edessä sillä tavalla ilmoittaakseni, etten tätä tekoa hyväksynyt." Jatkuu tästä linkistä: https://www.netikka.net/mpeltonen/pilatuskirjat.htm
37
Yhteiskunta > Uskonnot ja uskomukset > Yleistä uskonnosta

Sivu /1003