Monteojuttu ja kopsakka Neiti

Anonyymi

Edellinen keskusteluketju tuli täyteen.

Juttu on sillä mallilla, että Herrastuomarin kopsakaksi ja häikäiseväksi sekä työssään erittäin taitavaksi kehumalla Neidillä on vajaa kuukausi aikaa antaa vastauksensa Oulun käräjäoikeudelle.

407

308

  Vastaukset

  • Neidin vastaus lienee julkinen asiakirja. Jännä nähdä pitääkö yhtä täällä esitettyjen selitysten kanssa.

   • Julkaisepa sinä se pojan "haastehakemus." Eikö sekin lie julkista tietoaa. Hierojalla ei näytä töitä riittävän koska joutaa jatkuvasti netissä vinkumaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Julkaisepa sinä se pojan "haastehakemus." Eikö sekin lie julkista tietoaa. Hierojalla ei näytä töitä riittävän koska joutaa jatkuvasti netissä vinkumaan.

    Kyllä se julkaistaankin.

    Hieroja on töissään.


   • Eihän Neidin tarvitse sanoa muuta kuin kuten jo muinaiset roomalaiset sanoivat käräjillä, että candita pro causa ense candito. Asia on sillä taputeltu.


  • Syyttäjä ei nähnyt aihetta nostaa syytettä, monteosuvun tutkintapyyntö päätyi näin roskakoriin. Toissijainen syyteoikeus oikeuttaa nostamaan syytteen vain siitä teosta, jota syyttäjän tekemä syyttämättäjättämispäätös koskee. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka suureksi monteosuvun lasku nousee hävitystä käräjöinnistä. Vai ehtiikö poika tekemään sitovan sovun, jota hoitsu ei saa purettua?

   • Syyttäjäkin näki Krookin tekemät laiminlyönnit, mutta väitti ettei Krookin aiheuttamaa vahinkoa pystyttäisi varmuudella näyttämään. Se jää nyt nähtäväksi.


   • Hoitsuhan ei ole purkanut mitään. Hoitsu sai tietää käräjäoikeudesta että Krook oli valehdellut pojalle tuomarin aikomuksista. Sen jälkeen poika pisti tuulemaan ja Krook on siinä myrskyssä yhä. Toivottvasti oli sen arvoinen 8 507 euroa että kannatti.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hoitsuhan ei ole purkanut mitään. Hoitsu sai tietää käräjäoikeudesta että Krook oli valehdellut pojalle tuomarin aikomuksista. Sen jälkeen poika pisti tuulemaan ja Krook on siinä myrskyssä yhä. Toivottvasti oli sen arvoinen 8 507 euroa että kannatti.....

    Paljonko on tullut maksamaan aiesovun purkuyritys ja kaupanpurkuyritys? Herttuainen, valitukset hoviin, korkeimpaan, kolme uutta lakimiestä, halvempi autonromu..... Monivuotinen turha tappelu ja nyt sen päälle oikeudesta uusi tappio ja uudet kulut.
    Mitä asiaa syyttämättäjättämispäätös koski?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paljonko on tullut maksamaan aiesovun purkuyritys ja kaupanpurkuyritys? Herttuainen, valitukset hoviin, korkeimpaan, kolme uutta lakimiestä, halvempi autonromu..... Monivuotinen turha tappelu ja nyt sen päälle oikeudesta uusi tappio ja uudet kulut.
    Mitä asiaa syyttämättäjättämispäätös koski?

    Krook aiheutti merkittävän taloudellisen vahingon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook aiheutti merkittävän taloudellisen vahingon.

    Oliko Krook mukana vaatimassa kaupanpurkua aiesovun jälkeen?
    Oliko Krook mukana riitauttamassa aiesopua?
    Kuka asioi Krookin ohi tuomarin kanssa suoraan, aiesovun solmimisen jälkeen?
    Mitä asiaa syyttämättäjättämispäätös koski?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oliko Krook mukana vaatimassa kaupanpurkua aiesovun jälkeen?
    Oliko Krook mukana riitauttamassa aiesopua?
    Kuka asioi Krookin ohi tuomarin kanssa suoraan, aiesovun solmimisen jälkeen?
    Mitä asiaa syyttämättäjättämispäätös koski?

    Krook ei toiminut mitenkään sen jälkeen kun sai itselleen tarpeellisen sopimuksen tehtyä.

    Kenen kautta olisi pitänyt asioida, kun Krook oli jo jäänyt kiinni valehtelusta.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook ei toiminut mitenkään sen jälkeen kun sai itselleen tarpeellisen sopimuksen tehtyä.

    Kenen kautta olisi pitänyt asioida, kun Krook oli jo jäänyt kiinni valehtelusta.....

    Toissijainen syyteoikeus oikeuttaa nostamaan syytteen vain siitä teosta, jota syyttäjän tekemä syyttämättäjättämispäätös koskee, eli mikä tuo Krookin teko oli?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Toissijainen syyteoikeus oikeuttaa nostamaan syytteen vain siitä teosta, jota syyttäjän tekemä syyttämättäjättämispäätös koskee, eli mikä tuo Krookin teko oli?

    Epärehellisyysrikos: Luottamusaseman väärinkäyttö


   • Anonyymi kirjoitti:

    Epärehellisyysrikos: Luottamusaseman väärinkäyttö

    Vahingon aiheuttaminen päämiehelle
    RL 36:5 § on nykyisessä muodossaan seurausrikos, koska tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää vahingon aiheuttamista sille, jonka asioita asiamiehen tulee hoitaa. Syntyneen vahingon ja tunnusmerkistön mukaisen teon tai laiminlyönnin välillä tulee siten olla kausaalisuhde. Objektiivinen syyksilukeminen kausaalisuhteen totemiseksi edellyttääpuolestaan kaksivaiheista tapahtumaketjun tarkastelua. Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista. Kysymykseen voi hallituksen perustelujen mukaan tulla myös muunluonteinen vahinko. Jne......lähteenä prof. Terttu Utriainen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vahingon aiheuttaminen päämiehelle
    RL 36:5 § on nykyisessä muodossaan seurausrikos, koska tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää vahingon aiheuttamista sille, jonka asioita asiamiehen tulee hoitaa. Syntyneen vahingon ja tunnusmerkistön mukaisen teon tai laiminlyönnin välillä tulee siten olla kausaalisuhde. Objektiivinen syyksilukeminen kausaalisuhteen totemiseksi edellyttääpuolestaan kaksivaiheista tapahtumaketjun tarkastelua. Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista. Kysymykseen voi hallituksen perustelujen mukaan tulla myös muunluonteinen vahinko. Jne......lähteenä prof. Terttu Utriainen.

    Ja nämä asiat oikeus nyt punnitsee.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja nämä asiat oikeus nyt punnitsee.

    Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista. Syntyneen vahingon ja tunnusmerkistön mukaisen teon tai laiminlyönnin välillä tulee siten olla kausaalisuhde.....Monteosuku ottaa taas kunnolla köniin oikeudessa, asianhoitajan venkoilut ja sähköpostit tulevat kalliiksi. Molempien osapuolten kulut paukahtavat monteosuvulle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista. Syntyneen vahingon ja tunnusmerkistön mukaisen teon tai laiminlyönnin välillä tulee siten olla kausaalisuhde.....Monteosuku ottaa taas kunnolla köniin oikeudessa, asianhoitajan venkoilut ja sähköpostit tulevat kalliiksi. Molempien osapuolten kulut paukahtavat monteosuvulle.

    Turhaan sinä täällä ennustelet. Keskity vaan sen vastineen laatimiseen. Kyllä oikeus ratkaisee.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista. Syntyneen vahingon ja tunnusmerkistön mukaisen teon tai laiminlyönnin välillä tulee siten olla kausaalisuhde.....Monteosuku ottaa taas kunnolla köniin oikeudessa, asianhoitajan venkoilut ja sähköpostit tulevat kalliiksi. Molempien osapuolten kulut paukahtavat monteosuvulle.

    Oikeushan ei tule ratkomaan monteojuttua vaan Krookin rikosasiaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista. Syntyneen vahingon ja tunnusmerkistön mukaisen teon tai laiminlyönnin välillä tulee siten olla kausaalisuhde.....Monteosuku ottaa taas kunnolla köniin oikeudessa, asianhoitajan venkoilut ja sähköpostit tulevat kalliiksi. Molempien osapuolten kulut paukahtavat monteosuvulle.

    Hienoja sanoja olet kirjoittanut, ymmärrätkö mitä ne tarkoittavat?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hienoja sanoja olet kirjoittanut, ymmärrätkö mitä ne tarkoittavat?

    Hänhän kopioi suoraan Utriaiselta nuo tekstit.


  • Kyllä pojalle on nyt tullut aperraatio iktus eli harhaisku, kuten maallikot sitä nimittävät.

   • Sen ratkaisee oikeus. Neidin ei tarvitse nyt muuta kuin laatia se vastineensa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sen ratkaisee oikeus. Neidin ei tarvitse nyt muuta kuin laatia se vastineensa.

    Teko on rangaistava vain tahallisena. Tekijän täytyy olla tietoinen siitä, että hänen menettelynsä ei vastaa päämiehen toimeksiannosta ilmenevää tahtoa tai että se muuten on
    tekijälle kuuluvan velvollisuuden vastainen. Tahallisuusvaatimukseen kuuluu myös se, että
    tekijä on pitänyt päämiehelle aiheutuvaa vahinkoa menettelynsä varmana tai varsin todennäköisenä seurauksena.
    1993 vp - HE 268


   • Anonyymi kirjoitti:

    Teko on rangaistava vain tahallisena. Tekijän täytyy olla tietoinen siitä, että hänen menettelynsä ei vastaa päämiehen toimeksiannosta ilmenevää tahtoa tai että se muuten on
    tekijälle kuuluvan velvollisuuden vastainen. Tahallisuusvaatimukseen kuuluu myös se, että
    tekijä on pitänyt päämiehelle aiheutuvaa vahinkoa menettelynsä varmana tai varsin todennäköisenä seurauksena.
    1993 vp - HE 268

    Niin? Ja sitten?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin? Ja sitten?

    Rikosoikeuden yleiset opit uudistettiin 1.1.2004 voimaan tulleella lailla 13.6.2003/515.
    Uudistuksen yhteydessä rikoslain 3 luvun 6 §:ään sisällytettiin tahallisuuden mää-
    ritelmä, jonka alarajana on niin sanottu todennäköisyystahallisuus. Lain esitöi-
    den mukaan arvio tahallisuudesta tehdään tekijän näkökulmasta ja tekohetken
    tilanteessa. Tekijällä tulee myös olla asiasta todellinen käsitys. Ei siis riitä, että
    tekijän olisi pitänyt tietää tunnusmerkistön täyttymisen todennäköisyydestä, jos
    hän ei kuitenkaan ole tästä ollut riittävässä määrin selvillä. Todennäköisyydellä ei
    tarkoiteta tilastomatemaattisia laskelmia, vaan arkista, tekohetkellä tekijän näkö-
    kulmasta laadittavaa arviota siitä, kuinka uskottavana tekijä pitää tunnusmerkistön
    täyttymistä. Ilmaisulla varsin todennäköinen on kytketty tahallisuusvastuu alkavaksi
    pisteestä, jossa tekijä pitää seurauksen syntymistä todennäköisempänä kuin sen
    syntymättä jäämistä.
    Väitöskirja Helena Vihriälä – Tahallisuuden näyttämineni


   • Anonyymi kirjoitti:

    Rikosoikeuden yleiset opit uudistettiin 1.1.2004 voimaan tulleella lailla 13.6.2003/515.
    Uudistuksen yhteydessä rikoslain 3 luvun 6 §:ään sisällytettiin tahallisuuden mää-
    ritelmä, jonka alarajana on niin sanottu todennäköisyystahallisuus. Lain esitöi-
    den mukaan arvio tahallisuudesta tehdään tekijän näkökulmasta ja tekohetken
    tilanteessa. Tekijällä tulee myös olla asiasta todellinen käsitys. Ei siis riitä, että
    tekijän olisi pitänyt tietää tunnusmerkistön täyttymisen todennäköisyydestä, jos
    hän ei kuitenkaan ole tästä ollut riittävässä määrin selvillä. Todennäköisyydellä ei
    tarkoiteta tilastomatemaattisia laskelmia, vaan arkista, tekohetkellä tekijän näkö-
    kulmasta laadittavaa arviota siitä, kuinka uskottavana tekijä pitää tunnusmerkistön
    täyttymistä. Ilmaisulla varsin todennäköinen on kytketty tahallisuusvastuu alkavaksi
    pisteestä, jossa tekijä pitää seurauksen syntymistä todennäköisempänä kuin sen
    syntymättä jäämistä.
    Väitöskirja Helena Vihriälä – Tahallisuuden näyttämineni

    "Lain esitöiden mukaan arvio tahallisuudesta tehdään tekijän näkökulmasta ja tekohetken
    tilanteessa".


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Lain esitöiden mukaan arvio tahallisuudesta tehdään tekijän näkökulmasta ja tekohetken
    tilanteessa".

    Niin? Mitä sitten?


  • Lakitekstejä kopioimallako se kopsakka Neiti aikoo tästä selvitä? Tokihan sekin on edistystä verrattuna täyteen vaikenemiseen poliisille.

   • Luuleeko monteosuku keskustelevansa Krookin kanssa tällä palstalla? Lakiteksteihin ne oikeuden tuomiot perustuvat, eivät hoitsujen satuihin. Luulisi jo opin menneen perille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Luuleeko monteosuku keskustelevansa Krookin kanssa tällä palstalla? Lakiteksteihin ne oikeuden tuomiot perustuvat, eivät hoitsujen satuihin. Luulisi jo opin menneen perille.

    Äläpä nyt jänistä. Olet tuonut erittäin selvästi itsesi esille näissä keskusteluissa. Alussa varsinkin halusit uhossasi, että on tiedossa, kuka siellä kettuilee ja kenellä siihen on vara.


  • Poliisin sivuilta..... Esimerkiksi luottamusaseman väärinkäyttö on rangaistavaa tahallisena tekona: jonkun olisi täytynyt ryhtyä tarkoituksellisesti sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole ollut oikeutta..... Voikohan tuon selvemmin sanoa mitä lakitekstejä punnitaan...

   • Totta kai oikeudessa punnitaan lakitekstejä, mutta ei ainoastaan niitä. Krookin täytyy pystyä sanomaan muutakin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Totta kai oikeudessa punnitaan lakitekstejä, mutta ei ainoastaan niitä. Krookin täytyy pystyä sanomaan muutakin.

    Syyttömyysolettama edellyttää, että rikosasia käsitellään puolueettomassa tuomiois-
    tuimessa, joka pyrkii aineelliseen totuuteen, syyttäjällä on todistustaakka, epäselvissä
    näyttökysymyksissä noudatetaan in dubio pro reo -periaatetta ja syytetyllä on oikeus
    esittää vastanäyttöä tai pysyä passiivisena...... Ritva Sahavirta


   • Anonyymi kirjoitti:

    Syyttömyysolettama edellyttää, että rikosasia käsitellään puolueettomassa tuomiois-
    tuimessa, joka pyrkii aineelliseen totuuteen, syyttäjällä on todistustaakka, epäselvissä
    näyttökysymyksissä noudatetaan in dubio pro reo -periaatetta ja syytetyllä on oikeus
    esittää vastanäyttöä tai pysyä passiivisena...... Ritva Sahavirta

    Sahavirta jatkaa.... Syyttäjän todistustaakasta rikosasiassa johtuu, että epäillyllä ei ole velvollisuutta osoittaa
    itseään syyttömäksi tai osallistua aktiivisesti syyllisyytensä selvittämiseen (itsekrimi-
    nointikielto, itsekriminalisointisuoja, myötävaikuttamattomuusperiaate). Syytetyllä ei
    ole totuudessa pysymisvelvollisuutta eikä velvollisuutta lausua asiassa mitään.48
    Itsekrimininointikielto estää epäillyn tai syytetyn velvoittamisen aktiivisesti myötä-
    vaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Syyttömyysolettama edellyttää, että rikosasia käsitellään puolueettomassa tuomiois-
    tuimessa, joka pyrkii aineelliseen totuuteen, syyttäjällä on todistustaakka, epäselvissä
    näyttökysymyksissä noudatetaan in dubio pro reo -periaatetta ja syytetyllä on oikeus
    esittää vastanäyttöä tai pysyä passiivisena...... Ritva Sahavirta

    Joo, toki Krook saa yhä vaietakin. Liekö sitten hyväksi...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Joo, toki Krook saa yhä vaietakin. Liekö sitten hyväksi...

    Sahavirta vastaa...... Syytetyn vaikeneminen ei kuitenkaan EIT:n käytännön mukaan voi muodostaa koko
    näyttöä asiassa tai edes pääosaa siitä. Periaate ilmenee selkeästi ratkaisusta Telfner v.
    Itävalta 20.3.2001, jossa kansalliset tuomioistuimet olivat liikennerikosasiassa käyttä-
    neet vastaajan vaikenemista asiassa näyttönä häntä vastaan, vaikka syyttäjä ei ollut
    esittänyt vastaajan syyllisyydestä vakuuttavaa näyttöä. Todistustaakka oli asiassa kään-
    netty syyttäjältä syytetylle ja EIS 6 artiklan 2 kohtaa katsottiin rikotun.
    Syyttömyysolettamasta johdetun syyttäjän todistustaakan kääntäminen ei näin ol-
    len EIT:n mukaan ole mahdollista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Joo, toki Krook saa yhä vaietakin. Liekö sitten hyväksi...

    Jännä nähdä minkä keskustelupalstoilla esittämistään selityksistä Krook vastineeseensa ja oikeudenkäyntiin valitsee. Vastapuoleltahan löytyy todistajia ja todisteita joka selitystään vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jännä nähdä minkä keskustelupalstoilla esittämistään selityksistä Krook vastineeseensa ja oikeudenkäyntiin valitsee. Vastapuoleltahan löytyy todistajia ja todisteita joka selitystään vastaan.

    Jännä nähdä monteosuvun satuilu, oppi ei mennyt kaaliin, vaikka syyttäjä nakkasi kanteen roskiin. Nyt homma on täysin monteosuvun vastuulla, taloudellisesti myös. Syyttäjä piti näyttöä heppoisena, nyt se on vieläkin huterampi, koska asiaa pengotaan oikeuskirjallisuuden tarkemmassa syynissä. Syyttömyysolettama....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jännä nähdä monteosuvun satuilu, oppi ei mennyt kaaliin, vaikka syyttäjä nakkasi kanteen roskiin. Nyt homma on täysin monteosuvun vastuulla, taloudellisesti myös. Syyttäjä piti näyttöä heppoisena, nyt se on vieläkin huterampi, koska asiaa pengotaan oikeuskirjallisuuden tarkemmassa syynissä. Syyttömyysolettama....

    Mistäpä sinä tiedät onko taloudellista riskiä. Tai muutakaan.


  • Sahavirran johtopäätös...... Rikosprosessissa vastaajalle ei voida asettaa velvollisuutta näyttää syyttömyyttään toteen. Syyttäjällä on aina todistustaakka. Jos syyttäjä ei selviä taakastaan, syyte hylätään. Syyttäjän esitettyä syytteensä tueksi tuomitsemiskynnyksen ylittävän näytön, sitä voi vastaajan pysytellessä passiivisena horjuttaa vain tuomioistuin ottamalla huomioon joko oikeudenkäyntiaineistosta ilmenevän syytettä vastaan puhuvan näytön tai hankkimalla sitä itse OK 17:8 perusteella lisää. Jos todiste on vain syytetyn tiedossa, ainoastaan hän kykenee selvityksen esittämään. Syytetyllä on oikeus tällaisessa tilanteessa toimia itse valitsemallaan tavoin. Todistustaakka ei koskaan käänny vastaajalle. Eri asia on, että vastaajan edun mukaista saattaa olla esittää syyttäjän näytön luotettavuutta horjuttavaa vastanäyttöä, jonka tuomioistuin voi todistusharkinnassa ottaa huomioon määrätessään esitetyille todisteille OK 17:2 mukaisesti näyttöarvoa sekä arvioidessaan OK 17:1 mukaan esitetyn näytön riittävyyttä ja tuomitsemiskynnyksen ylittymistä.

  • Jyrki Virolainen kirjoittaa laajasti tästä Krookin jutun avainkysymyksestä....

   710. KKO 2013:17. Tahallisuuden arviointia

   1. Tahallisuus kuuluu rikosoikeuden keskeisiin peruskäsitteisiin, kulmakiviin. Rikokset ovat rangaistavia vain tahallisina, jollei rangaistussäännöksessä erikseen mainita, että tuottamuskin riittää. Tuottamuksellisesta teosta rangaistaan lievemmin kuin tahallisesta teosta. Tahallinen teko osoittaa tekijässä suurempaa syyllisyyttä kuin tuottamuksellinen.

   2. Rikosjutussa syyttäjän tulee näyttää toteen ne seikat, joihin syyte perustuu, siis myös tahallisuus eli sen konstituoivat seikat. Näytön tulee myös tahallisuuden osalta olla niin vahvaa, ettei syytetyn syyttömyydestä jää järkevää epäilyä. Tahallisuuden, kuten teon subjektiivisten tunnusmerkistötekijöiden toteen näyttäminen yleensäkin, saattaa kuitenkin olla hankala tehtävä, koska toisen "pään sisään" ei voida nähdä eikä selvittää, mitä tekijä on tarkoittanut tai ajatellut. Toisinaan tahallisuus voidaan päätellä jo itse teosta, toisinaan taas ei. Henkilö, esimerkiksi avo- tai aviovaimo, joka iskee riidan päätteeksi pitkäteräisellä keittiö- tai leipäveitsellä miestään vatsaan tai rintaan, minkä seurauksena uhri kuolee, tuomitaan toisinaan taposta, toisinaan taas törkeän pahoinpitelyn lisäksi törkeästä kuolemantuottamuksesta riippuen kuolemaa koskevasta tahallisuusarvioinnista. Tämä taas riippuu esimerkiksi siitä, mihin kohtaan kehoa veitsenisku on osunut, kuinka voimakas se on ollut ja yleensä siitä, ovatko olosuhteet ovat sellaiset, että kuolema olisi ollut tekijän tieten teon todennäköinen seuraus.... Jne.

   Monteosuvulla on kuulemma todistajat tämänkin, koko jutun keskeisen asian todistamiseen...

   • Näyttöä on enemmän kuin tarpeeksi.


   • Ny mennee Uppsalan opit uusiksi 😄


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ny mennee Uppsalan opit uusiksi 😄

    Eihän sitä monteosuvun tarvitse mitään muuta todistaa, kuin se, että Krook on TAHALLISESTI käyttänyt luottamusasemaa väärin. Lienee jo hoitsuillekkin selvää, että mutterinpuristelijat, huoltohistoriat, entiset omistajat ja sähköpostit eivät käy tähän asiaan todisteiksi. Krookin ei tarvitse todistaa mitään, todistustaakka on monteosuvulla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eihän sitä monteosuvun tarvitse mitään muuta todistaa, kuin se, että Krook on TAHALLISESTI käyttänyt luottamusasemaa väärin. Lienee jo hoitsuillekkin selvää, että mutterinpuristelijat, huoltohistoriat, entiset omistajat ja sähköpostit eivät käy tähän asiaan todisteiksi. Krookin ei tarvitse todistaa mitään, todistustaakka on monteosuvulla.

    Selvääähän se.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ny mennee Uppsalan opit uusiksi 😄

    Saas nähdä minkä keskustelupalstoilla nähdyistä selityksistään Neiti vastineeseensa valitsee.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Saas nähdä minkä keskustelupalstoilla nähdyistä selityksistään Neiti vastineeseensa valitsee.....

    Lakimaisteri auttoi vastapuolta tiukassa paikassa, mutta eipä taida tulla apuja vastavuoroisesti sieltä. Teittinenkin on jo lausumansa antanut ja ne ovat Krookia vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lakimaisteri auttoi vastapuolta tiukassa paikassa, mutta eipä taida tulla apuja vastavuoroisesti sieltä. Teittinenkin on jo lausumansa antanut ja ne ovat Krookia vastaan.

    Ei tarvitse lakimaisterin selitellä... Maisteri voi odotella rauhassa monteosuvun todisteita tahallisesta luottamusaseman väärinkäytöstä.... Tai muutenhan syyte kaatuu...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei tarvitse lakimaisterin selitellä... Maisteri voi odotella rauhassa monteosuvun todisteita tahallisesta luottamusaseman väärinkäytöstä.... Tai muutenhan syyte kaatuu...

    Maaliskuun alussa pitää antaa vastauksensa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Maaliskuun alussa pitää antaa vastauksensa.

    Maaliskuun alussakaan lakimaisterin ei tarvitse selitellä mitään. Todistustaakka on monteosuvulla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Maaliskuun alussakaan lakimaisterin ei tarvitse selitellä mitään. Todistustaakka on monteosuvulla.

    Vastinetta odotetaan 6. maaliskuuta mennessä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vastinetta odotetaan 6. maaliskuuta mennessä.

    Siinäpähän odotatte, ei minua kiinnosta pätkääkään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinäpähän odotatte, ei minua kiinnosta pätkääkään.

    No älä sitten kirjoittele aiheesta. Jutun seuraajia kiinnostaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No älä sitten kirjoittele aiheesta. Jutun seuraajia kiinnostaa.

    Et sinä tiedä mitään maisterin vastauksen sisällöstä mitään, turha siitä on ulvoa. Kun ei kävisi samoin kuin monteosuvun edelliselle kanteelle, vastaaja pääsi antamaan tuomarille aivan väärän kuvan.... Eehhhehee..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et sinä tiedä mitään maisterin vastauksen sisällöstä mitään, turha siitä on ulvoa. Kun ei kävisi samoin kuin monteosuvun edelliselle kanteelle, vastaaja pääsi antamaan tuomarille aivan väärän kuvan.... Eehhhehee..

    Niinhän siinä kävi, että vastaaja pääsi kertomaan höpötarinansa ihan vapaasti oikeudelle, koska Krook ei toiminut asiassa vaan odotteli vaan jotakin.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et sinä tiedä mitään maisterin vastauksen sisällöstä mitään, turha siitä on ulvoa. Kun ei kävisi samoin kuin monteosuvun edelliselle kanteelle, vastaaja pääsi antamaan tuomarille aivan väärän kuvan.... Eehhhehee..

    Eiköhän ne maisterin tarinat ole nähty moneen kertaan. Kysymysmerkki on vain se, minkä niistä Krook viralliseksi tarinakseen valitsee.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eiköhän ne maisterin tarinat ole nähty moneen kertaan. Kysymysmerkki on vain se, minkä niistä Krook viralliseksi tarinakseen valitsee.

    Ainahan se pieni jännitys on hyvästä, lakimaisteri varmaan mielellään lukee monteosuvun satukokoelmaa. Varsinkin kun syyttäjä on jo kertaalleen nakannut paperit roskiin.


  • Vahingon aiheuttaminen päämiehelle
   RL 36:5 § on nykyisessä muodossaan seurausrikos, koska tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää vahingon aiheuttamista sille, jonka asioita asiamiehen tulee hoitaa. Aluksi on ratkaistava, onko vahinkoa syntynyt. Ensisijassa tämä on faktan toteamista......lähteenä prof. Terttu Utriainen.

   Lakimaisteri ei ole aiheuttanut vahinkoa kantelijalle, maisteri on päinvastoin pelastanut kantelijan suurilta lisäkluilta. Mikäli maisteri olisi antanut kanteen kaatua oikeuskäsittelyssä, niin kantelijalle olisi tullut maksettavaksi myös vastapuolen oikeuskulut.

   • Tuohan onkin se odotetuin selitys.


   • Kanne ei tuomarin mukaan ollut kaatumassa, mutta vaikka olisikin ollut, sekin olisi johtunut Krookin laiminlyönneistä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kanne ei tuomarin mukaan ollut kaatumassa, mutta vaikka olisikin ollut, sekin olisi johtunut Krookin laiminlyönneistä.

    Onko kantajapuoli hommannut tuomarin todistajaksi oikeuteen? Tuomarihan kertoo varmaan mielellään, että ei ollut kannetta kaatamassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko kantajapuoli hommannut tuomarin todistajaksi oikeuteen? Tuomarihan kertoo varmaan mielellään, että ei ollut kannetta kaatamassa.

    Eiköhän todistelun laajuus katsota ihan maisterin vastauksen mukaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eiköhän todistelun laajuus katsota ihan maisterin vastauksen mukaan.

    Mitä hyötyä lakimaisteri on saanut itselleen aiesovun solmimisella?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä hyötyä lakimaisteri on saanut itselleen aiesovun solmimisella?

    Lue vaikka siitä tutkintapyynnöstä. Asiaa on turha alkaa täällä etukäteen ruotimaan. Tässä vaiheessa riittää tieto siitä, että asia on vireillä ja Krookilla on vastauksen antamisen aikaraja maaliskuun alussa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eiköhän todistelun laajuus katsota ihan maisterin vastauksen mukaan.

    Eikö se todistelu pidä antaa jo haastehakemuksessa? Näin ainakin oli roomalaisessa oikeudessa.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Eikö se todistelu pidä antaa jo haastehakemuksessa? Näin ainakin oli roomalaisessa oikeudessa.

    Minilex kertoo...... Kantajan on ilmoitettava haastehakemuksessaan yksilöity vaatimuksensa, seikat, joihin vaatimus perustuu, mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, joita hän aikoo asiassa esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella haluaa näyttää toteen, oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena ja millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muuten ilmene haastehakemuksesta. Kantajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa tarkasti ja yksiselitteisesti niin, että siitä käy ilmi hänen haluamansa oikeusseurauksen sisältö.........että silleen!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minilex kertoo...... Kantajan on ilmoitettava haastehakemuksessaan yksilöity vaatimuksensa, seikat, joihin vaatimus perustuu, mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, joita hän aikoo asiassa esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella haluaa näyttää toteen, oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena ja millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muuten ilmene haastehakemuksesta. Kantajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa tarkasti ja yksiselitteisesti niin, että siitä käy ilmi hänen haluamansa oikeusseurauksen sisältö.........että silleen!

    Ja todistelua ja perusteluja voi lisätä koko valmistelun ajan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja todistelua ja perusteluja voi lisätä koko valmistelun ajan.

    Syytettä saa myös laajentaa käsittämään toisen teon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Syytettä saa myös laajentaa käsittämään toisen teon.

    Ei kannata hermoilla etukäteen, monteosuku joutuu todistustaakallaan koville, mikäli satuja ruvetaan keksimään paniikissa lisää kesken prosessin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei kannata hermoilla etukäteen, monteosuku joutuu todistustaakallaan koville, mikäli satuja ruvetaan keksimään paniikissa lisää kesken prosessin.

    Satuja tarvii vain kopsakka Neiti. Monteosuvulla kaikki perustuu vahvaan näyttöön.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Eikö se todistelu pidä antaa jo haastehakemuksessa? Näin ainakin oli roomalaisessa oikeudessa.

    Kylläpä jaksetaan jauhaa sontaa selvästä asiasta. Neiti listii kantelijan pikkusormellaan. Olipa tämä kemisti tai alkemisti.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Kylläpä jaksetaan jauhaa sontaa selvästä asiasta. Neiti listii kantelijan pikkusormellaan. Olipa tämä kemisti tai alkemisti.

    Pitääpä tutkituttaa kuka alueen herastuomareista olet.


  • Onko lakimaisteri toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa( taloudellista)?
   Onko lakimaisteri käyttänyt TAHALLAAN luottamusasemaansa väärin?

   Monteosuvun on pystyttävä nämä kaksi asiaa todistamaan. Syyte on nurin, jos todistustaakka on liian vaikeaa saada pitäväksi. Syyttäjähän jo totesi, että vahingon syntymistä ei voi näyttää FAKTOILLA toteen. Millään muulla seikalla ei ole väliä tässä keississä, jos nuo kaksi kohtaa kaatuvat. Mistähän löytyy hoitsut todistamaan nuo kaksi asiaa oikeudessa kestäviksi? Lakimaisterin ei tarvitse moneen asiaan keskittyä.

   • Syyttäjähän meni asioiden edelle. Asianomistaja oli ilmoittanut kuulusteluissa esittävänsä selvityksen vahingoista myöhemmin. Poliisi piti näyttöä niin vahvana ettei katsonut tarpeelliseksi ottaa vastaan lisänäyttöä, vaan sen voisi esittää syyttäjälle. Nyt asia etenee syyttäjän hätiköinnin vuoksi näin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Syyttäjähän meni asioiden edelle. Asianomistaja oli ilmoittanut kuulusteluissa esittävänsä selvityksen vahingoista myöhemmin. Poliisi piti näyttöä niin vahvana ettei katsonut tarpeelliseksi ottaa vastaan lisänäyttöä, vaan sen voisi esittää syyttäjälle. Nyt asia etenee syyttäjän hätiköinnin vuoksi näin.

    Useimmiten sitä oikeudessa kuunnellaan molemmat osapuolet, satujahan saa monteosuku poliisille sepittää omista lähtökohdistaan. Syyttäjä teki päätöksensä kaiketi ilman lakimaisterin vastauksia, siltikin yksipuolinen homma kaatui.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Useimmiten sitä oikeudessa kuunnellaan molemmat osapuolet, satujahan saa monteosuku poliisille sepittää omista lähtökohdistaan. Syyttäjä teki päätöksensä kaiketi ilman lakimaisterin vastauksia, siltikin yksipuolinen homma kaatui.

    Kaiketi siis asia katsotaan oikeudessa. Tässä vaiheessa riittää tieto siitä, että asia on vireillä ja lakinaisen vastinetta odotellaan maaliskuun alkuun.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Useimmiten sitä oikeudessa kuunnellaan molemmat osapuolet, satujahan saa monteosuku poliisille sepittää omista lähtökohdistaan. Syyttäjä teki päätöksensä kaiketi ilman lakimaisterin vastauksia, siltikin yksipuolinen homma kaatui.

    Poliisi perustaa päätöksensä näyttöön.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poliisi perustaa päätöksensä näyttöön.

    Niinhän se syyttäjäkin perustaa päätöksensä poliisin keräämään "näyttöön". Nyt monteosuvun yksipuolinen satuilukaan ei riittänyt syyttäjän mielestä syytteen nostoon.
    Vahingosta ei näyttöä, tahallisuudesta ei näyttöä. Milläs todistat lainvoimaisesti vahingon ja tahallisuuden oikeuden tuomarille, kun yksipuolinen satuilukaan ei riittänyt syytteen nostoon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niinhän se syyttäjäkin perustaa päätöksensä poliisin keräämään "näyttöön". Nyt monteosuvun yksipuolinen satuilukaan ei riittänyt syyttäjän mielestä syytteen nostoon.
    Vahingosta ei näyttöä, tahallisuudesta ei näyttöä. Milläs todistat lainvoimaisesti vahingon ja tahallisuuden oikeuden tuomarille, kun yksipuolinen satuilukaan ei riittänyt syytteen nostoon.

    Oikeudessahan se nähdään.


  • Monteosuku teki Teittisestä kantelun, pojan facebookin mukaan..... Vastapuolen asianajaja taas on menetellyt epärehellisesti mm. todistusaineistoa vääristelemällä ja esittämällä tietoisesti oikeudelle asioita, joiden tietää olevan epätosia (ks. RL 15 luku)...
   Kovia ovat väitteet!

   • Kovia väitteitä, mutta tosia. Krookin olisi tuossa tilanteessa kuulunut valvoa ja ajaa päämiehensä etua, mutta niin ei tapahtunut.


   • Mmh onko tämä jo kunnianloukkas Teittistä kohtaan ? Sisältää aika törkeän väitteen Teittisestä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mmh onko tämä jo kunnianloukkas Teittistä kohtaan ? Sisältää aika törkeän väitteen Teittisestä.

    Kovastihan se Sampsa aikanaan uhosi asialla ja sillä miten tekee tutkintapyynnön. Ei vain ole vara tehdä, koska valehtelunsa on dokumentoitu.


   • Meinaako Krook puolustautua vetoamalla Sampsan toimintaan..? Ihan tiedoksi tässä vaiheessa, että juristia ei yleensä palkata juttelemaan mukavia vastapuolen asiamiehen kanssa, vaan yleensä kun juristia tarvitaan, on meneillään riita, jossa juristin tehtävä on esittää päämiehensä puolesta olevat faktat ja puuttua vastapuolen totuudenvastaisiin väitteisiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kovastihan se Sampsa aikanaan uhosi asialla ja sillä miten tekee tutkintapyynnön. Ei vain ole vara tehdä, koska valehtelunsa on dokumentoitu.

    Ja kissa kiipeili 😄


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kovastihan se Sampsa aikanaan uhosi asialla ja sillä miten tekee tutkintapyynnön. Ei vain ole vara tehdä, koska valehtelunsa on dokumentoitu.

    Ja vielä jatkaa . . . oisko jo törkeä kunnian loukkaus ?


  • sori kunnianloukkaus

  • Hoitsu väittää dokumentoineensa Teittisen valehtelun. Missä oikeusasteessa Teittinen on saanut tuomion valehtelusta? Vai onko sittenkin kyse ainoastaan kantelijan normaalista tyylistä solvata kaikkia eri mieltä olevia? Kantelijan uskottavuus on melkoisen heikolla.

   • Teittisen valheet voidaan todistaa. Yksi hänen valheistaan koski sitä, mitä todistajat olivat muka asiasta hänelle (Teittiselle) puhelimessa lausuneet. Myös Herttuainen oli haastatellut nuo todistajat ja hän ihmettelee sähköposteissaan päämiehelleen sitä, miten todistajien lausumat olisivatkin nyt Teittisen heille soitettua aivan toiset kuin mitä ne olivat aiemmin. Teittisen väitteet lukevat asiakirjoissa. Selviteltäessä asiaa suoraan kyseisiltä todistajilta, ilmeni, että Teittinen ei ollut puhunut totta ja että todistajien lausumat eivät olleet todellisuudessa miksikään muuttuneet. Siitä sitten kestää Sampsan tehdä tutkintapyyntöä...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Teittisen valheet voidaan todistaa. Yksi hänen valheistaan koski sitä, mitä todistajat olivat muka asiasta hänelle (Teittiselle) puhelimessa lausuneet. Myös Herttuainen oli haastatellut nuo todistajat ja hän ihmettelee sähköposteissaan päämiehelleen sitä, miten todistajien lausumat olisivatkin nyt Teittisen heille soitettua aivan toiset kuin mitä ne olivat aiemmin. Teittisen väitteet lukevat asiakirjoissa. Selviteltäessä asiaa suoraan kyseisiltä todistajilta, ilmeni, että Teittinen ei ollut puhunut totta ja että todistajien lausumat eivät olleet todellisuudessa miksikään muuttuneet. Siitä sitten kestää Sampsan tehdä tutkintapyyntöä...

    Ei oikein uppoa nuo selitykset. Asianhoitajan toimintaa ei voi pelastaa solvaamalla Teittistä, vieläpä useaan kertaan.
    Poika kirjoittaa facebookissa.... AA Teittisen kirjoitus, jonka hän on antanut oikeudelle tosiasiat tieten, on törkeä valhe ja siten räikeä kunnianloukkaus. Siihen on vastaaja Juha Autereen lisäksi siis osallistunut itse AA Teittinenkin, koska on suostunut kirjoittamaan päämiehensä puolesta kyseisen tekstin, vaikka on tiennyt asian olevan todellisuudessa aivan toisin päin......


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei oikein uppoa nuo selitykset. Asianhoitajan toimintaa ei voi pelastaa solvaamalla Teittistä, vieläpä useaan kertaan.
    Poika kirjoittaa facebookissa.... AA Teittisen kirjoitus, jonka hän on antanut oikeudelle tosiasiat tieten, on törkeä valhe ja siten räikeä kunnianloukkaus. Siihen on vastaaja Juha Autereen lisäksi siis osallistunut itse AA Teittinenkin, koska on suostunut kirjoittamaan päämiehensä puolesta kyseisen tekstin, vaikka on tiennyt asian olevan todellisuudessa aivan toisin päin......

    Tuossahan oli kyse eri asiasta kuin edellä - siis muusta Teittisen tietoisesta valehtelusta. Luetella voisi muitakin valheitaan, mutta nyt ollaan jo menossa Krookin asiassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei oikein uppoa nuo selitykset. Asianhoitajan toimintaa ei voi pelastaa solvaamalla Teittistä, vieläpä useaan kertaan.
    Poika kirjoittaa facebookissa.... AA Teittisen kirjoitus, jonka hän on antanut oikeudelle tosiasiat tieten, on törkeä valhe ja siten räikeä kunnianloukkaus. Siihen on vastaaja Juha Autereen lisäksi siis osallistunut itse AA Teittinenkin, koska on suostunut kirjoittamaan päämiehensä puolesta kyseisen tekstin, vaikka on tiennyt asian olevan todellisuudessa aivan toisin päin......

    Hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet......
    8.2 Totuusvelvollisuus ja todisteet
    Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi.

    Monteosuku väittää Teittisen valehdelleen törkeästi oikeudelle. Monteosuku teki Teittisestä kantelun. Kantelu ei johtanut mihinkään. Toimiiko monteosuku aina näin vastapuolen lakimiestä kohtaan, riitaannuttuaan omien lakimiesten kanssa...?


  • Krookin on turha vedota Teittisen toimiin. Teittinen toimi siten kuin toimi, ja Krookin tehtävänä oli esittää päämiehensä puolesta esittämäänsä vaatimusta tukevat tosiseikat ja todistelu oikeudelle Teittisen satuja myötäilemättä.

   • Krookin kannattaakin vedota kantelijapuolen solvauksiin Teittistä kohtaan, asianhoitajan toimia puolusteltaessa. Onhan se se erikoista syyttää vastaajan lakimiestä mm. oikeudessa tehdystä törkeästä valehtelusta jne, kuten poika teki facebookissa. Sama kaava on jatkunut Krookin solvaamisessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krookin kannattaakin vedota kantelijapuolen solvauksiin Teittistä kohtaan, asianhoitajan toimia puolusteltaessa. Onhan se se erikoista syyttää vastaajan lakimiestä mm. oikeudessa tehdystä törkeästä valehtelusta jne, kuten poika teki facebookissa. Sama kaava on jatkunut Krookin solvaamisessa.

    Tokihan sitä voi Krook jaaritella tuostakin, mutta oikeus ei tule ottamaan kantaa siihen, oliko kyseessä solvaukset vai tosiasiat. Krookille oli alusta saakka selvää, että Teittinen puhuu mitä puhuu ja faktat ovat aivan toiset. Tämä näkyy myös Krookin jutun todistusaineistossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tokihan sitä voi Krook jaaritella tuostakin, mutta oikeus ei tule ottamaan kantaa siihen, oliko kyseessä solvaukset vai tosiasiat. Krookille oli alusta saakka selvää, että Teittinen puhuu mitä puhuu ja faktat ovat aivan toiset. Tämä näkyy myös Krookin jutun todistusaineistossa.

    Onhan sitä jaariteltavaa, kuten asianhoitajan vimma maksattaa kaikki korjauskulut automyyjällä, muu ei kelvannut. Poika kirjoittaa facebookissa.... Vastauksen mukaan myyjä on ilmoittanut heti reklamaation jälkeen, että auto tulee viedä tutkittavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi. Myyjän/Teittisen vastauksen mukaan nämä korjaukset oli tarkoitus tehdä myyjän kustannuksella (kuten kuluttajansuojalain mukaan pitäisi siis tehdä). Todellisuudessa Juha Autereen useita viikkoja reklamaation jälkeen kuluttajaoikeusneuvojalle lähettämä sähköpostikin todistaa kuitenkin sen, että Autere oli ainoastaan osallistumassa korjauskustannuksiin. Korjata myyjän kustannuksella ja myyjän osallistuminen korjauskustannuksiin ovat kaksi täysin eri asiaa.........

    Tuosta näkyy selvästi syy huonoon aiesopuun, kanne olisi varmasti kaatunut!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onhan sitä jaariteltavaa, kuten asianhoitajan vimma maksattaa kaikki korjauskulut automyyjällä, muu ei kelvannut. Poika kirjoittaa facebookissa.... Vastauksen mukaan myyjä on ilmoittanut heti reklamaation jälkeen, että auto tulee viedä tutkittavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi. Myyjän/Teittisen vastauksen mukaan nämä korjaukset oli tarkoitus tehdä myyjän kustannuksella (kuten kuluttajansuojalain mukaan pitäisi siis tehdä). Todellisuudessa Juha Autereen useita viikkoja reklamaation jälkeen kuluttajaoikeusneuvojalle lähettämä sähköpostikin todistaa kuitenkin sen, että Autere oli ainoastaan osallistumassa korjauskustannuksiin. Korjata myyjän kustannuksella ja myyjän osallistuminen korjauskustannuksiin ovat kaksi täysin eri asiaa.........

    Tuosta näkyy selvästi syy huonoon aiesopuun, kanne olisi varmasti kaatunut!

    Todellisuudessa kuluttajansuoja sanoo näin......

    Usein auto tulee uusien osien ansiosta korjauksella selkeästi parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot ja kuluttaja hyötyy korjauksista auton arvon noustessa. Tällöin kuluttajan voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin:
    Jos korjauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myyjälle kohtuuttomat, myyjän ei tarvitse suostua korjaukseen ilman, että kuluttaja osallistuu korjauskustannuksiin.

    Asianhoitajan asiantuntemus tulee hyvin esille pojan facebook kirjoituksessa, kaikki korjaukset automyyjän piikkiin, lainaus.... (kuten kuluttajansuojalain mukaan pitäisi siis tehdä)... Teittinen sai arvokkaat viestit!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Todellisuudessa kuluttajansuoja sanoo näin......

    Usein auto tulee uusien osien ansiosta korjauksella selkeästi parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot ja kuluttaja hyötyy korjauksista auton arvon noustessa. Tällöin kuluttajan voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin:
    Jos korjauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myyjälle kohtuuttomat, myyjän ei tarvitse suostua korjaukseen ilman, että kuluttaja osallistuu korjauskustannuksiin.

    Asianhoitajan asiantuntemus tulee hyvin esille pojan facebook kirjoituksessa, kaikki korjaukset automyyjän piikkiin, lainaus.... (kuten kuluttajansuojalain mukaan pitäisi siis tehdä)... Teittinen sai arvokkaat viestit!

    Niin juuri, tuollaisessa tapauksessa kuluttajan voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin, kun taas nyt myyjä oli osallistumassa korjauskustannuksiin ja sekin sillä ehdolla, että auto korjataan oikein halvalla. Teittinen väittää laatimassaan vastauksessa, että korjaukset oli tarkoitus tehdä myyjän kustannuksella (kuten lain mukaan olisi kuulunut tehdä), mutta tuo ei siis ollut totta. Näyttöä riitti, mutta Krook ei toiminut asiassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin juuri, tuollaisessa tapauksessa kuluttajan voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin, kun taas nyt myyjä oli osallistumassa korjauskustannuksiin ja sekin sillä ehdolla, että auto korjataan oikein halvalla. Teittinen väittää laatimassaan vastauksessa, että korjaukset oli tarkoitus tehdä myyjän kustannuksella (kuten lain mukaan olisi kuulunut tehdä), mutta tuo ei siis ollut totta. Näyttöä riitti, mutta Krook ei toiminut asiassa.

    Asianhoitajan mielestä yli satatuhatta kilometriä ajetun Mondeon korjauskulut kuuluivat täysimääräisesti automyyjän maksettaviksi, (kuten lain mukaan olisi kuulunut tehdä!????? ). Tämä harhaluulo näkyi asianhoitajan viesteissä Teittiselle ja olisi kaatanut kanteen, jos aiesopua ei olisi tehty.


  • Esimerkki Kuluttajaviraston sivuilta:
   50 000 kilometriä ajetun auton vaihteisto rikkoutuu ilman, että olisi kyse käyttövirheestä tai muusta vastavasta ostajan puolella olevasta syystä. Vaihteisto on ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on tämän verran ajetun auton osalta ollut aihetta edellyttää. Jos sama vika ilmenee 200 000 kilometriä ajetussa autossa, korjaustarpeen voidaan katsoa johtuvan luonnollisesta kulumisesta. Korjauskustannukset jäävät tässä tapauksessa siis ostajan vastuulle.

   Taulukossa on hahmotelmaa vastuuosuuksista, prosentit ovat asiakkaalle tuleva osuus. Taulukossa on käytetty pohjana kuluttajaviraston esimerkkitapauksia ja tiedossa olevia kuluttajariitatapauksia.

   https://autolle.com/virhevastuu

   • Myyjå vastaa virheiden korjaamisesta ja ostaja voi joutua osallistumaan korjauskustannuksiin, mikäli auto tulee selkeästi parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot ja kuluttaja hyötyy korjauksista auton arvon noustessa. Aivan selvää kantajapuolelle. Myös Teittinen on kirjoittanut lausumissaan siitä, miten päämiehellään on oikeus korjauttaa viat kustannuksellaan. Se, tuliko auto em. tavalla parempaan kuntoon tai nousiko sen arvo, arvioidaan aina tietenkin siinä vaiheessa kun korjaukset ovat ajankohtaiset.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myyjå vastaa virheiden korjaamisesta ja ostaja voi joutua osallistumaan korjauskustannuksiin, mikäli auto tulee selkeästi parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot ja kuluttaja hyötyy korjauksista auton arvon noustessa. Aivan selvää kantajapuolelle. Myös Teittinen on kirjoittanut lausumissaan siitä, miten päämiehellään on oikeus korjauttaa viat kustannuksellaan. Se, tuliko auto em. tavalla parempaan kuntoon tai nousiko sen arvo, arvioidaan aina tietenkin siinä vaiheessa kun korjaukset ovat ajankohtaiset.

    Tuosta taulukostahan näkee, että kuluttaviraston mukaan Monteromun korjauksista olisi kantelijan pitänyt maksaa 60-75% korjauskustannuksista.
    Pojan facebook kirjoitusten mukaan asianhoitaja oli sitä mieltä että automyyjän pitää maksaa kaikista korjauksista 100%. Tämä näkyi Teittiselle lähetetyistä sähköposteista, kieltäymisissä auton huoltoon viemisissä jne. Automyyjä ilmoitti heti reklamaation jälkeen olevansa valmis osallistumaan korjauskustannuksiin, kuluttajasuojalakien mukaisesti. Asianhoitaja kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä, pitkitti tappelua yli vuoden, ilman minkäänlaista yhteistyökykyä ja vastaantuloa. Teittinen sai arvokkaat todisteet, kanne olisi kaatunut oikeudessa ja vastaajan kulut olisivat tulleet kantelijalle maksuun.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuosta taulukostahan näkee, että kuluttaviraston mukaan Monteromun korjauksista olisi kantelijan pitänyt maksaa 60-75% korjauskustannuksista.
    Pojan facebook kirjoitusten mukaan asianhoitaja oli sitä mieltä että automyyjän pitää maksaa kaikista korjauksista 100%. Tämä näkyi Teittiselle lähetetyistä sähköposteista, kieltäymisissä auton huoltoon viemisissä jne. Automyyjä ilmoitti heti reklamaation jälkeen olevansa valmis osallistumaan korjauskustannuksiin, kuluttajasuojalakien mukaisesti. Asianhoitaja kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä, pitkitti tappelua yli vuoden, ilman minkäänlaista yhteistyökykyä ja vastaantuloa. Teittinen sai arvokkaat todisteet, kanne olisi kaatunut oikeudessa ja vastaajan kulut olisivat tulleet kantelijalle maksuun.

    Tässä jutussahan ei edes ollut kyse siitä, millä tavalla auto korjattaisiin ja miten kulut jakautuisivat, vaan siitä, oliko myyjä ollenkaan kantamassa vastuutaan auton virheistä. Vastaus on: Ei ollut, vaan myönsi vastuunsa ainoastaan puuttuvasta lohkolämmittimestä. Autossa oli myöskin sähkövika, jota edes merkkiliikkeet eivät saaneet paikallistettua ja korjattua edellisen omistajan aikana tehdyistä yhteensä yhdeksästä yrityksestä huolimatta. Myyjä ei myöntänyt senkään vian kuuluvan vastuulleen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuosta taulukostahan näkee, että kuluttaviraston mukaan Monteromun korjauksista olisi kantelijan pitänyt maksaa 60-75% korjauskustannuksista.
    Pojan facebook kirjoitusten mukaan asianhoitaja oli sitä mieltä että automyyjän pitää maksaa kaikista korjauksista 100%. Tämä näkyi Teittiselle lähetetyistä sähköposteista, kieltäymisissä auton huoltoon viemisissä jne. Automyyjä ilmoitti heti reklamaation jälkeen olevansa valmis osallistumaan korjauskustannuksiin, kuluttajasuojalakien mukaisesti. Asianhoitaja kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä, pitkitti tappelua yli vuoden, ilman minkäänlaista yhteistyökykyä ja vastaantuloa. Teittinen sai arvokkaat todisteet, kanne olisi kaatunut oikeudessa ja vastaajan kulut olisivat tulleet kantelijalle maksuun.

    Maisteri erehtyy pahasti mikäli kuvittelee oikeuden alkavan ratkomaan hänen jutussaan alkuperäistä riita-asiaa. Oikeus tulee todellisuudessa katsomaan sen, mitä Krookin olisi kuulunut asiassa tehdä ja esittää ja mitä hän jätti kokonaan tekemättä ja mihin toimeen ryhtyi tehtäviensä suorittamisen sijasta. Autoasian lopputulokseen oikeus ei tule ottamaan kantaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tässä jutussahan ei edes ollut kyse siitä, millä tavalla auto korjattaisiin ja miten kulut jakautuisivat, vaan siitä, oliko myyjä ollenkaan kantamassa vastuutaan auton virheistä. Vastaus on: Ei ollut, vaan myönsi vastuunsa ainoastaan puuttuvasta lohkolämmittimestä. Autossa oli myöskin sähkövika, jota edes merkkiliikkeet eivät saaneet paikallistettua ja korjattua edellisen omistajan aikana tehdyistä yhteensä yhdeksästä yrityksestä huolimatta. Myyjä ei myöntänyt senkään vian kuuluvan vastuulleen.

    Poika väittää facebookissa ihan muuta, automyyjä on ollut valmis osallistumaan korjauskustannuksiin heti, kuluttajansuojalakien mukaisesti, ei vaan tarjous kelvannut asianhoitajalle....... Jossakin vaiheessa myyjä alkoi hokea kokonaan vastuusta kieltäytymisen rinnalla vuoroin sitä, että on vastuussa korkeintaan 10-15% osuuden korjauskustannuksista, ja kun asianhoitaja sitten ilmoitti jutun olevan sen kaltainen, että se viedään vaikka oikeuteen, oli myyjä sitä mieltä, että mennään vaan sinne oikeuteen......


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poika väittää facebookissa ihan muuta, automyyjä on ollut valmis osallistumaan korjauskustannuksiin heti, kuluttajansuojalakien mukaisesti, ei vaan tarjous kelvannut asianhoitajalle....... Jossakin vaiheessa myyjä alkoi hokea kokonaan vastuusta kieltäytymisen rinnalla vuoroin sitä, että on vastuussa korkeintaan 10-15% osuuden korjauskustannuksista, ja kun asianhoitaja sitten ilmoitti jutun olevan sen kaltainen, että se viedään vaikka oikeuteen, oli myyjä sitä mieltä, että mennään vaan sinne oikeuteen......

    Miksi asianhoitaja halusi oikeuteen, vaikka automyyjä oli kuluttajansuojalakien mukaisesti valmis osallistumaan korjauskuluihin?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poika väittää facebookissa ihan muuta, automyyjä on ollut valmis osallistumaan korjauskustannuksiin heti, kuluttajansuojalakien mukaisesti, ei vaan tarjous kelvannut asianhoitajalle....... Jossakin vaiheessa myyjä alkoi hokea kokonaan vastuusta kieltäytymisen rinnalla vuoroin sitä, että on vastuussa korkeintaan 10-15% osuuden korjauskustannuksista, ja kun asianhoitaja sitten ilmoitti jutun olevan sen kaltainen, että se viedään vaikka oikeuteen, oli myyjä sitä mieltä, että mennään vaan sinne oikeuteen......

    Myyjä kiisti ensin viikkojen ajan kaiken vastuunsa, jonka jälkeen ryhtyi hokemaan vuoroin sitä, ettei ota vioista mitään vastuuta koska ei ole niistä mitään tiennytkään, ja vuoroin sitä, että on vastuussa korkeintaan 10-15% osuudn korjauskuluista. Kyseessä oli auto, jonka sähkövikaa ei saatu paikallistettua ja korjattua merkkiliikkeissäkään yhteensä yhdeksästä yrityksestä huolimatta ja jonka korjaamiseksi ei ollut olemassa luotettavaa korjaustapaa. Asiantuntijoiden mukaan korjaukset eivät olleet kannattavia, mutta jos joku haluaisi niitä vielä yrittää, tulisi hänen kantaa yksin vastuu näistä yrityksistä. Muita vikoja ei kannattanut korjausliikkeiden mukaan alkaa korjaamaan ennen kuin olisi selvitetty osa kerrallaan vaihtelemalla ja sähköpuolen toimintaa seuraamalla, saadaanko sähkövika korjattua. Esimerkiksi kallis automaattivaihteiston vika olisi kuitenkin korjattava ennen auton ottamista takaisin liikennekäyttöön. Jokainen voi miettiä, olisiko käräjäoikeus tuominnut tässä niin että ostajan tulee ryhtyä teettämään tuhansien eurojen arvoiset korjaukset autoon, jonka sähkövian korjaamiseksi ei ole olemassa luotettavaa korjaustapaa....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myyjä kiisti ensin viikkojen ajan kaiken vastuunsa, jonka jälkeen ryhtyi hokemaan vuoroin sitä, ettei ota vioista mitään vastuuta koska ei ole niistä mitään tiennytkään, ja vuoroin sitä, että on vastuussa korkeintaan 10-15% osuudn korjauskuluista. Kyseessä oli auto, jonka sähkövikaa ei saatu paikallistettua ja korjattua merkkiliikkeissäkään yhteensä yhdeksästä yrityksestä huolimatta ja jonka korjaamiseksi ei ollut olemassa luotettavaa korjaustapaa. Asiantuntijoiden mukaan korjaukset eivät olleet kannattavia, mutta jos joku haluaisi niitä vielä yrittää, tulisi hänen kantaa yksin vastuu näistä yrityksistä. Muita vikoja ei kannattanut korjausliikkeiden mukaan alkaa korjaamaan ennen kuin olisi selvitetty osa kerrallaan vaihtelemalla ja sähköpuolen toimintaa seuraamalla, saadaanko sähkövika korjattua. Esimerkiksi kallis automaattivaihteiston vika olisi kuitenkin korjattava ennen auton ottamista takaisin liikennekäyttöön. Jokainen voi miettiä, olisiko käräjäoikeus tuominnut tässä niin että ostajan tulee ryhtyä teettämään tuhansien eurojen arvoiset korjaukset autoon, jonka sähkövian korjaamiseksi ei ole olemassa luotettavaa korjaustapaa....

    Nyt tuli selväksi se, että asianhoitaja ei suostunut automyyjän korjaustarjoukseen, esti näin ollen automyyjän lailliset oikeudet. Asianhoitaja uhkaili käräjillä jos automyyjä ei maksa kaikkia korjauskuluja täysimääräisesti.
    Päivikön mielestä auto piti toimittaa korjaamoon, automyyjälle piti antaa mahdollisuus tarkistuttaa auto. Kuluttaja-asiamies oli Päivikön kanssa samaa mieltä. Asianhoitaja halusi kuitenkin kieltää automyyjän kaikki lailliset oikeudet. Tämä kaikki näkyi myös valmisteluistunnossa tuomarin yhteenvedossa, pääsittelyssä... Kanne oli kaatumassa, aiesopu oli pakko tehdä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Kuluttaneuvoja antoi kaksi vaihtoehtoa, joko Mondeo korjaamolle tai juttu kuluttajariitalautakuntaan. Lienee kaikille selvää, että asia hoitajaa ei kiinnostanut todisteidenkaan valossa automyyjän laillisten oikeuksien toteutuminen. Asianhoitaja vaati kaupanpurkua ilman ehtoja, tai sitten itse tekemänsä vikalistan mukaisia korjauksia, täysimääräisesti automyyjän laskuun. Kun automyyjä ei suostunut oikeuksiensa polkemiseen, asianhoitaja päätti lähteä käräjöimään. Tämä oli kuitenkin virhe, asianhoitaja oli toista vuotta itse pitkittänyt juttua ehdottomilla vaatimuksillaan. Todisteet tuomarin yhteenvedossa olivat kiistattomat, asianhoitajan öykkäröinti kaataa kanteen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuluttaneuvoja antoi kaksi vaihtoehtoa, joko Mondeo korjaamolle tai juttu kuluttajariitalautakuntaan. Lienee kaikille selvää, että asia hoitajaa ei kiinnostanut todisteidenkaan valossa automyyjän laillisten oikeuksien toteutuminen. Asianhoitaja vaati kaupanpurkua ilman ehtoja, tai sitten itse tekemänsä vikalistan mukaisia korjauksia, täysimääräisesti automyyjän laskuun. Kun automyyjä ei suostunut oikeuksiensa polkemiseen, asianhoitaja päätti lähteä käräjöimään. Tämä oli kuitenkin virhe, asianhoitaja oli toista vuotta itse pitkittänyt juttua ehdottomilla vaatimuksillaan. Todisteet tuomarin yhteenvedossa olivat kiistattomat, asianhoitajan öykkäröinti kaataa kanteen.

    Kuluttajaoikeusneuvoja antoi suosituksena kaksi etenemisvaihtoehtoa: auton vieminen vielä myyjän osoittamalle korjaamolle tai laupanpurkuasian vieminen Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Myös oikeuteen viemisestä oli kuluttajaoikeusneuvojan kanssa puhuttu ja tuolloinkin hän oli todennut, että Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun hakeminen on riskitöntä, mutta toisaalta sieltä saa vain suosituksen, ei velvoittavaa ratkaisua, ja senkin saaminen kestäisi pitkään. Asia päätettiin näin ollen viedä asianajajan arvioitavaksi. Asianajaja totesi, että ostajalla on oikeus vaatia kaupanpurkua ja lähetti myyjälle kaupanpurkuvaatimuksen. Sitten astui kuvioon Teittinen joka hämmensi ja hämmensi...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuluttajaoikeusneuvoja antoi suosituksena kaksi etenemisvaihtoehtoa: auton vieminen vielä myyjän osoittamalle korjaamolle tai laupanpurkuasian vieminen Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Myös oikeuteen viemisestä oli kuluttajaoikeusneuvojan kanssa puhuttu ja tuolloinkin hän oli todennut, että Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun hakeminen on riskitöntä, mutta toisaalta sieltä saa vain suosituksen, ei velvoittavaa ratkaisua, ja senkin saaminen kestäisi pitkään. Asia päätettiin näin ollen viedä asianajajan arvioitavaksi. Asianajaja totesi, että ostajalla on oikeus vaatia kaupanpurkua ja lähetti myyjälle kaupanpurkuvaatimuksen. Sitten astui kuvioon Teittinen joka hämmensi ja hämmensi...

    Korjaus -- Kuluttajaoikeusneuvoja antoi suosituksena kaksi etenemisvaihtoehtoa: auton vieminen vielä myyjän osoittamalle korjaamolle tai kaupanpurkuasian vieminen Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Korjaus -- Kuluttajaoikeusneuvoja antoi suosituksena kaksi etenemisvaihtoehtoa: auton vieminen vielä myyjän osoittamalle korjaamolle tai kaupanpurkuasian vieminen Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

    Tämän jälkeenhän myyjälle annettiin yhä, sovinnollisen ratkaisun saamiseksi, useiden kuukausien ajan mahdollisuus tutkituttaa ja korjauttaa auton virheet, mutta hän ei suostunut mihinkään; ei kertomaan mistä ottaisi vastuun, eikä myöskään auton käyttämiseen tutkittavana tavarantarkastajalla tai merkkiliikkeessä ja vastuiden sopimiseen tarkastuksen pohjalta. Ainoa mitä myyjän asianajaja hoki, oli "viekää auto sinne korjaamolle" ym. vastaavaa, vaikka myyjän osoittama (tämä toinenkin) korjaamo oli jo kieltäytynyt ottamasta autoa vastaan. Lopulta AA Anssi Holmberg sai kaivettua myyjältä vastauksen moneen kertaan kysyttyihin kysymyksiin ja tämän asianajaja Sampsa Teittinen ilmoitti myyjän ottavan vastuun ainoastaan 1/5 virheestä, eli puuttuvasta lohkolämmittimestä ja sen asennuttamisen lisäksi vaihdattavan autoon mittariston jotta asiasta päästään eroon. Myyjä ei siis ollut todellisesti vurheitä korjauttamassa. Kaikki todistusaineisto oli Krookin hallussa ja siihen viitataan hänelle useissa viesteissä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tämän jälkeenhän myyjälle annettiin yhä, sovinnollisen ratkaisun saamiseksi, useiden kuukausien ajan mahdollisuus tutkituttaa ja korjauttaa auton virheet, mutta hän ei suostunut mihinkään; ei kertomaan mistä ottaisi vastuun, eikä myöskään auton käyttämiseen tutkittavana tavarantarkastajalla tai merkkiliikkeessä ja vastuiden sopimiseen tarkastuksen pohjalta. Ainoa mitä myyjän asianajaja hoki, oli "viekää auto sinne korjaamolle" ym. vastaavaa, vaikka myyjän osoittama (tämä toinenkin) korjaamo oli jo kieltäytynyt ottamasta autoa vastaan. Lopulta AA Anssi Holmberg sai kaivettua myyjältä vastauksen moneen kertaan kysyttyihin kysymyksiin ja tämän asianajaja Sampsa Teittinen ilmoitti myyjän ottavan vastuun ainoastaan 1/5 virheestä, eli puuttuvasta lohkolämmittimestä ja sen asennuttamisen lisäksi vaihdattavan autoon mittariston jotta asiasta päästään eroon. Myyjä ei siis ollut todellisesti vurheitä korjauttamassa. Kaikki todistusaineisto oli Krookin hallussa ja siihen viitataan hänelle useissa viesteissä.

    On siinä lakinaisella selittelemistä, että miksi hän ei mitenkään puolustanut päämiestään tuossa tilanteessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    On siinä lakinaisella selittelemistä, että miksi hän ei mitenkään puolustanut päämiestään tuossa tilanteessa.

    Krook laatimassaan haastehakemuksessa:

    "Vastaaja on antanut kantajalle täysin vääriä ja harhaanjohtavia tietoja autosta ennen kauppaa ja kaupantekotilanteessa. Kauppasopimusta ei olisi koskaan syntynyt mikäli kantajalla olsi ollut oikeat tiedot auton ominaisuuksista ja vioista."


  • Oikeusprosessi lyhyesti kaupanteon jälkeen.
   Reklamaation saatuaan myyjä tarjoutui osallistumaan mahdollisiin korjauskustannuksiin, ei kelvannut asianhoitajalle.
   Reklamaation saatuaan myyjä pyysi viemään auton korjaamolle tarkistettavaksi, ei kelvannut asianhoitajalle.
   Asianhoitaja vei asian käräjille, uhkailujensa mukaisesti, automyyjä ei voinut suostua omien oikeuksiensa lainvastaiseen polkemiseen.
   Valmisteluistunnossa kanne todettiin heikoksi, asianhoitajan estettyä automyyjän lailliset oikeudet. Vastaaja pystyi sanelemaan valmisteluistunnossa aisovun ehdot täysin yksipuolisesti, kanne oli kaatumassa.
   Kantelijapuoli pitkitti käräjöinnin kestoa, pyrkimällä purkamaan aiesovun, purkamaan kaupan, valittamalla ylempiin oikeusasteisiin.

   • Kerro maisteri tuo satusi oikeudessa. Ei tule kestämään.


   • Maisteri jauhaa sontaa. Myyjä vastaa virheiden korjauksista ja ostaja voi joutua osallistumaan korjauskustannuksiin, mikäli auto tulee parempaan kuntoon kuin vastaavanlaiset muut autot. Se, tuleeko auto parempaan kuntoon, selviää vasta korjattaessa auto. Myyjän siis kuuluu, ollakseen oikeutettu korjauksiin kaupanpurun sijasta, lupautua viipymättä korjauttamaan auton virheet. Näin ei tässä tapauksessa todistettavasti tapahtunut, eikä myyjä ollut lopultakaan koskaan valmis virheitä korjauttamaan. Kaikki todisteet olivat Krookin hallussa ja niihin viitataan hänelle lukuisissa viesteissä.


   • Lupalakinainen yrittää kovasti painaa unholaan sen tosiasian, että nyt oli kyseeessä auto, jonka sähkövikaa ei kyetä paikallistamaan ja luotettavasti korjaamaan, mutta johon olisi siitä huolimatta teetettävä useita tuhansia euroja maksavat muutkin (kuin sähkövian) korjaukset. Sellaista tuomioistuinta ei varmuudella ole olemassakaan, joka olisi velvoittanut ostajan teettämään tuhansilla euroilla korjauksia autoon, joka asiantuntijoiden mukaan jää todennäköisesti lopullisesti sähkövikaiseksi. Krookin olisi ainoastaan tarvinnut esittää tosiseikat ja osoittaa todistelu oikeudelle, mutta hän ei tehnyt mitään vastapuolen kertoillessa satujaan.


  • Kommarit tulloo, helemat paukkuu.

  • Se on ihan yksi lysti mitä vikoja Monteon romussa on ollut, todellisuudessa tai väitetysti.
   Kanteen menestyminen tai menestymättömyys oli kiinni ihan muusta kuin vaihdelaatikosta tai mittaristosta. Kanne oli kaatumassa asianhoitajan laittomiin menettelytapoihin. Mondeon vikalistasta huolimatta lainsäädäntö takaa myös automyyjälle reklamaatiotapauksessa tietyt oikeudet. Asianhoitajan estettyä nämä myyjän oikeudet, homma oli siinä. Tai voihan sitä monteosuku todistaa vieneensä Monteon automyyjän osoittamaan korjaamoon. Sehän riittää.

   • Lienee kantelijalle tuttu viesti kuluttajaneuvojalta.....

    "21.10.2013 15:48:48 – Lähtevä sähköposti
    K:lle @; Hei Alla myyjän ehdotus ja vastaus autoasiassanne. Myyjä ei suostu purkamaan kauppaa. Suosittelen, että otatte yhteyttä myyjään ja sovitte auton viemisestä vielä myyjän osoittamaan paikkaan. Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se. Käytettyjen autojen osalta laadunparannuksen osalta korjauskuluista vastaa ostaja. Auton korjauskustannukset ovat muualla kuin merkkiliikkeessä huomattavasti alhaisemmat kuin merkkiliikkeessä, joten tätäkin varten teidän kannattaisi viedä auto vianetsintään myyjän osoittamaan paikkaan.

    Jos ette halua viedä autoa myyjän osoittamaan paikkaan ja haluatte viedä asiaa eteenpäin voitte laittaa asian vireille kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta antaa maksutta
    suositusluontoisia ratkaisuja, jotka eivät sido kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa. Näitä suosituksia noudatetaan kuitenkin yleisellä tasolla hyvin. Käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa on jopa yli vuosi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lienee kantelijalle tuttu viesti kuluttajaneuvojalta.....

    "21.10.2013 15:48:48 – Lähtevä sähköposti
    K:lle @; Hei Alla myyjän ehdotus ja vastaus autoasiassanne. Myyjä ei suostu purkamaan kauppaa. Suosittelen, että otatte yhteyttä myyjään ja sovitte auton viemisestä vielä myyjän osoittamaan paikkaan. Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se. Käytettyjen autojen osalta laadunparannuksen osalta korjauskuluista vastaa ostaja. Auton korjauskustannukset ovat muualla kuin merkkiliikkeessä huomattavasti alhaisemmat kuin merkkiliikkeessä, joten tätäkin varten teidän kannattaisi viedä auto vianetsintään myyjän osoittamaan paikkaan.

    Jos ette halua viedä autoa myyjän osoittamaan paikkaan ja haluatte viedä asiaa eteenpäin voitte laittaa asian vireille kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta antaa maksutta
    suositusluontoisia ratkaisuja, jotka eivät sido kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa. Näitä suosituksia noudatetaan kuitenkin yleisellä tasolla hyvin. Käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa on jopa yli vuosi.

    Ja sitten? Tästähän on juuri kirjoitettu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lienee kantelijalle tuttu viesti kuluttajaneuvojalta.....

    "21.10.2013 15:48:48 – Lähtevä sähköposti
    K:lle @; Hei Alla myyjän ehdotus ja vastaus autoasiassanne. Myyjä ei suostu purkamaan kauppaa. Suosittelen, että otatte yhteyttä myyjään ja sovitte auton viemisestä vielä myyjän osoittamaan paikkaan. Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se. Käytettyjen autojen osalta laadunparannuksen osalta korjauskuluista vastaa ostaja. Auton korjauskustannukset ovat muualla kuin merkkiliikkeessä huomattavasti alhaisemmat kuin merkkiliikkeessä, joten tätäkin varten teidän kannattaisi viedä auto vianetsintään myyjän osoittamaan paikkaan.

    Jos ette halua viedä autoa myyjän osoittamaan paikkaan ja haluatte viedä asiaa eteenpäin voitte laittaa asian vireille kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta antaa maksutta
    suositusluontoisia ratkaisuja, jotka eivät sido kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa. Näitä suosituksia noudatetaan kuitenkin yleisellä tasolla hyvin. Käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa on jopa yli vuosi.

    On kait se tuttu kun kuuluu Krookin jutun todistusaineistoon 😄


   • Anonyymi kirjoitti:

    On kait se tuttu kun kuuluu Krookin jutun todistusaineistoon 😄

    Kannattaa lukea tarkasti...

    Suosittelen, että otatte yhteyttä myyjään ja sovitte auton viemisestä vielä myyjän osoittamaan paikkaan. Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se. Käytettyjen autojen osalta laadunparannuksen osalta korjauskuluista vastaa ostaja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kannattaa lukea tarkasti...

    Suosittelen, että otatte yhteyttä myyjään ja sovitte auton viemisestä vielä myyjän osoittamaan paikkaan. Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se. Käytettyjen autojen osalta laadunparannuksen osalta korjauskuluista vastaa ostaja.

    Päivikkö, Holmberg, Krook, Herttuainen, Teittinen, tuomarit.... Kaikki olivat tätä mieltä.... Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se......
    Asianhoitaja esti aikeet ja kaatoi kanteen.


   • Kanne ei ollut tuomarin mukaan kaatumassa, mutta jos olisi ollut, olisi sekin johtunut siitä, että Krook laati todella surkean kanteen ja jätti esittämättä tosiseikat oikeudelle sillä verukkeella että ne tulevat esille todisteluvaiheessa eikä niitä kannata vielä liiaksi raottaa vastapuolelle... Ei sitten raottanut koskaan - ei siis vielä siinäkään vaiheessa kun alkoi itse uhkailla kanteen kaatumisella. Kaksi Oulun käräjäoikeuden tuomaria sekä kolme juristia ovat todenneet Krookin laatiman kanteen surkeuden. Teittinenkin sanoi Herttuaisen oikeudenkäynnissä että kanne oli niin huonosti laadittu, ettei siihen pystynyt kunnolla edes vastaamaan.


   • Se korjaamohan kieltäytyi ottamasta sitä autoa vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kanne ei ollut tuomarin mukaan kaatumassa, mutta jos olisi ollut, olisi sekin johtunut siitä, että Krook laati todella surkean kanteen ja jätti esittämättä tosiseikat oikeudelle sillä verukkeella että ne tulevat esille todisteluvaiheessa eikä niitä kannata vielä liiaksi raottaa vastapuolelle... Ei sitten raottanut koskaan - ei siis vielä siinäkään vaiheessa kun alkoi itse uhkailla kanteen kaatumisella. Kaksi Oulun käräjäoikeuden tuomaria sekä kolme juristia ovat todenneet Krookin laatiman kanteen surkeuden. Teittinenkin sanoi Herttuaisen oikeudenkäynnissä että kanne oli niin huonosti laadittu, ettei siihen pystynyt kunnolla edes vastaamaan.

    Kanne olisi kaatunut asianhoitajan lainvastaisen menettelyn takia, kanteen sadut ja mahdolliset lisätodistajatkaan eivät olisi kumonneet asianhoitajan todistettua lainvastaista toimintaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Se korjaamohan kieltäytyi ottamasta sitä autoa vastaan.

    Kannattaa jo lopettaa höpötys asianhoitajan tekemistä huoltogallupeista. Asianhoitaja ei suostunut toimittamaan autoa huoltoon, ei automyyjälle, vaikka lakien noudattamista suosittelivat Päivikkö, Holmberg, kuluttajaneuvoja, Krook, Teittinen, Herttuainen ja oikeuden tuomarit. Mikäli asianhoitaja olisi toiminut lakien mukaan, niin yksinkertaisintahan olisi ollut ajaa Monteo myyjän liikkeeseen. Sen jälkeen jatkotoimet olisivat olleet myyjän vastuulla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Päivikkö, Holmberg, Krook, Herttuainen, Teittinen, tuomarit.... Kaikki olivat tätä mieltä.... Lähtökohta on, että myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata se......
    Asianhoitaja esti aikeet ja kaatoi kanteen.

    Lähtökohta on se, että myyjällä on oikeus todeta ja korjata virhe. Kuitenkaan tämä myyjä ei ollut koskaan siihen valmis, vaan hän oli pyytänyt korjaamoilta ainoastaan paria pikkutoimenpidettä, todelliset viat ja korjaushistorian salaten. Mittariston kolvailu/vaihto ja lohkolämmittimen asennus eivät olleet riittäviä ja lain edellyttämiä toimenpiteitä, eikä myyjä ollut koskaan siis pyytänyt korjaamoja tutkimaan ja korjaamaan auton vikoja, toisin kuin oikeudelle väitti. Tästäkin korjaamojen omistajat olisivat todistaneet, jos Krook vain olisi saanut nimettyä heidät todistajiksi. Ei vaan koskaan sitä tehnyt, vaan sen sijaan painosti päämiehensä tälle vahingolliseen sopimukseen.

    Päivikkö lähetti myyjälle kaupanpurkuvaatimuksen.

    Holmberg totesi vastapuolelle ettei mittaristonvaihto ole riittävä toimenpide.

    Krook totesi sen, ettei myyjä ollut todellisesti ollut tutkituttamassa ja korjauttamassa auton vikoja, ilmenevän sähköposteista, samoin totesi Herttuainen.

    Tuomari uskoi Teittisen väitteen siitä, että kantaja oli kieltäytynyt viemästä autoa myyjän osoittamalle korjaamolle, koska Krook ei esittänyt tosiseikkoja ja todistelua oikeudelle. Silti tuomari myös kysyi yhteenvedossaan, oliko kantajalla ollut perusteltu syy kieltäytyä. Siihenkään asiaan Krook ei reagoinut, kuten ei muihinkaan tuomarin esittämiin kysymyksiin. Perusteltu syy kieltäytymiseen olisi ollut esim. se, ettei sähkövialle ole olemassa luotettavaa korjaustapaa, mutta tässä tapauksessa kantaja oli siitä huolimatta antanut myyjälle korjausmahdollisuuden yli vuoden ajan. Kyse ei siis todellakaan ollut kantajan yhteistyökyvyttömyydestä vaan myyjän pelistä, jossa hän näennäisesti vaati korjausoikeutta olematta kuitenkaan todellisesti korjauksia teettämässä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lähtökohta on se, että myyjällä on oikeus todeta ja korjata virhe. Kuitenkaan tämä myyjä ei ollut koskaan siihen valmis, vaan hän oli pyytänyt korjaamoilta ainoastaan paria pikkutoimenpidettä, todelliset viat ja korjaushistorian salaten. Mittariston kolvailu/vaihto ja lohkolämmittimen asennus eivät olleet riittäviä ja lain edellyttämiä toimenpiteitä, eikä myyjä ollut koskaan siis pyytänyt korjaamoja tutkimaan ja korjaamaan auton vikoja, toisin kuin oikeudelle väitti. Tästäkin korjaamojen omistajat olisivat todistaneet, jos Krook vain olisi saanut nimettyä heidät todistajiksi. Ei vaan koskaan sitä tehnyt, vaan sen sijaan painosti päämiehensä tälle vahingolliseen sopimukseen.

    Päivikkö lähetti myyjälle kaupanpurkuvaatimuksen.

    Holmberg totesi vastapuolelle ettei mittaristonvaihto ole riittävä toimenpide.

    Krook totesi sen, ettei myyjä ollut todellisesti ollut tutkituttamassa ja korjauttamassa auton vikoja, ilmenevän sähköposteista, samoin totesi Herttuainen.

    Tuomari uskoi Teittisen väitteen siitä, että kantaja oli kieltäytynyt viemästä autoa myyjän osoittamalle korjaamolle, koska Krook ei esittänyt tosiseikkoja ja todistelua oikeudelle. Silti tuomari myös kysyi yhteenvedossaan, oliko kantajalla ollut perusteltu syy kieltäytyä. Siihenkään asiaan Krook ei reagoinut, kuten ei muihinkaan tuomarin esittämiin kysymyksiin. Perusteltu syy kieltäytymiseen olisi ollut esim. se, ettei sähkövialle ole olemassa luotettavaa korjaustapaa, mutta tässä tapauksessa kantaja oli siitä huolimatta antanut myyjälle korjausmahdollisuuden yli vuoden ajan. Kyse ei siis todellakaan ollut kantajan yhteistyökyvyttömyydestä vaan myyjän pelistä, jossa hän näennäisesti vaati korjausoikeutta olematta kuitenkaan todellisesti korjauksia teettämässä.

    Mihin huoltoon asianhoitaja on Mondeon todistettavasti yrittänyt toimittaa? Kaikki muu on turhaa satujen ja huoltogalluppien loruilua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mihin huoltoon asianhoitaja on Mondeon todistettavasti yrittänyt toimittaa? Kaikki muu on turhaa satujen ja huoltogalluppien loruilua.

    Wetteri suositteli sähkövian korjausta aloitettavaksi mittariston vaihdolla, tätäkin automyyjä sitten tarjosi, hankki jopa mittariston. Ei kelvannut asianhoitajalle. Poika kirjoittaa facebookissa...... sen lisäksi Wetterin Pekka Palo totesi antamassaan lausunnossa, miten autoa voisi vielä yrittää korjata. Wetterillä ainoaksi mahdolliseksi todettu korjaustapa on se, että lähdetään vaihtelemaan osa kerrallaan, lähtien mittaristosta ja siirtyen aina seuraavaan osioon, mikäli vika ei poistu edellisellä toimenpiteellä.......
    Ei kannata valehdella todisteista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Wetteri suositteli sähkövian korjausta aloitettavaksi mittariston vaihdolla, tätäkin automyyjä sitten tarjosi, hankki jopa mittariston. Ei kelvannut asianhoitajalle. Poika kirjoittaa facebookissa...... sen lisäksi Wetterin Pekka Palo totesi antamassaan lausunnossa, miten autoa voisi vielä yrittää korjata. Wetterillä ainoaksi mahdolliseksi todettu korjaustapa on se, että lähdetään vaihtelemaan osa kerrallaan, lähtien mittaristosta ja siirtyen aina seuraavaan osioon, mikäli vika ei poistu edellisellä toimenpiteellä.......
    Ei kannata valehdella todisteista.

    Siis mitä on valehdeltu? Kuten todettu, ainoaksi mahdollliseksi todettu korjaustapa oli juurikin sähkö- ja elektroniikkapuolen osien vaihtelu yksi kerrallaan ja sen seuraaminen, poistuiko sähkövika jollakin noista toimenpiteistä. Ongelmllista tässä oli muun muassa se, että sähkövika oli ollut edellisenkin omistajan aikana piilossa useita kuukausia kerrallaan, eikä kukaan pysty sanomaan aikarajaa, milloin sähkövian voitaisiin todeta korjaantuneen, sekä se, että tässä tilanteessa autosta olisi kuitenkin tullut korjauttaa muita vikoja tuhansilla euroilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siis mitä on valehdeltu? Kuten todettu, ainoaksi mahdollliseksi todettu korjaustapa oli juurikin sähkö- ja elektroniikkapuolen osien vaihtelu yksi kerrallaan ja sen seuraaminen, poistuiko sähkövika jollakin noista toimenpiteistä. Ongelmllista tässä oli muun muassa se, että sähkövika oli ollut edellisenkin omistajan aikana piilossa useita kuukausia kerrallaan, eikä kukaan pysty sanomaan aikarajaa, milloin sähkövian voitaisiin todeta korjaantuneen, sekä se, että tässä tilanteessa autosta olisi kuitenkin tullut korjauttaa muita vikoja tuhansilla euroilla.

    Ja myyjähän ei koskaan Wetterin ilmoittamaan korjaustapaan ollut ryhtymässä, vaan aikoi teettää pelkän mittaristonvaihdon, "jotta asiasta päästään eroon". Teittisen laatiman vastauksen mukaan vika oli paikallistettavissa ja korjattavissa muutamassa tunnissa ja korjaustapa oli mittaristonvaihto....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Wetteri suositteli sähkövian korjausta aloitettavaksi mittariston vaihdolla, tätäkin automyyjä sitten tarjosi, hankki jopa mittariston. Ei kelvannut asianhoitajalle. Poika kirjoittaa facebookissa...... sen lisäksi Wetterin Pekka Palo totesi antamassaan lausunnossa, miten autoa voisi vielä yrittää korjata. Wetterillä ainoaksi mahdolliseksi todettu korjaustapa on se, että lähdetään vaihtelemaan osa kerrallaan, lähtien mittaristosta ja siirtyen aina seuraavaan osioon, mikäli vika ei poistu edellisellä toimenpiteellä.......
    Ei kannata valehdella todisteista.

    Wetteri ei todellakaan suositellut korjausten aloittamista, vaan varoitti ryhtymästä niihin. Wetterin Palo olisi tästäkin todistanut, jos Krook olisi vain saanut hänet nimettyä todistajaksi. Eipä tehnyt sitäkään.


  • Maisterin hömelöt meriselitykset kumoutuvat yhdellä ainoalla hänen istunnon jälkeen lähettämällään sähköpostilla. Jätämme kuitenkin maisterille tilaa antaa seltyksensä oikeudelle. Kaikkea ei kannata liiaksi vielä raotella 😄

  • Miksi asianhoitaja puuttui automyyjän lailliseen oikeuteen tutkituttaa ja korjauttaa havaitut viat?
   Millä oikeudella asianhoitaja polki automyyjän lailliset oikeudet ja alkoi korjaamoita tenttaamaan, sekä esittämään omia vaatimuksiaan?
   Asianhoitaja esti näillä toimillaan automyyjän lailliset oikeudet ja lopputuloksena oli vastaajan sanelema aiesopu.
   Miksi aiesovun sisältö oli täysin vastaajaa suosiva?

   • Ostin Monteon Peltomyynti Ky:stä.
    Monteo nypytti, pimeni, haisi, savusi, kolisi ja kulutti bensaa.
    Soitin Peltomyyntiin ja kerrroin vioista.
    Peltomyynti sanoi Monteon olleen kunnossa ja koeajettu.
    Äitini puuttui peliin, laati pitkän vikalistan ja vaati Peltomyyntiä perumaan kaupan.
    Peltomyynti kiisti viat, ei myöskään pura kauppaa.
    Äitini on sitkeä ja uhkaili kuluttajaviranomaisella ja lakimiehellä.
    Peltomyynti pyysi viemään auton nimeämälleen korjaamolle tarkistettavaksi.
    Äitini soitti heti korjaamoon, kertoi itse tekemänsä vikaluettelon ja kysyi korjataanko kaikki hänen luettelemansa viat, automyyjän laskuun.
    Korjaamo sanoi, että ei korjata, sellaisia töitä ei Peltomyynti ole tilannut, eikä myöskään maksa.
    Peltomyynti oli tilannut ainoastaan auton kuntotarkistuksen, mahdollisten vikojen korjaus päätettäisiin erikseen.
    Äitini ilmoitti heti, että korjaamo ei suostu korjaamaan kaikkia hänen vaatimiaan vikoja, autoa ei viedä korjaamolle.
    Jatkuu.......


   • Asianhoitajahan ainoastaan tiedusteli, mistä myyjä oli korjaamojen kanssa sopinut. Muuta ei tarvittu kun myyjän metkut paljastuivat. Korjaamojen kieltäytymisen syy oli myyjän salailu ja sähkövian lukuisat aikaisemmat korjausyritykset, ei mitkään asianhoitajan esittämät vaatimukset kuten sinä maalailet.

    Kopsakka Neiti laatii nyt vaan sen vastineen ja syyttää siinä asianhoitajaa, niin oikeudessa sitten esitetään todistelu ja katsotaan, kestääkö Neidin tarina.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianhoitajahan ainoastaan tiedusteli, mistä myyjä oli korjaamojen kanssa sopinut. Muuta ei tarvittu kun myyjän metkut paljastuivat. Korjaamojen kieltäytymisen syy oli myyjän salailu ja sähkövian lukuisat aikaisemmat korjausyritykset, ei mitkään asianhoitajan esittämät vaatimukset kuten sinä maalailet.

    Kopsakka Neiti laatii nyt vaan sen vastineen ja syyttää siinä asianhoitajaa, niin oikeudessa sitten esitetään todistelu ja katsotaan, kestääkö Neidin tarina.

    On mielenkiintoista tietää, miten automyyjä voi sopia korjaamon kanssa mistään korjauksista, ennenkuin auto on saatu edes tutkittavaksi korjaamolle?
    Vai oliko asianhoitaja sittenkin sitä mieltä, että korjaamon olisi pitänyt jo etukäteen luvata auton korjaaminen asianhoitajan laatiman vikalistan mukaisesti, täysin automyyjän laskuun?
    Miksi aiesovun ehdot olivat täysin vastaajan sanelemat? Joku erittäin painava syy pitää tällaiseen olla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    On mielenkiintoista tietää, miten automyyjä voi sopia korjaamon kanssa mistään korjauksista, ennenkuin auto on saatu edes tutkittavaksi korjaamolle?
    Vai oliko asianhoitaja sittenkin sitä mieltä, että korjaamon olisi pitänyt jo etukäteen luvata auton korjaaminen asianhoitajan laatiman vikalistan mukaisesti, täysin automyyjän laskuun?
    Miksi aiesovun ehdot olivat täysin vastaajan sanelemat? Joku erittäin painava syy pitää tällaiseen olla.

    Onhan se mielenkiintoista kun ne auton viat olivat jo Pörhön autoliikkeenkin tiedossa ja ne oli Pörhön lisäksi jo neljässä korjausliikkeessä todettu. Kyseessä oli myyjän peli, jossa hän yli vuoden ajan näennäisesti aikoi korjauttaa auton virheet, mutta todellisuudessa ei kuitenkaan ollut teettämässä muuta kuin pari pikkutoimenpidettä. Myyjä oli korjaamon mukaan nimenomaan pyytänyt "pimeänä käyneen mittariston" sekä "jonkun nestevuodon" (mitä lie tarkoittanut) korjailua, ei auton vikojen tutkimista. Tästä korjaamon edustaja olisi myöskin todistanut, jos Krook olisi vain lisännyt hänet todistajaksi.

    Aiesovun ehdot olivat sellaiset siksi että Krook jätti tehtävänsä hoitamatta ja tuosta vain hyväksyi ne ehdot. Toisin kuin olet yrittänyt maalailla, ehdot olivat osapuolten (Krook, Teittinen ja Autere) sopimat, eivät oikeuden määräämät


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onhan se mielenkiintoista kun ne auton viat olivat jo Pörhön autoliikkeenkin tiedossa ja ne oli Pörhön lisäksi jo neljässä korjausliikkeessä todettu. Kyseessä oli myyjän peli, jossa hän yli vuoden ajan näennäisesti aikoi korjauttaa auton virheet, mutta todellisuudessa ei kuitenkaan ollut teettämässä muuta kuin pari pikkutoimenpidettä. Myyjä oli korjaamon mukaan nimenomaan pyytänyt "pimeänä käyneen mittariston" sekä "jonkun nestevuodon" (mitä lie tarkoittanut) korjailua, ei auton vikojen tutkimista. Tästä korjaamon edustaja olisi myöskin todistanut, jos Krook olisi vain lisännyt hänet todistajaksi.

    Aiesovun ehdot olivat sellaiset siksi että Krook jätti tehtävänsä hoitamatta ja tuosta vain hyväksyi ne ehdot. Toisin kuin olet yrittänyt maalailla, ehdot olivat osapuolten (Krook, Teittinen ja Autere) sopimat, eivät oikeuden määräämät

    AA Päivikkö myyjälle lähettämässään kaupanpurkuvaatimuksessa:

    "Auton viat ovat sellaiset, että ne oikeuttavat kaupanpurkuun. Olette ne salanneet kaupassa.

    Harkitsemme myös muita toimia, ellei asia ratkea ilman oikeudenkäyntiä."


  • Mihin se nyt unohtui se selitys jonka mukaan Krookilla oli tarkoitus jatkaa "keskeneräisen" sopimuksen täydentämistä ja lisätä todisteet ja vahingonkorvausvaatimuksen perustelut?

   • Aiesopimuksen sisältö on täysin vastaajan sanelema. Poika kirjoittaa facebookissa....... Seuraavana päivänä, ollessani työskentelemässä laboratoriossa, Krook soitti minulle oikeustalolta hyvin kiireisen ja hätäisen oloisena ja ilmoitti tuomarin kaatavan kanteen, mikäli vastapuolen ehdotukseen ei suostuttaisi. Krook kertoi vastapuolen ehdotuksesta, johon minä vastasin heti, että emme voi sellaiseen suostua.......
    Miksi vastaaja pystyi sanelemaan täysin yksipuolisesti aiesovun ehdot, tätä on varmaan mielenkiintoista pohtia vaikkapa oikeussalissa!?
    Moniko autonostaja vaatii reklamaation jälkeen ETUKÄTEEN sitovaa tietoa itse tekemänsä vikalistan mukaisista korjauksesta, vieläpä täysimääräisesti automyyjän piikkiin, ennenkuin suostuu antamaan automyyjälle kuuluvan lainmukaisen tarkastusoikeuden? Tälläinen toiminta on ennenkuulumatonta, ja varmaan mukava aihe pohtia oikeussalissa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aiesopimuksen sisältö on täysin vastaajan sanelema. Poika kirjoittaa facebookissa....... Seuraavana päivänä, ollessani työskentelemässä laboratoriossa, Krook soitti minulle oikeustalolta hyvin kiireisen ja hätäisen oloisena ja ilmoitti tuomarin kaatavan kanteen, mikäli vastapuolen ehdotukseen ei suostuttaisi. Krook kertoi vastapuolen ehdotuksesta, johon minä vastasin heti, että emme voi sellaiseen suostua.......
    Miksi vastaaja pystyi sanelemaan täysin yksipuolisesti aiesovun ehdot, tätä on varmaan mielenkiintoista pohtia vaikkapa oikeussalissa!?
    Moniko autonostaja vaatii reklamaation jälkeen ETUKÄTEEN sitovaa tietoa itse tekemänsä vikalistan mukaisista korjauksesta, vieläpä täysimääräisesti automyyjän piikkiin, ennenkuin suostuu antamaan automyyjälle kuuluvan lainmukaisen tarkastusoikeuden? Tälläinen toiminta on ennenkuulumatonta, ja varmaan mukava aihe pohtia oikeussalissa.

    Korjaamoille ei esitetty mitään vikalistaa, vaan niistä tiedusteltiin, mistä myyjä oli korjaamojen kanssa sopinut. Myyjä ei ollut sopinut auton vikojen tutkimisesta, vaan parista pikkutoimenpiteestä. Vaadittuaan vuoden ajan näennäisesti korjausmahdollisuutta ja kieltäydyttyään kaikesta keskustelusta, antoi vastapuoli AA Holmbergin tekemän työn tuloksena vastauksen, jonka mukaan autoa ei oltu viemässä tutkittavaksi ja korjattavaksi, vaan myyjä oli valmis ainoastaan lohkolämmittimen asennutukseen ja mittaristonvaihtoon vain siitä syystä, että "asiasta päästään eroon". Myyjän mukaan sähkövika oli korjattu ennen kauppaa.

    Vastapuoli pystyi sanelemaan aiesopimuksen ehdot, koska Krook ei tehnyt työtään ja antoi vastapuolen sanella ne ehdot.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Korjaamoille ei esitetty mitään vikalistaa, vaan niistä tiedusteltiin, mistä myyjä oli korjaamojen kanssa sopinut. Myyjä ei ollut sopinut auton vikojen tutkimisesta, vaan parista pikkutoimenpiteestä. Vaadittuaan vuoden ajan näennäisesti korjausmahdollisuutta ja kieltäydyttyään kaikesta keskustelusta, antoi vastapuoli AA Holmbergin tekemän työn tuloksena vastauksen, jonka mukaan autoa ei oltu viemässä tutkittavaksi ja korjattavaksi, vaan myyjä oli valmis ainoastaan lohkolämmittimen asennutukseen ja mittaristonvaihtoon vain siitä syystä, että "asiasta päästään eroon". Myyjän mukaan sähkövika oli korjattu ennen kauppaa.

    Vastapuoli pystyi sanelemaan aiesopimuksen ehdot, koska Krook ei tehnyt työtään ja antoi vastapuolen sanella ne ehdot.

    Asianhoitaja on siis tiedustellut korjaamoista etukäteen mahdollisia korjauksia, kieltäytynyt sitten viemästä Monteota huoltoon, estäen näin automyyjän lailliset oikeudet tarkastaa myymänsä auto. Hyvä kun edes tämä myönnetään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aiesopimuksen sisältö on täysin vastaajan sanelema. Poika kirjoittaa facebookissa....... Seuraavana päivänä, ollessani työskentelemässä laboratoriossa, Krook soitti minulle oikeustalolta hyvin kiireisen ja hätäisen oloisena ja ilmoitti tuomarin kaatavan kanteen, mikäli vastapuolen ehdotukseen ei suostuttaisi. Krook kertoi vastapuolen ehdotuksesta, johon minä vastasin heti, että emme voi sellaiseen suostua.......
    Miksi vastaaja pystyi sanelemaan täysin yksipuolisesti aiesovun ehdot, tätä on varmaan mielenkiintoista pohtia vaikkapa oikeussalissa!?
    Moniko autonostaja vaatii reklamaation jälkeen ETUKÄTEEN sitovaa tietoa itse tekemänsä vikalistan mukaisista korjauksesta, vieläpä täysimääräisesti automyyjän piikkiin, ennenkuin suostuu antamaan automyyjälle kuuluvan lainmukaisen tarkastusoikeuden? Tälläinen toiminta on ennenkuulumatonta, ja varmaan mukava aihe pohtia oikeussalissa.

    Jutustahan voidaan tehdä niin laaja ja kallis kuin Neiti haluaa ja voidaan tosiaan mukavasti pohdiskella vaikka koko autojutun historia oikeussalissa todistajien kera.


  • Mihin Neidillä unohtui nyt se selitys jonka mukaan hänellä oli tarkoitus jatkaa "keskeneräisen" sopimuksen täydentämistä ja lisätä todisteet ja vahingonkorvausvaatimuksen perustelut?

  • Kantelijapuoli on nyt myöntänyt asianhoitajan kyselleen korjaamosta ETUKÄTEEN mahdollisia korjauksia ja sitten kieltäytyneensä viemästä Monteota korjaamoon muutamiin automyyjän lupaamiin pikkukorjauksiin. Muutahan ei tarvitakkaan todisteeksi, automyyjän lailliset oikeudet on asianhoitajan toimesta estetty.
   Miksi vastaaja saneli aiesovun sisällön yksipuolisesti?
   Joko Krook ei osannut/välittänyt/kiinnostunut aiesovun sisällöstä, tai sitten vastaajalla oli jotkut valttikortit valmisteluistunnossa, joiden voimalla vastaaja pystyi sanelemaan aiesovun sisällön.
   Itse uskon vastaajan päässeen sanelemaan aiesovun ehdot ihan faktisista syistä, kantelijapuolen menettely oli ollut niin raskauttavaa ja polkenut automyyjän laillisia oikeuksia.

   • Sen myyjänhän piti viedä auto tutkittavaksi. Nytkö kopsakalle neidille riittää se, että myyjä olikin pyytänyt korjaamoilta vain paria pikkutoimenpidettä, ei auton vikojen tutkimista....

    Ja edelleenkin ne korjaamot kieltäytyivät ottamasta autoa vastaan lukuisista aikaisemmista korjausyrityksistä johtuen, ei minkään asianhoitajan esittämän vikalistan takia kuten neiti sepustaa.

    Keksihän taas uusi satu, koska tuo ei pidä oikeudessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sen myyjänhän piti viedä auto tutkittavaksi. Nytkö kopsakalle neidille riittää se, että myyjä olikin pyytänyt korjaamoilta vain paria pikkutoimenpidettä, ei auton vikojen tutkimista....

    Ja edelleenkin ne korjaamot kieltäytyivät ottamasta autoa vastaan lukuisista aikaisemmista korjausyrityksistä johtuen, ei minkään asianhoitajan esittämän vikalistan takia kuten neiti sepustaa.

    Keksihän taas uusi satu, koska tuo ei pidä oikeudessa.

    Kieltäytyikö kantelijapuoli viemästä autoa myyjän lupaamiin pikkukorjauksiin? Kysymys ja vastaus ovat hyvin yksinkertaisia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kieltäytyikö kantelijapuoli viemästä autoa myyjän lupaamiin pikkukorjauksiin? Kysymys ja vastaus ovat hyvin yksinkertaisia.

    Kantajalla ei ollut mitään velvollisuutta viedä autoa myyjän itse päättämiin toimenpiteisiin. Kuitenkin kieltäytyvä osapuoli oli molemmissa tapauksissa korjaamo. Keskusteluissa ei päästy sen pidämmälle kuin tiedusteluun, mistä myyjä oli korjaamojen kanssa sopinut ja auton korjaushistorian paljastumiseen, kun korjaamojen omistajat jo kieltäytyivät ottamasta autoa vastaan. Molemmat olivat vihaisia siitä, etttei myyjä ollut puhunut heille totta. Molemmat myös totesivat, ettei myyjä ollut pyytänyt heiltä vikojen tutkimista, vaan itse sanomansa korjaustoimet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kantajalla ei ollut mitään velvollisuutta viedä autoa myyjän itse päättämiin toimenpiteisiin. Kuitenkin kieltäytyvä osapuoli oli molemmissa tapauksissa korjaamo. Keskusteluissa ei päästy sen pidämmälle kuin tiedusteluun, mistä myyjä oli korjaamojen kanssa sopinut ja auton korjaushistorian paljastumiseen, kun korjaamojen omistajat jo kieltäytyivät ottamasta autoa vastaan. Molemmat olivat vihaisia siitä, etttei myyjä ollut puhunut heille totta. Molemmat myös totesivat, ettei myyjä ollut pyytänyt heiltä vikojen tutkimista, vaan itse sanomansa korjaustoimet.

    Lyhyesti, kantaja kieltäytyi automyyjän korjaustarjouksesta, eikä toimittanut autoa huoltoon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lyhyesti, kantaja kieltäytyi automyyjän korjaustarjouksesta, eikä toimittanut autoa huoltoon.

    Kantaja siis ei vienyt autoa myyjän itse päättämiin pikkutoimenpiteisiin korjaamolle joka kieltäytyi ottamasta sitä autoa vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kantaja siis ei vienyt autoa myyjän itse päättämiin pikkutoimenpiteisiin korjaamolle joka kieltäytyi ottamasta sitä autoa vastaan.

    Luulempa, että ei löydy korjaamoa, joka olisi noista myyjän lupaamista helpoista pikkukorjauksista kieltäytynyt. Valehteluahan voi sitten jatkaa asianhoitajan gallupkyselyjen tuloksista ja selitellä niitä. Asianhoitajan vaatiimiin korjaukseen ei varmaan kukaan suostunut, varsinkaan kun asianhoitaja ei ollut valmis maksamaan kyselemiään huoltoja.
    Mikä oli se tärkein valtti vastaajalla, jonka perusteella vastaaja saneli aiesovun sisällön?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Luulempa, että ei löydy korjaamoa, joka olisi noista myyjän lupaamista helpoista pikkukorjauksista kieltäytynyt. Valehteluahan voi sitten jatkaa asianhoitajan gallupkyselyjen tuloksista ja selitellä niitä. Asianhoitajan vaatiimiin korjaukseen ei varmaan kukaan suostunut, varsinkaan kun asianhoitaja ei ollut valmis maksamaan kyselemiään huoltoja.
    Mikä oli se tärkein valtti vastaajalla, jonka perusteella vastaaja saneli aiesovun sisällön?

    Mikään kunniallisesti toimiva korjaamo ei ryhdy tekemään myyjän itse päättämää ja hyödyttömäksi jo aiemmin todettua toimenpidettä tilanteessa jossa viat pitäisi tutkia ja korjata sen mukaan mitä ilmenee.

    Mistähän maisteri löytää tuomarin, joka päättää kantajapuolen "polkeneen myyjän laillisia oikeuksia" ollessaan viemättä autoa korjaamolle, joka kieltäytyi ottamasta sitä vastaan...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mikään kunniallisesti toimiva korjaamo ei ryhdy tekemään myyjän itse päättämää ja hyödyttömäksi jo aiemmin todettua toimenpidettä tilanteessa jossa viat pitäisi tutkia ja korjata sen mukaan mitä ilmenee.

    Mistähän maisteri löytää tuomarin, joka päättää kantajapuolen "polkeneen myyjän laillisia oikeuksia" ollessaan viemättä autoa korjaamolle, joka kieltäytyi ottamasta sitä vastaan...

    Kuka se päättää myyjän puolesta, mitä vikoja korjataan ja missä korjaamossa? Asianhoitaja yritti nyt ottaa päätösvallan itselleen, esti myyjän lailliset oikeudet. Myyjällä on tietenkin lakien mukainen oikeus tutkituttaa/korjauttaa viat ihan oman päätösvaltansa mukaan.
    Eihän sitä myyjän tarvitse autoa uudeksi rakentaa, riittää kun on todistettavasti tarjonnut mahdollisuutta korjauksiin. Jos asianhoitaja kieltäytyy yhteistyöstä, niin saattaa tuloksena olla laiha aiesopu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka se päättää myyjän puolesta, mitä vikoja korjataan ja missä korjaamossa? Asianhoitaja yritti nyt ottaa päätösvallan itselleen, esti myyjän lailliset oikeudet. Myyjällä on tietenkin lakien mukainen oikeus tutkituttaa/korjauttaa viat ihan oman päätösvaltansa mukaan.
    Eihän sitä myyjän tarvitse autoa uudeksi rakentaa, riittää kun on todistettavasti tarjonnut mahdollisuutta korjauksiin. Jos asianhoitaja kieltäytyy yhteistyöstä, niin saattaa tuloksena olla laiha aiesopu.

    "Kuka se päättää myyjän puolesta, mitä vikoja korjataan"

    Laki.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka se päättää myyjän puolesta, mitä vikoja korjataan ja missä korjaamossa? Asianhoitaja yritti nyt ottaa päätösvallan itselleen, esti myyjän lailliset oikeudet. Myyjällä on tietenkin lakien mukainen oikeus tutkituttaa/korjauttaa viat ihan oman päätösvaltansa mukaan.
    Eihän sitä myyjän tarvitse autoa uudeksi rakentaa, riittää kun on todistettavasti tarjonnut mahdollisuutta korjauksiin. Jos asianhoitaja kieltäytyy yhteistyöstä, niin saattaa tuloksena olla laiha aiesopu.

    Mutta kun se myyjä ei ollut tutkituttamassa ja korjauttamassa lakien mukaan, vaan oli viemässä autoa vain pariin itse päättämäänsä pikkutoimenpiteeseen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mutta kun se myyjä ei ollut tutkituttamassa ja korjauttamassa lakien mukaan, vaan oli viemässä autoa vain pariin itse päättämäänsä pikkutoimenpiteeseen.

    Missä laissa on määritelty Monteoromun lakimääräiset korjaukset, jotka kuuluvat automyyjän vastuulle täysimääräisesti?
    Löytyykö asianhoitajalta sähköposti tähänkin asiaan?


  • Parasta tässä jutussa on nyt se, että Krook pääsee viimeinkin kertomaan oikeudelle sen tarinan, jota on jo vuosia keskustelupalstoilla toitottanut ja jossa iso paha asianhoitaja oli syyllinen kaikkeen. Tämä Krookin tarinan pahis oli puhissut ja puhkunut ja ilkeästi polkenut kaikessa oikein toimineen ja elinkeinotoimintaansa kaikella rehellisyydelllä heinistä ja oljista rakentaneen autokauppias-paran laillisia oikeuksia.....

   • Kuka se sitten antoi vastaajalle valtit käteen, joilla vastaaja saneli yksipuolisesti aiesovun ehdot?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka se sitten antoi vastaajalle valtit käteen, joilla vastaaja saneli yksipuolisesti aiesovun ehdot?

    Selitä tuo tarinasi oikeudelle. Sitten katsotaan todistelu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Selitä tuo tarinasi oikeudelle. Sitten katsotaan todistelu.

    En valitettavasti pääse käräjille, joten kuulisin mielelläni ihan sisäpiiristä asioitten oikean kulun. Mielestäni on hyvin poikkeavaa, että riita-asian toinen osapuoli pääsee sanelemaan sovintoesityksen yksinään. Normaalistihan neuvotellaan yhdessä sopimuksen ehdot. Miksi nyt ei neuvoteltu aiesovun sisällöstä?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Selitä tuo tarinasi oikeudelle. Sitten katsotaan todistelu.

    Saiko se alkemistipoika edes sitä lohkolämppäriä siihen tilallle saaamaansa autoon? Oliko sekin muuten monteo? Kannattaisi kantavan puolen sulkea läppärinsä ja odottaa vaiteliaana, kunnes Neiti pistää teille luun kurkkuun. Sitten voitte taas jatkaa vinkumistanne muutaman vuoden.


   • Anonyymi kirjoitti:

    En valitettavasti pääse käräjille, joten kuulisin mielelläni ihan sisäpiiristä asioitten oikean kulun. Mielestäni on hyvin poikkeavaa, että riita-asian toinen osapuoli pääsee sanelemaan sovintoesityksen yksinään. Normaalistihan neuvotellaan yhdessä sopimuksen ehdot. Miksi nyt ei neuvoteltu aiesovun sisällöstä?

    Koska Krook ei neuvotellut, vaan tekaisi heti istunnon alkuun sopimuksen vastapuolen kanssa. Toisin kuin maisteri täällä maalailee, mikään ei tullut hänelle valmisteluistunnossa yllätyksenä. Krook oli saanut vastapuolen vastauksen sekä tuomarin yhteenvedon jo huomattavasti ennen valmisteluistuntoa. Krook oli myös neuvotellut Teittisen kanssa sovinnosta ennen valmisteluistuntoa, päämiehelleen sitä kertomatta. Krook voi satuilla täällä mitä sattuu, kun taas oikeudessa katsotaan todistelu.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Koska Krook ei neuvotellut, vaan tekaisi heti istunnon alkuun sopimuksen vastapuolen kanssa. Toisin kuin maisteri täällä maalailee, mikään ei tullut hänelle valmisteluistunnossa yllätyksenä. Krook oli saanut vastapuolen vastauksen sekä tuomarin yhteenvedon jo huomattavasti ennen valmisteluistuntoa. Krook oli myös neuvotellut Teittisen kanssa sovinnosta ennen valmisteluistuntoa, päämiehelleen sitä kertomatta. Krook voi satuilla täällä mitä sattuu, kun taas oikeudessa katsotaan todistelu.....

    Vai on se lakimaisteri hyväksynyt vastaajan yksinään saneleman aiesovun ilman mitään neuvotteluja. Mikään ei kuulemma tullut maisterille yllätyksenä, kaikki oli tiedossa etukäteen. Mikähän se tiedossa oleva asia oli, joka antoi selkävoiton vastaajalle?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai on se lakimaisteri hyväksynyt vastaajan yksinään saneleman aiesovun ilman mitään neuvotteluja. Mikään ei kuulemma tullut maisterille yllätyksenä, kaikki oli tiedossa etukäteen. Mikähän se tiedossa oleva asia oli, joka antoi selkävoiton vastaajalle?

    Ei mikään. Krook väittää että sähköposti jolla annettiin valtit vastaajan käteen ja joka tuli hänelle yllätyksenä valmisteluistunnossa. Asia oli todellisuudessa käyty läpi Krookin kanssa jo ennen valmisteluistuntoa ja siitä on olemassa todisteet. Krook tiesi mitä Teittinen runoili ja mitä todistusaineisto oikeasti kertoi. Nämä käydään nyt läpi Krookin jutussa. Ja väittihän Krook vakuutusyhtiöllekin, että hänellä on "lukuisia sposteja" jollaisia ei kuitenkaan ole olemassa yhtäkään...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei mikään. Krook väittää että sähköposti jolla annettiin valtit vastaajan käteen ja joka tuli hänelle yllätyksenä valmisteluistunnossa. Asia oli todellisuudessa käyty läpi Krookin kanssa jo ennen valmisteluistuntoa ja siitä on olemassa todisteet. Krook tiesi mitä Teittinen runoili ja mitä todistusaineisto oikeasti kertoi. Nämä käydään nyt läpi Krookin jutussa. Ja väittihän Krook vakuutusyhtiöllekin, että hänellä on "lukuisia sposteja" jollaisia ei kuitenkaan ole olemassa yhtäkään...

    Tuohan on mukava kuulla. Nyt vihdoinkin oikeat todisteet pääsevät kehiin ja maailma pelastuu. Pojan kirjoituksia kun lukee, niin asianhoitajan parhaat todisteet ovat aina jääneet banaanilootaan, eivät ole kelvanneet advokaateille. Nyt konklaavi saa kyytiä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuohan on mukava kuulla. Nyt vihdoinkin oikeat todisteet pääsevät kehiin ja maailma pelastuu. Pojan kirjoituksia kun lukee, niin asianhoitajan parhaat todisteet ovat aina jääneet banaanilootaan, eivät ole kelvanneet advokaateille. Nyt konklaavi saa kyytiä.

    Krook itse esti asian etenemisen ja todistelun esittämisen junailemalla vastapuolen kanssa aiesopimuksen. Herttuainen kyllä lisäsi ne todisteet, mutta Krookin toimista johtuen ne jäivät käsittelemättä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook itse esti asian etenemisen ja todistelun esittämisen junailemalla vastapuolen kanssa aiesopimuksen. Herttuainen kyllä lisäsi ne todisteet, mutta Krookin toimista johtuen ne jäivät käsittelemättä.

    Aiesopimus oli seurausta jostain...... Itse aiesopimuksen solmiminen oli kantelijan pelastus... Tai niin luultiin.... Asianhoitaja käynnisti järjettömän oikeustappelun joka se vasta tuli kalliiksi.
    Tärkeintä on nyt pohtia syitä vastaajan yksipuoliseen saneluun aiesovun teossa....mikä laittomuus ja miksi aiheutettiin tilanne, jossa jopa heikko aiesopu oli voitto kantelijalle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aiesopimus oli seurausta jostain...... Itse aiesopimuksen solmiminen oli kantelijan pelastus... Tai niin luultiin.... Asianhoitaja käynnisti järjettömän oikeustappelun joka se vasta tuli kalliiksi.
    Tärkeintä on nyt pohtia syitä vastaajan yksipuoliseen saneluun aiesovun teossa....mikä laittomuus ja miksi aiheutettiin tilanne, jossa jopa heikko aiesopu oli voitto kantelijalle.

    Aiesopimus oli seurausta Krookin kieroilusta, ei mistään muusta. Krook oli neuvotellut Teittisen kanssa sovinnosta päämieheltään salaa jo ennen valmisteluistuntoa. Teittinen paljasti tämän vahingossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    En valitettavasti pääse käräjille, joten kuulisin mielelläni ihan sisäpiiristä asioitten oikean kulun. Mielestäni on hyvin poikkeavaa, että riita-asian toinen osapuoli pääsee sanelemaan sovintoesityksen yksinään. Normaalistihan neuvotellaan yhdessä sopimuksen ehdot. Miksi nyt ei neuvoteltu aiesovun sisällöstä?

    Voi ei, eikö mielikuvitustuomari pääsekään mukaan käräjille. Voi ei...


  • Mitähän hyötyä Krook olisi saanut tahallisesta kieroilusta aiesopimuksen teossa? Ilman motiivia väite on huutelua tuuleen.

   • Krook tarvitsi sopimuksen saadakseen rahat vakuutusyhtiöstä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook tarvitsi sopimuksen saadakseen rahat vakuutusyhtiöstä.

    Olisi kai Krook saanut rahansa vakuutusyhtiöstä myöhemminkin? Lainvoimaisen tuomion jälkeen helpostikin. Ilmeisesti isommat rahat olisi saanut vastapuolelta, jos asianhoitaja ei olisi sössinyt asioita omaksi tappioksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olisi kai Krook saanut rahansa vakuutusyhtiöstä myöhemminkin? Lainvoimaisen tuomion jälkeen helpostikin. Ilmeisesti isommat rahat olisi saanut vastapuolelta, jos asianhoitaja ei olisi sössinyt asioita omaksi tappioksi.

    Olisihan se Krook saanut rahat laillisestikin JOS olisi viitsinyt tehdä työnsä. Eipä kiinnostanut ja se näkyy kaikesta todistusaineistosta.


  • Miksi myyjä ei ole saanut nähdä autoa kaupaa jälkeen ?

   • Olisi saanut nähdä, mutta ei näkynyt eikä kuulunut.


  • Kävikö poika näyttämässä autoa jobbarille kaupan jälkeen ? Kävikö myöhemmin ? Kävikö joku muu ?

   • Kyllä, kävi näyttämässä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä, kävi näyttämässä.

    Oletko ihan varma, että poika kävi ?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oletko ihan varma, että poika kävi ?

    Kyllä, täysin varma.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä, täysin varma.

    Ihanko kävin Mondeon kanssa ja jobbari sai autoa tutkia ?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihanko kävin Mondeon kanssa ja jobbari sai autoa tutkia ?

    Kyllä kävi ja sai tutkia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä kävi ja sai tutkia.

    Höpöhöpöhöpö ja höpö. Lueppa haaste ja vastaus.


  • Vastaaja saneli aiesovun.... Asianhoitaja riitautti aiesovun ja alkoi tappelemaan oikeudessa, syrjäyttäen lakimaisterin.... Lakimaisteri otti ihan oikein lopputilin.

   • Asianhoitajahan ei ole voinut riitauttaa mitään. Krookin päämies sai tietää ettei Krook ollut puhunut hänelle totta ja vaati Krookia toimimaan asiassa ja selvittämään tilanteen. Tuomarille kerrottiin myös tilanteesta ja mm. siitä miten Krook oli jättänyt tehtävänsä hoitamatta. Siinäpä sitä "syrjäyttämistä".


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianhoitajahan ei ole voinut riitauttaa mitään. Krookin päämies sai tietää ettei Krook ollut puhunut hänelle totta ja vaati Krookia toimimaan asiassa ja selvittämään tilanteen. Tuomarille kerrottiin myös tilanteesta ja mm. siitä miten Krook oli jättänyt tehtävänsä hoitamatta. Siinäpä sitä "syrjäyttämistä".

    Pojan mukaan asianhoitaja puuttuu kaikkeen ja käynnistää riitelyn........ Olimme kuitenkin siinä määrin ihmeissämme asian käänteestä, että päätimme asianhoitajani kanssa selvitellä suoraan oikeudesta, kuinka tuomari olisi voinut kaataa kanteen näillä faktoilla. Oikeudesta sitten selvisi, että istunnossa ei oltu todellisuudessa uhattu kanteen kaatamisella, vaan koko juttu oli peräisin Krookilta itseltään. Asianhoitaja yritti selvittää asiaa Krookin kanssa, mutta tämä ilmoitti hänelle vain, ettei keskustele hänen kanssaan......


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pojan mukaan asianhoitaja puuttuu kaikkeen ja käynnistää riitelyn........ Olimme kuitenkin siinä määrin ihmeissämme asian käänteestä, että päätimme asianhoitajani kanssa selvitellä suoraan oikeudesta, kuinka tuomari olisi voinut kaataa kanteen näillä faktoilla. Oikeudesta sitten selvisi, että istunnossa ei oltu todellisuudessa uhattu kanteen kaatamisella, vaan koko juttu oli peräisin Krookilta itseltään. Asianhoitaja yritti selvittää asiaa Krookin kanssa, mutta tämä ilmoitti hänelle vain, ettei keskustele hänen kanssaan......

    Niinkö se poika sanoi? Ettet vaan vääristelisi.....


   • Monteopuolella näyttää olevan vaikeuksia rikosoikeuden tulkinnassa. Käsitykseni ja kokemukseni mukaan rikosoikeus on niiden oikeussäännösten kokonaisuus, jotka määrittävät ne rikostyypit, jotka oikeusjärjestelmän mukaan on rikoksiksi katsottavat ja määrittävät niihin liittyvät rikosoikeudelliset seuraamukset. Rikosoikeushan on lainkäytön tarpeita palveleva tiede, jonka alituinen kosketus käytännölliseen oikeuselämään vaikuttaa hedelmöittävästi.

    Toisin kuin kantava osapuoli luulee, rikosoikeuden kohteena ei ole yksityinen henkilö suhteissaan toisiin henkilöihin, vaan suhteessa VALTIOOON. Mitä olen lukenut vanhoista oikeuskäsitteistä, niin mieleen tulee roomalainen lääkäri Lomproso, jonka mielipiteen mukaan on olemassa synnynnäinen rikoksentekijä. Hänen oppinsa on kuitenkin nykyään hylätty.

    Kuitenkin ennenkuin valtiovalta voi ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin, täytyy olla olemassa rikos. Muinaiset roomalaiset sanoivat keisari Nerollekin, että nulla peena sine leeke. Nero poltti Rooman ja soitteli viulua. Roomalaiset koettivat kertoa Nerolle, että rangaistuksen käsitettä määrättäessä on ohjetta antavana positiivinen oikeus. Tämäkin näyttää olevan kantavalle osapuolella liian vaikea ymmärtää. Samoin näyttää jääneen käsittämättä, että rangaistuksella on repsessiivinen luonne ja vahingonkorvauksella vain reparatiivinen. Rikoksen opjektiviseen puoleen kuuluu tietoinen (meetveeten) inhimmillinen teko joka voi olla joko positiivinen tai nekatiivinen.
    Kaiken edellä lausumani valossa Neiti on syytön, MOT. Halutessaan hänen ei tarvitse käräjissä tehdä muuta kuin vastata puheenhoitajan kysymykseen onko hän se, jota syytetään ja kiistää syylliyytensä..
    Tietysti hän vaatinee oikeudenkäyntikulunsa kantavalta. Kantavapuoli joutuu taass naurunalaiseksikin.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Monteopuolella näyttää olevan vaikeuksia rikosoikeuden tulkinnassa. Käsitykseni ja kokemukseni mukaan rikosoikeus on niiden oikeussäännösten kokonaisuus, jotka määrittävät ne rikostyypit, jotka oikeusjärjestelmän mukaan on rikoksiksi katsottavat ja määrittävät niihin liittyvät rikosoikeudelliset seuraamukset. Rikosoikeushan on lainkäytön tarpeita palveleva tiede, jonka alituinen kosketus käytännölliseen oikeuselämään vaikuttaa hedelmöittävästi.

    Toisin kuin kantava osapuoli luulee, rikosoikeuden kohteena ei ole yksityinen henkilö suhteissaan toisiin henkilöihin, vaan suhteessa VALTIOOON. Mitä olen lukenut vanhoista oikeuskäsitteistä, niin mieleen tulee roomalainen lääkäri Lomproso, jonka mielipiteen mukaan on olemassa synnynnäinen rikoksentekijä. Hänen oppinsa on kuitenkin nykyään hylätty.

    Kuitenkin ennenkuin valtiovalta voi ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin, täytyy olla olemassa rikos. Muinaiset roomalaiset sanoivat keisari Nerollekin, että nulla peena sine leeke. Nero poltti Rooman ja soitteli viulua. Roomalaiset koettivat kertoa Nerolle, että rangaistuksen käsitettä määrättäessä on ohjetta antavana positiivinen oikeus. Tämäkin näyttää olevan kantavalle osapuolella liian vaikea ymmärtää. Samoin näyttää jääneen käsittämättä, että rangaistuksella on repsessiivinen luonne ja vahingonkorvauksella vain reparatiivinen. Rikoksen opjektiviseen puoleen kuuluu tietoinen (meetveeten) inhimmillinen teko joka voi olla joko positiivinen tai nekatiivinen.
    Kaiken edellä lausumani valossa Neiti on syytön, MOT. Halutessaan hänen ei tarvitse käräjissä tehdä muuta kuin vastata puheenhoitajan kysymykseen onko hän se, jota syytetään ja kiistää syylliyytensä..
    Tietysti hän vaatinee oikeudenkäyntikulunsa kantavalta. Kantavapuoli joutuu taass naurunalaiseksikin.

    No mutta sittenhän kaikki ovat menossa hyvillä mielin sinne oikeuteen. Jos kopsakka Neiti voittaa, niin ainakin päästään koko "monteosuvun" voimin näkemään tämä häikäiseväksi kehumasi taitava juristi koko ylväydessään. Etenkin nuo miespuoliset "monteosukulaiset" odottavat tätä kohtaamista ja haluavat todentaa sen, viekö Neiti tosiaan mieheltä jalat alta kuten olet kuvaillut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No mutta sittenhän kaikki ovat menossa hyvillä mielin sinne oikeuteen. Jos kopsakka Neiti voittaa, niin ainakin päästään koko "monteosuvun" voimin näkemään tämä häikäiseväksi kehumasi taitava juristi koko ylväydessään. Etenkin nuo miespuoliset "monteosukulaiset" odottavat tätä kohtaamista ja haluavat todentaa sen, viekö Neiti tosiaan mieheltä jalat alta kuten olet kuvaillut.

    Kai kaatuneille jä'rjestetään joukkohautaus .


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Kai kaatuneille jä'rjestetään joukkohautaus .

    Kohta tiedät ja näet vähän muutakin.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Kai kaatuneille jä'rjestetään joukkohautaus .

    Lopetahan tuo oikeiden herastuomareiden halventaminen. Kukaan oikea sellainen ei tekisi tuollaista. Väität istuvasi jatkuvasti oikeudenkäynneissä joissa Krook voittaa juttujaan. Tuomiopiirissä ei montaa herastuomaria ole ja siksi asetat epäilyksiä muutaman ihmisen päälle.


  • Miksi Krook neuvotteli päämieheltään salaa sovinnosta jo ennen valmisteluistuntoa? Hyvä että Teittinen kuitenkin paljasti asian.

   • Onpa Teittinen toiminut asiassa muuten miten tahansa, hän on pysynyt aina lojaalina päämiehelleen. Samaa ei todellakaan voi sanoa Krookista. Teittinen ei suostunut Herttuaisen nimeämänä todistajana toimiessakaan lausumaan asioista, jotka voisivat koitua haitaksi Autereelle.


  • Miksi Suvi Krook kirjoitti 20.2.2015, eli valmisteluistunnon ja sopimuksen solmimisen JÄLKEEN näin:

   "Hej,

   Miten käräjätuomarin kanssa asiat edenneet? Kaikki lähetetty aineisto on tullut myös mulle ja Teittiselle. Paitsi kirjelmä uusista todistajista. Tarkotus oli kun kyseessä oli vasta valmisteluistunto että nimeän uudet todistajat. Kerkiää vielä kyllä ja samoin yksityiskohtanen selvitys vahingonkorvauksista."

   • Teon rankaistavauus etellyttää, että on olemassa teon kieltävä normi, joka tekee sen oikeutenvastaiseksi. Sellaista normiahan ei monteojutussa ole olemassakaan. Rankaistusuhkat ilmaisevat vain sen mitä ei saa tehdä, vaan ei sitä mitä on tehtävä. Näin minun järjenjuoksuni mukaan. En morkkaa herastuomareita, koska he eivät ole herrastuomareita minun laillani.


   • Kannatta kysellä noita asioita asianhoitajalta. Hoitsuhan rupesi aiesopua rikkomaan jo heti sen solmimispäivänä. Hoitsu oli suoraan tuomariin yhteydessä, ohi Krookin, joten kyseleppä sieltä miten se uuden turhan riitelyn aloittaminen on kannattanut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kannatta kysellä noita asioita asianhoitajalta. Hoitsuhan rupesi aiesopua rikkomaan jo heti sen solmimispäivänä. Hoitsu oli suoraan tuomariin yhteydessä, ohi Krookin, joten kyseleppä sieltä miten se uuden turhan riitelyn aloittaminen on kannattanut.

    Miksi Krook sanoi valmisteluistunnon ja aiesopimuksen solmimisen JÄLKEEN, että todistelun ja vahingonkorvausvaatimuksen ehtii vielä lisätä?

    Ei hoitsulta tarvi kysellä Krookin viesteistä ja tarkoituksista, vaan Krookinhan se täytyy pystyä kertomaan, oikeudessakin.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Teon rankaistavauus etellyttää, että on olemassa teon kieltävä normi, joka tekee sen oikeutenvastaiseksi. Sellaista normiahan ei monteojutussa ole olemassakaan. Rankaistusuhkat ilmaisevat vain sen mitä ei saa tehdä, vaan ei sitä mitä on tehtävä. Näin minun järjenjuoksuni mukaan. En morkkaa herastuomareita, koska he eivät ole herrastuomareita minun laillani.

    Olet antanut ymmärtää ratkovasi juttuja lautamiehenä, siis herastuomarina, käräjäoikeudessa, jossa Krook toimii. Nyt on aika selvittää se, kuka lautamiehistä/herastuomareista olet. Halvennat kirjoituksillasi herastuomareita ja viet uskottavuutta oikeuslaitoksen toiminnalta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miksi Krook sanoi valmisteluistunnon ja aiesopimuksen solmimisen JÄLKEEN, että todistelun ja vahingonkorvausvaatimuksen ehtii vielä lisätä?

    Ei hoitsulta tarvi kysellä Krookin viesteistä ja tarkoituksista, vaan Krookinhan se täytyy pystyä kertomaan, oikeudessakin.

    Miten kukaan voi lisätä mitään aiesopuun, kun asianhoitaja ilmoitti heti purkavansa aiesovun. Kyselehän hoitsulta, paljonko tämä tappelun käynnistäminen toi lisää etua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten kukaan voi lisätä mitään aiesopuun, kun asianhoitaja ilmoitti heti purkavansa aiesovun. Kyselehän hoitsulta, paljonko tämä tappelun käynnistäminen toi lisää etua.

    No mitähän se Krook olisi siihen aiesopuun lisäilllyt? Autereen ja Teittisen mukaan ei mitään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten kukaan voi lisätä mitään aiesopuun, kun asianhoitaja ilmoitti heti purkavansa aiesovun. Kyselehän hoitsulta, paljonko tämä tappelun käynnistäminen toi lisää etua.

    Sorry vaan Neiti, mutta sinä kirjoiti tuon viestisi sen jälkeen kun asiakkaasi oli jo ilmoittanut tuomarille, ettei voi hyväksyä noin vahingollista ja niissä olosuhteissa tehtyä sopimusta. Keksihän siis uusi selitys.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet antanut ymmärtää ratkovasi juttuja lautamiehenä, siis herastuomarina, käräjäoikeudessa, jossa Krook toimii. Nyt on aika selvittää se, kuka lautamiehistä/herastuomareista olet. Halvennat kirjoituksillasi herastuomareita ja viet uskottavuutta oikeuslaitoksen toiminnalta.

    Älä sinä puhu paskaa, herrastuomari on kokonaan eri asia kuin tavallinen lautapää, meitä mon valtakunnassa elossa enää vain kaksi minun lisäksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sorry vaan Neiti, mutta sinä kirjoiti tuon viestisi sen jälkeen kun asiakkaasi oli jo ilmoittanut tuomarille, ettei voi hyväksyä noin vahingollista ja niissä olosuhteissa tehtyä sopimusta. Keksihän siis uusi selitys.

    Niin, hoitsuhan voi edelleenkin miettiä mitä etua monteosuku sai hoitsun riitautettua aiesovun, vai menikö hoitsu käynnistämä, monen vuoden kallis ja turha oikeustaistelu taloudellisesti pahasti miinukselle? Isot rahat olisivat säästyneet jos hoitsu ei olisi käynnistänyt turhaa tappelua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin, hoitsuhan voi edelleenkin miettiä mitä etua monteosuku sai hoitsun riitautettua aiesovun, vai menikö hoitsu käynnistämä, monen vuoden kallis ja turha oikeustaistelu taloudellisesti pahasti miinukselle? Isot rahat olisivat säästyneet jos hoitsu ei olisi käynnistänyt turhaa tappelua.

    Neiti saa ihan itse miettiä mitä hänen ketkuilustaan aiheutui.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Neiti saa ihan itse miettiä mitä hänen ketkuilustaan aiheutui.

    Mitäpä miettimistä selvässä jutussa on. Tässä tapauksessa on totuus, että laiminlyönnin oikeudellista relevanssia ei aseteta riippuvaksi yksinomaan oikeusvelvollisuuden erityisyydestä. Täytyy siis tutkia onko velvollisuus seurauksen estämiseen konkreettisissa olosuhteissa ollut siinä määrin intensiivinen että rikosoikeudellinen vastuu seurauksesta on oikeustajunnan mukainen. Minun kehittyneen oikeustajuni ja kokemukseni mukaan rikosoikeudellista vastuuta ei Neidille voida langettaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet antanut ymmärtää ratkovasi juttuja lautamiehenä, siis herastuomarina, käräjäoikeudessa, jossa Krook toimii. Nyt on aika selvittää se, kuka lautamiehistä/herastuomareista olet. Halvennat kirjoituksillasi herastuomareita ja viet uskottavuutta oikeuslaitoksen toiminnalta.

    Koetappa selevittää, minä en antautu hioerottavaksi.


   • Herrastuomari kirjoitti:

    Koetappa selevittää, minä en antautu hioerottavaksi.

    Selvitykseen menee.


  • Ilmeisesti kantaja uskoo, että uuden jutun yhteydessä aiesopimus purkautuu ja vuosi sitten tehty uusi sovinto purkaantuisi samalla ja päästää riitelemään alkuperäistä kannetta ?

   • Tuskinpa on siinä vaiheessa intressiä enää tapella autokauppiaan kanssa kun Krook joutuu vastuuseen. Jo alunperin kantajan puolelta todettiin myöskin se, että Krookin laskua ei hyväksytä Autereenkaan maksettavaksi. Sitä ei pidä joutua maksamaan kenenkään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuskinpa on siinä vaiheessa intressiä enää tapella autokauppiaan kanssa kun Krook joutuu vastuuseen. Jo alunperin kantajan puolelta todettiin myöskin se, että Krookin laskua ei hyväksytä Autereenkaan maksettavaksi. Sitä ei pidä joutua maksamaan kenenkään.

    Teittinen lienee lausunut totuuden kantelijasta oikeudessa, pojan facebookista....... Kaiken huipuksi AA Teittinen on kirjoittanut törkeästi oikeudelle 6.8.2015 laatimassaan lausumassa seuraavaa:
    ”Lopuksi todetaan, että vastaajan käsityksen mukaan kantaja haluaa salata asiassa jotakin ja estää auton asianmukaisen tutkimisen, koska ei anna autoa tutkittavaksi ja korjattavaksi.
    Tämä seikka ilmenee jo siitä, että kantaja yrittää päästä irti kaikilla mahdollisilla tavoilla käräjäoikeudessa tehdystä sopimuksesta.”


   • Anonyymi kirjoitti:

    Teittinen lienee lausunut totuuden kantelijasta oikeudessa, pojan facebookista....... Kaiken huipuksi AA Teittinen on kirjoittanut törkeästi oikeudelle 6.8.2015 laatimassaan lausumassa seuraavaa:
    ”Lopuksi todetaan, että vastaajan käsityksen mukaan kantaja haluaa salata asiassa jotakin ja estää auton asianmukaisen tutkimisen, koska ei anna autoa tutkittavaksi ja korjattavaksi.
    Tämä seikka ilmenee jo siitä, että kantaja yrittää päästä irti kaikilla mahdollisilla tavoilla käräjäoikeudessa tehdystä sopimuksesta.”

    Tuohan oli todella törkeää vastaajapuolelta, jolle oli ehdotettu muun muassa puolueettomimman asiantuntijan eli HTT-tavarantarkastajan tekemää tarkastusta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuohan oli todella törkeää vastaajapuolelta, jolle oli ehdotettu muun muassa puolueettomimman asiantuntijan eli HTT-tavarantarkastajan tekemää tarkastusta.

    Mitä HTT-tavarantarkastaja olisi tarkastanut Monteoromusta? Mielenkiintoista kuulla tämäkin venkoilu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä HTT-tavarantarkastaja olisi tarkastanut Monteoromusta? Mielenkiintoista kuulla tämäkin venkoilu.

    Mitähän ne HTT-tavarantarkastajat yleensä tekevät, onko vaikeuksia käsittää...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitähän ne HTT-tavarantarkastajat yleensä tekevät, onko vaikeuksia käsittää...

    Ei mitään auton kuntotarkistuksia, ei myöskään huoltoja. Jälleen kantelija täysin pihalla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei mitään auton kuntotarkistuksia, ei myöskään huoltoja. Jälleen kantelija täysin pihalla.

    Kyllä tekevät ajoneuvojen tarkastuksia. AA Holmberg teki vastaajapuolelle ehdotuksen HTT-tavarantarkastajan tekemästä tarkastuksesta siinä vaiheessa kun myyjän osoittamat korjaamot olivat kieltäytyneet ottamasta autoa vastaan. Toisena vaihtoehtona tarjottiin auton käyttämistä tutkittavana merkkiliikkeessä, jossa tiedettiin auton vika/korjaushistoria. Korjauspaikka olisi sovittu erikseen. Ei käynyt vastaajapuolelle sekään


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei mitään auton kuntotarkistuksia, ei myöskään huoltoja. Jälleen kantelija täysin pihalla.

    Neiti näkyy olevan itse ihan pihalla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä tekevät ajoneuvojen tarkastuksia. AA Holmberg teki vastaajapuolelle ehdotuksen HTT-tavarantarkastajan tekemästä tarkastuksesta siinä vaiheessa kun myyjän osoittamat korjaamot olivat kieltäytyneet ottamasta autoa vastaan. Toisena vaihtoehtona tarjottiin auton käyttämistä tutkittavana merkkiliikkeessä, jossa tiedettiin auton vika/korjaushistoria. Korjauspaikka olisi sovittu erikseen. Ei käynyt vastaajapuolelle sekään

    Täyttä sontaa.... Voihan ne hinta-arvion antaa.... Lasku tarkastuksesta 2000-4000 euroa raportteineen... Olisihan asianhoitaja saanut Monteoromun viedä ihan mihin haluaa tutkittavaksi.... Mikään ei kelvannut, automyyjän lailliset oikeudet estettiin.... Lopputulos tiedetään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Teittinen lienee lausunut totuuden kantelijasta oikeudessa, pojan facebookista....... Kaiken huipuksi AA Teittinen on kirjoittanut törkeästi oikeudelle 6.8.2015 laatimassaan lausumassa seuraavaa:
    ”Lopuksi todetaan, että vastaajan käsityksen mukaan kantaja haluaa salata asiassa jotakin ja estää auton asianmukaisen tutkimisen, koska ei anna autoa tutkittavaksi ja korjattavaksi.
    Tämä seikka ilmenee jo siitä, että kantaja yrittää päästä irti kaikilla mahdollisilla tavoilla käräjäoikeudessa tehdystä sopimuksesta.”

    Jos autoa oli mahdoton korjata niin eihän aiesopimuksesta pitäisi olla mitään riskiä kantajalle. Jos paja ei olisi saanut autoa kuntoon niin kantajalla olisi ollut valtit kädessä. Eikö vain ? Sopimuksen noudattaminen olisi ollut järkevää. Krook viritti hyvän ansan vastajalle mutta se jäi käyttämättä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos autoa oli mahdoton korjata niin eihän aiesopimuksesta pitäisi olla mitään riskiä kantajalle. Jos paja ei olisi saanut autoa kuntoon niin kantajalla olisi ollut valtit kädessä. Eikö vain ? Sopimuksen noudattaminen olisi ollut järkevää. Krook viritti hyvän ansan vastajalle mutta se jäi käyttämättä.

    Vai ansa se nyt olikin. Keksihän parempi vitsi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Täyttä sontaa.... Voihan ne hinta-arvion antaa.... Lasku tarkastuksesta 2000-4000 euroa raportteineen... Olisihan asianhoitaja saanut Monteoromun viedä ihan mihin haluaa tutkittavaksi.... Mikään ei kelvannut, automyyjän lailliset oikeudet estettiin.... Lopputulos tiedetään.

    350-400 euroa olisi ottanut HTT-tavarantarkastaja kun olisi tutkinut auton ja todentanut viat. Tämä jo AA Holmbergin aikana suoraan tavarantarkastajalta selvitettiin.

    Käytettiinhän se auto myös tutkittavana.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos autoa oli mahdoton korjata niin eihän aiesopimuksesta pitäisi olla mitään riskiä kantajalle. Jos paja ei olisi saanut autoa kuntoon niin kantajalla olisi ollut valtit kädessä. Eikö vain ? Sopimuksen noudattaminen olisi ollut järkevää. Krook viritti hyvän ansan vastajalle mutta se jäi käyttämättä.

    Mitenhän se olikaan tämä "mun velvollisuus on----- mittaristonvaihto, kustantaa, maksaa se".... Valehteliko Autere oikeudelle? Ja oliko Sampsa mukana?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitenhän se olikaan tämä "mun velvollisuus on----- mittaristonvaihto, kustantaa, maksaa se".... Valehteliko Autere oikeudelle? Ja oliko Sampsa mukana?

    Jos Krook kertoo oikeudenkäynnissä toista kuin Autere ja Teittinen aiemmassa, menee kyllä mielenkiintoiseksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos Krook kertoo oikeudenkäynnissä toista kuin Autere ja Teittinen aiemmassa, menee kyllä mielenkiintoiseksi.

    Autere, Teittinen ja Krook puhuvat kaikki samasta sopimuksesta ja sitä koskevista neuvotteluista ja he kaikki ovat sopimuksen allekirjoittajia. Näin ollen kertomusten täytyy olla smanlaiset tai...
    "Perätön lausuma tuomioistuimessa tarkoittaa väärien tietojen antamista tai oikeiden tietojen salaamista ilman laillista syytä tuomioistuimessa. Rikokseksi katsottavan teon rangaistavuudella pyritään turvaamaan totuuden esilletulo oikeudenkäytössä." (RL 15:1)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos autoa oli mahdoton korjata niin eihän aiesopimuksesta pitäisi olla mitään riskiä kantajalle. Jos paja ei olisi saanut autoa kuntoon niin kantajalla olisi ollut valtit kädessä. Eikö vain ? Sopimuksen noudattaminen olisi ollut järkevää. Krook viritti hyvän ansan vastajalle mutta se jäi käyttämättä.

    Jos sopimuksen sisältö oli tosiaan tuo, lähdetään tutkituttamaan aikaisemmassa oikeudenkäynnissä annettuja lausumia. Silloinhan Krook olisi hyvä todistaja autojutun vastaajapuolen oikeudelle valehtelusta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos sopimuksen sisältö oli tosiaan tuo, lähdetään tutkituttamaan aikaisemmassa oikeudenkäynnissä annettuja lausumia. Silloinhan Krook olisi hyvä todistaja autojutun vastaajapuolen oikeudelle valehtelusta.

    Eli juttu voi olla Krookin pelastus ja samalla Autereen tuho?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Autere, Teittinen ja Krook puhuvat kaikki samasta sopimuksesta ja sitä koskevista neuvotteluista ja he kaikki ovat sopimuksen allekirjoittajia. Näin ollen kertomusten täytyy olla smanlaiset tai...
    "Perätön lausuma tuomioistuimessa tarkoittaa väärien tietojen antamista tai oikeiden tietojen salaamista ilman laillista syytä tuomioistuimessa. Rikokseksi katsottavan teon rangaistavuudella pyritään turvaamaan totuuden esilletulo oikeudenkäytössä." (RL 15:1)

    Sampsa pitää ehdottomasti kuulla uudelleen tässä Krookin asiassa. Jos kertoo sopimuksen sisällöstä tuollaista, niin silloinhan aiesopimusasian pääkäsittelyssä on vastaajapuoli valehdellut oikeudelle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sampsa pitää ehdottomasti kuulla uudelleen tässä Krookin asiassa. Jos kertoo sopimuksen sisällöstä tuollaista, niin silloinhan aiesopimusasian pääkäsittelyssä on vastaajapuoli valehdellut oikeudelle.

    Käypä puhuttamassa Samppaa, taitaa nakata sinut kartanolle. Mitä witun "keskustelua" yämäö palsta on, samojen asioiiden jauhamista vuodesta toiseen. Tehnee hyvää kantavan puolen henkiselle vinvoinnille. Kun tehtiin tuppikauppa ja turpiin tulee käräjilläkin.


  • "Toisena vaihtoehtona tarjottiin auton käyttämistä tutkittavana merkkiliikkeessä, jossa tiedettiin auton vika/korjaushistoria. Korjauspaikka olisi sovittu erikseen. Ei käynyt vastaajapuolelle sekään".

   Miksi kantelija ei tutkituttanut Monteotansa ihan missä haluaa?

   • pojan facebookista....... Kaiken huipuksi AA Teittinen on kirjoittanut törkeästi oikeudelle 6.8.2015 laatimassaan lausumassa seuraavaa:
    ”Lopuksi todetaan, että vastaajan käsityksen mukaan kantaja haluaa salata asiassa jotakin ja estää auton asianmukaisen tutkimisen, koska ei anna autoa tutkittavaksi ja korjattavaksi.
    Tämä seikka ilmenee jo siitä, että kantaja yrittää päästä irti kaikilla mahdollisilla tavoilla käräjäoikeudessa tehdystä sopimuksesta.”


   • Kyllähän se myöskin tutkitutettiin korjausliikkeessä ja katsastusasemalla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllähän se myöskin tutkitutettiin korjausliikkeessä ja katsastusasemalla.

    Niin ja Autere soitti sitten korjausliikkeeseen ja kyseli että miten siellä voidaan MUKA todeta ne viat 😄


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin ja Autere soitti sitten korjausliikkeeseen ja kyseli että miten siellä voidaan MUKA todeta ne viat 😄

    Kieltäytyikö asianhoitaja viemästä Monteota myös tähän korjausliikkeeseen? Autere olisi varmaan mielellään maksanut osan korjauskuluista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kieltäytyikö asianhoitaja viemästä Monteota myös tähän korjausliikkeeseen? Autere olisi varmaan mielellään maksanut osan korjauskuluista.

    Ei kieltäytynyt.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei kieltäytynyt.

    Helevetinmoinen meteli vanhasta autonreuhkasta, vuositolokulla jaksavat hieroa asiaa. Vielä lopuksi ottavat käräjillä Krookilta turpaansa. Tai eihän se paskanjauhaminen kantavalta siihenkään lopu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kieltäytyikö asianhoitaja viemästä Monteota myös tähän korjausliikkeeseen? Autere olisi varmaan mielellään maksanut osan korjauskuluista.

    Kantajapuolihan nimenomaan toimitti auton tutkittavaksi korjaamolle. Myyjä ei ollut pyytänyt osoittamiltaan korjaamoilta vikojen tutkimista vaan itse määräämiään pikkutoimenpiteitä.


  • Kommarit tulloo, helemat paukkuu.

  • Miksi asianhoitaja ei korjauttanut Monteoromua mieleisessään korjaamossa? Niinhän muutkin käytettyjen romujen omistajat tekevät. Joppari oli vieläpä lupautunut kaveriksi laskua maksamaan.

   • Eipä aikonut jobbari muuta kuin vaihdattaa mittariston ja asennuttaa lohkolämmittimen.


   • Miksihän sitä ei korjauteta autoa, jota oli jo yhdeksän kertaa yritetty korjauttaa.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miksihän sitä ei korjauteta autoa, jota oli jo yhdeksän kertaa yritetty korjauttaa.....

    Taisi Teittinen olla oikeassa lausunnossaan, kantelija halusi vaan kieroilla, tapella ja purkaa kaupan. Ei aikomustakaan suostua auton tutkimiseen, korjaamiseen jne. Todisteet ovat selvät.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Taisi Teittinen olla oikeassa lausunnossaan, kantelija halusi vaan kieroilla, tapella ja purkaa kaupan. Ei aikomustakaan suostua auton tutkimiseen, korjaamiseen jne. Todisteet ovat selvät.

    Esitä ne todisteesi oikeudelle jos pystyt. Kantaja esittää vastatodisteet, eli todistaa asian olevan päinvastoin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Esitä ne todisteesi oikeudelle jos pystyt. Kantaja esittää vastatodisteet, eli todistaa asian olevan päinvastoin.

    Asianhoitajahan on tärkeimmät todisteet toimittanut oikeudelle, Teittisen kautta. Joko kaupanpurku tai automyyjä maksaa Monteon remontin täysimääräisesti ja uudenveroiseksi. Mihinkään muuhun ei suostuta, vaan venkoillaan. Tuloksena oli aiesopu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianhoitajahan on tärkeimmät todisteet toimittanut oikeudelle, Teittisen kautta. Joko kaupanpurku tai automyyjä maksaa Monteon remontin täysimääräisesti ja uudenveroiseksi. Mihinkään muuhun ei suostuta, vaan venkoillaan. Tuloksena oli aiesopu.

    Eipä ole sellaisia viestejä. Voit toki esittää ne oikeudessa jos sellaiset löydät.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianhoitajahan on tärkeimmät todisteet toimittanut oikeudelle, Teittisen kautta. Joko kaupanpurku tai automyyjä maksaa Monteon remontin täysimääräisesti ja uudenveroiseksi. Mihinkään muuhun ei suostuta, vaan venkoillaan. Tuloksena oli aiesopu.

    Mutta olipa mukava nähdä että Antti Aalto hyppäsi kuudenneksi ja kypärässä luki Mondeo! Onko hoitaja saanut ujutettua sen kaverinkin päähän?
    Kysyy: Herrastuomari


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mutta olipa mukava nähdä että Antti Aalto hyppäsi kuudenneksi ja kypärässä luki Mondeo! Onko hoitaja saanut ujutettua sen kaverinkin päähän?
    Kysyy: Herrastuomari

    Mutta selitäpä se, että miksi Krook neuvotteli päämieheltään salaa sovinnosta jo ennen valmisteluistuntoa?

    Oli hyvä että Teittinen kuitenkin paljasti asian.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mutta selitäpä se, että miksi Krook neuvotteli päämieheltään salaa sovinnosta jo ennen valmisteluistuntoa?

    Oli hyvä että Teittinen kuitenkin paljasti asian.

    Kai se jonkun pitää yhteyttä pitää vastapuoleen, muutenkin kuin antamalla todisteita joilla kanne kaatuu. Eiköhän kyseessä ole ihan normaali lakimiehen toiminta, asianhoitajalla ei ollut muuta kuin pohjaton tappelunhalu.
    Onko kantelija esittänyt automyyjälle koskaan tarjousta, jossa esitetään kantelijan oma osallistuminen Monteon mahdollisiinkorjauskustannuksiin? Vai onko ainoa vaatimus ollut kaupan purku, tai automyyjä maksaa korjauskulut täysimääräisesti itse?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kai se jonkun pitää yhteyttä pitää vastapuoleen, muutenkin kuin antamalla todisteita joilla kanne kaatuu. Eiköhän kyseessä ole ihan normaali lakimiehen toiminta, asianhoitajalla ei ollut muuta kuin pohjaton tappelunhalu.
    Onko kantelija esittänyt automyyjälle koskaan tarjousta, jossa esitetään kantelijan oma osallistuminen Monteon mahdollisiinkorjauskustannuksiin? Vai onko ainoa vaatimus ollut kaupan purku, tai automyyjä maksaa korjauskulut täysimääräisesti itse?

    Miksi Krook neuvotteli päämieheltään salaa Teittisen kanssa sovinnosta jo ennen valmisteluistuntoa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kai se jonkun pitää yhteyttä pitää vastapuoleen, muutenkin kuin antamalla todisteita joilla kanne kaatuu. Eiköhän kyseessä ole ihan normaali lakimiehen toiminta, asianhoitajalla ei ollut muuta kuin pohjaton tappelunhalu.
    Onko kantelija esittänyt automyyjälle koskaan tarjousta, jossa esitetään kantelijan oma osallistuminen Monteon mahdollisiinkorjauskustannuksiin? Vai onko ainoa vaatimus ollut kaupan purku, tai automyyjä maksaa korjauskulut täysimääräisesti itse?

    Lain mukaan myyjä korjauttaa myös käytetyn auton KSL:n mukaiset virheet ja ostaja saattaa joutua osallistumaan korjauskustannuksiin mikäli auto tulee muita vastaavanlaisia (ikä, ajokilometrit jne.) autoja parempaan kuntoon. Ostaja saa myöskin kieltäytyä auton korjaamisesta tavoilla joista aiheutuu hänelle kustannuksia. Silloin normaalitapauksessa hyvityksenä tulee kyseeseen hinnanalennus. Kun kuitenkin tässä tapauksessa oli kyseessä auto, jonka sähkövikaa ei kyetä paikallistamaan eikä siten luotettavasti korjaamaan, ei hinnanalennus tule kysymykseen.
    Kantajapuoli on toiminut asiassa aivan oikein. Mihinkään myyjän itse päättämiin osittaisiin korjauksiin ei autoa ole lain mukaan tullut viedä, vaan ollakseen oikeutettu korjauttamaan reklamoidut viat, tulee myyjän viipymättä lupautua ne korjaukset teettämään. On selvää että mikäli auto osoittautuisi virheettömäksi, ei mitään myyjän vastuita olisi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lain mukaan myyjä korjauttaa myös käytetyn auton KSL:n mukaiset virheet ja ostaja saattaa joutua osallistumaan korjauskustannuksiin mikäli auto tulee muita vastaavanlaisia (ikä, ajokilometrit jne.) autoja parempaan kuntoon. Ostaja saa myöskin kieltäytyä auton korjaamisesta tavoilla joista aiheutuu hänelle kustannuksia. Silloin normaalitapauksessa hyvityksenä tulee kyseeseen hinnanalennus. Kun kuitenkin tässä tapauksessa oli kyseessä auto, jonka sähkövikaa ei kyetä paikallistamaan eikä siten luotettavasti korjaamaan, ei hinnanalennus tule kysymykseen.
    Kantajapuoli on toiminut asiassa aivan oikein. Mihinkään myyjän itse päättämiin osittaisiin korjauksiin ei autoa ole lain mukaan tullut viedä, vaan ollakseen oikeutettu korjauttamaan reklamoidut viat, tulee myyjän viipymättä lupautua ne korjaukset teettämään. On selvää että mikäli auto osoittautuisi virheettömäksi, ei mitään myyjän vastuita olisi.

    Myyjälle pitää aina ANTAA MAHDOLLISUUS tarkistaa myymänsä, vikaiseksi väitetty tuote. Se mikä sitten on mahdollinen lopputulos, on ihan toissijainen juttu. Asianhoitaja teki RATKAISEVAN virheen estäessään myyjän lain mukaiset oikeudet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lain mukaan myyjä korjauttaa myös käytetyn auton KSL:n mukaiset virheet ja ostaja saattaa joutua osallistumaan korjauskustannuksiin mikäli auto tulee muita vastaavanlaisia (ikä, ajokilometrit jne.) autoja parempaan kuntoon. Ostaja saa myöskin kieltäytyä auton korjaamisesta tavoilla joista aiheutuu hänelle kustannuksia. Silloin normaalitapauksessa hyvityksenä tulee kyseeseen hinnanalennus. Kun kuitenkin tässä tapauksessa oli kyseessä auto, jonka sähkövikaa ei kyetä paikallistamaan eikä siten luotettavasti korjaamaan, ei hinnanalennus tule kysymykseen.
    Kantajapuoli on toiminut asiassa aivan oikein. Mihinkään myyjän itse päättämiin osittaisiin korjauksiin ei autoa ole lain mukaan tullut viedä, vaan ollakseen oikeutettu korjauttamaan reklamoidut viat, tulee myyjän viipymättä lupautua ne korjaukset teettämään. On selvää että mikäli auto osoittautuisi virheettömäksi, ei mitään myyjän vastuita olisi.

    Miksei hoitaja joeajanut autosa? Mitäpä näillä keleillä lohkolämmitintä tartteekaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myyjälle pitää aina ANTAA MAHDOLLISUUS tarkistaa myymänsä, vikaiseksi väitetty tuote. Se mikä sitten on mahdollinen lopputulos, on ihan toissijainen juttu. Asianhoitaja teki RATKAISEVAN virheen estäessään myyjän lain mukaiset oikeudet.

    Myyjälle annettiin mahdollisuus tarkistaa ja tarkistuttaa myymänsä vikainen tuote. Auto vietiin myyjälle ja se olisi jätetty hänelle, mutta myyjä ilmoitti, ettei ole missään vastuussa mistään kyseisessä autossa ilmenevistä vioista. Tämän jälkeen myyjälle soitettiin, että hänen täytyy järjestää vikojen tutkiminen ja korjaaminen, mutta myyjä kieltäytyi jälleen. Kuluttajaneuvojan puututtua asiaan myyjä ilmoitti haluavansa korjauttaa auton ja että viat pitää paikallistaa. Kuitenkaan hän ei ollut tilannut korjaamoilta muuta kuin pari itse päättämäänsä korjaustoimenpidettä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myyjälle annettiin mahdollisuus tarkistaa ja tarkistuttaa myymänsä vikainen tuote. Auto vietiin myyjälle ja se olisi jätetty hänelle, mutta myyjä ilmoitti, ettei ole missään vastuussa mistään kyseisessä autossa ilmenevistä vioista. Tämän jälkeen myyjälle soitettiin, että hänen täytyy järjestää vikojen tutkiminen ja korjaaminen, mutta myyjä kieltäytyi jälleen. Kuluttajaneuvojan puututtua asiaan myyjä ilmoitti haluavansa korjauttaa auton ja että viat pitää paikallistaa. Kuitenkaan hän ei ollut tilannut korjaamoilta muuta kuin pari itse päättämäänsä korjaustoimenpidettä.

    Eikö se mene millään hoitsun kaaliin, että myyjän luokse ei lainmukaan mennä kavereiden ja hoitsujen laatiman vikalistan kanssa ja vaadita automyyjää korjaamaan omaan piikkiinsä kaikki itse tehdyn vikaluettelon viat. Poika kertoo facebookissa selkeästi tästä törkeästä ja lainvastaisesta menettelystä. Vai olisi automyyjän pitänyt suostua heti kantelijan kaikkiin vaatimuksiin, ilman ehtoja.......... Useat henkilöt totesivat minulle, että myyjä on vastuussa tällaisista asioista ja kehottivat minua menemään reklamoimaan hänelle auton vioista. Menin sitten muiden kannustamana Autereen liikkeeseen reklamoimaan, jolloin Autere ilmoitti minulle, ettei ole missään vastuussa tässä autossa ilmenevistä vioista....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikö se mene millään hoitsun kaaliin, että myyjän luokse ei lainmukaan mennä kavereiden ja hoitsujen laatiman vikalistan kanssa ja vaadita automyyjää korjaamaan omaan piikkiinsä kaikki itse tehdyn vikaluettelon viat. Poika kertoo facebookissa selkeästi tästä törkeästä ja lainvastaisesta menettelystä. Vai olisi automyyjän pitänyt suostua heti kantelijan kaikkiin vaatimuksiin, ilman ehtoja.......... Useat henkilöt totesivat minulle, että myyjä on vastuussa tällaisista asioista ja kehottivat minua menemään reklamoimaan hänelle auton vioista. Menin sitten muiden kannustamana Autereen liikkeeseen reklamoimaan, jolloin Autere ilmoitti minulle, ettei ole missään vastuussa tässä autossa ilmenevistä vioista....

    Missä kohtaa se poika sanoo tuossa, että hänellä oli hoitsujen ja kavereiden laatima vikalista mukanaan ja että hän vaati myyjää korjauttamaan omalla kustannuksella kaikki viat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikö se mene millään hoitsun kaaliin, että myyjän luokse ei lainmukaan mennä kavereiden ja hoitsujen laatiman vikalistan kanssa ja vaadita automyyjää korjaamaan omaan piikkiinsä kaikki itse tehdyn vikaluettelon viat. Poika kertoo facebookissa selkeästi tästä törkeästä ja lainvastaisesta menettelystä. Vai olisi automyyjän pitänyt suostua heti kantelijan kaikkiin vaatimuksiin, ilman ehtoja.......... Useat henkilöt totesivat minulle, että myyjä on vastuussa tällaisista asioista ja kehottivat minua menemään reklamoimaan hänelle auton vioista. Menin sitten muiden kannustamana Autereen liikkeeseen reklamoimaan, jolloin Autere ilmoitti minulle, ettei ole missään vastuussa tässä autossa ilmenevistä vioista....

    Kuules lupalakinainen, kun se mitä myyjän olisi kuulunut korjauttaa ja miten hänen olisi tullut toimia ollakseen oikeutettu korjauksiin, olisi ratkaistu siellä oikeudessa, mutta sinä raukkamaisesti estit oikeudenkäynnin yhdessä vastapuolen kanssa junailemallasi sopimuksella. Sinä et siis ole mikään ratkaisemaan kyseistä asiaa, etkä voi oikeudessa omassa asiassassi lähteä perustamaan mitään omille laintulkinnoillesi. Koikeilla toki voit sitäkin, mutta oikeus ei tule perustamaan päätöstään sinun spekulaatioillesi.


  • Siis koskeeko tämä koko ketju jotakin epäonnistunutta autokauppaa. Ei ole todellista.

   • Ei, vaan kalajokisen lakinaisen toimintaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei, vaan kalajokisen lakinaisen toimintaa.

    Neiti näppäsi sopimuksen, joka piti korkeinta myöten. Autokauppaan sotkerutunut nainen täällä' vain purkaa katkeruuttaan. Poika tuntuu olevan täysin talutusnarussa eikä' älynnyt edes käyvä kojeajolla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei, vaan kalajokisen lakinaisen toimintaa.

    Mutta siis liittyen yhteen vaivaiseen autokauppaan. Selittäisikö joku ihan rautalangasta vääntämällä.


  • Automyyjä ei suostunut pojan vaatimuksiin kaikkien, kaikkien suvun ja kavereitten laatiman vikalistan mukaisiin korjauksiin, automyyjän piikkiin täysimääräisesti. No entäs sitten, poika kertoo facebookissa..... Sainpa sitten erään toisen tuttavani (myöhemmin tässä tekstissä asianhoitaja) selvittelemään asiaa mm. kuluttajaviranomaisten kautta ja sieltä todettiin, että ostajalla on oikeus vaatia kaupanpurkua myyjän kieltäydyttyä korjauksista. Tuota ennen olin saanut Wetteriltä arvion vikojen korjaamisesta ja sieltä oli ennen kaikkea kehotettu viemään asia viranomaisille. Kirjallinen reklamaatio ja kaupanpurkuvaatimus lähettiin myyjälle 22.9.2013.....

   Nyt oli kulutta-asiamiehellekkin kantelija valehdellut, kuten myöhemmin huomataan. Automyyjälle ei annettu lainmukaista oikeutta tarkistaa myymänsä auto, myöhemmin myös kuluttaja-asiamies ilmoitti kantelijalle tästä automyyjän oikeudesta.

   • Myyjältä vaadittiin ensin vikojen tutkituttamista ja korjauttamista, stten kuluttajaneuvonnan ohjeistuksella kaupanpurkua. Kun myyjä ei kaupanpurkuunkaan suostunut, sopi asianhoitaja kuluttajaoikeusneuvojan kanssa, että tämä yrittää vielä saada osapuolten välille aikaiseksi sovinnon. Kuluttajaoikeusneuvoja ilmoitti ettei myyjä suostu kaupanpurkuun ja ohjeisti ostajaosapuolta joko käyttämään autoa vielä myyjän nyt nimeämällä korjaamolla tai viemään asian Kuluttajariitalautakuntaan joka ratkaisisi kaupanpurkuasian. Noista vaihtoehdoista valittiin auton vieminen korjaamolle. Kuitenkin asianhoitajan soittaessa kyseiselle korjaamolle ilmeni että myyjä ei ollut tilannut korjaamolta vikojen tutkimista vaan itse päättämänsä korjaustoimet, eikä myyjä myöskään ollut kertonut korjaamolle totuutta auton vioista ja korjausyrityksistä. Asianhoitajalta totuuden kuultuaan korjaamon omistaja kieltäytyi ottamasta autoa vastaan ja enää kantaa koko asiaan.

    Kuluttajaneuvontaan ei ole valehdeltu yhtään mitään ja sen ohjeistuksen mukaan on kantajapuoli toiminut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myyjältä vaadittiin ensin vikojen tutkituttamista ja korjauttamista, stten kuluttajaneuvonnan ohjeistuksella kaupanpurkua. Kun myyjä ei kaupanpurkuunkaan suostunut, sopi asianhoitaja kuluttajaoikeusneuvojan kanssa, että tämä yrittää vielä saada osapuolten välille aikaiseksi sovinnon. Kuluttajaoikeusneuvoja ilmoitti ettei myyjä suostu kaupanpurkuun ja ohjeisti ostajaosapuolta joko käyttämään autoa vielä myyjän nyt nimeämällä korjaamolla tai viemään asian Kuluttajariitalautakuntaan joka ratkaisisi kaupanpurkuasian. Noista vaihtoehdoista valittiin auton vieminen korjaamolle. Kuitenkin asianhoitajan soittaessa kyseiselle korjaamolle ilmeni että myyjä ei ollut tilannut korjaamolta vikojen tutkimista vaan itse päättämänsä korjaustoimet, eikä myyjä myöskään ollut kertonut korjaamolle totuutta auton vioista ja korjausyrityksistä. Asianhoitajalta totuuden kuultuaan korjaamon omistaja kieltäytyi ottamasta autoa vastaan ja enää kantaa koko asiaan.

    Kuluttajaneuvontaan ei ole valehdeltu yhtään mitään ja sen ohjeistuksen mukaan on kantajapuoli toiminut.

    Pojan facebook....... Tuota ennen olin saanut Wetteriltä arvion vikojen korjaamisesta......
    Tarkastiko Wetteri Mondeon korjaamossaan?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pojan facebook....... Tuota ennen olin saanut Wetteriltä arvion vikojen korjaamisesta......
    Tarkastiko Wetteri Mondeon korjaamossaan?

    Montakin kertaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Montakin kertaa.

    Poika ei käyttänyt Monteon oston jälkeen autoa Wetterillä tutkittavana, tämäkin asia valehdeltiin. Vanhoja huoltokäyntejä, aikaisemman omistajan, yritettiin sepittää uusiksi tarinoiksi, valehdeltiin kulutta-asiamiehelle.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poika ei käyttänyt Monteon oston jälkeen autoa Wetterillä tutkittavana, tämäkin asia valehdeltiin. Vanhoja huoltokäyntejä, aikaisemman omistajan, yritettiin sepittää uusiksi tarinoiksi, valehdeltiin kulutta-asiamiehelle.....

    Ei ole missään vaiheessa sanottu kuluttajaoikeusneuvojalle että poika olisi käyttänyt autoa Wetterillä tutkittavana, vaan että edellinen omistaja oli sen tehnyt jo useampaankin kertaan. Kuluttajaneuvonnan tiedoissa kyllä lukee toisin kuin kuluttajaoikeusneuvojalle oli kerrottu. Poika kävi Wetterillä tällä kyseisellä Mondeolla, mutta sitä ei enää tutkittu erikseen, koska viat oli todettu jo edellisen omistajan aikana, eikä kukaan edes väittänyt niitä korjauttaneensa. AA Holmbergin aikana vastaajapuolelle ehdotettiin auton viemistä uudelleen tutkittavaksi Wetterille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole missään vaiheessa sanottu kuluttajaoikeusneuvojalle että poika olisi käyttänyt autoa Wetterillä tutkittavana, vaan että edellinen omistaja oli sen tehnyt jo useampaankin kertaan. Kuluttajaneuvonnan tiedoissa kyllä lukee toisin kuin kuluttajaoikeusneuvojalle oli kerrottu. Poika kävi Wetterillä tällä kyseisellä Mondeolla, mutta sitä ei enää tutkittu erikseen, koska viat oli todettu jo edellisen omistajan aikana, eikä kukaan edes väittänyt niitä korjauttaneensa. AA Holmbergin aikana vastaajapuolelle ehdotettiin auton viemistä uudelleen tutkittavaksi Wetterille.

    Poika kirjoittaa facebookssa...... Kun auton mukana tulleista huoltokuiteista oli selvinnyt, että autossa oli ilmennyt näitä samoja vikoja useamman vuoden ajalla ja oli käynyt hyvin selväksi, että myyjä ei tule toimimaan asiassa millään tavalla............

    Monteossa on ollut mukana huoltokuitteja, joista näkee että autoa on huollettu. Automyyjä on jättänyt nämä näkyville. Kantelija keksii sitten hoitsuineen ja kavereineen satuja, menee vaatimaan automyyjää remontoimaan Monteon uudenveroiseksi automyyjän laskuun.... Ei anna tutkittavaksi automyyjälle, ei käytä itse kuntotarkistuksessa, sepittää satuja vanhan huoltohistorian perusteella... Ei suostu yhteistyöhön myyjän kanssa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poika kirjoittaa facebookssa...... Kun auton mukana tulleista huoltokuiteista oli selvinnyt, että autossa oli ilmennyt näitä samoja vikoja useamman vuoden ajalla ja oli käynyt hyvin selväksi, että myyjä ei tule toimimaan asiassa millään tavalla............

    Monteossa on ollut mukana huoltokuitteja, joista näkee että autoa on huollettu. Automyyjä on jättänyt nämä näkyville. Kantelija keksii sitten hoitsuineen ja kavereineen satuja, menee vaatimaan automyyjää remontoimaan Monteon uudenveroiseksi automyyjän laskuun.... Ei anna tutkittavaksi automyyjälle, ei käytä itse kuntotarkistuksessa, sepittää satuja vanhan huoltohistorian perusteella... Ei suostu yhteistyöhön myyjän kanssa.

    Kun myyjä vakuuttaa auton olevan kaikinpuolin kunnossa, on ostajalla oikeus luottaa siihen. On ollut myyjän asia selvittää myymänsä auton kunto. Hän ei omien sanojensa mukaan ole tiennyt vioista yhtään mitään.

    Auto vietiin jobbarille, mutta hän ei ottanut sitä vaan ilmoitti, ettei ole vastuussa vioista koska ei ole niistä mitään tiennytkään.

    Kantajapuoli käytti auton tutkittavana korjausliikkeessä.

    Mitään vaatimusta auton remontoimisesta uudenveroiseksi myyjän laskuun ei ole esitetty.

    Krookin juttua ei ratkaista lupalakinaisen oletusten tai jutun lopputuloksella spekulointien perusteella.


  • Missä korjausliikkeessä kantelija käytti auton tutkittavana heti kaupanteon jälkeen?

  • Miksi Krook neuvotteli päämieheltään salaa Teittisen kanssa sovinnosta jo ennen valmisteluistuntoa? Mitä tuolloin sovittiin...

   • Kysy hiljaa itteltäsi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kysy hiljaa itteltäsi.

    Onneksi Sampsa paljasti asian.


  • Neiti erehtyy pahasti jos kuvittelee, että oikeus alkaa ratkomaan Mondeo-keissiä ja tekemään oletuksia sen lopputuloksesta Neidin oman jutun tuomion pohjaksi. Mondeo-keissi jäi ratkomatta Neidin toimien vuoksi ja siitä hänen jutussaan jutussa tulee olemaan kyse.

   • Aiesopu jouduttiin tekemään pakon edessä. Kantelijapuoli hoitsuineen yritti valehtelemalla ja JÄLKIKÄTEEN aina tilanteen mukaan keksityillä saduilla selviytyä tilanteesta. Kantelijapuoli on valehdellut käyttäneensä autoa huollossa, niin kuluttaja-asiamiehelle, kuin kaikille muillekkin. Vanhaa huoltohistoriaa on kaivettu ja tutkittu, sitä on asianhoita sepittänyt kaikkiin automyyjän ehdottamiin korjaamoihin, ihan tarkoitushakuisesti. Asianhoitaja on tiennyt AINA JÄLKIKÄTEEN, hävittyjen oikeusjuttujen jälkeen oikeat ja puuttuvat todisteet. Onneksi sentään joku suvussa osaa lukea oikeuden perustelut. Tämä JÄLKIKÄTEEN osoitettu viisaus, valehtelu ja automyyjän oikeuksien polkeminen aiheuttaa ison laskun kantelijalle oikeudesta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aiesopu jouduttiin tekemään pakon edessä. Kantelijapuoli hoitsuineen yritti valehtelemalla ja JÄLKIKÄTEEN aina tilanteen mukaan keksityillä saduilla selviytyä tilanteesta. Kantelijapuoli on valehdellut käyttäneensä autoa huollossa, niin kuluttaja-asiamiehelle, kuin kaikille muillekkin. Vanhaa huoltohistoriaa on kaivettu ja tutkittu, sitä on asianhoita sepittänyt kaikkiin automyyjän ehdottamiin korjaamoihin, ihan tarkoitushakuisesti. Asianhoitaja on tiennyt AINA JÄLKIKÄTEEN, hävittyjen oikeusjuttujen jälkeen oikeat ja puuttuvat todisteet. Onneksi sentään joku suvussa osaa lukea oikeuden perustelut. Tämä JÄLKIKÄTEEN osoitettu viisaus, valehtelu ja automyyjän oikeuksien polkeminen aiheuttaa ison laskun kantelijalle oikeudesta.

    Jotakin pojan ja hoitajattaren päästä ja järjenjuoksusta kertoo se, että he laittoivat tuomarille sähköpostia sopimuksen jälkeen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aiesopu jouduttiin tekemään pakon edessä. Kantelijapuoli hoitsuineen yritti valehtelemalla ja JÄLKIKÄTEEN aina tilanteen mukaan keksityillä saduilla selviytyä tilanteesta. Kantelijapuoli on valehdellut käyttäneensä autoa huollossa, niin kuluttaja-asiamiehelle, kuin kaikille muillekkin. Vanhaa huoltohistoriaa on kaivettu ja tutkittu, sitä on asianhoita sepittänyt kaikkiin automyyjän ehdottamiin korjaamoihin, ihan tarkoitushakuisesti. Asianhoitaja on tiennyt AINA JÄLKIKÄTEEN, hävittyjen oikeusjuttujen jälkeen oikeat ja puuttuvat todisteet. Onneksi sentään joku suvussa osaa lukea oikeuden perustelut. Tämä JÄLKIKÄTEEN osoitettu viisaus, valehtelu ja automyyjän oikeuksien polkeminen aiheuttaa ison laskun kantelijalle oikeudesta.

    Eiköhän se ole maisteri parasta että esität tuon tarinasi oikeudelle. Siellä katsotaan todisteet.

    Kantajapuoli ei ole valehdellut kuluttajaneuvojalle tai kenellekään muullekaan yhtään mitään. Kuluttajaneuvojalle on kerrottu se, että auton edellinen omistaja oli käyttänyt autoa useita kertoja tutkittavana Wetterillä, eikä siis ole väitetty, että ostaja olisi sen tehnyt. Tarvittaessa tästä löytyy myös kirjallinen näyttö.

    Puuttuva todistelu oli listattu Krookille jo ennen valmisteluistuntoa moneen kertaan ja Krook itse sanoo istunnon jälkeen lähettämässään viestissä, että hänellä oli tarkoitus se lisätä ja "kerkiää vielä kyllä". Eipä kerinnyt, koska Krook oli allekirjoittanut valmisteluistunnossa sitovan lopullisen sovintosopimuksen.


  • Hoitaako vireillä olevaa juttua oikea lakimies tai asianajaja vai hoidetaako käräjät suvun voimin ?

  • Onhan se melkoisen erikoista, että automyyjää vaaditaan korjaamaan kaikki viat itse tehdyn vikalistan mukaisesti, täysimääräisesti automyyjän laskuun. Todisteena ainoastaan suvun vikatutkinnat ja aiempi huoltohistoria. Automyyjälle ei anneta minkäänlaisia laillisia oikeuksia, asianhoitaja kieltäytyy viemästä Monteota korjaamoihin ja tekosyyksi luettelee korjaamoihin auton vanhan huoltohistorian ja tenttaa päälle, että rupeatteko kaikki viat korjaamaan.?Maksajasta asianhoitaja ei tietenkään puhu mitään.
   Eipä liene ihme että kanne olisi kaatunut, Krook pelasti aiesovun tekemällä kantelijan maksamasta myös vastapuolen oikeuskuluja.

   • Satuilehan maisteri oikeudelle. Siellä katsotaan todistelu ja sitähän lisätään tarpeen mukaan. Myös Sampsa ja Juha voidaan haastaa todistajiksi. Hehän ovat asioista jo aiemmin oikeudelle lausuneet, Sampsakin myös todistajan asemassa eli totuusvelvollisena.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Satuilehan maisteri oikeudelle. Siellä katsotaan todistelu ja sitähän lisätään tarpeen mukaan. Myös Sampsa ja Juha voidaan haastaa todistajiksi. Hehän ovat asioista jo aiemmin oikeudelle lausuneet, Sampsakin myös todistajan asemassa eli totuusvelvollisena.

    Ovatko asianhoitajat ja kantelijat lausuneet oikeudelle totuusvelvollisina, vai ovatko pelkästään valehdelleet sähköposteissa ja puheluissa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ovatko asianhoitajat ja kantelijat lausuneet oikeudelle totuusvelvollisina, vai ovatko pelkästään valehdelleet sähköposteissa ja puheluissa?

    Totuusvelvollisina tietenkin eikä mitään ole valehdeltu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Satuilehan maisteri oikeudelle. Siellä katsotaan todistelu ja sitähän lisätään tarpeen mukaan. Myös Sampsa ja Juha voidaan haastaa todistajiksi. Hehän ovat asioista jo aiemmin oikeudelle lausuneet, Sampsakin myös todistajan asemassa eli totuusvelvollisena.

    Sampsa saakin lukea ihan itse sen asianhoitajan viestin, mitä siinä oikeasti lukikaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sampsa saakin lukea ihan itse sen asianhoitajan viestin, mitä siinä oikeasti lukikaan.

    Lopultakin myös Sampsa joutuu kunnon grilliin.


  • Uudelleen: Hoitaako vireillä olevaa juttua oikea lakimies tai asianajaja vai hoidetaako käräjät suvun voimin ?

   • Ei ainakaan mikään lupalakimies 😆


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei ainakaan mikään lupalakimies 😆

    Onko asianajaakin pätevämpi eli varatuomari? Tehtävänä saada päämiehensä tunnustamaan. 🤣😂


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko asianajaakin pätevämpi eli varatuomari? Tehtävänä saada päämiehensä tunnustamaan. 🤣😂

    Oli se varatuomari ainakin pätevämpi kuin se OTM 😆😆


   • Asianajaja tietenkin.


   • Kemisti itte.


  • Entä jos kruukki-käräjillä paljastuu että oikeudelle on valehdeltu aiemmin jonkun toimesta, mitä se tarkoittaa monteojutun kannalta?

   • Poika paljastaa facebookissa totuuden...... Päädyimme sitten varatuomari Jorma Herttuaiseen, ollen molemmat siinä luulossa, että niinkin vaikuttavalta kuulostava nimitys kuin varatuomari, tarkoittaisi henkilön olevan asianajajaakin kouluttautuneempi ja kokeneempi (ensin asianajajaksi valmistunut ja sitten varatuomarin arvon saanut)......


   • Perättömän lausuman tuomioistuimessa lisäksi rikoksiin oikeudenkäyttöä vastaan siaältyy mm. myös todistusaineiston vääristely
    >>Kun todistusaineistoa vääristellään, on vaara että käsiteltävässä asiassa tulee väärä lopputulos. Siksi todistusaineiston vääristeleminen on rikos. Siihen voi syyllistyä, jos henkilö tietää todisteella olevan merkitystä asiassa, ja hän siitä huolimatta muuntelee, kätkee tai tuhoaa todisteen. Hänen motiivinaan täytyy olla syyttömän tuomiolle saaminen tai toisen jokin muu vahingoittaminen. Rikokseen syyllistyy myös se, joka tietoisesti käyttää perätöntä todistetta oikeudenkäynnissä tai antaa sen toiselle käytettäväksi.<< Minilex


   • Vaikeaahan tuo oli Sampsalla vastailla kysymyksiin jo Herttuaisen jutussakin. Piti "monteosuvun" asianajajan sanoa monta kertaa että vastaa nyt siihen kysymykseen.....


  • Kuka hoitaa Krookin juttua Mondeo-suvulle ? vai hoitaako juttua kantaja itse ?

   • Ei hoida.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei hoida.

    Poika ja asianhoitajahan ovat tietämyksensä paljastaneet...... ollen molemmat siinä luulossa, että niinkin vaikuttavalta kuulostava nimitys kuin varatuomari, tarkoittaisi henkilön olevan asianajajaakin kouluttautuneempi ja kokeneempi.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poika ja asianhoitajahan ovat tietämyksensä paljastaneet...... ollen molemmat siinä luulossa, että niinkin vaikuttavalta kuulostava nimitys kuin varatuomari, tarkoittaisi henkilön olevan asianajajaakin kouluttautuneempi ja kokeneempi.....

    Ja vaikuttaa Krookin asiaan... öö... miten?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja vaikuttaa Krookin asiaan... öö... miten?

    Pojan ja asianhoitajien osoittamana, jopa yksikertaisten, perusasioitten ymmärtämättömyys näkyy koko Monteojutun lävitse. Tappelunhalu on ollut liikkeellepaneva voima, lakien ja määräysten tunteminen ihan sivuseikka. Vastaajan oikeudet poljettu, omien lakimiesten ammattitaito ohitettu toistuvasti, useitten lakimiesten kohdalla.
    Onkohan Monteosuvulla ollut muita käräjiä, joissa on sama kaava? Härkäpäinen tappelu, ilman pienintäkään tietoa vastapuolen oikeuksista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pojan ja asianhoitajien osoittamana, jopa yksikertaisten, perusasioitten ymmärtämättömyys näkyy koko Monteojutun lävitse. Tappelunhalu on ollut liikkeellepaneva voima, lakien ja määräysten tunteminen ihan sivuseikka. Vastaajan oikeudet poljettu, omien lakimiesten ammattitaito ohitettu toistuvasti, useitten lakimiesten kohdalla.
    Onkohan Monteosuvulla ollut muita käräjiä, joissa on sama kaava? Härkäpäinen tappelu, ilman pienintäkään tietoa vastapuolen oikeuksista.

    Kantajapuoli on toiminut lain ja ohjeistusten mukaan. Se on Krook, jota poliisi katsoi tekemänsä esitutkinnan perusteella olevan syytä epäillä rikoksesta. Myös syyttäjä näki Krookin toiminnan, mutta väitti, että Krookin aiheuttamaa vahinkoa ei pystytä varmuudella osoittamaan. Syyttäjä meni asioiden edelle, koska asianomistaja oli todennut poliisile esittävänsä selvityksen vahingoista myöhemmin.


  • No hoitaako sitä asianhoitajaksi tituleerattu ?

   • Ei hoida.


  • Eipä taida asiaa hoitaa oikeusmaisteri, varatuomari eikä oikea asianajaja ? Tuskin edes oikeusaputoimistokaan ? eli eipä taida jää paljoa vaihtoehtoja.

   • Olettele mitä haluat. Aikanaan näet kyllä.


  • Suvi Krook kirjoitti 20. helmikuuta 2015, eli aiesopimuksen solmimisen jälkeen:

   "Tarkotus oli kun kyseessä oli vasta valmisteluistunto että nimeän uudet todistajat. Kerkiää vielä kyllä ja samoin yksityiskohtanen selvitys vahingonkorvauksista."

   Voiko sitä enää selvemmin sanoa...

   • Saahan sitä tyrskiä, poika kirjoittaa facebookissa, mitä tapahtui 13.2.2015. Tämä asianhoitajan päsmäröiminen ohi oman lakinaisen teki aiesovusta sitovan. Poika kertoo....... Tämän jälkeen esitimme itse yhdessä asianhoitajan kanssa suoraan tuomarille vaatimuksen sopimuksen kumoamisesta......


   • Anonyymi kirjoitti:

    Saahan sitä tyrskiä, poika kirjoittaa facebookissa, mitä tapahtui 13.2.2015. Tämä asianhoitajan päsmäröiminen ohi oman lakinaisen teki aiesovusta sitovan. Poika kertoo....... Tämän jälkeen esitimme itse yhdessä asianhoitajan kanssa suoraan tuomarille vaatimuksen sopimuksen kumoamisesta......

    Autere ja Teittinen ovat todistaneet jo oikeudessa, että aiesopimuksesta tehtiin valmisteluistunnossa sitova. Todistavat siis maisterin sepustuksia vastaan myös jatkossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Autere ja Teittinen ovat todistaneet jo oikeudessa, että aiesopimuksesta tehtiin valmisteluistunnossa sitova. Todistavat siis maisterin sepustuksia vastaan myös jatkossa.

    On selvää, että Sampsa on Suville palveluksen velkaa, Suvihan petasi Mondeo-keissin heille, mutta kokeilkoonpa alkaa vielä pelaamaan..........


  • Asianajaja Veli Päivikkö myyjälle lähettämässään kaupanpurkuvaatimuksessa:

   "Auton viat ovat sellaiset, että ne oikeuttavat kaupanpurkuun. Olette ne salanneet kaupassa.

   Harkitsemme myös muita toimia, ellei asia ratkea ilman oikeudenkäyntiä."

   • Asianhoitaja oli valehdellut vikalistansa Päiviköllekkin, Päivikkö tietenkin aluksi uskoi satua. Teittisen kerrottua totuuden, Päivikön kanta muuttui. Poika kertoo facebookissa.............
    Päivikkö oli itse todennut meille aikaisemmassa neuvottelussamme myyjän käytöksen olevan hänelle raskauttavaa ja että kaupanpurkuvaatimus on perusteltu, mutta tässä vaiheessa hän yllättäin ilmoittikin, että aikaisemmilla tapahtumilla ei ole merkitystä ja että auto tulee toimittaa korjaamolle. Asianhoitajani vaati Päivikköä edelleenkin puolustamaan minua totuudella, mutta Päivikkö (jolla oli faktat ihan sekaisin) kieltäytyi tästä kokonaan ja löi asianhoitajalle puhelimen korvaan.......


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianhoitaja oli valehdellut vikalistansa Päiviköllekkin, Päivikkö tietenkin aluksi uskoi satua. Teittisen kerrottua totuuden, Päivikön kanta muuttui. Poika kertoo facebookissa.............
    Päivikkö oli itse todennut meille aikaisemmassa neuvottelussamme myyjän käytöksen olevan hänelle raskauttavaa ja että kaupanpurkuvaatimus on perusteltu, mutta tässä vaiheessa hän yllättäin ilmoittikin, että aikaisemmilla tapahtumilla ei ole merkitystä ja että auto tulee toimittaa korjaamolle. Asianhoitajani vaati Päivikköä edelleenkin puolustamaan minua totuudella, mutta Päivikkö (jolla oli faktat ihan sekaisin) kieltäytyi tästä kokonaan ja löi asianhoitajalle puhelimen korvaan.......

    Mitähän "vikalistoja" siinä olisi tarvinnut valehdella, kun kyseessä oli asiantuntijoiden mukaan purkukuntoinen auto?! Melko surkeaa hommaa lakimaisterilla kun ei pystynyt sellaisesta autosta tehtyä kauppaa purattamaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianhoitaja oli valehdellut vikalistansa Päiviköllekkin, Päivikkö tietenkin aluksi uskoi satua. Teittisen kerrottua totuuden, Päivikön kanta muuttui. Poika kertoo facebookissa.............
    Päivikkö oli itse todennut meille aikaisemmassa neuvottelussamme myyjän käytöksen olevan hänelle raskauttavaa ja että kaupanpurkuvaatimus on perusteltu, mutta tässä vaiheessa hän yllättäin ilmoittikin, että aikaisemmilla tapahtumilla ei ole merkitystä ja että auto tulee toimittaa korjaamolle. Asianhoitajani vaati Päivikköä edelleenkin puolustamaan minua totuudella, mutta Päivikkö (jolla oli faktat ihan sekaisin) kieltäytyi tästä kokonaan ja löi asianhoitajalle puhelimen korvaan.......

    "Teittisen kerrottua totuuden" 😆😆
    Vuoden vitsi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitähän "vikalistoja" siinä olisi tarvinnut valehdella, kun kyseessä oli asiantuntijoiden mukaan purkukuntoinen auto?! Melko surkeaa hommaa lakimaisterilla kun ei pystynyt sellaisesta autosta tehtyä kauppaa purattamaan.

    Päivikkö, Holmberg, Krook..... Asianhoitajat sotkivat lakimiesten työt valehtelullaan Monteon vikalistasta ja "todisteista"....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Päivikkö, Holmberg, Krook..... Asianhoitajat sotkivat lakimiesten työt valehtelullaan Monteon vikalistasta ja "todisteista"....

    No kerrohan yksikin tarkoittamasi valhe näin esimerkkinä, ihan tarkalleen ja konkreettisesti. Pystytkö?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Päivikkö, Holmberg, Krook..... Asianhoitajat sotkivat lakimiesten työt valehtelullaan Monteon vikalistasta ja "todisteista"....

    Auto oli jätetty Pörhölle tilanteessa jossa sen sähkövialle ei voitu osoittaa luotettavaa korjaustapaa ja jossa näin ollen myös muiden vikojen, kuten automaattivaihteiston vika, korjauttaminen oli riskialtista. Ilmeisesti lakimaisterin mukaan pelkän mittaristovaihdon ja lohkolämmittimen asennuttamisen lupaaminen oli myyjältä oikeaa ja lain mukaista toimintaa. Eli jos lakimaisterin toiselle asiakkaalle olisi myyty vaikkapa sohva jonka runko katkeilisi, tyynyt repeilisivät ja koristenapit irtoilisivat ja myyjä tilaisi verhoomosta pelkän nappien kiinnityksen syyllä "jotta asiasta päästään eroon", lakimaisteri passittaisi asiakkaansa viemään sohvan tuohon toimenpiteeseen ja lopettamaan "myyjän oikeuksien polkemisen"....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Auto oli jätetty Pörhölle tilanteessa jossa sen sähkövialle ei voitu osoittaa luotettavaa korjaustapaa ja jossa näin ollen myös muiden vikojen, kuten automaattivaihteiston vika, korjauttaminen oli riskialtista. Ilmeisesti lakimaisterin mukaan pelkän mittaristovaihdon ja lohkolämmittimen asennuttamisen lupaaminen oli myyjältä oikeaa ja lain mukaista toimintaa. Eli jos lakimaisterin toiselle asiakkaalle olisi myyty vaikkapa sohva jonka runko katkeilisi, tyynyt repeilisivät ja koristenapit irtoilisivat ja myyjä tilaisi verhoomosta pelkän nappien kiinnityksen syyllä "jotta asiasta päästään eroon", lakimaisteri passittaisi asiakkaansa viemään sohvan tuohon toimenpiteeseen ja lopettamaan "myyjän oikeuksien polkemisen"....

    Mitähän tuollaisella juristilla ylipäätään tekee, joka puhuu vain vastapuolen "oikeuksista" eikä millään tavalla aja asiakkaansa asiaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No kerrohan yksikin tarkoittamasi valhe näin esimerkkinä, ihan tarkalleen ja konkreettisesti. Pystytkö?

    Laita esille Monteosta teetetty kuntotutkimusraportti, joka on tehty pojanMonteon oston jälkeen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Auto oli jätetty Pörhölle tilanteessa jossa sen sähkövialle ei voitu osoittaa luotettavaa korjaustapaa ja jossa näin ollen myös muiden vikojen, kuten automaattivaihteiston vika, korjauttaminen oli riskialtista. Ilmeisesti lakimaisterin mukaan pelkän mittaristovaihdon ja lohkolämmittimen asennuttamisen lupaaminen oli myyjältä oikeaa ja lain mukaista toimintaa. Eli jos lakimaisterin toiselle asiakkaalle olisi myyty vaikkapa sohva jonka runko katkeilisi, tyynyt repeilisivät ja koristenapit irtoilisivat ja myyjä tilaisi verhoomosta pelkän nappien kiinnityksen syyllä "jotta asiasta päästään eroon", lakimaisteri passittaisi asiakkaansa viemään sohvan tuohon toimenpiteeseen ja lopettamaan "myyjän oikeuksien polkemisen"....

    Se on lakien mukaan ihan yksi lysti mitä entiset omistajat ovat autonromulleen tehneet, jos uusi omistaja ei anna automyyjälle mahdollisuutta edes tarkistaa väitetty vikoja. Tämä riittää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Laita esille Monteosta teetetty kuntotutkimusraportti, joka on tehty pojanMonteon oston jälkeen.

    Korjausliikkeen todistus on toimitettu sekä Krookille että myös vastapuolelle. Korjausliikkeen edustaja olisi myös todistanut oikeudessa siitä, että autossa on yhä samat viat kuin jotka oli todettu jo edellisen omistajan aikana. Myös myyjän osoittaman korjaamon edustaja olisi todistanut siitä, että hänkin oli yrittänyt korjata autoa jo kolme kertaa edellisen omistajan aikana ja että se ei onnistunut, kuten ei ollut onnistunut merkkiliikkeissäkään. Myös katsastusaseman edustaja olisi tullut todistamaan tuosta että samat viat kuin edellisen onistajan aikana olivat olemassa yhä. Merkkiliikkeiden edustajat olisivat todistaneet siitä, ettei sähkövikaa kyetä paikallistamaan ja luotettavasti korjaamaan ja mitä se tarkoittaa myös muiden vikojen korjauttamisen kannattavuuden osalta. Ei vain Krook lisännyt tarpeellista todistelua juttuun, vaan ilmoitti sopimuksen vastapuolen kanssa jo solmittuaan, että se oli "tarkotus" tehdä ja "kerkiää vielä kyllä". Eipä kerinnyt. Sampsan ja Juhan mukaan valmisteluistunnossa oli tehty sitova lopullinen sopimus ja samaan päätyi myös Oulun käräjäoikeus antamassaan välituomiossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Korjausliikkeen todistus on toimitettu sekä Krookille että myös vastapuolelle. Korjausliikkeen edustaja olisi myös todistanut oikeudessa siitä, että autossa on yhä samat viat kuin jotka oli todettu jo edellisen omistajan aikana. Myös myyjän osoittaman korjaamon edustaja olisi todistanut siitä, että hänkin oli yrittänyt korjata autoa jo kolme kertaa edellisen omistajan aikana ja että se ei onnistunut, kuten ei ollut onnistunut merkkiliikkeissäkään. Myös katsastusaseman edustaja olisi tullut todistamaan tuosta että samat viat kuin edellisen onistajan aikana olivat olemassa yhä. Merkkiliikkeiden edustajat olisivat todistaneet siitä, ettei sähkövikaa kyetä paikallistamaan ja luotettavasti korjaamaan ja mitä se tarkoittaa myös muiden vikojen korjauttamisen kannattavuuden osalta. Ei vain Krook lisännyt tarpeellista todistelua juttuun, vaan ilmoitti sopimuksen vastapuolen kanssa jo solmittuaan, että se oli "tarkotus" tehdä ja "kerkiää vielä kyllä". Eipä kerinnyt. Sampsan ja Juhan mukaan valmisteluistunnossa oli tehty sitova lopullinen sopimus ja samaan päätyi myös Oulun käräjäoikeus antamassaan välituomiossa.

    Ei edellisen omistajan korjaukset, vikalistat, todistajat paina yhtään mitään. Poika ei käyttänyt itse Monteotaan missään kuntotarkistuksessa, eikä asianhoitajan änkyröinnin vuoksi antanut myöskään myyjän tarkistaa vikaiseksi väitettyä autoa. Monteokauppa oli kantelijan ja automyyjän välinen kauppa, asianhoitaja ei antanut automyyjälle lainmukaisia oikeuksia puolustautua esitettyjä väitteitä vastaan. Muuta ei sitten tarvitakkaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei edellisen omistajan korjaukset, vikalistat, todistajat paina yhtään mitään. Poika ei käyttänyt itse Monteotaan missään kuntotarkistuksessa, eikä asianhoitajan änkyröinnin vuoksi antanut myöskään myyjän tarkistaa vikaiseksi väitettyä autoa. Monteokauppa oli kantelijan ja automyyjän välinen kauppa, asianhoitaja ei antanut automyyjälle lainmukaisia oikeuksia puolustautua esitettyjä väitteitä vastaan. Muuta ei sitten tarvitakkaan.

    Kyllä käytti kuntotarkastuksessa sekä korjausliikkeessä että myös katsastusasemalla, joista molemmista olisi tullut oikeuteen todistaja, jos Krook vain olisi tehnyt työnsä.

    Myyjän osoittamat korjaamot eivät ottaneet autoa vastaan, eikä myyjä ollut pyytänyt niitä tutkimaan sen vikoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä käytti kuntotarkastuksessa sekä korjausliikkeessä että myös katsastusasemalla, joista molemmista olisi tullut oikeuteen todistaja, jos Krook vain olisi tehnyt työnsä.

    Myyjän osoittamat korjaamot eivät ottaneet autoa vastaan, eikä myyjä ollut pyytänyt niitä tutkimaan sen vikoja.

    Ei se vanhan vikahistorian kysely ja vatvominen auta, pojan autokaupan jälkeen Monteota ei ole tutkittu, eikä automyyjälle annettu mahdollisuutta tutkituttaa väitettyjä vikoja. Myyjällä on lailliset oikeudet puolustautua, ostajan väitteitä vastaan. Homma oli siinä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei se vanhan vikahistorian kysely ja vatvominen auta, pojan autokaupan jälkeen Monteota ei ole tutkittu, eikä automyyjälle annettu mahdollisuutta tutkituttaa väitettyjä vikoja. Myyjällä on lailliset oikeudet puolustautua, ostajan väitteitä vastaan. Homma oli siinä.

    Kyllä on tutkittu kaupan jälkeen ja todettu samat viat kuin edellisen omistajan aikanakin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä on tutkittu kaupan jälkeen ja todettu samat viat kuin edellisen omistajan aikanakin.

    Kuka on suorittanut Monteon tutkinnan pojan tekemän kaupan jälkeen? Katsastusta ei lasketa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka on suorittanut Monteon tutkinnan pojan tekemän kaupan jälkeen? Katsastusta ei lasketa.

    Yksi luotetuimmista Fordeihin erikoistuneista oululaisista korjausliikkeistä. Katso sieltä asiakirjoista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Yksi luotetuimmista Fordeihin erikoistuneista oululaisista korjausliikkeistä. Katso sieltä asiakirjoista.

    Valitettavasti minulla ei ole mitään juttuun liittyvä asiakirjoja. Oliko Fordin luotettu korjaamo nimeltään A. Sianhoitaja&Sivustaseuraava Ay?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Valitettavasti minulla ei ole mitään juttuun liittyvä asiakirjoja. Oliko Fordin luotettu korjaamo nimeltään A. Sianhoitaja&Sivustaseuraava Ay?

    Ei ollut, eikä myöskään A.sianajaja&P.erässäkulkija Ab


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei se vanhan vikahistorian kysely ja vatvominen auta, pojan autokaupan jälkeen Monteota ei ole tutkittu, eikä automyyjälle annettu mahdollisuutta tutkituttaa väitettyjä vikoja. Myyjällä on lailliset oikeudet puolustautua, ostajan väitteitä vastaan. Homma oli siinä.

    Yritähän nyt vaan laatia se vastaus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Yritähän nyt vaan laatia se vastaus.

    Näyttötaakka ja isojen kulujen uhka on ihan muualla, näkyy hoitsun poistettujen viestien määrässä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Näyttötaakka ja isojen kulujen uhka on ihan muualla, näkyy hoitsun poistettujen viestien määrässä.

    Se, kenelle kulut jäävät maksettavaksi, selviää oikeudessa. Ja kulujen määrä riippuu ihan siitä, miten paljon Neiti alkaa vääntämään ja paljonko sitä vastaan tarvitaan todistelua. Vastausta vaan sinne oikeuteen niin tuokin asia selviää.

    Taisi liuta kopsakan viestejä lähteä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Se, kenelle kulut jäävät maksettavaksi, selviää oikeudessa. Ja kulujen määrä riippuu ihan siitä, miten paljon Neiti alkaa vääntämään ja paljonko sitä vastaan tarvitaan todistelua. Vastausta vaan sinne oikeuteen niin tuokin asia selviää.

    Taisi liuta kopsakan viestejä lähteä.

    Vastaus tulee tässä:
    Tuommoiset sadut eivät kaipaa vastausta. Kantelija korvatkoon kaikki kuluni. Kuluerittelyn toimitan myöhemmin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vastaus tulee tässä:
    Tuommoiset sadut eivät kaipaa vastausta. Kantelija korvatkoon kaikki kuluni. Kuluerittelyn toimitan myöhemmin.

    Totta kai kanne vaatii vastauksen. Käydään sitä sitten läpi kun on aika.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vastaus tulee tässä:
    Tuommoiset sadut eivät kaipaa vastausta. Kantelija korvatkoon kaikki kuluni. Kuluerittelyn toimitan myöhemmin.

    Taitaa kantajan asiamies paljoksua niitä "kulujasi" jos vaan ovat samanlaisia kuin aiemmassa laskussa.


  • LOHKOLÄMMITON TÄYSILLÄ ON PROFIT. RUOTSIN SYY??

   • No laita pienemmälle se.


  • Muistuukohan vielä......... Todistustaakka valituksessa vedotuista seikoista on luonnollisesti valittajalla, joka vetoaa pätemättömyyteen tai kohtuuttomuuteen. Perusteluissa olisi lainkohtana voitu viitata myös OK 15 luvun 7 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan asiamies saa sopia asian, jollei valtuutuksessa ole nimenomaan toisin määrätty......
   Olikohan Krookin valtuutuksessa kielletty neuvottelu ja sovinnon teko? Oliko mahdollisesta kiellosta mennyt myös tieto vastaajalle?

   http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2012/03/566-sovinnosta-valittaminen-kko-201235.html

   • Krookin tehtävät oli täysin selkeästi sovittu.


   • "Oliko mahdollisesta kiellosta mennyt myös tieto vastaajalle?"

    Mitäköhän väliä tuolla on tässä Krookin jutussa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Oliko mahdollisesta kiellosta mennyt myös tieto vastaajalle?"

    Mitäköhän väliä tuolla on tässä Krookin jutussa?

    Krook olisi voinut neuvotella ja tehdä sovun omilla valtuuksillaan, ilman edes mitään kysymistä pojalta tai kantelijoilta yleensä. Sehän tuossa Virolaisen jutussa on oleellista, kuten jutussa mainituissa hovioikeuden ja korkeimman oikeuden päätöksissä. Eikös se Teittinen ole oikeudessa todistamassa, joten häneltähän voi kysyä, että onko vastaaja ilmoittanut Krookin toimivallan rajoituksista Teittiselle. Jos ei ole ole, niin hommahan on silloin siinä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook olisi voinut neuvotella ja tehdä sovun omilla valtuuksillaan, ilman edes mitään kysymistä pojalta tai kantelijoilta yleensä. Sehän tuossa Virolaisen jutussa on oleellista, kuten jutussa mainituissa hovioikeuden ja korkeimman oikeuden päätöksissä. Eikös se Teittinen ole oikeudessa todistamassa, joten häneltähän voi kysyä, että onko vastaaja ilmoittanut Krookin toimivallan rajoituksista Teittiselle. Jos ei ole ole, niin hommahan on silloin siinä.

    Korjataan virhe, onko KANTAJA ilmoittanut Teittiselle Krookin toimivallan.......


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook olisi voinut neuvotella ja tehdä sovun omilla valtuuksillaan, ilman edes mitään kysymistä pojalta tai kantelijoilta yleensä. Sehän tuossa Virolaisen jutussa on oleellista, kuten jutussa mainituissa hovioikeuden ja korkeimman oikeuden päätöksissä. Eikös se Teittinen ole oikeudessa todistamassa, joten häneltähän voi kysyä, että onko vastaaja ilmoittanut Krookin toimivallan rajoituksista Teittiselle. Jos ei ole ole, niin hommahan on silloin siinä.

    Ilmoituksella vastapuolelle, oliko sitä, ei ole Krookin asiassa merkitystä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ilmoituksella vastapuolelle, oliko sitä, ei ole Krookin asiassa merkitystä.

    Niinhän sitä luulisi. Krookilla oli tuon Virolaisen jutun, ja siinä mainittujen oikeusjuttujen mukaan oikeus tehdä itsenäisesti sopu vastapuolen kanssa, ilman mitään lupakyselyjä. Kaikki sopimukseen liittyvät asiat olivat näin ollen ihan Krookin omassa harkinnassa. Tuomarin yhteenveto, vastapuolen todisteet, kantelijan todisteet.... Näitä punnittuaan Krookilla oli valta tehdä aiesopu ihan asiamiehen valtuuksilla. Tämän oikeuden olisi voinut viedä Krookilta ainoastaan kieltämällä asiat ja saattamalla nämä tiedot vastapuolen tietoon, näin lukee korkeimman oikeuden päätöksessä. Nyt Krookilta ei oltu kielletty neuvotteluoikeuksia vastapuolen kanssa, eikä oikeutta tehdä sopua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niinhän sitä luulisi. Krookilla oli tuon Virolaisen jutun, ja siinä mainittujen oikeusjuttujen mukaan oikeus tehdä itsenäisesti sopu vastapuolen kanssa, ilman mitään lupakyselyjä. Kaikki sopimukseen liittyvät asiat olivat näin ollen ihan Krookin omassa harkinnassa. Tuomarin yhteenveto, vastapuolen todisteet, kantelijan todisteet.... Näitä punnittuaan Krookilla oli valta tehdä aiesopu ihan asiamiehen valtuuksilla. Tämän oikeuden olisi voinut viedä Krookilta ainoastaan kieltämällä asiat ja saattamalla nämä tiedot vastapuolen tietoon, näin lukee korkeimman oikeuden päätöksessä. Nyt Krookilta ei oltu kielletty neuvotteluoikeuksia vastapuolen kanssa, eikä oikeutta tehdä sopua.

    Krookin tehtävät oli selkeästi sovittu. Krook ei suorittanut niitä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krookin tehtävät oli selkeästi sovittu. Krook ei suorittanut niitä.

    Virolaisen jutussa puhutaan myös sovinnosta, siihen haettavissa olevista muutoksista ennen käräjäoikeuden vahvistusta ja vielä muutoksen hakemisesta käräjäoikeuden vahvistamaan sopuun..... Aina voi hakea muutosta sopuun, kuten hoitsukin yritti vaikka kyseessä oli jo vahvistettu sopu... Kyllä homma on taputeltu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Virolaisen jutussa puhutaan myös sovinnosta, siihen haettavissa olevista muutoksista ennen käräjäoikeuden vahvistusta ja vielä muutoksen hakemisesta käräjäoikeuden vahvistamaan sopuun..... Aina voi hakea muutosta sopuun, kuten hoitsukin yritti vaikka kyseessä oli jo vahvistettu sopu... Kyllä homma on taputeltu.

    Eipä voinut hakea muutosta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eipä voinut hakea muutosta.

    Mitä se hoitsu haki, vastoin Herttuaisen ohjeita, hovista ja korkeimmasta oikeudesta?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Virolaisen jutussa puhutaan myös sovinnosta, siihen haettavissa olevista muutoksista ennen käräjäoikeuden vahvistusta ja vielä muutoksen hakemisesta käräjäoikeuden vahvistamaan sopuun..... Aina voi hakea muutosta sopuun, kuten hoitsukin yritti vaikka kyseessä oli jo vahvistettu sopu... Kyllä homma on taputeltu.

    Miten se Krook olisi sen muutoksen saanut, kun vastaajapuolen mukaan aiesopimus oli tarkoitettu lopulliseksi sitovaksi sopimukseksi?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krook olisi voinut neuvotella ja tehdä sovun omilla valtuuksillaan, ilman edes mitään kysymistä pojalta tai kantelijoilta yleensä. Sehän tuossa Virolaisen jutussa on oleellista, kuten jutussa mainituissa hovioikeuden ja korkeimman oikeuden päätöksissä. Eikös se Teittinen ole oikeudessa todistamassa, joten häneltähän voi kysyä, että onko vastaaja ilmoittanut Krookin toimivallan rajoituksista Teittiselle. Jos ei ole ole, niin hommahan on silloin siinä.

    Teittinenhän on todistamassa, jos Krookin vastaus antaa siihen aihetta.


  • Sopimusneuvottelujen aikana osapuolet voivat tehdä aiesopimuksen, jolla vahvistetaan aikomus tehdä sopimus.
   Sopimusneuvottelua on aiesopimuksen solmimishetkellä käyty sen aikaa, että on saavutettu riittävä yksimielisyys sopimuksesta, mutta pääsopimuksen tekeminen ei ole vielä mahdollista, koska täsmällisistä sopimusehdoista ei ole sovittu. Aiesopimuksen tekemisen jälkeen neuvotteluja jatketaan tavoitteena pääsopimuksen tekeminen. Aiesopimus ei perusta suoraan sopimussidonnaisuutta, eikä velvollisuutta tulevan sopimuksen tekemiseen. Vaikka aiesopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen, se on sitova omana sopimuksenaan siinä sovituista asioista.

   https://helsinki.chamber.fi/nain-tehdaan-aiesopimus-jolla-vahvistetaan-aikomus-tehda-sopimus/


   • Anonyymi kirjoitti:

    Koska aiesopimus ei ole lopullinen tai laillisesti sitova sopimus, älä koskaan anna yrityksen hyödyntää tai ‘työstää’ aineetonta omaisuuttasi millään tavalla ennen kuin lopullinen sopimus on allekirjoitettu.

    https://www.prh.fi/fi/keksijankasikirja/kaupankaynti/sopimuksentekeminen/sopimuksenpaakohdat.html

    Tämä kyseinen sopimus tehtiin vastapuolen mukaan lopulliseksi sitovaksi sopimukseksi. Samaan päätyi myös Oulun käräjäoikeus välituomiossaan. Hovioikeus ja KKO eivät antaneet asiassa jatkokäsittelylupaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tämä kyseinen sopimus tehtiin vastapuolen mukaan lopulliseksi sitovaksi sopimukseksi. Samaan päätyi myös Oulun käräjäoikeus välituomiossaan. Hovioikeus ja KKO eivät antaneet asiassa jatkokäsittelylupaa.

    Siinäpä sitä onkin maisterille hommaa kun lähtee selittelemään oikeudessa lainvoimaista tuomiota vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinäpä sitä onkin maisterille hommaa kun lähtee selittelemään oikeudessa lainvoimaista tuomiota vastaan.

    Lakimaisteri on vuosia ilkkunut keskustelupalstoilla sillä että sopimus todettiin sitovaksi...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lakimaisteri on vuosia ilkkunut keskustelupalstoilla sillä että sopimus todettiin sitovaksi...

    Niin mutta onko mondeon hinta maksettu rahoitusyhtiölle?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin mutta onko mondeon hinta maksettu rahoitusyhtiölle?

    Kyllä on.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä on.

    Mutta tulipa monteolle hintaa!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mutta tulipa monteolle hintaa!!!

    Niin, Krookin aiheuttamana vahinkona.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lakimaisteri on vuosia ilkkunut keskustelupalstoilla sillä että sopimus todettiin sitovaksi...

    Saahan totuuden kertoa?


  • Poika osaa kertoa facebookissa syyn siihen, miksi Krook ei päässyt ollenkaan neuvottelemaan pääsopimuksesta ja miksi vastapuolikin rupesi taistelemaan sopimuksen sitovuuden puolesta.......... Tämän jälkeen esitimme itse yhdessä asianhoitajan kanssa suoraan tuomarille vaatimuksen sopimuksen kumoamisesta............

   • Kerrohan tuo tarinasi oikeudelle, sehän on Sampsan ja Juhan todistuksia sekä lainvoimaista välituomiota vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerrohan tuo tarinasi oikeudelle, sehän on Sampsan ja Juhan todistuksia sekä lainvoimaista välituomiota vastaan.

    Tuomarillehan ne asiat kerrotaan, hoitsu ei ilmeisesti ole tuomarina? Pyysikö osapuolet heti aiesovun tekemisen jälkeen käräjäoikeutta vahvistamaan aiesovun sitovaksi ja toimeenpanokelpoiseksi? Vai kävikö niin kuin poika kertoo facebookissa....... Tämän jälkeen esitimme itse yhdessä asianhoitajan kanssa suoraan tuomarille vaatimuksen sopimuksen kumoamisesta..... Sitten ruvettiinkin vääntämään sitovuudesta, toinen osapuoli halusi purkaa ja mitätöidä aiesovun, toinen osapuoli halusi tietenkin pitää sovusta kiinni.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuomarillehan ne asiat kerrotaan, hoitsu ei ilmeisesti ole tuomarina? Pyysikö osapuolet heti aiesovun tekemisen jälkeen käräjäoikeutta vahvistamaan aiesovun sitovaksi ja toimeenpanokelpoiseksi? Vai kävikö niin kuin poika kertoo facebookissa....... Tämän jälkeen esitimme itse yhdessä asianhoitajan kanssa suoraan tuomarille vaatimuksen sopimuksen kumoamisesta..... Sitten ruvettiinkin vääntämään sitovuudesta, toinen osapuoli halusi purkaa ja mitätöidä aiesovun, toinen osapuoli halusi tietenkin pitää sovusta kiinni.....

    Edelleenkin Sampsan ja Juhan lausumien mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinem sitova sopimus. Vastaajapuoli on kertonut oikeudelle, että Krookin kanssa ei puhuttu valmisteluistunnossa eikä myöskään sen jälkeen mitään sellaista, että sopimusta vielä muutettaisiin tai täydennettäisiin. Kerro siis tarinasi oikeudelle, niin pääsevät Sampsa ja Juha kertomaan sitä vastaan olevan totuuden.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Edelleenkin Sampsan ja Juhan lausumien mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinem sitova sopimus. Vastaajapuoli on kertonut oikeudelle, että Krookin kanssa ei puhuttu valmisteluistunnossa eikä myöskään sen jälkeen mitään sellaista, että sopimusta vielä muutettaisiin tai täydennettäisiin. Kerro siis tarinasi oikeudelle, niin pääsevät Sampsa ja Juha kertomaan sitä vastaan olevan totuuden.

    Miten voidaan tehdä valmiiksi sitova aiesopu, ilman osapuolten pyytämää oikeuden vahvistamista?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten voidaan tehdä valmiiksi sitova aiesopu, ilman osapuolten pyytämää oikeuden vahvistamista?

    Sopimustahan ei oltu lainvoimaisen välituomion mukaan tehty valmisteluistunnossa aiesopimukseksi, vaan normaaliksi sitovaksi sopimukseksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sopimustahan ei oltu lainvoimaisen välituomion mukaan tehty valmisteluistunnossa aiesopimukseksi, vaan normaaliksi sitovaksi sopimukseksi.

    Sopimus on aina normaalisti sitova, ei sitä yksipuolisesti voi purkaa.... Pacta sunt....
    Normaalisti sitova aiesopu, aiesopimus, sopimus... ei kuitenkaan ole täytäänpanokelpoinen sitova sopimus, ennen käräjäoikeuden vahvistusta. Asianhoitajan riitautettua normaalisitovan sopimuksen, niin yli vuoden tappelun jälkeen käräjäoikeus vahvisti aiesovun sitovaksi, täytäänpanokelpoiseksi sopimukseksi, jonka ehtoja ei tämän jälkeen enää muutella. Laki on on laki, ei sitä valehtelemalla muutella.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sopimus on aina normaalisti sitova, ei sitä yksipuolisesti voi purkaa.... Pacta sunt....
    Normaalisti sitova aiesopu, aiesopimus, sopimus... ei kuitenkaan ole täytäänpanokelpoinen sitova sopimus, ennen käräjäoikeuden vahvistusta. Asianhoitajan riitautettua normaalisitovan sopimuksen, niin yli vuoden tappelun jälkeen käräjäoikeus vahvisti aiesovun sitovaksi, täytäänpanokelpoiseksi sopimukseksi, jonka ehtoja ei tämän jälkeen enää muutella. Laki on on laki, ei sitä valehtelemalla muutella.

    Niin mutta voihan sitä yrittää, vai mitä mondeo?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sopimus on aina normaalisti sitova, ei sitä yksipuolisesti voi purkaa.... Pacta sunt....
    Normaalisti sitova aiesopu, aiesopimus, sopimus... ei kuitenkaan ole täytäänpanokelpoinen sitova sopimus, ennen käräjäoikeuden vahvistusta. Asianhoitajan riitautettua normaalisitovan sopimuksen, niin yli vuoden tappelun jälkeen käräjäoikeus vahvisti aiesovun sitovaksi, täytäänpanokelpoiseksi sopimukseksi, jonka ehtoja ei tämän jälkeen enää muutella. Laki on on laki, ei sitä valehtelemalla muutella.

    Edelleenkin voit kertoa oikeudelle tuon tarinasi, jossa olisit valmisteluistunnon jälkeen ryhtynyt neuvottelemaan pääsopimuksesta, mutta Sampsan ja Juhan sekä välituomion mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinen sitova sopimus, jota ei ollut tarkoitus täydentää tai muuttaa. Kyseisen sopimuksen sitovuutta käsiteltäessä käytiin vielä oikein erikseen läpi se asia, että Krookin kanssa ei missään vaiheessa oltu puhuttu tuollaisista asioista. Välituomiossa todetaan, että sitä millainen sopimus osapuolilla oli tarkoitus tehdä, ei voida arvioida pelkän otsikon perusteella. Teittisen laatimissa lausumissa myös todetaan, ettei otsikolla ole merkitystä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Edelleenkin voit kertoa oikeudelle tuon tarinasi, jossa olisit valmisteluistunnon jälkeen ryhtynyt neuvottelemaan pääsopimuksesta, mutta Sampsan ja Juhan sekä välituomion mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinen sitova sopimus, jota ei ollut tarkoitus täydentää tai muuttaa. Kyseisen sopimuksen sitovuutta käsiteltäessä käytiin vielä oikein erikseen läpi se asia, että Krookin kanssa ei missään vaiheessa oltu puhuttu tuollaisista asioista. Välituomiossa todetaan, että sitä millainen sopimus osapuolilla oli tarkoitus tehdä, ei voida arvioida pelkän otsikon perusteella. Teittisen laatimissa lausumissa myös todetaan, ettei otsikolla ole merkitystä.

    Otsikolla ei ole väliä, sopimus on aina normaali sitova sopimus. Täytäntöönpanokelpoiseksi normaali sitova sopimus saadaan käräjäoikeuden vahvistuksella. Aiesopimuksen teon jälkeen osapuolet eivät hakeneet käräjäoikeudelta sopimuksen vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi, asianhoitaja päinvastoin riitautti heti sopimuksen. Kesti yli vuoden, ennenkuin käräjäoikeus vahvisti sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, eli lopulliseksi sopimukseksi. Sopimuksen sisällöstä olisi voinut neuvotella ihan normaalisti ennen sen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista. Kuten J. Virolainen sanoo....... Muutoksenhaku sovinnon vahvistamista koskevaan ratkaisuun voi kuitenkin tulla kysymykseen ja menestyä lähinnä vain sovintosopimuksen pätemättömyyttä tai kohtuuttomuutta koskevien seikkojen perusteella. Sopimuksen sisältöä ei ole valitusteitse mahdollista muuttaa.........Eli sovinnon vahvistamisen jälkeen ei enää sisältöä muutella, sitä ennen se on mahdollista sopimuksen nimestä välittämättä. Nyt pitää hoitsun äkkiä sepittää uusia satuja, valan päältä puhutaan kuitenkin totta.....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Otsikolla ei ole väliä, sopimus on aina normaali sitova sopimus. Täytäntöönpanokelpoiseksi normaali sitova sopimus saadaan käräjäoikeuden vahvistuksella. Aiesopimuksen teon jälkeen osapuolet eivät hakeneet käräjäoikeudelta sopimuksen vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi, asianhoitaja päinvastoin riitautti heti sopimuksen. Kesti yli vuoden, ennenkuin käräjäoikeus vahvisti sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, eli lopulliseksi sopimukseksi. Sopimuksen sisällöstä olisi voinut neuvotella ihan normaalisti ennen sen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista. Kuten J. Virolainen sanoo....... Muutoksenhaku sovinnon vahvistamista koskevaan ratkaisuun voi kuitenkin tulla kysymykseen ja menestyä lähinnä vain sovintosopimuksen pätemättömyyttä tai kohtuuttomuutta koskevien seikkojen perusteella. Sopimuksen sisältöä ei ole valitusteitse mahdollista muuttaa.........Eli sovinnon vahvistamisen jälkeen ei enää sisältöä muutella, sitä ennen se on mahdollista sopimuksen nimestä välittämättä. Nyt pitää hoitsun äkkiä sepittää uusia satuja, valan päältä puhutaan kuitenkin totta.....

    Käräjäoikeus ei muuttanut sopimusta sitovaksi, vaan vahvisti välituomiolla se seikan, että aiesopimus oli tehty valmisteluistunnossa lopulliseksi sitovaksi sopimukseksi. Valmisteluistunnossa tätä lopullista sitovaa sopimusta oli tekemässä Krook, Teittinen ja Autere.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Käräjäoikeus ei muuttanut sopimusta sitovaksi, vaan vahvisti välituomiolla se seikan, että aiesopimus oli tehty valmisteluistunnossa lopulliseksi sitovaksi sopimukseksi. Valmisteluistunnossa tätä lopullista sitovaa sopimusta oli tekemässä Krook, Teittinen ja Autere.

    Milloin käräjäoikeus vahvisti sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, lopulliseksi sopimukseksi? Ennen tuota päivämäärää sopimus ei voinut olla täytäänpanokelpoinen ja lopullinen, arvaako hoitsu miksi?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Milloin käräjäoikeus vahvisti sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, lopulliseksi sopimukseksi? Ennen tuota päivämäärää sopimus ei voinut olla täytäänpanokelpoinen ja lopullinen, arvaako hoitsu miksi?

    Lupalakinaisella näyttää olevan nyt sopimuksen vahvistaminen ja jonkin seikan vahvistaminen välituomiolla ihan sekaisin. Otahan pieni oppitunti asiaa koskien.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Milloin käräjäoikeus vahvisti sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, lopulliseksi sopimukseksi? Ennen tuota päivämäärää sopimus ei voinut olla täytäänpanokelpoinen ja lopullinen, arvaako hoitsu miksi?

    Ihan miten vaan, eikö se Teittinenkin uhkaillut ulosottomiehen voivan hakea Monteon huoltoon, sen jälkeen kun käräjäoikeus vahvisti välituomiollaan sopimuksen lopulliseksi ja toimeenpanokelpoiseksi. Ennen tuota tuomiota ulosmiehellä ei voinut uhkailla, aiesopu ei ollut vahvistettu käräjäjäoikeudessa toimeenpanokelpoiseksi. Kyllä se siitä, uusia satuja keksimään hoitsun johdolla..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihan miten vaan, eikö se Teittinenkin uhkaillut ulosottomiehen voivan hakea Monteon huoltoon, sen jälkeen kun käräjäoikeus vahvisti välituomiollaan sopimuksen lopulliseksi ja toimeenpanokelpoiseksi. Ennen tuota tuomiota ulosmiehellä ei voinut uhkailla, aiesopu ei ollut vahvistettu käräjäjäoikeudessa toimeenpanokelpoiseksi. Kyllä se siitä, uusia satuja keksimään hoitsun johdolla..

    Krookin vastausta odotellessa hänelle oppia:
    Aiesopimuksen sitovuus ratkaistiin esikysymyksenä. Esikysymys on ennakkoluonteinen asia, joka vaikuttaa muun jutun ratkaisemiseen. Sopimuksen vahvistaminen osapuolten pyynnöstä on aivan eri asia. Käräjäoikeus ratkaisi esikysymyksenä sen, millainen sopimus Krookilla, Teittisellä ja Autereella oli ollut tarkoitus tehdä valmisteluistunnossa. Välituomion mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinen sitova sopimus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krookin vastausta odotellessa hänelle oppia:
    Aiesopimuksen sitovuus ratkaistiin esikysymyksenä. Esikysymys on ennakkoluonteinen asia, joka vaikuttaa muun jutun ratkaisemiseen. Sopimuksen vahvistaminen osapuolten pyynnöstä on aivan eri asia. Käräjäoikeus ratkaisi esikysymyksenä sen, millainen sopimus Krookilla, Teittisellä ja Autereella oli ollut tarkoitus tehdä valmisteluistunnossa. Välituomion mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinen sitova sopimus.

    Tuomari halusi lainvoimaisen välituomion aiesovusta, valitustie katsottiin loppuun asti. Tuloksena oli toimeenpanokelpoinen, lopullinen sopimus, joka astui tietenkin voimaan saatuaan lainvoiman. Toimeenpanokelpoinen, lopullinen sopimus ei tietenkään astunut voimaan aiesovun solmimispäivänä. Ei muuta kuin päätä pensaaseen.
    Tuomari halusi lainvoimaisen välituomion aiesovusta ihan ymmärrettävistä syistä, se oli keskeinen asia koko jutun kannalta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuomari halusi lainvoimaisen välituomion aiesovusta, valitustie katsottiin loppuun asti. Tuloksena oli toimeenpanokelpoinen, lopullinen sopimus, joka astui tietenkin voimaan saatuaan lainvoiman. Toimeenpanokelpoinen, lopullinen sopimus ei tietenkään astunut voimaan aiesovun solmimispäivänä. Ei muuta kuin päätä pensaaseen.
    Tuomari halusi lainvoimaisen välituomion aiesovusta ihan ymmärrettävistä syistä, se oli keskeinen asia koko jutun kannalta.

    Tuomari ei halunnut sitä välituomiota vaan Teittinen sitä pyysi. Välituomion mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinen sitova sopimus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuomari ei halunnut sitä välituomiota vaan Teittinen sitä pyysi. Välituomion mukaan valmisteluistunnossa tehtiin lopullinen sitova sopimus.

    Toimeenpanokelpoista, lopullista sopimusta ei voi edes tehdä kantajan ja vastaajan kesken. Ainoastaan käräjäjäoikeus tai virallinen sovittelija voi sen vahvistaa. Joten uusia satuja keksimään... Valmisteluistunnossa tehtiin normaali sitova aiesopu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuomari halusi lainvoimaisen välituomion aiesovusta, valitustie katsottiin loppuun asti. Tuloksena oli toimeenpanokelpoinen, lopullinen sopimus, joka astui tietenkin voimaan saatuaan lainvoiman. Toimeenpanokelpoinen, lopullinen sopimus ei tietenkään astunut voimaan aiesovun solmimispäivänä. Ei muuta kuin päätä pensaaseen.
    Tuomari halusi lainvoimaisen välituomion aiesovusta ihan ymmärrettävistä syistä, se oli keskeinen asia koko jutun kannalta.

    Teittisen ja Autereen lausumat tulevat olemaan sepustuksiasi vastaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Teittisen ja Autereen lausumat tulevat olemaan sepustuksiasi vastaan.

    Oikeudessa punnitaan lakiin perustuvat asiat. Todistajat eivät pysty lakeja kumoamaan, ne hommat tehdään eduskunnassa. Lopullinen, toimeenpanokelpoinen sopimus syntyi juuri silloin kun välituomio sai lainvoiman, ei aiesovun solmimispäivänä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oikeudessa punnitaan lakiin perustuvat asiat. Todistajat eivät pysty lakeja kumoamaan, ne hommat tehdään eduskunnassa. Lopullinen, toimeenpanokelpoinen sopimus syntyi juuri silloin kun välituomio sai lainvoiman, ei aiesovun solmimispäivänä.

    Asianosaiset voivat pyytää, että tuomioistuin vahvistaisi jo tehdyn sovinnon. Tässä tapauksessa taas ratkaistiin esikysymyksenä se, millainen sopimus tehtiin valmisteluistunnossa Krookin, Teittisen ja Autereen toimesta. Kaksi aivan eri asiaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asianosaiset voivat pyytää, että tuomioistuin vahvistaisi jo tehdyn sovinnon. Tässä tapauksessa taas ratkaistiin esikysymyksenä se, millainen sopimus tehtiin valmisteluistunnossa Krookin, Teittisen ja Autereen toimesta. Kaksi aivan eri asiaa.

    Eli siis valmisteluistunnossa tehtiinkiin Krookin ja Teittisen & Autereen kesken suoraan lopullinen, toimeenpanokelpoinen ja vahvistettu sopimus? Ilman mitään käräjäoikeuden vahvistamista. Nyt kuulostaa jo parhaalta hupijutulta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli siis valmisteluistunnossa tehtiinkiin Krookin ja Teittisen & Autereen kesken suoraan lopullinen, toimeenpanokelpoinen ja vahvistettu sopimus? Ilman mitään käräjäoikeuden vahvistamista. Nyt kuulostaa jo parhaalta hupijutulta.

    Ihan normaali sitova sopimus siellä tehtiin, ei mitään täydennettävää tai väittämääsi lopulliseen sopimukseen tähtäävää aiesopimusta. Käräjäoikeus ei vahvistanut/määrännyt sopimusta sitovaksi, vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihan normaali sitova sopimus siellä tehtiin, ei mitään täydennettävää tai väittämääsi lopulliseen sopimukseen tähtäävää aiesopimusta. Käräjäoikeus ei vahvistanut/määrännyt sopimusta sitovaksi, vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus.

    .... vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus......

    Juuri niin siinä kävi, vasta välituomiossa asia vahvistettiin, yli vuosi aiesovun solmimisen jälkeen. Tulihan se sieltä. Sopimusta ei mitätöity kantajan toiveesta, vaan...... vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    .... vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus......

    Juuri niin siinä kävi, vasta välituomiossa asia vahvistettiin, yli vuosi aiesovun solmimisen jälkeen. Tulihan se sieltä. Sopimusta ei mitätöity kantajan toiveesta, vaan...... vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus.

    Eli Krook juttelee omiaan väittäessään, että hän olisi jotenkin vielä täydentänyt sopimusta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli Krook juttelee omiaan väittäessään, että hän olisi jotenkin vielä täydentänyt sopimusta.

    Olihan siinä aikaa vääntää vaika mitä, ennen välituomion lainvoimaisuutta............ vaan vahvisti välituomiolla sen seikan, että valmisteluistunnossa tehtiin Krookin, Autereen ja Teittisen toimesta sitova lopullinen sopimus.


  • Siis poika hyväksyi aiesopimuksen eli sopimuksen tekivät Autere ja poika eikä kukaan muu.

   • Asiaa voidaan toki vääntää tuostakin näkökulmasta, mutta aiesopimuksen sitovuutta päätettäessä käsiteltiin nimenomaan Krookin toimia asiassa ja sitä mitä Krookin kanssa oli puhuttu ja sovittu. Vastaajapuoli halusi vielä erikseen korostaa sitä, että Krookin kanssa ei missään vaiheessa, ei valmisteluistunnossa eikä istunnon jälkeenkään puhuttu mitään sellaista, että sopimusta vielä täydennettäisiin tai muutettaisiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asiaa voidaan toki vääntää tuostakin näkökulmasta, mutta aiesopimuksen sitovuutta päätettäessä käsiteltiin nimenomaan Krookin toimia asiassa ja sitä mitä Krookin kanssa oli puhuttu ja sovittu. Vastaajapuoli halusi vielä erikseen korostaa sitä, että Krookin kanssa ei missään vaiheessa, ei valmisteluistunnossa eikä istunnon jälkeenkään puhuttu mitään sellaista, että sopimusta vielä täydennettäisiin tai muutettaisiin.

    Poika teki sitovan, lopullisen aiesovun, yritti purkaa itse tekemänsä sitovan lopullisen aiesovun ja nyt käräjöi sitovan, lopullisen aiesovun tekijää vastaan joka on poika itse.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Poika teki sitovan, lopullisen aiesovun, yritti purkaa itse tekemänsä sitovan lopullisen aiesovun ja nyt käräjöi sitovan, lopullisen aiesovun tekijää vastaan joka on poika itse.

    Krookia vastaan käräjöi. Kyse on siitä, miten vahingollisen sopimuksen tekemiseen päädyttiin ja toimiko Krook lainmukaisesti.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Krookia vastaan käräjöi. Kyse on siitä, miten vahingollisen sopimuksen tekemiseen päädyttiin ja toimiko Krook lainmukaisesti.

    Eikö poika vieläkään tiedä miksi hän päätyi tekemään aiesovun? Pitäisikö kysyä hoitsulta?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikö poika vieläkään tiedä miksi hän päätyi tekemään aiesovun? Pitäisikö kysyä hoitsulta?

    Milloin hoitaja julkaisee kyhäämänsä haastehakemuksen lupauksesna mukaisesti? Taitaapa jäähä julkaisematta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Milloin hoitaja julkaisee kyhäämänsä haastehakemuksen lupauksesna mukaisesti? Taitaapa jäähä julkaisematta.

    Milloin Krookin vastaus valmistuu?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Milloin Krookin vastaus valmistuu?

    Ekkana pitää näkyä hakemus, sitten seuraa vastaus. Öitä ja hyviä mondeo-unia!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ekkana pitää näkyä hakemus, sitten seuraa vastaus. Öitä ja hyviä mondeo-unia!

    Nythän millään kettuiluillasi ei ole mitään väliä. Merkityksellistä on vain se, mitä oikeudelle vastaat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nythän millään kettuiluillasi ei ole mitään väliä. Merkityksellistä on vain se, mitä oikeudelle vastaat.

    Peltoniemen Hintrikin surumarssin mollisävel on perinteinen kaustislainen melodia...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Peltoniemen Hintrikin surumarssin mollisävel on perinteinen kaustislainen melodia...

    Pistäs nyt vaan naputellen se vastaus. Taustamusiikin voit toki itse valita.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ekkana pitää näkyä hakemus, sitten seuraa vastaus. Öitä ja hyviä mondeo-unia!

    Oliko se Herrrastuomarin suosikkikappale?


  • "
   Kun kotipaikkakunnan johtokunnassa oli jäsenenä myös paikallinen poliisi, Minna jaksoi toivoa, että poliisi jo virkansa puolesta ottaisi vakavasti väitteet seksuaalirikoksista.

   "Hän ei nähnyt, että asiat liittyisivät mitenkään poliisin virkaan", Minna sanoo.

   Itsetunto, identiteetti, vakaumus, yhteisö, perhe, ruumiillinen koskemattomuus, turvallisuus. Siinä muutamia asioita, jotka Minna luettelee menettäneensä seksuaalirikosten ja yhteisön asenteiden vuoksi. Hän kuvailee itseään eläväksi kuolleeksi. Ahdistavimpia asioita seksuaalirikosten uhrille on vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä hänen mukaansa se, että hengelliset auktoriteetit määrittelevät asiat rivijäsenten puolesta.

   "Oli kauheaa tajuta, että uskokaan ei tarjoa turvaa kuin tekijöille", Minna sanoo. "Oli huoli, että kun kuolen, haudataanko minut uskovaisena vai ei, kun minulla oli tuollaisia ajatuksia."

   Uhrille ei anneta oikeutta totuuteensa. Siihen, minkä hän tietää tapahtuneen. Yhteisön johtajat määrittävät, mitä uhri on kokenut, mikä on asioiden – vaikkapa raiskaustapausten – merkitys hänelle. Yhteisön totuutta on liki mahdoton haastaa, koska yhteisö katsoo edustavansa Jumalan valtakuntaa maan päällä.

   "Epäkohdista puhuminen on tässä yhteisössä merkki synnillisyydestä, siitä että henkilön uskon rakenne on muuttunut", Minna sanoo. "Vain oikea usko antaa yhteisön mukaan kyvyn nähdä maailman hyvänä, oikeana ja kauniina."

   Minnaa on pian neljänkymmenen vuoden ajan raiskattu, terrorisoitu, syyllistetty ja häpäisty yhä uudelleen. "

   • Mitäköhän tekemistä tuolla lainauksella on tässä keskustelussa? Ei liity mitenkään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitäköhän tekemistä tuolla lainauksella on tässä keskustelussa? Ei liity mitenkään.

    Vahingossa asianhoitaja laittanut väärälle palstalle, kuuluu tuonne kalajokiseen kidutettuun oikeustaistelijaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vahingossa asianhoitaja laittanut väärälle palstalle, kuuluu tuonne kalajokiseen kidutettuun oikeustaistelijaan.

    Niin siis tarkoitat varmasti sitä että lupalakinainen laittoi tuon vahingossa tänne, hänen heiniäänhän tuollaiset jutut ovat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin siis tarkoitat varmasti sitä että lupalakinainen laittoi tuon vahingossa tänne, hänen heiniäänhän tuollaiset jutut ovat.

    Hierottavia puuttuu?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hierottavia puuttuu?

    Rauhat on hierottu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hierottavia puuttuu?

    Joko vastaus on valmis? Vain sillä vastauksellasi oikeuteen on nyt merkitystä.


  • Joku kyseli aiemmin, että mitä hyötyä Krook olisi saanut tästä luottamusaseman väärinkäytöstä. Esimerkiksi rakennusyhtiö Hakan konkurssipesänhoitajana toiminut juristi sai tuomion juuri luottamusaseman väärinkäytöstä, vaikka hän ei rikoksesta mitään hyötynytkään. Kyseisen rikoksen tunnusmerkistö ei edellytä rikoksentekijän saamaa hyötyä.

   • N o jopas jotakin. ekaksi pitää selvittää Neidin muka tahallinen syyllisyys. Tuomari taitaa kaataa kanteen jo ilmoitusvaiheessa. Asianhoitaja voisi jo palata alkuperäiseen ammattiinsa Putaalle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    N o jopas jotakin. ekaksi pitää selvittää Neidin muka tahallinen syyllisyys. Tuomari taitaa kaataa kanteen jo ilmoitusvaiheessa. Asianhoitaja voisi jo palata alkuperäiseen ammattiinsa Putaalle.

    Eipä kaatanut vaan haluaa Neidiltä vastauksen.


  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 29 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. 175 pakolaista tulossa Suomeen

   Sisäministeriö vahvisti IL:n tiedot: Suomi ottaa Välimeren pakolaisleireiltä enintään 175 alaikäistä tai yksinhuoltajaperheiden jäseniä https://www.il
   Maailman menoa
   193
   3621
  2. Suomeen tarvitaan minimipalkkalaki

   Suomesta on tulossa yhä enmmän kurjien palkkojen ja nollatuntisopimusten maa. "Kansainvälisen kilpailukyvyn" nimissä erityisesti sisämarkkinoilla toim
   Maailman menoa
   107
   982
  3. Taas on yksityisautoilija paha ihminen

   Taas on yksityisautoilija paha ihminen Traficomin tutkimus: ”Polttoaineen tulisi maksaa ainakin 2,26 euroa litralta, jotta autoilijat alkaisivat vähe
   Maailman menoa
   103
   846
  4. Miten mä voin olla ihastunut vieläkin, vaikka mennyt yli kolme vuotta.

   Tunsin jotain erittäin harvinaista vetovoimaa meidän välillä ja tiedän sun myös tunteneen. Myöhäistähän se enää on miettiä ja jos elämäntilanteeni oli
   Ikävä
   29
   524