Aihe

Liha öyhöttää sapattilaista ja helvetin tyhjiinraukeamisesta

Anonyymi

Harhaopit ovat hyödyttömiä.
Kirje heprealaisille 7:18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön.

13

<50

  Vastaukset

  • voit hyvin toivoa, että et öyhötä abrahamin helman väärällä puolen, sillä vesitilkastakin on kova tarve. Sehän on sinun jumalasi oppi. Öyhötähän pönäkkäänä

  • Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.
   Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Aabrahamin kupeista lähteneet; mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset.
   Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä; sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?

   Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.

   Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
   (Heb 7:1-17)

   [ Heb 7:18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön ]

   - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi - mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista -
   nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" -
   niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

   Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. (Heb 7:19-28)

   No, kuis sinä öyhöttäjä luet? Sinulle kumoutu tietenkin Jumalankäskyt, putosi kuin housut jalastasi, niinhän. Sitenhän sinä harhassasi tulkitsit, et osaa lukea ja ymmärtää.

   Mutta, eikös luetakin siitä, että pappeus muuttuu, uhri muuttuu, uhrilaki on muuttunut, siitähän puhutaan, hoksaatko sinä öyhötyksistäsi ite?

   Siis älä ala itse öyhöttää, jos ei tajua, mitä öyhöttää.

   Jos Jumalan käskyt, rakkauden laki kumotaan, niin silloinhan ei ole syntiäkään ajassa, eletään, kuin maailmassa eletään. Mutta, eihän laki ennenkään ole pelastanut, vaan osoittanut synnin- hokaatko sinä?
   Siksi jo Edenissä oli sijaisuhri- warjolakina opettamassa Ristille asti ja siinä pappeus muuttui, hokaatko vai vieläköl öyhötyttää itelläs?
   "warjolainaikkaan tarvittiin uhrit ja pappeus. mutta ei enää, se muuttu!, Ei Leeviläiset heilu ja elukoita uhrata. Nyt pappeus kertoo synnistä ja mitä se on? Lain rikkominen ja entä sitten? Tarvitaan uhri- hokaatko- ja siinä onkin tämä kertakaikkinen uhri Jeesus. eli laki ei hävinnyt käskyistä, se edelleen osoittaa armolle terpeellisuuden...... siis älä itse öyhöttele, jos ei ymmmmmärrä

  • Ja sitten, kun ryyppäsin tuossa kahveet emännänkanssa, niin palataan helevetin tyhjiinaukiamisesta.
   Sinä siis tarviit helvetin, siellä vaivattavat iankaikkisesta iankaikkiseen.
   Ehkä joku tuttusi, tai sitten sinä, voihan olla, että et ole valvonut elämääsi ja sittenhän olet kitu, kitu ja päättymätön, vaikka elit ehkä 70- vuotta.

   Eihän ihminenkään kitu, kitu, kittuuta pahoohaan, johan se järkikin sanoo tuomittua, vaan asettaa määräisen ajan. Hokaatko sinä, ajatteletko sinä ollenkaan, vai viedäänkö sinuakin, kun pässiä narusta.

   Jumala oli jopa Kainille armollinen, että pani merkin ohtaan, ettei häntä tapeta ajassa, eikä kviuteta.
   Aatamille, ettei sekään katoavaisena söisi elämänpuusta ja kittuuttasi sitten laittomasti iankaiken. Sielu, Jumalan sanan mukaan on kuolevainen. Syntiä tekevä sielu se Jumalantoimesta tapetaan. Siis ei anneta elämää ja kahso, kaikesta on kirjoituksissa pränttiä olemassa.
   Olokiukkoja ja tuli, tai kirves on karsinut huonot oksat, kuivettuneet ja nekin tullaan polttamaan, mietihän aivan ite.
   Kannattaa miettiä, koska te eksytte, ellette tunne näitä kirjootuksia.

   Jeesus sano, että Isällä on elämä itsessään antaa Pojalla ja kas, Poeka antaa kelle tahtoo ja se nääs on tää iankaikkisen elämän -armolahja- hokaatko?
   Ei tapeta sielua, vaan saa elämän. Siksi se leipä mikä annetaan taivaasta, antaa elämän. Joka ei ota vastaan, se ei ole elämää näkevä.
   Nääs, nääs, ne hokaat johanneksen evankeeeliumista sen viijennestä ja kuuvennesta luvusta, lukkee pärryytä molemmat läpi.
   Elämä on ehdollinen. Mietihän sitä.
   Helevetin tuli, ne olokiukot ne hokaat opissa Herra Sebaotista, sotajoukkojen piällikön merkityksessä. Tuhotaan syntinen kas, kas, sekin on iankaikkinen osa, mutta millllllaaanen, oletko sitä pajatuksessas, pähkäilly?
   Se on Pyhän Tulen Sanan tulen tuoma tuomio, Helvetin tuli, joka POLTTAA Jumalan sanan mukaan, tuhkaksi, ja miksi=
   Siksi, että luodaan kaikki- lue KAIKKI uudeksi, ja entinen on mennyt. Miksi sen kiellät?
   Niitä ei edes muistella, Jumala on luodulleenkin siinä armollinen, ettei ole kuin me ihmiset pahattajat. Hän hävittää sen mieliset, jotka eivät halua elämää.
   Sielu kuolee, tosin käy tuomionsa läpi.
   Mutta perkelleelle, ja hänen enkeleilleen on se iankaikkinen helvetti, onko se niin, ettei ole langettavia enää, ja ovat porukoissaan sidottuna iankaikkiseen rangaistukseen. Annetaan heitin mennä Jumalan aivoituksen vankilaan.
   Mutta, luotu ihminen, hän tekee nämä valinnat- elämäksi tai kuolemakseen.

   Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. ---->> Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. <<<-----
   Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja >>>> tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. <<<<
   Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. (Mal 4:1-6)

   Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava. Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden: ..... (Hes 18:4-5)
   Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. >>> Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Rom 6:22-23)
   ts. puhutaan II- kuolemasta.

   Gal 6:8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se --->> Hengestä >>iankaikkisen elämän niittää. <<<
   Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka >>>kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, <<<< [[ >>sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. ]] <<< ymmärtääkö hän? Siis elämä on ehdoolinen. Kadotus on helvetin tulen läpikäyneellä tomu- iankaikkinen osa ja Uuden taivaan ja maan alueella jalkojen alla -- ei kidutettuna, vaan sieluna, jonka Jumala on surmannut. Synnin palkka on kuolema!

   Siitäpä sitten viisaampana saat öyhöttää seuraavankerran.

   • Mitä siitä tulee kun laitetaan Ellit ja vellit sekaisin.
    Syöhän kiltisti soppasi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä siitä tulee kun laitetaan Ellit ja vellit sekaisin.
    Syöhän kiltisti soppasi.

    Ota kirjoitukset käteen ja lue siitä, äläkä ellen, äläkä villen puun taakse mene piiloon.
    Helluntailaisuudessa eläneenä, en pidä helvettioppia raamatullisena, kuin sen esittänet., eikä Ellen, porukka pidä itsestäni kirjaa. Siinäpä se.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ota kirjoitukset käteen ja lue siitä, äläkä ellen, äläkä villen puun taakse mene piiloon.
    Helluntailaisuudessa eläneenä, en pidä helvettioppia raamatullisena, kuin sen esittänet., eikä Ellen, porukka pidä itsestäni kirjaa. Siinäpä se.

    "Helluntailaisuudessa eläneenä"

    Ja sen kyllä huomaa...

    Miksi et elä nyt adventismissa, kun olet löytänyt adventtitotuuden?


  • Tämä on sinulle ilouutinen uskoisin. Tulta tulee jumalattomille niskaan ihan riittävästi, ei jää kenellekään epäselväksi tulen poltto niskassa.

   1234567---

  • Aloittajan pitäisi saada elämä.

  • Eivät harhaoppiset luovu harhastaan vaikka Raamattu selkeästi kuvaa sen kaikkien eteen. Eivät he luovu siitä, vaikka itse jumala laskeutuisi taivaasta kertomaan heille miten uudessa liitossa eletään. Saatana on siten lumonnut heidän lihallisen mielensä, että he vastustavat kaikkea hengellistä.

   • Ja siksikö tyhmyyttäsi uskot kirkkoisien keksimiin raamatunselityksiin?


   • Aloittaja öyhöttää taas kerran omassa lihassaan. Miksi?


  • Fariseukset Jeesuksen aikaan vastustivat sitä hengellistä liikehdintää minkä Jeesus sai aikaan. Heidän mielestään olisi vain pitänyt tutkia kirjoituksia, selitellä ja viettää sapattia, eikä kokea mitään, ei saada syntejään anteeksi eikä saada voimaa ylhäältä.

   Sitä farisealaisten kuollutta uskoa ei kukaan kaipaa ja kaiken lisäksi se on helvettiin vievä tie.

  • Eiköhän tuo liene lihallinen tarve, että toivottaa toisinajattelevat ikuiseen piinaan. En näe siinä mitään hengellisyyttä.

   Eiköhän tuo taipumus kymmenen käskyn rikkomiseen ole myöskin lihallinen, koska hengellinen ihminen yhtyy mielellään Jumalan lakiin.

   Emme kuitenkaa saa unohtaa, että oli kaksi liittoa lakeineen.

   5. Mooseksen kirja 29:1
   Nämä ovat sen liiton sanat, jonka Herra käski Mooseksen tehdä israelilaisten kanssa Mooabin maassa, sen liiton lisäksi, jonka hän oli tehnyt heidän kanssaan Hoorebilla.

   Kymmenen käskyä olivat lain arkin sisäpuolella, muut säännöt ulkopuolella:

   5.Moos.31:24Ja kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan tämän lain sanat, alusta loppuun asti, 25käski hän leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, sanoen: 26"Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan.

   Nämä ulkopuoliset säännökset naulittiin ristiin:

   Kol.2:14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin

   Kymmenen käskyn noudattaminen on yhä uskovan osa:
   Matteus 19:17
   Niin Hän sanoi hänelle: " ... jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."

   Paavali tunsi, että ainoastaan Hengen johdossa ihminen on vapaa lain rikkomisesta.

   Roomalaiskirje 8:4
   "että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen."

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa tahtoo Mikon kanssa yhteisen lapsen

   On kuitenkin kiire sillä sairaus voi paheta ja se kaataisi vauvahaaveet: "Lentoemäntänä työskentelevä mediapersoona Maisa Torppa, 29, kertoo tuoreess
   110
   9356
  2. Onko Stefan Therman monimiljonääri?

   Jotkut väittävät että on, toisten mielestä pelkkä velka-elvis jolle kohta käy köpelösti. Mikä on totuus?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   68
   7217
  3. Maisuliini vongannut vieraalta mieheltä

   Käsi pystyyn kenelle tuli yllärinä: https://www.seiska.fi/Uutiset/Maisa-Torppa-taas-suhdeskandaalissa-Yritti-iskea-kaasonsa-miehen-ystavat-hylkasivat
   283
   4901
  4. Turun seudulla löydetty ensimmäiset uudelleen koronaan sairastuneet

   Taitaa rokotukset mennä hukkaan, kun ei tulekaan immuniteettiä. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5039e73d-b54b-4edd-a962-a3c841d846d7
   Maailman menoa
   91
   3156
  5. Jättiselvitys: He saivat 100 000 euroa Business Finland tukea

   Jättiselvitys Business Finlandin koronatuista: he saivat 100 000 euroa, yli tuhat peruutti hakemuksensa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007660
   Maailman menoa
   53
   2780