Aihe

Usko aukaisee portin ikuiseen elämään

Anonyymi

Sana juh­la­py­häk­si: Us­ko au­kai­see por­tin ikui­seen elä­mään

Jee­suk­sen kuo­le­ma päät­ti Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­sa vi­a­ton ka­rit­sa jou­tui yhä uu­des­taan uh­rat­ta­vak­si ih­mis­ten syn­neis­tä. Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na ei tar­vit­tu enää tois­tu­vaa uh­ria, vaan Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa so­vi­tet­tiin syn­nit ai­ni­aak­si.

Pa­ra­tii­sin rik­ko­muk­sen täh­den ih­mis­ten elä­mää var­jos­ti­vat syn­nin voi­mat. Kuo­le­ma oli pe­lot­ta­va asia, kos­ka Ju­ma­lan viha oli so­vit­ta­mat­ta. Jo var­hain Is­ra­e­lin kan­san us­kon­nol­li­nen elä­mä piti si­säl­lään eläi­men uh­raa­mi­sen so­vi­tuk­se­na Ju­ma­lal­le. Jos­kus uh­raa­mi­sen syy saat­toi ol­la kii­to­sai­hei­nen, jos Ju­ma­la suo­je­li tai joh­dat­ti vai­ke­as­sa elä­män­ti­lan­tees­sa.

Us­kon ja ym­mär­ryk­sen ris­ti­rii­ta

Ab­ra­ha­min us­koa ko­e­tel­tiin poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la. Ju­ma­la pyy­si Ab­ra­ha­min kau­an odo­tet­tua las­ta ja hä­nen ai­no­aa pe­ril­lis­tään uh­rat­ta­vak­si. Uh­raa­mi­nen oli­si ta­pah­tu­nut Mo­ri­an maal­la Ju­ma­lan osoit­ta­mal­la vuo­rel­la, jon­ne oli kol­men päi­vän mat­ka. Rat­su­na oli aa­si. Mat­kaan oli otet­tu tuli ja uh­raa­mi­seen tar­vit­ta­vat polt­to­puut. Ab­ra­ham oli saa­nut sel­vän il­moi­tuk­sen Ju­ma­lal­ta, et­tä hä­nen oli uh­rat­ta­va oma poi­kan­sa. Ii­sak ky­syi isäl­tään: ”Täs­sä on tuli ja puut, mut­ta mis­sä on ka­rit­sa polt­touh­rik­si?” (1. Moos. 22:7). Hän ei pal­jas­ta­nut Ii­sa­kil­le ai­ko­mus­ta, vaan vas­ta­si: ”Ju­ma­la kat­soo kyl­lä it­sel­leen ka­rit­san polt­touh­rik­si, poi­ka­se­ni” (1. Moos. 22:8).

Us­kon ja in­hi­mil­li­sen ym­mär­ryk­sen vä­lil­lä on ai­na suun­na­ton ris­ti­rii­ta. Em­me voi jär­jel­lä kä­sit­tää, mi­ten Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa ta­pah­tui syn­tien so­vi­tus. Van­han tes­ta­men­tin ta­pah­tu­mat vah­vis­ta­vat, et­tä Jee­sus oli Ju­ma­lan Poi­ka­na maan pääl­lä pe­las­ta­mas­sa ih­mi­siä. Pe­las­tus­työ täy­tyi ta­pah­tua Ju­ma­lan suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­ma jäi sa­lai­suu­dek­si mo­nel­le sil­min­nä­ki­jäl­le, mut­ta nii­den ih­mis­ten sy­dä­mis­sä, jot­ka us­kon kaut­ta kat­se­li­vat ta­pah­tu­mia, avau­tui ikui­sen elä­män port­ti ja pa­ra­tii­siin joh­ta­va tie.

Jee­sus pil­kan koh­tee­na

Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min mu­kaan Jee­suk­sen kär­si­myk­sis­sä ko­ros­tui pilk­ka. So­ti­laat oli­vat lait­ta­neet piik­ki­sen or­jan­tap­pu­rak­ruu­nun Jee­suk­sen pää­hän. Näin he pilk­ka­si­vat Jee­sus­ta juu­ta­lais­ten ku­nin­kaa­na. Yli­pa­pit ja lai­no­pet­ta­jat pilk­ka­si­vat hä­nen ole­van ky­ke­ne­mä­tön aut­ta­maan it­se­ään. Jee­sus ei tah­to­nut as­tua alas ris­til­tä, vaan ot­ti vas­taan kär­si­myk­sen mal­jan. Pilk­kaa­jat tar­jo­si­vat Jee­suk­sel­le vii­niä, jo­hon oli se­koi­tet­tu sap­pea.

Pilk­kaa­mi­nen koh­dis­tui kaik­kein ki­peim­pään koh­taan, sil­lä pilk­kaa­jat muis­ti­vat hy­vin Jee­suk­sen omat pu­heet, joi­ta he käyt­ti­vät lyö­mä­a­see­na. Pilk­kaa­jia oli pal­jon, ei­kä ku­kaan puo­lus­ta­nut Jee­sus­ta. Mat­teus ei muis­ta edes toi­sen ryö­vä­rin puo­lus­tus­pu­het­ta. Kär­si­mys­vii­kon ai­ka­na Jee­suk­sen vie­res­tä oli hä­vin­nyt kaik­ki ope­tus­lap­set ja pit­kä­per­jan­tai­na hän kul­ki il­man seu­raa­ji­an­sa. Tuo Jee­suk­sen yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus hui­pen­tui huu­toon ”Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si hyl­kä­sit mi­nut?” (Matt. 27:46).

Voit­to kuo­le­mas­ta

Jee­suk­sen kuo­le­maa edel­si mo­net luon­non­mer­kit. Maa va­vah­te­li ja kal­li­ot hal­kei­li­vat. Au­rin­ko pi­me­ni kol­mek­si tun­nik­si ja temp­pe­lin vä­li­ver­ho re­pe­si kah­tia. Kai­ken tä­män näh­des­sään so­ti­laat sa­noi­vat: ”Tämä oli to­del­la Ju­ma­lan Poi­ka!” (Matt. 27:54).

Mag­da­lan Ma­ria, Jaa­ko­bin ja Joo­se­fin äi­ti Ma­ria sekä Se­be­deuk­sen poi­kien äi­ti kat­se­li­vat vä­hän mat­kan pääs­tä, kun Jee­sus veti vii­mei­sen hen­käyk­sen­sä. Nämä nai­set oli­vat to­dis­ta­mas­sa Jee­suk­sen kuo­le­maa. Kuo­le­man to­dis­ta­mi­nen mur­taa kaik­ki ole­mas­sa­o­lon tu­ki­pi­la­rit. Nai­set oli­vat su­run mur­ta­mi­na myös en­sim­mäi­si­nä me­nos­sa Jee­suk­sen hau­dal­le. Us­kon ym­mär­rys ei vie­lä tuos­sa vai­hees­sa ulot­tu­nut ylös­nou­se­muk­sen iloon, mut­ta ai­ka­naan heil­le­kin sel­vi­si, mitä mer­kit­si Jee­suk­sen voit­to kuo­le­mas­ta. Us­kon sil­min voi kat­soa kuo­le­mas­ta elä­mään, epä­toi­von kes­kel­tä ikui­sen elä­män toi­voon.

Jaakko Sääskilahti

20

60

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Aamen, oikein kirjoitettu !!

  • Anonyymi

   Usko voi olla vahingollista, jos se on lujaa luottamusta johonkin mistä ei ole todisteita. Silloin uskoo mitä tahansa.

   • Anonyymi

    Eräs tiedemies oli sanonut ei sana Jumala merkitse mulle mitään persoonan piilottaminen on mulle inhimillistä heikkoutta.


  • Anonyymi

   Jeesus jengeineen oli oman aikansa syrjäytyneitä. Kärsi ansaitsemansa rangaistuksen, reppana. Ei muistella pahalla enää.

  • Anonyymi

   Usko aukaisee portin harhaiseen elämään.

  • Anonyymi

   Ei usko aukase portteja ikuiseen elämään.
   Jos uskoo mutta ei saa syntejä anteeksi niin portit on ja pysyy kiinni ikuiseen elämään tämän todistaa Raamattu.

   • Anonyymi

    Saatana iskee aina vastustaa evankeliumin iloista hyvää uutista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Saatana iskee aina vastustaa evankeliumin iloista hyvää uutista.

    Sä et saatanan työstä ymmärrä yhtään mitään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Saatana iskee aina vastustaa evankeliumin iloista hyvää uutista.

    Mitä sinäkin oikeen horiset?
    Ymmärrätkö sitä että saatana on luojan keksintö?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Saatana iskee aina vastustaa evankeliumin iloista hyvää uutista.

    Mä olen kuule ihan ihminen en saatana.
    Onko sun pääkopassa kaikki ihan ok?


   • Olet oikeassa, uskoa voi vaikka Audiin, mutta usko Jeesuskeen ja Hänen seuraamiseen tehty parannus mahdollistaa Paratiisi matkan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä sinäkin oikeen horiset?
    Ymmärrätkö sitä että saatana on luojan keksintö?

    Ei ole, vaan enkeiruhtinas Luchiveruksen teko kapinassaa.

    Jes. 14;12 kirjoittaa kointähdestä, Luciferista. -Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!


   • Anonyymi
    pinnasänky kirjoitti:

    Ei ole, vaan enkeiruhtinas Luchiveruksen teko kapinassaa.

    Jes. 14;12 kirjoittaa kointähdestä, Luciferista. -Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!

    Juu.Mutta monet ovat pohdinnoissa tullut siihen tulokseen että sen lankeemus on ollut käytännössä mahdottomuus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juu.Mutta monet ovat pohdinnoissa tullut siihen tulokseen että sen lankeemus on ollut käytännössä mahdottomuus.

    Laitatko yhden esimerkin?


  • Anonyymi

   Minusta ikinen elämä ei ole mikään palkinto, vaan rangaistus.

   • Anonyymi

    Miksi niin ajattelet?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi niin ajattelet?

    Tajuatko kuinka pitkä aika ikuisuus on? Siksi se kuulostaa enemmin rangaistukselta.


  • Anonyymi

   Voi ihme mitä sontaa!!!!!

  • Anonyymi

   Rakas Jaakko-sasaremme:
   Usko ei portteja ikuiseen elämään avaa. Sen sijaan me uskovaiset (vellut) olemme saaneet kunnian olla taivaallisen veräjän portinvarijoita.
   Meiillä on valta päästää tai olla päästämättä väkeä taivaailisille laitumille.
   Korjaisitko siis tekstiäsi, kiitos.

  • >>Jeesuksen kuolema päätti Vanhan testamentin uhrijumalanpalveluksen, jossa viaton karitsa joutui yhä uudestaan uhrattavaksi ihmisten synneistä. ** Ei aivan niin, Raamatun mukaan se oli puolisen vuotta aikaisemmin; Matt. 11:13 Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta,
   Luuk. 16:16 "Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne.
   Jeesus kylläkin täytti Lain.

   >Uuden testamentin aikana ei tarvittu enää toistuvaa uhria, vaan Jeesuksen kuolemassa sovitettiin synnit ainiaaksi.>>> Niin, Jeesuksen uskoville jotka tunnustavat Hänet luvatuksi Messiaaksi ja kaikkivaltiaaksi, että Hän voi tehdä sen.

   Paratiisin rikkomuksen tähden ihmisten elämää varjostivat synnin voimat. Kuolema oli pelottava asia, koska Jumalan viha oli sovittamatta. Amen.

   Abrahamin koettelemus ei kuulu Uuteen Testamenttiin. Muuten se Vuori, jossa tapahtuman piti tapahtua, oli Jerusalemisi alueella.

   Silloin Jumala oli Herra, nyt Jeesus.

   >> Uskon ja inhimillisen ymmärryksen välillä on aina suunnaton ristiriita. *** Pelkän uskon varassa elävälle se on mysteerio, mutta kristitylle selvää asiaa. Jeesus oli luvattu Messias, jonka jokainen Jumalan omaisuuskansan jäsen tiesi. Uskoiko Hän sitä, että se oli Jeesus, on vielä osalla vaikeuksia.

   Syntymästä;
   1. Moos 3:13-15
   Alkukielessä, hepreassa lauseen sisällöstä nousee mielenkiintoinen persoonanvaihto. Jumala puhuu käärmeelle, joka on Saatanan vertauskuva. Hän puhuu naisesta, joka hepreassa erotetaan sanan suvusta, joka on luonnollisesti feminiininen. Seuraavaksi hän viittaa ”ihmiseen”, joka hepreassa on sana ”hän” sisältäen maskuliinisen suvun. Toisin sanoen Jumala ei viittaa edellä mainitsemaansa naiseen vaan johonkin mieheen. Tässä kauhun ja tuhon tarinassa vilahtaa siis tuleva Messias, joka kahlitsee Saatanan voiman murskaamalla hänet. Roomalaiskirjeessä viitataan samaan asiaan Jeesuksen yhteydessä:
   Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
   Miika 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
   Elämisestä maan päällä; Miten Jeesus opetti: Psa 78:2 Minä avaan suuni mietelmiin [vertauksiin], tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. I will open my mouth in a parable… (KJV 1789). Ja Mat. 13:35 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: ”Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti.”
   Paransi sokeita ja kuuroja: Jes. 35:5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.
   Matt. 11:5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.
   Jeesus puhui mitä Jumala käski: 5. Moos. 18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
   >>Emme voi järjellä käsittää, miten Jeesuksen kuolemassa tapahtui syntien sovitus. ** Jos tuntee Raamattua, siinä ei ole mitään vaikeuksia, sillä veri oli sovituksen elementti VT;ssä, ja Jeesus oli viimeinen Karitsa; Joh. 1:29

   Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

   Eikö ole selvää ja järkistä.

   >> Tuo Jeesuksen yksinäisyyden kokemus huipentui huutoon ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Matt. 27:46).** Käsittelet asiaa väärin, ei Opetuslapset häipyessään olleet syypäitä, vaan heidän piti säilyä hengissä, että voivat jakaa evankeliumia Jeesuksesta, jonka tehtävän Hän heille antoi.

   Tuo lause”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Hän huusi siksi, koska Hänen päälleen tuli kaikki maailman synnit, ja monikaan ei tiedä, että myös sairaudet, joihin Henki antoi Jeesuksen omille armolahjoja parantaa ne.
   Jeesus oli myös sairaiden ystävä; Luukas 9:1-2

   ”Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.”

   Kannattaa tarkastella tarkemmin Jeesuksen Kuninkuutta.

  Ketjusta on poistettu 3 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. HS: Stora Enso sulkee Kemin Veitsiluodon tehtaan

   Siinä se tuli. Odotettu uutinen. Ei yllättävä enää. Työpaikkansa menettää 600 ihmistä. Eipä tuohon ole enää paljon lisättävää..
   Kemi
   580
   6517
  2. Tekis mieli muuttaa korpeen

   Pentuna asuin korvessa, ei ollut katuvaloja, oli vain kyläkauppa ja kyläkoulu suht lähellä :) Nyt kun työt muuttui vakiosti etätöiksi, olen miettinyt
   Maailman menoa
   280
   4924
  3. Ansiosidonnaisen porrastaminen olisi vain reilua

   Nykyisin sinnitellään töissä tasan minimiaika, jonka jälkeen heittäydytään ansiosidonnaiselle maksimiajaksi. Uudessa mallissa olisi oikeus sitä pidemp
   Maailman menoa
   147
   2287