Aihe

Jeesus on voittanut kuoleman

Anonyymi

Sana juh­la­py­häk­si: Jee­sus on voit­ta­nut kuo­le­man

En­nus­tuk­set to­teu­tui­vat ja Jee­sus nou­si hau­das­ta voit­ta­en kuo­le­man. Hän on Ju­ma­lan poi­ka ja maa­il­man Va­pah­ta­ja.

Mag­da­lan Ma­ria, Jaa­ko­bin ja Joo­se­fin äi­ti Ma­ria ja Se­be­deuk­sen poi­kien äi­ti oli­vat ol­leet to­dis­ta­mas­sa Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­maa. Jee­sus oli huu­ta­nut ko­val­la ää­nel­lä ja an­ta­nut hen­ken­sä. Temp­pe­lin vä­li­ver­ho oli re­ven­nyt kah­tia yl­hääl­tä alas as­ti. Hau­dat oli­vat au­en­neet. Nai­set oli­vat näh­neet ja ko­ke­neet ih­meel­li­siä asi­oi­ta ja he us­koi­vat, et­tä ris­til­lä kuo­li maa­il­man Va­pah­ta­ja. (Matt. 27:45–56.) Myös roo­ma­lai­nen sa­dan­pää­mies mie­hi­neen va­kuut­tui ja he huu­dah­ti­vat: ”Tämä oli to­del­la Ju­ma­lan Poi­ka!” (Matt. 27:54).

Fa­ri­seuk­set kyl­vi­vät epä­luot­ta­mus­ta

Jee­suk­sen ruu­mis hau­dat­tiin Joo­sef Ari­ma­ti­a­lai­sen omis­ta­maan kal­li­o­hau­taan. Hau­taa­mis­ta oli ol­lut seu­raa­mas­sa kak­si Jee­suk­sel­le lä­heis­tä nais­ta, Ma­ria Mag­da­lee­na ja “se toi­nen Ma­ria”. Hau­dan eteen oli vie­ri­tet­ty suu­ri kivi, jot­ta ruu­mis sai­si ol­la hau­das­sa tun­kei­li­joil­ta. Li­säk­si hau­dal­la var­ti­oi so­ti­lai­ta, mikä oli poik­keuk­sel­lis­ta. Fa­ri­seuk­set ei­vät luot­ta­neet sii­hen, et­tä suu­ri kivi hau­dan edes­sä riit­täi­si. He oli­vat saa­neet sur­ma­tuk­si Jee­suk­sen, mut­ta oli­vat vie­lä epä­var­mo­ja lop­pu­tu­lok­ses­ta. (Matt. 27:57–66.)

Fa­ri­seuk­sil­la oli suu­ri pel­ko sii­tä, et­tä ta­pah­tui­si vie­lä jo­ta­kin, joka hei­ken­täi­si hei­dän ase­maan­sa ja us­kot­ta­vuut­taan hen­gel­li­si­nä joh­ta­ji­na. Jee­sus oli ni­mit­täin en­nus­ta­nut nou­se­van­sa kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä. Ta­pah­tu­ma oli­si to­dis­ta­nut Jee­suk­sen ole­van Ju­ma­lan Poi­ka. Vaa­ra­na oli, et­tä ope­tus­lap­set oli­si­vat le­vit­tä­neet sa­no­maa ylös­nous­sees­ta Jee­suk­ses­ta. Täl­löin yhä use­am­pi oli­si us­ko­nut tuo­hon kan­san­vil­lit­si­jään. (Matt. 27:62–66.)

Fa­ri­seuk­set va­rau­tui­vat etu­kä­teen tä­hän mah­dol­li­suu­teen ja kyl­vi­vät epä­luot­ta­mus­ta ope­tus­lap­sia koh­taan. He sai­vat maa­her­ra Pi­la­tuk­sen us­ko­maan, et­tä ope­tus­lap­set voi­si­vat va­ras­taa Jee­suk­sen ruu­miin. Näin ope­tus­lap­set voi­si­vat fa­ri­seus­ten mu­kaan va­leh­del­la, et­tä Jee­sus oli nous­sut en­nus­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti kol­man­te­na päi­vä­nä kuol­leis­ta.

En­ke­li il­mes­tyi hau­dal­la

Mag­da­lan Ma­ria ja se toi­nen Ma­ria tun­si­vat tar­vet­ta men­nä Jee­suk­sen hau­dal­le. Nais­ten tar­koi­tuk­se­na oli voi­del­la Jee­suk­sen run­nel­tu ruu­mis. He jou­tui­vat py­säh­ty­mään yl­lät­tä­vän ja pe­lot­ta­van il­mi­ön edes­sä: maa­pe­rä hei­lui ja va­vah­te­li hei­dän jal­ko­jen­sa al­la. Tun­tui, kuin pai­kal­la oli­si ol­lut maan­jä­ris­tys. Kir­kas, tai­vaal­li­nen olen­to las­keu­tui tai­vaas­ta, vie­rit­ti ki­ven hau­dan suul­ta ja is­tui ki­ven pääl­le. En­ke­liä oli vai­kea kat­soa, kos­ka “hän oli hoh­ta­va kuin sa­la­ma ja hä­nen vaat­teen­sa oli­vat val­ke­at kuin lumi” (Matt. 28:3). En­ke­lin tai­vaal­li­nen kirk­kaus ja ole­mus oli niin vai­kut­ta­va, et­tä se sai var­ti­joi­den mie­len järk­ky­mään, ja he me­net­ti­vät ta­jun­tan­sa. En­ke­li kään­tyi pe­läs­ty­nei­den nais­ten puo­leen ja lau­sui: ”Äl­kää pe­lät­kö.” Ja jat­koi: ”Minä tie­dän, et­tä te et­sit­te ris­tiin­nau­lit­tua Jee­sus­ta.” (Matt. 28:5.)

Jou­lun ilo­sa­no­ma tois­tui

Jou­lu­yö­nä Her­ran en­ke­li il­mes­tyi pai­me­nil­le ja Her­ran kirk­kaus ym­pä­röi hei­dät. Pel­ko val­ta­si pai­me­net. En­ke­li sa­noi heil­le: ”Äl­kää pe­lät­kö! Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man, suu­ren ilon koko kan­sal­le. (Luuk. 2:9–10.)

Ku­ten jou­lu­yö­nä, oli en­ke­lil­lä nyt­kin ilo­sa­no­ma ker­rot­ta­va­na: “Ei hän ole tääl­lä, hän on nous­sut kuol­leis­ta, niin kuin it­se sa­noi. Tul­kaa kat­so­maan, tuos­sa on paik­ka, jos­sa hän ma­ka­si. (Matt. 28: 6). ”Hän me­nee tei­dän edel­län­ne Ga­li­le­aan, siel­lä te nä­et­te hä­net” (Matt. 28:7).

Mikä häm­mäs­tys, ilo, rie­mu sekä pel­ko­kin täyt­ti­vät nais­ten sy­dä­met: Jee­sus oli nous­sut kuol­leis­ta. Hän on Ju­ma­lan Poi­ka, maa­il­man Va­pah­ta­ja ja mi­nun Va­pah­ta­ja­ni.

Nyt nai­set sai­vat ja­lat al­leen. Hei­dän koh­dal­laan to­teu­tui tämä sana: “Kuin­ka iha­nat ovat vuo­ril­la ilo­sa­no­man tuo­jan as­ke­let! Hän il­moit­taa rau­han tu­lon, tuo suu­ren ilo­sa­no­man, hän tuo pe­las­tuk­sen sa­no­man ja sa­noo Sii­o­nil­le: ”Si­nun Ju­ma­la­si on nyt ku­nin­gas!” (Jes. 52:7.)

Me saam­me lau­laa: Niin kuin tai­vaan en­ke­li, me­kin iloit­sem­me. Saam­me rien­tää ker­to­maan: Nyt elää Jee­suk­sem­me. Saam­me rien­tää ker­to­maan: Nyt elää Jee­suk­sem­me. (VK 88.)

Ville Laivamaa

2

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Aamen !

  • Anonyymi

   Huhupuheita, satuja ja tarinoita ei uskota. Paas näyttäen lääkärintodistukset!

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kuolleille ei pitäisi nauraa mutta nyt naurattaa

   Norjan johtava koronakieltäjä sairastui koronaan ja kuoli https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/fbbd4cec-3688-4113-9424-bbd5d9c5a3c8
   Maailman menoa
   372
   8210
  2. Maisa sairaalassa

   https://aijaa.com/JHObE3 Nonni.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   237
   7324
  3. Kohujulkkis Sofia Belorf avautuu suhteestaan huumetuomittu Niko Ranta-ahoon: "Rakkaus on sokea"

   Sofia Belórf on avautunut Katiska-vyyhdin tuomiosta ja rakkaudestaan Niko Ranta-ahoon. Rakkaus on sokea, Sofia tuskailee. https://www.suomi24.fi/viih
   Kotimaiset julkkisjuorut
   36
   3542