Jälleensyntyminen. Samsara. Sielu. Elämästä elämään. Kuolemasta kuolemaan.

Anonyymi

Osoitamme kunnioitusta Jumalalle. Osoitamme kunnioitusta kaikille Jumalan palvelijoille. Osoitamme kunnioitusta kaikille eläville olennoille.
Hyvät palstan lukijat. Saanen muistuttaa teitä siitä, että tämä ei ole tieteellinen palsta, ja vaikka me kunnioitamme teitä, tiedemiehiä, suuresti, tämän sivuston aiheita ei voida todistaa tieteellisesti. Kiitos. Rakkaat kristityt. Tämä ei ole myös kristittyjen aluetta. Rauhan säilyttämiseksi palstalla siirtykää kristillisille sivustoille. Kiitos.
Tämä on metafysiikkaa.

B.V. Goswamin teksteistä voi lukea hyvin mielenkiintoisia asioita sielusta:
Onko mahdollista todistaa sielun olemassaolo? Juuri nyt mielemme on täysin keskittynyt kehoon. Mutta sielun luonnetta voivat ymmärtää vain ne, joiden silmät ovat kääntyneet sisäänpäin. Ihmisille, joiden mieli on puhdistettu lupauksilla, meditaatiolla, rukouksella ja katumuksella, sielun olemassaolo tuntuu itsestään selvältä - heille se ei ole uskon asia vaan todellinen henkinen kokemus. Toisille sielun olemassaolo jää todistamattomaksi hypoteesiksi, vaikka empiiristä aineistoa olisikin paljon.

"Jos aasialainen kysyy minulta, mikä Eurooppa on, minun on pakko vastata: 'Se on se osa maailmaa, jossa ihmiset ovat pakkomielteisiä sen fantastisen ajatuksen suhteen, että ihminen on luotu tyhjästä ja että häntä ei ole ollut olemassa ennen hänen nykyistä syntymäänsä'."" A. Schopenhauer

...

Jo antiikin kreikkalainen filosofi Parmenides väitti, että jos jokin on olemassa, se on aina olemassa*. Kaikki voidaan kyseenalaistaa paitsi yksi ilmeinen totuus: olen olemassa, ja siksi olen Parmenideen mukaan ollut olemassa aina enkä lakkaa olemasta tulevaisuudessa. ..
Viittaus Parmenidekseen tuskin vakuuttaa ketään enää, mutta ajatus on tarpeeksi looginen, jotta ihmiset palaavat siihen yhä uudelleen ja uudelleen. Jos on olemassa aineen säilymislaki ja energian säilymislaki, miksi ei voi olla tietoisuuden säilymislakia? Monet muinaisina aikoina löydetyistä laeista on löydetty uudelleen vasta nyt. Tietoisuuden säilymisen laki on yksi niistä. ... Voimme jakaa tietoisuuden ikuisuuden käsityksiä puoltavat argumentit neljään laajaan kategoriaan: 1) näitä käsityksiä tukevat jumalallisesti ilmoitetut pyhät kirjoitukset (lähinnä Veda-perinteen kirjoitukset) ja monien aitojen pyhimysten ja mystikkojen kokemukset, jotka ovat määritelmällisesti vapaita petoksen taipumuksesta; 2) tietoisuuden ikuisuuden käsite on looginen, sopusoinnussa luontaisten käsitystemme oikeudenmukaisuudesta ja hyvyydestä kanssa, ja se mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan maailmankaikkeuden olemassaolosta; 3) on olemassa valtavasti kokeellista aineistoa, joka todistaa, että

"Olemassaolo ei synny eikä ole kuoleman alainen. Kokonaisuus, jolla ei ole loppua, on liikkumaton ja yhtenäinen."

"Koska olen olemassa tässä maailmassa, voin olettaa, että tulen aina olemaan olemassa jossakin muodossa".

Onko uskomuksilla sielun ikuisuudesta käytännön arvoa? Vastaus on ilmeinen: niillä, jotka elävät sielun ikuisuuden käsityksestä käsin, on paljon paremmat mahdollisuudet elää tämä elämä arvokkaasti ja ilman pelkoa sen jatkumisesta tulevaisuudessa kuin niillä, jotka lähtevät liikkeelle elämän "kertakäyttöisyyden" todistamattomasta hypoteesista. Kaukaisen tulevaisuuden ajattelematta jättäminen on älyllistä lyhytnäköisyyttä, merkki mielen heikkoudesta. Intuitiivinen oivallus sielun ikuisuudesta on ihmiselle luontainen. Todella kaukonäköinen ihminen elää yrittämättä tukahduttaa olemisen ikuisuuden tunnetta. Viisaimmat ihmiset kautta aikojen ovat pyrkineet kehittämään tätä aistia itsessään ja löytäneet siten onnen, rohkeuden ja pelottomuuden. Sama pragmaattinen todiste pätee myös ihmiskunnan historian mittakaavassa: ikuisen sielun olemassaolon kieltäminen ja yritykset rakentaa maanpäällinen paratiisi ilman Jumalaa - länsimaisen sivilisaation noin kaksisataa vuotta sitten valistuksen aikana aloittama kokeilu - veivät koko maapallon ekologisen katastrofin partaalle. Toisin sanoen tietoisuus, joka kieltää ikuisen sielun olemassaolon, on luonteeltaan tuhoisa. Motto "Meidän jälkeemme vaikka vedenpaisumus" on vaarallinen paitsi jälkeläisillemme, jotka tuomitsemme pyytämättä aiheuttamaamme vedenpaisumukseen, myös ennen kaikkea meille itsellemme, koska "vedenpaisumus" tulee yleensä paljon nopeammin kuin ennustamme.

Mutta onko mahdollista todistaa sielun olemassaolo? Se riippuu siitä, mitä pidämme todisteena. Voimmeko esimerkiksi todistaa mielen olemassaolon? Kuka on nähnyt mielen? Kuka on koskenut siihen? Mieli ei ole ymmärrettävissä logiikan tai fysiikan ja kemian menetelmien avulla. Sen tutkimiseen tarvitaan muita menetelmiä. Sama pätee ikuiseen sieluun: jokainen voi olla vakuuttunut sen olemassaolosta, mutta siihen on käytettävä erityisiä menetelmiä.

538

4406

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   ...erityisiä menetelmiä. Tällä hetkellä tietoisuutemme on täysin keskittynyt kehoon. Sielun luonteen voi ymmärtää vain se, jonka tietoisuus on suuntautunut sisäänpäin. Siksi filosofit murskaavat keihäänsä väittelemällä sielun luonteesta, joogit vajoavat mystiseen transsiin ja uskovaiset yrittävät pestä sydämensä katumuksen kyynelillä. Toisin sanoen ihmisille, joiden mieli on puhdistettu lupauksilla, meditaatiolla, rukouksella ja katumuksella, sielun olemassaolo tuntuu itsestään selvältä - heille se ei ole uskon asia vaan todellinen hengellinen kokemus. Toisten mielestä sielun olemassaolo jää todistamattomaksi hypoteesiksi, vaikka empiirinen todistusaineisto olisi ylivoimainen, sillä sielu kuuluu niihin kategorioihin, joiden olemassaoloa on vaikea todistaa puhtaasti tieteellisellä laitteistolla, joka on sovitettu ulkoisten kohteiden tutkimiseen.

   Vedalaisen perinteen filosofeille sielun olemassaolo ei tietenkään näyttänyt olevan niin vaikea todistaa. Heidän logiikkansa oli suunnilleen seuraava. Havaitsija (subjekti) on aina erillinen havainnon kohteesta. Jonkin asian olemassaolon todistamiseksi riittää, että se nähdään, toisin sanoen kohteen olemassaolo todistetaan havainnoimalla. Mutta subjekti ei voi nähdä itseään: subjektin (havainnoitsijan) olemassaolo todistetaan jo itse havainnon tosiasialla. Descartes sanoi: "Minä ajattelen, siis olen olemassa". On myös selvää, että tämän havainnoivan "minä" luonne ei ole pelkistettävissä ruumiiseen ja mieleen, koska sekä ruumiini että mieleni voivat olla havainnointini kohteena. Näin ollen tämän 'minä'-olemuksen kantajan on oltava erillään ruumiista ja mielestä.

   Joku saattaa vastustaa: "Ruumiin osalta kaikki on selvää, mutta mikä estää meitä olettamasta, että mieli tarkkailee mieltä itseään?". Sanotaanko, että yksi mielen osa, jonkinlainen superohjelma, ottaa tehtäväkseen tarkkailla muita mielen osia, sen sisällä toimivia ohjelmia?"." Katsotaanpa, missä määrin mielestä erillisen sielun käsitteen käyttöönotto on sopusoinnussa Occamin kuuluisan loogisen periaatteen kanssa, joka sanoo: "Uusia yksiköitä ei pitäisi ottaa käyttöön ilman äärimmäistä tarvetta." Toisin sanoen tämän käsitteen käyttöönoton oikeellisuuden osoittamiseksi on osoitettava, että tietoisuuden kaikkia ilmenemismuotoja ei voida täysin selittää sen hypoteesin perusteella, jonka mukaan tietoisuus on yksinkertaisesti ihmisen aivojen tuote.

   Vedalaisten kirjoitusten näkökulmasta sielu on tuhoutumaton tietoisuuden atomi, jolla on erityinen ominaisuus: kyky olla tietoinen olemassaolosta. Aineella itsellään ei ole tietoisuutta eikä se kykene toimimaan subjektin (tarkkailijan) roolissa. Sanskritin kielessä tätä tietoisuuden atomia kutsutaan atmaksi, joka tarkoittaa 'subjektia', 'minä', persoonallisen elementin kantajaa (verbistä am, 'liikkua', 'toimia'). Upanishadit kutsuvat sielua nimellä anu, joka tarkoittaa "atomista" tai "jakamatonta". Toinen sielun nimi on jiva, "elävä olento".

   • Anonyymi

    Toisin kuin useimmissa länsimaisissa filosofisissa ja teologisissa opetuksissa, Vedoissa todetaan, että sielu ei ole vain ihmisillä, vaan myös eläimillä, alemmat eläimet mukaan lukien. Toisin sanoen jokaisella elämän ilmenemismuodolla on hengellinen luonne, elämän taustalla oleva tuhoutumaton hengellinen alkuperä.

    Sielu eli jiva on siis ikuinen hengen hiukkanen, tietoisuuden atomi, jolla on rajallinen itsenäisyys ja joka on kaikkien elämän ilmenemismuotojen syy. Se eroaa kuolleesta aineesta ensinnäkin siinä, että se kykenee olemaan tietoinen olemassaolostaan ja havaitsemaan ympäröivän maailman. Juuri tämä ominaisuus - kyky havaita - erottaa elävän elottomasta.

    Atma-sielulla on kolme pääominaisuutta: 1) sielu on tuhoutumaton; 2) sielu on atomaarinen; h) sielulla on tietoisuus eli kyky toimia ja nauttia suhteellisesta vapaudesta. Nämä sielun ominaisuudet ovat aksiomaattisia. Kirjoitukset väittävät niiden olevan läsnä atmassa - tai pikemminkin määrittelevät atman sellaiseksi, jolla on nämä ominaisuudet.

    Voimme selvästi nähdä, että ihmisen minuus on pysyvä. Kaikki, mihin samaistumme - kehomme, mielemme, ympäristömme - muuttuu jatkuvasti. Jos meidän

    "minä" muuttuisi heidän mukanaan, emme huomaisi muutoksia, emmekä varmasti kokisi niitä niin traagisina. Jotta voisit havaita jonkin liikkuvan, sinun on oltava itse hiljaa: kun olemme lentokoneessa, emme tunne lentokoneen liikettä. Ihmisen keho ja mieli muuttuvat jatkuvasti: olimme vauva, sitten lapsi, teini-ikäinen, nuori mies, aikuinen. Mutta on olemassa jokin kiinteä vertailupiste, josta käsin havaitsemme kaikki nämä muutokset. Jotenkin, jollain ihmeellä, minämme pysyy muuttumattomana kaikkien näiden muutosten aikana. Mikä takaa minäkäsityksemme pysyvyyden tai jatkuvuuden? Tällä pysyvyydellä on oltava jokin todellisuuspohja.

    Tieteen kehitys vain vahvistaa aineen muuttuvuutta. Nykyaikainen lääketiede on havainnut, että noin seitsemässä vuodessa koko kehomme muuttuu molekyylitasolla, eli joka seitsemäs vuosi saamme täysin uuden kehon. Mutta minämme pysyy muuttumattomana. Jotkut ihmiset, jotka tunnustavat aineen vaihtelevuuden, saattavat väittää, että egomme pysyvyys varmistetaan esimerkiksi aivojen rakenteen pysyvyydellä, sillä aivoilla on rakenteellisia itsetuotantomekanismeja. Roger Penrose, yksi merkittävimmistä teoreettisista fyysikoista, joka tutkii muun muassa tietoisuuden luonnetta, sanoo tästä kirjassaan Shadows of the Mind seuraavaa:

    Suuri osa kehomme ja aivomme muodostavasta aineesta uudistuu jatkuvasti - vain niiden rakenteet pysyvät muuttumattomina. Lisäksi aine itsessään näyttää olevan ohimenevää, koska se voi muuttua muodosta toiseen... Materia itsessään on siis jotakin epämääräistä ja katoavaa, joten on järkevää olettaa, että ihmisen minuuden pysyvyys saattaa liittyä enemmän mallien säilymiseen kuin varsinaisiin ainehiukkasiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisin kuin useimmissa länsimaisissa filosofisissa ja teologisissa opetuksissa, Vedoissa todetaan, että sielu ei ole vain ihmisillä, vaan myös eläimillä, alemmat eläimet mukaan lukien. Toisin sanoen jokaisella elämän ilmenemismuodolla on hengellinen luonne, elämän taustalla oleva tuhoutumaton hengellinen alkuperä.

    Sielu eli jiva on siis ikuinen hengen hiukkanen, tietoisuuden atomi, jolla on rajallinen itsenäisyys ja joka on kaikkien elämän ilmenemismuotojen syy. Se eroaa kuolleesta aineesta ensinnäkin siinä, että se kykenee olemaan tietoinen olemassaolostaan ja havaitsemaan ympäröivän maailman. Juuri tämä ominaisuus - kyky havaita - erottaa elävän elottomasta.

    Atma-sielulla on kolme pääominaisuutta: 1) sielu on tuhoutumaton; 2) sielu on atomaarinen; h) sielulla on tietoisuus eli kyky toimia ja nauttia suhteellisesta vapaudesta. Nämä sielun ominaisuudet ovat aksiomaattisia. Kirjoitukset väittävät niiden olevan läsnä atmassa - tai pikemminkin määrittelevät atman sellaiseksi, jolla on nämä ominaisuudet.

    Voimme selvästi nähdä, että ihmisen minuus on pysyvä. Kaikki, mihin samaistumme - kehomme, mielemme, ympäristömme - muuttuu jatkuvasti. Jos meidän

    "minä" muuttuisi heidän mukanaan, emme huomaisi muutoksia, emmekä varmasti kokisi niitä niin traagisina. Jotta voisit havaita jonkin liikkuvan, sinun on oltava itse hiljaa: kun olemme lentokoneessa, emme tunne lentokoneen liikettä. Ihmisen keho ja mieli muuttuvat jatkuvasti: olimme vauva, sitten lapsi, teini-ikäinen, nuori mies, aikuinen. Mutta on olemassa jokin kiinteä vertailupiste, josta käsin havaitsemme kaikki nämä muutokset. Jotenkin, jollain ihmeellä, minämme pysyy muuttumattomana kaikkien näiden muutosten aikana. Mikä takaa minäkäsityksemme pysyvyyden tai jatkuvuuden? Tällä pysyvyydellä on oltava jokin todellisuuspohja.

    Tieteen kehitys vain vahvistaa aineen muuttuvuutta. Nykyaikainen lääketiede on havainnut, että noin seitsemässä vuodessa koko kehomme muuttuu molekyylitasolla, eli joka seitsemäs vuosi saamme täysin uuden kehon. Mutta minämme pysyy muuttumattomana. Jotkut ihmiset, jotka tunnustavat aineen vaihtelevuuden, saattavat väittää, että egomme pysyvyys varmistetaan esimerkiksi aivojen rakenteen pysyvyydellä, sillä aivoilla on rakenteellisia itsetuotantomekanismeja. Roger Penrose, yksi merkittävimmistä teoreettisista fyysikoista, joka tutkii muun muassa tietoisuuden luonnetta, sanoo tästä kirjassaan Shadows of the Mind seuraavaa:

    Suuri osa kehomme ja aivomme muodostavasta aineesta uudistuu jatkuvasti - vain niiden rakenteet pysyvät muuttumattomina. Lisäksi aine itsessään näyttää olevan ohimenevää, koska se voi muuttua muodosta toiseen... Materia itsessään on siis jotakin epämääräistä ja katoavaa, joten on järkevää olettaa, että ihmisen minuuden pysyvyys saattaa liittyä enemmän mallien säilymiseen kuin varsinaisiin ainehiukkasiin.

    Suuri osa kehomme ja aivomme muodostavasta aineesta uudistuu jatkuvasti - vain niiden rakenteet pysyvät muuttumattomina. Lisäksi aine itsessään näyttää olevan ohimenevää, sillä se voi muuttua muodosta toiseen... Aine itsessään on siis jotain epämääräistä ja katoavaa, joten on järkevää olettaa, että ihmisen "minä" pysyvyys saattaa liittyä enemmän mallien säilymiseen kuin varsinaisiin ainehiukkasiin.

    Mutta myös Penrosen mainitsemien mallien pysyvyyden on perustuttava johonkin, sillä on oltava jokin syy tai substraatti. On vähintäänkin epäloogista liittää tämä ominaisuus aineeseen, joka on luonteeltaan muuttuvaa. Tämä on yksi niistä argumenteista, jotka puoltavat sielun olemassaoloa, sillä sielulla on ominaisuuksia, joita muuttuvalla aineella ei ole.

    Ja toinen kummallinen tosiasia: ihminen ei tunne kuoleman todellisuutta. Mikään ei ole tietoisuudellemme vieraampaa kuin ajatus siitä, että jonain päivänä kuolemme, lakkaamme olemasta. Kukaan ei halua kuolla, eikä kukaan usko omaan kuolemaansa. Kyllä, teoriassa sallimme tällaisen mahdollisuuden. Jokainen ihminen pyrkii pysyvyyteen, ikuisuuteen, muuttumattomuuteen ja kieltää kuoleman kaikin voimin. Mikä on tämän itsepäisen pyrkimyksen perusta? Vaikka jokin asia ei sovi meille todellisuudessa ja me kapinoimme sitä vastaan ja vaadimme muutosta, alitajuisesti toivomme, että tässä todellisuudessa, joka on muuttunut parempaan suuntaan, on se pysyvyys, jota etsimme. Mikä tahansa muutos, olipa se sitten ulkopuolinen tai kehossamme tapahtuva muutos, saattaa ihmisen pois tasapainosta ja eksistentiaalisen kriisin tilaan. Toisin sanoen pysyvyyden perustelemattomalla halulla on hyvin syvät juuret psyykessämme. Ilmeinen esimerkki tästä ovat ikäkriisit, joita jokainen käy läpi elämänsä aikana. Murrosikäinen lapsi käy läpi hyvin väkivaltaisen kriisin; murrosikäinen poika käy läpi vaikean jakson elämässään; myös aikuinen kohtaa yhtä väkivaltaisen kriisin, niin sanotun keski-iän kriisin, kriisin, joka johtuu vanhuuden tuomasta odotuksesta lähestyvää muutosta kohtaan. Ja tietenkin kaikkien elämän vakavin kriisi on kuolema, joka pakottaa meidät armottomasti muuttamaan käsitystämme itsestämme jälleen kerran. Ikääntymiskriisien syynä on sisäinen eripura, ristiriita kahden todellisuuden välillä: häilyvä ulkoinen todellisuus ja egomme muuttumaton todellisuus. Jos muuttuvuus kuuluisi tietoisuuden luonteeseen, kuolemaa tai vanhenemista ei koettaisi subjektiivisesti poikkeavana tai julmana vääryytenä.

    Sielua verrataan toisinaan tulesta lentävään kipinään. Tietoisuuden atomaarinen luonne liittyy läheisesti sielun muuttumattomuuteen. Atomi on sanan alkuperäisessä merkityksessä hajoamaton ja siksi tuhoutumaton ja muuttumaton. Lisäksi sielun atomisuus eli paikallisuus selittää yksilöllisen tietoisuuden rajallisen ilmenemismahdollisuuden. Intiassa on filosofeja, jotka kieltävät sielujen moninaisuuden, mutta uskovat, että me kaikki olemme yhden kaikkialla läsnä olevan tietoisuuden ilmentymiä. Kokemuksesta tiedämme kuitenkin, että yksilöllinen tietoisuutemme läpäisee vain kehomme eikä ulotu muihin kehoihin. Edes äidin kohdussa oleva lapsi ei koe kaikkea sitä, mitä äiti kokee, eikä äiti tiedä tarkalleen, mitä lapsi kokee.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suuri osa kehomme ja aivomme muodostavasta aineesta uudistuu jatkuvasti - vain niiden rakenteet pysyvät muuttumattomina. Lisäksi aine itsessään näyttää olevan ohimenevää, sillä se voi muuttua muodosta toiseen... Aine itsessään on siis jotain epämääräistä ja katoavaa, joten on järkevää olettaa, että ihmisen "minä" pysyvyys saattaa liittyä enemmän mallien säilymiseen kuin varsinaisiin ainehiukkasiin.

    Mutta myös Penrosen mainitsemien mallien pysyvyyden on perustuttava johonkin, sillä on oltava jokin syy tai substraatti. On vähintäänkin epäloogista liittää tämä ominaisuus aineeseen, joka on luonteeltaan muuttuvaa. Tämä on yksi niistä argumenteista, jotka puoltavat sielun olemassaoloa, sillä sielulla on ominaisuuksia, joita muuttuvalla aineella ei ole.

    Ja toinen kummallinen tosiasia: ihminen ei tunne kuoleman todellisuutta. Mikään ei ole tietoisuudellemme vieraampaa kuin ajatus siitä, että jonain päivänä kuolemme, lakkaamme olemasta. Kukaan ei halua kuolla, eikä kukaan usko omaan kuolemaansa. Kyllä, teoriassa sallimme tällaisen mahdollisuuden. Jokainen ihminen pyrkii pysyvyyteen, ikuisuuteen, muuttumattomuuteen ja kieltää kuoleman kaikin voimin. Mikä on tämän itsepäisen pyrkimyksen perusta? Vaikka jokin asia ei sovi meille todellisuudessa ja me kapinoimme sitä vastaan ja vaadimme muutosta, alitajuisesti toivomme, että tässä todellisuudessa, joka on muuttunut parempaan suuntaan, on se pysyvyys, jota etsimme. Mikä tahansa muutos, olipa se sitten ulkopuolinen tai kehossamme tapahtuva muutos, saattaa ihmisen pois tasapainosta ja eksistentiaalisen kriisin tilaan. Toisin sanoen pysyvyyden perustelemattomalla halulla on hyvin syvät juuret psyykessämme. Ilmeinen esimerkki tästä ovat ikäkriisit, joita jokainen käy läpi elämänsä aikana. Murrosikäinen lapsi käy läpi hyvin väkivaltaisen kriisin; murrosikäinen poika käy läpi vaikean jakson elämässään; myös aikuinen kohtaa yhtä väkivaltaisen kriisin, niin sanotun keski-iän kriisin, kriisin, joka johtuu vanhuuden tuomasta odotuksesta lähestyvää muutosta kohtaan. Ja tietenkin kaikkien elämän vakavin kriisi on kuolema, joka pakottaa meidät armottomasti muuttamaan käsitystämme itsestämme jälleen kerran. Ikääntymiskriisien syynä on sisäinen eripura, ristiriita kahden todellisuuden välillä: häilyvä ulkoinen todellisuus ja egomme muuttumaton todellisuus. Jos muuttuvuus kuuluisi tietoisuuden luonteeseen, kuolemaa tai vanhenemista ei koettaisi subjektiivisesti poikkeavana tai julmana vääryytenä.

    Sielua verrataan toisinaan tulesta lentävään kipinään. Tietoisuuden atomaarinen luonne liittyy läheisesti sielun muuttumattomuuteen. Atomi on sanan alkuperäisessä merkityksessä hajoamaton ja siksi tuhoutumaton ja muuttumaton. Lisäksi sielun atomisuus eli paikallisuus selittää yksilöllisen tietoisuuden rajallisen ilmenemismahdollisuuden. Intiassa on filosofeja, jotka kieltävät sielujen moninaisuuden, mutta uskovat, että me kaikki olemme yhden kaikkialla läsnä olevan tietoisuuden ilmentymiä. Kokemuksesta tiedämme kuitenkin, että yksilöllinen tietoisuutemme läpäisee vain kehomme eikä ulotu muihin kehoihin. Edes äidin kohdussa oleva lapsi ei koe kaikkea sitä, mitä äiti kokee, eikä äiti tiedä tarkalleen, mitä lapsi kokee.

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.

    Tietoisuus sielun ominaisuutena antaa meille eläville olennoille mahdollisuuden ymmärtää ja hyödyntää ympäröivää maailmaa. Ymmärtäessäni ulkoista maailmaa voin ymmärtää monia asioita, mutta ymmärtäessäni itseäni minun on ymmärrettävä, että tämä ymmärrys on minä itse. Toisin sanoen sielu paljastaa itsensä tietämisen teossa. Siksi tietoisuuden luonteen tutkimiseksi meidän on käännyttävä sisäänpäin, itseemme, mikä merkitsee samalla tietoisuuden ulkoisen, ulospäin suuntautuneen toiminnan rajoittamista. Itse asiassa kaikkina aikakausina on ollut ihmisiä, jotka ovat omistaneet elämänsä tälle: itsensä syvälliselle ymmärtämiselle ja itsensä hallitsemiselle. Veda-filosofian mukaan ihmiselämän tarkoitus on vain itsensä toteuttamisessa…. Se, missä määrin mieli on ekstrovertoitunut, määrää sielun paikan evoluution tikapuilla: mitä ekstrovertoituneempi mieli on, sitä kauempana se on luontonsa toteuttamisesta ja sitä ulkoisempia ovat sielun tavoitteet ja arvot.

    Tiedemiehet yrittävät itsepintaisesti alentaa ihmistä monimutkaisen biologisen mekanismin tasolle, joka on syntynyt vahingossa evoluutioprosessin aikana. Valtavalle määrälle tosiasioita, jopa yksinkertaisimmillekin, ei kuitenkaan löydy tyydyttävää selitystä tämän paradigman puitteissa. Jopa alkeellisen itsesäilytysvaiston ilmaantumista, joka evoluutioteorian mukaan olisi pitänyt olla olemassa jo proto-ameebassa, on käytännössä mahdotonta selittää. Rehelliset tiedemiehet myöntävät, että "toistaiseksi mikään fysikaalinen, biologinen tai matemaattinen teoria ei ole päässyt lähellekään selitystä tietoisuudellemme ja sen loogiselle seuraukselle, älylle" (R. Penrose, "Shadows of the Mind"). Yrittäessään selittää tietoisuuden ilmiötä tiedemiehet ja filosofit joutuvat väittämään, että tämä ominaisuus on läsnä jo aineen atomeissa! (Näin tekee esimerkiksi australialainen fyysikko Reginald Cahill.) Toisin sanoen, mikä tahansa syvällinen pohdinta tästä kysymyksestä johtaa väistämättä siihen, että järjestelmään on pakko tuoda joitakin idealistisia elementtejä; eikö siis ole loogisempaa erottaa tietoisuus erilliseksi kategoriaksi?

    Vedaisten käsitteiden puitteissa tietoisuuden eri havaittavissa oleville ilmenemismuodoille löytyy yksinkertainen ja luonnollinen selitys. Uskon, että kuka tahansa puolueeton henkilö on samaa mieltä siitä, että tämän käsitteen käyttöönotto ei ole millään tavalla ristiriidassa Occamin loogisen periaatteen kanssa, joka kieltää "uusien kokonaisuuksien lisäämisen" ilman mitään tarvetta. Samaan aikaan jopa Vedan näkökulmasta tietoisuuden luonne on loogisesti käsittämätön (ks. esim: "Bhagavad-gita, 2.25. Tätä sielun ominaisuutta kutsutaan sanskritiksi achintyaksi), koska sielu on tietoisesti ristiriitainen. Tavallaan tämä toteamus muistuttaa yhtä Gödelin teoreeman muotoilua: "Jos aksioomajärjestelmä on loogisesti epäjohdonmukainen, se on epätäydellinen." "Jos aksioomajärjestelmä on loogisesti epäjohdonmukainen, se on epätäydellinen. Toisin sanoen täydellisyyden laatu merkitsee loogista epäjohdonmukaisuutta. Sielu on Jumalan hiukkasena, Hänen pienenä kaltaisenaan, täydellinen ja täydellinen, ja siksi sen täytyy olla ristiriitainen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tietoisuus sielun ominaisuutena antaa meille eläville olennoille mahdollisuuden ymmärtää ja hyödyntää ympäröivää maailmaa. Ymmärtäessäni ulkoista maailmaa voin ymmärtää monia asioita, mutta ymmärtäessäni itseäni minun on ymmärrettävä, että tämä ymmärrys on minä itse. Toisin sanoen sielu paljastaa itsensä tietämisen teossa. Siksi tietoisuuden luonteen tutkimiseksi meidän on käännyttävä sisäänpäin, itseemme, mikä merkitsee samalla tietoisuuden ulkoisen, ulospäin suuntautuneen toiminnan rajoittamista. Itse asiassa kaikkina aikakausina on ollut ihmisiä, jotka ovat omistaneet elämänsä tälle: itsensä syvälliselle ymmärtämiselle ja itsensä hallitsemiselle. Veda-filosofian mukaan ihmiselämän tarkoitus on vain itsensä toteuttamisessa…. Se, missä määrin mieli on ekstrovertoitunut, määrää sielun paikan evoluution tikapuilla: mitä ekstrovertoituneempi mieli on, sitä kauempana se on luontonsa toteuttamisesta ja sitä ulkoisempia ovat sielun tavoitteet ja arvot.

    Tiedemiehet yrittävät itsepintaisesti alentaa ihmistä monimutkaisen biologisen mekanismin tasolle, joka on syntynyt vahingossa evoluutioprosessin aikana. Valtavalle määrälle tosiasioita, jopa yksinkertaisimmillekin, ei kuitenkaan löydy tyydyttävää selitystä tämän paradigman puitteissa. Jopa alkeellisen itsesäilytysvaiston ilmaantumista, joka evoluutioteorian mukaan olisi pitänyt olla olemassa jo proto-ameebassa, on käytännössä mahdotonta selittää. Rehelliset tiedemiehet myöntävät, että "toistaiseksi mikään fysikaalinen, biologinen tai matemaattinen teoria ei ole päässyt lähellekään selitystä tietoisuudellemme ja sen loogiselle seuraukselle, älylle" (R. Penrose, "Shadows of the Mind"). Yrittäessään selittää tietoisuuden ilmiötä tiedemiehet ja filosofit joutuvat väittämään, että tämä ominaisuus on läsnä jo aineen atomeissa! (Näin tekee esimerkiksi australialainen fyysikko Reginald Cahill.) Toisin sanoen, mikä tahansa syvällinen pohdinta tästä kysymyksestä johtaa väistämättä siihen, että järjestelmään on pakko tuoda joitakin idealistisia elementtejä; eikö siis ole loogisempaa erottaa tietoisuus erilliseksi kategoriaksi?

    Vedaisten käsitteiden puitteissa tietoisuuden eri havaittavissa oleville ilmenemismuodoille löytyy yksinkertainen ja luonnollinen selitys. Uskon, että kuka tahansa puolueeton henkilö on samaa mieltä siitä, että tämän käsitteen käyttöönotto ei ole millään tavalla ristiriidassa Occamin loogisen periaatteen kanssa, joka kieltää "uusien kokonaisuuksien lisäämisen" ilman mitään tarvetta. Samaan aikaan jopa Vedan näkökulmasta tietoisuuden luonne on loogisesti käsittämätön (ks. esim: "Bhagavad-gita, 2.25. Tätä sielun ominaisuutta kutsutaan sanskritiksi achintyaksi), koska sielu on tietoisesti ristiriitainen. Tavallaan tämä toteamus muistuttaa yhtä Gödelin teoreeman muotoilua: "Jos aksioomajärjestelmä on loogisesti epäjohdonmukainen, se on epätäydellinen." "Jos aksioomajärjestelmä on loogisesti epäjohdonmukainen, se on epätäydellinen. Toisin sanoen täydellisyyden laatu merkitsee loogista epäjohdonmukaisuutta. Sielu on Jumalan hiukkasena, Hänen pienenä kaltaisenaan, täydellinen ja täydellinen, ja siksi sen täytyy olla ristiriitainen.

    ... joitakin näistä sielun luonteeseen sisältyvistä ristiriidoista: sielu on muuttumaton, mutta sielun tietoisuus kehittyy; sielu on atomisesti eli äärettömän pieni ja samalla ehtymätön, ikuisesti riippuvainen ja samalla vapaudella varustettu; sielu on luonteeltaan autuas, mutta se on pakotettu elämään surkeaa elämää; kaikki sielut ovat tasa-arvoisia, mutta tämän lisäksi on olemassa henkinen hierarkia. Niin paradoksaaliselta kuin se saattaakin kuulostaa, nämä ristiriidat sielun ja tietoisuuden luonteen kuvauksissa ovat filosofinen todiste sielun kokonaisvaltaisuudesta ja aineettomasta luonteesta. Henki on aina ristiriitainen eikä noudata logiikan lakeja. Vaikka nämä ristiriidat on ratkaistu vedalaisen filosofian eri koulukunnissa, sielun todelliseen ymmärtämiseen ei silti riitä filosofian tuntemus - sielu ja tietoisuus ymmärretään tietoisuuden kääntämisen, ankaran henkisen kurinalaisuuden, mielen keskittymisen ja lopulta ilmestyksen avulla. …
    (B.V.Goswami)
    ---------------------------------------------
    Sielu on elämänvoiman kipinä, joka on silmälle näkymätön. Se aktivoi kehon ja saa sen toimimaan, aivan kuten kuparijohdon läpi kulkeva sähkövirta kantaa suurta energiaa, vaikka se pysyykin näkymättömissä. Vaikka sielu on niin pieni, sillä on suuri voima hallita erilaisia ja erikokoisia aineellisia kehoja. Sielun voi havaita vain täydellinen mieli.

    "...Ikuisen sielun vaikutus tuntuu kehon jokaisessa kohdassa - se ilmenee tietoisuutena. Tietoisuuden läsnäolo todistaa sielun läsnäolon kehossa. Jopa yksinkertainen ihminen ymmärtää, että keho, jossa ei ole tietoisuutta, on kuollut. Jos tietoisuus on poistunut kehosta, sitä ei voida palauttaa, vaikka kehoon laitettaisiin mitä lääkkeitä ja aineita tahansa. Näin ollen tietoisuuden lähde ei ole aineellinen ruumis, vaan ikuinen sielu...".

    Ssielu on jokaisen elävän olennon sydämessä, mutta koska oppineet materialistit eivät kykene havaitsemaan sitä, jotkut heistä väittävät, ettei sielua ole olemassa. Äärettömän pieni yksilöllinen sielu sijaitsee epäilemättä elävän olennon sydämessä yhdessä Ylisielun kanssa, ja siksi sydän on kehon käyttövoiman energianlähde. Keuhkoissa hapettavat verisolut saavat energiansa sielusta. Kun sielu lähtee kehosta, verenkierto pysähtyy. Lääkärit tunnustavat verisolujen tärkeän roolin elimistössä, mutta eivät pysty osoittamaan, että sielu on tämän energian lähde. He ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kehon energianlähde on sydän...".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ... joitakin näistä sielun luonteeseen sisältyvistä ristiriidoista: sielu on muuttumaton, mutta sielun tietoisuus kehittyy; sielu on atomisesti eli äärettömän pieni ja samalla ehtymätön, ikuisesti riippuvainen ja samalla vapaudella varustettu; sielu on luonteeltaan autuas, mutta se on pakotettu elämään surkeaa elämää; kaikki sielut ovat tasa-arvoisia, mutta tämän lisäksi on olemassa henkinen hierarkia. Niin paradoksaaliselta kuin se saattaakin kuulostaa, nämä ristiriidat sielun ja tietoisuuden luonteen kuvauksissa ovat filosofinen todiste sielun kokonaisvaltaisuudesta ja aineettomasta luonteesta. Henki on aina ristiriitainen eikä noudata logiikan lakeja. Vaikka nämä ristiriidat on ratkaistu vedalaisen filosofian eri koulukunnissa, sielun todelliseen ymmärtämiseen ei silti riitä filosofian tuntemus - sielu ja tietoisuus ymmärretään tietoisuuden kääntämisen, ankaran henkisen kurinalaisuuden, mielen keskittymisen ja lopulta ilmestyksen avulla. …
    (B.V.Goswami)
    ---------------------------------------------
    Sielu on elämänvoiman kipinä, joka on silmälle näkymätön. Se aktivoi kehon ja saa sen toimimaan, aivan kuten kuparijohdon läpi kulkeva sähkövirta kantaa suurta energiaa, vaikka se pysyykin näkymättömissä. Vaikka sielu on niin pieni, sillä on suuri voima hallita erilaisia ja erikokoisia aineellisia kehoja. Sielun voi havaita vain täydellinen mieli.

    "...Ikuisen sielun vaikutus tuntuu kehon jokaisessa kohdassa - se ilmenee tietoisuutena. Tietoisuuden läsnäolo todistaa sielun läsnäolon kehossa. Jopa yksinkertainen ihminen ymmärtää, että keho, jossa ei ole tietoisuutta, on kuollut. Jos tietoisuus on poistunut kehosta, sitä ei voida palauttaa, vaikka kehoon laitettaisiin mitä lääkkeitä ja aineita tahansa. Näin ollen tietoisuuden lähde ei ole aineellinen ruumis, vaan ikuinen sielu...".

    Ssielu on jokaisen elävän olennon sydämessä, mutta koska oppineet materialistit eivät kykene havaitsemaan sitä, jotkut heistä väittävät, ettei sielua ole olemassa. Äärettömän pieni yksilöllinen sielu sijaitsee epäilemättä elävän olennon sydämessä yhdessä Ylisielun kanssa, ja siksi sydän on kehon käyttövoiman energianlähde. Keuhkoissa hapettavat verisolut saavat energiansa sielusta. Kun sielu lähtee kehosta, verenkierto pysähtyy. Lääkärit tunnustavat verisolujen tärkeän roolin elimistössä, mutta eivät pysty osoittamaan, että sielu on tämän energian lähde. He ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kehon energianlähde on sydän...".

    Sielu sijaitsee aineellisessa ruumiissa sydämen alueella. Se täyttää kehon tietoisuudella, aivan kuten lamppu täyttää huoneen valolla. Koska lamppu on yhdessä paikassa, se valaisee koko huoneen. Samalla tavalla sielu, joka on sydämen alueella, täyttää koko kehon tietoisuudella. Sydänsiirrossa sielu ei poistu kehosta sydämen mukana, koska se on henkinen. Aivan kuten auton kuljettajalle ei tapahdu mitään, kun jäähdytin vaihdetaan, sydämen vaihtaminen ei vaikuta sieluun millään tavalla. On vielä kerran korostettava, että sielu on yksilöllinen elävä olento, kun taas väliaikainen aineellinen ruumis on vain kone, jota sielun energia liikuttaa. Kun sielu on läsnä kehossa, pidämme sitä elävänä ja houkuttelevana. Kun sielu jättää ruumiin, sanomme ihmisestä: "Hän on kuollut".
    -----------------------------------------
    Jokainen sielu on oma yksilö (elävä olento, henkilö, miten paremmin sen sanoa suomeksi, en tiedä?), jolla on erillinen tietoisuus eli yksilöllisyys. Jokainen meistä on ollut yksilö menneisyydessä, on yksilö nyt ja säilyttää yksilöllisyytensä tulevaisuudessa.

    Sielu ei ole pelkkää energiaa tai persoonatonta valoa tai tyhjyyttä, kuten jotkut ihmiset virheellisesti luulevat. Sielu on kaunis persoonallisuus, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan, ja sillä on henkinen keho, joka on sat-chit-ananda (sanskrit) - ikuisuus, tieto ja autuus. Kun sielu kuitenkin joutuu halun valtaan nauttia Jumalasta riippumatta, se laskeutuu välittömästi aineelliseen maailmaan, jossa se jää loukkuun aineelliseen kehoon. Miksi me kärsimme? Koska sielu, joka on sat-chit-ananda, on vangittuna aineelliseen kehoon, jonka luonto on asat-achit-nirananda, eli se on väliaikainen, tietämätön ja kärsimyksen alainen.
    -------------------------------------
    Sielu on käsittämätön.
    Sielu on niin pieni, ettei sitä voi nähdä edes elektronimikroskoopilla. Vaikka keksittäisiinkin väline, jonka avulla voitaisiin nähdä niin pieni koko, sielua olisi silti mahdotonta havaita, sillä sielu on aineeton. Edes ajatusta, aineen hienovaraista muotoa, ei voida havaita. Määritelmän mukaan sielu on materian tuolla puolen. Se on näkymätön ja käsittämätön.
    "Sielu on näkymätön, käsittämätön ja muuttumaton...".
    Koska sielu on erillään aineesta, sitä ei voida ymmärtää kokeellisilla menetelmillä, joissa käytetään aineellisia välineitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielu sijaitsee aineellisessa ruumiissa sydämen alueella. Se täyttää kehon tietoisuudella, aivan kuten lamppu täyttää huoneen valolla. Koska lamppu on yhdessä paikassa, se valaisee koko huoneen. Samalla tavalla sielu, joka on sydämen alueella, täyttää koko kehon tietoisuudella. Sydänsiirrossa sielu ei poistu kehosta sydämen mukana, koska se on henkinen. Aivan kuten auton kuljettajalle ei tapahdu mitään, kun jäähdytin vaihdetaan, sydämen vaihtaminen ei vaikuta sieluun millään tavalla. On vielä kerran korostettava, että sielu on yksilöllinen elävä olento, kun taas väliaikainen aineellinen ruumis on vain kone, jota sielun energia liikuttaa. Kun sielu on läsnä kehossa, pidämme sitä elävänä ja houkuttelevana. Kun sielu jättää ruumiin, sanomme ihmisestä: "Hän on kuollut".
    -----------------------------------------
    Jokainen sielu on oma yksilö (elävä olento, henkilö, miten paremmin sen sanoa suomeksi, en tiedä?), jolla on erillinen tietoisuus eli yksilöllisyys. Jokainen meistä on ollut yksilö menneisyydessä, on yksilö nyt ja säilyttää yksilöllisyytensä tulevaisuudessa.

    Sielu ei ole pelkkää energiaa tai persoonatonta valoa tai tyhjyyttä, kuten jotkut ihmiset virheellisesti luulevat. Sielu on kaunis persoonallisuus, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan, ja sillä on henkinen keho, joka on sat-chit-ananda (sanskrit) - ikuisuus, tieto ja autuus. Kun sielu kuitenkin joutuu halun valtaan nauttia Jumalasta riippumatta, se laskeutuu välittömästi aineelliseen maailmaan, jossa se jää loukkuun aineelliseen kehoon. Miksi me kärsimme? Koska sielu, joka on sat-chit-ananda, on vangittuna aineelliseen kehoon, jonka luonto on asat-achit-nirananda, eli se on väliaikainen, tietämätön ja kärsimyksen alainen.
    -------------------------------------
    Sielu on käsittämätön.
    Sielu on niin pieni, ettei sitä voi nähdä edes elektronimikroskoopilla. Vaikka keksittäisiinkin väline, jonka avulla voitaisiin nähdä niin pieni koko, sielua olisi silti mahdotonta havaita, sillä sielu on aineeton. Edes ajatusta, aineen hienovaraista muotoa, ei voida havaita. Määritelmän mukaan sielu on materian tuolla puolen. Se on näkymätön ja käsittämätön.
    "Sielu on näkymätön, käsittämätön ja muuttumaton...".
    Koska sielu on erillään aineesta, sitä ei voida ymmärtää kokeellisilla menetelmillä, joissa käytetään aineellisia välineitä.

    Miten näet eron ikuisen sielun ja sen tilapäisen aineellisen kehon välillä, jossa se on?
    Tietoisuus on osoitus elävän olennon läsnäolosta kehossa. Jokainen aistikokemus - kuten tämän sivun katsominen - merkitsee meille jotakin, koska meillä on tietoisuus. Kun tietoisuus poistuu kehosta, siitä tulee kuollut, eloton tai "tajuton", kuten tuolista. Tuolilla ei ole aistimuksia, sillä ei ole tietoisuutta, sillä ei ole sielua.
    Kun elävä olento liittää tietoisuutensa ruumiiseen ja samaistuu siihen, sen on vaikea nähdä eroavansa ruumiista. Jos asiaa kuitenkin ajattelee kunnolla, ero käy selväksi. Kysykää itseltänne: "Voiko keho olla tietoinen itsestään?". Välitön vastaus on: "Ei, kehoni ei voi olla tietoinen itsestään. Pikemminkin olen tietoinen kehostani.
    Tämän ajatuksen selventämiseksi sanotaan, että emme tiedä, onko keho tietoinen itsestään. Me emme tiedä sitä, koska emme ole keho. Ei voi sanoa varmasti, onko esimerkiksi sormi, aivot tai rintakehä itsetietoinen. He eivät myöskään voi itse kertoa minulle (oletetusta) tietoisuudestaan, koska kenelläkään heistä ei ole minää, persoonallisuutta. Ne ovat ainakin empiirisesti tiedostamattomia. Muita yksinkertaisia ymmärtämisharjoituksia voidaan käyttää tämän ymmärtämiseen: "Varpaani ei ole persoonallisuus. Jalkani, nenäni, korvani, aivoni tai koko kehoni ei ole persoonallisuus. Nämä "minä"-vaatteet eivät voi kertoa minulle, kuka minä olen tai kuka he ovat - olivatpa he sitten yksittäin tai kaikki yhdessä, koska yksikään heistä ei ole "minä", persoonallisuus. Millään näistä ruumiinosista ei ole henkilökohtaista kokemusta. Minä olen se, joka saan kokemusta heidän kauttaan. Näin ollen voimme päätellä, että he ovat erilaisia kuin kehossa oleva henkilö, joka kokee kokemuksen, eli he eivät ole minä, tietoisuuden haltija. Kehon ja minän välinen ero näkyy jopa kielessä, sillä se muoto osoittaa, että minä on erilainen kuin kehoni.
    Lisäksi voimme ymmärtää tämän eron ruumiin ja "minä" välillä jokapäiväisen kokemuksen kautta. Jos esimerkiksi jokin koskettaa kättäni, on empiirisesti väärin ajatella, että käteni on tietoinen tietystä ärsytyksestä. Jos ajattelemme asiaa, voimme päätellä, että minä olen se, joka käden ja tunnistamisprosessin kautta on tietoinen siitä, että jokin on koskettanut kättä. Perusminä käyttää aivoja käsittelemään hermoston signaaleja ja siten hallitsee kehon toimintaa.
    Saman tunnistamisprosessin mukaisesti henkilö voi esimerkiksi ilmoittaa olevansa nälkäinen, vaikka todellisuudessa vatsa, ei henkilö, vaatii ruokaa. Käsite "nälkä" tarkoittaa, että "minä", yksilö, olen tietoinen vatsan supistumisesta. ...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten näet eron ikuisen sielun ja sen tilapäisen aineellisen kehon välillä, jossa se on?
    Tietoisuus on osoitus elävän olennon läsnäolosta kehossa. Jokainen aistikokemus - kuten tämän sivun katsominen - merkitsee meille jotakin, koska meillä on tietoisuus. Kun tietoisuus poistuu kehosta, siitä tulee kuollut, eloton tai "tajuton", kuten tuolista. Tuolilla ei ole aistimuksia, sillä ei ole tietoisuutta, sillä ei ole sielua.
    Kun elävä olento liittää tietoisuutensa ruumiiseen ja samaistuu siihen, sen on vaikea nähdä eroavansa ruumiista. Jos asiaa kuitenkin ajattelee kunnolla, ero käy selväksi. Kysykää itseltänne: "Voiko keho olla tietoinen itsestään?". Välitön vastaus on: "Ei, kehoni ei voi olla tietoinen itsestään. Pikemminkin olen tietoinen kehostani.
    Tämän ajatuksen selventämiseksi sanotaan, että emme tiedä, onko keho tietoinen itsestään. Me emme tiedä sitä, koska emme ole keho. Ei voi sanoa varmasti, onko esimerkiksi sormi, aivot tai rintakehä itsetietoinen. He eivät myöskään voi itse kertoa minulle (oletetusta) tietoisuudestaan, koska kenelläkään heistä ei ole minää, persoonallisuutta. Ne ovat ainakin empiirisesti tiedostamattomia. Muita yksinkertaisia ymmärtämisharjoituksia voidaan käyttää tämän ymmärtämiseen: "Varpaani ei ole persoonallisuus. Jalkani, nenäni, korvani, aivoni tai koko kehoni ei ole persoonallisuus. Nämä "minä"-vaatteet eivät voi kertoa minulle, kuka minä olen tai kuka he ovat - olivatpa he sitten yksittäin tai kaikki yhdessä, koska yksikään heistä ei ole "minä", persoonallisuus. Millään näistä ruumiinosista ei ole henkilökohtaista kokemusta. Minä olen se, joka saan kokemusta heidän kauttaan. Näin ollen voimme päätellä, että he ovat erilaisia kuin kehossa oleva henkilö, joka kokee kokemuksen, eli he eivät ole minä, tietoisuuden haltija. Kehon ja minän välinen ero näkyy jopa kielessä, sillä se muoto osoittaa, että minä on erilainen kuin kehoni.
    Lisäksi voimme ymmärtää tämän eron ruumiin ja "minä" välillä jokapäiväisen kokemuksen kautta. Jos esimerkiksi jokin koskettaa kättäni, on empiirisesti väärin ajatella, että käteni on tietoinen tietystä ärsytyksestä. Jos ajattelemme asiaa, voimme päätellä, että minä olen se, joka käden ja tunnistamisprosessin kautta on tietoinen siitä, että jokin on koskettanut kättä. Perusminä käyttää aivoja käsittelemään hermoston signaaleja ja siten hallitsee kehon toimintaa.
    Saman tunnistamisprosessin mukaisesti henkilö voi esimerkiksi ilmoittaa olevansa nälkäinen, vaikka todellisuudessa vatsa, ei henkilö, vaatii ruokaa. Käsite "nälkä" tarkoittaa, että "minä", yksilö, olen tietoinen vatsan supistumisesta. ...

    Jos sielu on ikuinen, mitä sille tapahtuu aineellisen ruumiin kuoleman jälkeen?
    Aineellisen ruumiin kuoleman jälkeen sielu siirtyy toiseen ruumiiseen. Bhagavad-Gita (2.22).
    Näin ehdollistunut elävä olento siirtyy jatkuvasti aineellisesta kehosta toiseen yrittäessään löytää onnen. Tätä sielun uudelleensyntymisprosessia kutsutaan samsaraksi - syntymien ja kuolemien kiertokuluksi tai toisella tavalla "sielun jälleensyntymiseksi".
    -----------------------------------------
    Aineellisesta kehosta ei ole mahdollista tehdä kuolematonta. Kuoleman hetkellä elävän olennon on pakko jättää fyysinen kehonsa. Hienojakoinen keho, joka koostuu valheellisesta (väärästä) egosta, mielestä ja älystä, pysyy aina sielun mukana, kunnes se vapautuu aineellisesta maailmasta. Sitä ei voi jättää jälkeensä samalla tavalla kuin karkeaa kehoa. Tästä syystä jotkut ihmiset ajattelevat tiedon puutteen vuoksi, että sielu ja hienojakoinen keho eivät eroa toisistaan. Ehdollistuneen elävän olennon sekä karkeat että hienojakoiset kehot koostuvat kuitenkin aineellisesta energiasta, ja sielun läsnäolo elävöittää niitä. Näin ollen ehdollistuneessa tilassa olevat elävät olennot ovat hengen ja aineen yhdistelmä.

    Miten ikuisen henkisen sielun liittäminen väliaikaiseen aineesta kudottuun elottomaan ruumiiseen on mahdollista? Miten henki yhdistyy aineeseen?

    Väärä ego on ikuisen tietoisen sielun ja väliaikaisen tiedostamattoman kehon illusorinen yhdistelmä. Koska henkinen sielu haluaa laittomasti hyödyntää Jumalan luomistyötä, se sitoutuu luonnon kolmeen gunaan ja samaistuu aineellisen maailman illusoriseen olemukseen. Taistelussa nautinnoista se tulee yhä sidotummaksi, ja sen huolet vain lisääntyvät.

    ...
    Se kykenee olemaan vuorovaikutuksessa samanaikaisesti sekä henkisen energian (chit) että aineellisen energian (achit) kanssa ja sitomaan ne yhteen. Siksi henkinen sielu joutuu kosketuksiin aineellisen ruumiin kanssa väärän egon kautta ja elävöittää sitä. Niin kauan kuin elävä olento on väärän egon vaikutuksen alaisena, hän pysyy aineellisen maailman vankina.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos sielu on ikuinen, mitä sille tapahtuu aineellisen ruumiin kuoleman jälkeen?
    Aineellisen ruumiin kuoleman jälkeen sielu siirtyy toiseen ruumiiseen. Bhagavad-Gita (2.22).
    Näin ehdollistunut elävä olento siirtyy jatkuvasti aineellisesta kehosta toiseen yrittäessään löytää onnen. Tätä sielun uudelleensyntymisprosessia kutsutaan samsaraksi - syntymien ja kuolemien kiertokuluksi tai toisella tavalla "sielun jälleensyntymiseksi".
    -----------------------------------------
    Aineellisesta kehosta ei ole mahdollista tehdä kuolematonta. Kuoleman hetkellä elävän olennon on pakko jättää fyysinen kehonsa. Hienojakoinen keho, joka koostuu valheellisesta (väärästä) egosta, mielestä ja älystä, pysyy aina sielun mukana, kunnes se vapautuu aineellisesta maailmasta. Sitä ei voi jättää jälkeensä samalla tavalla kuin karkeaa kehoa. Tästä syystä jotkut ihmiset ajattelevat tiedon puutteen vuoksi, että sielu ja hienojakoinen keho eivät eroa toisistaan. Ehdollistuneen elävän olennon sekä karkeat että hienojakoiset kehot koostuvat kuitenkin aineellisesta energiasta, ja sielun läsnäolo elävöittää niitä. Näin ollen ehdollistuneessa tilassa olevat elävät olennot ovat hengen ja aineen yhdistelmä.

    Miten ikuisen henkisen sielun liittäminen väliaikaiseen aineesta kudottuun elottomaan ruumiiseen on mahdollista? Miten henki yhdistyy aineeseen?

    Väärä ego on ikuisen tietoisen sielun ja väliaikaisen tiedostamattoman kehon illusorinen yhdistelmä. Koska henkinen sielu haluaa laittomasti hyödyntää Jumalan luomistyötä, se sitoutuu luonnon kolmeen gunaan ja samaistuu aineellisen maailman illusoriseen olemukseen. Taistelussa nautinnoista se tulee yhä sidotummaksi, ja sen huolet vain lisääntyvät.

    ...
    Se kykenee olemaan vuorovaikutuksessa samanaikaisesti sekä henkisen energian (chit) että aineellisen energian (achit) kanssa ja sitomaan ne yhteen. Siksi henkinen sielu joutuu kosketuksiin aineellisen ruumiin kanssa väärän egon kautta ja elävöittää sitä. Niin kauan kuin elävä olento on väärän egon vaikutuksen alaisena, hän pysyy aineellisen maailman vankina.

    ... Ihmisen elämänmuodossa se kuitenkin saa älyn, jonka avulla se voi ymmärtää aineellisen onnen näennäisen luonteen ja yrittää ymmärtää sen henkisen luonteen. Jos joku ei käytä tätä mahdollisuutta, hänen katsotaan viettäneen elämänsä turhaan.

    Miettikää siis, miten ehdollistuneen elävän olennon hienojakoiset ja karkeat kehot saadaan liikkeelle sielun egoistisen halun energiasta. Väärän egon taittamana tämä halu tunkeutuu älyyn (järkeen). Koska aineellinen mieli on yhteydessä aineellisen luonnon gunoihin - hyvyyteen, intohimoon ja tietämättömyyteen - siksi, riippuen siitä, minkä gunan vaikutuksen alaisena se on... Nämä halut tulevat sitten mieleen ja kiihottavat sitä. Mieli liittyy kognitiivisiin aisteihin ...joiden kautta se pyrkii vuorovaikutukseen aistien kohteiden kanssa tyydyttääkseen nämä halut. Kun vastaava kohde tulee näkyviin, tieto siitä tulee mieleen, jota värittävät aineellisten käsitteiden ja ideoiden jäänteet, jotka on tallennettu ja kehitetty hienojakoiseen kehoon, monien edellisten elämien aikana. Aineellinen mieli analysoi sitten tätä aineellisessa mielessä esitettyä värillistä informaatiota ja pyrkii erottamaan, onko kohde hyväksyttävä vai ei. Näin ollen elävä olento havaitsee kohteen muodostetun maailmankuvan prisman läpi ja tekee päätöksen sen perusteella. Sitten mieli laatii käytännön suunnitelman siitä, miten tästä kohteesta voi nauttia, ja lopulta elävä olento toteuttaa suunnitelman käytännössä karkean ruumiin avulla ja nauttii halutusta kohteesta.
    ---------------------------------------------
    Yksittäinen elävä olento elää kahdessa aineellisessa kehossa - karkeassa ja hienovaraisessa. Nämä kehot toimivat ja kehittyvät vain sielun läsnäolon ansiosta. Lisäksi ne ovat ikuisen sielun väliaikaisia kuoria. …
    Hienojakoinen keho, joka seuraa sielua kuoleman ja seuraavan syntymän välillä, sisältää kaikki elävän olennon ajatukset ja halut, ja ne määräävät, millaiseen karkeaan kehoon elävä olento siirtyy tulevassa inkarnaatiossaan. Näin ollen karman lain ja Paramatman johdolla elävä olento astuu mielentilaansa vastaavaan kehoon. Tätä muutosta kutsumme syntymäksi.

    Sielunvaelluksen prosessi on vaikeasti hahmotettavissa. Kuoleman hetkellä vallitsevan tietoisuuden tason mukaan sielu menee...

    Kuvattu prosessi antaa jonkinlaisen selityksen kehon ulkopuolisille kokemuksille. Se selittää myös kyvyn palauttaa mieleen menneitä elämiä hypnoosissa, kehon ulkopuolisia matkoja ja monia muita muuttuneita tajunnantiloja. On tärkeää ymmärtää, että tietyissä olosuhteissa sielu voi matkustaa hienovaraisessa kehossa.
    ----------------------------------------


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ... Ihmisen elämänmuodossa se kuitenkin saa älyn, jonka avulla se voi ymmärtää aineellisen onnen näennäisen luonteen ja yrittää ymmärtää sen henkisen luonteen. Jos joku ei käytä tätä mahdollisuutta, hänen katsotaan viettäneen elämänsä turhaan.

    Miettikää siis, miten ehdollistuneen elävän olennon hienojakoiset ja karkeat kehot saadaan liikkeelle sielun egoistisen halun energiasta. Väärän egon taittamana tämä halu tunkeutuu älyyn (järkeen). Koska aineellinen mieli on yhteydessä aineellisen luonnon gunoihin - hyvyyteen, intohimoon ja tietämättömyyteen - siksi, riippuen siitä, minkä gunan vaikutuksen alaisena se on... Nämä halut tulevat sitten mieleen ja kiihottavat sitä. Mieli liittyy kognitiivisiin aisteihin ...joiden kautta se pyrkii vuorovaikutukseen aistien kohteiden kanssa tyydyttääkseen nämä halut. Kun vastaava kohde tulee näkyviin, tieto siitä tulee mieleen, jota värittävät aineellisten käsitteiden ja ideoiden jäänteet, jotka on tallennettu ja kehitetty hienojakoiseen kehoon, monien edellisten elämien aikana. Aineellinen mieli analysoi sitten tätä aineellisessa mielessä esitettyä värillistä informaatiota ja pyrkii erottamaan, onko kohde hyväksyttävä vai ei. Näin ollen elävä olento havaitsee kohteen muodostetun maailmankuvan prisman läpi ja tekee päätöksen sen perusteella. Sitten mieli laatii käytännön suunnitelman siitä, miten tästä kohteesta voi nauttia, ja lopulta elävä olento toteuttaa suunnitelman käytännössä karkean ruumiin avulla ja nauttii halutusta kohteesta.
    ---------------------------------------------
    Yksittäinen elävä olento elää kahdessa aineellisessa kehossa - karkeassa ja hienovaraisessa. Nämä kehot toimivat ja kehittyvät vain sielun läsnäolon ansiosta. Lisäksi ne ovat ikuisen sielun väliaikaisia kuoria. …
    Hienojakoinen keho, joka seuraa sielua kuoleman ja seuraavan syntymän välillä, sisältää kaikki elävän olennon ajatukset ja halut, ja ne määräävät, millaiseen karkeaan kehoon elävä olento siirtyy tulevassa inkarnaatiossaan. Näin ollen karman lain ja Paramatman johdolla elävä olento astuu mielentilaansa vastaavaan kehoon. Tätä muutosta kutsumme syntymäksi.

    Sielunvaelluksen prosessi on vaikeasti hahmotettavissa. Kuoleman hetkellä vallitsevan tietoisuuden tason mukaan sielu menee...

    Kuvattu prosessi antaa jonkinlaisen selityksen kehon ulkopuolisille kokemuksille. Se selittää myös kyvyn palauttaa mieleen menneitä elämiä hypnoosissa, kehon ulkopuolisia matkoja ja monia muita muuttuneita tajunnantiloja. On tärkeää ymmärtää, että tietyissä olosuhteissa sielu voi matkustaa hienovaraisessa kehossa.
    ----------------------------------------

    Monet muinaisina aikoina löydetyistä laeista on löydetty uudelleen vasta nyt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Monet muinaisina aikoina löydetyistä laeista on löydetty uudelleen vasta nyt.

    Niin paradoksaaliselta kuin se saattaakin kuulostaa, nämä ristiriidat sielun ja tietoisuuden luonteen kuvauksissa ovat filosofinen todiste sielun kokonaisvaltaisuudesta ja aineettomasta luonteesta. Henki on aina ristiriitainen eikä noudata logiikan lakeja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin paradoksaaliselta kuin se saattaakin kuulostaa, nämä ristiriidat sielun ja tietoisuuden luonteen kuvauksissa ovat filosofinen todiste sielun kokonaisvaltaisuudesta ja aineettomasta luonteesta. Henki on aina ristiriitainen eikä noudata logiikan lakeja.

    Vedalaisten kirjoitusten näkökulmasta sielu on tuhoutumaton tietoisuuden atomi, jolla on erityinen ominaisuus: kyky olla tietoinen olemassaolosta. Aineella itsellään ei ole tietoisuutta eikä se kykene toimimaan subjektin (tarkkailijan) roolissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedalaisten kirjoitusten näkökulmasta sielu on tuhoutumaton tietoisuuden atomi, jolla on erityinen ominaisuus: kyky olla tietoinen olemassaolosta. Aineella itsellään ei ole tietoisuutta eikä se kykene toimimaan subjektin (tarkkailijan) roolissa.

    Sielu eli jiva on siis ikuinen hengen hiukkanen, tietoisuuden atomi, jolla on rajallinen itsenäisyys ja joka on kaikkien elämän ilmenemismuotojen syy.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielu eli jiva on siis ikuinen hengen hiukkanen, tietoisuuden atomi, jolla on rajallinen itsenäisyys ja joka on kaikkien elämän ilmenemismuotojen syy.

    Se eroaa kuolleesta aineesta ensinnäkin siinä, että se kykenee olemaan tietoinen olemassaolostaan ja havaitsemaan ympäröivän maailman. Juuri tämä ominaisuus - kyky havaita - erottaa elävän elottomasta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se eroaa kuolleesta aineesta ensinnäkin siinä, että se kykenee olemaan tietoinen olemassaolostaan ja havaitsemaan ympäröivän maailman. Juuri tämä ominaisuus - kyky havaita - erottaa elävän elottomasta.

    Atma-sielulla on kolme pääominaisuutta: 1) sielu on tuhoutumaton; 2) sielu on atomaarinen; h) sielulla on tietoisuus eli kyky toimia ja nauttia suhteellisesta vapaudesta. Nämä sielun ominaisuudet ovat aksiomaattisia. Kirjoitukset väittävät niiden olevan läsnä atmassa - tai pikemminkin määrittelevät atman sellaiseksi, jolla on nämä ominaisuudet.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Atma-sielulla on kolme pääominaisuutta: 1) sielu on tuhoutumaton; 2) sielu on atomaarinen; h) sielulla on tietoisuus eli kyky toimia ja nauttia suhteellisesta vapaudesta. Nämä sielun ominaisuudet ovat aksiomaattisia. Kirjoitukset väittävät niiden olevan läsnä atmassa - tai pikemminkin määrittelevät atman sellaiseksi, jolla on nämä ominaisuudet.

    Sielua verrataan toisinaan tulesta lentävään kipinään. Tietoisuuden atomaarinen luonne liittyy läheisesti sielun muuttumattomuuteen. Atomi on sanan alkuperäisessä merkityksessä hajoamaton ja siksi tuhoutumaton ja muuttumaton. Lisäksi sielun atomisuus eli paikallisuus selittää yksilöllisen tietoisuuden rajallisen ilmenemismahdollisuuden.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielua verrataan toisinaan tulesta lentävään kipinään. Tietoisuuden atomaarinen luonne liittyy läheisesti sielun muuttumattomuuteen. Atomi on sanan alkuperäisessä merkityksessä hajoamaton ja siksi tuhoutumaton ja muuttumaton. Lisäksi sielun atomisuus eli paikallisuus selittää yksilöllisen tietoisuuden rajallisen ilmenemismahdollisuuden.

    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen.

    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedat selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedat selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse.

    Meillä on meidän Jumalamme, teillä on teidän Jumalanne….Ulkoisesta näkökulmasta katsottuna asia on siis varsin ongelmallinen. …

    Ennen kuin tällainen käsitys oli olemassa, Vedoissa kuvataan, että jokaisella kansalla on niin sanottu kantaisänsä. Jossain mielessä lause "teillä on teidän Jumalanne, meillä on meidän Jumalamme" on siis totta. Tarkoituksena ei ole se, että Jumala on kaikkien yläpuolella ja että kaikki tulee hänestä, vaan se, että on olemassa tällaisia olentoja, joita Vedat kutsuvat prajapatiksi. Prajapati ovat kirjaimellisesti tiettyjen kansojen esi-isiä. Ja nämä ovat persoonallisuuksia, joilla on tietty asema universaalisessa hierarkiassa. Ja todellakin, eri etnisillä ryhmillä, joita näemme tällä planeetalla, on niin, niin vähän, puhtaasti aineellisella tasolla, erilaisia lähteitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Meillä on meidän Jumalamme, teillä on teidän Jumalanne….Ulkoisesta näkökulmasta katsottuna asia on siis varsin ongelmallinen. …

    Ennen kuin tällainen käsitys oli olemassa, Vedoissa kuvataan, että jokaisella kansalla on niin sanottu kantaisänsä. Jossain mielessä lause "teillä on teidän Jumalanne, meillä on meidän Jumalamme" on siis totta. Tarkoituksena ei ole se, että Jumala on kaikkien yläpuolella ja että kaikki tulee hänestä, vaan se, että on olemassa tällaisia olentoja, joita Vedat kutsuvat prajapatiksi. Prajapati ovat kirjaimellisesti tiettyjen kansojen esi-isiä. Ja nämä ovat persoonallisuuksia, joilla on tietty asema universaalisessa hierarkiassa. Ja todellakin, eri etnisillä ryhmillä, joita näemme tällä planeetalla, on niin, niin vähän, puhtaasti aineellisella tasolla, erilaisia lähteitä.

    Hmm. Itäisen ja läntisen ajattelutavan välillä on todellakin suuri tasoero.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hmm. Itäisen ja läntisen ajattelutavan välillä on todellakin suuri tasoero.

    Vaikeasti ymmärrettävää, mutta samalla myös mieltä ylentävää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hmm. Itäisen ja läntisen ajattelutavan välillä on todellakin suuri tasoero.

    Miksi tässä on niin paljon vaikeasti ymmärrettäviä sanoja?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hmm. Itäisen ja läntisen ajattelutavan välillä on todellakin suuri tasoero.

    Mieluummin idän viisaus kuin länsimainen oppi ikuisesta helvetistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.

    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää?

    Ei sitä ole vaikea ymmärtää, kuuntele,näe,koe,keskity.
    Minä näe ja tunnen edesmenneitä.
    Tiedän niin paljon energiasta mutta haluaisin tietää enemmän.
    Tunnen pahan enegrian ihmisissä..hyi.
    Tunne hyvän energian ..mukava olla vierelläsi..


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielu sijaitsee aineellisessa ruumiissa sydämen alueella. Se täyttää kehon tietoisuudella, aivan kuten lamppu täyttää huoneen valolla. Koska lamppu on yhdessä paikassa, se valaisee koko huoneen. Samalla tavalla sielu, joka on sydämen alueella, täyttää koko kehon tietoisuudella. Sydänsiirrossa sielu ei poistu kehosta sydämen mukana, koska se on henkinen. Aivan kuten auton kuljettajalle ei tapahdu mitään, kun jäähdytin vaihdetaan, sydämen vaihtaminen ei vaikuta sieluun millään tavalla. On vielä kerran korostettava, että sielu on yksilöllinen elävä olento, kun taas väliaikainen aineellinen ruumis on vain kone, jota sielun energia liikuttaa. Kun sielu on läsnä kehossa, pidämme sitä elävänä ja houkuttelevana. Kun sielu jättää ruumiin, sanomme ihmisestä: "Hän on kuollut".
    -----------------------------------------
    Jokainen sielu on oma yksilö (elävä olento, henkilö, miten paremmin sen sanoa suomeksi, en tiedä?), jolla on erillinen tietoisuus eli yksilöllisyys. Jokainen meistä on ollut yksilö menneisyydessä, on yksilö nyt ja säilyttää yksilöllisyytensä tulevaisuudessa.

    Sielu ei ole pelkkää energiaa tai persoonatonta valoa tai tyhjyyttä, kuten jotkut ihmiset virheellisesti luulevat. Sielu on kaunis persoonallisuus, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan, ja sillä on henkinen keho, joka on sat-chit-ananda (sanskrit) - ikuisuus, tieto ja autuus. Kun sielu kuitenkin joutuu halun valtaan nauttia Jumalasta riippumatta, se laskeutuu välittömästi aineelliseen maailmaan, jossa se jää loukkuun aineelliseen kehoon. Miksi me kärsimme? Koska sielu, joka on sat-chit-ananda, on vangittuna aineelliseen kehoon, jonka luonto on asat-achit-nirananda, eli se on väliaikainen, tietämätön ja kärsimyksen alainen.
    -------------------------------------
    Sielu on käsittämätön.
    Sielu on niin pieni, ettei sitä voi nähdä edes elektronimikroskoopilla. Vaikka keksittäisiinkin väline, jonka avulla voitaisiin nähdä niin pieni koko, sielua olisi silti mahdotonta havaita, sillä sielu on aineeton. Edes ajatusta, aineen hienovaraista muotoa, ei voida havaita. Määritelmän mukaan sielu on materian tuolla puolen. Se on näkymätön ja käsittämätön.
    "Sielu on näkymätön, käsittämätön ja muuttumaton...".
    Koska sielu on erillään aineesta, sitä ei voida ymmärtää kokeellisilla menetelmillä, joissa käytetään aineellisia välineitä.

    Sielu on käsittämätön.
    Sielu on niin pieni, ettei sitä voi nähdä edes elektronimikroskoopilla.

    Kyllä minä olen kuvannut jopa,ei sielu ole pieni niin,kuin kerroit.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.

    Elävä olento

    Elävä olento on sielu, jolla on sellaisia ominaisuuksia kuin ikuinen olemassaolo, täydellinen tietoisuus ja mahdollinen ääretön onnellisuus. Sielu voi kuitenkin ilmentää näitä ominaisuuksia täysimääräisesti vain tietoisuuden maailmassa. Aineellinen maailma asettaa elävälle olennolle ehtoja antamalla hänelle fyysiset ja henkiset kuoret: tunteet, älyn ja muut aineellisessa maailmassa olemisen välineet.

    Ikimuistoisista ajoista lähtien elävä olento on aineellisen maailman suuren "tietokonepelin" houkuttelemana vaeltanut olemassaolon eri tasoilla ja kokenut monien aiempien elämien myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Menneisyys on myös mukana muokkaamassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.

    Vedalaisessa kulttuurissa on universaalia historiaa, joka ei koske ainoastaan yhtä kansaa, vaan myös muita maailman alueita ja muita planeettoja ja muita maailmankaikkeuksia, joilla on erilaisia ulottuvuuksia. Sen vuoksi vedalaisen filosofian tarjoamat henkiset opetukset ovat universaaleja, kaikkia eläviä olentoja varten.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.

    VEDA-TEKSTIT ANTAVAT TIETOA KUOLEMANJÄLKEISEN ELÄMÄN, KARMAN JA JÄLLEENSYNTYMISEN TIETEESTÄ.

    Toki kaikki uskonnot osoittavat, että kuoleman jälkeinen elämä on olemassa. Ne tarjoavat kuitenkin yleensä vain sen perusymmärryksen, että jos olet hyvä ja uskovainen, pääset ehkä taivaaseen. Ja jos olet pääasiassa paha, joudut helvettiin. Mutta vain vedalainen filosofia tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten tämä tarkalleen ottaen toimii ja miten luomme tulevaisuutemme jokaisella ajatuksella, sanalla ja teolla. Ja miten tuo tulevaisuus ei ehkä ole vain taivaallisessa maailmassa tai helvetillisellä planeetalla, vaan miten se voi olla toinen elämä, joka on samanlainen kuin se, mitä koemme nyt tällä maallisella maapallolla.

    VEDALAINEN KIRJALLISUUS ON VANHIN JA TÄYDELLISIN KIRJOITUS, JOKA ON LÖYDETTY MISTÄÄN.

    Maailman historiassa Veda täyttää aukon, jota mikään muulla kielellä kirjoitettu kirjallinen teos ei pysty täyttämään. Se vie meidät ajassa taaksepäin ajoille, joista meillä ei ole tietoja missään."

    Rig-Veda, niin vanha ja syvällinen kuin se onkin, edustaa kuitenkin vain osaa vedalaisesta ajattelusta ja viisaudesta. Sitä laajennettiin ja selitettiin edelleen lukuisissa muissa vedalaisen kirjallisuuden osissa. Koko muinaisten vedalaisten tekstien kirjasto kattaa laajan kirjon mietiskelyä, kokemusta ja oppimista poikkeuksellisen monenlaisista aiheista.

    Jotkut eivät koskaan luovu vedalaisen kirjallisuuden lukemisesta ja tutkimisesta tietäen, että heitä odottavat uudet ja korkeammat ymmärryksen tasot ja käsitykset elämän salaisuuksista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielun atomimaisuus selittää siis jokaiselle elävälle olennolle ominaisen palautumattoman yksilöllisyyden: tietoinen kokemukseni on aina ainutlaatuinen ja pysyy aina vain omana kokemuksenani. Minusta ei koskaan tule sinua, eikä sinusta koskaan tule minua.
    ----------------------------------------
    Sielu levittää tietoisuuttaan koko kehoon, aivan kuten kukka levittää tuoksua ympärilleen. Upanishadeissa sanotaan, että sielu on kehossamme sydämen alueella (Prashna Upanishad, 3-6.) ja sieltä se levittää tietoisuuden energiaa pranan, elintärkeän ilman, virtauksen kautta koko kehoon. Sydämestä lähtee seitsemänkymmentäkaksi tuhatta kanavaa, nadia, joiden kautta kiertää prana, elinvoima (kiinalaisessa filosofiassa chi), jonka avulla sielu voi kokea koko aineellisen kehonsa ja hallita sitä. Kaikki pranan kiertokulun häiriöt aiheuttavat kehon vastaavan osan puutumisen ja lopulta surkastumisen. Ei ole sattumaa, että sydäntä eikä aivoja on aina pidetty elämän, tietoisuuden ja tunteiden lähteenä ja ihmisen haavoittuvimpana osana. "Bhagavad-gita (13:4) antaa toisen esimerkin: sielu, joka on yhdessä paikassa kuin aurinko, valaisee koko ruumiin tietoisuuden valolla. Tietoisuuden atomisuuden postulaatti selittää myös toisen tärkeän tosiasian - havaintomme eheyden. Kehon eri elimissä esiintyviä erilaisia tuntemuksia ei havaita erikseen, vaikka aivojen eri osat ovat vastuussa niistä. Koko kokemus kuuluu yhdelle "minulle". Tätä tosiasiaa on hyvin vaikea selittää, jos lähdemme siitä oletuksesta, että tietoisuus syntyy miljardien hermosolujen yhteisestä toiminnasta. Mikä niistä anastaa itselleen oikeuden olla yhden ainoan, koko kehoon ulottuvan "minä" kantaja?

    Tietoisuuden luonne on sekä itsestään selvä että salaperäinen. Tiedemiesten, jotka tutkivat tietoisuutta tekoälyongelman yhteydessä, on vaikea edes määritellä sitä. Jo mainitsemamme R. Penrose kirjoittaa tässä yhteydessä:

    Mitä siis on tietoisuus? En tietenkään tiedä, miten tietoisuus määritellään, enkä usko, että sitä kannattaa edes yrittää löytää (koska emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa).

    Ja tämä tulee tietoisuuden alan suurimmalta asiantuntijalta! Toisin sanoen ymmärrämme paljon tässä elämässä, mutta paradoksaalisesti emme ymmärrä, mitä tarkoittaa "ymmärtää" tai esimerkiksi "tuntea, kokea". Edelleen Penrose kirjoittaa:

    Olen varma, että on mahdollista löytää fysikaalisesti pätevä käsitys tietoisuudesta, mutta uskon, että mikä tahansa määritelmä osoittautuu vääräksi.

    ...
    Miksi tietoisuuden luonnetta on niin vaikea ymmärtää? Vedet selittävät sen seuraavasti. Atman, yksilöllisen sielun, luonne on kaksitahoinen: se on sekä tietoisuuden kantaja että tietoisuus itse, toisin sanoen tietoisuus on sekä sielun ominaisuus että sielu itse. Toisin sanoen sielu on sekä havaitsija että havaitsija; se, joka kokee kokemuksen, ja itse kokemus. Ensimmäistä näkökohtaa kutsutaan attributiiviseksi tietoisuudeksi ja toista konstitutiiviseksi tietoisuudeksi. ... Ymmärtääksemme tämän voimme jälleen ottaa esimerkkinä liekin. Valo on liekin ominaisuus, mutta sama valo ei ole vain ominaisuus vaan liekin ydin. Valo liekin ominaisuutena antaa meille mahdollisuuden nähdä ympäröivän maailman, ja sama valo liekin olemuksena antaa meille mahdollisuuden nähdä itse liekki - en tarvitse toista kynttilää nähdäkseni kynttilän palavan. Sielu on liekin tavoin itsestään selvä.

    VEDA-TEKSTIT ANTAVAT TIETOA KUOLEMANJÄLKEISEN ELÄMÄN, KARMAN JA JÄLLEENSYNTYMISEN TIETEESTÄ.

    Toki kaikki uskonnot osoittavat, että kuoleman jälkeinen elämä on olemassa. Ne tarjoavat kuitenkin yleensä vain sen perusymmärryksen, että jos olet hyvä ja uskovainen, pääset ehkä taivaaseen. Ja jos olet pääasiassa paha, joudut helvettiin. Mutta vain vedalainen filosofia tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten tämä tarkalleen ottaen toimii ja miten luomme tulevaisuutemme jokaisella ajatuksella, sanalla ja teolla. Ja miten tuo tulevaisuus ei ehkä ole vain taivaallisessa maailmassa tai helvetillisellä planeetalla, vaan miten se voi olla toinen elämä, joka on samanlainen kuin se, mitä koemme nyt tällä maallisella maapallolla.
    -------------------------------------------
    Vedan mukaan kosmoksen tila on moniulotteinen. Siinä puhutaan erityisesti 64 ulottuvuudesta, joista vain kolme on maan asukkaiden käytettävissä meidän aikakaudellamme. Tämä rajallinen käsitys synnyttää käsityksiä elämän yksinoikeudesta maapallolla ja muiden planeettojen asumiskelvottomuudesta. Mutta kosmoksessa asuu ja sitä hallitaan, sillä on oma planeettajärjestelmien hierarkiansa, joka on jaettu gunojen vaikutuksen ja tietoisuuden tasojen mukaan.


  • Anonyymi

   Ihmisen kuollessa kuolee myös sielu.
   Ei sielu leiju tyhjyydessä.

   • Anonyymi

    Se ei ole totta, mutta voit uskoa sen. Meitä on moneksi. Myös ajattelutapoja on monia.


   • Anonyymi

    Edellä olevat tekstit tarjoavat mielestäni melko hyvän selityksen sielun olemassaololle, vaikka sitä ei voikaan tieteellisesti todistaa.


   • Anonyymi

    Halusitpa tai et, mutta sinun on synnyttävä uudelleen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Halusitpa tai et, mutta sinun on synnyttävä uudelleen.

    Emmekö voisi jo olla rauhassa kuoleman jälkeen? Se tuntuu melko ahdistavalta, reinkarnaatio.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Edellä olevat tekstit tarjoavat mielestäni melko hyvän selityksen sielun olemassaololle, vaikka sitä ei voikaan tieteellisesti todistaa.

    Olen niin kyllästynyt tämän maailman paheisiin ja pahuuteen, etten voi kestää jälleensyntymistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olen niin kyllästynyt tämän maailman paheisiin ja pahuuteen, etten voi kestää jälleensyntymistä.

    Olen niin väsynyt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olen niin väsynyt.

    En jaksa enää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En jaksa enää.

    Eikö tämä elämä voisi olla jo viimeinen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikö tämä elämä voisi olla jo viimeinen?

    Jotkut ovat taas innostuneita jälleensyntymisestä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jotkut ovat taas innostuneita jälleensyntymisestä.

    Joitakin asioita, kuten jälleensyntymistä, pidetään idässä itsestäänselvyytenä mutta ei hyväksytä länsimaissa. Ja kristinuskossa se on korvattu julmalla, IKUISELLA helvetin opilla. Äärimmäisen julmaa ja samalla täysin käsittämätöntä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Joitakin asioita, kuten jälleensyntymistä, pidetään idässä itsestäänselvyytenä mutta ei hyväksytä länsimaissa. Ja kristinuskossa se on korvattu julmalla, IKUISELLA helvetin opilla. Äärimmäisen julmaa ja samalla täysin käsittämätöntä.

    Tämä ei ole mikään tavallinen rankaiseminen. Se on ikuinen helvetti. Rajoitetusta määrästä syntejä rangaistaan rajattomasti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tämä ei ole mikään tavallinen rankaiseminen. Se on ikuinen helvetti. Rajoitetusta määrästä syntejä rangaistaan rajattomasti.

    Miten kristityt voivat hyväksyä tämän opin? Saako helvetin pelko ihmiset tulemaan uskoon? Mutta se ei ole oikea motiivi uskoon tulemiselle. Jälleensyntyminen on kuitenkin ollut osa kristinuskoa alusta alkaen. Varhaiskristillisyys. Myöhemmin se kuitenkin poistettiin sieltä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten kristityt voivat hyväksyä tämän opin? Saako helvetin pelko ihmiset tulemaan uskoon? Mutta se ei ole oikea motiivi uskoon tulemiselle. Jälleensyntyminen on kuitenkin ollut osa kristinuskoa alusta alkaen. Varhaiskristillisyys. Myöhemmin se kuitenkin poistettiin sieltä.

    Se on doktriini.


   • Anonyymi

    Mistä tiedät sen? Oletko varma?


  • Anonyymi

   Sielu ei ole mikään "atomi", vaan persoonallinen ja tunnistettava mieli, joka muuttuu-jos mahdollista- koko elämän ajan ja kokemusten myötä. Mutta Henki tekee ruumiin ja sielun eläväksi. Henkiä on erilaisia, kuten Jeesuksen lupaqama Pyhä Henki, jota ei saa loukata ja pilkata. Sitten on saatanan lähettämiä henkiä syvyyden kuiluista, jotka riivaavat ja eksyttävät ihmisiä kaikenmaaliman humpuukioppeihin, ja aiheuttavat kateutta,katkeruutta, vihaa, koston ja murhan halua, ja anteeksiantamattomuutta. Myös Jeesuksen pilkkaa ja kiroilua, lapsien hyväksikäyttöä ja eläimiin sekaantumista, raiskauksia ja Tarot korteilla ennustelua ja tatuointien jatkuvaa lisäämistä ja noituuden harrastamista, jopa ihmissyöntiä ja huumeiden käyttöä.
   Jeesus paljasti kaikki saatanan juonet, ja sanoi, että " Joka uskoo minuun, elää, vaikka olisi kuollut".
   Hän sanoi myös, että "Älkää pelätkö niitä, jotka voi ruumiin tappaa, mutta pelätkää Häntä, joka voi sielun tuomita helvettiin".
   Jeesus lupasi ilmoittaa itsensä niille, jotka Häntä etsivät. Tiedän, että se on kirjaimellisesti totta, koska niin tapahtui minullekkin.
   Ruumiimme kuoleman hetkellä me ihmiset tarvitsemme varman vastaanottajan, joka pitää huolta hengestämme ja sielustamme, ettemme hortoilisi filosofioiden eksyttämänä pimeyteen, jossa ei auttajaa löydy, eikä kukaan kuule avunhuutoja. Ratkaisu on tehtävä täällä, ja uudestisynnyttävä ylhäältä, ja pyydettävä syntinsä anteeksi Jeesuksen veren kautta. Niinkuin Raamattu sanoo, että meille ei ole muuta nimeä annettu, jonka kautta saamme pelastuksen, kuin JEESUS KRISTUS, joka on sama aina ja iankaikkisesti. Hänen kädestään ei ota kukaan, sillä Hänellä on kaikki valta.
   Mutta kysykääpä itseltänne, missä on Budha ja Vedalaisten filosofioiden kehittäjät, jotka saavat teidät luulemaan
   Taitaa olla turha peräänsä kysellä, ja sinne pimeyteen joudutte tekin ilman Jeesusta.
   Toivottavasti sen verran tajuatte, että teissä herää todellinen totuuden tuntemuksen halu, ja rakkaus.
   Jos olette kiinnostuneita totuudesta, ette loukkaannu tästä, kun työnsin pääni kuplanne sisään, ja kerroin, että ihmisen omat luulot ja teot eivät pelasta ainuttakaan, vaikka olisi kuinka hyvä siveydensipuli tahansa.
   Täytyy olla täydellisen konkreettinen ja elävä auttaja, joka armosta antaa meille pelastuksen sinetin.

   • Anonyymi

    Palstan alussa pyysin kohteliaasti teitä, rakkaat kristityt, pysymään poissa tältä palstalta, jotta vältyttäisiin riidoilta. Tämä on täysin eri alue. Tämä on metafysiikkaa. Tämä palsta ei perustu Raamattuun. Minulle Veda-tekstit ovat kuitenkin arvovaltaisia. Tämän palstan tiedot perustuvat Veda-teksteihin. On monia kristillisiä verkkosivustoja. Ja tämä on täysin eri alue.


   • Anonyymi

    2. 4. Moos. 11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.

    Efes. (Paavali) 5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.

    Sananlaskut 1:26-28 Jumala nauraa epäonnellesi, haukkuu sinua, kun olet peloissasi, ja on välinpitämätön, kun pyydät häneltä apua.

    KR 1933/-38
    5Moos. 15:17 niin ota naskali ja PISTÄ SE hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi.


    3. KR 1933/-38
    Ps. 82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

    Tuomarien Kirja 11:31
    vanha testamentti
    31 minä lupaan sinulle uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee taloni portista minua vastaan, kun palaan voittajana kotiin. Sen minä uhraan sinulle polttouhrina."

    ...
    4. Kristus itse myönsi opetuksensa epätäydellisyyden:

    12

    »Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13

    Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. (Joh. 16.12).

    Tästä seuraa yksiselitteisesti, että on olemassa jokin kätketty tieto, jota Kristus ei paljastanut, koska hänen opetuslapsensa eivät olleet siihen valmiita. Hän valitteli tätä:

    (Joh. 3:12) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

    Tarkoittaako tämä, että meille ei ole kerrottu koko totuutta? Onko jotain, mitä emme tiedä?


   • Anonyymi

    Olin kristitty useita vuosikymmeniä ja tunnen Raamatun erittäin hyvin. Vietin monia vuosia vierailemalla eri lahkojen kirkoissa ja tutkimalla eri uskontojen yhtäläisyyksiä ja yhteistä alkuperää. Sekin kesti monta vuotta. Olen lukenut suuren määrän eri kristillisten uskontokuntien ja saarnajien kirjoja monien vuosien aikana. Jätin kristinuskon helvettiopin vuoksi ja koska sain tarkemman käsityksen kaikesta monilla aloilla Veda-teksteistä.

    )(&


   • Anonyymi

    Miksi juuri Raamattu?
    Talmudin, Tooran tai jopa Koraanin mukaan tämä on kuitenkin erilaista. Samoin Avesta.
    Avesta on zarathustralaisuuteen liittyvä, muinaisen Persian pyhien kirjoitusten kokoelma. Avesta on kirjoitettu muinaispersialaisella avestan kielellä. Parsilaisen legendan mukaan Aleksanteri Suuri poltti Avestan täydellisen tekstin Ecbatanassa valloittaessaan Persian.

    Ehkä en ole kiinnostunut kristinuskosta vaan jostain muusta, kuten Toorasta tai jopa Avestasta. Miksi tyrkytätte oma uskontoa kaikille.

    8t


   • Anonyymi

    Ja nyt nykyaikana uskonto on pohjimmiltaan rappeutunut pelkiksi kansallisiksi uskomuksiksi, toisin sanoen se on lakannut olemasta sovellettu teknologia, henkisen edistyksen teknologia. Siksi ihmiset pitävät sitä vain tunteellisena uskona tai tunnustuksena, rituaalina tai kansallisena perinteenä. Joku pitää sitä jonkinlaisena väistämättömyytenä, väistämättömänä, menneisyyden jäänteenä. Että se on jotenkin siedettävä, sen kanssa on elettävä. Tästä syystä uskonto on menettänyt henkisen syvyytensä ja muuttuu yhdistävästä voimasta erottavaksi voimaksi. Siitä tulee usein myös konfliktien ja vastakkainasettelujen lähde.

    79b


   • Anonyymi

    Meillä on meidän Jumalamme, teillä on teidän Jumalanne….Ulkoisesta näkökulmasta katsottuna asia on siis varsin ongelmallinen. …

    Ennen kuin tällainen käsitys oli olemassa, Vedoissa kuvataan, että jokaisella kansalla on niin sanottu kantaisänsä. Jossain mielessä lause "teillä on teidän Jumalanne, meillä on meidän Jumalamme" on siis totta. Tarkoituksena ei ole se, että Jumala on kaikkien yläpuolella ja että kaikki tulee hänestä, vaan se, että on olemassa tällaisia olentoja, joita Vedat kutsuvat prajapatiksi. Prajapati ovat kirjaimellisesti tiettyjen kansojen esi-isiä. Ja nämä ovat persoonallisuuksia, joilla on tietty asema universaalisessa hierarkiassa. Ja todellakin, eri etnisillä ryhmillä, joita näemme tällä planeetalla, on niin, niin vähän, puhtaasti aineellisella tasolla, erilaisia lähteitä.

    Voisiko siis olla niin, että juutalaisten Jumala on yksi juutalaisen kansan esi-isistä?

    Kun otetaan huomioon Vanhan testamentin Jumalan kiivas luonne, tämä on hyvin todennäköistä.


   • Anonyymi

    Raamattu ja Raamattu. Miksi juuri Raamattu?

    Raamattu sanoo yhtä, Talmud toista, Avesta jotain aivan muuta.

    Vedat sanovat sen täysin eri tavalla.

    Miksi juuri Raamattu? Lähes kaikki, Vedoja lukuun ottamatta, pakottavat muut noudattamaan omia uskomuksiaan.

    Veda-tekstit antavat ainoastaan tietoa, ja ihminen itse päättää, mitä hän haluaa tehdä tällä tiedolla.


   • Anonyymi

    Raamattu ja reinkarnaatio.

    Ilmeisesti ne, jotka kontrolloivat Raamatun sisältöä, eivät ymmärtäneet sitä, ja se pysyi Raamatussa. Johannes Kastaja syntyi uudelleen Eliaksi.

    Matteus 11:7–14
    12

    Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. 13Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, 14ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla.


   • Anonyymi

    Itse asiassa asemamme tuomareina perustuu usein tähän: me tuomitsemme kaiken, meillä on selkeät kriteerit: tämä on niin, tämä on niin, tämä on niin, tämä on niin. Todellisuudessa maailma on kuitenkin monimutkaisempi kuin tämä mustavalkoinen järjestelmä, jonka haluamme esittää maailmana.

    (B.V.G.)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Itse asiassa asemamme tuomareina perustuu usein tähän: me tuomitsemme kaiken, meillä on selkeät kriteerit: tämä on niin, tämä on niin, tämä on niin, tämä on niin. Todellisuudessa maailma on kuitenkin monimutkaisempi kuin tämä mustavalkoinen järjestelmä, jonka haluamme esittää maailmana.

    (B.V.G.)

    ..viisi erilaista niin sanottua adharmaa eli väärää uskontoa, eli sellaista, joka näyttää uskonnolta, mutta ei itse asiassa ole uskonto. Ensimmäistä tällaista väärää uskontoa kutsutaan nimellä Vidharma. Vidharma on uskonnon periaatteiden rikkomista uskonnon nimissä. Voitte ottaa mitä tahansa, vaikkapa joitakin tällaisia lahkoja, satanismia tai jotain sellaista, jotka näyttävät itse asiassa kuuluvan uskontoon. Mutta niillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa sinänsä, koska ne päinvastoin tunnustavat kaikkien näiden uskonnon periaatteiden täydellistä rikkomista. Heillä on siis kiire vuotaa verta joltakin, tappaa joku. Uskonto on rakkautta, ja nuo asiat perustuvat pääasiassa väkivaltaan ja tuhoon. Tai on olemassa tantrinen lahko nimeltä akhora. Valaistumisen vuoksi, kuten he sanovat, lainausmerkeissä, kun teidät vihitään tähän lahkoon, teidän on syötävä omia ulosteitanne, juotava viiniä, rakasteltava ruumiin tai eläimen kanssa. Nämä ovat siis kaikenlaisia painajaismaisia asioita, jotka kuuluvat puhtaaseen tietämättömyyteen. Tämä on se, mikä on välttämätön edellytys aloitukselle. Ihmiset pitävät tätä kaikkea uskontona, vaikka se on uskonnon vastakohta. Tämä on siis vidharma. Koska on mahdotonta saavuttaa jonkinlaista puhdasta tietoisuutta tällaisilla likaisilla keinoilla. Näiden harjoitusten avulla he voivat tietenkin kehittää tiettyjä mystisiä voimia ja niin edelleen. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä todellisen uskonnon kanssa, kuten rakkauden kanssa Jumalaa kohtaan. Vaikka monet ihmiset pyrkivät liittämään tällaiset ilmiöt uskontoon. Mutta tämä on vidharmaa, joka on uskonnon periaatteiden rikkomista uskonnon nimissä. Toinen väärän uskonnon laji on niin sanottu paradharma. Paradharma on jäljittelyä tai liioittelua toisesta, korkeammasta henkisestä tasosta, jolle ihminen ei oikeastaan kasva. Toisin sanoen henkinen kasvu on yleensä kuin tikkaita ylöspäin kulkeminen, ja tikkailta voi poistua vasta, kun on saavuttanut korkeamman tason. Muuten, jos ihminen ei ole asettunut korkeammalle portaalle ja yrittää irrottautua joltakin edelliseltä portaalta, hän yksinkertaisesti putoaa alas. On siis olemassa niin jäykkiä perinteitä, jotka julistavat yksinomaan luostarillista elämäntapaa tai täydellistä kieltämistä, riippumatta siitä, kuinka paljon joku todella kieltää. Ja jos ihmiset ovat taipuvaisia niin täydelliseen luopumiseen tästä aineellisesta maailmasta, vaikka he eivät ole siihen valmiita, he yrittävät olla vahvoja jonkin aikaa, sietää jotenkin, vaikkapa jäljitellä tätä luopumista, mutta lopulta he irtautuvat siitä. Ja siksi sen sijaan, että he ymmärtäisivät Jumalaa sisältäpäin, he kehittävät tekopyhyyttä tai jonkinlaisen alemmuuskompleksin, menestymättömyyskompleksin. Koska ihminen näkee, ettei hän itse asiassa vastaa niin korkeaa luopumisen standardia. Eikä ole salaisuus, että on olemassa sellaisia tapauksia, että joissakin luostareissa jopa homoseksuaalisuutta ja niin edelleen. Tämä on vain tekopyhyyttä uskonnon varjolla.

    7vb


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ..viisi erilaista niin sanottua adharmaa eli väärää uskontoa, eli sellaista, joka näyttää uskonnolta, mutta ei itse asiassa ole uskonto. Ensimmäistä tällaista väärää uskontoa kutsutaan nimellä Vidharma. Vidharma on uskonnon periaatteiden rikkomista uskonnon nimissä. Voitte ottaa mitä tahansa, vaikkapa joitakin tällaisia lahkoja, satanismia tai jotain sellaista, jotka näyttävät itse asiassa kuuluvan uskontoon. Mutta niillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa sinänsä, koska ne päinvastoin tunnustavat kaikkien näiden uskonnon periaatteiden täydellistä rikkomista. Heillä on siis kiire vuotaa verta joltakin, tappaa joku. Uskonto on rakkautta, ja nuo asiat perustuvat pääasiassa väkivaltaan ja tuhoon. Tai on olemassa tantrinen lahko nimeltä akhora. Valaistumisen vuoksi, kuten he sanovat, lainausmerkeissä, kun teidät vihitään tähän lahkoon, teidän on syötävä omia ulosteitanne, juotava viiniä, rakasteltava ruumiin tai eläimen kanssa. Nämä ovat siis kaikenlaisia painajaismaisia asioita, jotka kuuluvat puhtaaseen tietämättömyyteen. Tämä on se, mikä on välttämätön edellytys aloitukselle. Ihmiset pitävät tätä kaikkea uskontona, vaikka se on uskonnon vastakohta. Tämä on siis vidharma. Koska on mahdotonta saavuttaa jonkinlaista puhdasta tietoisuutta tällaisilla likaisilla keinoilla. Näiden harjoitusten avulla he voivat tietenkin kehittää tiettyjä mystisiä voimia ja niin edelleen. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä todellisen uskonnon kanssa, kuten rakkauden kanssa Jumalaa kohtaan. Vaikka monet ihmiset pyrkivät liittämään tällaiset ilmiöt uskontoon. Mutta tämä on vidharmaa, joka on uskonnon periaatteiden rikkomista uskonnon nimissä. Toinen väärän uskonnon laji on niin sanottu paradharma. Paradharma on jäljittelyä tai liioittelua toisesta, korkeammasta henkisestä tasosta, jolle ihminen ei oikeastaan kasva. Toisin sanoen henkinen kasvu on yleensä kuin tikkaita ylöspäin kulkeminen, ja tikkailta voi poistua vasta, kun on saavuttanut korkeamman tason. Muuten, jos ihminen ei ole asettunut korkeammalle portaalle ja yrittää irrottautua joltakin edelliseltä portaalta, hän yksinkertaisesti putoaa alas. On siis olemassa niin jäykkiä perinteitä, jotka julistavat yksinomaan luostarillista elämäntapaa tai täydellistä kieltämistä, riippumatta siitä, kuinka paljon joku todella kieltää. Ja jos ihmiset ovat taipuvaisia niin täydelliseen luopumiseen tästä aineellisesta maailmasta, vaikka he eivät ole siihen valmiita, he yrittävät olla vahvoja jonkin aikaa, sietää jotenkin, vaikkapa jäljitellä tätä luopumista, mutta lopulta he irtautuvat siitä. Ja siksi sen sijaan, että he ymmärtäisivät Jumalaa sisältäpäin, he kehittävät tekopyhyyttä tai jonkinlaisen alemmuuskompleksin, menestymättömyyskompleksin. Koska ihminen näkee, ettei hän itse asiassa vastaa niin korkeaa luopumisen standardia. Eikä ole salaisuus, että on olemassa sellaisia tapauksia, että joissakin luostareissa jopa homoseksuaalisuutta ja niin edelleen. Tämä on vain tekopyhyyttä uskonnon varjolla.

    7vb

    Paradharma on siis sitä, kun ihminen yrittää jäljitellä korkeampaa tasoa kuin se, jolla hän on. Tämän seurauksena hän rappeutuu eikä kehity, päinvastoin. Koska tietoisuudessa on liian suuri kuilu sen tason, jolla ihmisen pitäisi olla, ja sen tason, jolla hän todellisuudessa on, välillä. Teidän on noustava tikapuita ylöspäin luonnollisesti, kehittykää vähitellen tälle luopumisen tasolle. Kolmas väärän uskonnon laji on niin sanottu abhasadharma. Abhasadharma tarkoittaa kirjaimellisesti varjoa. Se on jotain uskonnon kaltaista. Tiedämme, että varjo on samanlainen kuin sen kohde. Mutta mitä eroa on varjolla ja esineellä? Siinä varjolla ei ole sisältöä. Esimerkiksi tässä on puu ja tässä on puun varjo. Ja puun varjo ei voi antaa meille hedelmiä, se ei voi antaa meille kukkia, se ei voi antaa meille puuta, vaikka se onkin sellainen. ... Samoin on olemassa ihmisten keksimiä perinteitä...En aio mainita kaikenlaisia nimiä, mutta ihminen voi vain käyttää järkeä, katsoa ja nähdä, että on olemassa todellisia asioita ja varjoja. Ja jos hän löytää suojaa varjosta, varjo voi liikkua, se voi kadota, ilmestyä, mutta se, mikä on todellista, pysyy aina. Abhasadharma on siis uskonnon varjo. Neljäs väärän uskonnon laji on subodharma. Upodharma on sitä, mitä kutsutaan esiuskonnollisiksi tai alisteisiksi eettisiksi periaatteiksi. Se valmistaa ihmisen hyväksymään todellisen uskonnon. Pääsääntöisesti ei siis ole käsitystä Jumalasta eikä sielusta, mutta on olemassa käsitys etiikasta, eettisistä periaatteista. Oletetaan, että on olemassa sellainen kiinalainen järjestelmä, konfutselaisuus, jossa puhutaan siitä, että on kunnioitettava vanhuksia ja noudatettava järjestystä. Oletetaan, että sama buddhalaisuus puhuu väkivallattomuuden tarpeesta. Buddhalaisuus ei ole uskonnollista varsinaisessa mielessä, koska siinä ei ole selkeää käsitystä Jumalasta ja sielusta. Ja siinä mielessä se on järjestelmällinen. Se on tietyssä mielessä hyödyllinen, mutta se ei ole uskonto varsinaisessa mielessä, joten sitä ei voi kutsua uskonnoksi. Se on, se on abledharma, se on kuin valmistava koulu, etiikka, joka voi viedä ihmisen niin sanotusti korkeammalle tasolle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paradharma on siis sitä, kun ihminen yrittää jäljitellä korkeampaa tasoa kuin se, jolla hän on. Tämän seurauksena hän rappeutuu eikä kehity, päinvastoin. Koska tietoisuudessa on liian suuri kuilu sen tason, jolla ihmisen pitäisi olla, ja sen tason, jolla hän todellisuudessa on, välillä. Teidän on noustava tikapuita ylöspäin luonnollisesti, kehittykää vähitellen tälle luopumisen tasolle. Kolmas väärän uskonnon laji on niin sanottu abhasadharma. Abhasadharma tarkoittaa kirjaimellisesti varjoa. Se on jotain uskonnon kaltaista. Tiedämme, että varjo on samanlainen kuin sen kohde. Mutta mitä eroa on varjolla ja esineellä? Siinä varjolla ei ole sisältöä. Esimerkiksi tässä on puu ja tässä on puun varjo. Ja puun varjo ei voi antaa meille hedelmiä, se ei voi antaa meille kukkia, se ei voi antaa meille puuta, vaikka se onkin sellainen. ... Samoin on olemassa ihmisten keksimiä perinteitä...En aio mainita kaikenlaisia nimiä, mutta ihminen voi vain käyttää järkeä, katsoa ja nähdä, että on olemassa todellisia asioita ja varjoja. Ja jos hän löytää suojaa varjosta, varjo voi liikkua, se voi kadota, ilmestyä, mutta se, mikä on todellista, pysyy aina. Abhasadharma on siis uskonnon varjo. Neljäs väärän uskonnon laji on subodharma. Upodharma on sitä, mitä kutsutaan esiuskonnollisiksi tai alisteisiksi eettisiksi periaatteiksi. Se valmistaa ihmisen hyväksymään todellisen uskonnon. Pääsääntöisesti ei siis ole käsitystä Jumalasta eikä sielusta, mutta on olemassa käsitys etiikasta, eettisistä periaatteista. Oletetaan, että on olemassa sellainen kiinalainen järjestelmä, konfutselaisuus, jossa puhutaan siitä, että on kunnioitettava vanhuksia ja noudatettava järjestystä. Oletetaan, että sama buddhalaisuus puhuu väkivallattomuuden tarpeesta. Buddhalaisuus ei ole uskonnollista varsinaisessa mielessä, koska siinä ei ole selkeää käsitystä Jumalasta ja sielusta. Ja siinä mielessä se on järjestelmällinen. Se on tietyssä mielessä hyödyllinen, mutta se ei ole uskonto varsinaisessa mielessä, joten sitä ei voi kutsua uskonnoksi. Se on, se on abledharma, se on kuin valmistava koulu, etiikka, joka voi viedä ihmisen niin sanotusti korkeammalle tasolle.

    Ja tämän väärän uskonnon viides ja viimeinen lajike on chhaladharma. Chhaladharma on yksinkertaisesti petos. Kun jotkut ovelat ihmiset luovat niin sanotusti lahkoja itsekkäiden motiivien ohjaamina ja huijaavat ihmisiä, vievät heidän rahansa ja omaisuutensa. He vaikuttavat heihin kielteisesti, tekevät joukkoittain itsemurhia tai käyttävät ihmisiä hyväkseen ja tekevät heistä orjia. Tällaisia tapauksia on melko paljon. Jotkut apokalyptiset lahkot, jotka julistavat maailmanloppua viikon sisällä, sanovat: "Luovuttakaa kaikki, luopukaa kaikesta, koska ette tarvitse kaikkea viikossa." Tämä ei ole totta. Ja on joitakin hyväuskoisia, heikkotahtoisia ihmisiä, joihin ihmiset, jotka ovat tarpeeksi vahvoja tekemään niin, vaikuttavat, joten he joutuvat elämässään suuriin vaikeuksiin. Tämä on siis chhaladharmaa, tämä on vain huijaamista. Apasampradhae-ilmiö. Tämän lisäksi uskonnollisessa paletissa on myös käsite, joka on niin sanotusti apasampradhae. Apasampradhae on poikkeama perinteestä. Eli on olemassa jokin perinne, ja kuten puu kasvaa, ja kun puu kasvaa, jonkin ajan kuluttua siitä alkaa irrota oksia, ja niistä oksista lähtee lisää oksia, lisää oksia ja niin edelleen. Jos yhteys juureen säilyy, se on normaali. Mutta on tilanteita, joissa ihmiset poimivat kukan ja ottavat sen irti juuresta ja laittavat sen veteen. Jonkin aikaa se voi kestää 3-5 päivää, sitten se kuitenkin kuihtuu. Apasampradaye tarkoittaa siis sitä, että ihmiset erään perinteen puitteissa irrottautuvat täysin juurista, ja vain ulkoisesti jonkinlainen muoto tästä muodosta säilyy, eikä juuriin ole mitään yhteyttä ulkoisesti. Ja on aivan luonnollista, etteivät nämä olennot voi elää pitkään. Ne ovat siis niin poikkeavia perinteitä. Ja ne ovat yleensä sellaisia umpikujia, jotka rappeutuvat hyvin nopeasti. Niiden olemus valuu hyvin nopeasti pois. Näitä apasamparadeja on paljon jokaisessa uskonnollisessa perinteessä, kristinuskossa, islamissa, missä tahansa….

    7vb


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja tämän väärän uskonnon viides ja viimeinen lajike on chhaladharma. Chhaladharma on yksinkertaisesti petos. Kun jotkut ovelat ihmiset luovat niin sanotusti lahkoja itsekkäiden motiivien ohjaamina ja huijaavat ihmisiä, vievät heidän rahansa ja omaisuutensa. He vaikuttavat heihin kielteisesti, tekevät joukkoittain itsemurhia tai käyttävät ihmisiä hyväkseen ja tekevät heistä orjia. Tällaisia tapauksia on melko paljon. Jotkut apokalyptiset lahkot, jotka julistavat maailmanloppua viikon sisällä, sanovat: "Luovuttakaa kaikki, luopukaa kaikesta, koska ette tarvitse kaikkea viikossa." Tämä ei ole totta. Ja on joitakin hyväuskoisia, heikkotahtoisia ihmisiä, joihin ihmiset, jotka ovat tarpeeksi vahvoja tekemään niin, vaikuttavat, joten he joutuvat elämässään suuriin vaikeuksiin. Tämä on siis chhaladharmaa, tämä on vain huijaamista. Apasampradhae-ilmiö. Tämän lisäksi uskonnollisessa paletissa on myös käsite, joka on niin sanotusti apasampradhae. Apasampradhae on poikkeama perinteestä. Eli on olemassa jokin perinne, ja kuten puu kasvaa, ja kun puu kasvaa, jonkin ajan kuluttua siitä alkaa irrota oksia, ja niistä oksista lähtee lisää oksia, lisää oksia ja niin edelleen. Jos yhteys juureen säilyy, se on normaali. Mutta on tilanteita, joissa ihmiset poimivat kukan ja ottavat sen irti juuresta ja laittavat sen veteen. Jonkin aikaa se voi kestää 3-5 päivää, sitten se kuitenkin kuihtuu. Apasampradaye tarkoittaa siis sitä, että ihmiset erään perinteen puitteissa irrottautuvat täysin juurista, ja vain ulkoisesti jonkinlainen muoto tästä muodosta säilyy, eikä juuriin ole mitään yhteyttä ulkoisesti. Ja on aivan luonnollista, etteivät nämä olennot voi elää pitkään. Ne ovat siis niin poikkeavia perinteitä. Ja ne ovat yleensä sellaisia umpikujia, jotka rappeutuvat hyvin nopeasti. Niiden olemus valuu hyvin nopeasti pois. Näitä apasamparadeja on paljon jokaisessa uskonnollisessa perinteessä, kristinuskossa, islamissa, missä tahansa….

    7vb

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-3-aikakausien.html
    Aikakausien symbolit
    Oletteko koskaan ihmetelleet miksi kristinuskossa käytetään niin paljon kala-symbolia? Tai miksi muinaiset jumalhahmot kuvattiin joskus pässeinä tai härkinä?

    Moni vain kohauttaa olkiaan nähdessään näitä symboleja, koska olemme kadottaneet kykymme ymmärtää uskontojen astrologista taustaa. Kaikki uskonnot ovat astrologiaa muodossa tai toisessa.

    Tämä tarina on useita tuhansia vuosia pitkä. Aloitetaan atonistien arkkivihollisesta Amon aurinkojumalasta. Muinaisessa Egyptissä Amonin vanha symboli oli härkä. Kun Raamatun tarinassa Mooses raivostui israelilaisten tekemästä kultaisesta härästä / vasikasta, se oli raivoa Amonin ikivanhan symbolin palvonnasta. Raamattu tosin ei kerro mitä jumalaa kultainen vasikka edustaa, koska Aton-kultti ei halua paljastaa menneisyyttään Egyptissä.

    Amon kuvattiin häräksi aikana, jolloin oli Härän aikakausi. Maan akselin "vaappumisen", eli prekession, takia tähtikartta "liikkuu" yhden asteen 72 vuodessa. Astrologinen eläinrata on jaettu 12 osaan, joten yksi eläinratamerkki on 30 astetta. Kun puhutaan vaikka Härän aikakaudesta, sillä tarkoitetaan aikaa jolloin aurinko nousee Härän tähtimerkistä. Yhden tähtimerkin aikakauden kesto on 30 astetta x 72 vuotta, eli 2160 vuotta. Tosin aurinko on niin iso taivaankappale, että se on aina aikakausien siirtymävaiheessa noin puolentoista asteen (noin 100 vuotta) ajan kahdessa tähtimerkissä yhtä aikaa. Esimerkiksi juuri nyt elämme tällaisessa siirtymavaiheessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-3-aikakausien.html
    Aikakausien symbolit
    Oletteko koskaan ihmetelleet miksi kristinuskossa käytetään niin paljon kala-symbolia? Tai miksi muinaiset jumalhahmot kuvattiin joskus pässeinä tai härkinä?

    Moni vain kohauttaa olkiaan nähdessään näitä symboleja, koska olemme kadottaneet kykymme ymmärtää uskontojen astrologista taustaa. Kaikki uskonnot ovat astrologiaa muodossa tai toisessa.

    Tämä tarina on useita tuhansia vuosia pitkä. Aloitetaan atonistien arkkivihollisesta Amon aurinkojumalasta. Muinaisessa Egyptissä Amonin vanha symboli oli härkä. Kun Raamatun tarinassa Mooses raivostui israelilaisten tekemästä kultaisesta härästä / vasikasta, se oli raivoa Amonin ikivanhan symbolin palvonnasta. Raamattu tosin ei kerro mitä jumalaa kultainen vasikka edustaa, koska Aton-kultti ei halua paljastaa menneisyyttään Egyptissä.

    Amon kuvattiin häräksi aikana, jolloin oli Härän aikakausi. Maan akselin "vaappumisen", eli prekession, takia tähtikartta "liikkuu" yhden asteen 72 vuodessa. Astrologinen eläinrata on jaettu 12 osaan, joten yksi eläinratamerkki on 30 astetta. Kun puhutaan vaikka Härän aikakaudesta, sillä tarkoitetaan aikaa jolloin aurinko nousee Härän tähtimerkistä. Yhden tähtimerkin aikakauden kesto on 30 astetta x 72 vuotta, eli 2160 vuotta. Tosin aurinko on niin iso taivaankappale, että se on aina aikakausien siirtymävaiheessa noin puolentoista asteen (noin 100 vuotta) ajan kahdessa tähtimerkissä yhtä aikaa. Esimerkiksi juuri nyt elämme tällaisessa siirtymavaiheessa.

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2015/01/astro-teologia-osa-6-ristin-alkupera.html

    Mutta miksi tätä kutsutaan juuri aurinkoristiksi? Aurinkohan on kirkas pallo - ei siinä näy mitään ristiä?

    Muinaiset viisaat, Tähdistö-kultin mestariastronimit, tarkkailivat auringon liikettä taivaalla ja huomasivat sen vuotuisessa syklissä neljä käännekohtaa. Kesäpäivän seisauksena aurinko nousee korkeimmilleen ja päivä on pisin. Talvipäivän seisauksena aurinko on matalimmillaan ja päivä on lyhyin. Kevät- ja syyspäiväntasauksessa aurinko on taivaanekvaattorissa (celestial equator) ja päivä on yhtä pitkä kuin yö.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2015/01/astro-teologia-osa-6-ristin-alkupera.html

    Mutta miksi tätä kutsutaan juuri aurinkoristiksi? Aurinkohan on kirkas pallo - ei siinä näy mitään ristiä?

    Muinaiset viisaat, Tähdistö-kultin mestariastronimit, tarkkailivat auringon liikettä taivaalla ja huomasivat sen vuotuisessa syklissä neljä käännekohtaa. Kesäpäivän seisauksena aurinko nousee korkeimmilleen ja päivä on pisin. Talvipäivän seisauksena aurinko on matalimmillaan ja päivä on lyhyin. Kevät- ja syyspäiväntasauksessa aurinko on taivaanekvaattorissa (celestial equator) ja päivä on yhtä pitkä kuin yö.

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-1-neitsyesta-syntynyt.html

    Neitsyestä syntynyt

    Kaikki egyptiläisen sivilisaation suuret saavutukset olivat tämän kultin aikaansaannoksia. Yksi heidän kuuluisista rakennusprojekteistaan oli Gizan Suuri Sfinksi. Moni tuntee tämän maamerkin, mutta harva tuntee sfinksi-symbolin taustalla olevan tarinan. Suuri Sfinksi ei ole pelkkä "monoliittiveistos". Muinaiset viisaat eivät tehneet veistoksia, obeliskeja tai pyramideja vain koska "ne näytti kivalta." Niillä oli aina symbolinen taso, joka liittyi aina astronomiaan tai astrologiaan.

    Sfinksillä on yhteys alkuperäiseen myyttiin neitsyeestä syntyneeseen jumalan poikaan. Sfinksi on nainen, jolla on leijonan vartalo. Tämän sivuston aikaisempia kirjoituksia lukeneet saattavat jo arvata, että kun puhutaan leijonasta, se liittyy jotenkin aurinkoon. Mutta miten?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-1-neitsyesta-syntynyt.html

    Neitsyestä syntynyt

    Kaikki egyptiläisen sivilisaation suuret saavutukset olivat tämän kultin aikaansaannoksia. Yksi heidän kuuluisista rakennusprojekteistaan oli Gizan Suuri Sfinksi. Moni tuntee tämän maamerkin, mutta harva tuntee sfinksi-symbolin taustalla olevan tarinan. Suuri Sfinksi ei ole pelkkä "monoliittiveistos". Muinaiset viisaat eivät tehneet veistoksia, obeliskeja tai pyramideja vain koska "ne näytti kivalta." Niillä oli aina symbolinen taso, joka liittyi aina astronomiaan tai astrologiaan.

    Sfinksillä on yhteys alkuperäiseen myyttiin neitsyeestä syntyneeseen jumalan poikaan. Sfinksi on nainen, jolla on leijonan vartalo. Tämän sivuston aikaisempia kirjoituksia lukeneet saattavat jo arvata, että kun puhutaan leijonasta, se liittyy jotenkin aurinkoon. Mutta miten?

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-2-kuolleista-noussut.html

    Kuolleista noussut
    Osa 1: Neitsyestä syntynyt

    Astro-teologisen kirjoitussarjan toinen osa jatkaa joulun teemalla. Ja vähän pääsiäisenkin.

    Kristityssä perinteessä on paljon lainauksia astrologiasta ja astronomiasta, jotka olivat kaikkien pakanauskontojen ja kulttien perustana. Muinaisten viisaiden Tähdistö-kultti loi pohjan myös Egyptissä alkunsa saaneille monoteistisille uskonnoille. Ei ole ihme, että kristinusko on edelleen täynnä astrologisia allegorioita.

    "Nousi kolmantena päivänä kuolleista."

    Tämä uskontunnustuksestakin löytyvä lausahdus ei alkuperäisessä muodossaan liittynyt mitenkään kevääseen tai pääsiäiseen, vaan talvipäivänseisaukseen. Kielikuvan taustalla on auringon, jota Jeesus kristillisessä perinteessä edustaa, liikkeen pysähtyminen kolmeksi päiväksi juuri talvipäivänseisauksen aikoihin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-1-neitsyesta-syntynyt.html

    Neitsyestä syntynyt

    Kaikki egyptiläisen sivilisaation suuret saavutukset olivat tämän kultin aikaansaannoksia. Yksi heidän kuuluisista rakennusprojekteistaan oli Gizan Suuri Sfinksi. Moni tuntee tämän maamerkin, mutta harva tuntee sfinksi-symbolin taustalla olevan tarinan. Suuri Sfinksi ei ole pelkkä "monoliittiveistos". Muinaiset viisaat eivät tehneet veistoksia, obeliskeja tai pyramideja vain koska "ne näytti kivalta." Niillä oli aina symbolinen taso, joka liittyi aina astronomiaan tai astrologiaan.

    Sfinksillä on yhteys alkuperäiseen myyttiin neitsyeestä syntyneeseen jumalan poikaan. Sfinksi on nainen, jolla on leijonan vartalo. Tämän sivuston aikaisempia kirjoituksia lukeneet saattavat jo arvata, että kun puhutaan leijonasta, se liittyy jotenkin aurinkoon. Mutta miten?

    https://www.youtube.com/watch?v=Wu6FxaD_NIg

    Was Noah an Alien? (Season 9) | History

    1. luvussa Henokin kirjassa Nooan isä Lamek reagoi paniikissa nähdessään uuden poikansa maagisen ulkonäön:

    1 Henok 106:2 Ja hänen (Nooan) kehonsa oli valkoinen kuin lumi ja punainen kuin ruusun kukka, ja hänen päänsä hiukset [olivat] valkoiset kuin villa... ja hänen silmänsä [olivat] kauniit; ja kun hän avasi silmänsä, hän teki koko talon kirkkaaksi kuin aurinko, niin että koko talo oli poikkeuksellisen kirkas. 106:3 Ja kun hänet otettiin kätilön kädestä, avasi hän suunsa ja puhui vanhurskauden Herralle. 106:4 Ja hänen isänsä Lamek pelkäsi häntä, pakeni ja meni isänsä Metusalahin tykö. 106:5 Ja hän sanoi hänelle: Hän sanoi: "Minä olen synnyttänyt vieraan pojan; hän ei ole ihmisen kaltainen, vaan hän on taivaan enkelien lasten kaltainen, aivan toisenlainen, eikä meidän kaltaisemme..."[9].

    Tarina jatkuu siten, että Metusaleh menee isänsä, Henokin, luo taivaaseen neuvotellakseen tästä oudosta lapsesta:

    1 Henok 106:10 ...[Poikalleni Lamekille on syntynyt lapsi, jonka muoto ja tyyppi eivät ole ihmisen tyypin kaltaisia... 106:12 Ja hänen isänsä Lamek pelkäsi ja pakeni luokseni. Eikä hän usko, että hän [on syntynyt] hänestä, vaan luulee hänen olevan taivaan enkeleistä...""


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.com/2014/12/astro-teologia-osa-2-kuolleista-noussut.html

    Kuolleista noussut
    Osa 1: Neitsyestä syntynyt

    Astro-teologisen kirjoitussarjan toinen osa jatkaa joulun teemalla. Ja vähän pääsiäisenkin.

    Kristityssä perinteessä on paljon lainauksia astrologiasta ja astronomiasta, jotka olivat kaikkien pakanauskontojen ja kulttien perustana. Muinaisten viisaiden Tähdistö-kultti loi pohjan myös Egyptissä alkunsa saaneille monoteistisille uskonnoille. Ei ole ihme, että kristinusko on edelleen täynnä astrologisia allegorioita.

    "Nousi kolmantena päivänä kuolleista."

    Tämä uskontunnustuksestakin löytyvä lausahdus ei alkuperäisessä muodossaan liittynyt mitenkään kevääseen tai pääsiäiseen, vaan talvipäivänseisaukseen. Kielikuvan taustalla on auringon, jota Jeesus kristillisessä perinteessä edustaa, liikkeen pysähtyminen kolmeksi päiväksi juuri talvipäivänseisauksen aikoihin.

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?

    Ennen Einsteinia fyysikot kuvittelivat maailmankaikkeuden rajattomaksi euklidiseksi avaruudeksi, joka on täynnä eetteriä, jossa valoaallot etenevät ja aineelliset kappaleet liikkuvat vapaasti. Ja myös se, että kappaleiden sijainti ja liike voitaisiin kuvata absoluuttisessa avaruuskoordinaatistossa, joka on yhteydessä paikallaan olevaan eetteriin ja josta aika on riippumaton.

    Mutta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa fysiikka oli kriisissä, koska valon etenemisestä tehdyissä eri kokeissa saatiin ristiriitaisia tuloksia. Niiden matemaattista kuvausta varten joissakin kokeissa eetteriä oli pidettävä paikallaan, toisissa taas liikkuvien kappaleiden vetämänä. Einstein ratkaisi tämän ristiriidan rakentamalla matemaattisen mallin, jossa suljettiin pois eetteri sekä avaruus ja aika, joihin voitiin liittää yksi absoluuttinen koordinaatisto.

    Friedman osoitti pian, että Einsteinin matemaattinen malli ei salli ajallisesti pysyvää ratkaisua. Maailmankaikkeuden avaruuden ja sen sisällön on joko laajennuttava tai supistuttava tiettyyn pisteeseen. Fyysikot pitivät parempana ajatusta laajenevasta maailmasta.

    7bv


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?

    Tutkijat Michael Cremo ja Richard Thompson ovat löytäneet uskomattoman määrän arkeologisia todisteita, jotka kyseenalaistavat Darwinin evoluutioteorian. Michael Cremo käsittelee näitä todisteita viimeisten 150 vuoden ajalta ja antaa useita esimerkkejä arkeologisista todisteista, jotka länsimainen tiedelaitos on järjestelmällisesti tukahduttanut.

    Heidän kirjojaan ovat muun muassa Forbidden Archaeology: A Hidden History of the Human Race, Cremo & Thompson (1998) ja Human Devolution: A Vedic Alternative to Darwin's Theory, Cremo (2008).

    7bv


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?

    Muinaisen Veda-valtakunnan mysteerit…
    Stephen Knapp, kirja

    Tämä kirja vie meidät matkalle halki historian ja monien maiden, kun tuomme esiin samankaltaisuuksia ja tähän päivään asti säilyneen vedalaisen perinteen jäänteitä. Näitä ovat muun muassa taiteen, filosofian, uskonnon, arkkitehtuurin, temppelien ja elämäntapojen muodot. Tällaisia maita ovat mm: Nepal, Burma, Kambodža, Thaimaa, Vietnam, Korea, Malesia, Indonesia, Sri Lanka, Egypti, Afrikka, Lähi-itä, Irak, Afganistan, Irak, Syyria, Keski-Aasia, Kreikka, Italia, Saksa, Venäjä, Irlanti, Skandinavia, Amerikka ja monet muut maat.
    Tässä kirjassa kerrotaan myös:
    * Kuinka monissa maailman uskonnoissa on piirteitä, jotka selvästi polveutuvat vanhimmasta henkisen tiedon ja totuuden muodosta, joka löytyy Vedic Dharmasta.
    * Miten Vedic Dharma on yhä ajankohtainen tänä päivänä ja voi auttaa luomaan rauhaa ajattoman henkisen viisautensa avulla.
    * Se auttaa myös purkamaan ja paljastamaan vedalaisen sivilisaation todellisen luonteen sekä sen, miten ja miksi se tunkeutui ja vaikutti niin monille maailman alueille ja kulttuureihin.
    * Se osoittaa myös historian salaperäisen puolen, jonka harva muu on tunnistanut.
    Tämä kirja auttaa ketä tahansa ymmärtämään, miten vedalaisen sivilisaation kehittynyt luonne ja sen yleismaailmalliset henkiset periaatteet sopivat niin monien muiden kulttuurien kehitykseen ja edistävät edelleen nykyäänkin yhteiskunnan kohottamista.

    Tämä kirja on jatkoa aiemmalle teokselle nimeltä "Proof of Vedic Culture's Global Existence", mutta siinä on täysin erilaista tietoa ja resursseja sekä päivityksiä, ja se on kirjoitettu akateemisempaan tyyliin käyttäen satoja viitteitä, sitaatteja ja muistiinpanoja kaiken käytetyn tiedon todentamiseksi.

    7nb


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?

    VEDALAINEN KIRJALLISUUS ON VANHIN JA TÄYDELLISIN KIRJOITUS, JOKA ON LÖYDETTY MISTÄÄN.

    Maailman historiassa Veda täyttää aukon, jota mikään muulla kielellä kirjoitettu kirjallinen teos ei pysty täyttämään. Se vie meidät ajassa taaksepäin ajoille, joista meillä ei ole tietoja missään."

    Rig-Veda, niin vanha ja syvällinen kuin se onkin, edustaa kuitenkin vain osaa vedalaisesta ajattelusta ja viisaudesta. Sitä laajennettiin ja selitettiin edelleen lukuisissa muissa vedalaisen kirjallisuuden osissa. Koko muinaisten vedalaisten tekstien kirjasto kattaa laajan kirjon mietiskelyä, kokemusta ja oppimista poikkeuksellisen monenlaisista aiheista.

    Jotkut eivät koskaan luovu vedalaisen kirjallisuuden lukemisesta ja tutkimisesta tietäen, että heitä odottavat uudet ja korkeammat ymmärryksen tasot ja käsitykset elämän salaisuuksista.

    ))(Y/T


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?

    VEDA-TEKSTIT ANTAVAT TIETOA KUOLEMANJÄLKEISEN ELÄMÄN, KARMAN JA JÄLLEENSYNTYMISEN TIETEESTÄ.

    Toki kaikki uskonnot osoittavat, että kuoleman jälkeinen elämä on olemassa. Ne tarjoavat kuitenkin yleensä vain sen perusymmärryksen, että jos olet hyvä ja uskovainen, pääset ehkä taivaaseen. Ja jos olet pääasiassa paha, joudut helvettiin. Mutta vain vedalainen filosofia tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten tämä tarkalleen ottaen toimii ja miten luomme tulevaisuutemme jokaisella ajatuksella, sanalla ja teolla. Ja miten tuo tulevaisuus ei ehkä ole vain taivaallisessa maailmassa tai helvetillisellä planeetalla, vaan miten se voi olla toinen elämä, joka on samanlainen kuin se, mitä koemme nyt tällä maallisella maapallolla.

    =)(/(/&&


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ROLmfy4_Q_k

    Kristinuskon alkuperä?

    JOKAISELLA ON OIKEUS VALITA OMA POLKUNSA VALAISTUMISEEN TAI PELASTUKSEEN.

    Islamissa on erilaisia lahkoja ja kristinuskossa monia eri uskontokuntia, joilla kaikilla on omat eronsa ja arvostelunsa toisiaan kohtaan. Niin paljon, että kristinuskon kahden suurimman lahkon (katolilaisten ja protestanttien) väliset sodat ovat tappaneet toisiaan satojen vuosien ajan. Ne ovat hyvin kriittisiä toisiaan kohtaan ja myös hermostuvat, kun toinen tekee käännynnäisiä toiselta puolelta, vaikka molemmat ovat kristillisiä polkuja. Vedalaisen kulttuurin riveistä ja aidoista koulukunnista ei kuitenkaan koskaan löydy tällaista.

    Usein löytää uskonnon, joka perustuu jonkin alueellisen kansan historiaan, taustaan ja tarpeisiin tai kehitykseen. Vedalaisessa kulttuurissa löydämme kuitenkin universaalin historian, joka ei koske ainoastaan Intian kansaa, vaan myös muita maailman alueita sekä muita planeettoja ja maailmankaikkeuden eri ulottuvuuksia. Näin ollen ne henkiset opetukset, joita vedalainen filosofia tarjoaa, ovat universaaleja, kaikkia eläviä olentoja koskevia.

    Vedalainen polku ei perustu uskoon alueelliseen käsitykseen Jumalasta tai tietyn kansan historiaan. Se perustuu ymmärrykseen siitä, että vedainen filosofia on osa luonnonlakeja...

    =)(/Y/(&%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=Wu6FxaD_NIg

    Was Noah an Alien? (Season 9) | History

    1. luvussa Henokin kirjassa Nooan isä Lamek reagoi paniikissa nähdessään uuden poikansa maagisen ulkonäön:

    1 Henok 106:2 Ja hänen (Nooan) kehonsa oli valkoinen kuin lumi ja punainen kuin ruusun kukka, ja hänen päänsä hiukset [olivat] valkoiset kuin villa... ja hänen silmänsä [olivat] kauniit; ja kun hän avasi silmänsä, hän teki koko talon kirkkaaksi kuin aurinko, niin että koko talo oli poikkeuksellisen kirkas. 106:3 Ja kun hänet otettiin kätilön kädestä, avasi hän suunsa ja puhui vanhurskauden Herralle. 106:4 Ja hänen isänsä Lamek pelkäsi häntä, pakeni ja meni isänsä Metusalahin tykö. 106:5 Ja hän sanoi hänelle: Hän sanoi: "Minä olen synnyttänyt vieraan pojan; hän ei ole ihmisen kaltainen, vaan hän on taivaan enkelien lasten kaltainen, aivan toisenlainen, eikä meidän kaltaisemme..."[9].

    Tarina jatkuu siten, että Metusaleh menee isänsä, Henokin, luo taivaaseen neuvotellakseen tästä oudosta lapsesta:

    1 Henok 106:10 ...[Poikalleni Lamekille on syntynyt lapsi, jonka muoto ja tyyppi eivät ole ihmisen tyypin kaltaisia... 106:12 Ja hänen isänsä Lamek pelkäsi ja pakeni luokseni. Eikä hän usko, että hän [on syntynyt] hänestä, vaan luulee hänen olevan taivaan enkeleistä...""

    https://www.youtube.com/watch?v=ZlwUiRGzUNQ

    apokryfikirjat


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.youtube.com/watch?v=ZlwUiRGzUNQ

    apokryfikirjat

    Nag Hammadin kirjakokoelma löytyi 1945 Ylä-Egyptistä läheltä Nag Hammadia. Kirjasto sisältää koptinkielisiä uskonnollisia ja filosofisia tekstejä. Käsikirjoitukset on kopioitu 300-luvulla jKr., mutta itse kirjoitukset ovat syntyneet aiemmin, pääasiassa 100- ja 200-luvuilla jKr.

    7nb


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja tämän väärän uskonnon viides ja viimeinen lajike on chhaladharma. Chhaladharma on yksinkertaisesti petos. Kun jotkut ovelat ihmiset luovat niin sanotusti lahkoja itsekkäiden motiivien ohjaamina ja huijaavat ihmisiä, vievät heidän rahansa ja omaisuutensa. He vaikuttavat heihin kielteisesti, tekevät joukkoittain itsemurhia tai käyttävät ihmisiä hyväkseen ja tekevät heistä orjia. Tällaisia tapauksia on melko paljon. Jotkut apokalyptiset lahkot, jotka julistavat maailmanloppua viikon sisällä, sanovat: "Luovuttakaa kaikki, luopukaa kaikesta, koska ette tarvitse kaikkea viikossa." Tämä ei ole totta. Ja on joitakin hyväuskoisia, heikkotahtoisia ihmisiä, joihin ihmiset, jotka ovat tarpeeksi vahvoja tekemään niin, vaikuttavat, joten he joutuvat elämässään suuriin vaikeuksiin. Tämä on siis chhaladharmaa, tämä on vain huijaamista. Apasampradhae-ilmiö. Tämän lisäksi uskonnollisessa paletissa on myös käsite, joka on niin sanotusti apasampradhae. Apasampradhae on poikkeama perinteestä. Eli on olemassa jokin perinne, ja kuten puu kasvaa, ja kun puu kasvaa, jonkin ajan kuluttua siitä alkaa irrota oksia, ja niistä oksista lähtee lisää oksia, lisää oksia ja niin edelleen. Jos yhteys juureen säilyy, se on normaali. Mutta on tilanteita, joissa ihmiset poimivat kukan ja ottavat sen irti juuresta ja laittavat sen veteen. Jonkin aikaa se voi kestää 3-5 päivää, sitten se kuitenkin kuihtuu. Apasampradaye tarkoittaa siis sitä, että ihmiset erään perinteen puitteissa irrottautuvat täysin juurista, ja vain ulkoisesti jonkinlainen muoto tästä muodosta säilyy, eikä juuriin ole mitään yhteyttä ulkoisesti. Ja on aivan luonnollista, etteivät nämä olennot voi elää pitkään. Ne ovat siis niin poikkeavia perinteitä. Ja ne ovat yleensä sellaisia umpikujia, jotka rappeutuvat hyvin nopeasti. Niiden olemus valuu hyvin nopeasti pois. Näitä apasamparadeja on paljon jokaisessa uskonnollisessa perinteessä, kristinuskossa, islamissa, missä tahansa….

    7vb

    https://fi.unistica.com/10-todistettua-tarinoita-ihmisistae-reinkarnaation-ja-menneen-elaemaen-kokemuksesta/
    tarinoita ihmisistä reinkarnaation ja menneen elämän kokemuksesta!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja tämän väärän uskonnon viides ja viimeinen lajike on chhaladharma. Chhaladharma on yksinkertaisesti petos. Kun jotkut ovelat ihmiset luovat niin sanotusti lahkoja itsekkäiden motiivien ohjaamina ja huijaavat ihmisiä, vievät heidän rahansa ja omaisuutensa. He vaikuttavat heihin kielteisesti, tekevät joukkoittain itsemurhia tai käyttävät ihmisiä hyväkseen ja tekevät heistä orjia. Tällaisia tapauksia on melko paljon. Jotkut apokalyptiset lahkot, jotka julistavat maailmanloppua viikon sisällä, sanovat: "Luovuttakaa kaikki, luopukaa kaikesta, koska ette tarvitse kaikkea viikossa." Tämä ei ole totta. Ja on joitakin hyväuskoisia, heikkotahtoisia ihmisiä, joihin ihmiset, jotka ovat tarpeeksi vahvoja tekemään niin, vaikuttavat, joten he joutuvat elämässään suuriin vaikeuksiin. Tämä on siis chhaladharmaa, tämä on vain huijaamista. Apasampradhae-ilmiö. Tämän lisäksi uskonnollisessa paletissa on myös käsite, joka on niin sanotusti apasampradhae. Apasampradhae on poikkeama perinteestä. Eli on olemassa jokin perinne, ja kuten puu kasvaa, ja kun puu kasvaa, jonkin ajan kuluttua siitä alkaa irrota oksia, ja niistä oksista lähtee lisää oksia, lisää oksia ja niin edelleen. Jos yhteys juureen säilyy, se on normaali. Mutta on tilanteita, joissa ihmiset poimivat kukan ja ottavat sen irti juuresta ja laittavat sen veteen. Jonkin aikaa se voi kestää 3-5 päivää, sitten se kuitenkin kuihtuu. Apasampradaye tarkoittaa siis sitä, että ihmiset erään perinteen puitteissa irrottautuvat täysin juurista, ja vain ulkoisesti jonkinlainen muoto tästä muodosta säilyy, eikä juuriin ole mitään yhteyttä ulkoisesti. Ja on aivan luonnollista, etteivät nämä olennot voi elää pitkään. Ne ovat siis niin poikkeavia perinteitä. Ja ne ovat yleensä sellaisia umpikujia, jotka rappeutuvat hyvin nopeasti. Niiden olemus valuu hyvin nopeasti pois. Näitä apasamparadeja on paljon jokaisessa uskonnollisessa perinteessä, kristinuskossa, islamissa, missä tahansa….

    7vb

    7. Poika muistaa elämänsä munkina.

    Mutta tohtori Elendur Haraldsson Islannin yliopistosta Reykjavikissa houkutteli vielä hämmästyttävää tapausta ...

    Tundeniyan (Sri Lanka) Duminda Bandara Ratnayake alkoi puhua hänen menneisyydestään munkkiin 3-vuotiaana. Kid kirjaimellisesti vaati, että sukulaiset noudattavat rituaalitoimintaa ja täyttävät kaikki rajoitukset! Duminda kertoi olevansa vanhempi munkki Asgiriyan temppelissä ja kuollut kovaa kipua rintaansa. Hän ei myöskään unohda mainita punaista autoa, elefantin rakkautta ja radiota. Et usko, mutta poika kuvaus oli täsmälleen sama kuin kunnioittavan Mahanyayak Gannepanin, joka oli myöhässä munkki Asgiriyan temppelistä, elämää!

    7nb


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja tämän väärän uskonnon viides ja viimeinen lajike on chhaladharma. Chhaladharma on yksinkertaisesti petos. Kun jotkut ovelat ihmiset luovat niin sanotusti lahkoja itsekkäiden motiivien ohjaamina ja huijaavat ihmisiä, vievät heidän rahansa ja omaisuutensa. He vaikuttavat heihin kielteisesti, tekevät joukkoittain itsemurhia tai käyttävät ihmisiä hyväkseen ja tekevät heistä orjia. Tällaisia tapauksia on melko paljon. Jotkut apokalyptiset lahkot, jotka julistavat maailmanloppua viikon sisällä, sanovat: "Luovuttakaa kaikki, luopukaa kaikesta, koska ette tarvitse kaikkea viikossa." Tämä ei ole totta. Ja on joitakin hyväuskoisia, heikkotahtoisia ihmisiä, joihin ihmiset, jotka ovat tarpeeksi vahvoja tekemään niin, vaikuttavat, joten he joutuvat elämässään suuriin vaikeuksiin. Tämä on siis chhaladharmaa, tämä on vain huijaamista. Apasampradhae-ilmiö. Tämän lisäksi uskonnollisessa paletissa on myös käsite, joka on niin sanotusti apasampradhae. Apasampradhae on poikkeama perinteestä. Eli on olemassa jokin perinne, ja kuten puu kasvaa, ja kun puu kasvaa, jonkin ajan kuluttua siitä alkaa irrota oksia, ja niistä oksista lähtee lisää oksia, lisää oksia ja niin edelleen. Jos yhteys juureen säilyy, se on normaali. Mutta on tilanteita, joissa ihmiset poimivat kukan ja ottavat sen irti juuresta ja laittavat sen veteen. Jonkin aikaa se voi kestää 3-5 päivää, sitten se kuitenkin kuihtuu. Apasampradaye tarkoittaa siis sitä, että ihmiset erään perinteen puitteissa irrottautuvat täysin juurista, ja vain ulkoisesti jonkinlainen muoto tästä muodosta säilyy, eikä juuriin ole mitään yhteyttä ulkoisesti. Ja on aivan luonnollista, etteivät nämä olennot voi elää pitkään. Ne ovat siis niin poikkeavia perinteitä. Ja ne ovat yleensä sellaisia umpikujia, jotka rappeutuvat hyvin nopeasti. Niiden olemus valuu hyvin nopeasti pois. Näitä apasamparadeja on paljon jokaisessa uskonnollisessa perinteessä, kristinuskossa, islamissa, missä tahansa….

    7vb

    2. Poika muisti vaimonsa ja tappajansa menneisyydestä.

    Semich Tutusmusin tarina Sarkonachin kylästä (Turkki) ei jätä sinua välinpitämättömäksi ... Osoittautuu heti, kun hän oppi puhumaan ja ilmoitti välittömästi, että kaikki häntä kutsuttiin väärin, itse asiassa hän oli Selim Fesli. Mutta mies, jolla on nimensä, asui naapurikylässä ja tapettiin kentällä vuonna 1958 ampumalla kasvot ja oikea korva!

    Joten ... Jo raskauden aikana Semih-Seliman äidillä oli mies, jolla oli verinen kasvot, ja hänen vaimonsa valoon heijastui väärällä korvalla. Mutta se ei ole kaikki - 4-vuotias poika meni myöhään Feslin taloon ja kertoi leskelleen: "Minä olen Selim, olet vaimoni Katibe." Hän muisteli elämänsä intiimejä yksityiskohtia ja nimitti lapsensa nimet. Poika tunnisti myös henkilön, joka ampui hänet! Tätä tapausta tutkivat myöhempi Dr. Ian Stevenson Virginian yliopistosta.

    7nb


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muinaisen Veda-valtakunnan mysteerit…
    Stephen Knapp, kirja

    Tämä kirja vie meidät matkalle halki historian ja monien maiden, kun tuomme esiin samankaltaisuuksia ja tähän päivään asti säilyneen vedalaisen perinteen jäänteitä. Näitä ovat muun muassa taiteen, filosofian, uskonnon, arkkitehtuurin, temppelien ja elämäntapojen muodot. Tällaisia maita ovat mm: Nepal, Burma, Kambodža, Thaimaa, Vietnam, Korea, Malesia, Indonesia, Sri Lanka, Egypti, Afrikka, Lähi-itä, Irak, Afganistan, Irak, Syyria, Keski-Aasia, Kreikka, Italia, Saksa, Venäjä, Irlanti, Skandinavia, Amerikka ja monet muut maat.
    Tässä kirjassa kerrotaan myös:
    * Kuinka monissa maailman uskonnoissa on piirteitä, jotka selvästi polveutuvat vanhimmasta henkisen tiedon ja totuuden muodosta, joka löytyy Vedic Dharmasta.
    * Miten Vedic Dharma on yhä ajankohtainen tänä päivänä ja voi auttaa luomaan rauhaa ajattoman henkisen viisautensa avulla.
    * Se auttaa myös purkamaan ja paljastamaan vedalaisen sivilisaation todellisen luonteen sekä sen, miten ja miksi se tunkeutui ja vaikutti niin monille maailman alueille ja kulttuureihin.
    * Se osoittaa myös historian salaperäisen puolen, jonka harva muu on tunnistanut.
    Tämä kirja auttaa ketä tahansa ymmärtämään, miten vedalaisen sivilisaation kehittynyt luonne ja sen yleismaailmalliset henkiset periaatteet sopivat niin monien muiden kulttuurien kehitykseen ja edistävät edelleen nykyäänkin yhteiskunnan kohottamista.

    Tämä kirja on jatkoa aiemmalle teokselle nimeltä "Proof of Vedic Culture's Global Existence", mutta siinä on täysin erilaista tietoa ja resursseja sekä päivityksiä, ja se on kirjoitettu akateemisempaan tyyliin käyttäen satoja viitteitä, sitaatteja ja muistiinpanoja kaiken käytetyn tiedon todentamiseksi.

    7nb

    Palveleminen tai uhraaminen on siis väistämätöntä, mutta meidän on tiedettävä, ketä palvella, jotta se tuottaisi mahdollisimman paljon hyvää kaikille. Yleensä ihmiset palvelevat sitä, mihin he luulevat kuuluvansa. Jos näen itseni osana perhettä, palvelen perhettä. Jos kuulun johonkin maahan, palvelen maatani. Jos olen osa Jumalaa, palvelen Jumalaa. Joka tapauksessa palvelemme jotakuta. Tässä prosessissa tapahtuu vastavuoroinen energianvaihto. Me kaikki kulutamme ja me kaikki annamme. Usein emme kuitenkaan ole tietoisia siitä, mistä saamme energiaa ja mihin sijoitamme sen oikein. Useimmat ihmiset uskovat, että vesi tulee hanasta. Syvällisemmät ymmärtävät sen toisella tavalla. Todelliset filosofit näkevät veden kiertokulun prosessin luonnossa. Kemistit kertovat, että vesi ...
    Energia, sekä henkinen (tietoiset olennot - sielut) että aineellinen energia, on siis alun perin peräisin Jumalasta. Hän haluaa meidän palaavan Hänen luokseen, ja sitä varten Hän on järjestänyt aineellisen maailman niin, että saamme käytännön kokemuksen kautta vakuuttua siitä, että elämällä Hänen hyväkseen (eli uhrautumisen hengessä) olemme aineellisesti ja hengellisesti täysin turvassa. Jos käytämme Hänen energiaansa omiin itsekkäisiin tarkoituksiimme, ilman yhteyttä Jumalaan, me yksinkertaisesti sotkeudumme omiin toimintoihimme, kuten viivyttelevä työntekijä jää kiinni ennemmin tai myöhemmin.

    )(U(/&


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Palveleminen tai uhraaminen on siis väistämätöntä, mutta meidän on tiedettävä, ketä palvella, jotta se tuottaisi mahdollisimman paljon hyvää kaikille. Yleensä ihmiset palvelevat sitä, mihin he luulevat kuuluvansa. Jos näen itseni osana perhettä, palvelen perhettä. Jos kuulun johonkin maahan, palvelen maatani. Jos olen osa Jumalaa, palvelen Jumalaa. Joka tapauksessa palvelemme jotakuta. Tässä prosessissa tapahtuu vastavuoroinen energianvaihto. Me kaikki kulutamme ja me kaikki annamme. Usein emme kuitenkaan ole tietoisia siitä, mistä saamme energiaa ja mihin sijoitamme sen oikein. Useimmat ihmiset uskovat, että vesi tulee hanasta. Syvällisemmät ymmärtävät sen toisella tavalla. Todelliset filosofit näkevät veden kiertokulun prosessin luonnossa. Kemistit kertovat, että vesi ...
    Energia, sekä henkinen (tietoiset olennot - sielut) että aineellinen energia, on siis alun perin peräisin Jumalasta. Hän haluaa meidän palaavan Hänen luokseen, ja sitä varten Hän on järjestänyt aineellisen maailman niin, että saamme käytännön kokemuksen kautta vakuuttua siitä, että elämällä Hänen hyväkseen (eli uhrautumisen hengessä) olemme aineellisesti ja hengellisesti täysin turvassa. Jos käytämme Hänen energiaansa omiin itsekkäisiin tarkoituksiimme, ilman yhteyttä Jumalaan, me yksinkertaisesti sotkeudumme omiin toimintoihimme, kuten viivyttelevä työntekijä jää kiinni ennemmin tai myöhemmin.

    )(U(/&

    Elämällä Jumalan vuoksi, eli omistautumalla hänelle, ihminen pääsee joka päivä lähemmäksi täydellistä elämää, josta jokainen sisäisesti haaveilee. Vedojen mukaan jokaisella on sisäinen halu johonkin ylevään, koska olemme tulleet ylhäältä - täydellisestä henkisestä todellisuudesta. Siksi yritämme tehdä kaiken tässä maailmassa täydelliseksi.
    Vedoissa ei ehdoteta maailman täydellistämistä, vaan oman tietoisuuden parantamista. Tämä maailma on jo perustettu täydelliseksi vankilaksi. Vaikka täällä ei näy mitään kaltereita, jokainen ymmärtää, että luonnonlait, yhteiskunnan lait ja oman karman siteet sitovat heitä melko tiukasti. Vääjäämätön aika pakottaa meidät vanhenemaan, sairastumaan ja kokemaan kuoleman, kun siirrymme yhdestä kehosta toiseen. Eikö se ole vankila?
    ... Kuolinhetkellä ihminen ajattelee sitä, mihin hän oli elämänsä aikana kiintynyt eniten. Ja olemme kiintyneitä siihen, mihin panemme energiamme. Kun annamme energiamme Jumalalle, kiintymme Häneen ja lopulta tulemme Hänen luokseen.

    )(/)(&


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Elämällä Jumalan vuoksi, eli omistautumalla hänelle, ihminen pääsee joka päivä lähemmäksi täydellistä elämää, josta jokainen sisäisesti haaveilee. Vedojen mukaan jokaisella on sisäinen halu johonkin ylevään, koska olemme tulleet ylhäältä - täydellisestä henkisestä todellisuudesta. Siksi yritämme tehdä kaiken tässä maailmassa täydelliseksi.
    Vedoissa ei ehdoteta maailman täydellistämistä, vaan oman tietoisuuden parantamista. Tämä maailma on jo perustettu täydelliseksi vankilaksi. Vaikka täällä ei näy mitään kaltereita, jokainen ymmärtää, että luonnonlait, yhteiskunnan lait ja oman karman siteet sitovat heitä melko tiukasti. Vääjäämätön aika pakottaa meidät vanhenemaan, sairastumaan ja kokemaan kuoleman, kun siirrymme yhdestä kehosta toiseen. Eikö se ole vankila?
    ... Kuolinhetkellä ihminen ajattelee sitä, mihin hän oli elämänsä aikana kiintynyt eniten. Ja olemme kiintyneitä siihen, mihin panemme energiamme. Kun annamme energiamme Jumalalle, kiintymme Häneen ja lopulta tulemme Hänen luokseen.

    )(/)(&

    "Mitään ongelmaa ei voida ratkaista sillä tietoisuuden tasolla, jolla se on luotu."
    Albert Einstein.

    Nykyaikaisen sivilisaation kehittyminen ja monet aineelliset mukavuudet ovat aiheuttaneet myös monia ongelmia. Herää luonnollinen kysymys: miksi tieteelliseen ja tekniseen edistykseen ei liity henkistä edistystä? Ihmisen nopea henkinen rappeutuminen on ilmeinen tosiasia. …
    ...Kun ihminen yrittää ratkaista elämän kiireellisiä ongelmia, hän käsittelee vaikeuksia niiden loppuvaiheessa eikä näe todellisia syitä, jotka ovat synnyttäneet ongelman. Jos yritämme poistaa seurauksen poistamatta syytä, parhaimmillaan siirrämme ongelman akuutista vaiheesta krooniseen vaiheeseen. Se on kuin uppoava vene, josta yritetään kaivaa vettä ulos korjaamatta reikiä. Vettä tulee koko ajan lisää, ja uppoavat matkustajat väsyvät yhä enemmän ja enemmän, ja ongelmia tulee tämän aukon kautta loputtomasti. Yhden suuren ongelman ratkaisemisen sijaan ihmiset haluavat ratkaista miljoona muuta ongelmaa, jotka ovat seurausta yhdestä maailmanlaajuisesta ongelmasta.

    On käynyt ilmi, että kaikesta yksityiskohtaisesta koulutuksestamme huolimatta meillä on valitettavan vähän tietoa olemisen peruslaeista. Ihmisillä ei ole kokonaisvaltaista kuvaa maailmasta.

    )=()(&/


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Mitään ongelmaa ei voida ratkaista sillä tietoisuuden tasolla, jolla se on luotu."
    Albert Einstein.

    Nykyaikaisen sivilisaation kehittyminen ja monet aineelliset mukavuudet ovat aiheuttaneet myös monia ongelmia. Herää luonnollinen kysymys: miksi tieteelliseen ja tekniseen edistykseen ei liity henkistä edistystä? Ihmisen nopea henkinen rappeutuminen on ilmeinen tosiasia. …
    ...Kun ihminen yrittää ratkaista elämän kiireellisiä ongelmia, hän käsittelee vaikeuksia niiden loppuvaiheessa eikä näe todellisia syitä, jotka ovat synnyttäneet ongelman. Jos yritämme poistaa seurauksen poistamatta syytä, parhaimmillaan siirrämme ongelman akuutista vaiheesta krooniseen vaiheeseen. Se on kuin uppoava vene, josta yritetään kaivaa vettä ulos korjaamatta reikiä. Vettä tulee koko ajan lisää, ja uppoavat matkustajat väsyvät yhä enemmän ja enemmän, ja ongelmia tulee tämän aukon kautta loputtomasti. Yhden suuren ongelman ratkaisemisen sijaan ihmiset haluavat ratkaista miljoona muuta ongelmaa, jotka ovat seurausta yhdestä maailmanlaajuisesta ongelmasta.

    On käynyt ilmi, että kaikesta yksityiskohtaisesta koulutuksestamme huolimatta meillä on valitettavan vähän tietoa olemisen peruslaeista. Ihmisillä ei ole kokonaisvaltaista kuvaa maailmasta.

    )=()(&/

    Ennen ajattelimme, että olemme yksin maailmankaikkeudessa, että elämä syntyi sattumalta ja että fysiikan ja kemian lakien ymmärtäminen riittää elämän selittämiseen. Mutta ihmisiltä puuttuu tietoa järjestelmän toisesta puolesta - henkisestä todellisuudesta. Ortodoksinen tiede päättyy materiaan, mutta Vedan mukaan todellisuudesta alkaa hienovaraisempi ja tärkeämpi puoli, joka on piilossa henkisesti kehittymättömien ihmisten silmiltä.Todellisuus itsessään on yksi ja jakamaton, mutta tiede tutkii sen aineellista puolta ja uskonto sen henkistä puolta. Koska henkinen on hienovaraisempaa, tapa tuntea tämä alue on tietoisuuden puhdistamisen kautta, ei karkean empirismin kautta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään syy siirtää uskontoa subjektiiviseen menetelmään.

    Toivomme, että oppineet miehet löytävät jonkinlaisen ulospääsyn, mutta unohdamme tärkeän voimavaran - ihmiskunnan muinaisen viisauden.Tiedämme, että kaikki uusi on vain hyvin unohdettua vanhaa. ...Vedojen muinaisen viisauden pohjalta. Emme puhu 'intialaisesta uskonnosta'. Me puhumme tiedosta - joka on yleismaailmallista kaikille. Loppujen lopuksi matematiikka on peräisin Vedoista. Arabit ovat ottaneet niin sanotut "arabialaiset numerot" Vedoista ja me arabeilta. Vedoissa kuvataan hienovaraista teknologiaa, joka perustuu suunnatun ydinenergian käyttöön, planeettojen välisiä yhteyksiä jokapäiväisenä todellisuutena ja ihmisen parapsyykkisiä kykyjä pikemminkin normaalina kuin poikkeavana ilmiönä

    )=(/(/)&


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ennen ajattelimme, että olemme yksin maailmankaikkeudessa, että elämä syntyi sattumalta ja että fysiikan ja kemian lakien ymmärtäminen riittää elämän selittämiseen. Mutta ihmisiltä puuttuu tietoa järjestelmän toisesta puolesta - henkisestä todellisuudesta. Ortodoksinen tiede päättyy materiaan, mutta Vedan mukaan todellisuudesta alkaa hienovaraisempi ja tärkeämpi puoli, joka on piilossa henkisesti kehittymättömien ihmisten silmiltä.Todellisuus itsessään on yksi ja jakamaton, mutta tiede tutkii sen aineellista puolta ja uskonto sen henkistä puolta. Koska henkinen on hienovaraisempaa, tapa tuntea tämä alue on tietoisuuden puhdistamisen kautta, ei karkean empirismin kautta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään syy siirtää uskontoa subjektiiviseen menetelmään.

    Toivomme, että oppineet miehet löytävät jonkinlaisen ulospääsyn, mutta unohdamme tärkeän voimavaran - ihmiskunnan muinaisen viisauden.Tiedämme, että kaikki uusi on vain hyvin unohdettua vanhaa. ...Vedojen muinaisen viisauden pohjalta. Emme puhu 'intialaisesta uskonnosta'. Me puhumme tiedosta - joka on yleismaailmallista kaikille. Loppujen lopuksi matematiikka on peräisin Vedoista. Arabit ovat ottaneet niin sanotut "arabialaiset numerot" Vedoista ja me arabeilta. Vedoissa kuvataan hienovaraista teknologiaa, joka perustuu suunnatun ydinenergian käyttöön, planeettojen välisiä yhteyksiä jokapäiväisenä todellisuutena ja ihmisen parapsyykkisiä kykyjä pikemminkin normaalina kuin poikkeavana ilmiönä

    )=(/(/)&

    Transsendenttiset lait ovat tieteelle tuntemattomia, mutta ne ovat perustavanlaatuisia. Ne auttavat meitä ymmärtämään sitä, mikä yleensä on ihmiselle mysteeri. ...Tämä tulee selväksi henkisten lakien vahvemman linssin alla, sillä ne auttavat näkemään ihmisen kehosta hautaan elävän ruumiin lisäksi myös sieluna, joka on monien inkarnaatioidensa näkökulmasta, kaikkine menneisyyden reaktioineen ja kokemuksineen. Esimerkiksi jälleensyntymisen ymmärtäminen tekee ihmisistä vastuullisempia kuin käsitys "kertaluontoisesta elämästä", jonka jälkeen ruoho kasvaa. Miten voit siis muuttaa elämääsi parempaan suuntaan tuntematta täysin jo olemassa olevia lakeja? Kosmeettiset korjaukset eivät auta ongelmiemme ratkaisemisessa, koska nykyaikaisen kehitysmallin virhe on perustassa - itse maailmankatsomuksessa.

    )(/)&/


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Transsendenttiset lait ovat tieteelle tuntemattomia, mutta ne ovat perustavanlaatuisia. Ne auttavat meitä ymmärtämään sitä, mikä yleensä on ihmiselle mysteeri. ...Tämä tulee selväksi henkisten lakien vahvemman linssin alla, sillä ne auttavat näkemään ihmisen kehosta hautaan elävän ruumiin lisäksi myös sieluna, joka on monien inkarnaatioidensa näkökulmasta, kaikkine menneisyyden reaktioineen ja kokemuksineen. Esimerkiksi jälleensyntymisen ymmärtäminen tekee ihmisistä vastuullisempia kuin käsitys "kertaluontoisesta elämästä", jonka jälkeen ruoho kasvaa. Miten voit siis muuttaa elämääsi parempaan suuntaan tuntematta täysin jo olemassa olevia lakeja? Kosmeettiset korjaukset eivät auta ongelmiemme ratkaisemisessa, koska nykyaikaisen kehitysmallin virhe on perustassa - itse maailmankatsomuksessa.

    )(/)&/

    koska nykyaikaisen kehitysmallin virhe on perustassa - itse maailmankatsomuksessa.

    ...Ne ovat kuitenkin kulmakiviä, ja ilman niiden syvällistä ymmärtämistä ei ole täydellistä kuvaa maailmasta, ja elämästä tulee monimutkainen tehtävä, jossa on kaksi suurta tuntematonta tekijää.

    ...Tosiasia on, että kaikki maailmassa on hyvin tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Otetaan esimerkiksi keho. Tiedämme jotakin sen fysiologisista toiminnoista, mutta ajattelemmeko usein, että kaikki nämä toiminnot toimivat vain silloin, kun kehossa on tietoisuus? Heti kun sielu - tietoisuuden lähde - poistuu kehosta, kaikki muut toiminnot lakkaavat. ... Toinen esimerkki on se, että kun sähköt katkeavat, nauhurin nappeja on turha painaa. Kaikki järjestelmät ovat paikallaan, mutta elämää antavaa energiaa ei ole. Samaan tapaan - kun henkinen tieto ja kulttuuri katoavat yhteiskunnallisesta organismista, yhteiskunta romahtaa. Toisaalta keksimme jatkuvasti uusia teknologisia leluja ja kutsumme sitä edistykseksi; toisaalta olemme ylpeitä saavutuksistamme, katkaisemme suhteemme kaiken energian perimmäiseen lähteeseen (Jumalaan), ja niin ajaudumme energiakriisiin, jossa lelumme eivät toimi. Näin ympyrä sulkeutuu. Me katkaisemme oman hapen. Aivan kuten asuntojemme kaikki lamput on liitetty yhteen verkkoon, jonka voimanlähteenä on sähkön ja lämmön yhteistuotanto, niin myös äärettömien universumien auringot saavat energiansa Jumalalta.

    )=(/)(/&%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    koska nykyaikaisen kehitysmallin virhe on perustassa - itse maailmankatsomuksessa.

    ...Ne ovat kuitenkin kulmakiviä, ja ilman niiden syvällistä ymmärtämistä ei ole täydellistä kuvaa maailmasta, ja elämästä tulee monimutkainen tehtävä, jossa on kaksi suurta tuntematonta tekijää.

    ...Tosiasia on, että kaikki maailmassa on hyvin tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Otetaan esimerkiksi keho. Tiedämme jotakin sen fysiologisista toiminnoista, mutta ajattelemmeko usein, että kaikki nämä toiminnot toimivat vain silloin, kun kehossa on tietoisuus? Heti kun sielu - tietoisuuden lähde - poistuu kehosta, kaikki muut toiminnot lakkaavat. ... Toinen esimerkki on se, että kun sähköt katkeavat, nauhurin nappeja on turha painaa. Kaikki järjestelmät ovat paikallaan, mutta elämää antavaa energiaa ei ole. Samaan tapaan - kun henkinen tieto ja kulttuuri katoavat yhteiskunnallisesta organismista, yhteiskunta romahtaa. Toisaalta keksimme jatkuvasti uusia teknologisia leluja ja kutsumme sitä edistykseksi; toisaalta olemme ylpeitä saavutuksistamme, katkaisemme suhteemme kaiken energian perimmäiseen lähteeseen (Jumalaan), ja niin ajaudumme energiakriisiin, jossa lelumme eivät toimi. Näin ympyrä sulkeutuu. Me katkaisemme oman hapen. Aivan kuten asuntojemme kaikki lamput on liitetty yhteen verkkoon, jonka voimanlähteenä on sähkön ja lämmön yhteistuotanto, niin myös äärettömien universumien auringot saavat energiansa Jumalalta.

    )=(/)(/&%

    Olemme muodollisesti erottaneet uskonnon yhteiskunnallisena instituutiona valtiosta, mutta miten pääsemme eroon objektiivisista henkisistä laeista, jotka jatkavat toimintaansa tietämättömyydestämme huolimatta? Tiukassa mielessä uskonnon (korkeampina lakeina) poistaminen elämästä on sama kuin sielun poistaminen ruumiista tai auringon sammuttaminen. Tulos olisi helposti ennustettavissa, sillä keho on energeettisesti riippuvainen sielusta ja maa on riippuvainen auringosta. "Newtonin lait" olivat voimassa jo ennen Newtonia, mutta vasta sen jälkeen, kun ne löydettiin ja tiedostettiin, ihmiset ovat alkaneet käyttää niitä aktiivisesti käytännössä. Samoin henkiset lait ovat jo olemassa ja toimivat uskostamme riippumatta. Ne on kirjoitettu Vedoihin, mutta ne on toteutettava käytännössä omassa elämässä. Kuka takaa muuttumattomat lait muuttuvassa maailmassa? Sillä missä laki on, siellä on myös lainsäätäjä. Tiede paljastaa lait, uskonto paljastaa lainsäätäjän.

    Vedan mukaan Jumala on olemassaolon juuri ja koko maailma on puu. Jotta puu kehittyisi ja kantaisi toivottuja hedelmiä, meidän on kastettava juurta. Toisin sanoen maailmassa pitäisi olla palveluja, joilla varmistetaan, että ihmiset ovat yhteydessä juureen (ravinnon lähteeseen). Perinteisesti tämän tehtävän hoiti uskonto, mutta se on rappeutunut, rappeutunut rituaaliksi ja monet sivistyneet ihmiset yhdistävät sen fundamentalismiin, fanaattisuuteen jne. Ihmiset ovat menettäneet ymmärryksensä henkisen tiedon käytännöllisestä hyödyllisyydestä ja kääntyvät Jumalan puoleen vain hädässä, kun elämä ei jätä muuta vaihtoehtoa.

    )=(/&%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olemme muodollisesti erottaneet uskonnon yhteiskunnallisena instituutiona valtiosta, mutta miten pääsemme eroon objektiivisista henkisistä laeista, jotka jatkavat toimintaansa tietämättömyydestämme huolimatta? Tiukassa mielessä uskonnon (korkeampina lakeina) poistaminen elämästä on sama kuin sielun poistaminen ruumiista tai auringon sammuttaminen. Tulos olisi helposti ennustettavissa, sillä keho on energeettisesti riippuvainen sielusta ja maa on riippuvainen auringosta. "Newtonin lait" olivat voimassa jo ennen Newtonia, mutta vasta sen jälkeen, kun ne löydettiin ja tiedostettiin, ihmiset ovat alkaneet käyttää niitä aktiivisesti käytännössä. Samoin henkiset lait ovat jo olemassa ja toimivat uskostamme riippumatta. Ne on kirjoitettu Vedoihin, mutta ne on toteutettava käytännössä omassa elämässä. Kuka takaa muuttumattomat lait muuttuvassa maailmassa? Sillä missä laki on, siellä on myös lainsäätäjä. Tiede paljastaa lait, uskonto paljastaa lainsäätäjän.

    Vedan mukaan Jumala on olemassaolon juuri ja koko maailma on puu. Jotta puu kehittyisi ja kantaisi toivottuja hedelmiä, meidän on kastettava juurta. Toisin sanoen maailmassa pitäisi olla palveluja, joilla varmistetaan, että ihmiset ovat yhteydessä juureen (ravinnon lähteeseen). Perinteisesti tämän tehtävän hoiti uskonto, mutta se on rappeutunut, rappeutunut rituaaliksi ja monet sivistyneet ihmiset yhdistävät sen fundamentalismiin, fanaattisuuteen jne. Ihmiset ovat menettäneet ymmärryksensä henkisen tiedon käytännöllisestä hyödyllisyydestä ja kääntyvät Jumalan puoleen vain hädässä, kun elämä ei jätä muuta vaihtoehtoa.

    )=(/&%

    Jumalan auktoriteetin muodollinen tunnustaminen ei tietenkään riitä, sillä "niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut". Kaikki alkaa kuitenkin maailmankatsomuksen muodostamisesta ja siirtyy sitten käytännön tasolle. Kaikki nämä eivät muuten ole vain ideologisia kysymyksiä, sillä jokaisella filosofialla on moraaliset vaikutuksensa.

    ...Asia on niin, että Vedan mukaan karma, joka on yksi energian muodoista, voi kerääntyä, ja vaikka ihminen lopettaisi positiivisten tai negatiivisten tekojen tekemisen, menneisyyden reaktiot saavat hänet edelleen kiinni, kuten tuuletin pyörii vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun se on sammutettu. ...Jos tämä kehitysmalli jatkuu - surullista tulevaisuutta ei ole vaikea ennustaa, koska kyseessä on malli, jossa on sisäänrakennettu itsetuhoinen virus. Se on kuva itsemurhaa tekevästä miehestä, joka sahaa pois oksan, jonka päällä hän istuu. Yksikään sivilisaatio tällä maapallolla ei ole vielä tuhoutunut tällä tavoin. Ateismiin perustuvat kulttuurit eivät voi menestyä pitkään.
    F. Bacon sanoi: "Ateismi on ohut jää, jolla yksi ihminen voi kävellä, mutta kokonainen kansakunta romahtaa kuiluun."

    (V.K. Prabhun tekstejä)

    ()(/()


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jumalan auktoriteetin muodollinen tunnustaminen ei tietenkään riitä, sillä "niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut". Kaikki alkaa kuitenkin maailmankatsomuksen muodostamisesta ja siirtyy sitten käytännön tasolle. Kaikki nämä eivät muuten ole vain ideologisia kysymyksiä, sillä jokaisella filosofialla on moraaliset vaikutuksensa.

    ...Asia on niin, että Vedan mukaan karma, joka on yksi energian muodoista, voi kerääntyä, ja vaikka ihminen lopettaisi positiivisten tai negatiivisten tekojen tekemisen, menneisyyden reaktiot saavat hänet edelleen kiinni, kuten tuuletin pyörii vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun se on sammutettu. ...Jos tämä kehitysmalli jatkuu - surullista tulevaisuutta ei ole vaikea ennustaa, koska kyseessä on malli, jossa on sisäänrakennettu itsetuhoinen virus. Se on kuva itsemurhaa tekevästä miehestä, joka sahaa pois oksan, jonka päällä hän istuu. Yksikään sivilisaatio tällä maapallolla ei ole vielä tuhoutunut tällä tavoin. Ateismiin perustuvat kulttuurit eivät voi menestyä pitkään.
    F. Bacon sanoi: "Ateismi on ohut jää, jolla yksi ihminen voi kävellä, mutta kokonainen kansakunta romahtaa kuiluun."

    (V.K. Prabhun tekstejä)

    ()(/()

    Jopa näkyvä todellisuus paljastuu eri ihmisille eri määrin. Vaikka todellisuus on yksi, jakamaton ja käsittää kaiken olemisen monimuotoisuuden, jokainen havaitsee vain sen kerroksen todellisuudesta, joka on hänen aistiensa ja tietoisuutensa ulottuvilla. ...Toisin sanoen jokainen arvioi todellisuutta tietoisuuden tasonsa mukaan.
    ...
    Esimerkiksi nykyaikainen tiede on jättänyt elämän henkisen ja moraalisen ulottuvuuden huomiotta ja siirtänyt maailman fysikaaliseksi todellisuudeksi, joka noudattaa vain fysikaalisia lakeja ja jota kuvataan matematiikan kielellä. Tätä elämän ilmiön yksinkertaistamisen periaatetta kutsutaan reduktionismiksi. ...
    Henkinen tiede esittää kuitenkin muitakin postulaatteja: I. Jumala on perimmäinen todellisuus. Hän on hengen ja aineen lähde; II. Elämän tärkeimmät lait ovat henkisiä. Ne säätelevät sielun ja Jumalan suhteita; III. Alla ovat moraalin lait. Ne ovat suhteiden perusta muihin eläviin olentoihin; IV. Alimmat lait ovat fysikaalisia lakeja, sillä niiden mukaan ainoastaan inerttiä ainetta voidaan manipuloida. Muut teknologiat, toisin sanoen vuorovaikutusmekanismit maailman kanssa, perustuvat tähän ymmärrykseen.
    Fyysisen mitta-asteikon lisäksi on olemassa myös moraalinen ja henkinen asteikko. Sen mukaan - aivan huipulla on absoluuttinen hyve ja aivan alhaalla on absoluuttinen paha. Näiden kahden ääripään välissä on välivaiheita, joissa siirrytään toisesta toiseen.

    /(&/%%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jopa näkyvä todellisuus paljastuu eri ihmisille eri määrin. Vaikka todellisuus on yksi, jakamaton ja käsittää kaiken olemisen monimuotoisuuden, jokainen havaitsee vain sen kerroksen todellisuudesta, joka on hänen aistiensa ja tietoisuutensa ulottuvilla. ...Toisin sanoen jokainen arvioi todellisuutta tietoisuuden tasonsa mukaan.
    ...
    Esimerkiksi nykyaikainen tiede on jättänyt elämän henkisen ja moraalisen ulottuvuuden huomiotta ja siirtänyt maailman fysikaaliseksi todellisuudeksi, joka noudattaa vain fysikaalisia lakeja ja jota kuvataan matematiikan kielellä. Tätä elämän ilmiön yksinkertaistamisen periaatetta kutsutaan reduktionismiksi. ...
    Henkinen tiede esittää kuitenkin muitakin postulaatteja: I. Jumala on perimmäinen todellisuus. Hän on hengen ja aineen lähde; II. Elämän tärkeimmät lait ovat henkisiä. Ne säätelevät sielun ja Jumalan suhteita; III. Alla ovat moraalin lait. Ne ovat suhteiden perusta muihin eläviin olentoihin; IV. Alimmat lait ovat fysikaalisia lakeja, sillä niiden mukaan ainoastaan inerttiä ainetta voidaan manipuloida. Muut teknologiat, toisin sanoen vuorovaikutusmekanismit maailman kanssa, perustuvat tähän ymmärrykseen.
    Fyysisen mitta-asteikon lisäksi on olemassa myös moraalinen ja henkinen asteikko. Sen mukaan - aivan huipulla on absoluuttinen hyve ja aivan alhaalla on absoluuttinen paha. Näiden kahden ääripään välissä on välivaiheita, joissa siirrytään toisesta toiseen.

    /(&/%%

    Niin kauan kuin ajattelemme, että kosmos on vain kuollut fyysinen maailma, tätä maailmaa hallitessamme asetamme fyysiset lait etusijalle ja pidämme kaikkea muuta mielikuvituksena.
    Jos lähdemme liikkeelle toisesta paradigmasta - siitä, että kosmos on mekanismi, jonka kautta Jumala on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa - silloin henkisistä laeista, jotka koskevat suhdetta maailman herraan, tulee välittömästi ensisijaisia, ja fysikaaliset lait hoitavat aputehtäviään.

    #¤¤""


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin kauan kuin ajattelemme, että kosmos on vain kuollut fyysinen maailma, tätä maailmaa hallitessamme asetamme fyysiset lait etusijalle ja pidämme kaikkea muuta mielikuvituksena.
    Jos lähdemme liikkeelle toisesta paradigmasta - siitä, että kosmos on mekanismi, jonka kautta Jumala on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa - silloin henkisistä laeista, jotka koskevat suhdetta maailman herraan, tulee välittömästi ensisijaisia, ja fysikaaliset lait hoitavat aputehtäviään.

    #¤¤""

    On siis käynyt ilmi, että jotkut ylistävät materiaa, joka Vedojen mukaan on tietämättömyyttä, ja jotkut hylkäävät sen, mutta samaan aikaan he sanovat, ettei Totuutta ole olemassa. Jotkut sanovat, että Totuus on materiassa, ja toiset sanovat, että sitä ei ole. Niinpä kaikki nykyfilosofian suuntaukset ovat joko filosofioita, jotka ylistävät tietämättömyyttä tai kieltävät sen yhtä aikaa. Eikä nykymaailmassa ole muuta filosofiaa, joka tarkoittaisi rakkautta viisauteen, jotakin henkistä, positiivista, kuin bhakti-filosofian, puhtaan omistautuneen palvelun filosofia.

    Metafysiikka on siis, kuten nimikin jo kertoo - se, mikä on fysiikan yläpuolella. Se, mikä on kiellettyä suhteessa aineelliseen todellisuuteen.
    Mutta koska se pysyy hienovaraisessa, henkisessä muodossaan, sitä ei voi havaita aineellisilla aisteilla. Metafysiikka on siis tietoa korkeammasta todellisuudesta.

    ¤%"


   • Anonyymi

   • Anonyymi

    Jokaisella uskonnolla on oma "totuutensa", ja tämä on sitten "ainoa totuus, ja vain meidän kauttamme te pelastutte". Kaikki muut ovat tietenkin väärässä. Tämä on lahkolaisuuden tunnusmerkki. Tämä on mustavalkoinen totuuskäsitys.


   • Anonyymi

    Tämä on mustavalkoinen totuuskäsitys.


   • Anonyymi

    "Jos olette kiinnostuneita totuudesta, ette loukkaannu tästä, kun työnsin pääni kuplanne sisään, ja kerroin, että ihmisen omat luulot ja teot eivät pelasta ainuttakaan, vaikka olisi kuinka hyvä siveydensipuli tahansa".

    On uskomatonta, että jokainen luulee tietävänsä totuuden.


   • Anonyymi

    "Jos olette kiinnostuneita totuudesta, ette..."

    Jokaisella uskonnolla on myös oma totuutensa. Ja he kaikki väittävät olevansa oikeassa.


   • Anonyymi

    "Taitaa olla turha peräänsä kysellä, ja sinne pimeyteen joudutte tekin ilman Jeesusta.
    Toivottavasti sen verran tajuatte, että teissä herää todellinen totuuden tuntemuksen halu, ja rakkaus.
    Jos olette kiinnostuneita totuudesta..."

    -----------------------
    ...Toisaalta Krishna-bhakti-perinne - ja erityisesti sen länsimaissa vallitseva versio - vetoaa usein terveeseen järkeen ja toivottaa avoimesti tervetulleeksi "riippumattoman ajattelun" ja analyyttisen "keskustelun kaikilta puolilta". Toisin sanoen se on vastakohta uskonnon alalla vallitsevalle dogmatismille, joka julistaa tietyt uskon näkökohdat totuudeksi, jota ei voida kyseenalaistaa, saati sitten analysoida kriittisesti. ... tuomitsi usein "dogman" ja "dogmatismin" sekä sokean uskon ja kannusti huolelliseen tutkimukseen ("tutkivaan tutkimukseen") Jokaisen uskonnon seuraajille on kuitenkin väistämättä enemmän tai vähemmän ominaista dogmatismi ja auktoriteetin sanojen sokea hyväksyminen, jopa ilman minkäänlaista yritystä ymmärtää, miksi ne on sanottu.


   • Anonyymi

    Useimmiten kuitenkin jo pelkkä dogmin kyseenalaistaminen on automaattisesti harhaoppia ja johtaa yleensä uskonnollisiin konflikteihin.


  • >>Osoitamme kunnioitusta kaikille Jumalan palvelijoille. Osoitamme kunnioitusta kaikille eläville olennoille.>>

   Osoitan kunnioitusta koronavirukselle kieltäytymällä rokotteesta.

  • Anonyymi

   Ihminen kokonaisuutena on sielu, joka muodostettiin maan tomusta ja Jumalan siihen puhaltamasta elämän hengestä. "Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu."1Moos.2:7
   Ihmiselle luettiin ehdollisen kuolemattomuus, joka perustui kuuliaisuuteen. "Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän-ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman"1. Moos. 2:16,17
   Ihminen menetti tottelemattomuudellaan ehdollisen kuolemattomuuden ja hänestä tuli kuolevainen. "Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu-ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee-sen on kuoltava" Hes.18:4 "Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän." Hep.7:8
   Kuolemattomuuden saamme nyt vain Jeesuksen lunastustyön kautta. "Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää"1Joh.5:2 "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.2 Joh.3:16
   Näin ollen helvetti ei ole ikuinen piina, koska kuolemattomuus on vain Jumalan omilla ja jumalattomat tuhoutuvat täysin olemassaolosta helvetissä. "Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa...ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Mal.4:1,3. Näin ollen Jumala on rakkaus ja hänen palvelijansa pyhittävät seitsemännen päivän sapatin "ja pyhittäkää minun sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne." Hes.20:20 ja sapatti on lauantai.

   • Anonyymi

    Ah ja voi!


   • Anonyymi

    Korostan vielä kerran: rakkaat kristityt. Tämä on metafysiikan palsta. Tällä palstalla ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Voisitteko rauhan nimissä siirtyä kristillisille palstoille. Emme halua konflikteja. Me haluamme mieluummin rauhaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Korostan vielä kerran: rakkaat kristityt. Tämä on metafysiikan palsta. Tällä palstalla ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Voisitteko rauhan nimissä siirtyä kristillisille palstoille. Emme halua konflikteja. Me haluamme mieluummin rauhaa.

    Älä välitä. Älä välitä kristillisistä kommenteista. Jatketaan, ikään kuin kristittyjen kommenttejä ei olisi koskaan ollutkaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Älä välitä. Älä välitä kristillisistä kommenteista. Jatketaan, ikään kuin kristittyjen kommenttejä ei olisi koskaan ollutkaan.

    Niin meidän pitäisi toimia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Älä välitä. Älä välitä kristillisistä kommenteista. Jatketaan, ikään kuin kristittyjen kommenttejä ei olisi koskaan ollutkaan.

    Miksi noin vihamielinen asenne - jälleensyntymisopin kannattajat tuntuvat kovin vihamielisiltä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi noin vihamielinen asenne - jälleensyntymisopin kannattajat tuntuvat kovin vihamielisiltä.

    Tämä on yleistys. Aivan kuten on suomalaisia, jotka ovat hyviä, ei niin hyviä ja suorastaan pahoja. Samalla tavalla ihmiset, joilla on kovin erilaiset näkemykset ja uskonnot, voivat olla hyviä, pahoja ja kaikkea muuta siitä välistä.


  • Anonyymi

   Jahve eli aabrahamin uskontojen jumala on itse paholainen eli saatana. Aatamit eli näitten uskontojen palvelijat ovat ihmisklooneja luotuja tämän ns jumalan kuvaan. Jos oikeasti rakastatte niin paljon Jeesusta kuin oikeasti puhutte, miksi teillä ei ole niin helppoa rukousta kuin "Jeesus minä rakastan sinua". Eihän hän muuta tarvikkaan :D

   • Anonyymi

    Kaikki ei kuitenkaan ole sitä, miltä meille uskotellaan.
    Voisiko siis olla niin, että juutalaisten Jumala on yksi juutalaisen kansan esi-isistä?

    Ottaen huomioon Vanhan testamentin Jumalan kiivaan luonteen, tämä on hyvin todennäköistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki ei kuitenkaan ole sitä, miltä meille uskotellaan.
    Voisiko siis olla niin, että juutalaisten Jumala on yksi juutalaisen kansan esi-isistä?

    Ottaen huomioon Vanhan testamentin Jumalan kiivaan luonteen, tämä on hyvin todennäköistä.

    Emme tiedä oikeastaan mistään mitään. Olisiko tässä jotain oikein vai ei?

    https://www.youtube.com/watch?v=gzt7gD4d6uI


   • Anonyymi

    Jälleensyntymisoppi /sielunvaellus on itse Saatanasta; yritti jo paratiisissa uskotella, "ettette suinkaan kuole.."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Myöskään Nooan tarina ei ole Raamatun tarinan kaltainen. Osa totta, osa väärin.

    https://www.youtube.com/watch?v=Wu6FxaD_NIg

    Was Noah an Alien? (Season 9) | History

    1. luvussa Henokin kirjassa Nooan isä Lamek reagoi paniikissa nähdessään uuden poikansa maagisen ulkonäön:

    1 Henok 106:2 Ja hänen (Nooan) kehonsa oli valkoinen kuin lumi ja punainen kuin ruusun kukka, ja hänen päänsä hiukset [olivat] valkoiset kuin villa... ja hänen silmänsä [olivat] kauniit; ja kun hän avasi silmänsä, hän teki koko talon kirkkaaksi kuin aurinko, niin että koko talo oli poikkeuksellisen kirkas.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Myöskään Nooan tarina ei ole Raamatun tarinan kaltainen. Osa totta, osa väärin.

    https://www.youtube.com/watch?v=Wu6FxaD_NIg

    Was Noah an Alien? (Season 9) | History

    1. luvussa Henokin kirjassa Nooan isä Lamek reagoi paniikissa nähdessään uuden poikansa maagisen ulkonäön:

    1 Henok 106:2 Ja hänen (Nooan) kehonsa oli valkoinen kuin lumi ja punainen kuin ruusun kukka, ja hänen päänsä hiukset [olivat] valkoiset kuin villa... ja hänen silmänsä [olivat] kauniit; ja kun hän avasi silmänsä, hän teki koko talon kirkkaaksi kuin aurinko, niin että koko talo oli poikkeuksellisen kirkas.

    Ilmeisesti geneettisellä? tasolla halutaan tuhota edellisen sivilisaatio ja samalla perustaa kokonaan uuden ihmisrodun. Näin oln ollut aikaisemminkin? Jotain vastaavaa on parhaillaan käynnissä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ilmeisesti geneettisellä? tasolla halutaan tuhota edellisen sivilisaatio ja samalla perustaa kokonaan uuden ihmisrodun. Näin oln ollut aikaisemminkin? Jotain vastaavaa on parhaillaan käynnissä.

    Mutta israelilaisten pako Egyptistä? Geneettisellä tasolla heistä tuli 40 vuodessa täysin uusi rotu, joka oli eristyksissä muusta maailmasta. Vanhat kuolivat, vain nuoret jäivät. Miten on mahdollista, että tämä muutaman viikon matka kesti 40 vuotta? Jälleen kerran on niin paljon kysymyksiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta israelilaisten pako Egyptistä? Geneettisellä tasolla heistä tuli 40 vuodessa täysin uusi rotu, joka oli eristyksissä muusta maailmasta. Vanhat kuolivat, vain nuoret jäivät. Miten on mahdollista, että tämä muutaman viikon matka kesti 40 vuotta? Jälleen kerran on niin paljon kysymyksiä.

    Ancient Aliens -sarja on osittain valetta, koska sitä ei ole oikein ymmärretty, mutta siinä on kuitenkin jotain huomioon otettavaa. Joitakin täysin järkeviä selityksiä.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jälleensyntymisoppi /sielunvaellus on itse Saatanasta; yritti jo paratiisissa uskotella, "ettette suinkaan kuole.."

    Jälleensyntymisoppi /sielunvaellus on itse Saatanasta; yritti jo paratiisissa uskotella, "ettette suinkaan kuole.."

    Ja mitä vikaa kuolemisessa on? Kun sinun ei enää tarvitse palata tähän kauheaan maailmaan?


  • Anonyymi

   Sielun kuolemattomuus on suurimpia harhoja , ja jopa monet kristityt uskovat tällaiseen.
   Sielunvaellus-oppi joka muutettiin jällensyntymiseksi on on todella vastenmielinen ajatuksen tasollakin.
   Ihminen pysyy samana.

   • Anonyymi

    Miten näen asian. Sieluton ihminen tosiaan elää vain kerran, jos ei ole sielua niin miten se muka pääse jälleensyntymään? Ei mitenkään. Sielullisella ihmisellä pitäisi olla joku seuraava vaihe kuoleman jälkeen. Luulen että sielu pääsee jälleensyntymään uudessa kehossa tai jossain muussa todellisuudessa (planeetalla?). Jos sielu ei tavallaan pysty kuolla, ellei se tuhoudu, niin sielu ei pysy samana. Se joko menee eteenpäin kehityksessä tai menee toiseen suuntaan. Tavallaan energiahan sen päättä. Energiahan ei koskaan valehtele. Minkälaisia energioita siinä sielussa on, se myös resonoi sen kautta mihin sielu päätyy kuoleman jälkeen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten näen asian. Sieluton ihminen tosiaan elää vain kerran, jos ei ole sielua niin miten se muka pääse jälleensyntymään? Ei mitenkään. Sielullisella ihmisellä pitäisi olla joku seuraava vaihe kuoleman jälkeen. Luulen että sielu pääsee jälleensyntymään uudessa kehossa tai jossain muussa todellisuudessa (planeetalla?). Jos sielu ei tavallaan pysty kuolla, ellei se tuhoudu, niin sielu ei pysy samana. Se joko menee eteenpäin kehityksessä tai menee toiseen suuntaan. Tavallaan energiahan sen päättä. Energiahan ei koskaan valehtele. Minkälaisia energioita siinä sielussa on, se myös resonoi sen kautta mihin sielu päätyy kuoleman jälkeen.

    Kiitos mielenkiintoisesta kommentistasi. Vedalaisen näkemyksen mukaan sielu on kuitenkin tuhoutumaton.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos mielenkiintoisesta kommentistasi. Vedalaisen näkemyksen mukaan sielu on kuitenkin tuhoutumaton.

    Siirrytään nyt suurimpaan elinympäristöön, maailmankaikkeuden makrokosmokseen. Vedan mukaan kosmoksen tila on moniulotteinen. Siinä puhutaan erityisesti 64 ulottuvuudesta, joista vain kolme on maan asukkaiden käytettävissä meidän aikakaudellamme. Tämä rajallinen käsitys synnyttää käsityksiä elämän yksinoikeudesta maapallolla ja muiden planeettojen asumiskelvottomuudesta. Mutta kosmoksessa asuu ja sitä hallitaan, sillä on oma planeettajärjestelmien hierarkiansa, joka on jaettu gunojen vaikutuksen ja tietoisuuden tasojen mukaan. Olemme tottuneet vallan hierarkiaan: lapsuudessa vanhempamme seisoivat yläpuolellamme, sitten opettajat, pomot, ja sitten tiedostimme pormestarin, kuvernöörin ja presidentin vallan. ...Mutta itse valtajärjestelmä ei tule alhaalta ylös, vaan se tulee ylhäältä alas alkuperäiseltä hallitsijalta. Aivan kuten kaupungissa on rakenteita, jotka käyttävät erilaisia energioita - sähköä, vettä, viestintävälineitä, erilaisia rahastoja jne., niin myös kosmoksessa on ... joka toimittaa kaikille muille tarvittavat elementit: lämmön, valon, veden, tuulen, mikroravintoaineet. Persoonallisuuksia, jotka toimittavat meille näitä, kutsutaan ”deva”.
    Ne ovat korkeamman jumalallisen auktoriteetin toimeenpanorakenne, ja ne antavat meille kaiken tarvitsemamme siinä määrin kuin noudatamme korkeampia henkisiä lakeja. Koska ne elävät todellisuuden korkeammissa ulottuvuuksissa, me emme havaitse niitä, vaan näemme vain luonnon elementit, jotka näyttävät meistä hylätyiltä. Mutta kaikki energia tulee jostain, ja joku hallitsee sitä. Korkeampien lakien laiminlyönti aiheuttaa kroonisia energiakriisejä ja katastrofeja. Se aiheuttaa kuivuutta, tulvia, sadonmenetyksiä, maanjäristyksiä, tsunameja, meteoriitin putoamisia jne.

    )(/&


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos mielenkiintoisesta kommentistasi. Vedalaisen näkemyksen mukaan sielu on kuitenkin tuhoutumaton.

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    (/)&/&


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    (/)&/&

    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio
    Srila Sridhar Maharaj: Opiskelet filosofiaa ja uskontoa. Oletko opiskellut Hegeliä? Hänen filosofiaansa kutsutaan myös panenteismiksi. Siinä sanotaan, että Jumala on läsnä kaikessa. Mutta toisin kuin panteismi, se sanoo, että Jumala on itsenäinen subjekti, joka seisoo kaiken yläpuolella ja ulkopuolella. Hegeliä pidetään myös perfektionismin filosofian synnyttäjänä. Hän väittää, että Absoluutti on luonnostaan vapaa ja ehdollistettu samanaikaisesti. Totuus on dynaaminen: se kehittyy teesin, antiteesin ja synteesin kautta. Tätä voidaan kutsua Totuuden evoluutioksi.

    )=(/&((/%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio
    Srila Sridhar Maharaj: Opiskelet filosofiaa ja uskontoa. Oletko opiskellut Hegeliä? Hänen filosofiaansa kutsutaan myös panenteismiksi. Siinä sanotaan, että Jumala on läsnä kaikessa. Mutta toisin kuin panteismi, se sanoo, että Jumala on itsenäinen subjekti, joka seisoo kaiken yläpuolella ja ulkopuolella. Hegeliä pidetään myös perfektionismin filosofian synnyttäjänä. Hän väittää, että Absoluutti on luonnostaan vapaa ja ehdollistettu samanaikaisesti. Totuus on dynaaminen: se kehittyy teesin, antiteesin ja synteesin kautta. Tätä voidaan kutsua Totuuden evoluutioksi.

    )=(/&((/%

    Michio Kaku uskoo, että maailmankaikkeutemme voi olla yhteydessä napanuoraan, ja napanuoran kautta voi olla yhteys muihin rinnakkaisuniversumeihin.
    https://www.youtube.com/watch?v=39qmbl7mpJQ&t=2s

    Kaikkien aikakausien tutkijat ovat olleet kiinnostuneita Vedan teksteistä, ja he ovat kiinnostuneita niistä tänäkin päivänä. Joten siinä todella täytyy olla jotain mielenkiintoista?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    (/)&/&

    Srila Sridhar Maharaj
    Kivi, hypnoosi ja maailmankaikkeus
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Tämä luku on ote Srila Sridhar Maharajan ja neurofysiologin, tohtori Dr. Daniel Murpheyn ja orgaanisen kemian Dr. Thoudam Singhin välisestä keskustelusta.

    Tohtori Singh: Kun tiedemiehet puhuvat evoluutiosta, he tarkoittavat prosessia, jossa elämä syntyy aineesta. Kuulin, että näkemyksesi perustuvat hyvin erilaiselle perustalle. Väitätte, että kaikki syntyy tietoisuudesta.

    Srila Sridhar Maharaj: Kyllä, tietoisuus on ensisijainen ja aine on toissijainen. Kaikkien aineellisten asioiden perustana on tietoisuus, joka on luonteeltaan henkistä. Kun havainnoimme aineellista esinettä, yksi tietoisuus on suoraan vuorovaikutuksessa toisen, muuntuneen tietoisuuden kanssa. Tietoisuus muuttuu aineeksi, se siirtyy toiseen laadulliseen tilaan. Mutta se ei tapahdu heti: aluksi se on hämärän peitossa. Sitten tämä sumuinen tietoisuus materialisoituu. Tällä tavoin hengestä tulee ainetta. Aine on tietoisuuden alin vaihe, mutta alun perin se on henkeä.

    ¤#¤#"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj
    Kivi, hypnoosi ja maailmankaikkeus
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Tämä luku on ote Srila Sridhar Maharajan ja neurofysiologin, tohtori Dr. Daniel Murpheyn ja orgaanisen kemian Dr. Thoudam Singhin välisestä keskustelusta.

    Tohtori Singh: Kun tiedemiehet puhuvat evoluutiosta, he tarkoittavat prosessia, jossa elämä syntyy aineesta. Kuulin, että näkemyksesi perustuvat hyvin erilaiselle perustalle. Väitätte, että kaikki syntyy tietoisuudesta.

    Srila Sridhar Maharaj: Kyllä, tietoisuus on ensisijainen ja aine on toissijainen. Kaikkien aineellisten asioiden perustana on tietoisuus, joka on luonteeltaan henkistä. Kun havainnoimme aineellista esinettä, yksi tietoisuus on suoraan vuorovaikutuksessa toisen, muuntuneen tietoisuuden kanssa. Tietoisuus muuttuu aineeksi, se siirtyy toiseen laadulliseen tilaan. Mutta se ei tapahdu heti: aluksi se on hämärän peitossa. Sitten tämä sumuinen tietoisuus materialisoituu. Tällä tavoin hengestä tulee ainetta. Aine on tietoisuuden alin vaihe, mutta alun perin se on henkeä.

    ¤#¤#"

    Teoksessa Subjective Evolution of Consciousness Srila Sridhar Maharaj jäljittää tietoisuuden kehitystä lajin synnystä erilaisiin teistisiin ja tieteellisiin postulaatteihin.

    https://saraswati.pro/en/books/subjective_evolution_of_consciousness/

    Aistikokemusten ajelehtiva maailma
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Maailmassa on monia ateismin koulukuntia. Intiassa tunnetuimpana ateistisena filosofina pidetään Charvaka Munia. Hänen opetuksensa muistuttavat länsimaiden äärimmäistä ateismia. Hänen mukaansa tietoisuus on seurausta aineellisten elementtien kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen ei jää jäljelle sielua tai tietoisuutta, vain kasa kemiallisia elementtejä, jotka kerran muodostivat ruumiin. Aivan kuten yksinkertaisimpien aineiden yhdistyminen tuottaa jotain monimutkaisempaa, aineellisten elementtien fyysinen yhdistyminen tuottaa tietoisuuden, eikä lihan tuhoutumisen jälkeen mitään ole jäljellä. Länsimaissa tämän filosofian muotoili ensimmäisenä Epikuros.

    Astetta korkeampi on buddhalaisuus. Buddhalaiset väittävät, että fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen jäljelle jää hienojakoinen ruumis, eräänlainen mentaalinen entiteetti, joka syntyy uudelleen lihassa. Buddhalaiset tunnustavat siis jälleensyntymisen, siirtymisen ruumiista toiseen. Heidän käsityksensä mukaan menetettyämme yhden karkean ruumiin saamme uuden, karmamme mukaisen. Mutta jos seuraamme erityistä polkua, karkean ruumiin kuoleman jälkeen myös mentaalinen rakennelma (hienojakoinen ruumis) tuhoutuu, eikä mitään jää jäljelle. Näin ollen sielua ei ole olemassa.

    Sitten on Shankaracharyan filosofia. Se eroaa hieman buddhalaisuudesta. Buddhalaiset väittävät, ettei yksilöllistä sielua ole olemassa, eli ajatus muuttumattoman yksilön olemassaolosta hylätään. Shankaracharya kieltää myös muuttumattoman yksilöllisen sielun olemassaolon, mutta tunnustaa Brahmanin, tietoisen alkuperän, jota hän kutsuu korkeimmaksi todellisuudeksi. Shankaran mukaan tietoisuus itsessään on todellista, mutta yksittäisen olennon tietoisuus on harhaa. Hänen mukaansa yksilön sielu on vain heijastus tietoisesta elementistä, joka on perimmäinen todellisuus. Mentaaliruumiin tuhoutumisen myötä tietoisuus sielusta yksilöllisenä katoaa: sitä ei ole olemassa todellisuuden korkeimmalla tasolla.

    Hän antaa esimerkin kuusta ja sen heijastuksesta peilissä. Ei peiliä, ei heijastusta. Hänen mukaansa yksittäiset sielut ovat vain heijastuksia yhdestä tietoisuuden lähteestä (Brahman). Shankaracharya siis toteaa, että yksittäiset sielut ovat yhtä ja erottamattomia Brahmanista.

    ¤&%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Teoksessa Subjective Evolution of Consciousness Srila Sridhar Maharaj jäljittää tietoisuuden kehitystä lajin synnystä erilaisiin teistisiin ja tieteellisiin postulaatteihin.

    https://saraswati.pro/en/books/subjective_evolution_of_consciousness/

    Aistikokemusten ajelehtiva maailma
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Maailmassa on monia ateismin koulukuntia. Intiassa tunnetuimpana ateistisena filosofina pidetään Charvaka Munia. Hänen opetuksensa muistuttavat länsimaiden äärimmäistä ateismia. Hänen mukaansa tietoisuus on seurausta aineellisten elementtien kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen ei jää jäljelle sielua tai tietoisuutta, vain kasa kemiallisia elementtejä, jotka kerran muodostivat ruumiin. Aivan kuten yksinkertaisimpien aineiden yhdistyminen tuottaa jotain monimutkaisempaa, aineellisten elementtien fyysinen yhdistyminen tuottaa tietoisuuden, eikä lihan tuhoutumisen jälkeen mitään ole jäljellä. Länsimaissa tämän filosofian muotoili ensimmäisenä Epikuros.

    Astetta korkeampi on buddhalaisuus. Buddhalaiset väittävät, että fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen jäljelle jää hienojakoinen ruumis, eräänlainen mentaalinen entiteetti, joka syntyy uudelleen lihassa. Buddhalaiset tunnustavat siis jälleensyntymisen, siirtymisen ruumiista toiseen. Heidän käsityksensä mukaan menetettyämme yhden karkean ruumiin saamme uuden, karmamme mukaisen. Mutta jos seuraamme erityistä polkua, karkean ruumiin kuoleman jälkeen myös mentaalinen rakennelma (hienojakoinen ruumis) tuhoutuu, eikä mitään jää jäljelle. Näin ollen sielua ei ole olemassa.

    Sitten on Shankaracharyan filosofia. Se eroaa hieman buddhalaisuudesta. Buddhalaiset väittävät, ettei yksilöllistä sielua ole olemassa, eli ajatus muuttumattoman yksilön olemassaolosta hylätään. Shankaracharya kieltää myös muuttumattoman yksilöllisen sielun olemassaolon, mutta tunnustaa Brahmanin, tietoisen alkuperän, jota hän kutsuu korkeimmaksi todellisuudeksi. Shankaran mukaan tietoisuus itsessään on todellista, mutta yksittäisen olennon tietoisuus on harhaa. Hänen mukaansa yksilön sielu on vain heijastus tietoisesta elementistä, joka on perimmäinen todellisuus. Mentaaliruumiin tuhoutumisen myötä tietoisuus sielusta yksilöllisenä katoaa: sitä ei ole olemassa todellisuuden korkeimmalla tasolla.

    Hän antaa esimerkin kuusta ja sen heijastuksesta peilissä. Ei peiliä, ei heijastusta. Hänen mukaansa yksittäiset sielut ovat vain heijastuksia yhdestä tietoisuuden lähteestä (Brahman). Shankaracharya siis toteaa, että yksittäiset sielut ovat yhtä ja erottamattomia Brahmanista.