Kaste ja lapsikasteen perusteet

Anonyymi

1. Kaste perustuu Jeesuksen käskyyn.
Kastaminen on hyvin tärkeää, koska Jeesus itse käskee kastaa. Kastaminen suoritetaan vettä käyttäen Isän ja Pojan Pyhän Hengen nimeen (Matt 28:19-20). Tämä kastekäsky sisältyy lähetyskäskyyn, ja lapsikaste sisältyy kastekäskyyn.

2. Kaste on armoa, Jumalan teko ja lahja.
Kaste on asetettu ihmisille avuksi. Juuri tästä on kysymys: mikä on kasteen olemus. Tämä on kaikkien tärkein asia koko kasteopin ymmärtämisessä. Jotkut ajattelevat kasteen olevan vain ihmisen oma kuuliaisuuden teko, lainomainen vaatimus, ulkonainen muotomeno, uskontunnustus tai pelastumisen ansioperuste. Erityisesti reformoidussa ja baptistisessa opissa kaste ymmärretään lähinnä pelkäksi vertauskuvaksi ja kuuliaisuuden osoitukseksi. Kaste ei ole kuitenkaan ensisijassa mikään teko, jonka me teemme Jumalalle, vaan teko, jonka Jumala tekee meille. Siksi kaste ei kuulukaan lain piiriin, vaan evankeliumiin. Kastetta toimitettaessa pastori ei toimi omassa nimessään, vaan itse Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on läsnä ja toimii.

Kaste on puhdasta armoa, sillä siinä meille, ilman omaa ansiotamme, lahjaksi, tarjotaan itse Jeesus Kristus. Jokainen ihminen on perisynnin takia alusta lähtien erossa Jumalasta ja tarvitsee Jumalan armoa ja uudestisyntymistä. Koko kasteen olemus on armoa ja lahja, ja lahjan voi antaa lapsellekin.

Kun todellinen raamatullinen kaste nimenomaan korottaa Jumalaa ja painaa kastettavan pieneksi, köyhäksi, syntiseksi ihmiseksi, joka sulasta armosta saa siinä suuren siunauksen, niin koen itse, että baptistinen kasteoppi korottaa ihmisen aivan erinomaiseksi, jolla on jo niin valmis uskokin, että sitä voi näyttää muille, ja siksi se miellyttää ihmistä.

233

835

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   3. Joka uskoo (evankeliumin) ja saa kasteen, pelastuu.
   Tämä lupaus (Mark. 16:15) koskee yhtälailla että aikuisia. Aikuisten lisäksi on siis kastettava myöskin pienet lapset, mikä johtuu mm. kasteen tarpeellisuudesta (Joh. 3:5-6 ym.), Jeesuksen käskystä (Matt 18:2-4), ympärileikkauksesta, jonka sijaan kaste tuli (1 Moos. 17:11-32) sekä apostolien esimerkistä, hehän kastoivat kokonaisia perhekuntia, joissa oli varmasti lapsiakin mukana (kts. tarkemmin kohdasta 6.)

   Lapsikasteen kieltäjät etsivät Raamatusta erityistä käskyä kastaa lapset. Heille ei siis tunnu riittävän yleinen kaikkia koskeva käsky. Raamatusta ei löydy määräystä, että vain riitttvän varttuneita saa kastaa.

   Pietari julistaa (Ap.t. 2:38-39): "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne". Siis lupaus kasteessa annettavasta syntien anteeksiantamisesta ja Pyhän Hengestä annetaan myös lapsille.

   Jokainen ihminen, lapset mukaan lukien, on perisynnin takia omassa varassaan täydellisesti synnin alla (esim. Psalmi 51:7 "Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun.") ja pelastuu yksin Jumalan työn vuoksi. Jeesuksen mukaan lapset voivat uskoa ja heidänkin tulee uskoa pelastuakseen, sillä Jeesus sanoo: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni". Lastenkin on siis tultava (uskossa) Jeesuksen luokse. Toiseksi Jeesus sanoo: "joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Lapsenkin on siis otettava (uskolla) vastaan Jumalan valtakunta (joka kasteessa heille lahjoitetaan). Jos se heillä olisi automaattisesti, ei heidän tarvitsisi ottaa sitä vastaan. Millä lailla he sen vastaanottavat ja millainen on heidän uskonsa, sitä meidän ei tarvitse tarkemmin ymmärtää.

   Yksikään ihminen ei voi olla Jumalan edessä vanhurskas ilman uskoa, ei lapsikaan. Jos niin olisi, se oli Raamatussa meille kerrottu, eikä lasta olisi asetettu pelastuksen vastaanottamisen esikuvaksi. Lapsikasteen kieltäjät väittävät, että lapset pelastuvat eri tavalla kuin aikuiset, mutta Raamattu ei siis tue tällaista käsitystä. Jeesus itse sanoo, Mark 16:16: "Joka sen [evankeliumin] uskoo ja saa kasteen, on pelastuva". Ei tässä sanota etteikö tämä koskisi myös lapsia. Sitäpaitsi tämä lause on lupaus eikä määräys, ja vastaa kysymykseen, kuka pelastuu, eikä suinkaan jokin ohje siitä, ketkä saadaan kastaa.

   Monet väittävät, ettei pieni lapsi ole syntinen eikä voi uskoa eikä siksi tarvitse kastetta. Mutta Jeesus sanoo: "Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.", Joh 3:5. Tämä uudestisyntymisen vaatimus koskee yhtä lailla lapsia ja aikuisia. Lapsetkin tarvitsevat Pyhän Hengen ja uudestisyntymisen pelastuakseen, sillä uudestisyntymätön ei ole pelastettu, olipa hän lapsi tai aikuinen. Room 8:9: "Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa". Jumala itse on halunnut asettaa sekä kasteen että uskon pelastuksen tieksi ja siksi kaste tarvitaan autuuteen, myös lapsien kohdalla. On siis annettava myös pienille lapsille kaste, niinkuin kirkko alusta asti on tehnyt, ja näin saatettava heidät Kristuksen yhteyteen.

   Onko kaste sitten ehdottoman välttämätön pelastukseen? Ei, sillä Markus jatkaa: Joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen. Tässähän ei mainita kastetta. Jumala ei olekaan sitonut itseään niin, etteikö hän voisi pelastaa myös kastamattoman. Mutta meille ihmisille, joille hän on ilosanoman julistamisen uskonut, hän on antanut kehoituksen kastaa. Kysymys voi tulla esiin esim. ihmisen kohdalla, jota ei ehditä kastaa. Ei kasteen puuttuminen välttämättä kadota, vaan kasteen halveksiminen. Luterilaisen opin mukaan on usko Kristuksen ansaitsemaan syntien anteeksiantamukseen eli uudestisyntymä ehdottomasti välttämätön, mutta ei kaste, koska usko ja uudestisyntymä voivat olla käsillä pelkän evankeliumin sanankin vaikutuksesta. Kaste ei ole ehdonvallan asia (adiaforon), vaan Jumalan säätämys. Sitä ei kuitenkaan saa pitää ehdottomasti välttämättömänä siinä merkityksessä, ettei se, joka ei ole saanut kastetta, voisi saada osakseen syntien anteeksiantamusta ja pelastua.

  • Anonyymi

   4. Kaste on pätevä kaste, vaikka kastettu ei kastehetkellä uskoisikaan.
   Baptistisen kasteopin kannattajat väittävät, että Jeesus on säätänyt kasteen vain uskovaisia varten. Mutta Jumala ei ole koskaan näin merkillistä vaatimusta esittänyt. Kastehan ei perustu meidän uskoomme, vaan Jumalan Sanaan. Mark 16:16 voitaisiin myös kääntää: "Joka uskoo ja on kastettu...", tai: "Joka kastettuna uskoo.." (kreik. aikamuoto aoristi). Jotkut kielioppineet ovat selittäneet vanhassa kreikan kielessä tuon lauseen tarkoittavan/sisältävän sisällöltään seuraavan asian: "joka uskoo kastettuna loppuun asti se pelastuu, mutta joka ei loppuun asti usko se tuomitaan kadotukseen." Samoin "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu" ei tarkoita, että usko on oltava ennen kastetta. "Ja" sanalla erotetut kaksi sanaa ei suomen kielessäkään, eikä Raamatussakaan merkitse asioiden suoritusjärjestystä. Esim: "jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, sinä pelastut" (Room. 10:9) ei toki tarkoita että ensin siis suun tunnustus ja sitten vasta usko. Simon Noitakin kastettiin, mutta kohta näytti epäuskonsa, Ap.t. 8:18-. Pietari kehottaa Simonia kääntymään, ei menemään uudelleen kasteelle. Se, kumpi on ensin, usko vai kaste, ei ole ratkaisevaa.

   Ei pidä ajatella: "Koska en ehkä uskonut kastehetkellä, on kasteeni väärä", vaan: "Kasteeni on kyllä oikea, mutta olenko ottanut sen oikealla tavalla, uskossa, vastaan?". Jos usko tulisi vaikka vasta 20 vuotta kasteen jälkeen, miksi silloin olisi kastettava uudestaan. Onhan kasteessa tapahtunut kaikki tarpeellinen ja se on toimitettu oikein. Nyt kastettu vain uskoo kuten kaste vaatii. Lapsikasteen kieltäjät rakentavat kasteen pätevyyden aivan väärälle pohjalle, nimittäin kastettavan uskoon, tai oikeastaan kastajan otaksumaan kastettavan uskosta. Tällä tavoin sekä lapsi- että aikuiskaste jää epävarmaksi. Sillä heti kun kastettava on uskostaan (tai kastaja kastettavan uskosta) epävarma, ihmisparalla on syytä olla epävarma kasteensa pätevyydestä.

   Jos vaaditaan, että ihmisen on varmasti uskottava ennenkuin hänet kastetaan, niin ei voida kastaa ennen kuin kasteen suorittava pastori varmasti tietää, että kastettava uskoo. Mutta miten ja milloin nämä pastorit luulevat pääsevänsä siitä selville? Onkohan heistä tullut jumalia, niin että he voivat nähdä ihmisten sydämiin, uskovatko nämä vai eivät? Mutta siihen ehkä sanotaan, että kastettava kyllä tunnustaa uskovansa. Mutta Raamatun teksti ei sano "joka tunnustaa", vaan "joka uskoo". Kastettavan tunnustuksen voi toki kuulla, mutta hänen uskostaan et tiedä mitään varmaa. Ihminen voi valehdella, ja Jumala yksin tuntee sydämet. (Luther)

   Raamatussa ei kerta kaikkiaan ole sellaista vaatimusta, että vain "uudestisyntyneitä uskovaisia" saataisiin kastaa.

   Ja katsotaan lopuksi, kuinka Pietari kirjoittaa (1. Piet 3:21): "Vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena" HUOM! PELASTAA. Uudestisyntynythän on jo pelastettu. Miksi enää uudestisyntynyttä kastaa ja pelastunutta pelastaa? Paavali kirjoittaa (Gal. 3:27): "Sillä kaikki, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet" . Uudestisyntynyt on jo pukeutunut. Miksi hänen pitäisi uudelleen kasteessa pukeutua?

   Jos oikeasta raamatullisesta kasteesta riisutaan ydin pois, se ei ole Jumalan lahja, Jumalan pelastusteko ihmisille, vaan ihmisen kuuliaisuuden osoitus, uskon tunnustaminen ja ihmisen toimittama vertauskuvallinen seremonia.

  • Anonyymi

   5. Lapsikin voi uskoa.
   Jos ajattelemme asiaa vain järjellämme, voi pienen lapsen kaste tuntua epäilyttävältä. Mm. helluntailaiset, vapaakirkolliset ja baptistit perinteisesti suhtautuvat lapsikasteeseen kielteisesti, koska vauvalla ei ole sellaista älykkyyden ja tietoisuuden tasoa, joka heidän mielestään uskoon vaaditaan. Kasteen saavaa lastakin voidaan pitää uskovaisena. Jos kerran Jeesus lupaa, että nimenomaan lasten kaltaisten on taivasten valtakunta, ja asettaa lapsen esikuvaksi taivasten valtakunnan vastaanottamisessa, niin silloinhan erityisen varmasti lapset saavat Kristukselta kaikki taivaan lahjat, myös uskon. Kun väitetään, että kasteessa lapsi saa oman uskon, monen järki sanoo "stop, tämä menee liian pitkälle". Mutta kyllä Luther tiesi, ettei lapsi saa selvää siitä puheesta, jolla Jumalan sanaa luetaan, eikä voi järjellään ymmärtää Jumalaa eikä sitä mitä kasteessa tapahtuu. Luther tiesi, että aikuisen usko on erilaista kuin lapsen usko. Lutherin opilla lapsen uskosta on suuri merkitys. Jumala antaa enemmän, kuin mitä ihmiset osaavat tai kykenevät pyytämään. Armo ei ole kiinni kehitystasosta tai älykkyysosamäärästä.

   Lapsenkasteen vastustaminen johtuu siis enimmäkseen siitä raamatunvastaisesta käsityksestä, että aikuiset kyllä voivat uskoa, mutta lapset eivät. Sen lisäksi, että kastettavan täytyy olla uskossa, lapsikasteen kieltäjät siis väittävät, että eihän lapsi voi uskoa (minkä takia häntä heidän mielestään ei saa kastaa). Mutta Raamattu sanoo aivan muuta. Luuk 1:15: "Jo äitinsä kohdusta asti hän [Johannes Kastaja] on täynnä Pyhää Henkeä". Matt 21:16: "Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi". Lapsi uskoo omilla edellytyksillään, omalla meiltä aikuisilta salatulla tavallaan. Usko on aina Jumalan lahja ja Jumalan työtä meissä. Onkin kysyttävä, voiko Jumala antaa uskon myös pienelle lapselle? Johan nyt toki. Entä aikuiselle? Juuri ja juuri. Jos lapsi ei voi uskoa, ei hän myöskään voi pelastua (Mark 16:16, Joh 3:16, Hepr. 11:6 ym.). Emme siis tuomitse lapsia kadotukseen vaan ymmärrämme, että lapsi vain uskoo omalla tavallaan. Nimittäin kun tajuamme, että usko on vastaanottamista, voimme sanoa pienellä lapsella olevan uskoa mitä suurimmassa määrin. Nimenomaan lapsen kastetta on pidettävä varmana ja voimallisena! Hehän eivät halua vastustaa Pyhän Hengen työtä, kuten aikuiset usein tekevät. Jeesus sanoo selvästi: (Matt 18:2-4) "Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan." Jeesus näin asettaa lapsen uskovien kanssa samaan asemaan. Kuinka voimme kieltää lapsilta pääsyn kasteessa Kristuksen kirkkoon maan päällä?

   Ns. "uskovien kasteen" kannattajat sanovat myös usein: kuinka voi olla oikein, että uskosta osattomat aikuiset kantavat mukanaan kristityn merkkiä (so. heidät on kastettu)? Tähän vastaamme, että on myös aikuisena kastettuja, jotka eivät ole uskovia kristittyjä. Tähän "uskovien kasteen" kannattajat puolestaan saattavat todeta: mutta he olivat. Samoin voidaan kuitenkin sanoa myös lapsista. Lapsikaste onkin oikeastaan uskovien kaste puhtaimmillaan! Lapsen usko voi näyttää meistä eriskummalliselta, jos ajattelemme asiaa ilman Jumalan sanaa. Me loukkaannumme siihen. Samanlaisia ajatuksia liikkui opetuslasten mielessä, kun he nuhtelivat niitä, jotka toivat lapsukaisia Jeesuksen tykö. Mutta Jeesus oli siitä pahoillaan ja sanoi heille (Mark. 10:15): »Älkää estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta». Tässä Jeesus opettaa opetuslapsiaan ja meitä käsittämään, kuinka vähän edellytyksiä Jumalan valtakuntaan pääsemiseen meille kykenee antamaan vuosien varrella kehittyvä järki.

   Jeesus asetti lapsen aikuisten esikuvaksi puhuessaan pääsemisestä Jumalan valtakuntaan. Pienen lapsen yhteys eli usko Jumalaan on toisenlaista kuin varttunella, mutta se on esikuvallista. Lapsi ei itse voi tehdä mitään pelastuakseen, vaan ottaa kaiken lahjana vastaan. Jos lapsenkaste hylätään väittämällä, ettei lapsi voi uskoa, niin voidaan kysyä, mikä sitten on se ikä, jolloin ihminen voi uskoa. Usko on eri-ikäisissä ihmisessä erilaista, mutta pienessä lapsessa Jeesus osoittaa olevan sen, mikä uskossa on pääasia. Lapsikasteen kieltävät tekevät juuri päinvastoin kuin Jeesus on sanonut. Heidän mielestään lasten on tultava aikuisiksi, mutta Jeesus sanoi, että aikuisten on tultava lasten kaltaisiksi päästäkseen Jumalan valtakuntaan.

   Usko on Jumalan ja ihmisen välinen rakkauden suhde. Raamattu ei rajoita tätä suhdetta koskemaan vain niitä, jotka kykenevät sen sanoin ilmaisemaan. Jumalan ongelmana eivät ole lapset, jotka eivät pystyisi uskomaan, vaan aikuiset, jotka epäilevät. Sitäpaitsi kristitty nukkuessaan tai ollessaan nukutettuna sairaalassa tai tajuttomana saatuaan iskun päähänsä, on ymmärtääkseni uskossa silloinkin, vaikka ei kykene sitä ilmaisemaan. Lapsikasteen kieltäjien pitäisi johdonmukaisesti väittää, että nukkuva ihminen ei ole uskossa, kun he väittävät ettei pieni lapsi voi uskoa, kun hän ei osaa puhuakaan.

  • Anonyymi

   6. Kristityt ovat jo seurakunnan alkuajoista vieneet pienet lapsetkin kasteessa Vapahtajan luo.
   Raamatussa ei ole minkäänlaisia ohjeita siitä, missä iässä lapset saataisiin kastaa. Alkuseurakunnat olisivat varmasti tarvinneet tällaisia ohjeita, jos pieniä lapsia ei olisi saanut kastaa. Kristillinen kirkko onkin aina hyväksynyt lapsikasteen. Kirkon historia osoittaa varmasti, että lapsikaste oli ainakin jo toisella vuosisadalla yleinen käytäntö. Oikeastaan vasta keskiajalla syntyi lahkoja, joille lapsikaste oli ongelma. Lapsen kastetta ei siis Raamatussa erikseen mainita nimenomaan siitä syystä, että sitä on pidettävä itsestään selvänä asiana, varsinkin kun Raamattu kertoo kolme-viisi kertaa kokonaisia perheitä kastetun: Stefanaan (1. Kor. 1:16), Lyydian (Ap.t.16:15) ja Filipin vanginvartijan (Ap.t. 16:33) (sekä Krispuksen (Ap.t. 18:8) ja Korneliuksen (Ap.t. 10:47) perhekunnat) ja on hyvin epätodennäköistä, etteikö näissä perheissä olisi ollut monen ikäisiä, myös pieniäkin lapsia.

   Katsotaanpa tarkemmin esim. Filipin vanginvartijan ja perheensä kastetta . Ap.t. 16:33-34: "Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi." Olikohan vanginvartijalla lapsia? Palataan vielä Ap.t. 16:23-24: "Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun." Oliko vanginvartija lapseton perheellinen? Oliko vanginvartija jo niin iäkäs että hänellä ei olisi ollut pieniä lapsia? Vanginvartijan työ oli varmasti ruumiillisesti erittäin vaativa. Tuskin tuohon tehtävään olisi laitettu kovin iäkästä henkilöä. Ja lapsiluku oli siihen aikaan perheissä korkea. Jos kaikki omaiset on kastettu niin uskalletaan sanoa aika varmasti että tässä on kastettu melko pieniäkin lapsia. Huomautettakoon vielä, ettei Raamatussa mainita erikseen esim. vanhuksien ja naisten kastettakaan. Ja silti kukaan ei epäile näiden kasteiden oikeutusta.

   Jos nyt vielä ajattelet kaavamaisesti seuraavasti: "Apostolien teoissa kerrotaan monesti, että ne jotka tulivat uskoon, kastettiin. Näin on tehtävä nykyäänkin.", sinun on syytä huomata, että tuolloin oli lähetystilanne, ja kastetaanhan nykyäänkin ne uskoon tulleet joita ei ole ennen kastettu. Eikä apostolien aikaisessa alkuseurakunnassa tietenkään aikuisia ollut lapsena kastettu, koska silloin kun he olivat lapsia, ei kristillistä seurakuntaa kasteineen ollut olemassakaan! Koska oli aivan alkuseurakunnan aika, ei myöskään apostolien teoissa ole kerrottu, kastettiinko lapsia, jotka syntyivät kristilliseen seurakuntaan kuuluville vanhemmille. On aivan luonnollista kuitenkin ajatella, että lapset kastettiin, koskapa siis koko perhekunta (lapsineen) kastettiin, kun äiti tai isä tuli uskoon. Nykyäänkin on aivan luonnollista, että kun perheeseen syntyy lapsi, hänet liitetään vanhempiensa uskontokuntaan. Ja kristillisen seurakunnan jäseneksi tullaan kasteen kautta.

   On perin outoa, jos kristittyjen lapsia ei kasteta. Kastamaton seurakuntalainen on mahdottomuus. Mikä on sellainen pelastettu, joka ei ole Kristuksen ruumiin jäsen? Kristuksen ruumiin irtoproteesiko ? (Väisänen). Kristuksen ruumiin jäseniksihän tullaan kasteessa (1. Kor. 12:13). Pietari sanoo (Ap.t. 2:38-39) yhteydessä, jossa hän puhuu kasteesta: "Teitä ja teidän lapsianne tämä lupaus tarkoittaa". Kristittyjen vanhempien lapsia sanotaan myös pyhiksi (1 Kor. 7:14). Lasten voidaan ajatella myös olevan erityisen kelpaavia kastettavaksi. Jeesus itse sanoo, Mark 10:14 "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, sillä heidän kaltaisten on Jumalan valtakunta." Nyt lapsikasteen kieltäjät sanovat, että Jeesushan siunasi näitä lapsia (j.16), eikä kastanut. Ei tietenkään kastanut, sillä eihän Jeesus itse kastanut vedellä ketään, aikuisiakaan! (Joh 4:2). Hänhän sääti kristillisen kasteen vasta ylösnousemuksensa jälkeen (Matt 28:18-20). Mainittakoon vielä, että kaste tuli Vanhan Testamentin ympärileikkauksen tilalle (Kol. 2:11-12). Vanhassakaan liitossa Jumalan armoliittoa ei sinetöity ympärileikkauksella ainoastaan aikuisille vaan myös lapsille.

  • Anonyymi

   7. Valelemallakin voi kastaa.
   Kreikan kielen verbi baptizo tarkoittaa mm. upottamista, mutta se tarkoittaa myös valelemista, pirskottamista ja vedellä pesemistä, kaikenlaista vedellä koskettamista. Sanat baptidzoo = "kastaa" ja baptisma = "kaste" merkitsevät myös UT:ssa varsinaisen kasteen lisäksi "peseytymistä", "käsien ja jalkojen pesemistä", "sumupilvestä kostumista" jne. Baptidzoo -sana merkitsee Uudessa testamentissa kaikenlaista vedellä koskettamista. Baptidzoo -sana ei vielä itsessään kerro, millä tavalla kosketus tapahtuu. Uudessa testamentissa ei ole yhtään kohtaa, jonka perusteella voitaisiin osoittaa, että baptidzoo merkitsee ainoastaan upottamista.

   Uuden testamentin sanonnat "hän nousi heti vedestä" (Matt. 3:16), "astuivat veteen", "Kun he olivat nousseet vedestä" (Apt. 8:38s.) eivät nekään sinänsä sisällä ajatusta "upottamisesta". Nämä sanonnat tarkoittavat eri syvyyksiin veteen menemisestä ja siitä nousemisesta, myös vain nilkkoihin tai polviin asti menemisestä ja nousemisesta. On erehdys väittää, että ne sinänsä viittaisivat upotuskasteeseen. Kastajan ja kastettavan täytyi astua veteen, koska se aivan rannassa on tavallisesti liejuista ja roskaista. Kun evankeliumeissa käytetään tätä sanaa astioiden, pöytien ym. pesemisestä, on selvää, ettei se voi tarkoittaa yksinomaan upottamista. Kun puhutaan Pyhällä Hengellä kastamisesta (Luuk.3:16; Apt. 1:5) olisi luonnotonta sanoa, että se oli Pyhään Henkeen upottamista. Gazan lähettyvillä, missä Filippos kastoi etiopialaisen hoviherran (Apt. 8:36-38), saattoi korkeintaan olla pieni kevätpuro, joka kesäisin oli melkein kuiva. Kun Ananias kastoi Sauluksen Damaskoksessa, Juudaksen talossa, on uskaliasta väittää, että siellä olisi ollut amme upottamista varten. Kun Filippin vanginvartija otti Paavalin ja Silaan kotiinsa "samalla yön tunnilla", ja kun "hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti" (Apt. 16:33), niin on ilmeistä, että sitä ei voitu tehdä upottamalla. Kun joku otti sanan vastaan, hänet kastettiin heti, vaikka keskellä yötä, kuten Filippin vanginvartijakin perhekuntineen. Kuulijakunnalla ei tietenkään ollut kastepukuja mukanaan - eihän köyhillä ihmisillä edes ollut muuta vaatepartta, kuin päällä oleva. Siihen kääriytyneenä mentiin nukkumaankin. Myöskään alastomana ei voitu esiintyä, sillä toimitusta seurasi yleisöjoukko. Jeesuksen kastetta esittävät varhaiskristilliset maalaukset paljastavat, että valelu on todennäköisesti ollut alkukirkon yleinen kastetapa: kastettava seisoi vedessä ja kastaja valeli vedellä hänen päänsä ja olkapäänsä. Tällainen Rooman katakombissa Pyhän Calixtuksen kastekappelissa säilynyt vanhin Jeesuksen kastamista esittävä kuva on syntynyt heti ensimmäisen vuosisadan jälkeen, joten sen todistusvoima on suuri.

   Samoin Apostolien opetus (7:3) n. vuodelta 100 kertoo myös valelemalla kastamisesta ("valele päähän kolmesti vettä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen"). Ilmeisesti alkuseurakunta käytti useita eri kastetapoja, tilanteesta riippuen. Kasteen muoto on siis siinä mielessä vapaa, että se voidaan tehdä joko upottamalla, valelemalla tai pirskottelemalla (vihmomalla).

   Veden määrä ei vaikuta kasteen "tehokkuuteen", mikä johtuu kasteen olemuksesta: se ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan sanaan yhdistettyä vettä. Ef 5:26. Vesihän ei sinänsä vaikuta kasteen lahjaa, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden kanssa, ja usko, joka uskoo veteen yhdistettyyn Jumalan sanaan. On tarpeetonta kiivailla vain kasteen muodollisen toimittamistavan puolesta, varsinkin jos hylätään kasteen ydin, kasteen armo ja Jumalan sana, joka kasteessa on.

  • Anonyymi

   8. Kaste on sakramentti, armonvälikappale.
   Raamatussa ei toki ole sanaa "sakramentti" (tai oikeastaan on: kreikan kielessä "mysterion"), mutta se ei tarkoita, etteikö sakramenteistä voitaisi asiana puhua Raamatun valossa. Raamatussa ei ole myöskään esim. sanoja "henkikaste, kirkkovuosi tai helluntaiseurakunta", mutta silti näitä sanoja voidaan käyttää kristillisessä kielenkäytössä. On kysymys siitä, että luterilaisuuden piirissä on sovittu, että sakramentti tarkoittaa sellaista kristillistä toimitusta, jonka Jeesus Kristus itse on asettanut, johon liittyy armon lupaus ja ulkonainen armon merkki. Nämä kriteerit täyttävät kaste ja ehtoollinen ja siksi me puhumme näistä kahdesta sakramentista. Kysymys on siis siitä, miten määrittelemme sanan "sakramentti". Kirkkoisä Augustinus määritteli sakramentin näin: "Kun sana yhtyy aineeseen, syntyy sakramentti" . Ilman Jumalan sanaa vesi on pelkkää vettä eikä kaste, sillä vesi ei nimittäin kasteen lahjoja vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden kanssa, ja usko joka uskoo veteen yhdistettyyn Jumalan sanaan. Sillä vesi ilman Jumalan sanaa on pelkkää vettä. Mutta Jumalan sanaan yhdistettynä se on kaste, armorikas pesu Pyhässä Hengessä. (Luther, vähä katekismus). Kaste on armonvälikappale eli armonväline, sillä sehän välittää meille armoa, samoin kuin ehtoollinen ja evankeliumin sanakin. Jotkut suhtautuvat kielteisesti ns. armonvälinekristillisyyteen. Ei kuitenkaan ole tosiasiassa olemassa mitään muuta lajia kristillisyyttä.

  • Anonyymi

   9. Kaste antaa ja hyödyttää paljon.
   Kaste on asetettu uuden liiton merkiksi ja välineeksi uuteen liittoon liittämiseen. Samoin kuin ympärileikkaus oli merkkinä ja välineenä liitettäessä ihminen Israelin kansaan, on kaste sekä merkki että väline liitettäessä ihminen uuteen Israeliin, Jumalan kansaan, kristilliseen kirkkoon.

   Kaste vaikuttaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset (Luther). Koska kasteeseen liittyy lupaus syntien anteeksiantamisesta (Ap.t. 22:16), se onkin armonvälikappale. Samoin kuin synnit annetaan anteeksi evankeliumin sanan kautta, on kastekin syntien anteeksiantamuksen väline, sillä se tapahtuu syntien anteeksiantamukseksi (Ap. t. 2:38), pesee puhtaaksi synneistä (Ap. t. 22:16) ja on se väline, jolla Kristus puhdistaa seurakuntansa (Ef. 5:26). Ja samoin kuin evankeliumin sana tarjotessaan syntien anteeksiantamusta herättää uskoa tai vastaavasti vahvistaa sitä, ollen näin uudestisyntymisen väline (1. Piet. 1:23), samoin kastekin on samaa armoa tarjotessaan väline uskon herättämiseksi ja vahvistamiseksi ja siitä johtuen samoin uudestisyntymisen pesu ja Pyhän Hengen uudistus (Tit. 3:5) (Pieper). Kaste ja Jumalan sana vaikuttavat näin ollen uudestisyntymisen (Joh 3:5, Tiit 3:5, 1 Piet 1:23, Kol. 2:12, Room 6:3-4). Kun sanotaan, että kaste vaikuttaa näin suuresti, ei saa unohtaa, että samalla sanotaan, että kasteen lupaukset on otettava uskossa vastaan ja uskon tulee pitäytyä kasteessa olevaan Jumalan lupaukseen. Kaste pitää siis olla otettuna uskolla vastaan, tai muuten ihminen heittää menemään hänelle annetun lahjan. Jos ihminen ei lopultakaan usko, ei kasteessa lahjaksi annettava pelastus ole hänen osanaan, koska "joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen" (Mark. 16:16). Pelastuksen lahja otetaan uskolla vastaan ja ne nimikristityt, jotka elävät jumalattomasti, eivät elä kasteen armossa.

   Tätä ei pidä ymmärtää niin, että usko antaa sakramentille voiman. Sakramentti ei tule päteväksi vasta uskon perusteella eikä usko synnytä kasteen uudestisynnyttävää ja pelastavaa voimaa. Usko ei luo kastetta vaan ottaa sen vastaan.

   Koska kaste siis pohjimmiltaan on Jumalan teko, se on erittäin tehokas ja voimakas. Kaste on Jumalan armoteko ihmiselle seuraavasti:

   Kaste pelastaa (1.Piet 3:21)
   Kasteessa synnit pestään pois (Apt 22:16)
   Kaste tapahtuu syntien anteeksisaamiseksi (Apt 2:38)
   Kaste (ja Jumalan sana) uudestisynnyttää (Joh 3:5, Tiit 3:5)
   Kaste liittää ihmisen Kristuksen kuolemaan (Room 6:3)
   Kasteessa tapahtuu vanhan ihmisen (Aadamin) hautaaminen ja uuden ihmisen hengellinen herääminen ja ylösnousemus rikkomuksiin ja synteihin kuolleesta olotilasta (Room 6:4-5, Kol 2:12-13)
   Kasteessa ihmisen vanha luonto "lihan ruumis" poisriisutaan, koska kaste on Kristuksen ympärileikkaus (Kol 2:11)
   Kasteessa ihmisen päälle puetaan Kristus ja hänen vanhurskautensa (Gal 3:27)
   Kasteessa ihminen pestään ja sydän vihmotaan puhtaaksi pahasta omastatunnosta (Hb 10:22)
   Kaste ei ole "lihan saastan poistamista" (liha pysyy aina syntisenä), vaan Jumalan meidän kanssamme solmima hyvän omantunnon liitto (1.Piet 3:21)
   Kaste pyhittää ja puhdistaa seurakunnan kirkastetuksi, tahrattomaksi, rypyttömäksi, pyhäksi ja nuhteettomaksi Kristuksen morsiameksi (Ef 5:26-27)

   Tuntuuko uskomattomalta, että kasteeseen liittyy kaikki tuo? Jos tuntuu, niin usko vain Raamatun selkeää sanaa ja muista, että uskomattoman ihana asia kaste onkin! Olet varmasti jo lukemastasi huomannut, että kasteen merkitys on aivan muuta kuin vain nimenantotilaisuus. Nimihän voidaan lapselle antaa ilman kastettakin, eikä pappi suinkaan anna lapselle nimeä, vaan vanhemmat sen antavat jo ennen kastehetkeä! Jos pappi antaisi lapselle nimen, vanhemmat varmasti närkästyisivät, sillä he eivät välttämättä olisi nimeen tyytyväisiä!

   "Nyt siis käsitämme, miten äärettömän suurenmoinen asia kaste on. Se tempaa meidät Perkeleen kidasta, omistaa meidät Jumalalle, kukistaa synnin ja ottaa sen pois. Joka päivä se sitten vahvistaa uutta ihmistä ja jatkaa vaikutustaan, kunnes pääsemme tämä elämän kurjuudesta iankaikkiseen ihanuuteen. Siksi jokaisen on pidettävä kastetta joka päivä päälle puettavana vaatteena. Sitä hänen on kannettava aina, mikäli hän mielii, että hänestä jatkuvasti löytyisi uskoa ja sen hedelmiä, että hänen vanha ihmisensä tukahtuisi ja että uusi varttuisi hänessä." (Martti Luther, Iso Katekismus)

  • Anonyymi

   10. Kaste vaatii uskoa ja velvoittaa meitä elämään Jumalalle kunniaksi.
   Kaste merkitsee ja velvoittaa, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja että sen on kuoltava synteineen, ja että sen sijaan on joka päivä tultava esiin uuden ihmisen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti Jumalan edessä (Luther, vähä katekismus).

   Erityisesti "uskovien" kasteen kannattajat usein moittivat luterilaisia siitä että he puhuvat kasteen armosta. He kuvittelevat ilmeisesti kasteen armon merkitsevän sitä, että kunhan on kastettu, niin pelastuu, vaikkei uskoisikaan ja vaikka eläisi jumalatonta elämää.

   Martti Luther tekee asian oikean laidan hyvin selväksi matkaevästä -kirjassa:

   "Monet esiintyvät, ikävä kyllä, niin kuin haluaisivat jäädä vanhaan mieleensä ja elää lihan himojen mukaan. He tekevät siten pyhästä kasteesta itselleen ainoastaan peitteen synnin harjoittamiselle, ikään kuin heidät sen tähden olisi kutsuttu armon valtakuntaan, että heillä olisi valta tehdä mitä tahansa. Samalla he kuitenkin voisivat luottaa siihen, että Jumala on armollinen. He puolustautuvat näin: "Minä olen heikko ihminen, mutta Jumala antaa kyllä minulle anteeksi." Ei, rakas veli, en minä ole opettanut sinulle, että kaste antaa sinulle vapauden tehdä syntiä. Ainoastaan Kristuksen veren tähden on sinun syntisi annettu anteeksi. Olet saanut armon, että nyt eläisit uutta elämää ja pidättäytyisit tekemästä syntiä. Kasteen armo ja synnin harjoittaminen eivät sovi yhteen. Kasteesi ei auta sinua, ellet pidä sitä pyhänä ja kunniassa. Sinulla on kyllä kristityn nimi, mutta sinä olet hylännyt Kristuksen eikä sinulla ole kristillisyydestä muuta jäljellä kuin varjo, jolla petät itsesi."

   Näin siis uskonpuhdistaja Martti Luther. Samoin opettaa luterilaisuus.

   Elätkö sinä Jeesuksen hankkiman ja kasteessa saamasi armon osallisuudesta? Jos olet vieraantunut Jeesuksesta, niin kuule, kuinka Pyhä Henki saarnaa sinulle: "Anna pelastaa itsesi, ettet hukkuisi tämä kieron sukupolven mukana! (Ap.t. 2:40). Riennä takaisin Jeesuksen luo, hän antaa sinulle rauhan ja ilon!

   • Anonyymi

    Yritetäänkö tuossa patistaa vauvanakastettuja uudelleen kasteelle:
    "Jos olet vieraantunut Jeesuksesta, niin kuule, kuinka Pyhä Henki saarnaa sinulle: "Anna pelastaa itsesi, ettet hukkuisi tämä kieron sukupolven mukana! (Ap.t. 2:40). Riennä takaisin Jeesuksen luo, hän antaa sinulle rauhan ja ilon!"?????

    Miten kukaan voi rientää, kun ihminen itse ei saa tehdä mitään???

    Kastefanaatikot lukevat asian noin: "Anna pelastaa vauvasi ja kasta hänet vaikka väkisin."!
    Ap 2:40


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Yritetäänkö tuossa patistaa vauvanakastettuja uudelleen kasteelle:
    "Jos olet vieraantunut Jeesuksesta, niin kuule, kuinka Pyhä Henki saarnaa sinulle: "Anna pelastaa itsesi, ettet hukkuisi tämä kieron sukupolven mukana! (Ap.t. 2:40). Riennä takaisin Jeesuksen luo, hän antaa sinulle rauhan ja ilon!"?????

    Miten kukaan voi rientää, kun ihminen itse ei saa tehdä mitään???

    Kastefanaatikot lukevat asian noin: "Anna pelastaa vauvasi ja kasta hänet vaikka väkisin."!
    Ap 2:40

    Ei yritetä. Mistähän tuo vauvannussija on saanut päähänsä ettei ihminen saa tehdä itse mitään?

    Samat asiat koskevat lapsaia ja aikuisia


   • Anonyymi

    Eikö tämän pitäisi olla keskustelupalsta, eikä Lutherin epäraamatullisten ajatusten kopiointipalsta. Jos tuolla kopioijalla ei ole mitään omia ajatuksisia kasteesta, nii pysyköön vaiti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikö tämän pitäisi olla keskustelupalsta, eikä Lutherin epäraamatullisten ajatusten kopiointipalsta. Jos tuolla kopioijalla ei ole mitään omia ajatuksisia kasteesta, nii pysyköön vaiti.

    Sama koskee sinuakin. Jos ei ole muuta asiaa kin Lutheristä valittaminen niin kannatta olla vaiti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sama koskee sinuakin. Jos ei ole muuta asiaa kin Lutheristä valittaminen niin kannatta olla vaiti.

    Voi kun se oliskin joskus vaiti


  • Anonyymi

   11. Kastetta ei tarvitse eikä pidä uusia.
   Se on Jumalan puolelta aina varmasti voimassa. Ei kastepukumme ole käynyt liian pieneksi, sillä sen valmistusaineena on puhdas armo. Kaste on kertakaikkinen Jumalan ihmiselle tekemä armorikas teko, Ef. 4:5, eivätkä Jumalan teot tarvitse korjailemista tai parantelua. Raamatussa ei missään vaadita uusimaan KRISTILLISTÄ kastetta, mutta muistutetaan kristittyjä ahkerasti heidän aikaisemmin saamastaan kasteesta (1. Kor. 1:13 - 6:11;12:13; Room. 6:3 ss.; Ef. 4:5; Kol. 2:12; Tit. 3:5 - 6; 1. Piet. 3:12). Emme me siis tarvitse mitään uudesti kastamista, vaan uudesti uskomista.

   • Anonyymi

    Tämä ei ole paasauspalsta eikä katksimusta pidä tänne kopioida eikä muutakaan kirkollista humpuukia!

    tämä on keskustelupalsta.

    keskustelu taa s on nimensä veroista eli luetaan muutakin kuin omat kirjoitelmat!


  • Anonyymi

   Mitä sinä pakana luulet täyttäväsi Israelille annetun lähetyskäskyn? On sinulla otsaa.

  • Anonyymi

   helluntailaisuudessa kasteen merkitys on siinä, mitä ihminen tekee, ei siinä,
   mitä JUMALA tekee:

   "Mene pois minun edestäni, saatana; sillä sinä olet MINULLE pahennukseksi, sillä sinä
   ET ajattele sitä, mikä on JUMALAN, vaan SITÄ mikä on ihmisen"
   Matt: 16: 23

   • Anonyymi

    Ompa ristiriitaista:
    "Kastaminen on hyvin tärkeää, koska Jeesus itse käskee kastaa"???

    Käskikö Jeesus itseään, kun lut kirkko opettaa, että kaste on Jumalan työ????

    Nuo saatanaa manaavat kasteenpalvojat kuvittelevat, että tuollaisella kiroamisella vauvakaste ilmestyisi Raamattuun.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ompa ristiriitaista:
    "Kastaminen on hyvin tärkeää, koska Jeesus itse käskee kastaa"???

    Käskikö Jeesus itseään, kun lut kirkko opettaa, että kaste on Jumalan työ????

    Nuo saatanaa manaavat kasteenpalvojat kuvittelevat, että tuollaisella kiroamisella vauvakaste ilmestyisi Raamattuun.

    Jeesus käski apostoleita eli seurakuntaa kastamaan. Kasteessahan Jumala toimii mitä tuo saaatanan vallassa oleva uudestiksataja ei tajua. Hän ei usko Raamatun oipetuksiin. Uudestikastetta ei ole Raamatussa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus käski apostoleita eli seurakuntaa kastamaan. Kasteessahan Jumala toimii mitä tuo saaatanan vallassa oleva uudestiksataja ei tajua. Hän ei usko Raamatun oipetuksiin. Uudestikastetta ei ole Raamatussa

    Totta
    Käskihän Jeesus apostoleita antamaan myös syntejä anteeksi mutta siinäkin se tulee Jumalalta, Kristuksen tähden


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus käski apostoleita eli seurakuntaa kastamaan. Kasteessahan Jumala toimii mitä tuo saaatanan vallassa oleva uudestiksataja ei tajua. Hän ei usko Raamatun oipetuksiin. Uudestikastetta ei ole Raamatussa

    Tuo on varma merkki siitä, että tuo kasteenpalvoja ei itsekään usko noihin Lutherin satuihin, kun joutuu haukkumaan toista saatanapalvojaksi. Tuollainen käytös on tyypillistä saatanalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on varma merkki siitä, että tuo kasteenpalvoja ei itsekään usko noihin Lutherin satuihin, kun joutuu haukkumaan toista saatanapalvojaksi. Tuollainen käytös on tyypillistä saatanalle.

    Heh, saatanapavoja olet ja Jeesuksen sanat on sinulle Lutherin satuja.

    Tuollainen käytös on tyypillsitä u-k-i-e nr:lle joka on saira pelle


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Heh, saatanapavoja olet ja Jeesuksen sanat on sinulle Lutherin satuja.

    Tuollainen käytös on tyypillsitä u-k-i-e nr:lle joka on saira pelle

    Kukaan järkevä ihminen ei pidä Jeesuksen sanoja Lutherin satuina.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kukaan järkevä ihminen ei pidä Jeesuksen sanoja Lutherin satuina.

    Totta
    Mutta ei hänen oppeihinsa kukaan muuten usko niin tuo saatanan kätyri joutuu väittämään tuollaista. Tuollainen väittäminen kertoo suuresta paniikista.


  • Anonyymi

   Jeesus ei käske mitään. UT:n Jeesus vain yritti auttaa lakien riivaamia ahdistuneita eli samanlaiisia henkilöitä kun ovat nämä Raamatun siteeraajat ymmärtämään enemmän. Nauttikaa kesästä ja luonnosta!

  • >>Koko kasteen olemus on armoa ja lahja, ja lahjan voi antaa lapsellekin.>>

   Putin sai lahjan.

   • Anonyymi

    mutta ei tainnut välittää siitä...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    mutta ei tainnut välittää siitä...

    "jos me olemme uskottomat, on hän uskollinen, sillä itseänsä kieltää hän ei saata"


  • Anonyymi

   Jeesus käski kaikenlaista, mm; parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita jne,,!

   miksi kaikki käskyt ei ole niin tärkeitä lutterin kirkossa?

   • Anonyymi

    Mutta sinä et noihin käskyiin usko???

    Miksi parhamin kirkossa ei kuunnella Jeesusta?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta sinä et noihin käskyiin usko???

    Miksi parhamin kirkossa ei kuunnella Jeesusta?

    Kivasti siinä lapsenuskoinen kiemurtelee.

    miksi et sensijaan vastaa miksi lutterin kirkko ei tottele Jeesusta kuin sille sopivissa kohdin?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta sinä et noihin käskyiin usko???

    Miksi parhamin kirkossa ei kuunnella Jeesusta?

    Miksi sinä et usko että Apostolit tajusivat mitä Jeesus käski, toisin kuin katkismuksen väsääjä ja kirkkoisät ?!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kivasti siinä lapsenuskoinen kiemurtelee.

    miksi et sensijaan vastaa miksi lutterin kirkko ei tottele Jeesusta kuin sille sopivissa kohdin?

    Onko tuo lapsenuskoinen taas haukumatermi niistä jotka uskoo Jeesukseen?

    Miksi parhamin kirkko eiu tottele Jeesusta?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi sinä et usko että Apostolit tajusivat mitä Jeesus käski, toisin kuin katkismuksen väsääjä ja kirkkoisät ?!

    Kyllä apostolit tajusivt mitä Jeesus käski, mutta sinä et näytä tajuavan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä apostolit tajusivt mitä Jeesus käski, mutta sinä et näytä tajuavan.

    Apostolit eivät tunteneet isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen-hokemaa, vaan he tunsivat Isän nimen, joka on Jeesus ja apostolit ymmärsivät Jeesuksen omat sanat: minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin...
    Paavali kehotti: kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.


  • Anonyymi

   Kun nyt siis Apostolit tajusivat, niin miksi he eivät kasta ainuttakaan joka ei ENSIN tule uskolle kuuliaiseksi eli tule uskovaksi eli uudestisynny Jumalan Hengestä?

   miksi

   • Anonyymi

    Eivätkä siunanneet ainuttakaan lasta tai aikuista

    miksi


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eivätkä siunanneet ainuttakaan lasta tai aikuista

    miksi

    Ei kannata keskittyä siihen mitä apostolit eivät tehneet vaan siihen mitä tekivät ja mitä meidän on käsketty tehdä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei kannata keskittyä siihen mitä apostolit eivät tehneet vaan siihen mitä tekivät ja mitä meidän on käsketty tehdä.

    Matteuksen evankeliumin kastekäsky on katolisen kirkon väärennös.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Matteuksen evankeliumin kastekäsky on katolisen kirkon väärennös.

    EI ole mikään väärennös, turha yrittää


  • Anonyymi
   • Anonyymi

    Ei siellä ole mitään kastetta kellekään ihmisryhmälle erikseen.


   • Anonyymi

    Aikuiskastetta ei ole käsketty Raamatussa

    Suomalaiskastetta ei ole käsketty Raamatussa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aikuiskastetta ei ole käsketty Raamatussa

    Suomalaiskastetta ei ole käsketty Raamatussa

    Totta.
    Raamatussa on vain uskovien kaste: "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu."

    Siksi uskomattoman aikuisen tai vauvan kastaminen on huiputusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta.
    Raamatussa on vain uskovien kaste: "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu."

    Siksi uskomattoman aikuisen tai vauvan kastaminen on huiputusta.

    Ei ole sellaistakaan vaan Raamatussa on kaste.

    Sinä et usko lupausta "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu." niin turha siteerata sitä.

    Lapsen tai aikuisen kastaminen ei ole turhaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole sellaistakaan vaan Raamatussa on kaste.

    Sinä et usko lupausta "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu." niin turha siteerata sitä.

    Lapsen tai aikuisen kastaminen ei ole turhaa.

    Tarkoitat siis, että uskominen on turhaa!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tarkoitat siis, että uskominen on turhaa!

    Sellaista ei ole kukaan muu väittänyt kuin sinä.


  • >>"jos me olemme uskottomat, on hän uskollinen, sillä itseänsä kieltää hän ei saata">>

   Odotan siis Putinin voittoa.
   😄😄😄😄😄

   • Anonyymi

    ei kai "voitto" tarkoita MAALLISEN elämän voittoja, vaan:

    "Kristus nousi kuolleista ja kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei kai "voitto" tarkoita MAALLISEN elämän voittoja, vaan:

    "Kristus nousi kuolleista ja kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi"

    suurin osa haudoissa olevista ei ole koskaan kiinnostunut aiheesta eli mitään elämää ei joka iikalle tule.

    elämä tulee vain Jeesuksen seuraajille.

    tiedoksi


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    suurin osa haudoissa olevista ei ole koskaan kiinnostunut aiheesta eli mitään elämää ei joka iikalle tule.

    elämä tulee vain Jeesuksen seuraajille.

    tiedoksi

    "Jeesuksen seuraajille"

    ja sitä kun ei kukaan ihminen raamatun mukaan "mittaa" .

    "millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jeesuksen seuraajille"

    ja sitä kun ei kukaan ihminen raamatun mukaan "mittaa" .

    "millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan"

    Jeesusn ollessa ristillä Hänen seuraamisestaan kiinnostunut ryöväri oli helposti mitattavissa.

    muuten se olisi jäänyt kirjaamatta Raamattuun.

    Sakkeuksen elämän muuton oli kaikkien nähtävissä ilman vaikeutta !

    jumalaton ei osaa mitata mitään koska hänellä ei ole mittaa eikä hän osaisi sitä käyttää vaika olisikin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesusn ollessa ristillä Hänen seuraamisestaan kiinnostunut ryöväri oli helposti mitattavissa.

    muuten se olisi jäänyt kirjaamatta Raamattuun.

    Sakkeuksen elämän muuton oli kaikkien nähtävissä ilman vaikeutta !

    jumalaton ei osaa mitata mitään koska hänellä ei ole mittaa eikä hän osaisi sitä käyttää vaika olisikin.

    "ristinryöväri"

    Jeesus oli silloin vielä MAAN PÄÄLLÄ, ja Jeesus sanoo:

    "Mutta TIETÄÄKSENNE, että Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä
    anteeksi"
    Matt: 9: 6

    niin siis helluntailaiset "tietääksenne", että Jeesus Kristus on Ylösnoussut, eikä enää "maan päällä" , ja kastekäskyn Jeesus antoi vasta Ylösnousemuksensa jälkeen.

    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"
    Apt: 2: 38

    kasteesssa annetaan synnit anteeksi, eikä mihinkään "ilmaan hosuen".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "ristinryöväri"

    Jeesus oli silloin vielä MAAN PÄÄLLÄ, ja Jeesus sanoo:

    "Mutta TIETÄÄKSENNE, että Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä
    anteeksi"
    Matt: 9: 6

    niin siis helluntailaiset "tietääksenne", että Jeesus Kristus on Ylösnoussut, eikä enää "maan päällä" , ja kastekäskyn Jeesus antoi vasta Ylösnousemuksensa jälkeen.

    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"
    Apt: 2: 38

    kasteesssa annetaan synnit anteeksi, eikä mihinkään "ilmaan hosuen".

    Totta: ""ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"
    Apt: 2: 38

    KUKIN TEISTÄ!!! ei teidän vauvoistanne!!!!

    Ristiriitaista sinun kopiointisi: ""Mutta TIETÄÄKSENNE, että Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä anteeksi".

    Miten nuo maanpäällä lausutut sanat kuitenkin kelpaavat sinulle?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta: ""ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"
    Apt: 2: 38

    KUKIN TEISTÄ!!! ei teidän vauvoistanne!!!!

    Ristiriitaista sinun kopiointisi: ""Mutta TIETÄÄKSENNE, että Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä anteeksi".

    Miten nuo maanpäällä lausutut sanat kuitenkin kelpaavat sinulle?

    Pietari puhui piston sydämeensä saaneille ja mainitsi lapset erikseen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta: ""ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"
    Apt: 2: 38

    KUKIN TEISTÄ!!! ei teidän vauvoistanne!!!!

    Ristiriitaista sinun kopiointisi: ""Mutta TIETÄÄKSENNE, että Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä anteeksi".

    Miten nuo maanpäällä lausutut sanat kuitenkin kelpaavat sinulle?

    Jeesus antoi kastekäskyn vasta Ylöösnousemuksensa jälkeen.

    siis, kristillistä kastetta ei ollut vielä Jeesuksen maan päällä ollesssa.

    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan
    sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annnettu" Apt: 2: 38-39

    "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä." Menkää siis ja tehkää kaikki
    kansat minun opetuslapsikseni, KASTAMALLA heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
    nimeen" Mt: 28: 18-19


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus antoi kastekäskyn vasta Ylöösnousemuksensa jälkeen.

    siis, kristillistä kastetta ei ollut vielä Jeesuksen maan päällä ollesssa.

    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan
    sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annnettu" Apt: 2: 38-39

    "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä." Menkää siis ja tehkää kaikki
    kansat minun opetuslapsikseni, KASTAMALLA heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
    nimeen" Mt: 28: 18-19

    Jeesus antoi meille esimerkin oikeasta kasteesta jo ennen ylösnousemustaan ja siksi Raamattu sanoo:
    "Hän antoi teille esikuvan, että seuraisitte Hänen jälkiään. "
    Ehtoollisenkin Jeesus asetti ennen ristiinnaulitsemistaan.

    Luterilaiset yrittävät mitätöidä kaikki Jeesuksen toiminnan ennen ristiinnaulitsemista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus antoi meille esimerkin oikeasta kasteesta jo ennen ylösnousemustaan ja siksi Raamattu sanoo:
    "Hän antoi teille esikuvan, että seuraisitte Hänen jälkiään. "
    Ehtoollisenkin Jeesus asetti ennen ristiinnaulitsemistaan.

    Luterilaiset yrittävät mitätöidä kaikki Jeesuksen toiminnan ennen ristiinnaulitsemista.

    "kasteelle"

    "Salli nyt; sillä näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus"
    Mt: 3: 15

    Jeesus tuli ja tahtoi täyttää Isän tahdon, ja sanoo kasteessa,
    "näin meidän sopii täyttää KAIKKI vanhurskaus" Mt: 3: 15

    siis, KAIKKI vanhurskaus = kasteessa.

    "KAIKKI te, jotka olette Kristukseen KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
    Gal: 3:27


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus antoi meille esimerkin oikeasta kasteesta jo ennen ylösnousemustaan ja siksi Raamattu sanoo:
    "Hän antoi teille esikuvan, että seuraisitte Hänen jälkiään. "
    Ehtoollisenkin Jeesus asetti ennen ristiinnaulitsemistaan.

    Luterilaiset yrittävät mitätöidä kaikki Jeesuksen toiminnan ennen ristiinnaulitsemista.

    Jeesus ei antanut mitään esimerkkiä kasteesta koska Johanneksen kaste ei ole enää voimassa

    Jeesus asetti lähetyskäskyn ylösnousemuksen jälkeen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus ei antanut mitään esimerkkiä kasteesta koska Johanneksen kaste ei ole enää voimassa

    Jeesus asetti lähetyskäskyn ylösnousemuksen jälkeen

    Eihän teille kasteenpalvojille Jeesus antanutkaan mitään mallia vaan ainoastaan niille, jotka uskovat Häneen. Teille riittää Lutherin teesit.
    "Joka TAHTOO minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja SEURATKOON minua."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eihän teille kasteenpalvojille Jeesus antanutkaan mitään mallia vaan ainoastaan niille, jotka uskovat Häneen. Teille riittää Lutherin teesit.
    "Joka TAHTOO minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja SEURATKOON minua."

    ja helluntailaiset lisää / poistaa raamatun jakeita sen mukaan, kun sopii heidän oppikehyksiinsä, se mikä heille ei sovi, se vaan poistetaan.

    se on näissä ketjuissa helluntailaiset selkeästi sanoneet.

    Lutherista ne vaan puhuu, eivätkä ilmeisesti tunne muita kristinuskon kirkkoja, ja
    kas, kun kristinusko ollut Suomessa jo monta sataa vuotta ennen Lutheria, ei Luther minkään kirkon kastetta MUUTTANUT millään lailla.

    helluntailaisetkin vois joskus tutkia kristinuskon historiaa, niin tietäisitte kristinsukon, eikä vaan Lutherin.

    kristinusko Suomessa ollut siis jo 1100 -luvulta alkaen, elikkä noin lähes viisisataa vuotta ENNEN Lutheria.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eihän teille kasteenpalvojille Jeesus antanutkaan mitään mallia vaan ainoastaan niille, jotka uskovat Häneen. Teille riittää Lutherin teesit.
    "Joka TAHTOO minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja SEURATKOON minua."

    Sinulle saatananpalvojalle Jeesus ei antanut mitään esimerkkejä tai käskyjä. Sinulle riittää parhamin teesit. Jeesuksen seuraaminen ei ole hänen apinoimistaan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ja helluntailaiset lisää / poistaa raamatun jakeita sen mukaan, kun sopii heidän oppikehyksiinsä, se mikä heille ei sovi, se vaan poistetaan.

    se on näissä ketjuissa helluntailaiset selkeästi sanoneet.

    Lutherista ne vaan puhuu, eivätkä ilmeisesti tunne muita kristinuskon kirkkoja, ja
    kas, kun kristinusko ollut Suomessa jo monta sataa vuotta ennen Lutheria, ei Luther minkään kirkon kastetta MUUTTANUT millään lailla.

    helluntailaisetkin vois joskus tutkia kristinuskon historiaa, niin tietäisitte kristinsukon, eikä vaan Lutherin.

    kristinusko Suomessa ollut siis jo 1100 -luvulta alkaen, elikkä noin lähes viisisataa vuotta ENNEN Lutheria.

    Totta: "kristinusko Suomessa ollut siis jo 1100 -luvulta alkaen, elikkä noin lähes viisisataa vuotta ENNEN Lutheria."

    Ehkä tuota ei nyt voisi sanoa kristinuskoksi, kun miekan ja keihään voimalla pakotettiin suomalaisia pakanoita kasteelle. Henki siinä meni, jos joku kieltäytyi kasteen armosta.
    Oikea kristinuskohan puhuu Jumalan rakkaudesta eikä miekan tehosta.
    Mutta ei Lutherkaan jäänyt pekkaa pahemaksi kun tapatti anabaptisteja ja vainosi juutalaisia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta: "kristinusko Suomessa ollut siis jo 1100 -luvulta alkaen, elikkä noin lähes viisisataa vuotta ENNEN Lutheria."

    Ehkä tuota ei nyt voisi sanoa kristinuskoksi, kun miekan ja keihään voimalla pakotettiin suomalaisia pakanoita kasteelle. Henki siinä meni, jos joku kieltäytyi kasteen armosta.
    Oikea kristinuskohan puhuu Jumalan rakkaudesta eikä miekan tehosta.
    Mutta ei Lutherkaan jäänyt pekkaa pahemaksi kun tapatti anabaptisteja ja vainosi juutalaisia.

    Uudestikastaja-inttäjä-eksyttäjä rakastaa tappamista. Hön ei puhu Jeesuksesta vaan tappamisesta.

    Mutta parham oli samanlainen pedo


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "kasteelle"

    "Salli nyt; sillä näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus"
    Mt: 3: 15

    Jeesus tuli ja tahtoi täyttää Isän tahdon, ja sanoo kasteessa,
    "näin meidän sopii täyttää KAIKKI vanhurskaus" Mt: 3: 15

    siis, KAIKKI vanhurskaus = kasteessa.

    "KAIKKI te, jotka olette Kristukseen KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
    Gal: 3:27

    siinä on taas sekotettu kaikki kastesanat yhteen nippuun valla minkäänlaista tervettä teologiaa selitysten puolesta !

    Raamatunkohdat ja kellonaika ovat oikein kaikki muu on kirkollista sepitehuuhaata!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    siinä on taas sekotettu kaikki kastesanat yhteen nippuun valla minkäänlaista tervettä teologiaa selitysten puolesta !

    Raamatunkohdat ja kellonaika ovat oikein kaikki muu on kirkollista sepitehuuhaata!

    Sinulla ei ole mitään tervette teologiaa, vanhus !

    Sinulle Raamattu on vain huuhaata. Sitä se lahkoissa on


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinulla ei ole mitään tervette teologiaa, vanhus !

    Sinulle Raamattu on vain huuhaata. Sitä se lahkoissa on

    ei Raamattu ole huuhaata vaan sakastilaisten selitykset siitä on luterilaista huuhaata kaikessa perusopissa!


  • Hyvä ei tarvitse elää ikuisesti.
   Pasianssi alkaa kyllästyttää jo miljardin vuoden kuluttua.
   😄😄😄😄😄

  • Anonyymi

   Ajat muuttuu ja onneksi tämän luterilainen vauvakastehapatus alkaa viimeinkin tulla tiensä pähän.

   yhä useampi osaa lukea ja haluaa ottaa selvää niistä isien kinttupoluista joita kansa on pimeydessä vaeltanut satoja vuosia, uskaltamatta hetkeäkään arvioida asiasta yhtään mitään.

   kirkkooon kuulumattomat ovat olleet vapaata riistaa polkea alas ja katsoa pitkin nenänvartta koko sodanjälkeinen aika!

   lapsia kiusattiin ja huudeltiin eikä kukaan puuttunut mihinkään koskaan, kolujen opettajat pahimmasta päästä veivaaamassa kasteautuutta, vaikka todellisuudessa kukaan ei tiennyt höykäsen pöläystä koko asiasta, ei mitään hajuakaan, mutta se ei estänyt kiivailemasta isien harhoijen puolesta täysin rinnoin.

   kirkko tyhjenee vauhdilla ihmiset ei hakua enää maksaa tyhjästä hautapaikan saa peltilaatikolle ilman kokoelämän osamaksuakin

   • Anonyymi

    Lasten kaste ei todellakan ole tulut tienbsä päähän vaikka vaari niin toivoo

    Uudestikastajat ovat todella tottuneet kiusaamaan, se on täälläkin nähty.

    Helluntaikuirkko tyhjenee vauhdilla, ja uusia kasteita ei tarvita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lasten kaste ei todellakan ole tulut tienbsä päähän vaikka vaari niin toivoo

    Uudestikastajat ovat todella tottuneet kiusaamaan, se on täälläkin nähty.

    Helluntaikuirkko tyhjenee vauhdilla, ja uusia kasteita ei tarvita.

    Tuntuu että jokainen kirkkoon kuuluva ja sen sanomaan Jeesuksesta uskova on nykyään pilkan kohde.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuntuu että jokainen kirkkoon kuuluva ja sen sanomaan Jeesuksesta uskova on nykyään pilkan kohde.

    Kirkolla ei ole mitään raamatullista sanomaa kansalle, ja siksi kansa on kuin lammaslauma vailla mitään hengellistä ulottuvuutta.

    satoja vuosia on kastettu vauvoja muka kristukseen, j a kuinka se näkyy kansan elintavoissa !
    niin kuinka, kertokaa se ihan ite.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuntuu että jokainen kirkkoon kuuluva ja sen sanomaan Jeesuksesta uskova on nykyään pilkan kohde.

    Näin on ja valtaosa näistä uskoontulleista jättää lut kirkon ja hakee hengellisen kotinsa muualta kuin nykyisestä homoaatteen kyllästämästä kirkosta.Uskovat joutuvat siellä vainottaviksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja valtaosa näistä uskoontulleista jättää lut kirkon ja hakee hengellisen kotinsa muualta kuin nykyisestä homoaatteen kyllästämästä kirkosta.Uskovat joutuvat siellä vainottaviksi.

    Ei ketäämn ole mukakastettu vaan kastettu. Jos opetus jää puuttumaan niin ei kastekaan silloin kanna.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näin on ja valtaosa näistä uskoontulleista jättää lut kirkon ja hakee hengellisen kotinsa muualta kuin nykyisestä homoaatteen kyllästämästä kirkosta.Uskovat joutuvat siellä vainottaviksi.

    Moni uskova on eronnut kansankirkosta ja liittynyt vapaisiin luterilaisiin seurakuntiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Moni uskova on eronnut kansankirkosta ja liittynyt vapaisiin luterilaisiin seurakuntiin.

    mutta ei ol ejättänyt lutterin harhaoppeja vaan entistä kiivaammin on niiden puolesta !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ketäämn ole mukakastettu vaan kastettu. Jos opetus jää puuttumaan niin ei kastekaan silloin kanna.

    Uudestisyntyminen Jumalan Hengestä on ainut joka kantaa,

    kaikki muu on tyhjää teatteria ja mustaa kirkkohartautta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    mutta ei ol ejättänyt lutterin harhaoppeja vaan entistä kiivaammin on niiden puolesta !

    Ei ole mennyt parhamin harhaoppeihin vaan pysynyt Raamatussa

    Sinä kiivaliet oppiesi puolesta enemämn kuin mukaan muu


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uudestisyntyminen Jumalan Hengestä on ainut joka kantaa,

    kaikki muu on tyhjää teatteria ja mustaa kirkkohartautta.

    Niinpä ja uudestisyntymisen tarvitsee jokainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä ja uudestisyntymisen tarvitsee jokainen

    eikä uudestisyntyminen ole ihmisen teko !!

    sitä vaan helluntailaiset ei usko, koska helluntailaisuus on IHMISOPPI, -
    > ihmismielen mukainen oppi.

    "Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
    sanoo Herra" Jes: 55: 8


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    eikä uudestisyntyminen ole ihmisen teko !!

    sitä vaan helluntailaiset ei usko, koska helluntailaisuus on IHMISOPPI, -
    > ihmismielen mukainen oppi.

    "Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
    sanoo Herra" Jes: 55: 8

    Kyllä uudestisyntyminen on lut kirkossa ihmistekoa alusta loppuun.
    Siinä tarvitaan pappia, kummia ja vanhempia ja tietysti kahvinkeittäjää.
    Jumalalta tai vauvalta itseltään ei kysytä mitään, vaan vanhemmat ja pappi yrittävät komentaa Jumalaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä uudestisyntyminen on lut kirkossa ihmistekoa alusta loppuun.
    Siinä tarvitaan pappia, kummia ja vanhempia ja tietysti kahvinkeittäjää.
    Jumalalta tai vauvalta itseltään ei kysytä mitään, vaan vanhemmat ja pappi yrittävät komentaa Jumalaa.

    Uudestikastajilla uudestisyntyminen on ihmisen teko alusta loppuun. Uudestikastajilla on tuo Jumalan komentaminen suosittua.

    Luterilaisilla uudestisyntyminen on Jumalan teko.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä uudestisyntyminen on lut kirkossa ihmistekoa alusta loppuun.
    Siinä tarvitaan pappia, kummia ja vanhempia ja tietysti kahvinkeittäjää.
    Jumalalta tai vauvalta itseltään ei kysytä mitään, vaan vanhemmat ja pappi yrittävät komentaa Jumalaa.

    helluntailaisuudessa kasteelle, tarvitaa , vahtimestari, joka laskee veden alataaseen, tarvitaan myös pyykinpesijät, että saavat kaste-kaavut uusille kastettaville, ja tarvitaan helluntaipastori joka kuulustelee "uskotko, uskotko, ja siihen lisäksi kokonainen
    seurakunta-tilaisuus, vaikka Raamatun mukaan riittää 2-3 todistajaa.

    Kummit:
    "että JOKAINEN asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla"
    Matt: 18: 16

    helluntailaisuudessa tarvitsee kokonaisen seurakunnan, raamatun mukaan on:
    "kaksi tai kolme todistajan" Mt: 18:16


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    helluntailaisuudessa kasteelle, tarvitaa , vahtimestari, joka laskee veden alataaseen, tarvitaan myös pyykinpesijät, että saavat kaste-kaavut uusille kastettaville, ja tarvitaan helluntaipastori joka kuulustelee "uskotko, uskotko, ja siihen lisäksi kokonainen
    seurakunta-tilaisuus, vaikka Raamatun mukaan riittää 2-3 todistajaa.

    Kummit:
    "että JOKAINEN asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla"
    Matt: 18: 16

    helluntailaisuudessa tarvitsee kokonaisen seurakunnan, raamatun mukaan on:
    "kaksi tai kolme todistajan" Mt: 18:16

    haaahhaa ei tarvita mitään kun kastetaan järvessä tai joessa !

    kesällä se käy hyvin talvella hankalampaa.

    ennen kaikki halulliset voivat saada kasteen kesäkonferenssin aikana lähijärvessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uudestikastajilla uudestisyntyminen on ihmisen teko alusta loppuun. Uudestikastajilla on tuo Jumalan komentaminen suosittua.

    Luterilaisilla uudestisyntyminen on Jumalan teko.

    JOS se olisi Jumalan tekoa, se näkyisi kansan elintavoissa.

    uskoontulleet ei rällästä ei huoraa ei juopottele ei varasta ei riko avioita ei makaile joka suuntaan aina kun sattuu tarvettamaan ei tee abortteja ei kuskauta itseään virkavallalla jne....lista on pitempi kuin tiitisellä !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole mennyt parhamin harhaoppeihin vaan pysynyt Raamatussa

    Sinä kiivaliet oppiesi puolesta enemämn kuin mukaan muu

    aivan menee Raamatun mukaan !;

    17. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    JOS se olisi Jumalan tekoa, se näkyisi kansan elintavoissa.

    uskoontulleet ei rällästä ei huoraa ei juopottele ei varasta ei riko avioita ei makaile joka suuntaan aina kun sattuu tarvettamaan ei tee abortteja ei kuskauta itseään virkavallalla jne....lista on pitempi kuin tiitisellä !

    Se ON Jumalan tekoa Raamatun mukaan.

    Suurin osa rällästävistä ei ole uskovia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    JOS se olisi Jumalan tekoa, se näkyisi kansan elintavoissa.

    uskoontulleet ei rällästä ei huoraa ei juopottele ei varasta ei riko avioita ei makaile joka suuntaan aina kun sattuu tarvettamaan ei tee abortteja ei kuskauta itseään virkavallalla jne....lista on pitempi kuin tiitisellä !

    "helluntailaiset katsoo IHMISIIN"

    raamattu sanoo:
    "katse kiinnitettyinä uskon alkajaan , Jeesukseen"
    Hebr: 12: 2

    "Sinä ET ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä mikä on ihmisten"
    Matt: 16: 23


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "helluntailaiset katsoo IHMISIIN"

    raamattu sanoo:
    "katse kiinnitettyinä uskon alkajaan , Jeesukseen"
    Hebr: 12: 2

    "Sinä ET ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä mikä on ihmisten"
    Matt: 16: 23

    "helluntailaiset katsoo IHMISIIN"

    Ilmankos käy usein niin, että se vesitippa ei osukkaan vauvan otsaan, kun pappi ei katso ihmiseen. Pappi seuraa, onko kahvi jo valmista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "helluntailaiset katsoo IHMISIIN"

    Ilmankos käy usein niin, että se vesitippa ei osukkaan vauvan otsaan, kun pappi ei katso ihmiseen. Pappi seuraa, onko kahvi jo valmista.

    Siinä taas hyvä esimerkki miten hellari katsoo auvan otsa ja vettä ja pappia mutta ei Kristusta


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "helluntailaiset katsoo IHMISIIN"

    Ilmankos käy usein niin, että se vesitippa ei osukkaan vauvan otsaan, kun pappi ei katso ihmiseen. Pappi seuraa, onko kahvi jo valmista.

    >"ilmankos käy usein niin"

    oletpa lapsellinen ja TYHMÄ !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se ON Jumalan tekoa Raamatun mukaan.

    Suurin osa rällästävistä ei ole uskovia

    Apostolien aikana ei seurakuntalaiset rällästäneet, oletko huomannut asiaa häh !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Apostolien aikana ei seurakuntalaiset rällästäneet, oletko huomannut asiaa häh !

    Älä sinäkään siis rällästä !


  • Anonyymi

   Raamatun ilmoitus väärennetään, jättämällä puolet lausessta pois-

   Mark. 16:
   16. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta MUTTA joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

   Joh. 3:
   36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään."

   Room. 1:
   16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
   17. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta."
   18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.

   • Anonyymi

    "joka uskoo"

    "yhden näistä pienistä, jotka uskovat" Mark: 9: 42

    "Katsokaa, ettette halveksu, yhtäkään näistä PIENISTÄ; sillä minä sanon teille, että heidän
    enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni ´kasvot, joka on taivaissa"
    Matt: 18: 10


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "joka uskoo"

    "yhden näistä pienistä, jotka uskovat" Mark: 9: 42

    "Katsokaa, ettette halveksu, yhtäkään näistä PIENISTÄ; sillä minä sanon teille, että heidän
    enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni ´kasvot, joka on taivaissa"
    Matt: 18: 10

    Totta, ja usko tulee näihin pieniin samalla tavalla kuin isoihin:
    "Usko tulee kuulemisesta", eikä Raamattu tunne mitään syntymäuskoa.

    Nuo "pienet" olivat kuuntelemassa Jeesuksen opetusta ja uskoivat siihen. Uskon syntymiseen ei tarvita vettä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta, ja usko tulee näihin pieniin samalla tavalla kuin isoihin:
    "Usko tulee kuulemisesta", eikä Raamattu tunne mitään syntymäuskoa.

    Nuo "pienet" olivat kuuntelemassa Jeesuksen opetusta ja uskoivat siihen. Uskon syntymiseen ei tarvita vettä.

    ". Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta."

    Luterilaiset luulevat olevansa vanhurskautettuja kasteessa!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta, ja usko tulee näihin pieniin samalla tavalla kuin isoihin:
    "Usko tulee kuulemisesta", eikä Raamattu tunne mitään syntymäuskoa.

    Nuo "pienet" olivat kuuntelemassa Jeesuksen opetusta ja uskoivat siihen. Uskon syntymiseen ei tarvita vettä.

    "pienet"

    Jeesus sanoo "älkää halveksuko YHTÄKÄÄN, näistä PIENISTÄ" Mt: 18:10

    "yhtäkään" , ei ole alaikärajaa !!!

    ja äidit vei lapsia Jeesuksen luokse, että hän koskisi heihin, lapset siis oli niin pieniä, etteivät vielä itse kävelleet, ja Jeesus otti lapsia syliinsä, - olivat siis pieniä sylilapsia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ". Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta."

    Luterilaiset luulevat olevansa vanhurskautettuja kasteessa!

    Uskon kautta ollaan vanhurskautettuja, ja kaste kuuluu siihen myös Ei ole vanhurskautusta ilman Kristusta ja Hänen kuolemaansa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "pienet"

    Jeesus sanoo "älkää halveksuko YHTÄKÄÄN, näistä PIENISTÄ" Mt: 18:10

    "yhtäkään" , ei ole alaikärajaa !!!

    ja äidit vei lapsia Jeesuksen luokse, että hän koskisi heihin, lapset siis oli niin pieniä, etteivät vielä itse kävelleet, ja Jeesus otti lapsia syliinsä, - olivat siis pieniä sylilapsia.

    jatkoa edelliseen:

    "Ja he toivat hänen tykönsä MYÖS pieniä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset
    nuhtelivat tuojia" Luuk: 18: 15

    (helluntailaisetkin "nuhtelee" > estää pienten llasten kastamista, Jeesus Kristus on Ylösnoussut, ja Jeesuksen "kosketus" on KASTEESSA.

    "kosketus"
    Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä vielä mennyt YLÖS Isäni tykö"
    Joh: 20: 17

    Jeesus ilmestyy uudelleen KIRKASTETTUNA ja näyttäytyy sen jälkeen
    opetuslapsille, ja myös kastekäskyn Jeesus antaa, kun HÄNET on KIRKASTETTU.
    kristillisessä kasteessa on Jeesuksen "kosketus

    "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, ja tehkää kaikki
    minun opetuslapsikseni, KASTAMALLA heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen"
    Mt: 28: 18- 19


  • Anonyymi

   Mutta sentään vauva vaunuistaan katsoo aina Kristukseen...vai oliko se kummiaan vai tuttiko se oli höh.

   pappia kuitenkin pelkää ja lirauttaa vaippaansa mikä ei ole syntiä kuitenkaan !

   ai niin mistäs se jUmala taas vauvaa syyttikään... en muista, kertokaa!

   • Anonyymi

    uuuu kääkällä taas vauuvat mielessä.. vauva, vaipat, tutit, vaunnut

    kovan luokan pedo tuntuu olevan


   • Anonyymi

    et ymmärrä koko evankeliumista YHTÄÄN mitään.
    ei kukaan vähänkin ajattelava, puhu vaunuista , silloin kun aiheena on,

    Kaste Jeesukseen Kristukseen. Mieti vähä !!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    et ymmärrä koko evankeliumista YHTÄÄN mitään.
    ei kukaan vähänkin ajattelava, puhu vaunuista , silloin kun aiheena on,

    Kaste Jeesukseen Kristukseen. Mieti vähä !!

    Ei vaari tajua


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei vaari tajua

    Eikä kukaan järkevä ihminen ala puhumaan vauvojen kastamisesta silloin, kun kyse on uskovien kasteesta. "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikä kukaan järkevä ihminen ala puhumaan vauvojen kastamisesta silloin, kun kyse on uskovien kasteesta. "Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu."

    Niin, sinä puhut koko ajan vauvoista.

    Et ole järkevä ihminen, se on huomattu


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin, sinä puhut koko ajan vauvoista.

    Et ole järkevä ihminen, se on huomattu

    "joka uskoo ja kastetaan"

    "yhden näistä pienistä, jotka uskovat" Mark: 9: 42


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "joka uskoo ja kastetaan"

    "yhden näistä pienistä, jotka uskovat" Mark: 9: 42

    Ajatella, että tuossa ei ole kirjoitettu:Mark 9

    "yhden näistä pienistä, joka on kastettu"!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ajatella, että tuossa ei ole kirjoitettu:Mark 9

    "yhden näistä pienistä, joka on kastettu"!!!

    Olipa typerä kommentti! Ei uuden liiton kasteta ollut vielä tuolloin


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ajatella, että tuossa ei ole kirjoitettu:Mark 9

    "yhden näistä pienistä, joka on kastettu"!!!

    Ajatella, että tuossa ei ole kirjoitettu:Mark 9

    "yhden näistä pienistä, joka ei kykene uskomaan minuun"!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olipa typerä kommentti! Ei uuden liiton kasteta ollut vielä tuolloin

    ei ne lahkolaiset ymmärrä edes sitä , mitä merkitsee, että Jeesus antoi kastekäskyn VASTA Ylösnousemuksensa jälkeen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei ne lahkolaiset ymmärrä edes sitä , mitä merkitsee, että Jeesus antoi kastekäskyn VASTA Ylösnousemuksensa jälkeen.

    Jota käskyä lutterin kirkon tapaan ei yksikään apostoli tee!

    ketään EI kasteta ilman oman uskon syntymistä evankeliumin sanan kuulemisen kautta.

    tätä yksinkertaista faktaa ei luterilaisuus ole vielä hoksannut vaikka on viissataa vuotta tuijotettu vettä ja henkeä !!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jota käskyä lutterin kirkon tapaan ei yksikään apostoli tee!

    ketään EI kasteta ilman oman uskon syntymistä evankeliumin sanan kuulemisen kautta.

    tätä yksinkertaista faktaa ei luterilaisuus ole vielä hoksannut vaikka on viissataa vuotta tuijotettu vettä ja henkeä !!

    typerä vaari!!.. Ei apostolit käskyä tehneet vaan Jeesus sen antoi...

    Raamatusa ei lole ohujetta "ketään ei kasteta ilma nsitä ja tätä"... vaari keksii omiaan.

    Hyvä että luterilaisuduessa tuijotetaan vettä ja Henkeä, uudestikastajat eivät tuijota mitään muuta kuin omaa ratkaisua


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei ne lahkolaiset ymmärrä edes sitä , mitä merkitsee, että Jeesus antoi kastekäskyn VASTA Ylösnousemuksensa jälkeen.

    Eivät näköjään ymmärrä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    typerä vaari!!.. Ei apostolit käskyä tehneet vaan Jeesus sen antoi...

    Raamatusa ei lole ohujetta "ketään ei kasteta ilma nsitä ja tätä"... vaari keksii omiaan.

    Hyvä että luterilaisuduessa tuijotetaan vettä ja Henkeä, uudestikastajat eivät tuijota mitään muuta kuin omaa ratkaisua

    se on totta, ne laittaa itsensäkin Jeesuksen sanan edelle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    typerä vaari!!.. Ei apostolit käskyä tehneet vaan Jeesus sen antoi...

    Raamatusa ei lole ohujetta "ketään ei kasteta ilma nsitä ja tätä"... vaari keksii omiaan.

    Hyvä että luterilaisuduessa tuijotetaan vettä ja Henkeä, uudestikastajat eivät tuijota mitään muuta kuin omaa ratkaisua

    "omaa ratkaisua", - helluntailaisuus on ihmistekoinen oppi, ja siellä tuijjotetaan ihmiseen, ei Jeesukseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "omaa ratkaisua", - helluntailaisuus on ihmistekoinen oppi, ja siellä tuijjotetaan ihmiseen, ei Jeesukseen.

    Ja luterilaiset tuijottavat veteen eivätkä näe Jeesusta.

    Vanhempien kummien ratkaisu riittää heille.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja luterilaiset tuijottavat veteen eivätkä näe Jeesusta.

    Vanhempien kummien ratkaisu riittää heille.

    Sinähän se koko ajan tuijotat veteen. Sinä olet ainoa joka puhuu vanhempien ja kummien ratkaisusta

    Sinä et turvaa Jeesukseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän se koko ajan tuijotat veteen. Sinä olet ainoa joka puhuu vanhempien ja kummien ratkaisusta

    Sinä et turvaa Jeesukseen.

    Etkä sinä, vaan luotat veden pelastavaan voimaan. Sinä et tarvitse Jeesusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    typerä vaari!!.. Ei apostolit käskyä tehneet vaan Jeesus sen antoi...

    Raamatusa ei lole ohujetta "ketään ei kasteta ilma nsitä ja tätä"... vaari keksii omiaan.

    Hyvä että luterilaisuduessa tuijotetaan vettä ja Henkeä, uudestikastajat eivät tuijota mitään muuta kuin omaa ratkaisua

    Niinhän luterilaiset tekevät, tuijottavat vain vettä, koska henkeä heissä ei ole.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Etkä sinä, vaan luotat veden pelastavaan voimaan. Sinä et tarvitse Jeesusta.

    Niin, sinä et tarvitse Jeesusta vaan sinulle riitää pelkkä vesi, jota kaste sinulle on.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinhän luterilaiset tekevät, tuijottavat vain vettä, koska henkeä heissä ei ole.

    Niin uudestikastat tekevät, kadste on heille vain vettä. He eivät tuijota Jeesusta vaan itseään. Sellaisissa ei ole Pyhää Henkeä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Etkä sinä, vaan luotat veden pelastavaan voimaan. Sinä et tarvitse Jeesusta.

    Tuossakin nähdän miten uudestikastajat erottavat kasteesta Kristuksen pois ja puhuvat jostakin veden pelastavasta voimasta! He eivät siis usko Jumalan Sanan voimaan eli Kristukseen.

    Raamattu puhuu kateesta Kristukseen ja hänen kuolemaansa mihin uudestikastajat eivät usko.


  • Anonyymi

   Pikkulapsen kastamisella ei ole yhtään mitään merkitystä mikään ei muutu siellä kastetu sydämessä eikä mielessä.

   Kukaan kastettu ei tiedä mitään kasteestaan eikä mistään eli semmoinen jumalasuhde se on.

   • Anonyymi

    Sitten vaavi on mukamas liitetty kristukseen hah!

    Mikä kristus vaavi kysyisi jos osaisi sanankin puhua eli on sitä kaikenlaista opinkäsitystä ihisiin istutettu!!


   • Anonyymi

    Pikkulapset tuli taas kääkälle mileen, oi että!

    Raamttu taas ei sano ettei kasteella ole mitään mrekitystä vaan se sanoo ihan toista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sitten vaavi on mukamas liitetty kristukseen hah!

    Mikä kristus vaavi kysyisi jos osaisi sanankin puhua eli on sitä kaikenlaista opinkäsitystä ihisiin istutettu!!

    Niin ja vieäpä Raamattu itse sanoo että kastetut on Kristuksen ruumiiiseen ja hänen kuolemaansa liitetty

    mutta eihän tuo pedovaari Raamattua usko, ehei...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin ja vieäpä Raamattu itse sanoo että kastetut on Kristuksen ruumiiiseen ja hänen kuolemaansa liitetty

    mutta eihän tuo pedovaari Raamattua usko, ehei...

    helluntailaiset ei usko Raamatun sanaa, ja erityisesti , evankeliumi ja Jeesuksen sanat on ne, mitä helluntailaisuus väistää.
    Paavalin kirjeisiin ovat koko oppinsa rakentaneet"

    "Ja tämä valtakunnan EVANKELIUMI pitää saarnattaman kaikessa maailmassa.
    todistukseksi kaikille kansoille" Mt: 24: 14

    helluntailaisuuden "todistukset" on ihmisten elämänkerrat, vaikka Raamattu sanoo,
    "evankeliumi todistukseksi" Mt: 24:14


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    helluntailaiset ei usko Raamatun sanaa, ja erityisesti , evankeliumi ja Jeesuksen sanat on ne, mitä helluntailaisuus väistää.
    Paavalin kirjeisiin ovat koko oppinsa rakentaneet"

    "Ja tämä valtakunnan EVANKELIUMI pitää saarnattaman kaikessa maailmassa.
    todistukseksi kaikille kansoille" Mt: 24: 14

    helluntailaisuuden "todistukset" on ihmisten elämänkerrat, vaikka Raamattu sanoo,
    "evankeliumi todistukseksi" Mt: 24:14

    Nyt tuo vedenpalvoja paljasti sen, mistä hänen harhaoppinsa on peräisin:
    "Paavalin kirjeisiin ovat koko oppinsa rakentaneet"?????

    Paavalihan ilmoitti saaneensa oppinsa suoraan Jeesukselta, joten eivät edes Jeesukset opetukset merkitse mitään Lutherin teesien rinnalla:
    Gal 1
    "Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen.
    Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nyt tuo vedenpalvoja paljasti sen, mistä hänen harhaoppinsa on peräisin:
    "Paavalin kirjeisiin ovat koko oppinsa rakentaneet"?????

    Paavalihan ilmoitti saaneensa oppinsa suoraan Jeesukselta, joten eivät edes Jeesukset opetukset merkitse mitään Lutherin teesien rinnalla:
    Gal 1
    "Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen.
    Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle."

    No nyt tuo saatananpalvoja pajlasti ettei usko Paavalin kirjeisiin eikä Jeesuksen oppiin. Hänähn kieltää lähes kaiken mitä Paavali opettaa kasteesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No nyt tuo saatananpalvoja pajlasti ettei usko Paavalin kirjeisiin eikä Jeesuksen oppiin. Hänähn kieltää lähes kaiken mitä Paavali opettaa kasteesta.

    Paavali kirjoittaa Jumaaln sanaa, vaan Paavali oli ihminen , ja vajavainen niinkuin kaikki ihmislapset.

    Jeesus sanoo:

    "Tämä valtakunnan EVANKELIUMI pitää saarnattaman kaikessa maailmassa,
    todistukseksi
    kaikille kansoille" Matt: 24:14


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paavali kirjoittaa Jumaaln sanaa, vaan Paavali oli ihminen , ja vajavainen niinkuin kaikki ihmislapset.

    Jeesus sanoo:

    "Tämä valtakunnan EVANKELIUMI pitää saarnattaman kaikessa maailmassa,
    todistukseksi
    kaikille kansoille" Matt: 24:14

    >"Paavalin kirjeisiin"<

    Jumala heitti Paavalin Saatanalle Korintossa lähettämällä mieheen Saatanan enkelin ohjauksiin eli demonin, josta James King käyttää nimeä "The Messenger of Sathani".

    Jumala ei poistanut demonia, vaikka Paavali sitä rukoili ja maanitteli.
    Tuon jälkeen Paavali ajatti Korintossa hiuksensa ja meni Jerusalemiin tekemään
    nasiirilupausta, vaikka siellä ei enää ollut Jumalan Henkeä Temppelissä.

    Jumalan Henki poistui heti Jeesuksen Kuoleman jälkeen Temppelin kaikkein Pyhimmästä osasta, ja heti sinne meni tilalle uusi temppeliherra Saatana, joka repäisi esiripun pois edestään, että kaikki voisivat ihailla hänen kauneuttaan ja loistoaan.

    Kuningan Saulin ja murhamies Sauluksen kohtalo oli samanlainen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No nyt tuo saatananpalvoja pajlasti ettei usko Paavalin kirjeisiin eikä Jeesuksen oppiin. Hänähn kieltää lähes kaiken mitä Paavali opettaa kasteesta.

    "No nyt tuo saatananpalvoja pajlasti ettei usko Paavalin kirjeisiin eikä Jeesuksen oppiin. Hänhn kieltää lähes kaiken mitä Paavali opettaa kasteesta."

    Siinä taas hyvä esimerkki siitä, miten saatana panee uskollisen palvelijansa valehtelemaan ja vääristelemään toisen kirjoituksia. Vai olisiko vika järjen puutteessa?
    Tuossahan todettiin, että Paavali oli saaanut oppinsa suoraan Jeesukselta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "No nyt tuo saatananpalvoja pajlasti ettei usko Paavalin kirjeisiin eikä Jeesuksen oppiin. Hänhn kieltää lähes kaiken mitä Paavali opettaa kasteesta."

    Siinä taas hyvä esimerkki siitä, miten saatana panee uskollisen palvelijansa valehtelemaan ja vääristelemään toisen kirjoituksia. Vai olisiko vika järjen puutteessa?
    Tuossahan todettiin, että Paavali oli saaanut oppinsa suoraan Jeesukselta.

    Siinä tas hyvä esimerkki siitä miten saatala naittaa tuon palvelijansa hylkäämään Paavalin opetukset ja sitä kautta Raamatun Sanan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siinä tas hyvä esimerkki siitä miten saatala naittaa tuon palvelijansa hylkäämään Paavalin opetukset ja sitä kautta Raamatun Sanan.

    Oh hoh??
    Vai että saatana jo naittaa teitä. Tuo on uusi oppi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oh hoh??
    Vai että saatana jo naittaa teitä. Tuo on uusi oppi.

    Mitä, oletko nainut satanan? En ihmettele!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitä, oletko nainut satanan? En ihmettele!

    Niinkö ikävästi sinulle on käynyt? Siksikö raivoat täällä raamatullista uskovien kastetta vastaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinkö ikävästi sinulle on käynyt? Siksikö raivoat täällä raamatullista uskovien kastetta vastaan?

    Ninkö olet mennyt tekemään? Olet nainut saatanan ja sitten herjaat ja vastustat nitä jotka pitäytyvät Raamatussa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Niinkö sinä teit?


  • Anonyymi

   Ei Jeesus koskaan käskenyt mennä kastamaan väkipakolla ketään.

   • Anonyymi

    käsky on käsky,
    ja Jeesus sanoo "pitämällä kaikki mitä MINÄ olen käskenyt teidän pitää" Mt: 28: 20

    "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, KASTAMALLA heitä
    Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" Mt: 28:19

    sana, > menkää ja tehkää = käsky.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    käsky on käsky,
    ja Jeesus sanoo "pitämällä kaikki mitä MINÄ olen käskenyt teidän pitää" Mt: 28: 20

    "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, KASTAMALLA heitä
    Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" Mt: 28:19

    sana, > menkää ja tehkää = käsky.

    JA OPETTAMALLA HEITÄ....

    Miksihän lut kirkko ei noudata lähetyskäskyä ja opeta noita kastamiaan vauvoja?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    JA OPETTAMALLA HEITÄ....

    Miksihän lut kirkko ei noudata lähetyskäskyä ja opeta noita kastamiaan vauvoja?

    Uudstikastaja-inttäjä-eksyttäjä näin raamatussa laittoi taas tutun kopiokoneensa päälle


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uudstikastaja-inttäjä-eksyttäjä näin raamatussa laittoi taas tutun kopiokoneensa päälle

    Tuo kopiokone tuntuu olevan tuttu sinulle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo kopiokone tuntuu olevan tuttu sinulle.

    Etkö parempaan pysty?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    JA OPETTAMALLA HEITÄ....

    Miksihän lut kirkko ei noudata lähetyskäskyä ja opeta noita kastamiaan vauvoja?

    Jeesuksen käskyt opetetaan tietenkin.

    helluntailaisuudessa on kaikki ihmiskäskyt tärkeämpiä, kuin Jeesuksen käskyt.


  • Anonyymi

   lutterin hupilaitos ei ole pitäny tyhtään mitään Jeesuksen opista !

   verotus on heille ulosottokelpoista niin he kohtelevat lampaitaan.

   • Anonyymi

    parhamin hupilaitos ai välitä pätkääkään Jeesuksesta

    mutta saavat helua jos haluavat


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    parhamin hupilaitos ai välitä pätkääkään Jeesuksesta

    mutta saavat helua jos haluavat

    Niinkö Lutherin laitosta nykyisin kutsutaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinkö Lutherin laitosta nykyisin kutsutaan?

    Niin sitä helluntaikirkkoa nykyään kutsutaan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin sitä helluntaikirkkoa nykyään kutsutaan

    Eli Lutherin laitos on nykyisin parhamin hupilaitos. Ilmankos siellä viihtyvät kaikki homot ja muut synnintekijät.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli Lutherin laitos on nykyisin parhamin hupilaitos. Ilmankos siellä viihtyvät kaikki homot ja muut synnintekijät.

    Eli helluntaikirkko on siis parhamin hupilaitos ja siksi siellä koko ajan puhutaan homoista


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli helluntaikirkko on siis parhamin hupilaitos ja siksi siellä koko ajan puhutaan homoista

    Parhami oli vielä enemmän kuin pelkkä homo, "otti kaikki", elikkä sodomiaa harjoittava.


  • Anonyymi

   Raamatussa ei ole mitään puhetta vauvakasteesta saatikka että siell' olisi perusteet vauvakasteelle. Apostolisena aikana kukaan ei edes kuvitellut, että joku olisi niin hullu, että alkaisi kastamaan vauvoja.

   • Anonyymi

    onko sana , "lapsillenne" jokin ala-ikäraja .

    Jeesuksen mielestä ei:

    "Katsokaa, ettette halveksu YHTÄKÄÄN näistä pienistä" Mt: 18:10

    ei siis , y h t ä k ä ä n, halveksua.


   • Anonyymi

    Ei vauvoille olekaan mitään omaa kastetta. Apostolisena aikana ei kukaan vastustanut lasten kastamista


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei vauvoille olekaan mitään omaa kastetta. Apostolisena aikana ei kukaan vastustanut lasten kastamista

    Eiväthän he voineet sitä vastustaa kun sellaista ei vielä tunnettu siihen aikaan. Katolinen kirkko keksi tuon automaatin, vauvakasteen vasta 200 jKr.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eiväthän he voineet sitä vastustaa kun sellaista ei vielä tunnettu siihen aikaan. Katolinen kirkko keksi tuon automaatin, vauvakasteen vasta 200 jKr.

    KYllä tunnettiin lasten kastaminen, ei lapsia alettu kastaa myöhemmin.

    Jeesus keksi kasteen, ei kukaan muu


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    KYllä tunnettiin lasten kastaminen, ei lapsia alettu kastaa myöhemmin.

    Jeesus keksi kasteen, ei kukaan muu

    Miksihän Raamatussa ei ole ainuttakaan mainintaa lasten kastamisesta.
    Lasten siunaamisesta sen sijaan on muutama kohta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksihän Raamatussa ei ole ainuttakaan mainintaa lasten kastamisesta.
    Lasten siunaamisesta sen sijaan on muutama kohta.

    Koska yleinen käsky onnettu niin esimerkkej joka tilanteesta ei tarvita.

    Miksihän Raamatussa ei ole ainuttakaan mainintaa uuden liiton seurakunnan harjoittamasta vauvojen siunaamisesta?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koska yleinen käsky onnettu niin esimerkkej joka tilanteesta ei tarvita.

    Miksihän Raamatussa ei ole ainuttakaan mainintaa uuden liiton seurakunnan harjoittamasta vauvojen siunaamisesta?

    Niin, ei Raamatussa ole esimerkkejä uskovien lasten kastamisestakaan, se ei tunnu haittaavan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koska yleinen käsky onnettu niin esimerkkej joka tilanteesta ei tarvita.

    Miksihän Raamatussa ei ole ainuttakaan mainintaa uuden liiton seurakunnan harjoittamasta vauvojen siunaamisesta?

    aivan.
    Jeesuksen Ylösnousemuksen jälkeen, ei missään opetuksessa sanota,
    "siunatkaa lapsillenne´"
    vaan:
    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, sillä teille ja teidän lapsillenne
    tämä lupaus on annettu" Apt: 2: 39


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    aivan.
    Jeesuksen Ylösnousemuksen jälkeen, ei missään opetuksessa sanota,
    "siunatkaa lapsillenne´"
    vaan:
    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, sillä teille ja teidän lapsillenne
    tämä lupaus on annettu" Apt: 2: 39

    Siinä taas hyvä esimerkki siitä, miten harhaoppi syntyy.
    Kun jättää sopivasti yhden jakeen väliin niin saa asian näyttämään aivan toisenlaiselta.

    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, (tästä osa jätetty pois)! sillä teille ja teidän lapsillenne
    tämä lupaus on annettu" Apt: 2: 39

    Koko jae kuuluu:
    Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
    Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu"

    Eli tuo Pyhän hengen lahja on niille, jotka tekevät parannuksen, ottavat kasteen ja joita Jumala kutsuu!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siinä taas hyvä esimerkki siitä, miten harhaoppi syntyy.
    Kun jättää sopivasti yhden jakeen väliin niin saa asian näyttämään aivan toisenlaiselta.

    "ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne
    anteeksisaamiseksi, (tästä osa jätetty pois)! sillä teille ja teidän lapsillenne
    tämä lupaus on annettu" Apt: 2: 39

    Koko jae kuuluu:
    Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
    Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu"

    Eli tuo Pyhän hengen lahja on niille, jotka tekevät parannuksen, ottavat kasteen ja joita Jumala kutsuu!!!

    Hyvä että sitaarasit koko jakeen! Parannus ja kaste syntien anteeksi saamiseksi ja Pyhän Hengen saamiseksi, se oli Pietarin ohje!


  • Anonyymi

   voiko enää lapsellisempaa kommenttia saada aikaan ilman jotain diaknoosia !

   ... siunaamisesta aivankuin s e olisi synti, ettekö te tajua ettei siunaaminen ole mikään muu kuin Jumalan hyvyyden toivottamista toiselle ihmiselle sitä samaa josta sanotaan m,m, " Siunatkaa älkää kirotko "!

   • Anonyymi

    tietenkin voi siunata, vaan se ei korvaa KASTETTA Kristukseen.

    (kasteen jälkeenkin saa siunata ja siunata saa / voi , "mennesssä , tullessa .


  • Anonyymi

   voiko sleyläiset ajaa pyörällä vaikka ei ole siitäkäskyä raamatussa!?

   toki voi jos on pyörällä päästään riittävästi !!

   • Anonyymi

    voiko kääkkä ajaa pöyrällä vaikkei apostolit ajanut?

    eihan siitä ole esimerkkiä !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    voiko kääkkä ajaa pöyrällä vaikkei apostolit ajanut?

    eihan siitä ole esimerkkiä !

    Eihän Raamatussa sitä ole kiellettykään!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eihän Raamatussa sitä ole kiellettykään!

    Eikä ole esimerkkiäkään !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikä ole esimerkkiäkään !

    Kuten ei vauvakasteestakaan ole yhtään esimerkkiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuten ei vauvakasteestakaan ole yhtään esimerkkiä.

    Eikä uskovien lasten kasteesta


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuten ei vauvakasteestakaan ole yhtään esimerkkiä.

    ei ole "esimerkkiä", JOS vauvat ei kuulu,

    perhekuntaan,
    omasiin,
    kansaan

    Jeeesus sanoo : "kaikki kansat Mt: 28: 19
    Apostolien aikana "hänen perhekuntansa" Apt: 16:15
    " "kaikki hänen omaisensa" Apt: 16: 33


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikä uskovien lasten kasteesta

    Uskovien lasten kasteestakin on esimerkkejä.
    Ap 18
    "Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. "

    Harmittaako?
    Mutta tuossakaan ei kastettu kaikkea kansaa, vaan ainoastaan niitä, jotka tulivat uskoon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskovien lasten kasteestakin on esimerkkejä.
    Ap 18
    "Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. "

    Harmittaako?
    Mutta tuossakaan ei kastettu kaikkea kansaa, vaan ainoastaan niitä, jotka tulivat uskoon.

    Ei tuosa ole mitään mainintaa lapsista. Ei edes siunaamisesta

    Harmittaako?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskovien lasten kasteestakin on esimerkkejä.
    Ap 18
    "Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin. "

    Harmittaako?
    Mutta tuossakaan ei kastettu kaikkea kansaa, vaan ainoastaan niitä, jotka tulivat uskoon.

    Tuossa kastettin koko perhe.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuossa kastettin koko perhe.

    Totta mutta vain siksi, koska koko perhe oli uskossa. Korinttolaisistakin kastettiin vain ne, jotka uskoivat!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei tuosa ole mitään mainintaa lapsista. Ei edes siunaamisesta

    Harmittaako?

    "Ei tuosa ole mitään mainintaa lapsista. Ei edes siunaamisesta"

    Harmittaako sinua, kun Jeesus siunasi pieniä lapsia?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta mutta vain siksi, koska koko perhe oli uskossa. Korinttolaisistakin kastettiin vain ne, jotka uskoivat!

    Ja koko perhe kastetiin. Siunaamisesta ei ole mainintoja


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ei tuosa ole mitään mainintaa lapsista. Ei edes siunaamisesta"

    Harmittaako sinua, kun Jeesus siunasi pieniä lapsia?

    Ei mutta sinua harmittaa kun tuosta ei ole mainitoja siunaamisesta

    Harmittaako sinua kun Jeesus ei siunanut vauvoja?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei mutta sinua harmittaa kun tuosta ei ole mainitoja siunaamisesta

    Harmittaako sinua kun Jeesus ei siunanut vauvoja?

    Ei vauvoja mutta pieniä lapsia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei mutta sinua harmittaa kun tuosta ei ole mainitoja siunaamisesta

    Harmittaako sinua kun Jeesus ei siunanut vauvoja?

    Oletkohan ihan sekaisin: "Harmittaako sinua kun Jeesus ei siunanut vauvoja?""""

    Sinulla on näköjään intoa mutta ei taitoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oletkohan ihan sekaisin: "Harmittaako sinua kun Jeesus ei siunanut vauvoja?""""

    Sinulla on näköjään intoa mutta ei taitoa.

    Ilmeisesti sinua harmittaa kun Jeesus ei siunanut vauvoja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ilmeisesti sinua harmittaa kun Jeesus ei siunanut vauvoja.

    Jeesus siunasi vauvoja!
    Koeta kestää!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus siunasi vauvoja!
    Koeta kestää!

    Jeesus siunasi MAAN PÄÄLLÄ ollessaan, ja Ylösnousemuksensa jälkeen antoi käskyn:

    "kastamalla kaikki kansat minun opetuslapsikseni"

    EI siis sanonut; "siunaamalla kaikki kansat minun opetuslapsikseni .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus siunasi MAAN PÄÄLLÄ ollessaan, ja Ylösnousemuksensa jälkeen antoi käskyn:

    "kastamalla kaikki kansat minun opetuslapsikseni"

    EI siis sanonut; "siunaamalla kaikki kansat minun opetuslapsikseni .

    Tuo on juuri se kasteenpalvojien harhaluulo. Jeesus ja opetuslapset eivät tehneet opetuslapsia kastamalla ihmisiä, eikä varsinkaan vauvoja, vaan he saarnasivat evankeliumia ja kastoivat vain ne, jotka ottivat sanan vastaan,
    Ap 2:41
    "Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin."

    Mutta nuo kasteenpalvojat inttävät ja inttävät, mutta eivät kuitenkaan saa tukea harhaopilleen Raamatusta.

    Tuo siunaaminen kuluu kaikille, myös vihamiehille, kuten Jeesus opettaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus siunasi vauvoja!
    Koeta kestää!

    Jeesus ei siunannut vauvoja


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on juuri se kasteenpalvojien harhaluulo. Jeesus ja opetuslapset eivät tehneet opetuslapsia kastamalla ihmisiä, eikä varsinkaan vauvoja, vaan he saarnasivat evankeliumia ja kastoivat vain ne, jotka ottivat sanan vastaan,
    Ap 2:41
    "Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin."

    Mutta nuo kasteenpalvojat inttävät ja inttävät, mutta eivät kuitenkaan saa tukea harhaopilleen Raamatusta.

    Tuo siunaaminen kuluu kaikille, myös vihamiehille, kuten Jeesus opettaa.

    Tuo on juuti tuon saatananpalvojan harhaluulo että Jeesus muka valehteli. Kasteessa tullaan opetuslapseksi ja Jumalan valtakunnan ja Kristukse ruumiin jäseneksi ja muyös laspet kastettiin.

    Tuo iljettävä lastenraiskaaja inttää ja inttää ja märisee mutta Jeesuksen käsky on häntä vastaan.

    Siunaaminen kyllä kuuluu kaikille mutta Jeesus ei siunannut vauvoja mikä tuo pellen mukaan tarkoittaa sitä ettei niin saa tehdä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on juuti tuon saatananpalvojan harhaluulo että Jeesus muka valehteli. Kasteessa tullaan opetuslapseksi ja Jumalan valtakunnan ja Kristukse ruumiin jäseneksi ja muyös laspet kastettiin.

    Tuo iljettävä lastenraiskaaja inttää ja inttää ja märisee mutta Jeesuksen käsky on häntä vastaan.

    Siunaaminen kyllä kuuluu kaikille mutta Jeesus ei siunannut vauvoja mikä tuo pellen mukaan tarkoittaa sitä ettei niin saa tehdä

    Mikähän ongelma tuolla kasteenpalvojalla on?
    Tuollainen kielenkäyttö kertoo vakavasta psyykkisestä ngelmasta.


  • Anonyymi

   Matt: 6:24 on ihan evankeliumia.
   Messias on tulossa

  • Anonyymi

   Lutterin kirkossa ei ole ainuttakaan Jeesuksen seuraajaa tullut kastamalla!

   yksikään pikkuihminen ei ala seurata Jeesusta jos sille sanoo toinen, no ala nyt seurata, sinut on kastettu , pakko sinun on nyt alettava seuraamaan, toimiiko ?!

   jokaisen yksilön on omakohtaisesti otettava vastaan evankelimin sanoma, huudettava avuksi Herran Nimeä ja sitten on kasteen vuoro jossa sitoudutaan Krsituksen kuolemaan j aelämään.

   kukaan uudestisyntymätön ei voi askeltakaan seurata Jeesusta, kirkollisia menoja j atoimituksia voi hyvinkin alkaa harrastaa varsinkin eläköityneet kun alkaa maalisuora tulla kovin lähelle !

   • Anonyymi

    Ja jos polvet kestää niin voi hiukan pomppiakkin kesäillan aaveusvan hämyssä !

    vaarinkin jotkut ovat ottaneet, Jeesusta ei monikaan.


   • Anonyymi

    Kastamalla ja opettamalla, sanoi Jeesus

    Mitän lutterin kirkkoa ei ole olemasaskaan. Tottakai jokaisen on otettava uskolla Jeesus vastaan, niin selvä asia etten ymmärä miksi tuo käkätys moisesta parkuu

    Ja tuo vanhus puhuu jostakin rituaaleista eikä pidä arvossa sitä mitä Jeesus opetti.

    Mutta uudestisyntymätön tekee juuri noiin


   • Anonyymi

    Raamatusa ei ole opeusta että kasteessa "sitoudutaan Kristuksen elämään"

    Vaari puhuu omiaan. Yrittää vietellä harhaoppeja tänne.

    Selvästi uudestisyntymätön fariseus.


  • Anonyymi

   Aloittajalle: luepa Risto Kauppisen kirja Kasteen tie.
   Hän käsittelee kaikki väitteesi (tai Lutherin väitteet) kirjassaan.

   Pääerhe sinulla on, ettet osaa tulkita Raamatun tekstejä UT:n ajan kontekstissa. Mitään kasteeseen liitettyjä lupauksia ei voi liittää vauvakasteeseen. Kasteen pelastusvaikutus UT:ssa liittyi siihen, että se oli ihmisen vastaus Jumalan kutsuun ja tunnustautuminen Jeesukseen hänen itsensä asettamalla tavalla.
   Monta sukupolvea myöhemmin ilmaantui vauvakaste joidenkin valheapostolien toimesta ja sitten keksittiin, että kun kirkko kerran kastaa vauvoja ja kaste on syntien anteeksisaamiseksi, niin totta kai vauvoilla pitää olla syntiä. Ja kun heillä ei ole tekosyntejä, niin heillä on pakko olla perittyä syntiä ja perittyä syyllisyyttä. Ja sitten jo vaadittiinkin, että kaikki vauvat pitää kastaa, että he pelastuisivat kadotuksesta. Ja sillä tiellä mennään luterilaisessa kirkossakin.

   • Anonyymi

    Ei pidä oikein mikään paikkansa tuossa. Kasteen lupaukset koskee kaikkia uskovia.


   • Anonyymi

    Alkuseurakunnan aikaan ; HEILLÄ oli jo Jumalan ympärileikkausken liitto, Mooseksen lain ja uhraamisen liitto, joka vaihtui kastekäskyyn.
    "HEIDÄN siis piti "unohtaa Vanha" > Vanhan Mooseksen lain liitto, ja uskoa ainoastaan Jeesukseen Kristukseen > lain täyttäjänä",

    "Uusi on sijaan tullut , - Uusi LIITTO alkoi Kristuksessa.

    "Kaikki te, jotka olette Kristukseen KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
    Gal: 3: 27

    ei Alkuseirakuntaa voi verrata sen jälkeisiin sukupolviin, eihän meillä enää "miessukupolviin" kukaan ole elänyt Vanhan liitona aikaa, niinkuin alkuseurakunnassa.

    "Tämän esikuvan mukaan, vesi, nyt TEIDÄTKIN pelastaa kasteena" 1 Piet: 3:21


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Alkuseurakunnan aikaan ; HEILLÄ oli jo Jumalan ympärileikkausken liitto, Mooseksen lain ja uhraamisen liitto, joka vaihtui kastekäskyyn.
    "HEIDÄN siis piti "unohtaa Vanha" > Vanhan Mooseksen lain liitto, ja uskoa ainoastaan Jeesukseen Kristukseen > lain täyttäjänä",

    "Uusi on sijaan tullut , - Uusi LIITTO alkoi Kristuksessa.

    "Kaikki te, jotka olette Kristukseen KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
    Gal: 3: 27

    ei Alkuseirakuntaa voi verrata sen jälkeisiin sukupolviin, eihän meillä enää "miessukupolviin" kukaan ole elänyt Vanhan liitona aikaa, niinkuin alkuseurakunnassa.

    "Tämän esikuvan mukaan, vesi, nyt TEIDÄTKIN pelastaa kasteena" 1 Piet: 3:21

    Oletkohan hiukan yksinkertainen: "Alkuseurakunnan aikaan ; HEILLÄ oli jo Jumalan ympärileikkausken liitto,"????

    Miksi heille saarnattiin evankeliumia, jos he olivat jo liitossa Jumalan kanssa? Mieti vähän.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oletkohan hiukan yksinkertainen: "Alkuseurakunnan aikaan ; HEILLÄ oli jo Jumalan ympärileikkausken liitto,"????

    Miksi heille saarnattiin evankeliumia, jos he olivat jo liitossa Jumalan kanssa? Mieti vähän.

    siksipä juuri,mAlkuseurakunnan aikaan Vanha liitto VAIHTUI Uuteen liittoon Kristuksessa.

    olihan alkuseurakunnan aikaan heillä toki mahdollisuus pitää edelleen ympärileikkauksen ja Mooseksen lain liitto,

    "joka ympärileikkauttaa itsensä, niin hän on velvollinen täyttään kaiken lain"
    Gal: 5: 3

    eihän kaikki heti uskoneetkaan , pelkästään usko Jeesukseen Krisutkseen voi pelastaa, olihan he tottuneet "sukupolvesta sukupolveen" , Mooseksen laki, käskyt, uhrit, ja nyt mukamas "kaste pelastaa", ja Paavali sitten ojenta / opettaa näitä jotka ei uskoneet yksin Kristukseen:

    "Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te , jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi;
    te olette LANGENNEET pois armosta" Gal: 5: 4

    ja onpa nykyäänkin näitä lakihenkisiä lahkoseurakuntia, jotka eivät erota
    lain ja armon liittoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Alkuseurakunnan aikaan ; HEILLÄ oli jo Jumalan ympärileikkausken liitto, Mooseksen lain ja uhraamisen liitto, joka vaihtui kastekäskyyn.
    "HEIDÄN siis piti "unohtaa Vanha" > Vanhan Mooseksen lain liitto, ja uskoa ainoastaan Jeesukseen Kristukseen > lain täyttäjänä",

    "Uusi on sijaan tullut , - Uusi LIITTO alkoi Kristuksessa.

    "Kaikki te, jotka olette Kristukseen KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
    Gal: 3: 27

    ei Alkuseirakuntaa voi verrata sen jälkeisiin sukupolviin, eihän meillä enää "miessukupolviin" kukaan ole elänyt Vanhan liitona aikaa, niinkuin alkuseurakunnassa.

    "Tämän esikuvan mukaan, vesi, nyt TEIDÄTKIN pelastaa kasteena" 1 Piet: 3:21

    Taas meni harakoille: "Mooseksen lain ja uhraamisen liitto, joka vaihtui kastekäskyyn."

    Raamatussa ei ole tuollaista oppia, vaan Vanha liitto lakkasi olemasta ja Uusi liitto alkoi Jeesuksen ristinkuolemassa: "Tämä on uusi liitto minun veressäni"!

    Uuteen liitto päästään uskon kautta, eikä kasteen kautta! "Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut, samoinkuin sinun perhekuntasi"!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas meni harakoille: "Mooseksen lain ja uhraamisen liitto, joka vaihtui kastekäskyyn."

    Raamatussa ei ole tuollaista oppia, vaan Vanha liitto lakkasi olemasta ja Uusi liitto alkoi Jeesuksen ristinkuolemassa: "Tämä on uusi liitto minun veressäni"!

    Uuteen liitto päästään uskon kautta, eikä kasteen kautta! "Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut, samoinkuin sinun perhekuntasi"!

    Uuteen liitoon eli Kristuksen yhteyteen päsätään uskon ja kasteen kautta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uuteen liitoon eli Kristuksen yhteyteen päsätään uskon ja kasteen kautta.

    juuri niin.
    "Kaikki te , jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
    Gal: 3: 27

    = liittyä Kristukseen.

    ei siis Kristusta mistään "ilmaan hosuen" ,

    "Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen" 1 Kor: 9: 26


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas meni harakoille: "Mooseksen lain ja uhraamisen liitto, joka vaihtui kastekäskyyn."

    Raamatussa ei ole tuollaista oppia, vaan Vanha liitto lakkasi olemasta ja Uusi liitto alkoi Jeesuksen ristinkuolemassa: "Tämä on uusi liitto minun veressäni"!

    Uuteen liitto päästään uskon kautta, eikä kasteen kautta! "Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut, samoinkuin sinun perhekuntasi"!

    no, tietenkin Vanha liitto päättyi ja UUsi liitto alkoi Kristuksessa.

    Uusi liitto alkoi siis samanaikaisesti, kun alkuseurakunnan aikaan oli vielä ympärileikkauksen liitto, ja kastekäskyä julistettu, "kun sanan kuulivat",

    "niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" Apt: 2: 41

    ympärileikkauksen liitto vaihtui Jeesukseen, alkoi jo silloin kun Jeesus maan päällä julisti Jumalan valtakuntaa , - alkoi siis Jeesuksessa,

    "ympärileikkauksen liitto vaihtui kastekäskyyn:
    "Tämän esikuvan mukaan, vesi nyt teidätkin pelastaa - kasteena" 1 Piet: 3: 21


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    no, tietenkin Vanha liitto päättyi ja UUsi liitto alkoi Kristuksessa.

    Uusi liitto alkoi siis samanaikaisesti, kun alkuseurakunnan aikaan oli vielä ympärileikkauksen liitto, ja kastekäskyä julistettu, "kun sanan kuulivat",

    "niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" Apt: 2: 41

    ympärileikkauksen liitto vaihtui Jeesukseen, alkoi jo silloin kun Jeesus maan päällä julisti Jumalan valtakuntaa , - alkoi siis Jeesuksessa,

    "ympärileikkauksen liitto vaihtui kastekäskyyn:
    "Tämän esikuvan mukaan, vesi nyt teidätkin pelastaa - kasteena" 1 Piet: 3: 21

    Kun noin tuimasti vedotaan tuohon kasteeseen, niin milloinka lutterin kirkko alkaa kiivailla myös siinä heti perään lueteltujen uskovien tuntomerkkien puolesta, olnko ajatusta aiheesta?
    40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."
    41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
    42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
    43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
    44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
    45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
    46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
    47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
    1. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.
    2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
    3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.
    4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin."
    5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.
    6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."
    7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,
    8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kun noin tuimasti vedotaan tuohon kasteeseen, niin milloinka lutterin kirkko alkaa kiivailla myös siinä heti perään lueteltujen uskovien tuntomerkkien puolesta, olnko ajatusta aiheesta?
    40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."
    41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
    42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
    43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
    44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
    45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
    46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
    47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
    1. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.
    2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
    3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.
    4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin."
    5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.
    6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."
    7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,
    8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.

    " Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. "!

    onkohan siinä kyseessä kirkkoherra vaiko ihan kummit ja mikä kummallista, kasteesta ei puhuta mitään.

    nyt on kova paikka kun ihan vaan kuiviltaan Herra lisää pelastuneitten määrää huh !!

    kuinkahan paljon nyt eroaa kirkosta kun tämän lukevat olisko ainakin kolmesataa maksajaa $


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    " Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. "!

    onkohan siinä kyseessä kirkkoherra vaiko ihan kummit ja mikä kummallista, kasteesta ei puhuta mitään.

    nyt on kova paikka kun ihan vaan kuiviltaan Herra lisää pelastuneitten määrää huh !!

    kuinkahan paljon nyt eroaa kirkosta kun tämän lukevat olisko ainakin kolmesataa maksajaa $

    Ei ole vaikea keksiä kuka tuon
    typerän viestin on kirjoittanut


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kun noin tuimasti vedotaan tuohon kasteeseen, niin milloinka lutterin kirkko alkaa kiivailla myös siinä heti perään lueteltujen uskovien tuntomerkkien puolesta, olnko ajatusta aiheesta?
    40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."
    41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
    42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
    43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
    44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
    45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
    46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
    47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
    1. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.
    2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
    3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.
    4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin."
    5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.
    6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."
    7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,
    8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.

    Parhamin kirkko se vasta kiivailee


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kun noin tuimasti vedotaan tuohon kasteeseen, niin milloinka lutterin kirkko alkaa kiivailla myös siinä heti perään lueteltujen uskovien tuntomerkkien puolesta, olnko ajatusta aiheesta?
    40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."
    41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
    42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
    43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
    44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
    45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
    46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
    47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
    1. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.
    2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
    3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.
    4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin."
    5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.
    6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."
    7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,
    8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.

    "lutterin kirkko"

    onks joku sanonu että nimenomaan Lutterin kirkko , onhan nyt kristinuskon kirkkoja muitakin, kuten vaikkkapa ortodoksisuus.

    miten niin ilman muuta "Lutherin" .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    " Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. "!

    onkohan siinä kyseessä kirkkoherra vaiko ihan kummit ja mikä kummallista, kasteesta ei puhuta mitään.

    nyt on kova paikka kun ihan vaan kuiviltaan Herra lisää pelastuneitten määrää huh !!

    kuinkahan paljon nyt eroaa kirkosta kun tämän lukevat olisko ainakin kolmesataa maksajaa $

    "ei puhuta kasteesta"

    "ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" Apt: 2: 41

    eipä ne helluntailaiset sitten niin vahvasti raamattiua edes tunne, jos joka kerta pitänee kirjoitta "koko litannia,
    meinaan , että jos ei kirjoita, niin väittävät muuta , kuten " ei puhuta kasteesta > Apt: 2: 41


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "ei puhuta kasteesta"

    "ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua" Apt: 2: 41

    eipä ne helluntailaiset sitten niin vahvasti raamattiua edes tunne, jos joka kerta pitänee kirjoitta "koko litannia,
    meinaan , että jos ei kirjoita, niin väittävät muuta , kuten " ei puhuta kasteesta > Apt: 2: 41

    kerro hiukan miksi ne kastettiin ?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "lutterin kirkko"

    onks joku sanonu että nimenomaan Lutterin kirkko , onhan nyt kristinuskon kirkkoja muitakin, kuten vaikkkapa ortodoksisuus.

    miten niin ilman muuta "Lutherin" .

    Kerrotko mitå kristinuskoa sellainen on jossa joka loppiainen käydään avannossa kastamassa kolmesti itsensä ja tekemässä ristinmerkkejä?

    entäs kun otetaan siitä kohtaa pulloon vettä jossa pappi käy kastamassa ison messinkiristin veteen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kerro hiukan miksi ne kastettiin ?

    Etkö tuotakaan tiedä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Etkö tuotakaan tiedä?

    eipä se ortodoksuudessa kai ihan vakio tapa ole ???


  • Anonyymi

   Jeesus käski julistaa evankeliumia ja lupaus oli, että, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Jeesus ei antanut mitään yleistä käskyä kaikki, vauvat mukaan lukien. He eivät ole kuulleet ja ymmärtäneet evankeliumia eivätkä siksi ole uskoneet sitä. Heitä on turha kastaa.

   • Anonyymi

    Jeesus käski kastaa ja opettaa kaikkia kansoja

    Jeesus ei rajannut tuota mitenkään


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus käski kastaa ja opettaa kaikkia kansoja

    Jeesus ei rajannut tuota mitenkään

    Sama Jeesus käski herättää kuolleita !

    miksi siitä käskystä niin vähän sakastilaiset kiivailee, kuka osaa kertoa ihan omin sanoin!?!


  • Anonyymi

   Tuo aloituksen typerä, valehteleva, keskenkasvuinen luterilainen lapsenuskoinen äpärä
   tulee tänne esiintymään mukamas Raamatun opettajana, vaikka hän ei tunne Raamattua, ei ole uskossa eikä ole käynyt oikealla kasteella.

   • Anonyymi

    Aloittaja on väärässä, mutta hän on kuitenkin asiallinen.
    Minua surettaa, että ketjussa alettiin nimitellä ja inttää Suomi24:lle valitettavan tuttuun tyyliin. Aloituksen argumentit olisi voinut (ja voisi) kumota asiallisella ja kunnioittavalla tyylillä. Kaikki loukkaaminen vain karkoittaa lukijoita ja estää oppimista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aloittaja on väärässä, mutta hän on kuitenkin asiallinen.
    Minua surettaa, että ketjussa alettiin nimitellä ja inttää Suomi24:lle valitettavan tuttuun tyyliin. Aloituksen argumentit olisi voinut (ja voisi) kumota asiallisella ja kunnioittavalla tyylillä. Kaikki loukkaaminen vain karkoittaa lukijoita ja estää oppimista.

    Tuo on vapaiden suuntien tyyli. Haukkumatermi " typerä, valehteleva, keskenkasvuinen luterilainen lapsenuskoinen äpärä" on tuttu tolle tyypille, on käyttänyt sitä ennenkin. Hän ei ole uskossa vaan vihaa uskovia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on vapaiden suuntien tyyli. Haukkumatermi " typerä, valehteleva, keskenkasvuinen luterilainen lapsenuskoinen äpärä" on tuttu tolle tyypille, on käyttänyt sitä ennenkin. Hän ei ole uskossa vaan vihaa uskovia

    helluntailaisilla on jokseenkin alhaista puhekieltä, eikös niitten pitäny oman oppinsa mukaan olla "uusia luomuksia" . . .
    sellaista henkeä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    helluntailaisilla on jokseenkin alhaista puhekieltä, eikös niitten pitäny oman oppinsa mukaan olla "uusia luomuksia" . . .
    sellaista henkeä.

    Pata kattilaa soimaa.
    Etkö itse huomaa omaa aivan tarpeetonta ja pieleen menevää yleistystäsi?


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Pata kattilaa soimaa.
    Etkö itse huomaa omaa aivan tarpeetonta ja pieleen menevää yleistystäsi?

    "Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan," sanoo vanha sananlasku.
    Täällä on joitakin ammatiirienaajia, jotka haukkuvat jatkuvasti toisia saatananpalvojiksi, pedofiileiksi, lapsennussijoiksi ym ym.
    Heille on vaikeaa vastata asiallisesti, koska heidän ajatusmaailmansa pyörii vain noiden asioiden ympärillä, eikä asiallinen vastauskaan saa heitä ajattelemaan kirjoitustensa typeryyttä. Se johtuu varmasti heidän matalasta älykkyysosamäärästään.
    Siksi joillekin tulee kiusaus vastata samalla mitalla.


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    "Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan," sanoo vanha sananlasku.
    Täällä on joitakin ammatiirienaajia, jotka haukkuvat jatkuvasti toisia saatananpalvojiksi, pedofiileiksi, lapsennussijoiksi ym ym.
    Heille on vaikeaa vastata asiallisesti, koska heidän ajatusmaailmansa pyörii vain noiden asioiden ympärillä, eikä asiallinen vastauskaan saa heitä ajattelemaan kirjoitustensa typeryyttä. Se johtuu varmasti heidän matalasta älykkyysosamäärästään.
    Siksi joillekin tulee kiusaus vastata samalla mitalla.

    Niin, täällä eräa haukkuu toisia koko ajan vedenpalvojiksi, vauvakastefaneiksi, vauvanvalelijoiksi, vauvakastefanaatikoiksi, kaseenpalvojiksi, lutterin lapsiksi, äpäriksi jne.

    Tuollaiseen on vaikea vastata kun toisella on pelkä pahantahtoinen raivo muita kohtaan. Johtunee pienestä älykkyysosamääärästä kun ei pysty yhtään viesti kirjoittamaan ilman että käyttää jotakin haukkumatermiä.


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin, täällä eräa haukkuu toisia koko ajan vedenpalvojiksi, vauvakastefaneiksi, vauvanvalelijoiksi, vauvakastefanaatikoiksi, kaseenpalvojiksi, lutterin lapsiksi, äpäriksi jne.

    Tuollaiseen on vaikea vastata kun toisella on pelkä pahantahtoinen raivo muita kohtaan. Johtunee pienestä älykkyysosamääärästä kun ei pysty yhtään viesti kirjoittamaan ilman että käyttää jotakin haukkumatermiä.

    Rohkeasti uskalsit tunnustaa sen, mistä kirjoituksesi johtuvat:
    "Johtunee pienestä älykkyysosamääärästä kun ei pysty yhtään viesti kirjoittamaan ilman että käyttää jotakin haukkumatermiä."


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Rohkeasti uskalsit tunnustaa sen, mistä kirjoituksesi johtuvat:
    "Johtunee pienestä älykkyysosamääärästä kun ei pysty yhtään viesti kirjoittamaan ilman että käyttää jotakin haukkumatermiä."

    Kyllä, tuosta juuri vedenpalvoja ym. käyttämäsi haukkumatermit kumpuavat.

    Hyvä että myönsit


  • Anonyymi
   UUSI

   Ei ne huomaa sellaista ollenkaan, heillä ei ole mitään tarvetta katsella peiliin missään milloinkaan mistään syystä.

   sellaista jäykkäniskaisuutta kirkollisuus luttereineen aiheuttaa.

   siihen ei auta edes tuore jäykkisrokote,... ikävää.

   • Anonyymi
    UUSI

    Ei vaari huomaa ollenkaan miten haukkuu täällä muita

    Sellaista sokeutta se lahkolaisuuus parhameineen aiheuttaa


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei vaari huomaa ollenkaan miten haukkuu täällä muita

    Sellaista sokeutta se lahkolaisuuus parhameineen aiheuttaa

    Te pari tai muutama, jotka täällä jatkuvasti solvaatte toisianne, voisitte saman tien häippäistä täältä kokonaan pois... ja pysyä poissa. Tekisitte sillä todella hyvän teon toisille. Mutta tuskin te sitä teette, kun ajattelette varmaan omistavanne tämän foorumin.


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Te pari tai muutama, jotka täällä jatkuvasti solvaatte toisianne, voisitte saman tien häippäistä täältä kokonaan pois... ja pysyä poissa. Tekisitte sillä todella hyvän teon toisille. Mutta tuskin te sitä teette, kun ajattelette varmaan omistavanne tämän foorumin.

    Minä olen samaa mieltä. Eikö ylläpito voisi blokata noita?


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Minä olen samaa mieltä. Eikö ylläpito voisi blokata noita?

    Toisaalta täällä ei ole mitään keskustelua ellei joku nosta esiin kirkollisia huuhaaoppeja.

    kolmansaalta, täällä ei kääkäksi ja sata muuta samanarvoista arvonimeä rinnassaan kantava olkiukkokääkkänne koskaan käyt mitään henkilöön meneviä surkeita sanontoja kuten esm lastennussija ja huh ei kehtaa kaikkea sanoa !

    ainoastaan helposti kirjoitettvaia yleissanoja kuten sakastinporukka vauvatneuskooporukka ja muutamaa saman arvoinen, joka ilmentää lyhyellä sanalla kenelle paketti menee !

    lukutaitoinen yleisö kyllä huomaa kuka mitäkin kirjoittaa, niin tahdon uskoa ainakin.


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Te pari tai muutama, jotka täällä jatkuvasti solvaatte toisianne, voisitte saman tien häippäistä täältä kokonaan pois... ja pysyä poissa. Tekisitte sillä todella hyvän teon toisille. Mutta tuskin te sitä teette, kun ajattelette varmaan omistavanne tämän foorumin.

    No jopas, tekeisikö mieli olla foorumin komentaja, merkit viittaa siihen !

    mikä on sellaista jota et kestä lukea, en ole huomannut sellaista ollenkaan.


   • Anonyymi
    UUSI
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisaalta täällä ei ole mitään keskustelua ellei joku nosta esiin kirkollisia huuhaaoppeja.

    kolmansaalta, täällä ei kääkäksi ja sata muuta samanarvoista arvonimeä rinnassaan kantava olkiukkokääkkänne koskaan käyt mitään henkilöön meneviä surkeita sanontoja kuten esm lastennussija ja huh ei kehtaa kaikkea sanoa !

    ainoastaan helposti kirjoitettvaia yleissanoja kuten sakastinporukka vauvatneuskooporukka ja muutamaa saman arvoinen, joka ilmentää lyhyellä sanalla kenelle paketti menee !

    lukutaitoinen yleisö kyllä huomaa kuka mitäkin kirjoittaa, niin tahdon uskoa ainakin.

    Taasko tuo kristittyjen herjaaja on täällä. Omia huuhaaoppejaan se täällä jakaa ja käyttää rumaa kieltä

    Lukutaitoinen porukka näkee tuon uskovia vihaavan vanhuksen motiivit ja tunnistaa hänet heti


  • Anonyymi
   UUSI

   Kiitos aloittajalle vaivannäöstä. Uudestikastajilla ei ole, mitä vastata. Siksi he urputtavat, että teksti on lainattu jostain. Onhan uudestikastajienkin sanomiset muilta opittuja. Luther ja Muroma osasivat sanoittaa asiat hyvin, sekös ukastajia harmittaa, kun kaikille selviää, että uskovien kaste on harhaoppi, joka sisältää paljon muita harhoja, mutta nämä raukat eivät väärässäolemistaan uskalla myöntää.

  Ketjusta on poistettu 11 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Venäjän sotilaiden raiskaama 1 vuotias poika kuoli vammoihinsa

   https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/fac86480-df24-41b8-be6c-6ab6ff6476e4 Järkyttävää tämä jatkuva raiskaaminen. patriarkka Kirilin mielestä p
   Maailman menoa
   348
   2626
  2. Lasta odottava Johanna Harlin hehkuu Cannesin juhlissa - Some ylistää: "Maailman kaunein mama"

   Oi, mitkä kuvat suoraan Ranskan Rivieralta. Onnea loppuodotukseen, Johanna ja Renny Harlin! Oletko muuten katsonut The Harlins -realityä? Mielipiteit
   Kotimaiset julkkisjuorut
   52
   2624
  3. Martina taitaa olla Hangossa

   Mitäköhän siellä tapahtuu…
   Kotimaiset julkkisjuorut
   100
   1349
  4. Meidän Hanko

   Siis toi ämmä. Mitähän Stefu maksoi (ehkä ponin), että astuu tiluksilleen kuittailemaan Sohville. Nyt on pappa siinä kunnossa, että kannattanee olla h
   Kotimaiset julkkisjuorut
   91
   1104
  5. Sano mies jotain mistä tietäisin että tykkäät

   Olen itse kirjoittanut tosi tunnisteellisesti, tiedät mun naisen olevan täällä, jos olet hän. Ihan siksi että uskallan paremmin irl, jos tiedän että t
   Ikävä
   120
   1094
  6. 55
   980
  7. Onko Suomi huonompi kotimaa kuin Venäjä?

   Täällä kirjoittelee muutama ihminen Suomesta siihen sävyyn, että kysymys on pakko esittää. Jos siis vertailet toisiinsa näitä kahta maata, onko Venä
   Maailman menoa
   418
   721
  8. Tänään puhutaan loukkauksista

   (En huomioi sua röllikkä tänään, koska päänsärkyisenä ei huvita vääntää sun kans riitaa) Ihmisetkokee erilailla asioita. Toiset loukkaantuu pienemmis
   Ikävä
   118
   701
  9. Kaikkeuden kauniimmat simmut

   Olet timanttia ja ja. Ikävä on.
   Ikävä
   23
   690
  10. Suomen kuherruskuukausi Ukrainan kanssa on ohi. Väitän, että suomalaisia on harhautettu.

   Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen. Voi myös olla sitä mieltä, että saa haluta Suomen liittymistä Natoon. Enne
   Maailman menoa
   217
   657
  Aihe