Keitä ovat Matteus 24:ssä mainitut Jumalan "Valitut"?

Ketkä ovat Valittuja?

On tärkeää määritellä yleisesti nimellä "Olivet Discourse" tunnetussa keskeisessä kohdassa Matteuksen luvussa 24 ja Markuksen 13. luvussa käytetty termi "Valittu". Sana "valittu" [elect] yksinkertaisesti tarkoittaa "valittua" [chosen], aivan kuten me käytämme sitä tavallisessa puheessamme tänään. Kun me "valitsemme" [elect] presidentin, me "valitsemme" [choosing] miehen täyttämään sen viran. Kun Raamattu sanoo "hänen valittunsa" [his elect], kohta viittaa Jumalan valittuun kansaan. Kysymys siis on, ketkä ovat valittuja? Ketkä ovat Jumalan valittu kansa? Monet vastaavat, että "juutalaiset" tai "Israelin kansa" ovat Jumalan valittu kansa, mutta se on oppi, joka on räikeästi vastoin Jumalan sanaa.

Mieti seuravaa jaetta esimerkiksi:

Room. 11:7 Kuinkas siis? Jota Israel etsii, sitä ei hän ole saanut; mutta valitut sen ovat saaneet ja ne muut ovat paatuneet,

Roomalaiskirjeen 11. luvun 7. jakeesta on selvää, että Israel ja valitut eivät voi olla sama ryhmä. Raamattu viittaa niihin, jotka ovat pelastuneita, valittuina, riippumatta siitä ovatko he juutalaisia vai pakanoita.

1. Tess. 1:4 Sillä, rakkaat veljet, Jumalalta rakastetut, me tiedämme, kuinka te valitut olette,

Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, tessalonikalaisia pakanoita kutsutaan "valituiksi." Itse asiassa missään koko Raamatussa, ei juutalaisiin tai Israelin kansaan viitata Jumalan valittuina. Tämän todistamiseksi, tulemme katsomaan jokaista sanan "valittu" [elect] mainintaa Raamatussa, alkaen Uudesta Testamentista.

Termin "valittu" [elect] 16:sta maininnasta Raamatussa:

10 viittaa uskovaisiin yleisesti
2 viittaa uskovaisiin, jotka ovat pakanoita
1 viittaa uskovaisiin, jotka ovat juutalaisia
2 viittaa Jeesukseen Kristukseen itseensä
1 viittaa henkilöön Jaakob, joka oli uskovainen

Sanan "valittu" ensimmäinen maininta Uudessa Testamentissa on Matteus 24:ssä. On hyvin helppo osoittaa, että sana "valittu" Matteus 24:ssä ei viittaa juutalaiseen kansaan.

Maininta #1 - Matteus 24

Matt. 24:21 Sillä silloin pitää suuren vaivan oleman, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta niin tähän asti, ei myös tule
Matt. 24:22 Ja ellei ne päivät olisi lyhennetyt, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi; mutta valittuin tähden pitää ne päivät lyhennettämän.
Matt. 24:23 Silloin jos joku teille sanois: katso, tässä on Kristus taikka siellä! älkäät uskoko.
Matt. 24:24 Sillä väärät Kristukset ja väärät prophetat nousevat, ja tekevät suuria ihmeitä ja merkkejä: niin että myös, jos taitais tapahtua, valitutkin eksytettäisiin.

Jakeessa 24, Raamattu kertoo meille, että väärät Kristukset ja väärät profeetat tulevat olemaan viimeisinä päivinä niin vakuuttavia, että jos se olisi mahdollista, he eksyttäisivät valitutkin. Sanomalla "Jos se olisi mahdollista" Jumala tekee hyvin selväksi sen, että se ei ole mahdollista. Valitut eivät tule väärien Kristusten ja väärien profeettojen eksyttämiksi. Itse asiassa, Jumalaa sanoo, että se ei ole mahdollista.

Sana "valittu" Matteus 24:ssä ei voi viitata juutalaisiin tai Israelin kansaan, koska ne ovat eräitä maailman eniten eksytetyimmistä ryhmistä! Jokainen juutalainen rabbi on väärä profeetta Raamatun mukaan:

1. Joh. 2:22 Kuka on valehtelia, vaan se joka kieltää Jesuksen olevan Kristuksen? Se on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan.
1. Joh. 2:23 Jokainen joka kieltää Pojan, ei hänellä Isääkään ole.

1. Johannes 2:22:n mukaan, jokainen juutalainen rabbi on antikristus, koska he eivät usko, että Jeesus on Messias (Kristus). Monet kristityt antavat lausuntoja kuten "juutalaiset uskovat Vanhaan Testamenttiin," mutta Jeesus teki sen selväksi Johannes 5:ssä, että näin ei ole. Jeesuksen mukaan, jokainen, joka aidosti uskoo Vanhaan Testamenttiin, uskoo myös Jeesukseen Kristukseen:

Joh. 5:46 Sillä jos te olisitte Moseksen uskoneet, niin te olisitte minun uskoneet; sillä minusta on hän kirjoittanut.
Joh. 5.47 Jos ette hänen kirjoituksiansa usko, kuinkas te minun sanani uskotte?

Tosiasia, että nykypäivän Israelin uskonto, juutalaisuus, on antikristuksen uskonto, poisulkee heidät olemasta Jumalan valittuja Matteus 24:ssä.

9

95

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Maininta #2 - Markus 13

   Mark. 13:20 Ja ellei Herra olisi lyhentänyt niitä päiviä, niin ei yksikään liha tulisi autuaaksi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, lyhensi hän ne päivät.
   Mark. 13:21 Ja silloin, jos joku sanoo teille: katso, tässä on Kristus, taikka: katso, siellä; niin älkäät uskoko.
   Mark. 13:22 Sillä väärät Kristukset ja väärät prophetat nousevat, ja merkkejä ja ihmeitä tekevät, pettääksensä, jos mahdollinen olis, valituitakin.

   Sama asia pätee tässä. valitut viittaa uskoviin, koska he ovat niitä, joita tulee olemaan mahdotonta petkuttaa väärien Kristusten ja väärien profeettojen toimesta.

   Joh. 10:4 Ja kuin hän omat lampaansa päästää ulos, käy hän heidän edellänsä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä.
   Joh 10:5 Mutta ei he muukalaista seuraa, vaan pakenevat häntä; sillä ei he tunne muukalaisten ääntä.

   Joh. 10:24 Niin Juudalaiset piirittivät hänen ja sanoivat hänelle: kuinka kauvan sinä meitä pidät ylös? Jos olet Kristus, niin sano meille selkiästi.
   Joh. 10:25 Jesus vastasi heitä: minä olen sen teille sanonut, ja ette usko: ne työt, jotka minä teen Isäni nimeen, todistavat minusta.
   Joh. 10:26 Mutta ette usko; sillä ette ole minun lampaistani, niinkuin minä teille sanoin.
   Joh. 10:27 Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua:
   Joh. 10:28 Ja minä annan heille ijankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkuman ijankaikkisesti, eikä pidä yhdenkään repäisemän heitä minun kädestäni.

   Maininta #3 - Luukas 18

   Luuk. 18:7 Eikös Jumalan pitäisi valituitansa auttaman, jotka yötä ja päivää häntä huutavat, pitäiskö hänen sitä kärsimän?

   Tämä jae ei viittaa juutalaiseen kansaan, koska he suurimmaksi osaksi torjuvat Herran Jeesuksen Kristuksen heidän pelastajanansa.

   1. Joh. 2:23 Jokainen joka kieltää Pojan, ei hänellä Isääkään ole.

   Ainoat juutalaiset joihin Luukas 18:7 viitaa, ovat ne juutalaiset, ketkä uskovat Jeesukseen Kristukseen, jotka ovat pelastettuja. Pelastuneet juutalaiset eivät ole valittuja, koska he ovat juutalaisia, he ovat valittuja, koska he ovat pelastuneita!

   Room. 3:24 He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, hänen armostansa, sen lunastuksen kautta, joka on Jesuksessa Kristuksessa,

   Maininta #5 - Roomalaisille 9-11

   Room. 9:11 Sillä ennen kuin lapset syntyivätkään ja kuin ei he vielä hyvää eikä pahaa tehneet olleet, että Jumalan aivoitus pitäis valitsemisen jälkeen seisovainen oleman, ei töiden tähden, vaan kutsujan armosta,

   Room. 11:5 Niin ovat jääneet tälläkin ajalla armon valitsemisen jälkeen.
   Room. 11:6 Mutta jos se armosta on, niin ei se ole enään töistä, sillä ei armo muutoin armo olisikaan. Mutta jos se on töistä, niin ei se silleen armo ole; muutoin ei työ enään ole työ.
   Room. 11:7 Kuinkas siis? Jota Israel etsii, sitä ei hän ole saanut; mutta valitut sen ovat saaneet ja ne muut ovat paatuneet,

   Roomalaisille 9:11:sta ja Roomalaisille 11:5,6:n mukaan valinta ei ole töistä, vaan armosta. Roomalaisille 11:7:n mukaan, koko Israelin kansaa ei ole valittu. Ainostaan uskova jäännös on valittu. He eivät ole valittuja, koska he ovat juutalaisia, he ovat valittuja, koska he ovat pelastuneet armosta, Jeesukseen Kristukseen uskon kautta. Uskovia pakana roomalaisia kutsuttiin valituiksi Roomalaiskirjeen 8. luvussa. Uskovaa Israelin jäännöstä kutsutaan valituiksi Roomalaiskirjeen 11. luvussa. Yhteinen nimittäjä on, että valitut koostuvat kaikista uskovista, riippumatta siitä, ovatko he juutalaisia vai pakanoita.

   Maininta #6 - Kolossalaisille 3:12

   Kol. 3:11 Kussa ei ole Grekiläinen ja Juudalainen, ympärileikkaus ja esinahka, Barbarus ja Skyta, orja ja vapaa, vaan kaikki ja kaikissa Kristus.
   Kol. 3:12 Niin pukekaat siis teitänne niinkuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä,

   Nämä jakeet on kirjoitettu kolossalaisille pakanoille, kertomaan heille, että heidän ja juutalaisten välillä ei ole eroa, koska he ovat molemmat valittuja, jos he uskovat Jeesukseen Kristukseen.

   Maininta #7 - 1. Tessalonikalaisille 1:4

   1. Tess. 1:4 Sillä, rakkaat veljet, Jumalalta rakastetut, me tiedämme, kuinka te valitut olette

   Jälleen, tessalonikalaisia pakanoita kutsutaan tässä Jumalan valituiksi

   Maininta #8 - 2. Timoteus 2:10

   2. Tim. 2:10 Sentähden minä kärsin kaikki valittuin tähden, että hekin saisivat Jesuksessa Kristuksessa autuuden, ijankaikkisen kunnian kanssa

  • Maininta #9 - Titus 1:1

   Tit. 1:1 Paavali, Jumalan palvelia ja Jesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittuin uskon jälkeen ja totuuden tunnon, joka jumalisuuden jälkeen on,

   Tässä mainitaan "Jumalan valittujen usko". Täten valitut ovat niitä, joilla on usko Jeesukseen Kristukseen. Tämä kirjoitus ei voi viitata Israelin kansaan "valittuina," koska heidän uskonsa ei ole Kristuksessa

   Maininta #10 - 1. Pietari 1:2

   1. Pie. 1:1 Pietari, Jesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, hajalla asuvaisille Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Asiassa ja Bityniassa,
   1. Pie. 1:2 Isän Jumalan aivoituksen jälkeen Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen: armo ja rauha lisääntyköön teille!

   1. Pietari 1:2:n mukaan, ihminen tulee valituksi Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Siksi on mahdotonta, että uskottomat juutalaiset ovat Jumalan ”valittuja” tai Jumalan ”valittu kansa”, koska heillä ei ole uskoa Jeesuksen Kristuksen vereen.

   1. Pie. 1:3 Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon, Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista,

   Jakeen 3 mukaan, valittuja ovat ne jotka on "synnytetty jälleen," tai uudestisyntyneet.

   Maininta #11 - 1. Pietari 2:6

   1. Pie. 2:5 Ja myös te, niinkuin elävät kivet, rakentakaat teitänne hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi pappeudeksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jumalalle Jesuksen Kristuksen kautta otolliset ovat.
   1. Pie 2:6 Sentähden on myös Raamatussa: katso, minä panen Zioniin valitun kalliin kulmakiven: joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpiään.

   1. Pietari 2:6:ssa, itse Jeesus Kristusta kutsutaan valituksi. Syy miksi me kristittyinä olemme valittuja, on se, että me olemme Kristuksessa.

   Maininta #12 - 2. Pietari 1:10

   2. Pie. 1:10 Sentähden, rakkaat veljet, ahkeroitkaat paremmin sitä, että te teidän kutsumisenne ja valitsemisenne vahvistaisitte; sillä jos te sen teette, niin ette suinkaan koskaan kompastu.
   2. Pie. 1:11 Sillä teidän sallitaan alttiisti käydä sisälle meidän Herran ja Vapahtajan Jesuksen Kristuksen ijankaikkiseen valtakuntaan.

   2. Pietari 1:10,11:n mukaan valittuna olo on se, mikä antaa sinulle sisäänpääsyn Jeesuksen Kristuksen kuningaskuntaan. Huomaa kenelle 2. Pietarin kirje on kirjoitettu:

   2. Pie. 1:1 Simon Pietari, Jesuksen Kristuksen palvelia ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet meidän kanssamme yhdenkaltaisen kalliin uskon vanhurskaudessa, jonka meidän Jumalamme ja Vapahtajamme Jesus Kristus antaa:

   Onko sana valittu viittaus "juutalaisiin"? EI!

   Maininta #13 - 2. Johannes

   2. Joh 1:1 Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan, ja en ainoastaan minä, mutta myös kaikki, jotka totuuden tunteneet ovat,
   2. Joh 1:2 Sen totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on meidän kanssamme oleva ijankaikkisesti:

   2. Joh 1:13 Sinua tervehtivät sinun valitun sisares lapset, amen!

   Ainoastaan Jeesukseen Kristukseen uskovilla on totuus asumassa sisällään. Uskottomilla ei ole totuutta sisällään, olivatpa he juutalaisia tai pakanoita. Siksi termin "valittu" on jakeissa 1 ja 13 viitattava pelastuneeseen kristittyyn.

   Maininta #14 - Jesaja 42:1

   Jes. 42:1 Katso, minun palveliani, minä häntä tuen, ja minun valittuni, jossa minun sieluni mielistyi. Minä olen hänelle minun Henkeni antanut, hänen pitää oikeuden saattaman pakanoille.

   Matteus 12:sta mukaan, Jesaja 42 on profetia Jeesus Kristuksesta. Siksi se on Jeesus Kristus itse, ketä tässä kutsutaan Jumalan "valituksi."

   Maininta #15 - Jesaja 45

   Jes. 45:4 Jakobin minun palveliani tähden, ja Israelin minun valittuni tähden: ja minä kutsuin sinun nimeltäs, ja nimitin sinun, kuin et sinä minua vielä tuntenut.

   Jakeessa 4, Jumala viittaa henkilöön Jaakob, jonka nimi myöhemmin muutettiin Israeliksi, hänen valittunansa. Käsite Jaakobista valittuna toistetaan Roomalaisille 9:ssä:

   Room. 9:11 Sillä ennen kuin lapset syntyivätkään ja kuin ei he vielä hyvää eikä pahaa tehneet olleet, että Jumalan aivoitus pitäis valitsemisen jälkeen seisovainen oleman, ei töiden tähden, vaan kutsujan armosta,
   Room. 9:12 Sanottiin hänelle: suuremman pitää vähempää palveleman.
   Room. 9:13 Niinkuin kirjoitettu on: Jakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin.

   Jesaja 45:4 viittaa Israeliin henkilönä, ei Israeliin kansana.

  • Maininta #16 - Jesaja 65

   Jes. 65:9 Vaan johdatan Jakobista siemenen, ja Juudasta sen, joka minun vuorellani asuman pitää; sillä minun valittuni pitää sen omistaman, ja minun palveliani siinä asuman.

   Gal. 3:16 Lupaukset ovat tosin Abrahamille ja hänen siemenellensä annetut; ei hän sano: ja siemenille, niinkuin monesta, vaan niinkuin yhdestä: ja sinun siemenessäs, joka on Kristus.

   Gal. 3:29 Mutta jos te olette Kristuksen, niin te olette myös Abrahamin siemen ja lupauksen jälkeen perilliset.

   Jesaja 65 viittaa Jeesus Kristuksen toiseen tulemiseen, ja tuhatvuotiseen valtakauteen.

   Jes. 65:25 Susi ja lammas pitää ynnä laitumella käymän, jalopeura ja härkä yhdessä korsia syömän, ja kärmeet pitää maata syömän. Ei heidän pidä vahinkoa tekemän, eikä turmeleman koko minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra.

   Jes. 65:22 Ei heidän pidä muiden asua rakentaman, eikä istuttaman muiden syödä; sillä minun kansani päivät pitää oleman niinkuin puun päivät, ja heidän käsialansa pitää vanheneman minun valittuini tykönä.

   Luvun ensimmäisen jakeen mukaan, se EI viittaa juutalaisiin hänen kansanansa, vaan pikemminkin uskoviin, jotka eivät ole Israelin kansasta:

   Jes. 65:1 Minä etsitään niiltä, jotka ei kysyneet minua; minä löytään niiltä, jotka ei minua etsineet; ja pakanoille, jotka ei rukoilleet minun nimeäni, sanon minä: tässä minä olen, tässä minä olen.

   Room. 9:24 Jotka hän myös kutsunut on, nimittäin meitä, ei ainoasti Juudalaisista, vaan myös pakanoista,
   Room. 9:25 Niinkuin hän myös Hosean kautta sanoo: minä tahdon kutsua sen minun kansakseni, joka ei ollut minun kansani, ja minun rakkaakseni, joka ei minun rakkaani ollut.
   Room. 9:26 Ja pitää tapahtuman, että siinä paikassa, missä heille sanottiin: ette ole minun kansani, siellä pitää heitä elävän Jumalan lapsiksi kutsuttaman.

   Room. 9:20 Mutta Jesaias on rohkia ja sanoo: minä olen niiltä löydetty, jotka ei minua etsineet, ja olen niille ilmaantunut, jotka ei minua kysyneet.
   Room. 9:21 Mutta Israelille hän sanoo: koko päivän olen minä käteni ojentanut tottelemattomalle ja vastahakoiselle kansalle.

   Täten, kun luet Jesaja 65:n kontekstissaan, on selkeää, että se viittaa Jumalan valittuina millenniumin kristittyihin eikä juutalaiseen kansaan.

   Matt. 21:43 Sentähden sanon minä teille: Jumalan valtakunta pitää teiltä otettaman pois ja annettaman pakanoille, jotka sen hedelmän tekevät.

   Yhteenveto

   Termin "valittu" 16:sta maininnasta Raamatussa:

   10 viittaa uskovaisiin yleisesti
   2 viittaa uskovaisiin, jotka ovat pakanoita
   1 viittaa uskovaisiin, jotka ovat juutalaisia
   2 viittaa Jeesukseen Kristukseen itseensä
   1 viittaa henkilöön Jaakob, joka oli uskovainen

   Näetkö sinä kaavan?

   https://ihanjarkevablogi.blogspot.com/2020/08/keita-ovat-matteus-24ssa-mainitut.html

  • Anonyymi

   ”Ainoastaan Jeesukseen Kristukseen uskovilla on totuus asumassa sisällään. Uskottomilla ei ole totuutta sisällään, olivatpa he juutalaisia tai pakanoita.”

   Se on teidän mielipide. Suurin osa maailman ihmisistä ei usko Jeesukseen. Meitä on satoja miljoonia.

   • Anonyymi

    Ei profeetta ja opettaja Jeesus perustanut uskontoja eikä lahkoja. Hän ei halunnut itseään palvottavan.


   • Anonyymi

    Satanistit vihaavat Jeesusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Satanistit vihaavat Jeesusta.

    Saman lahkon eri suuntauksia, Satanistit eli kristityt ja Jeesuksen seuraajat eli kristityt.


  • Anonyymi

   Satanistit eli vale juutaaliset esiintyvät muka valittuna kansana. EIVÄT OLE!
   Miten tyhmiä ne jotka uskovat roskaa. Jewish freemasonery ja jesuiitat siinä ihmisten orjuuttaja käärmeet.

   • Anonyymi

    Kuka sinua orjuuttaa ja missä asiassa?


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. En kestä enää olla erossa...

   Mitä jos mää vaan tuun ja alan suuteleen sua?
   Ikävä
   142
   2234
  2. Itsenäisyyspäivän korkein kunniamerkki Sanna Marinille

   "Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jälleen myöntänyt itsenäisyyspäivän kunniamerkit. Kaikki kunniamerkit luovutetaan itsenäisyyspäivänä. Itsen
   Suomen Keskusta
   379
   1335
  3. Haluaisin kyllä

   pyytää anteeksi. Sinä et varmaan enää juuri ajattele asiaa. Kuljet ylpeänä eteenpäin. Olit mulle se.
   Ikävä
   44
   1066
  4. montako eri kirjainta

   kaivattusi etunimessä on? Mun ihanan 4.
   Ikävä
   83
   950
  5. Sä oot nainen ihan hullu.

   Anna mun rakastaa sua. Anna mun himoita sua! Anna mun tulla sun päällesi ja sano mulle että sä rakastat mua. Mun päivä on muuten ihan pilalla
   Ikävä
   69
   866
  6. Minkä biisin antaisit kaivatullesi?

   Jos voisit antaa kaivatullesi yhden biisin niin mikä se olisi? 🎶
   Ikävä
   63
   821
  7. Tykkäisitpä minusta

   Edes ihmisenä. Kun minä tykkään niin paljon sinusta.
   Ikävä
   36
   729
  8. Mitähän mietit mies

   Jäitkö minua kaipaamaan siitä ajasta kun vielä nähtiin? Nähdäänkö me enää koskaan?
   Ikävä
   64
   704
  9. Etkai sää vaan puhu minusta

   sun tuttujen ja kaverien kans?
   Ikävä
   75
   640
  Aihe