Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin

KDP-Info

Kun puhutaan suomalaisesta isänmaallisuudesta, niin puhutaan yleensä myös Pekka Siitoimesta. Ja kun puheenaiheena on edesmennyt valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin, niin samalla keskustellaan myös isänmaallisuudesta.

Sanoo muutama tämän palstan kommunistiänkyrä mitä tahansa, niin Pekka Siitoin oli suomalaisen isänmaallisuuden perikuva. Siinä missä 1970- ja 80-luvuilla jopa oman maan valtiojohto nöyristeli itään päin, niín Siitoin piti tiukkaa linjaa. Suomi on Suomi ja vapaa maa.

Jos arvostat isänmaallisuutta, arvostat myös Pekka Siitointa, vaikket hänen kaikkia saavutuksia tietäisikään. Siitoin teki valtavan työn Suomen eteen. Siitä hänelle kuuluu ikuinen kiitos.

Edesmenneestä valtakunnanjohtajastamme Pekka Siitoimesta on valitettavasti liikkeellä paljon valheellista ja täysin väärää tietoa. Kommunistit ja muut epäisänmaalliset tahot tekevät kaikkensa loatakseen Suuren Johtajamme muiston. On syytä esittää muutamia kansanvihollisten yleisimmistä väitteistä ja kertoa kuinka asia todella on.

VALHE 1: Pekka Siitoimella ei ollut kannatusta.
TOTUUS: Siitoimen puolueella KDP:llä oli parhaimmillaan noin 1000 jäsentä. Kannattajia oli moninkertaisesti, jopa monikymmenkertaisesti, jäsenmäärään nähden, kuten kaikilla muillakin puolueilla. Suosiosta kertoo myös se, että Pekka Siitoin oli Naantalin kunnallisvaaleissa koko kaupungin kuudenneksi eniten ääniä saanut henkilö. Kannattajista toki vain mitätön murto-osa asui Naantalissa.

VALHE 2: Pekka Siitoin oli juoppo.
TOTUUS: Pekka Siitoin oli alkoholin kohtuukäyttäjä ja rentoutui välillä lasillisen parissa. Siitoin oli kiinnostunut erilaisista mm. vodkalaadusta ja ymmärsi hyvän juoman päälle. Tämä ei kuitenkaan tee kenestäkään juoppoa.

VALHE 3: Pekka Siitoin oli pelle.
TOTUUS: Siitoin oli karsismaattinen esiintyjä, joka osasi tarpeen tullen heittää herjaa myös omalla kustannuksellaan. Valtakunnanjohtaja erosikin tässä suhteessa edukseen monista muista poliittisista henkilöistä, että hän ei ollut aina liian totinen. Siitoin osasi vetää tarvittaessa myös pientä showta, jos hän katsoi sen olevan puolueen edun mukaista.

Kunnia edesmenneelle Valtakunnanjohtajallemme Pekka Siitoimelle!

145

5200

  Vastaukset

  • KANSALLIS-DEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PERIAATEOHJELMA
   1993 Anno Domini

   1 §. Puolue edustaa todellista kansanvaltaa ja jäsenten velvollisuus on kunnioittaa Suomen lakeja ja asetuksia.

   2 §. Puolueen päämäränä on suomalaiskansallisen kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen, sekä Suomen vapauden, itsenäisyyden, riippumattomuuden ja koskemattomuuden turvaaminen yhdentyvässä Euroopassa.

   3 §. Puolue on maailmankatsomuksellinen liike ja se taistelee länsimaista rappiodemokratiaa ja vasemmistoradikalismia, sekä niiden satunnaisilmiöitä vastaan.

   4 §. Puolue ehdottaa vaihtoehtona EU:n ja Brysselin pakkohallinnon tilalle pohjoismaista puolustusliittoa.

   5 §. Puolue pyrkii yhdistämään kansallishenkisesti ajattelevat ihmiset ikään, sukupuoleen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta isänmaan edun mukaiseen toimintaan meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

   6 §. Perustuslaissa on turvattava jokaiselle Suomen kansalaiselle oikeus työhön, asianmukaiseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja inhimilliseen asuntoon.

   7 §. Kaikille Suomen kansalaiselle on taattava 3500 mk:n suuruinen veroton perustoimeentulo. Peruseläkkeet ja peruspäivärahat on pidettävä verovapaina.

   8 §. Kunnallista vuokra-asuntotuotantoa lisättävä.

   9 §. Yhteiskuntaa vahingoittavat lakot voidaan kieltää.

   10 §. Puolue on vapaan yritteliäisyyden kannalla. Pien- ja keskisuuria yrityksiä on tarvittaessa tuettava.

   11 §. Verotuksen painopistettä on siirrettävä tuloverotuksesta lisäarvoverotukseen, näin vältytään veronkierrolta ja verovilpiltä pientuloisten hyötyessä eniten.

   12 §. Vähintään neljän lapsen perheille taattava verovapaus, jotta kansamme väkiluku ei laskisi.

   13 §. Sosiaalisesta holhousyhteiskunnasta on päästävä eroon. Sosiaalipummien tukeminen on lopetettava.

   14 §. Puolue vaatii tinkimätöntä kuria, järjestystä ja oikeudenmukaisuutta. Korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä on tehtävä loppu.

   15 §. Rangaistukset saatettava järkevällä pohjaelle ja toteutettava niin, ettei niistä aiheudu yhteiskunnalle mitään ylimääräsiä taloudellisia tappioita.

   16 §. Abortit on kiellettävä terveiltä naisilta.

   17 §. Euthanasia on hyväksyttävä, jos potilas on parantumattomasti sairas.

   18 §. Perinnöllisiä sairauksia sairastavilta kansalaisilta on suvunjatkaminen kiellettävä.

   19 §. Pakolaisten, siirtolaisten ja muiden muukalaisten järjestelmällinen maahantuonti on kiellettävä, poikkeuksena Suomen sukulaiskansat.

   20 §. Puolustusvoimien ja poliisin määrärahoja on lisättävä tuntuvasti ja samalla pulue vaatii erikoispoliisin perustamista, joka ainoastaan tutkii valtion palveluksessa olevien virkamiesten mahdollisia rikoksia.

   21 §. Puoluetuki ja poliittinen lehditötuki on poistettava.

   22 §. Suomen kansalaisuuskriteerejä on kiristettävä, muutoin muukalaiset valtaavat rakkaan sinivalkoisen isänmaamme.

   23 §. Vasemmistoradikaalien johtaman ammattiyhdistysliikkeen tilalle on muodostettava ns. korporatiivinen ammattiyhditysliike, jossa on edustettuna työnantajat ja työntekijät samassa liitossa.

   24 §. Vasemmistolaisten homoseksuaalien järjestöjen toiminta on kiellettävä. Homoseksuaalistien julkista esiintymistä on pyrittävä rajoittamaan.

   25 §. Sananvapaus on taattava kaikissa julkisissa tiedotusvälineissä poliittiseen kantaan katsomatta.

   26 §. Valtion ja kuntien toimintoja on kehitettävä ja niiden harjoittamasta byrokratiasta on päästävä eroon.

   27 §. Ihmisten pettäminen erilaisten hämäräperäisten uskonlahkokuntien myötävaikutuksella on kiellettävä lakisääteisesti.

   28 §. Karjala on palautettava takaisin Suomelle. Venäjän on korvattava ja maksettava takaisin ainakin osa Suomen turhaan maksamista raskaista sotakorvauksista.

   29 §. Suomen kaunis ja suhteellisen puhdas luonto on pystyttävä säilyttämään tuleville sukupolville. Ympäristön- ja luonnonsuojelua on tehostettava ekokatastrofin välttämiseksi.

   30 §. Kaikilta puolueen jäseniltä vaaditaan Suomen kansalaisuus ja täysi-ikäisiltä miehiltä asepalveluksen suoritus, jollei sairaus ole esteenä asepalveluksen suorittamiselle.

   • Ohjeita kansallis-Demokraattisen puolueen jäsenille ja kannattajille kautta maan:

    1. Pitäkää huolta ulkoisesta olemuksestanne. Käyttäytykää asiallisesti ja pukeutukaa siististi. Muistakaa, että lyhyet hiukset ovat muotia KDP:ssä.

    2. Pitäkää itsenne hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Harrastakaa liikuntaa ja pitäkää painonne kurissa.

    3. Välttäkää päihteiden väärinkäyttöä. Syökää terveellisesti. Pysykää kokonaan erillään huumeista.

    4. Kunnioittakaa ja totelkaa esimiehiänne puolueessa. Älkää hankkiko itsellenne turhia vankeustuomioita.

    5. Pitäkää aktiivisesti yhteyttä aatteen kannattajiin ja puo- lueen jäseniin kautta maan.

    6. Tukekaa toimintaamme tukiostoilla ja myykää tuotteitamme ja materiaaliamme eteenpäin.

    7. Suorittakaa asepalveluksenne ajoissa (miespuoliset) ja pyrkikää, jos mahdollista, upseerikoulutukseen. Siitä on hyötyä KDP:ssä.

    8. Älkää luovuttako salaista tai arkaluontoista tietoa puolueen ulkopuolelle. Varokaa soluttautujia ja kätyreitä.


   • KDP-Info kirjoitti:

    Ohjeita kansallis-Demokraattisen puolueen jäsenille ja kannattajille kautta maan:

    1. Pitäkää huolta ulkoisesta olemuksestanne. Käyttäytykää asiallisesti ja pukeutukaa siististi. Muistakaa, että lyhyet hiukset ovat muotia KDP:ssä.

    2. Pitäkää itsenne hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Harrastakaa liikuntaa ja pitäkää painonne kurissa.

    3. Välttäkää päihteiden väärinkäyttöä. Syökää terveellisesti. Pysykää kokonaan erillään huumeista.

    4. Kunnioittakaa ja totelkaa esimiehiänne puolueessa. Älkää hankkiko itsellenne turhia vankeustuomioita.

    5. Pitäkää aktiivisesti yhteyttä aatteen kannattajiin ja puo- lueen jäseniin kautta maan.

    6. Tukekaa toimintaamme tukiostoilla ja myykää tuotteitamme ja materiaaliamme eteenpäin.

    7. Suorittakaa asepalveluksenne ajoissa (miespuoliset) ja pyrkikää, jos mahdollista, upseerikoulutukseen. Siitä on hyötyä KDP:ssä.

    8. Älkää luovuttako salaista tai arkaluontoista tietoa puolueen ulkopuolelle. Varokaa soluttautujia ja kätyreitä.

    Eipä taida löytyä sellaista isänmaallista, joka täyttäisi kaikki vaatimukset - tai ainuttakaan niistä.


   • KDP-Info kirjoitti:

    Ohjeita kansallis-Demokraattisen puolueen jäsenille ja kannattajille kautta maan:

    1. Pitäkää huolta ulkoisesta olemuksestanne. Käyttäytykää asiallisesti ja pukeutukaa siististi. Muistakaa, että lyhyet hiukset ovat muotia KDP:ssä.

    2. Pitäkää itsenne hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Harrastakaa liikuntaa ja pitäkää painonne kurissa.

    3. Välttäkää päihteiden väärinkäyttöä. Syökää terveellisesti. Pysykää kokonaan erillään huumeista.

    4. Kunnioittakaa ja totelkaa esimiehiänne puolueessa. Älkää hankkiko itsellenne turhia vankeustuomioita.

    5. Pitäkää aktiivisesti yhteyttä aatteen kannattajiin ja puo- lueen jäseniin kautta maan.

    6. Tukekaa toimintaamme tukiostoilla ja myykää tuotteitamme ja materiaaliamme eteenpäin.

    7. Suorittakaa asepalveluksenne ajoissa (miespuoliset) ja pyrkikää, jos mahdollista, upseerikoulutukseen. Siitä on hyötyä KDP:ssä.

    8. Älkää luovuttako salaista tai arkaluontoista tietoa puolueen ulkopuolelle. Varokaa soluttautujia ja kätyreitä.

    Näitä ohjeita noudattaa jokainen todellinen isänmaallinen. Käskemättäkin.


   • Suuria johtajia molemmat.


   • Olavifani kirjoitti:

    Suuria johtajia molemmat.

    Mäenpää osoittautunut pelkäksi hajottajaksi joka ei ole isänmaallisuutta nähnytkään.


   • Olivia Rosenberg kirjoitti:

    Näitä ohjeita noudattaa jokainen todellinen isänmaallinen. Käskemättäkin.

    Erinomaisesti sanottu!


   • Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin JOHTI yli tuhatjäsenistä Kansallis-demokraattista puoluetta lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

    Tämän päättävisen ja sitkeän kansallisen vapautusliikkeen johdosta maamme välttyi Neuvostoliiton miehitykseltä suomettumisen aikakautena ennen kuin NL romahti.

    1990-luvun alussa KDP:n suurin poliittinen saavutus oli ulkomaalaiskiintöiden rajoitukset, toisin kuin Ruotsissa tai Hollannissa.

    Kansallinen valistustyö, myös mittava toisinajattelevan materiaalin kustantaminen, puheet niin radiossa kuin televisiossa toivat Suomen kansalle ilosanomaa uudesta ja paremmasta.

    Upseeri ja herrasmies, kansakuntamme kynttilä ja isähahmo Pekka Siitoin ansaitsee vilpittömän kunnioituksen eräänä historiamme merkkihenkilöistä.


   • Mites se patsas hanke etenee?


   • Olivia Rosenberg kirjoitti:

    Näitä ohjeita noudattaa jokainen todellinen isänmaallinen. Käskemättäkin.

    Mutta noudattaako enää nykypäivänä, kun Pekka Siitoin ei ole johtamassa liikettä rautaisella otteellaan?


   • Historiantutkija kirjoitti:

    Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin JOHTI yli tuhatjäsenistä Kansallis-demokraattista puoluetta lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

    Tämän päättävisen ja sitkeän kansallisen vapautusliikkeen johdosta maamme välttyi Neuvostoliiton miehitykseltä suomettumisen aikakautena ennen kuin NL romahti.

    1990-luvun alussa KDP:n suurin poliittinen saavutus oli ulkomaalaiskiintöiden rajoitukset, toisin kuin Ruotsissa tai Hollannissa.

    Kansallinen valistustyö, myös mittava toisinajattelevan materiaalin kustantaminen, puheet niin radiossa kuin televisiossa toivat Suomen kansalle ilosanomaa uudesta ja paremmasta.

    Upseeri ja herrasmies, kansakuntamme kynttilä ja isähahmo Pekka Siitoin ansaitsee vilpittömän kunnioituksen eräänä historiamme merkkihenkilöistä.

    (Tämän päättävisen ja sitkeän kansallisen vapautusliikkeen johdosta maamme välttyi Neuvostoliiton miehitykseltä suomettumisen aikakautena ennen kuin NL romahti.)
    HAHAHHAAHA


   • Pekka Siitoin keksi perustulon!


   • Historiantutkija kirjoitti:

    Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin JOHTI yli tuhatjäsenistä Kansallis-demokraattista puoluetta lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

    Tämän päättävisen ja sitkeän kansallisen vapautusliikkeen johdosta maamme välttyi Neuvostoliiton miehitykseltä suomettumisen aikakautena ennen kuin NL romahti.

    1990-luvun alussa KDP:n suurin poliittinen saavutus oli ulkomaalaiskiintöiden rajoitukset, toisin kuin Ruotsissa tai Hollannissa.

    Kansallinen valistustyö, myös mittava toisinajattelevan materiaalin kustantaminen, puheet niin radiossa kuin televisiossa toivat Suomen kansalle ilosanomaa uudesta ja paremmasta.

    Upseeri ja herrasmies, kansakuntamme kynttilä ja isähahmo Pekka Siitoin ansaitsee vilpittömän kunnioituksen eräänä historiamme merkkihenkilöistä.

    Erinomaisesti sanottu!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pekka Siitoin keksi perustulon!

    Näin on marjat. Ja nykyisin vihreät yrittävät ottaa kunnian ideasta itselleen!


  • seuraako KM Aalto Pekka Siitointa valtakunnanjohtajan tehtävässä? Jos näin niin Aallon pitää nousta myös SKS-johtajaksi, Mäenpään tilalle.

   • Siitoin sanoi Kuismalle Vehmaan liittokokouksessa: sinulla on kova vastuu. Kuisma ei osoittautunut sen arvoiseksi. Homma ei lähtenyt nousuun. Siksi Siitoin teki Komentaja Aallosta seuraajansa ennen kuolemaansa.


   • odotukset kirjoitti:

    Siitoin sanoi Kuismalle Vehmaan liittokokouksessa: sinulla on kova vastuu. Kuisma ei osoittautunut sen arvoiseksi. Homma ei lähtenyt nousuun. Siksi Siitoin teki Komentaja Aallosta seuraajansa ennen kuolemaansa.

    Aallon on otettava kova vastuu. SKS puolueen nimeksi KDP ja Aalto valtakunnanjohtajaksi.


   • Kova vastuu kirjoitti:

    Aallon on otettava kova vastuu. SKS puolueen nimeksi KDP ja Aalto valtakunnanjohtajaksi.

    Ei mitään lahkolaisia johtajaksi! Ne yleensä sekoaa ja käskevät joukkoitsemurhat!

    Aalto on helluntalainen, ja helluntalaiset ovat pahempia kun mustalaiset.


  • Kun puhutaan todellisesta isänmaallisuudesta, niin puhutaan yleensä myös Josif Stalinista. Ja kun puheenaiheena on edesmennyt generalissimus Josif Stalin, niin samalla keskustellaan myös isänmaallisuudesta.

   Sanoo muutama tämän palstan fasistiänkyrä mitä tahansa, niin Josif Stalin oli todellisen isänmaallisuuden perikuva. Siinä missä 1920- ja 30-luvuilla jopa oman maamme valtiojohto nöyristeli länteen päin, niín Stalin piti tiukkaa linjaa. Neuvostoliitto oli Neuvostoliitto ja vapaa maa.

   Jos arvostat isänmaallisuutta, arvostat myös Josif Stalinia, vaikket hänen kaikkia saavutuksia tietäisikään. Stalin teki valtavan työn neuvostokansan ja myös Suomen eteen. Siitä hänelle kuuluu ikuinen kiitos.

   Edesmenneestä generalissimus Josif Stalinista on valitettavasti liikkeellä paljon valheellista ja täysin väärää tietoa. Fasistit ja muut riistokapitalistitahot tekevät kaikkensa loatakseen Suuren Johtajan muiston. On syytä esittää muutamia kansanvihollisten yleisimmistä väitteistä ja kertoa kuinka asia todella on.

   VALHE 1: Josif Stalin oli juoppo.
   TOTUUS: Josif Stalin oli alkoholin kohtuukäyttäjä ja rentoutui välillä lasillisen parissa. Stalin oli kiinnostunut mm. erilaisista vodkalaadusta ja ymmärsi hyvän juoman päälle. Tämä ei kuitenkaan tee kenestäkään juoppoa.

   VALHE 2: Josif Stalin oli pelle.
   TOTUUS: Stalin oli karsismaattinen esiintyjä, joka osasi tarpeen tullen heittää herjaa myös omalla kustannuksellaan. Generalissimus erosikin tässä suhteessa edukseen monista muista poliittisista henkilöistä, että hän ei ollut aina liian totinen. Stalin osasi vetää tarvittaessa myös pientä showta, jos hän katsoi sen olevan puolueen edun mukaista, kuten olemme hänen puheissaan ja muissa esiintymisissään voineet huomata.

   Kunnia edesmenneelle generalissimus Josif Stalinille!

   • Yksi ero näillä on : Siitoin oli todellakin vain pelle , mutta Stalin toimesta murhattiin
    miljoonia viattomia ihmisiä.

    Helv.....n kumpikin!!!

    Vapaat kansat ei tarvitse karismaattisia diktaattoreita vaan asiallisia poliitikoita
    jotka myös säännöllisesti VAIHDETAAN.


  • näköispatsaan vaikka Naantaliin?

   • komutrolli saa patsaan toimittajakoululle.


   • joku muu kirjoitti:

    komutrolli saa patsaan toimittajakoululle.

    Pekka Siitoimen patsas olisi voitto koko suomalaiselle isänmaallisuudelle.

    Siinä on SKS:lle työsarkaa. Patsashanke vireille valtuustossa!


   • Herätys Turku! kirjoitti:

    Pekka Siitoimen patsas olisi voitto koko suomalaiselle isänmaallisuudelle.

    Siinä on SKS:lle työsarkaa. Patsashanke vireille valtuustossa!

    Opiskeluajoilta muistan, miten kävi Jörg Heiderin - kadulle.


   • pääkirjaston kylkeen, mutta joku skinihuligaani sen vissiin sitten tärveli.


   • Eteenkö patsashanke


   • Mulkun lutkuttaja ihan oikeasti tukehtunu Somalin paskaan???


   • Olivia Rosenberg kirjoitti:

    Opiskeluajoilta muistan, miten kävi Jörg Heiderin - kadulle.

    niin mitä olete mieltä onk o kommarit hitlereitä?


   • Mieluummin Hakaniemen sillan alkupäähän. Kalliolaisia soijapoikia ilahduttamaan


   • Olavi Mäenpäästä ei ole ikimaailmassa siihen. Hän ei ole edes isänmaallinen.

    Olaville on tärkeintä aina oma etu.


  • ...niin googlettakaa ihmeessä "Bolsewhigger"!

   • Paras mies/nainen? tulkoon valituksi! Itse en ole käytettävissä.


   • Olivia Rosenberg kirjoitti:

    Paras mies/nainen? tulkoon valituksi! Itse en ole käytettävissä.

    Onko todellista järkevää vaihtoehtoa olemassa ?

    Suomi ei voi eristäytyä muusta Euroopasta.

    Suomessa ei ole työvoimapulaa vaan pula työnantajista.

    Täytyy olla orientoitunut tulevaisuuteen eli ei saa enää haaveilla toisesta maailmansodasta lainaunivormussa.

    Suomen Sisu on hyvä tienraivaaja terveen Suomalaisen itsetunnon luojana.


   • Ei sivareille. kirjoitti:

    Onko todellista järkevää vaihtoehtoa olemassa ?

    Suomi ei voi eristäytyä muusta Euroopasta.

    Suomessa ei ole työvoimapulaa vaan pula työnantajista.

    Täytyy olla orientoitunut tulevaisuuteen eli ei saa enää haaveilla toisesta maailmansodasta lainaunivormussa.

    Suomen Sisu on hyvä tienraivaaja terveen Suomalaisen itsetunnon luojana.

    koskaan suoranaisesti valheeelista tietoa tulleen. Toivokaamme että linja pitää jatkossakin.


   • Kala-Eino kirjoitti:

    koskaan suoranaisesti valheeelista tietoa tulleen. Toivokaamme että linja pitää jatkossakin.

    Tämä kuuluu aina etusivulle


  • http://valtakunnanjohtajavaali.blogspot.com/

   sunnuntaina 6. joulukuuta 2009
   Uusi valtakunnanjohtaja nimetty

   Juhlallisin menoin on julkistettu valtakunnanjohtajavaalin voittajan nimi. Uusi demokraattisesti valittu valtakunnanjohtaja, jolle kaikkien suominatsien on vannottava uskollisuutta, on Kai Michael Aalto. Valtakunnanjohtaja sai yli 50% kannatuksen jo vaalin ensimmäisellä kierroksella, ja näin toista kierrosta ei tarvittu. Tarkat äänimäärät on julistettu salaisiksi 100 vuoden ajaksi vaalisalaisuuden suojelemiseksi.

   • Kansa kaipaa vahvistusta asialle!


  • Pekka siitoin,kuten Aadolf Hitlerkin,puhuivat arjalaisesta-rodusta.Voinen mainita etta arjalasiset eivat ole niita niinkutsuttuja germaaneja.

   • Vitun myöhäisheränneinen punairokeesi. Ensimmäiset finnit räjähdellyt naamasta ja isi lopettanut perseraiskauksen niinpä aletaan puuttumaan maailman epäkohtiin. Kyllä ne hitleristit oli niin typeryksii kun uskovat arjalaisiin hehehe


   • punakoira88 kirjoitti:

    Vitun myöhäisheränneinen punairokeesi. Ensimmäiset finnit räjähdellyt naamasta ja isi lopettanut perseraiskauksen niinpä aletaan puuttumaan maailman epäkohtiin. Kyllä ne hitleristit oli niin typeryksii kun uskovat arjalaisiin hehehe

    Nainhan arjalaiset saivat harjoittaa uskontoaan saksassa.Tanakaan paivana siita ei uskalleta puhua.Huomioi etta hitler valitsi epaonneatuottavan hakaristin saksan lippuun.


   • Siitoin oli Suuri Johtaja.


   • hänen alamainen kirjoitti:

    Siitoin oli Suuri Johtaja.

    Oikein tulee välillä ikävä Siitointa kun seuraa esim. SKS-jengin pelleilyä. Pekka Siitoin oli humalassakin sata kertaa enemmän johtaja kuin yksikään näistä nykyisistä öyhöttäjistä!


   • näin on marjat kirjoitti:

    Oikein tulee välillä ikävä Siitointa kun seuraa esim. SKS-jengin pelleilyä. Pekka Siitoin oli humalassakin sata kertaa enemmän johtaja kuin yksikään näistä nykyisistä öyhöttäjistä!

    Pelkkiä pellejä kaikki seuraajaehdokkaat.


  • Aalto?
   Mäenpää?
   Kuisma?

   • Kommunistien kanssa veljeileviä ei ole tavattu kelpuuttaa valtakunnanjohtajiksi.


   • Kohtuullinen suruaika lienee jo vietetty. Vapaa kansanvaali järjestettiin jo vuosi sitten, ja Aalto voitti sen ylivoimaisesti. Vaadimme Aallon julistautumista Valtakunnanjohtajaksi ja jatkavan tätä vastuullista tehtävää mm. TV- ja lehtiesiintymisin. Kansamme enemmistö vaatii tätä!


  • Tänään TV1 klo 20.00-20.30

   • mennä pullat ja jauhot sekaisin =)
    missä kohtaa isänmaallisuus ja siitos.. eiku siitoin on kuulunut millään lailla yhteen?
    salli mun nauraa sulle ääliö =) melko vääristynyat kuva pitää olla jos isänmaallisuuden yhdistää noinkin sairaaseen ja psyykkisesti epävakkaiseen yksilöön..
    hoohhoijaa..


   • tghklgu kirjoitti:

    mennä pullat ja jauhot sekaisin =)
    missä kohtaa isänmaallisuus ja siitos.. eiku siitoin on kuulunut millään lailla yhteen?
    salli mun nauraa sulle ääliö =) melko vääristynyat kuva pitää olla jos isänmaallisuuden yhdistää noinkin sairaaseen ja psyykkisesti epävakkaiseen yksilöön..
    hoohhoijaa..

    Siitoinen edustaa tai ainakin edusti isänmaallisuuden provosoivan karnevalistista, sovinnaisuuksille irvailevaa ja toisinaan shokeeraavaakin puolta. Tätähän eivät itsetunto-ongelmien kanssa kamppailevat harmaakasvoiset hommoidit pysty koskaan käsittämään.

    Siitoinen oli se henkilö joka uskalsi jo 70-luvulla sanoa julkisesti ettei keisarilla ole vaatteita, eikä hän edes lopettanut siihen vaan veti vielä itseltäänkin housut kinttuun ja kohotti roomalaiseen tervehdykseen paitsi kätensä, myös "sen"!


   • Skomorokh kirjoitti:

    Siitoinen edustaa tai ainakin edusti isänmaallisuuden provosoivan karnevalistista, sovinnaisuuksille irvailevaa ja toisinaan shokeeraavaakin puolta. Tätähän eivät itsetunto-ongelmien kanssa kamppailevat harmaakasvoiset hommoidit pysty koskaan käsittämään.

    Siitoinen oli se henkilö joka uskalsi jo 70-luvulla sanoa julkisesti ettei keisarilla ole vaatteita, eikä hän edes lopettanut siihen vaan veti vielä itseltäänkin housut kinttuun ja kohotti roomalaiseen tervehdykseen paitsi kätensä, myös "sen"!

    Siitoinismin syvin olemus on toki jo kauan ollut itsestäänselvyys kaikille paitsi hommoideille, ihme juttu. Hommoidit ovat yhä edelleen ottamassa aktiivisesti etäisyyttä Siitoiseen joka yhteydessä. Heidän kapasiteettinsa ei näyttäisi laisinkaan riittävän Siitoisen perimmäisen olemuksen sisäistämiseen!


   • Skomorokh kirjoitti:

    Siitoinismin syvin olemus on toki jo kauan ollut itsestäänselvyys kaikille paitsi hommoideille, ihme juttu. Hommoidit ovat yhä edelleen ottamassa aktiivisesti etäisyyttä Siitoiseen joka yhteydessä. Heidän kapasiteettinsa ei näyttäisi laisinkaan riittävän Siitoisen perimmäisen olemuksen sisäistämiseen!

    Hommareinojen Mestari J. Halla-aho on tähän mennessä julkaissut yhden vanhoista blogiteksteistään (!) koostuvan ikävystyttävän pakinakokoelman. Siitoin taas kirjoitti muistaakseni ainakin kymmenen teosta eri hengentieteiden, uskonnon ja politiikan alueilta. Siitoimen corpuksen rinnalla taitaa kalveta hommahomo Hankamäenkin tuotanto.


  • Kun sormitan, ajattelen Pekkaa

  • Mul meni kahvit väärään kurkkuun ku luin tätä palstaa. Ottaaks joku oikeesti sen pellen tosissaan? Taisin mennä maailman pahimpaan provoon, koska toi alotus ei voi muuta olla :DDD Oikeesti kiitos nauruista... Mut jos ihan tosissaan ootte ni ottakaa järki käteen ni voisitte saada jonkun selväjärkisenkin puolellenne. Isänmaallisuudessa ei ole mitään vikaa, mut... Ei hyvää päivää!

   Siitoimesta ei pitäny ees sen oma perhe. Se oli julma perhettään kohtaan. Se itekki tunnusti olleensa sadisti. Ei mul mitään sadisteja vastaan niin kauan ku ne kiduttaa masokisteja (jotka pyytää sitä), mut omalle perheelle ei sentään tarvi kännissä öristä...

  • Olis pitäny listiä jo kehtoon.

  • Kerran pyydettiin jäseneksi ja annettiin hänen puhelinnumeronsa. Tahtoi puhua vakavista asioista.

   Loukaunnuin niin saatanasti

   Kehuskelin parin päivän päästä kirjoitaneeni puhelin numeron homoBaarin discon vessan seinään. Mitä todellisuudessa en tehnyt. Mutta nämä kulitukka pilotti takit olivat etsiskelleet. Kaikista homo Baarin seinistä.
   Kyllä niitä vitutti kun ne ei löytäneet sitä,

   Suurimpia saavutuksia sitten normandian maihinnousun.

  • Pippää hoitolaan tollainen kuulu

  • Valtakunnanjohtajanahan toimii tätä nykyä Führer Pekka Luoma
   www.skstp-nsfap.webs.com

   • Johtaja Siitoin on ikuinen piikki hommareinolaisuuden lihassa. Hän oli hengenmies. Ja panomies. Ei tarvinnut benji-hyppyjä todistamaaan miehuuttaan.


   • Mitä hittoa,siis onko tää nyt pelkkää pelleilyä koko ketju. Ei kai nyt kukaan ole voinut ottaa tosissaan semmoista klovnia.


   • Huomio kirjoitti:

    Mitä hittoa,siis onko tää nyt pelkkää pelleilyä koko ketju. Ei kai nyt kukaan ole voinut ottaa tosissaan semmoista klovnia.

    Siitoin ei ollut mikään nazipelle.

    Siitoin oli upseeri ja herrasmies, isänmaan mies henkeen ja vereen.


   • commander/komentaja kirjoitti:

    Siitoin ei ollut mikään nazipelle.

    Siitoin oli upseeri ja herrasmies, isänmaan mies henkeen ja vereen.

    Jepjep


  • Ne kapitalistiset barbaarit, jotka väittivät Siitoinin olevan pelkkä mitätön natsipelle, olivat pahasti väärässä! Ensinnäkin, Siitoin oli isänmaallinen eli puolusti pyhää maatamme, kieltämme, kulttuuriamme ja rotuamme. Toiseksi, jos hän ei olisi ryhtynyt johtamaan fasistista Suomea, suomalaiskommunistit tai sanotaanpa paremmin petturit olisivat kaapanneet vallan täällä ja tuhonneet ryssien kanssa koko rakkaan Suomen!
   Pekka Siitoin oli ja on yhä suosittu sekä palvottu henkilö Pohjois-Karjalassa, varsinkin Joensuussa ja Liperissä. Joka päivä kuulee ja näkee siellä natsitervehdyksiä ja fasismin opin iskusanat "Sieg Heil!" ja "Heil Siitoin!!"
   Täten lopetan puheeni aiheesta Siitoin. Heil Siitoin.

   • MISTÄ NÄITÄ HUU HAA UKKOJA LÖYTYY??


   • Länsi-Suomen miehiä oli Siitoin.


  • Pyhiinvaellus Mestari Siitoimen haudalle
   October 10, 2012

   Tänään, 10.10.2012, Turun Hengentieteen Seuran B.S. Müller ja kaksi uutta seuran jäsentä tekivät pyhiinvaelluksen Mestari Pekka Siitoimen haudalle Naantaliin. Uudet jäsenet myös rituaalisesti induktoitiin Mestarin haudan luona seuran jäseniksi. Tämän jälkeen seuran jäsenet kävivät vielä katsomassa Pekan aikoinaan omistamaa Krappala-kiinteistöä sekä Siitointen sukuhautapaikkaa keskustassa.

   Matka Naantaliin sujui tunnelmaan virittäytyessä. Kuuntelimme mm. Mestarin Radio Inarille antamaa haastattelua. Hakapellon hautausmaalle Naantaliin pääsimme juuri sillä hetkellä, kun Pekan haastattelun välissä soi Carmina Buranan O Fortuna. Se tuntui varsin sopivalta. Sää oli märkä ja vettä tihkutti, mutta se ei pyhiinvaeltajia haitannut.

   Image

   Hautausmaa oli hiljainen, vain pari muuta henkilöä kävi paikalla. Tästä huolimatta eräs näistä henkilöistä pällisteli Seuran jäsenten toimitusta Mestarin haudalla erääseen väliin. Hän ymmärsi kuitenkin viisaasti pysytellä kauempana ja olla häiritsemättä seuran pyhää toimitusta.

   Toimitus oli yksinkertaisen juhlava. Kynttilä sytytettiin. Rituaalikelloa soitettiin. Seuran jäsenet seisoivat Pekan haudan äärellä. Müller avasi uusien jäsenien induktioriitin kutakuinkin sanoin Demon est Deus inversus, Christus verus Luciferi! Tulen, veden, ilman ja maan, Isän Jumalan, Kristuksen, Saatanan ja Luciferin, sekä kaikkien henkivaltojen nimeen, Turun hengentieteen seuran paikalla olevat jäsenet tervehtivät Mestari Siitointa!

   Tämän jälkeen uusien jäsenten induktioriittiä pohjustettiin juhlallisesti. Uusilta jäseniltä kysyttiin, haluavatko he koko universumin, kaikkien henkivaltojen ja Mestari Siitoimen hengen todistaessa liittyä Turun Hengentieteen Seuraan. He vastasivat vuorollaan Kyllä! Tämän jälkeen heille luovutettiin jäsensertifikaatit sekä numeroidut jäsenkortit, joilla oltiin sitä ennen kosketettu Pekan hautakiven rautaristiä sekä haudan maaperää.

   Seuran jäsenet olivat tuoneet Mestarin kunniaksi hänen haudalleen kynttilän, koristeellisen lasin ja snapsilasin, pari unikonkotaa, pullon Koskenkorvaa, seuran brosyyrin jossa on mm. Mestarin omia viisauksia, sekä seuran Mestari Siitoin-postikortin, johon Müller oli kirjoittanut: Kiitos Mestari Pekka Siitoin kaikesta siitä työstä jota olet maailman hyväksi tehnyt! Demon est Deus inversus, Christus verus Luciferi! 666/777! Kortti oli myös seuran leimalla sinetöity.

   Image

   Induktiorituaalissa seurasi juhlapuheita Mestarin kunniaksi. Jokainen jäsen piteli vuorollaan Koskenkorvapulloa kädessään, puhui Mestarin antaman esimerkin kunniaksi, otti hörpyt juomaa ja/tai kaatoi symbolisesti Mestarille itselleenkin vielä lopuksi (tässä kohtaa Koskenkarvaa kaadettiin mm. haudan maaperään. Loput viinat jätettiin Pekalle.

   Kuten edellä tuli jo mainittua, eksyi joku ulkopuolinen eräässä vaiheessa pällistelemään seuran jäsenten riittiä pienen matkan päästä. Siinä vaiheessa kun riitin lopussa Müller soitti rituaalikelloa ja kajautti Eläköön Mestari Pekka Siitoin! Mihin muut vastasivat Heil!, oli tämä kutsumaton rituaalin tarkkailija kuitenkin jo luikkinut tiehensä. Varmaankin jotain sellaista todistaneena, jota hän ei aivan heti unohda…

   Image

   Rituaalin lopuksi Müller piti kädessään vielä erästä objektia, joka oli ollut itsensä Mestarin omistuksessa ja joka liittyy hänen entiseen Vehmaan huvilaansa. Kaikki seuran jäsenet liittivät kätensä tähän objektiin samalla maagisesti saaden energioita, visioita ja vaikutteita ajan ja paikan tuolta puolten eri tavoin itse Mestarin omasta energiakentästä. Ylevä rituaali oli saatu arvokkaasti päätökseensä. Väkevät henkivallat olivat liikkeellä. Turun Hengentieteen Seura oli kahta uutta jäsentä voimakkaampi ja uudistanut linkkiään Mestariin ja hänen värähtelytasoonsa ja energioihinsa.

   Induktioriitin jälkeen seuran jäsenet kävivät vielä Pekan aikoinaan omistaman Krappula-kiinteistön edessä. Tarinoita kerrotiin, hiljaisen syksyisen kaupungin katuja tallattiin. Myös Krappulan viereisessä olevalla keskustan hautausmaalla käytiin katsomassa Siitoimen sukuhautapaikka, jonka lepoon on tänä vuonna laskettu myös Paul Adolf. Kunnia hänenkin sielulleen.

   Demon est Deus inversus, Christus verus Luciferi!

   666/777

   http://turunhengentieteenseura.wordpress.com/2012/10/10/pyhiinvaellus-mestari-siitoimen-haudalle/

   • Näin joulunakin on hyvä muistaa edesmennyttä Valtakunnanjohtajaa ja sytyttää vaikkapa kynttilä Pekan muistolle.


   • Pro Patria kirjoitti:

    Näin joulunakin on hyvä muistaa edesmennyttä Valtakunnanjohtajaa ja sytyttää vaikkapa kynttilä Pekan muistolle.

    Siitin siitoin oli kännissä örveltävä pelle. Täysin hetkestä pudonnut luuseri. Mene ja tunge se kynttiläs siittimen persreikään.
    ELÄKÖÖN PUNAINEN VALLANKUMOUS.


   • SKP:läinen kirjoitti:

    Siitin siitoin oli kännissä örveltävä pelle. Täysin hetkestä pudonnut luuseri. Mene ja tunge se kynttiläs siittimen persreikään.
    ELÄKÖÖN PUNAINEN VALLANKUMOUS.

    Siitoinhan ei juonut joka päivä vaan joka ilta


  • Siitoin oli täysi torvi ,jonka näköispatsas muistuttaisi paskaläjää.

   • Millaisen patsaan itse ansaitsisit?


  • KAUAN ELÄKÖÖN LIIKKEEMME!
   KAUAN ELÄKÖÖN ISÄNMAA!

   JOKA MIES YLÖS!

  • Asuuko Siitoin koskaan Turussa? Jos saisi Ollin valtuutettuna ajamaan patsasasiaa vihdoinkin...

  • Pekalle patsas joo, Ollelle sitten vanhoina päivinä!

   • Siitoin oli todellinen suurmies! Nämäkin syntymäpäiväjuhlat sen todistivat!


  • Team Hollolan kunnianosoitus Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimelle 2000-luvun alusta:

   Pekka Siitoin on Suomen vapauden ja itsenäisyyden kiihkeimpiä puolestapuhujia.

   "Kunnioitettu Pekka Siitoin, on erittäin hienoa huomata kuinka isäinmäällista toimintaa Te olette vuosien varrella harjoittaneet, ettei rakas Isäinmaamme joudu kaikenmaailman kommareiden ja nokipiikkien sekä muiden loiseläjien kouriin. Emme pysty kyllin kiittämään sitä pyyteetöntä ja arvokasta työtä, jolla Te Pekka Siitoin olette luoneet Suomeen, luonnon laissakin oikeutetun muukalaisvastaisen rintaman.

   Osa suomalaisista on valitettavan sokeita ja tietämätömiä tekoihin joihin nokipiikit sekä muut iilimatomaiset muukalaiset syyllistyvät Isänmaassamme joka päivä, maassa jonka sotaveteraanit verellään ja terveydellään lunastivat Tali-Ihantalassa ja Raatteen tiellä.

   Miten raskas mahtaa olla tuo esitaistelijan taakka, sitä emme voi kuvitella, mutta toivomme Teille Pekka Siitoin suurta ja menestyksellistä tarmoa yhteisen asiamme puolesta, asian joka on tärkeä ja rodullisesti ainoa vaihtoehto Suomen rakkaalle kansalle, SUOMI SUOMALAISILLE!"

   Toni Kingi / Team Hollola

   • TEAM HOLLOLA?


  • Pekka Siitoimen kannattajat äänessä Suomi24:ssa Valtakunnanjohtajan vielä eläessä:

   http://keskustelu.suomi24.fi/node/335925

   J. Shedd
   29.12.2002 18:29
   0
   Kenestä tahansa voi tulla kunnanjohtaja, ehkä jopa kansanedustaja, mutta valtakunnanjohtajia on vain yksi.

   Patriootti
   29.12.2002 19:10
   0
   Sulje
   Pekka on meidän johtajamme

   http://keskustelu.suomi24.fi/node/499642

   Tapsa88
   9.6.2003 21:22
   0
   Tilasin valtakunnanjohtaja Pekka Siitomelta materiaalia. Kovat oli puheet, valkoinen valta yms. Kannattasko liittyä vai ei?

   Tapsa88
   10.6.2003 15:51
   0
   Sulje
   Idiootti
   Siitoin sentään yrittää todella taistelle kansamme puolesta. Helppo haukkua kun on itse joku kaljamahavellihousu joka löhöö vaan sohvalla kattoen telkkua!

   Tapsa88
   10.6.2003 19:53
   1
   Sulje
   Toiminnan mies
   Niin, Pekka onkin suoran toiminnan mies eikä vaan nysvää kuten suurin osa suomalaisista.

   Jussi
   11.6.2003 00:13
   1
   Sulje
   Pekka on meidän johtajamme
   Pekka Siitoin on suuri johtaja vaikka väittäisitte mitä muuta. Sieg Heil Pekka ja pitkää ikää, kansallissosialismi nousuun!

   politrukki
   11.6.2003 00:16
   1
   Sulje
   Sieg Heil Jussi!
   Puhut täyttä asiaa! Pekka on meidän johtajamme ja myös koko kansan todellinen Johtaja! Vielä tulee se päivä, jolloin Pekka Siitoin johdattaa koko kansan valoisaan tulevaisuuteen.

   Kohti voittoa!
   9.6.2003 21:51
   1
   Sulje
   Vallankumous
   Vallankumouksen toteuduttua olet vahvoilla, jos olet KDP:n jäsen entuudestaan. Pääset hyvään virkaan uudessa kansallisosialistisessa valtiossamme.

   Roope -62
   9.6.2003 22:10
   1
   Sulje
   Valtakunnanjohtaja verraton
   Mukaan vaan, ihan verratonta touhua. Ei pelkkää politiikkaa.

   • Kansa oli vahvasti johtajansa tukena.


  • Onko Pekan legendaariset nettisivut vielä missään tallessa?

  • Tänään tulee kuluneeksi 12 vuotta Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimen kuolemasta. Kauan eläköön muisto.

   Isänmaan puolesta. Ikuisesti.

  • Valtakunnanjohtaja...valtakunnan sali..Taivasten valtakunta. Liittykö Jehovat jotenkin asiaan?

   Entäs hellarit, helluntaiset? Niillä oli kai se valtakunnallinen konventti... Nämä lahkot tahtoo mennä minulla aina sekaisin. Rauhan valtakunta, Rauhan Yhdistys?

   En ole kuullutkaan "Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimesta". Mikä ihme on/oli tämä Valtakunta?

   • Upseeri ja herrasmies,
    Valtakunnanjohtaja verraton!


   • Aliupseeri.


   • Suomen kansallinen liike


  • Jawohl, katkase!

  • Kova jätkä. Arvostan.

  • Kunnia isänmaa ja hattu pois päästä!

  • Käy todella sääliksi yksilöt jotka edelleen uskovat Suomen olevan vapaa maa. Pahimpia ovat nämä jotka mennessään toitottavat sitä ääneen.
   Olisi aika herätä. Meno on nyt jo "jokainen selviytyköön omillaan". Kulissit pysyvät vielä jonkun aikaa ympärillä tuoden turvallisuuden tunnetta. Etenkin jos sattuu asumaan vähän syrjemmässä.

  • Eläköön 100-vuotias Suomi!
   Kunnia isänmaalle ja sen puolustajille!

  • Joo kyllä Pekka Siitoin oli isänmaan puolesta.

   Rakasti isänmaata ja Suomen kansaa.

   Kova ja ahkera työmies.

   • Just näin vaikka rollit muuta väittävät.


  • Siitoin ja Kekkonen!

   www.is.fi/kotimaa/art-2000005528696.html

  • Isän valtakunta dokkaria missään?

  • Kuka nykyinen Bigboss?

  • Pekka Siitoin oli omalaatuinen mies mutta isänmaallinen.

   • Huikea veto Pekalta!


  • Lauantaina tulee kuluneeksi tasan 15 vuotta Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoimen kaatumisesta. Muistellaanko Valtakunnanjohtajaa tänä vuonna jotenkin erityisesti?

  • Eläköön Siitoin!
   Eläköön Isänmaa!

  • Rapajuoppo se oli, keitti pontikkaa ja raahasi pirtua Venäjältä hirveitä määriä Tampereen kautta ja jäi kai tullissakin kiinni monta kertaa puuhistaan.

   • Tätä samaa scheissea jaksaa yhä muutama desantti jauhaa. Täyttä paskaa! Pekka Siitoin ei ollut juoppo eikä veljeillyt vihollisen kanssa!


  • Yleensä edesmenneistä ei huudella ikäviä asioita, jos niitä on ollut. On eri asia, onko niitä edes ollut todellisuudessa. Oletko nähnyt itse ja voitko todistaa näkemäsi. JOs olet, pystytkö osoittamaan väitteen, että hän on heikentänyt suomen itsenäisyyttä.

   Nykyhallitus sen sijaan on tehnyt Suomesta ihmisoikeudettoman valtion omilla toimillaan, johon myös professori on päätynyt näkökannassaan.
   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/259049-professorien-kova-arvio-oikeusvaltion-murentaminen-alkanut-suomessa-keskustan-ja
   Suomesta tulikin siis vapaan riiston maan ihmisoikeusvaltion sijaan.

  • Naantali-palstalla myös juttua Pekasta!

   keskustelu.suomi24.fi/paikkakunnat/varsinais-suomi/naantali

   • Tuonne kannattaa myös kaikkien kirjoitella! Kaikki eivät tunnu Siitointa Naantalissa arvostavan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuonne kannattaa myös kaikkien kirjoitella! Kaikki eivät tunnu Siitointa Naantalissa arvostavan.

    Hellvetin hyvä!


  • onneksi suomi on demokraattinen maa ja päättäjät valitaan äänestämällä...

   • valtakunnanjohtaja ei valita vaaleilla


  • Ylös! Tämä ketju voisi olla kiinnitetty palstalla.

  • Siitoimen kohdalla puhutaan vain kansallis(sosialisti)mielisestä Aatun sakemannien fanista.

  • Itsenäisyyspäivänä on syytä kunnioittaa myös edesmennyttä valtakunnanjohtajaamme.

  • Valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin kaatui 8.12.2003. Nyt tuosta surun päivästä tulee kuluneeksi 16 vuotta. Liput puolitankoon!

  • Vasemistovinoutuneilla ja vihervammaisilla palstaterroristeilla tunnetusti pää kumisee tyhjyyttään.

  • Tiedän tapauksen. Paul asui Turun Varissuolla.

  • Pekka oli kakkospesän poikia ,kertoi ystäväni Keijo.
   Jolla oli pitkä suhde Pekan kanssa !

   • Pekka oli kuuden lapsen isä ja tunnettu naistenmies.


  • Pro Patria!

  • Miksi enää puhua enää kuolleesta ja kuopatusta huru-ukosta vai oletko muka joku hänen muistonsa vaalija?

   • "Kun puhutaan suomalaisesta isänmaallisuudesta, niin puhutaan yleensä myös Pekka Siitoimesta. Ja kun puheenaiheena on edesmennyt valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin, niin samalla keskustellaan myös isänmaallisuudesta."


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Kun puhutaan suomalaisesta isänmaallisuudesta, niin puhutaan yleensä myös Pekka Siitoimesta. Ja kun puheenaiheena on edesmennyt valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin, niin samalla keskustellaan myös isänmaallisuudesta."

    Pekka Siitoimen valtakaudella Suomella meni vielä hyvin. Ei ollut mitään koronoitakaan riesana.


  • Pekan porukan vappumarssit oli muuten aika legendaa. Siellä ei punaliput liehuneet ainakaan ei.

  • Kunnia isänmaa!

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 7 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mies pimittää rahankäyttöään

   Sain selville, että mieheni on jo kuukausia käyttänyt isoja summia rahaa tietämättäni harrastuksiinsa. Samaan aikaan hän on kertonut, ettei hänellä ty
   Parisuhde
   76
   4472
  2. Kotisiivous vähintään 40e/h

   Suomen kotityöpalveluyhdistys ry mukaan alin kannattava hinta siivouksesta on 40e/h. Tämä on outoa, koska puhdistusaineita ja vettä kuluu 1h aikana k
   Maailman menoa
   204
   4136
  3. Puma hakee uutta elättäjää.

   Nyt on nahkahousut jalassa ja Kämpissä uuteen nousuun. Taitaa olla uus lompakko hakusessa kv-staralla.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   180
   2570
  4. Niko Ranta-Aho kaulailee illallisella Bandidos pomon kanssa Espanjassa

   Noniiiin. Niko pääs oottaa vankilatuomiota vapaalle. Läks Espanjaan. Nyt laitto kuvaa, kaulailee bandidos rikollisjärjestön pomon kanssa ja 2 muun kar
   83
   901