Apina -> ihminen?

Liisä9191

Jos pitkällä aikavälillä joskus muinoin apinasta on polveutunut ihminen, niin miksi moista ei enää tapahdu? JA toinen kysymys, mistä nämä nykyajan apinat sitten tulivat koska eihän se nyt ole mahdollista että tuolloin vain osa apinoista alkoi polveutua ihmisiksi, osa ei. Joten jos kaikista tuli ihmisiä -> miten nykyajan apinat syntyivät?

34

1060

Vastaukset

 • Ihminen ei ole polveutunut apinasta vaan apinat ja ihmiset ovat polveutuneet kädellisistä "alkuapinoista" joista myöhemmin kehittyi nykyisen kaltaisia apinoita ja "alkuihmisiä". Kysymys on hyvin pitkästä ajanjaksosta, useasta miljoonasta vuodesta ja ilmeisesti sopeutuminen erilaisiin ympäristöihin käynnisti tämän prosessin.

  • MIKSI GEOLOGINEN AIKATAULUKKO ON PIELESSÄ? Se, että geologinen aikataulukko satoine miljoonine vuosineen on pahasti pielessä, tulee ilmi lukuisissa tekijöissä. Oppikirjoissa siihen liittyviä ongelmia tuodaan harvoin esille vaan asia esitetään tieteellisenä totuutena, mutta tosiasiassa tämä 1800-luvulla laadittu taulukko on kaukana totuudesta ja käytännön havainnoista luonnossa. Mm. seuraavat tekijät ovat ongelmallisia:

   Vanhempien kerrostumien nuori ikä. Jos geologinen taulukko satoine miljoonine vuosineen on totta, merkitsee se, että maapallon vanhimpien geologisten kausien pitäisi olla satoja miljoonia vuosia vanhoja. Esim. prekambrikauden piti olla 600-4600, kambrikauden 600-490 ja hiilikauden 350-290 miljoonaa vuotta sitten.
   Hämmästyttävä havainto kuitenkin on, että näiden vanhimpien kerrostumien fossiileista on tavattu radioaktiivista hiiltä, jota ei pitäisi olla niissä yhtään, jos ne ovat niin vanhoja. Sillä kun radioaktiivisen hiilen puoliintumisaika on vain 5600 vuotta, on selvä, ettei sitä voi olla yhtään miljoonien vuosien ikäisissä näytteissä. Se on mahdottomuus.
   Tosiasia kuitenkin on, että radioaktiivista hiiltä esiintyy useissa fossiileissa sekä hiili-, turve- ja öljyesiintymissä, joita on pidetty kymmeniä tai satoja miljoonia vuosia vanhoina. (Myös ”satoja miljoonia vuosia” vanhan grafiitin tai antrasiitin iäksi on mitattu yllättäen vain 40 000-60 000 vuotta, [Junker, R., Scherer, S., ”Entstehung und Geschichte der Lebewesen”, Weyel Biologie, 1988, s. 160). Se tarkoittaa, että nämä kerrostumat fossiileineen eivät voi olla miljoonien tai satojen miljoonien vuosien ikäisiä vaan korkeintaan kymmeniä tuhansia vuosia. Radiohiilen esiintyminen tekee pitkät ajanjaksot mahdottomaksi.
   Seuraava lainaus osoittaa hyvin, miten vanhimpien kerrostumien ikä mitataan todellisuudessa vain tuhansissa vuosissa niissä olevan radiohiilen tähden. Kun sitä esiintyy toistuvasti jopa kambrikauden fossiileissa, on geologisen taulukon pitkien ajanjaksojen mahdoton pitää paikkansa:


  • G4all kirjoitti:

   MIKSI GEOLOGINEN AIKATAULUKKO ON PIELESSÄ? Se, että geologinen aikataulukko satoine miljoonine vuosineen on pahasti pielessä, tulee ilmi lukuisissa tekijöissä. Oppikirjoissa siihen liittyviä ongelmia tuodaan harvoin esille vaan asia esitetään tieteellisenä totuutena, mutta tosiasiassa tämä 1800-luvulla laadittu taulukko on kaukana totuudesta ja käytännön havainnoista luonnossa. Mm. seuraavat tekijät ovat ongelmallisia:

   Vanhempien kerrostumien nuori ikä. Jos geologinen taulukko satoine miljoonine vuosineen on totta, merkitsee se, että maapallon vanhimpien geologisten kausien pitäisi olla satoja miljoonia vuosia vanhoja. Esim. prekambrikauden piti olla 600-4600, kambrikauden 600-490 ja hiilikauden 350-290 miljoonaa vuotta sitten.
   Hämmästyttävä havainto kuitenkin on, että näiden vanhimpien kerrostumien fossiileista on tavattu radioaktiivista hiiltä, jota ei pitäisi olla niissä yhtään, jos ne ovat niin vanhoja. Sillä kun radioaktiivisen hiilen puoliintumisaika on vain 5600 vuotta, on selvä, ettei sitä voi olla yhtään miljoonien vuosien ikäisissä näytteissä. Se on mahdottomuus.
   Tosiasia kuitenkin on, että radioaktiivista hiiltä esiintyy useissa fossiileissa sekä hiili-, turve- ja öljyesiintymissä, joita on pidetty kymmeniä tai satoja miljoonia vuosia vanhoina. (Myös ”satoja miljoonia vuosia” vanhan grafiitin tai antrasiitin iäksi on mitattu yllättäen vain 40 000-60 000 vuotta, [Junker, R., Scherer, S., ”Entstehung und Geschichte der Lebewesen”, Weyel Biologie, 1988, s. 160). Se tarkoittaa, että nämä kerrostumat fossiileineen eivät voi olla miljoonien tai satojen miljoonien vuosien ikäisiä vaan korkeintaan kymmeniä tuhansia vuosia. Radiohiilen esiintyminen tekee pitkät ajanjaksot mahdottomaksi.
   Seuraava lainaus osoittaa hyvin, miten vanhimpien kerrostumien ikä mitataan todellisuudessa vain tuhansissa vuosissa niissä olevan radiohiilen tähden. Kun sitä esiintyy toistuvasti jopa kambrikauden fossiileissa, on geologisen taulukon pitkien ajanjaksojen mahdoton pitää paikkansa:

   … Uusi tekniikka paransi hiili-14 ja hiili-12-suhteen mittauksien herkkyyttä. Aiemmin oli mahdollista mitata pitoisuus, joka oli noin prosentti nykyisestä hiili-14-pitoisuudesta. AMS teki mahdolliseksi mitata pitoisuuden, joka on noin 0.001 prosenttia nykyisestä hiilestä. Teoreettisesti tämä pidensi hiili-14-menetelmän toiminta-alueen 40 000 vuodesta noin 90 000 vuoteen. Tällä tavoin toivottiin voitavan mitata paljon vanhempia näytteitä. Tätä toivoneet kohtasivat kuitenkin jotain yllättävää.
   Tohtori John Baumgardner, yksi RATE-ryhmän tutkijoista toteaa, että ”suureksi yllätykseksi ei löydetty yhtään fossiilista materiaalia, jossa olisi ollut niin vähän (radiohiiltä) kuin 0.001 prosenttia modernista arvosta!” 23 Tämä tarkoittaa, että hiili-14-atomeja löytyi jopa kambrikauden fossiileista, joita evolutionistit pitävät 600 miljoonaa vuotta vanhoina.
   Baumgardner antaa asiasta uskomattoman esimerkin:

   Jos aloitamme havaittavan universumin painoisesta puhtaasta hiili-14-määrästä, niin 1,5 miljoonan vuoden kuluttua (pieni osa evolutionistien kokonaisajasta) ei pitäisi olla jäljellä yhtään ainoaa hiili-14-atomia! Rutiininomaisesti löydetään kuitenkin 14C/12C-suhteita, jotka ovat luokkaa 0,1-0,5 % nykyisissä – sata kertaa suurempia kuin AMS menetelmän ilmaisuraja – näytteissä, joiden pitäisi olla kymmeniä ja satoja miljoonia vuosia vanhoja. Tämä on suuri ongelma uniformitaristiselle näkemykselle (evoluution aikaskaala). 24

   Baumgardner lähetti myös timantin hiili-14-laboratorioon mitattavaksi. Tätä ei ollut koskaan aikaisemmin tehty, koska mittausta pidettäisiin täysin absurdina – sulana hulluutena. Timantti, joka on muodostunut syvällä maapallon esikambrisissa kivissä, olisi yhtä vanha kuin maapallo itse. Lisäksi timantin kiteen sidokset ovat hyvin vahvoja, joten biologinen kontaminaatio ei voi päästä timantin sisään. Siksi timantin iän määrittäminen hiili-14-menetelmällä oletettiin turhaksi. Laboratorion mittausraportti saapui: Timantti oli noin 58 000 vuotta vanha! (25)

   Kerrostumien puutteellisuus. Eräs käsitys, joka tulee helposti esille oppikirjoissa, on, että ympäri maailmaa on tavattavissa täydellisiä geologisia kerrossarjoja, jossa kaikki geologisen aikataulukon kerrostumat ovat tarkalleen toinen toisensa päällä. Niinhän asioiden tulisi olla, jos oletettu kehitys vuosimiljoonien ja -miljardien aikana pitäisi paikkansa.
   Tosiasia kuitenkin on, että mistään ei ole löydetty täydellistä geologista kerrossarjaa vaan ainoastaan murto-osia siitä. Välistä puuttuu usein "kymmenien" tai "satojen miljoonien vuosien" jaksoja kokonaan, ja esim. kuuluisasta Grand Canyonista, jota on usein käytetty havaintoesimerkkinä, on sieltäkin löydetty vain viisi kahdestatoista tärkeimmästä kerrostumasta. Geologinen taulukko on siellä kuten muuallakin epätäydellinen eikä vastaa sitä kuvaa, mikä kirjoissa tuodaan esille. Täydellinen kerrossarja esiintyy siis vain paperilla ja oppikirjojen sivuilla, mutta tätä keinotekoista järjestelmää ei voi havaita missään päin maailmaa. On harvinaista, jos edes kolme tai neljä kerrostumaa kahdestatoista (tai kolmestatoista) ovat päällekkäin.
   Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että geologinen taulukko laadittiin alun perin hyvin suppealla alueella, ja jolloin ei tunnettu olosuhteita muualla päin maailmaa. Se yhdessä kerrostumien puutteellisuuden kanssa tekee taulukon käyttämisen ongelmalliseksi:


  • G4all kirjoitti:

   … Uusi tekniikka paransi hiili-14 ja hiili-12-suhteen mittauksien herkkyyttä. Aiemmin oli mahdollista mitata pitoisuus, joka oli noin prosentti nykyisestä hiili-14-pitoisuudesta. AMS teki mahdolliseksi mitata pitoisuuden, joka on noin 0.001 prosenttia nykyisestä hiilestä. Teoreettisesti tämä pidensi hiili-14-menetelmän toiminta-alueen 40 000 vuodesta noin 90 000 vuoteen. Tällä tavoin toivottiin voitavan mitata paljon vanhempia näytteitä. Tätä toivoneet kohtasivat kuitenkin jotain yllättävää.
   Tohtori John Baumgardner, yksi RATE-ryhmän tutkijoista toteaa, että ”suureksi yllätykseksi ei löydetty yhtään fossiilista materiaalia, jossa olisi ollut niin vähän (radiohiiltä) kuin 0.001 prosenttia modernista arvosta!” 23 Tämä tarkoittaa, että hiili-14-atomeja löytyi jopa kambrikauden fossiileista, joita evolutionistit pitävät 600 miljoonaa vuotta vanhoina.
   Baumgardner antaa asiasta uskomattoman esimerkin:

   Jos aloitamme havaittavan universumin painoisesta puhtaasta hiili-14-määrästä, niin 1,5 miljoonan vuoden kuluttua (pieni osa evolutionistien kokonaisajasta) ei pitäisi olla jäljellä yhtään ainoaa hiili-14-atomia! Rutiininomaisesti löydetään kuitenkin 14C/12C-suhteita, jotka ovat luokkaa 0,1-0,5 % nykyisissä – sata kertaa suurempia kuin AMS menetelmän ilmaisuraja – näytteissä, joiden pitäisi olla kymmeniä ja satoja miljoonia vuosia vanhoja. Tämä on suuri ongelma uniformitaristiselle näkemykselle (evoluution aikaskaala). 24

   Baumgardner lähetti myös timantin hiili-14-laboratorioon mitattavaksi. Tätä ei ollut koskaan aikaisemmin tehty, koska mittausta pidettäisiin täysin absurdina – sulana hulluutena. Timantti, joka on muodostunut syvällä maapallon esikambrisissa kivissä, olisi yhtä vanha kuin maapallo itse. Lisäksi timantin kiteen sidokset ovat hyvin vahvoja, joten biologinen kontaminaatio ei voi päästä timantin sisään. Siksi timantin iän määrittäminen hiili-14-menetelmällä oletettiin turhaksi. Laboratorion mittausraportti saapui: Timantti oli noin 58 000 vuotta vanha! (25)

   Kerrostumien puutteellisuus. Eräs käsitys, joka tulee helposti esille oppikirjoissa, on, että ympäri maailmaa on tavattavissa täydellisiä geologisia kerrossarjoja, jossa kaikki geologisen aikataulukon kerrostumat ovat tarkalleen toinen toisensa päällä. Niinhän asioiden tulisi olla, jos oletettu kehitys vuosimiljoonien ja -miljardien aikana pitäisi paikkansa.
   Tosiasia kuitenkin on, että mistään ei ole löydetty täydellistä geologista kerrossarjaa vaan ainoastaan murto-osia siitä. Välistä puuttuu usein "kymmenien" tai "satojen miljoonien vuosien" jaksoja kokonaan, ja esim. kuuluisasta Grand Canyonista, jota on usein käytetty havaintoesimerkkinä, on sieltäkin löydetty vain viisi kahdestatoista tärkeimmästä kerrostumasta. Geologinen taulukko on siellä kuten muuallakin epätäydellinen eikä vastaa sitä kuvaa, mikä kirjoissa tuodaan esille. Täydellinen kerrossarja esiintyy siis vain paperilla ja oppikirjojen sivuilla, mutta tätä keinotekoista järjestelmää ei voi havaita missään päin maailmaa. On harvinaista, jos edes kolme tai neljä kerrostumaa kahdestatoista (tai kolmestatoista) ovat päällekkäin.
   Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että geologinen taulukko laadittiin alun perin hyvin suppealla alueella, ja jolloin ei tunnettu olosuhteita muualla päin maailmaa. Se yhdessä kerrostumien puutteellisuuden kanssa tekee taulukon käyttämisen ongelmalliseksi:

   "Oppilas, joutuessaan ensin vastakkain tämän taulukon kanssa, tietysti uskoo, että geologit ovat todellakin löytäneet nämä eri kalliokerrostumat yhdessä jaksossa järjestyksessä yhden seuratessa säännöllisessä järjestyksessä toista, ja tämä yhdessä paikassa, missä kallio on muodostunut kartan osoittamalla tavalla. Mutta mikään ei ole kauempana totuudesta. Mitään sellaista sarjaa muistuttavaa ei ole milloinkaan löydetty yhdessä ja samassa paikassa maan pinnalta." (26)

   Maankuoren historian tavallinen jako on syntynyt Keski-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa. Tämän jaon alkuunpanijana voidaan pitää saksalaista mineralogia Abraham Gottlob Werneriä (1749 - 1817). On kuitenkin selvää, että Wernerin suorittama maankerrostumien järjestyksen jako ei pidä paikkaansa suuressa osassa maailmaa, oikeastaan se ei sovi mihinkään. Pientä aluetta koskevien tutkimustensa perusteella hän rakensi teorian, jonka piti koskea koko maapalloa. Mutta vain muutaman harvan kilometrin päässä hänen kodistaan on vuoria, jotka rakenteensa puolesta ovat täysin ristiriidassa hänen oppinsa kanssa.
   On sen vuoksi todella ihmeteltävä sitä arvostelun puutetta, jolla aikamme kehitysoppineet ovat omaksuneet nuo kohta kaksi sataa vuotta vanhat hypoteesit. - Koko maapallon historian keinollinen jako ryhmään pitkiä geologisia ajanjaksoja on enemmän kuin epäilyttävä. Jos teoria on tosi, niin on täytynyt kulua äärettömiä aikoja eräiden maapallon paikkojen jättämättä minkäänlaista merkkiä eroosiosta tai kerrostumista. On tapauksia, joissa ns. uudemmat kerrokset sijaitsevat välittömästi vanhimpien päällä. (27)

   Kerrostumien epäjärjestys. Sen lisäksi että kerrostumat ympäri maapalloa ovat puutteellisia, esiintyvät ne usein myös epäjärjestyksessä eli geologisen taulukon vastaisesti. Se tarkoittaa, että kerrostumat, joita on pidetty vanhimpina, ovat päällimmäisinä, kun taas nuoremmat kerrostumat on tavattu niiden alla. Sellaisia epäjohdonmukaisuuksia esiintyy kautta maapallon, joka on osoituksena geologisen taulukon virheellisyydestä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

   - Prekambriset ja kambriset kerrostumat, joiden pitäisi sisältää kaikkein alhaisimpia ja yksinkertaisimpia elämän muotoja, sijaitsevat monilla alueilla maan päällä päällimmäisenä. Kehitysopillisen näkemyksen mukaan niiden pitäisi olla satoja miljoonia vuosia vanhoja.


  • G4all kirjoitti:

   "Oppilas, joutuessaan ensin vastakkain tämän taulukon kanssa, tietysti uskoo, että geologit ovat todellakin löytäneet nämä eri kalliokerrostumat yhdessä jaksossa järjestyksessä yhden seuratessa säännöllisessä järjestyksessä toista, ja tämä yhdessä paikassa, missä kallio on muodostunut kartan osoittamalla tavalla. Mutta mikään ei ole kauempana totuudesta. Mitään sellaista sarjaa muistuttavaa ei ole milloinkaan löydetty yhdessä ja samassa paikassa maan pinnalta." (26)

   Maankuoren historian tavallinen jako on syntynyt Keski-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa. Tämän jaon alkuunpanijana voidaan pitää saksalaista mineralogia Abraham Gottlob Werneriä (1749 - 1817). On kuitenkin selvää, että Wernerin suorittama maankerrostumien järjestyksen jako ei pidä paikkaansa suuressa osassa maailmaa, oikeastaan se ei sovi mihinkään. Pientä aluetta koskevien tutkimustensa perusteella hän rakensi teorian, jonka piti koskea koko maapalloa. Mutta vain muutaman harvan kilometrin päässä hänen kodistaan on vuoria, jotka rakenteensa puolesta ovat täysin ristiriidassa hänen oppinsa kanssa.
   On sen vuoksi todella ihmeteltävä sitä arvostelun puutetta, jolla aikamme kehitysoppineet ovat omaksuneet nuo kohta kaksi sataa vuotta vanhat hypoteesit. - Koko maapallon historian keinollinen jako ryhmään pitkiä geologisia ajanjaksoja on enemmän kuin epäilyttävä. Jos teoria on tosi, niin on täytynyt kulua äärettömiä aikoja eräiden maapallon paikkojen jättämättä minkäänlaista merkkiä eroosiosta tai kerrostumista. On tapauksia, joissa ns. uudemmat kerrokset sijaitsevat välittömästi vanhimpien päällä. (27)

   Kerrostumien epäjärjestys. Sen lisäksi että kerrostumat ympäri maapalloa ovat puutteellisia, esiintyvät ne usein myös epäjärjestyksessä eli geologisen taulukon vastaisesti. Se tarkoittaa, että kerrostumat, joita on pidetty vanhimpina, ovat päällimmäisinä, kun taas nuoremmat kerrostumat on tavattu niiden alla. Sellaisia epäjohdonmukaisuuksia esiintyy kautta maapallon, joka on osoituksena geologisen taulukon virheellisyydestä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

   - Prekambriset ja kambriset kerrostumat, joiden pitäisi sisältää kaikkein alhaisimpia ja yksinkertaisimpia elämän muotoja, sijaitsevat monilla alueilla maan päällä päällimmäisenä. Kehitysopillisen näkemyksen mukaan niiden pitäisi olla satoja miljoonia vuosia vanhoja.

   - Vuorenrinteiltä useiden kilometrien korkeudesta tavataan fossiilisia lajeja, esim. ammoniitteja, joiden olisi pitänyt elää lähes varhaisimpina aikoina ja olla siten geologisen järjestyksen mukaan alimpana. Kuitenkin ne ovat päällimmäisinä vuoren rinteillä eli aivan väärässä paikkaa geologisen taulukon kannalta.

   - Pakistanin suolaharjanteilla ovat vuoren pääosat kambria ("500 milj. v."), mutta sen alla olevat kerrokset tertiääriä (alle 60 milj. v.).

   - Alpeilta Muthenvuorten huipulta on tavattu tertiäärikauden (alle 60 milj. v.) kallioita triaskauden (200 milj. v.) kallioiden alta. Samoin Sveitsissä Luzerne-järven itäpuolella vuoristossa liitukauden kerrostuma on ylinnä. Sen alapuolella on jurakauden kalkkikivi ja pohjalla tertiääri, vaikka sen pitäisi olla muiden yläpuolella.

   - Glacierin kansallispuistossa, Pohjois-Amerikassa, on prekambrista kalkkikiveä ("1000 milj. v.") liitukautisen liuskekivimuodostuman päällä (100 milj. v.).

   Samaan asiaan, kerrostumien epäjärjestykseen viittaavat myös seuraavat lainaukset. Ne osoittavat, miten laajoilta alueilta maapalloa tavataan paikkoja, joissa vanhat ja nuoret kerrostumat ovat päinvastaisessa järjestyksessä eli vastoin geologista taulukkoa. Ne osoittavat, että geologisen taulukon järjestys on totta vain paperilla, muttei vastaa järjestystä luonnossa:

   "Jonkin määrätyn maailmankauden kerrostuma saattaa levätä minkä koko alla olevaan sarjaan kuuluvan kerrostuman päällä tahansa - karbonikerrostumat arkeisten siluuristen tai devonisten kerrostumain päällä; ja jura-, liitu- tai tertiäärikerrostumat jonkin vanhemman kivilajin päällä välillä olevien puuttuessa. Kvartäärikerrostumat Amerikassa ovat monesti arkeisten kivilajien päällä, toisissa tapauksissa siluuristen tai devonisten; joissakin tapauksissa liitu- tai tertiäärikerrostumain päällä." (Tutkija James D. Dana teoksessaan "Manual of Geology", s. 899) (28)

   "Kun geologi löytää kerrostumat siinä järjestyksessä, että vanhimpana pidetty on päällimmäisenä, niin suotakoon hänelle anteeksi, jos hän itsekin alkaa epäillä: seisooko hän päällään vai jaloillaan? Etelä-Albertasta, Yhdysvaltain kansallispuistosta, Kanadasta, Saksasta, Venäjältä ja Alpeilta on löydetty laajoja alueita, joissa kerrostumajärjestys on päinvastainen ja monissa muissa paikoissa aivan sekaisin." (Sir Archibald Geikie, Brittiläisen geologisen tutkimusseuran entinen johtaja) (29)


  • G4all kirjoitti:

   - Vuorenrinteiltä useiden kilometrien korkeudesta tavataan fossiilisia lajeja, esim. ammoniitteja, joiden olisi pitänyt elää lähes varhaisimpina aikoina ja olla siten geologisen järjestyksen mukaan alimpana. Kuitenkin ne ovat päällimmäisinä vuoren rinteillä eli aivan väärässä paikkaa geologisen taulukon kannalta.

   - Pakistanin suolaharjanteilla ovat vuoren pääosat kambria ("500 milj. v."), mutta sen alla olevat kerrokset tertiääriä (alle 60 milj. v.).

   - Alpeilta Muthenvuorten huipulta on tavattu tertiäärikauden (alle 60 milj. v.) kallioita triaskauden (200 milj. v.) kallioiden alta. Samoin Sveitsissä Luzerne-järven itäpuolella vuoristossa liitukauden kerrostuma on ylinnä. Sen alapuolella on jurakauden kalkkikivi ja pohjalla tertiääri, vaikka sen pitäisi olla muiden yläpuolella.

   - Glacierin kansallispuistossa, Pohjois-Amerikassa, on prekambrista kalkkikiveä ("1000 milj. v.") liitukautisen liuskekivimuodostuman päällä (100 milj. v.).

   Samaan asiaan, kerrostumien epäjärjestykseen viittaavat myös seuraavat lainaukset. Ne osoittavat, miten laajoilta alueilta maapalloa tavataan paikkoja, joissa vanhat ja nuoret kerrostumat ovat päinvastaisessa järjestyksessä eli vastoin geologista taulukkoa. Ne osoittavat, että geologisen taulukon järjestys on totta vain paperilla, muttei vastaa järjestystä luonnossa:

   "Jonkin määrätyn maailmankauden kerrostuma saattaa levätä minkä koko alla olevaan sarjaan kuuluvan kerrostuman päällä tahansa - karbonikerrostumat arkeisten siluuristen tai devonisten kerrostumain päällä; ja jura-, liitu- tai tertiäärikerrostumat jonkin vanhemman kivilajin päällä välillä olevien puuttuessa. Kvartäärikerrostumat Amerikassa ovat monesti arkeisten kivilajien päällä, toisissa tapauksissa siluuristen tai devonisten; joissakin tapauksissa liitu- tai tertiäärikerrostumain päällä." (Tutkija James D. Dana teoksessaan "Manual of Geology", s. 899) (28)

   "Kun geologi löytää kerrostumat siinä järjestyksessä, että vanhimpana pidetty on päällimmäisenä, niin suotakoon hänelle anteeksi, jos hän itsekin alkaa epäillä: seisooko hän päällään vai jaloillaan? Etelä-Albertasta, Yhdysvaltain kansallispuistosta, Kanadasta, Saksasta, Venäjältä ja Alpeilta on löydetty laajoja alueita, joissa kerrostumajärjestys on päinvastainen ja monissa muissa paikoissa aivan sekaisin." (Sir Archibald Geikie, Brittiläisen geologisen tutkimusseuran entinen johtaja) (29)

   ..elä ennee tahkoo noin lujjoo, ohtasuoni suattaa puheta!

   En tiijä miten teillä mutta ainaki Savo on 4,5 miljardia vuotta vanha. Meillä on siitä perimätieto.

   Eläkä usko kaikkija humpuukkijuttuja joita etteen tulloo, elä varsinkkaan jos niissä vilahttaa nimi Marvin L. Lubenow. MIes on tunnettu huijari mualimankuulu paskanpuhuja. Kuhttuu mm. ihteesä professoriksi vaekka on häintuskin maisterismies.


  • G4all kirjoitti:

   - Vuorenrinteiltä useiden kilometrien korkeudesta tavataan fossiilisia lajeja, esim. ammoniitteja, joiden olisi pitänyt elää lähes varhaisimpina aikoina ja olla siten geologisen järjestyksen mukaan alimpana. Kuitenkin ne ovat päällimmäisinä vuoren rinteillä eli aivan väärässä paikkaa geologisen taulukon kannalta.

   - Pakistanin suolaharjanteilla ovat vuoren pääosat kambria ("500 milj. v."), mutta sen alla olevat kerrokset tertiääriä (alle 60 milj. v.).

   - Alpeilta Muthenvuorten huipulta on tavattu tertiäärikauden (alle 60 milj. v.) kallioita triaskauden (200 milj. v.) kallioiden alta. Samoin Sveitsissä Luzerne-järven itäpuolella vuoristossa liitukauden kerrostuma on ylinnä. Sen alapuolella on jurakauden kalkkikivi ja pohjalla tertiääri, vaikka sen pitäisi olla muiden yläpuolella.

   - Glacierin kansallispuistossa, Pohjois-Amerikassa, on prekambrista kalkkikiveä ("1000 milj. v.") liitukautisen liuskekivimuodostuman päällä (100 milj. v.).

   Samaan asiaan, kerrostumien epäjärjestykseen viittaavat myös seuraavat lainaukset. Ne osoittavat, miten laajoilta alueilta maapalloa tavataan paikkoja, joissa vanhat ja nuoret kerrostumat ovat päinvastaisessa järjestyksessä eli vastoin geologista taulukkoa. Ne osoittavat, että geologisen taulukon järjestys on totta vain paperilla, muttei vastaa järjestystä luonnossa:

   "Jonkin määrätyn maailmankauden kerrostuma saattaa levätä minkä koko alla olevaan sarjaan kuuluvan kerrostuman päällä tahansa - karbonikerrostumat arkeisten siluuristen tai devonisten kerrostumain päällä; ja jura-, liitu- tai tertiäärikerrostumat jonkin vanhemman kivilajin päällä välillä olevien puuttuessa. Kvartäärikerrostumat Amerikassa ovat monesti arkeisten kivilajien päällä, toisissa tapauksissa siluuristen tai devonisten; joissakin tapauksissa liitu- tai tertiäärikerrostumain päällä." (Tutkija James D. Dana teoksessaan "Manual of Geology", s. 899) (28)

   "Kun geologi löytää kerrostumat siinä järjestyksessä, että vanhimpana pidetty on päällimmäisenä, niin suotakoon hänelle anteeksi, jos hän itsekin alkaa epäillä: seisooko hän päällään vai jaloillaan? Etelä-Albertasta, Yhdysvaltain kansallispuistosta, Kanadasta, Saksasta, Venäjältä ja Alpeilta on löydetty laajoja alueita, joissa kerrostumajärjestys on päinvastainen ja monissa muissa paikoissa aivan sekaisin." (Sir Archibald Geikie, Brittiläisen geologisen tutkimusseuran entinen johtaja) (29)

   ja hiukan, vain hiukan asiaan perehtyneenä sanoisin ettei liene ihmeellistä jos vuoristoista, jotka ovat syntyneet mannerlaattojen liikkeestä, toisiinsa törmäyksistä, kuten himalajakin joka kohoaa edelleen, että niissä olisi kerroksia epäjärjestyksessä, onhan tuo täysin mahdollista.
   Maapallon ikää voidaan myöskin arvioida esim noista mannerlaattojen liikkumisnopeuksista ja nykyisistä sijainneista etc, ne antavat saman tuloksen telluksen iälle kuten muutkin menetelmät, tukevat nykyistä käsitystä maapallon noin 4,5 miljardin vuoden iästä.


  • G4all kirjoitti:

   - Vuorenrinteiltä useiden kilometrien korkeudesta tavataan fossiilisia lajeja, esim. ammoniitteja, joiden olisi pitänyt elää lähes varhaisimpina aikoina ja olla siten geologisen järjestyksen mukaan alimpana. Kuitenkin ne ovat päällimmäisinä vuoren rinteillä eli aivan väärässä paikkaa geologisen taulukon kannalta.

   - Pakistanin suolaharjanteilla ovat vuoren pääosat kambria ("500 milj. v."), mutta sen alla olevat kerrokset tertiääriä (alle 60 milj. v.).

   - Alpeilta Muthenvuorten huipulta on tavattu tertiäärikauden (alle 60 milj. v.) kallioita triaskauden (200 milj. v.) kallioiden alta. Samoin Sveitsissä Luzerne-järven itäpuolella vuoristossa liitukauden kerrostuma on ylinnä. Sen alapuolella on jurakauden kalkkikivi ja pohjalla tertiääri, vaikka sen pitäisi olla muiden yläpuolella.

   - Glacierin kansallispuistossa, Pohjois-Amerikassa, on prekambrista kalkkikiveä ("1000 milj. v.") liitukautisen liuskekivimuodostuman päällä (100 milj. v.).

   Samaan asiaan, kerrostumien epäjärjestykseen viittaavat myös seuraavat lainaukset. Ne osoittavat, miten laajoilta alueilta maapalloa tavataan paikkoja, joissa vanhat ja nuoret kerrostumat ovat päinvastaisessa järjestyksessä eli vastoin geologista taulukkoa. Ne osoittavat, että geologisen taulukon järjestys on totta vain paperilla, muttei vastaa järjestystä luonnossa:

   "Jonkin määrätyn maailmankauden kerrostuma saattaa levätä minkä koko alla olevaan sarjaan kuuluvan kerrostuman päällä tahansa - karbonikerrostumat arkeisten siluuristen tai devonisten kerrostumain päällä; ja jura-, liitu- tai tertiäärikerrostumat jonkin vanhemman kivilajin päällä välillä olevien puuttuessa. Kvartäärikerrostumat Amerikassa ovat monesti arkeisten kivilajien päällä, toisissa tapauksissa siluuristen tai devonisten; joissakin tapauksissa liitu- tai tertiäärikerrostumain päällä." (Tutkija James D. Dana teoksessaan "Manual of Geology", s. 899) (28)

   "Kun geologi löytää kerrostumat siinä järjestyksessä, että vanhimpana pidetty on päällimmäisenä, niin suotakoon hänelle anteeksi, jos hän itsekin alkaa epäillä: seisooko hän päällään vai jaloillaan? Etelä-Albertasta, Yhdysvaltain kansallispuistosta, Kanadasta, Saksasta, Venäjältä ja Alpeilta on löydetty laajoja alueita, joissa kerrostumajärjestys on päinvastainen ja monissa muissa paikoissa aivan sekaisin." (Sir Archibald Geikie, Brittiläisen geologisen tutkimusseuran entinen johtaja) (29)

   Puhut asiaa uskontoveri!
   Vanhojen putkiradiojen radiohiiliosuus on suurempi kuin nykyisen transitioradioiden.
   Tämäkin pieni yksityiskohta todistaa omalta osaltaan meidän kreationistien saarnaajatiedemiesten ylivertaista fysiikan ja geologian tietämystä .


 • Ihmiset ja apinat ovat polveutuneet samoista etäisistä esi-isistä. Ihmiset ovat polveutuneet samasta esi-isästä, josta ihmisapinat ovat polveutuneet (muut apinat ovat eriytyneet päälinjasta jo paikaisemmin). Tarkkaan ottaen ihminen on yksi haara ihmisapinoista.

  Esivanhemmat elivät laajoilla alueilla nykyisessä Afrikassa. Jotkut esivanhemmista elivät olosuhteissa, jotka kannustivat muuttumaan; toisten olosuhteet eivät. Metsäalueilla esivanhemmat tulivat hyvin toimeen ja jatkoivat elämäänsä muuntuen vähemmän - nykyisiksi simpansseiksi ja gorilloiksi. Toisten elinympäristö oli haastavampi ja heidän jälkeläisensä muuntuivat eri suuntaan, lopulta ihmisiksi.

  Metsäalueilla elävät esi-isät kehittyivät siis simpansseiksi, bonoboiksi ja gorilloiksi. Nekään eivät ole samoja kuin varhaiset oliot, vaan ovat kehittyneet - tämä virhe usein tehdään. Kaikki ovat muuntuneet. Varhaisihmiset muuttuivat enemmän, koska he omivat haastavimman ympäristön. Jossakin vaiheessa he kehittivät myös kulttuurievoluution, mikä muutti heidän kehitystään ratkaisevasti. Nykysiet ihmisapinat ovat kuitenkin monessa suhteessa hyvin lähellä nykyisiä ihmisiä, eivät kehittymättömämpiä tai alkukantaisempia, vain erilaisia. Tämä on syytä muistaa.

  • Kyllä tuo Sharyn retardi varmastikin on erikoistapaus ja apinoiden jälkeläinen, niin vajalta se vaikuttaa.
   Olisiko Sharyn jostain hoitolaitoksesta karannut idiootti?


  • -Ihminen- kirjoitti:

   Kyllä tuo Sharyn retardi varmastikin on erikoistapaus ja apinoiden jälkeläinen, niin vajalta se vaikuttaa.
   Olisiko Sharyn jostain hoitolaitoksesta karannut idiootti?

   Sharyn kirjoitti asiallisen viestin, jossa kertoi lyhyesti muutaman tosiasian ihmisten ja apinoiden kehityksestä. Sinä vastasit omituisesti naureskellen ja vajaksi(?) häntä sanoen.

   Kumman teistä luulet vaikuttavan "jostain hoitolaitoksesta karanneelta idiootilta"?


  • -Ihminen- kirjoitti:

   Kyllä tuo Sharyn retardi varmastikin on erikoistapaus ja apinoiden jälkeläinen, niin vajalta se vaikuttaa.
   Olisiko Sharyn jostain hoitolaitoksesta karannut idiootti?

   Ei tuo sharyn normaali ole, sen näkee jo sen teksteistäkin.
   Vilkaisin vielä huviks sen profiilia ja kuvasta näki että joku vammanen tai vajukki se on.


  • yhtf kirjoitti:

   Ei tuo sharyn normaali ole, sen näkee jo sen teksteistäkin.
   Vilkaisin vielä huviks sen profiilia ja kuvasta näki että joku vammanen tai vajukki se on.

   Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.

   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista - KUTEN "TURPA KIINNI PERKELEEN SIKIÖ TAI REVIN PÄÄSI IRTI" tai muuta mukavaa.

   Osanottoni - vamma on parantumaton.

   (Suuri osa sikamaisuuksia kirjoittavavista nettiherjaajista on tutkimuksen mukaan tämän tyypin aivovammaisia.)

   Linkki aiheesta (ammattilaisten keskusteluun):
   http://hoitajat.net/foorumi/topic/4188-massamurhaajat-ja-aivokeharit/

   - psykologi, Hki


  • psykologi, Hki kirjoitti:

   Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.

   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista - KUTEN "TURPA KIINNI PERKELEEN SIKIÖ TAI REVIN PÄÄSI IRTI" tai muuta mukavaa.

   Osanottoni - vamma on parantumaton.

   (Suuri osa sikamaisuuksia kirjoittavavista nettiherjaajista on tutkimuksen mukaan tämän tyypin aivovammaisia.)

   Linkki aiheesta (ammattilaisten keskusteluun):
   http://hoitajat.net/foorumi/topic/4188-massamurhaajat-ja-aivokeharit/

   - psykologi, Hki

   Psyko-/sosiopaatteja oli tutkimusten mukaan muistaakseni 2 % prosenttia väestöstä. Tutkimuksissa on todettu diagnostisesti vahva yhteys frontaalilohkon keskimääräistä vähäisemmän aktiviteetin yhteydestä psyko-/sosiopatiaan. Frontaalilohkon vähäinen aktiviteetti siis voi ennustaa väkivalta käyttäytymistä. Mutta millä varmuudella? Esim. PCL-R testiä käytetään psykopatian määrittämiseen. Ennen kuin laillisesti voidaan eristää ennakoivasti frontaalilohkon toiminnan häiriöstä kärsivät muusta yhteiskunnasta, kannattaa tehdä ensin PCL-R testi kaikille kansanedustajille.

   Paras hyöty varmaankin aivojen magneettikuvauksella, HCR-20:llä ja PCL-R:llä saadaan arvioitaessa väkivaltakäyttäytymisen uusiutumisriskiä oikeuspsykiatrisessa hoidossa, sekä vankiloissa. Käytännön ongelmahan on kuitenkin se, että kyseiset henkilöt ovat käytännössä kykenemättömiä empatiaan eli kykenemättömiä asettumaan toisen asemaan. Väkivaltainen käyttäytyminen ei aiheuta myöskään stressireaktioita (esim. sykkeen/verenpaineen nousu, hengästyneisyys), joten henkilö voi toimia arvaamattoman suunnitelmallisesti ja kylmän rauhallisesti. Väkivaltakäyttäytymistä ennakoivaa ahdistuneisuutta ei myöskään todennäköisesti ole havaittavissa.

   Sisäisen kontrollin puute voidaan korvata tiukalla ja tarkalla ulkoisella kontrollilla (Palkka-armeija, vankila, OPS) ja psykopaatti voi mallioppia ulkoiset vallitsevat hyväksyttävän toiminnan mallit, mutta ei kykene sisäistämään niitä. Ulkoisen kontrollin pettäessä myös sisäinen kontrolli pettää. Monet "frontaalilohkon häiriöistä" kärsivät kaiketi hakevatkin näitä ns. "turvallisia" rajoja, koska vastuullinen ja itsenäinen toiminta yhteiskunnassa on ongelmallista. Päädytään uudestaan vankilaan, sairaalaan tai värväydytään.


  • psykologi, Hki kirjoitti:

   Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.

   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista - KUTEN "TURPA KIINNI PERKELEEN SIKIÖ TAI REVIN PÄÄSI IRTI" tai muuta mukavaa.

   Osanottoni - vamma on parantumaton.

   (Suuri osa sikamaisuuksia kirjoittavavista nettiherjaajista on tutkimuksen mukaan tämän tyypin aivovammaisia.)

   Linkki aiheesta (ammattilaisten keskusteluun):
   http://hoitajat.net/foorumi/topic/4188-massamurhaajat-ja-aivokeharit/

   - psykologi, Hki

   Taisi sharynin lääkäri sen tilan diagnosoida juuri noin: "Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.
   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista -
   Osanottoni - vamma on parantumaton."

   Ja nyt se ressukka luulee jo olevansa psykologikin, huvittavaa.:D
   Olisiko skitsofreniakin kehittynyt sille, sitähän tavataan usein juuri sharynin kaltaisilla vajaa-älyisillä.


  • Jukka-K kirjoitti:

   Taisi sharynin lääkäri sen tilan diagnosoida juuri noin: "Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.
   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista -
   Osanottoni - vamma on parantumaton."

   Ja nyt se ressukka luulee jo olevansa psykologikin, huvittavaa.:D
   Olisiko skitsofreniakin kehittynyt sille, sitähän tavataan usein juuri sharynin kaltaisilla vajaa-älyisillä.

   On sillä raasulla pahoja harhoja, nyt se luulee olevansa psykologi.
   Sehän tykkää linkkejä aina laittaa sekopäisten juttujensa (muka) tueksi.
   Varmaan onkin viettänyt suurimman osan elämästään laitoshoidossa.


  • Jukka-K kirjoitti:

   Taisi sharynin lääkäri sen tilan diagnosoida juuri noin: "Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.
   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista -
   Osanottoni - vamma on parantumaton."

   Ja nyt se ressukka luulee jo olevansa psykologikin, huvittavaa.:D
   Olisiko skitsofreniakin kehittynyt sille, sitähän tavataan usein juuri sharynin kaltaisilla vajaa-älyisillä.

   Viestisi sopii hyvin vammasi "taudinkuvaan". Päällekäypä agressiivisuus johtaa useimmiten pakkolaitokseen sulkemiseen - lähiympäristö toimittaa vajakin hoitoon oman turvallisuutensa vuoksi. Joskus toimitaan valitettavasti liian myöhään - joku hirmuteko on jo tapahtunut.

   Ihan mielenkiinnosta kysyn: Onko tämä "sharyn" ääni päässäsi?


  • 28 kirjoitti:

   On sillä raasulla pahoja harhoja, nyt se luulee olevansa psykologi.
   Sehän tykkää linkkejä aina laittaa sekopäisten juttujensa (muka) tueksi.
   Varmaan onkin viettänyt suurimman osan elämästään laitoshoidossa.

   Mitä kaikkea ääni päässäsi (sharyn?) on käskenyt tänään tekemään? Totteletko aina vai uskallatko pistää äänekkästi kampoihin?


  • psykologi, Hki kirjoitti:

   Etuaivoaivolohkosi on vajaasti kehittynyt. Vamma aiheutuu useimmiten rajusta ravistelusta vauvaikäisenä.

   Vamma on yleinen väkivaltaisten alkoholistien lapsilla - vauvan itku saa krapulaisen isän psykoottiseen raivoon ja ravistelemaan vauvaa kaiken voimin kuin riepunukkea - tapahtumaan liittyy karjumista - KUTEN "TURPA KIINNI PERKELEEN SIKIÖ TAI REVIN PÄÄSI IRTI" tai muuta mukavaa.

   Osanottoni - vamma on parantumaton.

   (Suuri osa sikamaisuuksia kirjoittavavista nettiherjaajista on tutkimuksen mukaan tämän tyypin aivovammaisia.)

   Linkki aiheesta (ammattilaisten keskusteluun):
   http://hoitajat.net/foorumi/topic/4188-massamurhaajat-ja-aivokeharit/

   - psykologi, Hki

   Määrittelit urpo itsesi "aivovammaiseksi" idioottimaisella tekstilläsi edes ilmeisesti tajuamatta sitä.
   Jos pelkästään tyhmyydestä joutuisi vankilaan, niin sinä istuisit tuhatvuotista tuomiota, kyökkipsykologi.
   Mutta varmaan toi skitsoelämäs on jo rangaistus sellaisenaan.
   Hoida lääkityksesi kuntoon, niin et sitten enää sekoile netissäkään.


  • Sivusta seuraaja kirjoitti:

   Määrittelit urpo itsesi "aivovammaiseksi" idioottimaisella tekstilläsi edes ilmeisesti tajuamatta sitä.
   Jos pelkästään tyhmyydestä joutuisi vankilaan, niin sinä istuisit tuhatvuotista tuomiota, kyökkipsykologi.
   Mutta varmaan toi skitsoelämäs on jo rangaistus sellaisenaan.
   Hoida lääkityksesi kuntoon, niin et sitten enää sekoile netissäkään.

   Ilmainen neuvo:

   Keskity parantamaan vihan hallintaasi ettei ohtasuonesi puhkee.


 • mutta hitaaaaasti. Ei se voi "yhdessä yössä" käydä. Ihmisillä on mm. häntäluu, joka siis osoittaa että ihminen polveutuu hännällisestä "apinalajista" joka on kiipeillyt puissa. Joku luonnonoikku ympäristössä on todennäköisesti sysännyt alkuihmiset uusiin ympyröihin ja joillakin yksilöillä on tapahtunut älynväläyksiä. Se tiedetään, että älykkäät yksilöt vaativat älykkään lisääntymiskumppanin. Nerojen aivoituksia voi vain ihailla. Sekä taiteellisia taipumuksia. Eritoten naiset suorastaan palvovat ja tyrkyttävät itsensä tarjolle taiteellisille miehille. Hyvät geenit siirtyy eteenpäin. Vaikka nykyään voi nähdä jonkinlaista taantumusta. Ihmiset vaikuttavat hyvinkin yksinkertaisilta, kokonaisuuksien hahmottamisessa lienee ongelmia??? Suurin osa ihmisistä on melko ongelmanratkaisukyvyttömiä ja taiteellisesti lahjattomia, vaikkakin ahkeria työmuurahaisia ja se toki on tärkeetä. Ulkonäkö on useimmiten mitäänsanomaton. Sekä miesten että naisten kasvot ovat "ei mitään tunteita herättäviä." Harvassa on ne naamat, jotka oikeasti kolahtaa ja mittasuhteet on sopusoinnussa, jos ihan rehellisesti puhutaan. En silti sano että kukaan ruma on...... pääasia on luonnollinen terveys mutta sekin rakoilee nykyään ihmisten omasta hölmöydestä johtuen.

  Ihminen kuuluu nisäkkäisiin. Erittäin fiksua luonnolta on se, että naaraat/naiset ovat kehittyneet itsenäisiksi "hautomakoneiksi." Eli lapsi kasvaa turvassa kohdussa ja on kokoajan äidin matkassa mukana. Synnytyksen jälkeen vauva saa paksun maidon suoraan äidin nisistä. Linnuilla on rankkaa. Ensin pitää hautoa munia, jättää pesä ruuanhaun ajaksi yksin, jolloin moni peto ehtii varastaa munat. Tipusten kuoriuduttua emo joutuu hakemaan ruuan pitkän matkan päästä ja vielä oksentamaan/hienontamaan sen poikasille. Pussieläimet ovat jotain siltä väliltä.

  Ja apina on kehittynyt todennäköisesti ensin maassa eläneestä nisäkkäästä (kuten hiirestä) joka on kiivennyt puuhun ja alkanut soveltumaan sinne. Metamorfoosin jälkeen osa on kiivennyt alas ja alkaneet kävellä.

  • No nyt minä ymmärrän, mikä nero keskikoulukaverini Kalle oli. Saksan opettaja väitti, että Kalle oli niin laiska, ettei ollut kahdessa vuodessa oppinut kieltä tippaakaan. Kalle intti vastaan.
   - No sanopa, mitä tarkoittaa "Hier ist ein Buch"?
   - Hiiri istuu puussa.
   Kalle joutui ihan väärälle alalle. Evoluutiobiologi hänestä olisi pitänyt tulla, eikä kirvesmies.


 • Ns. 'ihminen' on totisesti ERITTÄIN ongelmaratkaisukyvytön. Ainakin näistä kommenteista päätellen.
  Katso Vihtori Pöntön kommentit tästä asiasta. Jos et käsitä, niin Vihtori selittää. Ihmisen alku on tässä:

  http://www.alkuperamme.blogspot.com/

  Sitä on viljelty viljalti, mutta vastaväitteitä ei näy. Jos luulet pystyväsi kumoamaan Vihtorin väitteet, niin TEE SE!!!! Pelkät paskapuheet, eli paskaksi väittämiset ei riitä. Ne on nulikkafilosofiaa. Perustele, mikä on väärin, niin minä sanon, miksi ei. Kaikkea blogissani ei ole kerrottu, mutta SUPOlle on. Sen verran vakava on se syy, miksi ns. 'ihmiskunta' ja sivilisaatio on olemassa.
  Avioliitto-palstalla esiintyy myös samaa asiaa, samalla nimimerkillä. Puppua se ei ole. Valitettavasti.
  TV: Vihtori Pönttö

 • Lajien muuntuminen toisiksi lajeiksi ei tarkoita sitä että kaikki muuttuvat. Riittää että jonkun yksilön jälkeläiset ovat hiukan erilaisia, ja näiden jälkeläiset taas vielä saattavat muuttua lisää. Muiden yksilöiden jälkeläiset voivat ihan hyvin olla samanlaisia kuin ennenkin. Laji ei siis evoluution seurauksena häviä minnekään, ellei se kuole sukupuuttoon, siitä vain erkanee yksi lisähaara joka eriytyy uudeksi lajiksi.

  Ja kuten muut jo kertoivatkin, ihminen ei polveudu nykyisistä apinoista.

  • Tai päinvastoin mutta näemmehän kaikki erot eurooppalaisen ja afrikkalaisen olemuksessa.Afrikkalainen on paljon lähempänä apinaa tai gorillaa kuin me joten kyllä periytyminen on totta,toinen vaihtoehto on heidän lisääntymisensä keskenään jolloin syntyneistä on tullut mustia suurilla huulilla,apinamaisella kallolla ja purennalla varustautuneita villejä jotka ovat sellaisia edelleen.Myös älykkyydessä on suuri ero ja mustien halu naida valkoinen ihminen on tarve sivistyä ja tehdä etäisyyttä itseensä.


  • Ei muuta selitystä kirjoitti:

   Tai päinvastoin mutta näemmehän kaikki erot eurooppalaisen ja afrikkalaisen olemuksessa.Afrikkalainen on paljon lähempänä apinaa tai gorillaa kuin me joten kyllä periytyminen on totta,toinen vaihtoehto on heidän lisääntymisensä keskenään jolloin syntyneistä on tullut mustia suurilla huulilla,apinamaisella kallolla ja purennalla varustautuneita villejä jotka ovat sellaisia edelleen.Myös älykkyydessä on suuri ero ja mustien halu naida valkoinen ihminen on tarve sivistyä ja tehdä etäisyyttä itseensä.

   Onko sinulla hakaristilippu makuuhuoneesi seinällä?
   Aika on ajanut ohi rasismistasi. Olet jäkleen jäänyt muinaisjäänne.


  • Ei muuta selitystä kirjoitti:

   Tai päinvastoin mutta näemmehän kaikki erot eurooppalaisen ja afrikkalaisen olemuksessa.Afrikkalainen on paljon lähempänä apinaa tai gorillaa kuin me joten kyllä periytyminen on totta,toinen vaihtoehto on heidän lisääntymisensä keskenään jolloin syntyneistä on tullut mustia suurilla huulilla,apinamaisella kallolla ja purennalla varustautuneita villejä jotka ovat sellaisia edelleen.Myös älykkyydessä on suuri ero ja mustien halu naida valkoinen ihminen on tarve sivistyä ja tehdä etäisyyttä itseensä.

   ".. mutta näemmehän kaikki erot eurooppalaisen ja afrikkalaisen olemuksessa.Afrikkalainen on paljon lähempänä apinaa tai gorillaa kuin me joten kyllä periytyminen on totta,"

   Suruksesi pitää kertoa, että afrikassa on ainoat puhdasrotuiset nykyihmiset. Afrikasta lähdön jälkeen nykyihmiset risteytyivät alkeellisemman neanderthalin ihmisen kanssa. Yksi ominaisuus, jonka arvellaan periytyneen "luolamiesmäiseltä" neanderthalilta on vaalea iho.

   Me olemme sekarotuisia - Afrikasta löytyy viimeiset puhdasrotuiset. Revi siitä, rasisti.

   http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Nykyihmisistä löytyi neandertalin ihmisen geenejä/1135256653081


  • Sittenpä oli onni, että esivanhempamme risteytyivät neandertaalien kanssa. Jos näin ei olisi käynyt, asuisimme yhä oksista punotuissa lehmänpaskan ja saven seoksella silatuissa majoissa joissa nuotiolla kärventäisimme jostakin löydettyjä raatoja ja juuria. Emmekä olisi edes sopeutuneet nykyiseen Pohjolan ilmastoon muusta kehityksestä puhumattakaan.


 • Sama jos kysysit, että miksei kaikista isoisäsi lapsista polveutunut sinua.

  Mieti ny vähän.

 • Peppi Pitkätossu kykenee lisääntymään Kongon demokraatin kanssa.
  Eipä ole enää Neandertalinihmisiä.

 • Ihminen ei ole polveutunut mistään muusta lajista. Tiede ei tunne sellaista mekanismia, joka kykenisi muuttamaan jonkin apinan tapaisen ihmiseksi. Evoluutiouskovaiset väittävät, että satunnaiset mutaatiot ja valinta tähän kykenisi, mutta todellisuudessa mutaatiot aiheuttavat sairauksia ja kuolemaa. Ihmisen genomissa on jo peräti 628685 sairautta aiheuttavaa geneettistä virhettä mutta nykytiede ei tunne hyödyllisiä mutaatioita. Genomimme rappeutuu sellaista tahtia että puheet miljoonista vuosista ovat pelkkää sadunkerrontaa.

  • Ihminen on apina.

   Hyödyllisiä mutaatioita tunnetaan useitakin, ihmisessäkin.


  • Älä ROT jaksa.


  • Joten geneettinen ohjelmisto oli virheetöntä, jos voidaan tietää tarkasti mutaatio, siis ne mutaatiot, jotka jäävät voimaan seuraavassa polvessa, nopeus / aika, niin taaksepäin laskemalla voitaisiin määrittää alun, jossa geneettinen ohjelmisto oli virheetöntä.

   Olettamus darwinilaisesta evoluutiosta perustuu perusteettomaan optimismiin. Luonnon valinta valitsee vain ne joista valita, se ei siis luo mitäään uutta. Mutaatiot ovat geneettiselle ohjelmistolle tuhoisia, koska se rikkoo DNA / RNA'ta ja näin siitä häviää tai muuttaa informaatiota ja siitä voitaisiin laskea suurin piirtein organismin alun ja päättymisen.

   Suvullisessa ja suvuttomassa lisääntymisessä informaatiota ei häviä, vaan sallii hyvin laajan lajin sisäisen muuntelun, Mendel selvitti varsin kattavasti perinnöllisyyden lait. Ihmisiä on planeetallamme +7mrd. ja jokainen on oma yksilönsä, siis polveudumme Adamista ja Evasta, joilla oli virheetön geneettinen ohjelmisto. Jeesus Kristus koodasi kaikki organismit jotka tällä planeetalla elää ja asetti niihin geneettiset lukot joita ne eivät ylitä, sekä elämän.

   Eämä ei ole aineen ominaisuus, kuten neste, kaasu, kiinteä, kovuus, pehmeys, radioaktiivisuus, magneettisuus, optiikka etc. Elämä tulee aina aineen ulkopuolelta, elävä synnyttää elämää, vainajat ei. Evoluutio eli kuolema käynnistyi kirouksesta, joka tuli Adamin ja Evan syntiinlankeemuksen seurauksena. Jokaisessa ihmisessä evoluutio toimii syntymästä kuolemaan, kuin koko luomakuntakin pienoiskoossa, mutaatiot pitävät siitä huolen. Evoluutio on siis elämää tuhoava kirous.

   Sinussa tapahtuu miljardeja solujen kopiointia ja jokaisessa uudessa solussa on mutaatioita, vaikka solun DNA korjaus funktio korjaakin mutaatioista suurimman osan, ei siis 100% ja ne periytyvät seuraavalle sukupolvelle ja mutaatiot kumuloituvat ajan funktiossa.

   Syöpä on kouluesimerkki evoluutiosta kun mutaatioita on kertynyt ja solu mutaatioiden seurauksena torjuu apoptoosi komennon ja alkaa kopioimaan itseään ilman minkäänlaista kontrollia ja leviää veren kierron kautta varpaista päälakeen.

   Tässä tapauksessa sinä olet biotooppi, jossa kaikki solulajikokoelmat, maksa, sydän. aivot, luut etc. tietävät oman paikkansa, iho on päällimmäisenä ja pitää muut kasassa sekä suojaa ja toimii harmoniassa, eli tasapainossa. Jossain sinussa tapahtuu mutaatio solussa joka monistaa itseään tehokkaasti ja nopeasti, luonnonvalinta valitsee syöpäsolun, koska se saa enemmän jälkeläisiä kuin muut, aika tukee syöpäsoluja muiden solujen kustannuksella ja syöpä valloittaa biotoopin ja tuhoaa toksiineillaan kilpailijansa ja olet ongelmissa, tee testamentti.

   Sinä näet joka päivä evoluution etenemisen itsessäsi, vanhenet, sairastut, osteoporoosi, fysiikkasi heikkenee etc. ja pian olet vanhain kodissa, selkä kumarassa rullaattorikuskina. Samoin luomakunta vähitellen vanhenee ja kuolee.


Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.