asukastoimikunta

Voisko joku valaista minkälaista lain antamaa päätäntävaltaa käyttää asukastoimikunta. Meillä asukastoimikunta koostuu samoista naamoista vuodesta toiseen. Kokoukset ovat lähinnä sellaisia missä puidaan kaikkien uusien asukkaiden tekemisiä, joiden tekemiset yleensä ärsyttävät heitä ja he yhdessä päättävät milloin mistäkin pilipali asioista. Mielivaltaisesti keksitään mikä milloinkin ärsyttää ja yhdessä päätetään evät asukkailta tiettyjä asioita esim yleisten tilojen käyttö. Onko asukastoimikunnalla oikeasti valtaa tällaiseen? Miten voi vaatia uutta asukastoimikuntaa valittavaksi? Mitä velvollisuuksia heillä on? He levittävät muistutuksia, joista ei näy päiväystä, kuka päätösten takana on, ketä on ollut paikalla kokouksessa jne. Kyse ei siis ole virallisesta taloyhtiön kokouksesta.
Ilmoita


Nimimerkki "tack å" löytää asukastoimikunnan tehtävät ja päätäntävallan yhteishallintolaista (Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa). Laki löytyy esimerkiksi Finlexistä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900649

Nimimerkin kannattaa osallistua oman taloyksikkönsä asukkaiden kokouksiin, joissa valitaan myös asukatoimikunnan jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Kun itse osallistuu asukashallintoon, voi paremmin vaikuttaa asioihin.

Nimerkki kirjoittaa: "Kyse ei siis ole virallisesta taloyhtiön kokouksesta." Mitähän nimimerkki tarkoittaa "taloyhtiön kokouksella".
Ilmoita
Asumisoikeusasunto: Asukastoimikunnan rooli on ainoastaan neuvoa-antava. Omistaja on esim. Asuntosäätiö, Asokodit jne.

Omistusasunto: Taloyhtiössä päätetään oikeasti asioista (taloyhtiön kokous ja hallitus), koska omistajuus ei ole ulkopuolisella yhtiöllä vaan osakkeen omistajilla.
Ilmoita
Asukastoimikunnalla ei ole valtaa, se voi esim:

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) 10 §:n 5 kohdan mukaan asumisoikeustalon asukastoimikunta voi tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunnon huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä.

Aso-asukkaat voivat siis tehdä omistajalle ehdotuksia siitä, miten huolto järjestetään, mutta omistaja tekee päätöksen huollon järjestämisestä.

Omistaja päättää ja tekee niin kuin huvittaa.
Ilmoita
10 §

Asukastoimikunnan tehtävät

Asukastoimikunnan tehtävänä on:

1) osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksestä sekä vuokranmääritysesityksestä;

2) tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä;

3) osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan korjaussuunnitelmista;

4) osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan rahoitussuunnitelmista;

5) tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä;

6) valvoa asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista;

7) päättää järjestyssääntöjen sisällöstä;

8) edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa;

9) päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista ja valvoa niiden noudattamista;

10) päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käytöstä sekä talkoiden ja muiden vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä;

11) päättää toimikunnan päätettäväksi siirretystä asiasta tai toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia edellyttäen, että asukastoimikunta on valmis ottamaan sen vastaan; sekä

12) tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto muista vuokranmääritysyksikköön kuuluvia taloja koskevista asioista.
Ilmoita
Eli päättämisvalta:

- päättää järjestyssääntöjen sisällöstä;

-päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista ja valvoa niiden noudattamista;

-päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käytöstä sekä talkoiden ja muiden vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä;

-päättää toimikunnan päätettäväksi siirretystä asiasta tai toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia edellyttäen, että asukastoimikunta on valmis ottamaan sen vastaan; sekä

Ei tuohon paljon päätettävää jää...
Ilmoita
ASO taloissa päätää Isännöitsijä eikä kukaan asukas se on demokrattiaa nimim. ASOasukas
1 VASTAUS:
Meillä saa ylijäämän esim käyttää askkaiden viihtyvyyden parantamiseksi rivitalossamme --> uusia istuuksia yms varusteiden hankkimista. Muutenkin meillä on monesta asiasta päästy sopuun kuinka joku asia hoidetaan. Hoitovastikkeen osalta homma hoituu hyvin --> siis perusvastike Ason asia siihen ei voida vaikuttaa mitenkään. Korjauksiakin on tehty kohtuulisesti ja joitakin hankintoja olemme "kimpassa" maksaneet Ason kanssa jolloin olemme saaneet jotain uutta joka ei muuten tulisi vuosiin vielä uusittavaksi esim Led ulkovalaisimet laitoimme ovat mukavat ja sähkökulut putosivat -30% Näin ainakin Asokodit (Asuntosäätiö)
Tyytyväinen Asokas
+Lisää kommentti
ASO ASunnot on Pyramiidihuijaus uudet asunnot rahoitetaan vanhojen asukkaiden maksamilla vuokrilla eikä lyhennetä vanhoja lainoja, eikä korjata vanhoja asuntoja
kun ei ole rahaa..
5 VASTAUSTA:
SE ON JUURI NÄIN
Ei muuten rakenneta vaan uudella lainalla --> Asolakikin jo kieltää tämän Avain jo kerran kokeili ja joutui maksamaan takaisin kun Ara kerrankin puuttui asiaan.
Kymmenen vuotta maksettu korotettua vuokraa remontteja varten. Mitään ei ole korjattu ei saa edes uutta suihkun letkua vuotavan tilalle.
cvfgrtyuio kirjoitti:
Kymmenen vuotta maksettu korotettua vuokraa remontteja varten. Mitään ei ole korjattu ei saa edes uutta suihkun letkua vuotavan tilalle.
Osta ihmeessä itse se suihkun letku. Se ei monta euroa maksa. Sen osaa vaihtaakin kuka vain, ihmeellisiä työkaluja ei tarvita. Onnistui tällaiselta mummoltakin. Helpoimmalla pääsee näin ja homma hoituu heti.
cvfgrtyuio kirjoitti:
Kymmenen vuotta maksettu korotettua vuokraa remontteja varten. Mitään ei ole korjattu ei saa edes uutta suihkun letkua vuotavan tilalle.
Et osaa huollolta trolli tilata letkua !? Eikä se tulee jos ei ilmoita!
+Lisää kommentti
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/aso-uudistuksen-suuntaviivat-nahtavillaASO-uudistuksen suuntaviivat nähtävillä

Ympäristöministeriö  11.10.2016 11.57
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja suuntaviivoista, joiden mukaan se aikoo uudistaa asumisoikeusjärjestelmää (ASO) koskevaa lainsäädäntöä. Suuntaviivat pohjaavat erilaisiin selvityksiin ja keväällä järjestetyn verkkopaneelin kannanottoihin. Suuntaviivoista saatavan palautteen perusteella ministeriö valmistelee luonnoksen hallituksen esityksestä ASO-lainsäädännön uudistamiseksi. Tähtäimessä on, että luonnos lähtisi lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2017.

Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto.

”Päätimme pyytää kommentteja jo lainvalmistelun tässä vaiheessa, sillä uudistuksen onnistuminen riippuu olennaisesti siitä, että saavutamme yhteisymmärryksen suunnasta, johon ASO-järjestelmää kehitetään”, kertoo hallitussihteeri Anu Gentz ympäristöministeriöstä.

Muutoksia asukasvalintaan ja asukkaiden asemaan

Suunnitteilla on yksinkertaistaa ASO-talojen asukasvalintaa ja hakujärjestelmää. Jonotuksessa voitaisiin siirtyä määräaikaisiin järjestysnumeroihin. Tavoitteena on nopeampi ja asukaslähtöisempi palvelu.

ASO-asukkaiden asemaa vahvistettaisiin lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa yhtiön asioihin. Asukkaiden yhteistyöelimen tulisi voida osallistua yhtiötason asioiden käsittelyyn. Asukashallinto hyväksyisi talon hoito- ja huoltosopimukset sekä peruskorjaushankkeet. Asukkaille tulisi avata selkeämmin, mistä käyttövastikkeiden korotukset johtuvat. Myös jyvitys- ja tasausjärjestelmiä voitaisiin uudistaa asukaslähtöisesti.

Asumisoikeustalolainojen omavastuukorkoa tulisi alentaa, kuten vuokratalolainoissa on jo tehty. Peruskorjauksia varten luotaisiin uusi yhdistetty lainamuoto, joka voisi helpottaa tilannetta, jossa rakentamislainaa on jäljellä peruskorjausten alkaessa. Perusparannuslainojen myöntämistä voitaisiin sujuvoittaa. Jos rakennusta ei kannattaisi enää peruskorjata asumisoikeustalona tai sillä ei olisi enää kysyntää asumisoikeustalona, sen hallintarakennetta tulisi voida muuttaa. Asukkailla tulisi tällöin olla oikeus lunastaa asuntonsa omakseen.

Suomessa on kaikkiaan yli 40 000 asumisoikeusasuntoa. Ne tarjoavat tärkeän, kohtuuhintaisen vaihtoehdon vuokra- ja omistusasumiselle. 25 vuotta voimassa ollut ASO-järjestelmä on vakiintunut etenkin kaupunkikeskuksissa, joissa se myös tasapainottaa eri alueiden asukasrakennetta.

Suuntaviivoista voi antaa mielipiteitä 15.11.2016 saakka ympäristöministeriön hallitussihteeri Anu Gentzille (yhteystiedot alla).
• Suuntaviivat asumisoikeusjärjestelmän kehittämiselle (pdf)

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Anu Gentz, p. 040 590 8089, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ilmoita
Kellään tietämystä, että pitääkö asukkaiden kokouksesta laadittu pöytäkirja jakaa asukkaille vai mistä päätetyt asiat saa selville?
Ilmoita
ainakin vts lamminpää puh.joht. tekee omavaltasia päätöksiä ilman asukaskokousta.
Ilmoita
Asukastoimikunta on täysi vitsi ainakin Helsingin Siilitie 13, parveke remonttia tehdään ja piikkauksesta tuleva betonipöly kulkeutuu alimman kerroksen huoneistoihin. Koska työmaalla ei ole tehty tarvittavia suojauksia ja/tai ne on tehty puutteellisesti.
1 VASTAUS:
Peräpohjolan höyry-piaru tuli ihmisten ilmoille ja etelän asoon . Käsittää asukastoimikunnan ilmiantokanavaksi Kovasti yrittää kunnostautua. Mielkuvitus avuksi.Tappelee muijan kanssa että seinät helisee.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

asukastoimikunta

Voisko joku valaista minkälaista lain antamaa päätäntävaltaa käyttää asukastoimikunta. Meillä asukastoimikunta koostuu samoista naamoista vuodesta toiseen. Kokoukset ovat lähinnä sellaisia missä puidaan kaikkien uusien asukkaiden tekemisiä, joiden tekemiset yleensä ärsyttävät heitä ja he yhdessä päättävät milloin mistäkin pilipali asioista. Mielivaltaisesti keksitään mikä milloinkin ärsyttää ja yhdessä päätetään evät asukkailta tiettyjä asioita esim yleisten tilojen käyttö. Onko asukastoimikunnalla oikeasti valtaa tällaiseen? Miten voi vaatia uutta asukastoimikuntaa valittavaksi? Mitä velvollisuuksia heillä on? He levittävät muistutuksia, joista ei näy päiväystä, kuka päätösten takana on, ketä on ollut paikalla kokouksessa jne. Kyse ei siis ole virallisesta taloyhtiön kokouksesta.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta