Vapo saastuttaa Sonkajärven ja Vieremän vesistöt

VAPO on taas hölmöyksissään tuhoamassa luontoa ja rehevöittämässä vesistöjä. VAPO hakee ympäristölupaa Leppisuon, Kurkisuon ja Soidinsuon muuttamiseksi turvetuotantoalueeksi, alue on hakemuksessa nimetty Leppisoidinsuoksi, käsittäen yli 70 ha maa-alueen. Alue on nykyisellään tärkeä metsäkanalintujen lisääntymisalue, jonka vuoksi mm. paikallinen metsästysseura on rauhoittanut alueen.

Turvealueen vedet lasketaan kahdelle reitille;
Löytynlampi - Liuhanpuro - Säyneenpuro - Sonkajärvi
sekä Myllypuro - Pikku-Pyöree - Pikku-Pyöreenjoki - Pyöree - Kauppilanjoki

Hakemuksessa väitetään, ettei toiminalla ole vaikutusta veden laatuun, mutta muissa vastaavissa kohteissa on huomattu että alapuolen vesistö rehevöityy ja kalojen elohopeapitoisuudet kasvavat. Turpeenoton valuma-alueilla järvien sedimenttikertymä on ollut jopa yli 150-kertainen normaalitilanteeseen nähden!

Ympäristölupahakemus valitusosoitteineen löytyy täältä:
www.vierema.fi/loader.aspx?id=c1cbdefc-47ed-43e1-9e5a-9a9fe6e5edd8

Maanomistajat hereille ja ottamaan kantaa tämän hölmöyden torppaamiseksi.
Te joilla on kiinteistöjen kaivot purkureitin varrella tai jotka tähän asti olette kalastaneet kyseisissä vesissä, kannattaa pitää puolenne. Ympäristön turmelemista on nähty Ylä-Savossa jo tarpeeksi.
Ilmianna
Jaa

8 VastaustaLaskureitin varrella on ainakin kaksi luonnonsuojelualuetta. Lupahakemuksessa mainitaan vain yksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Missee ne luonnonsuojelualueet.kiinnostaa tietää kun kotipaikka tuolla yhdellä alueella
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Liitoorava kirjoitti:
Missee ne luonnonsuojelualueet.kiinnostaa tietää kun kotipaikka tuolla yhdellä alueella
Toinen on Myllypurossa ennen Pikku-Pyöreetä ja toinen Pyöreestä lähtevän Kauppilanjoen alkupäästä. Nämä näkyvät esimerkiksi Kansalaisen karttapaikan kartassa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Juu kylläpä sitten tiedetään paikat
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
VR-harjoittaa samaa Soinlahdella, työntää lastauspaikan lumet ja roskat suoraan Iijärveen !
Ilmianna
Jaa
Turpeen poltto tulisi lopettaa kokonaan. Nykyään löytyy ekologisempiakin vaihtoehtoja,
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Savolaiset on kyllä saatanan tyhmiä. Toivottavasti turvetuotantoa lisätään voimakkaasti ja teidät vastustajat pannaan pakkotyöhön sarkaojia lapioimaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on näköjään lausunut asiasta. Myös kunnanhallitus on asettunut lausunnon taakse (28.5.2018, § 102). Jospa ainakin Soidinsuo säilyisi lintujen soidin- ja pesimisalueena. Samalla myös ympäristön kuormitus vähenisi.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Vapo saastuttaa Sonkajärven ja Vieremän vesistöt

VAPO on taas hölmöyksissään tuhoamassa luontoa ja rehevöittämässä vesistöjä. VAPO hakee ympäristölupaa Leppisuon, Kurkisuon ja Soidinsuon muuttamiseksi turvetuotantoalueeksi, alue on hakemuksessa nimetty Leppisoidinsuoksi, käsittäen yli 70 ha maa-alueen. Alue on nykyisellään tärkeä metsäkanalintujen lisääntymisalue, jonka vuoksi mm. paikallinen metsästysseura on rauhoittanut alueen.

Turvealueen vedet lasketaan kahdelle reitille;
Löytynlampi - Liuhanpuro - Säyneenpuro - Sonkajärvi
sekä Myllypuro - Pikku-Pyöree - Pikku-Pyöreenjoki - Pyöree - Kauppilanjoki

Hakemuksessa väitetään, ettei toiminalla ole vaikutusta veden laatuun, mutta muissa vastaavissa kohteissa on huomattu että alapuolen vesistö rehevöityy ja kalojen elohopeapitoisuudet kasvavat. Turpeenoton valuma-alueilla järvien sedimenttikertymä on ollut jopa yli 150-kertainen normaalitilanteeseen nähden!

Ympäristölupahakemus valitusosoitteineen löytyy täältä:
www.vierema.fi/loader.aspx?id=c1cbdefc-47ed-43e1-9e5a-9a9fe6e5edd8

Maanomistajat hereille ja ottamaan kantaa tämän hölmöyden torppaamiseksi.
Te joilla on kiinteistöjen kaivot purkureitin varrella tai jotka tähän asti olette kalastaneet kyseisissä vesissä, kannattaa pitää puolenne. Ympäristön turmelemista on nähty Ylä-Savossa jo tarpeeksi.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta