Aihe

Vanhuus ei ole ikä, se on terveydentila ja myös asenne

Anonyymi

Professori rajoittaisi hoitoa – ”70-vuotiasta ei saa terveeksi”
Samuli Nissilä14.2.2014 17:00

Muokattu
26.2.2016 20:20

Sai­raan­hoi­don tar­ve on lo­pu­ton, ei­kä jo­kai­sel­le voi­da tar­jo­ta kaik­kea mah­dol­lis­ta hoi­toa.

– 70-vuo­ti­as­ta ei saa ter­veek­si. Ai­na voi nyp­piä syy­liä ja teh­dä tu­ki­poh­jal­li­sia. Mut­ta lää­kä­rien pi­tää ta­ju­ta, et­tä jo­kai­seen hoi­toon käy­tet­tä­vä raha on pois muil­ta po­ti­lail­ta, ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don hal­lin­non eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Mart­ti Ke­ko­mä­ki sa­noo.

Po­lii­ti­kot ei­vät hä­nen mu­kaan­sa us­kal­la pu­hua hoi­don ra­joit­ta­mi­ses­ta, sil­lä se mer­kit­si­si po­liit­tis­ta it­se­mur­haa.

KE­KO­MÄ­KI aset­taa hoi­don eh­dok­si sen, pa­ran­taa­ko se oi­ke­as­ti po­ti­laan pär­jää­mis­tä.

Jos näin ei ta­pah­du, hoi­toa ei tule an­taa.

Hän sa­noo, et­tä oi­keus­jut­tu­jen pe­los­sa Suo­mes­sa teh­dään hoi­to­pää­tök­siä, jois­sa ei ole tar­koi­tus­kaan pa­ran­taa po­ti­laan pär­jää­mis­tä vaan tur­va­ta hoi­don tar­jo­a­jan oma sel­kä­nah­ka.

– Se on pelk­kää pel­ku­ruut­ta ja sy­dä­me­tön­tä mui­ta po­ti­lai­ta koh­taan.

JOS hoi­toa ei us­kal­le­ta ra­joit­taa, kun­ta voi ää­ri­ta­pauk­ses­sa sääs­tää ra­hat 85-vuo­ti­aan syö­pä­hoi­toon lak­kaut­ta­mal­la kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan vi­ran.

– Näin voi käy­dä, ja sii­nä ei ole mi­tään jär­keä.

Ke­ko­mä­ki muis­tut­taa, et­tä kos­kaan ei syn­ny yh­teis­kun­taa, jos­sa voi­daan an­taa kaik­ki mah­dol­li­set hoi­dot kai­kil­le po­ti­lail­le.

– Jou­dum­me kat­kai­se­maan hoi­don. Ei sik­si, et­tä ra­hat lop­pu­vat, vaan sik­si, et­tä sa­mal­la ra­hal­la saa­daan toi­sel­le po­ti­laal­le enem­män ter­veyt­tä.

Sik­si on tär­ke­ää kes­kus­tel­la sii­tä, mitä yh­tei­sil­lä ra­hoil­la kus­tan­ne­taan.

– Tämä on kau­ka­na nat­sis­mis­ta. Kun poh­dim­me va­lin­to­ja, teem­me eet­ti­ses­ti kor­ke­a­ta­sois­ta työ­tä. Ajam­me ta­kaa etiik­kaa, em­me eko­no­mi­aa.

Se, mitä hoi­to­ja teh­dään, riip­puu sii­tä, pal­jon­ko nii­den mak­sa­jal­la on va­raa.

– Su­da­nis­sa ei ole jär­keä teh­dä mak­san­siir­to­ja vaan tor­jua ma­la­ri­aa, se on pal­jon jär­ke­väm­pää ra­ho­jen käyt­töä.Professori rajoittaisi hoitoa – ”70-vuotiasta ei saa terveeksi”
Samuli Nissilä14.2.2014 17:00

Muokattu
26.2.2016 20:20

Sai­raan­hoi­don tar­ve on lo­pu­ton, ei­kä jo­kai­sel­le voi­da tar­jo­ta kaik­kea mah­dol­lis­ta hoi­toa.

– 70-vuo­ti­as­ta ei saa ter­veek­si. Ai­na voi nyp­piä syy­liä ja teh­dä tu­ki­poh­jal­li­sia. Mut­ta lää­kä­rien pi­tää ta­ju­ta, et­tä jo­kai­seen hoi­toon käy­tet­tä­vä raha on pois muil­ta po­ti­lail­ta, ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don hal­lin­non eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Mart­ti Ke­ko­mä­ki sa­noo.

Po­lii­ti­kot ei­vät hä­nen mu­kaan­sa us­kal­la pu­hua hoi­don ra­joit­ta­mi­ses­ta, sil­lä se mer­kit­si­si po­liit­tis­ta it­se­mur­haa.

KE­KO­MÄ­KI aset­taa hoi­don eh­dok­si sen, pa­ran­taa­ko se oi­ke­as­ti po­ti­laan pär­jää­mis­tä.

Jos näin ei ta­pah­du, hoi­toa ei tule an­taa.

Hän sa­noo, et­tä oi­keus­jut­tu­jen pe­los­sa Suo­mes­sa teh­dään hoi­to­pää­tök­siä, jois­sa ei ole tar­koi­tus­kaan pa­ran­taa po­ti­laan pär­jää­mis­tä vaan tur­va­ta hoi­don tar­jo­a­jan oma sel­kä­nah­ka.

– Se on pelk­kää pel­ku­ruut­ta ja sy­dä­me­tön­tä mui­ta po­ti­lai­ta koh­taan.

JOS hoi­toa ei us­kal­le­ta ra­joit­taa, kun­ta voi ää­ri­ta­pauk­ses­sa sääs­tää ra­hat 85-vuo­ti­aan syö­pä­hoi­toon lak­kaut­ta­mal­la kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan vi­ran.

– Näin voi käy­dä, ja sii­nä ei ole mi­tään jär­keä.

Ke­ko­mä­ki muis­tut­taa, et­tä kos­kaan ei syn­ny yh­teis­kun­taa, jos­sa voi­daan an­taa kaik­ki mah­dol­li­set hoi­dot kai­kil­le po­ti­lail­le.

– Jou­dum­me kat­kai­se­maan hoi­don. Ei sik­si, et­tä ra­hat lop­pu­vat, vaan sik­si, et­tä sa­mal­la ra­hal­la saa­daan toi­sel­le po­ti­laal­le enem­män ter­veyt­tä.

Sik­si on tär­ke­ää kes­kus­tel­la sii­tä, mitä yh­tei­sil­lä ra­hoil­la kus­tan­ne­taan.

– Tämä on kau­ka­na nat­sis­mis­ta. Kun poh­dim­me va­lin­to­ja, teem­me eet­ti­ses­ti kor­ke­a­ta­sois­ta työ­tä. Ajam­me ta­kaa etiik­kaa, em­me eko­no­mi­aa.

Se, mitä hoi­to­ja teh­dään, riip­puu sii­tä, pal­jon­ko nii­den mak­sa­jal­la on va­raa.

– Su­da­nis­sa ei ole jär­keä teh­dä mak­san­siir­to­ja vaan tor­jua ma­la­ri­aa, se on pal­jon jär­ke­väm­pää ra­ho­jen käyt­töä.

24

<50

  Vastaukset

  • Miksi me emme saisi hoitoa? Olemme maksaneet veromme säännöllisesti jokaisesta tienaamastamme palkasta. Kyllä meille kuuuisi myöskin hoito nyt vanhana.

   • Tota´kai meille kuuluu ja useimmat sitä saavatkin, ainakin minun Sairaanhoidon piirissä, kuten kodinhoidossakin.

    Miksi maalailla tänne ne surkeimmat tapaukset, joita voi kohdata, koska se ei koske kaikkia, kuten ei tuo Turkin ja Syyrian sotakaan.

    Onko aloituksen tarkoitus masentaa jo muutenkin masentuneita vanhuksia, jotka jotkut tuntuvat jo odottavan kuolemaansa?


   • Tota´kai meille kuuluu ja useimmat sitä saavatkin, ainakin minun Sairaanhoidon piirissä, kuten kodinhoidossakin.

    Miksi maalailla tänne ne surkeimmat tapaukset, joita voi kohdata, koska se ei koske kaikkia, kuten ei tuo Turkin ja Syyrian sotakaan.

    Onko aloituksen tarkoitus masentaa jo muutenkin masentuneita vanhuksia, jotka jotkut tuntuvat jo odottavan kuolemaansa?


  • Joskus saa, joskus ei, mutta ei aina ole tarkoituskaan kuin lievittää ja helpottaa oloa,
   jos ei muuta ei enää voi.
   Ei 70-vuotias ole sellainen ikä, että ihmisten hoitaminen pitäisi lopettaa
   eikä se saa iästä riippua vaan sairaudesta.
   Jos ei hoitoa ole, jos on vaikka parantumaton sairaus,
   oireita pitää lievittää oli ikä mikä mikä hyvänsä.

   Ei kukaan vaadi lääkkeillä elämää pidentämään,
   niitten tarkoitus on helpottaa oloa.
   Jos on kerran elossa, pitäisikö kärsiä jopa yli inhimillisten rajojen
   jos lääkitys voi auttaa ?

   "Rohvessorit" kun on itse terveitä, on helppo laukoa mitä vain.

  • Ikänsä kun on veronsa maksanut ja vieläkin maksaa, on oikeus olettaa että vastinettakin saa varsinkin juuri sairauksien hoidossa. Iäkästä ihmistähän ne useimmiten kohtaa.
   On natsismia että hoidolle olisi ikäraja.

   Ikäraja tulee kyllä muutenkin vastaan, kun vanhaksi elää.
   Esimerkiksi leikkauksia ei tehdä iän tuomien riskien, komplikaatioiden vuoksi.
   Kaikissa leikkauksissa on riskinsä kaiken ikäisille.
   Ei tarvita ikärajaa.
   Tietyt toimenpiteet jäävät pois muutenkin vaihtoehdoista.

   Juttelen muuten melkein päivittäin kahden yli 80-vuotiaan ihmisen kanssa,
   toinen on 80+ ja toinen 90+ henkilö. He seuraavat maailmantapahtumia, vaikka niihin liittyy sotiakin.
   Ei masenna heitä sen kummemmin kuin se voi masentaa nuorempia.
   Itse he aloittavat keskustelun aiheesta.
   Eihän kaikki maailman tapahtumat valoisia ole,
   mutta he haluavat olla aina vaan tapahtumien tasalla.

   Kukin on omanlaisensa. Emme ole toinen toistemme kopioita.

  • Nii-in, 70-vuotiasta moni- ja / tai vakavasti sairasta, huonokuntoista ja toimintakyvytöntä ihmistä ei enää millään saa terveeksi. Ei edes hyväkuntoiseksi ja toimintakykyiseksi, koska em. laiset tyypit eivät yleensä itse tee enää millekään asialle yhtään mitään. Odotavat vain että joko pilleri tai lääkäri tekee ihmeitä.

   Sen sijaan vakavastikin sairas, joka käsittää vielä itse vaikuttaa tilaansa omilla valinnoillaan, saa varmasti Suomen maassa hyvää hoitoa. Itsensä omatoiminen hoitaminen ja huolehtiminen näkyy hoitohenkilökunnalle sekä fyysisestä kunnosta että esim. laboratoriokokeitten tuloksista, jotka kertovat mm. sen, osaako ihminen ravita itseään oikein. - Nm. Terveys on tietoa

   • Ikäihmiset ansaitsevat hyvän hoidon. Ilman heidän työtään ei olisi tätä mitä meillä on!


   • Stop stop !!! Lopeta potaskasi puhuminen.

    Labrakokeista ei sentään näe miten ihminen on hoitanut itseään,
    kun ihmiselle on tullut joku sairaus, pienikin sairaus.
    Se sotkee labrakoetulokset niin ettei niistä voi johtopäätöksiä vetää
    mitä ihminen on syönyt ja kuinka paljon kuntoillut.

    Eikä muutenkaan labrakokeet ole mikään satavarma juttu.

    Piinallisen terveellisesti eläneellä kaverillani on aina jotain labra-arvoja jonkun verran pielessä vaikka lääkäri eivät tiedä miksi ja hän tuntuu olevan ihan hyvässä kunnossa.

    Labra-arvojen puolesta hän ei olisi hyvässä kunnossa, eikä elänyt terveellisesti,
    jos niistä vain pääteltäisiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Stop stop !!! Lopeta potaskasi puhuminen.

    Labrakokeista ei sentään näe miten ihminen on hoitanut itseään,
    kun ihmiselle on tullut joku sairaus, pienikin sairaus.
    Se sotkee labrakoetulokset niin ettei niistä voi johtopäätöksiä vetää
    mitä ihminen on syönyt ja kuinka paljon kuntoillut.

    Eikä muutenkaan labrakokeet ole mikään satavarma juttu.

    Piinallisen terveellisesti eläneellä kaverillani on aina jotain labra-arvoja jonkun verran pielessä vaikka lääkäri eivät tiedä miksi ja hän tuntuu olevan ihan hyvässä kunnossa.

    Labra-arvojen puolesta hän ei olisi hyvässä kunnossa, eikä elänyt terveellisesti,
    jos niistä vain pääteltäisiin.

    Taisit lukea samalla tavalla kuin piru Raamattua. Labrakokeet eivät tietenkään kerro kaikkea, mutta ne näyttävät osviittaa ja kertovat jotain ... - Nm. Viitearvo


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ikäihmiset ansaitsevat hyvän hoidon. Ilman heidän työtään ei olisi tätä mitä meillä on!

    Olen satasella samaa mieltä ja Suomessa saa maailman parasta hoitoa - ainakin vielä. Sitä saa varmasti jatkossakin, mutta aloittajan proffa ja vähenevät verovarat tarkoittavat sitä, että turhia, isoja, kalliita ... hoitoja ei kannata 'tuhlata' iäkkäälle tyypille, joka on itse koko elämänsä ajan viitannut kintaalla sanalle TERVEYS. - Nm. Priorisointi ei ulottune perusterveydenhuoltoon


  • No juu minullakaan ei ole kaikki viitearvoissa ja jos lekurit alkais tulkita että olen elänyt ja syönyt väärin nauraisin päin naamaa.

  • 70-v on vielä suhteellisen nuori, hädin tuskin eläköitynyt. Silloin on vielä elämää jäljellä.

   • Juuri noin. Paitsi jos on monisairas, huonokuntoinen ja toimintakyvytön. - Nm. Eri asiat


  • Professorilla on vihreiden kansallissosialistisia ajatuksia erotella ihmiset hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Samoinkuin erotellaan myötäilijöihin ja vastustajiin.

   • Olen kohta 90 --miksi puhutaan aina iästä ? Minä olen Terve vanhus kylläkin -- mutta en sairasvanhus .
    Käyn Vuositarkastuksessa ja sekin menee joskus pitkäksi --mitä turhaan .
    Nyt olin , ja otettiin Lääkärin pyynnöstä suostuin jopa sydänkin tutkittiin ja Täydelliset verikokeet - Ja sitten sain kutsun kuulemaan tuloksia -- Hän oli suorastaan ihmeissään -- en ole koskaan syönyt mitään lääkkeittä johonkin sairauteen niinkun esm ..useimmat vanhukset nykyään !
    . 3 vuotta sitten oli lievä Influenssa ja pikkusen paripäivää kuumettakin . Silloin lääkäri antoi hyvät lääkkeen !---Tai kai olisin ilmankin selvinnyt hengissä --koska olen hyvä kuntoinen .
    Omaiset oli huolissaan ja niin saivat minun suostumaan ,että Vanha koirani Jerrycottoni sai kuolemantuomion =(-- Hänkin oli terve---- 14 v Kääpiösnautseri .

    Nyt käyn yksin kävelylenkin ,jonka koiran kanssa tein 4 kertaa päivässä ,

    Terveisiä tänne jos vaikka olisi vielä Vanhoi tutui ?

    Suren häntä ja siittäkin on jo aikaa kulunut !


  • Professori on hyvin sairas ihminen tarvitsee pakko hoitoa mielisairaalassa.

   • Olet ajastasi jäljessä, kun aina suosittelet mielisairaaloita ja pakkohoitoja. Niitä ei enää ole.
    Nykyisin sairaat ovat avohoidossa.
    Juuri eräs tuttavapariskunta kävi tutkimuksissa, ja molemmat, yli 80-vuotiaat, todettiin eri tavoin sairaiksi, Toisella on mielenterveysongelmia ja alkava dementia, toisella lihaksia rappeuttava sairaus, joka vie liikuntakyvyn asteittain.
    Siellä he nyt keskenään ovat avohoidossa, toisiaan hoivaten. Lääkäri oli vielä lohdutukseksi sanonut, että nämä ovat niitä sairauksia, joihin ei paljon pystytä vaikuttamaan.
    Iski reseptit kouraan.


  • 70 kymppisellä vielä terveet käret, janojuomaa ja jaksaa jokunen pvä/ kk vielä firabelihommissa :D

  • Onko professori itse valmis näyttämään esimerkkiä omasta teoriastaan kieltäytymällä hyväveliverkon tarjoamasta avusta ja etuisuudesta luopumalla omasta terveydenhoidostaan? Mukaan lukien perheenjäsenet, tuttavat ja suku?

  • Se on todettava, että meitä on niin monen kuntoisia.
   Toinen 70-vuotias tai 80-vuotias voi olla ihan eri kunnossa kuin toinen samanikäinen.
   Me emme itse aina huomioi sitä, kun vertailemme mihin tietyn ikäisen ihmisen "pitäisi" pystyä. Se riippuu, mikä paikka tai elin ensimmäisenä alkaa heikentyä.

  • Ikä ei aina kerro kaikkea. Minua vanhempi ja (onnekas) terveempi henkilö vähättelee minua laiskaksi ja velvollisuuksia vältteleväksi kun en sairauksieni takia pysty niin paljoon kuin haluaisin.
   Saan joskus kuulla tuhahduksen: "Pyh ! Sinä olet nuori, et sinä voi olla sairas !"
   Nm. 72v vierailija tällä palstalla, joka ei ole voinut valita sairauksiaan.

  • Vaimoni väittää, että 76v ukko lahoaa yläpäästään nopeammin kuin alapäästä.
   Törkeä lausunto!

   • Voit kertoa hänelle, että jos yläpäässä on lahoa eikä enää tapahdu mitään, niin sitten ei tapahdu enää alapäässäkään. - Nm. Kaikki lähtee korvain välistä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voit kertoa hänelle, että jos yläpäässä on lahoa eikä enää tapahdu mitään, niin sitten ei tapahdu enää alapäässäkään. - Nm. Kaikki lähtee korvain välistä

    Olet väärässä. Aivot eivät koskaan rappeudu kaikilta osin samanaikaisesti.
    Aivot ovat niin monimutkainen elin, etteivät ne sinulla ymmärrä enää kaikkea,
    kun lähtötasosikin on heikompi.
    Nm. Älä vertaa itseäsi muihin


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Onko Stefan Therman monimiljonääri?

   Jotkut väittävät että on, toisten mielestä pelkkä velka-elvis jolle kohta käy köpelösti. Mikä on totuus?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   50
   6078
  2. Maisa tahtoo Mikon kanssa yhteisen lapsen

   On kuitenkin kiire sillä sairaus voi paheta ja se kaataisi vauvahaaveet: "Lentoemäntänä työskentelevä mediapersoona Maisa Torppa, 29, kertoo tuoreess
   63
   5211
  3. Maisuliini vongannut vieraalta mieheltä

   Käsi pystyyn kenelle tuli yllärinä: https://www.seiska.fi/Uutiset/Maisa-Torppa-taas-suhdeskandaalissa-Yritti-iskea-kaasonsa-miehen-ystavat-hylkasivat
   Kotimaiset julkkisjuorut
   264
   3410
  4. Turun seudulla löydetty ensimmäiset uudelleen koronaan sairastuneet

   Taitaa rokotukset mennä hukkaan, kun ei tulekaan immuniteettiä. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5039e73d-b54b-4edd-a962-a3c841d846d7
   Maailman menoa
   61
   2495