Aihe

Vapaaksi Kristus vapautti meidät

Anonyymi

Kun ih­mi­nen jou­tui lain alai­suu­teen syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na, Ju­ma­la ra­kas­ti hän­tä niin suu­res­ti, et­tä an­toi oman Poi­kan­sa syn­tien so­vit­ta­jak­si. Jee­sus, Va­pah­ta­jam­me, tuli myös lain alai­sek­si ja kuo­le­mal­laan ja ylös­nou­se­mi­sel­laan täyt­ti tuon lain.

Jee­sus va­paut­ti ih­mi­sen syn­nin lain al­ta ve­rel­lään ja hen­gel­lään. Va­paak­si lu­nas­ta­mi­nen ei kos­ke­nut ai­no­as­taan Jee­suk­sen ajan ih­mi­siä, vaan se on edel­leen­kin voi­mas­sa ja tot­ta.

Tä­män va­pau­den siu­naa­vas­sa osal­li­suu­des­sa elä­viä Jee­suk­sen seu­raa­jia on pal­jon. Ju­ma­la edel­leen kut­suu sa­nas­saan ih­mis­tä va­pau­teen, pois lain ja oma­van­hurs­kau­den al­ta. Lain al­la ole­va ih­mi­nen saat­taa et­siä tie­tä va­pau­teen ja ky­syä mie­les­sään: Mis­tä löy­täi­sin va­pau­den, kuka voi va­paut­taa mi­nut ja an­taa mi­nul­le kaik­ki syn­nit an­teek­si?

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on an­teek­si­an­ta­va evan­ke­liu­mi

Ju­ma­la jät­ti maan pääl­le val­ta­kun­tan­sa ja sen avai­met, joi­den avul­la ih­mi­nen voi­daan pääs­tää va­pau­teen. Hän jät­ti omien­sa kes­kuu­teen ar­mon ja evan­ke­liu­min. ”Joi­den syn­nit te an­teek­si an­nat­te, niil­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut” (Joh. 20:23). Ih­mi­nen pää­see va­pau­teen us­ko­mal­la evan­ke­liu­min, syn­tien an­teek­si an­ta­mi­sen, jota ju­lis­te­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Ga­la­ti­an seu­ra­kun­nas­sa oli ih­mi­siä, jot­ka oli­vat me­net­tä­neet tä­män va­pau­den. He oli­vat us­ko­neet vää­rän ope­tuk­sen ja jou­tu­neet jäl­leen lain al­le. Tuon seu­ra­kun­nan kes­kuu­des­ta oli nous­sut opet­ta­jia, jot­ka vaa­ti­vat va­pai­ta kris­tit­ty­jä sen lain al­le, jos­ta Jee­suk­sen so­vin­to­työ oli hei­dät va­paut­ta­nut.

Evan­ke­liu­mi pi­tää ar­mon al­la

Tänä ai­ka­na ar­moa ja rau­haa sy­dä­mel­lään kan­ta­va ih­mi­nen­kin voi ek­syä lain al­le. Voi käy­dä niin kuin kävi osal­le Ga­la­ti­an seu­ra­kun­nan asuk­kais­ta. Hei­tä Paa­va­li rak­kaas­ti joh­dat­ti jäl­leen us­ko­mi­sen va­pau­teen, ar­mon al­le (Gal. 4:12–20).

Kun ih­mi­nen me­net­tää us­ko­mi­sen va­pau­den, hän läh­tee ha­ke­maan sel­lai­sia opet­ta­jia, joi­den op­pi kel­pai­si hä­nen kor­vil­leen ja vas­tai­si hä­nen muut­tu­nut­ta aja­tus­maa­il­maan­sa. Tä­män seu­rauk­se­na hän saat­taa näh­dä an­teek­si­an­ta­vas­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa ja sen opis­sa vi­ko­ja.

Tämä on seu­raus­ta sii­tä, et­tä va­paus on ka­don­nut. Jos olet kul­keu­tu­nut täl­lai­sel­le pai­kal­le, Jee­suk­sen lu­nas­tus­työ kuu­luu juu­ri si­nul­le. Evan­ke­liu­mis­sa on voi­ma; kai­ken saa us­koa an­teek­si. Tämä evan­ke­liu­mi kuu­luu kai­kil­le sitä kai­paa­vil­le, sil­lä va­paak­si Kris­tus va­paut­ti mei­dät.

Ai­mo Kos­ke­lo

7

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Vapaiksi Kristus vapautti meidät.

  • Anonyymi

   Kun harhaoppinen lukee tuota galatiaa, hän näkee sen aivan päinvastoin. Siinä korostetaan lakia ja moititaan kun sitä ei noudateta. Ei hän mitään Kristuksen vapautta näe siinä, vaan lain orjuuden ikeen mihin yrittää muitakin sitoa. Tämä on nähty ja voitu täällä todistaa, joten sitkeälle se ottaa meille vapaus Kristuksessa. Monta mutkaa siinä on matkassa eikä ole noin yksinkertaista.

  • Anonyymi

   Lestapelle se kopioi? Kysyitkö luvan alkuperäiseltä kirjoittajalta.

   • Anonyymi

    Kyllä alkuperäinen kirjoittaja haluaa, että hänen kirjoituksensa on juuri tällä palstalla, joka on tarkoitettukin vanhoillislestadiolaisuudelle.


  • Anonyymi

   1 Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta, ja ihmisiä hänet myös asetetaan edustamaan, tuomaan Jumalalle lahjoja ja uhreja syntien sovittamiseksi.
   2 Koska hän itsekin on heikko, hän osaa kohdella ymmärtävästi tietämättömiä ja erehtyviä,
   3 ja heikkoutensa tähden hänellä on myös velvollisuus uhrata syntiuhreja yhtä lailla itsensä kuin kansan puolesta.
   4 Kukaan ei itse ota tätä arvoa itselleen, vaan ylipapin kutsuu Jumala, joka kutsui jo Aaronin.
   5 Siten ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle: -- Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin
   6 ja toisessa paikassa: -- Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.
   7 Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon.

   • Anonyymi

    10 Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    10 Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen.

    1 Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna!
    2 Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin?
    3 Kuinka voitte olla noin mielettömiä! Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin?


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mikäs emäntä se joka listi lapset ja itsensä?

   Oli muhokselta,ouluun saakka piti mennä toteuttamaan tuokin asia. Onneksi ei silti rekan alle ajanut. Ei nimiä, toki ne tulee minfoon. Mutta niillä ei
   Muhos
   99
   5744
  2. Halla-aho: Emme halua, että punavihreä hallitus jatkaa

   https://www.is.fi/politiikka/art-2000007761119.html Alkaa olla nykyhallituksella lopun ajat.
   Maailman menoa
   496
   5716
  3. Riinan oudot selitykset

   Riina sanoo iltiksen haastattelussa että avioliiton ongelmat johtuvat siitä ettei häntä katsottu tai hänestä kiinnostuttu kun liikkuivat Kallen kanssa
   Kotimaiset julkkisjuorut
   65
   5041