Aihe

Maapallon ikä.

Anonyymi

35

85

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   No aika aikaansa silloin ihmiset olivat tiedoiltaan ja koulutukseltaa lähinnä vain taikauskoisia joille syötettiin kirkon oppeja .

   Ei nykyään kukaan normaali ihminen tuollaista luule /usko jo pienet lapsetkin ala-asteella opetetaan tietämään yleissivistystä sen verran.

   • Hyvää Harrin päivää!


  • Anonyymi

   Mormonit eivät usko että noin nuoreen maapalloon. Tällä palstalla kirjoittavista moiseen satuun uskoo vain luthersäätiöläinen kirjoittaja.

   • Evoluution ylittämättömiä esteitä

    "Alkusolu” ei voi muuttua monisoluiseksi eliöksi
    Jokainen itselleen rehellinen biofysiikkaa ja -kemiaa opiskellut tietää, miksi aine ei herää henkiin. Näennäistieteellinen tarina alkusolusta on sepitetty lohduttamaan niitä onnettomia ihmisiä, jotka eivät halua uskoa Luojaan.

    Alkusynnyn mahdottomuus
    on vielä ”pikkujuttu” verrattuna evoluution seuraavaan esteeseen, joka on monisoluisen eliön ”kehittyminen”. Monisoluisten kasvu edellyttää solujen järjestäytynyttä jakautumista. Monisoluisen kasvun alkuvaiheet vaativat kiivasta, tarkoin ohjattua jakautumista, jotta alkio saadaan rakennetuksi. Alkion eri kerroksista kehittyvät tämän jälkeen aiheet kaikille elimille ja kudoksille.

    Kiivas solujen jakautumien tasoittuu vasta solujen kypsymisen ja erilaistumisen myötä. Ihmisessä on satoja erityyppisiä soluja ja kymmeniä erilaisia kudoksia ja elimiä. Solujen jakautumista tarvitaan kuitenkin jatkuvasti, sillä soluja kuolee koko ajan kaikissa eliöissä ja yksilön rakentuminen edellyttää tietyssä vaiheessa myös ohjelmoitua solukuolemaa. Lisäksi on varastoitava kantasoluja, jotka turvaavat yksilölle määrätyn elinkaaren. Kantasolu on solu, jolla on kyky jakautua loputtomasti, sekä muodostaa erilaisia kudostyyppejä. Kantasolu jakautuu epäsymmetrisesti niin, että toisesta tytärsolusta tulee erilaistuva solu ja toinen pysyy kantasoluna. Kaikki tämä edellyttää ohjelmointia ja on luonnollisesti mahdotonta mutaatioille ja valinnalle - uusdarvinismin väitetylle mekanismille.

    Solun jakautuminen on solun kannalta aina riski,
    jonka suuruutta monimutkainen säätelykoneisto pyrkii minimoimaan. Solun jakautumisessa on tiettyjä välivaiheita, eräänlaisia laaduntarkkailupisteitä, joiden kohdalla solu pyrkii varmistamaan, että jakautuminen on edennyt oikein. Kontrollointiin ja solukierron eteenpäin viemiseen osallistuu suuri verkosto erilaisia tarkastavia ”viranomaisia”. Ne ovat monimutkaisia molekyylejä, kuten proteiinikinaaseja, täsmällisiä kinaasi-inhibiittoreita, transkriptiotekijöitä ja erittäin tarkasti tehtävää varten räätälöityjä proteaaseja.

    Kun olot solun sisällä ja ulkopuolella ovat sopivat solun jakautumiselle,
    muutokset tiettyjen avainproteiinien vakaudessa sallivat tehtävää varten suunniteltujen proteiinikinaasien irtoamisen niitä estävistä säätelijöistä. Tämä laukaisee tapahtumaketjun, joka johtaa perimän DNA:n kahdentumiseen ja solun jakautumiseen. Jakautumisen "evoluutio" on täysin hämärän peitossa.

    Tytärsolujen laatua on lisäksi tarkkailtava
    Kun solu jakautuu, DNA:ta kopioidaan, ”koodikirjain” kerrallaan, huimalla vauhdilla, noin 1 000 symbolia sekunnissa. Vauhdista johtuen kirjaimia kopioidaan väärin, jopa joka kolmastuhannes on ”kirjoitusvirhe”. Elämä loppuisikin nopeasti, ellei soluihin olisi asennettu eräänlaista ”skanneria”, joka havaitsee virheet, ja antaa ne tiedoksi noin 10 korjaajan (nanokoneen) "ensiapuryhmälle", joka korjaa ne. Ensiapuryhmä ei kuitenkaan pysty korjaamaan kaikkia kopiointivirheitä, koska heidän korjauskoneensa ”yskivät”, sillä niihinkin on kertynyt korjaamattomia virheitä. Noin yksi miljoonasta virheestä jääkin korjaamatta.


   • Laaduntarkkailun on oltava soluissa tehdasasennuksena,
    jotta elämä langenneessa maailmassa olisi ylipäätään mahdollista. Laaduntarkkailukoneiston ilmeinen rappeutuminen, joka käynnistyi syntiinlankeemuksessa 6 000 vuotta sitten, on lyhentänyt elinikäämme alkuperäisestä. Näennäisesti pidentynyt ihmisten elinikä on seurausta lääketieteen ja ravitsemuksen paranemisesta, rappeutuminen puolestaan näkyy siinä, että joka toinen ihminen sairastuu syöpään.

    Mitä väliä?
    Korjaamatta jääneitä, piileviä eli resessiivisiä, kopiointivirheitä on kertynyt ihmiskunnan perimään jo yli 1,1 miljoonaa kappaletta. Tästä voidaan arvioida kuinka kauan alkuperäinen, virheetön ihminen on ollut olemassa tässä, syntiinlankeemuksen jälkeisessä, vihamielisessä ympäristössä, ja milloin ihminen kuolee sukupuuttoon painolastiksi kertyneen virhekuorman takia. Tämä moderni tieteellinen todistusaineisto vahvistaakin, että olemme olleet täällä noin 6 000 vuotta ja voimme kuolla sukupuuttoon jo 6 sukupolven kuluttua. Tämä täsmällinen tieteellinen todistusaineita mitätöi samalla myyttiset vuosimiljoonat. Väite monisoluisen elämän vuosimiljoonista on valetiedettä, sillä aika varmistaa kaikkien monisoluisten sukupuuton tuhansissa vuosissa. Pitkät ajanjaksot eivät ole, kirjain kerrallaan, kopioituvien tiedostojen ystäviä, vaan takaavat niiden tuhon! Lisätietoja on kirjoissa Syvän ajan petos; Raamattu ei tunne evoluutiota ja Kuusi päivää.

    Miksi uusdarvinismiin uskominen on epätieteellistä?
    Elämäsi sekunnista toiseen on mahdollista siksi, että nauttimasi ravinto muutetaan solujen polttoaineeksi. Sata miljoonaa miljardia dynamoa tuottaa ATP -"bensiiniä", jota ilman seuraavaa hengenvetoa ei tule. Jokainen voi, niin halutessaan, ottaa vastaan itsestäänselvyyden, jonka mukaan pyörintämoottoreita ei synny itsestään. Tästä animaatiosta selviää, mistä on kysymys. Serpentiinejä muistuttavat nauhat ovat tarkoin suunniteltuja aminohappohelminauhoja: First detailed look at how a molecular Ferris wheel delivers protons to cellular factories Henkilö, joka uskoo, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tuottivat tämän dynamon, uskoo näennäistieteeseen.

    Kahdeksan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaa
    Aivot käyttävät syömästäsi ravinnosta 20%. IBM:n tutkijat ovat laskeneet, että ihmisaivojen hermosolujen havainnointikyvyn mallintaminen vaatisi nykytekniikalla 12 gigawatin laskentatehon. Rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan nimellissähköteho on 1,6 gigawattia. Päinvastoin kuin Areva, Jumala rakensi energian tuotantolaitoksena silmänräpäyksessä Sanallaan. Olkiluoto kolmosia tarvittaisiin kahdeksan kappaletta käsittelemään ihmisaivoihin joka hetki tulvivaa tietoa. On näennäistiedettä väittää, että aivomme olisivat "kehittyneet", muutamassa vuosimiljoonassa, apinankaltaisesta alkumuodosta "lihaa grillaamalla" ( = runsaasti eläinproteiinia syömällä) tai muutaman onnekkaan sattumamutaation ansiosta.


   • Eikä tässä vielä kaikki
    Alkusynty, solujen jakautuminen, solujen tietojenkäsittely ja suvullisessa lisääntymisessä tarvittava vähennysjakautuminen ovat kaikki ylittämättömiä esteitä evoluutiolle, mutta sopivat toistettaviin tieteellisiin tutkimustuloksiin ja kumoavat evoluution ”vuosimiljoonat”. "Evoluutio" ei "tuottanut muunsukupuolisia" tai "luoja luonut" heitä, kuten röyhkeimmät teologit väittävät. Luonnossa menestyvät vain eniten jälkeläisiä tuottavat yksilöt, joten on järjetöntä esittää, että luonnonvalinta sallisi "satojen sukupuolien" olemassaolon. Syy tällaisten väitteiden esittämiselle lienee tavoite seksualisoida yhteiskunta ja alentaa suojaikäraja 12 vuoteen. Tähän viittaavaa tapahtuu parhaillaan jopa oikeuslaitoksessamme: Seksuaali­rikos­säännösten uudistusta kuvataan taantumukselliseksi, lapsi­uhrien aseman pelätään heikentyvän

    Luomakunnan alusta Jumala ”on luonut heidät mieheksi ja naiseksi”,
    totesi luomisen silminnäkijätodistaja Jeesus (Mark.10:6). Kokeellinen tiede vahvistaa tämän. Se vahvistaa Raamatun ilmoituksen virheettömästä luomakunnasta, joka lankesi, ja ihmiskunnasta, jonka olemassaolo kuoleman varjon maassa päättyy pian, sillä ihmiskunnan päivät ovat luetut, eikä mikään geeniteknologia pysty estämään vääjäämätöntä rappeutumista. ”Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus” (Matt.4:16). ”Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen”, totesi Jeesus (Joh.12:46). Häneen uskovilla on valoisa tulevaisuus.


  • Maapallon ja aurinkokuntamme iäksi esitetään yleisesti noin 4560 miljoonaa vuotta. Tämä lukema perustuu Nebular-hypoteesiin koskien aurinkokuntamme syntyä ja muodostumista. Huomioi, että kyseessä on hypoteesi.
   Hypoteesi on spekulointia ja tässä tapauksessa kyseessä on spekulointi siitä mitä olisi saattanut tapahtua havaitsemattomissa olevassa menneisyydessä – kun taas Raamatussa meille annetaan silminnäkijäkuvaus tapahtumista. 4560 miljoonan vuoden määritelty ikä ja Nebular- hypoteesi pitää sisällään useita ongelmia.
   Samalla tapaa kuin maapallon alkuajankohdan tapahtumiin ja ajoitukseen liittyy paljon todistamattomia ja todistettavissa olemattomia oletuksia, koskevat saman tapaiset olettamukset myös useita käytetyistä ajoitusmenetelmistä.

   Olemme listanneet sivustollamme muutamia asioita, jotka viittaavat mm. maapallon nuoreen ikään.2 Varsinkin heliumin määrä zirkoniumsilikaattikiteissä, maapallon magneettikentän kokonaisenergian heikkeneminen, C14-isotoopin löytyminen kivihiilestä ja timanteista ja yleensäkin lähes kaikesta hiilipitoisesta materiaalista ja mannerten olemassaolo nopeasta eroosiosta huolimatta ovat aika vakuuttavia todisteita.

   • MERIVEDEN SUOLAPITOISUUS ON LIIAN ALHAINEN
    Joet ja muut lähteet kuljettavat meriin vuosittain yli 450 tonnia natriumia, joka, kuten tunnettua, on ruokasuolan toinen komponentti. Vaikka merisuolaa kerätään suuria määriä, sen seurauksena poistuu vain 27% vuosittaisesta kertymästä. Ellei merivedessä aluksi ollut lainkaan suolaa, nykyisen suolapitoisuuden kertymiseen olisi riittänyt vähemmän kuin 42 miljoonaa vuotta, mikä on oleellisesti vähemmän kuin yleisen käsityksen mukaiset 3 miljardia vuotta. Tätä ristiriitaa on yritetty selittää olettamalla suolan kertymisen olleen ennen vähäisempää tai sen hävikin jostain syystä suurempaa. Parhaimmillaankin laskelmat ovat kuitenkin antaneet suolapitoisuuden maksimaaliseksi kertymäajaksi vain 62 miljoonaa vuotta. Monet laskelmat ovat antaneet vielä huomattavasti pienempiä arvoja.

     BIOLOGINEN MATERIAALI HEIKKENEEN LIIAN NOPEASTI
    Luonnon radioaktiivisuus, mutaatiot ja muut rappeuttavat tekijät huonontavat DNA:ta ja muuta biologista materiaalia nopeasti. Äskettäiset mitokondrionaaliseen DNA:han kohdistuneet mittaukset ovat saaneet tutkijat korjaamaan 'mitokondrionaalisen Eevan' eli nykyihmisen laskennallisen esiäidin ikää teoreettisesta 200 000 vuodesta alimmillaan jopa 6 000 vuoteen. DNA-asiantuntijat katsovat, ettei DNA:ta ole voinut esiintyä luonnossa 10 000 vuotta kauemmin. Se seikka, että DNA:n osasia on löytynyt mm. neanderthalilaisten luista, meripihkaan säilöytyneistä hyönteisistä, dinosaurusten fossiileista ja 250 miljoonan vuoden ikäisiksi oletetuista bakteereista, viittaa siihen, etteivät ne olekaan niin vanhoja kuin on uskottu. Tutkijoita ovat hämmentäneet myös dinosauruksen jäännöksistä löytyneet


   • Arto777 kirjoitti:

    MERIVEDEN SUOLAPITOISUUS ON LIIAN ALHAINEN
    Joet ja muut lähteet kuljettavat meriin vuosittain yli 450 tonnia natriumia, joka, kuten tunnettua, on ruokasuolan toinen komponentti. Vaikka merisuolaa kerätään suuria määriä, sen seurauksena poistuu vain 27% vuosittaisesta kertymästä. Ellei merivedessä aluksi ollut lainkaan suolaa, nykyisen suolapitoisuuden kertymiseen olisi riittänyt vähemmän kuin 42 miljoonaa vuotta, mikä on oleellisesti vähemmän kuin yleisen käsityksen mukaiset 3 miljardia vuotta. Tätä ristiriitaa on yritetty selittää olettamalla suolan kertymisen olleen ennen vähäisempää tai sen hävikin jostain syystä suurempaa. Parhaimmillaankin laskelmat ovat kuitenkin antaneet suolapitoisuuden maksimaaliseksi kertymäajaksi vain 62 miljoonaa vuotta. Monet laskelmat ovat antaneet vielä huomattavasti pienempiä arvoja.

     BIOLOGINEN MATERIAALI HEIKKENEEN LIIAN NOPEASTI
    Luonnon radioaktiivisuus, mutaatiot ja muut rappeuttavat tekijät huonontavat DNA:ta ja muuta biologista materiaalia nopeasti. Äskettäiset mitokondrionaaliseen DNA:han kohdistuneet mittaukset ovat saaneet tutkijat korjaamaan 'mitokondrionaalisen Eevan' eli nykyihmisen laskennallisen esiäidin ikää teoreettisesta 200 000 vuodesta alimmillaan jopa 6 000 vuoteen. DNA-asiantuntijat katsovat, ettei DNA:ta ole voinut esiintyä luonnossa 10 000 vuotta kauemmin. Se seikka, että DNA:n osasia on löytynyt mm. neanderthalilaisten luista, meripihkaan säilöytyneistä hyönteisistä, dinosaurusten fossiileista ja 250 miljoonan vuoden ikäisiksi oletetuista bakteereista, viittaa siihen, etteivät ne olekaan niin vanhoja kuin on uskottu. Tutkijoita ovat hämmentäneet myös dinosauruksen jäännöksistä löytyneet

    verisolut ja pehmeiden kudosten jäänteet. Kaikesta päätellen perinteiset arviot niiden iästä ovat pahasti pielessä.


   • Arto777 kirjoitti:

    verisolut ja pehmeiden kudosten jäänteet. Kaikesta päätellen perinteiset arviot niiden iästä ovat pahasti pielessä.

    HALOKUVIOT KUTISTAVAT "AIKAKAUDET" VUOSIKSI
    Radioaktiivinen säteily muodostaa kallioiden mineraalikiteisiin ns. halorenkaita. Ne ovat ikään kuin fossiilisia todisteita radioaktiivisesta hajoamisesta. Polonium- halorenkaat osoittavat mm. , että Colorado-laatan Jura-, Trias- ja Eoseenikauden kerrostumat ovat syntyneet vain muutamien kuukausien välein, ei satojen miljoonien vuosien kuluessa, kuten on oletettu.

    MINERAALEISSA LIIKAA HELIUMIA (RATE)
    Kallion sisällä syntyy helium-atomeja uraanin ja toriumin hajotessa. Syntynyt helium "tallentuu" mm. zirkonium-kiteisiin. Kevyenä jalokaasuna helium pakenee vaivatta kivistä. Journal of Geophysical Research -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti kuitenkin, ettei tämän prosessin syvissä ja kuumissa esikambrisissa kerrostumissa tuottamalla heliumilla ole ollut riittävästi aikaa poistua kallioista. Tästä huolimatta, radioaktiivista hajoamista mittaavat testit olivat ajoittaneet näytteet 1.5 miljardin vuoden ikäisiksi. Mittaamalla uraniumin ja "säteilevän lyijyn" määrää näissä zirkonium-kiteissä, voitiin saatujen arvojen pohjalta laskea, että mikäli näiden aineiden hajoamistahti on ollut vakio niin aikaa on täytynyt kulua noin 1.5 miljardia vuotta jotta kyseisen kaltaisiin mitattuihin arvoihin on päädytty. (Tämä on yhdenmukainen tulos zirkonien alkuperänä toimineen graniitin geologisen "ajoituksen" kanssa.)
    Kuitenkin, zirkonit sisälsivät vielä merkittävän määrän heliumia tuon  "1.5 miljardin vuotta jatkuneen" hajoamisen jälkeen. Tämä tulos saattaa olla yllätys pitkiin ajanjaksoihin uskoville, johtuen siitä kuinka helposti heliumin (jolla on pienet, kevyet ja reagoimattomat atomit) kaltaisen aineen odottaisi pakenevan kristallirakenteen sisältä. Tältä pohjalta ei odottaisi heliumia juurikaan enää löytyvän.
    Minkäänlaisten johtopäätösten tekeminen edellä mainituista seikoista on luonnollisesti riippuvainen varsinaisista mittauksista joilla voidaan selvittää millä nopeudella heliumi itseasiassa pakenee zirkoneista. Niinpä otetut näytteet lähetettiin maailmanluokan eksperteille. Suoritetuissa mittauksissa saadut tulokset osoittivat, että heliumi todellakin tihkui nopeasti ulos näytteistä laajan lämpötila skaalan sisällä. Itseasiassa kokeissa ilmeni, että  zirkonit sisälsivät vielä niin runsaasti heliumia, että saatujen tulosten pohjalta kristallien iäksi määriteltiin 5680 +/-2000 vuotta. Toisin sanoen, vain muutamassa tuhannessa vuodessa on tapahtunut "1.5 miljardin vuoden" edestä (nykypäivän arvojen mukaan) radioaktiivista hajoamista. Tämä tulos viittaa siihen, että radioaktiivisessa hajoamisnopeudessa on ollut yksi tai useampia kiihtyneen
    hajoamisen jaksoja vain muutama tuhat vuotta sitten, millä puolestaan on vaikutusta nykyisiin mittaustuloksiin.. Mittausten pohjalta näytteille saatu 5680 +/-2000 vuoden ikä istuu hyvin Raamatun kuvaukseen maapallon iästä.


   • Arto777 kirjoitti:

    HALOKUVIOT KUTISTAVAT "AIKAKAUDET" VUOSIKSI
    Radioaktiivinen säteily muodostaa kallioiden mineraalikiteisiin ns. halorenkaita. Ne ovat ikään kuin fossiilisia todisteita radioaktiivisesta hajoamisesta. Polonium- halorenkaat osoittavat mm. , että Colorado-laatan Jura-, Trias- ja Eoseenikauden kerrostumat ovat syntyneet vain muutamien kuukausien välein, ei satojen miljoonien vuosien kuluessa, kuten on oletettu.

    MINERAALEISSA LIIKAA HELIUMIA (RATE)
    Kallion sisällä syntyy helium-atomeja uraanin ja toriumin hajotessa. Syntynyt helium "tallentuu" mm. zirkonium-kiteisiin. Kevyenä jalokaasuna helium pakenee vaivatta kivistä. Journal of Geophysical Research -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti kuitenkin, ettei tämän prosessin syvissä ja kuumissa esikambrisissa kerrostumissa tuottamalla heliumilla ole ollut riittävästi aikaa poistua kallioista. Tästä huolimatta, radioaktiivista hajoamista mittaavat testit olivat ajoittaneet näytteet 1.5 miljardin vuoden ikäisiksi. Mittaamalla uraniumin ja "säteilevän lyijyn" määrää näissä zirkonium-kiteissä, voitiin saatujen arvojen pohjalta laskea, että mikäli näiden aineiden hajoamistahti on ollut vakio niin aikaa on täytynyt kulua noin 1.5 miljardia vuotta jotta kyseisen kaltaisiin mitattuihin arvoihin on päädytty. (Tämä on yhdenmukainen tulos zirkonien alkuperänä toimineen graniitin geologisen "ajoituksen" kanssa.)
    Kuitenkin, zirkonit sisälsivät vielä merkittävän määrän heliumia tuon  "1.5 miljardin vuotta jatkuneen" hajoamisen jälkeen. Tämä tulos saattaa olla yllätys pitkiin ajanjaksoihin uskoville, johtuen siitä kuinka helposti heliumin (jolla on pienet, kevyet ja reagoimattomat atomit) kaltaisen aineen odottaisi pakenevan kristallirakenteen sisältä. Tältä pohjalta ei odottaisi heliumia juurikaan enää löytyvän.
    Minkäänlaisten johtopäätösten tekeminen edellä mainituista seikoista on luonnollisesti riippuvainen varsinaisista mittauksista joilla voidaan selvittää millä nopeudella heliumi itseasiassa pakenee zirkoneista. Niinpä otetut näytteet lähetettiin maailmanluokan eksperteille. Suoritetuissa mittauksissa saadut tulokset osoittivat, että heliumi todellakin tihkui nopeasti ulos näytteistä laajan lämpötila skaalan sisällä. Itseasiassa kokeissa ilmeni, että  zirkonit sisälsivät vielä niin runsaasti heliumia, että saatujen tulosten pohjalta kristallien iäksi määriteltiin 5680 +/-2000 vuotta. Toisin sanoen, vain muutamassa tuhannessa vuodessa on tapahtunut "1.5 miljardin vuoden" edestä (nykypäivän arvojen mukaan) radioaktiivista hajoamista. Tämä tulos viittaa siihen, että radioaktiivisessa hajoamisnopeudessa on ollut yksi tai useampia kiihtyneen
    hajoamisen jaksoja vain muutama tuhat vuotta sitten, millä puolestaan on vaikutusta nykyisiin mittaustuloksiin.. Mittausten pohjalta näytteille saatu 5680 +/-2000 vuoden ikä istuu hyvin Raamatun kuvaukseen maapallon iästä.

    . SYVISSÄ KERROSTUMISSA LIIAN PALJON HIILI-14-ISOTOOPPIA
    Hiili-14 atomin puoliintumisaika on vain 5 730 vuotta, mistä johtuen sitä ei pitäisi olla enää yhtään jäljellä hiilipitoisessa näytteessä, jonka ikä on yli 250 000 vuotta. on osoittautunut mahdottomaksi löytää jääkautta edeltäneistä kerrostumista yhtään sellaista hiilen lähdettä, josta ei olisi löytynyt merkittäviä määriä hiili-14 isotooppia. Tämä siitä huolimatta, että niiden oletetaan olevan miljoonien tai miljardien vuosien ikäisiä. Tämä on ollut yleisesti tiedossa jo 1980 -luvulta lähtien ja kyseiselle ilmiölle on yritetty löytää selityksiä, jotka mitätöisivät sen. Asia on kuitenkin vahvistettu tarkoissa tutkimuksissa, joissa kaikki kontaminaation (saastumisen) mahdollisuudet on suljettu pois. Tämä viittaa vahvasti siihen, ettei Maan ikä ole miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia.
    EI TARPEEKSI KIVIKAUTISIA LUURANKOJA
    Yleisen evolutionistisen käsityksen mukaan nykyihminen oli ollut olemassa jo vähintään 185 000 vuotta ennen kuin alkoi viljellä maata. Tuona aikana väestön on arveltu pysyneen karkeasti ottaen vakiona jossain 1 ja 10 miljoonan välillä. Arvio on tietysti 'hatusta vedetty', mutta jos näin olisi, ihmiset olisivat tuon ajan kuluessa haudanneet vähintään 8 miljardia vainajaa ja heidän mukanaan myös mahdollisia kultti- ja käyttöesineitä. Luulisi siis löytyvän melkoinen määrä heidän fossiloituneita luitaan ja erilaisia esineitään. Kuitenkin vain muutama tuhat luurankoa on löydetty. Ns. kivikausi näyttää siis olevan huomattavasti lyhyempi kuin on kuviteltu, joillakin alueilla ehkä vain muutama sata vuotta.

    MAANVILJELYN ALKUAJANKOHTA LIIAN MYÖHÄINEN
    Evolutiivisesta näkökulmasta ihmisen tavallisesti kuvaillaan olleen metsästäjä ja keräilijä noin 185 000 vuoden ajan ennen kuin hän keksi maanviljelyn n. 10 000 vuotta sitten. Viime aikaiset arkeologiset todisteet osoittavat kuitenkin kivikauden ihmisen olleen yhtä älykäs kuin me nykyään olemme. Tuntuu mahdottomalta ajatella, ettei yksikään noista oletetuista kahdeksasta miljardista ihmisestä olisi 185 000 vuoden aikana keksinyt, että kasveja voi kasvattaa siemenistä. Paljon uskottavampi ajatus on, että ihminen eli ilman maanviljelyä vain hyvin lyhyen ajan vedenpaisumuksen jälkeen (johtuen tuolloisista olosuhteista).

     HISTORIA LIIAN LYHYT
    Kirjoitettu historia kattaa vain 4000 - 5000 vuotta. Silti esihistoriallinen ihminen rakensi megaliittisia monumentteja, teki taidokkaita luolamaalauksia ja piti kirjaa kuun vaiheista. Miksi hän olisi odottanut lähes 200 000 vuotta ennenkuin alkoi soveltaa samoja taitoja historiansa muistiinmerkitsemiseen? Raamatullinen aikataulu on tässäkin paljon todennäköisempi.


   • Arto777 kirjoitti:

    . SYVISSÄ KERROSTUMISSA LIIAN PALJON HIILI-14-ISOTOOPPIA
    Hiili-14 atomin puoliintumisaika on vain 5 730 vuotta, mistä johtuen sitä ei pitäisi olla enää yhtään jäljellä hiilipitoisessa näytteessä, jonka ikä on yli 250 000 vuotta. on osoittautunut mahdottomaksi löytää jääkautta edeltäneistä kerrostumista yhtään sellaista hiilen lähdettä, josta ei olisi löytynyt merkittäviä määriä hiili-14 isotooppia. Tämä siitä huolimatta, että niiden oletetaan olevan miljoonien tai miljardien vuosien ikäisiä. Tämä on ollut yleisesti tiedossa jo 1980 -luvulta lähtien ja kyseiselle ilmiölle on yritetty löytää selityksiä, jotka mitätöisivät sen. Asia on kuitenkin vahvistettu tarkoissa tutkimuksissa, joissa kaikki kontaminaation (saastumisen) mahdollisuudet on suljettu pois. Tämä viittaa vahvasti siihen, ettei Maan ikä ole miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia.
    EI TARPEEKSI KIVIKAUTISIA LUURANKOJA
    Yleisen evolutionistisen käsityksen mukaan nykyihminen oli ollut olemassa jo vähintään 185 000 vuotta ennen kuin alkoi viljellä maata. Tuona aikana väestön on arveltu pysyneen karkeasti ottaen vakiona jossain 1 ja 10 miljoonan välillä. Arvio on tietysti 'hatusta vedetty', mutta jos näin olisi, ihmiset olisivat tuon ajan kuluessa haudanneet vähintään 8 miljardia vainajaa ja heidän mukanaan myös mahdollisia kultti- ja käyttöesineitä. Luulisi siis löytyvän melkoinen määrä heidän fossiloituneita luitaan ja erilaisia esineitään. Kuitenkin vain muutama tuhat luurankoa on löydetty. Ns. kivikausi näyttää siis olevan huomattavasti lyhyempi kuin on kuviteltu, joillakin alueilla ehkä vain muutama sata vuotta.

    MAANVILJELYN ALKUAJANKOHTA LIIAN MYÖHÄINEN
    Evolutiivisesta näkökulmasta ihmisen tavallisesti kuvaillaan olleen metsästäjä ja keräilijä noin 185 000 vuoden ajan ennen kuin hän keksi maanviljelyn n. 10 000 vuotta sitten. Viime aikaiset arkeologiset todisteet osoittavat kuitenkin kivikauden ihmisen olleen yhtä älykäs kuin me nykyään olemme. Tuntuu mahdottomalta ajatella, ettei yksikään noista oletetuista kahdeksasta miljardista ihmisestä olisi 185 000 vuoden aikana keksinyt, että kasveja voi kasvattaa siemenistä. Paljon uskottavampi ajatus on, että ihminen eli ilman maanviljelyä vain hyvin lyhyen ajan vedenpaisumuksen jälkeen (johtuen tuolloisista olosuhteista).

     HISTORIA LIIAN LYHYT
    Kirjoitettu historia kattaa vain 4000 - 5000 vuotta. Silti esihistoriallinen ihminen rakensi megaliittisia monumentteja, teki taidokkaita luolamaalauksia ja piti kirjaa kuun vaiheista. Miksi hän olisi odottanut lähes 200 000 vuotta ennenkuin alkoi soveltaa samoja taitoja historiansa muistiinmerkitsemiseen? Raamatullinen aikataulu on tässäkin paljon todennäköisempi.

    Keitähän idiootteja sinne mielisairaalaan pitää viedä. Hullu saa olla mutta ei tyhmä


   • Anonyymi
    Arto777 kirjoitti:

    Keitähän idiootteja sinne mielisairaalaan pitää viedä. Hullu saa olla mutta ei tyhmä

    No sinut tietysti. Taas kopioit suoraan hörhöjen kirjoituksia vailla mitään lähdekritiikkiä! Se osoittaa selvästi, että kuka on tyhmä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No sinut tietysti. Taas kopioit suoraan hörhöjen kirjoituksia vailla mitään lähdekritiikkiä! Se osoittaa selvästi, että kuka on tyhmä.

    Tuo siis Artolle. Katsoin väärin kirjoittajan.


   • Arto777 kirjoitti:

    verisolut ja pehmeiden kudosten jäänteet. Kaikesta päätellen perinteiset arviot niiden iästä ovat pahasti pielessä.

    Vain joku hörhö uskoo maailman kaikkeuden pitkään ikään. Eikä voi kumota minun laittamia väittämiä.


   • Anonyymi
    Arto777 kirjoitti:

    Vain joku hörhö uskoo maailman kaikkeuden pitkään ikään. Eikä voi kumota minun laittamia väittämiä.

    Kopioimasi jutut eivät yllä edes Punahilkka-sadun tasolle. Vain täysi idiootti voi uskoa, että maapallo on muutaman vuosituhannen ikäinen. Asian voi tarkistaa mistä tahansa lähteistä paitsi hörhöilysivuilta.


   • Anonyymi
    Arto777 kirjoitti:

    Vain joku hörhö uskoo maailman kaikkeuden pitkään ikään. Eikä voi kumota minun laittamia väittämiä.

    Onko tuollainen hömppä Luther-säätiön oppia vai pidetäänkö sinua hörhönä omiesi joukossa=


   • Anonyymi
    Arto777 kirjoitti:

    . SYVISSÄ KERROSTUMISSA LIIAN PALJON HIILI-14-ISOTOOPPIA
    Hiili-14 atomin puoliintumisaika on vain 5 730 vuotta, mistä johtuen sitä ei pitäisi olla enää yhtään jäljellä hiilipitoisessa näytteessä, jonka ikä on yli 250 000 vuotta. on osoittautunut mahdottomaksi löytää jääkautta edeltäneistä kerrostumista yhtään sellaista hiilen lähdettä, josta ei olisi löytynyt merkittäviä määriä hiili-14 isotooppia. Tämä siitä huolimatta, että niiden oletetaan olevan miljoonien tai miljardien vuosien ikäisiä. Tämä on ollut yleisesti tiedossa jo 1980 -luvulta lähtien ja kyseiselle ilmiölle on yritetty löytää selityksiä, jotka mitätöisivät sen. Asia on kuitenkin vahvistettu tarkoissa tutkimuksissa, joissa kaikki kontaminaation (saastumisen) mahdollisuudet on suljettu pois. Tämä viittaa vahvasti siihen, ettei Maan ikä ole miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia.
    EI TARPEEKSI KIVIKAUTISIA LUURANKOJA
    Yleisen evolutionistisen käsityksen mukaan nykyihminen oli ollut olemassa jo vähintään 185 000 vuotta ennen kuin alkoi viljellä maata. Tuona aikana väestön on arveltu pysyneen karkeasti ottaen vakiona jossain 1 ja 10 miljoonan välillä. Arvio on tietysti 'hatusta vedetty', mutta jos näin olisi, ihmiset olisivat tuon ajan kuluessa haudanneet vähintään 8 miljardia vainajaa ja heidän mukanaan myös mahdollisia kultti- ja käyttöesineitä. Luulisi siis löytyvän melkoinen määrä heidän fossiloituneita luitaan ja erilaisia esineitään. Kuitenkin vain muutama tuhat luurankoa on löydetty. Ns. kivikausi näyttää siis olevan huomattavasti lyhyempi kuin on kuviteltu, joillakin alueilla ehkä vain muutama sata vuotta.

    MAANVILJELYN ALKUAJANKOHTA LIIAN MYÖHÄINEN
    Evolutiivisesta näkökulmasta ihmisen tavallisesti kuvaillaan olleen metsästäjä ja keräilijä noin 185 000 vuoden ajan ennen kuin hän keksi maanviljelyn n. 10 000 vuotta sitten. Viime aikaiset arkeologiset todisteet osoittavat kuitenkin kivikauden ihmisen olleen yhtä älykäs kuin me nykyään olemme. Tuntuu mahdottomalta ajatella, ettei yksikään noista oletetuista kahdeksasta miljardista ihmisestä olisi 185 000 vuoden aikana keksinyt, että kasveja voi kasvattaa siemenistä. Paljon uskottavampi ajatus on, että ihminen eli ilman maanviljelyä vain hyvin lyhyen ajan vedenpaisumuksen jälkeen (johtuen tuolloisista olosuhteista).

     HISTORIA LIIAN LYHYT
    Kirjoitettu historia kattaa vain 4000 - 5000 vuotta. Silti esihistoriallinen ihminen rakensi megaliittisia monumentteja, teki taidokkaita luolamaalauksia ja piti kirjaa kuun vaiheista. Miksi hän olisi odottanut lähes 200 000 vuotta ennenkuin alkoi soveltaa samoja taitoja historiansa muistiinmerkitsemiseen? Raamatullinen aikataulu on tässäkin paljon todennäköisempi.

    Missä lähteesi? Missä niiden tiedemiesten nimet, jotka tuollaisia hörhöjuttuja kirjoittavat?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Missä lähteesi? Missä niiden tiedemiesten nimet, jotka tuollaisia hörhöjuttuja kirjoittavat?

    Veikkaan että Arto kopioi yhdistyksen nimeltä "Luominen ry" nettisivuja. Pikaisella vilkaisulla sivustoista ei löydy suomalaisten kirjoittajien taikka yhdistyksen aktiivien nimiä.
    Tekstit laitavat pääasiallisesti olla suomennoksia amerikkalaisten kreationistien julkaisuista.


   • Arto777 kirjoitti:

    . SYVISSÄ KERROSTUMISSA LIIAN PALJON HIILI-14-ISOTOOPPIA
    Hiili-14 atomin puoliintumisaika on vain 5 730 vuotta, mistä johtuen sitä ei pitäisi olla enää yhtään jäljellä hiilipitoisessa näytteessä, jonka ikä on yli 250 000 vuotta. on osoittautunut mahdottomaksi löytää jääkautta edeltäneistä kerrostumista yhtään sellaista hiilen lähdettä, josta ei olisi löytynyt merkittäviä määriä hiili-14 isotooppia. Tämä siitä huolimatta, että niiden oletetaan olevan miljoonien tai miljardien vuosien ikäisiä. Tämä on ollut yleisesti tiedossa jo 1980 -luvulta lähtien ja kyseiselle ilmiölle on yritetty löytää selityksiä, jotka mitätöisivät sen. Asia on kuitenkin vahvistettu tarkoissa tutkimuksissa, joissa kaikki kontaminaation (saastumisen) mahdollisuudet on suljettu pois. Tämä viittaa vahvasti siihen, ettei Maan ikä ole miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia.
    EI TARPEEKSI KIVIKAUTISIA LUURANKOJA
    Yleisen evolutionistisen käsityksen mukaan nykyihminen oli ollut olemassa jo vähintään 185 000 vuotta ennen kuin alkoi viljellä maata. Tuona aikana väestön on arveltu pysyneen karkeasti ottaen vakiona jossain 1 ja 10 miljoonan välillä. Arvio on tietysti 'hatusta vedetty', mutta jos näin olisi, ihmiset olisivat tuon ajan kuluessa haudanneet vähintään 8 miljardia vainajaa ja heidän mukanaan myös mahdollisia kultti- ja käyttöesineitä. Luulisi siis löytyvän melkoinen määrä heidän fossiloituneita luitaan ja erilaisia esineitään. Kuitenkin vain muutama tuhat luurankoa on löydetty. Ns. kivikausi näyttää siis olevan huomattavasti lyhyempi kuin on kuviteltu, joillakin alueilla ehkä vain muutama sata vuotta.

    MAANVILJELYN ALKUAJANKOHTA LIIAN MYÖHÄINEN
    Evolutiivisesta näkökulmasta ihmisen tavallisesti kuvaillaan olleen metsästäjä ja keräilijä noin 185 000 vuoden ajan ennen kuin hän keksi maanviljelyn n. 10 000 vuotta sitten. Viime aikaiset arkeologiset todisteet osoittavat kuitenkin kivikauden ihmisen olleen yhtä älykäs kuin me nykyään olemme. Tuntuu mahdottomalta ajatella, ettei yksikään noista oletetuista kahdeksasta miljardista ihmisestä olisi 185 000 vuoden aikana keksinyt, että kasveja voi kasvattaa siemenistä. Paljon uskottavampi ajatus on, että ihminen eli ilman maanviljelyä vain hyvin lyhyen ajan vedenpaisumuksen jälkeen (johtuen tuolloisista olosuhteista).

     HISTORIA LIIAN LYHYT
    Kirjoitettu historia kattaa vain 4000 - 5000 vuotta. Silti esihistoriallinen ihminen rakensi megaliittisia monumentteja, teki taidokkaita luolamaalauksia ja piti kirjaa kuun vaiheista. Miksi hän olisi odottanut lähes 200 000 vuotta ennenkuin alkoi soveltaa samoja taitoja historiansa muistiinmerkitsemiseen? Raamatullinen aikataulu on tässäkin paljon todennäköisempi.

    Parhaiten näkyy maapallon ikä meren ja muiden vesien ja maan tämän hetken tilanteesta. Kuinka merivesi on hakannut suolaisella vedellä kallioita ja rantakiviä. Moni kari ei olisi enää olemassa jos maan ikä olisi pidempi kuin 6000 vuotta. Virtaava vesi kuluttaa kokoajan jokia sekä pohjasta että reunoilta. Meidän jokia ei olisi enää jos maa olisi miljardeja vuosia vanha. Meidän järvet olisi merenlahtia. Niagaran putoukset muodostuvat kolmesta erillisestä putouksesta, joista suurin on 58 metriä. Ne kuluvat vuodessa n.90mm. Helppo laskea missä ajassa ne olisivat kuluneet loppuun ja putoukset olisivat yhdistyneet, mutta ne ovat tulleet vedenpaisumuksen yhteydessä, että vain muutaman tuhannen vuoden vanhoja. Jos olisivat miljardeja vuosia vanhoja ei Niagaran putouksista tiedettäisi mitään.


   • Anonyymi
    Arto777 kirjoitti:

    Parhaiten näkyy maapallon ikä meren ja muiden vesien ja maan tämän hetken tilanteesta. Kuinka merivesi on hakannut suolaisella vedellä kallioita ja rantakiviä. Moni kari ei olisi enää olemassa jos maan ikä olisi pidempi kuin 6000 vuotta. Virtaava vesi kuluttaa kokoajan jokia sekä pohjasta että reunoilta. Meidän jokia ei olisi enää jos maa olisi miljardeja vuosia vanha. Meidän järvet olisi merenlahtia. Niagaran putoukset muodostuvat kolmesta erillisestä putouksesta, joista suurin on 58 metriä. Ne kuluvat vuodessa n.90mm. Helppo laskea missä ajassa ne olisivat kuluneet loppuun ja putoukset olisivat yhdistyneet, mutta ne ovat tulleet vedenpaisumuksen yhteydessä, että vain muutaman tuhannen vuoden vanhoja. Jos olisivat miljardeja vuosia vanhoja ei Niagaran putouksista tiedettäisi mitään.

    Joo, helppo laskea milloin Niagaran putoukset kuluvat loppuun tai siirtyvät toiseen paikkaan. Jos ne olisivat saaneet kulua alkuperäisellä nopeudellaan, n. 3,5 metriä vuodessa, ne olisivat kuluneet loppuun n. 10 000 vuodessa. Saman kolmisenkymmentä kilometriä ne ovat siirtyneet jääkauden jälkeen 10 000 vuodessa, koska sitä ennenhän niitä ei tietenkään ollut. Nyt kuluma on huomattavasti pienempi, koska vesi virtaa suurimmaksi osaksi voimalaitostunnelien kautta eikä putouksen kautta. Tällä vauhdilla kuluu loppuun eli saavuttaa Erie-järven n. 30 000 vuodessa. Tosin ihmien voi helposti pysäyttää siirtymisen kokonaan halutessaan.

    Sinulla on melkoinen moka kun väität jonkun väittävän, että Niagaran putoukset olisivat miljardeja vuosia vanhat. Eivät voi olla, koska alueella oli jääkausi vielä 10 000 vuotta sitten.

    Kohta kohdalta kaikki sinun muutkin hölmöilysi voidaan kumota.


  • Anonyymi

   Maapallo luotiin 6180 vuotta sitten eli 4159 eKr.

   • Anonyymi

    Tuo aika 4159 eKr sisältyy sekä laskettuun aikaan että muistitietoon.

    Aineen luominen alkoi noin 4154,67 tai 4153,67 eaa (Raamatun laskelmien ja sen tiedon että Israelilaiset lähtivät Egyptin orjuudesta 1482 eaa. (1481 eaa.)) tai 4163,67 eaa (Raamatun ja Opin ja liittojen kirjan laskelmien). Tarkin aika aineen luomisen alun ajankohdaksi laskemalla Raamatusta määräytyy vuodeksi 4154,51 eaa, jos Aadam luotiin 4150 eaa. maan tomusta. Aineen luominen alkoi kuitenkin 4159 eaa. joten Aadam luotiin vähän ennen 4154 eaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo aika 4159 eKr sisältyy sekä laskettuun aikaan että muistitietoon.

    Aineen luominen alkoi noin 4154,67 tai 4153,67 eaa (Raamatun laskelmien ja sen tiedon että Israelilaiset lähtivät Egyptin orjuudesta 1482 eaa. (1481 eaa.)) tai 4163,67 eaa (Raamatun ja Opin ja liittojen kirjan laskelmien). Tarkin aika aineen luomisen alun ajankohdaksi laskemalla Raamatusta määräytyy vuodeksi 4154,51 eaa, jos Aadam luotiin 4150 eaa. maan tomusta. Aineen luominen alkoi kuitenkin 4159 eaa. joten Aadam luotiin vähän ennen 4154 eaa.

    Toinen hörhö.


   • Anonyymi

    Sekoitat tieteen ja uskonnon. Kyllähän teologiakin on tiedettä silloin kun se pitäytyy uskonnon ja uskonnolisten ilmiöiden tarkastelussa. Mutta silloin kun uskonasioita väitetään totuudeksi, ollaan heikoilla jäillä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sekoitat tieteen ja uskonnon. Kyllähän teologiakin on tiedettä silloin kun se pitäytyy uskonnon ja uskonnolisten ilmiöiden tarkastelussa. Mutta silloin kun uskonasioita väitetään totuudeksi, ollaan heikoilla jäillä.

    Tottakai jokainen usko arvelee itsensä oikeaksi. En minä väitä uskoani tieteelliseksi totuudeksi. Päinvastoin aggressiivinen ateismi nykyään väittää käsitystään, ettei Jumalaa ole, tieteelliseksi totuudeksi.

    Tieteellinen totuus on, ettei asiaa tiedetä. Minä saan olla tieteessä sitä mieltä, että Jumala on, ja tehdä tieteessä tutkimusta sillä pohjalla. Se on lähinnä filosofista, koska Jumala on kaikessa mukana, mutta jää täysin valistuneiden arvausten varaan, millä tavalla.

    Sillä tavalla kuitenkin, että on luonut maapallon asiat ihmiselle sopivaksi, ja maapallon asiat tottelevat Jumalaa, Jumala on kaikessa mukana ja johtaa maapalloa. Vaikka on salattu Jumala. Eikä tämä ole taivas eikä paratiisi, vaan koetuspaikka. Eikä myöskään kadotuksen paikka. Välivaihe ihmiselle.


   • Anonyymi
    Olli.S kirjoitti:

    Tottakai jokainen usko arvelee itsensä oikeaksi. En minä väitä uskoani tieteelliseksi totuudeksi. Päinvastoin aggressiivinen ateismi nykyään väittää käsitystään, ettei Jumalaa ole, tieteelliseksi totuudeksi.

    Tieteellinen totuus on, ettei asiaa tiedetä. Minä saan olla tieteessä sitä mieltä, että Jumala on, ja tehdä tieteessä tutkimusta sillä pohjalla. Se on lähinnä filosofista, koska Jumala on kaikessa mukana, mutta jää täysin valistuneiden arvausten varaan, millä tavalla.

    Sillä tavalla kuitenkin, että on luonut maapallon asiat ihmiselle sopivaksi, ja maapallon asiat tottelevat Jumalaa, Jumala on kaikessa mukana ja johtaa maapalloa. Vaikka on salattu Jumala. Eikä tämä ole taivas eikä paratiisi, vaan koetuspaikka. Eikä myöskään kadotuksen paikka. Välivaihe ihmiselle.

    Siitä olemme samaa mieltä, että Jumalan olemassaoloa emme tiedä. Älä syytä minua positiivisten ateistien argumenteista. En yhdy niihin. Kyllä sinä saat olettaa Jumalan olemassaolon, saat jopa olettaa, että Smithin jutut moninainti-ilmoituksineen ovat totta, mutta se syö uskottavuuttasi.


   • "Minulla on kotisivuilla lukuisia artikkeleita luomisesta ja evoluutiosta."

    Molempia ei voi olla ja evoluutiota ei voi olla, joten jäljelle jää vain luominen.


   • Anonyymi
    Arto777 kirjoitti:

    "Minulla on kotisivuilla lukuisia artikkeleita luomisesta ja evoluutiosta."

    Molempia ei voi olla ja evoluutiota ei voi olla, joten jäljelle jää vain luominen.

    Molempia voi olla, mutta vain evoluutiosta on vankat todisteet. Jos molempia ei voi olla, silloin on vain evoluutio.


  • Anonyymi

   > Hutton väitti matkakumppaneilleen, että kivet ovat voineet joutua sellaiseen asentoon niin oudossa kulmassa toisiaan vasten vain, jos prosessissa on kulunut valtavan paljon aikaa.

   Tieteilijät tekevät itsestään pellejä tuollaisilla perusteettomilla ja järjettömillä väitteillä. Se on harmi, koska puhdas tiede on hyvä asia, mutta kun siihen sekoitetaan tuollaista pseudotieteellistä roskaa, koko tiede alkaa vaikuttaa huonolta.

  • Anonyymi

   Pyöreään huoneeseen... Yhdysvaltain presidentin työhuoneeseenko?

  • Anonyymi

   Eiköhän nykypäivänä tällainen muutaman tuhannen ikäinen maa uskomus ole laitettavissa jo jonkinlaisen mielisairauden piikkiin tai sitten jotkut huvikseen tännekkin piruillakseen ihmisille laittaa tuollaisia älyttömiä juttuja ja naureskelee itsekseen kun ihmiset tarttuu näihin mielipuolisiin täkyihin

   • Anonyymi

    Vaaditaan jo melkomoista sepittäjän taitoa puhuettessa että maapallo on 4,5 miljoonaa vai oliko se 4,5 miljardia vuotta vanha. Mille tuollaiset uskomukset voi rakentaa? Vaaditaan jo satusedän oppia noiden kertojilta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaaditaan jo melkomoista sepittäjän taitoa puhuettessa että maapallo on 4,5 miljoonaa vai oliko se 4,5 miljardia vuotta vanha. Mille tuollaiset uskomukset voi rakentaa? Vaaditaan jo satusedän oppia noiden kertojilta.

    No jos joku väittää, että maapallo on vain 4,5 miljoonaa vuotta vanha, hän ei ole kovinkaan paljoa viisaampi kuin se, joka väittää, että maapallo on joitakin tuhansia vuosia vanha. Silloin on satusetä.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Halla-aho: Emme halua, että punavihreä hallitus jatkaa

   https://www.is.fi/politiikka/art-2000007761119.html Alkaa olla nykyhallituksella lopun ajat.
   Maailman menoa
   412
   5040
  2. Miksi Helmi ja Julia haluavat lehden kanteen?

   Itseään paljon vanhemman miehen kanssa? Dannyn ”tyttöystävä” Helmi Herra Ylpön ”tyttöystävä” Julia. Onhan näitä ollut kautta aikain. Muutama vuosi kun
   Kotimaiset julkkisjuorut
   81
   4014
  3. Mikäs emäntä se joka listi lapset ja itsensä?

   Oli muhokselta,ouluun saakka piti mennä toteuttamaan tuokin asia. Onneksi ei silti rekan alle ajanut. Ei nimiä, toki ne tulee minfoon. Mutta niillä ei
   Muhos
   42
   2663
  4. Torppa Levillä

   Mites se raskauspahoinvointi ??
   Kotimaiset julkkisjuorut
   122
   2306