RAAMATTU KIELTÄÄ VAUVAKASTEEN

Anonyymi-ap

Efesolaiskirje: 4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

Tuon Paavali on kirjoittanut noin 2000 vuotta sitten. Hän haluaa varoittaa seurakuntiä vääristä herroista, väärästä uskosta ja väärästä kasteesta.

Paavalin aikana ihmiset tulivat uskoon ja heidät kastettiin sen jälkeen, tästä on tuhansia esimerkkejä Raamatussa. Raamatussa ei missään kerrota, että joku kastettu olisi halunnut kasteelle uudestaan. Ei, sillä he muistivat, että heidät on jo kastettu eivätkä he tarvinneet toista kastetta. Ei siis ollut vaaraa, että joku kastettaisiin uudestaan, siksi ei ollut tarpeen varoittaa uudestikastamisesta. Ei edes osattu kuvitella, että joku tulisi uudestaan kastettavaksi.

Siksi tuo varoitus ei koske uudestaan kastamista vaan se koskee vääriä kasteita. Ei pidä mennä väärille, harhaoppisille tai pakanallisille kasteille. Siihen aikaan joissakin pakanauskonnoissa harrastettiin kastamista, myös vanhan liiton juutalaisilla oli joitain vesirituaaleja ja Johanneksen kastekin oli vanhentunut, kun Jeesus aloitti kastamisen. Ne eivät kuulu kristityille, siitä Paavali halusi varoittaa.

Tuo varoitus koskee myös vauvakastetta, josta Raamattu ei mainitse mitään eivätkä apostolit sitä harrastaneet. Kukaan ei osannut alussa edes kuvitella, että jotkut alkaisivat kastamaan vauvoja. Vauvakaste on selvästä väärä ja harhaoppinen kaste. Pietari ja Paavali eivät koskaan juosseet kiireesti kastamaan vauvoja vaan he menivät perhekuntaan saarnaamaan evankeliumia ja kastoivat ne, jotka olivat uskoon tulleet evankeliumin voimasta. Vauvakaste on ihan eri asia kuin perhekuntakaste, josta Raamattu puhuu.

Vauvakasteeseen liittyy väärä opetus "lapsenuskosta". Väärä opetus lapsenuskosta perustuu seuraavaan Raamatun tekstiin:
Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoi näin:
10:15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."

Jeesus ei juttele tässä uskovien, omien opetuslastensa, kanssa vaan hän juttelee uskosta osattomien ihmisten kanssa. Jeesus ottaa heidän lapsiaan syliinsä ja siunaa heitä. Kuinka ne lapset olisivat voineet olla uskossa, kun ei heidän vanhempansakaan olleet uskossa. Lapsenuskoisethan väittävät, että Jeesus olisi asettanut lapset uskoville esikuvaksi.

Jos ne lapset olisivat olleet uskovaisia niin ne olisi pitänyt kastaa mahdollisimman pian. Siihen aikaan toimittiin niin niinkuin Korneliuksen perhekunnan tapauskin osoittaa. Jeesuksella ei kuitenkaan ollut mitään kiirettä kastaa niitä lapsia, hän ainoastaan siunasi heidät.

Jeesus ei asettanut lasta uskoville esikuvaksi vaan Jeesus asetti lapsen USKOSTA OSATTOMILLE esikuvaksi. Jeesus kehoitti uskosta osattomia tekemään ratkaisun ja ottamaan Jumalan valtakunnan vastaan.

Jeesus ei puhu tässä lasten uskosta mitään vaan hän puhuu eräästä toisesta lasten ominaisuudesta, hyvin mielenkiintoisesta ominaisuudesta. Lapset osaavat OTTAA VASTAAN LAHJOJA OIKEIN. Jeesus oli huomannut, että lapset ottavat lahjoja vastaan iloisina ja kiitollisina: joulahjoja, synttärilahjoja, polkupyöriä yms.. Jeesus ei väittänyt, että lapset olisivat ottaneet uskon vastaan vaan hän ainoastaan totesi, että lapset osaavat hienosti ottaa yleisellä tasolla lahjoja vastaan.

Aikuiset ovat usein hyvin varautuneita ja epäluuloisia eivätkä osaa ottaa lahjoja vastaan. Se muodostuu esteeksi aikuisten pelastumiselle, koska he eivät osaa ottaa vastaan lahjoja. Jeesus oli huolissaan aikuisista, jotka eivät osaa ottaa Jumalan valtakuntaa vastaan. Siksi hän kehoitti aikuisia ottamaan mallia lapsista ja ottamaan vastaan pelastuksen lahjana niinkuin lapset ottavat lahjoja vastaan. Jeesus vetosi vanhempiin käyttäen lapsia esimerkkeinä lahjan ottamisesta, jotta he ottaisivat Jumalan valtakunnan vastaan ja voisivat sitten olla johdattamassa lapsiaankin uskoon.

Efesolaiskirje: 4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

Yksi Herra tarkoittaa Jeesusta - yksi usko tarkoittaa sitä uskoa, joka Jeesuksella oli -yksi kaste tarkoittaa kastetta Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Kirkkoherra on väärä herra, lapsenusko on väärä usko ja vauvakaste on väärä kaste.

13

170

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kaste on
   suuri kynnys monelle uskonsuunnalle. Kasteen merkityksestä ja vaikutuksesta on monenlaisia käsityksiä, ja tämän takia en ole siihen ”lusikkaani pistänytkään”, koska tulee olla aikaa keskusteluun ja paljon viisautta Jumalalta, ettei ketään loukkaa, sillä monet uskonnonsuunnat ovat tehneet mielestäni hyvin ”yksioikoisia” päätöksiä kasteen vaikutuksesta. Yksi tämmöinen harha on, ettei lasta voida kastaa, kun lapsi ei osaa uskoa. Minä olen sitä mieltä, että silloin tehdään syntiä, jos estetään lasta pääsemästä kasteenarmoliittoon.
   Vanhanliiton merkkinä oli ympärileikkaus, ympärileikkaus tehtiin kahdeksanpäivän ikäisille poikavauvoille, mutta kyllä Jumala silloinkin kastoi seuraajansa. Jumala asetti kansansa johtajaksi Mooseksen. Paavali selittää kuinka Jumala kastoi Israelin kansan Mooseksen seuraajaksi, mutta kuitenkin vanhanliiton uskovilla oli sama ruoka, kuin tämänkin päivän uskovilla:
   ”Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi.
   Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa.
   ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus.” (1.Kor.10:2,3,4)
   Tällä parannuksen kasteella jolla Israelin kansaa Johannes Kastaja kastoi. Hän kehotti uskomaan, tämän profeetan päälle, josta Mooses ilmoittaa Israelin kansalle:
   "Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella.” (5.Moos.18:15)
   Kun ihmiset kysyivät Johannes Kastajalta: ”oliko Johannes ehkä Messias”. Johannes vastasi:
   ”He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Luuk.3:16)
   Me löydämme Raamatusta kolmenlaista kastetta, eli jo vanhanliiton aikana Jumala kastoi Israelin kansan parannuksen kasteella meressä ja pilvessä ja tätä kastetta jatkoi Johannes Kastaja, joka kaste lakkaa Kristuksessa.
   Jeesus itse asetti kasteen:
   ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
   ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19,20)
   Mitä se sitten kaste meissä vaikuttaa, saadaanko kasteessa esim. synnit anteeksi? Sanon tähän, ei saada! Sillä Jeesus itse sanoo, että kastettavan tulee ensin uskoa, ennen kuin kastetaan. Toisin sanoen kastettavalla on jo synnit anteeksi annetut, ennen kuin hänet kastetaan:
   ”Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark.16:16)
   Paavali selittää kasteen vaikutusta Rooman kristityille:
   ”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa.
   Näin meidät karsteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.” (Room.6:3,4)
   Eli meidät kasteen kautta liitetään Kistuksen lunastustyön kautta, Jumalan tekemään uuteen liittoon. Tästä liitosta Jumala on ilmoittanut:
   "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.

   • Anonyymi

    Jatkuu: Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.
    "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” (Jerem.31:31,32,33)
    Miten sitten vastaisimme kysymykseen: ”Onko kaste edellytys taivaaseen pääsylle?” Tähän voidaan vastata, kyllä ja ei. Toisin sanoen, jos aikuinen ihminen haluaa uskoa, mutta ei ole kastettu ja hän kieltäytyy kasteesta, hän tämän kieltäytymisensä kautta kieltäytyy armoliitosta Jumalan kanssa, joten ei hän silloin seuraa Jeesusta, vaan omaa itsekästä itseään.
    Lapsi tulee autuaaksi Jeesuksen lunastustyön kautta, eli lapsi on myös Pyhästä Hengestä osallinen jo ennen syntymäänsä. Vaikkei lasta kastetakaan, lapsi on pyhitetty jo äidin kohdussa ja taivaskelpoinen. Tästä on meillä todistus monissa raamatunkohdissa:
    ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.” (Jerem.1:5)
    ”Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.” (Luuk.1:44)
    On vain yksi kaste, ei ole aikuisten ja lasten kastetta olemassa vain uskovien kaste:
    ”Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!” (Efes.4,5)
    ”Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” (1.Kor.12:13)
    Osaako sitten lapsi uskoa? Toiset sanovat, että osaa ja toiset, ettei osaa ja tämän takia kieltävät lapsilta pääsyn kasteen armoliittoon! Monet herätysliikkeet vetoavat siihen, että Jeesus ei kastanut lapsia. Tähän minä sanon, että Jeesus ei kastanut ketään:
    ”tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa.” (Joh.4:2)
    Vaikka näin on, niin monet vetoavat tähän Raamatun kohtaan:
    ”Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.” (Mark.10:15,16)
    Ne jotka kieltävät lapsilta pääsyn kasteenarmoliittoon, he siunaavat lapset ja luulevat silloin tekevänsä Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Kun Jeesus siunasi lapsia, ei hän tällä teollaan näyttänyt esimerkkiä siitä, että lapsia ei pidä kastaa. Siunatkaa vaan lapsia, se on Jeesuksen esimerkki, että me rakastamme ja pidämme kaikkia lapsia Jumalanlapsina ja näin pitää Jumalakin.
    Osaako se sitten vauva uskoa? Eihän se vauva osaa uskoa ja tämän takia Jeesus kastekäskyssä sanookin:
    ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
    ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19,20)
    Eli Jumala toimii kasteessa ja liittää vauvan kasteenarmoliittoon – uuteen liittoon jonka hän on jo vanhanliiton aikana luvannut:
    "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.” (Jerem. 31:31)
    Suomi 24:sella nimimerkki ”on aika” kirjoitti: ”Nämä kaikkihan kuolivat erämaahan 1. Kor 10: 5 tottelemattomuutensa tähden, joten jos se kuvaisi kastetta, niin silloinhan kaikki tuhoutuisivat.”
    Mitä ihmettä sinä kirjoitat! Yritätkö kertoa, että joka on kastettu, se on automaattisesi taivaskelpoinen, elipä hän, miten vain! En minä ole kirjoittanut, että kaste tekisi meidät vanhurskaaksi! Kyllä minä olen samaa mieltä Paavalin kanssa:
    ”Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen Kristus Jeesus on armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jatkuu: Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.
    "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” (Jerem.31:31,32,33)
    Miten sitten vastaisimme kysymykseen: ”Onko kaste edellytys taivaaseen pääsylle?” Tähän voidaan vastata, kyllä ja ei. Toisin sanoen, jos aikuinen ihminen haluaa uskoa, mutta ei ole kastettu ja hän kieltäytyy kasteesta, hän tämän kieltäytymisensä kautta kieltäytyy armoliitosta Jumalan kanssa, joten ei hän silloin seuraa Jeesusta, vaan omaa itsekästä itseään.
    Lapsi tulee autuaaksi Jeesuksen lunastustyön kautta, eli lapsi on myös Pyhästä Hengestä osallinen jo ennen syntymäänsä. Vaikkei lasta kastetakaan, lapsi on pyhitetty jo äidin kohdussa ja taivaskelpoinen. Tästä on meillä todistus monissa raamatunkohdissa:
    ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.” (Jerem.1:5)
    ”Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.” (Luuk.1:44)
    On vain yksi kaste, ei ole aikuisten ja lasten kastetta olemassa vain uskovien kaste:
    ”Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!” (Efes.4,5)
    ”Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” (1.Kor.12:13)
    Osaako sitten lapsi uskoa? Toiset sanovat, että osaa ja toiset, ettei osaa ja tämän takia kieltävät lapsilta pääsyn kasteen armoliittoon! Monet herätysliikkeet vetoavat siihen, että Jeesus ei kastanut lapsia. Tähän minä sanon, että Jeesus ei kastanut ketään:
    ”tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa.” (Joh.4:2)
    Vaikka näin on, niin monet vetoavat tähän Raamatun kohtaan:
    ”Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.” (Mark.10:15,16)
    Ne jotka kieltävät lapsilta pääsyn kasteenarmoliittoon, he siunaavat lapset ja luulevat silloin tekevänsä Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Kun Jeesus siunasi lapsia, ei hän tällä teollaan näyttänyt esimerkkiä siitä, että lapsia ei pidä kastaa. Siunatkaa vaan lapsia, se on Jeesuksen esimerkki, että me rakastamme ja pidämme kaikkia lapsia Jumalanlapsina ja näin pitää Jumalakin.
    Osaako se sitten vauva uskoa? Eihän se vauva osaa uskoa ja tämän takia Jeesus kastekäskyssä sanookin:
    ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
    ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19,20)
    Eli Jumala toimii kasteessa ja liittää vauvan kasteenarmoliittoon – uuteen liittoon jonka hän on jo vanhanliiton aikana luvannut:
    "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.” (Jerem. 31:31)
    Suomi 24:sella nimimerkki ”on aika” kirjoitti: ”Nämä kaikkihan kuolivat erämaahan 1. Kor 10: 5 tottelemattomuutensa tähden, joten jos se kuvaisi kastetta, niin silloinhan kaikki tuhoutuisivat.”
    Mitä ihmettä sinä kirjoitat! Yritätkö kertoa, että joka on kastettu, se on automaattisesi taivaskelpoinen, elipä hän, miten vain! En minä ole kirjoittanut, että kaste tekisi meidät vanhurskaaksi! Kyllä minä olen samaa mieltä Paavalin kanssa:
    ”Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen Kristus Jeesus on armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska

    Jatkuu: lunastanut heidät vapaiksi.” (Room.3:22-24)
    Kirjoitit näinkin: ”Huom SIUNATTAVAKSI, ei kastettavaksi. Jos Jeesus olisi tarkoittanut, että lapset pitää kastaa, tässähän olisi ollut hyvä tilaisuus siihen.”
    Usko nyt hyvä ystävä, että en minä ole sanonut, että olisi väärin siunata lapsia! Päinvastoin Jeesus antoi itse esimerkin meille, että me siunaisimme ja rakastaisimme kaikkia lapsia Jumalan lapsina. Sanot: ”tässähän olisi ollut hyvä tilaisuus kastaa lapsi”! Voi, voi sinua! Etkö ymmärrä, että Jeesus ei sillä hetkellä kastanut, eikä kieltänyt kastamasta lasta! Ei Jeesus silloin kastanut aikuisia, eikä lapsia, eikä Jeesus itse kastanut ketään, vaan opetuslapset kastoivat. Älä tee omia johtopäätelmiä, joille et löydä tukea Raamatusta!
    Taasen kirjoitat semmoista, jota en ole sanonut: ”Raamattu ei tunne sanaa kasteen armoliittoa.
    Sekin on kirkkolaitoksen keksintö, jossa pyritään antamaan kasteelle maaginen voima, joka uudesti synnyttää lapsen.”
    Minä en ole sanonut, että kasteessa tapahtuisi uudestisyntyminen! Ihmiset ovat saaneet tämän käsityksen Jeesuksen sanoista:
    ”Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” (Joh.3:5)
    Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui yhtä aikaa vedestä ja hengestä? Ei Jeesus puhunut tyhjänpäiväisiä niin tärkeässä asiassa kuin uudestisyntyminen on.
    Pietari selittää tätä, miksi vesi on myös ollut ja on pelastava tekijä. Pietari kirjoittaa:
    ”jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana.” (1.Piet.3:20)
    Eli tässä me näemme, miten Jumalansana kätkee sisälleen uskon, eli Nooa pelastui uskon kautta, vesi kantoi Nooan perheineen, koska he uskoivat. Kun Jeesus sanoi: ”jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” Tarkoitti hän tätä Nooan uskoa, toisin sanoen: Ihminen uudestisyntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta uskon kautta.
    Miksi sinä väität, ettei kasteen armoliittoa Raamattu tunne? Jumala on ilmoittanut uudesta liitosta monissa Raamatun kohdissa, mm. Jesaja kautta sanoo:
    ”Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille.” (Jes.55:3)
    Tästä liitosta Paavali kirjoittaa ja tähän armoliittoon, me kasteen kautta liitämme lapsemme:
    ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” (2.Kor.5:21)
    Tästä armoliitosta Paavali kirjoittaa myös Kolossilaisille:
    ”ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.” (Kol.2:10-12)
    Sinä kirjoitat omia ajatuksiasi ja itse sekavasti. Luehan kirjoitustasi: "Jeesus ja hänen opetuslapsensa kastoivat uskoon tulleita.” Ei tässäkään kastettu lapsia, joten Jeesuksen opetuksen mukaan lapsia on turha kastaa, koska he ovat sellaisenaan taivaskelpoisia."
    Ei kasteen tarkoitus ole tehdä ihmistä taivaskelpoiseksi! Ihminen on taivaskelpoinen sillä hetkellä, kun hän uskoo Jeesuksen luunanastustyön kautta tulevan Jumalan anteeksiantamuksen. Jos ei näin olisi, ei ristinryöväri olisi päässyt taivaaseen. Minä olen kyllä jo monesti selittänyt, että kasteessa ei vanhurskauteta ihmistä. Kasteessa ihminen liitetään näkyvällä tavalla siihen , joka uskolla omistetaan. Ymmärrätkö sinä mitä minä kirjoitan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jatkuu: lunastanut heidät vapaiksi.” (Room.3:22-24)
    Kirjoitit näinkin: ”Huom SIUNATTAVAKSI, ei kastettavaksi. Jos Jeesus olisi tarkoittanut, että lapset pitää kastaa, tässähän olisi ollut hyvä tilaisuus siihen.”
    Usko nyt hyvä ystävä, että en minä ole sanonut, että olisi väärin siunata lapsia! Päinvastoin Jeesus antoi itse esimerkin meille, että me siunaisimme ja rakastaisimme kaikkia lapsia Jumalan lapsina. Sanot: ”tässähän olisi ollut hyvä tilaisuus kastaa lapsi”! Voi, voi sinua! Etkö ymmärrä, että Jeesus ei sillä hetkellä kastanut, eikä kieltänyt kastamasta lasta! Ei Jeesus silloin kastanut aikuisia, eikä lapsia, eikä Jeesus itse kastanut ketään, vaan opetuslapset kastoivat. Älä tee omia johtopäätelmiä, joille et löydä tukea Raamatusta!
    Taasen kirjoitat semmoista, jota en ole sanonut: ”Raamattu ei tunne sanaa kasteen armoliittoa.
    Sekin on kirkkolaitoksen keksintö, jossa pyritään antamaan kasteelle maaginen voima, joka uudesti synnyttää lapsen.”
    Minä en ole sanonut, että kasteessa tapahtuisi uudestisyntyminen! Ihmiset ovat saaneet tämän käsityksen Jeesuksen sanoista:
    ”Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” (Joh.3:5)
    Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui yhtä aikaa vedestä ja hengestä? Ei Jeesus puhunut tyhjänpäiväisiä niin tärkeässä asiassa kuin uudestisyntyminen on.
    Pietari selittää tätä, miksi vesi on myös ollut ja on pelastava tekijä. Pietari kirjoittaa:
    ”jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana.” (1.Piet.3:20)
    Eli tässä me näemme, miten Jumalansana kätkee sisälleen uskon, eli Nooa pelastui uskon kautta, vesi kantoi Nooan perheineen, koska he uskoivat. Kun Jeesus sanoi: ”jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” Tarkoitti hän tätä Nooan uskoa, toisin sanoen: Ihminen uudestisyntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta uskon kautta.
    Miksi sinä väität, ettei kasteen armoliittoa Raamattu tunne? Jumala on ilmoittanut uudesta liitosta monissa Raamatun kohdissa, mm. Jesaja kautta sanoo:
    ”Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille.” (Jes.55:3)
    Tästä liitosta Paavali kirjoittaa ja tähän armoliittoon, me kasteen kautta liitämme lapsemme:
    ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” (2.Kor.5:21)
    Tästä armoliitosta Paavali kirjoittaa myös Kolossilaisille:
    ”ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.” (Kol.2:10-12)
    Sinä kirjoitat omia ajatuksiasi ja itse sekavasti. Luehan kirjoitustasi: "Jeesus ja hänen opetuslapsensa kastoivat uskoon tulleita.” Ei tässäkään kastettu lapsia, joten Jeesuksen opetuksen mukaan lapsia on turha kastaa, koska he ovat sellaisenaan taivaskelpoisia."
    Ei kasteen tarkoitus ole tehdä ihmistä taivaskelpoiseksi! Ihminen on taivaskelpoinen sillä hetkellä, kun hän uskoo Jeesuksen luunanastustyön kautta tulevan Jumalan anteeksiantamuksen. Jos ei näin olisi, ei ristinryöväri olisi päässyt taivaaseen. Minä olen kyllä jo monesti selittänyt, että kasteessa ei vanhurskauteta ihmistä. Kasteessa ihminen liitetään näkyvällä tavalla siihen , joka uskolla omistetaan. Ymmärrätkö sinä mitä minä kirjoitan

    Jatkuu: Jospa minä selitän näin: Kun sinä sanot: "Jeesuksen opetuksen mukaan lapsia on turha kastaa, koska he ovat sellaisenaan taivaskelpoisia." Näin on myös aikuinen joka on tehnyt parannuksen "taivaskelpoinen" - ristinryövärikin oli! Taivaskelpoisuuden takia ei ketään kasteta, vaan se on näkyväinen sakramentti jolla liitetään näkyväisesti ihminen Jumalan tekemään armoliittoon, Jeesuksen käskyn mukaan. Johon liittoon hän on jo uskon kautta kuulunut. Näin hänestä tulee näkyvällä tavalla Kristuksen seurakuntaruumiin jäsen.
    Sinä itse sekoitat nyt kaksi kastetta: vesikasteen ja Pyhän Hengen kasteen. Pyhän Hengen kaste saadaan silloin kun uskotaan evankeliumi. Silloin tapahtuu tämä, jonka Johannes Kastaja ennustaa: ”He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Luuk.3:16)
    Jos tutkisit enempi Jumalan Sanaa, niin et väittäisi, kuten kirjoitit: ”Siinä puhutaan Pyhän Hengen kasteesta, joka vuodatettiin ensimmäisen kerran helluntaina.” Kyllä Pyhä Henki on vaikuttanut maailmassa jo maailman luomisessa. Myös vanhantestamentin uskovaisissa vaikutti Jumala henkensä kautta:
    ”Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Sitten Samuel palasi Ramaan.” 81.Sam.16:13)
    Minä en varmaan osaa kyllin selvästi selittää kasteen merkitystä, joten toivotaan, että keskusteluun tulee mukaan sellaisia jotka paremmin taitavat selittää. Mielestäni ymmärrys aukeaa kyllä sitä kautta, jos ymmärtää kasteen merkityksen. Ristinryöväriä ei kastettu ja kuitenkin Jeesus itse todistaa:
    ”Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa." (Luuk.23:43)
    Eikö siis kasteella olekaan merkitystä, koska taivaaseen pääsee, vaikkei ole kastettu?
    Tässä tulee nyt esiin kasteen merkitys! Taivaaseen on siis mahdollista päästä ilman, että on kastettu! Näin pääsevät kaikki lapset taivaaseen joita ei ole keritty kastaa, tai vanhemmat eivät ole huolehtineet, että heidät olisi kastettu. Ristinryövärillä ei ollut mahdollisuutta kastattaa itseään ja hänkin pääsi taivaaseen, eli kastamattomuus ei ole este taivaaseen pääsyyn! Mutta jos me kieltäydymme kasteesta, tai estämme toisilta kasteelle pääsyn, niin silloin emme itse pääse taivaaseen, koska emme seuraa Jeesusta ja Hänen opetustaan.
    En tiedä kuinka yleinen käsitys Ry:n uskovien keskuudessa on, että vauva osaa uskoa. Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että lapsi on Jumalan lapsi, sen takia, että Jeesus on kaikki ihmiset lunastanut. Jumala on Jesajan kautta sanonut Israelista ja samalla myös meille:
    Ja nyt -- näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel: -- Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.
    Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa, kun astut tulen lävitse, sinä et pala eikä liekki sinua polta.
    Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi.” (Jes.43:2 ja 25)
    Tämän Jumalan lunastustyön kautta vauva on kuitenkin ”uskovainen” ja kelvollinen kasteelle ja voidaan olla ihan varmoja, että Jumala itse toimii kasteessa ja liittää vauvan siihen liittoon josta Paavali kirjoittaa:
    ”Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” (1.Kor.12:13)
    Minä olen monen saarnamiehen kuullut saarnassaan vetoavan tähän Raamatun kohtaan. Kun perustellaan vauvan uskoa:
    "Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa.” (Kark.9:42)
    Kun tätä Raamatun kohtaa tarkemmin tutkii, niin huomaa, että ei Jeesus tarkoittanut yksinomaan lapsia, kun hän sanoo: ”näistä vähäisistä”. Vaan kaikkia niitä uskovia, jotka ovat Jeesuksen laumassa niitä ”vähäisempiä”, että heitä tulisi vahvempien holhota, niin kuin Paavali neuvoo:
    ”Kehotamme teitä, veljet: ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä.” (1.Tes.5:14)

    Jos joku haluaa uskoa, että vauva osaa uskoa, niin minulle se sopii. Olen kyllä sitä mieltä, että vauva ei osaa uskoa, mutta vauva on jo ennen syntymäänsä osallinen Pyhästä Hengestä, sen Raamattu meille todistaa. Joka kieltää lapsilta pääsyn tulla liitetyksi kasteen kautta näkyvään Kristuksen seurakuntaruumiiseen, tekee suuren synnin. Kukaan ei ole niin kelvollinen tähän Kristuksen lunastustyön osallisuuteen kuin lapsi.
    Heino Korpela


  • Anonyymi

   Sinä esität kasteen aivan kuin se ansaittaisiin. Vauvat ovat niin pyhiä ja puhtaita, että he ovat ansainneet kasteen. Miksi te ette sitten kasta kaikkia pakanoidenkin vauvoja?

   Sinä annat vauvalle väärän roolin ja kasteelle väärän merkityksen. Ja niin sinä sitten perustelet vauvakastetta.

   Vain uskoon tulleella ihmisellä voi olla vanha ihminen ja uusi ihminen. Raamattu ei missään yhteydessä puhu vanhasta ihmisestä sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat uskosta osattomia.

   Vanha ihminen tarkoittaa Raamatun sanastossa sitä ja sellaista ihmistä, jollaisia me kaikki olimme ennen uskoontuloa. Me elimme synnissä, palvelimme Saatanaa, elimme omien himojemme ja halujemme mukaan ja emme uskoneet Jumalaan.

   Uusi ihminen tarkoittaa evankeliumin julistuksen, Jumalan Sanan ja Jumalan Hengen kautta uudestisyntynyttä ihmistä, Jumalan lasta. Uusi ihminen ei silti ole täydellinen eikä synnitön, Jumala opettaa, kasvattaa ja kurittaa häntä niinkuin isä lastaan iankaikkisuutta varten.

   Kristillisessä kasteessa vanha ihminen haudataan kasteen hautaan.

   Kolossalaiskirje:
   2:12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

   Roomalaiskirje:
   6:3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
   6:4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
   6:5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,

   Hautaaminen ei tapahdu siten, että vettä ripotellaan ruumiin päälle. Eikä vauvoilla ole edes mitään vanhaa ihmistä haudattavaksi. Vauvakasterituaali ei perustu Raamattuun.

   Raamattu myös opettaa monessa kohdassa, että tuo vanhan ihmisen hautaaminen kannattaa suorittaa mahdollisimman nopeasti uskoon tulon jälkeen, jotta uusi ihminen pääsisi eroon vanhasta ihmisestä ja sen synneistä.

   Apostolien teot:
   22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.'

   Miksi Raamatussa sanotaan, että kaste pesee puhtaaksi synnistä? Eikö Jeesusken veri puhdista ihmistä synnistä uskoon tulon yhteydessä? Kyllä pesee. Jumala antaa synnit anteeksi uskoon tulon hetkellä mutta ihmisen on usein vaikea itse ymmärtää, että hän on saanut synnit anteeksi. Siksi uskoon tullut ihminen joutuu vielä pyytämään Jumalalta omatunnon puhtautta ja se tapahtuu juuri kasteen avulla.

   1. Piet 3:21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

   • Anonyymi

    No niin! Arvasin, että näin tulee käymään, kun laitoin vanhan kirjoitukseni tänne palstalle. Tiedän, että tänne kirjoittavat ihmiset, jotka edustavat erilaisia uskon näkemyksiä, joitten kautta sitten muodostavat oman kirkkokunnan. Oikeastaan juuri kukaan ei etsi Jumalan tahtoa, vaan riippuvat kiinni uskomuksissaan.

    Kirjoitat: ”Sinä esität kasteen aivan kuin se ansaittaisiin. Vauvat ovat niin pyhiä ja puhtaita, että he ovat ansainneet kasteen. Miksi te ette sitten kasta kaikkia pakanoidenkin vauvoja?”
    On ihan mahtava tuo sinun tulkintasi kirjoituksestani. Kirjoitin, että vauva on kasteelle kelvollisia Jeesuksen lunastamana, sinä vääristelet kirjoitustani.

    Ymmärrän tunteesi, koska huomaat, että oppirakennelmasi kaatuvat, joissa olet riippunut kiinni. Kyllä kasteesta on käyty monenlaisia kiistoja jo alkuseurakunnan aikana. Kirkolla on ollut aikoja, jolloin on vakaasti uskottu, että kastamaton lapsi joutuu helvettiin ja tätä on pyritty välttämään keksimällä hätäkaste, jonka voi suorittaa kuka kristitty vain. Tämän kasteen sitten pappi käy vahvistamassa.

    Näin on myös käynyt hautausmaan kanssa, että siihenkin on tullut taikauskoa sekaan. On uskottu ettei kastamattomia lapsia saa haudata ”siunattuun maahan”. Vaikka ei hautausmaa ole sen siu, vaikkei vauva ymmärrä puhetta, ei siis ole mitään tietoa Jumalasta. He väittävät, että vauva uskoo salatulla tavalla. Tätäkin uskomusta on melko vaikea kumota, koska se on ”salattu.”
    natumpi maa, vaan hautausmaa on vihitty hautauksia varten, ihan niin kuin lentokenttäkin on, joten lentokentälle ei saa rakentaa muita rakennelmia.

    En viitsi alkaa kiistelemään enempi tästä aiheesta, sillä tiedän, että vaikka kirjoittaisin kuinka selvästi, ei juuri kukaan usko, ei kirkkokaan sillä kirkko uskoo kuten lestadiolaiset, että vauva osaa uskoa
    Tämmöisiä me ihmiset olemme: Jo Jesaja on tämän todennut:
    ”Puolet puusta hän polttaa,
    paistaa sen päällä lihaa, syö,
    tulee kylläniseksi, lämmittelee ja sanoo: »Hohhoijaa!
    Siinäpä kunon tuli. Jo alkaa tarjeta!»
    Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen jumalan,
    patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo.
    Hän rukoilee sitä ja sanoo:
    – Pelasta minut! Olethan sinä minun jumalani!” (Jes.44:16,17)
    Heino Korpela


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No niin! Arvasin, että näin tulee käymään, kun laitoin vanhan kirjoitukseni tänne palstalle. Tiedän, että tänne kirjoittavat ihmiset, jotka edustavat erilaisia uskon näkemyksiä, joitten kautta sitten muodostavat oman kirkkokunnan. Oikeastaan juuri kukaan ei etsi Jumalan tahtoa, vaan riippuvat kiinni uskomuksissaan.

    Kirjoitat: ”Sinä esität kasteen aivan kuin se ansaittaisiin. Vauvat ovat niin pyhiä ja puhtaita, että he ovat ansainneet kasteen. Miksi te ette sitten kasta kaikkia pakanoidenkin vauvoja?”
    On ihan mahtava tuo sinun tulkintasi kirjoituksestani. Kirjoitin, että vauva on kasteelle kelvollisia Jeesuksen lunastamana, sinä vääristelet kirjoitustani.

    Ymmärrän tunteesi, koska huomaat, että oppirakennelmasi kaatuvat, joissa olet riippunut kiinni. Kyllä kasteesta on käyty monenlaisia kiistoja jo alkuseurakunnan aikana. Kirkolla on ollut aikoja, jolloin on vakaasti uskottu, että kastamaton lapsi joutuu helvettiin ja tätä on pyritty välttämään keksimällä hätäkaste, jonka voi suorittaa kuka kristitty vain. Tämän kasteen sitten pappi käy vahvistamassa.

    Näin on myös käynyt hautausmaan kanssa, että siihenkin on tullut taikauskoa sekaan. On uskottu ettei kastamattomia lapsia saa haudata ”siunattuun maahan”. Vaikka ei hautausmaa ole sen siu, vaikkei vauva ymmärrä puhetta, ei siis ole mitään tietoa Jumalasta. He väittävät, että vauva uskoo salatulla tavalla. Tätäkin uskomusta on melko vaikea kumota, koska se on ”salattu.”
    natumpi maa, vaan hautausmaa on vihitty hautauksia varten, ihan niin kuin lentokenttäkin on, joten lentokentälle ei saa rakentaa muita rakennelmia.

    En viitsi alkaa kiistelemään enempi tästä aiheesta, sillä tiedän, että vaikka kirjoittaisin kuinka selvästi, ei juuri kukaan usko, ei kirkkokaan sillä kirkko uskoo kuten lestadiolaiset, että vauva osaa uskoa
    Tämmöisiä me ihmiset olemme: Jo Jesaja on tämän todennut:
    ”Puolet puusta hän polttaa,
    paistaa sen päällä lihaa, syö,
    tulee kylläniseksi, lämmittelee ja sanoo: »Hohhoijaa!
    Siinäpä kunon tuli. Jo alkaa tarjeta!»
    Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen jumalan,
    patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo.
    Hän rukoilee sitä ja sanoo:
    – Pelasta minut! Olethan sinä minun jumalani!” (Jes.44:16,17)
    Heino Korpela

    Kirjoitin tekstiohjelmalla ja sitten kopioin ja laiton tänne. Kopiointi näyttää sekoittaneen kirjoitusta, mutta yrittäkää saada selvää. T: Heino


  • Anonyymi

   Tottakai ne pienet vauvat ovat puhtaampia ja pyhempiä kuin keskivertolestadiolainen sillä ne vauvat eivät ole vielä ehtineet tehdä kovin paljon syntiä eivätkä ole saaneet tilaisuutta syödä hyvän- ja pahantiedon puusta.

  • Anonyymi

   Heino Korpela kirjoitti näin:
   <<<<.... mutta vauva on jo ennen syntymäänsä osallinen Pyhästä Hengestä, sen Raamattu meille todistaa....>>>>

   Lestadiolaiset ovat aina puhuneet, että vauva on Saatanan kynsissä ja perisynti on sen turmellut. Sillä on sitten väärin perusteltu vauvakastetta. Nyt Heino Korpela tekee vauvoista puhtaita pulmusia ja Pyhästä Hengestä osallisia. Sillä hän perustelee nyt väärää kastettaan.

  • Anonyymi

   "Lestadiolaiset ovat aina puhuneet, että vauva on Saatanan kynsissä ja perisynti on sen turmellut. Sillä on sitten väärin perusteltu vauvakastetta. "

   Ei varmaan yhdessäkään lestadiolaisuusryhmässä ole näin koskaan ymmärretty. Kasteelle viedään koska vauva jo uskoo, tai tarkasti ottaen koska sillä on usko.

   Hebr 11:6 Sillä ilman uskoa on mahdotoin kelvata (Jumalalle);

   • Anonyymi

    Lestadiolaiset papit ovat luterilaisia pappeja ja kastavat samalla tavalla kuin muutkin luterilaiset papit. Ennen vanhaan kummin piti ilmoittaa vauvan puolesta, että kyllä se vauva luopuu Saatanasta.


  • Anonyymi

   Vauvakaste on valehtelemista eikä valehtelemalla pelastu kukaan, ei vauva eikä vauvan kastajat.

   • Anonyymi

    Katsokaat, ettette katso ylön yhtäkään näistä pienimmistä; sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa.

    Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänen olis, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa, ja hän upotettaisiin meren syvyyteen

    Mutta kuin Jesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: sallikaat lasten tulla minun tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä; sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

    Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.

    Miten joku on niin rohkea että uskaltaa vastoin Kristuksen toistuvia vakuutteluja kieltää kasteen taivasten valtkunnan suurimmilta?

    Vastaus:

    Voi teitä lainoppineet! sillä te olette ottaneet taidon avaimen: itse ette menneet sisälle, ja sisälle meneväisiä te kielsitte.

    Te hullut epäuskoiset.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. En kestä enää olla erossa...

   Mitä jos mää vaan tuun ja alan suuteleen sua?
   Ikävä
   130
   1727
  2. Itsenäisyyspäivän korkein kunniamerkki Sanna Marinille

   "Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jälleen myöntänyt itsenäisyyspäivän kunniamerkit. Kaikki kunniamerkit luovutetaan itsenäisyyspäivänä. Itsen
   Suomen Keskusta
   243
   904
  3. Haluaisin kyllä

   pyytää anteeksi. Sinä et varmaan enää juuri ajattele asiaa. Kuljet ylpeänä eteenpäin. Olit mulle se.
   Ikävä
   37
   844
  4. montako eri kirjainta

   kaivattusi etunimessä on? Mun ihanan 4.
   Ikävä
   73
   782
  5. Sä oot nainen ihan hullu.

   Anna mun rakastaa sua. Anna mun himoita sua! Anna mun tulla sun päällesi ja sano mulle että sä rakastat mua. Mun päivä on muuten ihan pilalla
   Ikävä
   61
   671
  6. Minkä biisin antaisit kaivatullesi?

   Jos voisit antaa kaivatullesi yhden biisin niin mikä se olisi? 🎶
   Ikävä
   43
   625
  7. Mitähän mietit mies

   Jäitkö minua kaipaamaan siitä ajasta kun vielä nähtiin? Nähdäänkö me enää koskaan?
   Ikävä
   60
   575
  8. Tykkäisitpä minusta

   Edes ihmisenä. Kun minä tykkään niin paljon sinusta.
   Ikävä
   24
   574
  9. Hyvää yötä tännekin

   Miehelle tai miehille. Ehkä naisillekin. Erityisesti mukaville sellaisille.
   Ikävä
   95
   558
  Aihe