EMDR-terapiasta

yks pelkuri

Onko kellään kokemusta EMDR-terapiasta? Tiedän kyllä miten se tapahtuu.Olen lukenut siitä jonkun verran.Haluaisinkin tietää,että jos on lapsuuden aikainen trauma,jota ei muista,niin muistuuko se terapiassa mieleen?Ja jos niin kuvina vai tuntemuksina?Olen itse menossa,mutta nyt om alkanut pelottamaan.Kertokaa kokemuksianne.

11

5393

  Vastaukset

  • Ihmiset ovat ainutkertaisia olentoja, ja siksi kokemuksetkin yksilöllisiä. Omalla kohdallani on ollut niin, että on yleensä tarvittu pitkiä sarjoja. Useimmiten olen ollut tietoinen vain erilaisista kehon tuntemuksista tai tunteista, jotka ovat välillä vyöryneet. Sitten on voinut yhtäkkiä pulpahtaa mieleen joku ajatus tai oivallus tai ymmärrys jostain menneisyyden asiasta. Aika vähän olen ollut tietoinen mielikuvista. Mutta tiedän, että joillakin saattaa olla hyvin eläviä mielikuvia, näkevät kuin filmejä ja prosessi etenee nopeasti.

   Uskon, että mahdollinen lapsuudenaikainen trauma nousee mieleen vain, jos se on yhteydessä asiaan, jota haluat terapiassa käsitellä. Itse asiassa meille lapsena ja kouluikäisenä sattuu monia ikäviä kokemuksia, jotka satuttavat tapahtuessaan kovasti, mutta jotka aikuisen näkökulmasta ovat varsin vähäisiä kokemuksia. Silti ne kokemukset ovat voineet jäädä varjostamaan alitajuisella tasolla meidän elämää. Näin ainakin mun kohdallani.

   EMDR-terapiatyöskentely voi toisinaan olla aika rankkaa, kun joutuu kohtaamaan menneisyyden kokemusten tunnemuistoja. Mutta ainakin mun mielestä se kannattaa, koska siten vapautuu niiden kokemusten luomasta varjosta. Ja samalla on tärkeätä muistaa, etteihän sitä kokemusta todellisuudessa elä nyt, ainoastaan muistaa, mitä siinä tilanteessa on aikoinaan kokenut. Sen lisäksi arvostan EMDR-terapiaa siksi, että vaikka se hetkellisesti olisikin rankkaa, se auttaa nopeasti vapautumaan menneisyyden painolastista tai lähimenneisyyden traumaattisista kokemuksista. NLP-läiset mielikuvamenetelmät ovat toinen terapiamuoto, joka on auttanut minua tulemaan omaksi itsekseni.

   Sinun kannattaa kertoa terapeutillesi, että sinua jännittää mahdollisen trauman nouseminen esiin, jotta hän osaa ottaa sen huomioon työskentelyssä luodakseen sinulle mahdollisimman turvallisen olon.

   Tsemppiä!

   • ten?


   • Aurelie07 kirjoitti:

    ten?

    Tässä on linkki Suomen EMDR-yhdistyksen sivuille, joilta saat lisää tietoa menetelmästä.

    http://emdr.fi/index.html

    Laitan tähän lisäksi EMDR-terapeuttiystäväni kuvauksen EMDR:stä. Toivottavasti näistä saat kaipaamaasi tietoa.

    EMDR
    Eye Movement Desensitization and Reprocessing = silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointimenetelmä.
    Menetelmää käytetään psyykkisten traumojen ym. tunne-elämän ongelmien hoidossa osana kokonaishoitosuunnitelmaa.

    Suora yhteys tunneaivoihin
    Vaikeat kokemukset tallentuvat ihmisen tunneaivoihin, mieleen ja kehoon, vaikka muisti ja järki eivät niitä tavoittaisikaan. Silmänliiketerapiassa kipeät muistot eletään uudelleen läpi. Edestakainen silmänliike saa aikaan aivojen muistiaineksen aktivoitumisen, uudelleen käsittelyn ja poispyyhkiytymisen. Emdr-menetelmässä on kysymys traumatapahtuman aikana lukkiutuneiden havaintojen prosessoinnista ja yhteenliittämisestä. Samalla häiritsevä muistiaines muuttuu neutraaliksi.
    Menetelmä perustuu ihmisen luonnolliseen ja luovaan aivoprosessiin, joka on aktiivinen, kun ihminen näkee unta. REM- eli Rapid Eye Movenments-unen vaiheessa ihmisen silmät liikkuvat ja hän käsittelee ja jäsentelee kokemiaan asioita, löytää ratkaisuja ja usein myös pääsee eroon mieltä painavista tunteista.
    Suora yhteys tunneaivoihin syntyy muistikuvilla ja kehon tuntemuksilla ja nopeilla silmänliikkeillä. Niitä korvaamaan voidaan myös käyttää äänen ja kosketuksen vaikutusta. Terapeutti voi sormia napsauttamalla vuorotellen kummankin korvan lähellä tai asiakkaansa kämmenselkiä vuorotellen naputtelemalla auttaa tunnemuistojen tavoittamista.

    Emdr-menetelmän taustaa
    Yhdysvaltalainen psykologi, filosofian tohtori, Francine Shapiro kehitti 1980-luvulla silmänliiketerapian havaittuaan, että ihmisen silmät alkavat liikkua spontaanisti, kun hän käsittelee vaikeita ja häiritseviä ajatuksia. Hän alkoi järjestelmällisesti tutkia ilmiötä mm. Vietnamin sotaveteraanien keskuudessa ja kehitti vähitellen standardoidun traumaterapiamenetelmän, jota nyt käytetään ympäri maailmaa.
    Suomeen EMDR tuli v.1994 ja ensimmäiset terapeutit opiskelivat menetelmää ulkomailla. Ouluun perustettiin 1994 psyykkisen trauman ja surun hoitokeskus, joka v.1999 lähtien tunnetaan nimellä Traumaterapiakeskus. Keskus järjestää Emdr- koulutuksia ja vsta 1995 lähtien seminaareissa on ollut kouluttajana Roger S. Solomon, psykologi ja psykoterapeutti ja EMDR-instituutin johtaja USA:sta. Hän on tunnettu paitsi stressin ja surun asiantuntijana myös vertaistukityöryhmien kehittäjänä.
    EMDR-protokollassa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että sisäinen informaation prosessointisysteemi on muodostunut fysiologisesti helpottamaan mielenterveyttä samalla tavalla kuin mitä keho tekee parantaakseen itsensä, kun on haavoittunut.
    Kun arkipäivässä tapahtuu ikäviä asioita, informaatio prosessoituu siten, että asiaa ajatellaan, siitä puhutaan ja siitä nähdään unia. Jonkin ajan kuluttua asia ei enää tunnu niin pahalta ja se voi myös muuttua positiiviseksi voimavaraksi seuraaviin tilanteisiin.
    Kun ihminen kokee psyykkisen trauman, hermoston tasapaino järkkyy ja aivoissa tapahtuu kemiallisia muutoksia. Epätasapainosta johtuen systeemi ei pysty prosessoimaan informaatiota ja se jää häiritsevään ja alkuperäiseen muotoon usein kuvina, ääninä, erilaisina tunteina ja fyysisinä tuntemuksia.
    Tällaiset traumamuistot voivat pysyä muuttumattomina vuosia ja joskus koko elämän ajan. Prosessoimattomassa muodossa oleva materiaali voi tulla esille yllättävinä takautumina, painajaisunina ja mieleen tunkeutuvina muistoina ja oireina, jotka ovat osa traumaattista stressihäiriötä ja voidaan luokitella PTSD- Post-Traumatic Stress Disorder- häiriötilaksi.

    Emdr-menetelmän käyttöalueita
    Menetelmää käytetään ennen kaikkea PTSD:n hoidossa, mutta sillä voidaan myös hoitaa ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, fobioita, esiintymispelkoja ja pitkittyneitä surureaktioita. Terapiaa käytetään myös paniikkihäiriöiden hoidossa, riippuvuuksien, työuupumuspaineiden ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa.
    Lisäksi Emdr-menetelmä soveltuu hyvin resurssien juurruttamiseen ja ihmisen vahvojen puolien ja tavoitteiden aktivoimiseen ja vahvistamiseen. Menetelmää sovelletaankin hyvin paljon voimavarakoulutuksissa, joissa ihmisiä ohjataan löytämään piilossa olevia voimavarojaan.

    Kohti myönteistä minäkuvaa
    Emdr-hoitoon tulee sisältyä hoitosuunnitelma ja menetelmää voi käyttää vain siihen koulutettu terapeutti. Tehokas hoito sisältää kahdeksan vaihetta, joista ensimmäinen vaihe on asiakkaan turvallisuustekijän arvioiminen. Traumaattisen materiaalin uudelleen käsittely saa aikaan voimakkaita ja intensiivisiä tunteita ja siksi arvioinnissa on kiinnitettävä huomio paitsi asiakkaan ulkoiseen turvaan myös hänen kokemukseensa sisäisestä turvasta. Terapiaprosessi lähtee liikkeelle myös aina asiakkaan valmisteluvaiheesta, terapeuttisen suhteen luomisesta ja käsittelytekniikan
    harjoittelusta (mm. turvapaikka) ja protokollan mukaan etenevästä työskentelystä. Työskentelyyn kuuluvat traumatilanteen mielikuvat, negatiivisten kognitioiden eli ajatusten poisherkistäminen ja myönteisten kognitioiden juurruttaminen, kehon tarkistaminen ja työskentelyn lopettamisen vaiheet. Hoidossa on tärkeää, että asiakas saavuttaa emotionaalisesti tasapainoisen tilan, jossa voi suunnitella hoitoa eteenpäin. Emdr-istunto on yksittäinen vuorovaikutustapahtuma, jolla on sekä neurobiologisia että psykologisia vaikutuksia. Ihminen kohtaa Emdr-hoidossa piiloon painetut lokeroituneet muistot ja tunteet ja useimmiten kokenee ne hyvin kokonaisvaltaisesti myös kehossaan. Vaikka Emdr:ssä lähdetään liikkeelle yhdestä tunteesta ja tilanteesta, niin mieli voi nostaa pinnalle muitakin tilanteita, johon liittyy sama tunnelataus. Kun padotut vanhat tunteet tulevat ulos, ne samalla neutraloituvat, vapautuu energiaa ja keholliset oireet poistuvat. Minäkuva muuttuu myönteiseksi, ulkoinen olemus - ryhti ja hengitys - paranee. Ihminen voimaantuu ja sisäisen eheytymisen kautta hänelle tulee voimia suuntautua tulevaan.
    Lähde: Shapiro, F (2000): Eye Movement Desensitization and Reprocessing.


   • alitajusten traumojen hoitoon kirjoitti:

    Tässä on linkki Suomen EMDR-yhdistyksen sivuille, joilta saat lisää tietoa menetelmästä.

    http://emdr.fi/index.html

    Laitan tähän lisäksi EMDR-terapeuttiystäväni kuvauksen EMDR:stä. Toivottavasti näistä saat kaipaamaasi tietoa.

    EMDR
    Eye Movement Desensitization and Reprocessing = silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointimenetelmä.
    Menetelmää käytetään psyykkisten traumojen ym. tunne-elämän ongelmien hoidossa osana kokonaishoitosuunnitelmaa.

    Suora yhteys tunneaivoihin
    Vaikeat kokemukset tallentuvat ihmisen tunneaivoihin, mieleen ja kehoon, vaikka muisti ja järki eivät niitä tavoittaisikaan. Silmänliiketerapiassa kipeät muistot eletään uudelleen läpi. Edestakainen silmänliike saa aikaan aivojen muistiaineksen aktivoitumisen, uudelleen käsittelyn ja poispyyhkiytymisen. Emdr-menetelmässä on kysymys traumatapahtuman aikana lukkiutuneiden havaintojen prosessoinnista ja yhteenliittämisestä. Samalla häiritsevä muistiaines muuttuu neutraaliksi.
    Menetelmä perustuu ihmisen luonnolliseen ja luovaan aivoprosessiin, joka on aktiivinen, kun ihminen näkee unta. REM- eli Rapid Eye Movenments-unen vaiheessa ihmisen silmät liikkuvat ja hän käsittelee ja jäsentelee kokemiaan asioita, löytää ratkaisuja ja usein myös pääsee eroon mieltä painavista tunteista.
    Suora yhteys tunneaivoihin syntyy muistikuvilla ja kehon tuntemuksilla ja nopeilla silmänliikkeillä. Niitä korvaamaan voidaan myös käyttää äänen ja kosketuksen vaikutusta. Terapeutti voi sormia napsauttamalla vuorotellen kummankin korvan lähellä tai asiakkaansa kämmenselkiä vuorotellen naputtelemalla auttaa tunnemuistojen tavoittamista.

    Emdr-menetelmän taustaa
    Yhdysvaltalainen psykologi, filosofian tohtori, Francine Shapiro kehitti 1980-luvulla silmänliiketerapian havaittuaan, että ihmisen silmät alkavat liikkua spontaanisti, kun hän käsittelee vaikeita ja häiritseviä ajatuksia. Hän alkoi järjestelmällisesti tutkia ilmiötä mm. Vietnamin sotaveteraanien keskuudessa ja kehitti vähitellen standardoidun traumaterapiamenetelmän, jota nyt käytetään ympäri maailmaa.
    Suomeen EMDR tuli v.1994 ja ensimmäiset terapeutit opiskelivat menetelmää ulkomailla. Ouluun perustettiin 1994 psyykkisen trauman ja surun hoitokeskus, joka v.1999 lähtien tunnetaan nimellä Traumaterapiakeskus. Keskus järjestää Emdr- koulutuksia ja vsta 1995 lähtien seminaareissa on ollut kouluttajana Roger S. Solomon, psykologi ja psykoterapeutti ja EMDR-instituutin johtaja USA:sta. Hän on tunnettu paitsi stressin ja surun asiantuntijana myös vertaistukityöryhmien kehittäjänä.
    EMDR-protokollassa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että sisäinen informaation prosessointisysteemi on muodostunut fysiologisesti helpottamaan mielenterveyttä samalla tavalla kuin mitä keho tekee parantaakseen itsensä, kun on haavoittunut.
    Kun arkipäivässä tapahtuu ikäviä asioita, informaatio prosessoituu siten, että asiaa ajatellaan, siitä puhutaan ja siitä nähdään unia. Jonkin ajan kuluttua asia ei enää tunnu niin pahalta ja se voi myös muuttua positiiviseksi voimavaraksi seuraaviin tilanteisiin.
    Kun ihminen kokee psyykkisen trauman, hermoston tasapaino järkkyy ja aivoissa tapahtuu kemiallisia muutoksia. Epätasapainosta johtuen systeemi ei pysty prosessoimaan informaatiota ja se jää häiritsevään ja alkuperäiseen muotoon usein kuvina, ääninä, erilaisina tunteina ja fyysisinä tuntemuksia.
    Tällaiset traumamuistot voivat pysyä muuttumattomina vuosia ja joskus koko elämän ajan. Prosessoimattomassa muodossa oleva materiaali voi tulla esille yllättävinä takautumina, painajaisunina ja mieleen tunkeutuvina muistoina ja oireina, jotka ovat osa traumaattista stressihäiriötä ja voidaan luokitella PTSD- Post-Traumatic Stress Disorder- häiriötilaksi.

    Emdr-menetelmän käyttöalueita
    Menetelmää käytetään ennen kaikkea PTSD:n hoidossa, mutta sillä voidaan myös hoitaa ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, fobioita, esiintymispelkoja ja pitkittyneitä surureaktioita. Terapiaa käytetään myös paniikkihäiriöiden hoidossa, riippuvuuksien, työuupumuspaineiden ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa.
    Lisäksi Emdr-menetelmä soveltuu hyvin resurssien juurruttamiseen ja ihmisen vahvojen puolien ja tavoitteiden aktivoimiseen ja vahvistamiseen. Menetelmää sovelletaankin hyvin paljon voimavarakoulutuksissa, joissa ihmisiä ohjataan löytämään piilossa olevia voimavarojaan.

    Kohti myönteistä minäkuvaa
    Emdr-hoitoon tulee sisältyä hoitosuunnitelma ja menetelmää voi käyttää vain siihen koulutettu terapeutti. Tehokas hoito sisältää kahdeksan vaihetta, joista ensimmäinen vaihe on asiakkaan turvallisuustekijän arvioiminen. Traumaattisen materiaalin uudelleen käsittely saa aikaan voimakkaita ja intensiivisiä tunteita ja siksi arvioinnissa on kiinnitettävä huomio paitsi asiakkaan ulkoiseen turvaan myös hänen kokemukseensa sisäisestä turvasta. Terapiaprosessi lähtee liikkeelle myös aina asiakkaan valmisteluvaiheesta, terapeuttisen suhteen luomisesta ja käsittelytekniikan
    harjoittelusta (mm. turvapaikka) ja protokollan mukaan etenevästä työskentelystä. Työskentelyyn kuuluvat traumatilanteen mielikuvat, negatiivisten kognitioiden eli ajatusten poisherkistäminen ja myönteisten kognitioiden juurruttaminen, kehon tarkistaminen ja työskentelyn lopettamisen vaiheet. Hoidossa on tärkeää, että asiakas saavuttaa emotionaalisesti tasapainoisen tilan, jossa voi suunnitella hoitoa eteenpäin. Emdr-istunto on yksittäinen vuorovaikutustapahtuma, jolla on sekä neurobiologisia että psykologisia vaikutuksia. Ihminen kohtaa Emdr-hoidossa piiloon painetut lokeroituneet muistot ja tunteet ja useimmiten kokenee ne hyvin kokonaisvaltaisesti myös kehossaan. Vaikka Emdr:ssä lähdetään liikkeelle yhdestä tunteesta ja tilanteesta, niin mieli voi nostaa pinnalle muitakin tilanteita, johon liittyy sama tunnelataus. Kun padotut vanhat tunteet tulevat ulos, ne samalla neutraloituvat, vapautuu energiaa ja keholliset oireet poistuvat. Minäkuva muuttuu myönteiseksi, ulkoinen olemus - ryhti ja hengitys - paranee. Ihminen voimaantuu ja sisäisen eheytymisen kautta hänelle tulee voimia suuntautua tulevaan.
    Lähde: Shapiro, F (2000): Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

    Taas on keksitty yksi hyvä höpötys hyvä uskoisten höynäyttämiseksi ja rahastamiseksi. Silmänliikuttelu ei poista kenenkään traumoja tekee sitä sitten kuinka paljon tahansa. Traumoja tulee varmasti kun maksaa teraupeutin laskut.


   • alitajusten traumojen hoitoon kirjoitti:

    Tässä on linkki Suomen EMDR-yhdistyksen sivuille, joilta saat lisää tietoa menetelmästä.

    http://emdr.fi/index.html

    Laitan tähän lisäksi EMDR-terapeuttiystäväni kuvauksen EMDR:stä. Toivottavasti näistä saat kaipaamaasi tietoa.

    EMDR
    Eye Movement Desensitization and Reprocessing = silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointimenetelmä.
    Menetelmää käytetään psyykkisten traumojen ym. tunne-elämän ongelmien hoidossa osana kokonaishoitosuunnitelmaa.

    Suora yhteys tunneaivoihin
    Vaikeat kokemukset tallentuvat ihmisen tunneaivoihin, mieleen ja kehoon, vaikka muisti ja järki eivät niitä tavoittaisikaan. Silmänliiketerapiassa kipeät muistot eletään uudelleen läpi. Edestakainen silmänliike saa aikaan aivojen muistiaineksen aktivoitumisen, uudelleen käsittelyn ja poispyyhkiytymisen. Emdr-menetelmässä on kysymys traumatapahtuman aikana lukkiutuneiden havaintojen prosessoinnista ja yhteenliittämisestä. Samalla häiritsevä muistiaines muuttuu neutraaliksi.
    Menetelmä perustuu ihmisen luonnolliseen ja luovaan aivoprosessiin, joka on aktiivinen, kun ihminen näkee unta. REM- eli Rapid Eye Movenments-unen vaiheessa ihmisen silmät liikkuvat ja hän käsittelee ja jäsentelee kokemiaan asioita, löytää ratkaisuja ja usein myös pääsee eroon mieltä painavista tunteista.
    Suora yhteys tunneaivoihin syntyy muistikuvilla ja kehon tuntemuksilla ja nopeilla silmänliikkeillä. Niitä korvaamaan voidaan myös käyttää äänen ja kosketuksen vaikutusta. Terapeutti voi sormia napsauttamalla vuorotellen kummankin korvan lähellä tai asiakkaansa kämmenselkiä vuorotellen naputtelemalla auttaa tunnemuistojen tavoittamista.

    Emdr-menetelmän taustaa
    Yhdysvaltalainen psykologi, filosofian tohtori, Francine Shapiro kehitti 1980-luvulla silmänliiketerapian havaittuaan, että ihmisen silmät alkavat liikkua spontaanisti, kun hän käsittelee vaikeita ja häiritseviä ajatuksia. Hän alkoi järjestelmällisesti tutkia ilmiötä mm. Vietnamin sotaveteraanien keskuudessa ja kehitti vähitellen standardoidun traumaterapiamenetelmän, jota nyt käytetään ympäri maailmaa.
    Suomeen EMDR tuli v.1994 ja ensimmäiset terapeutit opiskelivat menetelmää ulkomailla. Ouluun perustettiin 1994 psyykkisen trauman ja surun hoitokeskus, joka v.1999 lähtien tunnetaan nimellä Traumaterapiakeskus. Keskus järjestää Emdr- koulutuksia ja vsta 1995 lähtien seminaareissa on ollut kouluttajana Roger S. Solomon, psykologi ja psykoterapeutti ja EMDR-instituutin johtaja USA:sta. Hän on tunnettu paitsi stressin ja surun asiantuntijana myös vertaistukityöryhmien kehittäjänä.
    EMDR-protokollassa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että sisäinen informaation prosessointisysteemi on muodostunut fysiologisesti helpottamaan mielenterveyttä samalla tavalla kuin mitä keho tekee parantaakseen itsensä, kun on haavoittunut.
    Kun arkipäivässä tapahtuu ikäviä asioita, informaatio prosessoituu siten, että asiaa ajatellaan, siitä puhutaan ja siitä nähdään unia. Jonkin ajan kuluttua asia ei enää tunnu niin pahalta ja se voi myös muuttua positiiviseksi voimavaraksi seuraaviin tilanteisiin.
    Kun ihminen kokee psyykkisen trauman, hermoston tasapaino järkkyy ja aivoissa tapahtuu kemiallisia muutoksia. Epätasapainosta johtuen systeemi ei pysty prosessoimaan informaatiota ja se jää häiritsevään ja alkuperäiseen muotoon usein kuvina, ääninä, erilaisina tunteina ja fyysisinä tuntemuksia.
    Tällaiset traumamuistot voivat pysyä muuttumattomina vuosia ja joskus koko elämän ajan. Prosessoimattomassa muodossa oleva materiaali voi tulla esille yllättävinä takautumina, painajaisunina ja mieleen tunkeutuvina muistoina ja oireina, jotka ovat osa traumaattista stressihäiriötä ja voidaan luokitella PTSD- Post-Traumatic Stress Disorder- häiriötilaksi.

    Emdr-menetelmän käyttöalueita
    Menetelmää käytetään ennen kaikkea PTSD:n hoidossa, mutta sillä voidaan myös hoitaa ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, fobioita, esiintymispelkoja ja pitkittyneitä surureaktioita. Terapiaa käytetään myös paniikkihäiriöiden hoidossa, riippuvuuksien, työuupumuspaineiden ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa.
    Lisäksi Emdr-menetelmä soveltuu hyvin resurssien juurruttamiseen ja ihmisen vahvojen puolien ja tavoitteiden aktivoimiseen ja vahvistamiseen. Menetelmää sovelletaankin hyvin paljon voimavarakoulutuksissa, joissa ihmisiä ohjataan löytämään piilossa olevia voimavarojaan.

    Kohti myönteistä minäkuvaa
    Emdr-hoitoon tulee sisältyä hoitosuunnitelma ja menetelmää voi käyttää vain siihen koulutettu terapeutti. Tehokas hoito sisältää kahdeksan vaihetta, joista ensimmäinen vaihe on asiakkaan turvallisuustekijän arvioiminen. Traumaattisen materiaalin uudelleen käsittely saa aikaan voimakkaita ja intensiivisiä tunteita ja siksi arvioinnissa on kiinnitettävä huomio paitsi asiakkaan ulkoiseen turvaan myös hänen kokemukseensa sisäisestä turvasta. Terapiaprosessi lähtee liikkeelle myös aina asiakkaan valmisteluvaiheesta, terapeuttisen suhteen luomisesta ja käsittelytekniikan
    harjoittelusta (mm. turvapaikka) ja protokollan mukaan etenevästä työskentelystä. Työskentelyyn kuuluvat traumatilanteen mielikuvat, negatiivisten kognitioiden eli ajatusten poisherkistäminen ja myönteisten kognitioiden juurruttaminen, kehon tarkistaminen ja työskentelyn lopettamisen vaiheet. Hoidossa on tärkeää, että asiakas saavuttaa emotionaalisesti tasapainoisen tilan, jossa voi suunnitella hoitoa eteenpäin. Emdr-istunto on yksittäinen vuorovaikutustapahtuma, jolla on sekä neurobiologisia että psykologisia vaikutuksia. Ihminen kohtaa Emdr-hoidossa piiloon painetut lokeroituneet muistot ja tunteet ja useimmiten kokenee ne hyvin kokonaisvaltaisesti myös kehossaan. Vaikka Emdr:ssä lähdetään liikkeelle yhdestä tunteesta ja tilanteesta, niin mieli voi nostaa pinnalle muitakin tilanteita, johon liittyy sama tunnelataus. Kun padotut vanhat tunteet tulevat ulos, ne samalla neutraloituvat, vapautuu energiaa ja keholliset oireet poistuvat. Minäkuva muuttuu myönteiseksi, ulkoinen olemus - ryhti ja hengitys - paranee. Ihminen voimaantuu ja sisäisen eheytymisen kautta hänelle tulee voimia suuntautua tulevaan.
    Lähde: Shapiro, F (2000): Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

    Hoh hoijaa! uskokoon ken tahtoo... Uusia rahankalastusmuotoja... huuhaata on taas kaupan...


   • rahastusta. kirjoitti:

    Taas on keksitty yksi hyvä höpötys hyvä uskoisten höynäyttämiseksi ja rahastamiseksi. Silmänliikuttelu ei poista kenenkään traumoja tekee sitä sitten kuinka paljon tahansa. Traumoja tulee varmasti kun maksaa teraupeutin laskut.

    Kuulostaa siltä, että sulla on omakohtaista kokemusta? Oletko perehtynyt hoitoon? Vai perustuuko mielipiteesi skeptiseen ja pessimistiseen luonteeseen?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuulostaa siltä, että sulla on omakohtaista kokemusta? Oletko perehtynyt hoitoon? Vai perustuuko mielipiteesi skeptiseen ja pessimistiseen luonteeseen?

    Itse siis uskot silmänliikuttelun parantavaan voimaan?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Itse siis uskot silmänliikuttelun parantavaan voimaan?

    Sillä fyysisellä liikkeellä vain aktivoidaan toista osaa aivoista, jotta tietty prosessi käynnistyy. Terapiaan kuului paljon muutakin, eikä edes välttämättä ollenkaan silmien liikuttelua.


  • Rahastusta tai ei, niin eihän tuosta selostuksesta ota selvää mitenkään, vaikka se on kirjoitettu suomen kielellä.

   Jos menee yli horisontin, niin huuhaata se on, on minun periaatteeni.

   • Itse käyn parhaillaan EMDR terapiassa. Siellä keskustellaan pääasiassa käyntien välisistä asioista. Eli miten on mennyt. Sitten puhutaan traumoista, joita on kokennut elämän aikana. Sormenseuraamisella nostetaan asioista toisesta aivolohkosta. Siellä on asiat, joita ei ole pystynnyt käsittelemään mielessään. Itse en ole nähnyt mitään huonoa terapiassa. Päin vastoin olen tuntennut paljon paremmaksi oloni terapian aloittaessani.


   • 12+20 kirjoitti:

    Itse käyn parhaillaan EMDR terapiassa. Siellä keskustellaan pääasiassa käyntien välisistä asioista. Eli miten on mennyt. Sitten puhutaan traumoista, joita on kokennut elämän aikana. Sormenseuraamisella nostetaan asioista toisesta aivolohkosta. Siellä on asiat, joita ei ole pystynnyt käsittelemään mielessään. Itse en ole nähnyt mitään huonoa terapiassa. Päin vastoin olen tuntennut paljon paremmaksi oloni terapian aloittaessani.

    Olen kokenut julmaa väkivaltaa lapsena ja nyt vasta myöhemmällä iällä pääsin EMDR- terapiaan. Tuntuu kuin valot olisi sytytettty päälle vuosikymmenien harmauden jälkeen. Hoito on kesken, mutta olen kovaa kyytiä saamassa yhteyden aivolohkojen välillä. Terapeuttina toimii psykistrian erikoislääkäri, joten olen todella hyvissä ja asiantuntevissa käsissä. Kiistatta parasta ja nopeaa hoitoa traumaperäiseen stressiin ja dissosiaatiohäiriöön.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   193
   6749
  2. Sedu Koskinen aikoo järjestää isot juhlat

   Näihin julkkiksiin ei näköjään päde mitkään lait tai korona tartu. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637821.html Kyllä esim. taviksen ylioppilas
   Kotimaiset julkkisjuorut
   108
   5214
  3. Stefu kärähti taas amfetamiinista!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Eikö tuolle sekoilulle näy loppua? https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/b3a29a6e-ac7d-460f-bd45-23ee51898a72
   Kotimaiset julkkisjuorut
   55
   3785
  4. Vapaavuorelle tuli kiire - Kaikki yleisötilaisuudet kielletään, mutta mites juottolat?

   Pelimies Vapaavuoren loppupeli Helsingin johdossa meni kimuraiseksi koronakriisin vuoksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637875.html "Vapaavuori
   Maailman menoa
   101
   3110