Mikä on One Way Mission?

One Way Mission -liikkeen Tapani Suonto kirjoitti Raportti 3/2009 lehtensä pääkirjoituksessaan ateistin epävarmuudesta. Tapani Suontoa oli puhutellut kovasti ateistien kesän julistekampanja jonka teksti kuului: ”Jumalaa tuskin on olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä”. Kirjoituksessaan entisenä Kansan Raamattuseuran evankelistana ja nykyisenä oman uskonliikkeensä johtajana Suonto edustaa tyypillistä fundamentalistista uskonkäsitystä.

Tapani Suonto oli kiinnittänyt huomionsa sanaan ”tuskin” mikä kuvasi hänelle syvää epävarmuutta. Minun mielestäni ateistien mainos oli tyylikäs ja hienotunteinen. Sana ”tuskin” kuvasi mielestäni sitä etteivät ateistit halua väittää millään varmuudella sitä, etteikö jokin jumala voisi olla olemassa. Myös kristityn tuntoja kuvaa välillä epäilys ja epäusko. Minusta aitoa uskoa ei voi edes olla - ilman sen kääntöpuolta - epäuskoa. Epäily on kuulunut monen Raamatunkin henkilön tunnekuvaan. Jeesus jopa antaa tunnustuksen epäilijälle (Natanael Joh. 1:46,47). Myös itse hän joutuu huutamaan ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut!?” Itse asiassa sanoja, ”uskonvarmuus” tai ”uskonratkaisu” Raamattu ei edes tunne.

Tapani Suonto edustaa tyypillistä fundamentalismia siinäkin että hän kuvittelee ateismin perustuvan uskoon. Hän ei voi ymmärtää ajattelun itsenäistä vapautta, vaan kuvittelee muidenkin olevan samalla tavalla manipuloituja niinkuin hän itsekin ilmeisesti on. Ateismi ei kuitenkaan perustu uskoon, vaan tosiasioiden hyväksymiseen. Taivaan Isän tai muidenkaan henkien olemassaoloa ei ole pystytty todistamaan millään lailla. Ja todistajanvastuu on tässä ehdottomasti niillä jotka näihin uskovat.

Suonto väittää myös että ateistille kuolema olisi vaikeampaa kuin uskovalle, mutta väite lienee täysin tuulesta temmattu. Päinvastoin olen nähnyt paljon niitä, jotka koko ikänsä ovat olleet uskovia mutta ovat kuolemassaan kauhean ahdistuneita. Ateisti on kuollut vieressäni rauhallisesti pelkäämättä mitään. Ateistille elämän tarkoituskaan ei ole ongelma vaikka Suonto niin väittää. Ateistille elämän tarkoitus on elämä itse. Ateistin kuin tieteentekijänkin elämään kuuluu kyllä tietty epävarmuus, koska elämä on todellisuudessakin epävarmaa, niinkuin jokainen meistä voi nähdä jos katsomme totuutta silmiin. Tässäkin totuus tekee vapaaksi, ei kouristuksenomainen tarrautuminen omiin illuusioihin.

Mielenkiintoinen on Suonnon vetämä raamatunkohta Paavalin Roomalaiskirjeestä 1:22. Paavali kertoo aikansa kulttihomoseksuaalisuudesta, ja Suonto mainitsee että ”ateismi johtaakin lopulta ihmisen moraalin rappioon. Suonto siis väittää omalla fundamentalistisella logiikallaan että ateistit ovat homoja ja moraaliltaan rappiossa ja homot ovat ateisteja. Nykytietämyksen mukaan homoseksuaalisuutta ei voi mitenkään rinnastaa moraaliseen rappioon, vaan väite on kiihotusta kansanryhmää vastaan, panettelua ja mustamaalausta ja täyttää jo rikoksenkin tunnusmerkit. Usko näyttääkin olevan Suonnon tulkinnan mukaan vain toisten ihmisten mustamaalausta että oma uskovaisuus näyttäisi vähän paremmalta, samalla tavalla kuin homojenkiusaaja -raukkiksetkin pönkittävät omaa heikkoa seksuaalista identiteettiään. Terve ihminen ja kristitty ei kaipaa tällaisia viholliskuvia eikä syntipukkeja syyttömistä lähimmäisistään.

Ateistien mainoskampanjoita siis tarvitaan, koska niille näyttää olevan kysyntää.
Ilmianna
Jaa

6 VastaustaOne Way Mission edustaa mielestäni selvästi helluntailaistyyppistä ja Kansan Raamattuseurankin (toimii myös luterilaisessa kirkossa) edustamaa uskonlahkoa.

Kyseisen lehden pääkirjoitus olikin hyvä lahkon uskontunnustus. Lahkon toiminta on näennäistä hyväntekeväisyyttä, mutta tosiasiassa toisia kristittyjäkin mustamaalaavaa fundamentalismia helluntailaisuuden tapaan.
Ilmianna
Jaa
Ei Jeesus epäillyt tai lakannut uskomasta. Se todellisuus, että Jeesus ottaa ristillä koko maailmankaikkeuden synnit päällensä ja sanoo mitä sanoo ei ole epäuskoa. Pyhä Jumala ei voi katsoa luomakunnan syntiä, jonka Jeesus otti ristillä sovitettavakseen ja sen takia Jumala käänsi kasvonsa pois Jeesuksesta sillä hetkellä. Siitä johtuu Jeesuksen sanat ja tuska - tästä syntyneestä hetkellisestä erosta. Mä olen ainakin kiitollinen tästä Jeesukselle, että hän otti sinun ja minun syntini itsensä päälle ja sovitti ne kuolemalla, joka olisi kuulunut meille.
Tää on minusta hyvä Raamatunkohta meille jokaiselle:
2. Kor. 13:5 Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle.

Kristinusko on radikaalia myös Raamatussa. Raamatussa myös Jumalaa oksettaa haaleet uskovat, jotka eivät välitä mistään tai kenestäkään. "Ilm. 3:16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. " Puhumattakaan monista Jeesuksen vertauskuvista, jossa puhutaan tyhmistä palvelioista tai kuinka kukin käytti sitä lahjaa/osaa, joka tälle oli annettu ja mikä heidän kohtalonsa lopulta oli.

Suhtaudun moneen kriittiseen tekstiin kriittisesti, missä väitetään Jumalaa valehtelijaksi ilma parempaa vaihtoehtoa tai parempaa tietämystä asiasta.

Uskonvarmuudesta, lujuudesta ja sen jumalalähtöisyydestä Raamattu puhuu useammassakin kohdin:

Sananl. 14:26 Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin.
Joh. 1:12-13 Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Room. 8:16 Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Room. 8:31- Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina". Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Hepr. 6:11-12 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.
Hepr. 6:19-20 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.
Hepr. 10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
Hepr. 11:3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
1. Tess. 1:5 että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella-niinkuin tiedätte
2. Tim. 1:12 Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.
1. Tim. 1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.
2. Tim. 2:11 Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää
2. Tim. 3:14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut
Ilm. 3:20 Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.
Kommentoi
1
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
aika hyvä vastaus, mutta miksi lyyrisyyden kehittymistä tulisi seurailla. Se on sellainen uskontoon ja satuihin perustuva harha, jossa saisi käytellä omaksi edukseen jotain ihmeen mesikämmen-persoonaa jopa armeijan luvalla. Perukoulukin kai perustuu sille ja siksi yhdessä välissä oli tuettua olla uskossa. Se vain kuvaa uskontoa yleensä sanana, olisiko kysymys sellaisesta järjestöstä? Uskovaisuus yleensä siinäkin on perusideana.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
"... hän kuvittelee ateismin perustuvan uskoon. ... Ateismi ei kuitenkaan perustu uskoon, vaan tosiasioiden hyväksymiseen. Taivaan Isän tai muidenkaan henkien olemassaoloa ei ole pystytty todistamaan millään lailla. Ja todistajanvastuu on tässä ehdottomasti niillä jotka näihin uskovat."

Kyllä kai todistuksen vastuu kuuluu myös ateistille. Todistakaa, että ei ole muuta kuin fysiikan lakeja tottelevaa ainetta ja energiaa. Itse asiassa tuo on aika lapsellinen oletus. Ikään kuin nykyinen fysiikan tuntemus olisi kaikkitietävää ja kaiken selittävää.

Jokaisella on perususkomuset, joita ei voi todistaa oikeaksi. Voi vain tutkia, tukeeko perususkomukset ja kokemuksellinen maailma toisiaan.

Minun ainakin on paljon helpompi uskoa, että Jumala on luonut järjen ja järjellä ymmärrettävän maailman, kuin että sekä järki että maailma on syttynyt sattuman oikusta.

Myös moraalin alkuperä on helpo ymmärtää, silloin, kun on olemassa absoluutinen totuus, Jumala, joka määrittää mikä on oikein ja mikä väärin. Ateismissa "hyvä" on eräs sattumalta syntynyt valkuaisaineiden järjestys aivoissa ja "paha" on toinen järjestys. Näiden paremmuuden ratkaisee menestyminen evoluution kilpailussa. Vaikka sillä ei ole mitään merkitystä mikä menestyy.
Ilmianna
Jaa
ateismikin on uskomus,englantiinkin ollaan perustamassa ateistien temppeliä,palvontapaikkaa ateistien jumalattomuudelle ja sen uskolle
Ilmianna
Jaa
Mitenkä lie pomppasi tämä jo vanha keskustelufoorumi eteeni etsiessäni One Wayn sivuja. Lukaisin pikaisesti tämän jutun. No, jos joku olisi kiinnostunut uskovan vastauksesta niin minä vastaan näin: toki uskovillakin on epäilyjä monessakin asiassa, ihmisiä kun olemme. Mutta se ei ole samaa kuin epäusko. joka on asenne ja Raamattu sanoo sen olevan synti. Olen ollut uskossa Jeesukseen Kristukseen kohta 34vuotta. Mutta ei siitä enempää. Haluaisin kuitenkin antaa esimerkin siitä, että Jumala on ja vastaa kun se hänelle sopii.
Olin ollut vuonna 2000 tosi rasitteitten alla. Opiskelin päätoimisesti ja samalla rakensimme itse toista taloamme ja hoidin myös pitkäaikaissairasta isääni. Olin nukkunut mieten kuten ja päivät olivat työntäyteisiä. Minulle alkoi mm. tulla kurkkuun ns.palan tunnetta. Tuntemus kasvoi voimakkaammaksi ja lopuksi olin jo aika varma, että olin saanut kurkkusyövän kaikesta stressistä. En kuitenkaan mennyt lääkäriin, koska minulla on vähän lääkäripelkoa. Siinä sitten olin ahdistunut ihminen ja rukoilin Jeesukselta apua. Eräänä iltana olin rättiväsynyt enkä lähtenyt mieheni mukaan rakennukselle. Makasin selälläni sängyssä ja tunsin vahvasti tuon palan kurkussani. Se oikein painoi. Mieleeni tuli lähteä erääseen pieneen rukouspiiriin, jossa olin kerran käynyt joskus muinoin. Kello oli kuitenkin jo aika paljon ja tiesin tilaisuuden jo alkaneen. Mutta sittenkin tämä
ajatus lähtemisestä voitti. Tulin myöhästyneenä ja menin taakse istumaan. Eräs Juhani piti alustusta edessä. Tuskin olin istunut kun hän lopettaa puheensa ja alkaakin tuoda sanomaa Jumalalta. Siis ns. Hengen sanomaa. Se on Raamatun mainitsema yksi armolahjoista. sanoma kuului näin:" Et meinannut tulla tänään tänne, mutta tulit kuitenkin. Herra sanoo sinulle, että se palantunne kurkussasi ei ole mitään vakavaa, vaan johtuu stressistä ja väsymyksestä ja tänä iltana se otetaan sinulta pois." Voitte uskoa että olin aivan murtunut. Tällätavoin Jumala ilmoitti minulle tietävänsä ahdistukseni ja samalla lupasi poistaa vaivani. Niin myös sitten tapahtuikin. Vaiva ei ole tullut takaisin vaikka meneillään on jo toinenkin talonrakennus tuosta ajasta ja stressiä on vaikka muille jakaa. Kyllä meillä on ihmeellinen Jeesus! Tämänkaltaista asioihin puuttumista ei koeta joka asiassa, vaikka se olisikin ihanaa. Muistelen tuota tapausta useinkin ja saan siitä vahvistusta uskooni. Nämä ihmiset eivät siellä piirissä tienneet asioistani mitään. En myöskään tuon jälkeen muistaakseni kertaakaan senjälkeen käynyt siellä. No. Jos ateisti voisi selittää tästä teoriaansa vahvistusta. Minä luulen, että selitystä ei tule. Jumala on Jumala vaikkei kukaan uskoisi Hänen olemassaoloonsa. uskokaa kuitenkin ja lukekaa Uutta Testamenttia. Sieltä löytyy yhteystie Jumalan luo. Hyvää Pääsiäistä.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Mikä on One Way Mission?

One Way Mission -liikkeen Tapani Suonto kirjoitti Raportti 3/2009 lehtensä pääkirjoituksessaan ateistin epävarmuudesta. Tapani Suontoa oli puhutellut kovasti ateistien kesän julistekampanja jonka teksti kuului: ”Jumalaa tuskin on olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä”. Kirjoituksessaan entisenä Kansan Raamattuseuran evankelistana ja nykyisenä oman uskonliikkeensä johtajana Suonto edustaa tyypillistä fundamentalistista uskonkäsitystä.

Tapani Suonto oli kiinnittänyt huomionsa sanaan ”tuskin” mikä kuvasi hänelle syvää epävarmuutta. Minun mielestäni ateistien mainos oli tyylikäs ja hienotunteinen. Sana ”tuskin” kuvasi mielestäni sitä etteivät ateistit halua väittää millään varmuudella sitä, etteikö jokin jumala voisi olla olemassa. Myös kristityn tuntoja kuvaa välillä epäilys ja epäusko. Minusta aitoa uskoa ei voi edes olla - ilman sen kääntöpuolta - epäuskoa. Epäily on kuulunut monen Raamatunkin henkilön tunnekuvaan. Jeesus jopa antaa tunnustuksen epäilijälle (Natanael Joh. 1:46,47). Myös itse hän joutuu huutamaan ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut!?” Itse asiassa sanoja, ”uskonvarmuus” tai ”uskonratkaisu” Raamattu ei edes tunne.

Tapani Suonto edustaa tyypillistä fundamentalismia siinäkin että hän kuvittelee ateismin perustuvan uskoon. Hän ei voi ymmärtää ajattelun itsenäistä vapautta, vaan kuvittelee muidenkin olevan samalla tavalla manipuloituja niinkuin hän itsekin ilmeisesti on. Ateismi ei kuitenkaan perustu uskoon, vaan tosiasioiden hyväksymiseen. Taivaan Isän tai muidenkaan henkien olemassaoloa ei ole pystytty todistamaan millään lailla. Ja todistajanvastuu on tässä ehdottomasti niillä jotka näihin uskovat.

Suonto väittää myös että ateistille kuolema olisi vaikeampaa kuin uskovalle, mutta väite lienee täysin tuulesta temmattu. Päinvastoin olen nähnyt paljon niitä, jotka koko ikänsä ovat olleet uskovia mutta ovat kuolemassaan kauhean ahdistuneita. Ateisti on kuollut vieressäni rauhallisesti pelkäämättä mitään. Ateistille elämän tarkoituskaan ei ole ongelma vaikka Suonto niin väittää. Ateistille elämän tarkoitus on elämä itse. Ateistin kuin tieteentekijänkin elämään kuuluu kyllä tietty epävarmuus, koska elämä on todellisuudessakin epävarmaa, niinkuin jokainen meistä voi nähdä jos katsomme totuutta silmiin. Tässäkin totuus tekee vapaaksi, ei kouristuksenomainen tarrautuminen omiin illuusioihin.

Mielenkiintoinen on Suonnon vetämä raamatunkohta Paavalin Roomalaiskirjeestä 1:22. Paavali kertoo aikansa kulttihomoseksuaalisuudesta, ja Suonto mainitsee että ”ateismi johtaakin lopulta ihmisen moraalin rappioon. Suonto siis väittää omalla fundamentalistisella logiikallaan että ateistit ovat homoja ja moraaliltaan rappiossa ja homot ovat ateisteja. Nykytietämyksen mukaan homoseksuaalisuutta ei voi mitenkään rinnastaa moraaliseen rappioon, vaan väite on kiihotusta kansanryhmää vastaan, panettelua ja mustamaalausta ja täyttää jo rikoksenkin tunnusmerkit. Usko näyttääkin olevan Suonnon tulkinnan mukaan vain toisten ihmisten mustamaalausta että oma uskovaisuus näyttäisi vähän paremmalta, samalla tavalla kuin homojenkiusaaja -raukkiksetkin pönkittävät omaa heikkoa seksuaalista identiteettiään. Terve ihminen ja kristitty ei kaipaa tällaisia viholliskuvia eikä syntipukkeja syyttömistä lähimmäisistään.

Ateistien mainoskampanjoita siis tarvitaan, koska niille näyttää olevan kysyntää.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta