Pätevä syy työstä kieltäytymiseen?

Vai onko?

Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

15 §
Muu pätevä syy työstä kieltäytymiseen

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä silloin, kun
työstä maksettava palkka ja hänelle mahdollisesti maksettava soviteltu työttömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle muutoin maksettava työttömyysetuus.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua työtä, jos hänelle ei varata 8 §:n 2 momentin mukaisesti kohtuullista aikaa lastenhoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vastaavien rajoitusten poistamiseen.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä, jos:
1) työ on hänen uskonnollisen tai omantunnon vakaumuksensa vastaista; tai
2) työssä edellytetään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja työtehtäviä, jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän tavan vastaisia tai työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka taikka siinä esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen myös muusta kuin edellä 1–3 momentissa tai 13–14 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään verrattavissa näihin.

Mitenkäs tuo toimii käytännössä? Jos saa ansiosidonnaista vaikkapa 2000€/kk ja työkkärin osoittaman
työpaikan työhaastattelussa selviää, että palkka on vain 1500€/kk. Voiko silloin kylmästi vaatia reilut 2000€/kk jotta matka- ym. kulujen jälkeen palkkaa olis edes samalla tasolla? Ilmoittaa sitten polleana
työkkäriin, että palkka oli liian huono ja sen vuoksi ei tullut sopimusta. Napsahtaako karenssi siitä
huolimatta?
Ilmianna
Jaa

6 Vastausta"syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä"
Koskee ainoastaan osa-aika työtä, jos semmosta tarjotaan. Kokopäivätyötä on työpaikkaa tarjottaessa otettava vastaan tai tulee karenssi.

Ammattisuoja on nykyään 3kk. Eli 3kk ajan voit olla työttömänä vain ja ainoastaan sillä ammatilla, joka on pääammattisi. 3kk jälkeen häviää sekin, eli jos työkkäristä tulee työpaikkaosoitus mihin tahansa avoimena olevaan työhön, on sitä pakko hakea.

Työpaikkaosoitus määrää siis hakemaan työtä. Työnantaja vasta päättää, että kuka valitaan. Itse et saa kuitenkaan vänkyä vastaan, jos paikkaa haet ja sitä sulle tarjotaan. Muuten olet "itse aiheuttanut sen, ettei paikaan valittu" Itse aiheutetuksi on katsottu mm. pelkästään huono ja täysin yhteistyökyvytön käytös haastattelussa. Että tarkkana saapi olla.

Kurssiosoituksesta ei voi kieltäytyä juuri millään syyllä, varsinkin kun ensimmäisten tyött. kuukausien aikana yleensä tulee osoitus jollekin yleiselle kurssille, esim. työnhaun aktivointiin tai muuta läpäläpää. Työkkärissä sanotaan, että kurssille on mentävä, ja heti kun löydät töitä, niin siitä vaan voit lopettaa kurssin.

Toistuvasta kieltäytymisestä ei enää määrätä karenssia, vaan työssäoloehto. Ansiosidonnaista saavalla vain 3kk, köyhemmillä 5kk. Takaisin saa oikeuden korvauksiin vasta, kun on ollut uudellen töissä tai kurssilla ehdon täyttymisen verran.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Entäs tuo lauseke. Kyllä kokoaikatyö on pätevyydeltään eli palkan määrä suhteessa etuuksiin verrattavissa nimenomaan osa-aikakohdan pykälään. Ei mee mun oikeustajuun, että miksi kokoaikatyö tästä poikkeaisi.
Onkohan tosta ennakkotapauksia?

"Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen myös muusta kuin edellä 1–3 momentissa tai 13–14 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään verrattavissa näihin."
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tuleva työtön kirjoitti:
Entäs tuo lauseke. Kyllä kokoaikatyö on pätevyydeltään eli palkan määrä suhteessa etuuksiin verrattavissa nimenomaan osa-aikakohdan pykälään. Ei mee mun oikeustajuun, että miksi kokoaikatyö tästä poikkeaisi.
Onkohan tosta ennakkotapauksia?

"Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen myös muusta kuin edellä 1–3 momentissa tai 13–14 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään verrattavissa näihin."
Käytännössä kokoaikatyöstä ei voi kieltäytyä millään ilveellä.

Ainoita mahdollisuuksia on,

- Jos on vielä ammattitaitosuoja-aika meneillään. Tuokaan ei ole aukoton.
- Jos työtä tarjotaan ulkopuolella ns. työssäkäyntialueen (yli 80 km kotoa). Jos on kuitenkin mennyt esim. työhaastatteluun tai luvannut ottaa työn vastaan, niin työssäkäyntialueen ulkopuolella olo ei enää pelasta.
- Palkkaedellytys on, että on joko tessin mukainen palkka (tarkoittaa käytännössä alinta alan tes-palkkaa) tai siten jos tessiä ei ole, niin hommasta yleisesti paikkakunnalla maksettava palkka. Tuo tarkoittaa yleensä väh. palkkaa, joka kerryttää päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa eli kuluvana vuonna 1052 e/kk. Sillä ei ole merkitystä, vaikka palkan suuruus olisi alle ansiosidonnaisen päivärahan.

Muita kieltäytymisperusteita kokoaikatyöstä ei tule mieleen.

''''Entäs tuo lauseke. Kyllä kokoaikatyö on pätevyydeltään eli palkan määrä suhteessa etuuksiin verrattavissa nimenomaan osa-aikakohdan pykälään. Ei mee mun oikeustajuun, että miksi kokoaikatyö tästä poikkeaisi.
Onkohan tosta ennakkotapauksia?''''

Muistelen, että jotain löytyy finlexissä joko muutoksenhakulautakunnan tai sitten vakuutusoikeuden ennakkotapauksista. Etsipä sieltä.

''''Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua OSA-AIKATYÖTÄ silloin, kun
työstä maksettava palkka ja hänelle mahdollisesti maksettava soviteltu työttömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle muutoin maksettava työttömyysetuus.'''

Kyllähän tuo lakipykäläkin jo suoraan kertoo, että kyse on vain osa-aikatyöstä. Tiedän tuon sitä paitsi käytännön työnkin vuoksi. Toisaalta harvoin tuo pykälä käy edes osa-aikatyön kohdalla pelastaa, koska kyllä työkkäri jotenkin asian laskee niin, ettei edellytys toteudu. Osa-aikatyönkin kohdalla pykälään vetoaminen on siis riskipeliä, ellei homma ole todella yksiselitteisen selvä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Hae apua lääkäriltä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
100 km päähän
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Hain apua tuomarilta..

""työttömyysturvalain 15 §:n 1 momentti eli ensimmäinen kappale koskee osa-aikatyötä, ja muut momentit koskevat sekä kokoaika- että osa-aikatyötä.

Kokoaikatyöstä ei voi kieltäytyä palkan mataluuden vuoksi, joskin palkan on oltava vähintään ko. alalla sovellettavan työehtosopimuksen vähimmäispalkan suuruinen.

Käytännössä kokoaikatyöstä voi kieltäytyä vain sairauslomalla tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva työtön työnhakija.""
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Pätevä syy työstä kieltäytymiseen?

Vai onko?

Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

15 §
Muu pätevä syy työstä kieltäytymiseen

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä silloin, kun
työstä maksettava palkka ja hänelle mahdollisesti maksettava soviteltu työttömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle muutoin maksettava työttömyysetuus.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua työtä, jos hänelle ei varata 8 §:n 2 momentin mukaisesti kohtuullista aikaa lastenhoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vastaavien rajoitusten poistamiseen.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä, jos:
1) työ on hänen uskonnollisen tai omantunnon vakaumuksensa vastaista; tai
2) työssä edellytetään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja työtehtäviä, jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän tavan vastaisia tai työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka taikka siinä esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen myös muusta kuin edellä 1–3 momentissa tai 13–14 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään verrattavissa näihin.

Mitenkäs tuo toimii käytännössä? Jos saa ansiosidonnaista vaikkapa 2000€/kk ja työkkärin osoittaman
työpaikan työhaastattelussa selviää, että palkka on vain 1500€/kk. Voiko silloin kylmästi vaatia reilut 2000€/kk jotta matka- ym. kulujen jälkeen palkkaa olis edes samalla tasolla? Ilmoittaa sitten polleana
työkkäriin, että palkka oli liian huono ja sen vuoksi ei tullut sopimusta. Napsahtaako karenssi siitä
huolimatta?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta