AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!

 /   /  / Ydinvoimapalstan valvojien terrori jatkuu

Ydinvoimapalstan valvojien terrori jatkuu

6 Vastausta 32 Lukukertaa
Ydinvoimapalstan /1/ valvojien terrori, jota on kestänyt jo noin 2-3 vuotta, jatkuu aina vaan. Palstan valvojat vaativat noudatettavaksi sääntöjä, joita ei ole mihinkään kirjoitettu. He poistavat tylysti sellaisia keskustelunavauksia, jotka koskevat

- ydinvoiman ulkoisia uhkakuvia (mm. ydinterrorismi)
- ydinvoiman terveyshaittoja (mm. naisten lisääntynyt riski sairastua rintasyöpään ydinonnettomuuden jälkeen)

Vuosikausien vänkäämisenkään jälkeen valvojat eivät suostu kertomaan, miohin sääntöön heidän (erittäin puolueelliset) aiheiden poistot perustuu. Esimerkkinä mainitsemani aiheet jokatapauksessa ovat osa vastauksesta palstan otsikon kysymykseen "Pitäisikö Suoemeen rakentaa lisää ydinvoimaa?"

Ylläpito voisi julkaista ydinvoimapalstan säännöt vastaamaan käytännön todellisuutta, niin kaikki älyäisi niitä noudattaa:

- Ydinvoimasta saa puhua vain hyvää
-. Ydinvoimasta ei saa puhua mitään pahaa
- Stallarit ja viherpiipertäjät ovat suositeltuja keskustelunaiheita ydinvoimapalstalla


/1/ http://keskustelu.suomi24.fi/debate/3427
Itsehän terrorisoit toistuvilla kopioinneilla palstaa jatkuvasti.Valvojat toimivat loistavasti,mutta yksi häirikkö toimillaan estää kunnollisen keskustelun.
Ydinterrorismi on ydinvoimaan liittyvä uhkakuva, josta pitää voida keskustella ydinvoimapalstalla. Käsittääkseni se on myös hyvin kerrottu palstan valvojille tässä viestissä, joka todennäköisesti pian poistetaan, koska valvojille sallitaan terrorismin kaltaisen toiminta :
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10861608

" * Ydinterrorismi

Vastaaja 20.8.2012 05:52

Ydinterrorismi on erittäin hyvä syy vastata "EI" palstan otsikon kysymykseen "Pitäisikö Suomeen rakentaa lisää ydinvoimaa?". Onko eriäviä mielipiteitä? Ainakin Säteilyturvakeskus tietää, että ydinterrorismi uhkaa ydinsähkön tuotantoa (palstan aihetta!):

"Ydinterrorismin torjunta

Lainvastaisen toiminnan ehkäisyn tärkeys maailmanlaajuisesti käy ilmi esimerkiksi lukuisista kansainvälisistä sopimuksista, joissa määritellään suosituksia ja vaatimuksia, mihin on varauduttava, jotta rauhanomaisen ydinteknologian käyttö voidaan turvata." /1/

Ydinvoimayhtiö TVO kertoo ydinterrorismin uhkakuvasta UKK-osiossaan:

"Miten toiminnassanne on otettu huomioon mahdollinen terrorismi?

Terrorismiin on varauduttu jo ydinvoimalaitosyksiköiden rakentamisessa, laitosparannushankkeissa sekä laitosyksiköille tehdyissä analyyseissa. Turvallisuus on sekä rakenteellista että hallinnollista. Laitoksen turvallisuudesta huolehtivat järjestelmät on sijoitettu laitosyksikön eri puolille, kauas toisistaan. On epätodennäköistä, että ne kaikki tuhoutuvat samanaikaisesti.

Lisäksi TVO:lla on yritysturvallisuudesta huolehtiva organisaatio, joka tarvittaessa toimii yhteistyössä yhteiskunnan muiden organisaatioiden, kuten poliisiviranomaisen, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien kanssa. Turvallisuuteen liittyvät asiat eivät ole julkisia." /2/

Ydinvoima suorastaan ruokkii ydinterrorismia, joka liittyy uhkakuvana jokaiseen ydinsähkön tuotantovaiheeseen:

Ydinvoiman tuotantoketju
- kaivostoiminta
- uraanirikasteen konversio
- isotooppiväkevöinti
- polttoaineen valmistus
- polttoaineen kuljetus ydinvoimalaan
- sähköntuotanto
- käytetyn polttoaineen välivarastointi
- käytetyn polttoaineen kuljetus pois välivarastosta
- jälleenkäsittely ja runsasaktiivisen jälleenkäsittelyjätteen loppusijoitus tai
- - kapseloidun käytetyn polttoaineen loppusijoitus ilman jälleenkäsittelyä
( Lähde: /3/)

Suomessa ydinterrorismin torjunta alkaa jo ydinpolttoainetuotannon alkupäässä. /4/

Mitä pidemmällä ydinsähkön tuotantoketjussa ollaan, sitä radioaktiivisempaa ydinmateriaali on, ja sitä vaarallisemmalla tavalla ydinterrorismin uhkakuva siihen liittyy. Vaarallisimmat kohteet ydinterrori-iskun kannalta ydinlaitoksista ovat itse ydinvoimalat, käytetyn polttoaineen välivarastot, korkea-aktiivisten ydinjätteiden kuljetukset, sekä ydinjätteen jälleenkäsittelylaitokset.

/1/ http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinmateriaalit/laiton-toiminta/fi_FI/ydinterrorismi/
/2/ http://www.tvo.fi/www/page/3488/
/3/ http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2002/T2127.pdf
/4/ http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/03/talvivaaran_ydinmateriaalia_valvotaan_tiukasti_2422857.html

_____
Tämä viesti on kirjoituksen 3. julkaisu Suomi24-Ydinvoimapalstalla.
Aiemmat julkaisut:
18.08.2012, 19.08.2012 "

Mikäli ydinvoimapalstan valvojat lopettaisivat terroritekonsa, yhtään asiallista ja palstan aiheeseen liittyvää viestiä ei tarvitsisi kirjoittaa uudestaan. Ymmärsitkö?
Kolmas julkaisu.Rikot siis sääntöjä ja kehtaat valittaa.
Ydinonnettomuus lisää naisten riskiä sairastua rintasyöpään, mutta siitä ei saa keskustella ydinvoimapalstalla!!!!!!

Ydinvoiman terveysuhkista uusimpia tietoja on se, että ydinonnettomuuden on osoitettu selkeästi lisäävän naisten riskiä sairastua rintasyöpään onnettomuusvoimalan lähialueilla. Kyse on nimenomaan YDINVOIMAN käytön mukanaan tuoma terveysuhka, mutta siitä ei ydinvoimapalstan valvojien mielestä saa keskustella ydinvoimapalstalla, vaan kaikki avaukset aiheesta poiistetaan! Keksiikö kukaan yhtään syytä, miksi siitä aiheesta avatutu keskustelut järjestälmällisesti poistetaan ydinvoimapalstalta? Tässä viimeisin viestini, joka sekin varmaan pian poistetaan:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/10861610

"* Ydinonnettomuus lisää rintasyöpäriskiä

Vastaaja 20.8.2012 06:01

Palstan otsikon kysymykseen "Pitäisikö Suomeen rakentaa lisää ydinvoimaa?" on ei-vastaukselle yksi hyvä lisäsyy se, että ydinvoimalaonnettomuus lisää alueen naisten riskiä sairastua rintasyöpään - se asia selvisi Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurausten tutkimuksessa:

"Liikaa rintasyöpää suurimman laskeuman alueella

Tuuli toi tullessaan radioaktiivista säteilyä eri puolille Eurooppaa. Laskeuma-alueilla säteilyn määrä riippui paljon paikalle osuneista sateista. Kaikkein suurimman säteilyannoksen sai Ukrainan naapuri Valko-Venäjä.

Vuonna 2006 valmistunut EU-rahoitteinen tutkimus käsitteli rintasyövän ilmaantuvuutta Tshernobylin ydinvoimalan ympäristössä Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jossa säteilyannokset olivat paikoin suuria. Niillä laskeuma-alueilla, joilla ihmiset saivat annoskertymänä yli 40 millisievertiä, rintasyöpä yleistyi kaksi kertaa nopeammin kuin muualla 11-15 vuotta onnettomuuden jälkeen. Naisilla jotka olivat onnettomuuden aikana alle 45-vuotiaita, riski kasvoi eniten. Rintasyöpä lisääntyi tutkimusalueen kaikissa kunnissa, mikä johtunee osittain diagnostiikan aktivoitumisesta ja ehkä syöpien rekisteröinnin tehostumisesta."
http://epaperi.luovia.fi/1c215eb0ee5f5cd82d9527aec2d7675c/SYOPA09_04_Lowres.pdf

Lainaus on Syöpä-lehden 4/2009 verkkojulkaisusta, jossa on muutakin juttua Tshernobylin ydinonnettomuudesta - ne kannattaa käydä lukaisemassa. Weppisivuilta tuo lainaus löytyy osoitteesta
http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tutkimus/liikaa-rintasyopaa-tsernobylin-l/

Lainauksessa mainittu annoskertymä 40mSv, joka siis noin kaksinkertaistaa naisten rintasyöpäriskin, on todennäköisesti 11-15 vuoden ajalta onnettomuuden jälkeen. Silloin se merkitsisi ajallisesti noin 11 vuoden lisakertymää keskimääräisen suomalaisen saaman luonnon taustasäteilyn vuosiannoksen, 3.7mSv, mukaan laskien. "

Mielestäni tuollaisen viestin pioistaminen ydinvoimapalstalta on silkkaa mielivaltaa ja terrorismia - suomi24:ssä hyväksytty tapa toimia?
Ydin-Suomi-skenaario ongelmallinen ydinvoimapalstan valvojille

Vielä ehkä parisen vuotta sitten kaikki ydin-Suomi-skenaariosta kertovat keskustelun avaukseni poistettiin ydinvoimapalstalta viimeistään sitten, kun keskustelu siitä alkoi olla vilkasta. Kun sitten aiheesta avasi keskustelun joku toinen (nimimerkki "ytyvoimaa", ilmeisesti ydinvoiman kannattaja), ketju sai jäädä. Sen jälkeen sieltä on vaihtelevasti poistettu ihan noin vain asiallisia ja aiheeseen liittyviä viestejä, mikä näkyy keskustelun outona tökkimisenä.

Aivan outo jyttu on alla oleva viesti, jonka valvojat ovat poistaneet yli 37 kertaa (kaikkia en ole kirjannut) ilman, että olisivat kertoneet syytä siihen. Kaiken ymmärrykseni mukaan viesti on täysin asiallinen ja kaikkien kirjoitettujen sääntöjen mukainen, mutta ei kelpaa ydinvoimapalstan valvojille! Miksi ei? Luulisi olevan helpompaa kertoa, mikä viestissä on sääntöjen vastaista, kun kerta toisensa jälkeen vain poistaa se - tietenkin: jos poistoon ei ole mitään sääntöjen mukaista syytä, niin ei voi tehdä!

Valvojat tulee velvoittaa kertomaan syy siihen, miksi viesti poistettiin, kun siinä ei nähdä mitään kirjoitettujen sääntöjen vastaista. Muutenhan valvojat voivat terrorisoida palstaa oman nielensä mukaan, niinkuin ydinvoimapalstalla on tehty jo usean vuoden ajan.

Tässä se viesti, joka ei kelpaa ydinvoimapalstan valvojille, mutta he eivät löydä parempaa paikkaa, eivätkä kerro, miksi viesti jatkuvasti poistetaan. Linkki siihen ensin:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9859596/#comment-56857880

"Vastaaja 23.8.2012 09:40

Lisätietoa ydin-Suomi-skenaariosta

"ytyvoimaa 10.5.2011 21:25

Mikä tämä juttu on, joka oli yhessä viestissä täällä:

Rantakangas on itse ollut varmistamassa, että ydinsuomi-skenaario toteutuu ..."

Ydin-Suomi-skenaarion olemassaolo ei ole yleisesti tunnettu, koska sen toteutumista tavoittelevat pyrkivät kaikin keinoin salaamaan päämääränsä, sillä toteutuessaan skenaario olisi niin kauhistuttava tulevaisuus Suomelle, ettei sitä kukaan Suomea rakastava haluaisi uskoa todeksi, ja silloin ydinvoimaa ei kovin helpolla ilmoittaisi monikaan kansanedustaja kannattavansa

Ydin-Suomeen tulisi rakentaa ainakin seuraavia ydinlaitoksia
- useita ydinvoimaloita Euroopan sähköntarpeen tyydyttämiseksi
- useita uraanikaivoksia ydinpolttoaineen tuottamiseksi Suomen maaperällä sijaitsevia ydinvoimaloita varten, ja mahdollisesti myös myyntiin muualle
- ainakin yksi uraanirikastamo ydinpolttoaineen tuottamiseksi Suomen maaperällä sijaitsevia ydinvoimaloita varten, ja mahdollisesti myös myyntiin muualle
- useita ydinjätteen loppusijoituslaitoksia ja -tiloja
- todennäköisesti ainakin yksi ydinjätteiden jälleenkäsittelylaitos ydinpolttoaineen (muu kuin uraani, esim. MOX) hankkimiseksi Suomen maaperällä sijaitsevien ydinvoimaloiden polttoaineeksi ja mahdollisesti myös myyntiin muualle.

Ydin-Suomi-skenaario etenee koko ajan, hiljaisesti, mutta eteneminen on nähtävissä, jos niin haluaa:
- jatkuvasti lisää uusia ydinvoimaloita
- uraanikaivos- ja -rikastustoiminta aloitettu pienimuotoisena
- ydinjätteen loppusijoitustiloja tulee ehkä kaksikin
Ellei mitään tehdä ydin-Suomi-skenaarion toteutumisen estämiseksi, se on peruuttamatonta todellisuutta ehkä jo vuonna 2030.

Taustaa ydin-Suomi-skenaariolle löytyy Suomen ydinvoimapolitiikan suurista linjoista, joista lisää Tarna Kanniston kirjoituksesta
"Ydinvoima ja valtio – hengenvaarallinen kaksikko"
http://vaaris.org/5/ydinvoima.htm

1: http://fifi.voima.fi/artikkeli/2009/elokuu/mita-se-lounatuuli-tietaa

_____
Tämä viesti on kirjoituksen 37. julkaisu Suomi24-Ydinvoimapalstalla viestiketjussa "ydinsuomi-skenaario?". Syytä viestin toistuvaan poistoon ei ole kerrottu. Viestin aiemmat julkaisut:
19.02.2012, 19.03.2012, 10.04.2012, 15.04.2012, 21.04.2012, 28.04.2012,
29.04.2012, 01.05.2012, 04.05.2012, 10.05.2012, 14.05.2012, 17.05.2012,
20.05.2012, 24.05.2012, 26.05.2012, 28.05.2012, 31.05.2012, 02.06.2012,
05.06.2012, 06.06.2012, 07.06.2012, 10.06.2012, 11.06.2012, 12.06.2012,
13.06.2012, 26.06.2012, 28.06.2012, 04.07 2012, 14.07.2012. 16.07.2012,
17.07.2012, 23.07.2012, 05.08.2012, 13.08.2012, 18.08.2012, 20.08.2012
Tuollahan sää todistat ittes syylliseks ja vielä vingut ja kitiset ku kakarat.On siinä yks viherhörhelö.
 /   /  / Ydinvoimapalstan valvojien terrori jatkuu

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta