AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!

 /   /  /  / näyttösuunnitelma

näyttösuunnitelma

12 Vastausta 21 802 Lukukertaa
Vajaa viikko aikaa tehdä näyttösuunnitelma aikuisopintojen lähihoitajankoulutuksen kasvun jaksoon. Eka näyttö ja ei ole hajuakaan mitä kaikkea suunnitelmaan pitää kirjoittaa.... onhan sitä oppia tullut opettajilta, mutta voi voi....

Näyttö

Kasvun tukeminen ja ohjaus siis? Näyttösuunnitelma voi olla esim. tällainen; vaikkapa näyttöviikon jokaiselle päivälle jokin tuokio, askarteluhetki, hoitotoimenpide, ryhmän ohjaamistilanne tms. Siitä sitten kirjoittelet; mitä, kenelle, miksi, miten jne. Muista perustella miksi jokin juttu on tärkeä esim. piirtäminen ja siihen kannustaminen antavat eväitä lapsen tulevaan minäkuvakehitykseen ja luovuuden kehittymiseen noin karkeasti sanottuna. On myös kerrottava miksi lähihoitajan rooli on tärkeä kussakin hommassa ja MIKÄ on lähih. rooli. Ydin on; miten osoitat osaamisesi lähihoitajana. Kyllä se siitä, käytä luovuuttasi.

Tässä oma KTOn näyttösuunnitelmani helpottamaan alkuun pääsyä...

Sosiaali- ja terveysalan koulutus         

NÄYTTÖSUUNNITELMA
Suoritettava tutkinto: Lähihoitajan perustutkinto

Kasvun tukeminen ja ohjaus, yhteinen ammatillinen tutkinnon osa

Tutkinnonosan suorittaja:

Olen suorittanut hyväksytysti kaikki tämän tutkinnon osan valmistavaan koulutukseen liittyvät teoriaopinnot sekä työssäoppimisen:

Päiväys: / 200 mennessä      

Tutkinnon suorittajan allekirjoitus            

Näytön aika ja kesto:

Näyttöympäristö:
PÄIVÄKOTI

Työelämän näytön arvioija:

Oppilaitoksen arvioija:

Näyttösuunnitelma hyväksytty: / 200

Oppilaitoksen arvioija Työelämän näytön arvioija

Näytön arviointikeskustelu: / 200 klo

Kuvaus näyttöympäristöstä ja sen perustehtävästä:
Olen harjoittelemassa päiväkoti X ja ryhmäni nimi on X.
Hoitajien tehtävänä on antaa lapsille perushoitoa ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan koko hoidossa olo ajan.
”Päiväkoti X sijaitsee X aivan metroaseman tuntumassa. Päiväkotiin on hyvät kulkuyhteydet. Talo on rakennettu X-luvulla päiväkotikäyttöön. Sisätilat ovat avarat ja helposti muunneltavissa lasten tarpeista lähtevän toiminnan mukaan. Tilat mahdollistavat toiminnan eriyttämisen ja pienryhmätoiminnan. Päiväkoti on rakennettu kahteen tasoon. Molemmissa tasoissa (ylä- ja alakerta) toimii kaksi ryhmää. Pihoja on myös kaksi ylä- ja alapiha. Molemmilla pihoilla kasvaa luonnon puita ja pihat tarjoavat hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja pihaleikkeihin.” Lainaus Helsingin Kaupungin sivuilta: www.hel.fi.

Pihalta löytyy perinteiset: hiekkalaatikko, keinut ja pieni katos/leikkimökki.
Päiväkoti on menossa syksyllä noin vuoden ajaksi remonttiin, joten uudistuksia on luvassa.

Kuvaus asiakasryhmästä:
2003 – 2005 syntyneitä ”normaaleja” lapsia. Ryhmän nimi on X ja koko X on lasta. ( Yksi lapsi on lomalla koko työharjoitteluni ajan, hänellä on joitakin erityistarpeita.)
Ryhmässä on X tyttöä ja X poikaa. Ryhmässä on X työntekijää (X vakituinen opettaja ja X määräaikaista hoitajaa) + minä. = Toimiva työryhmä.
Yhteenveto: Ei liikaa lapsia, vaan juuri sopivasti. Mukava pieni ryhmä.

Kuvaus itsestäni ihmisenä ja työntekijänä:
Olen kokonaisvaltainen, tunteva, oleva, kokeva ja oppiva kokonaisuus. X vuoden kehityksen summa. J
Olen yksinhuoltaja. Lapseni onkin minulle kaikki kaikessa/tärkeintä koko maailmassa. <3
Arvoja, joita pidän tärkeinä, ovat:
toisten kunnioittaminen ja arvostaminen, myötätunto ja huomaavaisuus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, rehellisyys, avoimuus, ystävällisyys, nöyryys.. hyvänä ja kunniallisena ihmisenä oleminen toiselle.
Työntekijänä yritän ehdottomasti.. tulla toimeen kaikkien kanssa, olla avoin, ystävällinen, rehellinen/luotettava, kuunteleva, oppiva.. jne. Oma itseni ennen kaikkea.

Lapset ovat elämän suola!

Tavoitteeni näytölle:
Tavoitteeni on SELVIYTYÄ työharjoittelusta ja näytöstä kunnialla loppuun saakka. Ja saada siitä vähintäänkin KIITETTÄVÄ/HYVÄ arvosana. Haluaisin todella käsittää kaikki kriteerit oikein ja täyttää ne parhaani mukaan.
- Saa nähdä kuinka käy?

1. OPPIMAAN OPPIMINEN JA TIEDONHANKINNAN HALLINTA
Osoitan osaamiseni
Kyselen, kuuntelen, katselen, juttelen.
Olen etsinyt tietoa netistä. Olen lukenut heidän Varhaiskasvatussuunnitelmansa. Ja olen tutustunut myös lapsista tehtyihin Vasuihin. Olen tietoinen eri työvuorojen vastuualueista/tehtävistä.

Minulla on lapsista omat kokemukseni, mutta otan mielelläni avosylin vastaan muiden kokemuksia ja neuvoja, jotta kehittyisin ja oppisin enemmän.

Tavoitehan kaikilla lienee sama. Eli: palvella asiakasta ja hänen tarpeitaan, parhaalla mahdollisella tavalla.

2. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIEN YHTEISKUNNALLISEN PERUSTAN HALLINTA
Osoitan osaamiseni
Lapset tarvitsevat hoitajia, nuoret auttajia, kuntoutujat tukea ja vanhukset apua jne. Tavoitteena on: ”terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ja kärsimysten ennaltaehkäisy ja hoidon sekä kuntoutumisen tukeminen.” - Lainaus Superin hyväksymistä lähihoitajan eettisistä ohjeista.

Haluan tehdä hyvää, olla hyvä ja kohdella muita niin kuin haluaisin itseäni kohdeltavan. Tai tässä tapauksessa - lastani kohdeltavan. J

Luonto ja sen hyvinvointi on tärkeää, minä kierrätän roskiani ja valistan myös poikaani toimimaan luontoystävällisesti. Yritän olla ostamatta turhaa tavaraa.
Vanhat toimintatavat on hyvä tietää ja niitä tulisi jalostaa/vaalia, jotta työntekijöiden välittämä työkokemus ja historia voisi jatkaa eloaan, ja samalla kehittyä itse paremmaksi ammattilaiseksi.

Olen luonteeltani sellainen, joka ensin tarkkailee ja pohtii asioita.. ja toimii vasta sitten.
Olen lainkuuliainen, ja tahdon kaikille pelkkää hyvää. Siksi tämän alan valitsinkin, koska se on juuri sellaista jossa saa tehdä hyvää. Ja lähihoitajalta vaaditaan juuri niitä ominaisuuksia, joita itse pidän tärkeinä ja joita haluan voida myös toteuttaa tulevassa työssäni. Se tekee työstä palkitsevaa ja merkityksekästä.

3. AMMATTIETIIKAN PERUSTEIDEN HALLINTA
Osoitan osaamiseni
Kuuntelen asiakasta ja tutustun hänen taustoihinsa, kunnioitan niitä ja otan ne huomioon tulevassa yhteistyössämme, työntekijänä ja asiakkaana.

Esim. uskonnoista ja eri kulttuureista voi omatoimisesti etsiä tietoa kirjastosta tai netistä, ja tällä tavoin päästä vieläkin parempaan yhteyteen asiakkaan kanssa. Syrjintää ei tule missään nimessä sallia/harrastaa.

Toimin sääntöjen ja lakien mukaan tietenkin.
Vaitiolovelvollisuuden aina mielessäni pitäen. En kerro kuulemaani tai näkemääni eteenpäin. Asiakkaan tulee voida luottaa siihen, ettei hänen asioitaan levitellä kenellekään ulkopuoliselle.

Noudatan työaikoja ja sovittuja työtehtäviä. Tiedän vaikuttavani ympärilläni oleviin ihmisiin ja heidän viihtyvyyteen/viihtymättömyyteen. En esim. tuo omia huoliani tai mahdollista pahaa oloani työpaikalle, saati asiakkaiden kuultavaksi. Olen kohtelias ja välittävän kiinnostunut.

4. AMMATILLISEN VUOROVAIKUTUKSEN HALLINTA
Osoitan osaamiseni
Jos näen avuntarvitsijan, niin autan tietotaitojeni mukaan. Esim. pukiessa, jos vetoketju tai kengät eivät meinaa omin voimin mennä päälle.

Olen tietääkseni selkeä ja ymmärrettävä. Otan huomioon ihmisen jolle puhun/joka puhuu minulle, tai jonka kanssa työskentelen, ja toimin sen tuoman informaation puitteissa. Esim. huonokuuloiselle puhun kovempaa ja pienelle lapselle äänenpainolla, joka on turvallinen ja selkeä, ohje, kannustus, kielto tai kehu jne.

En pidä itseäni ketään muuta ihmistä parempana, vaan olemme kaikki tasa-arvoisia ja ainutlaatuisia yksilöitä.

En pelkää kysyä neuvoa, päinvastoin, kysyn aina kun sellainen mieleeni nousee.
Olen jutellut kaikkien ryhmäni jäsenten kanssa, ja he ovat mielestäni toimiva ryhmä ja heidän kanssaan on mukava työskennellä.

Myötätuntoni on kohdallaan, joskus saatan herkistellä yksityiselämässäni jopa liikaakin… Mutta sellainen minä vain olen, herkkä ja tunteva, hyvää tahtova, ihminen toiselle kaltaiselleen. Lohdutan jos itkettää ja hymyilen kun on hauskaa.

En pidä arvostelemisesta, vaan arvostamisesta. Rakentavaa ja asiallista keskustelua ei mikään voita. Pulmatilanteissa tulee voida kääntyä kollegan puoleen ja yrittää yhdessä löytää ratkaisua.

5. KASVUN TUKEMISEN JA OHJAAMISEN HALLINTA
Osoitan osaamiseni
Huomioin kyllä yleisesti tiedossani olevat asiat ja toimin niiden johdattelemana.
Lapsi, nuori, aikuinen tai vanhus. Kaikkia kohdellaan asiaan kuuluvalla herkkyydellä, kunnioituksella ja suvaitsevaisuudella. Monikulttuurisuus on rikkautta. Kaikki me olemme tasa-arvoisia.
Esim. päiväkodissa yksi lapsi osaa jo laskea yli kymmeneen, kun toinen lapsi vasta harjoittelee laskemaan. En siis kysy laskutaitoa vaativia kysymyksiä harjoittelevalta, vaan harjoittelemme yhdessä ja toisen kanssa voimme jo laskea tai tehdä alkeita ynnäys ja vähennys laskuissa.

Itsemääräämisoikeus ja yleensäkin vapaus valita, ovat asiakkaan oikeuksia. Oikeudenmukaisella toiminnalla ajetaan asiakkaan etuja ja pidetään niistä kiinni. Asiakas tietää parhaiten mikä on itselleen hyväksi ja mikä ei.
Esim. päiväkodissa nuorinkin lapsi ilmaisee jo varsin hyvin tahtoaan, nuoresta iästään ja vähäisistä taidoistaan huolimatta.

Kartoitan resurssit, niin henkiset/fyysiset, kuin materiaalit/ajankäytön. Ei pidä haukata liian suurta palaa, ettei pala loppuun. Pitää osata kuunnella kehoaan ja huomioida myös toisten voimavarat.

Toiminta työyhteisössä
Osoitan osaamiseni
Nämä pallukat/kohdat olenkin jo aiemmissa kohdissa kutakuinkin selvittänyt…

Tavoitteellisuutta voisi olla esim. tilanteessa, jossa lapselle muistutetaan jostakin, vaikka käsienpesusta, jotta pöpöt lähtevät käsistä pois. Sen tavoitehan on, että lapsi alkaisi itse oppimaan käsienpesun tärkeyden, ilman muistutusta. Perushygienian ylläpitoa. Samaa mitä opetan pojallenikin kotona. Ruoan päälle on kohteliasta sanoa ole hyvä/kiitos, toisia ei saa haukkua/kiusata, kaikkien kanssa pitää yrittää tulla toimeen/ei syrjitä, sääntöjä tulee noudattaa/samat kaikille/ei erityiskohtelua, pitää opetella jakamaan ja osata odottaa vuoroaan yms. Ja kaikki tämä siksi, että meillä kaikilla olisi mukavampi olla yhdessä siellä, täällä ja kaikkialla.
Kun kaikki noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä ja käyttäytyvät kohteliaasti. Arki on silloin paljon mukavampaa. ;-)

Jos/kun joskus tulee tarve tutustua johonkin eri kulttuuriin, niin sitten minä etsin siitä omatoimisesti tietoa ja yritän hyödyntää sitä asioidessani monikulttuurisessa yhteiskunnassamme. Ymmärrys ja luottamus syvenee.

Olen tuleva lähihoitaja ja ylpeä siitä! J

Toiminta kasvun tukijana
Osoitan osaamiseni
En jätä esim. lapsia yksikseen/valvomatta heidän tekemisiään ja turvallisuuttaan. Minä olen vastuussa hoidettavistani ja teoistani työaikana.
On olemassa selkeät rajat joita meidän kaikkien tulee noudattaa, myös asiakkaidemme.

Apua ei pidä pelätä pyytää, jos kokee ettei itse selviä jostakin tilanteesta, päinvastoin. Minä pyydän apua kun sitä tarvitsen. Ja lapsiakin on hyvä opettaa pienestä pitäen toimimaan siten, että apua voi aina pyytää. Esim. jos jokin on vaikeaa? Tai jokin askarruttaa? Jos on hätä tai v jos haluaa että joku ottaisi syliin? Niin aina voi pyytää ja kysyä.
J Hyvä kieli = hyvä mieli J

Tämän työn lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja palvelualtis asenne. Suhtautuminen ihmiseen yksilönä, ja hänen hyvinvointinsa kokonaisvaltainen ylläpitäminen. Jolloin kaikki toiminnot lähtevät asiakkaasta ja päätöksiä tehdään sen mukaan. Vaihtoehdoista kertominen kuuluu siihen isona osana, jonka mukaan asiakas voi sitten itse tehdä itselleen parhaiten sopivat valinnat ja ratkaisut.

Lähiomaiset ovat tärkeitä linkkejä syvemmän ymmärryksen löytymiseksi. Ja henkilöhistoria yleensä, esim. potilastiedot.
Yhteistyön tekeminen esim. fysioterapeutin tai vaikkapa tulkin kanssa, voi tulla ajankohtaiseksi jonakin hetkenä, silloin pitää osata hyödyntää muitakin asiantuntijaryhmiä.

Musiikki tai kädentaidot voivat tietyissä tilanteissa olla hyviä apukeinoja, vaikka ihan vain virkistysmielessä, rauhoittumaan auttamisessa tai sitten terapiana, osana asiakkaan hyvinvointia.
Ja esim. kuvat ja tukiviittomat, eleet ja ilmeet.

Näyttöviikon työvuorot
1. näyttöpäivä

2. näyttöpäivä

3. näyttöpäivä

4. näyttöpäivä

5. näyttöpäivä

I Näyttöviikon työvuorojen suunnitelma (mitä minäkin päivänä näytät ja mitä silloin teet) *NORMAALIA TYÖTÄ*

1   Aamupalan jakoa.

2   Turvallisuuden valvomista/järjestyksen ylläpitoa (retkipäivänä).

3   Askartelua. (teemana: tavallisimmat muodot ja värit)

4   Nukkuma-alueen järjestäminen, sängyt/patjat valmiiksi ja unten jälkeen pois.

5   Vessatukset ennen nukkumaan menoa. Potalle/pöntölle, käsipesulle, vaippa jos tarvitsee ja sitten
nukkumaan.

Näinkö

siis koko suunnitelman alusta loppuun. Sitä vaan kun niitä pampuloita on montakymmentä kappaletta niin oletko kirjoittanut niistä kaikista vai miten sen olet tehnyt. Oletko valinnut kiitettävän tason pampulat aukaistavaksi. Mä kun olen luulut että kaikista pampuloista tarvitsee yksitellen kirjoittaa ja tekstiä tulee yhteensä monen monta sivua.

Näin juuri tein koko

Näyttöviikossahan ei vaikuta numeroon vain pelkkä suunnitelma, vaan näytönarviointikeskustelussa opettaja voi kysyä ihan mitä haluaa, johon pitää sitten parhaansa mukaan vastailla. Kaikkia pallukoita ei tarvitse kirjoittaa. Ja kyllä minä aina niitä kiitettäviä pallukoita olen katsellut ja yrittänyt selventää kirjoitettuna/käytännössä.
Näyttösuunnitelma ainakin meillä, piti ensin hyväksyttää ohjaajalla ja näytönarvioijalla, joten se on joko ok, tai sitten sitä pitää vielä täydentää.
Eli, jos et halua "turhan" paljon kirjoitella (kuten minä;), niin kirjoitat ensin vain sen mitä haluat, ja kysyt, että: kelpaako? Jos kelpaa, niin loppu on enää kiinni harjoittelusta ja näyttöviikosta + itsearvioinnista, mutta myös suullisesta arviointikeskustelusta, jossa opiskelijan on "määrä" olla eniten äänessä. yms. Joten, tuossa testiin joutuvat käytäntö, kirjallinen ja suullinen tietotaito. Muista, että esim. omien puutteiden huomaaminen on plussaa.
Onnea näyttöön! -Jatkat vain normaali työtä tekemällä, ja teet lisäksi jotakin suunniteltua jokaisena näyttöpäivänä, niin kyllä se siitä.
Minua jännitti ihan mielettömästi se keskustelu, enkä uskonut saavani siitä K5:sta, mutta niin kuitenkin kävi että sen sain. (?) :D Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten myös kaikki on mahdollista.

ja-

se tarkoitus olekkin se että halutessaan voi kirjoittaa monta palluukkaa samaan kirjoitelma pätkään kunhan tulevat kaikki vaan tekstissä esille! Jotenkin tuntuu että niitä pallukoita on helppo yhdistellä muutamaan lauseeseen kuin se että koittaa kirjoittaa jokaisesta pallurasta erikseen paljon hakemalla haettua tekstiä. missään ei muutenkaan ole mainittu että jokaisesta on kirjoitettava erikseen vaan tekee juuri niin kuin sinä olet tehnyt ja aluoinut ne otsikoihin jossa tulee sitten monta asiaa tiivistettynä.

Aivan

Suunnitelman tekoon ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa, vaan kaikki tekee omalla tyylillään. :-)
Kyllä, yhdistellä voi.. kun päällekkäisyyksiä taitaa löytyä joka kriteeristöstä ihan reilusti. Niin samaa ei tartte kahteen kertaan selittää.. Näin minulle oma näytönarvioijakin sanoi. ;) Että näin.
Löytyisköhän mistään HoHu-jakson näyttösuunnitelmaan mitään hyviä vetoja..? ;D

Aurinkoista syksyä!

hei

Siis ihmettelen ,kun puhutte pampuloista , voisitteko suomentaa, mitä ne tarkoittaa!! samassa veneessä ehkä kohta!

pampulat

Ne pampulat ovat niitä mustia pisteitä jotka ovat siinä arviointikriteereissä. Siitä näkee selvästi missä mennään ja mitä kohtaa.

näyttö

Meiltä vaaditaan noihin kohtiin että kuinka työpaikassa toimitaan eikä kuinka sinä toimit ja näyttöpäiviin vasta kuinka minä toimin..ja näyttöpäiviin sinne joukkoon niitä pallukoita tummentulla ,,Opikelen työvoimakoulutuksessa ja nyt menossa sairaanhoito ja huolenpito et 3 näyttösuunnitelmaa on jo tullut tehtyä...kuntoutumisen tukemisesta sain 5 ja avasin kaikki pallerot,osa oli täydentäviä..esim,lakihommelit--
Kiitos, olen saanut paljon tietoa suunnitelman kirjoitamista. Olen maahanmuuttaja lähihoitajan opiskelija.
Hei. Edelliset kirjoitukset ovat vanhoja ja tässä välissä ovat tutkinnon perusteet muuttuneet. Tutkinnon suorittajan on aina keskusteltava tutkintotilaisuuteen (näyttöön) liittyvistä asioista oppilaitoksen nimeämän oppilaitoksen arvioijan kanssa, jonka tulee olla näyttötutkintomestari. Näyttösuunnitelmia ei tule kopsata mistään keskustelupalstoilta ja pitäisin melko epäeettisenä niiden tänne väsäilemistä. Jokainen on oppimassa ja kehittymässä ja kasvamassa ammatillisesti. Pyydä siis ohjausta oppilaitoksesta ja keskustele työpaikalla suunnitelmasta. Tee se kuvaten esimerkein arkitoimintaa, perustellen, miten toimit tervettä kasvua ja kehitystä tukien ja miksi toimit kuten toimit (oman toiminnan perusteleminen). MUISTA, ETTÄ ITSEPETOS ON PAHINTA PETOSTA.
Hei,
Olen nyt vanhainkodissa työssäoppimisessa jaksossa. Tarvitsen apua suunnitelman kirjoittamiseen. Tällä sivulla on vinkit. Onko hoito ja huolenpidossa myös kirjoitetaan kuvaus näyttöympäristöstä, toiminnan arvot ja sitten kriteerista.
 /   /  /  / näyttösuunnitelma

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta