Valikko
Etsi

Kajaani

Keskustele Kajaanin alueen asioista.
Kajaani-chat

ALOITA UUSI KESKUSTELU

Keskustelut

Eilen 01.33
Luinpa niin hyvän kirjoituksen etten itsekään osaa
tehdä parempaa. En ole lukenut Olli Immosen kirjoitusta monikulttuurisuudesta, mutta kommenttien vyöryltä mediassa ei ole voinut välttyä. Kommenteista tulee kuva, kuin monikulttuurisuus olisi jokin Suomessa päätetty virallinen valtiollinen linja, jonka kritisointi on lähes valtiollinen rikos. Yritän hieman selventää asia herättämiä kysymyksiä. Miksi monikulttuurisuus olisi välttämätöntä Suomessa? Suomihan on maailman mitassa ainutkertainen menestystarina. Saatuaan itsenäisyyden syrjäinen Euroopan kolkka nousi vajaassa vuosisadassa maailman vauraimpien maiden joukkoon ja se tie ei todellakaan ole ollut helppo. Suomen yksi menestyksen valtti on ollut suhteellisen suuri yhtenäisyys. Onko edes oletettavaa, että ilman riittävän suurta yhtenäisyyttä on mahdollista luoda kattavaa hyvinvointivaltiota? Sellainen edellyttää väestössä riittävän suurta yhdenmukaisuutta ja solidaarisuutta. Suomen menestyksen avaimena on ollut kuulu työmoraali. Sitä kutsutaan luterilaiseksi työmoraaliksi. Koko kulttuurimme on ollut luterilaisuuden sävyttämä ja se on yhdistänyt esimerkiksi suomea ja ruotsia puhuvia. Edelleen tuohon kulttuuritaustaan kuuluu tietty lojaalisuus esivallalle, mikä on mahdollistanut toimivan valtion, vakaan yhteiskunnan ym. luomisen. Nuokin menestyksen välttämättömiä edellytyksiä. Maailma on täynnä epäonnistuneita valtioita, joissa tuossa on epäonnistuttu. Heimot, klaanin ym. ovat tärkeitä, valtioon ei luoteta. Nyt sitten monet johtavat poliitikot väittävät, että on päätetty tietoisesti tehdä Suomesta monikulttuurinen. Kuka sen on päättänyt ja missä? Ja miksi? Mistä lähtien tuollaisen kehityksen vastustaminen on julistettu lähes laittomaksi ja tuomittavaksi toiminnaksi? Miksi suomalaisen kulttuurin kannattaminen on muuttunut harhaoppisuudeksi? Onhan Suomeen aikaisemminkin tullut maahanmuuttajia. Useimmat ovat kuitenkin sopeutuneet paikalliseen kulttuuriin ja lakeihin ja ovat tienanneet leipänsä itse. Silti ovat kyenneet sovittamaan omat perinteiset tapansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Selitykset monikulttuurisuuden puolesta ovat sekavia ja salailevia. Aikaisemmin maahanmuutto julistettiin rikkaudeksi. Nyt EU:ssa puhutaan jo taakanjaosta. Maahanmuuton kustannuksista ja yhteiskunnallisista seurauksista ei ole uskottavia selvityksiä. Se jo viittaa siihen, että toimintaa on vaikea perustella järkiargumenteilla. Joissakin ulkomaisissa tutkimuksissa on jaoteltu maahanmuuttajia kolmeen ryhmään. Länsieurooppalaiset tuottavat elinkaarensa aikana 100.000 euroa voittoa yhteiskunnalle. Itä-eurooppalaiset aiheuttavat vastaavasti 100.000 euron tappion. Afrikasta ja Lähi-idästä tulevat aiheuttavat 500.000 euron tappion yhteiskunnalle. Jos Suomeen otetaan jonakin vuonna 10.000 tuollaista maahanmuuttajaa, hintalappu tulevaisuudessa on 5 miljardia euroa. Monikulttuurisuuden lähtökohtana on häivyttää suomalainen kulttuuri. Siitä pitää poistaa piirteet, joita maahanmuuttajat eivät hyväksy. Suvivirsikohu oli vain alkusoittoa. Erityisen ongelmallinen maahanmuuttajaryhmä on islaminuskoiset. Toki esimerkiksi tataarien ovat sopeutuneet Suomeen hyvin uskontonsa säilyttäen. Mutta nykyiset islamilaiset maahanmuuttajat eivät ole sopeutuneet juuri minnekään. Gettoutuminen, terrorismi ym. ovat tyypillisiä lieveilmiöitä. Piittaamattomuus yhteiskunnan normeista ja muista ihmisistä näkyy rikostilastoissakin. Eräiden Afrikasta ja Lähi- idästä tulleiden maahanmuuttajaryhmissä suuri osuus väkivalta-ja seksuaalirikoksissa on silmiin pistävää. Esimerkiksi raiskauksiin noissa ryhmissä saatetaan syyllistyä 30 kertaa useammin kuin kantaväestössä. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos yritti kaunistella rumia lukuja erilaisilla väestöryhmien rakenteen manipuloinneilla, mutta sai tuon luvun vain puolittumaan. Valtiovarainministeri Stubb kuittasi asian toteamalla, että joissakin kulttuureissa on vain tapana raiskata ja hyväksyä se. Varmaan noiden maahanmuuttajien tausta vaikuttaa asiaan, mutta eniten kommentti kertoo Stubbista. Narsisti, jota ei kiinnosta uhrien ja omaistensa hätä. Onko tuollainen maahanmuutto jotenkin edullista Suomelle tai suorastaan välttämätöntä? Vanha eläkebyrokraatti on joutunut paljonkin pohtimaan huoltosuhdetta ja sen kehitystä.Nyt Suomessa työllisyysaste on alle 70% ja hallitus on ottanut tavoitteekseen nostaa sen yli 70%:n Mutta monissa maahanmuuttajaryhmissä työllisyysaste on alle 15%. Kukaan ei ole kertonut, kuinka tuollaisella tempulla korjataan Suomen huoltosuhde? Joku ehkä selittää, että meillä on jokin velka ja siksi pitää auttaa kaikkia mahdollisia. Roskaa, Suomella ei ole mitään velkaa. Suomi on ollut riistetty siirtomaa, ei riistäjä. Esimerkiksi Afrikan väkiluvun arvioidaan kasvavan tämän vuosisadan kuluessa 2 miljardilla. Jos heistä puolet muuttaa Eurooppaan ja heidät jaetaan väkilukuun suhteessa, Suomeen tulisi 10 miljoonaa maahanmuuttajaa. Jos heidät jaetaan niin, että harvaan asuttuihin maihin tulee enemmän, Suomeen saattaa tulla 20 miljoonaa maahanmuuttajaa.
16
 

Sivu /928