Valikko

Pirkanmaa

Keskustele Pirkanmaan asioista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Tänään 15.24
Adressi maanmyynnistä
MAANMYYNNIN RAJOITTAMISEKSI EU:N ULKOPOLISILLE KannatathanAsiaa 26.2.2015 08:07 KANSALAISALOITE MAANMYYNNIN RAJOITTAMISEKSI EU:N ULKOPOLISILLE 2015 https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1096 *Oli kunnossa, ennen kuin korjattiin* Ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annettu laki (1613/1992) kumottiin 1.1.2000 lukien. Viidentoista vuoden kokemusten perusteella voidaan nyt todeta, että valmistelussa ei ollut riittäviä arvioita muiden EU-maiden rajoituksista eikä myöskään arvioita syntyvistä haitoista. Julkisuudessa vellonut keskustelu venäläisten kiinteistönhankinnoista vahvistaa tätä käsitystä. Päättäjät ovat kritiikittä uskoneet suurellisiin suunnitelmiin ja lupauksiin investoinneista ja työllistämisistä. Lopputuloksena on ollut keskeneräisiä ja toteutumattomia hankkeita, saamattomia saatavia, monenkirjavia ongelmia yrittäjien, naapurien ja luonnon kanssa. On tuotu esiin turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyviä näkökulmia rahanpesusta ja korruptiosta puhumattakaan. Vastavuoroisuus ei toteudu. Venäjä teki vuonna 2011 päätöksiä, jotka estävät ulkomaalaisilta kiinteistön oston alueilta joihin suomalaiset tuntevat mielenkiintoa. Venäjä ilmoitti vuonna 2012 lunastavansa Karjalassa olevat parisataa suomalaisten omistuksessa olevaa kiinteistöä. Vuoden 2013 lopulla tuli tieto siitä, että ulkomaalaisten kiinteistökaupat ja myös vuokrasopimukset ovat tulossa luvanvaraisiksi koko Venäjän alueella vuoden 2015 alusta. Huolestuttavia ovat viranomaisten toteamukset, että heillä ei ole velvoitteita tai oikeuksia tarttua esille tuotuihin ongelmiin. Mikään viranomainen ei tilannetta seuraa eikä nykyistä tilannetta tiedä. Kukin viranomainen keskittyy syntyneen ongelman jälkikäteiseen selvittämiseen. Suomi tarvitsee tätä villiä ongelmakenttää säätelevän lain. Tämä ei vaikeuttaisi ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa. Liiketoimintaa on mahdollista harjoittaa vuokraamalla siihen tarvittavat alueet ja tilat. Lailla olisi myönteisiä vaikutuksia oikeuspolitiikkaan ja sisäiseen turvallisuuteen vahvistamalla kansallista turvallisuutta, edistämällä viranomaisten yhteistoimintaa kaikilla hallinnon aloilla ja torjumalla rikollisuutta. Elinkeinopolitiikassa se vähentäisi rahanpesun ja harmaan talouden mahdollisuuksia sekä kasvattaisi verotuloja. EU-politiikkaa se yhtenäistäisi sekä kehittäisi sisäistä toimintakykyä. Ympäristöpolitiikassa se vähentäisi maallemme vieraiden toimintaperiaatteiden lisääntymistä kaavoitukseen ja rakentamiseen. Kansalaisaloite eduskunnalle laiksi EU- ja EFTA- maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1096) toteutuessaan korjaa tehdyn virheen.
96
Paikkakunnat > Pirkanmaa > Tampere

Sivu /1657