Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

ihmeissaan

Tietääkö kukaan? Ystäväni oli raskaana ja perhekuntouksessa. Perhekuntoutuksen aikana hänestä tehtiin ennakollinen lastensuojeluilmoitus, siis tulevasta lapsesta. Ei siinä, mutta SOSIAALITYÖNTEKIJÄ oli PYYTÄNYT perhekuntoutuskeskusta tekemään tämän ilmoituksen. Kyseinen laitos ei olisi tehnyt mitään ilmoitusta, ellei sos.työntekijä olisi sitä vaatinut. MIKSEI sos,työntekijä tehnyt ITSE ennakollista lastensuojeluilmoitusta? Miten tämä on mahdollista?

12

160

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • kokemustaon

   Viekää asia välittömästi oikeuteen,älkää vitkutelko yhtään. Itse tein sen virheen,enkä tule saamaan lastani takaisin enää asioiden edettyä liian pitkälle. Kaikki tapaamiset ja puhelut kirjallisina ja nauhoitteet,mitään ei pidä jättää arvailujen varaan!!! Valittakaa ilmoituksesta,välittömästi!

   • vihalintu

    oikessa olet ja jopa todella paljon, mutta se ei enää ole elämää tässä yhteiskunnassa....

    viranomainen on päävihollinen
    aktiivisten miesten on ymmärrettävä se


   • mitenvietoikeuteen

    tuomioistuimen kieltäytyessä pääkäsittelyn järjestämisestä johtopäätöksiin vedoten;
    rikkoessaan oikeudenkäymiskaaren säädöstä
    pääkäsittelyn järjestämisestä riita-asiassa
    vastoin lainsäädäntöä, perustuslakia, ihmis-
    ja lapsen oikeuksia..


  • taivieläparempi

   vetäkää tanttaa nokkaan; jos vieläkään ei ole yhteistyökykyinen:)

  • jolpertukkaliini

   Jospa tuo sosiaalityöntekijä tunsi asiakkaansa sydämen läpikotaisin ja aavisti ettei hän kykene vuorovaikutukseen lapsensa kanssa ja nykyinen laki velvoittaa laittamaan lapsen edun KAIKEN muun edelle ja parempi siis olla lisääntymättä koska täydelliseen vanhemmuuteen on mahdotonta yltää. Lapsettomuus antaa perspektiiviä asoihin. Ei kannata. Syntyvyys laskuun kiitos. Pelkkää tuskaa. Maailma on paha paikka. Haluatteko tehdä lapsen tähän yhteiskuntaan? Miksi? Hoitakaa muiden lapsia. Ne ovat ihan yhtä ihania ja lapsiystävät tuovat iloa elämään. Toisten lapsia voi varauksetta rakastaa koska heistä puuttuu täydellisyyden vaatimus. Omaa en suosittele tekemään. Paitsi jos ei ole mitään muuta syytä elää....

  • Urho122

   Voi härregud! TaisittenkinAborigiaali/ Raision kaupunki. Oletko ihan sekaisin?

   • aivanoikeintämäkin

    RAISION KAUPUNKI ON SEKAISIN VALEHDELLESSAAN TUOMIOISTUIMESSA LAPSEN OLOSUHTEET, TOIVEET
    JA LAUSUNNOT 27.5.08 PÄIVÄTYSSÄ PERÄTTÖMÄSSÄ LAUSUMSSAAN YHTEISTYÖSSÄ ÄIDIN KANSSA!!!


  • Aboriginaali

   Vauvan kehityshäiriön taustalla saattaa olla B12 vitamiinivaje.

   http://yle.fi/uutiset/vauvan_kehitysongelmien_taustalla_saattaa_olla_b12-vitamiinivaje_eika_se_ole_pelkastaan_vegaanien_ongelma/8718714
   ------------------------------------------------------------------------------------

  • Aboriginaali
   • viranomaisen

    kehitysongelmien taustalla saattaa olla yhäriruikkuus, narsistius, persoonallisuus, psykoottinen persoonallisuus ym. skitsohäiriö, kuten Raision kaupungin "lastensuoje-lussa"


  • Aboriginaali

   Näin voidaan saada jotkut tahot toimimaan kyseealaisin perustein.

   Leeni Ikonen.

   Silmukka kiristyy 13.9.2010

   Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi tuntea syvää huolta suunnitteilla olevista lasten ja nuorten valvonnan keinoista. Varhaiseen puuttumiseen pitäisi saada uusi keino tunnistamaan ongelmalapsi. Kahden viranomaisen huolestuminen johtaisi ”hälytykseen” (HS 11.9.).

   Ennen kuin suunnittelijoiden annetaan jatkaa nuorison tasapainoisen kehityksen vaarantamista, pitäisi pohtia, mistä varhaisessa puuttumisessa on kyse. 2000 -luvulta on kertynyt riittävästi näyttöä siitä, että sillä on aikaansaatu lastenkotiyrittäjien liiketoiminnan kukoistus, ei sen sijaan tukea lapsille.

   Kannattaisi pohtia myös asenteita. Ovatko lapset todella niin pahatapaisia, että tällainen ilmiantojärjestelmä on syytä ottaa käyttöön? Onko ylipäänsä valvonta ja pakkokeinot oikea tapa kasvattaa nuoria?

   Viimeisen kymmenen vuoden ajan maamme kuntiin on ajettu varhaisen puuttumisen huoli puheeksi -koulutusta. 1.1.2008 voimaan astunut lastensuojelulaki pohjaa tälle ajatukselle. Puuttuminen kyseenalaistaa vanhempien kasvatuskyvyn ja perustelee näin kasvatusvallan siirtoa viranomaiselle. Sen tarkoituksena kerrotaan olevan ongelmien varhainen havaitseminen ja avun antaminen, mutta käytäntö on osoittanut, että huolen työtavat keskittyvät yksinomaan tyypittelemään ja leimaamaan lapsia. Lapsesta on tullut tarkkailun kohde päivähoidossa, terveydenhoidossa ja koulussa. Huoli-työntekijät seulovat lapsia huoliluokkiin subjektiivisten havaintojensa perusteella, mututuntumalla. Kunnissamme tehdään huolikartoituksia ja Stakes on v. 2001-2002 huolikartoittanut n. 30 000 lasta.

   Huoliluokittelun kehitelleet tutkijatkin ovat ilmaisseet hätähuutonsa lasten leimaamista vastaan. Suunnitelmat ovat ristiriidassa uusimpien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan huostaanotetut lapset ovat syrjäytyneitä. Teini-iässä laitoshoitoon sijoitetuista pojista oli 23-24 -vuotiaana neljäsosa oli joko työttömänä tai eläkkeellä.

   Varhainen puuttuminen on epäonnistunut, lapset eivät ole saaneet sellaista tukea elämälleen, joka olisi mahdollistanut oman paikan löytämisen yhteiskunnassa. Lapsiperheitä tukevia peruspalveluja on ajettu alas, ja lastensuojelun ns avohuollon tukitoimia ei ole olemassa. Valvonnan keinoja kehitetään, mutta auttamisen keinoja ei. Huolen oikeaksi todisteluun on kehitelty kirjava joukko erilaisia keinoja, joilla maailman terveimmistä suomalaisvauvoista saadaan puristetuksi sairaita koululaisia.

   Lapsesta etsitään jo pienestä pitäen kiintymyksen ja vuorovaikutuksen häiriöitä, psykiatrista diagnoosia, häntä juoksutetaan perheneuvolassa, lastenpsykiatrilla, häneen kohdistetaan kiinnipitoa, eristämistä, uhkailua, alistamista ja pakkoa. Moniammatilliset tiimit kokoontuvat hänen asioissaan. Ei ole osoitettu, että näistä keinoista olisi mitään hyötyä lapselle, päin vastoin usein vain haittaa. Sen sijaan pieni ja rauhallinen päivähoitoryhmä ja koululuokka, hyvät harrastukset ja ennen kaikkea kannustava ja myönteinen, vanhempien kanssa yhteistyössä toimiva opettaja ovat monen lapsen pelastus.

   Maamme päättäjät elävät harhassa, että apu lapselle löytyisi lastensuojelun työntekijän käsistä. Lastensuojelun apu on lapsen ottaminen pois kodistaan. Tämän harhakuvitelman myötä tässä ihmiskokeessa liian monen lapsen elämä on mennyt pilalle, ja hän on joutunut sijaishuollossa oloihin, joista hänet pitäisi huostaanottaa. Ei suinkaan ole kyse siitä, että lapsi saa apua liian myöhään tai aikaisin. Kyse on siitä, ettei ylipäänsä auttamisen taitoa ole olemassa.

   Huolirekisteri tuottaa ja muodostaa ns. vääriä positiivisia löydöksiä, jotka ovat vakava oikeusturvaongelma lapselle ja perheelle. Sen ainoaksi anniksi jää yhä uusien lasten huostaanotto ja lastenkotien liiketoiminnan kasvutavoitteiden lisääminen.

   Leeni Ikonen
   varatuomari, Sipoo
   -------------------------------------

  • Aboriginaali

   Näin voidaan saada jotkut tahot toimimaan kyseealaisin perustein.

   Leeni Ikonen.

   Silmukka kiristyy 13.9.2010

   Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi tuntea syvää huolta suunnitteilla olevista lasten ja nuorten valvonnan keinoista. Varhaiseen puuttumiseen pitäisi saada uusi keino tunnistamaan ongelmalapsi. Kahden viranomaisen huolestuminen johtaisi ”hälytykseen” (HS 11.9.).

   Ennen kuin suunnittelijoiden annetaan jatkaa nuorison tasapainoisen kehityksen vaarantamista, pitäisi pohtia, mistä varhaisessa puuttumisessa on kyse. 2000 -luvulta on kertynyt riittävästi näyttöä siitä, että sillä on aikaansaatu lastenkotiyrittäjien liiketoiminnan kukoistus, ei sen sijaan tukea lapsille.

   Kannattaisi pohtia myös asenteita. Ovatko lapset todella niin pahatapaisia, että tällainen ilmiantojärjestelmä on syytä ottaa käyttöön? Onko ylipäänsä valvonta ja pakkokeinot oikea tapa kasvattaa nuoria?

   Viimeisen kymmenen vuoden ajan maamme kuntiin on ajettu varhaisen puuttumisen huoli puheeksi -koulutusta. 1.1.2008 voimaan astunut lastensuojelulaki pohjaa tälle ajatukselle. Puuttuminen kyseenalaistaa vanhempien kasvatuskyvyn ja perustelee näin kasvatusvallan siirtoa viranomaiselle. Sen tarkoituksena kerrotaan olevan ongelmien varhainen havaitseminen ja avun antaminen, mutta käytäntö on osoittanut, että huolen työtavat keskittyvät yksinomaan tyypittelemään ja leimaamaan lapsia. Lapsesta on tullut tarkkailun kohde päivähoidossa, terveydenhoidossa ja koulussa. Huoli-työntekijät seulovat lapsia huoliluokkiin subjektiivisten havaintojensa perusteella, mututuntumalla. Kunnissamme tehdään huolikartoituksia ja Stakes on v. 2001-2002 huolikartoittanut n. 30 000 lasta.

   Huoliluokittelun kehitelleet tutkijatkin ovat ilmaisseet hätähuutonsa lasten leimaamista vastaan. Suunnitelmat ovat ristiriidassa uusimpien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan huostaanotetut lapset ovat syrjäytyneitä. Teini-iässä laitoshoitoon sijoitetuista pojista oli 23-24 -vuotiaana neljäsosa oli joko työttömänä tai eläkkeellä.

   Varhainen puuttuminen on epäonnistunut, lapset eivät ole saaneet sellaista tukea elämälleen, joka olisi mahdollistanut oman paikan löytämisen yhteiskunnassa. Lapsiperheitä tukevia peruspalveluja on ajettu alas, ja lastensuojelun ns avohuollon tukitoimia ei ole olemassa. Valvonnan keinoja kehitetään, mutta auttamisen keinoja ei. Huolen oikeaksi todisteluun on kehitelty kirjava joukko erilaisia keinoja, joilla maailman terveimmistä suomalaisvauvoista saadaan puristetuksi sairaita koululaisia.

   Lapsesta etsitään jo pienestä pitäen kiintymyksen ja vuorovaikutuksen häiriöitä, psykiatrista diagnoosia, häntä juoksutetaan perheneuvolassa, lastenpsykiatrilla, häneen kohdistetaan kiinnipitoa, eristämistä, uhkailua, alistamista ja pakkoa. Moniammatilliset tiimit kokoontuvat hänen asioissaan. Ei ole osoitettu, että näistä keinoista olisi mitään hyötyä lapselle, päin vastoin usein vain haittaa. Sen sijaan pieni ja rauhallinen päivähoitoryhmä ja koululuokka, hyvät harrastukset ja ennen kaikkea kannustava ja myönteinen, vanhempien kanssa yhteistyössä toimiva opettaja ovat monen lapsen pelastus.

   Maamme päättäjät elävät harhassa, että apu lapselle löytyisi lastensuojelun työntekijän käsistä. Lastensuojelun apu on lapsen ottaminen pois kodistaan. Tämän harhakuvitelman myötä tässä ihmiskokeessa liian monen lapsen elämä on mennyt pilalle, ja hän on joutunut sijaishuollossa oloihin, joista hänet pitäisi huostaanottaa. Ei suinkaan ole kyse siitä, että lapsi saa apua liian myöhään tai aikaisin. Kyse on siitä, ettei ylipäänsä auttamisen taitoa ole olemassa.

   Huolirekisteri tuottaa ja muodostaa ns. vääriä positiivisia löydöksiä, jotka ovat vakava oikeusturvaongelma lapselle ja perheelle. Sen ainoaksi anniksi jää yhä uusien lasten huostaanotto ja lastenkotien liiketoiminnan kasvutavoitteiden lisääminen.

   Leeni Ikonen
   varatuomari, Sipoo
   ----------------------------------------------------

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Stefu ja blörffi tuli helikopterilla hämeenlinnan Aulangolle

   Nyt äkkiä paparazzit paikalle kun show jatkuu.. ei helpota mitä pellejä 😂
   Kotimaiset julkkisjuorut
   114
   4432
  2. Pikkutyttö hakkasi Tynkkysen

   Pikkutyttö hakkasi Tynkkysen (PS) kun ei pitänyt tämän poliittisesta suun soitosta. Tynkkynen nostaa syytteen asiasta kuten on mahdollista. Mutta aiem
   Maailman menoa
   269
   1800
  3. Onko Kankaanpää keissi lavastus?

   Siis vähän samaan tapaan kuin vihreiden puoluetoimiston ikkunaan ilmestyy hakaristejä aina sopivasti juuri vaalien alla?
   Maailman menoa
   316
   1770
  4. Lähden taas tänää kotoani pois, kiukkuinen Sofia lataa tekstiä Instassa.

   On vihainen kun on Seiskassa kannessa hänen ruhjeistaan ja haukkuu toimittajan ja lehden aivan lyttyyn.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   64
   1581
  5. Mies mitä luulet

   miten paljon meillä olis seksiä,jos alettas olemaan?
   Ikävä
   76
   1350
  6. Onkos tietoa minkälaisista kodeista nämä pidätetyt tulevat?

   Vähän vaikuttaa siltä, että eivät kovin hyvistä kodeista.
   Kankaanpää
   35
   1232
  7. Eka rokottamaton linnaan 93 vuotiaan taposta

   Rokottamatoton kotihoitaja tappoi pirteän 93 vuotiaan vanhuksen tartuttamalla "tahallaan" oletetun korona viruksen :) https://www.iltalehti.fi/korona
   Maailman menoa
   233
   1084
  8. Saisinpa nainen olla sun kanssas vielä joskus

   Rakastan sua hiljaa toivoen et päädyttäis yhteen. Kaikkea hyvää ihanalle ja pidä huoli itsestäsi 🍀❤
   Ikävä
   31
   1022
  9. Miks mä vieläkin

   Mietin sua, miten sä voit tulla ajatuksiin kokoajan, ei tajua ei.. Eiks sen ois jo pitänyt mennä ohi.
   Ikävä
   46
   931
  10. Ähtärin puukotus

   Ketä puukotettu ähtärissä viime yönä??
   Ähtäri
   29
   923
  Aihe