Lisäselvitysten pyytäminen

Vähän aikaan sitten tulleessa haastattelu ohjelmassa, Ropponen sanoi että he voivat pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä hakijan terveydentilanteesta, lääkärinlausuntoihin ym, kun kyseessä on eläkkeen/kuntoutustukien myöntäminen. Minulta ei ole ainakaan kertaakaan pyydetty , ja jos terveydenhuollosta eläkeyhtiö tai Kela tietojani pyytävät, eikö silloin pitäisi myös Kanta-palvelussakin näkyä; kohdassa tietojen luovutus, että tietojani on luovutettu? Entä jos olen laittanut kiellon, ettei tietojani saa luovuttaa?
Ilmianna
Jaa

13 Vastausta


Kysymys on tärkeä. Itse ihmettelin myös Kelan lausunnoissa työkyvyttömyyseläkkeen hylkypäätökseen yhteydessä ollutta lausetta "Kelan hankkimien muiden tietojen mukaan..."
Mistä Kela ja työeläkeyhtiö hankkii nämä hylkyyn vaikuttavat "painavat uudet seikat" jos ei omalta lääkäriltäni tai minulta? Kuka henkilö tai mikä instanssi on parempi kertomaan sairaudestani kuin me asianosaiset?
Hämmästyttävää.
Ilmianna
Jaa
Eläkelaitoksilla on oikeus hankkia lisäselvityksiä myös ilman henkilön suostumusta:

TYEL (työntekijän eläkelaki) 198 § (22.12.2011/1456)
Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja lakisääteisten tehtävien toimeenpanemiseksi
Mom. 1
Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada:
- - - - -
2) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulta ammattihenkilöltä, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä kuntoutusta toimeenpanevalta taholta ja muulta terveydenhuollon toimintayksiköltä, sosiaalipalvelujen tuottajalta tai hoitolaitokselta pyynnöstä tämän laatima lausunto ja muut edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömät tiedot eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta sekä työkyvystä, jollei hakija itse toimita edellä mainittuja tietoja.
- - - - - - -
Mom. 3
Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.
Ilmianna
Jaa
Tuossa lukee:...''jollei hakija itse toimita edellä mainittuja tietoja.''

Miten hakija voi toimittaa tietoja, jos eläkevakuutusyhtiö ei niitä pyydä, jos tarvitsee lisäselvitystä?
Ilmianna
Jaa
lisälisälisäe nimimerkille;
Sinun kannattaa ottaa yhteyttä omaan työeläkelaitokseen, joka kertoo mitä lisäselvityksiä sinun kohdaltasi on eläkeratkaisua tehtäessä mahdollisesti puuttunut tai mitä lisäselvitystä eläkelaitos on joutunut ratkaisua tehdessään hankkimaan esimerkiksi lääkäriltä tai terveydenhuollosta. Eläkeratkaisua varten toimittamassasi lääkärinlausunnossa on esimerkiksi saattanut olla mainintoja sinulle tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä, mutta näitä selvityksiä ei ole liitetty hakemukseen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Jos näin on tapahtunut, että on minun asiassani on pyydetty joltain lääkäriltä tai muualta terveydenhuollosta lisäselvityksiä, niin eikö nyt nämät selvitykset kuulu myös minulle eläkevakuuttajan tiedottaa?
Mistä tiedetään esim,. että terveydenhuollon antamat tiedot ovat oikeita, jos asianosainen ei saa niitä tarkistaa? Siellä saattaa olla virheitä, ihmisethän niitä tekee.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Niinkuin aiemmin mainitsin ja pyysin, ole yhteydessä omaan työeläkelaitokseesi, joka kertoo sinun omaan eläkkeen ratkaisuun liittyvät asiat.
Verkossa kanta.fi palvelusta Potilastietojen arkistosta on mahdollista tarkastella omia potilastietojaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Potilastiedon arkistossa ei ole koskaan ollut mainintaa, että tietojani olisi Kelalle taikka eläkeyhtiölle luovutettu.Tämän kuuluisi kyllä siellä näkyä. Mieletäni tietojani ei saa luovuttaa EDES Kelalle tai vakuutusyhtiölle, jos olen kiellon tietojeni luovutukselle laittanut, ja ennen kaikkea minulle täytyisi tietoon tulla mitä tietoja luovutettu!Mikä erityis oikeus Kelalla ja eläkeyhtiöllä on? Tietojen luovutukseen voi laittaa myös ruksin, ettei tietoja saa luovuttaa edes hätätapauksessa.Mitään yksityisyyttä ei siis ole.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
salassapitoako kirjoitti:
Potilastiedon arkistossa ei ole koskaan ollut mainintaa, että tietojani olisi Kelalle taikka eläkeyhtiölle luovutettu.Tämän kuuluisi kyllä siellä näkyä. Mieletäni tietojani ei saa luovuttaa EDES Kelalle tai vakuutusyhtiölle, jos olen kiellon tietojeni luovutukselle laittanut, ja ennen kaikkea minulle täytyisi tietoon tulla mitä tietoja luovutettu!Mikä erityis oikeus Kelalla ja eläkeyhtiöllä on? Tietojen luovutukseen voi laittaa myös ruksin, ettei tietoja saa luovuttaa edes hätätapauksessa.Mitään yksityisyyttä ei siis ole.
"Mieletäni tietojani ei saa luovuttaa EDES Kelalle tai vakuutusyhtiölle, jos olen kiellon tietojeni luovutukselle laittanut, ja ennen kaikkea minulle täytyisi tietoon tulla mitä tietoja luovutettu"

Vaikka on luovutustieto, se ei päde viranomaisiin, ja muihin laissa mainittuihin tahoihin, kuten tietäjä on jo pariin otteeseen kertonut.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Työeläkelaitoksella on lakiin perustuva oikeus saada tietoja eläkkeenhakijan asian ratkaisemiseksi ja lakisääteisten tehtävien toimeenpanemiseksi. Tietojen saanioikeudesta säädetään työntekijän eläkelain 198 §:ssä, http://www.saadospalvelu.fi/fi/lainsaadanto/20060395/P198
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Työeläkelaitosten saavan tulkita lakia miten tahtoo. Ainoa mahdollisuus eläkelaitosten kyykytetyllä asiakaalla on käyttää oman käden oikeutta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Voiko ansiosidonnaista nostaa v: 1956 syntynyt osittain varhennetun eläkkeen kanssa 65ikävuoteen asti.
Ilmianna
Jaa
Jos olet lisäpäivillä,;, olet saanut ensin ansiosidonnista työttömyyspäivärahaa 500 päivää, jonka jälkeen olet päässyt lisäpäiville. Voit saada ansiosidonnista työttömyyspäivärahaa ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä samanaikaisesti.
Ilmianna
Jaa
Kela ja kevan henkilökunnan palkat pitäisi puolittaa, näin toimien voitaisiin palkata huomattavasti lisää työkyvyttömiä sinne töihin.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Lisäselvitysten pyytäminen

Vähän aikaan sitten tulleessa haastattelu ohjelmassa, Ropponen sanoi että he voivat pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä hakijan terveydentilanteesta, lääkärinlausuntoihin ym, kun kyseessä on eläkkeen/kuntoutustukien myöntäminen. Minulta ei ole ainakaan kertaakaan pyydetty , ja jos terveydenhuollosta eläkeyhtiö tai Kela tietojani pyytävät, eikö silloin pitäisi myös Kanta-palvelussakin näkyä; kohdassa tietojen luovutus, että tietojani on luovutettu? Entä jos olen laittanut kiellon, ettei tietojani saa luovuttaa?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta