EU:sta eroamisen huonot puolet?

SuomenPuolesta

Jos niitä löytyy, niin kirjoita ne tähän ketjuun.

185

<50

  Vastaukset

  • Menetetään luonnolliset yhtistyökumppnit, neljä vapautta, yhteinen raha, yhteiset demokraattiset arvot jne. Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan.

   Katsokaa nyt Britannian sekamelskaa, vaikka ero ei ole vielä alkanutkaan.
   Kaikki sellainen, jolla on arvoa meille suomalaisille poislukien älyn-jättämät EU-vihaajat.

   • No jo on maailmankatsomus, tuhannet siteet muka vapautta?
    Vääntelemällä ja esittämällä kahleet vapautena, hyvän pahana esität asiat.
    Ei taida niitä eron huonoja puolia löytyä, joten niitä pitää keksiä, eikö vain?

    EU:n rakastajat huutavat: "MENETÄMME kahleet, MENETÄMME orjuuden, MENETÄMME maksumiehen osan, tämä on väärin!"

    Täysjärkiset sitä vastoin huutavat:" Eläköön VAPAUS, eläköön ITSENÄISYYS, eläköön KANSANVALTA, tämä on oikeutta!"

    Pistäs nyt niitä huonoja puolia.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    No jo on maailmankatsomus, tuhannet siteet muka vapautta?
    Vääntelemällä ja esittämällä kahleet vapautena, hyvän pahana esität asiat.
    Ei taida niitä eron huonoja puolia löytyä, joten niitä pitää keksiä, eikö vain?

    EU:n rakastajat huutavat: "MENETÄMME kahleet, MENETÄMME orjuuden, MENETÄMME maksumiehen osan, tämä on väärin!"

    Täysjärkiset sitä vastoin huutavat:" Eläköön VAPAUS, eläköön ITSENÄISYYS, eläköön KANSANVALTA, tämä on oikeutta!"

    Pistäs nyt niitä huonoja puolia.

    "Pistäs nyt niitä huonoja puolia."

    Tässähän niitä, vaikka et tunnu asiaa ymmärtävän:
    Menetetään luonnolliset yhteistyökumppanit, neljä vapautta, yhteinen raha, yhteiset demokraattiset arvot jne. Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan.

    Tuhannet siteet sitovat meidät yhteiseen Eurooppaan. Jos ne katkeavat, olemme yksin.Sitäkään et ymmärrä.
    Onneksi tuollaisia ei ole kuin älyn-jättämissä.

    #EU:n rakastajat huutavat: "MENETÄMME kahleet, MENETÄMME orjuuden, MENETÄMME maksumiehen osan, tämä on väärin!"#

    Vain älyn-jättämä tuollaista huutelee.


   • Taas-naurattaa kirjoitti:

    "Pistäs nyt niitä huonoja puolia."

    Tässähän niitä, vaikka et tunnu asiaa ymmärtävän:
    Menetetään luonnolliset yhteistyökumppanit, neljä vapautta, yhteinen raha, yhteiset demokraattiset arvot jne. Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan.

    Tuhannet siteet sitovat meidät yhteiseen Eurooppaan. Jos ne katkeavat, olemme yksin.Sitäkään et ymmärrä.
    Onneksi tuollaisia ei ole kuin älyn-jättämissä.

    #EU:n rakastajat huutavat: "MENETÄMME kahleet, MENETÄMME orjuuden, MENETÄMME maksumiehen osan, tämä on väärin!"#

    Vain älyn-jättämä tuollaista huutelee.

    No kirjoita nyt yksi esimerkki niistä demokraattisista arvoista
    ja yksi niistä tuhansista siteistä joita ihailet.
    Ja kerro niistä luonnollisista yhteistyökumppaneista.

    Siihen asti sanon minäkin, että eron kautta saisimme tuhansia parannuksia, paljon yhteistyökumppaneita, emmekä varmasti jää yksin.


   • "Siihen asti sanon minäkin, että eron kautta saisimme tuhansia parannuksia, paljon yhteistyökumppaneita, emmekä varmasti jää yksin."

    Ne ovt jo meillä EU:n jäsenmaana.

    Luulen, että neuvojasi kaivataan Britannian parlamentissa.

    Mutta luettele sitten malliksi muutama parannus nykytilaan ja pari EU:n 27 jäsenmaata nutistavaa yhteistyökumppaania.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    No kirjoita nyt yksi esimerkki niistä demokraattisista arvoista
    ja yksi niistä tuhansista siteistä joita ihailet.
    Ja kerro niistä luonnollisista yhteistyökumppaneista.

    Siihen asti sanon minäkin, että eron kautta saisimme tuhansia parannuksia, paljon yhteistyökumppaneita, emmekä varmasti jää yksin.

    "No kirjoita nyt yksi esimerkki niistä demokraattisista arvoista ja yksi niistä tuhansista siteistä joita ihailet. Ja kerro niistä luonnollisista yhteistyökumppaneista."

    Kun Euroopan teräs- ja hiiliyhteisö perustettiin 1951 Pariisissa, tarkoituksena oli estää sodat Euroopassa. Tämä yhteistyö laajeni Euratomiksi ja Euroopan talousalueeksi (EEC) Roomassa 1957, jossa määriteltiin tavoitteeksi yhä tiivistyvä eurooppalaisten demokratiaa ja YK:n ihmisoikeuksia noudattavien valtioiden liitto. Sulautumissopimuksessa vuonna 1967 edellä mainitut Euroopan yhteisöt yhdistettiin Euroopan yhteisöksi (EY). Maastrichtin sopimuksessa edellisen pohjalta sovittiin Euroopan unionin perustamisesta. Sen kolme peruspilaria ovat:

    1) Euroopan yhteisö
    2) Yhteinnen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
    3) poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

    Maastrichtin sopimus teki meistä Euroopan unionin kansalaisia myös juridisesti.

    Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta on Euroopan unionin todellinen perustamissopimus.

    a) perus- ja ihmisoikeuksien suojelusta tuli Euroopan Unionin päämäärä ja toimeksianto.
    bi Perussopimuksessa on mainittu perustana olevista arvoista:
    - ihmisarvon kunnioittaminen
    - vapaus
    - kansanvalta
    - tasa-arvo
    - oikeusvaltio
    - ihmisoikeuksien kunnioittaminen
    - vähemmistöihin kuuluvien oikeudet

    c) Nämä ovat EU:n jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista:;
    - moniarvoisuus
    - syrjimättömyys
    - suvaitsevaisuus
    - oikeudenmukaisuus
    - yhteisvastuu
    - naisten ja miesten tasa-arvo
    d) Unionin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvoja ja kansojensa hyvinvointia (SEU 3 artikla 1 kohta).

    Perus- ja ihmisoikeuksien kannalta Lissabonin sopimus on merkittävä erityisesti kahdesta syystä:

    1) EU:n perusoikeuskirja muuttui oikeudellisesti sitovaksi. Ennen tätä EU:n perusoikeuskirja oli vain vuonna 2000 hyväksytty poliittinen julistus. Perusoikeudet tulivat näin yhtä tärkeiksi kuin esimerkiksi perussopimuksessa turvatut sisämarkkinavapaudet, kuten tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus.

    2) Sopimus mahdollisti unionille mahdollisuuden liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Aiemmin siihen pystyivät liittymään vain yksittäiset valtiot.

    Eurooppa on Suomen tärkein talouskumppani. Euroopan maat myös jakavat pääsääntöisesti samat arvot ja uskon demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. EU:n lakien yhtenäistämisellä on helpotettu kauppaa ja yhteistoimintaa. Direktiivien tarkoituksena on turvat Euroopan sisämarkkinoilla myytävien tavaroiden ja palveluiden turvallisuus. Tämä on erityisen tärkeää kemikaali-, lääke- ja elintarviketeollisuuden kannalta.

    Luopumalla EU:n lainsäädännöstä ja standardeista altistaisimme itsemme valtavalle paperimyrskylle, byrokratialle jokaisessa transaktiossa.

    "Siihen asti sanon minäkin, että eron kautta saisimme tuhansia parannuksia, paljon yhteistyökumppaneita, emmekä varmasti jää yksin."

    Mahtavaa. Kerro kuinka tämä tapahtuu ja keitä ne yhteistyökumppanit ovat. Suomi ei varmasti jää yksin - siinä olet oikeassa ja siitä Venäjä pitää huolen.


   • "Mahtavaa. Kerro kuinka tämä tapahtuu ja keitä ne yhteistyökumppanit ovat. Suomi ei varmasti jää yksin - siinä olet oikeassa ja siitä Venäjä pitää huolen."

    Taas sitä kauhuskenaariota, Venäjä!
    Olet siis todella sitä mieltä, että heti Venäjä painostaa ja jopa hyökkää Suomeen?

    Mutta joo, noista arvoista, ne arvot on Suomella ollut jo ennen liittymistä, eikä niitä menetetä.
    Eikä niitä ole EU:sta saatu.

    Suomella on ollut hyvät välit Euroopan maihin ennen EU:a, Suomi on ollut neutraali ja sotilaallisesti liittoutumaton.

    Ne tuhannet parannukset tulevat näin.
    Suomi lähtee EU:sta, solmii heti väliaikaisen sopimuksen mallia Norja tai Sveitsi.
    Eu hyväksyy, tai hylätessä tullit ja muut EU:n ulkopuoliset valtiot kyllä näkevät Suomen mahdollisuutena solmia vapaasti kauppasopimuksia, Eikä EU valtiot tykkää siitä, että Suomi tuo esim. autot jatkossa USAsta ja japanista, saksan, italian ja ranskan sijaan.
    Tulli vaikuttaa siihen, kun sopimusta ei hyväksytä, niin tulli tullista ja parempia sopimuksia solmimaan.
    Suomella on siis itsenäisyys ja valta päättää asioistaan, mikä on jokaisen valtion oikeus.
    Ei turhia jäsenmaksuja, ja jos EU käy liian kalliiksi, niin löytyy maailmasta muutakin kuin EU.
    Suomi vain vastaa samalla mitalla takaisin jolla EU sille mittaisi.
    FAIR TRADE.
    Ja todennäköisesti, jos fair tradea ei synny, niin lähtee sieltä EU:sta muutkin valtiot.
    Ihan varmasti valtiot tahtovat pitää kiinni jo olevista vienneistä ja tuonneista Suomen kanssa, eivätkä tahdo menettää niitä. ja näkevät sen uutena mahdollisuutena, ettei brysselin herra päätä heidänkään asioitaan ja pilaa maiden välisiä suhteita.

    lähdettäessä kaikki direktiivit voidaan pitää, esim myydään vain niitä suoria kurkkuja EU:n alueelle ja kirjoitetaan ohjekirjat kaikilla kielillä ym.
    Mutta rajoja voimme valvoa ja päästää pohjoismaat ja valitsemamme maat passitta maahamme.
    voimme itse päättää turvapaikkapolitiikasta ja tehdä uudistuksia ym.

    EU:ssa mennään brysselin ehtojen mukaan, oli ne hyviä tai huonoja, vaarallisia tms.

    Mitään ei menetetä, kaiken hyvän voi pitää ja huonoista voi luopua.
    Ja kuten kirjoitin, Voimme aina tehdä parempia sopimuksia mitä nykyiset ovat.


   • Ramikomaroff kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Trolli! Sama teksti jaettu kymmenellä nikillä, joten en vaivaudu sitä edes kommentoimaan.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Mahtavaa. Kerro kuinka tämä tapahtuu ja keitä ne yhteistyökumppanit ovat. Suomi ei varmasti jää yksin - siinä olet oikeassa ja siitä Venäjä pitää huolen."

    Taas sitä kauhuskenaariota, Venäjä!
    Olet siis todella sitä mieltä, että heti Venäjä painostaa ja jopa hyökkää Suomeen?

    Mutta joo, noista arvoista, ne arvot on Suomella ollut jo ennen liittymistä, eikä niitä menetetä.
    Eikä niitä ole EU:sta saatu.

    Suomella on ollut hyvät välit Euroopan maihin ennen EU:a, Suomi on ollut neutraali ja sotilaallisesti liittoutumaton.

    Ne tuhannet parannukset tulevat näin.
    Suomi lähtee EU:sta, solmii heti väliaikaisen sopimuksen mallia Norja tai Sveitsi.
    Eu hyväksyy, tai hylätessä tullit ja muut EU:n ulkopuoliset valtiot kyllä näkevät Suomen mahdollisuutena solmia vapaasti kauppasopimuksia, Eikä EU valtiot tykkää siitä, että Suomi tuo esim. autot jatkossa USAsta ja japanista, saksan, italian ja ranskan sijaan.
    Tulli vaikuttaa siihen, kun sopimusta ei hyväksytä, niin tulli tullista ja parempia sopimuksia solmimaan.
    Suomella on siis itsenäisyys ja valta päättää asioistaan, mikä on jokaisen valtion oikeus.
    Ei turhia jäsenmaksuja, ja jos EU käy liian kalliiksi, niin löytyy maailmasta muutakin kuin EU.
    Suomi vain vastaa samalla mitalla takaisin jolla EU sille mittaisi.
    FAIR TRADE.
    Ja todennäköisesti, jos fair tradea ei synny, niin lähtee sieltä EU:sta muutkin valtiot.
    Ihan varmasti valtiot tahtovat pitää kiinni jo olevista vienneistä ja tuonneista Suomen kanssa, eivätkä tahdo menettää niitä. ja näkevät sen uutena mahdollisuutena, ettei brysselin herra päätä heidänkään asioitaan ja pilaa maiden välisiä suhteita.

    lähdettäessä kaikki direktiivit voidaan pitää, esim myydään vain niitä suoria kurkkuja EU:n alueelle ja kirjoitetaan ohjekirjat kaikilla kielillä ym.
    Mutta rajoja voimme valvoa ja päästää pohjoismaat ja valitsemamme maat passitta maahamme.
    voimme itse päättää turvapaikkapolitiikasta ja tehdä uudistuksia ym.

    EU:ssa mennään brysselin ehtojen mukaan, oli ne hyviä tai huonoja, vaarallisia tms.

    Mitään ei menetetä, kaiken hyvän voi pitää ja huonoista voi luopua.
    Ja kuten kirjoitin, Voimme aina tehdä parempia sopimuksia mitä nykyiset ovat.

    "Taas sitä kauhuskenaariota, Venäjä! Olet siis todella sitä mieltä, että heti Venäjä painostaa ja jopa hyökkää Suomeen?"

    No joo. Minä kasvoin YYA-Suomessa ja pelkäsin Neuvostoliittoa ihan perkeleesti. Ja niin se vain on edelleenkin, että Venäjän pelko on kaiken viisauden alku.

    Vai mitä mieltä olet tästä venäläistrollien massapostauksesta lainatusta osiosta: "Vai tarvitsemmeko jälleen Venäjää kurin palauttajaksi. Siltä näyttää, ja hyvä niin, että on Venäjä, joka antaa toivoa meille isänmaallisille. Venäjän kanssa aina pärjää, EUvostoliiton ei. "

    "Mutta joo, noista arvoista, ne arvot on Suomella ollut jo ennen liittymistä, eikä niitä menetetä.
    Eikä niitä ole EU:sta saatu."

    Miesten ja naisten seä sukupuolisten vähemmistöjen tasa-arvo on lisääntynyt merkittävästi sitten vuoden 1980. Rasismi on ainakin suurimmissa kaupungeissa vähentynyt. Mielestäni ihmisoikeudet ja vapaudet ovat niin ikään kehittyneet suotuisaan suuntaan. Suomi oli 1980-luvulla ahdasmielinen junttila, jossa fundamentalistiuskovaiset kuuntelivat älppäreitä väärin päin löytääkseen niihin kätkettyjä saatanallisia säkeitä. Suomen viranomaiset estivät moraalisiin syihin vedoten ulkomaisten artistien kiertueita Suomessa. EI Suomi ollut 1970-1980-luvuilla mikään onnela.

    "Suomella on ollut hyvät välit Euroopan maihin ennen EU:a, Suomi on ollut neutraali ja sotilaallisesti liittoutumaton."

    Neuvostoliiton aikana Suomi tulkittiin osaksi Neuvostoliiton valtapiiriä ja itä-Eurooppaa. YYA-sopimuksen seurauksena me olimme faktuaalisesti Kremlin talutusnuorassa ja Neuvostoliitto ei sitä epäröinyt hyödyntää. Kyllä Kreml oli mukana Suomen sisä-, ulko-, talous- ja turvallisuuspolitiikassa sotien jälkeisestä ajasta aina Neuvostoliiton hajoamiseen.

    "Ne tuhannet parannukset tulevat näin.
    Suomi lähtee EU:sta, solmii heti väliaikaisen sopimuksen mallia Norja tai Sveitsi.
    Eu hyväksyy, tai hylätessä tullit ja muut EU:n ulkopuoliset valtiot kyllä näkevät Suomen mahdollisuutena solmia vapaasti kauppasopimuksia, Eikä EU valtiot tykkää siitä, että Suomi tuo esim. autot jatkossa USAsta ja japanista, saksan, italian ja ranskan sijaan.
    Tulli vaikuttaa siihen, kun sopimusta ei hyväksytä, niin tulli tullista ja parempia sopimuksia solmimaan.
    Suomella on siis itsenäisyys ja valta päättää asioistaan, mikä on jokaisen valtion oikeus.
    Ei turhia jäsenmaksuja, ja jos EU käy liian kalliiksi, niin löytyy maailmasta muutakin kuin EU.
    Suomi vain vastaa samalla mitalla takaisin jolla EU sille mittaisi.
    FAIR TRADE.
    Ja todennäköisesti, jos fair tradea ei synny, niin lähtee sieltä EU:sta muutkin valtiot.
    Ihan varmasti valtiot tahtovat pitää kiinni jo olevista vienneistä ja tuonneista Suomen kanssa, eivätkä tahdo menettää niitä. ja näkevät sen uutena mahdollisuutena, ettei brysselin herra päätä heidänkään asioitaan ja pilaa maiden välisiä suhteita."

    Jep. Ei muuta kuin Viistokujalle a Ollivanderilta taikasauvaa ostamaan. Sinä et taida elää tässä todellisuudessa. Sinulla on fantastisia ideoita, mutta reaalimaailmassa idealistit ovat idiootteja. Halu hallita omaa itseään ja ympäristöään on varmasti sisäsyntyinen psykologinen piirre, joka on kailille ihmisille yhteinen piirre. Se, että määrittelee oman ihanneyhteiskunnan, ei tarkoita, että muut haluaisivat samaa. Sinulla on ideoita, joita ei voi mitenkään toteuttaa. Monilla muillakin idealisteilla on ollut hienoja päämääriä, jotka ovat johtaneet järjettömään kärsimykseen. Tie helvettiin on päällystetty hyvillä tarkoituksilla. Kiinan kulttuurivallankumous, Stalinin vainot jne. Yleensä atoritäärisellä hallitsijalla on hieno ja ruusuinen unelma, mutta tvoitteen toteuttaminen johtaa valtavaan kärsimysnäytelmään. Niin nuo sinunkin unelmasi EU-erosta. Kun opiskelet kansainvälistä oikeutta ja valmistut juristiksi tai valtiotieteitten tohtoriksi, mä uskon, että ymmärrät, että ideoiden toteuttaminen käytännössä ei ole suoraviivaista ja jos viivat vedetään suoriksi, monet kärsivät. Sehän ei tietenkään isänmaallisena suomalaisena voi olla sinun tavoitteesi, että kansa ajetaan kärsimykseen, jotta voimme leveillä jollain käsitteellisellä vapauden ideologialla. Pohjois-Korea on sellainen riippumaton valtio, joka on luopunut kansainvälisestä yhteistoiminnasta, kansainvälisistä laeista jne. Enkä mä vittu jaksa kirjoittaa enempää.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Taas sitä kauhuskenaariota, Venäjä! Olet siis todella sitä mieltä, että heti Venäjä painostaa ja jopa hyökkää Suomeen?"

    No joo. Minä kasvoin YYA-Suomessa ja pelkäsin Neuvostoliittoa ihan perkeleesti. Ja niin se vain on edelleenkin, että Venäjän pelko on kaiken viisauden alku.

    Vai mitä mieltä olet tästä venäläistrollien massapostauksesta lainatusta osiosta: "Vai tarvitsemmeko jälleen Venäjää kurin palauttajaksi. Siltä näyttää, ja hyvä niin, että on Venäjä, joka antaa toivoa meille isänmaallisille. Venäjän kanssa aina pärjää, EUvostoliiton ei. "

    "Mutta joo, noista arvoista, ne arvot on Suomella ollut jo ennen liittymistä, eikä niitä menetetä.
    Eikä niitä ole EU:sta saatu."

    Miesten ja naisten seä sukupuolisten vähemmistöjen tasa-arvo on lisääntynyt merkittävästi sitten vuoden 1980. Rasismi on ainakin suurimmissa kaupungeissa vähentynyt. Mielestäni ihmisoikeudet ja vapaudet ovat niin ikään kehittyneet suotuisaan suuntaan. Suomi oli 1980-luvulla ahdasmielinen junttila, jossa fundamentalistiuskovaiset kuuntelivat älppäreitä väärin päin löytääkseen niihin kätkettyjä saatanallisia säkeitä. Suomen viranomaiset estivät moraalisiin syihin vedoten ulkomaisten artistien kiertueita Suomessa. EI Suomi ollut 1970-1980-luvuilla mikään onnela.

    "Suomella on ollut hyvät välit Euroopan maihin ennen EU:a, Suomi on ollut neutraali ja sotilaallisesti liittoutumaton."

    Neuvostoliiton aikana Suomi tulkittiin osaksi Neuvostoliiton valtapiiriä ja itä-Eurooppaa. YYA-sopimuksen seurauksena me olimme faktuaalisesti Kremlin talutusnuorassa ja Neuvostoliitto ei sitä epäröinyt hyödyntää. Kyllä Kreml oli mukana Suomen sisä-, ulko-, talous- ja turvallisuuspolitiikassa sotien jälkeisestä ajasta aina Neuvostoliiton hajoamiseen.

    "Ne tuhannet parannukset tulevat näin.
    Suomi lähtee EU:sta, solmii heti väliaikaisen sopimuksen mallia Norja tai Sveitsi.
    Eu hyväksyy, tai hylätessä tullit ja muut EU:n ulkopuoliset valtiot kyllä näkevät Suomen mahdollisuutena solmia vapaasti kauppasopimuksia, Eikä EU valtiot tykkää siitä, että Suomi tuo esim. autot jatkossa USAsta ja japanista, saksan, italian ja ranskan sijaan.
    Tulli vaikuttaa siihen, kun sopimusta ei hyväksytä, niin tulli tullista ja parempia sopimuksia solmimaan.
    Suomella on siis itsenäisyys ja valta päättää asioistaan, mikä on jokaisen valtion oikeus.
    Ei turhia jäsenmaksuja, ja jos EU käy liian kalliiksi, niin löytyy maailmasta muutakin kuin EU.
    Suomi vain vastaa samalla mitalla takaisin jolla EU sille mittaisi.
    FAIR TRADE.
    Ja todennäköisesti, jos fair tradea ei synny, niin lähtee sieltä EU:sta muutkin valtiot.
    Ihan varmasti valtiot tahtovat pitää kiinni jo olevista vienneistä ja tuonneista Suomen kanssa, eivätkä tahdo menettää niitä. ja näkevät sen uutena mahdollisuutena, ettei brysselin herra päätä heidänkään asioitaan ja pilaa maiden välisiä suhteita."

    Jep. Ei muuta kuin Viistokujalle a Ollivanderilta taikasauvaa ostamaan. Sinä et taida elää tässä todellisuudessa. Sinulla on fantastisia ideoita, mutta reaalimaailmassa idealistit ovat idiootteja. Halu hallita omaa itseään ja ympäristöään on varmasti sisäsyntyinen psykologinen piirre, joka on kailille ihmisille yhteinen piirre. Se, että määrittelee oman ihanneyhteiskunnan, ei tarkoita, että muut haluaisivat samaa. Sinulla on ideoita, joita ei voi mitenkään toteuttaa. Monilla muillakin idealisteilla on ollut hienoja päämääriä, jotka ovat johtaneet järjettömään kärsimykseen. Tie helvettiin on päällystetty hyvillä tarkoituksilla. Kiinan kulttuurivallankumous, Stalinin vainot jne. Yleensä atoritäärisellä hallitsijalla on hieno ja ruusuinen unelma, mutta tvoitteen toteuttaminen johtaa valtavaan kärsimysnäytelmään. Niin nuo sinunkin unelmasi EU-erosta. Kun opiskelet kansainvälistä oikeutta ja valmistut juristiksi tai valtiotieteitten tohtoriksi, mä uskon, että ymmärrät, että ideoiden toteuttaminen käytännössä ei ole suoraviivaista ja jos viivat vedetään suoriksi, monet kärsivät. Sehän ei tietenkään isänmaallisena suomalaisena voi olla sinun tavoitteesi, että kansa ajetaan kärsimykseen, jotta voimme leveillä jollain käsitteellisellä vapauden ideologialla. Pohjois-Korea on sellainen riippumaton valtio, joka on luopunut kansainvälisestä yhteistoiminnasta, kansainvälisistä laeista jne. Enkä mä vittu jaksa kirjoittaa enempää.

    "No joo. Minä kasvoin YYA-Suomessa ja pelkäsin Neuvostoliittoa ihan perkeleesti. Ja niin se vain on edelleenkin, että Venäjän pelko on kaiken viisauden alku."

    Ajat ovat muuttuneet.
    Neutraalina voi pitää hyvät välit eri valtioiden kanssa ja aina voi olla varuillaan.

    "Vai mitä mieltä olet tästä venäläistrollien massapostauksesta lainatusta osiosta: "Vai tarvitsemmeko jälleen Venäjää kurin palauttajaksi. Siltä näyttää, ja hyvä niin, että on Venäjä, joka antaa toivoa meille isänmaallisille. Venäjän kanssa aina pärjää, EUvostoliiton ei. ""

    Emme tarvitse Venäjää kurinpalautukseen, mutta tarvitsemme hyvät naapuruussuhteet myös Venäjän kanssa.
    Se on Suomen ja Venäjän molemminpuolinen etu, että tulemme toimeen keskenämme eikä kumpikaan valtio ole toiselle uhkana.

    "Miesten ja naisten seä sukupuolisten vähemmistöjen tasa-arvo on lisääntynyt merkittävästi sitten vuoden 1980. ...(tilansäästön vuoksi lyhennän)....... Suomen viranomaiset estivät moraalisiin syihin vedoten ulkomaisten artistien kiertueita Suomessa. EI Suomi ollut 1970-1980-luvuilla mikään onnela. "

    Puhut nyt ajasta ennen EU jäsenyyttä, Nuo arvot korjaantuivat paremmalle tasolle jo ennen EU-jäsenyyttä.

    "Neuvostoliiton aikana Suomi tulkittiin osaksi Neuvostoliiton valtapiiriä ja itä-Eurooppaa. YYA-sopimuksen seurauksena me olimme faktuaalisesti Kremlin talutusnuorassa ja Neuvostoliitto ei sitä epäröinyt hyödyntää. Kyllä Kreml oli mukana Suomen sisä-, ulko-, talous- ja turvallisuuspolitiikassa sotien jälkeisestä ajasta aina Neuvostoliiton hajoamiseen. "

    Neuvostoliiton aika on jo ohi.

    "
    Jep. Ei muuta kuin Viistokujalle a Ollivanderilta taikasauvaa ostamaan. Sinä et taida elää tässä todellisuudessa. Sinulla on fantastisia ideoita, mutta reaalimaailmassa idealistit ovat idiootteja.

    Minä en usko Taikasauvoihin ja niiden voimaan vaan KANSANVALTAAN.
    Kuten sanoit itsekin, se on "Halu hallita omaa itseään ja ympäristöään on varmasti sisäsyntyinen psykologinen piirre, joka on kailille ihmisille yhteinen piirre"
    Täysin luonnollinen piirre joka on jokaisella, sitä ei voi tukahduttaa.
    Kukaan ei tahdo olla toisen ORJA.
    Minä en kyllä elä samassa todellisuudessa kuin sinä, Minulla on todellisuudesta kuva ja tuon sitä esiin, niinkuin sinäkin.
    Ja tosiaan ne erovat toisistaan.
    Siksi FAKTAT näyttävät mikä on todellista todellisuutta.

    "Se, että määrittelee oman ihanneyhteiskunnan, ei tarkoita, että muut haluaisivat samaa"

    Siksi meidän tulee KYSYÄ KANSALTA MITÄ KANSA TAHTOO, nyt EU on hoidellut ja päättänyt mitä tahdotaan ja mitä ei, elämme siis EU:n unelmaa.

    "Sinulla on ideoita, joita ei voi mitenkään toteuttaa. Monilla muillakin idealisteilla on ollut hienoja päämääriä, jotka ovat johtaneet järjettömään kärsimykseen. Tie helvettiin on päällystetty hyvillä tarkoituksilla."

    Minun ideani on käytössä, joten se ei ole minun ideani.
    Täysin toteutuskelpoinen ja mahdollinen "idea".
    Yksinkertaisesti se on, Kansalle kansan tahdon mukaan ja pidetään hyvät välit kaikkialle.
    Miten tämä tie voisi johtaa kärsimykseen?
    Toki, jos joku on sitä vastaan, että kansa saa päättää asioistaan ja voida hyvin.

    "Kiinan kulttuurivallankumous, Stalinin vainot jne. Yleensä atoritäärisellä hallitsijalla on hieno ja ruusuinen unelma, mutta tvoitteen toteuttaminen johtaa valtavaan kärsimysnäytelmään. Niin nuo sinunkin unelmasi EU-erosta."

    Vertaatko todella KANSANVALTAA Stalinin aikaiseen neuvostoliittoon ja Kiinan nykyiseen kommunismiin????
    Oikeasti, oletko tätä mieltä?

    "Kun opiskelet kansainvälistä oikeutta ja valmistut juristiksi tai valtiotieteitten tohtoriksi, mä uskon, että ymmärrät, että ideoiden toteuttaminen käytännössä ei ole suoraviivaista ja jos viivat vedetään suoriksi, monet kärsivät. "

    Mitäs jos opetellaankin itsenäistä oikeuspolitiikkaa ja todellista kansanvaltaa ja lait kirjoitetaan kansalle kansan tahdon mukaan.
    Ideat lakialoitukseksi, äänestys, laki.
    TOIMII.
    Mutta nyt EU on tosiaan vetänyt sen suoran viivan, josta kärsimystä aiheutuu.

    "Sehän ei tietenkään isänmaallisena suomalaisena voi olla sinun tavoitteesi, että kansa ajetaan kärsimykseen, jotta voimme leveillä jollain käsitteellisellä vapauden ideologialla."

    Ei ole, vaan että kansa pelastetaan sen kärsimyksistä.
    Kansa pelastaa siis ITSE ITSENSÄ ja KANSALLA ON VALTA.
    Se ei ole ideologiaa, kuten nykydemokratia, jota kehdataan edes sanoa demokratiaksi, vaikka todellisuudessa kansalla ei olekaan valtaa.

    " Pohjois-Korea on sellainen riippumaton valtio, joka on luopunut kansainvälisestä yhteistoiminnasta, kansainvälisistä laeista jne. Enkä mä vittu jaksa kirjoittaa enempää. "

    Miten voit verrata KANSANVALTAA mihinkään Pohjoiskoreaan??
    No onhan se demokratiakin tavallaan enemmistön diktatuuria, mutta oikeusvaltiossa voi aina keskustella ja lakeja voi kirjoittaa tavalla, joka on todella oikeudenmukainen ja kaikkien hyväksi.


   • Taas-naurattaa kirjoitti:

    "Pistäs nyt niitä huonoja puolia."

    Tässähän niitä, vaikka et tunnu asiaa ymmärtävän:
    Menetetään luonnolliset yhteistyökumppanit, neljä vapautta, yhteinen raha, yhteiset demokraattiset arvot jne. Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan.

    Tuhannet siteet sitovat meidät yhteiseen Eurooppaan. Jos ne katkeavat, olemme yksin.Sitäkään et ymmärrä.
    Onneksi tuollaisia ei ole kuin älyn-jättämissä.

    #EU:n rakastajat huutavat: "MENETÄMME kahleet, MENETÄMME orjuuden, MENETÄMME maksumiehen osan, tämä on väärin!"#

    Vain älyn-jättämä tuollaista huutelee.

    "Menetetään luonnolliset yhteistyökumppanit"

    - nekö jotka omistaa meidät?

    "neljä vapautta"

    - jotka on tietenkin sun mielestäsi ratkaisevan tärkeitä... yksi niistä on tietenkin liikkumisen vapaus. Toinen on tullivapaus. Kolmas....? Neljäs....?

    "yhteinen raha"

    - entä sitten?

    "yhteiset demokraattiset arvot"

    - mitkä demokraattiset arvot? Tarkoitatko niitä, että meille annetaan pieni liikkuma-alue, jossa saadaan pari kolme asiaa, joista valita?

    "Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan."

    - Siteet Eurooppaan ei katkea, EU:hun kylläkin. EU ja Eurooppa on näet kaksi eri asiaa. EU on bisnesjärjestelmä, Eurooppa on maanosa.

    Vain zombifioitunut euroräyhis pitää EU:ta jumalana ja palvoo sitä polvet ruvella. Hyhhyh!


   • eur0kriittinen kirjoitti:

    "Menetetään luonnolliset yhteistyökumppanit"

    - nekö jotka omistaa meidät?

    "neljä vapautta"

    - jotka on tietenkin sun mielestäsi ratkaisevan tärkeitä... yksi niistä on tietenkin liikkumisen vapaus. Toinen on tullivapaus. Kolmas....? Neljäs....?

    "yhteinen raha"

    - entä sitten?

    "yhteiset demokraattiset arvot"

    - mitkä demokraattiset arvot? Tarkoitatko niitä, että meille annetaan pieni liikkuma-alue, jossa saadaan pari kolme asiaa, joista valita?

    "Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan."

    - Siteet Eurooppaan ei katkea, EU:hun kylläkin. EU ja Eurooppa on näet kaksi eri asiaa. EU on bisnesjärjestelmä, Eurooppa on maanosa.

    Vain zombifioitunut euroräyhis pitää EU:ta jumalana ja palvoo sitä polvet ruvella. Hyhhyh!

    "- nekö jotka omistaa meidät?"

    Ei, puhe ei ollut mielikuvitustahoista vaan oikeasti olemassaolevista tahoista esim. Euroopan maat.

    "- jotka on tietenkin sun mielestäsi ratkaisevan tärkeitä... yksi niistä on tietenkin liikkumisen vapaus. Toinen on tullivapaus. Kolmas....? Neljäs....?"

    Neljällä vapaudella normaalisti tarkoitetaan liikkumisenvapautta seuraaville:
    1) Ihmisille
    2) Tavaroille
    3) Pääomalle
    4) Palveluille

    "- entä sitten?"

    Yhteinen raha auttaa pitämään jonkin tason kilpailukyky yllä vaikka esimerkiksi on hyvin vaikeaa kilpailla halvan työvoiman kanssa esimerkiksi aasian maita vastaan.
    Tämä on yksi monesta osasta jolla pidetään Eurooppa sekä kokonaisuudessaan että jokainen maa kilpailukykyisenä globaaleilla markkinoilla.

    "- mitkä demokraattiset arvot? Tarkoitatko niitä, että meille annetaan pieni liikkuma-alue, jossa saadaan pari kolme asiaa, joista valita?"

    Demokraattiset arvot ilmeisesti viittaa siihen että eri maat voivat yhdessä äänestämällä vaikuttaa Euroopan asioihin sen sijasta ettei pienimmillä mailla olisi edes äänioikeutta heihin vaikuttaviin asioihin.

    En ole ihan varma mistä liikkuma-alueesta sekoilet?

    "- Siteet Eurooppaan ei katkea, EU:hun kylläkin. EU ja Eurooppa on näet kaksi eri asiaa. EU on bisnesjärjestelmä, Eurooppa on maanosa. "

    EU:n maat ovat suurin osa Eurooppaa ja tämä kannattaa pitää mielessä ennen kuin päästelee vastaavia sammakoita :)

    EU tosin ei ole bisnesjärjestelmä vaan maiden poliittinen liittouma.


   • Oudoksuva kirjoitti:

    "- nekö jotka omistaa meidät?"

    Ei, puhe ei ollut mielikuvitustahoista vaan oikeasti olemassaolevista tahoista esim. Euroopan maat.

    "- jotka on tietenkin sun mielestäsi ratkaisevan tärkeitä... yksi niistä on tietenkin liikkumisen vapaus. Toinen on tullivapaus. Kolmas....? Neljäs....?"

    Neljällä vapaudella normaalisti tarkoitetaan liikkumisenvapautta seuraaville:
    1) Ihmisille
    2) Tavaroille
    3) Pääomalle
    4) Palveluille

    "- entä sitten?"

    Yhteinen raha auttaa pitämään jonkin tason kilpailukyky yllä vaikka esimerkiksi on hyvin vaikeaa kilpailla halvan työvoiman kanssa esimerkiksi aasian maita vastaan.
    Tämä on yksi monesta osasta jolla pidetään Eurooppa sekä kokonaisuudessaan että jokainen maa kilpailukykyisenä globaaleilla markkinoilla.

    "- mitkä demokraattiset arvot? Tarkoitatko niitä, että meille annetaan pieni liikkuma-alue, jossa saadaan pari kolme asiaa, joista valita?"

    Demokraattiset arvot ilmeisesti viittaa siihen että eri maat voivat yhdessä äänestämällä vaikuttaa Euroopan asioihin sen sijasta ettei pienimmillä mailla olisi edes äänioikeutta heihin vaikuttaviin asioihin.

    En ole ihan varma mistä liikkuma-alueesta sekoilet?

    "- Siteet Eurooppaan ei katkea, EU:hun kylläkin. EU ja Eurooppa on näet kaksi eri asiaa. EU on bisnesjärjestelmä, Eurooppa on maanosa. "

    EU:n maat ovat suurin osa Eurooppaa ja tämä kannattaa pitää mielessä ennen kuin päästelee vastaavia sammakoita :)

    EU tosin ei ole bisnesjärjestelmä vaan maiden poliittinen liittouma.

    EU on eri asia kuin Euroopan maat. "EU" on toimintaa, jota harjoitetaan Euroopassa Euroopan maiden resursseja siirtelemällä, jossa suurimmat hyödynsaajat on EU itse, sekä finanssitahot, osakkeenomistajat yms. EU on pseudovaltio, jolle halutaan fyysiset rajat ja yksi hallinto; esim. "Euroopan Yhdysvallat". Mielikuvitustahoista ei ole kyse, vaan toiminnan laadusta, päämääristä, politiikan laadusta ja sen seurauksista, myös epäedullisista sellaisista... Toistan vielä kerran: EU on eri asia, kuin Euroopan maat. Se on sopimuspohjainen politiikan, valtiovallan ja bisneksen yhteenliittymä, joka käyttäytyy valtiovallan tavoin, ollen ilman tunnustusta maaksi ja fyysisiä rajoja pseudovaltio. Se ei ole sammakko, vaan fakta.


   • eur0kriittinen kirjoitti:

    EU on eri asia kuin Euroopan maat. "EU" on toimintaa, jota harjoitetaan Euroopassa Euroopan maiden resursseja siirtelemällä, jossa suurimmat hyödynsaajat on EU itse, sekä finanssitahot, osakkeenomistajat yms. EU on pseudovaltio, jolle halutaan fyysiset rajat ja yksi hallinto; esim. "Euroopan Yhdysvallat". Mielikuvitustahoista ei ole kyse, vaan toiminnan laadusta, päämääristä, politiikan laadusta ja sen seurauksista, myös epäedullisista sellaisista... Toistan vielä kerran: EU on eri asia, kuin Euroopan maat. Se on sopimuspohjainen politiikan, valtiovallan ja bisneksen yhteenliittymä, joka käyttäytyy valtiovallan tavoin, ollen ilman tunnustusta maaksi ja fyysisiä rajoja pseudovaltio. Se ei ole sammakko, vaan fakta.

    "EU on eri asia kuin Euroopan maat."

    Onneksi olkoon, ymmärrät siis että järjestö ei ole sama asia kuin ryhmä joka sisältää kaikki järjestöön kuuluvat maat.

    ""EU" on toimintaa, jota harjoitetaan Euroopassa Euroopan maiden resursseja siirtelemällä, jossa suurimmat hyödynsaajat on EU itse, sekä finanssitahot, osakkeenomistajat yms."

    Tarkennuksena, EU on järjestö, johon kuuluu suurin osa Euroopan vähänkin vaikutusvaltaisista maista.

    "EU on pseudovaltio, jolle halutaan fyysiset rajat ja yksi hallinto; esim. "Euroopan Yhdysvallat". "

    Mitä tarkoitat "pseudovaltiolla"? Vai tarkoitatko mielestäsi liittovaltio tyyliin yhdysvallat tai Britit ei ole oikea valtio.
    Mutta vastaava on vielä todella kaukana tulevaisuudessa eikä ole olennaista EU:n jäsenmaille.

    "Mielikuvitustahoista ei ole kyse, vaan toiminnan laadusta, päämääristä, politiikan laadusta ja sen seurauksista, myös epäedullisista sellaisista... "

    Sinun kannattaa tutustua siihen mikä EU on ja mitä se ei tarkoita sillä viestejäsi lukiessa lähinnä vaikuttaa siltä että annat mielikuvitusominaisuuksia EU:lle jotta se sopisi väitteisiisi.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Trolli! Sama teksti jaettu kymmenellä nikillä, joten en vaivaudu sitä edes kommentoimaan.

    Mutta komentoit siltikin.


   • Oudoksuva kirjoitti:

    "EU on eri asia kuin Euroopan maat."

    Onneksi olkoon, ymmärrät siis että järjestö ei ole sama asia kuin ryhmä joka sisältää kaikki järjestöön kuuluvat maat.

    ""EU" on toimintaa, jota harjoitetaan Euroopassa Euroopan maiden resursseja siirtelemällä, jossa suurimmat hyödynsaajat on EU itse, sekä finanssitahot, osakkeenomistajat yms."

    Tarkennuksena, EU on järjestö, johon kuuluu suurin osa Euroopan vähänkin vaikutusvaltaisista maista.

    "EU on pseudovaltio, jolle halutaan fyysiset rajat ja yksi hallinto; esim. "Euroopan Yhdysvallat". "

    Mitä tarkoitat "pseudovaltiolla"? Vai tarkoitatko mielestäsi liittovaltio tyyliin yhdysvallat tai Britit ei ole oikea valtio.
    Mutta vastaava on vielä todella kaukana tulevaisuudessa eikä ole olennaista EU:n jäsenmaille.

    "Mielikuvitustahoista ei ole kyse, vaan toiminnan laadusta, päämääristä, politiikan laadusta ja sen seurauksista, myös epäedullisista sellaisista... "

    Sinun kannattaa tutustua siihen mikä EU on ja mitä se ei tarkoita sillä viestejäsi lukiessa lähinnä vaikuttaa siltä että annat mielikuvitusominaisuuksia EU:lle jotta se sopisi väitteisiisi.

    Pseudovaltio on itsenäisen valtion sisälle rakennettu itsenäisyyttä tavoitteleva alue, jolla on mm. oma hallitus tai vastaava toimielin. EU:ssa on se ero, että se on lähtenyt kehittymään yhteistyökuvioista ja yhteismarkkinoista, mutta sitten asteittain lisännyt valtionpolitiikan ja -vallan keskittymistä Belgiaan, Saksaan ja Ranskaan, ja rakentunut useamman maan "päälle". Jos EU ei ole pseudovaltio, tai ei tavoitella sille autonomista asemaa, fyysistä maaperää ja rajoja, miksi siitä on rakennettu lähes täydellinen valtioimitaatio?... oma lippu, oma valuutta, oma hallintoelin, oma kansallisuus, oma passi, omat markkinat, oma kansallishymni jne.? En ymmärrä, miksi kehitys pysähtyisi tähän limboon. Eihän itsenäistyminen omaksi valtioksi välttämättä tapahdu koskaan, jos esim. jäsenmaat ei lämpene luovuttamaan kruunuaan EU:n hallintoelimelle ja tunnustamaan sen maaksi. Mutta koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

    Olen kyllä tutustunut siihen, mitä EU on. Olen lukenut EU-sivuston yms. suht tarkasti sekä tutustunut EU:n toimintaan jäsenmaan näkökulmasta, kehityssuuntiin, tavoitteisiin, vallan keskittymiseen, jäsenmaiden vaikutusvaltaan, demokratian laatuun, katsellut meppien haastatteluita, ihmisten ja valtion välisen kuilun kasvamista, rikkaiden rikastumista ja köyhien köyhtymistä, Suomen putoamista pummin rooliin jne. Näistä teen johtopäätöksia, näkemyksiä ja mielipiteitä. Mistä lie johtuu, että löydän enemmän aihetta vastustaa nykyisessä muodossa olevaa EU:ta, kuin kannattaa sitä. Brexitiä lähdin heti kannattamaan, koska halusin nähdä EU:n reaktiot ja vastatoimet, sekä haluaisin nähdä, miten EU:sta eronnut maa lähtee kehittymään. Sillä voi olla suuri merkitys muiden maiden halukkuuteen pysyä EU:ssa. Luonnollisesti EU ei halua Briteistä itselleen mainosta, joka kertoo, että ero EU:sta johtaa parempaan menestykseen ja hyvinvointiin. Jos taas Britit romahtaa, niin EU-jäsenyydelle on perustelunsa.


   • Taas-naurattaa kirjoitti:

    "Pistäs nyt niitä huonoja puolia."

    Tässähän niitä, vaikka et tunnu asiaa ymmärtävän:
    Menetetään luonnolliset yhteistyökumppanit, neljä vapautta, yhteinen raha, yhteiset demokraattiset arvot jne. Eli tuhannet siteet, jotka sitovat meidät muuhun Eurooppaan.

    Tuhannet siteet sitovat meidät yhteiseen Eurooppaan. Jos ne katkeavat, olemme yksin.Sitäkään et ymmärrä.
    Onneksi tuollaisia ei ole kuin älyn-jättämissä.

    #EU:n rakastajat huutavat: "MENETÄMME kahleet, MENETÄMME orjuuden, MENETÄMME maksumiehen osan, tämä on väärin!"#

    Vain älyn-jättämä tuollaista huutelee.

    menetämme eu junkkerin ohjaavan mällisen käden. .menemme vaikka saunaan. mallia auswitzi , jos eu direktiivi niin käskee. :P


   • eur0kriittinen kirjoitti:

    Pseudovaltio on itsenäisen valtion sisälle rakennettu itsenäisyyttä tavoitteleva alue, jolla on mm. oma hallitus tai vastaava toimielin. EU:ssa on se ero, että se on lähtenyt kehittymään yhteistyökuvioista ja yhteismarkkinoista, mutta sitten asteittain lisännyt valtionpolitiikan ja -vallan keskittymistä Belgiaan, Saksaan ja Ranskaan, ja rakentunut useamman maan "päälle". Jos EU ei ole pseudovaltio, tai ei tavoitella sille autonomista asemaa, fyysistä maaperää ja rajoja, miksi siitä on rakennettu lähes täydellinen valtioimitaatio?... oma lippu, oma valuutta, oma hallintoelin, oma kansallisuus, oma passi, omat markkinat, oma kansallishymni jne.? En ymmärrä, miksi kehitys pysähtyisi tähän limboon. Eihän itsenäistyminen omaksi valtioksi välttämättä tapahdu koskaan, jos esim. jäsenmaat ei lämpene luovuttamaan kruunuaan EU:n hallintoelimelle ja tunnustamaan sen maaksi. Mutta koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

    Olen kyllä tutustunut siihen, mitä EU on. Olen lukenut EU-sivuston yms. suht tarkasti sekä tutustunut EU:n toimintaan jäsenmaan näkökulmasta, kehityssuuntiin, tavoitteisiin, vallan keskittymiseen, jäsenmaiden vaikutusvaltaan, demokratian laatuun, katsellut meppien haastatteluita, ihmisten ja valtion välisen kuilun kasvamista, rikkaiden rikastumista ja köyhien köyhtymistä, Suomen putoamista pummin rooliin jne. Näistä teen johtopäätöksia, näkemyksiä ja mielipiteitä. Mistä lie johtuu, että löydän enemmän aihetta vastustaa nykyisessä muodossa olevaa EU:ta, kuin kannattaa sitä. Brexitiä lähdin heti kannattamaan, koska halusin nähdä EU:n reaktiot ja vastatoimet, sekä haluaisin nähdä, miten EU:sta eronnut maa lähtee kehittymään. Sillä voi olla suuri merkitys muiden maiden halukkuuteen pysyä EU:ssa. Luonnollisesti EU ei halua Briteistä itselleen mainosta, joka kertoo, että ero EU:sta johtaa parempaan menestykseen ja hyvinvointiin. Jos taas Britit romahtaa, niin EU-jäsenyydelle on perustelunsa.

    Määritelmässäsi "pseudovaltiosta" ei ole juuri mitään järkeä. Onko sinun mielestäsi esimerkiksi USA tai Britit pseudovaltio vaikka heillä on eri taho hoitamassa ulkopolitiikkaa, vaikka sisäpolitiikassa on useampi vapauksia omaava osa-valtio?

    Sana jota etsit taitaa olla "liittovaltio" tai että se on tavoitteena. Vaikkakin valtioilla on ja tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin aina olemaan päätäntävalta ja kyky äänestää siitä mitä ryhmä tulee tekemään yhdessä.


   • Oudoksuva kirjoitti:

    Määritelmässäsi "pseudovaltiosta" ei ole juuri mitään järkeä. Onko sinun mielestäsi esimerkiksi USA tai Britit pseudovaltio vaikka heillä on eri taho hoitamassa ulkopolitiikkaa, vaikka sisäpolitiikassa on useampi vapauksia omaava osa-valtio?

    Sana jota etsit taitaa olla "liittovaltio" tai että se on tavoitteena. Vaikkakin valtioilla on ja tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin aina olemaan päätäntävalta ja kyky äänestää siitä mitä ryhmä tulee tekemään yhdessä.

    Ei, en etsi sanaa liittovaltio. Yritin vastata kysymykseesi "mitä tarkoitat pseudovaltiolla". Yritetääs vielä kerran:

    EU:lla ei ole fyysistä maata, eikä rajoja, eikä sitä ole tunnustettu maaksi. EU on silti paperille määritelty, valtion tavoin toimiva, valtiota imitoiva; oma lippu, oma valuutta, oma kansallishymni, oma kansallisuus, oma passi, omat markkinat jne. Tämä + yleinen kehityssuunta näyttää vahvasti sen, että tavoite on saada EU:lle normaalin maan/valtion olomuoto. Niin kauan kun sitä ei ole, EU on epävaltio tai pseudovaltio, tai valtiowannabe. Jos et sitä hahmota ja näet vain "ei mitään järkeä", niin se on oma asiasi, enkä voi tämän enempää auttaa.


   • eur0kriittinen kirjoitti:

    Pseudovaltio on itsenäisen valtion sisälle rakennettu itsenäisyyttä tavoitteleva alue, jolla on mm. oma hallitus tai vastaava toimielin. EU:ssa on se ero, että se on lähtenyt kehittymään yhteistyökuvioista ja yhteismarkkinoista, mutta sitten asteittain lisännyt valtionpolitiikan ja -vallan keskittymistä Belgiaan, Saksaan ja Ranskaan, ja rakentunut useamman maan "päälle". Jos EU ei ole pseudovaltio, tai ei tavoitella sille autonomista asemaa, fyysistä maaperää ja rajoja, miksi siitä on rakennettu lähes täydellinen valtioimitaatio?... oma lippu, oma valuutta, oma hallintoelin, oma kansallisuus, oma passi, omat markkinat, oma kansallishymni jne.? En ymmärrä, miksi kehitys pysähtyisi tähän limboon. Eihän itsenäistyminen omaksi valtioksi välttämättä tapahdu koskaan, jos esim. jäsenmaat ei lämpene luovuttamaan kruunuaan EU:n hallintoelimelle ja tunnustamaan sen maaksi. Mutta koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

    Olen kyllä tutustunut siihen, mitä EU on. Olen lukenut EU-sivuston yms. suht tarkasti sekä tutustunut EU:n toimintaan jäsenmaan näkökulmasta, kehityssuuntiin, tavoitteisiin, vallan keskittymiseen, jäsenmaiden vaikutusvaltaan, demokratian laatuun, katsellut meppien haastatteluita, ihmisten ja valtion välisen kuilun kasvamista, rikkaiden rikastumista ja köyhien köyhtymistä, Suomen putoamista pummin rooliin jne. Näistä teen johtopäätöksia, näkemyksiä ja mielipiteitä. Mistä lie johtuu, että löydän enemmän aihetta vastustaa nykyisessä muodossa olevaa EU:ta, kuin kannattaa sitä. Brexitiä lähdin heti kannattamaan, koska halusin nähdä EU:n reaktiot ja vastatoimet, sekä haluaisin nähdä, miten EU:sta eronnut maa lähtee kehittymään. Sillä voi olla suuri merkitys muiden maiden halukkuuteen pysyä EU:ssa. Luonnollisesti EU ei halua Briteistä itselleen mainosta, joka kertoo, että ero EU:sta johtaa parempaan menestykseen ja hyvinvointiin. Jos taas Britit romahtaa, niin EU-jäsenyydelle on perustelunsa.

    "Olen kyllä tutustunut siihen, mitä EU on. Olen lukenut EU-sivuston yms. suht tarkasti sekä tutustunut EU:n toimintaan jäsenmaan näkökulmasta, kehityssuuntiin, tavoitteisiin, vallan keskittymiseen, jäsenmaiden vaikutusvaltaan, demokratian laatuun, katsellut meppien haastatteluita, ihmisten ja valtion välisen kuilun kasvamista, rikkaiden rikastumista ja köyhien köyhtymistä, Suomen putoamista pummin rooliin jne."

    Etkä ole. Olet ehkä käynyt sivustolla, mutta jos olisit - kuten uskon - normaalijärkinen, olisit saattanut oppia jotain. Jutuistasi päätellen et ole lukenut juuri mitään.

    EU:ssa tuloerojen kasvu on selvästi hitaampaa ja heikompaa kuin esimerkiksi USA:ssa ja Venäjällä. EU:n sisällä on toki eroja. Tuloerot Britanniassa ovat merkittävästi suurempia kuin tuloerot Suomessa ja ne kasvanevat entistä nopeampaa brexitin jälkeen.

    Nyt kun UK:n mainitsin, todettakoon, että Britannian kansantuote kasvoi 107 % vuodesta 1973 vuoteen 2015, eli EEC/EU- jäsenyyden aikana. Kasvuvauhti oli nopeampaa kuin USA:n, Saksan ja Ranskan kasvuvauhti samalla ajanjaksolla.

    EEC/EU-jäsenyyden aikana brittiläisten reaalinen ostovoima on kaikissa tuloluokissa kasvanut lähes kaksi kertaa nopeammin kuin reaalinen ostovoima USA:ssa samana ajanjaksona. Brittiläisten reaalinen ostovoima on noin kaksinkertaistunut vuoden 1973 jälkeen. Ennen vuotta 1973 ja EEC-jäsenyyttä UK oli Euroopan sairas mies. Lue siitä!

    Älä yleistä. Sinä saatat olla pummi, Suomi ei. Suomi on kaikilla mittareilla mitattuna sekä suhteutettuna muuhun maailman, aivan helvetin hyvin toimeentuleva maa. Ulkomaiset investoinnit tuovat Suomeen työtä ja rahaa.

    "Näistä teen johtopäätöksia, näkemyksiä ja mielipiteitä. Mistä lie johtuu, että löydän enemmän aihetta vastustaa nykyisessä muodossa olevaa EU:ta, kuin kannattaa sitä. Brexitiä lähdin heti kannattamaan, koska halusin nähdä EU:n reaktiot ja vastatoimet, sekä haluaisin nähdä, miten EU:sta eronnut maa lähtee kehittymään. Sillä voi olla suuri merkitys muiden maiden halukkuuteen pysyä EU:ssa."

    Britannian korkein turvallisuusviranomainen lähetti ministereille noin viikko sitten pitkän muistion no-deal brexitin todennäköisistä seurauksista. Siinä esille nostetaan talouden romahtaminen , työttömyys, levottomuudet, tuonnin ja viennin hidastuminen sekä mahdollisesti jopa Britannian hajoaminen. Jos Euroopan Unioni voi purkautua, miksei Yhdistynyt Kuningaskuntakin - onhan sekin valtioiden unioni.

    Tällä hetkellä EU haluaisi jo potkaista Britannian pihalle ja lopettaa tämän lapsellisen poliittisen teatterin, mutta sellainen ei ole mahdollista, koska Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan tulevaisuus aiheuttaa niin paljon päänvaivaa.

    Fiksuna ja paljon asioita selvitelleenä sinä voit varmasti ratkaista Irlannin ongelman hetkessä ja selittää minkälainen käytäntö tuolle rajalle otetaan, jos britit eroavat ilman mitään sopimuksia, kuten tulliunionia. Kyse on miljoonista ihmisistä, ja alueesta, joka oli käytännöllisesti sisällissodassa vuoden 1998 Pitkäperjantain sopimukseen (Belfastin sopimus, Good Friday Agreement) asti.

    " Luonnollisesti EU ei halua Briteistä itselleen mainosta, joka kertoo, että ero EU:sta johtaa parempaan menestykseen ja hyvinvointiin. Jos taas Britit romahtaa, niin EU-jäsenyydelle on perustelunsa."

    Älä ole idiootti! Tietenkään EU ei halua, että britit lähtevät EU:sta varsinkaan ilman sopimusta. Toisaalta Euroopan johtajat alkavat olla korviaan myöten täynnä brexitiä ja haluaisivat saada homman maaliin tavalla tai toisella. Britit eivät vain kykene tekemään mitään päätöksiä, kun eivät edes tiedä mitä he oikeastaan haluavat. Alahuoneen toiminta on kuin jostain satiirista.

    Taloudellisesti sopimukseton ero on kova isku erityisesti Irlannille, Hollannille, Tanskalle ja Ranskalle. Koko EU:n kannalta talouskasvu hidastunee 1-2 % no-deal brexitin seurauksena. UK:lle taloudelliset ongelmat ovat moninkertaisia.

    Brittien viennistä 44,7 % kulkee Euroopan unionin alueelle. 22 % viennistä suuntautuu Aasian maihin (Kiina 6 %, UAE 2 %, Hong Kong 2 % jne), Yhdysvaltoihin brittien viennistä menee 11 %, Sveitsiin (jolla on tietenkin sopimukset EU:n kanssa) britit vievät 7 % viennistään, Norjaan 1 prosentin, Kanadaan 2 prosenttia (CETA), Australiaan 1 prosentin sekä Afrikan maihin rapiat 5 %. Kaikki britannian EU:sta riippuvat taloudelliset sopimukset 78 maan kanssa raukeavat, jos sopimusta ei synny. Seurauksena on WTO-sääntöihin perustuva kauppa, mutta maailmassa ei ole ainuttakaan maata, joka kävisi kauppaa pelkästään WTO-sääntöjen puitteissa. Jopa Leave.EU-kampanjan sivuilla WTO-järjestelyä pidetään äärimmäisen huonona, epätoivottavana ja taloudellisesti katastrofaalisena vaihtoehtona.


  • En parhaalla tahdollanikaan löydä edes yhtä huonoa puolta.

   Sen sijaan hyviä puolia roppakaupalla.

   • Suomen mielivaltaiset simputtaja nilkkivirkamiehet ja poliitikot saavat kontroloimattoman vallan harrastaa mielivaltaa. Nämä nuoremmet henkilöt eivät ilmeisesti ole eläneet tai vanhemmat eivät muista millainen persreikä suomi oli ennen EU ta. Eivät myöskään muista 17% korkoja ja sitä kuinka keinottelijat pitivät Suomen valuuttaa pilkkanaan. Haikailevat devalvaatioiden perään, mitä perkeleen väliä alennetaanko palkkoja kikilyillä vai devalvaatioilla.
    Sekä lukemattomia muita syitä EU hyväksi.


   • Ropopotti kirjoitti:

    Suomen mielivaltaiset simputtaja nilkkivirkamiehet ja poliitikot saavat kontroloimattoman vallan harrastaa mielivaltaa. Nämä nuoremmet henkilöt eivät ilmeisesti ole eläneet tai vanhemmat eivät muista millainen persreikä suomi oli ennen EU ta. Eivät myöskään muista 17% korkoja ja sitä kuinka keinottelijat pitivät Suomen valuuttaa pilkkanaan. Haikailevat devalvaatioiden perään, mitä perkeleen väliä alennetaanko palkkoja kikilyillä vai devalvaatioilla.
    Sekä lukemattomia muita syitä EU hyväksi.

    Parasta tässä kaikessa on, että Suomi ei koskaan liittynyt Euroopan unioniin muuta kuin virtuaalisesti. Perustuslakeja rikottiin kuin ne olisivat honkapölkkyjä, vaikka Maastrichtinkin mukaan liittymisen täytyisi tapahtua oman maan lakien mukaisesti. Itse liittymissopimuskin oli EMU-vajaa, sillä omat poliitikkomme, mukaan lukien eräs salolainen varatuomari, valehtelivat kansallemme, että EMUsta äänestetään erikseen sitten joskus. Lisäksi kansaa manipuloitiiin ja peloteltiin Venäjän uhalla, vaikka sellaista ei ollut siihen aikaan.

    Suomi on nyt laittomassa tilassa. On ollut sitä v. -95 alusta lähtien. Se tarkoittaa sitä, että kaikki laitkin, mitä sen jälkeen on säädetty ovat pätemättömiä laittomuuden lakeja. Aivan kuin rikollisjärjestön sisäisiä lakeja. Ainoa keino päästä laittomuuden tilasta on järjestää uudet vaalit silloisten perustuslakien mukaisessa järjestyksessä.

    Maamme tilanne on kurja. Kun ei ole lakia, olemme ylikansallisten voimien saalistuksen kohteena vapaata riistaa. Maamme päättäjät ovat yksityishenkilöinä uittaneet meidät EU:N orjuuteen. Missä ovat laillisuuden vaatijat, missä isänmaan puolustajat. Vai tarvitsemmeko jälleen Venäjää kurin palauttajaksi. Siltä näyttää, ja hyvä niin, että on Venäjä, joka antaa toivoa meille isänmaallisille. Venäjän kanssa aina pärjää, EUvostoliiton ei.


   • Ropopotti kirjoitti:

    Suomen mielivaltaiset simputtaja nilkkivirkamiehet ja poliitikot saavat kontroloimattoman vallan harrastaa mielivaltaa. Nämä nuoremmet henkilöt eivät ilmeisesti ole eläneet tai vanhemmat eivät muista millainen persreikä suomi oli ennen EU ta. Eivät myöskään muista 17% korkoja ja sitä kuinka keinottelijat pitivät Suomen valuuttaa pilkkanaan. Haikailevat devalvaatioiden perään, mitä perkeleen väliä alennetaanko palkkoja kikilyillä vai devalvaatioilla.
    Sekä lukemattomia muita syitä EU hyväksi.

    Se persereikä työllisti paremmin, oli tasaisemmin jakautuvaa hyvinvointia, kansa yhtenäisempi, tulevaisuus koettiin turvallisemmaksi... Nyt väkerrellään uutisia, blogeja, kritiikkejä, galluppeja ja tilastoja, jotta saadaan ihmiset uskomaan, että ennen asiat oli päin persettä ja nyt elämä on ihqua, kun ollaan eeuussa. Toki asiat on ihqua monen kohdalla vain paperilla, mutta sen täytyy kelvata.


  • Suomen viennistä:

   39,1 % suuntautuu euroalueelle
   21 % muihin EU-maihin
   6 % muihin Euroopan maihin, kuten ETA- ja Efta-maat

   Suomen tuonnista:

   38,6 % tuodaan euroalueelta
   22,1 % muista EU-maista
   4,9 % muista Euroopan maista, kuten ETA- ja Efta-maat

   Eurooppa on tärkein kauppakumppanimme. EU:n jäseninä kaupankäynnin esteitä, kuten tulleja ja tariffeja ei ole. Miksi kävisimme kauppaa tärkeimpien kauppakumppaniemme kanssa byrokraattisemmin ja kalliimmalla hinnalla? Vastaa sinä siihen!

   Venäjän vastaisista pakotteista huolimatta Venäjän talous on voimakkaasti sidoksissa Euroopan unioniin. Noin 60 % Venäjän taloudesta muodostuu EU:n ja Venäjän kaupasta. Suomen viennistä 5,7 % suuntautui Venäjälle vuonna 2017, ja Venäjältä tuotavien tuotteiden määrä oli 13.2 % Suomen tuonnista. Tällä on - usko huviksesi - myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. EU on niin tärkeä kauppakumppani Venäjälle, että ei se ehdoin tahdoin hyökkää EU-maahan.

   Lissabonin sopimus takaa EU:n jäsenvaltioissa ihmisoikeudet, demokratian sekä kaikkien EU-kansalaisten perusoikeudet, kuten vuosilomat jne. Sopimukseen on myös erikseen kirjattu avunantolauseke sotilaallisen aggression tai jonkin muun vakavan kriisin kohteeksi joutuneelle valtiolle. Se voi olla mitä tahansa tiedustelutiedosta sotilaalliseen apuun ja varustetoimituksiin. Suomi ei siis enää olisi yksin, kuten talvisodassa.

   Euroopan unionin jäsenmaissa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada EU-rahoitusta avustusten, lainojen ja takuiden muodossa. Eurooppalaisina me voimme asua, opiskella ja työskennellä missä tahansa EU-maassa, jolloin saamme samat edut kuin kotimaassamme. Jos opiskelu ja työ ei kiinnosta, silloin tämä ei sinua hyödytä. Euroopan ulkopuolella kaikkien EU-maiden lähetystöt palvelevat kaikkia EU-kansalaisia. Eli saat apua tarvittaessa vaikka Hollannin, Ranskan tai Ruotsin lähetystöistä.

   Euro on vakaa valuutta. EKP on pitänyt korot alhaisina ja inflaatio on lähes optimaalisella 2 prosentin tasolla. Ero talousunionista johtaisi väistämättä

   a) Suomen lainojen kallistumiseen, eli Suomen euromääräinen ulkomaanvelka kallistuisi ja korot kasvaisivat,
   b) Suomen lainojen hinta kasvaisi,
   c) inflaatio kiihtyisi
   4) rahan devalvoinnin paine kasvaisi ja se laskisi säästöjen todellista arvoa ja johtaisi mm. asuntokannan hintojen alenemiseen (Suomalaisten omaisuus on kiinni omistus- ja sijoitusasunnoissa, joiden arvon oletetaan kasvavan)

   Eurooppalaisten ja muiden maiden investoinnit Suomeen romahtaisivat. Meyerin telakat ja Uudenkauupungin autotehdas, ABB sekä monet muut kansainväliset yritykset siirtäisivät toimintonsa EU-alueelle, jossa tuotantoketjut olisivat sujuvampia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Nämä ovat merkittäviä työllistäjiä ja tuovat rahaa Suomeen.

   Tulliunionista luopuminen ruuhkauttaisi satamat ja rajanylityspaikat samaan tapaan kuin ne itärajalla usein ruuhkautuvat. Schengen-sopimuksesta luopuminen toisi passintarkistukset ja viisumit rajoille.

   Euroopan yhteisestä lainsäädännöstä luopuminen johtaisi siihen, että Suomalainen ajokortti ei automaattisesti kelpaisi Euroopassa. Lentoliikenne Euroopan yli edellyttäisi uusia sopimuksia. Tuoteturvallisuusstandardeista (direktiiveistä) luopuminen edellyttäisi suomalaisten tuotteiden tarkempaa seulontaa ja turvallisuuden varmistamista ennen kuin niitä saisi viedä Eurooppaan.

   EU:lla on noin 60 vapaakauppasopimusta. Suurimmat Kanadan ja Japanin kanssa. EU:n kautta Suomi hyötyy näistä suoraan. EU-, ETA-, Efta- ja EU:n vapaakauppasopimusten alueella, eli elää karkeasti 600 miljoonaa ihmistä. Näiden markkinoiden arvo on lähes 19 biljoonaa euroa.

   EU:sta irtautuva Suomi joutuisi noudattamaan WTO-käytäntöjä, jotka ovat ikäänkuin talouden defaultti. Yksikään maailman maa ei käy kauppaa pelkästään WTO-sopimuksilla, paitsi ehkä yksittäistapauksissa. Kaikilla mailla on keskinäisiä kauppasopimuksia. Kauppasopimuksen solmiminen vie yleensä 4-7 vuotta, joten ensimmäiset vuodet Suomen talous heikkenisi varmaan 10 % vuosivauhtia. Suomesta tulisi Euroopan sairas mies. Seurauksena olisi vähintään 10 vuotta kestävä syvä taantuma tai lama, jolloin tuotanto, työllisyys ja talous romahtaisivat. Lopulta 5-10 vuoden sisällä Suomella alkaisi olla taloussopimuksia, mutta ei niin hyviä kuin mitä EU voi tarjota: syy on se, että isommilla on taloudellisia muskeleita sanella ehdot, joihin pienempien on yleensä vain pakko suostua.

   Ruoan ja kodin elektroniikan sekä kaiken tuontitavaran hinnat kasvaisivat tuntuvasti, joten todellinen ostovoima romahtaisi. Ihmiset köyhtyisivät merkittävästi. Se romahduttaisi sisäisen kysynnän, mikä edelleen heikentäisi työllisyys- ja taloustilannetta. Valtion verokertymä vähenisi, mikä johtaisi tuntuviin leikkauksiin ja verojen korotuksiin.

   Siinä ne ensimmäiset.

   • Edelleen eurosta luopuminen nostaisi huimasti kaikkien lainojen korkoja, mutta erityisen ikävää se olisi asuntovelallisille.

    Suomen talouden epävakaus johtaisi keinotteluun suomalaisyritysten osakkeilla. Niitä shortattaisiin kansainvälisissä pörsseissä ja yritysten arvo romahtaisi.

    Ennen euro- tai EU-eroa Suomesta alkaisi massiivinen valuuttapako. Ihmiset siirtäisivät sijoituksensa ja säästönsä turvaan.


   • 1990-luvun lama kaatoi kymmeniä tuhansia suomalaisyrityksiä, johti lähes 20 prosentin työttömyyteen ja pudotti Suomen bruttokansantuottetta muutamassa vuodessa noin 20 prosenttia. Leipäjonot ja rakenteellinen työttömyys ovat jäänteitä 90-luvun lamasta. EU- ja euroero johtaisi vieläkin syvempään suohon.

    Ehkä Suomi nousisi 10-20 vuodessa, mutta tälle yleiselle hyvinvoinnin tasolle tuskin päästäisiin. Kansa jakautuisi entistä selvemmin hyvin köyhiin ja hyvin rikkaisiin. Mitenkään varmaa nousu ei kuitenkaan olisi, sillä maailmassa on paljon esimerkkejä valtioista, joiden huono talouspolitiikka on johtanut useiden sukupolvien mittaiseen taantumaan. 1-2 sukupolvea kärsisi kovimman iskun, eikä ehkä koskaan toipuisi siitä. Britanniassa ja USA:ssa köyhyys periytyy useita sukupolvia. Sellainen voisi olla edessä täälläkin.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    1990-luvun lama kaatoi kymmeniä tuhansia suomalaisyrityksiä, johti lähes 20 prosentin työttömyyteen ja pudotti Suomen bruttokansantuottetta muutamassa vuodessa noin 20 prosenttia. Leipäjonot ja rakenteellinen työttömyys ovat jäänteitä 90-luvun lamasta. EU- ja euroero johtaisi vieläkin syvempään suohon.

    Ehkä Suomi nousisi 10-20 vuodessa, mutta tälle yleiselle hyvinvoinnin tasolle tuskin päästäisiin. Kansa jakautuisi entistä selvemmin hyvin köyhiin ja hyvin rikkaisiin. Mitenkään varmaa nousu ei kuitenkaan olisi, sillä maailmassa on paljon esimerkkejä valtioista, joiden huono talouspolitiikka on johtanut useiden sukupolvien mittaiseen taantumaan. 1-2 sukupolvea kärsisi kovimman iskun, eikä ehkä koskaan toipuisi siitä. Britanniassa ja USA:ssa köyhyys periytyy useita sukupolvia. Sellainen voisi olla edessä täälläkin.

    PS. Jos joku kuvittelee, että oma markka ja devalvaatio olisi oikotie onneen, pyydän pohtimaan asiaa hieman. Devalvaatio syö kuluttajien ostovoimaa ja säästöjä, mutta sen hyödyt sulaisivat tariffeihin. Se edellyttäisi työn hinnan laskemista tasolle, että suomalainen vienti kilpailisi samalla tasolla Aasian halpatyövoimaa käyttävien maiden kanssa.

    Britannia selviää brexitistä 10-20 vuodessa, koska se on iso. Vielä vähän aikaa sitten UK oli maailman viidenneksi suurin talous, mutta brexit-sotkujen aikana Ranska meni ohi ja UK putosi kuudenneksi suurimmaksi. Kuningatar on yhä virallisesti valtionpäämies eräissä entisissä Britannian siirtomaissa, kuten Kanadassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.

    Suomi ei ole Britannaia. Meillä ei ole kansainyhteisöä ja vanhoja siirtomaita tukenamme. Meillä ei myöskään ole vastaavaa transatlanttista historiaa kuin USA:lla ja UK:lla. Ero EU:sta veisi Suomen takaisin Venäjän yhteyteen ja välittömään vaikutuspiiriin. Ei se takaisi itsenäisyyttä. Ohjeet tulisi Kremilistä kuten YYA-Suomessa.


   • "Eurooppa on tärkein kauppakumppanimme. EU:n jäseninä kaupankäynnin esteitä, kuten tulleja ja tariffeja ei ole. Miksi kävisimme kauppaa tärkeimpien kauppakumppaniemme kanssa byrokraattisemmin ja kalliimmalla hinnalla? Vastaa sinä siihen!"

    Se riippuu ihan millaiset sopimukset sovitaan.
    Luuletko tosiaan, että EU:n ulkopuolisilla valtioilla on huonot sopimukset ja ovat kaikin puolin huonommassa tilassa kuin EU:n jäsenvaltiot?
    Otetaan mallia vaikka Sveitsistä, vähän muunnoksia omaksi hyväksi ja siinä se.

    Kaikki loppu spekulaatiosi on pelkkää kauhistelua jolla ei ole totuuspohjaa.
    Asiat on toiminut ennenkin, ne toimii nytkin, oli EU tai ei.

    Hinnat ovat EU:n myötä nousseet.
    Firmat lähteneet muualle, finnair on lennellyt ennen EU:a euroopan yli, Suomen passi on maailman parhaimpia passeja, kelpaa kaikkialla, ajokortti on kelvannut muuallakin.
    En ymmärrä kuinka hups, tämä kaikki vain poistuisi tai tulisi mahdottomaksi.

    Ihmeen hidas aika on sopimusten solmimiselle???
    Tiedätkö jos on tuontia ja vientiä, niin se on molemminpuolinen etu että saadaan sopimus nopeasti.
    Ja löytyy maailmasta muitakin valtioita kuin EU:n alaiset valtiot, jos EU kukkoilee.
    Esim Aasiaa, Usaa Britanniaa(pian) Sveitsiä, Norjaa, Venäjää, Ym.

    Jos tuontitavarat kallistuu, niin Suomessa löytyy osaamista ihan joka alalle.
    EU:n aikana elektroniikan osaaja Nokiakin lähti. HUPS!
    Katso, kun Suomalaiset ovat koulutukseltaan kärkiluokkaa, meillä on osaaminen tuottaa ihan mitä tahansa.
    Että no problem!

    Kaikkiin näihin kauhuskenaarioihin löytyy ratkaisu.
    Ja että mikään niistä kauhuista edes toteutuisi, on pelkkää kauhistelua.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Edelleen eurosta luopuminen nostaisi huimasti kaikkien lainojen korkoja, mutta erityisen ikävää se olisi asuntovelallisille.

    Suomen talouden epävakaus johtaisi keinotteluun suomalaisyritysten osakkeilla. Niitä shortattaisiin kansainvälisissä pörsseissä ja yritysten arvo romahtaisi.

    Ennen euro- tai EU-eroa Suomesta alkaisi massiivinen valuuttapako. Ihmiset siirtäisivät sijoituksensa ja säästönsä turvaan.

    Ajattelin siirtää rahojani pois Suomesta, jokin toinen valuutta pitäisi olla. EURO voi romahtaa aika pian.
    Aika vaikeaa on, mihin laittaisi rahansa turvaan.


   • EU on varmaan jossain mielessä kiva, jos on loisimassa valtion hommissa josta ei joudu pois, eli istuu siellä kuin räkä kravatissa. Mitä EU on tehnyt globalisaation vastustamiseksi, työpaikkojen pysymisen puolesta? Miksi EU sallii työvoiman tuonnin maailman köyhemmistä maista vaikka täällä on muutenkin pulaa työpaikoista. Kuten Halla-aho sanoi, niin johan on perkele jos ei 500 miljoonan asukkaan EU:sta löydy sopivaa lisätyövoimaa Suomeen, miksi siis poistettaisiin työvoiman tarvehallintapykälä? Ainoa selitys on se, että halutaan polkea palkkoja ihan miten alas vain. Tätä on sattunut ja tästä ei seuraa rangaistuksia. Esim. Nokian IT-alan työvoimana intialaisia Suomessa.


   • assssssssss kirjoitti:

    EU on varmaan jossain mielessä kiva, jos on loisimassa valtion hommissa josta ei joudu pois, eli istuu siellä kuin räkä kravatissa. Mitä EU on tehnyt globalisaation vastustamiseksi, työpaikkojen pysymisen puolesta? Miksi EU sallii työvoiman tuonnin maailman köyhemmistä maista vaikka täällä on muutenkin pulaa työpaikoista. Kuten Halla-aho sanoi, niin johan on perkele jos ei 500 miljoonan asukkaan EU:sta löydy sopivaa lisätyövoimaa Suomeen, miksi siis poistettaisiin työvoiman tarvehallintapykälä? Ainoa selitys on se, että halutaan polkea palkkoja ihan miten alas vain. Tätä on sattunut ja tästä ei seuraa rangaistuksia. Esim. Nokian IT-alan työvoimana intialaisia Suomessa.

    Jos sinne peruslain vastaisesti liityttiin ja mitään hyvää ei sieltä ole tullut niin pois saadaan lähteä. Tietyt tahot saavat loan niskaan kun muka niillä tukiaisilla vain lunkisti elelee. Ketäköhän kyseiseen pilipali porukkaan väen vängällä halusi. Parempi vastata päätöksistään ja vaan maksella sinne niin ihanalle eu:lle. Kaikki rajat auki kenen vain tulla ja osaavat hyödyn ottaa kaikesta. No, kyllä se maailma opettaa jos ei muuta niin hiljaa kävelemään.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Eurooppa on tärkein kauppakumppanimme. EU:n jäseninä kaupankäynnin esteitä, kuten tulleja ja tariffeja ei ole. Miksi kävisimme kauppaa tärkeimpien kauppakumppaniemme kanssa byrokraattisemmin ja kalliimmalla hinnalla? Vastaa sinä siihen!"

    Se riippuu ihan millaiset sopimukset sovitaan.
    Luuletko tosiaan, että EU:n ulkopuolisilla valtioilla on huonot sopimukset ja ovat kaikin puolin huonommassa tilassa kuin EU:n jäsenvaltiot?
    Otetaan mallia vaikka Sveitsistä, vähän muunnoksia omaksi hyväksi ja siinä se.

    Kaikki loppu spekulaatiosi on pelkkää kauhistelua jolla ei ole totuuspohjaa.
    Asiat on toiminut ennenkin, ne toimii nytkin, oli EU tai ei.

    Hinnat ovat EU:n myötä nousseet.
    Firmat lähteneet muualle, finnair on lennellyt ennen EU:a euroopan yli, Suomen passi on maailman parhaimpia passeja, kelpaa kaikkialla, ajokortti on kelvannut muuallakin.
    En ymmärrä kuinka hups, tämä kaikki vain poistuisi tai tulisi mahdottomaksi.

    Ihmeen hidas aika on sopimusten solmimiselle???
    Tiedätkö jos on tuontia ja vientiä, niin se on molemminpuolinen etu että saadaan sopimus nopeasti.
    Ja löytyy maailmasta muitakin valtioita kuin EU:n alaiset valtiot, jos EU kukkoilee.
    Esim Aasiaa, Usaa Britanniaa(pian) Sveitsiä, Norjaa, Venäjää, Ym.

    Jos tuontitavarat kallistuu, niin Suomessa löytyy osaamista ihan joka alalle.
    EU:n aikana elektroniikan osaaja Nokiakin lähti. HUPS!
    Katso, kun Suomalaiset ovat koulutukseltaan kärkiluokkaa, meillä on osaaminen tuottaa ihan mitä tahansa.
    Että no problem!

    Kaikkiin näihin kauhuskenaarioihin löytyy ratkaisu.
    Ja että mikään niistä kauhuista edes toteutuisi, on pelkkää kauhistelua.

    Et taida ymmärtää juurikaan tuotannosta ja taloudesta mitään. EU on todellakin ollut etu Suomen ulkomaankaupalle, johon tämä hyvinvointimme perustuu.

    Mainitsemasi Norja ei ole EU jäsen eikä voi mitenkään vaikuttaa unionin päätöksentekoon. Sopimuksensa mukaisesti se kuitenkin noudattaa kaikkia EU direktiivejä, jotta se voi käydä kauppaa EU maiden kanssa järkevillä ehdoilla. Norja on siis EU:n torppari kuten Sveitsikin - kumpikin maa liittyisi unioniin, jos niiden jääräpäinen kansa suostuisi. Nyt niiden ei ole tarvinnut, kun rahaa on muutenkin öljybisneksen ja maailman suurinpana rahanpesulan pyörittämisen vuoksi. Näiden maiden vauraus ei liity siihen ovatko ne unionissa. Suomen vauraus liittyy puhtaasi hyviin ulkomaankaupan ehtoihin. EU ero ajaisi Suomen Venäjän orjamaaksi nykyisen Valkovenäjän tyyliin ja nopeasti myös samaan elintaoon isäntämaan kanssa. EU eroajat haluavat Suomen Ukrainan ja Valkovenäjän asemaan.


   • Joskusfaktojakin kirjoitti:

    Et taida ymmärtää juurikaan tuotannosta ja taloudesta mitään. EU on todellakin ollut etu Suomen ulkomaankaupalle, johon tämä hyvinvointimme perustuu.

    Mainitsemasi Norja ei ole EU jäsen eikä voi mitenkään vaikuttaa unionin päätöksentekoon. Sopimuksensa mukaisesti se kuitenkin noudattaa kaikkia EU direktiivejä, jotta se voi käydä kauppaa EU maiden kanssa järkevillä ehdoilla. Norja on siis EU:n torppari kuten Sveitsikin - kumpikin maa liittyisi unioniin, jos niiden jääräpäinen kansa suostuisi. Nyt niiden ei ole tarvinnut, kun rahaa on muutenkin öljybisneksen ja maailman suurinpana rahanpesulan pyörittämisen vuoksi. Näiden maiden vauraus ei liity siihen ovatko ne unionissa. Suomen vauraus liittyy puhtaasi hyviin ulkomaankaupan ehtoihin. EU ero ajaisi Suomen Venäjän orjamaaksi nykyisen Valkovenäjän tyyliin ja nopeasti myös samaan elintaoon isäntämaan kanssa. EU eroajat haluavat Suomen Ukrainan ja Valkovenäjän asemaan.

    "Norja on siis EU:n torppari kuten Sveitsikin - kumpikin maa liittyisi unioniin, jos niiden jääräpäinen kansa suostuisi."
    Siinä se demokratia taas näkyy.
    Kansa ei suostu, joten ovat väärin äänestäviä jääräpäitä. Sinäkö ja EU tiedätte mitä kansa todella tahtoo?

    "EU ero ajaisi Suomen Venäjän orjamaaksi nykyisen Valkovenäjän tyyliin ja nopeasti myös samaan elintaoon isäntämaan kanssa. EU eroajat haluavat Suomen Ukrainan ja Valkovenäjän asemaan. "
    Faktaa kiitos?
    Vaikka joku otsikko, missä Putin sanoi: Jos suomi eroaa EU:sta, niin me hyökkäämme ja painostamme Suomea.


  • "Se riippuu ihan millaiset sopimukset sovitaan."

   EU on sekä WTO:ssa että kaikessa kansainvälisessä kaupassa YKSI sopijaentiteetti. Sinä et voi tehdä erillistä kauppasopimusta Saksan kanssa ja toista Ruotsin kanssa. Edes UK tai USA ei voi tehdä erillisiä kauppasopimuksia yksittäisten EU-maiden kanssa. EU on yksi kaupallinen kokonaisuus ja se on sen vahvuus. Kauppasopimuksia neuvoteltaessa tästä on kaikkein suurin hyöty pienimmille jäsenvaltioille.

   "Luuletko tosiaan, että EU:n ulkopuolisilla valtioilla on huonot sopimukset ja ovat kaikin puolin huonommassa tilassa kuin EU:n jäsenvaltiot?
   Otetaan mallia vaikka Sveitsistä, vähän muunnoksia omaksi hyväksi ja siinä se."

   Huoh.
   --> Sveitsi on Efta-maa
   --> Sveitsi on Schengen-maa, kuten Suomi (avoimet rajat)
   --> Sveitsissä noudatetaan suurta osaa EU:n lainsäädännöstä ja standardeista
   --> Sveitsin ja EU:n välillä on yli 100 sopimusta, mutta ei Sveitsilläkään ole erillisiä kauppasopimuksia minkään yksittäisen EU-valtion kanssa.
   --> Sveitsi maksaa yhteismarkkinoille pääsystä kansalaista kohden enemmän kuin suomalaiset, mutta sillä ei ole päätösvaltaa Eurooppaa koskeviin lakeihin.

   "Asiat on toiminut ennenkin, ne toimii nytkin, oli EU tai ei."

   Tavalla tai toisella asiat ovat toimineet. Se on totta. Viime vuosisadalla käytiin kaksi tuhoisaa sotaa. Eurooppalaiset ovat sotineet historian aamuhämäristä alkaen koko ajan. Euroopan projektin ensisijainen tarkoitus oli lopettaa sodat Euroopassa.

   Sitä paitsi EU on fakta. Vaikka Suomi irtautuisi siitä, se olisi massiivisen talousblokin ympäröimä toisaalla ja toisaalla olisi sotilaallinen suurvalta, joka mielellään pomottaa ja uhkailee pienempiä naapureitaan. Lue YYA-sopimus! Ei Suomi voisi olla itsenäinen EU:n ulkopuolella. Venäjä painostaisi Suomea, kuten se on ennenkin tehnyt.

   "Hinnat ovat EU:n myötä nousseet."

   Hinnat ovat nousseet ja nousevat aina mm. inflaation seurauksena. Myös palkat ja ihmisten reaaliansiot ovat kasvaneet. Suomalaisten reaalinen ostovoima on faktuaalisesti lisääntynyt. Voit tarkistaa tämän Suomen Pankin ylläpitämästä rahamuseosta tai tilastokeskuksesta.

   Jotkut väittävät täällä, että ennen euroa kahvi maksoi Ärrällä markan ja euron jälkeen euron. Se on ihan täyttä roskaa. Olin silloin yrittäjänä Ärrällä ja kahvi maksoi ennen euroon siirtymistä 6 markkaa ja sen euroon siirtymisen jälkeen euron.

   "Firmat lähteneet muualle, finnair on lennellyt ennen EU:a euroopan yli, Suomen passi on maailman parhaimpia passeja, kelpaa kaikkialla, ajokortti on kelvannut muuallakin.
   En ymmärrä kuinka hups, tämä kaikki vain poistuisi tai tulisi mahdottomaksi."

   Maailma on muuttunut. Jotkin firmat ovat lähteneet. Se on totta. Esimerkiksi suomalainen metsäteollisuus työllistää ulkomailla saman verran tai enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Vastaavasti Suomeen on tullut kansainvälisiä yrityksiä ja investointeja. Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset, kuten Meyerin telakat, ABB ja Uudenkaupungin autotehdas pyörittävät yli 90 miljardin liikevaihtoa.

   Ennen EU:ta ilmailussa vallitsi eri säännöt kuin nykyään. Finnarilla oli aikanaan sopimukset yksittäisten maiden kanssa ilmatilan käytöstä. Ajokortti on kelvannut, mutta EU-lainsäädännön myötä ei enää automaattisesti kelpaa. Siitä pitää sopia. Myös britit joutunevat hankkimaan ajokorttiinsa maksullisen tarran tai luvan jotta se hyväksytään EU-maissa. Tämä on fakta.

   Se johtuu siitä, että EU ja ETA noudattavat yhteistä lainsäädäntöä Euroopassa. Sen ulkopuolelta tuleviin koskee eri säännöt.

   "Ihmeen hidas aika on sopimusten solmimiselle???"

   Sopimusten neuvottelu on hidasta. Monet eivät ymmärrä näitä sopimusprosesseja. Niissä jokaisen pilkun paikka tarkistetaan juristiarmeijan voimin. Esimerkiksi EU:n ja Kanadan välinen sopimus on yli 1000 sivuinen järkäle. Theresa Mayn ja EU:n neuvottelema luonnos on sekin lähes 600 sivuinen. Sitä on väännetty kaksi vuotta ja vaikka EU ja UK ovat läheisiä kumppaneita, molempia osapuolia tyydyttävää sopimusta ei ole saatu aikaan. EU on neuvotellut kauppasopimusta Intian kanssa jo vuosia, mutta yksi EU-maa - nimittäin Iso Britannia - on torpannut aina sopimusluonnokset. EU:n sopimusten on kelvattava kaikille EU:n jäsenille.

   "Tiedätkö jos on tuontia ja vientiä, niin se on molemminpuolinen etu että saadaan sopimus nopeasti. Ja löytyy maailmasta muitakin valtioita kuin EU:n alaiset valtiot, jos EU kukkoilee.
   Esim Aasiaa, Usaa Britanniaa(pian) Sveitsiä, Norjaa, Venäjää, Ym."

   Suomella on markkinat EU:ssa. Markkinoita voidaan laajentaa EU:n uusien vapaakauppasopimusten myötä mm. Kanadaan ja Japaniin. Muttan nykyisisten markkinoiden korvaaminen jollain uusilla markkinoilla on todella haastavaa. Kun Trump aloitti kauppasodan Kiinan kanssa, amerikkalaisten soijapapufarmareiden yli 200 miljardin dollarin arvoiset Kiinan markkinat kuolivat. Kiina korvaa USA:n tuonnin tuomalla soijaa Intiasta ja Brasiliasta, mutta amerikkalaiset soijafarmarit eivät ole löytäneet korvaavia markkinoita, joten liittovaltio maksaa farmareille miljardien korvauksia.

   • Sulla on faktat vähän hukassa. USA ja EU neuvottelivat kymmenisen vuotta transatlanttista vapaakauppasopimusta (TTIP). Sopimukseen ei lopulta päästy, koska USA:n ja Euroopan tuoteturvallissuusstandardit poikkeavat niin merkittävästi toisistaan erityisesti kemikaali-, lääke- ja elintarviketurvallisuuden osalta. EU ei hyväksy markkinoilleen amerikkalaista antibiootein ja hormonein ruokittua lihaa, ammoniakkipestyä kanaa ja geenimuunneltuja viljelykasvien siemeniä. Karjan ja lintokarjan osalta USA ei täytä niitä kriteereitä, joita EU on asettanut tuotantoeläinten kasvulle. Niitä ruokitaan antibiooteilla ja pestään ammoniakilla siksi, että ne elävät paljon surkeammissa oloissa kuin tuotantoeläimet Euroopassa.

    EU ei kukkoile USA:lle tai Kiinalle, mutta taloudellisesti se neuvottelee niiden kanssa samalla tasolla. Ts. USA ei voi pomottaa myöskään Eurooppaa.

    Aasia. EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus on historian suurin kauppasopimus. EU on neuvotellut vuosia Intian kanssa, mutta brittien vastahakoisuus on estänyt sopimuksen synnyn. Toisaalta Intia ei tee kauppasopimusta brittien kanssa, ´koska se ei ole antanut anteeksi siirtomaa-aikaisia julmuuksia. USA on puolestaan julkaissut 18-sivuisen muistion, jossa ilmoitetaan briteille ehdot, joiden puitteissa sopimusta voidaan lähteä neuvottelemaan. Yksi ehdoista on se, että Britannia ei tee kauppasopimusta Kiinan kanssa; se on joko tai. Lisäksi USAn ehdot tekevät EU:n ja Britannian välisestä kaupasta osittain mahdotonta. Puhut, että EU pomottaa. Suurilla on edellytyksiä määritellä ehdot. USA määrittelee ehdot UK:lle, jonka on luultavasti ne hyväksyttävä. Olisiko Suomi paremmassa asemassa kuin Britannia?

    EU:n ja Venäjän välinen kauppa on Venäjän talouden perusta pakotteista huolimatta. 60 prosenttia Venäjän taloudesta muodostuu EU-kaupan myötä.

    Kiinan ja EU:n välillä on joukko kauppasopimuksia. EU on Kiinan tärkein kauppakumppani, aivan kuten EU on myös Venäjän tärkein kauppakumppani. EU:lla on vapaakauppasopimus Etelä-Korean kanssa ja EU neuvottelee lisäksi Etelä-Amerikkalaisen vapaakauppayhteisö Mercosumin, Australian, Uuden Seelannin ja Singaporen kanssa. Kaikki EU:n kauppasopimukset löytynee tästä dokumentista: https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2018/06/netti-eun-kauppasopimukset-esite-toukokuu-2018-final-2.pdf

    "Jos tuontitavarat kallistuu, niin Suomessa löytyy osaamista ihan joka alalle.
    EU:n aikana elektroniikan osaaja Nokiakin lähti. HUPS!"

    Meinaatko, että Suomella on potentiaalia kilpailla Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa elektroniikassa? Mäkin uskon yksisarvisiin.

    Suomesta löytyy osaamista. Nokia ei lähtenyt EU:n vuoksi, eikä ole edes lähtenyt. Nokian pääkonttori muutti 2013 Keilaniemestä Karaporttiin. Nokia kasvoi jättiläiseksi. Sen vuosibudjetti oli neljä kertaa suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Mutta se teki joukon kohtalokkaita virheitä, joihin kuului kosketusnäytöllisen puhelinmallin hylkääminen ennen iPhonea, koska Nokia ei uskonut, että niillä on tulevaisuutta. Apple ja Samsung söivät Nokian markkinat älypuhelimilla kun nokia väänsi lähinnä peruskännyköitä. Nokia on verkoissa vielä suuri toimija.

    Katso, kun Suomalaiset ovat koulutukseltaan kärkiluokkaa, meillä on osaaminen tuottaa ihan mitä tahansa.
    Että no problem!

    Sun juttujen jälkeen hieman kyllä huolestuin,..

    "Kaikkiin näihin kauhuskenaarioihin löytyy ratkaisu.
    Ja että mikään niistä kauhuista edes toteutuisi, on pelkkää kauhistelua."

    Niin - brexit toimii kuin junan vesssa. Ei tuosta sotkusta parhalla tahdollakaan löydä mitään hyvää sanottavaa.


   • TTIP:stä taisit unohtaa sen, että USA vaati syytesuojaa omille yrityksilleen EU:ssa. Tämä on erityisen kohtuuton ehto. Jo tämä oli aika vakava este vapaakauppasopimukselle.


   • Njooh,.. Itse vastustin TTIP:tä voimakkaasti. Välimiesoikeuskäytäntö ja valtioiden haastaminen oikeuteen bisnesten vaikeuttamisesta tuntui kohtuuttomalta. Sinänsä sitä tehdään kaiken aikaa ja kaikkialla. Pidin TTIP:tä uhkana EU:n tukemille työntekijöiden oikeuksille, kuten vanhempainvapaille, loma- ja sairaslomaoikeuksille. Jenkeissä työntekijöillä ei ole oikeuksia siinä mitassa, mitä eurooppalaisilla.

    Tässä en sen enempää halunnut puida TTIP:tä. Se oli vain esimerkki siitä, että kauppasopimusten laatiminen ei ole läpihuutojuttu edes tasavertaisten neuvottelijoiden kesken.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Sulla on faktat vähän hukassa. USA ja EU neuvottelivat kymmenisen vuotta transatlanttista vapaakauppasopimusta (TTIP). Sopimukseen ei lopulta päästy, koska USA:n ja Euroopan tuoteturvallissuusstandardit poikkeavat niin merkittävästi toisistaan erityisesti kemikaali-, lääke- ja elintarviketurvallisuuden osalta. EU ei hyväksy markkinoilleen amerikkalaista antibiootein ja hormonein ruokittua lihaa, ammoniakkipestyä kanaa ja geenimuunneltuja viljelykasvien siemeniä. Karjan ja lintokarjan osalta USA ei täytä niitä kriteereitä, joita EU on asettanut tuotantoeläinten kasvulle. Niitä ruokitaan antibiooteilla ja pestään ammoniakilla siksi, että ne elävät paljon surkeammissa oloissa kuin tuotantoeläimet Euroopassa.

    EU ei kukkoile USA:lle tai Kiinalle, mutta taloudellisesti se neuvottelee niiden kanssa samalla tasolla. Ts. USA ei voi pomottaa myöskään Eurooppaa.

    Aasia. EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus on historian suurin kauppasopimus. EU on neuvotellut vuosia Intian kanssa, mutta brittien vastahakoisuus on estänyt sopimuksen synnyn. Toisaalta Intia ei tee kauppasopimusta brittien kanssa, ´koska se ei ole antanut anteeksi siirtomaa-aikaisia julmuuksia. USA on puolestaan julkaissut 18-sivuisen muistion, jossa ilmoitetaan briteille ehdot, joiden puitteissa sopimusta voidaan lähteä neuvottelemaan. Yksi ehdoista on se, että Britannia ei tee kauppasopimusta Kiinan kanssa; se on joko tai. Lisäksi USAn ehdot tekevät EU:n ja Britannian välisestä kaupasta osittain mahdotonta. Puhut, että EU pomottaa. Suurilla on edellytyksiä määritellä ehdot. USA määrittelee ehdot UK:lle, jonka on luultavasti ne hyväksyttävä. Olisiko Suomi paremmassa asemassa kuin Britannia?

    EU:n ja Venäjän välinen kauppa on Venäjän talouden perusta pakotteista huolimatta. 60 prosenttia Venäjän taloudesta muodostuu EU-kaupan myötä.

    Kiinan ja EU:n välillä on joukko kauppasopimuksia. EU on Kiinan tärkein kauppakumppani, aivan kuten EU on myös Venäjän tärkein kauppakumppani. EU:lla on vapaakauppasopimus Etelä-Korean kanssa ja EU neuvottelee lisäksi Etelä-Amerikkalaisen vapaakauppayhteisö Mercosumin, Australian, Uuden Seelannin ja Singaporen kanssa. Kaikki EU:n kauppasopimukset löytynee tästä dokumentista: https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2018/06/netti-eun-kauppasopimukset-esite-toukokuu-2018-final-2.pdf

    "Jos tuontitavarat kallistuu, niin Suomessa löytyy osaamista ihan joka alalle.
    EU:n aikana elektroniikan osaaja Nokiakin lähti. HUPS!"

    Meinaatko, että Suomella on potentiaalia kilpailla Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa elektroniikassa? Mäkin uskon yksisarvisiin.

    Suomesta löytyy osaamista. Nokia ei lähtenyt EU:n vuoksi, eikä ole edes lähtenyt. Nokian pääkonttori muutti 2013 Keilaniemestä Karaporttiin. Nokia kasvoi jättiläiseksi. Sen vuosibudjetti oli neljä kertaa suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Mutta se teki joukon kohtalokkaita virheitä, joihin kuului kosketusnäytöllisen puhelinmallin hylkääminen ennen iPhonea, koska Nokia ei uskonut, että niillä on tulevaisuutta. Apple ja Samsung söivät Nokian markkinat älypuhelimilla kun nokia väänsi lähinnä peruskännyköitä. Nokia on verkoissa vielä suuri toimija.

    Katso, kun Suomalaiset ovat koulutukseltaan kärkiluokkaa, meillä on osaaminen tuottaa ihan mitä tahansa.
    Että no problem!

    Sun juttujen jälkeen hieman kyllä huolestuin,..

    "Kaikkiin näihin kauhuskenaarioihin löytyy ratkaisu.
    Ja että mikään niistä kauhuista edes toteutuisi, on pelkkää kauhistelua."

    Niin - brexit toimii kuin junan vesssa. Ei tuosta sotkusta parhalla tahdollakaan löydä mitään hyvää sanottavaa.

    "Sveitsin ja EU:n välillä on yli 100 sopimusta, mutta ei Sveitsilläkään ole erillisiä kauppasopimuksia minkään yksittäisen EU-valtion kanssa."
    Kun Suomi lähtee EU:sta, Sveitsi varmasti solmii kauppasopimuksen Suomen kanssa, samoin Norja, Islanti, Japani,USA,venäjä, ym.
    Siinä on EU:lla katselemista ja EU:n valtioilla ihmettelemistä kun itsenäiset maat harrastavat vapaasti kauppaa keskenään, siten että kaikki ovat tyytyväisiä.

    "Vastaavasti Suomeen on tullut kansainvälisiä yrityksiä ja investointeja. Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset, kuten Meyerin telakat, ABB ja Uudenkaupungin autotehdas pyörittävät yli 90 miljardin liikevaihtoa. "

    Suomeen ei ole tullut, vaan nuo on myyty ulkomaisille omistajille.
    Tiedätkö minne noiden "tulleiden" yritysten tulot kotoutetaan?
    Hei me tienataan tällä! On valhe.

    Eli 90 miljardin liikevaihto.
    Risteilijä maksaa ehkä miljardin, niitä ei vuodessa valmistu edes yhtä kappaletta.
    ABB, vuotuinen liikevaihto on suomessa 2,2 miljardia.
    Valmet automotive liikevaihto alle 1 miljardi/vuosi.

    Missä ne loput miljardit? faktaa kiitos.
    Sinun juttujesi takia tässä huolissaan pitää olla, kun faktaa ei olekaan.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Sulla on faktat vähän hukassa. USA ja EU neuvottelivat kymmenisen vuotta transatlanttista vapaakauppasopimusta (TTIP). Sopimukseen ei lopulta päästy, koska USA:n ja Euroopan tuoteturvallissuusstandardit poikkeavat niin merkittävästi toisistaan erityisesti kemikaali-, lääke- ja elintarviketurvallisuuden osalta. EU ei hyväksy markkinoilleen amerikkalaista antibiootein ja hormonein ruokittua lihaa, ammoniakkipestyä kanaa ja geenimuunneltuja viljelykasvien siemeniä. Karjan ja lintokarjan osalta USA ei täytä niitä kriteereitä, joita EU on asettanut tuotantoeläinten kasvulle. Niitä ruokitaan antibiooteilla ja pestään ammoniakilla siksi, että ne elävät paljon surkeammissa oloissa kuin tuotantoeläimet Euroopassa.

    EU ei kukkoile USA:lle tai Kiinalle, mutta taloudellisesti se neuvottelee niiden kanssa samalla tasolla. Ts. USA ei voi pomottaa myöskään Eurooppaa.

    Aasia. EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus on historian suurin kauppasopimus. EU on neuvotellut vuosia Intian kanssa, mutta brittien vastahakoisuus on estänyt sopimuksen synnyn. Toisaalta Intia ei tee kauppasopimusta brittien kanssa, ´koska se ei ole antanut anteeksi siirtomaa-aikaisia julmuuksia. USA on puolestaan julkaissut 18-sivuisen muistion, jossa ilmoitetaan briteille ehdot, joiden puitteissa sopimusta voidaan lähteä neuvottelemaan. Yksi ehdoista on se, että Britannia ei tee kauppasopimusta Kiinan kanssa; se on joko tai. Lisäksi USAn ehdot tekevät EU:n ja Britannian välisestä kaupasta osittain mahdotonta. Puhut, että EU pomottaa. Suurilla on edellytyksiä määritellä ehdot. USA määrittelee ehdot UK:lle, jonka on luultavasti ne hyväksyttävä. Olisiko Suomi paremmassa asemassa kuin Britannia?

    EU:n ja Venäjän välinen kauppa on Venäjän talouden perusta pakotteista huolimatta. 60 prosenttia Venäjän taloudesta muodostuu EU-kaupan myötä.

    Kiinan ja EU:n välillä on joukko kauppasopimuksia. EU on Kiinan tärkein kauppakumppani, aivan kuten EU on myös Venäjän tärkein kauppakumppani. EU:lla on vapaakauppasopimus Etelä-Korean kanssa ja EU neuvottelee lisäksi Etelä-Amerikkalaisen vapaakauppayhteisö Mercosumin, Australian, Uuden Seelannin ja Singaporen kanssa. Kaikki EU:n kauppasopimukset löytynee tästä dokumentista: https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2018/06/netti-eun-kauppasopimukset-esite-toukokuu-2018-final-2.pdf

    "Jos tuontitavarat kallistuu, niin Suomessa löytyy osaamista ihan joka alalle.
    EU:n aikana elektroniikan osaaja Nokiakin lähti. HUPS!"

    Meinaatko, että Suomella on potentiaalia kilpailla Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa elektroniikassa? Mäkin uskon yksisarvisiin.

    Suomesta löytyy osaamista. Nokia ei lähtenyt EU:n vuoksi, eikä ole edes lähtenyt. Nokian pääkonttori muutti 2013 Keilaniemestä Karaporttiin. Nokia kasvoi jättiläiseksi. Sen vuosibudjetti oli neljä kertaa suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Mutta se teki joukon kohtalokkaita virheitä, joihin kuului kosketusnäytöllisen puhelinmallin hylkääminen ennen iPhonea, koska Nokia ei uskonut, että niillä on tulevaisuutta. Apple ja Samsung söivät Nokian markkinat älypuhelimilla kun nokia väänsi lähinnä peruskännyköitä. Nokia on verkoissa vielä suuri toimija.

    Katso, kun Suomalaiset ovat koulutukseltaan kärkiluokkaa, meillä on osaaminen tuottaa ihan mitä tahansa.
    Että no problem!

    Sun juttujen jälkeen hieman kyllä huolestuin,..

    "Kaikkiin näihin kauhuskenaarioihin löytyy ratkaisu.
    Ja että mikään niistä kauhuista edes toteutuisi, on pelkkää kauhistelua."

    Niin - brexit toimii kuin junan vesssa. Ei tuosta sotkusta parhalla tahdollakaan löydä mitään hyvää sanottavaa.

    "--> Sveitsi on Efta-maa"
    Suomikin voi olla
    --> Sveitsi on Schengen-maa, kuten Suomi (avoimet rajat)
    Suomikin voi olla.
    --> Sveitsissä noudatetaan suurta osaa EU:n lainsäädännöstä ja standardeista
    Suomikin voi noudattaa haluamiaan lakeja.
    --> Sveitsin ja EU:n välillä on yli 100 sopimusta, mutta ei Sveitsilläkään ole erillisiä kauppasopimuksia minkään yksittäisen EU-valtion kanssa.
    Sveitsi on kirjoittanut sopimuksia jo esim. Britannian kanssa.
    Ja suomikin voi.
    --> Sveitsi maksaa yhteismarkkinoille pääsystä kansalaista kohden enemmän kuin suomalaiset, mutta sillä ei ole päätösvaltaa Eurooppaa koskeviin lakeihin.
    Parempi olla itsenäinen kuin talutushihnassa, Suomella ei ole Eu:ssa todellista valtaa päättää yhtään mistään. Sveitsissä sitä vastoin Kansalla on valta ja vapaus päättää omista asioistaan.
    Ja halvemmaksi tulee olla ulkona kuin maksella muiden EU valtioiden maksuja.
    Suomi maksaa EU:lle kaikenkaikkiaan varmasti enemmän, kuin Sveitsi tai Norja.
    lisäksi, mukaan luetuista maksuista mitkä ovat Norjalle ja Sveitsille vapaaehtoisia, ovat Suomelle EU:n jäsenenä varmasti pakollisia.
    Joten Kalliiksi tulee Jäsenyys, ilman mitään sen arvoisia hyötyjä.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Sveitsin ja EU:n välillä on yli 100 sopimusta, mutta ei Sveitsilläkään ole erillisiä kauppasopimuksia minkään yksittäisen EU-valtion kanssa."
    Kun Suomi lähtee EU:sta, Sveitsi varmasti solmii kauppasopimuksen Suomen kanssa, samoin Norja, Islanti, Japani,USA,venäjä, ym.
    Siinä on EU:lla katselemista ja EU:n valtioilla ihmettelemistä kun itsenäiset maat harrastavat vapaasti kauppaa keskenään, siten että kaikki ovat tyytyväisiä.

    "Vastaavasti Suomeen on tullut kansainvälisiä yrityksiä ja investointeja. Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset, kuten Meyerin telakat, ABB ja Uudenkaupungin autotehdas pyörittävät yli 90 miljardin liikevaihtoa. "

    Suomeen ei ole tullut, vaan nuo on myyty ulkomaisille omistajille.
    Tiedätkö minne noiden "tulleiden" yritysten tulot kotoutetaan?
    Hei me tienataan tällä! On valhe.

    Eli 90 miljardin liikevaihto.
    Risteilijä maksaa ehkä miljardin, niitä ei vuodessa valmistu edes yhtä kappaletta.
    ABB, vuotuinen liikevaihto on suomessa 2,2 miljardia.
    Valmet automotive liikevaihto alle 1 miljardi/vuosi.

    Missä ne loput miljardit? faktaa kiitos.
    Sinun juttujesi takia tässä huolissaan pitää olla, kun faktaa ei olekaan.

    "Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, sveitsiläiset ja tanskalaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden liikevaihdon osuus suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli 22,1 prosenttia. Ulkomaiset yritykset työllistivät 254 980 henkilöä eli hieman edellisvuotta enemmän. Ulkomaisten yritysten lukumäärä laski hieman ollen 4 308 kappaletta."

    Kai sille listalle menee Skanska, Telia, Nordea jne,.. Valitettavasti mulla ei ole aikaa etsiä jokaista ulkomaista tytäryhtiötä Suomessa. Maakohtaisittain suurin osa yrityksistä on ruotsalaisia, yhdysvaltalaisia ja saksalaisia. Yrityskohtaisia listoja löytyneet verohallinnolta ja yritysrekisteristä. Sinänsä samantekevää. Jos et luota tilastokeskuksen tietoihin, silloin mikään mitä minä tai kukaan muukaan sanoo, ei muuta näkemyksiäsi.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, sveitsiläiset ja tanskalaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden liikevaihdon osuus suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli 22,1 prosenttia. Ulkomaiset yritykset työllistivät 254 980 henkilöä eli hieman edellisvuotta enemmän. Ulkomaisten yritysten lukumäärä laski hieman ollen 4 308 kappaletta."

    Kai sille listalle menee Skanska, Telia, Nordea jne,.. Valitettavasti mulla ei ole aikaa etsiä jokaista ulkomaista tytäryhtiötä Suomessa. Maakohtaisittain suurin osa yrityksistä on ruotsalaisia, yhdysvaltalaisia ja saksalaisia. Yrityskohtaisia listoja löytyneet verohallinnolta ja yritysrekisteristä. Sinänsä samantekevää. Jos et luota tilastokeskuksen tietoihin, silloin mikään mitä minä tai kukaan muukaan sanoo, ei muuta näkemyksiäsi.

    "Valitettavasti mulla ei ole aikaa etsiä jokaista ulkomaista tytäryhtiötä Suomessa"

    No tulihan se sieltä, Mihin näiden yritysten tulot kotiutetaan?
    Minkä valtion ostovoimaan ja hyvinvointiin ne tulot menevät?

    Totta on lause, "omaisuus karkaa ulkomaille".
    Suomen keinot estää tätä on korkeampi verotus, joka puolestaan vain kiihdyttää tätä tahtia.
    Mitäpä jos käännettäisiin vähän suuntaa ja tehdään yrittäminen ja työnteko Suomessa kannattavaksi.
    Tulot jäisivät Suomeen, Tulot kiertäisivät Suomessa, Suomeen investoitaisiin, syntyisi paljon uusia Suomalaisia Yrityksiä.
    Ostovoima nousee, Suomeen virtaisi omaisuutta sen karkaamisen sijaan.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Valitettavasti mulla ei ole aikaa etsiä jokaista ulkomaista tytäryhtiötä Suomessa"

    No tulihan se sieltä, Mihin näiden yritysten tulot kotiutetaan?
    Minkä valtion ostovoimaan ja hyvinvointiin ne tulot menevät?

    Totta on lause, "omaisuus karkaa ulkomaille".
    Suomen keinot estää tätä on korkeampi verotus, joka puolestaan vain kiihdyttää tätä tahtia.
    Mitäpä jos käännettäisiin vähän suuntaa ja tehdään yrittäminen ja työnteko Suomessa kannattavaksi.
    Tulot jäisivät Suomeen, Tulot kiertäisivät Suomessa, Suomeen investoitaisiin, syntyisi paljon uusia Suomalaisia Yrityksiä.
    Ostovoima nousee, Suomeen virtaisi omaisuutta sen karkaamisen sijaan.

    "No tulihan se sieltä, Mihin näiden yritysten tulot kotiutetaan?
    Minkä valtion ostovoimaan ja hyvinvointiin ne tulot menevät?"

    Yritysten pyörittäminen maksaa. Tarvitaan työvoimaa sekä erilaisia raaka-aine- ja alihankintaketjuja, kuljetusjärjestelmiä jne. Yritykset tuottavat x määrän voittoa omistajilleen. Sillä ei ole suuren suurta merkitystä kuka yritykset omistaa.

    Yleisesti ottaen monikansallisten pörssiyhtiöiden omistus on jakautunut monikansallisten sijoittajien, sijoitusyhtiöiden ja pankkien kesken. Tärkeää on se, että yritys maksaa palkat Suomeen.

    Palkoista maksetaan veroja ja yritys maksaa veroja. Veroilla ylläpidetään yhteiskunnan peruspalveluja ja välttämätöntä infrastruktuuria. Palkkatuloilla työllistetään myös erilaisia toisen asteen palveluja kampaajista ravintoloihin jne. Eli raha luo kysyntää palveluille.

    Myös tuotannon välilliset tuotantolinjat, kuten kuljetukset, alihankkijat ja raaka-aineiden tuottajat tuovat työtä. Se on monin kerroin tärkeämpää kuin se, kuka tai ketkä yrityksen loppukädessä omistavat. Lopulta vain pieni osa liikevaihdosta kotiutetaan voittoina omistajille.

    "Totta on lause, "omaisuus karkaa ulkomaille"."

    Ei ole. Se on typerä väite! Ulkomaiset työntantajat tuovat työtä suomeen ja maksamalla palkkoja ja veroja tänne, ne faktuaalisesti tuovat rahaa Suomeen.

    "Suomen keinot estää tätä on korkeampi verotus, joka puolestaan vain kiihdyttää tätä tahtia.
    Mitäpä jos käännettäisiin vähän suuntaa ja tehdään yrittäminen ja työnteko Suomessa kannattavaksi."

    Taloudellisesti oikeistolaisena kannatan yrittämisen helpottamista. Toisaalta kannatan myös sääntelyä, koska se yleisesti ottaen turvaa työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia.

    Yrittäminen ja työnteko kannattavat aina. Suomessa rikastuminen on tehty hankalammaksi, mutta sitähän sinä tuet, koska et halua kohtuutonta tuloerojen kasvua. Eikö totta?

    "jäisivät Suomeen, Tulot kiertäisivät Suomessa, Suomeen investoitaisiin, syntyisi paljon uusia Suomalaisia Yrityksiä."

    Sä elät edelleen Tylypahkassa. Todellisuus ei muutu taikasauvaa heilauttamalla. Sori.

    "Ostovoima nousee, Suomeen virtaisi omaisuutta sen karkaamisen sijaan."

    Vähän yllättäen, näin kyllä tapahtuu. Osakkeidenomistajat - suomalaisetkin - vaurastuvat koko ajan. Suomeen virtaa jatkuvasti rahaa ja suomalaisten ostovoima on myös ostovoimapariteetilla korjatun BKT:n mukaan hyvin korkea. Työn teolla ei rikastu, mutta omistamisella rikastuu: sijoita, säästä ja rikastu. Aivan tavalliset ruotsalaiset esimerkiksi käyttävät rahaa sijoituksiin ja siksi heidän reaalinen omaisuutensa on merkittästi korkeampi kuin suomalaisten realinen omaisuus.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "No tulihan se sieltä, Mihin näiden yritysten tulot kotiutetaan?
    Minkä valtion ostovoimaan ja hyvinvointiin ne tulot menevät?"

    Yritysten pyörittäminen maksaa. Tarvitaan työvoimaa sekä erilaisia raaka-aine- ja alihankintaketjuja, kuljetusjärjestelmiä jne. Yritykset tuottavat x määrän voittoa omistajilleen. Sillä ei ole suuren suurta merkitystä kuka yritykset omistaa.

    Yleisesti ottaen monikansallisten pörssiyhtiöiden omistus on jakautunut monikansallisten sijoittajien, sijoitusyhtiöiden ja pankkien kesken. Tärkeää on se, että yritys maksaa palkat Suomeen.

    Palkoista maksetaan veroja ja yritys maksaa veroja. Veroilla ylläpidetään yhteiskunnan peruspalveluja ja välttämätöntä infrastruktuuria. Palkkatuloilla työllistetään myös erilaisia toisen asteen palveluja kampaajista ravintoloihin jne. Eli raha luo kysyntää palveluille.

    Myös tuotannon välilliset tuotantolinjat, kuten kuljetukset, alihankkijat ja raaka-aineiden tuottajat tuovat työtä. Se on monin kerroin tärkeämpää kuin se, kuka tai ketkä yrityksen loppukädessä omistavat. Lopulta vain pieni osa liikevaihdosta kotiutetaan voittoina omistajille.

    "Totta on lause, "omaisuus karkaa ulkomaille"."

    Ei ole. Se on typerä väite! Ulkomaiset työntantajat tuovat työtä suomeen ja maksamalla palkkoja ja veroja tänne, ne faktuaalisesti tuovat rahaa Suomeen.

    "Suomen keinot estää tätä on korkeampi verotus, joka puolestaan vain kiihdyttää tätä tahtia.
    Mitäpä jos käännettäisiin vähän suuntaa ja tehdään yrittäminen ja työnteko Suomessa kannattavaksi."

    Taloudellisesti oikeistolaisena kannatan yrittämisen helpottamista. Toisaalta kannatan myös sääntelyä, koska se yleisesti ottaen turvaa työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia.

    Yrittäminen ja työnteko kannattavat aina. Suomessa rikastuminen on tehty hankalammaksi, mutta sitähän sinä tuet, koska et halua kohtuutonta tuloerojen kasvua. Eikö totta?

    "jäisivät Suomeen, Tulot kiertäisivät Suomessa, Suomeen investoitaisiin, syntyisi paljon uusia Suomalaisia Yrityksiä."

    Sä elät edelleen Tylypahkassa. Todellisuus ei muutu taikasauvaa heilauttamalla. Sori.

    "Ostovoima nousee, Suomeen virtaisi omaisuutta sen karkaamisen sijaan."

    Vähän yllättäen, näin kyllä tapahtuu. Osakkeidenomistajat - suomalaisetkin - vaurastuvat koko ajan. Suomeen virtaa jatkuvasti rahaa ja suomalaisten ostovoima on myös ostovoimapariteetilla korjatun BKT:n mukaan hyvin korkea. Työn teolla ei rikastu, mutta omistamisella rikastuu: sijoita, säästä ja rikastu. Aivan tavalliset ruotsalaiset esimerkiksi käyttävät rahaa sijoituksiin ja siksi heidän reaalinen omaisuutensa on merkittästi korkeampi kuin suomalaisten realinen omaisuus.

    "Ei ole. Se on typerä väite! Ulkomaiset työntantajat tuovat työtä suomeen ja maksamalla palkkoja ja veroja tänne, ne faktuaalisesti tuovat rahaa Suomeen."

    No sovellahan tuota faktuaalisuutta vaikka Carunaan.

    "Sä elät edelleen Tylypahkassa. Todellisuus ei muutu taikasauvaa heilauttamalla. Sori."
    Esimerkkinä voisin sanoa, että en elä tylypahkassa kuten monet muut ovat eläneet.
    Simsalabim, taikasauva heilahtaa, todellisuus muuttuu, ja voimme sanoa: "Hei, me tienataan tällä!" eikö vain?
    ;)


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Ei ole. Se on typerä väite! Ulkomaiset työntantajat tuovat työtä suomeen ja maksamalla palkkoja ja veroja tänne, ne faktuaalisesti tuovat rahaa Suomeen."

    No sovellahan tuota faktuaalisuutta vaikka Carunaan.

    "Sä elät edelleen Tylypahkassa. Todellisuus ei muutu taikasauvaa heilauttamalla. Sori."
    Esimerkkinä voisin sanoa, että en elä tylypahkassa kuten monet muut ovat eläneet.
    Simsalabim, taikasauva heilahtaa, todellisuus muuttuu, ja voimme sanoa: "Hei, me tienataan tällä!" eikö vain?
    ;)

    "No sovellahan tuota faktuaalisuutta vaikka Carunaan."

    Okei. Carunan liikevaihto viime vuonna oli 454,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 154,4 miljoon euroa ja tilikauden tulos 18,5 miljoonaa. Lainataan tähän faktoja, että en valehtele:

    "Kun liikevaihdosta vähennetään ensin yritystoiminnan kulut ja poistot*, selvillä on liikevoitto eli liiketoiminnan tulos ennen veroja ja rahoituseriä*. Vasta kun rahoituserät on huomioitu ja verot vähennetty, tiedetään nettotulos eli tilikauden tulos, joka jää yrityksen omistajalle tai omistajille jaettavaksi." Carunan todellinen tulos omistajille oli siis 18,5 miljoonaa euroa viime vuonna. Yhteisöveroa se maksoi viime vuonna 10,3 miljoonaa euroa.

    Caruna on investoinut säävarman sähköverkon rakentamiseen vuosina 2012-2017 lähes 1,2 miljardia euroa. Ne investoinnit tuovat töitä. Työstä maksetaan palkkaa ja palkasta veroja. En tähän hätään jaksa selvitellä Carunan välillisesti työllistämien ihmisten määriä, alihankintaketjuja tms. 1,2 miljardin investoinneilla työtä syntyy paljon.

    Vuonna 2017 Caruna oli kokonaisuudessaanSuomen 14. suurin investoija, mutta kun investointien määrä suhteutetaan liikevaihtoon, se oli 3. suurin investoija.

    Säävarman sähköverkon rakentaminen on kirjattu lakiin. Jos Fortum olisi pitänyt sähköverkot itsellään, myös sen paine nostaa hintoja olisi lain myötä kasvanut. Sähköverkot oltaisiin tietenkin voitu myydä jollekin muulle kuin Carunalle, mutta Caruna maksoi eniten ja jos olisi myyty halvemmalla, sekin olisi aiheuttanut närää. Jotta en valehtelisi, laitaan taas hieman:

    "Carunalla on paineita nostaa sähkön siirtohintoja, kun sähköverkkojen säävarmuus nostetaan sähkömarkkinalain edellyttämälle tasolle vuoden 2028 loppuun mennessä."

    Carunan omistavat:

    First State Investments (40 %)
    Omers (40 %)
    Keva (12,5 %)
    Elo (7,5 %


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "No sovellahan tuota faktuaalisuutta vaikka Carunaan."

    Okei. Carunan liikevaihto viime vuonna oli 454,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 154,4 miljoon euroa ja tilikauden tulos 18,5 miljoonaa. Lainataan tähän faktoja, että en valehtele:

    "Kun liikevaihdosta vähennetään ensin yritystoiminnan kulut ja poistot*, selvillä on liikevoitto eli liiketoiminnan tulos ennen veroja ja rahoituseriä*. Vasta kun rahoituserät on huomioitu ja verot vähennetty, tiedetään nettotulos eli tilikauden tulos, joka jää yrityksen omistajalle tai omistajille jaettavaksi." Carunan todellinen tulos omistajille oli siis 18,5 miljoonaa euroa viime vuonna. Yhteisöveroa se maksoi viime vuonna 10,3 miljoonaa euroa.

    Caruna on investoinut säävarman sähköverkon rakentamiseen vuosina 2012-2017 lähes 1,2 miljardia euroa. Ne investoinnit tuovat töitä. Työstä maksetaan palkkaa ja palkasta veroja. En tähän hätään jaksa selvitellä Carunan välillisesti työllistämien ihmisten määriä, alihankintaketjuja tms. 1,2 miljardin investoinneilla työtä syntyy paljon.

    Vuonna 2017 Caruna oli kokonaisuudessaanSuomen 14. suurin investoija, mutta kun investointien määrä suhteutetaan liikevaihtoon, se oli 3. suurin investoija.

    Säävarman sähköverkon rakentaminen on kirjattu lakiin. Jos Fortum olisi pitänyt sähköverkot itsellään, myös sen paine nostaa hintoja olisi lain myötä kasvanut. Sähköverkot oltaisiin tietenkin voitu myydä jollekin muulle kuin Carunalle, mutta Caruna maksoi eniten ja jos olisi myyty halvemmalla, sekin olisi aiheuttanut närää. Jotta en valehtelisi, laitaan taas hieman:

    "Carunalla on paineita nostaa sähkön siirtohintoja, kun sähköverkkojen säävarmuus nostetaan sähkömarkkinalain edellyttämälle tasolle vuoden 2028 loppuun mennessä."

    Carunan omistavat:

    First State Investments (40 %)
    Omers (40 %)
    Keva (12,5 %)
    Elo (7,5 %

    Lisätään vielä, että Omers on kanadalainen yksityinen eläkesäästöyhtiö, jolla oli 97 miljardin kanadan dollarin edestä sijoituksia. Myös sinä voit halutessasi sijoittaa First State Investments- tai Omers-osakkeisiin. Silloin sinustakin tulee omistaja ja mikroskooppinen osuus yhtiön omistuksesta palaa Suomeen. Toisaalta suomalaiset eläkeyhtiöt, Keva ja Elo omistavat viidenneksen Carunasta, joten viidennes jaettavista voitoista jää suomeen.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Lisätään vielä, että Omers on kanadalainen yksityinen eläkesäästöyhtiö, jolla oli 97 miljardin kanadan dollarin edestä sijoituksia. Myös sinä voit halutessasi sijoittaa First State Investments- tai Omers-osakkeisiin. Silloin sinustakin tulee omistaja ja mikroskooppinen osuus yhtiön omistuksesta palaa Suomeen. Toisaalta suomalaiset eläkeyhtiöt, Keva ja Elo omistavat viidenneksen Carunasta, joten viidennes jaettavista voitoista jää suomeen.

    Eli viidennes on mielestäsi parempi kuin ennen ollut omistus.

    Jos minä verotan sinua, että saan rakennettua talon sinulle sinun rahoillasi.
    Maksat vuokraa joka päätyy lopulta myös sinulle ja talonmiehen palkkaan.
    Sitten myyn talosi naapurillesi ja saat jäädä siihen vuokralle asumaan.
    Naapurisi nostaa vuokraa, mutta ei hätää hänkin palkkasi talonmiehen.
    Nyt sinulle ei päädykään sinun verorahoilla rakentamasta talostasi enää kuin ehkä talonmiehen maksamasta verosta jotain pientä.
    No tämähän on hyvä diili.

    Vähän kuin siinä lastensairaala hyväntekeväisyystapauksessa.


   • Asian voi toki kääntää niinkin, että eläkeyhtiö Ilmarisen maantieteellisesti ja erilaisiin omaisuuslajeihin hajautetun sijoitussalkun arvo on 46 miljardia euroa. Ilmarinen on verrattavissa Omers'iin.

    "Jos minä verotan sinua, että saan rakennettua talon sinulle sinun rahoillasi."

    Vain valtiolla, kunnilla ja seurakunnilla on verotusoikeus. Oletko valtio, kunta vai seurakunta?

    "Maksat vuokraa joka päätyy lopulta myös sinulle ja talonmiehen palkkaan."

    Itsellenikö maksan vuokraa? Vuokratuloista voidaan toki palkata talonmies, joka maksaa tuloistaan tuloveroa.

    "Sitten myyn talosi naapurillesi ja saat jäädä siihen vuokralle asumaan."

    Tässä analogiassa ei ole järjen hiventä. Mutta joo. Minä myyn talon naapurille sijoitusasunnoksi ja jään siihen vuokralaiseksi.

    "Naapurisi nostaa vuokraa, mutta ei hätää hänkin palkkasi talonmiehen."

    Näin voi käydä, mutta onneksi olen saanut myyntitulot myymästäni talosta, jonka myynti perustuu joko a) talon arvon kasvuun ja myynnistä saatavaan voittoon tai b) pakkotilanteeseen, jossa talo on myytävä rakennusarvoa vastaavalla tai sitä alemmalla hinnalla. Mitä sille edelliselle talonmiehelle kävi? Saiko potkut?

    "Nyt sinulle ei päädykään sinun verorahoilla rakentamasta talostasi enää kuin ehkä talonmiehen maksamasta verosta jotain pientä."

    Niin. Eli olen siis kunta, valtio tai seurakunta. Sainhan minä talosta myyntihinnan, jonka sijoitin eteenpäin. Rakensin luultavasti toisen talon.

    "No tämähän on hyvä diili. "

    Se voi olla tai olla olematta. Joskus omistuksia pitää realisoida ja saatuja tuloja uudelleensijoittaa. Valtion sijoitukset muuttuvat koko ajan. Eläkeyhtiöillä on yhteensä parin sadan miljardin omaisuus. Seurakunnat ovat rikkaita. Oli miten oli, ei tämä liity mitenkään Euroopan unioniin.

    Carunan myyntikään ei liity EU:hun. Mielestäni se oli virhe, kuten olen näissä keskusteluissa usein todennut, mutta se on myös tavallaan perusteltavissa. Ennen myyntiä eduskunta hyväksyi lain sähköverkkojen säävarmuuden takaamisesta, mikä edellyttää valtavia investointeja. Fortum ehkä laskeskeli, että ei halua sellaisiin investointeihin ryhtyä, koska sillä on monta rautaa tulessa Venäjällä ja Saksassa. Jos sähköverkot olisi kuitenkin pidetty suomalaisomistuksessa, mitä itse toivoin - en rahan, vaan välttämättömän infran vuoksi - sähkön ja siirtohintojen kasvu olisi ollut joka tapauksessa edessä.

    Minä en ajattele, että viidenneksen omistusosuus on parempi kuin kaksikolmasosaa tai kolmeneljäsosaa. Nyt sähköverkkojen takaisin ostaminen maksaisi arviolta 10 miljardia ja päälle tulisivat lakisääteiset investoinnit, mikä varmasti tuplaisi nykyisetkin sähkön ja sähkönsiirron hinnat. Caruna oli virhe, jonka suomalaiset tekivät ihan ilman EU:n myötävaikutusta. Samanlaisia virheitä suomalaiset tekevät koko ajan. Sipilä myi tuottavia Altiaa ja Nestettä, jotta sai hieman kaunisteltua valtion velkaantumista. En ymmärrä miten perustelet sitä, että suomalaiset politiikot tekisivät yhtään rationaalisempia päätöksiä EU:n ulkopuolella. Todennäköisesti valtion omistusten myynti vain kiihtyisi, koska heikentyvää talouskasvua ja tulonsiirtoja pitäisi kompensoida jotenkin EU:n jälkeen. Ei ero EU:sta tee suomalaisista yrityksistä tai omistuksista immuuneja kansainvälisille sijoittajille. Jos asiasta tehtäisiin laki, silloin monet yritykset siirtäisivät varmasti toimintonsa lähinaapureihin, koska sellainen laki vaikuttaisi niiden itsemääräämisoikeuteen.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Asian voi toki kääntää niinkin, että eläkeyhtiö Ilmarisen maantieteellisesti ja erilaisiin omaisuuslajeihin hajautetun sijoitussalkun arvo on 46 miljardia euroa. Ilmarinen on verrattavissa Omers'iin.

    "Jos minä verotan sinua, että saan rakennettua talon sinulle sinun rahoillasi."

    Vain valtiolla, kunnilla ja seurakunnilla on verotusoikeus. Oletko valtio, kunta vai seurakunta?

    "Maksat vuokraa joka päätyy lopulta myös sinulle ja talonmiehen palkkaan."

    Itsellenikö maksan vuokraa? Vuokratuloista voidaan toki palkata talonmies, joka maksaa tuloistaan tuloveroa.

    "Sitten myyn talosi naapurillesi ja saat jäädä siihen vuokralle asumaan."

    Tässä analogiassa ei ole järjen hiventä. Mutta joo. Minä myyn talon naapurille sijoitusasunnoksi ja jään siihen vuokralaiseksi.

    "Naapurisi nostaa vuokraa, mutta ei hätää hänkin palkkasi talonmiehen."

    Näin voi käydä, mutta onneksi olen saanut myyntitulot myymästäni talosta, jonka myynti perustuu joko a) talon arvon kasvuun ja myynnistä saatavaan voittoon tai b) pakkotilanteeseen, jossa talo on myytävä rakennusarvoa vastaavalla tai sitä alemmalla hinnalla. Mitä sille edelliselle talonmiehelle kävi? Saiko potkut?

    "Nyt sinulle ei päädykään sinun verorahoilla rakentamasta talostasi enää kuin ehkä talonmiehen maksamasta verosta jotain pientä."

    Niin. Eli olen siis kunta, valtio tai seurakunta. Sainhan minä talosta myyntihinnan, jonka sijoitin eteenpäin. Rakensin luultavasti toisen talon.

    "No tämähän on hyvä diili. "

    Se voi olla tai olla olematta. Joskus omistuksia pitää realisoida ja saatuja tuloja uudelleensijoittaa. Valtion sijoitukset muuttuvat koko ajan. Eläkeyhtiöillä on yhteensä parin sadan miljardin omaisuus. Seurakunnat ovat rikkaita. Oli miten oli, ei tämä liity mitenkään Euroopan unioniin.

    Carunan myyntikään ei liity EU:hun. Mielestäni se oli virhe, kuten olen näissä keskusteluissa usein todennut, mutta se on myös tavallaan perusteltavissa. Ennen myyntiä eduskunta hyväksyi lain sähköverkkojen säävarmuuden takaamisesta, mikä edellyttää valtavia investointeja. Fortum ehkä laskeskeli, että ei halua sellaisiin investointeihin ryhtyä, koska sillä on monta rautaa tulessa Venäjällä ja Saksassa. Jos sähköverkot olisi kuitenkin pidetty suomalaisomistuksessa, mitä itse toivoin - en rahan, vaan välttämättömän infran vuoksi - sähkön ja siirtohintojen kasvu olisi ollut joka tapauksessa edessä.

    Minä en ajattele, että viidenneksen omistusosuus on parempi kuin kaksikolmasosaa tai kolmeneljäsosaa. Nyt sähköverkkojen takaisin ostaminen maksaisi arviolta 10 miljardia ja päälle tulisivat lakisääteiset investoinnit, mikä varmasti tuplaisi nykyisetkin sähkön ja sähkönsiirron hinnat. Caruna oli virhe, jonka suomalaiset tekivät ihan ilman EU:n myötävaikutusta. Samanlaisia virheitä suomalaiset tekevät koko ajan. Sipilä myi tuottavia Altiaa ja Nestettä, jotta sai hieman kaunisteltua valtion velkaantumista. En ymmärrä miten perustelet sitä, että suomalaiset politiikot tekisivät yhtään rationaalisempia päätöksiä EU:n ulkopuolella. Todennäköisesti valtion omistusten myynti vain kiihtyisi, koska heikentyvää talouskasvua ja tulonsiirtoja pitäisi kompensoida jotenkin EU:n jälkeen. Ei ero EU:sta tee suomalaisista yrityksistä tai omistuksista immuuneja kansainvälisille sijoittajille. Jos asiasta tehtäisiin laki, silloin monet yritykset siirtäisivät varmasti toimintonsa lähinaapureihin, koska sellainen laki vaikuttaisi niiden itsemääräämisoikeuteen.

    No ei mennyt putkeen.
    Sinähän et myynyt, sinä maksoit rakennuksen että se sinulle rakennettaisiin.
    Kaikki vuokratulosi meni sen kunnossapitämiseen ja sinun hyvinvointiisi.
    Nyt siis sinun maksama on myyty, sinä et saanut mitään.
    Ja jatkossa vuokratuloista jotka maksat et saa mitään.

    Mutta carunan tapaus on sitä mitä Suomessa on tehty.
    Nämä yritykset eivät ole tulleet Suomeen vaan ne on myyty.
    Ennen se oli Suomen, tulot jäivät Suomeen.
    Olet käyttänyt esimerkkejä ulkomaisista yrityksistä jotka tuovat rahaa Suomeen ja että ne olisivat EU:n ansiota.
    Mutta todellisuus on omistajanvaihdokset ja raha virtaa pois Suomesta.

    Eli onko EU:n ansiota vai ei?


   • "Mutta carunan tapaus on sitä mitä Suomessa on tehty.
    Nämä yritykset eivät ole tulleet Suomeen vaan ne on myyty.
    Ennen se oli Suomen, tulot jäivät Suomeen.
    Olet käyttänyt esimerkkejä ulkomaisista yrityksistä jotka tuovat rahaa Suomeen ja että ne olisivat EU:n ansiota.
    Mutta todellisuus on omistajanvaihdokset ja raha virtaa pois Suomesta.

    Eli onko EU:n ansiota vai ei? "

    Voi hyvä ihminen,.. Olet yrittäjä, sinulla on yritys, joka tuottaa x määrän varallisuutta kotimaassa. Myyt yrityksen pois. Se on oikeutesi. Ei Suomen valtio voi estää pörssiyhtiöitä myymästä osake-enemmistöään. EU:n myötä ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat lisääntyneet merkittävästi. Norja ostaa Suomea pala kerrallaan (Power, Gigantti, DNA, Kotipizza, Ärrä,..) ja Norja ei ole EU-jäsen, mutta näin norjalaisella rahalla ostetaan toimijoita EU-markkinoilla. Se on sekä hyvä että huono asia. Ärrä ei ole mikään rahasampo. Yleisesti ottaen vain muutamat R-kioskit tekevät voittoa ja suurin osa tappiota. Tiedän tämän, koska olin yrittäjänä R-kioskilla. Norjalaiset ovat uoneet Ärrälle uusia palveluita ja selkeyttäneet konseptia; se ilmeisesti toimii.

    Mutta EU ei käske suomea myymään omistuksiaan. Yrityskauppoja tapahtuisi, vaikka emme olisi EU:n jäseniä. Ja tämä keskustelu oli EU:n huonoista puolista. Suomalaisten yrityskaupat tai sähköverkkojen myynti ei liity Euroopan unioniin, joten älä syytä EU:ta asioista, jotka eivät ole EU:n päätösvallan alaisuudessa. Ei EU voi päättää, että jokin suomalainen yritys pitää myydä kanadalaisille tai australialaisille. Miten tyhmä sä oikeasti olet? Eihän ne ole edes EU-maita. Nyt framilla on kaivoslaki. Sen vapauttamista ovat ajaneet erityisesti Kokoomus ja Keskusta. Sekin on asia, joka ei liity Euroopan unioniin millään tavalla.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Mutta carunan tapaus on sitä mitä Suomessa on tehty.
    Nämä yritykset eivät ole tulleet Suomeen vaan ne on myyty.
    Ennen se oli Suomen, tulot jäivät Suomeen.
    Olet käyttänyt esimerkkejä ulkomaisista yrityksistä jotka tuovat rahaa Suomeen ja että ne olisivat EU:n ansiota.
    Mutta todellisuus on omistajanvaihdokset ja raha virtaa pois Suomesta.

    Eli onko EU:n ansiota vai ei? "

    Voi hyvä ihminen,.. Olet yrittäjä, sinulla on yritys, joka tuottaa x määrän varallisuutta kotimaassa. Myyt yrityksen pois. Se on oikeutesi. Ei Suomen valtio voi estää pörssiyhtiöitä myymästä osake-enemmistöään. EU:n myötä ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat lisääntyneet merkittävästi. Norja ostaa Suomea pala kerrallaan (Power, Gigantti, DNA, Kotipizza, Ärrä,..) ja Norja ei ole EU-jäsen, mutta näin norjalaisella rahalla ostetaan toimijoita EU-markkinoilla. Se on sekä hyvä että huono asia. Ärrä ei ole mikään rahasampo. Yleisesti ottaen vain muutamat R-kioskit tekevät voittoa ja suurin osa tappiota. Tiedän tämän, koska olin yrittäjänä R-kioskilla. Norjalaiset ovat uoneet Ärrälle uusia palveluita ja selkeyttäneet konseptia; se ilmeisesti toimii.

    Mutta EU ei käske suomea myymään omistuksiaan. Yrityskauppoja tapahtuisi, vaikka emme olisi EU:n jäseniä. Ja tämä keskustelu oli EU:n huonoista puolista. Suomalaisten yrityskaupat tai sähköverkkojen myynti ei liity Euroopan unioniin, joten älä syytä EU:ta asioista, jotka eivät ole EU:n päätösvallan alaisuudessa. Ei EU voi päättää, että jokin suomalainen yritys pitää myydä kanadalaisille tai australialaisille. Miten tyhmä sä oikeasti olet? Eihän ne ole edes EU-maita. Nyt framilla on kaivoslaki. Sen vapauttamista ovat ajaneet erityisesti Kokoomus ja Keskusta. Sekin on asia, joka ei liity Euroopan unioniin millään tavalla.

    Sinä et näe mitä itse kirjoitat.
    Ensinnäkin EU:n aikana velkamme on kasvanut ja EU kyllä vaatii toimenpiteitä.
    Jos Suomessa muka menee paremmin kuin koskaan ennen, niin ihmeellisesti se valtion velka vain kasvaa, eikö?
    Ja EU:lta ei siis ole tullut mielestäsi yhtään mitään, mikä aiheuttaisi velan kasvua?
    Toimenpiteet lyhennyksille on aina kansallisomaisuuden myynti.
    Tämä on ihan selvä ja järjestetty juttu.

    Ainakin minun "tyhmä" mieleni sanoo, että mitä vähemmän velkaa, sitä omavaraisempi ja sitä paremmin menee. Velkaan pitää turvautua kun ei ole varaa.
    Mutta mitä sinun mielesi sanoo?

    Aluksi kirjoitit kuinka Suomeen on investoitu ja tullut uusia yrityksiä EU:n ansiosta.
    Ja nyt kirjoitat että näitä tapahtuisi vaikka emme olisi EU:n jäseniä.
    Ja miten tyhmä olen? En ole väittänyt Kanadaa tai Norjaa EU maaksi vai olenko?
    Miten tyhmä vaite tuo oli?
    Ja miten voit puhua itsesi pussiin näin helposti?
    Minäpä kerron, se on totuus joka pysyy muuttumattomana, valhe vaihtaa puoltaan.

    Mitäpä jos EU:ssa emme olisi, ei meillä olisi tarvetta näille EU:n kumartelijoille.
    Kun hallitus kumartaa EU:a se automaattisesti pyllistää kansalle.
    Keskustelu myös piti olla EU:sta ERON huonoista puolista.
    Niitä ei ole tullut.

    Se että sinä myyt yrityksesi, se on sinun asiasi.
    Se että valtio myy kansallisomaisuutta, se ei ole oikein.
    Ei varsinkaan silloin kun asiat ovat järjestetty niin, että se on väistämätöntä.
    Oma raha ja itsenäisyys on parempi kaikin puolin.

    Kokoomus ja keskusta ne vasta EU:in liittyykin. :)
    Vai väitätkö muuta?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Sinä et näe mitä itse kirjoitat.
    Ensinnäkin EU:n aikana velkamme on kasvanut ja EU kyllä vaatii toimenpiteitä.
    Jos Suomessa muka menee paremmin kuin koskaan ennen, niin ihmeellisesti se valtion velka vain kasvaa, eikö?
    Ja EU:lta ei siis ole tullut mielestäsi yhtään mitään, mikä aiheuttaisi velan kasvua?
    Toimenpiteet lyhennyksille on aina kansallisomaisuuden myynti.
    Tämä on ihan selvä ja järjestetty juttu.

    Ainakin minun "tyhmä" mieleni sanoo, että mitä vähemmän velkaa, sitä omavaraisempi ja sitä paremmin menee. Velkaan pitää turvautua kun ei ole varaa.
    Mutta mitä sinun mielesi sanoo?

    Aluksi kirjoitit kuinka Suomeen on investoitu ja tullut uusia yrityksiä EU:n ansiosta.
    Ja nyt kirjoitat että näitä tapahtuisi vaikka emme olisi EU:n jäseniä.
    Ja miten tyhmä olen? En ole väittänyt Kanadaa tai Norjaa EU maaksi vai olenko?
    Miten tyhmä vaite tuo oli?
    Ja miten voit puhua itsesi pussiin näin helposti?
    Minäpä kerron, se on totuus joka pysyy muuttumattomana, valhe vaihtaa puoltaan.

    Mitäpä jos EU:ssa emme olisi, ei meillä olisi tarvetta näille EU:n kumartelijoille.
    Kun hallitus kumartaa EU:a se automaattisesti pyllistää kansalle.
    Keskustelu myös piti olla EU:sta ERON huonoista puolista.
    Niitä ei ole tullut.

    Se että sinä myyt yrityksesi, se on sinun asiasi.
    Se että valtio myy kansallisomaisuutta, se ei ole oikein.
    Ei varsinkaan silloin kun asiat ovat järjestetty niin, että se on väistämätöntä.
    Oma raha ja itsenäisyys on parempi kaikin puolin.

    Kokoomus ja keskusta ne vasta EU:in liittyykin. :)
    Vai väitätkö muuta?

    "Ensinnäkin EU:n aikana velkamme on kasvanut ja EU kyllä vaatii toimenpiteitä."

    Aivan niin. Suomen valtion velka:

    - 1995 valtion velka oli 61 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2000 valtion velka oli 46,6 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2001 valtion velka oli 42,8 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2005 valtion velka oli 36,5 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2008 valtion velka oli 28,1 prosenttia bruttokansantuotteesta

    Velkaantuminen kiihtyi hieman vuoden 2009 jälkeen. Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1995 ja sen jälkeen valtion velkaantuminen väheni vuosi vuodelta vuoteen 2009 asti. Miten sinä selität, että velkaantuminen johtuu EU:sta, jos EU-jäsenyyden jälkeen velkaantuminen väheni.

    Vuoden 2017 jälkeen velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on jälleen kääntynyt laskuun ja ennuste tälle vuodelle on 44,5 prosentin velkaantumisaste suhteessa bruttokansantuotteeseen.

    Euromäärillä ei ole suuren suurta merkitystä,. Tärkeää on velkaantumisen ja bruttokansantuotteen suhteella. Suomen luottoluokitus on AA+, joten Suomi saa markkinoilta käytännössä korotonta lainaa. Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

    Olennaista on myös, että EU:n suositus on, ettei valtiot velkaantuisi yli 60 % bruttokansantuotteesta. Kreikan velkaantumisaste taisi olla 280 % bruttokansantuotteesta ja Italian velkaantumisaste 131 % bruttokansantuotteesta.

    Suomen tulot ja velkaantuminen ovat kohtuullisen hyvin balanssissa. Sen sijaan suuri ongelma on yksityisten kansalaisten nopea velkaantuminen,.. taitaa olla 250 miljardin euron luokkaa, kun valtion velka oli viime vuonna 104 miljardia. Jälleen kerran: EU ei määrää suomalaisia velkaantumaan kulutusluotoilla. Velan ottaminen on jokaisen yksityishenkilön omalla vastuulla.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Ensinnäkin EU:n aikana velkamme on kasvanut ja EU kyllä vaatii toimenpiteitä."

    Aivan niin. Suomen valtion velka:

    - 1995 valtion velka oli 61 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2000 valtion velka oli 46,6 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2001 valtion velka oli 42,8 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2005 valtion velka oli 36,5 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2008 valtion velka oli 28,1 prosenttia bruttokansantuotteesta

    Velkaantuminen kiihtyi hieman vuoden 2009 jälkeen. Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1995 ja sen jälkeen valtion velkaantuminen väheni vuosi vuodelta vuoteen 2009 asti. Miten sinä selität, että velkaantuminen johtuu EU:sta, jos EU-jäsenyyden jälkeen velkaantuminen väheni.

    Vuoden 2017 jälkeen velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on jälleen kääntynyt laskuun ja ennuste tälle vuodelle on 44,5 prosentin velkaantumisaste suhteessa bruttokansantuotteeseen.

    Euromäärillä ei ole suuren suurta merkitystä,. Tärkeää on velkaantumisen ja bruttokansantuotteen suhteella. Suomen luottoluokitus on AA+, joten Suomi saa markkinoilta käytännössä korotonta lainaa. Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

    Olennaista on myös, että EU:n suositus on, ettei valtiot velkaantuisi yli 60 % bruttokansantuotteesta. Kreikan velkaantumisaste taisi olla 280 % bruttokansantuotteesta ja Italian velkaantumisaste 131 % bruttokansantuotteesta.

    Suomen tulot ja velkaantuminen ovat kohtuullisen hyvin balanssissa. Sen sijaan suuri ongelma on yksityisten kansalaisten nopea velkaantuminen,.. taitaa olla 250 miljardin euron luokkaa, kun valtion velka oli viime vuonna 104 miljardia. Jälleen kerran: EU ei määrää suomalaisia velkaantumaan kulutusluotoilla. Velan ottaminen on jokaisen yksityishenkilön omalla vastuulla.

    Suomen bkt oli nousussa ennen EU:in liittymistä, meillä oli finefta.
    Ihan samoin valtiot jotka ei kuulu EUhun bkt nousi.
    Se on se inflaatio mikä vaikuttaa myös, olisi hienoa nähdä se BKT sidottuna vaikka kultaan, eikö vain?
    25 vuodessa inflaatio on syönyt aika paljon tuota BKT arvoa.

    mutta loppujen lopuksi velkamme on tuplaantunut, älä katsele vain pientä osaa vaan kokonaisuutta
    ja kaikki on melkein jo myyty, millä maksamme?
    korot on yli miljardia,

    Mutta ei hätää.
    Valtion velka voi olla itselle valtiolle, ei sen tarvitse olla ulkomaille EKP:lle.
    Raha on sellainen veikeä kaveri, perustuu uskoon ja luottamukseen, kuka painaa, painaa sen lähes ilmaiseksi ja saa korko tuotot, tämähän pitää yksityistää takaisin Suomalaisille.
    Hmm, voisin tehdä oman rahan vaikka markan ja painaa ja lainata Suomelle.
    Sellainen vaihto operaatio, euroja vastaan saa markkaa, ja toimitan eurot EKP:lle sitä mukaan.
    Velka maksettu, ja suomalaiset kun hyväksyvät markan, niin mikäs siinä, kotimaan kauppa luistaa ja jos joku suomen markkinoille tahtoo, niin markkaa joutuvat käyttämään.
    Eihän sen tarvitse olla kuin vaikka oravannahka, jos se hyväksytään, se käy vaihdon välineenä.
    Ihmisistä kiinni, meillä on valta, me annamme arvon kaikelle.
    Vuodessa koko velka maksettu poijes.
    kaikki eurot siis ovat takaisin EKPlla, he sille arvon ovat antaneet ja niin mekin markka eurosta.
    Siitä se sitten lähtee.
    ulkomaille voimme tehdä kauppaa sitten tuonti vs vienti.
    Ihan vaihtoa keskenämme ettei tarvii pelätä kursseja ja muuta, kysynnän ja tarjonnan lakihan määrää arvon, carunallekin toimitamme maksun eläkerahastoon vaikka villasukkina ;)

    Minähän voisin tehdä kiinteän koron tähän markka pankkiini.
    lainaa 10 maksa takaisin 10.
    Eikös olisi hienoa?

    Kuule me tarvitaan vaan vähän järkeä tänne maailmaan ja kaikki luistaa, töitä riittää ja kansat on tyytyväisiä.
    Minua ei kiinosta jos joku muu valtio ei sitä markkaa hyväksy, kun ei tarvii meidän heidänkään valuuttaa hyväksyä se on loppujen lopuksi ihmisistä kiinni.
    Tavara tavarasta on parempi ja sen voi sitoa rahan vaikka kultaan.
    Tässä maailmaan velkasaneeraus, jolloin pääsevät irti veloistaan.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Ensinnäkin EU:n aikana velkamme on kasvanut ja EU kyllä vaatii toimenpiteitä."

    Aivan niin. Suomen valtion velka:

    - 1995 valtion velka oli 61 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2000 valtion velka oli 46,6 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2001 valtion velka oli 42,8 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2005 valtion velka oli 36,5 prosenttia bruttokansantuotteesta
    - 2008 valtion velka oli 28,1 prosenttia bruttokansantuotteesta

    Velkaantuminen kiihtyi hieman vuoden 2009 jälkeen. Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1995 ja sen jälkeen valtion velkaantuminen väheni vuosi vuodelta vuoteen 2009 asti. Miten sinä selität, että velkaantuminen johtuu EU:sta, jos EU-jäsenyyden jälkeen velkaantuminen väheni.

    Vuoden 2017 jälkeen velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on jälleen kääntynyt laskuun ja ennuste tälle vuodelle on 44,5 prosentin velkaantumisaste suhteessa bruttokansantuotteeseen.

    Euromäärillä ei ole suuren suurta merkitystä,. Tärkeää on velkaantumisen ja bruttokansantuotteen suhteella. Suomen luottoluokitus on AA+, joten Suomi saa markkinoilta käytännössä korotonta lainaa. Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/

    Olennaista on myös, että EU:n suositus on, ettei valtiot velkaantuisi yli 60 % bruttokansantuotteesta. Kreikan velkaantumisaste taisi olla 280 % bruttokansantuotteesta ja Italian velkaantumisaste 131 % bruttokansantuotteesta.

    Suomen tulot ja velkaantuminen ovat kohtuullisen hyvin balanssissa. Sen sijaan suuri ongelma on yksityisten kansalaisten nopea velkaantuminen,.. taitaa olla 250 miljardin euron luokkaa, kun valtion velka oli viime vuonna 104 miljardia. Jälleen kerran: EU ei määrää suomalaisia velkaantumaan kulutusluotoilla. Velan ottaminen on jokaisen yksityishenkilön omalla vastuulla.

    Ellei kultakanta käy, niin sidotaan se markka työtuntiin ja eri ammateissa olisi vaativuustason mukaan indeksi.
    vaatimaton työ 1
    vaativa työ 2
    keskivaativa 1,5
    ansio olisi 10mk/h
    jos olet vaativassa työssä indeksi on 2 joten 20mk/tunti
    ja
    1mk==1€ vaihtokurssilla

    Kato näin sitä saadaan tasa-arvoa maailmaan.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Suomen bkt oli nousussa ennen EU:in liittymistä, meillä oli finefta.
    Ihan samoin valtiot jotka ei kuulu EUhun bkt nousi.
    Se on se inflaatio mikä vaikuttaa myös, olisi hienoa nähdä se BKT sidottuna vaikka kultaan, eikö vain?
    25 vuodessa inflaatio on syönyt aika paljon tuota BKT arvoa.

    mutta loppujen lopuksi velkamme on tuplaantunut, älä katsele vain pientä osaa vaan kokonaisuutta
    ja kaikki on melkein jo myyty, millä maksamme?
    korot on yli miljardia,

    Mutta ei hätää.
    Valtion velka voi olla itselle valtiolle, ei sen tarvitse olla ulkomaille EKP:lle.
    Raha on sellainen veikeä kaveri, perustuu uskoon ja luottamukseen, kuka painaa, painaa sen lähes ilmaiseksi ja saa korko tuotot, tämähän pitää yksityistää takaisin Suomalaisille.
    Hmm, voisin tehdä oman rahan vaikka markan ja painaa ja lainata Suomelle.
    Sellainen vaihto operaatio, euroja vastaan saa markkaa, ja toimitan eurot EKP:lle sitä mukaan.
    Velka maksettu, ja suomalaiset kun hyväksyvät markan, niin mikäs siinä, kotimaan kauppa luistaa ja jos joku suomen markkinoille tahtoo, niin markkaa joutuvat käyttämään.
    Eihän sen tarvitse olla kuin vaikka oravannahka, jos se hyväksytään, se käy vaihdon välineenä.
    Ihmisistä kiinni, meillä on valta, me annamme arvon kaikelle.
    Vuodessa koko velka maksettu poijes.
    kaikki eurot siis ovat takaisin EKPlla, he sille arvon ovat antaneet ja niin mekin markka eurosta.
    Siitä se sitten lähtee.
    ulkomaille voimme tehdä kauppaa sitten tuonti vs vienti.
    Ihan vaihtoa keskenämme ettei tarvii pelätä kursseja ja muuta, kysynnän ja tarjonnan lakihan määrää arvon, carunallekin toimitamme maksun eläkerahastoon vaikka villasukkina ;)

    Minähän voisin tehdä kiinteän koron tähän markka pankkiini.
    lainaa 10 maksa takaisin 10.
    Eikös olisi hienoa?

    Kuule me tarvitaan vaan vähän järkeä tänne maailmaan ja kaikki luistaa, töitä riittää ja kansat on tyytyväisiä.
    Minua ei kiinosta jos joku muu valtio ei sitä markkaa hyväksy, kun ei tarvii meidän heidänkään valuuttaa hyväksyä se on loppujen lopuksi ihmisistä kiinni.
    Tavara tavarasta on parempi ja sen voi sitoa rahan vaikka kultaan.
    Tässä maailmaan velkasaneeraus, jolloin pääsevät irti veloistaan.

    "Suomen bkt oli nousussa ennen EU:in liittymistä, meillä oli finefta."

    Kyllä. Tosin bkt romahti muutamassa vuodesssa yli 13% 1990-luvun laman seurauksena. Työttömyys lisääntyi muutamassa vuodessa 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin.Lama kaatoi kymmeniä tuhansia suomalaisyrityksiä ja pitkittyi, kun Suomi piti kiinni vahvasta markasta. Talouden kasvu alkoi 1993 ja se kasvoi voimakkaasti seuraavat15 vuotta. EU-jäsenyyden alkuvuodet 1995-2007 olivat hyvin vahvasti nousujohteisia. Siitä, että työllisyys ei kasvanut samaa tahtia talouden kanssa, syytetään Suomen jäykkiä työmarkkinalakia ja vahvaa AY-liikettä. Kansainvälinen finanssikriisi pysäytti talouskasvun vuonna 2008 ja siitä toipumiseen on mennyt kymmenen vuotta.

    "Se on se inflaatio mikä vaikuttaa myös, olisi hienoa nähdä se BKT sidottuna vaikka kultaan, eikö vain?" Ei. Euroopan unionin aikana inflaatio on pyörinyt 1-2 prosentissa. Se on maltillinen. Ostovoima on kasvanut kautta linjan. Lainaan toisesta vastauksestani, johon keräsin tärkeitä lukuja:

    - 1995 työttömyysaste 15,5 %
    - 2019 työttömyysaste 7,4 % (helmikuu)

    - 1995 Suomen bruttokansantuote oli 98,6 miljardia euroa
    - 2017 Suomen bruttokansantuote oli 224,3 miljardia euroa

    -1995 bruttokansantuote per asukas oli 19 329 euroa
    - 2017 bruttokansantuote oli 40 753

    1995 1000 markkaa on nykyrahassa 235,7 euroa
    2019 inflaatioprosentti helmikuussa 1,3

    1995 työmiehen keskimääräinen tuntipalkka oli 61,37 markkaa
    2019 työmiehen keskimääräinen tuntipalkka on 17,36 euroa

    1995 500 grammaa voita maksoi 12,95 markkaa (duunarin tuntipalkalla 4,73 voipakettia)
    2019 500 grammaa voita maksaa 2,48 euroa (duunarin tuntipalkalla 7 voipakettia)

    1995 500 g kahvipaketti maksoi keskimäärin 20,36 markkaa (tuntipalkalla 3,01 kahvipakettia)
    2019 500 g kahvipaketti maksaa keskim. 3,87 euroa (tuntipalkalla 4,48 kahvipakettia)

    1995 0,5 l Pöytäviinaa maksoi 79 markkaa (tuntipalkalla 0,77 pulloa viinaa)
    2019 0,5 l Pöytäviinaa maksaa 13,69 euroa (tuntipalkalla 1,26 pulloa viinaa)

    "25 vuodessa inflaatio on syönyt aika paljon tuota BKT arvoa"

    Euroopan unionin aikana Suomen bruttokansantuote ja bruttokansantuote per asukas ovat yli kaksinkertaistuneet. Työttömyys on puolittunut vuodesta 1995. Reaalinen ostovoima on kasvanut kaikilla tai lähes kaikilla kulutussegmenteillä. Korkotaso on pysynyt (pikavippejä ja kulutusluottoja lukuun ottamatta) hyvin matalana. Inflaatio on alhainen. Euro on vakaa valuutta.

    "mutta loppujen lopuksi velkamme on tuplaantunut, älä katsele vain pientä osaa vaan kokonaisuutta"

    Määrällisesti kyllä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen valtion velkaantuminen on pienentynyt vuodesta 1995.

    'ja kaikki on melkein jo myyty, millä maksamme?
    korot on yli miljardia,"

    Kaikkea ei suinkaan ole myyty. Ulkomaiset yritykset sijoittavat aktiivisesti Suomeen, mutta suomalaisyritykset investoivat selvästi enemmän ulkomaille. Esimerkiksi metsäteollisuus ja Fortum (Venäjälle, Saksaan).

    "Valtion velka voi olla itselle valtiolle, ei sen tarvitse olla ulkomaille EKP:lle.
    Raha on sellainen veikeä kaveri, perustuu uskoon ja luottamukseen, kuka painaa, painaa sen lähes ilmaiseksi ja saa korko tuotot, tämähän pitää yksityistää takaisin Suomalaisille.
    Hmm, voisin tehdä oman rahan vaikka markan ja painaa ja lainata Suomelle."

    Rahan painaminen johtaa hyperinflaatioon. Ole hyvä ja googleta aihe. Tutustu esimerkiksi Venezuelaan. Aina kun keskuspankki painaa lisää rahaa, liikenteessä olevan rahan arvo alenee. Karkeasti sanottuna: jos kymmenkertaistat liikkeellä olevan valuutan määrän, yhden valuuttayksikön reaalinen ostovoima putoaa yhteen kymmenykseen aikaisemmasta. Valuutan arvo määräytyy kansainvälisten sijoittajien, pankkien ja luotottamisyhtiöiden luottamuksen perusteella ja siihen vaikuttaa erityisesti valtion tai euron tapauksessa valtioliiton tuotanto-odotukset. Raha on tavallaan aina velkaa. Keskuspankki laskee liikkeelle painettua tai virtuaalista rahaa, lainaa sitä pankeille, pankit yrittäjille ja kuluttajille, jotka maksavat velkaa ja korkoja pankeille ja nämä edelleen keskuspankille. Yksinkertaistaen näin talouden rattaat pyörivät. Useimmat suuret valuutat "kelluvat". Kun Suomen markka sidottiin ensin Saksan markkaan ja myöhemmin ECUun liian korkealla vaihtokurssilla (vahvan markan politiikka), kasvatti se kuluttajien ostovoimaa, mutta oli yksi 1990-luvun lamaan johtaneista tekijöist. Markan kurssi arvioitiin reaalista tuotantoa arvokkaammaksi, ja se yhdessä NL-kaupan romahtamisen sekä kansalaisten ja yritysten kovan velkaantumisen ohella vaikutti 1990-luvun laman syntyyn.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Suomen bkt oli nousussa ennen EU:in liittymistä, meillä oli finefta."

    Kyllä. Tosin bkt romahti muutamassa vuodesssa yli 13% 1990-luvun laman seurauksena. Työttömyys lisääntyi muutamassa vuodessa 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin.Lama kaatoi kymmeniä tuhansia suomalaisyrityksiä ja pitkittyi, kun Suomi piti kiinni vahvasta markasta. Talouden kasvu alkoi 1993 ja se kasvoi voimakkaasti seuraavat15 vuotta. EU-jäsenyyden alkuvuodet 1995-2007 olivat hyvin vahvasti nousujohteisia. Siitä, että työllisyys ei kasvanut samaa tahtia talouden kanssa, syytetään Suomen jäykkiä työmarkkinalakia ja vahvaa AY-liikettä. Kansainvälinen finanssikriisi pysäytti talouskasvun vuonna 2008 ja siitä toipumiseen on mennyt kymmenen vuotta.

    "Se on se inflaatio mikä vaikuttaa myös, olisi hienoa nähdä se BKT sidottuna vaikka kultaan, eikö vain?" Ei. Euroopan unionin aikana inflaatio on pyörinyt 1-2 prosentissa. Se on maltillinen. Ostovoima on kasvanut kautta linjan. Lainaan toisesta vastauksestani, johon keräsin tärkeitä lukuja:

    - 1995 työttömyysaste 15,5 %
    - 2019 työttömyysaste 7,4 % (helmikuu)

    - 1995 Suomen bruttokansantuote oli 98,6 miljardia euroa
    - 2017 Suomen bruttokansantuote oli 224,3 miljardia euroa

    -1995 bruttokansantuote per asukas oli 19 329 euroa
    - 2017 bruttokansantuote oli 40 753

    1995 1000 markkaa on nykyrahassa 235,7 euroa
    2019 inflaatioprosentti helmikuussa 1,3

    1995 työmiehen keskimääräinen tuntipalkka oli 61,37 markkaa
    2019 työmiehen keskimääräinen tuntipalkka on 17,36 euroa

    1995 500 grammaa voita maksoi 12,95 markkaa (duunarin tuntipalkalla 4,73 voipakettia)
    2019 500 grammaa voita maksaa 2,48 euroa (duunarin tuntipalkalla 7 voipakettia)

    1995 500 g kahvipaketti maksoi keskimäärin 20,36 markkaa (tuntipalkalla 3,01 kahvipakettia)
    2019 500 g kahvipaketti maksaa keskim. 3,87 euroa (tuntipalkalla 4,48 kahvipakettia)

    1995 0,5 l Pöytäviinaa maksoi 79 markkaa (tuntipalkalla 0,77 pulloa viinaa)
    2019 0,5 l Pöytäviinaa maksaa 13,69 euroa (tuntipalkalla 1,26 pulloa viinaa)

    "25 vuodessa inflaatio on syönyt aika paljon tuota BKT arvoa"

    Euroopan unionin aikana Suomen bruttokansantuote ja bruttokansantuote per asukas ovat yli kaksinkertaistuneet. Työttömyys on puolittunut vuodesta 1995. Reaalinen ostovoima on kasvanut kaikilla tai lähes kaikilla kulutussegmenteillä. Korkotaso on pysynyt (pikavippejä ja kulutusluottoja lukuun ottamatta) hyvin matalana. Inflaatio on alhainen. Euro on vakaa valuutta.

    "mutta loppujen lopuksi velkamme on tuplaantunut, älä katsele vain pientä osaa vaan kokonaisuutta"

    Määrällisesti kyllä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen valtion velkaantuminen on pienentynyt vuodesta 1995.

    'ja kaikki on melkein jo myyty, millä maksamme?
    korot on yli miljardia,"

    Kaikkea ei suinkaan ole myyty. Ulkomaiset yritykset sijoittavat aktiivisesti Suomeen, mutta suomalaisyritykset investoivat selvästi enemmän ulkomaille. Esimerkiksi metsäteollisuus ja Fortum (Venäjälle, Saksaan).

    "Valtion velka voi olla itselle valtiolle, ei sen tarvitse olla ulkomaille EKP:lle.
    Raha on sellainen veikeä kaveri, perustuu uskoon ja luottamukseen, kuka painaa, painaa sen lähes ilmaiseksi ja saa korko tuotot, tämähän pitää yksityistää takaisin Suomalaisille.
    Hmm, voisin tehdä oman rahan vaikka markan ja painaa ja lainata Suomelle."

    Rahan painaminen johtaa hyperinflaatioon. Ole hyvä ja googleta aihe. Tutustu esimerkiksi Venezuelaan. Aina kun keskuspankki painaa lisää rahaa, liikenteessä olevan rahan arvo alenee. Karkeasti sanottuna: jos kymmenkertaistat liikkeellä olevan valuutan määrän, yhden valuuttayksikön reaalinen ostovoima putoaa yhteen kymmenykseen aikaisemmasta. Valuutan arvo määräytyy kansainvälisten sijoittajien, pankkien ja luotottamisyhtiöiden luottamuksen perusteella ja siihen vaikuttaa erityisesti valtion tai euron tapauksessa valtioliiton tuotanto-odotukset. Raha on tavallaan aina velkaa. Keskuspankki laskee liikkeelle painettua tai virtuaalista rahaa, lainaa sitä pankeille, pankit yrittäjille ja kuluttajille, jotka maksavat velkaa ja korkoja pankeille ja nämä edelleen keskuspankille. Yksinkertaistaen näin talouden rattaat pyörivät. Useimmat suuret valuutat "kelluvat". Kun Suomen markka sidottiin ensin Saksan markkaan ja myöhemmin ECUun liian korkealla vaihtokurssilla (vahvan markan politiikka), kasvatti se kuluttajien ostovoimaa, mutta oli yksi 1990-luvun lamaan johtaneista tekijöist. Markan kurssi arvioitiin reaalista tuotantoa arvokkaammaksi, ja se yhdessä NL-kaupan romahtamisen sekä kansalaisten ja yritysten kovan velkaantumisen ohella vaikutti 1990-luvun laman syntyyn.

    Toisaalta esimerkiksi FED painaa dollareita liukuhihnalla, mutta samalla myydään USA:n velkakirjoja. Luottamus USA:n talouteen on yleisesti ottaen vahva, joten sen velkaantuminen on jo 22,1 biljoonaa dollaria. USA:n velkakirjoja omistaa mm. Saudi-Arabia ja Kiina. Mielenkiintoinen kuriositeetti on se, että USA:n korkomenot alkavat olla aivan järkyttäviä. Se voi johtaa tilanteeseen, jossa USA "defaulttaa" valtion velat. Sellainen olisi globaalin kriisin paikka.

    "Sellainen vaihto operaatio, euroja vastaan saa markkaa, ja toimitan eurot EKP:lle sitä mukaan.
    Velka maksettu, ja suomalaiset kun hyväksyvät markan, niin mikäs siinä, kotimaan kauppa luistaa ja jos joku suomen markkinoille tahtoo, niin markkaa joutuvat käyttämään."

    Mikä olisi tämän markan kurssi? Miten euron vaihtaminen markkaan maksaisi Suomen euromääräiset velat? Taidat taas taikoa rahaa tyhjästä. Kotimaan kauppa kävisi. Joo ja suomalaiset köyhtyisivät, sillä kaikkien tuontitavaroiden hinnat kallistuisivat.

    "Eihän sen tarvitse olla kuin vaikka oravannahka, jos se hyväksytään, se käy vaihdon välineenä.
    Ihmisistä kiinni, meillä on valta, me annamme arvon kaikelle.
    Vuodessa koko velka maksettu poijes."

    Luulen, että kansainvälisessä kaupassa oravannahkojen arvoa ei noteerata kovinkaan korkeaksi ja vakaaksi rahaksi. Suomen bkt vuonna 2017 oli 224 miljardia ja valtion velka viime vuonna 104 miljardia. Meinasitko, että julkisia palveluita (terveydenhoito, koulutus, armeija, poliisi, palokunta, työttömyys- ja sosiaaliturva, infran korjaukset, valtion ja kuntien työntekijät jne.) leikataan 120 miljardilla ja maksetaan velka kerralla pois? Mahtava idea: sillä Suomi kaatuu vuodessa ja ajautuu sisällissotaan. Ehkäpä sitä ajat takaa,..

    "kaikki eurot siis ovat takaisin EKPlla, he sille arvon ovat antaneet ja niin mekin markka eurosta.
    Siitä se sitten lähtee.
    ulkomaille voimme tehdä kauppaa sitten tuonti vs vienti.
    Ihan vaihtoa keskenämme ettei tarvii pelätä kursseja ja muuta, kysynnän ja tarjonnan lakihan määrää arvon, carunallekin toimitamme maksun eläkerahastoon vaikka villasukkina ;)"

    Oletko ihan selvin päin?

    "Minähän voisin tehdä kiinteän koron tähän markka pankkiini.
    lainaa 10 maksa takaisin 10.
    Eikös olisi hienoa?"

    AA+ luottoluokituksella Suomi saa käytännössä lähes 0-korkoista lainaa. Lainamme ovat euromääräisiä, siis sidoksissa euron kurssiin. Jos eroaisimme valuuttaunionista ja ottaisimme käyttöön markan, silloin markka varmaan laitettaisiin kellumaan. Sen arvo voisi olla aluksi yksi yhteen euron kanssa, mutta suurella todennäköisyydellä kurssi olisi liian korkea ja heikkenisi. Lainojen määrät siis suhteessa kasvaisivat. Myös korot ja luottoluokitus putoaisivat.

    "Kuule me tarvitaan vaan vähän järkeä tänne maailmaan ja kaikki luistaa, töitä riittää ja kansat on tyytyväisiä."

    Niin. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, tapasi Paasikivi sanoa. Sinä kuvailet idealistisia unelmia, joiden toteuttaminen käytännössä romahduttaisi koko kansantalouden. Emme voi hypätä liikkuvasta junasta ja olettaa, että sillä ei olisi seurauksia. Omavaraistalous ja pienimuotoinen vaihtotalous ovat kauniita, vihreitä ja melko sosialistisia ideoita, mutta käytännössä asiat ovat oikeasti aika paljon mutkikkaampia. Vedät mutkat aika suoriksi.

    Minua ei kiinosta jos joku muu valtio ei sitä markkaa hyväksy, kun ei tarvii meidän heidänkään valuuttaa hyväksyä se on loppujen lopuksi ihmisistä kiinni.
    Tavara tavarasta on parempi ja sen voi sitoa rahan vaikka kultaan.
    Tässä maailmaan velkasaneeraus, jolloin pääsevät irti veloistaan.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Toisaalta esimerkiksi FED painaa dollareita liukuhihnalla, mutta samalla myydään USA:n velkakirjoja. Luottamus USA:n talouteen on yleisesti ottaen vahva, joten sen velkaantuminen on jo 22,1 biljoonaa dollaria. USA:n velkakirjoja omistaa mm. Saudi-Arabia ja Kiina. Mielenkiintoinen kuriositeetti on se, että USA:n korkomenot alkavat olla aivan järkyttäviä. Se voi johtaa tilanteeseen, jossa USA "defaulttaa" valtion velat. Sellainen olisi globaalin kriisin paikka.

    "Sellainen vaihto operaatio, euroja vastaan saa markkaa, ja toimitan eurot EKP:lle sitä mukaan.
    Velka maksettu, ja suomalaiset kun hyväksyvät markan, niin mikäs siinä, kotimaan kauppa luistaa ja jos joku suomen markkinoille tahtoo, niin markkaa joutuvat käyttämään."

    Mikä olisi tämän markan kurssi? Miten euron vaihtaminen markkaan maksaisi Suomen euromääräiset velat? Taidat taas taikoa rahaa tyhjästä. Kotimaan kauppa kävisi. Joo ja suomalaiset köyhtyisivät, sillä kaikkien tuontitavaroiden hinnat kallistuisivat.

    "Eihän sen tarvitse olla kuin vaikka oravannahka, jos se hyväksytään, se käy vaihdon välineenä.
    Ihmisistä kiinni, meillä on valta, me annamme arvon kaikelle.
    Vuodessa koko velka maksettu poijes."

    Luulen, että kansainvälisessä kaupassa oravannahkojen arvoa ei noteerata kovinkaan korkeaksi ja vakaaksi rahaksi. Suomen bkt vuonna 2017 oli 224 miljardia ja valtion velka viime vuonna 104 miljardia. Meinasitko, että julkisia palveluita (terveydenhoito, koulutus, armeija, poliisi, palokunta, työttömyys- ja sosiaaliturva, infran korjaukset, valtion ja kuntien työntekijät jne.) leikataan 120 miljardilla ja maksetaan velka kerralla pois? Mahtava idea: sillä Suomi kaatuu vuodessa ja ajautuu sisällissotaan. Ehkäpä sitä ajat takaa,..

    "kaikki eurot siis ovat takaisin EKPlla, he sille arvon ovat antaneet ja niin mekin markka eurosta.
    Siitä se sitten lähtee.
    ulkomaille voimme tehdä kauppaa sitten tuonti vs vienti.
    Ihan vaihtoa keskenämme ettei tarvii pelätä kursseja ja muuta, kysynnän ja tarjonnan lakihan määrää arvon, carunallekin toimitamme maksun eläkerahastoon vaikka villasukkina ;)"

    Oletko ihan selvin päin?

    "Minähän voisin tehdä kiinteän koron tähän markka pankkiini.
    lainaa 10 maksa takaisin 10.
    Eikös olisi hienoa?"

    AA+ luottoluokituksella Suomi saa käytännössä lähes 0-korkoista lainaa. Lainamme ovat euromääräisiä, siis sidoksissa euron kurssiin. Jos eroaisimme valuuttaunionista ja ottaisimme käyttöön markan, silloin markka varmaan laitettaisiin kellumaan. Sen arvo voisi olla aluksi yksi yhteen euron kanssa, mutta suurella todennäköisyydellä kurssi olisi liian korkea ja heikkenisi. Lainojen määrät siis suhteessa kasvaisivat. Myös korot ja luottoluokitus putoaisivat.

    "Kuule me tarvitaan vaan vähän järkeä tänne maailmaan ja kaikki luistaa, töitä riittää ja kansat on tyytyväisiä."

    Niin. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, tapasi Paasikivi sanoa. Sinä kuvailet idealistisia unelmia, joiden toteuttaminen käytännössä romahduttaisi koko kansantalouden. Emme voi hypätä liikkuvasta junasta ja olettaa, että sillä ei olisi seurauksia. Omavaraistalous ja pienimuotoinen vaihtotalous ovat kauniita, vihreitä ja melko sosialistisia ideoita, mutta käytännössä asiat ovat oikeasti aika paljon mutkikkaampia. Vedät mutkat aika suoriksi.

    Minua ei kiinosta jos joku muu valtio ei sitä markkaa hyväksy, kun ei tarvii meidän heidänkään valuuttaa hyväksyä se on loppujen lopuksi ihmisistä kiinni.
    Tavara tavarasta on parempi ja sen voi sitoa rahan vaikka kultaan.
    Tässä maailmaan velkasaneeraus, jolloin pääsevät irti veloistaan.

    "yös korot ja luottoluokitus putoaisivat." Sori, piti kirjoittaa "myös korot kasvaisivat ja luottoluokitus putoaisi.

    "Minua ei kiinosta jos joku muu valtio ei sitä markkaa hyväksy, kun ei tarvii meidän heidänkään valuuttaa hyväksyä se on loppujen lopuksi ihmisistä kiinni.
    Tavara tavarasta on parempi ja sen voi sitoa rahan vaikka kultaan.
    Tässä maailmaan velkasaneeraus, jolloin pääsevät irti veloistaan."

    Eli et ole uudistamassa pelkästään Suomen taloutta ja poliittisia suhteita ulkovaltoihin, vaan itse asiassa romuttamassa koko maailmantalouden perustan. Mielenkiintoista - ei tosin kovinkaan realistista tai rationaalista. Jossain määrin jopa surrealistista. On ehkä hieman naiivia olettaa, että ihmiset, joilla on vaurautta, luopuisivat siitä vapaaehtoisesti. Toisaalta onhan sellaisesta kokemuksia kuten Venäjän vallankumous, jonka seurauksena syntyi Sosialististen Tasavaltojen Neuvostoliitto. Se vain ei tainnut toimia kovin hyvin ja itse prosessi johti 20-30 miljoonan ihmisen kuolemaan. Jos Yhdysvallat "defaulttaisi" velkansa, edessä olisi luultavasti kolmas maailmansota, koska se kaataisi koko maailmantalouden ja saamapuolella suurimpia kärsijöitä olisivat Venäjä ja Kiina.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "yös korot ja luottoluokitus putoaisivat." Sori, piti kirjoittaa "myös korot kasvaisivat ja luottoluokitus putoaisi.

    "Minua ei kiinosta jos joku muu valtio ei sitä markkaa hyväksy, kun ei tarvii meidän heidänkään valuuttaa hyväksyä se on loppujen lopuksi ihmisistä kiinni.
    Tavara tavarasta on parempi ja sen voi sitoa rahan vaikka kultaan.
    Tässä maailmaan velkasaneeraus, jolloin pääsevät irti veloistaan."

    Eli et ole uudistamassa pelkästään Suomen taloutta ja poliittisia suhteita ulkovaltoihin, vaan itse asiassa romuttamassa koko maailmantalouden perustan. Mielenkiintoista - ei tosin kovinkaan realistista tai rationaalista. Jossain määrin jopa surrealistista. On ehkä hieman naiivia olettaa, että ihmiset, joilla on vaurautta, luopuisivat siitä vapaaehtoisesti. Toisaalta onhan sellaisesta kokemuksia kuten Venäjän vallankumous, jonka seurauksena syntyi Sosialististen Tasavaltojen Neuvostoliitto. Se vain ei tainnut toimia kovin hyvin ja itse prosessi johti 20-30 miljoonan ihmisen kuolemaan. Jos Yhdysvallat "defaulttaisi" velkansa, edessä olisi luultavasti kolmas maailmansota, koska se kaataisi koko maailmantalouden ja saamapuolella suurimpia kärsijöitä olisivat Venäjä ja Kiina.

    Ei.
    Kuunteles nyt.
    Koko talousjärjestelmä voitaisiin uudistaa Suomessa.
    Meillä on yhä tuotteita vientiin ja meidän tulee pitää vienti ja tuonti tasapainossa ja kaikki toimii.

    Talous uudistetaan näin, pankki systeemi pois yksityisiltä ja kansalle takaisin.(kansahan on niiden munaukset ja tappiot maksaneet)
    Välikädet pois kansan järjestelmistä.
    Suomen pankki ja nollakorko kansalaisille.
    Loppuu se riistäminen ja loppu vaarallinen keinottelu ja varojen siirto.
    Työ on se mitä me tarvitsemme ja nollakorko auttaa luomaan uusia työpaikkoja.
    Kansan hyvinvointi perustuu loppujen lopuksi työn määrään, rakennamme Suomen hyväksi.

    Joka kansalaiselle omatili.
    Se alkaa koulutuksesta, koulun ylläpito kustannukset menevät suoraan oppilaille lainaksi.
    esimerkki koulusta ruoka lämmitys, sähkö, henkilökunta.
    30 oppilaan ryhmä 1 opettaja.
    koulun kulut vuodessa 3000 opettaja 40 000 ruoka 2,5€ päivä/hlö.
    kulut/oppilas 750(ruoka)+1350 opettaja muut 100. =2200/v
    Jokaiselle olisi 10v opiskelun jälkeen 22000 koroton velka ja palkkaluokka 1.
    jatko opiskelut nostavat velkaa mutta myös nostavat palkkaluokkaa.
    eli amk käynyt on palkkaluokassa 1,5 ja tulot ovat 1.5 kertaiset. velka kasvaa 28 000 mutta maksaa itsensä pois myös nopeammin. koulutus ja työnteko siis kannattaa.
    koulusta päässyt tienaa 10/h joten 20000/v, 2000 lyhentää velkaa 11v takaisinmaksuaika ostovoima 18 000/v.
    amk päässyt tienaa 15/h, 30000/v 3000 lyhentää velkaa, 9v takaisinmaksuaika, ostovoima 27000/v
    Kannustaa opiskelemaan, ja ihminen oppii vastuuta elämästään.
    ja velan maksun jälkeen se 10% kerryttää omaa henk kohtaista eläkesäästöäsi.

    Suomella yhä alvi joka lasketaan myös 10% tasolle.
    Näistä maksetaan eläketurvan ja terveyshuollon rakentaminen nykyisille.
    Rakennetaan vanhusten paratiisi, siellä on asunnot puutarha ja toimintaa sekä henkilökuntaa.
    Vuokraton asuminen, kerran rakennetaan, se on kertakorvaus ja jatkossa vain perusparannukset. tulevilla vanhuksilla on siis jo tilit plussalla kun eläkkeelle pääsevät.
    jokainen on rakentanut oman tulevaisuutensa miten tahtoo.

    Rakennetaan, luodaan työpaikkoja, ostovoima hurjaksi kulut pieniksi, alkaa se raha liikkua.
    voimme säädellä palkkaindeksiä alojen mukaan jossa on työvoimapulaa ja kannustaa näin töiden jakautumista. ja tietysti työnantaja voi lisätä oman lisämarginaalinsa palkkaluokkaan vuosien mukaan ja muutenkin. nuo valtion antamat indeksit palkkaluokat ovat ohjeminimi.
    kaikki työ on tuntityötä.

    valtio rakentaa kaivostoimintaa, työpaikkoja lisää rakentamisella ja jatkossa louhinnalla.
    Kaikki kierrätys rakennetaan huippuunsa ja työttömyys on alhainen.
    Suomi rakentaa myös laivoja Suomelle, scandinavia tourit alkavat.
    rakennetaan kaikkea mitä tarvitaan, lentokoneista autoihin ja mitä ikinä kansa kaipaa.

    ihmiset tienaavat ja saavat tuloa ja ottavat asuntolainaa 0 korolla, rakentavat ja työ lisääntyy.
    maksavat sitten vaikka 30% palkasta lainaa takaisin lainan suuruudesta ja tuloista riippuen.
    Silti halvempaa kuin nykyään kun lähtee vero ja muut maksut + laina ja lainan korko.
    Kaikki tulee itselleen takaisin, työnteko todella kannattaa.

    Suomi on se valtio joka on kaikissa innovatiivisissa asioissa kokeilijana ja edelläkävijänä.
    Luuletko, ettei muut maat seuraisi Suomea?
    Luuletko etteivät ihmiset haluaisi tätä parempaa velkatalous systeemiä?
    Suomen talous nousisi kuin raketti.
    Ihmiset olisivat onnellisia ja pääsevät koronkiskonnasta eroon ja syntyvyys nousee, sillä tulevaisuus on valoisa.


  • markka takas ja karjala takaisin!!11!"%

  • Suomi on liian pieni maa,että kannattaa erota EU;sta..Isoilla on aina paremmat neuvottelumahdollisuudet,Koska on joliitytty ,,ei kannata erota,kehitetään vain Eu.

  • Eu ta johtaa alkoholisti mitä emme tunne, emme ole koskaan antanut valtaa hänelle. Kuka hän oikeastaan on?
   Se on jo yksinään asia joka tekee koko eu sta pelkän vitsin ja vain täysin tyhjänuppinen ihminen voi edes kuunnella tämmöistä. Eu koneisto on hyväksynyt tuntemattoman julkialkoholistin pomokseen , kuvaa koko koneistoakin täysin vastuuttomaksi ja järjettömäksi hiekkalaatikko leikiksi.
   Koska kirjoitustilaa ei ole paljoa eikä kukaan jaksa lukea enempää niin tämänkin tein lyhyesti ja muista järjettömyyksistä en voi edes mainita.

   • Valehtelija: "EU:ta johtaa alkoholisti mitä emme tunne, emme ole koskaan antanut valtaa hänelle. Kuka hän oikeastaan on?

    Juncker on komission puheenjohtaja eli yksi korkeimmista virkamiehistä.
    EU:a hän ei johda, vaan EU-neuvoston pj Tusk on korkein edustaja. EU:a johtavat jäsenmaiden päämiehet.

    "Eu koneisto on hyväksynyt tuntemattoman julkialkoholistin pomokseen , kuvaa koko koneistoakin täysin vastuuttomaksi ja järjettömäksi hiekkalaatikko leikiksi."

    Järjetöntä valetta. Juncker on entinen Luxemburgin pääministeri, joka tunnettiin hyvin EU:ssa. Hänet valitsi EU-neuvosto ja hyväksyi parlamentti.

    "Koska kirjoitustilaa ei ole paljoa eikä kukaan jaksa lukea enempää niin tämänkin tein lyhyesti ja muista järjettömyyksistä en voi edes mainita."

    Tyypillisen älyn-jättämän tavoin ehdit todistaa tyhmyytesi ja lykätä monta valetta pieneen tilaan.


  • Europarlamentikot aivan nössöjä ainakin suomalaiset.

   Liikaamaksuja otetaan sinne, muttavaikea saada sieltä tännepäin.

   Liian nössö koko parlamentti eri asioiden hoidossa, päätöksetk estää ja mitä Suomi on siitä hyötynyt?

   • "Europarlamenttia" ei ole.

    EU-parlamentti on tärkeä lainsäädäntöelin, jolla on muutakin päätösvaltaa.

    Budjetin laatii komissio ja hyväksyy EU-neuvosto sekä parlamentti.

    Suomi hyötyy parlamentin lainsäädännöstä niin kuin muukin EU.


   • Suomalaiset maksavat jäsenyydestä alle 60 euroa per henkilö. Todella vähän siis. Käytännössä minä varmaan maksan sinun ja muutaman muunkin puolesta ja teen sen mielelläni.
    Norjalaiset maksavat yli kaksinkertaista maksua olematta edes jäsen. Pitkällä tähtäimellä Suomen valinta on olla osa EU:ta tai vaihtoehtoisesti Venäjää. Minulle helppo valinta.


   • Täsmälleen näin.   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Kysymys, onko 60€/ henkilö, ainut maksu jota Suomi maksaa EU:lle?
    Eli noin 300 miljoonaa vuodessa?
    Tiedät kyllä itsekin ihan varmasti, että Suomi maksaa EU:lle kaikenkaikkiaan paljon enemmän.
    Luehan vaikka tuolta, niin voit oppia jotain, mitä maksuja kansalta pimitetään.

    https://www.suomenuutiset.fi/nain-paljon-maksamme-eulle-miksi-suomi-ei-hae-alennusta-jasenmaksuihin/

    Mika Männistön kirjoitus on vanha. Tuoreiden tietojen valossa Suomen maksuosuus on vähentynyt:

    2014 -809 miljoonss
    2015 -488 miljoonaa
    2016 - 294 miljoonaa
    2017 -275 miljoonaa
    2018 tietoa ei ole vielä saatavilla

    Vuonna 2017 Suomi oli EU:n toiseksi pienin nettomaksaja. Irlanti oli pienin.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Mika Männistön kirjoitus on vanha. Tuoreiden tietojen valossa Suomen maksuosuus on vähentynyt:

    2014 -809 miljoonss
    2015 -488 miljoonaa
    2016 - 294 miljoonaa
    2017 -275 miljoonaa
    2018 tietoa ei ole vielä saatavilla

    Vuonna 2017 Suomi oli EU:n toiseksi pienin nettomaksaja. Irlanti oli pienin.

    Toistan vielä, kysymyksen.
    Onko tuo ainut maksu EU:lle?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Toistan vielä, kysymyksen.
    Onko tuo ainut maksu EU:lle?

    Tiedettävästi tuo on ainut maksu. Jos sinulla on tietoa jostain muusta maksusta, niin kerro toki. Mieluusti lähteen kera...   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    No pistetäänpäs uudestaan jos meni ohi.

    https://www.suomenuutiset.fi/nain-paljon-maksamme-eulle-miksi-suomi-ei-hae-alennusta-jasenmaksuihin/

    Ole hyvä.

    Lehtijuttu on vuodelta 2014 ja sen arvio meni vahvasti päin vittua. Suomen nettomaksut EU:lle olivat vuonna 2015 488 miljoonaa, eli yli miljardia, kuten juttu ennakoi.

    "Jäsenmailta kerättävät jäsenmaksut ovat Euroopan unionin suurin tulonlähde. Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäkertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan. "


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Lehtijuttu on vuodelta 2014 ja sen arvio meni vahvasti päin vittua. Suomen nettomaksut EU:lle olivat vuonna 2015 488 miljoonaa, eli yli miljardia, kuten juttu ennakoi.

    "Jäsenmailta kerättävät jäsenmaksut ovat Euroopan unionin suurin tulonlähde. Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäkertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan. "

    "eli yli miljardia, kuten juttu ennakoi. "

    Tuosta unohtui sana. Piti olla "ei yli miljardia, kuten juttu ennakoi."


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "eli yli miljardia, kuten juttu ennakoi. "

    Tuosta unohtui sana. Piti olla "ei yli miljardia, kuten juttu ennakoi."

    Jäsenmaksu ei ole ainoa maksu jonka suomi EU:lle maksaa.
    Tullimaksusta menee 2/3 osaa.
    Ja mitä muita kansalta pimitettyjä maksuja vielä lisäksi löytyykään.

    Vai oletko sitä mieltä että jäsenmaksu maksetaan ja thats it, ei muita maksuja eikä kuluja?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Jäsenmaksu ei ole ainoa maksu jonka suomi EU:lle maksaa.
    Tullimaksusta menee 2/3 osaa.
    Ja mitä muita kansalta pimitettyjä maksuja vielä lisäksi löytyykään.

    Vai oletko sitä mieltä että jäsenmaksu maksetaan ja thats it, ei muita maksuja eikä kuluja?

    Tullimaksu veloitetaan eu:n alueelle tulevista tuotteista. Niistä voidaan pitää neljännes ja vain 3/4 tilitetään eteenpäin.

    Suomi toimii tullimaksuissa vain kerääjänä. Ne eivät ole missään vaiheessa Suomen rahaa.

    Oliko joku maksu siis jäsenmaksun lisäksi, joka pitää maksaa?


   • TheRat kirjoitti:

    Tullimaksu veloitetaan eu:n alueelle tulevista tuotteista. Niistä voidaan pitää neljännes ja vain 3/4 tilitetään eteenpäin.

    Suomi toimii tullimaksuissa vain kerääjänä. Ne eivät ole missään vaiheessa Suomen rahaa.

    Oliko joku maksu siis jäsenmaksun lisäksi, joka pitää maksaa?

    Eli Suomeen tulevat tuotteet jotka tullataan Suomessa ei olekaan Suomen rahaa?
    Ennen EU:a se oli.
    Suomi tullasi ja Suomeen se tullimaksu jäi.

    Nyt pitää kysyä, että mitä muita oikeuksia Suomi on EU jäsenyyden myötä menettänyt?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Jäsenmaksu ei ole ainoa maksu jonka suomi EU:lle maksaa.
    Tullimaksusta menee 2/3 osaa.
    Ja mitä muita kansalta pimitettyjä maksuja vielä lisäksi löytyykään.

    Vai oletko sitä mieltä että jäsenmaksu maksetaan ja thats it, ei muita maksuja eikä kuluja?

    ...Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäkertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan."

    Mä en löytänyt valtiovarainministeriön sivuilta selvityksiä muista maksuista. Jos sinulla on jokin tuore fakta - ei mielipidekirjoitus - ole hyvä ja kerro meille. Paljonko Suomi sinun tietojesi mukaan maksoi EU:lle? Oletan, että pystyt osoittamaan jonkin uskottavan linkin maksuihin.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Eli Suomeen tulevat tuotteet jotka tullataan Suomessa ei olekaan Suomen rahaa?
    Ennen EU:a se oli.
    Suomi tullasi ja Suomeen se tullimaksu jäi.

    Nyt pitää kysyä, että mitä muita oikeuksia Suomi on EU jäsenyyden myötä menettänyt?

    Eivät ne tule Suomeen, vaan EU:iin. Esimerkiksi Venäjälta Saksaan menevät tuotteet tullataan nykyään Suomessa, ennen vasta Saksassa.


   • TheRat kirjoitti:

    Eivät ne tule Suomeen, vaan EU:iin. Esimerkiksi Venäjälta Saksaan menevät tuotteet tullataan nykyään Suomessa, ennen vasta Saksassa.

    Entä ne tuotteet jotka tulevat Suomeen?
    Paljonko Suomi tekee kauppaa Venäjän kanssa?
    Mihin nämä tullit menevät?

    Mutta tuossahan on hyvä juttu, että Suomi voi toimia Saksan ja ilmeisesti monen muunkin maan tullauspalveluna ja pitää näistä tulleista neljänneksen.
    Minulle ihan uusi tieto, "Hei me tienataan tällä" voi pitää tässä asiassa siis ihan paikkaansa. :)
    Mistä voisin lukea tästä asiasta hieman enemmän?
    Mistä sinä sait tietosi?


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    ...Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäkertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan."

    Mä en löytänyt valtiovarainministeriön sivuilta selvityksiä muista maksuista. Jos sinulla on jokin tuore fakta - ei mielipidekirjoitus - ole hyvä ja kerro meille. Paljonko Suomi sinun tietojesi mukaan maksoi EU:lle? Oletan, että pystyt osoittamaan jonkin uskottavan linkin maksuihin.

    Tuosta löytyy tälle vuodelle kohta.

    Maksut Euroopan unionille 2,1 mrd. €

    http://tutkibudjettia.fi/etusivu

    Näin äkkiä laskettuna se olisi reilu 400€/nuppi


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Entä ne tuotteet jotka tulevat Suomeen?
    Paljonko Suomi tekee kauppaa Venäjän kanssa?
    Mihin nämä tullit menevät?

    Mutta tuossahan on hyvä juttu, että Suomi voi toimia Saksan ja ilmeisesti monen muunkin maan tullauspalveluna ja pitää näistä tulleista neljänneksen.
    Minulle ihan uusi tieto, "Hei me tienataan tällä" voi pitää tässä asiassa siis ihan paikkaansa. :)
    Mistä voisin lukea tästä asiasta hieman enemmän?
    Mistä sinä sait tietosi?

    Tiedot löytyvät tullin sivuilta. Vai tarkoititko sitä, että tulliunionissa tavarat pääsääntöisesti tullataan siinä maassa, johon ne ensimmäisenä saapuvat? Eipä käynyt mielessäkään.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Tuosta löytyy tälle vuodelle kohta.

    Maksut Euroopan unionille 2,1 mrd. €

    http://tutkibudjettia.fi/etusivu

    Näin äkkiä laskettuna se olisi reilu 400€/nuppi

    Tuossa taas on tuskin huomioitu edes suoria palautuksia


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Tuosta löytyy tälle vuodelle kohta.

    Maksut Euroopan unionille 2,1 mrd. €

    http://tutkibudjettia.fi/etusivu

    Näin äkkiä laskettuna se olisi reilu 400€/nuppi

    Niin. Tuo 2,1 miljardia on EU:lle maksettava bruttomaksu. Siinä ei huomioida EU:lta saatavia tuloja. Nettomaksu on EU:lle maksettujen maksujen ja EU:lta saatavien varojen erotus. Suomen nettomaksu olivat noin 50 euroa / asukas. EU:n seuraavat budjettiraamit lienevät yhä auki, joten tämän vuoden ja tulevien vuosien nettomaksuista ei vielä ole tietoa.


  • Aloittaja hengenheimolaisineen tyytyy järsimään jäisiä nauriita savupirtin portailla. Neukkumeininkiä. Ole hyvä vaan.

   Me muut haluamme yhteistyötä, kauppaa, turvallisuutta, vakautta, elintasoa ja vapauksia.

   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Miten isis-taistelijat eu:hun liittyvät? Vuoden -51 sopimus, jonka Suomi ratifioi -68.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Syntyvyys ei ole ongelma.
    Suomalaiset voivat tahtoessaan tehdä yli 8 hengen suurperheitä.
    Kysymys onkin, tahtovatko he, kannattaako se?
    Jos elämä hymyilee, asiat ovat elämisen arvoisia, niin lapsiakin syntyy useampia.
    Jos asiat ovat huonosti, ei lapsia synny.

    Suomi on maailman onnellisin kansa, näin sanotaan.
    Suomen itsemurhatilastot ovat taas maailman kärkiluokkaa.
    Jokin tässä yhtälössä mättää ja siksi on aika kysyä kansalta, MITÄ KANSA TAHTOO.
    Vain Suomalaiset tietävät ongelmansa, pahan olonsa syyn, ja jos valtio pitäisi huolen omasta kansastaan, niin kansa pitäisi huolen valtiostaan.
    Tämä on TOTUUS.

    Isänmaan rakkaus on tukahdutettu ja lähes kuollut.
    Eikö se jo kerro kuinka vähän ihmiset arvostavat maataan?
    Tämä kansa tarvitsee mahdollisuuden tulla kuulluksi ja mahdollisuuden ajaa kansalaistensa etuja, vieraiden etujen sijaan.
    Minä en epäile hetkeäkään Suomalaisia ja heidän kykyjään ja toimeliaisuutta ottaa ohjat omiin käsiinsä.
    Se on väistämätön asia joka tapahtuu ja mitä tapahtuu voiton jälkeen?
    Lapsia syntyy ennätysmäärä, kansa on saanut tahtonsa läpi, Suomen suunta käännetty kohti valoisaa tulevaisuutta, Suomalaiset ovat onnellisia, turvassa, ja voivat paremmin.
    Suomesta tulee todella maailman onnellisin kansa ja koko maailma seuraisi perässä, sillä, kuka ei tahtoisi olla onnellinen.
    Meillä on kykyä ja halua tähän ja siksi ME voimme sen saavuttaa.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Syntyvyys ei ole ongelma.
    Suomalaiset voivat tahtoessaan tehdä yli 8 hengen suurperheitä.
    Kysymys onkin, tahtovatko he, kannattaako se?
    Jos elämä hymyilee, asiat ovat elämisen arvoisia, niin lapsiakin syntyy useampia.
    Jos asiat ovat huonosti, ei lapsia synny.

    Suomi on maailman onnellisin kansa, näin sanotaan.
    Suomen itsemurhatilastot ovat taas maailman kärkiluokkaa.
    Jokin tässä yhtälössä mättää ja siksi on aika kysyä kansalta, MITÄ KANSA TAHTOO.
    Vain Suomalaiset tietävät ongelmansa, pahan olonsa syyn, ja jos valtio pitäisi huolen omasta kansastaan, niin kansa pitäisi huolen valtiostaan.
    Tämä on TOTUUS.

    Isänmaan rakkaus on tukahdutettu ja lähes kuollut.
    Eikö se jo kerro kuinka vähän ihmiset arvostavat maataan?
    Tämä kansa tarvitsee mahdollisuuden tulla kuulluksi ja mahdollisuuden ajaa kansalaistensa etuja, vieraiden etujen sijaan.
    Minä en epäile hetkeäkään Suomalaisia ja heidän kykyjään ja toimeliaisuutta ottaa ohjat omiin käsiinsä.
    Se on väistämätön asia joka tapahtuu ja mitä tapahtuu voiton jälkeen?
    Lapsia syntyy ennätysmäärä, kansa on saanut tahtonsa läpi, Suomen suunta käännetty kohti valoisaa tulevaisuutta, Suomalaiset ovat onnellisia, turvassa, ja voivat paremmin.
    Suomesta tulee todella maailman onnellisin kansa ja koko maailma seuraisi perässä, sillä, kuka ei tahtoisi olla onnellinen.
    Meillä on kykyä ja halua tähän ja siksi ME voimme sen saavuttaa.

    "!Jos elämä hymyilee, asiat ovat elämisen arvoisia, niin lapsiakin syntyy useampia."

    Niin. Tämähän selittää väestöräjähdyksen köyhissä maissa. Ihmiset ovat Kiinassa, Intiassa ja Nigeriassa onnellisempia, joten lapsiakin syntyy enemmän. Hieman yllttävää, mutta nussiminen on kivaa, joten sse varmasti korreloi jollain tasolla onnen kanssa. Ehkä.

    Sori, mulla on järjetön flunssa, joten en jaksa olla kovinkaan koherentti.

    "Suomen itsemurhatilastot ovat taas maailman kärkiluokkaa."

    Kylläpä tätä 1970-luvun tilannetta jaksetaan vääntää. Nykyisin Suomi on itsemurhatilastoissa eurooppalaista keskitasoa. Suomessa tehdään nykyisin keskimäärin 13 itsemurhaa sataatuhatta ihmistä kohden. Se on hieman enemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa, jossa luku on 12/100 000.

    "Ja toden totta: Tilastokeskuksen luvut itsemurhien kehityksestä osoittavat, että eniten itsemurhia tehtiin 80-luvun lopun juppivuosina. Sen jälkeen itsemurhaluvut ovat tulleet jyrkästi ja jatkuvasti alaspäin. Itsemurhia tehtiin pahimpina vuosina lähes tuplasti nykyiseen verrattuna."

    "Vain Suomalaiset tietävät ongelmansa, pahan olonsa syyn, ja jos valtio pitäisi huolen omasta kansastaan, niin kansa pitäisi huolen valtiostaan."

    Tämä on hieman hämmentävää. Minua heikottaa flunssan vuoksi, mutta ei minulla ole koskaan paha olla. Lähipiirissäni ongelmia aiheuttavat lähinnä yllättävät sairastumiset, kuolemat tai parisuhdeongelmat. Minä en vain ymmärrä tuota näkemystä alkuunkaan. Mielestäni yhteiskuntamme tarjoaa loputtomasti vaihtoehtoja ja jos niihin ei osaa tarttua ja parantaa omaa oloaan esimerkiksi opiskelemalla, harrastuksilla tai tekemällä henkisesti palkitsevaa työtä, silloin ongelma on enemmänkin oman pään sisällä kuin sen ulkopuolella. Ymmärrän, että ihmiset voivat sairastua masennukseen, mutta harvat syyttävät masennuksestaan Euroopan unionia. Asun itse pääkaupunkiseudulla, jossa elää valtavasti maahanmuuttajia. Omat kokemukseni eivät ole negatiivisia. Tietenkin negatiivisia uutisia hehkutetaan välillä näissä keskusteluissa ja eri medioissa, mutta ystävä- ja tuttavapiirini on monenkirjava ja monista etnisistä taustoista kotoisin. En tietenkään sano, että kaikki maahanmuuttajat ovat mahtavia, mutta yhtä typerää olisi väittää, että kaikki maahanmuuttajat ovat rikollisia, raiskaajia tai ääri-islamilaisia terroristeja. Se vain ei ole totta.

    "Isänmaan rakkaus on tukahdutettu ja lähes kuollut."

    Hörönlöpsis. Isänmaanrakkaus ja ksenofobia ovat kaksi eri asiaa. Sen sijaan väittäisin, että suomalaisille ominainen sisu on lähes kadonnut. Täälläkin on vain luovuttajia ja rintamalinjojen taakse vetäytyviä pelkureita, jotka eivät uskalla kohdata mitään uutta ja erilaista. Se on pelkuruutta, ei isänmaallisuutta.

    "Tämä kansa tarvitsee mahdollisuuden tulla kuulluksi ja mahdollisuuden ajaa kansalaistensa etuja, vieraiden etujen sijaan."

    Tämä on vallankin se syy, jonka vuoksi liityimme Euroopan unioniin ja asemoiduimme poliittisesti länteen Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

    "Minä en epäile hetkeäkään Suomalaisia ja heidän kykyjään ja toimeliaisuutta ottaa ohjat omiin käsiinsä."

    EU:n kannatus pyöriin 65-70 prosentin tasolla ja vastustus 12 prosentin tasolla. Kyllä sinä epäilet enemmistön kykyjä ja katsot ymmärtäväsi asiat paremmin kuin enemmistö suomalaisista, tutkijat, opettajat, professorit, poliitikot, juristit jne., jotka tekevät päivittäin töitä näiden asioiden parissa.

    "Se on väistämätön asia joka tapahtuu ja mitä tapahtuu voiton jälkeen?
    Lapsia syntyy ennätysmäärä, kansa on saanut tahtonsa läpi, Suomen suunta käännetty kohti valoisaa tulevaisuutta, Suomalaiset ovat onnellisia, turvassa, ja voivat paremmin.
    Suomesta tulee todella maailman onnellisin kansa ja koko maailma seuraisi perässä, sillä, kuka ei tahtoisi olla onnellinen."

    Lapsia syntyy ennätysmäärä, jos naisten oikeus omaan vartaloonsa ja elämäänsä kielletään, kuten monissa kehitysmaissa on tehty. Tasa-arvo ja koulutus vähentävät tutkitusti syntyvyyttä. Ajattelitko pistää naiset takaisin nyrkin ja hellan väliin, vaikka he tällä hetkellä pärjäävät kouluissa ja työelämässä useimpia miehiä peremmin. Tuo loppu on aikamoista liirumlaarumia ja diibadaabaa,.. Kohti valoisaa tulevaisuutta,.. onnellisia, turvassa,.. Mä en tiedä kenestä puhut, mutta minä olen rehellisesti onnellinen ja onnekas. Minulla on enemmän kuin tarpeeksi ja vaikka en ole rikas, tulisin vähemmälläkin toimeen. Minusta kyse on enemmän asenteesta. Ei kukaan tai mikään tee sinusta onnellista, jos sinä et osaa nauttia asioista, joita sinulla on. Raha ei tee ketään onnelliseksi tai immuuniksi sairauksille, masennukselle, epäonnelle rakkaudessa jne. Suomessa raiskaukset ja väkivalta saavat internetin ansiosta enemmän näkyvyyttä, mutta tilastollisesti väkivalta, raiskaukset ja murhat ovat vähentyneet merkittävästi. Suomi on turvallisempi maa kuin mitä se oli 1970-luvulla. Lisäksi yleisin väkivallan muoto Suomessa on edelleen parisuhdeväkivalta. Tappajat ja pahoinpitelijät ovat usein omia kumppaneita. Se on suomalainen perinne.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "!Jos elämä hymyilee, asiat ovat elämisen arvoisia, niin lapsiakin syntyy useampia."

    Niin. Tämähän selittää väestöräjähdyksen köyhissä maissa. Ihmiset ovat Kiinassa, Intiassa ja Nigeriassa onnellisempia, joten lapsiakin syntyy enemmän. Hieman yllttävää, mutta nussiminen on kivaa, joten sse varmasti korreloi jollain tasolla onnen kanssa. Ehkä.

    Sori, mulla on järjetön flunssa, joten en jaksa olla kovinkaan koherentti.

    "Suomen itsemurhatilastot ovat taas maailman kärkiluokkaa."

    Kylläpä tätä 1970-luvun tilannetta jaksetaan vääntää. Nykyisin Suomi on itsemurhatilastoissa eurooppalaista keskitasoa. Suomessa tehdään nykyisin keskimäärin 13 itsemurhaa sataatuhatta ihmistä kohden. Se on hieman enemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa, jossa luku on 12/100 000.

    "Ja toden totta: Tilastokeskuksen luvut itsemurhien kehityksestä osoittavat, että eniten itsemurhia tehtiin 80-luvun lopun juppivuosina. Sen jälkeen itsemurhaluvut ovat tulleet jyrkästi ja jatkuvasti alaspäin. Itsemurhia tehtiin pahimpina vuosina lähes tuplasti nykyiseen verrattuna."

    "Vain Suomalaiset tietävät ongelmansa, pahan olonsa syyn, ja jos valtio pitäisi huolen omasta kansastaan, niin kansa pitäisi huolen valtiostaan."

    Tämä on hieman hämmentävää. Minua heikottaa flunssan vuoksi, mutta ei minulla ole koskaan paha olla. Lähipiirissäni ongelmia aiheuttavat lähinnä yllättävät sairastumiset, kuolemat tai parisuhdeongelmat. Minä en vain ymmärrä tuota näkemystä alkuunkaan. Mielestäni yhteiskuntamme tarjoaa loputtomasti vaihtoehtoja ja jos niihin ei osaa tarttua ja parantaa omaa oloaan esimerkiksi opiskelemalla, harrastuksilla tai tekemällä henkisesti palkitsevaa työtä, silloin ongelma on enemmänkin oman pään sisällä kuin sen ulkopuolella. Ymmärrän, että ihmiset voivat sairastua masennukseen, mutta harvat syyttävät masennuksestaan Euroopan unionia. Asun itse pääkaupunkiseudulla, jossa elää valtavasti maahanmuuttajia. Omat kokemukseni eivät ole negatiivisia. Tietenkin negatiivisia uutisia hehkutetaan välillä näissä keskusteluissa ja eri medioissa, mutta ystävä- ja tuttavapiirini on monenkirjava ja monista etnisistä taustoista kotoisin. En tietenkään sano, että kaikki maahanmuuttajat ovat mahtavia, mutta yhtä typerää olisi väittää, että kaikki maahanmuuttajat ovat rikollisia, raiskaajia tai ääri-islamilaisia terroristeja. Se vain ei ole totta.

    "Isänmaan rakkaus on tukahdutettu ja lähes kuollut."

    Hörönlöpsis. Isänmaanrakkaus ja ksenofobia ovat kaksi eri asiaa. Sen sijaan väittäisin, että suomalaisille ominainen sisu on lähes kadonnut. Täälläkin on vain luovuttajia ja rintamalinjojen taakse vetäytyviä pelkureita, jotka eivät uskalla kohdata mitään uutta ja erilaista. Se on pelkuruutta, ei isänmaallisuutta.

    "Tämä kansa tarvitsee mahdollisuuden tulla kuulluksi ja mahdollisuuden ajaa kansalaistensa etuja, vieraiden etujen sijaan."

    Tämä on vallankin se syy, jonka vuoksi liityimme Euroopan unioniin ja asemoiduimme poliittisesti länteen Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

    "Minä en epäile hetkeäkään Suomalaisia ja heidän kykyjään ja toimeliaisuutta ottaa ohjat omiin käsiinsä."

    EU:n kannatus pyöriin 65-70 prosentin tasolla ja vastustus 12 prosentin tasolla. Kyllä sinä epäilet enemmistön kykyjä ja katsot ymmärtäväsi asiat paremmin kuin enemmistö suomalaisista, tutkijat, opettajat, professorit, poliitikot, juristit jne., jotka tekevät päivittäin töitä näiden asioiden parissa.

    "Se on väistämätön asia joka tapahtuu ja mitä tapahtuu voiton jälkeen?
    Lapsia syntyy ennätysmäärä, kansa on saanut tahtonsa läpi, Suomen suunta käännetty kohti valoisaa tulevaisuutta, Suomalaiset ovat onnellisia, turvassa, ja voivat paremmin.
    Suomesta tulee todella maailman onnellisin kansa ja koko maailma seuraisi perässä, sillä, kuka ei tahtoisi olla onnellinen."

    Lapsia syntyy ennätysmäärä, jos naisten oikeus omaan vartaloonsa ja elämäänsä kielletään, kuten monissa kehitysmaissa on tehty. Tasa-arvo ja koulutus vähentävät tutkitusti syntyvyyttä. Ajattelitko pistää naiset takaisin nyrkin ja hellan väliin, vaikka he tällä hetkellä pärjäävät kouluissa ja työelämässä useimpia miehiä peremmin. Tuo loppu on aikamoista liirumlaarumia ja diibadaabaa,.. Kohti valoisaa tulevaisuutta,.. onnellisia, turvassa,.. Mä en tiedä kenestä puhut, mutta minä olen rehellisesti onnellinen ja onnekas. Minulla on enemmän kuin tarpeeksi ja vaikka en ole rikas, tulisin vähemmälläkin toimeen. Minusta kyse on enemmän asenteesta. Ei kukaan tai mikään tee sinusta onnellista, jos sinä et osaa nauttia asioista, joita sinulla on. Raha ei tee ketään onnelliseksi tai immuuniksi sairauksille, masennukselle, epäonnelle rakkaudessa jne. Suomessa raiskaukset ja väkivalta saavat internetin ansiosta enemmän näkyvyyttä, mutta tilastollisesti väkivalta, raiskaukset ja murhat ovat vähentyneet merkittävästi. Suomi on turvallisempi maa kuin mitä se oli 1970-luvulla. Lisäksi yleisin väkivallan muoto Suomessa on edelleen parisuhdeväkivalta. Tappajat ja pahoinpitelijät ovat usein omia kumppaneita. Se on suomalainen perinne.

    Tämän kommentoin erikseen.

    "Suomalaiset voivat tahtoessaan tehdä yli 8 hengen suurperheitä."

    Tietenkin on, mutta kehittyneissä ja tasa-arvoisissa maissa suurin osa naisista ei halua olla lapsentekokone, joka synnyttää vuoden-kahden välein uuden kersan huolehdittavaksi. Lasten- ja kodinhoito on äärimmäisen raskasta työtä, josta yhteiskunta ei naisia palkitse. Ensimmäinen lähtökohta olisi tietenkin se, että synnyttäneiden ja lapsia hoitavien naisten eläke kertyisi siltä ajalta kun he ovat lasten kanssa. Se olisi minimivaatimus.

    Tytöt pärjäävät poikia paremmin koulussa ja jatko-opinnoissa. Nykyisin hyvin monet nuoret ja vähän vanhemmatkin naiset kouluttautuvat pitkälle, tekevät 1-3 lasta kolmikymppisinä ja jatkavat työuraansa tasa-arvoisina.

    Sinun näkemyksestäsi tulee poikkeuksetta mieleen fundamentalistiuskovaisten ajattelu, jossa nainen on olemassa vain kotia varten. Aika harvat ajattelevat näin islamilaisen maailman ulkopuolella. Mä en usko, että kovinkaan moni nykymaailmassa haluaa palata perinteisiin 1950-luvun naisen ja miehen rooleihin. Ehkä itsetunnoltaan heikot miehet voivat sellaista kaivata, mutta väitän, että suurin osa naisista ei halua synnyttää kuutta lasta.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Tämän kommentoin erikseen.

    "Suomalaiset voivat tahtoessaan tehdä yli 8 hengen suurperheitä."

    Tietenkin on, mutta kehittyneissä ja tasa-arvoisissa maissa suurin osa naisista ei halua olla lapsentekokone, joka synnyttää vuoden-kahden välein uuden kersan huolehdittavaksi. Lasten- ja kodinhoito on äärimmäisen raskasta työtä, josta yhteiskunta ei naisia palkitse. Ensimmäinen lähtökohta olisi tietenkin se, että synnyttäneiden ja lapsia hoitavien naisten eläke kertyisi siltä ajalta kun he ovat lasten kanssa. Se olisi minimivaatimus.

    Tytöt pärjäävät poikia paremmin koulussa ja jatko-opinnoissa. Nykyisin hyvin monet nuoret ja vähän vanhemmatkin naiset kouluttautuvat pitkälle, tekevät 1-3 lasta kolmikymppisinä ja jatkavat työuraansa tasa-arvoisina.

    Sinun näkemyksestäsi tulee poikkeuksetta mieleen fundamentalistiuskovaisten ajattelu, jossa nainen on olemassa vain kotia varten. Aika harvat ajattelevat näin islamilaisen maailman ulkopuolella. Mä en usko, että kovinkaan moni nykymaailmassa haluaa palata perinteisiin 1950-luvun naisen ja miehen rooleihin. Ehkä itsetunnoltaan heikot miehet voivat sellaista kaivata, mutta väitän, että suurin osa naisista ei halua synnyttää kuutta lasta.

    "EU:n kannatus pyöriin 65-70 prosentin tasolla ja vastustus 12 prosentin tasolla. Kyllä sinä epäilet enemmistön kykyjä ja katsot ymmärtäväsi asiat paremmin kuin enemmistö suomalaisista, tutkijat, opettajat, professorit, poliitikot, juristit jne., jotka tekevät päivittäin töitä näiden asioiden parissa. "

    Spekulointia, kansanäänestys näyttää todellisen tuloksen, ei mikään väite.
    Mittaamaan siis, voit yllättyä kun tuo esitetty mittaamaton kannatus ei pidäkään paikkaansa.
    Kai sinäkin suostuisit testaamaan oman uskosi EU kannatuksen kohdalla, eikä vaaraa eroon siis olisi?
    Eikö olisi mukavaa saada se todellinen kansan mielipide asiasta kuuluville, jolla sitten hiljennät minutkin?

    "Lapsia syntyy ennätysmäärä, jos naisten oikeus omaan vartaloonsa ja elämäänsä kielletään, kuten monissa kehitysmaissa on tehty. Tasa-arvo ja koulutus vähentävät tutkitusti syntyvyyttä. Ajattelitko pistää naiset takaisin nyrkin ja hellan väliin, vaikka he tällä hetkellä pärjäävät kouluissa ja työelämässä useimpia miehiä peremmin."

    En aio, onko se mielestäsi ainoa vaihtoehto?
    Naisilla on oikeus päättää yhtä lailla kuin miehillä.
    Minä uskon tosiaan, että turvallisessa ja hyvinvoivassa maassa lapsia syntyy luonnostaankin jo enemmän.
    Ja mikä estäisi miehiä jäämään isyyslomalle, jos nainen tahtoo tehdä töitä?
    Todellista Tasa-arvoa olisi mukava nähdä.
    Kyllä me miehetkin jäämme mielellämme lasten kanssa leikkimään ja pelailemaan, jos vaimomme tahtovat töihin.

    Ja eihän kukaan pakota synnyttämään 8 tai 6 lasta, mutta kyllä sekin on mahdollista ja tapahtuu aivan varmasti heidän kohdalla, jotka tahtovat suurperheen.

    Perheelle pitää tosiaan myös olla aikaa.
    Lapselle on parempi kasvaa myös kotona vanhempiensa kanssa kuin pelkästään päivähoitopaikoissa.
    Se on vanhempien valinta, jota kunnioitan ja sitä tulee myös työpaikkojen kunnioittaa.
    Sen tulee olla mahdollista jokaiselle tahtonsa mukaan.

    Ei muuta kuin pikaista paranemista.
    ;)


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "EU:n kannatus pyöriin 65-70 prosentin tasolla ja vastustus 12 prosentin tasolla. Kyllä sinä epäilet enemmistön kykyjä ja katsot ymmärtäväsi asiat paremmin kuin enemmistö suomalaisista, tutkijat, opettajat, professorit, poliitikot, juristit jne., jotka tekevät päivittäin töitä näiden asioiden parissa. "

    Spekulointia, kansanäänestys näyttää todellisen tuloksen, ei mikään väite.
    Mittaamaan siis, voit yllättyä kun tuo esitetty mittaamaton kannatus ei pidäkään paikkaansa.
    Kai sinäkin suostuisit testaamaan oman uskosi EU kannatuksen kohdalla, eikä vaaraa eroon siis olisi?
    Eikö olisi mukavaa saada se todellinen kansan mielipide asiasta kuuluville, jolla sitten hiljennät minutkin?

    "Lapsia syntyy ennätysmäärä, jos naisten oikeus omaan vartaloonsa ja elämäänsä kielletään, kuten monissa kehitysmaissa on tehty. Tasa-arvo ja koulutus vähentävät tutkitusti syntyvyyttä. Ajattelitko pistää naiset takaisin nyrkin ja hellan väliin, vaikka he tällä hetkellä pärjäävät kouluissa ja työelämässä useimpia miehiä peremmin."

    En aio, onko se mielestäsi ainoa vaihtoehto?
    Naisilla on oikeus päättää yhtä lailla kuin miehillä.
    Minä uskon tosiaan, että turvallisessa ja hyvinvoivassa maassa lapsia syntyy luonnostaankin jo enemmän.
    Ja mikä estäisi miehiä jäämään isyyslomalle, jos nainen tahtoo tehdä töitä?
    Todellista Tasa-arvoa olisi mukava nähdä.
    Kyllä me miehetkin jäämme mielellämme lasten kanssa leikkimään ja pelailemaan, jos vaimomme tahtovat töihin.

    Ja eihän kukaan pakota synnyttämään 8 tai 6 lasta, mutta kyllä sekin on mahdollista ja tapahtuu aivan varmasti heidän kohdalla, jotka tahtovat suurperheen.

    Perheelle pitää tosiaan myös olla aikaa.
    Lapselle on parempi kasvaa myös kotona vanhempiensa kanssa kuin pelkästään päivähoitopaikoissa.
    Se on vanhempien valinta, jota kunnioitan ja sitä tulee myös työpaikkojen kunnioittaa.
    Sen tulee olla mahdollista jokaiselle tahtonsa mukaan.

    Ei muuta kuin pikaista paranemista.
    ;)

    "Eikö olisi mukavaa saada se todellinen kansan mielipide asiasta kuuluville, jolla sitten hiljennät minutkin?"

    Ole hyvä :)
    https://yle.fi/uutiset/3-10459213

    "Minä uskon tosiaan, että turvallisessa ja hyvinvoivassa maassa lapsia syntyy luonnostaankin jo enemmän."

    Valitettavasti asia on todistettavasti päinvastoin... Lapsia syntyy sitä vähemmän (sekä maita vertailtaessa, että eri ihmisryhmiä saman maan sisällä) mitä paremmin ihmiset pärjäävät ja miten korkea koulutus heillä on.
    http://blogs.worldbank.org/health/female-education-and-childbearing-closer-look-data

    Tämä valitettavasti siis tarkoittaa että mitä paremmaksi ajat tulevat Suomelle, sitä vähemmän lapsia keskimääräinen pariskunta tulee tekemään. :)


   • Oudoksuva kirjoitti:

    "Eikö olisi mukavaa saada se todellinen kansan mielipide asiasta kuuluville, jolla sitten hiljennät minutkin?"

    Ole hyvä :)
    https://yle.fi/uutiset/3-10459213

    "Minä uskon tosiaan, että turvallisessa ja hyvinvoivassa maassa lapsia syntyy luonnostaankin jo enemmän."

    Valitettavasti asia on todistettavasti päinvastoin... Lapsia syntyy sitä vähemmän (sekä maita vertailtaessa, että eri ihmisryhmiä saman maan sisällä) mitä paremmin ihmiset pärjäävät ja miten korkea koulutus heillä on.
    http://blogs.worldbank.org/health/female-education-and-childbearing-closer-look-data

    Tämä valitettavasti siis tarkoittaa että mitä paremmaksi ajat tulevat Suomelle, sitä vähemmän lapsia keskimääräinen pariskunta tulee tekemään. :)

    Ylekö mielestäsi, luotettava lähde kansan tahdon puolesta puhumaan?

    Missäköhän nuo kyselyt ja haastattelut on pidetty?

    Minäkin olen kysynyt tutuilta ja 100% on siis EU:a vastaan.
    Paljastuu muuten tuo Ylenkin luotettavuus näiden vaalien jälkeen. ;)
    Että sillee, odotan faktoja ylen "faktojen" sijaan.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Ylekö mielestäsi, luotettava lähde kansan tahdon puolesta puhumaan?

    Missäköhän nuo kyselyt ja haastattelut on pidetty?

    Minäkin olen kysynyt tutuilta ja 100% on siis EU:a vastaan.
    Paljastuu muuten tuo Ylenkin luotettavuus näiden vaalien jälkeen. ;)
    Että sillee, odotan faktoja ylen "faktojen" sijaan.

    Voit vapaasti osoittaa todisteilla mikä mielestäsi artikkelissa oli väärää. Mutta se on vain lapsellista kiukuttelua jos otat kantaa vain lähteeseen etkä itse sisältöön. :)

    "Minäkin olen kysynyt tutuilta ja 100% on siis EU:a vastaan."
    Kokeile tutustua statistiikkaan ja erityisesti termeihin "statistical significance" ja "sampling bias" niin ymmärrät mikä tässä sinulla meni pieleen :)


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Ylekö mielestäsi, luotettava lähde kansan tahdon puolesta puhumaan?

    Missäköhän nuo kyselyt ja haastattelut on pidetty?

    Minäkin olen kysynyt tutuilta ja 100% on siis EU:a vastaan.
    Paljastuu muuten tuo Ylenkin luotettavuus näiden vaalien jälkeen. ;)
    Että sillee, odotan faktoja ylen "faktojen" sijaan.

    Yle on 99,98 prosenttisesti Suomen valtion omistama ja eduskunnan alaisuudessa toimiva viestintäyhtiö. Eduskuntaan valitaan uudet kansanedustajat ensi sunnuntaina, vaikka voit toki äänestää ennakkoon vielä tänään ja huomenna.

    YLEn korkein päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka 21 jäsentä valitsee eduskunta. Kaikki sen jäsenet ovat kansanedustajia ja jäseniä löytyy kaikista puolueista. YLE siis noudattaa uutisoinnissaan eduskunnan enemmistön ja siten myös kansan enemmistön hyväksi katsomaa linjaa. Onko se aina objektiivista? Ei mikään ole. YLE on kuitenkin kansan äänitorvi enemmän kuin kaupalliset mediat, joissa raha sanelee sisältöä.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Yle on 99,98 prosenttisesti Suomen valtion omistama ja eduskunnan alaisuudessa toimiva viestintäyhtiö. Eduskuntaan valitaan uudet kansanedustajat ensi sunnuntaina, vaikka voit toki äänestää ennakkoon vielä tänään ja huomenna.

    YLEn korkein päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka 21 jäsentä valitsee eduskunta. Kaikki sen jäsenet ovat kansanedustajia ja jäseniä löytyy kaikista puolueista. YLE siis noudattaa uutisoinnissaan eduskunnan enemmistön ja siten myös kansan enemmistön hyväksi katsomaa linjaa. Onko se aina objektiivista? Ei mikään ole. YLE on kuitenkin kansan äänitorvi enemmän kuin kaupalliset mediat, joissa raha sanelee sisältöä.

    > YLE siis noudattaa uutisoinnissaan eduskunnan enemmistön
    > ja siten myös kansan enemmistön hyväksi katsomaa linjaa.

    No jaa.
    https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/20/yle-tarkensi-ohjelmatoiminnan-ohjeitaan-lahtokohtana-riippumattomuus

    Hallintoneuvosto ei ota (tai ainakaan sen ei pitäisi, joku on sitäkin yrittänyt ja haloo nousi) kantaa toimituksellisiin päätöksiin. Hallintoneuvosto tekee lähinnä strategisia päätöksiä ja vetelee suuria taloudellisia linjoja. Lisää täältä: https://yle.fi/aihe/artikkeli/yleisradio/ketka-ylessa-paattavat


   • Oudoksuva kirjoitti:

    Voit vapaasti osoittaa todisteilla mikä mielestäsi artikkelissa oli väärää. Mutta se on vain lapsellista kiukuttelua jos otat kantaa vain lähteeseen etkä itse sisältöön. :)

    "Minäkin olen kysynyt tutuilta ja 100% on siis EU:a vastaan."
    Kokeile tutustua statistiikkaan ja erityisesti termeihin "statistical significance" ja "sampling bias" niin ymmärrät mikä tässä sinulla meni pieleen :)

    No pian tuleva JYTKY sen faktan näyttää.


   • TheRat kirjoitti:

    Miten isis-taistelijat eu:hun liittyvät? Vuoden -51 sopimus, jonka Suomi ratifioi -68.

    Ai miten liittyvät.
    Muistatko kuinka Merkelin pyynnöstä euroopan läpi marssi suomeen tuhansia turvapaikkaturisteja?
    Heille oli järjestetty Ruotsista oikein kuljetus Suomeen.
    Järjestetty juttu.
    Eihän tämä liity millään EU:n.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Ai miten liittyvät.
    Muistatko kuinka Merkelin pyynnöstä euroopan läpi marssi suomeen tuhansia turvapaikkaturisteja?
    Heille oli järjestetty Ruotsista oikein kuljetus Suomeen.
    Järjestetty juttu.
    Eihän tämä liity millään EU:n.

    En muista. Eikä muista kukaan muukaan, mutta jotkut hölmöt kuvittelevat näin käyneen.

    Sen minä muistan, kun lähinnä Ruotsista tuli aika paljon turvapaikanhakijoita. Oli ihan sama, oliko Suomi eu:ssa vai ei, sen suhteen.

    Ai niin, kutsuja lähetti lähinnä äärioikeisto, joka valehteli että pakolaiset saavat täällä autotkin ilmaiseksi ja paljon suonalaisia paremmat tuet.


   • TheRat kirjoitti:

    En muista. Eikä muista kukaan muukaan, mutta jotkut hölmöt kuvittelevat näin käyneen.

    Sen minä muistan, kun lähinnä Ruotsista tuli aika paljon turvapaikanhakijoita. Oli ihan sama, oliko Suomi eu:ssa vai ei, sen suhteen.

    Ai niin, kutsuja lähetti lähinnä äärioikeisto, joka valehteli että pakolaiset saavat täällä autotkin ilmaiseksi ja paljon suonalaisia paremmat tuet.

    Ai Ruotsista ne tuli, no sitten lähetetään heidät takaisin Ruotsiin, onhan Ruotsi turvallinen maa.
    :)
    Luulin oikeasti, että ne turvapaikkaturistit tuli jostain irakin, syyrian ja afrikan maista ja kulkivat Euroopan läpi vähän kaikkialle.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Ai Ruotsista ne tuli, no sitten lähetetään heidät takaisin Ruotsiin, onhan Ruotsi turvallinen maa.
    :)
    Luulin oikeasti, että ne turvapaikkaturistit tuli jostain irakin, syyrian ja afrikan maista ja kulkivat Euroopan läpi vähän kaikkialle.

    Suomeen tulivat Ruotsista. Eu toki mahdollisti dublinin sopimuksen perusteella osan palautuksen muualle, ainakin periaatteessa.

    Mutta maahan ne puti päästää joka tapauksessa. Siihen ei ollut vaihtoehtoja, eikä ollut edes ennen unionia.


   • TheRat kirjoitti:

    Suomeen tulivat Ruotsista. Eu toki mahdollisti dublinin sopimuksen perusteella osan palautuksen muualle, ainakin periaatteessa.

    Mutta maahan ne puti päästää joka tapauksessa. Siihen ei ollut vaihtoehtoja, eikä ollut edes ennen unionia.

    Miten muuten unkarissa sitten oli mahdollista?
    Valtio voi pitää kansastaan huolta, se on vaihtoehto ja tärkeä sellainen.
    Valtion tulee antaa säännöt noudatettaviksi ja valtion tulee olla oman kansansa puolella.
    Kansan tulee hallita kotimaassaan, ei vieras turisti.
    Turistien tulee sopeutua maan tapoihin, eikä kansan turistin tapoihin.

    Ihan perusjuttuja.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Miten muuten unkarissa sitten oli mahdollista?
    Valtio voi pitää kansastaan huolta, se on vaihtoehto ja tärkeä sellainen.
    Valtion tulee antaa säännöt noudatettaviksi ja valtion tulee olla oman kansansa puolella.
    Kansan tulee hallita kotimaassaan, ei vieras turisti.
    Turistien tulee sopeutua maan tapoihin, eikä kansan turistin tapoihin.

    Ihan perusjuttuja.

    Unkari taisi rikkoa lakia. Me elämme onneksi oikeusvaltiossa. Minä pidän siitä, että meillä noudatetaan sääntöjä.

    Valtio voi pitää kansasta huolta. Se ei liity mitenkään maahanmuuttoon.


   • TheRat kirjoitti:

    Unkari taisi rikkoa lakia. Me elämme onneksi oikeusvaltiossa. Minä pidän siitä, että meillä noudatetaan sääntöjä.

    Valtio voi pitää kansasta huolta. Se ei liity mitenkään maahanmuuttoon.

    No kuuntelehan mitä Paavo asiasta sanoo.
    Aloita kohdasta 17:50.
    Kuuntele koko Paavon vastaus.

    https://www.youtube.com/watch?v=4DCqOYhzrQE


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    No kuuntelehan mitä Paavo asiasta sanoo.
    Aloita kohdasta 17:50.
    Kuuntele koko Paavon vastaus.

    https://www.youtube.com/watch?v=4DCqOYhzrQE

    Miksi? Ei heti tule mieleen yhtäkään Paavoa, jonka mielipiteen haluaisin erillisesti kuulla. Enkä taatusti ala mitään juutuupivideoita kelaamaan vain kuullakseni jonkun randomin selityksiä.

    Ei kai kukaan meillä halua Unkarin tielle? Paitsi tietysti äärioikeisto, jolle oikeudet ja vapaudet ovat aina olleet ongelma. Mukaanlukien se täällääkin kovasti mukakaivattu sananvapaus.


   • TheRat kirjoitti:

    Miksi? Ei heti tule mieleen yhtäkään Paavoa, jonka mielipiteen haluaisin erillisesti kuulla. Enkä taatusti ala mitään juutuupivideoita kelaamaan vain kuullakseni jonkun randomin selityksiä.

    Ei kai kukaan meillä halua Unkarin tielle? Paitsi tietysti äärioikeisto, jolle oikeudet ja vapaudet ovat aina olleet ongelma. Mukaanlukien se täällääkin kovasti mukakaivattu sananvapaus.

    No se on sinun ongelmasi, jos et tahdo kuunnella.
    Kyllä Paavo on asioista enemmän selvillä kuin pelkkä mielipiteen jakaja.

    Kyllä kuule valtion rajat ovat sellainen asia, että niitä voi ja tulee tarvittaessa valvoa.
    Lukitsethan sinäkin ovesi, ettei kukaan tule asuntoosi.
    Ei siinä mitään merkillistä ole, ihan perus juttuja taas.

    Jos Unkari sulkee rajansa, se on Unkarin asia, eikä se vaikuta Unkarin ja euroopan väliseen liikenteeseen kuin ehkä pienellä tarkastus pysähdyksellä rajalla.

    On muuten ihmeen yllättävä juttu, että Unkarissa ei ole ollut näitä turvapaikka turistien aiheuttamia ongelmia ja ilmiöitä kuten muualla euroopassa.
    Ja EU:n päättäjät tahtoi ja vaati, että Unkari toimisi asiassa kuten muut valtiot joilla on asian kanssa ongelmia.
    Euroopan valtioiden tulisi ottaa mallia Unkarista ja niin on alkanut tapahtuakin, ja hyvä niin.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    No se on sinun ongelmasi, jos et tahdo kuunnella.
    Kyllä Paavo on asioista enemmän selvillä kuin pelkkä mielipiteen jakaja.

    Kyllä kuule valtion rajat ovat sellainen asia, että niitä voi ja tulee tarvittaessa valvoa.
    Lukitsethan sinäkin ovesi, ettei kukaan tule asuntoosi.
    Ei siinä mitään merkillistä ole, ihan perus juttuja taas.

    Jos Unkari sulkee rajansa, se on Unkarin asia, eikä se vaikuta Unkarin ja euroopan väliseen liikenteeseen kuin ehkä pienellä tarkastus pysähdyksellä rajalla.

    On muuten ihmeen yllättävä juttu, että Unkarissa ei ole ollut näitä turvapaikka turistien aiheuttamia ongelmia ja ilmiöitä kuten muualla euroopassa.
    Ja EU:n päättäjät tahtoi ja vaati, että Unkari toimisi asiassa kuten muut valtiot joilla on asian kanssa ongelmia.
    Euroopan valtioiden tulisi ottaa mallia Unkarista ja niin on alkanut tapahtuakin, ja hyvä niin.

    En tiedä kenestä Paavost puhut. Arhinmäki?

    Rajoja saa valvoa. Kodin saa lukita. Sopimuksia pitää noudattaa rehellisen ihmisen. Yksi sopimuksista velvoittaa päästämään turvapaikanhakijat maahan.

    Unkarissa on sen verran pahoja ongelmia, etteivät pikkuseikat erotu. Eivät tosin juuri meilläkään, kun ei maahanmuuttajista kovin paljoa haittaa ole. Nassukoista enemmänkin.


  • Mikä on toteutunut liittyessä, ei mikään, junnataan samassa velkataakassa, veroja aletaan miettimään lisää oikein urakalla, työllä ei elätä edes itseään, miljardit valuvat vääriin taskuihin. Ei täällä todellakaan ole enää turvassakaan.

  • Ainoastaan suuri Venäjä ja Putin mahdollistavat euroopan unionin toiminnan,Venäjä toimittaa eurostoliitossa käytettävän sähkön öljyn sekä maakaasun,Suomen kannattaisi siis erota mahdollisimman pian eurostoliitosta kansanäänestys on nyt ylivoimaa ja brexit vieläkin enemmän:) Me emme tarvitse eu ta eu mieliset ovat isänmaan pettureita!

   • Uusiutuvat energianlähteet alkavat olla jo edullisempia kuin fossiiliset polttoaineet. Sähkö- ja hybridiautot korvaavat hitaasti, mutta varmasti perinteiset bensa- ja dieselautot. Ydinvoima tuottaa edullista ja päästötöntä energiaa.

    Venäläiset ikääntyvät vauhdilla ja syntyvyys on vähäistä myös siellä. Venäjän talous on täysin riippuvainen luonnonvaroista ja sotateollisuudesta. Perusteollisuutta on hyvin vähän. Putinin jälkeen Venäjällä voi olla edessään valtatyhjiö, jonka täyttäminen johtaa sisäisiin levottomuuksiin.

    On totta, että EU on tällä hetkellä riippuvainen Venäjän kaasusta, mutta maailma muuttuu. Fuusiovoimalaa kehitellään sekä Ranskassa että Kiinasssa. Kun energiaa opitaan tuottamaan fuusioreaktiolla, tarve muihin energianlähteisiin romahtaa. Se tarjoaa edullista ja puhdasta energiaa niin paljon kuin tarvitaan. Luulen, että ensimmäiset fuusiovoimalat valmistuvat jo 20 vuoden päästä. Kehitys on valtavan nopeaa.


  • No huh huhhuh, näitä naapurimaan trolleja täällä melskaamassa hieman ennen vaaleja.

   Vain todelliset hölmöt jaksavat näihin huonolla kieliasulla kirjoitettuihin juttuihin uskoa. Ja siten myös hukkaan menee nämä paremmin argumentoidut vastineetkin. Eivät nämä hölmöt niitä noteeraisi muutenkaan.

  • Millä ne mepit sitten toimeen tulee...?

  • Monelta kyykyttäjältä menee "virka".

  • Monelta lähtee Virka😁

  • Saadaan Sirpa ja muut ruudinkeksijä ex min takaisin.

  • Suomi vietiin nopeasti euhun ja rahaliitoon Ahon hallituskaudella suurin osalla kansaa oli käsitys että hinnat laskee työllisyys paranee näin ei tapahtunut ainoa oli että korot ovat maltiliset se autaa asuntovellalisia.Niin kuin on todettu suur yritykset saivat suurimman hyödyn.En kuitenkaan kannata nyky tilanteessa eu eroa koska se rajoittaisi liikumista eu sisällä . Aika näytää kuinka eun käy jos suuria talouksia päätää siitä erota.

   • Itse asiassa hinnat laskivat reilusti ja inflaatio saatiin kuriin.


   • TheRat kirjoitti:

    Itse asiassa hinnat laskivat reilusti ja inflaatio saatiin kuriin.

    Totta. Suomalaisten reaalinen ostovoima on kasvanut koko ajan.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Totta. Suomalaisten reaalinen ostovoima on kasvanut koko ajan.

    Työllisyyteen en osaa ottaa kantaa. Ei ole hyvällä tasolla nyt, mutta eipä tainnut olla 1995:kään. Mikä on EU:n vaikutusta sen jälkeen, mikä oman sisäpolitiikkamme.


   • TheRat kirjoitti:

    Työllisyyteen en osaa ottaa kantaa. Ei ole hyvällä tasolla nyt, mutta eipä tainnut olla 1995:kään. Mikä on EU:n vaikutusta sen jälkeen, mikä oman sisäpolitiikkamme.

    1995 alkoi Suomessa raju nousukausi ja pian oli työvoimapula. Hallitusten toimet olivat oikeanlaisia täällä. Vuoden 1991 lama oli aivan meidän itse keksimää, ei sitä muualla tunnettu. Se oli siis ennen EU-aikaa johtuen valuuttojen heilahteluista, korkeasta inflaatiosta, pörssipelaamisesta ja hulluista Venäjänkaupoista kovalla riskillä jne.


   • getsuppi kirjoitti:

    1995 alkoi Suomessa raju nousukausi ja pian oli työvoimapula. Hallitusten toimet olivat oikeanlaisia täällä. Vuoden 1991 lama oli aivan meidän itse keksimää, ei sitä muualla tunnettu. Se oli siis ennen EU-aikaa johtuen valuuttojen heilahteluista, korkeasta inflaatiosta, pörssipelaamisesta ja hulluista Venäjänkaupoista kovalla riskillä jne.

    91 lama johtui nl:n romahduksesta. Kyllä se muuallekin iski.


   • TheRat kirjoitti:

    Itse asiassa hinnat laskivat reilusti ja inflaatio saatiin kuriin.

    Eurostoliitto tarkoitti sitä,ett'ä hinnat nousivat reilusti ja korruptio sekä eun sisäinen rikollisuus lisääntyi,Suomi kärsii tottakai eniten eussa koska olemme etäinen pohjoinen jäsenvaltiio jolla on eussa typerät edustajat kuten katainen!!


   • euhateman kirjoitti:

    Eurostoliitto tarkoitti sitä,ett'ä hinnat nousivat reilusti ja korruptio sekä eun sisäinen rikollisuus lisääntyi,Suomi kärsii tottakai eniten eussa koska olemme etäinen pohjoinen jäsenvaltiio jolla on eussa typerät edustajat kuten katainen!!

    Ja koska näin ei käynyt, niin ilmeisesti mihinkään Eurostoliittoon ei liitytty.

    Elintaso on noussut merkittävästi, samoin poliittinen vakaus on parantunut. Viimeiset kaksi hallitusta ovat kyllä olleet aika toimintakyvyttömiä, mutta siinä on taustalla kotomainen äärioikeiston nousu.


  • Norja Sveitsi ja Islanti pärjää paremmin kuin kukaan eu :ssa oleva valtio. EU on Hitlerin unelma ei muuta

   • Joo, mekin voitaisiin kokeilla Norjan mallia.

    - Vapaa liikkuvuus
    - EU:n säännöt muutenkin
    - Vähän korkeammat maksut
    - Ei mahdollisuutta vaikuttaa

    Miksi kukaan tätä haluaisi?


   • TheRat kirjoitti:

    Joo, mekin voitaisiin kokeilla Norjan mallia.

    - Vapaa liikkuvuus
    - EU:n säännöt muutenkin
    - Vähän korkeammat maksut
    - Ei mahdollisuutta vaikuttaa

    Miksi kukaan tätä haluaisi?

    Koska me tahdomme olla ITSENÄISIÄ ja PÄÄTTÄÄ ITSE OMISTA ASIOISTAMME.
    Miski sinä kammoat tätä vaihtoehtoa?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Koska me tahdomme olla ITSENÄISIÄ ja PÄÄTTÄÄ ITSE OMISTA ASIOISTAMME.
    Miski sinä kammoat tätä vaihtoehtoa?

    Ei norja päätä itse. Vähemmän niillä on siihen mahdollisuuksia kuin meillä.


   • Mikäs siinä. Meillähän on useampia hyviä esimerkkejä "vapaudesta" ja "itsenäisyydetsä". Luettelen tässä ne keskeisimmät:

    Kuuba
    Venezuela
    Albania
    Pohjois-Korea

    Muitakin löytyy useampia mutta jo nämä osoittavat että rakentava yhteistyö muiden valtioiden kanssa on jräkevä tapa kehittää omaa maataan.


   • TheRat kirjoitti:

    Ei norja päätä itse. Vähemmän niillä on siihen mahdollisuuksia kuin meillä.

    Höpö höpö!

    Ja getsuppille.
    En ymmärrä tosiaankaan kuinka voitte verrata Suomea noihin valtioihin?

    Verrataan ennemmin niihin todella vertauskelpoisiin.
    kuten.
    Suoran demokratian Sveitsi

    Pohjoismaat:
    Norja
    Islanti

    Pitääkö sinun todella hakea ja yrittää esittää sitä kaikkein kaukaisinta vaihtoehtoa?
    Mikä pahimmalta kuulosta, se esitetään.
    Realistiset vaihtoehdot unohdetaan.
    Kauhukuvia ja katastrofeja kansalle.

    Katso nyt itseäsi ja häpeä edes vähän.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Höpö höpö!

    Ja getsuppille.
    En ymmärrä tosiaankaan kuinka voitte verrata Suomea noihin valtioihin?

    Verrataan ennemmin niihin todella vertauskelpoisiin.
    kuten.
    Suoran demokratian Sveitsi

    Pohjoismaat:
    Norja
    Islanti

    Pitääkö sinun todella hakea ja yrittää esittää sitä kaikkein kaukaisinta vaihtoehtoa?
    Mikä pahimmalta kuulosta, se esitetään.
    Realistiset vaihtoehdot unohdetaan.
    Kauhukuvia ja katastrofeja kansalle.

    Katso nyt itseäsi ja häpeä edes vähän.

    Kyllä Suomi EU:n ulkopuolella paremmin Albaniaan vertautuu kuin Norjaan.


   • "Kyllä Suomi EU:n ulkopuolella paremmin Albaniaan vertautuu kuin Norjaan. "
    JUU, ehdottomasti, onhan kaikki arvomme ja bkt ja muut niin paljon lähempänä albaniaa, kuin pohjoismaita.
    Ihme, ettet ehdota seuraavaksi Saturnusta tai Marssia.
    Herää nyt!


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Kyllä Suomi EU:n ulkopuolella paremmin Albaniaan vertautuu kuin Norjaan. "
    JUU, ehdottomasti, onhan kaikki arvomme ja bkt ja muut niin paljon lähempänä albaniaa, kuin pohjoismaita.
    Ihme, ettet ehdota seuraavaksi Saturnusta tai Marssia.
    Herää nyt!

    BKT:n osalta ilman EU:ta olisimme todellakin lähempänä Albaniaa kuin Norjaa.

    Katsos kun jos eroaisimme eurosta (mikä olisi välttämätön edellytys EU-erolle), johtaisi se perinteiseen inflaatiotahtiin. Kun meillä ei ole omia pääomia (joita Norjalla on about eniten maailmassa), tarkoittaisi se investointien tyssäämistä.

    Joo, voidaan palata takaisin 60-80 -luvuille ja yrittää myydä paperia maailmalle. Ongelma vaan on, että sen kysyntä on globaalisti vähän päässyt laskemaan. Johtuu teknologian kehittymisestä.

    Suomi on köyhä maa, eikä meillä oikein ole mitään mahdollisuutta pärjätä EU:n ulkopuolella.


   • TheRat kirjoitti:

    BKT:n osalta ilman EU:ta olisimme todellakin lähempänä Albaniaa kuin Norjaa.

    Katsos kun jos eroaisimme eurosta (mikä olisi välttämätön edellytys EU-erolle), johtaisi se perinteiseen inflaatiotahtiin. Kun meillä ei ole omia pääomia (joita Norjalla on about eniten maailmassa), tarkoittaisi se investointien tyssäämistä.

    Joo, voidaan palata takaisin 60-80 -luvuille ja yrittää myydä paperia maailmalle. Ongelma vaan on, että sen kysyntä on globaalisti vähän päässyt laskemaan. Johtuu teknologian kehittymisestä.

    Suomi on köyhä maa, eikä meillä oikein ole mitään mahdollisuutta pärjätä EU:n ulkopuolella.

    Miksi te ajattelette paperia.
    Herää jo tähän vuoteen 2019.

    Suomi on tehnyt osaamis näytön Nokialla.
    Meillä on mineraaleja maassamme, puhdasta vettä, huippu osaamista.
    (vai onko nekin jo myyty?)
    Suomalainen sateliittikin on taivaalla kiertelemässä.

    Oletteko siis jääneet kehityksen junasta ja juurtuneet jonnekin neuvostoliiton ajalle?
    Siltä ainakin vaikuttaa.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Miksi te ajattelette paperia.
    Herää jo tähän vuoteen 2019.

    Suomi on tehnyt osaamis näytön Nokialla.
    Meillä on mineraaleja maassamme, puhdasta vettä, huippu osaamista.
    (vai onko nekin jo myyty?)
    Suomalainen sateliittikin on taivaalla kiertelemässä.

    Oletteko siis jääneet kehityksen junasta ja juurtuneet jonnekin neuvostoliiton ajalle?
    Siltä ainakin vaikuttaa.

    > Oletteko siis jääneet kehityksen junasta ja juurtuneet jonnekin neuvostoliiton ajalle?

    Emme, kiitos EU:n ja euron. En oikein ymmärrä, miksi pitäisi ehdoin tahdoin yrittää palata takaisin.

    Mainitsemistasi asioista meillä on lähinnä sitä "huippu osaamista" [sic]. Tosin tiedätkös, ketkä ekana lähtevät maasta, kun aletaan kurjistamaan oloja oikein kunnolla? Jeps. Ne koulutetut huippuosaajat.

    Se mitä meiltä edelleen puuttuu on kotimaiset pääomat. Toki ne ovat moninkertaistuneet EU-aikana, mutta siitä huolimatta vaikkapa Norjalla (jota EU-vastaiset jostain syystä aina kaivelevat esiin) on kertaluokkia enemmän omia pääomia. Hitto, niiden öljyrahasto tekee voittoa 25% suomen BKT:sta vuosittain (muistista kaivelin, voi mennä pieleenkin. Saa tarkistaa, jos kiinnostaa).


   • TheRat kirjoitti:

    > Oletteko siis jääneet kehityksen junasta ja juurtuneet jonnekin neuvostoliiton ajalle?

    Emme, kiitos EU:n ja euron. En oikein ymmärrä, miksi pitäisi ehdoin tahdoin yrittää palata takaisin.

    Mainitsemistasi asioista meillä on lähinnä sitä "huippu osaamista" [sic]. Tosin tiedätkös, ketkä ekana lähtevät maasta, kun aletaan kurjistamaan oloja oikein kunnolla? Jeps. Ne koulutetut huippuosaajat.

    Se mitä meiltä edelleen puuttuu on kotimaiset pääomat. Toki ne ovat moninkertaistuneet EU-aikana, mutta siitä huolimatta vaikkapa Norjalla (jota EU-vastaiset jostain syystä aina kaivelevat esiin) on kertaluokkia enemmän omia pääomia. Hitto, niiden öljyrahasto tekee voittoa 25% suomen BKT:sta vuosittain (muistista kaivelin, voi mennä pieleenkin. Saa tarkistaa, jos kiinnostaa).

    "Emme, kiitos EU:n ja euron. En oikein ymmärrä, miksi pitäisi ehdoin tahdoin yrittää palata takaisin.

    Mainitsemistasi asioista meillä on lähinnä sitä "huippu osaamista" [sic]. Tosin tiedätkös, ketkä ekana lähtevät maasta, kun aletaan kurjistamaan oloja oikein kunnolla? Jeps. Ne koulutetut huippuosaajat."

    Äläs nyt, kukaan tässä ei tahdo kurjistaa oloja vaan parantaa niitä.
    Suomessa riittää luonnonvaroja louhittavaksi Suomalaisten hyväksi.
    Jos suomen kullat louhii ja myy Kanada ja Suomeen saatiin 10 työpaikkaa, niin onko se hyvä asia?
    Mitä jos kultaa louhii Suomi ja saadaan työpaikkoja +kullan myyntiarvo, niin eikö se ole Suomalaisille parempi kuin 10 työpaikkaa?
    Meillä on kaikki tarvittava teknologia ja tietotaito tähän, joten miksi emme tee niin?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Emme, kiitos EU:n ja euron. En oikein ymmärrä, miksi pitäisi ehdoin tahdoin yrittää palata takaisin.

    Mainitsemistasi asioista meillä on lähinnä sitä "huippu osaamista" [sic]. Tosin tiedätkös, ketkä ekana lähtevät maasta, kun aletaan kurjistamaan oloja oikein kunnolla? Jeps. Ne koulutetut huippuosaajat."

    Äläs nyt, kukaan tässä ei tahdo kurjistaa oloja vaan parantaa niitä.
    Suomessa riittää luonnonvaroja louhittavaksi Suomalaisten hyväksi.
    Jos suomen kullat louhii ja myy Kanada ja Suomeen saatiin 10 työpaikkaa, niin onko se hyvä asia?
    Mitä jos kultaa louhii Suomi ja saadaan työpaikkoja +kullan myyntiarvo, niin eikö se ole Suomalaisille parempi kuin 10 työpaikkaa?
    Meillä on kaikki tarvittava teknologia ja tietotaito tähän, joten miksi emme tee niin?

    Täällä oli kai tarkoitus puhua eu:sta? Tuohon ei eu vaikuta millään tavalla.


   • TheRat kirjoitti:

    Täällä oli kai tarkoitus puhua eu:sta? Tuohon ei eu vaikuta millään tavalla.

    Oli joo.
    Mutta EU:n ansiostahan meillä kuulemma on tytäryhtiöitä, näin on täällä hehkutettu.
    Saamme pari työpaikkaa ja se on siis se paras skenaario ja täysin EU:n ansiota, näin on kirjoitettu.
    Tässä oli pieni vaihtoehto sille miten Suomi voisi tehdä, täysin Suomen ansiota ja mikä ero sillä olisi kansan hyväksi.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Oli joo.
    Mutta EU:n ansiostahan meillä kuulemma on tytäryhtiöitä, näin on täällä hehkutettu.
    Saamme pari työpaikkaa ja se on siis se paras skenaario ja täysin EU:n ansiota, näin on kirjoitettu.
    Tässä oli pieni vaihtoehto sille miten Suomi voisi tehdä, täysin Suomen ansiota ja mikä ero sillä olisi kansan hyväksi.

    Juu, investoinnit Suomeen ovat hyvä asia. Työntekijöiden määrä laskettaneen sadoissa tuhansissa.

    Kyllä. Kaivoslakia voitaisiin uudistaa. Ei edelleenkään liity eu:iin.


  • eu liittymisestä sanottiin suomen politikkojen toimesta että ei rikollisuus lisäänny vaan turvallisuus lisääntyy.
   Vakaampi raha ,talous parempi .
   No kehitystä on tullut paljonkin,mutta kehitys ja edistys on eri asia.
   Valtion velka noussut
   Rikollisuus noussut (3 osa vankiloissamme jo muslimtaustaisia)
   Suomen kansan yhtenäisyys revennyt

   Impivaara pilkka taitaa osua omaan nilkkaan.

  • Kun nyt vahvasti näyttää siltä että Iso-Britannia irtoaa EU:sta, alkaa tapahtua monenlaisia asioita.

   Britannia joutuu ryhtymään kauppaneuvotteluihin kaikkien jäsenvaltioiden kanssa erikseen ellei EU puutu peliin ja ota roolia itselleen. Britannia on EU-valtioiden kannalta samanlainen kohde kuin vaikkapa Vietnam jonka kanssa Suomikin joutuisi neuvottelemaan omat tullisopimukset. Suomellakin puuttuvat tullisopimukset vielä usean valtion kanssa ja kestää pitkään ennenkuin asia on kunnossa. Briteillä Euroopan valtioden kanssa päästään varmaan kohtuullisen nopeasti sopimukset saamaan ja WTO:n kautta moni asia selkiytyy.

   EU:n ulkopuoliset maat joutuvat EU:hun tavaraa tuodessaan sopeutumaan EU:n direktiiveihin ja ne ovat briteillä taas edessään vaikka kuinka olisivat vapaita ja itsenäisiä. Vaadittavia direktiivejä on useilla teollisuuden alalla melkoisesti. He joutuvat kaivamaan omat sertifikaattinsa esille jos niitä alun perin olikaan ja käymään läpi kaikki tuotteensa koska ne voivat joutua tullirajalla tarkastukseen. Niitä liittyy sähkölaitteiden turvallisuuteen, puhtauteen, alkuperään, häiriösuojaukseen jne. Monet niistä ovt hyvin vaativia. EU:n sisällä on voinut toimia aika vapaasti eikä niitä ole niin tarkasti kaikilta käytännössä vaadittu. On luotettu siihen että yritykset itse ovat ne sertifioineet ja kantaneet vastuun siitä että ne myös direktiivit toteuttavat. Nyt niillä on vastassaan paljon tarkempi seula ja joutuvat jopa ukopuolisella laitoksella hyväksyttämään tuotteensa kaikissa vaadittavissa direktiiveissä ennenkuin voivat tuoda tavaraa EU:n alueelle.

   Nämä direktiivit eivät ole kiusaksi laadittuja vaan ne tarkoittavat hyvää. Niillä esteään esim. myrkyllisiä kemikaaleja sisältäviä laitteita ja muita tuotteita tuotavaksi sekä estetään radiotaajuisia häiriöitä tuottavien elektronikkalaitteiden maahantuonti. EMC direktiivi on ollut voimassa jo 23 vuotta ja se on selvästi myös kohentanut eurooppalaisten tuotteiden laatua.

   Pahinta mitä voi tässä tapahtua on protektionismi EU:n ja Britannian välillä josta seuraavat kovat tullit ja tuonti- ja vientirajoitukset kaupan esteiksi.

   • Britannialla on jo kauppasopimukset laadittu EI EU valtioiden kanssa.
    Helposti on sujunut.

    Direktiivit täyttyy nytkin, jos ne on täyttynyt ennenkin.
    Muutenhan Britannia ei ole voinut käydä kauppaa EU:ssa.
    Ja niitä Britannia voi jatkossakin noudattaa EU:ssa kauppaa käydessä.

    Pelkäätkö, että Britannian kauppa EU:n markkinoilla noin vain loppuisi?
    Jos ei voi myydä, ei tarvitse ostaakaan.
    Siinä on isot bisnekset kyseessä kun Britannia ei osta EU:lta
    Todellinen avointen markettien apaja aukeaa muulle maailmalle.
    Kukapa ei lähtisi Britannian kanssa kauppasopimuksia tekemään?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Britannialla on jo kauppasopimukset laadittu EI EU valtioiden kanssa.
    Helposti on sujunut.

    Direktiivit täyttyy nytkin, jos ne on täyttynyt ennenkin.
    Muutenhan Britannia ei ole voinut käydä kauppaa EU:ssa.
    Ja niitä Britannia voi jatkossakin noudattaa EU:ssa kauppaa käydessä.

    Pelkäätkö, että Britannian kauppa EU:n markkinoilla noin vain loppuisi?
    Jos ei voi myydä, ei tarvitse ostaakaan.
    Siinä on isot bisnekset kyseessä kun Britannia ei osta EU:lta
    Todellinen avointen markettien apaja aukeaa muulle maailmalle.
    Kukapa ei lähtisi Britannian kanssa kauppasopimuksia tekemään?

    kuten sanoin kyse oli Britannian ja EU-maiden kauppasopimuksista, muihin en ota kantaa, ne lienevät kunnossa.

    Ei ole enää sama asia tuoda tavaraa EU:n alueelle irronneesta Britanniasta kuin EU:hun kuuluneesta Britanniasta. Vastaavasti EU-maiden vienti Britanniaan ei ole enää entisensä. Vastassa voivat olla tullit ja jopa erilaiset suojaavat määräykset jos sille linjalle lähdetään. Niistä on aivan riittävästi kokemuksia aiemmilta vuosikymmeniltä. Sellaiset voivat syntyä "yön yli" jos poliitikot niin päättävät siellä tai EU:ssa.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Britannialla on jo kauppasopimukset laadittu EI EU valtioiden kanssa.
    Helposti on sujunut.

    Direktiivit täyttyy nytkin, jos ne on täyttynyt ennenkin.
    Muutenhan Britannia ei ole voinut käydä kauppaa EU:ssa.
    Ja niitä Britannia voi jatkossakin noudattaa EU:ssa kauppaa käydessä.

    Pelkäätkö, että Britannian kauppa EU:n markkinoilla noin vain loppuisi?
    Jos ei voi myydä, ei tarvitse ostaakaan.
    Siinä on isot bisnekset kyseessä kun Britannia ei osta EU:lta
    Todellinen avointen markettien apaja aukeaa muulle maailmalle.
    Kukapa ei lähtisi Britannian kanssa kauppasopimuksia tekemään?

    Ei muuten ole, vaan EU:lla on kauppasopparit, joist britit eroavat. Solmivat sitten sopimuksia seuraavien 10 vuoden ajan.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Britannialla on jo kauppasopimukset laadittu EI EU valtioiden kanssa.
    Helposti on sujunut.

    Direktiivit täyttyy nytkin, jos ne on täyttynyt ennenkin.
    Muutenhan Britannia ei ole voinut käydä kauppaa EU:ssa.
    Ja niitä Britannia voi jatkossakin noudattaa EU:ssa kauppaa käydessä.

    Pelkäätkö, että Britannian kauppa EU:n markkinoilla noin vain loppuisi?
    Jos ei voi myydä, ei tarvitse ostaakaan.
    Siinä on isot bisnekset kyseessä kun Britannia ei osta EU:lta
    Todellinen avointen markettien apaja aukeaa muulle maailmalle.
    Kukapa ei lähtisi Britannian kanssa kauppasopimuksia tekemään?

    Olen yrittäjänä pienessä firmassa joka tekee vientikauppaa joten en ole ulkomaankaupan asiantuntija mutta ruohonjuuritasolla joudun koko ajan asioita työstämään.

    Vaikka Saksa kuuluu EU:hun ei kaupanteko Saksan kanssa ole lainkaan helppoa. Saksalaisilla on erittäin protektionistinen asenne ja tulee esille eri muodoissaan jatkuvasti. Suomalaisilla tuotteilla on hyvä maine mutta silti se on vaikeata. Kunnollisen osaavan edustajan löytäminenkin on kiven takana. Hyvät ihmiset on jo rekrytoitu kilpailijoille. Aiemmin tilanne oli merkittävästi vaikeampi koska saksalaisilla oli omat erittäin protektionistiset suojamääräykset ulkomaisia tuotteita vastaan (erilaiset standardit ja hyväksytysmenettelyt), nyt asia on siirtynyt asennetasolle. Ehkä siellä pitää vielä sukupolvi vaihtua ennenkuin kauankäynti on yhtä helppoa kuin esim. nyt Ruotsin kanssa joka on niitä helpoimpia. Tämä oli esimerkkinä todellisuudesta.

    Brittien kanssa tilanne voi yhtäkkiä muuttua edelläkuvatun kaltaiseksi eri syistä. Briteillä on ollut etuasema maataloustuotteiden kohdalla ja nyt he joutuvat luopumaan siitä. Saadakseen vääntöä asiaan kauppaneuvotteluissa he voivat joutua vuosikaudet kamppailemaan eri keinoin hankaloittaen muiden alojen maahantuontia, kaikki on nyt mahdollista.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Britannialla on jo kauppasopimukset laadittu EI EU valtioiden kanssa.
    Helposti on sujunut.

    Direktiivit täyttyy nytkin, jos ne on täyttynyt ennenkin.
    Muutenhan Britannia ei ole voinut käydä kauppaa EU:ssa.
    Ja niitä Britannia voi jatkossakin noudattaa EU:ssa kauppaa käydessä.

    Pelkäätkö, että Britannian kauppa EU:n markkinoilla noin vain loppuisi?
    Jos ei voi myydä, ei tarvitse ostaakaan.
    Siinä on isot bisnekset kyseessä kun Britannia ei osta EU:lta
    Todellinen avointen markettien apaja aukeaa muulle maailmalle.
    Kukapa ei lähtisi Britannian kanssa kauppasopimuksia tekemään?

    "Britannialla on jo kauppasopimukset laadittu EI EU valtioiden kanssa. Helposti on sujunut."

    Eikä ole. EU-mailla ei ole EU:sta riippumattomia kauppasopimuksia. Ei edes Britannialla. EU:n kolmansiin maihin sopimat kauppasopimukset raukeavat Britannian osalta heti Britannian eron jälkeen.

    No-deal brexit tarkoittaa sitä, että kaikki sopimukset Britannian ja EU:n välillä sekä kaikki EU:n sopimukset muihin maihin, jotka nyt käsittävät myös Britannian, raukeavat. 12.4. jälkeen Britannian ja EU:n välistä sekä Britannian ja kaikkien muiden maailman maiden välistä kauppaa säätelevät WTO-sopimukset (poikkeuksena Britannian tähän mennessä solmimat 7 kauppasopimusta).

    "Direktiivit täyttyy nytkin, jos ne on täyttynyt ennenkin."

    Niin. Se olisi loogista, mutta realimaailmassa niin ei tapahdu. Kun sopimukset raukeavat 12.4., brittiläisiä tuotteita tarkastellaan "kolmannen maan" tuotteina. Vaikka reaalisesti kyse olisi täsmälleen samoista tuotteista, ne eivät automaattisesti lakien puitteissa täytä turvallisuusstandardeja. Kyse on lähinnä siitä, että kansainväliset vakuutuslaitokset edellyttävät voimassa olevien turvallisuusstandardien noudattamista, ja jos voimassa olevia sopimuksia ei ole, ei vakuutusten korvausehdot täyty. Yksinkertaistaen: Jos sinulla ei ole vakuutusta tai et täytä vakuutuksen ehtoja, miksi mikään vakuutuslaitos sitoutuisi korvaamaan mahdolliset ongelmat. Sopimuksettoman eron jälkeen nämä tuoteturvallissuustandardit, jotka pätevät EU:ssa, eivät enä koske Britanniaa.

    "Muutenhan Britannia ei ole voinut käydä kauppaa EU:ssa. Ja niitä Britannia voi jatkossakin noudattaa EU:ssa kauppaa käydessä."

    Jep. Mutta kun se ei oikeassa elämässä mene noin. Kansainvälisiä transaktioita säätelee kirjastollinen erilaisia sopimuksia. Kun no-deal brexit astuu voimaan, britannia jättäytyy kaikkien nykyisten sopimusten ulkopuolelle ja sen on laadittava uudet sopimukset. Britannialta edellytetään muistaakseni 700-800 sopimuksen laatimista, että tilanne jatkuu ennallaan.

    "Pelkäätkö, että Britannian kauppa EU:n markkinoilla noin vain loppuisi?"

    Ei tietenkään lopu. Nyt siihen tulee vain mukaan uusia maksuja sekä roppakaupalla byrokratiaa ja jonotusta. Doverin sataman läpi kulkee vuorokaudessa keskimäärin 10 000 rekkaa. Tulliunionin aikana läpikulku on nelinkertaistunut samalla kun tullivirkailijoiden määrä on laskettu viidennekseen aiemmasta. Ruotsin ja Norjan välisen tullin läpi kulkee keskimäärin 1300 rekkaa vuorokaudessa, vaikka molemmat ovat Schengen-maita. Tullimuodollisuudet hidastavat ja ruuhkauttavat Doverin. Tämä vaikuttaa negatiivisesti sekä EU:n että UK:n tavarantoimituksiin ja kauppaan. Rotterdamissa no-deal brexit-vaihtoehtoon on varauduttu palkkaamalla 1000 uutta tullivirkailijaa. Doverin läpi kulkee 17 % Britannian tavaraliikenteestä. Eron jälkeen sen läpi kulkevien rekkojen määrä pudonnee samalle tasolle kuin Ruotsin ja Norjan välisellä rajalla. Se vaikuttaa sekä EU:n että Britannian tuotantoketjuihin. Britanniassa se vaikuttaa myös suoraan kauppojen hyllyihin, sillä suuri osa Briteissä myytävistä elintarvikkeista tulee Ranskasta, Espanjasta ja Saksasta. Etenkin tuoretuotteet voivat loppua kauppojen hyllyiltä ihan sen vuoksi, että tavarantoimitukset hidastuvat. Ei tämä ole mitään tähtitiedettä eikä pelottelua.

    "Jos ei voi myydä, ei tarvitse ostaakaan. Siinä on isot bisnekset kyseessä kun Britannia ei osta EU:lta"

    On. Se on molemmille osapuolille taloudellisesti vitun huono juttu. Se voi johtaa jopa 2007 finanssikriisiä syvempään taantumaan koko maailmassa, sillä Lontoon Cityn kautta kulkee viidennes maailman rahavirroista.

    2007 USA:n asuntokuplan puhkeamisen ja holtittoman lainanannon aiheuttama finanssikriisi aiheutti USA:ssa 8 miljoonan ihmisen työttömyyden ja 6 miljoonan ihmisen kodittomuuden. Finanssikriisi iski Eurooppaan 2008 ja laukaisi Kreikan (sekä eräiden muiden Euroopan maiden) velkakriisin. Kun Suomi oli vielä 2007 yksi Euroopan vakaimpia ja vauraimpia valtioita, finanssikriisin ja sitä seuranneen velkakriisin myötä ei enää ollutkaan. Brexit ei suoraan vaikuta merkittävällä tavalla Suomeen, mutta epäsuorasti kyllä. Suomen teollisuus on suhdanneherkkä, joten kansainvälinen taantuma heikentää suomalaisten tuotteiden kysyntää jne.

    12.4. on perjantai. Mä olen varma, että lauantaista 13.4. eteenpäin Dover ruuhkautuu ja viimeistään seuraavalla viikolla alkaa levottomuudet.

    Sijoittajat hyötyvät, kuten asuntolainojen shorttaajat 2007. Oletus on, että Britannian punta ja brittiläiset osakkeet lähtevät laskuun, mikä mahdollistaa massiivisen keinottelun. Kourallinen ihmisiä rikastuu helvetisti, mutta tavalliset britit köyhtyvät.

    Todellinen avointen markettien apaja aukeaa muulle maailmalle.
    Kukapa ei lähtisi Britannian kanssa kauppasopimuksia tekemään?


   • #SuomenPuolesta

    Mikä on se brittiläinen tuote, jota ilman Suomi tai muut maat eivät tule toimeen? Jokin korvaamaton brittiläinen myyntivaltti???

    Entä mitkä ovat ne suomalaiset tuotteet, joita jokin muu maa ei voi korvata? Mikä tuote tekee suomalaisesta tuotannosta niin ylivoimaisen, että meidän kannattaa luopua olemassaolevista markkinoista ja etsiä parempia?


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    #SuomenPuolesta

    Mikä on se brittiläinen tuote, jota ilman Suomi tai muut maat eivät tule toimeen? Jokin korvaamaton brittiläinen myyntivaltti???

    Entä mitkä ovat ne suomalaiset tuotteet, joita jokin muu maa ei voi korvata? Mikä tuote tekee suomalaisesta tuotannosta niin ylivoimaisen, että meidän kannattaa luopua olemassaolevista markkinoista ja etsiä parempia?

    "Mikä on se brittiläinen tuote, jota ilman Suomi tai muut maat eivät tule toimeen? Jokin korvaamaton brittiläinen myyntivaltti???"

    Se on se britannian OSTOVOIMA.
    Sinä tiedät tämän varsin hyvin.

    "Entä mitkä ovat ne suomalaiset tuotteet, joita jokin muu maa ei voi korvata? Mikä tuote tekee suomalaisesta tuotannosta niin ylivoimaisen, että meidän kannattaa luopua olemassaolevista markkinoista ja etsiä parempia? "

    Älä nyt viitsi, EU:jäsenyydestä erotaan, jotta meillä on valta päättää omista asioistamme.
    Ei se tarkoita, että luovumme markkinoista euroopan kanssa.
    Ollaan kauppaliitossa, mutta ei liittovaltiossa.
    Kuten Sveitsi Norja Islanti.
    Eikö olisi mahtava juttu SUOMALAISILLE.

    Se pahin skenaario, jos menetetään sitä ja tätä, tulee jos reilua sopimusta ei synny ja siinä on osallisena niin EU kuin Suomikin.
    Molemmilta pois.
    Ja Suomi pystyy kilpailemaan itsenäisenä paljon paremmin.
    Laatimaan EU:n ulkopuolelle parempia sopimuksia kuin nykyiset.

    Eli nyt Suomi jälleen Itsenäiseksi,
    Siinä on Suomelle ja sen kansalle paras 100vuotis lahja.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Mikä on se brittiläinen tuote, jota ilman Suomi tai muut maat eivät tule toimeen? Jokin korvaamaton brittiläinen myyntivaltti???"

    Se on se britannian OSTOVOIMA.
    Sinä tiedät tämän varsin hyvin.

    "Entä mitkä ovat ne suomalaiset tuotteet, joita jokin muu maa ei voi korvata? Mikä tuote tekee suomalaisesta tuotannosta niin ylivoimaisen, että meidän kannattaa luopua olemassaolevista markkinoista ja etsiä parempia? "

    Älä nyt viitsi, EU:jäsenyydestä erotaan, jotta meillä on valta päättää omista asioistamme.
    Ei se tarkoita, että luovumme markkinoista euroopan kanssa.
    Ollaan kauppaliitossa, mutta ei liittovaltiossa.
    Kuten Sveitsi Norja Islanti.
    Eikö olisi mahtava juttu SUOMALAISILLE.

    Se pahin skenaario, jos menetetään sitä ja tätä, tulee jos reilua sopimusta ei synny ja siinä on osallisena niin EU kuin Suomikin.
    Molemmilta pois.
    Ja Suomi pystyy kilpailemaan itsenäisenä paljon paremmin.
    Laatimaan EU:n ulkopuolelle parempia sopimuksia kuin nykyiset.

    Eli nyt Suomi jälleen Itsenäiseksi,
    Siinä on Suomelle ja sen kansalle paras 100vuotis lahja.

    "Se on se britannian OSTOVOIMA."

    Miten brittiläisten ostovoima pidetään tarvittavalla tasolla. Mitä sellaista sieltä on välttämätöntä saada myytyä muihin maihin, että britannialaisten oma ostovoima pysyy yllä. Eiväthän britit voi vain taikoa jostain rahaa aina kun sitä tarvitsevat.

    Raha ei nykymaailmassa perustu mihinkään kultavarantoihin tms. Raha perustuu sopimuksiin ja luottamukseen. Pohjimmiltaan raha on aina velkaa, joka maksetaan työllä eli tuotannolla takaisin.

    Paul Krugmanin mukaan valtion velkaantuminen on positiivinen asia niin kauan kuin velkaantuminen pysyy selvästi bruttokansantuotetta pienempänä, koska silloin valtio - joka on tavallaan ikuinen oikeushenkilö - voi aina maksaa velkaa takaisin uudella velalla. Se pitää talouden dynaamisena ja pyörät pyörimässä.Samaa mieltä ovat valtiovarainministeriön virkamiehet.

    Nykyään suurten valuuttojen arvot suhteessa muihin valuuttoihin kelluvat. Valuutan arvo on siis sidoksissa valtion tai EU:n tapauksessa valtioliiton kokonaistuotantoennusteisiin. Jos oletus on, että tuotanto romahtaa, valuutan arvo heikkenee myös.

    Britannian tuotannon oletetaan heikkenevän, joten se heikentää punnan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Tämä tarjoaa lukemattomia tapoja keinotella brittivaluutalla, mutta yksikään tapa keinotella ei tue tavallisen britin taloudellista hyvinvointia.

    Valuutan arvoa tai luottamusta valuuttaan ei päätä mikään yksityinen toimija, vaan sijoittajat, sijoituspankit, keskuspankit, luotonluokittajat jne. Euron arvo suhteessa dollariin, jeniin, puntaan ja juaniin elää koko ajan.

    Jos valuutan arvon oletetaan sukeltavan nopeasti vaikkapa 20 % suhteessa dollariin tai euroon. sitä voidaan shortata. Sama pätee osaikkeisiin, joiden arvon oletetaan olevan reaalista arvoa korkeampia.

    "Shorttaava myyjä ennakoi kurssien laskevan ja voivansa sitten ostaa osakkeet takaisin halvemmalla. Jos kurssit nousevatkin, shorttaava myyjä häviää. Shorttaaja lainaa tai vuokraa arvopaperit myyntihetkellä välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Shorttaamisen on uskottu jyrkentävän osakekurssien vaihteluita, ja osakerahastoissa on lyhyeksi myyntiä koskevia kieltoja." - Wikipedia

    Markkinat. Kauppa perustuu siihen, että tuotteelle ja palvelulle löytyy kysyntää. Parhaiten kysyntää vastaava tuote ei aina hallitse markkinoita, koska kyse on kilpailusta useiden palveluja ja tuotteita tarjoavien myyjien välillä.

    Tärkeää on myytävän tuotteen tai palvelun hinta, laatu ja siihen liittyvät mielikuvat. Markkinoilla on aina kilpailua ja sitä säädellään monin tavoin. Esimerkki säätelystä on tullimuurit, jolla heikennetään markkinoille tuotavan tuotteen tai palvelun kilpailukykyä kasvattamalla sen hintaa. EU:n sisämarkkinoilla tullimuureista on luovuttu ja tuotestandardeista sovittu, joten kaikkien EU-maiden tuotteet kilpailevat lähtökohtaisesti samoilla premisseillä.

    Esimerkki. Kanadalais-brittiläinen Bombardier neuvotteli lentokoneiden myynnistä Delta Airlanesille. Yritys työllistää pelkästään briteissä tuhansia ihmisiä. Kun sopimusta lyötiin lukkoon, presidentti Donald Trump lätkäisi 275 prosentin tariffit Bombardier-koneille, koska halusi antaa edun ja taloudellisesti kannattavan kaupan kansalliselle Boeingille. Tämä uhkasi kaataa Bombardier-sopimuksen Tässä tapauksessa kongressi vihelsi Trumpin pelin poikki ja esti tariffit. Mutta ymmärrät pointin. Kansallisen edun nimissä voidaan tehdä todella härskin protektionistista talouspolitiikkaa. Maat, joilla ei ole kauppasopimuksia, ovat erityisen alttiita aggressiiviselle protektionismille.

    EU-maiden välillä se ei ole mahdollista. Ei myöskään EU-n vapaakauppasopimusmaiden välisessä kaupassa. Niinpä noin 600 miljoonan ihmisen sisämarkkinat ovat mieletön etu yrittäjille.

    Yrityksen omistuspohja on sinänsä aika yhdentekevää. Nykyisin kuka tahansa voi ostaa osuuden kansainvälisistä yrityksistä. Kansainvälisten yritysten omistuspohjakin elää koko ajan.

    Tärkeintä on, että on työtä. Suomessa toimiva kansainvälinen yhtiö maksaa palkat suomalaisille työntekijöille, verot Suomen valtiolle ja työllistää alihankkijaketjujen kautta muita saman alueen yrityksiä. Valtio hyötyy verokertymän ja työllisyyden seurannaisvaikutusten kautta. Alueilla, joilla on toimivaa teollisuutta, myös toisen asteen palveluilla on paremmat edellytykset toimia. Ravintoloille, kampaajille jne. löytyy maksukykyisiä asiakkaita. Tämä pitää talouden dynaamisena.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Se on se britannian OSTOVOIMA."

    Miten brittiläisten ostovoima pidetään tarvittavalla tasolla. Mitä sellaista sieltä on välttämätöntä saada myytyä muihin maihin, että britannialaisten oma ostovoima pysyy yllä. Eiväthän britit voi vain taikoa jostain rahaa aina kun sitä tarvitsevat.

    Raha ei nykymaailmassa perustu mihinkään kultavarantoihin tms. Raha perustuu sopimuksiin ja luottamukseen. Pohjimmiltaan raha on aina velkaa, joka maksetaan työllä eli tuotannolla takaisin.

    Paul Krugmanin mukaan valtion velkaantuminen on positiivinen asia niin kauan kuin velkaantuminen pysyy selvästi bruttokansantuotetta pienempänä, koska silloin valtio - joka on tavallaan ikuinen oikeushenkilö - voi aina maksaa velkaa takaisin uudella velalla. Se pitää talouden dynaamisena ja pyörät pyörimässä.Samaa mieltä ovat valtiovarainministeriön virkamiehet.

    Nykyään suurten valuuttojen arvot suhteessa muihin valuuttoihin kelluvat. Valuutan arvo on siis sidoksissa valtion tai EU:n tapauksessa valtioliiton kokonaistuotantoennusteisiin. Jos oletus on, että tuotanto romahtaa, valuutan arvo heikkenee myös.

    Britannian tuotannon oletetaan heikkenevän, joten se heikentää punnan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Tämä tarjoaa lukemattomia tapoja keinotella brittivaluutalla, mutta yksikään tapa keinotella ei tue tavallisen britin taloudellista hyvinvointia.

    Valuutan arvoa tai luottamusta valuuttaan ei päätä mikään yksityinen toimija, vaan sijoittajat, sijoituspankit, keskuspankit, luotonluokittajat jne. Euron arvo suhteessa dollariin, jeniin, puntaan ja juaniin elää koko ajan.

    Jos valuutan arvon oletetaan sukeltavan nopeasti vaikkapa 20 % suhteessa dollariin tai euroon. sitä voidaan shortata. Sama pätee osaikkeisiin, joiden arvon oletetaan olevan reaalista arvoa korkeampia.

    "Shorttaava myyjä ennakoi kurssien laskevan ja voivansa sitten ostaa osakkeet takaisin halvemmalla. Jos kurssit nousevatkin, shorttaava myyjä häviää. Shorttaaja lainaa tai vuokraa arvopaperit myyntihetkellä välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Shorttaamisen on uskottu jyrkentävän osakekurssien vaihteluita, ja osakerahastoissa on lyhyeksi myyntiä koskevia kieltoja." - Wikipedia

    Markkinat. Kauppa perustuu siihen, että tuotteelle ja palvelulle löytyy kysyntää. Parhaiten kysyntää vastaava tuote ei aina hallitse markkinoita, koska kyse on kilpailusta useiden palveluja ja tuotteita tarjoavien myyjien välillä.

    Tärkeää on myytävän tuotteen tai palvelun hinta, laatu ja siihen liittyvät mielikuvat. Markkinoilla on aina kilpailua ja sitä säädellään monin tavoin. Esimerkki säätelystä on tullimuurit, jolla heikennetään markkinoille tuotavan tuotteen tai palvelun kilpailukykyä kasvattamalla sen hintaa. EU:n sisämarkkinoilla tullimuureista on luovuttu ja tuotestandardeista sovittu, joten kaikkien EU-maiden tuotteet kilpailevat lähtökohtaisesti samoilla premisseillä.

    Esimerkki. Kanadalais-brittiläinen Bombardier neuvotteli lentokoneiden myynnistä Delta Airlanesille. Yritys työllistää pelkästään briteissä tuhansia ihmisiä. Kun sopimusta lyötiin lukkoon, presidentti Donald Trump lätkäisi 275 prosentin tariffit Bombardier-koneille, koska halusi antaa edun ja taloudellisesti kannattavan kaupan kansalliselle Boeingille. Tämä uhkasi kaataa Bombardier-sopimuksen Tässä tapauksessa kongressi vihelsi Trumpin pelin poikki ja esti tariffit. Mutta ymmärrät pointin. Kansallisen edun nimissä voidaan tehdä todella härskin protektionistista talouspolitiikkaa. Maat, joilla ei ole kauppasopimuksia, ovat erityisen alttiita aggressiiviselle protektionismille.

    EU-maiden välillä se ei ole mahdollista. Ei myöskään EU-n vapaakauppasopimusmaiden välisessä kaupassa. Niinpä noin 600 miljoonan ihmisen sisämarkkinat ovat mieletön etu yrittäjille.

    Yrityksen omistuspohja on sinänsä aika yhdentekevää. Nykyisin kuka tahansa voi ostaa osuuden kansainvälisistä yrityksistä. Kansainvälisten yritysten omistuspohjakin elää koko ajan.

    Tärkeintä on, että on työtä. Suomessa toimiva kansainvälinen yhtiö maksaa palkat suomalaisille työntekijöille, verot Suomen valtiolle ja työllistää alihankkijaketjujen kautta muita saman alueen yrityksiä. Valtio hyötyy verokertymän ja työllisyyden seurannaisvaikutusten kautta. Alueilla, joilla on toimivaa teollisuutta, myös toisen asteen palveluilla on paremmat edellytykset toimia. Ravintoloille, kampaajille jne. löytyy maksukykyisiä asiakkaita. Tämä pitää talouden dynaamisena.

    Teollisuus on riiipuvainen saumattomasti toimivista raaka-aine ja alihankintaketjuista. Nykyään nämä ketjut ovat monikansallisia. Yksinkertaisesti ei ole olemassa valtiota, joka voisi itse tuottaa kaiken teollisuuden tarvitsemista komponenteista lähtien niin edullisesti, että kuluttajilla olisi varaa ostaa teollisuuden tuottama hyödyke.

    Tulliunionin loppuminen vaikuttaa raaka-aine- ja alihankintaketjuihin Britanniassa. Sen vuoksi briteissä toimivan teollisuuden kannattaa taloudellisesti siirtää toimintansa alueille, jossa nämä ketjut oimivat saumattomasti ilman tarpeettomia tulli- ja tariffimuureja tai muita byrokraattisia toimintoja. Hyvä esimerkki on autoteollisuus. Japanilaiset ja eurooppalaiset ovat investoineet autotehtaisiin britanniassa, mutta nyt, kun niiden toiminta uhkaa kallistua, investoinnit siirretään muihin maihin. Sen seurauksena tehtaita ajetaan alas, se lisää työttömyyttä ja aiheuttaa seurannaisvaikutuksiltaan muitakin taloudellisia ongelmia. Tämä ei ole EU:n syy. Se on se, mihin teollisuus ja kaupankäynti perustuvat.

    Applen toimitusjohtaja Tim Cook on kertonut, että jos iPhone-tuotanto siirrettäisiin Kiinasta USA:an, puhelinten hinta kasvaisi - ei pelkästään työntekijähintojen, vaan tuotanto- ja raaka-aineketjujen katkeamisen seurauksena niin korkeksi, että tavallisilla kuluttajilla ei nähin älylaitteisiin enää olisi varaa. Kuluttajan etu on siis tavallaan se, että teollisuus pystyy tuottamaan kuluttajille edullisia hyödykkeitä. Mitä me hyödymme siitä, jos Salora perustetaan uudestaan ja se valmistaa telkkareita,joihin kenelläkään ei ole varaa. Se on mahdollista. Kyllä kaikki voidaan valmistaa Suomessa, mutta se ei ole kenenkään kannalta kannattavaa. Jos Salora maksaa 10x enemmän kuin Samsung, mistä sille löytyy markkinat. Voiko Suomi tuottaa niin paljon Salora telkkareita, että niiden hinta saadaa kilpailukykyiseksi muiden telkkareiden valmistajien kanssa.

    Talouden realiteetit ovat kovia ja epäisänmaallisia. Ne eivät perustu rodulliseen ylivertaisuuteen tai kansalliseen hybrikseen, vaan logistiikkaan, tuotantoketjuihin, hintaan, osaavaan työvoimaan ja lukemattomiin muihin tekijöihin, joiden hintaa voidaan mitata. Ei yrittäjien ensisijainen motiivi ole hyödyttää isänmaataan, jos se ei itse hyödy tekemästään työstä. Toissijaisesti yritykset hyödyttävät toki kotimaitaan ja voivat jopa markkinoida näitä monin tavoin, mutta minkään taloudellisesti kannattavan teollisuuden lähtökohta ei ole toimia valtion sosiaali- ja työvoimapoliittisena työkaluna. Ei teollisuutta perusteta siksi, että se tarjoaa työtä. Näin kyllä tehtiin Suomessa. Osa valtio-omisteisista yrityksistä oli kannattamattomia ja niitä ylläpidettiin verovaroin. Nykyisin teollisuuden edellytys on, että toiminta kannattaa taloudellisesti.

    "Älä nyt viitsi, EU:jäsenyydestä erotaan, jotta meillä on valta päättää omista asioistamme.
    Ei se tarkoita, että luovumme markkinoista euroopan kanssa. Ollaan kauppaliitossa, mutta ei liittovaltiossa. Kuten Sveitsi Norja Islanti. Eikö olisi mahtava juttu SUOMALAISILLE."

    Toivon, että tämä on jo selvää, mutta toistetaan vielä. Mitään täydellisen riippumattomia valtioita ei ole olemassakaan. Toivettasi on verrattu Pohjois-Korean, Albaniaan, Kuubaan ja Venezuelaan juuri siksi, että näissä valtioissa on pyritty täydelliseen riippumattomuuteen kansainvälisestä yhteisöstä.

    Norja, Sveitsi ja Islanti ovat osa EU:n ulompaa ETA- ja Efta-piiriä. Jotta ne pääsisivät EU:n markkinoille, niiden pitää maksaa ja noudattaa EU:n lakeja ja säännöksiä. Mä en ymmärrä, kuinka Norja on sinun mielestäsi yhtään sen itsenäisempi kuin Suomi. Molempia sitoo lukemattomat erilaiset kansainväliset sopimukset YK:sta maailmanpankkiin, Pohjoismaisesta yhteistyöstä EU:n lainsäädäntöön jne. Norja voi eräissä asioissa tehdä itsenäisiä päätöksiä aivan kuten Sveitsi, mutta ne eivät ole itsenäisyyden kannalta kovinkaan merkittäviä asioita. Myös Suomi tekee monissa asioissa itsenäisiä päätöksiä. Erot ovat hyvin nimellisiä.

    Jos Suomi eroaisi EU:sta ja omaksuisi Norjan mallin, et luultavasti huomaisi mitään eroa nykyiseen. Valtion kannalta ero olisi siinä, että meiltä edellytettäisiin EU:n lakien ja direktiivien noudattamista ilman, että olisimme itse vaikuttamassa niihin. Norjan malliin siirtyminen ei vaikuttaisi sinun elämääsi yhtään mitenkään.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Teollisuus on riiipuvainen saumattomasti toimivista raaka-aine ja alihankintaketjuista. Nykyään nämä ketjut ovat monikansallisia. Yksinkertaisesti ei ole olemassa valtiota, joka voisi itse tuottaa kaiken teollisuuden tarvitsemista komponenteista lähtien niin edullisesti, että kuluttajilla olisi varaa ostaa teollisuuden tuottama hyödyke.

    Tulliunionin loppuminen vaikuttaa raaka-aine- ja alihankintaketjuihin Britanniassa. Sen vuoksi briteissä toimivan teollisuuden kannattaa taloudellisesti siirtää toimintansa alueille, jossa nämä ketjut oimivat saumattomasti ilman tarpeettomia tulli- ja tariffimuureja tai muita byrokraattisia toimintoja. Hyvä esimerkki on autoteollisuus. Japanilaiset ja eurooppalaiset ovat investoineet autotehtaisiin britanniassa, mutta nyt, kun niiden toiminta uhkaa kallistua, investoinnit siirretään muihin maihin. Sen seurauksena tehtaita ajetaan alas, se lisää työttömyyttä ja aiheuttaa seurannaisvaikutuksiltaan muitakin taloudellisia ongelmia. Tämä ei ole EU:n syy. Se on se, mihin teollisuus ja kaupankäynti perustuvat.

    Applen toimitusjohtaja Tim Cook on kertonut, että jos iPhone-tuotanto siirrettäisiin Kiinasta USA:an, puhelinten hinta kasvaisi - ei pelkästään työntekijähintojen, vaan tuotanto- ja raaka-aineketjujen katkeamisen seurauksena niin korkeksi, että tavallisilla kuluttajilla ei nähin älylaitteisiin enää olisi varaa. Kuluttajan etu on siis tavallaan se, että teollisuus pystyy tuottamaan kuluttajille edullisia hyödykkeitä. Mitä me hyödymme siitä, jos Salora perustetaan uudestaan ja se valmistaa telkkareita,joihin kenelläkään ei ole varaa. Se on mahdollista. Kyllä kaikki voidaan valmistaa Suomessa, mutta se ei ole kenenkään kannalta kannattavaa. Jos Salora maksaa 10x enemmän kuin Samsung, mistä sille löytyy markkinat. Voiko Suomi tuottaa niin paljon Salora telkkareita, että niiden hinta saadaa kilpailukykyiseksi muiden telkkareiden valmistajien kanssa.

    Talouden realiteetit ovat kovia ja epäisänmaallisia. Ne eivät perustu rodulliseen ylivertaisuuteen tai kansalliseen hybrikseen, vaan logistiikkaan, tuotantoketjuihin, hintaan, osaavaan työvoimaan ja lukemattomiin muihin tekijöihin, joiden hintaa voidaan mitata. Ei yrittäjien ensisijainen motiivi ole hyödyttää isänmaataan, jos se ei itse hyödy tekemästään työstä. Toissijaisesti yritykset hyödyttävät toki kotimaitaan ja voivat jopa markkinoida näitä monin tavoin, mutta minkään taloudellisesti kannattavan teollisuuden lähtökohta ei ole toimia valtion sosiaali- ja työvoimapoliittisena työkaluna. Ei teollisuutta perusteta siksi, että se tarjoaa työtä. Näin kyllä tehtiin Suomessa. Osa valtio-omisteisista yrityksistä oli kannattamattomia ja niitä ylläpidettiin verovaroin. Nykyisin teollisuuden edellytys on, että toiminta kannattaa taloudellisesti.

    "Älä nyt viitsi, EU:jäsenyydestä erotaan, jotta meillä on valta päättää omista asioistamme.
    Ei se tarkoita, että luovumme markkinoista euroopan kanssa. Ollaan kauppaliitossa, mutta ei liittovaltiossa. Kuten Sveitsi Norja Islanti. Eikö olisi mahtava juttu SUOMALAISILLE."

    Toivon, että tämä on jo selvää, mutta toistetaan vielä. Mitään täydellisen riippumattomia valtioita ei ole olemassakaan. Toivettasi on verrattu Pohjois-Korean, Albaniaan, Kuubaan ja Venezuelaan juuri siksi, että näissä valtioissa on pyritty täydelliseen riippumattomuuteen kansainvälisestä yhteisöstä.

    Norja, Sveitsi ja Islanti ovat osa EU:n ulompaa ETA- ja Efta-piiriä. Jotta ne pääsisivät EU:n markkinoille, niiden pitää maksaa ja noudattaa EU:n lakeja ja säännöksiä. Mä en ymmärrä, kuinka Norja on sinun mielestäsi yhtään sen itsenäisempi kuin Suomi. Molempia sitoo lukemattomat erilaiset kansainväliset sopimukset YK:sta maailmanpankkiin, Pohjoismaisesta yhteistyöstä EU:n lainsäädäntöön jne. Norja voi eräissä asioissa tehdä itsenäisiä päätöksiä aivan kuten Sveitsi, mutta ne eivät ole itsenäisyyden kannalta kovinkaan merkittäviä asioita. Myös Suomi tekee monissa asioissa itsenäisiä päätöksiä. Erot ovat hyvin nimellisiä.

    Jos Suomi eroaisi EU:sta ja omaksuisi Norjan mallin, et luultavasti huomaisi mitään eroa nykyiseen. Valtion kannalta ero olisi siinä, että meiltä edellytettäisiin EU:n lakien ja direktiivien noudattamista ilman, että olisimme itse vaikuttamassa niihin. Norjan malliin siirtyminen ei vaikuttaisi sinun elämääsi yhtään mitenkään.

    Huoh. Olen yrittänyt pitkän kaavan mukaan selittää kuinka asiat toimivat ja miksi sellainen "sitten tehdään sopimukset hupsheijaa ja kaikki on harasoo" - ei oikeasti toimi. Se on turhaa.

    Kysytään siis yksinkertaisesti: Kuinka sinun elämäsi muuttuu paremmaksi, jos Suomi eroaa EU:sta ja liittyy sen sijaan Norjan tavoin Euroopan talousalueeseen tai Sveitsin tavoin Eftaan. Mikä henkilökohtainen vaikutus sillä on sinulle? Miten se muuttaa elämäsi paremmaksi? Norja ja Sveitsi eivät ole riippumattomia EU:n päätöksistä. Ne noudattavat lähes kaikessa samoja EU:n päättämiä lakeja ja direktiivejä kuin mekin.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    Huoh. Olen yrittänyt pitkän kaavan mukaan selittää kuinka asiat toimivat ja miksi sellainen "sitten tehdään sopimukset hupsheijaa ja kaikki on harasoo" - ei oikeasti toimi. Se on turhaa.

    Kysytään siis yksinkertaisesti: Kuinka sinun elämäsi muuttuu paremmaksi, jos Suomi eroaa EU:sta ja liittyy sen sijaan Norjan tavoin Euroopan talousalueeseen tai Sveitsin tavoin Eftaan. Mikä henkilökohtainen vaikutus sillä on sinulle? Miten se muuttaa elämäsi paremmaksi? Norja ja Sveitsi eivät ole riippumattomia EU:n päätöksistä. Ne noudattavat lähes kaikessa samoja EU:n päättämiä lakeja ja direktiivejä kuin mekin.

    "Kysytään siis yksinkertaisesti: Kuinka sinun elämäsi muuttuu paremmaksi, jos Suomi eroaa EU:sta ja liittyy sen sijaan Norjan tavoin Euroopan talousalueeseen tai Sveitsin tavoin Eftaan."

    Silloin kansa saa äänestää ja päättää OMAN MAANSA asioista.
    Silloin meillä on todellista sanavaltaa OMASSA MAASSAMME sekä EU:ssa. nyt sitä ei ole.
    Meidän ei tarvitse hyväksyä EU lakeja vaan voimme tehdä parempia lakeja, joita EU joutuu seuraamaan.

    " Mikä henkilökohtainen vaikutus sillä on sinulle?
    Kun Suomen kansa saa sen, mikä sille kuuluu, niin minäkin saan, Minä olen yksi heistä.

    "Miten se muuttaa elämäsi paremmaksi?"
    Minä saan pitää Isänmaani itsenäisenä, turvallisena, minulla on valta vaikuttaa asioihin.

    Norja ja Sveitsi eivät ole riippumattomia EU:n päätöksistä. Ne noudattavat lähes kaikessa samoja EU:n päättämiä lakeja ja direktiivejä kuin mekin. "

    Direktiivit kurkkujen käyrtyydestä voidaan pitää, Mutta EU:n ulkopuolisena valtiona meillä on enemmän kuin sanavalta, meillä on OIKEUS ottaa käyttöön ja hylätä EU:n sääntöjä.
    Eikö tämä ole mielestäsi suurempi, kuin että tätä oikeutta ei olisi?
    Ja voimme pitää huolen, että Suomessa kansa saa, mitä Suomen kansa tahtoo.

    Siinä EU mieliset saavat yhä jatkaa kauppaansa EU:n sisämarkkinoilla, Ja Suomalaiset saavat pidettyä Suomen Suomalaisille hyvänä maana.
    Venäjämielisetkin hyötyvät kun Suomi pitää Venäjän kanssa hyvät välit, EU pakotteiden sijasta.
    Suomi pysyy neutraalina.
    JOKAINEN VOITTAA.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Kysytään siis yksinkertaisesti: Kuinka sinun elämäsi muuttuu paremmaksi, jos Suomi eroaa EU:sta ja liittyy sen sijaan Norjan tavoin Euroopan talousalueeseen tai Sveitsin tavoin Eftaan."

    Silloin kansa saa äänestää ja päättää OMAN MAANSA asioista.
    Silloin meillä on todellista sanavaltaa OMASSA MAASSAMME sekä EU:ssa. nyt sitä ei ole.
    Meidän ei tarvitse hyväksyä EU lakeja vaan voimme tehdä parempia lakeja, joita EU joutuu seuraamaan.

    " Mikä henkilökohtainen vaikutus sillä on sinulle?
    Kun Suomen kansa saa sen, mikä sille kuuluu, niin minäkin saan, Minä olen yksi heistä.

    "Miten se muuttaa elämäsi paremmaksi?"
    Minä saan pitää Isänmaani itsenäisenä, turvallisena, minulla on valta vaikuttaa asioihin.

    Norja ja Sveitsi eivät ole riippumattomia EU:n päätöksistä. Ne noudattavat lähes kaikessa samoja EU:n päättämiä lakeja ja direktiivejä kuin mekin. "

    Direktiivit kurkkujen käyrtyydestä voidaan pitää, Mutta EU:n ulkopuolisena valtiona meillä on enemmän kuin sanavalta, meillä on OIKEUS ottaa käyttöön ja hylätä EU:n sääntöjä.
    Eikö tämä ole mielestäsi suurempi, kuin että tätä oikeutta ei olisi?
    Ja voimme pitää huolen, että Suomessa kansa saa, mitä Suomen kansa tahtoo.

    Siinä EU mieliset saavat yhä jatkaa kauppaansa EU:n sisämarkkinoilla, Ja Suomalaiset saavat pidettyä Suomen Suomalaisille hyvänä maana.
    Venäjämielisetkin hyötyvät kun Suomi pitää Venäjän kanssa hyvät välit, EU pakotteiden sijasta.
    Suomi pysyy neutraalina.
    JOKAINEN VOITTAA.

    "Silloin kansa saa äänestää ja päättää OMAN MAANSA asioista."

    Puhut Suomesta aivan kuin et eläisi täällä. Eduskuntavaalit ovat parin viikon päästä. Suomessa äänestetään eduskuntavaalien lisäksi mm. presidentinvaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Reilun kuukauden päästä äänestämme edustajamme Euroopan parlamenttiin. Hyvin tärkeät vaalit. Älä missaa!

    Se, että sinun sinun agendasi ei toteudu, ei tarkoita sitä, ettemmekö päättäisi asioista omassa maassamme. Totta kai me päätämme. Edustuksellisessa demokratiassa me luovutamme mandaatin asioidemme hoitamisesta demokraattisesti valituille kansanedustajille. Lähes kaikki paskat päätökset ovaton ihan oman eduskuntamme ja hallituksemme työtä. Samanlaiset typeryydet toistuisivat EU:n ulkopuolella. Lue Jan Hurrin tuorein juttu Iltasanomista.

    Demokratiassa muidenkin mielipiteitä pitää kuunnella. Asioista sovitaan ja tehdään kompromisseja. Se on demokratian heikkous ja vahvuus. Annat aivan liian suuren painoarvon EU:n vallalle Suomessa. Eihän ne hallituksen perkeleet noteeranneet edes EU:n nootteja Suomen riittämättömästä perusturvasta. Päinvastoin. Sipilän porukka päätti leikata köyhiltä enemmän. EU ei pakottanut Suomea myymään Nesteen ja Altian osakkeita. Tämäkin lyhytnäköinen ja typerä päätös oli täysin suomalaisten omissa käsissä. EU ei edellyttänyt leikkauksia opiskelijoille, aktiivimallia, kikyä - ne ovat Sipilän hallituksen lahjoja pienituloisimmille suomalaisille. Kaikista ongelmista ja huonoista ratkaisuista on helppoa syyttää jotain ulkopuolista mörköä.

    "Silloin meillä on todellista sanavaltaa OMASSA MAASSAMME sekä EU:ssa. nyt sitä ei ole.
    Meidän ei tarvitse hyväksyä EU lakeja vaan voimme tehdä parempia lakeja, joita EU joutuu seuraamaan."

    Joo. Tehdään kaikille omat lait, niin kaikki ovat onnellisempia ja itsenäisempiä. Se vain mutkistaa melkoisesti kansainvälistä kauppaa ja kansojen välisiä suhteita yleensäkin. EU:n lainsäädännön tarkoituksena helpottaa elämää, ei vaikeuttaa sitä. Eri lait ja käytännöt eri tilanteissa johtavat byrokraattiseen erilaisten käytäntöjen lupahelvettiin.

    "Kun Suomen kansa saa sen, mikä sille kuuluu, niin minäkin saan, Minä olen yksi heistä."

    ???

    "Minä saan pitää Isänmaani itsenäisenä, turvallisena, minulla on valta vaikuttaa asioihin."

    Sinulla on valta vaikuttaa asioihin. Yhtään enempää et saisi, vaikka Suomi ei kuuluisi Euroopan unioniin. Suomi on itsenäinen ja EU:n myötä turvallisempi kuin koskaan ennen.

    "Direktiivit kurkkujen käyrtyydestä voidaan pitää, Mutta EU:n ulkopuolisena valtiona meillä on enemmän kuin sanavalta, meillä on OIKEUS ottaa käyttöön ja hylätä EU:n sääntöjä."

    Kurkkujen käyryyden kielto on EU-myytti, jota brittiläinen keltainen lehdistä on levittänyt ja ylläpitänyt. "Cucumbers do not have to be straight. There are grading rules, which were called for by representatives from the industry to enable buyers in one country to know what quality and quantity they would get when purchasing a box, unseen, from another country. Nothing is banned under these rules: they simply help to inform traders of particular specifications. The EU Single Market rules are identical to pre-existing standards set down both by the UN/OECD and the UK."

    "Eikö tämä ole mielestäsi suurempi, kuin että tätä oikeutta ei olisi?
    Ja voimme pitää huolen, että Suomessa kansa saa, mitä Suomen kansa tahtoo."

    Hmm,.. Minä en tunne ainuttakaan ihmistä, joka haluaisi erota EU:sta. Kyllä kaikki tiedostavat, että EU:ssa on vikoja. Mielestäni EU:n vikoja pitää korjata EU:n hajottamisen sijaan. Yleisesti ottaen pidän sitä erinmaisena tai hyvänä järjestelmänä. Väite, että Suomen kansa saa, mitä Suomen kansa tahtoo, koskettaa oikeastaan pientä vähemmistöä. En jaksa uskoa, että edes Perussuomalaisista löytyy kovinkaan montaa eron kannattajaa..

    "Siinä EU mieliset saavat yhä jatkaa kauppaansa EU:n sisämarkkinoilla, Ja Suomalaiset saavat pidettyä Suomen Suomalaisille hyvänä maana."

    Minulle Suomi on hyvä maa. En ymmärrä miksi se ei kelpaa sinulle. Eduskuntavaalien jälkeen pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten nöyryyttäminen toivottavasti loppuu.

    "Venäjämielisetkin hyötyvät kun Suomi pitää Venäjän kanssa hyvät välit, EU pakotteiden sijasta."

    Suomella on neutraalit tai siedettävät välit Venäjän kanssa. Putin ja Niinistö pitävät tämän tästä yhteyttä toisiinsa. EU on e pakotteista huolimatta Venäjän tärkein kauppakumppani ja esimerkiksi NordStream 2 etenee ja syventää EU:n ja Venäjän välejä.

    "Suomi pysyy neutraalina.
    JOKAINEN VOITTAA."

    Suomi ei ole neutraali. Suomi on EU:n jäsen ja toivottavasti sellaisena pysyykin. Yksin jääminen ei johtanut mihinkään hyvään talvisodan aikana ja parempi samanmielisten seurassa kuin isomman komenneltavana. Sinä et sitten tutustunut YYA-aikaan. Putin haluaa palauttaa Venäjän keisarikunnan aikaiset rajat. se ei ole mikään salaisuus. Mikhail Saakasvili, Georgian entinen presidentti ennakoi, että Putinin kiikarissa on seuraavaksi Ruotsin Gotlanti, Suomen A_hvenanmaa tai Suomen Lappi.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Silloin kansa saa äänestää ja päättää OMAN MAANSA asioista."

    Puhut Suomesta aivan kuin et eläisi täällä. Eduskuntavaalit ovat parin viikon päästä. Suomessa äänestetään eduskuntavaalien lisäksi mm. presidentinvaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Reilun kuukauden päästä äänestämme edustajamme Euroopan parlamenttiin. Hyvin tärkeät vaalit. Älä missaa!

    Se, että sinun sinun agendasi ei toteudu, ei tarkoita sitä, ettemmekö päättäisi asioista omassa maassamme. Totta kai me päätämme. Edustuksellisessa demokratiassa me luovutamme mandaatin asioidemme hoitamisesta demokraattisesti valituille kansanedustajille. Lähes kaikki paskat päätökset ovaton ihan oman eduskuntamme ja hallituksemme työtä. Samanlaiset typeryydet toistuisivat EU:n ulkopuolella. Lue Jan Hurrin tuorein juttu Iltasanomista.

    Demokratiassa muidenkin mielipiteitä pitää kuunnella. Asioista sovitaan ja tehdään kompromisseja. Se on demokratian heikkous ja vahvuus. Annat aivan liian suuren painoarvon EU:n vallalle Suomessa. Eihän ne hallituksen perkeleet noteeranneet edes EU:n nootteja Suomen riittämättömästä perusturvasta. Päinvastoin. Sipilän porukka päätti leikata köyhiltä enemmän. EU ei pakottanut Suomea myymään Nesteen ja Altian osakkeita. Tämäkin lyhytnäköinen ja typerä päätös oli täysin suomalaisten omissa käsissä. EU ei edellyttänyt leikkauksia opiskelijoille, aktiivimallia, kikyä - ne ovat Sipilän hallituksen lahjoja pienituloisimmille suomalaisille. Kaikista ongelmista ja huonoista ratkaisuista on helppoa syyttää jotain ulkopuolista mörköä.

    "Silloin meillä on todellista sanavaltaa OMASSA MAASSAMME sekä EU:ssa. nyt sitä ei ole.
    Meidän ei tarvitse hyväksyä EU lakeja vaan voimme tehdä parempia lakeja, joita EU joutuu seuraamaan."

    Joo. Tehdään kaikille omat lait, niin kaikki ovat onnellisempia ja itsenäisempiä. Se vain mutkistaa melkoisesti kansainvälistä kauppaa ja kansojen välisiä suhteita yleensäkin. EU:n lainsäädännön tarkoituksena helpottaa elämää, ei vaikeuttaa sitä. Eri lait ja käytännöt eri tilanteissa johtavat byrokraattiseen erilaisten käytäntöjen lupahelvettiin.

    "Kun Suomen kansa saa sen, mikä sille kuuluu, niin minäkin saan, Minä olen yksi heistä."

    ???

    "Minä saan pitää Isänmaani itsenäisenä, turvallisena, minulla on valta vaikuttaa asioihin."

    Sinulla on valta vaikuttaa asioihin. Yhtään enempää et saisi, vaikka Suomi ei kuuluisi Euroopan unioniin. Suomi on itsenäinen ja EU:n myötä turvallisempi kuin koskaan ennen.

    "Direktiivit kurkkujen käyrtyydestä voidaan pitää, Mutta EU:n ulkopuolisena valtiona meillä on enemmän kuin sanavalta, meillä on OIKEUS ottaa käyttöön ja hylätä EU:n sääntöjä."

    Kurkkujen käyryyden kielto on EU-myytti, jota brittiläinen keltainen lehdistä on levittänyt ja ylläpitänyt. "Cucumbers do not have to be straight. There are grading rules, which were called for by representatives from the industry to enable buyers in one country to know what quality and quantity they would get when purchasing a box, unseen, from another country. Nothing is banned under these rules: they simply help to inform traders of particular specifications. The EU Single Market rules are identical to pre-existing standards set down both by the UN/OECD and the UK."

    "Eikö tämä ole mielestäsi suurempi, kuin että tätä oikeutta ei olisi?
    Ja voimme pitää huolen, että Suomessa kansa saa, mitä Suomen kansa tahtoo."

    Hmm,.. Minä en tunne ainuttakaan ihmistä, joka haluaisi erota EU:sta. Kyllä kaikki tiedostavat, että EU:ssa on vikoja. Mielestäni EU:n vikoja pitää korjata EU:n hajottamisen sijaan. Yleisesti ottaen pidän sitä erinmaisena tai hyvänä järjestelmänä. Väite, että Suomen kansa saa, mitä Suomen kansa tahtoo, koskettaa oikeastaan pientä vähemmistöä. En jaksa uskoa, että edes Perussuomalaisista löytyy kovinkaan montaa eron kannattajaa..

    "Siinä EU mieliset saavat yhä jatkaa kauppaansa EU:n sisämarkkinoilla, Ja Suomalaiset saavat pidettyä Suomen Suomalaisille hyvänä maana."

    Minulle Suomi on hyvä maa. En ymmärrä miksi se ei kelpaa sinulle. Eduskuntavaalien jälkeen pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten nöyryyttäminen toivottavasti loppuu.

    "Venäjämielisetkin hyötyvät kun Suomi pitää Venäjän kanssa hyvät välit, EU pakotteiden sijasta."

    Suomella on neutraalit tai siedettävät välit Venäjän kanssa. Putin ja Niinistö pitävät tämän tästä yhteyttä toisiinsa. EU on e pakotteista huolimatta Venäjän tärkein kauppakumppani ja esimerkiksi NordStream 2 etenee ja syventää EU:n ja Venäjän välejä.

    "Suomi pysyy neutraalina.
    JOKAINEN VOITTAA."

    Suomi ei ole neutraali. Suomi on EU:n jäsen ja toivottavasti sellaisena pysyykin. Yksin jääminen ei johtanut mihinkään hyvään talvisodan aikana ja parempi samanmielisten seurassa kuin isomman komenneltavana. Sinä et sitten tutustunut YYA-aikaan. Putin haluaa palauttaa Venäjän keisarikunnan aikaiset rajat. se ei ole mikään salaisuus. Mikhail Saakasvili, Georgian entinen presidentti ennakoi, että Putinin kiikarissa on seuraavaksi Ruotsin Gotlanti, Suomen A_hvenanmaa tai Suomen Lappi.

    "Joo. Tehdään kaikille omat lait, niin kaikki ovat onnellisempia ja itsenäisempiä. Se vain mutkistaa melkoisesti kansainvälistä kauppaa ja kansojen välisiä suhteita yleensäkin. EU:n lainsäädännön tarkoituksena helpottaa elämää, ei vaikeuttaa sitä. Eri lait ja käytännöt eri tilanteissa johtavat byrokraattiseen erilaisten käytäntöjen lupahelvettiin. "

    Kauppaliitossa, joka EU alunperin oli, voi olla kauppasopimukset joita noudatetaan.
    Suomen sisäiset asiat ja ulkopolitiikka tulee olla Suomalaisten omissa käsissä.
    Suomi voi tehdä jatkossakin puolustusyhteistyötä pohjoismaiden kanssa.

    "???"
    Olen Suomen kansalainen kuten sinäkin ehkä?

    "Sinulla on valta vaikuttaa asioihin. Yhtään enempää et saisi, vaikka Suomi ei kuuluisi Euroopan unioniin. Suomi on itsenäinen ja EU:n myötä turvallisempi kuin koskaan ennen. "

    No kerro nyt siitä turvallisuudesta miten keskisormen näyttäminen Venäjälle, terrorismi, lapsiraiskaukset ja valvomaton vaellus Euroopan läpi on tehnyt Suomesta turvallisemman kuin koskaan ennen?
    Esim. rajavalvontaa vaadittiin kansalaisten toimesta, tuliko sitä? EI.
    Mitkä olivat seuraukset? Vahingossa vuosi jotain julkisuuteen ja lisää paljastuu aivan varmasti.


  • Taannutaan kehitysmaa-asteelle, koska meillä ei ole omaa rahaa kuin rippeet jäljellä, eikä siitä riitä pyörittämään kotimaan hyvinvointikoneistoa. Elämme velkarahalla, jota otetaan EU-pankista vähän väliä. Sitä on yli 100 miljoonaa euroa. Niiden takaisinmaksusta Suomi ei kykenisi suoriutumaan, sillä nytkin maksamme vanhoja velkoja uudella velalla. Kansainvälisille markkinoille ei juurikaan ole menemistä, kun suurin osa siellä olevista yrityksistämme, tuotannostamme sekä luonnonvaroista, on myyty ulkomaisille yrityksille ja sijoittajille. Suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään suuntautuva rahaliikenne on nytkin pientä. Eroamisen jälkeen myös työttömyys pahenisi asteittain ja olisi lopulta pitkälle yli 50 %, jopa 60 %, riippuen tietenkin siitä, miten EU-markkinoille myydyt yritykset työllistää. Kotimaan markkinoilla toimivat yritykset ajautuisi konkurssiin yksi toisensa jälkeen, joten lopulta vain EU-markkinoilla toimivat yritykset työllistäisi osan suomalaisista. Sosiaalimenoihin ei saataisi enää lainaa, joten eron jälkeen köyhyys pahenisi totaaliseksi kansalliseksi katastrofiksi ja joutuisimme turvautumaan hyväntekeväisyysjärjestöihin. Koska köyhillä ei ole sen jälkeen varaa maksaa kalliita asumiskuluja, eikä ruokaansa yms., kodittomuus lisääntyisi räjähdysmäisesti. Hätäapumajoitukset olisi täynnä ja telttaleirejä alkaisi nousta. Myös slummiutuminen olisi väistämätön ilmiö. Suomen populaatio olisi jyrkästi jaettua kahtia selviytyneisiin ja hävinneisiin.

   EU-eroprosessin aikana, ja sen jälkeenkin, joutuisimme samanlaisen kohtelun kohteeksi, kuin britit nyt. Olisimme vihattuja sekoilijoita, joita on kusetettu jne. ja varmasti alkaisi leimaaminen itänaapurin joksikin.

   Tällaista emme onneksi joudu kohtaamaan, sillä Suomen eroaminen vapaaehtoisesta EU:sta on tehty mahdottomaksi. Olemme ikuisesti EU:lle hyväksikäytetty huora. Mieluummin siis perse pystyssä kuin katuojassa kaivamassa matoja soppaan.

   • Älä nyt.
    Tuo on vain pahaa unta.

    Suomi liittyi EU:in jokatapauksessa laittomasti, joten Suomelle kuuluu Suomen kansallis omaisuus jonka Käteinen muutti kataiseksi, vai miten päin meni.
    Suomi itsenäiseksi ja toteutamme näihin EX-ministereihin vähän OIKEUTTA.
    Maanpetturuus on aika kova asia, varsinkin ministerien kohdalla.
    ME Suomalaiset emme hyväksy emmäkä katso tätä ryöstöä enää kauempaa.
    ME Suomalaiset VAADIMME OIKEUTTA.
    Ja me Suomen kansana vaadimme nämä maansa myyneet KANSANSA ETEEN OIKEUTTA KÄYMÄÄN.
    He ovat luulleet pääsevänsä kuin koira veräjästä, MUTTA ME EMME OLE UNOHTANEET.

    Tottahan EU:oikeusliittovaltionakin tahtoo saada oikeutta?
    Vai onko EU sittenkin pettureiden liitto ja turva?

    Me vaadimme ja me saamme.


   • "Olisimme vihattuja sekoilijoita, joita on kusetettu jne. ja varmasti alkaisi leimaaminen itänaapurin joksikin. "
    Ei vaan olisimme TIEN näyttäjiä ja muut valtiotkin alkaisivat vaatimaan oikeutta omalle kansalleen.
    Mitä ovat valtiot ilman kansansa tukea?
    Mikä on kansanedustaja, joka ei edusta KANSAA?

    Minä lupaan ja vannon teille, että kun Suomen kansa vihdoinkin avaa suunsa ja vaatii OIKEUTTA, niin me SAAMME OIKEUTTA.
    Jokainen hallitus, joka ei vastaa kansansa vaatimuksiin, ei nauti kansansa luottamusta.
    Sellainen hallitus tulee kaatumaan, oli se äänestetty tai ei.
    Se on SUOMEN KANSAN OIKEUS.
    Käyttäkää siis oikeuttanne, joka teillä on vielä jäljellä.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Olisimme vihattuja sekoilijoita, joita on kusetettu jne. ja varmasti alkaisi leimaaminen itänaapurin joksikin. "
    Ei vaan olisimme TIEN näyttäjiä ja muut valtiotkin alkaisivat vaatimaan oikeutta omalle kansalleen.
    Mitä ovat valtiot ilman kansansa tukea?
    Mikä on kansanedustaja, joka ei edusta KANSAA?

    Minä lupaan ja vannon teille, että kun Suomen kansa vihdoinkin avaa suunsa ja vaatii OIKEUTTA, niin me SAAMME OIKEUTTA.
    Jokainen hallitus, joka ei vastaa kansansa vaatimuksiin, ei nauti kansansa luottamusta.
    Sellainen hallitus tulee kaatumaan, oli se äänestetty tai ei.
    Se on SUOMEN KANSAN OIKEUS.
    Käyttäkää siis oikeuttanne, joka teillä on vielä jäljellä.

    eikös ne Aatun veikot juuri tuollaista sanomaa viljelleet? Tulokset eivät olleet kovin rohkaisevia. Sodan jälkeen kansa keräili ruohoa tienvarsilta jotta olisi jotain ruokaa illalla perheelle.

    Mitäs jos pojat vähän miettivät sanomisiaan ja ajatuksiaan, sillai objektiivisesti.


   • jukurinasta kirjoitti:

    eikös ne Aatun veikot juuri tuollaista sanomaa viljelleet? Tulokset eivät olleet kovin rohkaisevia. Sodan jälkeen kansa keräili ruohoa tienvarsilta jotta olisi jotain ruokaa illalla perheelle.

    Mitäs jos pojat vähän miettivät sanomisiaan ja ajatuksiaan, sillai objektiivisesti.

    "eikös ne Aatun veikot juuri tuollaista sanomaa viljelleet? Tulokset eivät olleet kovin rohkaisevia. Sodan jälkeen kansa keräili ruohoa tienvarsilta jotta olisi jotain ruokaa illalla perheelle."
    Ja nyt alkaa siis natsisaksa jutut.
    Kuule ketjussa on esitetty jo kaikkia kiinaa, Neuvostoliittoa, Venäjäää, Valkovenäjää, Albaniaa ja Pohjoiskoreaa ym. täysin järjenvastaisia kauhukuvia.
    Eli pakko yrittää sitten vielä natsikortti, seuraavaksiko holokausti, kansanmurha, meteoriitit, rasismi ja mitä ikinä sieltä mielikuvituksen syövereistä keksiikään, kun ei faktaa ole, niin sitä pitää keksiä.

    "Mitäs jos pojat vähän miettivät sanomisiaan ja ajatuksiaan, sillai objektiivisesti."
    Ihan samat sanat sinnekin päin toivotan.


   • En voinut mitenkään välttää johtopäätöksiä koska olen historiani lukenut. Itse oman tekstisi kirjoitit ja minä esitin siitä asiallisen kommentin kuten on tapana. Minusta tekstisi oli aika kehnoa kiihkoilua. Paremman efektin lukijakunnassa saavuttaa asiallisella ja perustellulla tyylillä.


   • jukurinasta kirjoitti:

    En voinut mitenkään välttää johtopäätöksiä koska olen historiani lukenut. Itse oman tekstisi kirjoitit ja minä esitin siitä asiallisen kommentin kuten on tapana. Minusta tekstisi oli aika kehnoa kiihkoilua. Paremman efektin lukijakunnassa saavuttaa asiallisella ja perustellulla tyylillä.

    No näytä se objektiivisuutesi nyt, nyt tilaisuus.

    Se, että olen kirjoittanut mitä olen kirjoittanut.
    Mitä minä vaadin?
    Ja mikä näistä vaatimuksista on pahoja?

    Vaadin oikeutta, Itsenäisyyttä ja kansanvaltaa.
    Kansanvaltaa ja itsenäisyyttä, että kansalaiset saavat päättää itse oman maansa asioista.
    Sitä kutsutaan demokratiaksi.
    Oikeutta, että vääryydet korjataan.
    Sitä kutsutaan oikeusvaltioksi.

    Entä sinä?
    Miten päädyit aatuhommeliin, sinullahan objektiivisena keskustelijana on varmasti hyvää näyttöä siis väitteillesi.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Olisimme vihattuja sekoilijoita, joita on kusetettu jne. ja varmasti alkaisi leimaaminen itänaapurin joksikin. "
    Ei vaan olisimme TIEN näyttäjiä ja muut valtiotkin alkaisivat vaatimaan oikeutta omalle kansalleen.
    Mitä ovat valtiot ilman kansansa tukea?
    Mikä on kansanedustaja, joka ei edusta KANSAA?

    Minä lupaan ja vannon teille, että kun Suomen kansa vihdoinkin avaa suunsa ja vaatii OIKEUTTA, niin me SAAMME OIKEUTTA.
    Jokainen hallitus, joka ei vastaa kansansa vaatimuksiin, ei nauti kansansa luottamusta.
    Sellainen hallitus tulee kaatumaan, oli se äänestetty tai ei.
    Se on SUOMEN KANSAN OIKEUS.
    Käyttäkää siis oikeuttanne, joka teillä on vielä jäljellä.

    "Minä lupaan ja vannon teille, että kun Suomen kansa vihdoinkin avaa suunsa ja vaatii OIKEUTTA, niin me SAAMME OIKEUTTA."

    Tuo lapsellinen paatos on kuin suoraan trollien oppikirjasta. Määrittele kansanoikeus ja kerro missä se ei toteudu!

    "Jokainen hallitus, joka ei vastaa kansansa vaatimuksiin, ei nauti kansansa luottamusta.
    Sellainen hallitus tulee kaatumaan, oli se äänestetty tai ei. Se on SUOMEN KANSAN OIKEUS.
    Käyttäkää siis oikeuttanne, joka teillä on vielä jäljellä."

    Eli meillä on siis "oikeus", mutta siltikään Suomen hallitus ja eduskunta ei nauti "sinun" luottamustasi, joten ne pitävät kaataa. Rehellisesti sanoen, en minäkään ole ollut innoissani näistä keskusta-kokoomus-johtoisista hallituksista, mutta tuo on vaihtoehtoisesti lapsellista, ymmärtämätöntä ja typerää uhoa tai sitten Venäjän etujen härskiä ajamista.

    Ajatuksesi lepäävät vahvasti "hajota- ja hallitse" -ideologiassa. Suomen ero EU:sta ei mitenkään vahvista Suomea tai lisää suomalaisten turvallisuutta. Ajatus on naiivi ja vahingollinen Suomen suvereniteetille. Suomen ero EU:sta kyllä tukee Venäjän lähialueiden tavoitteita. Heikko EU on vahvan Venäjän edellytys.

    Vastauksesi ovat ympäripyöreitä ja käytännössä sekä virheellisiä, että käytännössä toteuttamiskelvottomia. Vetoat jatkuvasti tunteisiin, mutta et anna konkreettisia vastauksia siitä kuinka asiat jatkossa järjestyvät ja kuinka ero käytännössä vaikuttaisi meidän elämäämme.

    Puhut kansanvallasta ikään kuin olisit unohtanut, että eduskuntavaalit ovat jo oven takana. Niissä jokainen suomalainen saa esittää toiveensa tulevasta politiikasta.

    "Suomi liittyi EU:in jokatapauksessa laittomasti, joten Suomelle kuuluu Suomen kansallis omaisuus jonka Käteinen muutti kataiseksi, vai miten päin meni."

    Suomi ei liittynyt EU:hun laittomasti. Suomi on osallistunut Euroopan yhdentymiseen vuodesta 1961 alkaen (EFTAn liitännäisjäsen), 1973 EEC, 1986 (EFTA:n täysjäsenyys). Euroopan talousalueeseen Suomi kuului 1.1.1994-31.112.1994. Neuvottelut Euroopan yhteisöjen kanssa alkoivat 1993 samaan aikaan Ruotsin ja Itävallan kannssa. Lokakuussa Suomessa pidettiin neuvoa-antava kansanäänestys, jossa 56,9 prosenttia äänestäneistä kannatti Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa. Äänestysprosentti oli 74. Lopullisen päätöksen teki eduskunta 18.11.1994. Liittyessään Euroopan unioniin Suomi liittyi suoraan Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) toiseen vaiheeseen. EMUn kolmanteen vaiheeseen liityttiin tammikuussa 1999. Suomi allekirjoitti Schengen-sopimuksen joulukuussa 1996 samaan aikaan Tanskan ja Ruotsin kanssa. Ja mitä perustuslakiin tulee - Suomen eduskunta voi muuttaa perustuslakia, jos 2/3-osaa kansan demokraattisesti valitsemista edustajista kannattaa perustuslain muutosta. Kiireellisissä muutoksissa tarvitaan 5/6-osan kannatus. Suomi on edustuksellinen demokratia. Kansanäänestykset voivat olla neuvoa-antavia, mutta lopullinen päätös on kansan valitsemilla edustajilla.

    "Maanpetturuus on aika kova asia, varsinkin ministerien kohdalla.ME Suomalaiset emme hyväksy emmäkä katso tätä ryöstöä enää kauempaa."

    Maanpetturuus on kirjoitettu lainsäädäntöön, mutta yleensä sillä tarkoitetaan vihollisen etujen ajamista sotilaallisessa kriisissä. Euroopan unioni ei ole Suomen vihollinen. Puhu vain itsestäsi, äläkä tee meistä muista suomalaisista idiootteja yleistämällä.

    "ME Suomalaiset VAADIMME OIKEUTTA. Ja me Suomen kansana vaadimme nämä maansa myyneet KANSANSA ETEEN OIKEUTTA KÄYMÄÄN.He ovat luulleet pääsevänsä kuin koira veräjästä, MUTTA ME EMME OLE UNOHTANEET."

    Jepjepjep. Tuo taistolainen paatoksellisuus uppoaa ehkä ihmisiin, jotka eivät osaa lukea. Minusta tuntuu, että olet alle 16-vuotias. En keksi muuta selitystä noin lapsellisille ja typerille jutuille. Jos olet peruskoulua lopettelemassa, jatka opintoja! Hyvinvointi, vaikutusvalta ja vauraus korreloivat vahvasti koulutukseen: mitä korkeammin koulutettu olet, sitä varakkaampi ja vaikutusvaltaisempi. Onko se oikeudenmukaista? En tiedä, mutta niin tämä maailma toimii.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Älä nyt.
    Tuo on vain pahaa unta.

    Suomi liittyi EU:in jokatapauksessa laittomasti, joten Suomelle kuuluu Suomen kansallis omaisuus jonka Käteinen muutti kataiseksi, vai miten päin meni.
    Suomi itsenäiseksi ja toteutamme näihin EX-ministereihin vähän OIKEUTTA.
    Maanpetturuus on aika kova asia, varsinkin ministerien kohdalla.
    ME Suomalaiset emme hyväksy emmäkä katso tätä ryöstöä enää kauempaa.
    ME Suomalaiset VAADIMME OIKEUTTA.
    Ja me Suomen kansana vaadimme nämä maansa myyneet KANSANSA ETEEN OIKEUTTA KÄYMÄÄN.
    He ovat luulleet pääsevänsä kuin koira veräjästä, MUTTA ME EMME OLE UNOHTANEET.

    Tottahan EU:oikeusliittovaltionakin tahtoo saada oikeutta?
    Vai onko EU sittenkin pettureiden liitto ja turva?

    Me vaadimme ja me saamme.

    Ehkä saatoin vähän dramatisoida, mutta suurinpiirtein noin se menee.

    Kyllä EU-äänestys oli ihan laillisesti suoritettu prosessi, mutta ne lupaukset ja lupauksien pettäminen aiheutti ison miinuksen EU-jäsenyydelle.

    Suomen kansallisomaisuus kuuluu toki Suomelle, mutta vain siihen asti, kunnes ne lain sallimana yksityistetään, yhtiöitetään ja myydään.

    Se on ihan käytännössä nähty, että meidän maamme on muuttunut kleptokratiaksi, jota edustaa sekä EU, että EU:n palvelijat. Muistuttaa osittain Venäjän touhua. Tietenkin tapahtuu kotimaalle epäedullisia asioita, kun poliitikot siirtyy uuden työnantajansa palvelukseen. EU-markkinavoimat eivät välitä, miten ne eurot tilille kilahtaa, eikä EU ole juurikaan tehnyt konkreettisia toimenpiteitä, jotta olisimme välttyneet suurtyöttömyydeltä ja köyhyyden kasvulta. Enimmäkseen tyhjiä huomautuksia.

    Sitä ei voi ymmärtää, miksi meidän päättäjät päätti myydä sen kilpailuvaltin pois, jolla oltaisiin tienattu mukavasti hyvinvointihilloa EU-markkinoilla. Nyt myydyt firmat yms. tahkoaa rahaa ulkomaisille tahoille ja kaikenlaisille osattomille.

    Demokratia ei ole sellainen työväline, että esim. Haavisto & Co saataisiin tilille Caruna-farssista. Sekin idiotismihuippu tehtiin lain mukaisesti, koska lakimme sallii idiotismin. Kansa voisi kyllä käyttää sitä demokratiaa vaaleissa ja pyyhkiä perseensä kaikenlaisilla gallupeilla yms. manipuloivilla äänestyskäytöksen ohjauskeinoilla ja käyttää omia aivojaan ja antaa haavistojen, orpojen yms. pysyä normileipätyössä.

    Voidaan me toki yrittää vaatia yhtä sun toista, ja vaikka pistää vetämään miljoona lakialoitetta, adressia yms., mutta demokratia toimii rajallisesti siinäkin. Vaikka esim. adressi uudesta EU-äänestyksestä saisi kymmenkertaisesti vaaditun kannatusmäärän, niin se ei toteudu, koska eroamiseen ei ole taloudellisia eikä henkisiä resursseja.


   • eur0kriittinen kirjoitti:

    Ehkä saatoin vähän dramatisoida, mutta suurinpiirtein noin se menee.

    Kyllä EU-äänestys oli ihan laillisesti suoritettu prosessi, mutta ne lupaukset ja lupauksien pettäminen aiheutti ison miinuksen EU-jäsenyydelle.

    Suomen kansallisomaisuus kuuluu toki Suomelle, mutta vain siihen asti, kunnes ne lain sallimana yksityistetään, yhtiöitetään ja myydään.

    Se on ihan käytännössä nähty, että meidän maamme on muuttunut kleptokratiaksi, jota edustaa sekä EU, että EU:n palvelijat. Muistuttaa osittain Venäjän touhua. Tietenkin tapahtuu kotimaalle epäedullisia asioita, kun poliitikot siirtyy uuden työnantajansa palvelukseen. EU-markkinavoimat eivät välitä, miten ne eurot tilille kilahtaa, eikä EU ole juurikaan tehnyt konkreettisia toimenpiteitä, jotta olisimme välttyneet suurtyöttömyydeltä ja köyhyyden kasvulta. Enimmäkseen tyhjiä huomautuksia.

    Sitä ei voi ymmärtää, miksi meidän päättäjät päätti myydä sen kilpailuvaltin pois, jolla oltaisiin tienattu mukavasti hyvinvointihilloa EU-markkinoilla. Nyt myydyt firmat yms. tahkoaa rahaa ulkomaisille tahoille ja kaikenlaisille osattomille.

    Demokratia ei ole sellainen työväline, että esim. Haavisto & Co saataisiin tilille Caruna-farssista. Sekin idiotismihuippu tehtiin lain mukaisesti, koska lakimme sallii idiotismin. Kansa voisi kyllä käyttää sitä demokratiaa vaaleissa ja pyyhkiä perseensä kaikenlaisilla gallupeilla yms. manipuloivilla äänestyskäytöksen ohjauskeinoilla ja käyttää omia aivojaan ja antaa haavistojen, orpojen yms. pysyä normileipätyössä.

    Voidaan me toki yrittää vaatia yhtä sun toista, ja vaikka pistää vetämään miljoona lakialoitetta, adressia yms., mutta demokratia toimii rajallisesti siinäkin. Vaikka esim. adressi uudesta EU-äänestyksestä saisi kymmenkertaisesti vaaditun kannatusmäärän, niin se ei toteudu, koska eroamiseen ei ole taloudellisia eikä henkisiä resursseja.

    "Suomen kansallisomaisuus kuuluu toki Suomelle, mutta vain siihen asti, kunnes ne lain sallimana yksityistetään, yhtiöitetään ja myydään."

    Olet oikeassa. Viimeisin perseily oli Sipilän hallituksen päätös myydä Nesteen ja Altian osakkeita. EU ei sellaista velvoittanut. Sipilä keräsi muutaman irtopisteen maksamalla Suomen valtionvelkaa ja väittämällä, että velkaantuminen on pysähtynyt. Ja juurikin Suomen kansallisomaisuudesta on kyse maaperän rikkauksissa, jotka kokoomus ja keskusta ovat valmiita myymään eniten tarjoavalle kansallismaisemien tuhoutumisesta huolimatta. Nämä ovat sisäpoliittisia, ahneita ja lyhytnäköisiä ratkaisuja.

    Se on ihan käytännössä nähty, että meidän maamme on muuttunut kleptokratiaksi, jota edustaa sekä EU, että EU:n palvelijat. Muistuttaa osittain Venäjän touhua. Tietenkin tapahtuu kotimaalle epäedullisia asioita, kun poliitikot siirtyy uuden työnantajansa palvelukseen. EU-markkinavoimat eivät välitä, miten ne eurot tilille kilahtaa, eikä EU ole juurikaan tehnyt konkreettisia toimenpiteitä, jotta olisimme välttyneet suurtyöttömyydeltä ja köyhyyden kasvulta. Enimmäkseen tyhjiä huomautuksia.

    "Demokratia ei ole sellainen työväline, että esim. Haavisto & Co saataisiin tilille Caruna-farssista. Sekin idiotismihuippu tehtiin lain mukaisesti, koska lakimme sallii idiotismin. Kansa voisi kyllä käyttää sitä demokratiaa vaaleissa ja pyyhkiä perseensä kaikenlaisilla gallupeilla yms. manipuloivilla äänestyskäytöksen ohjauskeinoilla ja käyttää omia aivojaan ja antaa haavistojen, orpojen yms. pysyä normileipätyössä."

    Kyllä Carunan myynti oli yksi surkeimmista päätöksistä, joita Suomessa on tehty. Sitä maksetaan varmaan hautaan asti.

    "Voidaan me toki yrittää vaatia yhtä sun toista, ja vaikka pistää vetämään miljoona lakialoitetta, adressia yms., mutta demokratia toimii rajallisesti siinäkin. Vaikka esim. adressi uudesta EU-äänestyksestä saisi kymmenkertaisesti vaaditun kannatusmäärän, niin se ei toteudu, koska eroamiseen ei ole taloudellisia eikä henkisiä resursseja."

    Totta tämäkin. Eihän ne adressit mitään merkitse. Briteissäkin nimiä on raapustettu adresseihin miljoonittain, mutta kun kansan ääntä on kerran kuultu, sitä ei tarvitse toistamiseen kuulla.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Minä lupaan ja vannon teille, että kun Suomen kansa vihdoinkin avaa suunsa ja vaatii OIKEUTTA, niin me SAAMME OIKEUTTA."

    Tuo lapsellinen paatos on kuin suoraan trollien oppikirjasta. Määrittele kansanoikeus ja kerro missä se ei toteudu!

    "Jokainen hallitus, joka ei vastaa kansansa vaatimuksiin, ei nauti kansansa luottamusta.
    Sellainen hallitus tulee kaatumaan, oli se äänestetty tai ei. Se on SUOMEN KANSAN OIKEUS.
    Käyttäkää siis oikeuttanne, joka teillä on vielä jäljellä."

    Eli meillä on siis "oikeus", mutta siltikään Suomen hallitus ja eduskunta ei nauti "sinun" luottamustasi, joten ne pitävät kaataa. Rehellisesti sanoen, en minäkään ole ollut innoissani näistä keskusta-kokoomus-johtoisista hallituksista, mutta tuo on vaihtoehtoisesti lapsellista, ymmärtämätöntä ja typerää uhoa tai sitten Venäjän etujen härskiä ajamista.

    Ajatuksesi lepäävät vahvasti "hajota- ja hallitse" -ideologiassa. Suomen ero EU:sta ei mitenkään vahvista Suomea tai lisää suomalaisten turvallisuutta. Ajatus on naiivi ja vahingollinen Suomen suvereniteetille. Suomen ero EU:sta kyllä tukee Venäjän lähialueiden tavoitteita. Heikko EU on vahvan Venäjän edellytys.

    Vastauksesi ovat ympäripyöreitä ja käytännössä sekä virheellisiä, että käytännössä toteuttamiskelvottomia. Vetoat jatkuvasti tunteisiin, mutta et anna konkreettisia vastauksia siitä kuinka asiat jatkossa järjestyvät ja kuinka ero käytännössä vaikuttaisi meidän elämäämme.

    Puhut kansanvallasta ikään kuin olisit unohtanut, että eduskuntavaalit ovat jo oven takana. Niissä jokainen suomalainen saa esittää toiveensa tulevasta politiikasta.

    "Suomi liittyi EU:in jokatapauksessa laittomasti, joten Suomelle kuuluu Suomen kansallis omaisuus jonka Käteinen muutti kataiseksi, vai miten päin meni."

    Suomi ei liittynyt EU:hun laittomasti. Suomi on osallistunut Euroopan yhdentymiseen vuodesta 1961 alkaen (EFTAn liitännäisjäsen), 1973 EEC, 1986 (EFTA:n täysjäsenyys). Euroopan talousalueeseen Suomi kuului 1.1.1994-31.112.1994. Neuvottelut Euroopan yhteisöjen kanssa alkoivat 1993 samaan aikaan Ruotsin ja Itävallan kannssa. Lokakuussa Suomessa pidettiin neuvoa-antava kansanäänestys, jossa 56,9 prosenttia äänestäneistä kannatti Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa. Äänestysprosentti oli 74. Lopullisen päätöksen teki eduskunta 18.11.1994. Liittyessään Euroopan unioniin Suomi liittyi suoraan Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) toiseen vaiheeseen. EMUn kolmanteen vaiheeseen liityttiin tammikuussa 1999. Suomi allekirjoitti Schengen-sopimuksen joulukuussa 1996 samaan aikaan Tanskan ja Ruotsin kanssa. Ja mitä perustuslakiin tulee - Suomen eduskunta voi muuttaa perustuslakia, jos 2/3-osaa kansan demokraattisesti valitsemista edustajista kannattaa perustuslain muutosta. Kiireellisissä muutoksissa tarvitaan 5/6-osan kannatus. Suomi on edustuksellinen demokratia. Kansanäänestykset voivat olla neuvoa-antavia, mutta lopullinen päätös on kansan valitsemilla edustajilla.

    "Maanpetturuus on aika kova asia, varsinkin ministerien kohdalla.ME Suomalaiset emme hyväksy emmäkä katso tätä ryöstöä enää kauempaa."

    Maanpetturuus on kirjoitettu lainsäädäntöön, mutta yleensä sillä tarkoitetaan vihollisen etujen ajamista sotilaallisessa kriisissä. Euroopan unioni ei ole Suomen vihollinen. Puhu vain itsestäsi, äläkä tee meistä muista suomalaisista idiootteja yleistämällä.

    "ME Suomalaiset VAADIMME OIKEUTTA. Ja me Suomen kansana vaadimme nämä maansa myyneet KANSANSA ETEEN OIKEUTTA KÄYMÄÄN.He ovat luulleet pääsevänsä kuin koira veräjästä, MUTTA ME EMME OLE UNOHTANEET."

    Jepjepjep. Tuo taistolainen paatoksellisuus uppoaa ehkä ihmisiin, jotka eivät osaa lukea. Minusta tuntuu, että olet alle 16-vuotias. En keksi muuta selitystä noin lapsellisille ja typerille jutuille. Jos olet peruskoulua lopettelemassa, jatka opintoja! Hyvinvointi, vaikutusvalta ja vauraus korreloivat vahvasti koulutukseen: mitä korkeammin koulutettu olet, sitä varakkaampi ja vaikutusvaltaisempi. Onko se oikeudenmukaista? En tiedä, mutta niin tämä maailma toimii.

    "Tuo lapsellinen paatos on kuin suoraan trollien oppikirjasta. Määrittele kansanoikeus ja kerro missä se ei toteudu!"
    Katsohan vaikka tämän ketjun viimeisenä oleva kirjoitukseni koskien perustuslakia.
    Tarkista itse faktat ja tule sitten kertomaan onko kansalla ollut oikeutta?
    Tämä vastaa muihinkin esittämiisi kohtiin.

    "Jepjepjep. Tuo taistolainen paatoksellisuus uppoaa ehkä ihmisiin, jotka eivät osaa lukea. Minusta tuntuu, että olet alle 16-vuotias. En keksi muuta selitystä noin lapsellisille ja typerille jutuille. Jos olet peruskoulua lopettelemassa, jatka opintoja! Hyvinvointi, vaikutusvalta ja vauraus korreloivat vahvasti koulutukseen: mitä korkeammin koulutettu olet, sitä varakkaampi ja vaikutusvaltaisempi. Onko se oikeudenmukaista? En tiedä, mutta niin tämä maailma toimii. "

    Siinä ei ole mitään pahaa vaatia oikeutta vai onko oikeus mielestäsi vääryyttä?
    Se että sinusta tuntuu on sinun tunteesi jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
    Se on sinun ns. subjektiivinen keksitty todellisuutesi joka pitää työntää minne?
    Lue mitä itse kirjoitat ja näe vihdoinkin totuus omasta itsestäsi.

    Sinulle henkilökohtainen kysymys:
    Tahdotko sinä Suomen noudattavan OIKEUTTA ja TOTUUTTA?


  • Unionista eroamiseen liittyy vain huonoja puolia. En keksi ainoatakaan hyvää asiaa, suomalaisen näkökulmasta. Täällä kirjoittavien venäläisten ja heidän lakeijoidensa mielestä on asia tietysti päinvastoin.

   • "Unionista eroamiseen liittyy vain huonoja puolia."
    No kerro nyt niitä huonoja puolia ja todista väitteesi.
    Yhtään todellista huonoa puolta ei ole esitetty, kaikki on ollut pelkkää spekulointia ja kauhukuvien maalaamista.

    "En keksi ainoatakaan hyvää asiaa, suomalaisen näkökulmasta."
    Hyviä puolia on ketjussa esitetty ja niitä et pysty kumoamaan.

    "Täällä kirjoittavien venäläisten ja heidän lakeijoidensa mielestä on asia tietysti päinvastoin. "
    Venäläisistä en tiedä mitä kirjoittelevat, mutta minä kirjoitan Suomalaisena Suomen puolesta.
    Kenen puolella sinä olet?


   • Suomessa järjestetään kansanäänestys eusta eroamisesta jokatapauksessa niin miksi sitä pitäisi lylätä? järjestetään nse heti niin pääsemme eroon tuosta pahalta haisevasta korruptoituneelta kalskahtavasta rikollisesta unionista:)


   • erooeeusta kirjoitti:

    Suomessa järjestetään kansanäänestys eusta eroamisesta jokatapauksessa niin miksi sitä pitäisi lylätä? järjestetään nse heti niin pääsemme eroon tuosta pahalta haisevasta korruptoituneelta kalskahtavasta rikollisesta unionista:)

    EU-äänestystä ei tule tapahtumaan, koska Suomi ei pärjää enää ilman ulkopuolista luotonantajaa. Jos keskityt aiheeseen "mitä meillä on, että selviydymme itsenäisenä", niin tulet sen toteamaan itsekin. Jos eroamme EU:sta, millä valtio suoriutuu esim. sosiaalimenoista? Työttömät, työkyvyttömät, sairaat, eläkeläiset, opiskelijat, turvapaikanhakijat jne. alkaisi kuolla nälkään, tauteihin ja pakkaseen. Syntyisi kaaosta, kapinoita, mellakoita, ryöstelyä, väkivaltaa, rikollisjengejä, slummeja, telttakyliä yms. ja pahimmassa tapauksessa valtion ja kansalaisten välisiä aseellisia yhteenottoja. Virhe on tehty vuonna -95, mutta on luonnollisesti hankala tietää, missä Suomi olisi nyt ei-EU-maana, kun ei ole vertailukohdetta. Suomella on vain yksi tapa päästä jaloilleen: pitää ryhtyä rakentamaan uutta rahasampoa, joka on suomalaisessa omistuksessa, suojeltuna seteliselkärankaisilta rikollisilta. Suomi on karkeasti verrattuna samassa jamassa kuin työtön, jonka kotona naapurit käy syömässä hänen ruokiaan.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    "Unionista eroamiseen liittyy vain huonoja puolia."
    No kerro nyt niitä huonoja puolia ja todista väitteesi.
    Yhtään todellista huonoa puolta ei ole esitetty, kaikki on ollut pelkkää spekulointia ja kauhukuvien maalaamista.

    "En keksi ainoatakaan hyvää asiaa, suomalaisen näkökulmasta."
    Hyviä puolia on ketjussa esitetty ja niitä et pysty kumoamaan.

    "Täällä kirjoittavien venäläisten ja heidän lakeijoidensa mielestä on asia tietysti päinvastoin. "
    Venäläisistä en tiedä mitä kirjoittelevat, mutta minä kirjoitan Suomalaisena Suomen puolesta.
    Kenen puolella sinä olet?

    Britannian ero ilman sopimusta EU:n kanssa näyttää päivä päivältä todennäköisemmältä. EU on varautunut tähän vaihtoehtoon hyvin. EU ja erityisesti Ranska ovat valmistautuneet helpottamaan brittien siirtymäaikaa erilaisin joustoin.

    - 65 % Britannian kaupasta tapahtuu muiden EU-maiden kanssa
    - Britannia menettää yhdessä yössä EU:n vapaakauppasopimukset kaikkiaan 78 valtion kanssa, jolloin kaupan esteiksi nousee tullimuurit, tariffit ja erilaiset lupa- ja turvallisuuskäytännöt
    - EU:n lainsäädäntö säätelee ilmailua, lentokenttien laskeutumislupia jne.
    - EU:n lainsäädäntö säätelee monin tavoin pankkien toimintaa
    - EU:n lainsäädäntö säätelee ruoan, lääkkeiden, kemikaalien ja sähkölaitteiden turvallisuutta
    - EU säätelee ydinvoimaloiden materiaalien kuljetuksia sekä sataa muuta vastaavaa asiaa

    Sopimuksettomassa erossa nämä kaikki nykyiset EU-sopimukset raukeavat Britannian osalta. EU joustaa lentoliikenteen kanssa ainakin joitain kuukausia, että sen osalta päästään sopimukseen.

    Entäpä ne WTO-käytännöt? Seuraava lainaus on brittiläiseltä EU-eroa kannattavalta LEAVEalliance sivustolta. Edes kovimman linjan brexit-kannattajat eivät halua siirtyä pelkästään WTO:n säätelemään kaupankäyntiin.

    "One can say, unequivocally, that the UK could not survive as a trading nation by relying on the WTO Option. It would be an unmitigated disaster, and no responsible government should allow it. The option should be rejected."

    Ja tässä linkki, jos haluat lukea koko jutun: http://leavehq.com/blogview.aspx?blogno=128


   • eur0kriittinen kirjoitti:

    EU-äänestystä ei tule tapahtumaan, koska Suomi ei pärjää enää ilman ulkopuolista luotonantajaa. Jos keskityt aiheeseen "mitä meillä on, että selviydymme itsenäisenä", niin tulet sen toteamaan itsekin. Jos eroamme EU:sta, millä valtio suoriutuu esim. sosiaalimenoista? Työttömät, työkyvyttömät, sairaat, eläkeläiset, opiskelijat, turvapaikanhakijat jne. alkaisi kuolla nälkään, tauteihin ja pakkaseen. Syntyisi kaaosta, kapinoita, mellakoita, ryöstelyä, väkivaltaa, rikollisjengejä, slummeja, telttakyliä yms. ja pahimmassa tapauksessa valtion ja kansalaisten välisiä aseellisia yhteenottoja. Virhe on tehty vuonna -95, mutta on luonnollisesti hankala tietää, missä Suomi olisi nyt ei-EU-maana, kun ei ole vertailukohdetta. Suomella on vain yksi tapa päästä jaloilleen: pitää ryhtyä rakentamaan uutta rahasampoa, joka on suomalaisessa omistuksessa, suojeltuna seteliselkärankaisilta rikollisilta. Suomi on karkeasti verrattuna samassa jamassa kuin työtön, jonka kotona naapurit käy syömässä hänen ruokiaan.

    Eu mieliset kuten sinä ette kykene näkemään totutta,Suomalaisten on vihdoinkin nähtävä totuus eu on tuonut Suomelle työttömyyttä hallitsemattoman maahanmuuton sekä hintojen nousun.Eu on täysin riippuvainen suuresta venäjästä,suuri venäjä toimittaa monille eu maille niien tarvitseman sähkön sekä maakaasun sekä polttoaineet eun pitääkin kumartaa suurta venäjää! Suomen tehtävä on erota eurostoliitota me emme tarvitse eusta mihinkään eun loppuhan jokatapauksessa on lähellä iso-britanniakin eroaa eusta:) katainen vielä pupeltaa sekavia fraasejaan muka pelastaakseen eun:) mutta se on turhaa!


   • EU on tuonut Suomeen vakautta, työllisyyttä ja hyvinvointia.

    Venäjä on vain yksi öljyn toimittaja.

    Britannia eroaa EU:sta suureksi tappiokseen.

    Katainen on vain todennut tosiasiat.

    "Korkea korkokanta ja devalvaatiot vähän väliä."

    Ne ovat EU:ssa taakse jäänyttä elämää monen muun ikävän asian lisäksi.


   • Taas-naurattaa kirjoitti:

    EU on tuonut Suomeen vakautta, työllisyyttä ja hyvinvointia.

    Venäjä on vain yksi öljyn toimittaja.

    Britannia eroaa EU:sta suureksi tappiokseen.

    Katainen on vain todennut tosiasiat.

    "Korkea korkokanta ja devalvaatiot vähän väliä."

    Ne ovat EU:ssa taakse jäänyttä elämää monen muun ikävän asian lisäksi.

    Kerro miten eu on tuonut työllisyyttä ja hyvinvointia? onko sellaista hallitsematon maahanmuutto? Venäjä on suurin eun öljyntoimittaja, Britannian ero eusta väistämättä aiheuttaa myös Suomen eroamisen eusta katainen on isänmaan petturi kuten kaikki eu mieliset,eu on nostanut tuotteien mm polttoaineiden hintoja Suomen on siis aika erota eusta sinäkin olet samaa mieltä!!:)


   • eroeeusta kirjoitti:

    Eu mieliset kuten sinä ette kykene näkemään totutta,Suomalaisten on vihdoinkin nähtävä totuus eu on tuonut Suomelle työttömyyttä hallitsemattoman maahanmuuton sekä hintojen nousun.Eu on täysin riippuvainen suuresta venäjästä,suuri venäjä toimittaa monille eu maille niien tarvitseman sähkön sekä maakaasun sekä polttoaineet eun pitääkin kumartaa suurta venäjää! Suomen tehtävä on erota eurostoliitota me emme tarvitse eusta mihinkään eun loppuhan jokatapauksessa on lähellä iso-britanniakin eroaa eusta:) katainen vielä pupeltaa sekavia fraasejaan muka pelastaakseen eun:) mutta se on turhaa!

    Avaa silmäs ja katso profiilikuvakettani ja nikkiäni. Kertooko se EU-mielisyydestä? Vai kuvitteletko, että olen jopa EU-susi lampaan vaatteissa? Nyt jarrua. Kannatan Euroopan maiden välistä yhteistyötä, mutta en sen johtamista globalismin pelisäännöillä, mitä nykyinen EU on.


   • Taas-naurattaa kirjoitti:

    EU on tuonut Suomeen vakautta, työllisyyttä ja hyvinvointia.

    Venäjä on vain yksi öljyn toimittaja.

    Britannia eroaa EU:sta suureksi tappiokseen.

    Katainen on vain todennut tosiasiat.

    "Korkea korkokanta ja devalvaatiot vähän väliä."

    Ne ovat EU:ssa taakse jäänyttä elämää monen muun ikävän asian lisäksi.

    "EU on tuonut Suomeen vakautta, työllisyyttä ja hyvinvointia"

    EU on joillekin hyödyllinen, mutta ei suinkaan kaikille. Siksi tuollainen yleistys on kyseenalaista toimintaa. Jos yleistyksesi olisi pätevä, Suomessa ei olisi suurtyöttömyyttä, ennätyksellisiä konkurssiaaltoja, kansallisten markkinoiden kuihtumista EU-markkinoiden alla yms. vaan olisimme kaikki yhtä suurta onnellista perhettä ottamassa muhkeita paloja tähdin koristellusta kakusta.


   • eroeeusta kirjoitti:

    Eu mieliset kuten sinä ette kykene näkemään totutta,Suomalaisten on vihdoinkin nähtävä totuus eu on tuonut Suomelle työttömyyttä hallitsemattoman maahanmuuton sekä hintojen nousun.Eu on täysin riippuvainen suuresta venäjästä,suuri venäjä toimittaa monille eu maille niien tarvitseman sähkön sekä maakaasun sekä polttoaineet eun pitääkin kumartaa suurta venäjää! Suomen tehtävä on erota eurostoliitota me emme tarvitse eusta mihinkään eun loppuhan jokatapauksessa on lähellä iso-britanniakin eroaa eusta:) katainen vielä pupeltaa sekavia fraasejaan muka pelastaakseen eun:) mutta se on turhaa!

    " Eu mieliset kuten sinä ette kykene näkemään totutta,Suomalaisten on vihdoinkin nähtävä totuus"

    Totuus on oaika veikeä käsite. Sitä käyttävät erityisesti propagandaa levittävät populistit ja fundamentalistiset uskovaiset. Mikä on totuus?

    Sinulle se on jokin subjektiivinen kokemus, joka ei vastaa havaittuja tosiasioita. Totuus on siis omassa päässäsi ja voit tunkea sen totuuden syvälle perseeseen.

    "eu on tuonut Suomelle työttömyyttä hallitsemattoman maahanmuuton sekä hintojen nousun."

    Jessus sentään. Rakenteellinen työttömyys on seurausta ainakin seuraavista tekijöistä:
    1) Kohtaanto-ongelma: työ ja ammattitaitoinen työvoima eivät kohtaa; työvoima asuu liian kaukana työpaikasta.
    2) Yhteiskunnallinen ja demografinen muutos: ihmiset muuttavat maalta kasvukeskuksiin, jolloin maaseutu ei tarjoa yrittäjille riittävää asiakas- ja tulopotentiaalia
    3) Automatisaation ja digitalisaation lisääntyminen. Monet ammatit ovat muuttuneet tarpeettomiksi.
    4) Yrittämisen ja teollisuuden logistiikka- ja kannattavuustekijät. Työllistävä yritys mittaa kannattavuutta, eikä perusta tehtaita ja tuotantolaitoksia alueille, joissa niiden toiminta on kannattamatonta.
    5) 1990-luvun lama jätti jälkeensä suuren joukon työttömiä, joiden mahdollisuus työllistyä uudestaan jäi matalaksi. Osittain syinä oli velkaantuminen ja velkainen asunto alueella, josta työt ovat loppuneet.
    6) Kansainväliset suhdantee. Suomen talous on riippuvainen viennistä ja Suomen viennistä suuri osa on kone- ja metalliteollisuuden tuotteita, jotka ovat hyvin suhdanneherkkiä
    7) Vuonna 2008 Eurooppaan iskenyt amerikkalaisen asuntokuplan puhkeamisen aiheuttama finanssikriisi
    8) Nokian tekemät strategiset virheet, kuten kosketusnäytöllisten puhelinten hylkääminen ennen kuin iPhone tuli markkinoille, keskittyminen peruskännyköihin, kun kosketusnäytölliset älylaitteet söivät peruskännyköiden markkinoita ja Windowsin käyttöjärjestelmän ottaminen älypuhelimiin, muutamia mainitakseni.
    9) Paperin kansainvälisen kysynnän romahtaminen internetin yleistymisen seurauksena. Kuka enää tilaa lehtiä? Vieläkö joku ostaa pornolehtiä?

    Hallitsematon maahanmuutto? Pysy sinä siellä Venäjällä, äläkä huoli Suomen maahanmuutosta. Suurin maahanmuuttajaryhmä ovat venäläiset. Ehkäpä venäläisten maahanmuuttoa ja omistuksia tässä maassa pitäisi lakisääteisesti suitsia.Muuten suurin osa maahanmuuttajista tulee työn perässä tai opiskelemaan. Opiskelijat palaavat lähes poikkeuksetta kotimaihinsa tai työllistyvät globaaleille työmarkkinoille. Pienenpieni osa jää Suomeen opintojen jälkeen. Pakolaisia ei kovin paljon ole tullut vuoden 2015 jälkeen.

    Suomalaisten reaalinen ostovoima on lisääntynyt EU-jäsenyyden aikana tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja OECD:n laskelmien mukaan. Suurin osa suomalaisista tulee hyvin tai erittäin hyvin toimeen. Valitettavasti sama ei päde kaikkiin, mutta näyttäkääpä maa, jossa kaikkien hyvinvointi on erinomaisella tasolla! Sellaista ei tältä planeetalta varmasti löydy. Valtaosalla suomalaisista asiat ovat paremmin kuin yhdelläkään aikaisemmalla suurella kansanryhmällä Suomen historiassa.

    "Eu on täysin riippuvainen suuresta venäjästä,suuri venäjä toimittaa monille eu maille niien tarvitseman sähkön sekä maakaasun sekä polttoaineet eun pitääkin kumartaa suurta venäjää!"

    Jep. Venäjän energiantoimitusten keskeytyminen johtaisi energiakriisiin ja polttoaineiden merkittävään kallistumiseen. Se on totta. Sinun pitää kuitenkin muistaa, että Venäjän talous on täysin riippuvainen EU:n kaupasta. Käytännössä Venäjän vienti on täysin riippuvainen hiilivedyistä (fossiiliset polttoaineet, öljy ja maakaasu). Jos vienti Euroopan unioniin loppuisi, se olisi vieläkin kovempi isku Venäjän taloudelle, kuin sitä 10 kertaa suuremmalle EU:lle.

    "Suomen tehtävä on erota eurostoliitota me emme tarvitse eusta mihinkään eun loppuhan jokatapauksessa on lähellä iso-britanniakin eroaa eusta:) katainen vielä pupeltaa sekavia fraasejaan muka pelastaakseen eun:) mutta se on turhaa!"

    Mä ymmärrän, että putinistitrolleja sellainen viehättäisi, koska silloin Venäjän vaikutusvalta rajanaapureihin ja jopa koko Eurooppaan lisääntyisi. EU on kuitenkin sen verran iso kaveri (näiden hoodien isoin ja vahvin), että se voi ihan hyvin näyttää keskisormea Venäjälle, USA:lle ja Kiinalle, jos siltä tuntuu. Kukaan järkevä ja kansallismielinen suomalainen ei ikinä enää aseta Suomea venäläisten etupiiriin.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    " Eu mieliset kuten sinä ette kykene näkemään totutta,Suomalaisten on vihdoinkin nähtävä totuus"

    Totuus on oaika veikeä käsite. Sitä käyttävät erityisesti propagandaa levittävät populistit ja fundamentalistiset uskovaiset. Mikä on totuus?

    Sinulle se on jokin subjektiivinen kokemus, joka ei vastaa havaittuja tosiasioita. Totuus on siis omassa päässäsi ja voit tunkea sen totuuden syvälle perseeseen.

    "eu on tuonut Suomelle työttömyyttä hallitsemattoman maahanmuuton sekä hintojen nousun."

    Jessus sentään. Rakenteellinen työttömyys on seurausta ainakin seuraavista tekijöistä:
    1) Kohtaanto-ongelma: työ ja ammattitaitoinen työvoima eivät kohtaa; työvoima asuu liian kaukana työpaikasta.
    2) Yhteiskunnallinen ja demografinen muutos: ihmiset muuttavat maalta kasvukeskuksiin, jolloin maaseutu ei tarjoa yrittäjille riittävää asiakas- ja tulopotentiaalia
    3) Automatisaation ja digitalisaation lisääntyminen. Monet ammatit ovat muuttuneet tarpeettomiksi.
    4) Yrittämisen ja teollisuuden logistiikka- ja kannattavuustekijät. Työllistävä yritys mittaa kannattavuutta, eikä perusta tehtaita ja tuotantolaitoksia alueille, joissa niiden toiminta on kannattamatonta.
    5) 1990-luvun lama jätti jälkeensä suuren joukon työttömiä, joiden mahdollisuus työllistyä uudestaan jäi matalaksi. Osittain syinä oli velkaantuminen ja velkainen asunto alueella, josta työt ovat loppuneet.
    6) Kansainväliset suhdantee. Suomen talous on riippuvainen viennistä ja Suomen viennistä suuri osa on kone- ja metalliteollisuuden tuotteita, jotka ovat hyvin suhdanneherkkiä
    7) Vuonna 2008 Eurooppaan iskenyt amerikkalaisen asuntokuplan puhkeamisen aiheuttama finanssikriisi
    8) Nokian tekemät strategiset virheet, kuten kosketusnäytöllisten puhelinten hylkääminen ennen kuin iPhone tuli markkinoille, keskittyminen peruskännyköihin, kun kosketusnäytölliset älylaitteet söivät peruskännyköiden markkinoita ja Windowsin käyttöjärjestelmän ottaminen älypuhelimiin, muutamia mainitakseni.
    9) Paperin kansainvälisen kysynnän romahtaminen internetin yleistymisen seurauksena. Kuka enää tilaa lehtiä? Vieläkö joku ostaa pornolehtiä?

    Hallitsematon maahanmuutto? Pysy sinä siellä Venäjällä, äläkä huoli Suomen maahanmuutosta. Suurin maahanmuuttajaryhmä ovat venäläiset. Ehkäpä venäläisten maahanmuuttoa ja omistuksia tässä maassa pitäisi lakisääteisesti suitsia.Muuten suurin osa maahanmuuttajista tulee työn perässä tai opiskelemaan. Opiskelijat palaavat lähes poikkeuksetta kotimaihinsa tai työllistyvät globaaleille työmarkkinoille. Pienenpieni osa jää Suomeen opintojen jälkeen. Pakolaisia ei kovin paljon ole tullut vuoden 2015 jälkeen.

    Suomalaisten reaalinen ostovoima on lisääntynyt EU-jäsenyyden aikana tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja OECD:n laskelmien mukaan. Suurin osa suomalaisista tulee hyvin tai erittäin hyvin toimeen. Valitettavasti sama ei päde kaikkiin, mutta näyttäkääpä maa, jossa kaikkien hyvinvointi on erinomaisella tasolla! Sellaista ei tältä planeetalta varmasti löydy. Valtaosalla suomalaisista asiat ovat paremmin kuin yhdelläkään aikaisemmalla suurella kansanryhmällä Suomen historiassa.

    "Eu on täysin riippuvainen suuresta venäjästä,suuri venäjä toimittaa monille eu maille niien tarvitseman sähkön sekä maakaasun sekä polttoaineet eun pitääkin kumartaa suurta venäjää!"

    Jep. Venäjän energiantoimitusten keskeytyminen johtaisi energiakriisiin ja polttoaineiden merkittävään kallistumiseen. Se on totta. Sinun pitää kuitenkin muistaa, että Venäjän talous on täysin riippuvainen EU:n kaupasta. Käytännössä Venäjän vienti on täysin riippuvainen hiilivedyistä (fossiiliset polttoaineet, öljy ja maakaasu). Jos vienti Euroopan unioniin loppuisi, se olisi vieläkin kovempi isku Venäjän taloudelle, kuin sitä 10 kertaa suuremmalle EU:lle.

    "Suomen tehtävä on erota eurostoliitota me emme tarvitse eusta mihinkään eun loppuhan jokatapauksessa on lähellä iso-britanniakin eroaa eusta:) katainen vielä pupeltaa sekavia fraasejaan muka pelastaakseen eun:) mutta se on turhaa!"

    Mä ymmärrän, että putinistitrolleja sellainen viehättäisi, koska silloin Venäjän vaikutusvalta rajanaapureihin ja jopa koko Eurooppaan lisääntyisi. EU on kuitenkin sen verran iso kaveri (näiden hoodien isoin ja vahvin), että se voi ihan hyvin näyttää keskisormea Venäjälle, USA:lle ja Kiinalle, jos siltä tuntuu. Kukaan järkevä ja kansallismielinen suomalainen ei ikinä enää aseta Suomea venäläisten etupiiriin.

    "Totuus on oaika veikeä käsite. Sitä käyttävät erityisesti propagandaa levittävät populistit ja fundamentalistiset uskovaiset. Mikä on totuus?"

    Hyvä että kysyit.
    Totuus on se joka on.
    Totuus ei ole se, mitä luullaan olevan.

    "Sinulle se on jokin subjektiivinen kokemus, joka ei vastaa havaittuja tosiasioita. Totuus on siis omassa päässäsi ja voit tunkea sen totuuden syvälle perseeseen"
    Hyi sinun kielenkäyttöäsi.
    Mitäpä jos sinun "totuutesi" on subjektiivinen kokemus mikä ei vastaa havittuja tosiasioita?
    Mihin tällainen pitäisi tunkea?

    "Suomalaisten reaalinen ostovoima on lisääntynyt EU-jäsenyyden aikana tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja OECD:n laskelmien mukaan. Suurin osa suomalaisista tulee hyvin tai erittäin hyvin toimeen. Valitettavasti sama ei päde kaikkiin, mutta näyttäkääpä maa, jossa kaikkien hyvinvointi on erinomaisella tasolla! Sellaista ei tältä planeetalta varmasti löydy. Valtaosalla suomalaisista asiat ovat paremmin kuin yhdelläkään aikaisemmalla suurella kansanryhmällä Suomen historiassa."

    Katse sinne Sveitsiin tai Norjaan päin, älkää katselko pelkkää Albaaniaa.
    Osaat varmasti katsoa niitä vaihtoehtoisiakin vaihtoehtoja, eikä pelkästään niitä huonoimpia vaihtoehtoja.
    Ja taisin olla oikeassa, että pian tulee ne muut planeetatkin mukaan. MOT.

    Faktaa.
    Euroopan sydämessä on valtio nimeltä Sveitsi.
    Se sijaitsee omalla planeetallamme.
    Kuinka tämä voi jäädä huomiotta sinulta?

    "Mä ymmärrän, että putinistitrolleja sellainen viehättäisi, koska silloin Venäjän vaikutusvalta rajanaapureihin ja jopa koko Eurooppaan lisääntyisi. EU on kuitenkin sen verran iso kaveri (näiden hoodien isoin ja vahvin), että se voi ihan hyvin näyttää keskisormea Venäjälle, USA:lle ja Kiinalle, jos siltä tuntuu. Kukaan järkevä ja kansallismielinen suomalainen ei ikinä enää aseta Suomea venäläisten etupiiriin. "

    No eikö Suomella voi olla hyvät välit Venäjän kanssa?
    Eikö Suomi voi tehdä yhteistyötä Eurooppalaisten valtioiden kanssa kuten Norja tai Sveitsi?
    Mihin ihme taikasauvan heilautukseen sinun näkemyksesi perustuu?
    Suomi on maantieteellisen sijaintinsa takia Venäjän naapurimaa ja siksi meidän tulee pitää hyvät välit naapureihimme sen keskisormen heiluttelun sijasta, eikö vain?
    Tämä on ihan perus asia käyttäytyä arvokkaasti, oikeudenmukaisesti ja oikein jokaista naapurivaltiota kohtaan.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    " Eu mieliset kuten sinä ette kykene näkemään totutta,Suomalaisten on vihdoinkin nähtävä totuus"

    Totuus on oaika veikeä käsite. Sitä käyttävät erityisesti propagandaa levittävät populistit ja fundamentalistiset uskovaiset. Mikä on totuus?

    Sinulle se on jokin subjektiivinen kokemus, joka ei vastaa havaittuja tosiasioita. Totuus on siis omassa päässäsi ja voit tunkea sen totuuden syvälle perseeseen.

    "eu on tuonut Suomelle työttömyyttä hallitsemattoman maahanmuuton sekä hintojen nousun."

    Jessus sentään. Rakenteellinen työttömyys on seurausta ainakin seuraavista tekijöistä:
    1) Kohtaanto-ongelma: työ ja ammattitaitoinen työvoima eivät kohtaa; työvoima asuu liian kaukana työpaikasta.
    2) Yhteiskunnallinen ja demografinen muutos: ihmiset muuttavat maalta kasvukeskuksiin, jolloin maaseutu ei tarjoa yrittäjille riittävää asiakas- ja tulopotentiaalia
    3) Automatisaation ja digitalisaation lisääntyminen. Monet ammatit ovat muuttuneet tarpeettomiksi.
    4) Yrittämisen ja teollisuuden logistiikka- ja kannattavuustekijät. Työllistävä yritys mittaa kannattavuutta, eikä perusta tehtaita ja tuotantolaitoksia alueille, joissa niiden toiminta on kannattamatonta.
    5) 1990-luvun lama jätti jälkeensä suuren joukon työttömiä, joiden mahdollisuus työllistyä uudestaan jäi matalaksi. Osittain syinä oli velkaantuminen ja velkainen asunto alueella, josta työt ovat loppuneet.
    6) Kansainväliset suhdantee. Suomen talous on riippuvainen viennistä ja Suomen viennistä suuri osa on kone- ja metalliteollisuuden tuotteita, jotka ovat hyvin suhdanneherkkiä
    7) Vuonna 2008 Eurooppaan iskenyt amerikkalaisen asuntokuplan puhkeamisen aiheuttama finanssikriisi
    8) Nokian tekemät strategiset virheet, kuten kosketusnäytöllisten puhelinten hylkääminen ennen kuin iPhone tuli markkinoille, keskittyminen peruskännyköihin, kun kosketusnäytölliset älylaitteet söivät peruskännyköiden markkinoita ja Windowsin käyttöjärjestelmän ottaminen älypuhelimiin, muutamia mainitakseni.
    9) Paperin kansainvälisen kysynnän romahtaminen internetin yleistymisen seurauksena. Kuka enää tilaa lehtiä? Vieläkö joku ostaa pornolehtiä?

    Hallitsematon maahanmuutto? Pysy sinä siellä Venäjällä, äläkä huoli Suomen maahanmuutosta. Suurin maahanmuuttajaryhmä ovat venäläiset. Ehkäpä venäläisten maahanmuuttoa ja omistuksia tässä maassa pitäisi lakisääteisesti suitsia.Muuten suurin osa maahanmuuttajista tulee työn perässä tai opiskelemaan. Opiskelijat palaavat lähes poikkeuksetta kotimaihinsa tai työllistyvät globaaleille työmarkkinoille. Pienenpieni osa jää Suomeen opintojen jälkeen. Pakolaisia ei kovin paljon ole tullut vuoden 2015 jälkeen.

    Suomalaisten reaalinen ostovoima on lisääntynyt EU-jäsenyyden aikana tilastokeskuksen, Suomen Pankin ja OECD:n laskelmien mukaan. Suurin osa suomalaisista tulee hyvin tai erittäin hyvin toimeen. Valitettavasti sama ei päde kaikkiin, mutta näyttäkääpä maa, jossa kaikkien hyvinvointi on erinomaisella tasolla! Sellaista ei tältä planeetalta varmasti löydy. Valtaosalla suomalaisista asiat ovat paremmin kuin yhdelläkään aikaisemmalla suurella kansanryhmällä Suomen historiassa.

    "Eu on täysin riippuvainen suuresta venäjästä,suuri venäjä toimittaa monille eu maille niien tarvitseman sähkön sekä maakaasun sekä polttoaineet eun pitääkin kumartaa suurta venäjää!"

    Jep. Venäjän energiantoimitusten keskeytyminen johtaisi energiakriisiin ja polttoaineiden merkittävään kallistumiseen. Se on totta. Sinun pitää kuitenkin muistaa, että Venäjän talous on täysin riippuvainen EU:n kaupasta. Käytännössä Venäjän vienti on täysin riippuvainen hiilivedyistä (fossiiliset polttoaineet, öljy ja maakaasu). Jos vienti Euroopan unioniin loppuisi, se olisi vieläkin kovempi isku Venäjän taloudelle, kuin sitä 10 kertaa suuremmalle EU:lle.

    "Suomen tehtävä on erota eurostoliitota me emme tarvitse eusta mihinkään eun loppuhan jokatapauksessa on lähellä iso-britanniakin eroaa eusta:) katainen vielä pupeltaa sekavia fraasejaan muka pelastaakseen eun:) mutta se on turhaa!"

    Mä ymmärrän, että putinistitrolleja sellainen viehättäisi, koska silloin Venäjän vaikutusvalta rajanaapureihin ja jopa koko Eurooppaan lisääntyisi. EU on kuitenkin sen verran iso kaveri (näiden hoodien isoin ja vahvin), että se voi ihan hyvin näyttää keskisormea Venäjälle, USA:lle ja Kiinalle, jos siltä tuntuu. Kukaan järkevä ja kansallismielinen suomalainen ei ikinä enää aseta Suomea venäläisten etupiiriin.

    Älä taas oksenna tuota eu ripuliasi euroopan unionisi ei mitenkään hallitse suurta Venäjää joka hyvää hyvvyyttän toimittaa eullesi maakaasun öljyn sekä sähkön,euroopan unionisi ei ole minkään arvoinen suuren Venäjän rinnalla,Ennen euroopan mädännäiseen unioniin liittymistä Suomella ei ollut Venäjästä muuta kuin hyötyä,ja miksi surkea eusi muka edes tulisi pelastamaan Suomea? ei eulla ole edes yhtenäistä puolustuslinjaa joka voittaisi suuren Venäjän:)


  • Korkea korkokanta ja devalvaatiot vähän väliä.

  • Nyt jopa eu mielinen katainen on sanonut,että Suomen pitää alkaa järjestämään rexittiä kerrankin järkevää puhetta eu mieliseltä,euroopan unioniin liittyminen sinänsä oli jo suurta typeryyttä siitä saammekin kiittää pääosin vasemmistolaisia sekä oikeistolaisia.

   • " Nyt jopa eu mielinen katainen on sanonut,että Suomen pitää alkaa järjestämään rexittiä kerrankin järkevää puhetta eu mieliseltä,euroopan unioniin liittyminen sinänsä oli jo suurta typeryyttä siitä saammekin kiittää pääosin vasemmistolaisia sekä oikeistolaisia. "

    Missä Katainen tuollaista on todennut? Mitä tarkoittaa rexitt?

    Liittymisestä voimme kiittää suomalaisia. Neuvoa antava kansanäänestys osoitti, että suurin osa suomalaisista kannattaa jäsenyyttä. Sen jjälkeen demokraattisesti valitut kansanedustajat päättivät jäsenyyden hakemisesta.

    Tässä herää kysymys, että ymmärrätkö sinä mitä "vasemmistolainen" ja "oikeistolainen" tarkoittavat?


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    " Nyt jopa eu mielinen katainen on sanonut,että Suomen pitää alkaa järjestämään rexittiä kerrankin järkevää puhetta eu mieliseltä,euroopan unioniin liittyminen sinänsä oli jo suurta typeryyttä siitä saammekin kiittää pääosin vasemmistolaisia sekä oikeistolaisia. "

    Missä Katainen tuollaista on todennut? Mitä tarkoittaa rexitt?

    Liittymisestä voimme kiittää suomalaisia. Neuvoa antava kansanäänestys osoitti, että suurin osa suomalaisista kannattaa jäsenyyttä. Sen jjälkeen demokraattisesti valitut kansanedustajat päättivät jäsenyyden hakemisesta.

    Tässä herää kysymys, että ymmärrätkö sinä mitä "vasemmistolainen" ja "oikeistolainen" tarkoittavat?

    Sinä unohdit että neuvoa antava kansanäänestys ei ole sitova vaan neuvoa antava.
    sekä 2/3 tarvitaan näin suurissa päätöksissä.
    Suomen EU:n jäsenyys on siis laiton.
    Itseasiassa emme siis edes tarvitse kansanäänestystä asiasta. :)

    Uusi tuleva hallituksemme pistää täytäntöön perustuslakituomioistuimen ja näin se kaikki tapahtuu.

    Hei luehan ihan huviksesi Suomen perustuslain viimeiset lisäykset.
    131 kohta 4, äika härskiä rikollisen toiminnan suojelua ja salailua, eikö vain?
    Ei ihme että orpot ja sipilät ja muut ketkut vastustavat perustuslakituomioistuimen perustamista.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Sinä unohdit että neuvoa antava kansanäänestys ei ole sitova vaan neuvoa antava.
    sekä 2/3 tarvitaan näin suurissa päätöksissä.
    Suomen EU:n jäsenyys on siis laiton.
    Itseasiassa emme siis edes tarvitse kansanäänestystä asiasta. :)

    Uusi tuleva hallituksemme pistää täytäntöön perustuslakituomioistuimen ja näin se kaikki tapahtuu.

    Hei luehan ihan huviksesi Suomen perustuslain viimeiset lisäykset.
    131 kohta 4, äika härskiä rikollisen toiminnan suojelua ja salailua, eikö vain?
    Ei ihme että orpot ja sipilät ja muut ketkut vastustavat perustuslakituomioistuimen perustamista.

    Tahdon saada yhden hyvän syyn sille, miksi:
    eduskunnalla ei tulisi olla oikeutta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta?

    Kerron yhden syyn miksi tällainen lisäys on tehty.
    Joku taho haluaa toimia lainvastaisesti.

    Tämän ymmärtää jokainen, joka osaa lukea.

    Mitä jos tulisi julki, että ministerien päätökset olivatkin likainen hyväveli temppu kansaa vastaan?
    Jos heillä olikin yhteyksiä, jotka vaikuttivat heidän päätöksentekoon?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Sinä unohdit että neuvoa antava kansanäänestys ei ole sitova vaan neuvoa antava.
    sekä 2/3 tarvitaan näin suurissa päätöksissä.
    Suomen EU:n jäsenyys on siis laiton.
    Itseasiassa emme siis edes tarvitse kansanäänestystä asiasta. :)

    Uusi tuleva hallituksemme pistää täytäntöön perustuslakituomioistuimen ja näin se kaikki tapahtuu.

    Hei luehan ihan huviksesi Suomen perustuslain viimeiset lisäykset.
    131 kohta 4, äika härskiä rikollisen toiminnan suojelua ja salailua, eikö vain?
    Ei ihme että orpot ja sipilät ja muut ketkut vastustavat perustuslakituomioistuimen perustamista.

    1 §
    Valtiosääntö

    Suomi on täysivaltainen tasavalta.

    Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

    Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen.

    3 §
    Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

    Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

    Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

    Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

    4 §
    Valtakunnan alue

    Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.

    Suomen aluetta ei ole muutettu, mutta sitä voidaan muuttaa eduskunnan suostumuksella. Suomi on EU:n jäsen. Perustuslakiin voidaan tehdä muutoksia, jos muutosehdotus saa 2/3-osan enemmistön eduskunnassa. Mä en ihan ymmärrä mitä sinä haet takaa. Miten Suomi vietiin laittomasti EU:hun. Asiantuntijana voit sen varmasti selittää tyhmälle maallikolle.


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Sinä unohdit että neuvoa antava kansanäänestys ei ole sitova vaan neuvoa antava.
    sekä 2/3 tarvitaan näin suurissa päätöksissä.
    Suomen EU:n jäsenyys on siis laiton.
    Itseasiassa emme siis edes tarvitse kansanäänestystä asiasta. :)

    Uusi tuleva hallituksemme pistää täytäntöön perustuslakituomioistuimen ja näin se kaikki tapahtuu.

    Hei luehan ihan huviksesi Suomen perustuslain viimeiset lisäykset.
    131 kohta 4, äika härskiä rikollisen toiminnan suojelua ja salailua, eikö vain?
    Ei ihme että orpot ja sipilät ja muut ketkut vastustavat perustuslakituomioistuimen perustamista.

    "Sinä unohdit että neuvoa antava kansanäänestys ei ole sitova vaan neuvoa antava.
    sekä 2/3 tarvitaan näin suurissa päätöksissä. Suomen EU:n jäsenyys on siis laiton."

    Niin. Suomen EU-jäsenyydestä järjestettiin neuvoa antava kansanäänestys, mutta viime kädessä päätöksen jäsenyydestä tekee eduskunta. Se on edustuksellista demokratiaa. Mitään neuvoa antavaa kansanäänestystä ei olisi ollut välttämätöntä järjestää, koska päätös jäsenyydestä olisi voitu tehdä eduskunnassa. Se, että suomalaisten kanta oli myönteinen, oli neuvottelujen kannalta suotuisa tulos. Jos kansalaisten suuri enemmistö olisi vastustanut jäsenyyttä, EU olisi voinut laittaa Suomen jonotuslistalle. Natokaan ei ota jäseniksi valtioita, joissa riittävä osuus väestöstä ei tue jäsenyyttä. Niin tai näin - päätös jäsenyyshakemuksesta oli viime kädessä eduskunnan vastuulla.


   • Ateistihumanisti kirjoitti:

    "Sinä unohdit että neuvoa antava kansanäänestys ei ole sitova vaan neuvoa antava.
    sekä 2/3 tarvitaan näin suurissa päätöksissä. Suomen EU:n jäsenyys on siis laiton."

    Niin. Suomen EU-jäsenyydestä järjestettiin neuvoa antava kansanäänestys, mutta viime kädessä päätöksen jäsenyydestä tekee eduskunta. Se on edustuksellista demokratiaa. Mitään neuvoa antavaa kansanäänestystä ei olisi ollut välttämätöntä järjestää, koska päätös jäsenyydestä olisi voitu tehdä eduskunnassa. Se, että suomalaisten kanta oli myönteinen, oli neuvottelujen kannalta suotuisa tulos. Jos kansalaisten suuri enemmistö olisi vastustanut jäsenyyttä, EU olisi voinut laittaa Suomen jonotuslistalle. Natokaan ei ota jäseniksi valtioita, joissa riittävä osuus väestöstä ei tue jäsenyyttä. Niin tai näin - päätös jäsenyyshakemuksesta oli viime kädessä eduskunnan vastuulla.

    Perustuslaki oli erilainen ennen EU jäsenyyttä.
    1.pykälä jo todistaa, että sitä on muutettu. Sillä ennen EU jäsenyyttä Suomi ei ollut EU jäsen.
    Meidän on siis katsottava liittymisen yhteydessä voimassa ollutta perustuslakia ja tutkittava liittyikö Suomi EU:n jäseneksi laillisesti.
    Annettiinko kansalaisille tarvittavaa tietoa, ja ennen kaikkea oikeaa tietoa?
    (se menee silloisten ministerien velvollisuuksien ja valan piikkiin) ja se on yhä voimassa.
    Jos siellä on tehty virkavirhe näin tärkeästä koko suomen kansan tulevaisuutta koskevasta asiasta, niin se on mitätön päätös, koska se on laiton, eikä laiton laki voi tulla voimaan eikä olla voimassa.
    Ei ainakaan oikeusvaltiossa.

    Lue se pykälä 131
    siitä kohta 4
    mitä se sinulle sanoo?


   • SuomenPuolesta kirjoitti:

    Perustuslaki oli erilainen ennen EU jäsenyyttä.
    1.pykälä jo todistaa, että sitä on muutettu. Sillä ennen EU jäsenyyttä Suomi ei ollut EU jäsen.
    Meidän on siis katsottava liittymisen yhteydessä voimassa ollutta perustuslakia ja tutkittava liittyikö Suomi EU:n jäseneksi laillisesti.
    Annettiinko kansalaisille tarvittavaa tietoa, ja ennen kaikkea oikeaa tietoa?
    (se menee silloisten ministerien velvollisuuksien ja valan piikkiin) ja se on yhä voimassa.
    Jos siellä on tehty virkavirhe näin tärkeästä koko suomen kansan tulevaisuutta koskevasta asiasta, niin se on mitätön päätös, koska se on laiton, eikä laiton laki voi tulla voimaan eikä olla voimassa.
    Ei ainakaan oikeusvaltiossa.

    Lue se pykälä 131
    siitä kohta 4
    mitä se sinulle sanoo?

    Mä en tiedä, mitä se sanoo. En ole juristi. Tässä sellaista armotonta copypastemättöä, joka voi valaista EU-jäsenyyden lainmukaisuutta. Uskon, että juristit, oikeusoppineet ja perustuslakivaliokunta on hyvin täsmällisesti toimineet lakien puitteissa.

    Tiedän kuitenkin sen, että ennen jäsenyyttä presidentti Martti Ahtisaari ja ulkoministeri Heikki Haavisto allekirjoittivat seuraavan lain:

    Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994
    Laki
    Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

    Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

    ... Suomen tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen (liittymissopimus) ja sen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten, joihin unioni perustuu,.. Hyväksytyt sopimukset:

    1) Pariisissa 18 päivänä huhtikuuta 1951 tehty Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus;
    2) Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehty Euroopan talousyhteisön perustamissopimus;
    3) Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehty Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus;
    4) Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehty yleissopimus tietyistä Euroopan yhteisöille yhteisistä toimielimistä;
    5) Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta;
    6) Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 1970 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen tiettyjen talousarviota koskevien määräysten muuttamisesta;
    7) Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 1972 tehty sopimus Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 1972, Tanskan kuningaskunnan, Irlannin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön;
    8) Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 1975 tehty sopimus Euroopan investointipankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten muuttamisesta;
    9) Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1975 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen tiettyjen varainhoitoa koskevien määräysten muuttamisesta;
    10) säädös edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen yleisillä, välittömillä vaaleilla, hyväksytty neuvoston päätöksellä 20 päivänä syyskuuta 1976, ja neuvoston päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 1993, 20 päivänä syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen liitteenä olevan edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta;
    11) Ateenassa 28 päivänä toukokuuta 1979 tehty sopimus Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1979, Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön;
    12) Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1984 tehty sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten muuttamisesta Grönlannin osalta;
    13) Madridissa ja Lissabonissa 12 päivänä kesäkuuta 1985 tehty sopimus Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1985, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön;
    14) Luxemburgissa 17 päivänä helmikuuta 1986 ja Haagissa 28 päivänä helmikuuta 1986 tehty Euroopan yhtenäisasiakirja ja
    15) Maastrichtissa 7 päivänä helmikuuta 1992 tehty sopimus Euroopan unionista.
    3  §

    Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

    "Lissabonin sopimuksen (SopS 67/2009) perustuslainmukaisuudesta antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta toi esille tarpeen arvioida uudelleen, pitäisikö perustuslaissa olla maininta Suomen EU-jäsenyydestä ja säännös toimivallansiirrosta EU:lle (PeVL 13/2008 vp). "

    "Nykyään ainoa raja täysivaltaisuuden kannalta merkittäville toimivallansiirroille näyttäisi tulevan PeL 94.3 §:stä, jonka mukaan “kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.”

    "Suomi erottuu muista EU-jäsenvaltioista ennennäkemättömällä sääntelytavalla, jossa perustuslain aloittava pykälä sisältää sekä suvereenisuussäännöksen että EU-klausuulin. Varsinaisia oikeudellisia vaikutuksia enemmän tässä vuonna 2012 toteutetussa muutoksessa oli kyse sääntelyn avoimuuden lisäämisestä: Perustuslaki heijastaa nyt aiempaa paremmin keskeisiä valtiojärjestykseen vaikuttavia EU:n valtajärjestelyjä."

    Lainaukset: Anu Mulanen, tutkija, Helsingin yliopisto


  Ketjusta on poistettu 6 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sanna Marinin hallituksen hanke tyrmistyttää:

   1680 euron kuukausituloilla pitää maksaa 25000 euron remontti? https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sanna-marinin-hallituksen-hanke-tyrmistyttaa-1680-eu
   Maailman menoa
   243
   2722
  2. Sofia muuttaa?!

   Instan mukaan Sofia Berlöff muuttaa taas. Mutta minne tällä kertaa?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   99
   2271
  3. Sohvi takaisin Eirassa

   Riita tullut,yöllä lähti koiran kanssa,aamupäivitys eirasta,lakanoista tunnistin,samat mitkä vaihtoi silloin toukokuussa😅
   148
   2165
  4. Sofia nuolee shampanjapulloa instassaan

   Laittoi storyyn, on Stefun ja kavereidensa ja Stefun siskon kanssa bilettämässä Hangossa. Nuolee kallista shampanjapulloa... iljettävä video.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   77
   1115
  5. Stefun sisko Charlotta laittoi Sofiasta sydänvideota omaan instaansa

   Stefun suku on ottanut avosylin Sofian sukuunsa. Chaali joka ei ikinä laittanut mitään Martinasta, laittoi julkisena videopätkää omaan instaansa, joss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   57
   1067