LUVATON HALTUUNOTTO ON

Myös lainsäätäjät käyttävät maallikon mielestä konstikkaita ilmaisuja. Niiden perusteena lienee juridiikan käsitteiden ja semantiikan sisäinen logiikka sekä näkemykset rikollisten tekojen vakavuusasteista: esimerkiksi uutisissa toistuu ilmaisu "mies jäi kiinni auton luvattomasta haltuunotosta".

Tämä juridinen eufemismi tarkoittaa tietenkin autovarkautta. Yleisen oikeustajun mukaan kyseessä on aina varkaus, kun joku ottaa haltuunsa luvatta toisen omaisuutta.

-------------------------------------

Eikö olisi helpompi puhua selväsanaisesti varkaudesta, joka sisältää jo käsitteellisesti luvattoman haltuunoton? Eihän varas lupaa kysele, koska hän ei lupaa "haltuunotolleen" tietenkään saisi.

Kyse ei liene romanttisesta humanismista, jolla pyritään välttämään varkaan mielipahaa sillä, että ei puhuta varkaudesta, vaan "luvattomasta haltuunotosta".
------
Siksi Suomi on tilastoissa autovarkauksissa todella alhainen - sillä narkomaanien (yleensä) ja muiden "tahattomasti " varastamat autot ovat puhdistettu virallisista tilastoista.
Suomi siis antaa näin kuvan ettei MEILLÄ ole autovarkauksia niinkuin entisissä Baltian maissa.

Kotimaa on turvallisempi maa meille kaikille.....aivan luulo on suurempi kuin tieto
Ilmianna
Jaa

15 Vastausta


mistä puhut. Ulosotosta ei saa mitään kun narkkarit, jotka harrastavat linnakausien välissä sosiaalitoimen järjestämissä upeissa asunnoissaan omaa ammattiaan kyttäämällä mistä seuraavan auton keikkaisi.
Turha kuvitella että vakuutus maksaa autosi hinnan jos murskaantuu ja vielä turhempaa on kuvitella että saisit sen ulosoton kautta - niillä on niin paljon jonossa maksettavaa että NIIN makaat Kun PETAAT.
Haltuunotto on todella keino siistiä varkaustilastoja - eikä kukaan kansanedustaja puutu tähän epäkohtaan ulosotossa ihmetellään samaa.

Todellakin kansanedustajat hoitavat omat asiansa ja kansalaiset nuolee haavansa.
Ilmianna
Jaa
tilastoissa Suomi on autovarkauksissa häntäpäässä juuri tämän "luvattoman haltuunoton " takia - sitä ei siis tulkita varkaukseksi. Puhdistamalla Suomen mainetta maailmalla kertomalla sen olevan turvaallinen......Ei todellakaan ole ihanaa ajatella niitä ihmisiä, jotka ovat liikenteessä tälläisten huumekaahareiden kanssa samaanaikaan. Missä on valtion vastuu ? Olemmeko turvassa liikenteessä - kävelijä - pyöräilijä autonajaja?
Pakkohoitoon ja lukkojentaakse tälläiset rikoksentoistajat, joilla ei ole yhteiskunnassa mitään annettavaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
puuttukaa tähän epäkohtaan. Vaatikaa lakimuutosta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Jestas, eihän ajoneuvon luvatonta haltuunottoa ole ollut lakikielessä enää vuosikausiin! Se muutettiin kansan vaatimuksesta auton anastamiseksi jo 1990-luvulla!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
11 VASTAUSTA:
Se nimenomaan muutettiin luvattomaksi haltuunotoksi, ja sitä se on edelleen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6+9 kirjoitti:
Se nimenomaan muutettiin luvattomaksi haltuunotoksi, ja sitä se on edelleen.
Tule 2000-luvulle, juntti! Termi luvaton haltuunotto on poistettu lakikielestä. POISTETTU! Se oli siellä ennen, mutta ei ole enää. TAJUATKO, ÄÄLIÖ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
! kirjoitti:
Tule 2000-luvulle, juntti! Termi luvaton haltuunotto on poistettu lakikielestä. POISTETTU! Se oli siellä ennen, mutta ei ole enää. TAJUATKO, ÄÄLIÖ?
Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Ajoneuvojen anastukset ovat viime aikoina lisääntyneet huomattavasti. Nykyisessä oikeuskäytännössä päädytään usein tuomitsemaan ajoneuvon anastaja luvattomasta käyttöönotosta eikä varkausrikoksesta. Tämä on heikentänyt omaisuuden suojaa, koska luvaton käyttöönotto koetaan yleisesti vähäiseksi rikkomukseksi varkauteen verrattuna, ja näin ollen kynnys rikoksen tekemiseen alenee.

Mikäli ajoneuvojen anastamiset tuomittaisiin aina varkauksina, joista itse asiassa on kyse, toimisi tämä nykykäytäntöä ankarampi rangaistusuhka myös ennalta ehkäisevänä tekijänä. Varsinkin nuori henkilö, joka ei ole aikaisemmin syyllistynyt rikoksiin, mieltää varkauden huomattavasti luvatonta käyttöönottoa vakavammaksi rikokseksi. Tällöin hän myös harkitsee tarkemmin rikoksesta itselleen aiheutuvia seuraamuksia.

Kun lainsäädäntöä tältä osin muutetaan, saadaan pelkällä rikosnimikkeen muutoksella aikaan se, että lainsäädännöllä turvataan paremmin yksityisen omaisuuden suoja. Useimmat henkilöt kokevat ajoneuvonsa henkilökohtaiseksi alueekseen ja ajoneuvoon tunkeutuminen ja sen käyttöönotto koetaan yleisesti henkilökohtaisella tasolla vakavana rikoksena. On vastoin kansalaisten oikeustajua, että ajoneuvon anastamista vähätellään rikoksen nimikkeessä ja siitä tuomittavissa rangaistuksissa.

Nykyisessä lainsäädännössä luvaton käyttöönotto merkitsee muutakin kuin luvatonta käyttöön ottamista. Nimikkeen alle on oikeuskäytännössä siirretty selkeästi varkausrikoksiin kuuluvia tekoja. Siksi onkin asiallista lainmuutoksella rajata luvaton käyttöönotto teoksi, jossa irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta luvattomasti käytetään sitä haltuun ottamatta. Jos omaisuus luvatta otetaan haltuun, kyse on varkausrikoksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki

rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 28 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 769/1990, sekä

lisätään 28 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

7 §
Luvaton käyttö
Joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, sitä haltuunsa ottamatta, on tuomittava luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mikäli rikoksen tekijä luvattoman käytön yhteydessä siirtää tai muulla tavoin ottaa haltuunsa irtainta omaisuutta taikka kiinteän koneen tai laitteen, on rikoksen tekijä tuomittava rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________
Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2000

Pertti Hemmilä /kok
Petri Salo /kok

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_25_2000_p.shtml

Joten otappa itse asioista selvää, ja varo ettei verisuoni puhkea päästä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
6+9 kirjoitti:
Se nimenomaan muutettiin luvattomaksi haltuunotoksi, ja sitä se on edelleen.
Lue ja sivisty, nykyinen termi on KÄYTTÖVARKAUS!
http://www.heikniemi.net/rikoslaki/rl28.html
SAATANA!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
............. kirjoitti:
Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Ajoneuvojen anastukset ovat viime aikoina lisääntyneet huomattavasti. Nykyisessä oikeuskäytännössä päädytään usein tuomitsemaan ajoneuvon anastaja luvattomasta käyttöönotosta eikä varkausrikoksesta. Tämä on heikentänyt omaisuuden suojaa, koska luvaton käyttöönotto koetaan yleisesti vähäiseksi rikkomukseksi varkauteen verrattuna, ja näin ollen kynnys rikoksen tekemiseen alenee.

Mikäli ajoneuvojen anastamiset tuomittaisiin aina varkauksina, joista itse asiassa on kyse, toimisi tämä nykykäytäntöä ankarampi rangaistusuhka myös ennalta ehkäisevänä tekijänä. Varsinkin nuori henkilö, joka ei ole aikaisemmin syyllistynyt rikoksiin, mieltää varkauden huomattavasti luvatonta käyttöönottoa vakavammaksi rikokseksi. Tällöin hän myös harkitsee tarkemmin rikoksesta itselleen aiheutuvia seuraamuksia.

Kun lainsäädäntöä tältä osin muutetaan, saadaan pelkällä rikosnimikkeen muutoksella aikaan se, että lainsäädännöllä turvataan paremmin yksityisen omaisuuden suoja. Useimmat henkilöt kokevat ajoneuvonsa henkilökohtaiseksi alueekseen ja ajoneuvoon tunkeutuminen ja sen käyttöönotto koetaan yleisesti henkilökohtaisella tasolla vakavana rikoksena. On vastoin kansalaisten oikeustajua, että ajoneuvon anastamista vähätellään rikoksen nimikkeessä ja siitä tuomittavissa rangaistuksissa.

Nykyisessä lainsäädännössä luvaton käyttöönotto merkitsee muutakin kuin luvatonta käyttöön ottamista. Nimikkeen alle on oikeuskäytännössä siirretty selkeästi varkausrikoksiin kuuluvia tekoja. Siksi onkin asiallista lainmuutoksella rajata luvaton käyttöönotto teoksi, jossa irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta luvattomasti käytetään sitä haltuun ottamatta. Jos omaisuus luvatta otetaan haltuun, kyse on varkausrikoksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki

rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 28 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 769/1990, sekä

lisätään 28 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

7 §
Luvaton käyttö
Joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, sitä haltuunsa ottamatta, on tuomittava luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mikäli rikoksen tekijä luvattoman käytön yhteydessä siirtää tai muulla tavoin ottaa haltuunsa irtainta omaisuutta taikka kiinteän koneen tai laitteen, on rikoksen tekijä tuomittava rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________
Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2000

Pertti Hemmilä /kok
Petri Salo /kok

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_25_2000_p.shtml

Joten otappa itse asioista selvää, ja varo ettei verisuoni puhkea päästä.
Valikoit tekstiä itse aiheen vierestä, tietoista harhauttamista. Ajoneuvo luetellaan ihan erillään muusta omaisuudesta, nimikkeellä käyttövarkaus, § 9 EIKÄ § 7:
http://www.heikniemi.net/rikoslaki/rl28.html
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
! kirjoitti:
Lue ja sivisty, nykyinen termi on KÄYTTÖVARKAUS!
http://www.heikniemi.net/rikoslaki/rl28.html
SAATANA!
Jos mun autoni pöllitään, niin käytän aikaani ja rahaani surutta, että saan tekijän kiinni. Ja sitten otan hänen nenänsä luvatta käyttöön, eikä se sen jälkeen hyvältä näytä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
............. kirjoitti:
Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Ajoneuvojen anastukset ovat viime aikoina lisääntyneet huomattavasti. Nykyisessä oikeuskäytännössä päädytään usein tuomitsemaan ajoneuvon anastaja luvattomasta käyttöönotosta eikä varkausrikoksesta. Tämä on heikentänyt omaisuuden suojaa, koska luvaton käyttöönotto koetaan yleisesti vähäiseksi rikkomukseksi varkauteen verrattuna, ja näin ollen kynnys rikoksen tekemiseen alenee.

Mikäli ajoneuvojen anastamiset tuomittaisiin aina varkauksina, joista itse asiassa on kyse, toimisi tämä nykykäytäntöä ankarampi rangaistusuhka myös ennalta ehkäisevänä tekijänä. Varsinkin nuori henkilö, joka ei ole aikaisemmin syyllistynyt rikoksiin, mieltää varkauden huomattavasti luvatonta käyttöönottoa vakavammaksi rikokseksi. Tällöin hän myös harkitsee tarkemmin rikoksesta itselleen aiheutuvia seuraamuksia.

Kun lainsäädäntöä tältä osin muutetaan, saadaan pelkällä rikosnimikkeen muutoksella aikaan se, että lainsäädännöllä turvataan paremmin yksityisen omaisuuden suoja. Useimmat henkilöt kokevat ajoneuvonsa henkilökohtaiseksi alueekseen ja ajoneuvoon tunkeutuminen ja sen käyttöönotto koetaan yleisesti henkilökohtaisella tasolla vakavana rikoksena. On vastoin kansalaisten oikeustajua, että ajoneuvon anastamista vähätellään rikoksen nimikkeessä ja siitä tuomittavissa rangaistuksissa.

Nykyisessä lainsäädännössä luvaton käyttöönotto merkitsee muutakin kuin luvatonta käyttöön ottamista. Nimikkeen alle on oikeuskäytännössä siirretty selkeästi varkausrikoksiin kuuluvia tekoja. Siksi onkin asiallista lainmuutoksella rajata luvaton käyttöönotto teoksi, jossa irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta luvattomasti käytetään sitä haltuun ottamatta. Jos omaisuus luvatta otetaan haltuun, kyse on varkausrikoksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki

rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 28 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 769/1990, sekä

lisätään 28 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

7 §
Luvaton käyttö
Joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, sitä haltuunsa ottamatta, on tuomittava luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mikäli rikoksen tekijä luvattoman käytön yhteydessä siirtää tai muulla tavoin ottaa haltuunsa irtainta omaisuutta taikka kiinteän koneen tai laitteen, on rikoksen tekijä tuomittava rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________
Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2000

Pertti Hemmilä /kok
Petri Salo /kok

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_25_2000_p.shtml

Joten otappa itse asioista selvää, ja varo ettei verisuoni puhkea päästä.
TORSTAINA 6. HUHTIKUUTA 2000 kello 18
3) Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite

Mauri Salo /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Lain muutoksen yhteydessä autovarkaudesta otettiin käyttöön uusi lain nimike: moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto. Samassa yhteydessä moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto säädettiin asianomistajarikokseksi.

Nykykäytännön mukaan asianomistajan on oltava aktiivinen, jotta saa
luvattomasti käyttöönottajan ------------------------------->oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. Nykykäytäntö on asianomistajan kannalta kohtuuttomasti aikaa vaativa. Oman rajoitteensa tuo myös nykyinen maksuton oikeudenkäynti, sillä nämä luvattomasti käyttöönottajat useimmiten pääsevät maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, ja näin ollen siitä voi tulla asian vireillepanijalle aikamoinen rumba, kun joutuu käymään oikeudessa jopa useaan eri kertaan.

Raija Vahasalo /kok: (joku yritti tehdä edes jotain) Arvoisa puhemies! Lakialoitteessani ehdotan, että auton luvaton käyttö muutetaan varkaudeksi rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaisesti. Autovarkaudet ovat lisääntyneet tasaiseen tahtiin koko 90-luvun ajan. Viime vuonna luku oli lähes 30 000. Se tarkoittaa, että lähes 550 autoa vietiin viikossa luvattomille teille. 80-luvun puolivälissä tilastoitiin alle 10 000 moottoriajoneuvon luvatonta käyttöönottoa tai anastusta.

Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto muutettiin luvattomaksi käytöksi rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 1990. Samalla rangaistushaitari lieveni sakoista enintään vuoden vankeusrangaistukseen. Keskimääräinen tuomio luvattomasta käytöstä on noin 40 päivää vankeutta ja nuorelle 30 päivää. Alle 18-vuotias suorittaakin rangaistuksensa pääsääntöisesti ehdollisena tai nuorisorangaistuksena. Nuorten tekemiä ajoneuvorikoksia pyritään myös sovittamaan tekijän ja asianomistajan välillä.

Lainsäädäntömuutosten jälkeen poliisi sai kokea lakimuutostöiden suorat seuraukset omassa työssään, voimassa ollut pakkokeinolaki kun esti syyllisen pidättämisen luvattoman käytön yhteydessä. Väliaikaa kesti peräti pari vuotta, sillä vasta 1992 pakkokeinolakiin tehtiin tarvittavat korjaukset tältä osin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
! kirjoitti:
Lue ja sivisty, nykyinen termi on KÄYTTÖVARKAUS!
http://www.heikniemi.net/rikoslaki/rl28.html
SAATANA!
uton luvattoman käytön muuttaminen varkaudeksi ei muuta varkausrikosten yleistä rangaistusasteikkoa. Autovarkaudesta syytetty tuomittaisiin sen mukana, mitä rikoslain 28 luvussa varkaudesta yleisesti todetaan: "Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi ja yritys on rangaistava."

Autovarkaus on muuttunut tällä vuosikymmenellä osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta. Usein se on osa huumerikollisuutta tai kansainvälistä autovarasliigaa.

Ongelma ei siis yksinomaan tarkoita nuorison ajokortitonta ajelua kaupungilla. Itse kuulin Pääkaupunkiseudulta tositapauksesta, jossa pariskunta löysi oman autonsa myytävien autojen joukosta Pietarissa. Liike myi ja esitteli autoja valokuvin, ja pariskunnan autosta oli otettu kuva heidän oman talonsa edessä. Toimitusajan luvattiin olevan kaksi viikkoa. He soittivatkin välittömästi kotiin ja tarkistivat, että auto siellä edelleen on, ja pyysivät tytärtä ajamaan sen nopeasti talliin sisälle. Tässäkin tapauksessa tieto kyllä vain lisää tuskaa, sillä vaikka autoja tiedetäänkin varastettavan ja vietävän esimerkiksi Venäjälle, ei autovarkauksien määrää ole pystytty hillitsemään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
! kirjoitti:
Lue ja sivisty, nykyinen termi on KÄYTTÖVARKAUS!
http://www.heikniemi.net/rikoslaki/rl28.html
SAATANA!
9 a § (12.7.2002/614) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus. Joka ottaa

luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon,

on tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

ei siis ole varkaus
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
keskustelua lainuud kirjoitti:
TORSTAINA 6. HUHTIKUUTA 2000 kello 18
3) Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite

Mauri Salo /kesk: Arvoisa rouva puhemies! Lain muutoksen yhteydessä autovarkaudesta otettiin käyttöön uusi lain nimike: moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto. Samassa yhteydessä moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto säädettiin asianomistajarikokseksi.

Nykykäytännön mukaan asianomistajan on oltava aktiivinen, jotta saa
luvattomasti käyttöönottajan ------------------------------->oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. Nykykäytäntö on asianomistajan kannalta kohtuuttomasti aikaa vaativa. Oman rajoitteensa tuo myös nykyinen maksuton oikeudenkäynti, sillä nämä luvattomasti käyttöönottajat useimmiten pääsevät maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, ja näin ollen siitä voi tulla asian vireillepanijalle aikamoinen rumba, kun joutuu käymään oikeudessa jopa useaan eri kertaan.

Raija Vahasalo /kok: (joku yritti tehdä edes jotain) Arvoisa puhemies! Lakialoitteessani ehdotan, että auton luvaton käyttö muutetaan varkaudeksi rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaisesti. Autovarkaudet ovat lisääntyneet tasaiseen tahtiin koko 90-luvun ajan. Viime vuonna luku oli lähes 30 000. Se tarkoittaa, että lähes 550 autoa vietiin viikossa luvattomille teille. 80-luvun puolivälissä tilastoitiin alle 10 000 moottoriajoneuvon luvatonta käyttöönottoa tai anastusta.

Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto muutettiin luvattomaksi käytöksi rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 1990. Samalla rangaistushaitari lieveni sakoista enintään vuoden vankeusrangaistukseen. Keskimääräinen tuomio luvattomasta käytöstä on noin 40 päivää vankeutta ja nuorelle 30 päivää. Alle 18-vuotias suorittaakin rangaistuksensa pääsääntöisesti ehdollisena tai nuorisorangaistuksena. Nuorten tekemiä ajoneuvorikoksia pyritään myös sovittamaan tekijän ja asianomistajan välillä.

Lainsäädäntömuutosten jälkeen poliisi sai kokea lakimuutostöiden suorat seuraukset omassa työssään, voimassa ollut pakkokeinolaki kun esti syyllisen pidättämisen luvattoman käytön yhteydessä. Väliaikaa kesti peräti pari vuotta, sillä vasta 1992 pakkokeinolakiin tehtiin tarvittavat korjaukset tältä osin.
muuttui luvattomaksi käytöksi ei siis varkaudeksi - tilastot ovat edelleen kauniita.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
just joo kirjoitti:
9 a § (12.7.2002/614) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus. Joka ottaa

luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon,

on tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

ei siis ole varkaus
sen auton ja hajotti palasiks hehe

usko suomalaiseen lakijärjestelmään vaan kasvaaaaaaaaaa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

LUVATON HALTUUNOTTO ON

Myös lainsäätäjät käyttävät maallikon mielestä konstikkaita ilmaisuja. Niiden perusteena lienee juridiikan käsitteiden ja semantiikan sisäinen logiikka sekä näkemykset rikollisten tekojen vakavuusasteista: esimerkiksi uutisissa toistuu ilmaisu "mies jäi kiinni auton luvattomasta haltuunotosta".

Tämä juridinen eufemismi tarkoittaa tietenkin autovarkautta. Yleisen oikeustajun mukaan kyseessä on aina varkaus, kun joku ottaa haltuunsa luvatta toisen omaisuutta.

-------------------------------------

Eikö olisi helpompi puhua selväsanaisesti varkaudesta, joka sisältää jo käsitteellisesti luvattoman haltuunoton? Eihän varas lupaa kysele, koska hän ei lupaa "haltuunotolleen" tietenkään saisi.

Kyse ei liene romanttisesta humanismista, jolla pyritään välttämään varkaan mielipahaa sillä, että ei puhuta varkaudesta, vaan "luvattomasta haltuunotosta".
------
Siksi Suomi on tilastoissa autovarkauksissa todella alhainen - sillä narkomaanien (yleensä) ja muiden "tahattomasti " varastamat autot ovat puhdistettu virallisista tilastoista.
Suomi siis antaa näin kuvan ettei MEILLÄ ole autovarkauksia niinkuin entisissä Baltian maissa.

Kotimaa on turvallisempi maa meille kaikille.....aivan luulo on suurempi kuin tieto

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta