AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!
Suomi24-uudistus aiheuttaa käyttökatkon kaikkien palveluiden käytössä keskiviikkona 28.1.2015.
Miten uudistus muuten vaikuttaa? Lue uudistussivulta!

 /   /  /  / INVA-kortti ja yksityinen parkki

INVA-kortti ja yksityinen parkki

48 Vastausta 3 386 Lukukertaa
Voiko INVA-kortilla pysäköidä yksityisellä parkkipaikalla samalla tavalla kuin julkisella alueella. Täytyykö hakea maksullinen pysäköintilipuke?
http://www.ake.fi/autoilunerityis/fi/sivu33.htm

Josta löytyy tällainen tieto:

Vammaisen pysäköintiluvalla, tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa vammainen henkilö tai häntä kuljettava pysäköidä ajoneuvon:
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
2) alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä 372 tai 373 (ks. liikennemerkit) ja
3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkein, rajoitusta pidemmäksi ajaksi.

Nyt sitten on tulkinnanvaraista, saako yksityinen asettaa tätä kovempia sanktioita alueensa käytöstä. Eli, että invaluvan lisäksi olisi haettava jokin lappu.

Mielivaltainen käytäntö on ilmeisesti ollut se, että ihan kaikki laputetaan ja valittaminen tehdään tuskaiseksi. Eli toisin kuin juhlapuheet antavat ymmärtää, tarkoituksena ei ole pysäköinnin sujuvoittaminen tai palveleminen tai muu ylevä tavoite, vaan rahastuksen maksimointi. Ja kohderyhmäksi käyvät invaluvallisetkin.

Firmojen tapana on ollut vedota tieliikennelakiin, mutta ei kuitenkaan niin pitkälle, että tarkasteltaisiin mitkä ovat laissa säädetyt sanktiot luvattomasta pysäköinnistä. Erityisesti on unohdettu se, kenellä on lain mukaan oikeus tästä rangaistus asettaa.

Tuolla AKE:n ohjeistuksella silti pelisääntö on selkeä, sillä tieliikennelaki (ja Suomen lait noin laajemminkin) pysäköinnin osalta on voimassa myös yksityisillä alueilla, sikäli kuin ne ovat tiealueeksi miellettyjä: Ei tarvitse hakea lippuja. Riittää että invalupa on akkunalla.

Itse en ole varma mitä maastoliikennelaki tähän toteaisi, jos yksityinen alue ei ole tiealue tai osoitettu pysäköintipaikka. Yksityisellä alueella tapahtuva pysäköinti ilman maanomistajan lupaa kun on oletusarvoisesti kielletty. Tietääkö joku viisaampi?
Käytännössä vastaus olisi siis, että saa.

Paitsi jos alueella on yksityinen "pysäköinninvalvonta". Silloin tilanne on tasan täysin epäselvä.
Katoppas urpolateksi, tossa tuo on teksti AKE:n sivulta koknaisuudessaan. Jätitkös tarkoituksella poi kohdan, jossa kerrotaan, ettei vammaisen pysäköintitunnus ole voimassa yksityisellä alueella?

Pysäköintilupa
Poliisi voi myöntää tieliikennelain 28 §:n mukaan vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Tieliikenneasetuksella säädetään tarkemmin vamman laatu ja vaikeusaste. Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä olevana vammana pidetään

1) sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen on arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11; tai
2) näön tarkkuutta, joka voidaan paremmassa silmässä arvioida enintään arvoon 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen.
Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.
Vammaisen pysäköintiluvalla, tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa vammainen henkilö tai häntä kuljettava pysäköidä ajoneuvon:
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
2) alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä 372 tai 373 (ks. liikennemerkit) ja
3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkein, rajoitusta pidemmäksi ajaksi.

Tieliikennelaki koskee vain yleisiä alueita. Yksityisillä alueilla, kuten lentokentillä, kauppakeskuksissa, piha-alueilla jne. käytäntö voi olla poikkeava ja näiden alueiden omia sääntöjä ja ohjeita on noudatettava.

Pysäköintilupa on sijoitettava pysäköimisen ajaksi näkyvään paikkaan, esim. autossa tuulilasin sisäpuolelle.
Maksulliselle pysäköintipaikalle saa pysäyttää maksua suorittamatta myös taksin ja invataksin matkustajan ottamista ja jättämistä varten.
Jos esim. taksi jää maksulliselle pysäköintipaikalle pidemmäksi aikaa
odottamaan asiakasta, on taksissa oltava tänä aikana näkyvästi esillä
asiakkaan pysäköintilupa.
Mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on siirrettävä poliisin kehoituksesta tämän osoittamaan sopivampaan paikkaan.
Taloyhtiöiden piha-alueet ovat julkisia alueita, eli siihen jäi se yksityisalue väite. Lisäksi tieliikennelaki pätee osittain myös yksityisalueilla.
Muutenkin nuo kaksi viimeistä kappaletta on kirjoittajan omaa tekstiä.
Taloyhtiöllä on hallinnan oikeus omaan piha-alueeseensa eikä ulkopuolisilla ole käyttöoikeutta toisen hallinnoimalle alueelle ellei tontilla ole rasitetta esim. tiestä. Toisen pihamaan käyttäminen kulkutienään on myös kriminalisoituna rikoslaissa( kts. RL 11§ Hallinnan loukkaus. )

Että siihen jäi Pjöntölle
"11 § (24.8.1990/769) Hallinnan loukkaus. Joka luvattomasti
ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta, käyttää toisen pihamaata kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla tai ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, hallinnan loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Hallinnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta. "

Eli taloyhtiön piha on julkinen alue ja "hallinnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta". Julkisella paikalla asfalttia/polkua pitkin kulkeminen lienee korkeitaan vähäinen haitta, eli ei tuota Hallinnan loukkausta. Julkinen paikkahan ei ole mikään omakotitalon ykisityinen piha, jossa tuota voisi soveltaa. Mutta tämähän taas ei enää liittynyt siihen päteekö tieliikennelaki vai ei.

Siinähän päätelmä oli, että julkista aluetta ja ajoneuvoille -> tieliikennelaki pätee määritelmänsä mukaan.

Eli alkuperäinen väite tosi ja esittämäsi off-topic väite kumottu.
järjenjuoksua: "Nyt sitten on tulkinnanvaraista, saako yksityinen asettaa tätä kovempia sanktioita alueensa käytöstä. Eli, että invaluvan lisäksi olisi haettava jokin lappu". Eli invalupa lasiin ja auto vaikka naapurin nurmikolle?
JOS yleiset säännöt eivät ole voimassa, on kaiketi siitä oltava eri ilmoitus. Jos on pekästään normaalit liikennemerkit, ovat ne voimassa(?) Näin minä olen aina toiminut.
...esimerkki yksityisestä järjestelystä: Vantaan lentoaseman pysäköinti: maksun voi suorittaa näyttämällä invatunnusta kassalla.
Niinpä. Tekstistä suoraan: "...käytäntö voi olla poikkeava..."

Yleensä se ei ole. Paitsi jos alueella on yksityinen "pysäköinninvalvonta".
Jos minun porttipielessäni olevalle P-paikalleni jätät, vetäisee naapurin isäntä kotterosi maantielle.
Tässä on muutan varma nakki yksityiselle valvonnalle saada lisää maksavia asiakkaita.

Eli alue jossa vaaditaan pysäköintikiekkoa, ja alueella on muutama invapaikka, joissa on vaan se pyörätuolin kuva.

No henkilö jättää auton parkkiin siihen ja laittaa invaluvan esiin, ja näinollen ansaitsee virhemaksun, koska ei käyttänyt kiekkoa, ja mikään sopimusehto ei vapauta kiekon käymmisestä invapaikalla
Olet väärässä!
Oletkos kakkakikkareen huomannut olevan joskus oikeassa, minä en ainakaan ikinä. On se sellainen satuilija, rotta ja täpinä kuuluu samaan valehtelijoiden kaartiin.
Jos sopimuksessa vaaditaan että on oltava kiekko niin silloin se on oltava.

Eihän pyörätuolin, lastenvaunujen tms kuva vaikuta asiaan lainkaan yksityisalueella.

Eli tässä olisi valvojille oiva miina, miten saada "varmoja" asiakkaita, jos muuten asiakkaat vähenee.

Sillä lupahan ei ole voimassa yksityisalueilla
Kuten huomasimme, taas pelkkää skeidaa, mistälie saduista lukenut. On se ihme kokkare.
Ei voi.

Inva-pysäköintiluvan myöntää poliisi ja poliisin toimivalta ei ulotu tässä asiassa yksityiselle maalle eli sinun korttisi ei lähtökohtaisesti oel siellä voimassa.

Jos parkkipaikka on yksityinen ja maksullinen eikä invapaikkoja ole merkitty maksuttomiksi, pysäköinnistä tulee maksaa.

Pysäköintipaikan omistaja yleensä kertoo, miten invapysäköinti on järjestetty hänen alueellaan.

Invapysäköinnissähän on oleellista se, että pysököintiruutu on riittävän tilava autosta nousemiseen ja autoon menemiseen, että ruudun pinta on pääkkystetty (=helppo kelata) ja että invapaikalta pääsee sujuvasti itse kohteeseen eli se ei ole viimeisessä nurkassa vaikeakulkuisen reitin takana.
Mistä ihmeestä olet moisia selityksiä keksinyt? Käytän päivittäin mainitsemasi kaltaista "yksityistä" maksullista aluetta, enkä ikinä maksa enkä saa virhemaksuakaan. Alueen valvonta on annettu kunnalliselle valvojalle. Alueella on normaalit pysäköintiä koskevat liikennemerkit.
Nimenomaan, jos invapaikalla ei yksityisen valvonnan alueella lue erikseen, että invapysäköintilupa vapauttaa maksusta tai kiekon käytöstä, niin silloinhan se on pysäköintivirhe, koska on hyväksynyt ehdot, että pitää käyttää kiekkoa tai maksaa.

Eli tämä on "pomminvarma" miina johon moni invaluvan haltija lankeaa.

Toin kun käyttää invalupaa, on se maksun kohdistaminen sitten auton KULJETTAJALLE huomattavasti helpompaa kuin muille henkilöille
Räpätirää, pässinpää.
Lopeta jo! Mikä ihmeen hinku on levittää väärää tietoa? Me, jotka käytämme kyseistä pysäköintilupaa, tiedämme sen käytön edellytykset hyvin tarkasti. Inva-merkki pysäköintiruudussa tarkoittaa sitä, että parkkeeraajalla on oltava kyseinen lappu ikkunalla. Muillekin merkityille paikoille voi pysäköidä maksutta tai sallittua pidemmäksi aikaa (ilman parkkikiekkoa, joka on tarpeeton inva-tunnusta käytettäessä)
Jos on erillinen lappu, jossa lukee esim. "sallittu vain talon asukkaille" niin silloin se on niin.
Niin, yleensä tosiaan lupa oikeuttaa pysäköimään pidemmäksi aikaa, eikä vaadita kiekkoa.

Mutta nyt oli kyseessä YKSITYISEN VALVONNAN alue, jossa mennään firman asettamien ehtojen mukaan, ja tässähän tämä miina onkin, luvan haltija kuvittelee että ei tartte kiekkoa, vaikka sopimuksessa mikään ei siitä vapauta.

En tiedä toimiiko (vielä) mikään pysäköintifirma näin röyhkeästi, mutta estettä sille ei ole

Eli älä sekoita yksityistä valvontaa, ja kunnallista keskenään, niissä kun voi olla aivan eri säännöt
No niin kikkare, rauhoituhan taas, olet jo niin paljon soopaa tunkenut palstoille että vuodeksi riittää.
voi voi ei tule lappua voin jättää auton kävelykadulle, melkein mihin vaan kun ei tuki
viranomaisten reittejä tai muuta liikennettä.
eikä ikinä ole tullut lappua !!
sinä 87k voit puhua mitä haluat niin meikäläinen parkeeraa ilman sakkoja jo 7vuosi.

kommenttisi ovat tyhmän naurettavia oletko kateellinen meille vammaisille ??
Mutta kun YKISTYISESSÄ valvonnassa ei puhuta mitään siitä vapauttaa pysäköintilupa kiekon käytöstä, ymmärrätkö, ei näitä pellejä kiinnosta laki.

Mikään laki ei sano että yksityisessä valvonnassa pitäisi vammaispysäköintiluvan käytön vapauttaa myös kiekon käytöstä.

Eli tässö on/olisi yksityiselle valvonnalle miina johon lähes jokainen lankeaisi, eli kaupan pihalla kiekon käyttöpakko, mutta erikseen myös invapaikat. Kuinka monen luulet käyttävän kiekkoa invapaikalla?
Miksi jatkat tuota höpinääsi, vaikka asia on moneen kertaan selvitetty. Vammaisen pysäköintilupa esimerkiksi korvaa kiekon. Ei tarvi kiekkoa, ei. Voi pysäköidä kiekkopaikalle määrättyä pidemmäksi aikaa. Moneenko kertaan tämä pitää selostaa??
Niin kyllä minä tuon tiedän, käytän itsekin vammaislupaa sillointälläöin kiekkopaikoilla(kin)

Ja juuri tämän takia moni olettaa että yksityisen valvomalla alueella ei pitäisi käyttää kiekkoa jos on lupa, näinollen tähän miinaan menee lähes jokainen, meinaan eihän niissä sopimusehdoissa puhuta mitään että invapaikalla ei pitäisi käyttää kiekkoa, tai puhutaanko?

En tiedä toimiiko vielä mikään valvntofirma noin törkeästi, mutta eiköhäs ne sitäkin ala kohta kokeilemaan, ja sitten voidaankin oikeudessa puida onko sakko aiheelinen tai ei.

Ja tosiaan, valvontafirman ei tässä tapauksessa tartte edes näyttää oteen kuljettajaa, koska se selvii pysäköintiluvasta
> luvan haltija kuvittelee että ei tartte kiekkoa, vaikka sopimuksessa mikään ei siitä vapauta.

Sopimuksesta näytetään julkisuuteen vain toisen osapuolen siihen rusnaamat ehdot, ei koskaan sen toisen. Sopimukseen päästään, jos molempien ehdot kohtaavat, eikös juu?
"poliisin toimivalta ei ulotu tässä asiassa yksityiselle maalle". Poliisin toimivalta yltää tasan tarkaan sinne minne laki ja asetukset sen oikeuttaa. Eli kaikkialle suomen maaperällä. Lähetystöthän ovat vieraan vallan maaperää.

melkoista sontaa tällä kylvetään.
pysäköidään autolla eikä invakortilla, ehhehe.
Onkos kaupungilla tai joillain viranomaisilla kirjattu ylös esim. autojen rekisteriotteet, jotka omistavat näitä inva-kortteja? Sain nimittäin perjantaina sakot kun pysäköin invalidille tarkotetulle paikalle. Tuulilasi oli paksun lumen peitteessä, eikä sitä oltu puhisteltu tai mitään. Eli saako pelkästään rekisteriä katsomalla tietää onko onva-kortin haltija vai ei? Nimittäin lappuliisa ei meidän lupia pahemmin ole lumen läpi kattellut...
Tottakai sen voin selvittää rekisterinumeron perusteella onko haltijalla lupa tai ei, mutta se ei ole helppoa, eikä oikeastaan kerro mitään, lupa kun ei ole autokohtainen.

Esim äitini pitää talomme edessä "aina" hänen sinistään Volvo V70 autoaan invaluvalla, joten tottakai valvojat oppii muistamaan missä autossa se lupa on, joten ei ne joka kerta katso sitä lupaa ja päivämääriä.

Ja uskon, että vaikka joskus lupa unohtuisikin ikkunalta, niin ei tulisi virhemaksua, ainakaan jos se vakituinen valvoja kävelee siitä ohi, yksityisellä puolella tietenkin tulisi sakot tosta, vaikka valvoja tietäisi että juuri tossa autossa on aina lupa, ja vaikka lupa näkyisi penkillä...
Mites asia on... Olen omaishoitaja henkilölle jolle on myönnetty INVA kortti pysäköintiä varten. Hänellä tosin ei ole ajokorttia mutta paljon asioita hoidettavana. Usein on kuitenkin niin että hän ei sairautensa vuoksi jaksa lähteä liikkeelle esim. kauppa, pankkiin postiin...

Hän antaa korttinsa minulle käyttöön siksi aikaa kun käyn hoitamassa hänen asioitaan virastoissa yms.

kysymys: Pitääkö henkilön, jolle kortti on myönnetty olla mukana aina kun korttia käytetään vai riittääkö se että omaishoitaja toimittaa liikuntarajoitteisen asioita hänen puolestaan ?
Eikö järki sano että invapaikka on sellainen että siinä mahtuu vaikeasti liikkuva apuvälineineen toimimaan. Normaalissa 2,5m leveässä ruudussa ei nykyautosta tahdo mahtua ulos terve ja liikuntakykyinenkään saati keppien tai tuolin kanssa liikkuvat.
Kortti on henkilökohtainen, ja oikeuttaa pysäköimään invapaikalle ainoastaan silloin kun henkilö, jolle se on myönnetty on autossa.

Mihin sinä sitä paitsi invapaikkaa tarvitset jos pystyt kävelemään? Käytän itse pyörätuolia ja liikun paljon yksin autolla, ja silloin on pakko käyttää invapaikkoja jotta saan tuolin ulos autosta etuoven kautta. V**uttaa rankasti ihmiset jotka käyttävät muiden ihmisten invalappuja!
Olen invalapun haltija ja ajan itse autoani. Myös tyttäreni käyttää joskus samaa autoa. Kuvitellaan tilanne, että menen tapaamaan tytärtäni ja jätän autoni invapaikalle. Tyttäreni haluaa käydä autollani kaupassa ja lähtee ja ottaa invalapun pois ikkunasta. Kun hän tulee takaisin, voiko hän jättää autoni siihen samaan invaruutuun, mistä hän sen ottikin?
Kyllä ja ei
Tampereella ollaan tarkkoja...

Invalupa niinkuin pitääkin, mutta puuttui viranomaisen leima luvasta. Ei auttanut reklamaatio.

Ihme niuhoja Tampereella, ei tarvitse sinne kylpylään toiste mennä.
Oikein, itselleen sika kiusan tekee kun purtilonsa kaataa.
Viime viikolla joku oli saanut Porissa p-virhemaksun, oli päättänyt lopettaa työssäkäynnin Porissa ja mennä Raumalle jouluostoksille.
inva kortti ei myöskään ole lupa pysäköidä väärin..eli ei pelastusteille eikä yksityispihoihin...sanoo tuon järkikin kenellä sellainen on...
Tieliikennelain 28 b §:n mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Luvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla:

Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.

Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.

Alueelle, missä pysäköinti on muutoin pysäköinti kielletty-merkillä kielletty.

Rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei siis ole tarkemmin laissa määritelty.

On huomioitava, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan.

Vammaisen henkilön pysäköintilupa ei kuitenkaan oikeuta yksinään pysäköimään yksityisillä alueilla, esim. lentokentät, ostoskeskukset, kerrostalojen piha-, pysäköintialueet. Kyseisillä alueilla on noudatettava alueiden omia sääntöjä ja niillä olevia liikennemerkkejä. Näin ollen yksityisillä alueilla on oikeus periä pysäköintimaksuja myös vammaiselta henkilöltä. Yksityisillä alueilla vammaisen henkilön on myös määräysten niin osoittaessa käytettävä pysäköintikiekkoa.

Pysäköintilupa ei näin ollen oikeuta pysäköimään esim. kerrostalon pihaan, jos inva-paikkoja ei ole erikseen merkitty tai asianomaisella ei ole taloyhtiön erillistä pysäköintilupaa, mikäli sellainen tarvitaan ko. parkkipaikalla. Jos yksityisellä alueella oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä inva luvalla.
>On huomioitava, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa

Ei ole tarvetta huomioida, mutta kylläkin ottaa huomioon.
Löytyi tälläinen uutinen aiheesta:

http://m.metro.fi/paakaupunkiseutu/puskaradio/viesti/50424/
kolmeksi kuukaudeksi linnaan jos maanomistaja oikein hankalaksi heittäytyy.
miksi tähän keskusteluun ei osallistu poliisi,lainlaatija, tai yksityisen pysäköitialueen haltia esim vr, seutulan lentopysäköinti ynnä muut ketä asia koskee, niin selviäisi tämäkin asia.
Inva lapulla saa pysäköidä invapaikalle jos vammanen on itse kyydissä tai jos hoidetaan vammaisen asiaa. Eli jos esimerkiksi kaverini käy mulle kaupassa hän saa invalapullani käyttää inva paikkaa, lain mukaan.
Invakortilla saa ajaa naapurin parkkipaikalle, pelastustielle, ok- talojen pihaan ja lentokentän pääovien eteen, sen saa jättää siihen parkkiin vaikka viikoksi. Myös vilkkaasti liikennöidyille bussipysäkeille sen voi jättää esim linja-autoasemalle. Sehän on julkinen paikka. Kannattaa kyydä hakemassa neuvoa Suomi 24 palstalta useammin, täällä on nettilakimiehiä ja parhaat neuvonantajat.
Karpolla on asiaa - Invapaikalle pysäköinti
Yksityisellä alueella ajamiseen tai pysäköintiin ei tarvita edes ajokorttia.
TLL:iin perustuvilla liikennemerkeillä, pysäköintikiekoilla ja invakorteilla ei yksityisalueella ei voi olettaa olevan siis mitään merkitystä. Mahdolliset sopimukset ajoneuvojen pysäköintiehdoista voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti tai sullisesti todistajien läsnäollessa.
 /   /  /  / INVA-kortti ja yksityinen parkki

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta