Valikko

Nuoret

Täällä voit purkaa maailmantuskaasi, kertoa mikä on elämässäsi tärkeää ja löytää balsamia särkyneelle sydämellesi.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Tänään 23.29
"Varokaa, ettei kukaan teitä eksytä..."
Jeesuksen evankeliumia Markuksen mukaan: 13:5 Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 13:6 Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta. 13:7 Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. 13:8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. 13:9 Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille. 13:10 Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. http://www.uskontojenuhrientuki.fi/joukkoitsemurhat/ Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan: 7:15 "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia." Jeesuksen evankeliumia Luukkaan mukaan: 20:45 Ja kaiken kansan kuullen hän sanoi opetuslapsillensa: 46 "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, 47 noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion". Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan: 24:1 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. 24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 24:4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. >> Jakeen lisätiedot 24:5 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 24:6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 24:7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 24:8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 24:9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 24:10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan: 23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan: 25:41 "Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen."
0
Nuoret > Rippikoulu ja Prometheus-leiri
Tänään 22.51
Kiusattu tarvitsee muita ryhmiä
Eli jos sinua kiusataan, olisi tärkeää, että sinulla olisi elämässäsi muitakin kuvioita, joissa tapaat ihmisiä, kuin koulu. Koulu kokoaa yhteen ihan erilaisia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole mitään yhteistä, ja silloin helposti käy niin että kaikki eivät pidä toisistaan eikä kaikkien kanssa kaverustuta, vaan joku alkaa usein kiusatakin toista. Siksi olisi tärkeää, että olisi muita paikkoja, esim. harrastuksia, joissa tapaisit enemmän itsesi kaltaisia ihmisiä joiden kanssa kaverustuisit. Silloin koulu ei olisi mielessäsi ainoa paikka, joka määrittelee sen, millainen ihminen olet, millainen ihminen porukassa olet. Yleensä harrastuksissa ollaan muutenkin paremmalla mielellä kuin koulussa, koska ollaan tekemässä mieleistä juttua, eikä kiusaaminen varmastikaan kivoissa harrastuksissa ole yhtä yleistä. Eli tärkeää olisi, ettet rakentaisi itsetuntoasi yksin kouluympäristön varaan. Itse olen ajatellut, että kirkon nuorisotoiminta voisi olla sellainen harrastus, jossa kaikkein varmimmin ei kiusaamista ole, koska se on niin pahasti kirkon arvoja vastaan. Kirkon nuorisotoiminta on varmaankin myös halvimmasta päästä oleva harrastus, ellei ihan ilmainen. Lisäksi siellä voi isommat saada jonkinlaisia vastuutehtäviä, kuten avustamista pyhäkoulussa tai nuoremmille suunnatuissa kerhoissa. Tästä voi hyvinkin olla hyötyä tulevaisuudessa opintojen ja työelämän kannalta! Varhaisnuorille on myös toimintaa seurakunnissa ja kaikenikäisille varmaan löytyy jotain, toki vähän seurakunnan koosta riippuen...
2
Nuoret > Kiusaaminen

Sivu /7597