Valikko

Pulinat

Mikä puhuttaa? Mitä asia koskee? Keskustele yleisistä pulinoista yleisesti, tai miksei vähän syvällisemminkin. Palstalle ei saa kirjoittaa yhteystietoja kuten nimiä, sähköpostiosoitteita tai käyttäjätunnuksia muihin palveluihin.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

22.04.2015
YY nArto 110. The Photon
_________________________________ Arto Lauri 110. The Photon https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic -------------- Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asiantuntija-haastattelu -------------- Arto Lauri 109. Wor War III https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo ----------- Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä woW Wow Wow woW Wow woW Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan lämpötilaan määritellään käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB: 1eV 1,60217653(14) X 10^-19J _____= _________________________ = 11 604,505(20) K kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15kV tai 175 miljoonaa kelviniä. Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta. Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 3/2kT. --- Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan! Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA! * Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan. Metallihalidi lampun +4 200K kun muodostuu 100W/cm3 mukaan. Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä: 148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K= + 6 216K on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli yli +6 000C ----------------- Marco "Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut..." * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomatt
0
Nuoret > Pulinat
16.04.2015
'''''' 109. Wor War III
_________________________________ Arto Lauri 109. Wor War III https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo ----------- Arto Lauri 108. Clear air https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY ----------------------------------------- Fukushima 1 plant robot was destroyed as soon as the radiation IL / power plant accident in Fukushima, this looks like inside - a person would not survive an hour to survive Wednesday, 15.04.2015 at 13.35 Man can not survive destroyed the Fukushima power plant radiation hours to survive. The robotic cameras were sent to the devastated Fukushima nuclear power plant to investigate how there seems to. The robotic cameras were sent to investigate the way in which the melted nuclear fuel can be transported from the power station. Source: CNN * I just heard a very important additional news topic from Germany tulleelta person. Fukushima robot camera does not reportedly only DESTROYED. Rather, it simply boils at nothing researchers in the eyes !. . .Kuulitte Correctly. the robot had been hit so hard irradiation, it reportedly directly gassed AIR. As Fukushima-1 reactor fuel 100t cargo also found muon measurements in the same area in the past committed! No surprise, however, these phenomena are no longer those who have seen how the explosive fission reactors within the radiation energies of the form according to the measurements million degrees IMMEDIATELY path CHANGING EVERYTHING gas inferno. ---------- ---------------- Fukushima 1 laitoksen robotti tuhoutui heti säteilystä IL/ Tältä Fukushiman turmavoimala näyttää sisältä - ihminen ei selviäisi tuntia hengissä Keskiviikko 15.4.2015 klo 13.35 Ihminen ei selviäisi Fukushiman tuhoutuneen voimalan säteilyssä tuntia hengissä. Robottikamerat lähetettiin Fukushiman tuhoutuneeseen ydinvoimalaan tutkimaan, miltä siellä näyttää. Robottikamerat lähetettiin tutkimaan myös tapaa, jolla sulanut ydinpolttoaine voidaan kuljettaa pois voimalasta. Lähde: CNN * Kuulin juuri todella tärkeän lisäuutisen aiheeseen Saksasta tulleelta henkilöltä. Fukushiman robottikamera ei kuulemma pelkästään TUHOUTUNUT. Vaan se yksinkertaisesti KIEHUI olemattomiin tutkijoiden silmien edessä!. . .Kuulitte aivan oikein. robotti oli osunut niin kovaan säteilytykseen, että se kuulemma suoraan KAASUUNTUI ILMAAN. Kuten Fukushima-1 reaktorin 100t polttoainelastin myös todettiin myoni mittauksissa samalla alueella aiemmin tehneen! Mikään yllätys kuitenkaan tällaiset ilmiöt ei ole enää niille, jotka ovat nähneet miten fissioiden räjähtävien reaktorien sisällä säteilyn energiat muodostavat mittausten mukaan MILJOONAN ASTEEN HETI TIELTÄÄN KAIKEN MUUTTAVAT KAASUKSI INFERNOT. ----------
0
Nuoret > Pulinat

Sivu /851