Orjuus islamissa

Faatimaah94

Huom
Jos painat alaspäin osoittavaa peukkua, toivoisin sinun kommentoivan, miksi, mistä et pitänyt kirjoituksessani/mikä siinä oli huonoa, tms.

Tässä kirjoituksessa tulee olemaan kaksi osaa
- Yleisesti orjuudesta islamissa
- Mitä ei-muslimit ovat sanoneet islamin suhtautumisesta orjuuteen?

YLEISESTI ORJUUDESTA ISLAMISSA

Samurah kertoi, että Profeetta sanoi:
"Jokainen, joka tappaa orjansa, me tapamme hänet ja jokainen, joka silpoo orjaansa, me silvomme häntä."
(Nasa'i, Vol 5, kirja 45, Hadith 4741, tämä on hasan)

"Totelkaa seuraajaani, vaikka hän voi olla vain abyssinianialainen orja."
- Profeetta Muhammad

Koraanissa ja hadithteissa puhutaan paljon orjuudesta. Ja vaikka niissä puhutaan paljon orjien vapauttamisesta, orjuutta ei kuitenkaan missään suoraan, yksiselitteisesti kumota ja kielletä. Tämä ymmärrettävästi hämmentää ihmisiä: onko orjuus sallittua vai kiellettyä? Onko muslimin nykypäivänä sallittua ottaa orjat ja tekivätkö entisajan ihmiset väärin pitäessään orjia? Millaisia oikeuksia islam suo orjille?
Joillekin ihmisille on jäänyt sellainen käsitys, että islamissa olisi sallittua vain lähteä ottamaan orjia, mutta tämä käsitys on aivan väärä.

Ei islam koskaan antanut lupaa orjuudelle; sitä oli jo olemassa. Islam toi säädöksiä ja sääntöjä, jotta orjuus saataisiin lopetettua. Islam aika lailla sekoitti koko "orjuus" käsitettä, koska islamin mukaan orja pitää pukea vaatteisiin, josta tämä pitää, antaa ruokaa, josta tämä pitää.

Miksi islam ei kuitenkaan kumonnut suoraan orjuutta, kun Muhammad (rauha hänelle) kuitenkin niin paljon orjien vapauttamisesta puhui? Koska yhteiskunta, jossa Muhammed (rh) oli rakentunut orjuudelle - se rakennettu niin, että orjuus kuului siihen kiinteästi. Yhteiskuntarakenteita ei lopeteta silmänräpäyksessä, vaan muuttamalla ihmisten asenteita orjuutta kohtaan, säätelemällä orjuutta, rajoittamalla sitä - jotta tilanne asteittain kehittyisi sellaiseksi, ettei islam enää sallinnut ottaa orjaa. Miksi islam kuitenkin saattoi kumota suoraan tyttöjen elävältä hautaamisen? Lasten surmaaminenkin kuului kiinteästi arabien kulttuuriin ja arkeen, mutta sitä ei voi kutsua asiaksi, jolle yhteiskunta olisi rakentunut.

Mitä jos Suomen hallitus päättäisi kieltää rahan käytön ja vaihtaa valuutaksi oravannahat? Olisimmeko me kaikki käyttämässä oravannahkaa huomenna kello 15? Luultavasti uskomme kaikki, että emme. Suomen hallituksen pitäisi ensin aloittaa massiivinen propaganda rahan pahuudesta ja oravannahkojen ylivoimaisuudesta, säätää hiljalleen rahankäyttöä vaikeuttavia lakeja, helpottaa oravannahkojen saatavuutta ja sittenkin vaatisi aikaa ennen kuin rahavaluutta saataisiin kitkettyä lopullisesti pois ja oravannahkat voittaisivat.

On myös huomautettava, että Muhammadin (rh) aikaan ja muualla maailmassa vielä pitkään sen jälkeen, ajatus orjuuden lopettamisesta kuulosti yhtä typerältä kuin monista nykysuomalaisista kuulostaisi rahasta luopuminen ja sen korvaaminen oravannahkoilla.

Profeetta Muhammadin vapauttama musta orja, Bilal, teki ensimmäisen rukouskutsun Quban moskeijassa vuonna 622.

Yhdysvaltojen Korkein Oikeus julisti 1857, ettei orja Dred Scott voinut haastaa isäntäänsä oikeuteen saadakseen vapautta, koska hän ei ollut henkilö, vaan omaisuutta.

16

406

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Faatimaah94

   MITÄ EI-MUSLIMIT OVAT SANONEET ISLAMIN SUHTAUTUMISESTA ORJUUTEEN?

   Annemarie Schimmel sanoo kirjassaan Islam: An Introduction

   Koraani ei kumonnut orjuutta, mutta uskovia jatkuvasti varoitellaan kohtelemaan hyvin orjiaan.

   Jos orja sairastui, hänen peräänsä täytyy katsoa ja häntä hoitaa hyvin. Orjan vapauttaminen on hyvin ansiokasta; orja saattoi lunastaa itsensä vapaaksi maksamalla rahaa, jota on ansainnut johdettuaan omaa yritystä.

   Vain orjien lapsista ja ei-muslimi sotavangeista voi tulla orjia, ei koskaan vapaaksi syntyneestä muslimista; näin ollen orjuus on teoriassa tuhottu islamin leviämisen myötä.

   Koko islamin historia osoittaa, että orjat saattoivat täyttää minkä tahansa viran ja monista entisistä sotaorjista - usein keski-Aasian turkkilaisista värvätyistä - tuli sotapäälliköitä ja usein jopa johtajia eteläisessä Iranissa, Intiassa (Delhin orjadynastia) ja keskiaikaisessa Egyptissä (malmukit). Myös eunukit palvelivat tärkeissä rooleissa, eivät vain naisten asuintilojen vartijoina, vaan myös korkeissa hallinto- ja sotaviroissa. -- s. 67
   _______________________________________

   Roger Du Pasquier kuvailee kirjassaan Unveiling Islam

   Tähän kysymykseen vastattaessa olisi huomattava, että islam on sallinut orjuuden, muttei ole koskaan arvostanut sitä ja että kaikki sen opetukset ja säädökset tässä asiassa johtivat lyhyellä tähtäimellä sen lieventymiseen niin paljon kuin mahdollista ja pitkällä tähtäimellä sen edistysmieliseen nujertamiseen. Olisi ollut mahdotonta poistaa se maailmasta, jossa sitä harjoitettiin yleisesti kaikissa maissa, jotka ympäröivät uutta muslimiempiiria ja jossa ajatus orjuuden kyseenalaistamisesta ei ollut juolahtanut kenenkään mieleen.

   Muslimeilla oli käytäntönä orjuuttaa sotavankeja. Takaamalla heille inhimmillisen kohtelun ja lukuisat mahdollisuudet sitten vapauttaa itsensä, se varmisti, että suuret määrät taistelijoita vastapuolen armeijoista menivät mieluummin muslimien orjiksi kuin kuolivat taistelukentillä.
   Pitäisi korostaa erittäin selvästi, että orjuus, jota aikoinaan harjoitettiin muslimimaailmassa, ei ole verrattavissa siihen, missä muodossa sitä harjoitettiin - esimerkiksi - Rooman imperiumissa.

   Islamilainen lainsäädäntö pakotti orjan omistajat tarkkoihin määräyksiin, joista ensimmäinen oli orjan oikeus elämään, hadithin mukaan: 'Jokainen, joka tappaa orjansa, me tapamme hänet.' Sen seurauksena orjan murhasta rankaistiin kuin vapaan ihmisen murhasta. On monia muita haditheja, jotka määrittelevät islamin todellisen suhtautumisen asiaan. Profeetta sanoi: 'Orjanne ovat veljiänne; näinollen, jos teistä jollakulla on veli, joka on riippuvainen hänestä, hänen tulee ruokkia ja pukea tämä kuten ruokkisi ja pukisi itsensä; eikä langettaa hänelle töitä, jotka ylittävät hänen kykynsä; jos pyydätte heitä tekemään sellaisia asioita, olette velvollisia auttamaan heitä.'
   Sharia ottaa huomioon tämän käskyn, monien muiden määräysten lisäksi, määritellessän orjan pitäjien vastuuta ja velvollisuuksia.
   On toinen opetus, joka käskee kunnioittamaan orjien ihmisarvokkutta:
   "Älköön kukaan teistä sanoko: 'Tämä mies, tai tämä nainen, on orjani.'" Hänen tulisi ennemmin sanoa: 'Tämä on minun mieheni ja tämä on minun naiseni.'"
   Profeetta sanoi: 'On totta, että Jumala on tehnyt teistä heidän isäntiään, mutta jos Hän olisi niin toivonut, Hän olisi voinut tehdä teistä tasavertaiset orjienne kanssa.'

   • Faatimah94

    Orjan vapauttamista on aina pidetty yhtenä kaikkien ansiokkaimmista teoista ja monet Koraanin jakeet suosittelevat tai jopa vaativat sitä, pääosin tapana hyvittää vakavat virheet. Perinteinen lainsäädäntö määrää isännille vapaaehtoisen vapauttamisen metodit ja monet muslimit noudattivat niitä, etenkin kuoleman lähestyessä, jotta he eivät kuolisi ja tulisi Jumalan eteen antamatta täyttä vapautta ihmisille, jotka olivat heidän valtansa alla maallisen vaelluksen aikana.

    Lisäksi orjilla oli mahdollisuus vapauttaa itsensä oma-aloitteisesti, eikä heidän tarvinnut odottaa passiivisesti, että isännät sattuisivat heidät vapauttamaan: menetelmä nimeltä mukataba salli heidän ostaa vapautensa summilla, jotka he säästivät työstään ja joita valtio usein maksoi ennakkoon (frequently augmented with advances) - ja tälloin orjan omistaja ei voinut kieltäytyä vapauttamasta orjaa.
    Toisin kuin roomalaisen lain alla, orjilta ei ollut riistetty lain mukaisia oikeuksiaan ja heillä oli oikeus vedota tuomariin aina kun isäntä kohteli heitä laittomasti.

    Lisäksi esiintyi armeijaorjuutta, jolla prinssit usein työllistivät muita, erityisesti henkilökohtaisia vartijoita. Jotkut näistä orjista perustivat suuria ja maineikkaita dynastioita kuten Egyptin Tulunidit ja Mamelukit. Kiitos tiukalle perinteiselle kontrollille, joka on aina säädellyt käytäntöä, olisi ollut vaikeaa kieltää sosiaalisia olosuhteita, jotka olivat huomattavan humaaneja muslimisivilisaation suurina aikakausina, ja nämä ovat yhdenmukaiset islamin 'tasa-arvoisen' hengen kanssa, jossa hadith opettaa, että 'mustin abyssinialainen' ovat parempi kuin ylhäsimmät quraishit, jos hänellä on enemmän uskoa. s.104-107

    Ali A. Mazrui kertoo teoksessaan 'Islamo-Fascism,' Western Hegemony and Cross-Cultural Violence

    Kun islam on ollut verrattain kielteinen rasismia ja kansanmurhia kohtaan, se on ollut ristiriitaisempi suhteessaan orjuuteen. Muslimit ovat sekä omistaneet että kaupanneet orjia läpi vuosisatojen. Mutta orjuus muslimien keskuudessa oli lähes rotuneutraalia. Orjat saattoivat olla mustia, ruskeita tai jotain muuta. Niin saattoivat isännätkin. Päinvastoin oli trans-Atlanticin orjasysteemissä, joka oli rodullisesti polarisoitunut: valkoiset isännät-mustat orjat.

    Toisekseen, orjuus muslimihistoriassa mahdollisti korkealle nousemisen sosiaalisessa liikkuvuudessa. Sekä muslimi-Egypti että muslimi-Intia tuottivat orjadynastioita.

    Sayyid Sa'eed Akhtar Rizvi toteaa kirjansa Slavery From Islamic and Christian Perspectives esipuheessa:

    Kaikista uskonnoista ainoastaan islam hyökkäsi tämän pahan perustuksia vastaan.

    Howard Zinn sanoo kirjassaan Declarations of Independence

    Ajatus, joka saapui länsimaisten tietoisuuteen lukuisia vuosisatoja sitten, että mustat ihmiset ovat vähemmän kuin ihmisiä, mahdollisti Atlanticin orjakaupan, jonka aikana ehkä 40 miljoonaa ihmsitä kuoli. -- s. 1

    Kirjassaan Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas Sylviane A. Diouf sanoo, että islam oli ensimmäisenä paljastettu afrikkalaisten orjien seuraama uskonto ja kuvailee heidän kamppailujaan pitää kiinni islamin harjoittamisesta.


  • Jake Waits

   "Miksi islam kuitenkin saattoi kumota suoraan tyttöjen elävältä hautaamisen? Lasten surmaaminenkin kuului kiinteästi arabien kulttuuriin ja arkeen, mutta sitä ei voi kutsua asiaksi, jolle yhteiskunta olisi rakentunut."

   Tästä arabien arkeen kuuluneesta tyttölasten surmaamisesta ei ole muita todisteita kuin muslimien omat kirjoitukset, jotka on muokattu Koraanin ja sunnan mukaisiksi. Sunnan vastaiset kirjoitukset on hävitetty ja kirjoituksia on muokattu sunnaa myötäileväksi. Tämän historian vääristelyn on tunnustanut mm. Jaakko Hämeen-Anttila.

   Oletetaan, että muslimien historian kirjoitus pitäisi paikkansa, ja että naiset olisivat olleet arabipakanoiden yhteiskunnassa alempiarvoisia kuin muslimien keskuudessa.

   Mutta pitääkö tämä paikkansa edes muslimien oman historiankirjoituksen perusteella?
   Katsotaanpa!

   "Meillä Mekan Quraishin heimon jäsenillä oli totutusti ylivalta naisten suhteen, mutta kun tulimme asumaan Ansari-heimon luo Medinaan, huomasimme, että täällä niskan päällä olivatkin naiset. Myös meidän naisemme alkoivat omaksua Ansari-naisten tapoja."
   (Bukhari Volume 3, Book 43, Number 648)

   Muhammadin oma Quraish-heimo Mekassa alisti naisia, mutta Medinassa Ansari-heimon keskuudessa naiset olivatkin "niskan päällä".

   Tämä riittää asettamaan kyseenalaiseksi väitteen arabien tyttölasten surmaamisesta.

   • Faatimaah94

    Tuota islamqa:ta ei kannata ottaa aina niin tosissaan, mutta siis, vahvistat itse saman, minkä totesin. Niinhän ne islamofoobikot tuppaava tekemään. :) Hassua kyllä, nykypäivänä tuskin voi enää tulla missään päin maailmaa sellaista tilannetta, että orjan ottaminen olisi islamin mukaan sallittua.
    Mielestäni ei tosin olisi niin hirveätä, jos islam sallisi orjuuden muissakin tilanteissa, kuin se sallii, koska islam suo orjille enemmän oikeuksia kuin on monilla työssäkäyvillä suomalaisilla tänä päivänä.

    Tuota hadithia en ollut kuullutkaan, vaikka tossa Bukharin kirjassa 43 on varmasti kaikkea mielenkiintoista, kiitos sen jakamista.
    Ansari ei tietääkseni ole heimo, joskaan se ei ole tämän asian kannalta olennaista, onko vai eikö...
    Medinassa ihmisillä oli muutenkin erilaiset tavat kuin Mekassa. Your argument is invalid.


   • Jake Waits
    Faatimaah94 kirjoitti:

    Tuota islamqa:ta ei kannata ottaa aina niin tosissaan, mutta siis, vahvistat itse saman, minkä totesin. Niinhän ne islamofoobikot tuppaava tekemään. :) Hassua kyllä, nykypäivänä tuskin voi enää tulla missään päin maailmaa sellaista tilannetta, että orjan ottaminen olisi islamin mukaan sallittua.
    Mielestäni ei tosin olisi niin hirveätä, jos islam sallisi orjuuden muissakin tilanteissa, kuin se sallii, koska islam suo orjille enemmän oikeuksia kuin on monilla työssäkäyvillä suomalaisilla tänä päivänä.

    Tuota hadithia en ollut kuullutkaan, vaikka tossa Bukharin kirjassa 43 on varmasti kaikkea mielenkiintoista, kiitos sen jakamista.
    Ansari ei tietääkseni ole heimo, joskaan se ei ole tämän asian kannalta olennaista, onko vai eikö...
    Medinassa ihmisillä oli muutenkin erilaiset tavat kuin Mekassa. Your argument is invalid.

    "Tuota islamqa:ta ei kannata ottaa aina niin tosissaan, mutta siis, vahvistat itse saman, minkä totesin"

    En vahvistanut. Lue uudelleen.

    Islam QA on suomalaistenkin muslimien keskuudessa erittäin arvostettu.
    Mm. islamopas.com on suositellut sitä.

    Olen etsinyt Islam QA sivustolta islamin vastaisia juttuja. En ole löytänyt. Jos sinulla on todisteita, niin esitä ne.

    "Hassua kyllä, nykypäivänä tuskin voi enää tulla missään päin maailmaa sellaista tilannetta, että orjan ottaminen olisi islamin mukaan sallittua."

    Ei orjuuttamisen sallimisessa ole mitään hassua. Jos todella haluttaisiin poistaa orjuus lopullisesti, ei silloin voida jättää jäljelle mitään orjuuden sallivaa lakitekstiä.

    Nykyaikahan elää koko ajan muutoksessa. Niinhän monet teistä muslimeistakin aivan avoimesti odottavat länsimaisen kulttuurin romahtamista kuin kuuta taivaalta.

    Koska ajat voivat muuttua huonoksi ja valta vaihtua, ei silloin ole hyvä olla mitään orjuuttamisen sallivia juttuja, eihän? Ok?

    "Ansari ei tietääkseni ole heimo, joskaan se ei ole tämän asian kannalta olennaista, onko vai eikö."

    Ansarit eli auttajat olivat niitä Medinan kansalaisia, jotka auttoivat Muhammadia. Ansarit kuuluivat kahteen pääheimoon Banu Khazraj ja Banu Aws.

    Sinun väitteesi oli, että arabikulttuuriin kuului tyttölasten surmaaminen ja että naisen asema ennen islamia oli surkea.

    Miten selität sen, että Ansareiden naiset olivat miestensä niskan päällä ENNEN kuin Muhammad tuli Medinaan?

    "Medinassa ihmisillä oli muutenkin erilaiset tavat kuin Mekassa."

    Sinäpä sen sanoit. Medinassa, jossa ei islamista oltu kuultukaan, NAISET OLIVAT MIESTENSÄ NISKAN PÄÄLLÄ.

    Kun Muhammad oli työnsä tehnyt, miehet olivat naistensa esimiehiä.

    Check your logic.


  • Jake Waits

   Islamin uskonoppineen fatwa:

   "We reply emphatically and without shame that slavery is permitted in Islam"
   "Vastaamme empaattisesti ja ilman häpeää, että orjuus on sallittua islamissa"

   http://islamqa.info/en/ref/94840/slavery

   End of quote and discussion!

  • 1+9

   Orjuus (myös seksiorjuus) on islamissa täysin hyväksyttyä, ja siihen jopa yllytetään: http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Slavery

   • P.S.

  • tiirismaa

   Perustelet pitkään ja hartaasti, kuinka vaikeaa Muhammadille oli lopettaa orjuus. Allahillehan tämä olisi ollut helppoa, jos uskomme Koraaniin. Ehkäpä olet havainnut, että länsimaissa saa nykyään vapaasti vaihtaa uskontoa. Voi myös hylätä uskonnon ja ruveta julkisesti ateistiksi tai uskonnottomaksi. Miten kauan vielä menee, että jokaisella ihmisellä on muslimimaissa näin laaja uskonnonvapaus? Jos pystyt keksimään tähän kysymykseen uskottavan vastauksen, voisin harkita aloituksesi uskottavuutta uudelleen.

  • oikeevalinta

   itse kasvoin suomessa,yhteyskunnassa jonka tulisi olla hyvinvoiva,hmm epäilen kylläkin tätä. mielialalääke,itsemurha,alkoholi sekä huume tilastojen karu totuus on jo varmaankin jokaisen suomalasenkin tiedossa? kokemukset kertovat koko totuuden.

   Siksipä ihmiselle on totta tosiaankin annetta vapaus valita,hyvästä ja pahastakin,ehkäpä juuri tästä syystä islaam palataan enemmän kuin siitä luovutaan?
   Jumala on luvannut kaikille paratiisiin haluaville sinne pääsyn,kylläkin edellyttäen enemmän tekoja kun sanoja.

   • Jake Waits

    "tse kasvoin suomessa,yhteyskunnassa jonka tulisi olla hyvinvoiva,hmm epäilen kylläkin tätä. mielialalääke,itsemurha,alkoholi sekä huume tilastojen karu totuus on jo varmaankin jokaisen suomalasenkin tiedossa? kokemukset kertovat koko totuuden."

    Suomi on maailman paras maa elää. Suomi on nyt tunnustetusti myös paras maa äideille.

    Muslimien piirissä mielisairaudet ovat vähintäänkin yhtä yleisiä kuin muuallakin, mutta miten on niiden hoidon laita?

    Jos huumerikoksista voi saada kuolemantuomion, joten kyllä ne narkkikset silmiltä piilossa pysyvät. Silmistä pois, vaan ei ongelma sillä katoa.

    Suomessa narkkarit saavat ilmaisen terveydenhoidon ja he näkyvät tilastoissa. Muslimimaissa tilastoja siistitään nätimmiksi. Esim. Iranissahan ei Iranin presidentin mukaan ole homojakaan ollenkaan. Ei varmaan Saudi-Arabiassakaan, koska kaikki julkihomot on mestattu.

    "ehkäpä juuri tästä syystä islaam palataan enemmän kuin siitä luovutaan?"

    Oikeasti islamista lähdetään enemmän kuin siihen hurahdetaan.
    Islamista lähtijät eivät ymmärrettävästi pidä asiasta kovin suurta meteliä.
    Islamista lähtemisestä jo Muhammad aikoinaan määräsi kuolemantuomion.


  • tiirismaa

   Nimimerkille oikeevalinta

   Kirjoituksestasi ei millään tavalla selviä, miksi minun pitäisi vastustaa uskonnonvapautta. Olen ehdottoman raitis ateisti (ja seurakunnan jäsen). Perheestäni ei kukaan käytä huumeita tai syyllisty luettelemiisi kauheuksiin. Sinä vain mustamaalaat suomalaisia aivan samalla tavalla kuin aikoinaan Muhammad mustamaalasi uskottomia arabeja.

  • mhmd

   ei ole mahdoton idea etteikö orjuus tulisi takaisinkin. Eikö me tavallaan eletä tietynlaisessa orjuudessa? Olemme yhteiskunnan orjia. Olemme kapitalismin orjia. Olemme toistemme orjia jopa. Olemme tapojemme orjia. Orjista on puhuttu myös vanhassa testamentissa. paljon. ja Uuden testamentin aikana, joskus jopa lääkärit, lakimiehet ja poliitikotkin olivat jonkun toisen orjia. Jotkut jopa valitsivat orjuuden, jotta heidän isäntänsä huolehtivat kaikista heidän tarpeistaan.

   http://www.gotquestions.org/Suomi/Raamattu-orjuus.html

   Yhteiskunta, ihmiset, laumat, lisääntyvät, levittyvät, massat, jotka liikkuvat, kuulevat, näkevät ja ymmärtävät oliot. Eivätkö ne perustava yhteisiä mielipiteitä. Eikö nämä massat ole ohjattavissa? Media. Muoti. Tämän elämän tavoittelu ja edellä kävijät siinä ja heidän seuraaminen. Eikö nää oo paimenia? Eikö me olla lampaita :D

   Me seurataan esimerkkinämme jopa jonkun tv-sarjan tyyppiä. Ja opitaan siltä tiettyjä tapoja tai eleitä tai mitä vaan. Tai jos ei heitä niin isäämme, äitiämme, isoveljiämme.

   Esim.
   Työpaikan pomo (paimen), sanoo että tee kovemmin töitä (orja), niin palkitsen sinut bonuksilla (porkkanaa). Teet ylitöitä, niska limassa, jotta voit ostaa lapsellesi hienot merkkivaatteet, koska kaikilla muillakin on (lauma), koska se on muodissa (esikuvat) ja koska kaikki tietää, että ne on kalliita merkkejä ja niitä suositaan sen takia (kapitalismi), jos lapsesi ei saa niitä niin hän ei kuulu porukkaan (laumaan) ja häntä syrjitään (yhteiskunnan orja)

   tietenkin tämä oli vain suuntaa antava esimerkki. Mutta orjuutta on vieläkin. Se on vain vaihtanut vaatetta.

   Koraanissa puhutaan orjien vapauttamisesta. Vapauta vaikka kaveri alkoholinkäytöstä, tai huumeista tai peliriippuvuudesta tai pornoaddiktiosta, tai kavereidensa palvonnasta ("en olisi mitään ilman kavereita", silti ne jättää ekana), tai jos hänellä on huonot oltavat töissä, auta häntä liitolla tai jollain, auta häntä esim. löytämään rohkeutensa sanoa pomolle että en voi tehdä 3 ihmisen töitä kun olen vain yksi ihminen.

   Voidaan me tässäkin yhteiskunnassa totella Koraania ja vapauttaa orjuudesta. Islam on kaikille. Jos on muslimi on sitä itselleen. Jumala tottakai pitää siitä. Jos elät hyvänä ihmisenä ja tottelet Hänen sanojaan ja lakejaan. Ja olet samalla hyväntekijä muillekin. Eihän sellaista voi edes verrata sellaiseen ihmiseen, joka on itse jonkin paheensa orja. ja vetää kaverinsa ja perheensäkin siihen.

  • Esko o

   Lopeta höperöinti ja valehteleminen. Nykyajan yhteiskunnassa (Suomessa ja Ruotsissa) ihminen on vapaa. Emme ole kenenkään orjia. Muslimit ovat kyllä islamin orjia, eikä siitä pääsekään pois.

  • Jumalapalkitsee

   Mitä tästä voi päätellä.... Amerikassa sodittiin vielä 1800-luvulla ellei 1900-luvulla että ei saisi lopettaa orjuutta.... Islam on oikea uskonto
   Islam on heikkojen ja köyhien ylösnostaja, sen Koraani kertoo
   Koraani puolustaa orpojen oikeuksia hamaan loppuun saakka

  • Maruna34

   Katso dokumentti Yle Areenassa: Takaisin valoon.
   Ohjelmasta saa hyvän käsityksen oikeasta islamilaisuudesta.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maailman suurin sanomalehti: Sanna Marin on coolein poliitikko

   Sanna saa taas ylistystä maailmalla. Ja mikäs siinä, onhan hän ylivoimaisesti paras pääministeri Suomen historiassa. https://www.iltalehti.fi/ulkomaa
   Maailman menoa
   678
   5795
  2. Sanna Marinin UUSI sähellysvideo julki. Iljettävää ja kuvottavaa katseltavaa

   En olisi uskonut että näen maamme pääministeristä näin puistattavan videon. Jos jäljellä oli vielä ripaus arvovaltaa ja kunnioitusta pääministeriä koh
   Maailman menoa
   731
   5621
  3. Mihin aikaan tulee Marinin eroilmoitus huomenna?

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/cc979c9c-c331-42f5-afe6-d30bdb869e3a Yksityiset pikku bileet, taustalla kuuluu: v*ttu tästä tulee hyvä olo. Jau
   Maailman menoa
   303
   3695
  4. Sanna Marin juhlii humalassa haarat levällään

   Kuvat tulivat vihdoin julki. Melkoinen pienen lapsen äiti.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   333
   3284
  5. Petteri Orpo väläyttää leikkauksia: 'Me joudumme säästöihin ja sopeutukseen'

   Jätti-inflaatio sähkö, polttoaineet, ruoka ym. kallistuu hurjasti ja Petterin kokoomus haluaa leikata, ja kokoomuksen tuntien leikkauksien painotus ni
   Maailman menoa
   298
   2746
  6. "Bile-Sanna" lempinimen saanut Sanna Marin selittelee: "Tiesin kyllä, että minua kuvataan, mutta..."

   Bile-Sannan bailuvideo on saanut pääministerin myrskyn silmään. Mitä mieltä olet, pitäisikö pääministerin saada olla ihan tavallinen ihminen ja juhlij
   Maailman menoa
   341
   2372
  7. Parveketupakointi

   Tupakoija on itsekäs ja piittaamaton muista asukkaista, parvekkeella tupakoijan savu kulkeutuu useisiin lähistöllä oleviin asuntoihin. Ei ole mukavaa
   Maailman menoa
   235
   1899
  8. Kerrotko mies mikä minussa on vikana?

   Kun, et kerran lähesty?
   Ikävä
   207
   1601
  9. Mulla on ikävä sua

   Se on paisunut ihan valtavaksi ja täyttää mun koko pään. Naiselle
   Ikävä
   58
   1444
  Aihe