Aihe

Kapuloita virkarattaisiin

167-176

http://karilaurila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/145813-suomalaisesta-halpatyovoimasta-tuli-vientituote
”Hurjinta tässä on se, että kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 8 § mukaan TE -toimisto yksin arvioi aktivointisuunnitelmaa laadittaessa mahdollisuudet tarjota työnhakijalle töitä. Jos töitä ei todennäköisesti pystytä tarjoamaan, niin suunnitelmaan on pakko ottaa kuntouttava työtoiminta. Toimenpiteestä kieltäytyminen taas tarkoittaa työttömälle työttömyysturvaetuuden katkaisemista. Siis käytännössä kyseessä on pakottaminen.”

Tuossa on se lakikoukku jolla saadaan orjatyö lailliseksi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas.../20010189#L3P8
"Jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ettei henkilölle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta."

Tuossa vaiheessa pitää kysyä työ- ja elinkeinotoimiston virkailijalta:
-Miksi palkkatukityötä ei voida tarjota?
-Paljonko on palkkatukirahaa käytössä?
-Montako palkkatukipaikkaa on avoinna?
-Yksilöity perustelu jokaisen avoimen palkkatukipaikan kohdalla miksi sitä ei voida tarjota?
-Kuinka monta palkkatukipaikkaa arvoitte tulevan avoimeksi seuraavan 3 kuukauden kuluessa?
-Millä perusteella arvoitte ettei yksikään niistä sovellu hakijalle?

Nuo kysymykset voi tehdä kirjallisena etukäteen. Ja pyytää kuittaus siitä että virkailija on vastaanottanut nuo kysymykset. Hallintoilain 17§ velvoittaa antamaan tuon kuitttauksen.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas...20030434#L4P17
Hallintolain 8§ velvoittaa vastaamaan kysmyksiin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas.../20030434#L2P8

Lisäksi voi kertoa virkailijalle että tiedot palkkatuen käytössä olevasta määrästä ja tiedot palkkatukipaikoista ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla julkista tietoa ja olen jo pyytänyt noita tietoja kirjallisesti tämän päivän osalta. Tai voi olla kertomattakin niin sattaa saada virkailijan leivättömän pöydän ääreen väärän tiedon antamisesta eli valehtelusta.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Tietenkin tuo kaikki pitää vähintään äänittää ja mieluummin videoida.

Ja tuo aktivointisuunnitelma on allekirjoitettava rangaistuksen uhalla. Voiko typerämpää lakia olla sillä lapsikin ymmärtää ettei pakotetulla sopimuksella ole mitään juridista arvoa.

Jos kaikesta huolimatta kuntouttava työtoiminta laitetan ”lain nojalla” ilman perusteluja sille miksi esim. palkkatukiyötä ei voi tarjota tuohon aktivointi suunnitelmaan, niin siihen pitää vaatia kirjaamaan se että se on sinne lain nojalla laitettuu eikä asiakas hyväksy sitä. Ellei tuohon suostuta niin voi kirjoittaa itse: ”En hyväksy, alllekirjoitan rangaistuksen uhalla.”

Tärkeää on ettei mistään asiakirjasta voi edes kieroilemalla päätellä että asiakas olisi hyväksynyt kuntouttavan työtoiminnan vapaaehtoisesti, sitä ne kuitekin jälkikäteen väittävät ja selittävät kun EIT tutkii ihmioikeusrikosta ja vaatii virkailijalta selvitystä asiasta.

http://www.ihmisoikeudet.net/Lakijaturva/lakijaturva_5_13.html

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32350&contentlan=1&culture=fi-FI

24

823

  Vastaukset

  • Lista kuntouttavaan työtoimintaan liittyvitä laeista:

   Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

   1 luku 4 §
   Suhde muuhun lainsäädäntöön
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
   Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
   Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021295
   Laki julkisesta työvoimapalvelusta 30.12.2002/1295

   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030497
   Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 13.6.2003/497

   7 luku
   Kuntouttavan työtoiminnan ehdot
   22 § (23.8.2002/751)
   Työturvallisuus ja työterveyshuolto
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
   Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

   23 §
   Tapaturmavakuutus
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480608
   Tapaturmavakuutuslaki 20.8.1948/608

   Noita kaikkia tuskin kukaan hallitsee. Yksi tärkeimmistä on kuitenkin Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
   Esimerkkejä:
   ”2 luku
   Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
   4 §
   Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun

   Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

   Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.”

   Vakaumus? Vakaumukseni estää työn tekemisen ilman palkkaa!!

   Ja muutenkin on tuo 2 luku sellainen että kyllä ”täti” joutuu tiukille sen kanssa. Voi työllistymissuunnitelman teko kestää jopa useita päiviä, sillä melkoisen hataralla pohjalla tuo pakkokuntoutus on.

   • laki kuntouttavasta työstä...LAADITAAN YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA! LAIN MUKAAN TT AKKA EI VOI YKSIN MÄÄRÄTÄ MITÄÄN!


  • muistakaa, että neljä tuntia yhtenä päivänä viikossa on minimi , se riittää kuntouttavaan työntekoon.

   • sen te-toimiston ja sosiaaliviraston tantat arviovat työttömän kunnon perusteella. Jos ei mitään ole esteenä, se on viisi päivää viikossa. Tätä minullekin tarjottiin mutta kieltäydyin koko hommasta.


   • ei tuo noin mene kirjoitti:

    sen te-toimiston ja sosiaaliviraston tantat arviovat työttömän kunnon perusteella. Jos ei mitään ole esteenä, se on viisi päivää viikossa. Tätä minullekin tarjottiin mutta kieltäydyin koko hommasta.

    Niinhän ne usein "arvoivat" ilman oikeaa tietoa ja ammattitaitoa, eikä laissa ainakaan suoraan anneta tantoille oikeutta päättää asiasta. Asian voi laittaa oikeuden päätettäväksi ja tantoista voi tehdä rikosilmoituksen luvattomasta lääkärin ammatin harjoittamisesta. 4 tuntia päivässä 1 päivänä viikossa on lain vaatima minimi, ja se saa kelvata tantoillekkin. Kyllä suomalaiset vellipersheet uskovat aina sen mitä virkaloiset päättää, vaikka ei laki anna heille siihen oikeutta. Jokainen heidän sanomansa sanakin pitää kyseenalaistaa.


   • ei tuo noin mene kirjoitti:

    sen te-toimiston ja sosiaaliviraston tantat arviovat työttömän kunnon perusteella. Jos ei mitään ole esteenä, se on viisi päivää viikossa. Tätä minullekin tarjottiin mutta kieltäydyin koko hommasta.

    Älä hyväksy aktivointisuunnitelmaan muuta kuin 4 tuntia yhtenä päivänä viikossa kuntouttavaa työtoimintaa. Perustele, että hauat aloittaa varovasti koska olet ollut pitkään työlämän ulkopuolella ja uusi tilanne vaatii totuttelua. Ja näinhän asia todellisuudessa on useimpien kohdalla. Jokainen on paras itsensä asiantuntija ja onhan se kumma jos totuuden puhujaa ei uskota eikä totuudelle anneta mitään painoarvoa.


   • neljä tuntia yhtenä päivänä viikossa on minimi , se riittää kuntouttavaan työntekoon.
    JUURI NOIN! LAKI SANOO. KUN ETTE PIDÄ KIINNI LAILLISISTA OIKEUKSISTANNE NIIN TOTTA KAI NE MÄÄRÄÄ ILMAISORJATYTÖTÄ 8H/5PV/VKO
    JA KAIKILLE MAKSETAAN PALKAA AJASTA ELI KUINKA MONTA TUNTIA OLET TYÖSSÄ. TT-AKKAKIN SAA TUNTIPALKAN. ELI SUNKIN AIKA ON SILLOIN RAHANARVOISTA EIKÄ ILMAISTA ELI ILMAISTYÖTÄ!


  • Ja luonnollisesti samat toimenpiteet sossussa jos on jo karenssissa 5 kk työssäoloehdolla. Jäi nyt kyllä vähän epäselväksi mitä se hyödyttää, mutta näillä mennään, kiusa se on pienikin kiusa. Pakotettu sopimus ei ole pätevä mutta 20 prossan alennus heilahtaa jos kuntouttavaan ei mene, tuossa yllä on linkki siihen lakiin jota vastaan on paha taistella. Vai onko tarkoitus mennä ja sitten jälkeenpäin riitauttaa asia? Ei sellaista asiaa voi voittaa mutta kannustan kyllä kaikkia tähän, oli miten oli.

  • Nykyisin on tuo työssäoloehto 3 kk, mutta paljon on sellaisia vanhan lain mukaan 5 kk työssäoloehdon saaneita, on vielä 2016 loppuun saakka kunnes heidät "armahdetaan".

   Pakotettuun sopimukseen kannattaa aina vedota ja vailttaa siitä 20% alennuksesta hallinto-oikeuteen.

   Tarkoitus ei ole taistella lakia vastaan vaan päin vastoin on vaadittava kaikkia lakeja noudatettavaksi, ja se pilkku on viilattava niin moneen osaan kun on tarvis. Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on pyrittävä siihen ettei kuntouttavaa työtoimintaa laiteta koko suunnitelmaan. Siksi pitää virkailijalta vaatia tarkkoja selvityksiä siitä millä perusteella hän arvoi ettei työtä voida tarjota 3 kk:n kuluessa, pelkkään mutuun ei pidä tyytyä.
   Toki tuon suunnitelman pätevyyden voi riitauttaa jälkikäteen pakottamiseen vedoten ja se paperi mikä on tehty ei olekkaan aktivointisuunnitelma vaan ihan jokin muu paperi.
   Voitoista ja häviöistä ei tiedä etukäteen mutta taistella aion loppuun saakka ja ennen kun homma ratkeaa niin eläkkkeellä saatan jo olla, vuosia se joka tapauksessa vie. Sittempähän aktivoivat ketä aktivoivat, ei kuulu enää mulle.

   • No jos haluat viilata pilkkua niin ne työkkäritantat antaa sulle vanhanajan työhönosoituksen muutamaan avoimeen työpaikkaan ja sinun on sen jälkeen otettava yhteyttä niihin työnantajiin ja annettava selvitys työkkäriin. Jos ja kun työsuhdetta ei synny, ne tantat yrittää sitä kuntoutusta taas. Siinä on vain kaksi vaihtoehtoa; menet kuntouttavaan ennemmin tai myöhemmin tai otat karenssin ja sossuun. Itse olen valinnut jälkimmäisen.


  • Saahan siinä aikaa pelattua kun tulee työhönosoituksia. Tärkeintä on ettei missään tapauksessa mistään asiakirjasta voi edes kuvitella sitä että olisin hyväksynyt tuon kuntouttavan työtoiminnan, tuossa on se pointt. Eli pakotettu on, vaikkakin lain voimalla joka on ristiriidassa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kanssa. Kun näin on, niin lakia ei tule soveltaa.

   Kuntouttavaan paskatoimintaan en lähde edes kilon paloina, se ei ole se viimeinenkään vaihtoehto. Sitten kun karenssi joskus tulee niin siitä se vasta "sota" alkaa, taistelu laitonta karenssia vastaan ja virkarikosjuttu virkailijoita vastaan, helpolla ei tule kukaan pääsemään, sen lupaan.

   • Kiusa se on pienikin kiusa ja kannustan olemaan mahdollisimman vaikea. Mitään virkarikosjuttua et tule voittamaan mutta ei se haittaa, yritä silti. Kaikkein vaikeimmat tapaukset jätetään lopulta rauhaan ja päästetään eläkkeelle. Kuuntele vaikka joskus Kansanradiota, siellä ne rattaiston kapulat on äänessä. He ovat tehneet ihan oikein, vastustaneet byrokratiaa ja riistoa ja lopulta voittaneet omalla tavallaan.


   • HYVÄ JUURI NOIN. PANKAA HANTTIIN NILLE!


  • Juuri noin, hiekkana laakereissa. Kyllä byrokraatit saa maistaa omaa lääkettään, pykälien viilausta ja viivyttelyä. Jo pelkästä aktivointisuunniteman tekemisestä voi homman aloittaa, ensin lautakunta, HaO ja mahdollisesti vielä KHO. Siinä jo vierähtää vuosi tai pari ennen kun päästään asiaan.

   En tietenkään kuvittele voittavani virkarkosjuttua tällaisessa epäoikeusvaltiossa, mutta yritän silti.

   Kyllä tuollaisille virkamiehille pitää olla mahdollisimmn inhottava ja ilkeä, tietenkin lain puitteissa, eli potut pottuina vaan.

  • 1 :D

  • Täällä toinen. Odotellaan aktivointeja.Kyllä ne tietää että olen hankala, orjatöille on jo kielto. Mielenkiinnolla odotan mitä ne keksii :D Mä aattelin tehdä semmosen lapun aktivointihaastatteluun, missä myönnetään asiakkaan pakotus orjatyöhön ja sitten lakitekstejä siihen mukaan, sitten vaan pyydän nätisti allekirjoitusta siihen, periaatteessa he allekirjoittaa sen suullisesti, jos katkaisee mun tuet. Tulkoot karenssi, en ole riippuvainen enää työkkäristä, en edes sossusta. Minua kun ei saada alistettua, on oikein kiva panna hanttiin :)

  • Kiitos vinkistä ja tuesta jobless1.
   Keksitään lisää tollasia koukkuja niille, jossain kohtaa rikkovat lakia kun eivät kaikkia tajua. Näytetään niille mistä se kana pissii :)

  • jobless1: voitko selventää, että millainen tämä orjatöiden kielto on, esim. mikä teksti sinne pitäisi saada?

  • Itselläni ei ole vielä ollut ongelmia työkkärin t kelan kanssa, olen ansiosidonnaisella. Ikää on yli 50, alle 55 ja asun pienellä paikkakunnalla.
   Olen pohtinut sitä, että kutsussa yt-neuvotteluihin luki jo "johtaa ..irtisanomiseen". Ymmärtääkseni se on väärin pykälien mukaan, pitäisi (muka) olla mahdollisuus neuvotella ja esittää jokin muu ratkaisu ja työnantajan pitäisi vasta neuvottelun jälkeen tehdä päätös irtisanomisista.
   Liittoon en kuulu, pitäisi itse palkata lakimies. Mitä voisin voittaa? Voisin hävitäkin.
   Pienten ympyröiden vuoksi en sitten töitä löytäisi. En tiedä löydänkö töitä kuitenkaan, ikäkin saattaa sen tehdä. Olen ajatellut vaan niellä jutun ja keskittyä muuhun elämään. Osaako kukaan sanoa mitään?

   • "iloako" teet oman työllistymis-suunnitelman ja katot sitä yhdessä virkailijan kanssa, sinne sujautat sen "asiakas vaatii pysyvää kielto orjatyön kaikille muodoille kaikissa suunnitelmissa" hyvä ois myös laittaa siihen lappuun, että nämä tiedot on myös kirjattu sähköiseen muotoon mitään niistä poistamatta tai lisäämättä. Siel on suunnitelmateksti ja sit kartoituskohta. Vaadi virkailijaa kirjaamaan juuri niin ne tiedot sinne mitä sulla lukee lapussakin, ja katso ettei sinne lisätä mitään omia. Uusinnan voit pyytää vaikka 10v päähän, ellet halua muuttaa sitä suunnitelmaa sitä ennen. Tsemiä vaan :)


   • jobless17 kirjoitti:

    "iloako" teet oman työllistymis-suunnitelman ja katot sitä yhdessä virkailijan kanssa, sinne sujautat sen "asiakas vaatii pysyvää kielto orjatyön kaikille muodoille kaikissa suunnitelmissa" hyvä ois myös laittaa siihen lappuun, että nämä tiedot on myös kirjattu sähköiseen muotoon mitään niistä poistamatta tai lisäämättä. Siel on suunnitelmateksti ja sit kartoituskohta. Vaadi virkailijaa kirjaamaan juuri niin ne tiedot sinne mitä sulla lukee lapussakin, ja katso ettei sinne lisätä mitään omia. Uusinnan voit pyytää vaikka 10v päähän, ellet halua muuttaa sitä suunnitelmaa sitä ennen. Tsemiä vaan :)

    Mutta eipä kai tollaista voi vaatia, tai voi ehkä vaatia, mutta ei ne virkailijat sinne sellasta kirjaa... Ja samapa kai se on milloin sen uusimisen pyytää, uusi aika tulee kun TE-toimistosta se pistetään tulemaan. Näin ainakin minun kohdallani.

    Vaikka toiveet olisi kirjattuina ylös, ei niistä kukaan mitään välitä.


  • Autismisäätiö tarjoaa myös Vammasille asiakkailensa halpaa työvoimaa eli orjatyötä.

  • Mainio ketju. Olen ylpeä meistä suomalaisista. Meitä ei helposti nujerreta.

  • "Mutta eipä kai tollaista voi vaatia, tai voi ehkä vaatia, mutta ei ne virkailijat sinne sellasta kirjaa... Ja samapa kai se on milloin sen uusimisen pyytää, uusi aika tulee kun TE-toimistosta se pistetään tulemaan. Näin ainakin minun kohdallani.
   Vaikka toiveet olisi kirjattuina ylös, ei niistä kukaan mitään välitä."

   No sitten vaan nauhoitat kaiken ja pistät valitusta vaiks 100 kpl sinne tänne,
   täs mitään periksi anneta! Nauhoitus todistaa sen, mitä oot vaatinut. Ei ole mikään
   sopimus semmoinen, et toinen sanelee ehdot! Ne on nykyään, niin säälittäviä,
   et ei ne uskalla enää kasvotusten sopia näistä, kun pelkää et menettää
   oman työpaikkansa. Tai ei ne mitään siel kyl tee, muutakun kiusaa ihmisiä. Työttömiä nekin on. Herran siunausta sulle ja tutki totuutta Raamatusta. Se helpottaa ja paljon!! ;)

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Korona räjähtämässä käsiin 618 uutta tartuntaa 5 uutta kuolemaa

   Marin ja Kiuru karjaisivat kunnille mm. HUS-alueelle viime hetkellä, eivät ne pysty hoitamaan asioitansa vaan tarvitaan Marinin hallituksen tiukkaa oh
   Maailman menoa
   688
   10452
  2. Seiska: Sedu Koskinen vaihtaa nimensä eksoottiseksi Zedu Di Lucaksi!

   No nyt! Ja nimen takana vanha ystävä Andy McCoy... https://www.suomi24.fi/viihde/seiska-sedu-koskinen-vaihtaa-nimensa-eksoottiseksi-zedu-di-lucaksi-ni
   Kotimaiset julkkisjuorut
   68
   6576