Näin Suomessa: verosuunnittelulla palkka verottomana käteen

laillista

Näin Suomessa: verosuunnittelulla palkka verottomana käteen

"Verosuunnittelulla palkka verottomana käteen

Yleisesti on tiedossa, että menestyvien yritysten johto- ja avainhenkilöt, sekä mm. lääkärit, juristit ja pankkiirit pystyvät siirtämään palkkatulonsa verovapaasti holding-yhtiöille. He voivat nostaa holding-yhtiöstä esim. 500.000 euron palkkatulosta osinkona viisihenkiselle perheelleen 450.000 euroa kokonaan verovapaasti. Koska he voivat myös vähentää kulujaan tästä summasta, verovapaus on käytännössä rajaton.

Tämä on kuitenkin vastoin voimassa olevia verolakeja.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi vuonna 2008 yllättävän päätöksen, jonka mukaan lääkäreiden palkat voidaan maksaa verovapaina osinkoina holding-yhtiön kautta tai siirtää osittain verovapaina osinkoina lääkäreille itselleen. KHO:n päätöksen jälkeen verovapaat osingot ovat lisääntyneet kulovalkean tavoin yllämainituissa piireissä.

Eduskunta on ottanut kantaa tähän KHO:n päätökseen täsmentämällä verolakeja vuonna 2009 siten, että osinko on sen henkilön ennakkoperintälain alaista ansiotuloa, jonka työpanoksesta on kysymys (Tuloverolaki 33 b § 3 momentti, EPL 13a §). Onkin mahdoton ajatus, että Eduskunnassa hyväksyttäisiin sellaisia lakeja, joilla vapautetaan Suomen isopalkkaisimmat tulonsaajat kokonaan tuloverojen maksamisesta.

Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle - tutkintapyyntö Valtionvarainministeriöön

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia vastasi tätä asiaa koskevaan kantelukirjoitukseeni (Dnro 1737/4/12). Vastaus vahvisti Eduskunnan kannan lain tulkinnasta. Osinkona maksettu palkka tulee aina verottaa tekijänsä ansiotulona.

Oikeusasiamiehen kanslian laillisuusvalvontaan ei kuitenkaan kuulu puuttua Eduskunnan lainsäädäntötoimintaan eikä sen taustalla olevaan yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon. Lain valvonta kuuluu tässä tapauksessa Valtiovarainministeriölle.

Lähetin tutkintapyynnön Valtiovaranministeriöön ja toimitin sen tiedoksi Verohallinnolle, laajasti medialle sekä poliittisille puolueille. Palautetta tuli vain vähän. Verohallinto kuitenkin vastasi.

Verohallinnosta ylitarkastaja Tomi Peltomäki vastasi 29.5.2012 päivätyllä kirjeellä, ettei julkisuuteen kuulu verottajan harjoittama verotus erilaisissa tilanteissa. Peltomäen mukaan palkanmaksupakkoa ei ole. Näille palkasta kieltäytyjille kelpaa kuitenkin raha verovapaina osinkoina.

Myös johtava lakimies Matti Merisalo vastasi 6.6.2012 selvittäen, että verottajan laintulkinta on yhteneväinen Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa. Molemmissa verohallinnon kirjeissä on kuitenkin sanoma, ettei näitä säädöksiä voida aina soveltaa vaikka rahan lähteenä onkin työpanos - eli verottaja hyväksyy verovapauden.

Yhtäkään puoluetta ei kiinnosta nämä miljardien eurojen verotulomenetykset, jotka koskevat sekä valtiota että kuntia.

Jos tuloverot hoidettaisiin verolain mukaisesti, kuntien talous olisi paremmassa kunnossa ja paisuviin sosiaalimenoihin saataisiin tuntuvaa täydennystä. Eläkelaitokset saisivat puuttuvat Tel-maksut, jolloin tulossa oleva eläkepommi ei räjähtäisi, eikä eläkeiän nostolla tarvitsisi paikata puuttuvia eläkemaksuja.

Suomessa käytössä "Kreikan malli"

Lehman Brothersin konkurssin on sanottu sekä laskeneen Suomessa bruttokansantuotetta että vähentäneen verotuloja. Epäilen, että samoihin aikoihin meillä yleistynyt verovapaus hyväosaisille on aiheuttanut nämä verotulomenetykset. Verohallinnon julkisissa verotiedoissa ei näy maksettuja verovapaita osinkoja.

Helsingin Sanomien mukaan lääkärit suosivat Lamborghineja.

Parhaassa tapauksessa autot ovat heille vähennyskelpoisia menoja. "Kreikan malli" kukoistaa ja voi hyvin Suomessa. Verottaja ei verota ja Valtiovarainministeriö ei tee mitään jotta verolait toteutuisivat.

Eikö Valtiovarainministerin ole syytä esittää muutos holding-yhtiöiden osinkojen verovapauteen? Alkuperäisen tarkoituksen mukaan yritykset saattoivat siirtää varojaan syrjään käyttääkseen ne myöhemmin investointeihin. Nyt holding-yhtiöt on valjastettu verolainvastaisesti veronkiertoon. Kaikkien osinkojen verovapaus täytyisi poistaa kokonaan kuten Hetemäen työryhmä vuonna 2010 esitti.

Miten tähän on tultu?

Taustalta löytynee poliittista ohjausta. Matti Vanhanen erosi pääministerin virasta 2009 ja siirtyi Perheyritysten liiton toiminnanjohtajaksi KHO:n päätöksen jälkeen. Verottajan harjoittamasta verotuskäytännöstä hyötyvät myös ja nimenomaan Perheyritysten liiton jäsenet.

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=4791

14

1584

  Vastaukset

  • holdingyhtiössä pitäisi varmaan olla aikamoiset nettovarallisuudet, jotta voisi nostaa 450000 euroa varovapaasti, jo 90.000 euron nosto voi olla ongelmallista.

  • Nyt menee metsään ja pahasti. Ärsyttää tämä vasemmistolainen kateuspropaganda, joka ei edes perustu faktoihin.

   Suomessa ei voi nostaa yrityksestä verottomasti mitään. Ikinä. Yritys maksaa aina tuloksesta vähintään yhteisöveron 24,5%. Tämän yhteisöveron lisäksi tapahtuu seuraavaa:

   Vuodesta 2014 alkaen jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Se mitä tämä tarkoittaa on, että yrityksessä täytyy olla vapaata pääomaa, eli nettovarallisuutta 1 875 000€, jotta selviät 12000€ veroilla, 150000€ osingoista, sen jälkeen kun yritys on jo 24,5% tuloksesta maksanut. Kyseessä on siis kahdenkertainen verotus samalle tulolle.

   150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.

   Lopettakaa jo valheiden esittäminen!!

   • Heh heh - on siinäkin tilintarkastaja - ei ole vielä huomannut, että oy:n verokanta putosi 20 %:iin !


   • 5-5665 kirjoitti:

    Heh heh - on siinäkin tilintarkastaja - ei ole vielä huomannut, että oy:n verokanta putosi 20 %:iin !

    Pahoittelen kirjoitusvirhettä joka jäi hiukan tuohduksissa kirjoitettuun tekstiin. Kuten huomaat teksti oli jaettu kahteen osaan, toisessa kuvailtiin tilannetta jolloin yhteisöverokanta oli 24,5% ja osakeyhtiöstä pystyttiin nostamaan 9% nettovarallisuudesta tai 60000€ (aiemmin jopa 90 000€) saakka osinkoja vain kerran verotettuna.

    2014 laki muuttui ja yhteisöverokanta tippui, mutta samalla katosi myös mahdollisuus nostaa vain kerran verotettua tuloa. Kaikesta osingosta tulee maksaa vero myös yhteisöveron jälkeen.

    Tämä on faktaa, joten argumentit olisi syytä kohdistaa siihen mitä itse kritisoin. Suomessa ei ole verottomia osinkoja ja siitä valehteleminen on syytä lopettaa.


  • Yhteisövero on pudotettu 20% ja veroparatiisiyritykset eivät maksa Suomeen veroja ollenkaan. Samoin suuret yritykset joilla on tytäryritys Suomessa eivät maksa veroja Suomeen, koska tämä tytäryritys Suomessa ottaa lainaa emoyrityksellä jopa 20-30% koroilla. Koska Suomessa ainoana maana maailmassa on mahdollisuus vähentää tällaisissa tilanteissa rajattomasti korkomenot. NIin nämä suuret yritykset saavat näyttämään tuloksensa aina miinuksella.

  • Yksityistämisen kannattajat sanovat, että menettely tuottaa laadukkaiden ja edullisten palvelujen lisäksi myös verotuloja. Niin se tuottaakin, kun puhutaan työntekijöiden tuloverosta. Saman tuloveron he tosin maksaisivat myös julkiselta sektorilta saamastaan palkasta. Itse yritykset sen sijaan pystyvät hyvin helposti välttämään yhteisöveron, mikäli ne ovat osa kansainvälistä suuryhtiötä. Useimmat ovat, kuten vaikkapa terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavat Mehiläinen, Attendo ja Coronaria.

   Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan valtio menettää vuosittin noin 1,6 miljardin verotulot kansainvälisten yritysten harjoittaman siirtohinnoittelun takia. Näin helposti se käy:

   Konsernin Suomen yksikkö ottaa lainaa veroparatiisiin rekisteröidyltä emoyhtiöltä tarvitsipa se sitä tai ei. Korko sovitaan poikkeuksellisen suureksi. Suomen yksikkö maksaa tätä lainaa ja korkoja emoyhtiölle, jolloin tytäryhtiön tulos muuttuu alhaiseksi, on nolla tai näyttää peräti tappiolliselta. Näin Suomen yksikkö välttyy maksamasta yhteisöveroa Suomeen. Se voitto näkyy sitten siellä veroparatiisin emoyhtiön tuloksessa, Suomen verottajan ulottumattomissa.

   Toiminta on laillista, jos se tehdään säädösten mukaisesti eli lainaa otetaan todelliseen tarpeeseen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka paljon sitä otetaan ihan keinottelumielessä.

   Sitten se toinen pikku-uutinen. Ylen jakelutekniikka yksityistettiin vuosituhannen vaihteen digiuudistuksen yhteydessä aika vähin äänin. Vuonna 2003 tämä yksityistetty Digita Oy myytiin ranskalaiselle TDF-konsernille 300 miljoonalla eurolla. Nyt TDF on myynyt koko roskan australialaiselle Commonwealth Bankin omistamalle infrarahastolle nimeltään First State Investment. Kauppasummaa ei kerrota. Toiminta lienee kuitenkin melko kannattavaa, koska vuonna 2011 Digita tuotti ranskalaisille omistajilleen 21 miljoonaa euroa voittoa.

   Sitä tulee väksinkin miettineeksi, että kuinka paljon Digita olisi mahtanut tuottaa voittoa kotimaisessa omistuksessa. Ja kuinka paljon siitä voitosta olisi saatu valtiolle yhteisöveroa.

   Kuka sitten maksaa näiden kansainvälisten yritysten voitot? Niin, miettikääpä sitä. Kuka se maksaa suomalaisten televisio-ohjelminen lähettämisen ja niiden katsomisen? Kuka maksaa kunnan velvoitteena olevat terveyspalvelut?

  • Voittoahan siitä nyt saisi. Mutta silloin myyntihetkellä tarvittiin ilmeisesti enemmän sitä 300 miljoonan kertasummaa. Persaukiset joutuvat tekemään huonoa bisnestä.

  • KAUHEAA LUETTAVAA, kyllä von vahvaa poliittista ohjausta.

   Tietyt piirit ovat vuosikymmeniä vieneet rahansa Holding yhtiöiden kautta. veroparatiiseja suosien.

   Lisäksi erilaiset piirit kuten hyvä veli Järjestelmät toimii ei näy missään korruptiotutkimuksissa. samoin vapaamuurarit joita Suomessa on runsaasti
   näin pienessä maassa.

   MÄTÄÄ ON JA PALJON

  • miten tämä on mahdollista, että rikkaat eivät maksa veroja?

   • Kun olet riitävän rikas et tarvitse tuloja. Nostelet vain rahoja pankkitililtä ja vingutat pankkikorttia.

    No, alveja joutuu sentään maksamaan. Pahus vieköön...


  • Verotta Suomessa ja muut maksaa viulut.

  • ei tartte alveja maksaa jos käyttää virman kortteja

  • Tuosta nyt unohtui semmoinen pikkujuttu, että ensinnäkin pitää olla joku oy, joka voi maksaa osinkoja. Eli jos olet vaikka valtiolla tai kunnalla töissä, niin et voi saada siltä osinkoja, joita voisit ohjata holding-yhtiöön. Käytännössä siis tuo toimii vain yksityisellä puolella, jossa pitääkin olla vapaata elinkeinotoimintaa. Siellä taas palvelun voi yleensä valita, eli jos et halua tukea holding-toimintaa, niin älä käytä yritysmuotoisia palveluja (esim. kampaaja, k-kauppa, yksityinen lääkäri, asianajaja, arkkitehti yms...)

   Itse olen pienessä suunnittelualan firmassa osakkaana ja saan vuosituloistani noin puolet osinkoina (toki kannan myös yrittäjän riskiä, aina ei mene noin hyvin). Koska kaikki menee kulutukseen, ei minulla ole holding-yritystä, jolloin lähes kaikki tulot menee ansitotulon verotukseen. Näinhän se on tarkoituskin, eli omasta työstä saatu tulo on ansiotuloa, vaikka olisi osinkoina maksettu siitä osa. Lisäksi pitää muistaa, että osingot eivät kartuta eläkettä.

   Firmani pääomistaja on aikoinaan firman laittanut pystyyn ja hoitanut sitä menestyksellä, työllistää tälläkin hetkellä yli 20 muuta henkilöä ja yhteisöveroakin maksetaan satoja tuhansia vuodessa. Hän ottaa valtaosan tuloistaan osinkoina ja laittaa ne suoraan holding-yhtiöön odottelemaan eläkepäiviä, jolloin sieltä sitten nostaa tarpeen mukaan, koska työeläke jää kohtalaisen pieneksi. Osa holding-yhtiöstä kuuluu hänen lapsilleen, jotka sitten saavat tätä kautta mukavan alkupotin omalle elämälleen. Kyse on siis siitä, että siirtää omaa eläketurvaansa omalla riskillä hoidettavaksi eikä jää työeläke-yhtiöiden elätettäväksi.
   Tai ei ne rahat siellä holding-yhtiössä makaa, vaan ne sijoitetaan edelleen ja tuo "holding-säästöpossu" siis kasvaa koko ajan (jos sijoitukset onnistuvat, tietenkin). Holding-yhtiö toimii Suomessa ja sen maksamista osingoista menee siis myös normaali vero.
   Eli pääomistaja on maksanut jaomelko monta kertaa veroa, ennen kuin saa rahoistaan nauttia. Kyse on siis lähinnä omaehtoisesta eläkesäästämisestä. Hän ei myöskään juurikaan rasita tulevia veronmaksajia, jotka tulevat maksamaan eläkemaksuja.

   Näinhän toimii valtaosa noista tapetille nostetuista holding-yhtiöistä, jotkut veroparatiisi-mätäpaiseet ovat sitten asia erikseen.

   Kysymys kuuluu; mitä pahaa tässä on?

  • Tosi fiksua nostella vanhoja ketjuja, joissa käsitellään vielä vanhempia tapauksia, joiden jälkeen verolainsäädännössä on tehty vaikka mitä muutoksia.

   Omasta firmastahan ei saa rahaa verottomana käteen, vaan niistä verotetaan joko yritystä tai omistajaa, turhan usein kumpaakin.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  SEISKA.FI

  • Julkkiskokki Kari Aihinen avautuu Maria Veitolalle perheensä hajoamisesta: Otan eron omaan piikkiin!
  • Rokkilegenda Gene Simmons myy ökykartanoaan: lukaalin hinta on lähes 19 miljoonaa - katso kuvat
  • Linda Lampenius julkaisi säikäyttävän kuvan sairaalapediltä - avautuu kaularankaleikkauksestaan: "Tulen olemaan sairauslomalla melko pitkään"

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Stefulla miljoonavelat

   Seiska kertoo Stefun lainanneen hurjan summan pokerimiljonääri jens kyllöseltä. Stefulla saattaa mennä kuulemma kymmeniä tuhansia strippibaareihin. Ku
   Kotimaiset julkkisjuorut
   171
   6477
  2. Jaksamista Sofia ja Stefan!!

   Voimia molemmille. Stefu päivä kerrallaan. Sofialle kiitos, että olet kunnioittanut Stefania, etkä ole ruotinut hänen asioitaan julkisuudessa, mi
   Kotimaiset julkkisjuorut
   98
   3178
  3. BB-Sini puhuu tiukkaa asiaa BB-julkkisten kohtelusta somessa

   Tullut itsekin kolmekymppisenä somen suurkuluttajana todella kauhisteltua tätä järkyttävää lynkkausta ja syitä siihen. Netissä liian monilla ihmisillä
   21
   2044
  4. Tutkittu on: talviaika parempi

   Puoliin päiviin makaavat vätykset tietysti ovat eri mieltä, mutta työtätekeville ihmisille uutinen on hyvä. "Pysyvään kesäaikaan siirtymistä on kokei
   Maailman menoa
   339
   1792