Maataloustukien nosto leventää köyhän leipää

köyhä.voittaa

Maataloustuet kustannetaan progressiivisella tuloverolla, jota rikkaat maksavat köyhiä enemmän. Mitä korkeampi on maataloustuki, sitä halvempi on elintarvike kaupan hyllyllä.

Näin ollen maataloustukia nostamalla saataisiin tehtyä tulonsiirto rikkailta köyhille.

Toivottavasti kaikki köyhät ymmärtävät tämän ja alkavat äänestää korkeampia maataloustukia ajavia puolueita.

Päin vastoin tekemällä – vaatimalla pienempiä maataloustukia – köyhä siis kaventaa omaa leipäänsä. Köyhän ostovoima on vakio, mutta elintarvikkeiden hintoja voidaan laskea korottamalla maataloustukea, jolloin köyhälle jää käyttöönsä enemmän rahaa.

123

948

  Vastaukset

  • Näinhän se on. Eikä unohtaa pidä sitäkään, että mitä halvempi tuote, niin sitä pienempi on myös arvonlisäveron osuus tuotteen loppuhinnasta.

   • Maataloustukien nosto mikä kyllä olisi aiheellista vaatii Eu yhtenäisen päätöksen toivottavasti se nähdään pian. Arvolisäverosta taas valtiot itse päättävät Suomen alvi on nykyään jo huippua.
    EU:n maatalouspolitiikan keskeisenä lähtökohtana on varmistaa kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuus kuluttajille. Monien maataloustuotteiden hinnat EU:ssa ovat lähellä keskimääräisiä maailmanmarkkinahintoja ja hintataso on yhteismarkkinoilla lähtökohtaisesti sama eri osissa EU:ta. Keskeisten maataloustuotteiden tuotanto, hintataso huomioon ottaen, ei ilman yhteiskunnan tukea olisi mahdollista Suomessa, eikä läheskään nykyisessä laajuudessa muissakaan EU-maissa. Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi maataloutta tuetaan kaikissa EU-maissa budjettivaroin. Tuet voivat olla EU:n kokonaan rahoittamia, EU:n ja jäsenmaan yhteisesti rahoittamia tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja.

    Euroopan unionin maatalouspolitiikka kuuluu EU:n päätös- ja toimivaltaan, eikä yksittäisellä jäsenmaalla voi olla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista poikkeavia tukijärjestelmiä. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaate on se, että asetettuihin tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti EU-välineillä. Tämän jälkeen mahdollisesti jääviä ongelmia voidaan hoitaa parlamentin ja neuvoston asetuksiin tai komission asetuksiin ja päätöksiin perustuvilla kansallisilla erityisjärjestelyillä.

    Maataloutta harjoitetaan Suomessa varsin erilaisissa olosuhteissa kuin monissa muissa EU-maissa. Pohjoisen sijainnin, kilpailijamaita pienemmän tilakoon ja muiden suomalaisen maatalouden erityispiirteiden vuoksi maataloustuotteiden tuotantokustannukset ovat Suomessa EU-keskitasoa selvästi korkeammat. Markkinoilta saatavat maataloustuotteiden myyntitulot kattavat vain osan tuotantokustannuksista. Esimerkiksi maitolitran keskimääräinen tuotantokustannus tilatasolla on noin kaksinkertainen siitä saatavaan tuottajahintaan verrattuna.
    Maatalouden tukien merkitys viljelijöiden tulonmuodostuksessa on keskeinen. Luonnonvarakeskus Luken laatiman maatalouden kokonaislaskennan mukaan tukien osuus maatilojen vuoden 2014 kokonaistuotosta oli keskimäärin noin 34 %. Vuonna 2014 maatalouden suorat tuotantokustannukset ilman viljelijän omaa palkka ja pääoman tuottoa laskettuina olivat yhteensä noin 5,1 miljardia euroa, markkinatuotot noin 3,8 miljardia euroa ja kaikki tuet (ml. investointituet) olivat hieman alle 2 miljardia euroa. Tuotantokustannukset olivat siis selvästi markkinatuottoja suuremmat. Tästä syystä kotimaisen ruuan alkutuotannon jatkuminen ei olisi ilman tukivälineitä Suomen oloissa mahdollista läheskään nykyisessä laajuudessa.

    Tukien määrä ja merkitys vaihtelevat alueittain ja tuotantosuunnittain. Yksikkötukien taso on pääsääntöisesti sama riippumatta harjoitettavan tuotannon laajuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmää on tarkennettu erityisesti EU-tukijärjestelmissä, mutta viljelijän muut tulot eivät vaikuta viljelijätukien saamiseen. Tämä on perusteltua, koska tukien yleisenä tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen ja pohjoisista tuotanto-olosuhteista aiheutuvan haitan kompensointi. Maataloudesta saatavat tulot muodostavat keskimäärin tarkasteltuna vain osan viljelijäperheiden kokonaistuloista. Muita tulonlähteitä ovat metsätulot, tilan ulkopuoliset ansiotulot sekä tulonsiirrot ja eläkkeet.
    Suomen liittymisneuvotteluiden yhteydessä sovittiin kansallisen tukijärjestelmän perusrakenteesta, jota on täydennetty myöhemmin käytyjen neuvotteluiden perusteella. Kansallisen tukijärjestelmän osat ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki ja pohjoinen tuki. Lisäksi maksetaan eräitä muita kansallisia tukia. Kansallisten tukien käyttöönotto tai niiden ehtojen muutokset edellyttävät aina komission ennakkohyväksyntää tai tiettyjen niille asetettujen ennakkoehtojen täyttämistä (esim. maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tuet ja vähämerkityksiset tuet).


   • Tuet_ylös_heti kirjoitti:

    Maataloustukien nosto mikä kyllä olisi aiheellista vaatii Eu yhtenäisen päätöksen toivottavasti se nähdään pian. Arvolisäverosta taas valtiot itse päättävät Suomen alvi on nykyään jo huippua.
    EU:n maatalouspolitiikan keskeisenä lähtökohtana on varmistaa kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuus kuluttajille. Monien maataloustuotteiden hinnat EU:ssa ovat lähellä keskimääräisiä maailmanmarkkinahintoja ja hintataso on yhteismarkkinoilla lähtökohtaisesti sama eri osissa EU:ta. Keskeisten maataloustuotteiden tuotanto, hintataso huomioon ottaen, ei ilman yhteiskunnan tukea olisi mahdollista Suomessa, eikä läheskään nykyisessä laajuudessa muissakaan EU-maissa. Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi maataloutta tuetaan kaikissa EU-maissa budjettivaroin. Tuet voivat olla EU:n kokonaan rahoittamia, EU:n ja jäsenmaan yhteisesti rahoittamia tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja.

    Euroopan unionin maatalouspolitiikka kuuluu EU:n päätös- ja toimivaltaan, eikä yksittäisellä jäsenmaalla voi olla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista poikkeavia tukijärjestelmiä. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaate on se, että asetettuihin tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti EU-välineillä. Tämän jälkeen mahdollisesti jääviä ongelmia voidaan hoitaa parlamentin ja neuvoston asetuksiin tai komission asetuksiin ja päätöksiin perustuvilla kansallisilla erityisjärjestelyillä.

    Maataloutta harjoitetaan Suomessa varsin erilaisissa olosuhteissa kuin monissa muissa EU-maissa. Pohjoisen sijainnin, kilpailijamaita pienemmän tilakoon ja muiden suomalaisen maatalouden erityispiirteiden vuoksi maataloustuotteiden tuotantokustannukset ovat Suomessa EU-keskitasoa selvästi korkeammat. Markkinoilta saatavat maataloustuotteiden myyntitulot kattavat vain osan tuotantokustannuksista. Esimerkiksi maitolitran keskimääräinen tuotantokustannus tilatasolla on noin kaksinkertainen siitä saatavaan tuottajahintaan verrattuna.
    Maatalouden tukien merkitys viljelijöiden tulonmuodostuksessa on keskeinen. Luonnonvarakeskus Luken laatiman maatalouden kokonaislaskennan mukaan tukien osuus maatilojen vuoden 2014 kokonaistuotosta oli keskimäärin noin 34 %. Vuonna 2014 maatalouden suorat tuotantokustannukset ilman viljelijän omaa palkka ja pääoman tuottoa laskettuina olivat yhteensä noin 5,1 miljardia euroa, markkinatuotot noin 3,8 miljardia euroa ja kaikki tuet (ml. investointituet) olivat hieman alle 2 miljardia euroa. Tuotantokustannukset olivat siis selvästi markkinatuottoja suuremmat. Tästä syystä kotimaisen ruuan alkutuotannon jatkuminen ei olisi ilman tukivälineitä Suomen oloissa mahdollista läheskään nykyisessä laajuudessa.

    Tukien määrä ja merkitys vaihtelevat alueittain ja tuotantosuunnittain. Yksikkötukien taso on pääsääntöisesti sama riippumatta harjoitettavan tuotannon laajuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmää on tarkennettu erityisesti EU-tukijärjestelmissä, mutta viljelijän muut tulot eivät vaikuta viljelijätukien saamiseen. Tämä on perusteltua, koska tukien yleisenä tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen ja pohjoisista tuotanto-olosuhteista aiheutuvan haitan kompensointi. Maataloudesta saatavat tulot muodostavat keskimäärin tarkasteltuna vain osan viljelijäperheiden kokonaistuloista. Muita tulonlähteitä ovat metsätulot, tilan ulkopuoliset ansiotulot sekä tulonsiirrot ja eläkkeet.
    Suomen liittymisneuvotteluiden yhteydessä sovittiin kansallisen tukijärjestelmän perusrakenteesta, jota on täydennetty myöhemmin käytyjen neuvotteluiden perusteella. Kansallisen tukijärjestelmän osat ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki ja pohjoinen tuki. Lisäksi maksetaan eräitä muita kansallisia tukia. Kansallisten tukien käyttöönotto tai niiden ehtojen muutokset edellyttävät aina komission ennakkohyväksyntää tai tiettyjen niille asetettujen ennakkoehtojen täyttämistä (esim. maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tuet ja vähämerkityksiset tuet).

    Kohtuuhintaista kotimaista raaka-ainetta kotiruokaan saa vain Lidlistä.


   • xouzytg kirjoitti:

    Kohtuuhintaista kotimaista raaka-ainetta kotiruokaan saa vain Lidlistä.

    Duunarien omistamat kaupat ja teollisuus vetää ahneena itselleen välistä syyttäävät sitten muita ´korkeasta ruuan hinnasta


   • xouzytg kirjoitti:

    Kohtuuhintaista kotimaista raaka-ainetta kotiruokaan saa vain Lidlistä.

    Raha jonka Lidliin kannat menee lyhentämättömänä natsiäpärien jälkeläisille.

    S-kauppaan viedyt eurot palautuvat suomalaisille asiakasomistajille.

    Kumpia haluat siis tukea?


   • kysynvaan2 kirjoitti:

    Raha jonka Lidliin kannat menee lyhentämättömänä natsiäpärien jälkeläisille.

    S-kauppaan viedyt eurot palautuvat suomalaisille asiakasomistajille.

    Kumpia haluat siis tukea?

    Ei minnekkään....S-kauppaan viedyt eurot menee maamme kommareille


   • vastasinpavaan kirjoitti:

    Ei minnekkään....S-kauppaan viedyt eurot menee maamme kommareille

    Suomi on sitten aika kommunistinen maa, koska S-kommareita oli viimekin vuonna 2225506 kpl.

    http://vuosikatsaus.s-ryhma.fi/fi/s-ryhma


   • skommunistit kirjoitti:

    Suomi on sitten aika kommunistinen maa, koska S-kommareita oli viimekin vuonna 2225506 kpl.

    http://vuosikatsaus.s-ryhma.fi/fi/s-ryhma

    Vihervasurikommunistinen luusereiden työvieroksujijen ja nistien maa


   • Tuet_ylös_heti kirjoitti:

    Maataloustukien nosto mikä kyllä olisi aiheellista vaatii Eu yhtenäisen päätöksen toivottavasti se nähdään pian. Arvolisäverosta taas valtiot itse päättävät Suomen alvi on nykyään jo huippua.
    EU:n maatalouspolitiikan keskeisenä lähtökohtana on varmistaa kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuus kuluttajille. Monien maataloustuotteiden hinnat EU:ssa ovat lähellä keskimääräisiä maailmanmarkkinahintoja ja hintataso on yhteismarkkinoilla lähtökohtaisesti sama eri osissa EU:ta. Keskeisten maataloustuotteiden tuotanto, hintataso huomioon ottaen, ei ilman yhteiskunnan tukea olisi mahdollista Suomessa, eikä läheskään nykyisessä laajuudessa muissakaan EU-maissa. Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi maataloutta tuetaan kaikissa EU-maissa budjettivaroin. Tuet voivat olla EU:n kokonaan rahoittamia, EU:n ja jäsenmaan yhteisesti rahoittamia tai kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja.

    Euroopan unionin maatalouspolitiikka kuuluu EU:n päätös- ja toimivaltaan, eikä yksittäisellä jäsenmaalla voi olla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista poikkeavia tukijärjestelmiä. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaate on se, että asetettuihin tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti EU-välineillä. Tämän jälkeen mahdollisesti jääviä ongelmia voidaan hoitaa parlamentin ja neuvoston asetuksiin tai komission asetuksiin ja päätöksiin perustuvilla kansallisilla erityisjärjestelyillä.

    Maataloutta harjoitetaan Suomessa varsin erilaisissa olosuhteissa kuin monissa muissa EU-maissa. Pohjoisen sijainnin, kilpailijamaita pienemmän tilakoon ja muiden suomalaisen maatalouden erityispiirteiden vuoksi maataloustuotteiden tuotantokustannukset ovat Suomessa EU-keskitasoa selvästi korkeammat. Markkinoilta saatavat maataloustuotteiden myyntitulot kattavat vain osan tuotantokustannuksista. Esimerkiksi maitolitran keskimääräinen tuotantokustannus tilatasolla on noin kaksinkertainen siitä saatavaan tuottajahintaan verrattuna.
    Maatalouden tukien merkitys viljelijöiden tulonmuodostuksessa on keskeinen. Luonnonvarakeskus Luken laatiman maatalouden kokonaislaskennan mukaan tukien osuus maatilojen vuoden 2014 kokonaistuotosta oli keskimäärin noin 34 %. Vuonna 2014 maatalouden suorat tuotantokustannukset ilman viljelijän omaa palkka ja pääoman tuottoa laskettuina olivat yhteensä noin 5,1 miljardia euroa, markkinatuotot noin 3,8 miljardia euroa ja kaikki tuet (ml. investointituet) olivat hieman alle 2 miljardia euroa. Tuotantokustannukset olivat siis selvästi markkinatuottoja suuremmat. Tästä syystä kotimaisen ruuan alkutuotannon jatkuminen ei olisi ilman tukivälineitä Suomen oloissa mahdollista läheskään nykyisessä laajuudessa.

    Tukien määrä ja merkitys vaihtelevat alueittain ja tuotantosuunnittain. Yksikkötukien taso on pääsääntöisesti sama riippumatta harjoitettavan tuotannon laajuudesta. Aktiiviviljelijän määritelmää on tarkennettu erityisesti EU-tukijärjestelmissä, mutta viljelijän muut tulot eivät vaikuta viljelijätukien saamiseen. Tämä on perusteltua, koska tukien yleisenä tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen ja pohjoisista tuotanto-olosuhteista aiheutuvan haitan kompensointi. Maataloudesta saatavat tulot muodostavat keskimäärin tarkasteltuna vain osan viljelijäperheiden kokonaistuloista. Muita tulonlähteitä ovat metsätulot, tilan ulkopuoliset ansiotulot sekä tulonsiirrot ja eläkkeet.
    Suomen liittymisneuvotteluiden yhteydessä sovittiin kansallisen tukijärjestelmän perusrakenteesta, jota on täydennetty myöhemmin käytyjen neuvotteluiden perusteella. Kansallisen tukijärjestelmän osat ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki ja pohjoinen tuki. Lisäksi maksetaan eräitä muita kansallisia tukia. Kansallisten tukien käyttöönotto tai niiden ehtojen muutokset edellyttävät aina komission ennakkohyväksyntää tai tiettyjen niille asetettujen ennakkoehtojen täyttämistä (esim. maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tuet ja vähämerkityksiset tuet).

    Köyhä nyt joutaakin vaikka pulloja keräämään, että Herra Maanviljelijälle saadaan uusi nelivetofarmari ja -traktori. Eiväthän ne ole siltä köyhältä pois. Tai vaikka ovatkin, niin mitä sitten.


   • xouzytg kirjoitti:

    Kohtuuhintaista kotimaista raaka-ainetta kotiruokaan saa vain Lidlistä.

    K-ryhmän kaupoissa ei kannata käydä ollenkaan. Siinä menee rahat kankkulan kaivoon suoraan MTK:lle ja Kepulle. Sama juttu kaikkien Valion tuotteiden kanssa.


   • Maataloustuet poistettava heti!!

    Suomen suurin maataloustuki oli 2 277 186 € – katso lista jättitukien saajist

    Maaseutuvirasto julkisti viime vuonna maksettujen maataloustukien määrät. Katso listat 20 eniten maataloustukea saaneista sekä maakuntien suurimpien maataloustukien saajista.
    Maataloustukia maksettiin Suomessa yhteensä noin 2,035 miljardia euroa vuonna 2016. Tuensaajia oli yhteensä 60 656.

    Suomalaisille maksetut maataloustuet ovat viljelijä-, hanke-, yritys- , rakenne- ja markkinatukia sekä muita esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia. Eri maataloustukien muotojen saajina ovat viljelijät, hanketoimijat, kunnat, järjestöt sekä kauppa ja teollisuus.

    Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin sai 437 020 euroa maataloustukia viime vuonna.

    20 eniten tukia saanutta Suomessa
    1. Valio Oy, Helsinki 2 277 186 €

    2. Andelslaget Närpes grönsaker, Närpiö 1 594 378 €

    3. Ab Jeppo Lantgris, Uusikaarlepyy 1 296 646 €

    4. Agrifutura Oy, Poi 1 199 049 €

    5. Oy Ansari-yhtymä, Luumäki 1 189 759 €

    6. Vh Tähtelä Oy, Puolanka 1 182 601 €

    7. Harri Toni Mikael Vaara, Lapua 1 016 999 €

    8. Rainer Olavi Kukkohovi, Siikajärvi 1 003 608 €

    9. Iskola Oy, Sonkajärvi 995 836 €

    10. Tikan maatilat Oy, Kurikka 973 601 €

    11. Osuuskunta Pohjolan maito, Haapavesi 973 601 €

    12. HH Jalostus Oy 915 529 €

    13. Antroma Oy, Siikajoki 835 809 €

    14. Niko Olavi Ahlqvist, Vihti 819 194 €

    15. Savon vasikka Oy, Kuopio 792 586 €

    16. Huiskulan puutarha Oy, Turku 790 266 €

    17. Janne Kustaa Kujala, Seinäjoki 780 590 €

    18. Bullstop Oy, Kalajoki 774 484 €

    19. Maito Farmarit Oy, Orimattila 724 898 €

    20. Johannes Hannu Karkaus, Kauhava 719 860 €

    Suurimmat maataloustukiensaajat maakunnittain
    Ahvenanmaa: Gustafsson Dick Albert Joachim 430 645 €

    Etelä-Karjala: Oy Anskari-yhtymä 1 189 759 €

    Etelä-Pohjanmaa: Sukuvaara Harri Toni Mikael 1 016 999 €

    Etelä-Savo: Maatalousyhtymä Anttonen Johanna ja Juho 398 099 €

    Helsinki-Uusimaa: Valo Oy 2 277 186 €

    Kainuu: Vh Tähtelä Oy 1 182 601 €

    Kanta-Häme: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 645 124 €

    Keski-Pohjanmaa: Maatalousyhtymä Timo ja Veijo Krekilä 579 180 €

    Keski-Suomi: Maatalouyhtymä Kokkila Otto ja Topi 404 124 €

    Kymenlaakso: Maatalousyhtymä Kirppu Eetu ja Kirppu Juuso 661 882 €

    Lappi: Sadinmaan tila Oy 657 141 €

    Pirkanmaa: Agritoukola Oy 680 048 €

    Pohjanmaa: Andeslaget Närpes grönsaker 1 594 378 €

    Pohjois-Karjala: Finexcel Oy 663 887 €

    Pohjois-Pohjanmaa: Kukkohovi Rainer Olavi 1 003 608 €

    Pohjois-Savo: Iskola Oy 995 836 €

    Päijät-Häme: Maito Farmarit Oy 724 989 €

    Satakunta: Agrifutura Oy 1 199 049 €

    Varsinais-Suomi: Huiskulan puutarha Oy 790 266 €

    http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005138639.html


   • xouzytg kirjoitti:

    Kohtuuhintaista kotimaista raaka-ainetta kotiruokaan saa vain Lidlistä.

    Viemällä rahasi Lidliin tuet saksalaisia. Rahan vastineeksi saat epämääräisiä aineksia, joita syömällä vaarannat terveytesi. Loppulaskun maksaa suomalainen veronmaksaja.


   • Osuus on sama %-määrä kaikilla tuotteilla.


   • xouzytg kirjoitti:

    Kohtuuhintaista kotimaista raaka-ainetta kotiruokaan saa vain Lidlistä.

    Keskusta kansan riisto* jo vuodesta 2003
    Kokemukkåsella köyhuien kyykytystä
    Vanhanen katainen sipilä
    Jäteenmäki

    Nauttikaaa nyt ostovoimasta t y öllisyydestaä ja hyvistä palkoista jinka kepuliton teille järkänny20 viden h alituksessaollasn

    Marin vasta alle vuodenn ollut ja ei sen syytä ole tömä keskustapuoluen saama lama löyhille

    Rikaat firmat ja kepuloisevaan lihoo kansan rahoilla


  • Elintarvikkeiden hintaa voidaan pudottaa ja laatua nostaa vain tuontia ja kilpailua lisäämällä. Tämä koskee, niin köyhiä, keskiluokkaa, kuin rikkaitakin ruoan ostajia.

   • Suomen 50 000 maanviljelijää saa maataloustukea 5 000 000 000 euroa vuodessa, tekee 100 000 euroa vuodessa per maanviljelijä. Suomen 400 000 työtöntä saa saman verran tukea, tekee 12 500 euroa vuodessa per työtön.


   • voittavatko kirjoitti:

    Suomen 50 000 maanviljelijää saa maataloustukea 5 000 000 000 euroa vuodessa, tekee 100 000 euroa vuodessa per maanviljelijä. Suomen 400 000 työtöntä saa saman verran tukea, tekee 12 500 euroa vuodessa per työtön.

    Kommari näköjään opetellut numeroja ulkoa eikä tiedä niiden merkitystä ja tarkoitusta


   • naurattaaaaaaa kirjoitti:

    Kommari näköjään opetellut numeroja ulkoa eikä tiedä niiden merkitystä ja tarkoitusta

    Suomen kaikkien aikojen suurimmat sosiaalitukiloiset

    Wahlroos ja Suomen rikkain mies Herlin ovat repineet jättimaataloustukiaan jo vuosikausia.
    -
    Suomen sosiaalitukiloisien kuninkaat 2014 !
    http://keskustelu.suomi24.fi/t/14063494/suomen-sosiaalitukiloisien-kuninkaat-2014-!

    ..no onhan Björn "Nalle" Wahlroos Suomen historian kaikkien aikojen suurin tai toisiksi suurin sosiaalitukien saaja -siis Suomen kaikkien aikojen suurin ja kallein sosiaaliloinen:

    Varakkaimmat nostavat Suomessa sosiaalitukia melkein yhtä paljon kuin köyhimmät

    https://suomimedia.wordpress.com/2015/07/10/hatkahdyttava-tilasto-varakkaat-nostavat-suomen-sosiaalituet/

    Suomen rikkain mies useamman miljardin euron omistaja Antti Herlin ja yli parikymmentä miljoonaa euroa viime vuonna pääomatuloja saanut Björn "Nalle" Wahlroos ovat Suomen suurimmat maataloussosiaalituen saajat, ja samalla viime vuoden sosiaalitukikuninkaat! Antti Herlin sai viime vuonna maataloustukea 304 306 euroa. Björn Wahlroos sen sijaan kuittasi tukia piirun verran yli 240 000 euroa.

    Itse asiassa koko Suomen historian suurimmat sosiaalitukien saajat!

    Herrat ovat saaneet jo vuosia sivutoimisina maanviljelijöinä jättimaataloustukia, ollen itse asiassa kaikkien aikojen eniten Suomessa sosiaalitukia saaneita henkilöitä. Useita miljoonia euroja sosiaalitukia imeneitä loisia. On se metkaa että Suomen rikkain mies on samaan aikaan Suomen eniten sosiaalitukia saava henkilö -Suomen sosiaalitukiloisien kuningas!

    Antti Herlinin maataloustukisumma pompsahti, Wahlroosin tuki ennallaan
    http://www.mtv.fi/uutiset/talous/artikkeli/antti-herlinin-maataloustukisumma-pompsahti-wahlroosin-tuki-ennallaan/4897784
    -
    Kaiken lisäksi herrat välttyvät lähes kokonaan veronmaksulta jättituloistaan Suomen oikeistohallitusten luomilla verotusmalleilla, jotka suosivat pääoma- ja yhteisötulojen saajia.

    Miljardööri Antti Herlin sekä miljonäärit kuten pääministeri Juha Sipilä ovat saaneet nauttia Suomen rikkaille tarjoamista veroeduista. Täysin laillisesti.
    http://seura.fi/puheenaihe/ajankohtaista/nain-suomea-leikkauksiin-piiskaava-juha-sipila-piilotti-miljoonansa-vakuutusjarjestelyilla/?shared=290501-bda27d60-500

    Tässä on linkki todella hyvään artikkeliin miten rikkaat Suomessa piilottavat tulonsa. Järkyttävä järjestelmä luotu, jolla tuloeroja kasvatetaan ja rikkaat välttyvät veroilta lähes kokonaan. Ja vielä yksipuolinen yhteiskuntasopimus työntekijöille ja tuet leikkuuseen köyhiltä.
    -

    Koneen Herlinin osinko 160 miljoonaa, vero 4,7 %
    http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/07/koneen-herlinin-osinko-160-miljoonaa-vero-47

    Verottajalta jää saamatta satoja miljoonia euroja kevään jättiosingoista, kun moni suuromistaja ei maksa osingoistaan veroa.

    Pörssiyhtiö Koneen pääomistaja Antti Herlin saa Koneen vuoden 2015 tuloksesta osinkona yli 160 miljoonaa euroa. Päätös osingosta tehtiin tänään maanantaina Finlandia-talossa pidetyssä Koneen yhtiökokouksessa. Herlin maksaa osingostaan pääomaveroa yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Veroprosentti on siten 4,7.

    Koneen hallituksen sihteeri, Holding Manutaksen ja Security Tradingin toimitusjohtaja Jukka Ala-Mello on vahvistanut MOT:n luvut.

    Maanantaina 7.3. klo 20:00 YLE:llä esitettävä MOT: Kapitalistin tilipäivä käsittelee osinkojen epäyhtenäistä verokohtelua. Käytännössä vain piensijoittajat maksavat täyden 30 prosentin veron osingoistaan. Jos Herlin maksaisi pääomaveroa piensijoittajien tapaan kertyisi veroa silloin 48,2 miljoonaa euroa.

    http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/07/8-miljardin-porssiosingoista-veroja-alle-400-miljoonaa

    -

    Kokoomus komppaa tätä anti-Robin Hood -toimintaa, eli varallisuuden kuppausta köyhiltä ökyrikkaille!
    Lähde: http://keskustelu.suomi24.fi/t/14166486/suurmielenosoitus-helsingissa-12-3-2016--klo-14--!


   • SSSuomiKusessa kirjoitti:

    Suomen kaikkien aikojen suurimmat sosiaalitukiloiset

    Wahlroos ja Suomen rikkain mies Herlin ovat repineet jättimaataloustukiaan jo vuosikausia.
    -
    Suomen sosiaalitukiloisien kuninkaat 2014 !
    http://keskustelu.suomi24.fi/t/14063494/suomen-sosiaalitukiloisien-kuninkaat-2014-!

    ..no onhan Björn "Nalle" Wahlroos Suomen historian kaikkien aikojen suurin tai toisiksi suurin sosiaalitukien saaja -siis Suomen kaikkien aikojen suurin ja kallein sosiaaliloinen:

    Varakkaimmat nostavat Suomessa sosiaalitukia melkein yhtä paljon kuin köyhimmät

    https://suomimedia.wordpress.com/2015/07/10/hatkahdyttava-tilasto-varakkaat-nostavat-suomen-sosiaalituet/

    Suomen rikkain mies useamman miljardin euron omistaja Antti Herlin ja yli parikymmentä miljoonaa euroa viime vuonna pääomatuloja saanut Björn "Nalle" Wahlroos ovat Suomen suurimmat maataloussosiaalituen saajat, ja samalla viime vuoden sosiaalitukikuninkaat! Antti Herlin sai viime vuonna maataloustukea 304 306 euroa. Björn Wahlroos sen sijaan kuittasi tukia piirun verran yli 240 000 euroa.

    Itse asiassa koko Suomen historian suurimmat sosiaalitukien saajat!

    Herrat ovat saaneet jo vuosia sivutoimisina maanviljelijöinä jättimaataloustukia, ollen itse asiassa kaikkien aikojen eniten Suomessa sosiaalitukia saaneita henkilöitä. Useita miljoonia euroja sosiaalitukia imeneitä loisia. On se metkaa että Suomen rikkain mies on samaan aikaan Suomen eniten sosiaalitukia saava henkilö -Suomen sosiaalitukiloisien kuningas!

    Antti Herlinin maataloustukisumma pompsahti, Wahlroosin tuki ennallaan
    http://www.mtv.fi/uutiset/talous/artikkeli/antti-herlinin-maataloustukisumma-pompsahti-wahlroosin-tuki-ennallaan/4897784
    -
    Kaiken lisäksi herrat välttyvät lähes kokonaan veronmaksulta jättituloistaan Suomen oikeistohallitusten luomilla verotusmalleilla, jotka suosivat pääoma- ja yhteisötulojen saajia.

    Miljardööri Antti Herlin sekä miljonäärit kuten pääministeri Juha Sipilä ovat saaneet nauttia Suomen rikkaille tarjoamista veroeduista. Täysin laillisesti.
    http://seura.fi/puheenaihe/ajankohtaista/nain-suomea-leikkauksiin-piiskaava-juha-sipila-piilotti-miljoonansa-vakuutusjarjestelyilla/?shared=290501-bda27d60-500

    Tässä on linkki todella hyvään artikkeliin miten rikkaat Suomessa piilottavat tulonsa. Järkyttävä järjestelmä luotu, jolla tuloeroja kasvatetaan ja rikkaat välttyvät veroilta lähes kokonaan. Ja vielä yksipuolinen yhteiskuntasopimus työntekijöille ja tuet leikkuuseen köyhiltä.
    -

    Koneen Herlinin osinko 160 miljoonaa, vero 4,7 %
    http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/07/koneen-herlinin-osinko-160-miljoonaa-vero-47

    Verottajalta jää saamatta satoja miljoonia euroja kevään jättiosingoista, kun moni suuromistaja ei maksa osingoistaan veroa.

    Pörssiyhtiö Koneen pääomistaja Antti Herlin saa Koneen vuoden 2015 tuloksesta osinkona yli 160 miljoonaa euroa. Päätös osingosta tehtiin tänään maanantaina Finlandia-talossa pidetyssä Koneen yhtiökokouksessa. Herlin maksaa osingostaan pääomaveroa yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Veroprosentti on siten 4,7.

    Koneen hallituksen sihteeri, Holding Manutaksen ja Security Tradingin toimitusjohtaja Jukka Ala-Mello on vahvistanut MOT:n luvut.

    Maanantaina 7.3. klo 20:00 YLE:llä esitettävä MOT: Kapitalistin tilipäivä käsittelee osinkojen epäyhtenäistä verokohtelua. Käytännössä vain piensijoittajat maksavat täyden 30 prosentin veron osingoistaan. Jos Herlin maksaisi pääomaveroa piensijoittajien tapaan kertyisi veroa silloin 48,2 miljoonaa euroa.

    http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/07/8-miljardin-porssiosingoista-veroja-alle-400-miljoonaa

    -

    Kokoomus komppaa tätä anti-Robin Hood -toimintaa, eli varallisuuden kuppausta köyhiltä ökyrikkaille!
    Lähde: http://keskustelu.suomi24.fi/t/14166486/suurmielenosoitus-helsingissa-12-3-2016--klo-14--!

    Wahlroos, Herlin jne. mitä sitten jos he saavat maataloustukea? Suurin yksittäinen tuensaaja taitaa olla Englannin kuningashuone ja Ruotsinkin kuningashuone yli 2 milj kruunua ja saahan Suomen Vapo eli valtion omistama yhtiö suuret maataloustuet eikö nämä kaikki 3 esimerkkiä pärjää ilman tukea ja tukia???
    VAI miksi niitä tuki maksetaan? VINKKI.. Omistaakohan ja tekeeköhän nuo jotain sellaista mitä ei tee ja tuota viherkommarikaupunkiluuseri siellä???


  • Laatu on itse asiassa Suomessa maailman kärkiluokkaa, koska täällä ei tarvita samalla tavalla kasvinsuojelumyrkkyjä kuin etelämpänä.

   Lisäksi eläintenhoidon taso on Suomessa huippuluokkaa, täällä ei rääkätä tuotantoeläimiä kuten lämpimämmissä maissa. Pohjoismaat ovat tässä suhteessa tasavertaisia. Maidon laatu on Suomessa Norjan jälkeen maailman parasta.

   Maataloustukia pitäisi nostaa senkin vuoksi, että saataisiin laadukkaat kotimaiset elintarvikkeet myös vähävaraisempien kuluttajien saataville.

   • Suomen teollisuus on hukannut tilaisuutensa hygieeninen, turvallinen, maanläheinen lähes luomu, maukas raaka-aine jalostetaan samaan muottiin massatuotanto maiden kanssa jolloin kilpaillaan vain hinnalla


   • "Maataloustukia pitäisi nostaa senkin vuoksi, että saataisiin laadukkaat kotimaiset elintarvikkeet myös vähävaraisempien kuluttajien saataville."
    Ei pidä paikaansa! Tukien määrä ei vaikuta kuluttajahintoihin. Jalostus ja kauppa vetävät välistä haluamansa osuuden ja kauppa hinnoittelee keskimääräisen kuluttajan ostovoiman perusteella.


  • Suomen maatalous perustuu suurilta osin lypsykarjaan. Maidontuotanto voitaisiin aivan hyvin pudottaa murto-osaan nykyisestä jo kansantaloudellisista ja -terveydellisistä syistäkin. Maidontuotantoa ei ainakaan pitäisi tukea verovaroin.


   • polkuhintaa kirjoitti:

    Hyvin erikoista, että Ruotsissa tuottaja saa porsaasta 33% ja naudasta 25% paremman hinnan kuin Suomessa, vaikka luulisi olevan juuri päin vastoin. Etelä-Ruotsissa on kuitenkin huomattavasti paremmat kasvatusolosuhteet.

    Hintaero ei silti näy kuluttajalla asti. Kukahan vetää välistä..

    http://www.aamulehti.fi/kotimaa/jos-edes-valtio-ja-kunnat-ostaisivat-ruotsissa-tuottaja-saa-lihasta-paremman-hinnan-kuin-suomessa/

    Maanviljelijöiden omistamat lihatalot jotka jakavat osinkoja osakkeenomistajilleen eli maanviljelijöille.


   • zölxjh kirjoitti:

    Maanviljelijöiden omistamat lihatalot jotka jakavat osinkoja osakkeenomistajilleen eli maanviljelijöille.

    Suurimmat lihatalot Atria ja HK-Scan ovat ainakin pörssiyrityksiä, joiden suurimmat omistajat lienevät pääomasijoittajia. Piensijoittajista löytynee toki varmasti maanviljelijöitäkin, mutta niin myös monen muun ammatinharjoittajia.

    Eli maanviljelijää ei voida tästäkään syyttää. Seuraavaksi on osoitettava syyttävällä sormella kauppaa. Onko S/K-duopoli neuvotellut hinnat liian alas?


   • zölxjh kirjoitti:

    Maanviljelijöiden omistamat lihatalot jotka jakavat osinkoja osakkeenomistajilleen eli maanviljelijöille.

    Mikä lihatalo on maajussien omistama kerro unesi meille niin on tänäänkin jotain huvittavaa


   • hbodrjhjh kirjoitti:

    Mikä lihatalo on maajussien omistama kerro unesi meille niin on tänäänkin jotain huvittavaa

    Maanviljelijät omistavat Atriaa.


   • zxpocuyz kirjoitti:

    Maanviljelijät omistavat Atriaa.

    Tällä keskustelun tasollako olet??


   • eusglihw kirjoitti:

    Tällä keskustelun tasollako olet??

    Kokoomuslainen viisastelee.


   • zlkzsqs kirjoitti:

    Kokoomuslainen viisastelee.

    Kuulin luotettavilta hevosmiehiltä huolsikan takana jonkun kanafarmarin omistavan tätä Rovioa siis angry birdsiä taitaa kaikilla kanafarmareilla mennä Suomessa liian hyvin kun saavat ehkä jopajosvaikka osinkoa sieltä.................


  • Aloitus on MTK:n (maataloustuottajien keskusjärjestö) propagandaa.

   • Totta.


  • Ei pidä unohtaa ilmastonmuutostakaan. Viljely Suomessa kasvaa arvoon arvaamattomaan, kun kuumuus heikentää etelän mahdollisuuksia. Tuen tarve tulee alenemaan, kun globaali tarjonta vähenee.

   • hyvä kommentti


  • Kerrankin asiallista keskustelua aiheesta! Itse olen ihmetellyt kun välillä tuntuu siltä, että kotimaisuus olisi kirosana. Sitä vastaan on jotenkin todella agressiivisesti käännytty joidenkin toimesta, vaikka kyseessä on kuitenkin kaikkien etu.

   Itse ostan aina kun mahdollista kotimaisia tuotteita. Ihan pesuaineita ja sukkia myöten. Ei ole kovin haastavaa kun hyllyn välissä vähän tutkailee ja yllätyksekseni jotkin tuotteista on ollut jopa ulkomaista edukkaampia. Kyllä sitten jos kotimainen huomattavasti hintavampi, niin sitten olen valinnut ulkolaisen tuotteen.

   Kotimaista ostamalla tukee oman maan työllisyyttä ihan eri tavalla kuin tuontituotteessa. Lisäksi on usein ekologisempaa kuin roudata kauempaa + täällä jo mainittu puhtaustekijäkin elintarvikkeissa on ihan faktaa. Vähän asiaa tutkimalla löytyy kyllä tietoa, että meillä tuotannossa asiat on melkoista lailla hyvin.

   Jokainen tekee omat päätöksensä ja ostaa mitä lystää vapaassa maassa. Minä olen valintanut tehnyt suosimalla mahdollisimman paljon kotimaista ja eipä sitten kenelläkään ole nokan koputtamista ainakaan minulle päin kun on niin paljon työttömyyttä ja korkea verotus ja kaikki menee niin huonosti. Minä ainakin tunnen tyydytystä siitä, että saan valinnoillani työllistettyä suomalaista osaamista. :)

  • Näinpä juuri. Lisäilisin vielä edelliseen kommentoijan hyvään tekstiin, että omavaraisuudenkin tärkeys vaan korostuu tässä maailman tilanteessa!

  • progressiivisella verolla ei Suomessa kerätä kuin vaivaiset 7% kaikista veroista ja veroluonteisista maksuista. Joten jutultasi lähti pohja heti kättelyssä. Tarinasi on siis sulaa passkaaa.

   • Kepu/MTK yrittää vain saada suosiota oman kannattajaryhmänsä ulkopuolelta tuolla hämäyksellä.


   • No huonostipa työläiset maksavat sitten veroja.


   • kenentaskuun kirjoitti:

    No huonostipa työläiset maksavat sitten veroja.

    Pääoamapiirit kiertävät veroja minkä kerkiävät.


   • xzlxjxh kirjoitti:

    Pääoamapiirit kiertävät veroja minkä kerkiävät.

    tarkoittaa suomen kielellä mitä?


   • hulluko kirjoitti:

    tarkoittaa suomen kielellä mitä?

    Sitä mitä lauseassa lukee. Jos et tajunnut, lue uudestaan ajatuksella.


   • Eli kadekommarin paskaa


  • Köyhä kempele-Sipilä voi nostaa lisää matalasti verotettua pääomatuloa
   jota tavikset eivät voi tehdä

   ja näin ottaa maahan lisää matuja ja islamilaisia veronmaksajien laskuun, joita veroja hän ei itse maksa

   KESKUSTAPUOLUE ON EU:SSA ALDE-RYHMÄSSÄ PARLAMENTISSA JOKA VAATII MAATALOUDEN ALASAJAMISTA POHJOISESSA JA MAATALOUSTUKIA POIS EU.STA

   Piensijoittajien osinkotulot verotetaan keskimäärin huomattavasti ankarammin kuin suursijoittajien eli osinkovero on siis degressiivinen.

   Varakkaiden veroparatiisi jyllää Suomessa.

   Piensijoittajat vastustavat hallintarekisterimuutosta ja hallituksen veronvälttelijöitä, puheenjohtaja Rothovius kertoo (jäseniä on enemmän kuin PS-puolueessa, yli 20 000)

   http://www.uusisuomi.fi/raha/196782-professori-avautuu-vakuutuskuorista-tama-veroparatiisi-suomen-sisalla Juha Sipilä (kesk.) kertoo kohua aiheuttaneessa sidonnaisuusilmoituksessaan, että hänellä on merkittävä rahoitusomaisuus talletettuna sijoitusinstrumentteihin kuten säästöhenkivakuutuksiin sekä kapitalisaatiosopimuksiin. Vakuutuskuorien ansiosta pääministerin sijoituskohteita ja varallisuuden määrää ei tunneta

  • Maataloustukiaisilla voisi tarjota kaikille ilmaiset ruuat. Kahvit ja konjakit sikareineen vielä päälle. Niin ja rahaa jäisi vielä maksaa syöntipalkkaakin.

   • Maajussien pöydässähän olet jo ilmaiseksi syönytkin, palkkaako vaadit siitä


   • ijojheöjö kirjoitti:

    Maajussien pöydässähän olet jo ilmaiseksi syönytkin, palkkaako vaadit siitä

    Kepulainen viisastelee.


   • gxzw kirjoitti:

    Kepulainen viisastelee.

    Trolli tyhmistelee


  • Sossupummien kuten TYÖTTÖMIEN ja ELÄKELÄISTEN karkottamisella Suomesta ja kansalaisuuden poistamisella saavutettaisiin kymmenien miljardien säästöt. Kuka tuota hyödytöntä kansanosaa haluaisi hyysätä. Painukaa hlvettiin Suomesta.

  • ..ketjun aloittajalle vaan; haista pitkä V!

   Haista paska pummit pilaavat koko suomen kansan asiat ja kehityksen valtavalla rahastamisella vuosittain.
   Tuo lietsominen tyhmää kansaa "herroja" vastaan on vain yksi siitä keino valikoimasta, joita käytetään ,että tuet nousevat ja säilyvät pojasta poikaan.
   6 miljardia jos vähentäisimme veroja saisi köyhät autoja halvemmalla, asua halvemmalla , saisivat parempaa sairaanhoitoa ja laadukkaampaa, kaikki asiat nousisivat suomessa palkansaajan kannalle...

  • Painukaa työttömät Norjaan töihin ja lopettakaa loisiminen vitun pskat.

  • Maataloustuet ylös ja äkkiä, kansakunnan perustuksien ei saa antaa romahtaa enää yhtään tai ruoan hinta kallistuu

  • Ajatuksella kun aloittajan tekstin lukee, ei voi olla muuta kuin samaa mieltä.

  • Hyvä avaus. Tuloeroja ei voi pienentää muuten kuin verottamalla rikkaita ja nostamalla pienimpiä palkkoja.

   Maanviljelijät ovat ainoastaan pelinappuloita tässä pelissä. He tekevät uutterasti töitä, mutta heidän palkan määräävät muut.

   Ylisuuria tuloja nostavat kapitalistit on saatava maksamaan helpot elämänsä. Liian helppoa ei saa rikkaan elämäkään olla. Pitäähän rikkaan tehdä monin verroin enemmän töitä köyhään nähden, jotta tuloero olisi moraalisesti hyväksyttävissä.

  • Tuloerot pienenee kun köyhimmät sossupummit mankeloidaan läpi Riihimäen ongelmajätelaitoksen ja syötetään minkeille. Köyhyys häviää vain voimakkain keinoin kun lusmut eivät työtä halua tehdä. Vähintää kastroida pitäisi tuo yhteiskuntaa kuormittava joukko.

   • Olen aina ollut sitä mieltä tulevaisuudessa säilyvän yhteiskunnan heikoin aines on poistettava tavalla tai toisella yhteiskunnan voimin. Samalla on tehtävä selväksi kohtalo tuleville luusereille minkäänlaista lusmuilua siipeilyä ja ruuantuottajien väheksyntää ei tulla sallimaan


   • Ei tuo auta. Sen jälkeen köyhimpiä ovat aikaisemmat keskituloiset. Lopputuloksena on vain yksi rikas, joka tarvitsee kumppanikseen puudildon, koska kaikki muut on jauhettu köyhempinä minkkien rehuksi.


   • eitoiminoin kirjoitti:

    Ei tuo auta. Sen jälkeen köyhimpiä ovat aikaisemmat keskituloiset. Lopputuloksena on vain yksi rikas, joka tarvitsee kumppanikseen puudildon, koska kaikki muut on jauhettu köyhempinä minkkien rehuksi.

    Auttaa se . Älyllinen lahjakkuus nousee kun marmattajat, ikiluuserit, isänmaan viholliset ja yhteiskuntien rakenteesta ymmärtämättömät poistetaan soppajonosta. Suurin osa duunareista ja rehellisen työn tekijöistä ymmärtää kehitys- teollisuus- ja maataloustuen merkityksen ja tarpeellisuuden jo pelkästään työllisyyden takia. Kun näistä tuista urputtajat eli "sodan" lietsojat on aiheellisesti poistettu meillä oikeilla ihmisillä on hyvä olla sivistyneessä valtiossa.


   • lopullinenratkaisu kirjoitti:

    Auttaa se . Älyllinen lahjakkuus nousee kun marmattajat, ikiluuserit, isänmaan viholliset ja yhteiskuntien rakenteesta ymmärtämättömät poistetaan soppajonosta. Suurin osa duunareista ja rehellisen työn tekijöistä ymmärtää kehitys- teollisuus- ja maataloustuen merkityksen ja tarpeellisuuden jo pelkästään työllisyyden takia. Kun näistä tuista urputtajat eli "sodan" lietsojat on aiheellisesti poistettu meillä oikeilla ihmisillä on hyvä olla sivistyneessä valtiossa.

    Köyhät ovat tavalla tai toisella rikkaampien asiakkaita. Jos tämä asiakaskunta poistetaan, niin myös rikkaista tulee köyhiä.

    Huonoimmillaan rikkaat joutuvat itse ns. paskahommiin ja sehän ei ole kenenkään edun mukaista.

    Kenellä asiat ovat hyvin toivoo asioiden olevan hyvin myös jatkossa.


   • rikkaatko.hanttihommiin kirjoitti:

    Köyhät ovat tavalla tai toisella rikkaampien asiakkaita. Jos tämä asiakaskunta poistetaan, niin myös rikkaista tulee köyhiä.

    Huonoimmillaan rikkaat joutuvat itse ns. paskahommiin ja sehän ei ole kenenkään edun mukaista.

    Kenellä asiat ovat hyvin toivoo asioiden olevan hyvin myös jatkossa.

    Ei välttämättä jokaista köyhää tarvitse poistaa tai uudelleen kouluttaa vaan nämä eripuran lietsojat kaikista tuloryhmistä, valheellisia tietoja levittävät, kadejannut, joka paikan vastarannan kiisket, ei mikään demokratia niitä kaipaa. Juuri tuollaisten työvieroksujien takia jos ei mitään tehdä yhteiskunnan levottomuus kasvaa jatkuvasti seuraus anarkia.........


   • lopullinenratkaisu kirjoitti:

    Ei välttämättä jokaista köyhää tarvitse poistaa tai uudelleen kouluttaa vaan nämä eripuran lietsojat kaikista tuloryhmistä, valheellisia tietoja levittävät, kadejannut, joka paikan vastarannan kiisket, ei mikään demokratia niitä kaipaa. Juuri tuollaisten työvieroksujien takia jos ei mitään tehdä yhteiskunnan levottomuus kasvaa jatkuvasti seuraus anarkia.........

    Työtä ei pidä tehdä, jos sillä ei ole tarkoitusta. Esimerkiksi nuori kokoomusyrittäjä Wolt, joka yrittää kuluttaa aikaansa muiden rahoilla, kun ei mitään oikeaa työtäkään ole itselleen saanut.

    .

    http://www.kauppalehti.fi/uutiset/wolt-teki-ensimmaisella-tilikaudellaan-miljoonatappion/gpd8WF23

    "Ruoan tilaus- ja kuljetuspalvelu Wolt jäi ensimmäisellä tilikaudellaan yli miljoona euroa tappiolle.

    Tulopuolelle Wolt kirjasi ensimmäisellä tilikaudellaan vain 191 355 euroa liikevaihtoa. Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu yhtiön saama 100 000 euron Tekesin avustus.

    Huhtikuussa yhtiö julkisti uuden 10 miljoonan euron rahoituskierroksen. "

    .

    Alalla pidempään olleen ammattilaisen kommentti Woltin liiketoiminnan elinvoimaisuudesta:

    http://www.taloussanomat.fi/kauppa/2015/11/07/hesburger-salmela-hslle-kolmella-eurolla-tavara-ei-liiku-kuin-sata-metria/201514653/12

    " Salmela pyöritti itse viime vuosikymmenellä ruokalähettipalvelu Gastronauttia ja kertoo tehneensä miljoonien tappiot.

    – Tiedän varmasti, että kolmella eurolla tavara ei liiku kuin sata metriä, Salmela sanoo HS:lle."

    ---

    Summasummarum: verrattuna näihin turhaa toimittaviin kokoomusyrittäjiin maanviljelijät tekevät arvokasta työtä, jonka avulla tappiota tekevät kokoomusyrittäjätkin pysyvät hengissä.

    Sanonta "ei pidä purra ruokkivaa kättä" pitää paikkansa edelleen.

    Myös sosiaalituilla elävien kansalaisten tulee se muistaa.


   • Mitä hyötyä ja mikä tarkoitus sitten yhteiskunnalle on niistä jäsenistä/kansalaisista jota ei tee koskaan mitään työtä ?? pelkkä kitisevä menoerä


   • kivirekejä kirjoitti:

    Mitä hyötyä ja mikä tarkoitus sitten yhteiskunnalle on niistä jäsenistä/kansalaisista jota ei tee koskaan mitään työtä ?? pelkkä kitisevä menoerä

    He toimivat reservinä suhdannevaihteluille, ja tekevät siten itse asiassa arvokkainta työtä luopumalla omista eduistaan, joista hyväosaiset eivät halua luopua kirveelläkään.

    Oletko koskaan kuullut kokoomuslaisesta, joka suostuisi nykyistä matalampaan elintasoon, vaihtamaan esimerkiksi Mercedeksen Toyotaan?

    Ja joillekin jokapäiväisen leivän löytäminenkin on kokopäiväisen työn takana.


   • Reservi on helppo ymmärtää ja hyväksyä, mutta jos elämän tarkoitus on pelkkä siipeily yhteiskunnan rahoilla ja tuilla sitä on vaikea niellä. Näitä mielellään maleksijoita on nykyään liian paljon....se on se "ala" joka pitää ensimmäiseksi lopettaa


   • kivirekejä kirjoitti:

    Reservi on helppo ymmärtää ja hyväksyä, mutta jos elämän tarkoitus on pelkkä siipeily yhteiskunnan rahoilla ja tuilla sitä on vaikea niellä. Näitä mielellään maleksijoita on nykyään liian paljon....se on se "ala" joka pitää ensimmäiseksi lopettaa

    Kaikille ei vaan nyky-yhteiskunnassa ole mielekästä työtä olemassa. Kaikki eivät ole myöskään ADHD-yrittäjiä, joiden pitää olla koko ajan hääräämässä jotain. Ojan kaivaminen ilman syytä ei kuluta kuin energiaa.

    Halpa öljy ja teknologian kehitys tekee jatkossa vielä useamman tarpeettomaksi. Eikä maapallon liikakansoituskaan auta asiaa.

    Jossain vaiheessa työstä saattaa tulla maksullinen harrastus, eräänlainen elämys, jota halukkaat voivat kokeilla vapaa-ajallaan.


  • Maataloustukia tulisi nostaa ainakin väliaikaisesti, jotta tilojen konkursseilta vältyttäisiin.

   Venäjän pakotteet eivät kestä ikuisesti, mutta nyt on sinniteltävä hankalien aikojen ylitse jollain opilla. Muuten kohta loppuu leipä kaikilta.

   Ja sitä maataloutta ei taiota pystyyn ykskaks yllättäen, kuten on Venäjän puolellakin huomattu. Pontikkaakaan ei osaa enää joka poika keittää.

   • Viisaita sanoja, osoittaa kirjoittajan ymmärtävän ettei elintarvike tuotantoa polkaista hetkessä ylös jos se on aikaisemmin alas ajettu


  • asiallinen palsta ja ketju

  • Onko palstan kateelliset viljelijöiden pilkkaaja pummit oppineet jo olemaan syömättä?

   • tai onko käynyt niin kuin mustalaisen hevoselle, just kun oppi olemaan syömättä niin kuoli


   • Ei kai palstan aloittaja pazkaa jauha vaan ikikommarit palstalla. Tuo Talouselämän linkki on tämän päivän fakta maatalouden ja maanviljelijän tilasta. Maassamme, kommarit, vihervassarit, duunarien ammattiliitot, kauppa ja teollisuus huutaa vain ääneen toista mitä numerot näyttävät.


  • Ollaanko sitä vielä nälkälakossa

  • Maanviljelijä on tukensa ansainnut.
   Maanviljelijät tekevät raskaita töitä, 7-päivänä viikossa, ympärivuodet. Jotta sinulla ja minulla olisi ruokaa.
   Itse kunnioitan suuresti maanviljelijöitä ja heidän tekemää työtä.
   En ole maanviljelijä, mutta tiedän heidän töistään paljonkin.
   Maanviljelijäksi ei joka miehennimeä kantavasta olisikaan.

   Kaupunkilaiset, nehän ne tietävät maatalouden hoitamisesta/pyörittämisestä. "helppoa kuin heinän teko."
   Jos maanviljelijät lyövät hanskat naulaan, niin miten sinun ja minun käy.
   Maanviljelijät ovat Miehiä isolla ämmällä.
   Kiitos ja syvä kumarrus heille.

   • Jos viljelijät lyövät hanskat naulaan tässä maassa on se onnen päivä, heti säästyy pyöreät 5 miljardia vuodessa veronmaksajien varoja. EU:n sisämarkkinoilla kyllä syötävää riittää, pelkkä ylituotanto riittää moninkertaisesti tämän maan asukkien (1% eu väestöstä) ruokkimiseen.


   • Jää nekin rahat Eu:hun sponsoroidaan sitten muiden maiden maataloutta. Koko Suomi lamaantuisi


   • LapsellinenVäittämä kirjoitti:

    Jää nekin rahat Eu:hun sponsoroidaan sitten muiden maiden maataloutta. Koko Suomi lamaantuisi

    Suomi nousisi kukoistukseen mikäli viljelijät lopettaisivat hommansa, näin se vaan on. Suomi voisi neuvotella samat alennukset jäsenmaksuihin mitä sieltä tulee viljelijöille, plus kansallinen tuki.
    omavaraisuuden jotenkin hyväksyn, vaikka ei siinäkään mitään järkeä ole EU:n sisämarkkinoilla, mutta omavaraisuuteen riittäisi 10 000 tilaa, jopa vähemmän.


  • Maanviljelijälle pitää antaa 5 000 e sekki, kun pesee navettansa.

  • Nyt kun rikkaiden verotusta kevennetään, niin sitä voitaisiin kompensoida nostamalla maataloustukia, jolloin ruoan hintaa pystyttäisiin laskemaan. Näin köyhäkin saisi nostettua elintasoaan.

  • Juhh, aivan kuten asumistuen korottaminen ALENTAA VUOKRIA. Sitäpaitsi EU:n kilpailulainsäädäntö estää kansallisten tukien valumisen kuluttajahintoihin. Voimme hyvinkin YRITTÄÄ NOSTAA kansalliset tuet vajaasta 2 mrd:sta vaikkapa 5 mrd:iin eikä se näy ku tuottajan lompsassa, kuten ei nytkään. Maksetuilla pohjoisen eläintila-, erilaisilla tuotanto/laatutuilla etc. EI OLE CENTINKÄÄN vaikutusta kuluttajahintoihin. En tajuu miten noin yksinkertanen asia EI MEE PERILLE.

  • Koetin kaivella budjettikirjasta, ett miltä momentilta nuo tuet maksetaan. Sieltä löytyy useitakin verolähteitä, mut että juuri ansioverosta...hmm...en löytäny. Kertositko tarkemman osoitteen, kiitos!

  • Tullaan koko ajan lähemmäksi sitä tosiasiaa että kapitalismi ei toimi mitenkään päin. Ja mitä pitemmälle asiassa edetään sitä hullummaksi koko yhteiskunta menee.
   Ei toimi tukiaisten kanssa eikä ilman.
   Kommunismi romahti jo,mutta nyt pitäisi alkaa etsiä yhteiskunta nikä toimii,ennenkuin kaikki romahtaa. Alkaa olla jo aika suuri ongelma.

  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Maataloustuki#Hintatuet

   Tässä sulle tietoo, ettei tartte jauhaa...sitä ihteään. Tohon hintatukiasiaan piti EU:n puuttua n. 3-4 v. sitten. Siihen asti maksettiin n. 1 mrd./v. Osottaa sen, mihin AGRAARISOSIALISTI(kepu) on valmis ahneudessaan.

  • ..maataloustuet "keventävät" köyhän leipää! Kuten teki valio, poisti ensin maitojauheen myynnistä ja palautti sen saman hintaisena ja 100g kevyempänä.

   Maataloustukia maksetaan yli 6 miljardia vuodessa.

   Keskusta pyrkii saamaan elintarvikkeille pohjahinnat kauppoihin, eli hinnat olisivat korkealla. Keskusta haluaa näin turvata tuotajan saaman korvauksen. Eli elintarvikekauppaan samat säännöt kuin apteekkeihin. Leipää maksaa 3 e nyt lidlissähän se on 38senttiä.

   Köyhä, eli palkansaaja-veronmaksaja, ei saa millään muotoa etua maatalouden miljardi tuista...

   • Sulla ei ole ymmärrys koskaan riittänyt muuta kuin paskan taivuttamiseen.


   • Maitojauhetta joudutaan tekemään silloin, kun maito ei mene muuten kaupaksi. Nythän on sellainen tilanne, kun veli venäläinen keksi ryhtyä tekemään parafiinijuustoja itse.

    Mutta pakkauskokokusetus on täysin totta. Mikä oli ennen kilon, on nyt 8-900 grammaa. Kabanossi-paketti oli ennen 500g, nyt 400g. Viskipullo on enää 0,7 litraa. Esimerkkejä löytyy vaikka kuinka.


  • Leivän vähittäiskauppahinnassa viljan tuottajahinnan osuus on noin 4%, Miten maataloustuet alentavat leivän riistohintoja?

  • Näinhän se menee ja tätä eivät yksinkertaisimmat köyhät ymmärrä. Maataloustukea tarvitaan, jotta köyhä ei kuolisi nälkään.

  • Työttömyyskorvausten saamiseksi työttömien olisi osallistuttava maatalouden töihin. Olisihan se moraalisestikin oikein, että leipänsä eteen pitäisi hieman jotain tehdäkin.

  • Työttömyystukia on laskettava, jotta laiskurit saadaan töihin.

  • Näinhän se menee. Maataloustuki on köyhän paras ystävä.

   • Halpa leipä on köyhän elinehto. Maataloustuen ansiosta leipä on halvempaa.


   • hakea harhoishis apua...


  • Nyt kun hallitus on tällekin vuodelle pienentänyt Kelan maksamia etuisuuksia, niin menetyksiä pitäisi paikata pienituloisille nostamalla maataloustukea, jotta ruoan hintaa saataisiin laskettua. Silloin pienemmälläkin ostovoimalla pärjäisi vähintään yhtä hyvin kuin ennen.

   • Arvonlisävero pitäisi poistaa ruualta kokonaan. Samalla summalla pienennettäisiin sitten maataloustukea. Veroa on turha kierrättää tarpeettomasti taskusta toiseen. Liikevaihtoa toki tulee, mutta ei voittoa.


   • Jos joku onneton erehtyy rakentamaan vaika navetan jonnekin Imatran kaltaiseen kuntaan, hän joutuu maksamaan navetastaan 15 500€ kiinteistöveroa joka vuosi. Samaan aikaan on kuntia missä kiinteistövero on 0%. Tukea tarvitaan ja verorahat kiertää


  • Jos maataloustuet on köyhiäkuluttajia varten miksi ei tukiaisia poisteta ja jaeta ruokakuponkeja niitä tarvitseville,eikö ole turhaa byrokratiaa tällainen turha kierrätys navettanassejen kautta. Tätähän normien purkua maalaisliiton pääministeri Sipilä on kovasti ajamassa ja tästä olisi hyvä aloittaa siinä säästyisi turhiin byrokratianrattaisiin hupenevat rahat kuluttajille joita varten tuet on, kuten kaikki ovat kirjoittaneet eli olette ilman muuta silloin minun kanssa samaa mieltä?

  • MTK on perustanut netti kaupan tuottajille,sieltä pitää saada tietoa kuka on myynyt mitäkin ja se tuotto tilan tukiaisista pois kun tehän mainostatte olevanne yrittäjiä kun tulee tuottoa ihan omasta tekemisestä kuten yrittäjillä silloin voi veronmaksajien maksamien sosiaaliavustusten määrää pienentää samassa suhteessa ja olette oikeasti matkalla kohti yrittäjyyttä ja veronmaksua ette pelkästään verojen tuhlaajia.

  • Köyhä kiittää viljelijää ja maataloustukia että saa halpaa leipää pöytään.

   • Näinhän se menee. Viljelijä järjestää kovalla työnteollaan leivän kauppaan, ja maataloustuella maksetaan se leipä köyhän puolesta kaupasta ulos.


   • pääpiirteittään kirjoitti:

    Näinhän se menee. Viljelijä järjestää kovalla työnteollaan leivän kauppaan, ja maataloustuella maksetaan se leipä köyhän puolesta kaupasta ulos.

    juntille vitosen,
    saadakseen leipäänsä ruista,
    mut saakin eurolla rehua,
    ruis leipään ostetaan puolasta,
    juntin kolleega myrkyttää tuotteensa,
    niin ovelasti ettei tulli, eikä evira sitä huomaa,
    katsos kuinka maalaisliitto,
    kiky loikkaa...


  • ..ketjun aloittamasta aiheesta saa hepulin. Aivan sama, kun sosialismissa "työläiset omistavat kaiken" jolloin eletään vailla huolta huomisesta. Totuus olikin se, että järjestelmässä olikin valtavat erot ihmisten elintasossa, järjestelmä pitää kaikki köyhyydessä ja johto saa huonosta elintasosta parhaimmat huonot palat.

   Maatalouden miljardituilla viljellään mm. lapissa. Maksetaan tukia siitä, että nojaa lapioon lumen keskellä ja "viljelee". Maatalousyrittäjät saavat palkanmaksajilta 800 miljonaa joka vuosi rahaa jne. aina 7 miljardiin asti maksavat tuet. Hyvintoimeentulevat saavat veronmaksajilta rahaa, myös miljardöörit ja miljonäärit.

   Jos nuo tuet jaettaisiin veronmaksajille veronalennuksina ja ne poistettaisiin. Koko suomi alkaisi toimia. Tukiaisten saajat tekisivät tuottavaa työtä, olisi se sitten mitä tahansa jne. Suuret tilat jäisivät jotka saisivat vain EU tukea.

   Maatalouden tuki, on syöpä suomen yhteiskunnalle. Eriarvoisuutta aiheuttavaa, tuetaan tuottamatonta työtä, ja sitä ei voi perustella edes kylmänsodan aikaisella "omavaraisuudella".

   Köyhät joutuvat maksamaan maatalouden tuet. He eivät saa halpaa autoa, halpaa asumista, halpaa elämistä, kun järjestelmä ei anna siihen mahdollisuuksia, maatalouden tuet laittavat keskusta puolueen puuttumaan palkansaajien asioihin...

   • Siinäpähän hepuloit. Fakta on että vain riittävällä verotuksella voidaan pienentää tuloeroja ja sitä kautta köyhyyttä. Maataloustuki on yksi tulonsiirto yhteiskunnilta köyhille, siinä missä asumistuet, työmarkkintuet, toimeentulotuet jne.

    Ainoa ero on että maataloustuen eteen tarvitsee tehdä myös töitä. Maataloustuella mahdollistetaan ruoan tuottaminen markkinahintoja halvemmalla, jolloin myös köyhimmällä kansanosalla on mahdollisuus saada jokapäiväinen leipänsä.


   • rikkaille.kovemmat.ajat kirjoitti:

    Siinäpähän hepuloit. Fakta on että vain riittävällä verotuksella voidaan pienentää tuloeroja ja sitä kautta köyhyyttä. Maataloustuki on yksi tulonsiirto yhteiskunnilta köyhille, siinä missä asumistuet, työmarkkintuet, toimeentulotuet jne.

    Ainoa ero on että maataloustuen eteen tarvitsee tehdä myös töitä. Maataloustuella mahdollistetaan ruoan tuottaminen markkinahintoja halvemmalla, jolloin myös köyhimmällä kansanosalla on mahdollisuus saada jokapäiväinen leipänsä.

    turhaan lätiset, maataloustuki on tulonsiirto veronmaksajilta viljelijöille. Jos köyhimpää kansanosaa halutaan tukea, on raha kanavoitava suoraan sinne.


   • uskoo kohta jo ittsekkin valheitaan...


   • 0onsejoo kirjoitti:

    turhaan lätiset, maataloustuki on tulonsiirto veronmaksajilta viljelijöille. Jos köyhimpää kansanosaa halutaan tukea, on raha kanavoitava suoraan sinne.

    Köyhä tarvitsee myös sitä ruokaa. Jos maanviljelijät tuottavat ruokaa vain itselleen, niin mistä se köyhä saa apetta pöytään? Pelkkien eurojen ravintoarvo on aika kehno.

    Nykykaupunkilaiset ovat vieraantuneet pahasti oikeasta elämästä. Eivät muista enää sitäkään, että maatalous ja maanviljelijät pitävät teidät kaupunkilaiset hengissä. Ovat muuten aina pitäneet.


   • vitosen kun antaa saa eurolla ulos,
    ja juntille pulska elintaso...


   • 0onsejoo kirjoitti:

    turhaan lätiset, maataloustuki on tulonsiirto veronmaksajilta viljelijöille. Jos köyhimpää kansanosaa halutaan tukea, on raha kanavoitava suoraan sinne.

    Hyvä kommentti.


   • 0onsejoo kirjoitti:

    turhaan lätiset, maataloustuki on tulonsiirto veronmaksajilta viljelijöille. Jos köyhimpää kansanosaa halutaan tukea, on raha kanavoitava suoraan sinne.

    Halvemmaksi tulee laskea ruoan hintaa maataloustuen avulla. Maanviljelijät joutuvat sentään tuottamaan ruoan niille köyhillekin. Köyhille maksettava lisätuki menee muutenkin passiiviselle kansanosalle, eikä hyödytä yhtään. Käytännössä johtaisi vaan kalliimpaan ruokaan.


  • Ap, selventäisitkö ystävällisesti väitettäsi "köyhän ostovoima on vakio?" Kiitos!

   • Tarkoittaisikohan sitä että köyhälle jää näppiin aina toimeentulotuen perusosan verran, eli mitä se on vajaa viissatanen kuukaudessa? Sillä pitää pärjätä sitten "shoppailussa".


  • ..Whalroos, Herlin, Valio jne. saavat tätä "tulon siirtoa köyhille"-miljoonittain joka vuosi...

  • Köyhien vuoksihan maataloustuki on alunperin otettu käyttöönkin. Kyllä viljelijät jaksavat itselleen ja perheelleen viljellä ruokansa ilman tukiakin, mutta kun ruokaa pitäisi saada myös kaupunkilaisille.

  • Palstan ainoa työtön jaksaa haukkua maanviljeliöitä, vaikka maataloustukien ansiosta hänkin voi pulleasti. Ainoat tuet mitkä pitäisi poistaa ovat vastikkeettomat työttömyys- ja asumistuet.

   Jokaisen on tehtävä jotain yhteiskunnassa elämisensä eteen, tai sitten pitää muuttaa metsään asumaan ja syödä luonnonantimia.

  • Pääosin asiallinen ketju jossa tuodaan esille maamme maatalouden olemassa olon välttämättömyys

  • Toivottavasti edes seuraava hallitus nostaa maataloustukia. Ruoka on Suomessa tällä hetkellä liian kallista suhteutettuna köyhän ostovoimaan.

  • Vuonna 1958 kokeiltiin maataloustuen poistoa ja se johti hallituksen kaatumiseen, kun leivän hinta lähti voimakkaaseen nousuun. Maataloustuki palautettiin ja leivän hinta laski.

  • ..ikävintä kepulaisissa on juuri tuo. Puhutaan muitten ihmisten asioista, "asiantuntevasti". Palkansaajien" reformeista", ammattiliittoja yritettiin poistaa jne. Keskusta pyrkii koko ajan tekemään elintarvikkeille lisämaksuja, kauhean maataloudentukimaksujen lisäksi. Joka vuosi palkansaajat maksavat yli 7 miljardia tukiaisia tälle pien porukalle.Nyt pyritään tekemään "apteekki" hinnat kauppoihin. Jos palkansaajaine ei tarvitsisi maksaa maataloudentukilunnaita, tekisi se koko yhteiskunnalle uskomattoman panoksen hyvinvointiin ja vaurauteen. Leipä on Suomessa euroopan kalleinta. On vastuutonta, että näillä leveysasteillla tuetaan maataloutta , se on kylmänsodan jäänne. Asiantuntijat sanovat, että tukia tarvittaisiin murto-osa tästä kokonaisuudesta ,jos haluttaisiin turvata jonkinlainen omavaraisuus tai kriisi ajan tuotantoa..

   • Maataloustuella nimenomaan lasketaan ruoan kuluttajahintoja, koska maataloustuen avulla raaka-aineita pystytään myymään markkinahintoja edullisemmin.

    Maataloustuki onkin tärkeä erityisesti työttömille ja vähävaraisille eläkeläisille, joiden ansioista menee suuri siivu elintarvikkeisiin.


  • Noinhan se on.

  • Nyt kun satojatuhansia ihmisiä on joutunut työttömäksi olisi hyvä hetki korottaa maataloustukia, jotta saataisiin edullisia, puhtaita ja terveellisiä kotimaisia elintarvikkeita kauppojen hyllylle.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 5 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kuka tietää Seinäjoen perhesurmasta

   sirkankujalla ja miksi?
   Seinäjoki
   60
   3372
  2. Opettaja koulutus uusittava välittömästi. Ei vastaa tätä päivää.

   Kun näiden kiusaamisten ja tunnilla häiriköinti tapausten määrä näyttää vain lisääntyvän ja pahentuvan on opettajakoulutusta pakko muuttaa. Kolme asi
   Maailman menoa
   211
   1562