Luottamuksellinen kirje?

Jos lähetät luottamuksellisen kirjeen, koskeeko luottamuksellisuus myös tietoa kirjeen vastaanottamisesta? Eli jos saat luottamuksellisen kirjeen, onko oikein kertoa siitä? Vaikket kertoisi sen sisältöä, mikä kyllä tässä tapauksessa epäilyttää. Virkamiehen saamasta kirjeestä on kyse.
Ilmoita


Aloitus ei sisällä läheskään tarpeeksi tietoa kysymykseen vastaamiseksi luultavasti siitä syystä, että aloittaja ei tiedä oikein edes mitä kysyä.

Yleisesti ottaen viestinnän suoja suojaa kolmannelta osapuolelta, joka hankkii tiedon viestinnästä oikeudettomasti, ts. ilman vähintään toisen varsinaisen viestinnän osapuolen lupaa tai muuta oikeutusperustetta. Viestinnän osapuolet puolestaan voivat lähtökohtaisesti kertoa viestinnästä muille niin halutessaan. Toki siinä voi syyllistyä johonkin rikokseen tiedon laadusta riippuen, mutta lähtökohtaisesti se on sallittua.

Viranomaisille toimitettuja asiakirjoja (jos siis tuo kirjeesi koskee jotain viranomaisen hoidettavana olevaa asiaa, noin karkeasti) puolestaan sääntelee julkisuuslaki. Jos salassapitoperustetta ei ole, asiakirja on julkinen, ja viranomaisen PITÄÄ kertoa siitä kysyttäessä. Sinun näkemyksesi asian "luottamuksellisuudesta" ei merkitse, vaan salassapitoperusteet on laissa.
1 VASTAUS:
"Virkamiehen saama kirje" - oletettavasti liittyy virkamiehen työtehtäviin. Tuollaisessa tapauksessa virkamiehellä on usein VELVOLLISUUS kertoa saamastaan viestistä kollegalle, alaiselle tai esimiehelle.
+Lisää kommentti
Kiitos vastauksista! Kyse oli luottamuksellisesta kirjeestä, jonka kirjoitin esimiehen esimiehelle. Ja jossa kerroin esimiehen epäasiallisesta käytöksestä ja työpaikkakiusaaamisesta. Se, että hän kertoi kirjeestäni, on laillista, mutta kertoo jotain myös vastaanottajan moraalista.
1 VASTAUS:
Noniin, siis kyse ei ollutkaan siitä, että olisit kirjoittanut jotain hallinnon asiakkaana virkamiehelle, vaan kyse olikin työnjohdollisesta asiasta.

Mitenkä ajattelit, että se esimiehen esimies olisi asian ottanut esimiehen kanssa esiin kertomatta, että tämän toiminnasta on reklamoitu työntekijätasolta? Entä miten tuo esimies olisi mielestäsi voinut itseään puolustaa tietämättä edes kuka hänen toimintaansa on tyytymätön ja miltä osin?

Ei, ei se niin mene, että kirjoitat "luottamuksellisen kirjeen", jonka olemassa oloakaan ei koskaan esimiehellesi paljasteta, mutta jonka kuitenkin sitten odotat johtavan johonkin työnjohdollisiin toimenpiteisiin esimiehen toiminnan epäkohtien korjaamiseksi.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Luottamuksellinen kirje?

Jos lähetät luottamuksellisen kirjeen, koskeeko luottamuksellisuus myös tietoa kirjeen vastaanottamisesta? Eli jos saat luottamuksellisen kirjeen, onko oikein kertoa siitä? Vaikket kertoisi sen sisältöä, mikä kyllä tässä tapauksessa epäilyttää. Virkamiehen saamasta kirjeestä on kyse.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta