Geenitesteihin

HyväRaha

Ministeriö on myöntänyt rahaa metsälappalaistyöhön. Koko asia tulisi kerralla selväksi, kun geenitestein selvitettäisiin, ketkä ovat kalastajalappalaisia, kestä metsälappalaista, ketkä tunturilappalaisia ja ketkä maahanmuuttajasaamelaisia.

36

327

  Vastaukset

  • Kannatan geenejä ja itsellänikin on sellaisia. Tätä on helppo kannattaa. Koska etelää myöten on saamelaisia muinoin asunut, testataan koko kansa. Jos ei kuulu mihinkään HyväRahan mainitsemiini ryhmiin, nimetään jäljellejäänyt ryhmä esim. Jäännöslappalaiksi.

  • Saamhainkäräjien jäsen Anu Avaskari on esittänyt inarinsaamelaisia muista saamelaisista erilliseksi kansaksi. Muiden saamelaisten ja muiden inarinnaamelastenkin mielestä kaikki saamen eri kieliryhmiä kuuluvat ovat yhtä kansaa. Geenitestein. Voisi tarvittaessa osoittaa myös, ketkä ovat inarinsaamelaisia ketkä noita muita.

  • Miten menetellään sitten kun havaitaan, että lapinkyläväen edustajilla onkin suomalaiset geenit, samanlaiset geeni kuin vaikkapa savolaisilla. Ovatko savolaisetkin saamelaisia? Ja Avaskaria mukaillen: Ovatko savolaisetkin siis inarinsaamelaisia eli inarinsaamelaisten oma kielivähemmistö?

   • Savolaiset ovat alun alkaenkin myöhäisrautakautinen sekoitus länsisuomalaisia, karjalaisia ja saamelaisia. Jopa hämäläisillä on jonkin verran saamelaistaustaa.

    Tosin etelän muinaiset saamelaiset saattoivat olla geeneiltään varsin erilaisia, kuin nykyiset pohjoisen saamelaiset, joten näiltä perittyjen geenien tunnistus ei ehkä ole yksioikosta eikä tapahdu vertaamalla nykysaamelaisten geenistöön.


   • Ei ole ihme, että te saamelaiset olette niin kovia riitelemään.
    Saamenkielisiä uutisia kun katsoo, niin aina on joku kärhämä jostakin naurettavasta jutusta teillä nostettu pöydälle.
    Asian selittää se, kun teitä on poro,metsä ja mitä kaikkea sakkikuntaa onkin


   • Hullu.lappi kirjoitti:

    Ei ole ihme, että te saamelaiset olette niin kovia riitelemään.
    Saamenkielisiä uutisia kun katsoo, niin aina on joku kärhämä jostakin naurettavasta jutusta teillä nostettu pöydälle.
    Asian selittää se, kun teitä on poro,metsä ja mitä kaikkea sakkikuntaa onkin

    Suomalaiset ovat ne kovia! Sotivatkin, vaikka ei olisi ollut mikään pakko, vai mitä?


   • Mikä ero on saamelaisella, lappalaisella ja koltalla?


  • Lappalainen-nimitys ei ole enää käytössä lakikirjojen ulkopuolella. Lappalainen tarkoitti lappalaiselinkeinon eli luontaiselinkeinon harjoittajaa. Kolttasaamelaiset puhuvat yhtä saamelaiskielen yhdeksästä kielimuodosta.
   Metsäsaamelaiset ovat 1990-luvulla suomalaisten perustetama poliittinen ryhmä,jonka tarkoituksena on tunkeutua päättämään saamelaisten kulttuuri-itsehallintoon kuuluvista asioist a saamelaiskäräjille.

  • Metsälappalaiset-liikkeeseen eivät löydä yhdestäkään asiakirjasta merkintää esivanhemmistaan , joita olisi kutsuttu metsälappalaiseksi. On ihmeellistä, että tämä saamelaiskäräjien vihollisryhmä rupesi muutama vuosi sitten kutsumaan itseään metsäsaamelaisiksi. Kansanedustajien ja KHO:n tulisi tuntea asiat, joista päätöksiä tekevät. Nyt he ovat pahasti harhautettua. Ihan pelottaa, miten he muitakin päätöksiään tekevät , joku huppu niille on vedetty päähän.

   • Huonosti olet polo sinäkin selvillä menneistä ajoista. Eipä löydy vanhoista asiakirjoista yhtään saamelaistakaan - ei ainakaan suomen puolelta.


   • Saamelaiset ovat aina kutsuneet itseään saamelaisiksi omakielisiä nimityksillään. Kemin Lapissa ketään ei kutsuttu metsälappalaiseksi. Ns. ”metsälappalaiset” eivät voi kertoa, mikä mikä heidän omakielinen kansallisuusnimityksensä on. Koska sellaista ei ole olemassa, tavallista suomen kieltä puhuvia kun ovat.
    Suomen kielellä he ovat suomalaisia, niin heidän naapurikansansa kutsuvat pohjois-Suomen ei-saamelaista väestöä. On väärin kutsua näitä suomalaisia muulla nimityksellä.


   • Oikeassa kirjoitti:

    Saamelaiset ovat aina kutsuneet itseään saamelaisiksi omakielisiä nimityksillään. Kemin Lapissa ketään ei kutsuttu metsälappalaiseksi. Ns. ”metsälappalaiset” eivät voi kertoa, mikä mikä heidän omakielinen kansallisuusnimityksensä on. Koska sellaista ei ole olemassa, tavallista suomen kieltä puhuvia kun ovat.
    Suomen kielellä he ovat suomalaisia, niin heidän naapurikansansa kutsuvat pohjois-Suomen ei-saamelaista väestöä. On väärin kutsua näitä suomalaisia muulla nimityksellä.

    Niin, sen jälkeen kun sukujen kieli vaihtui saamesta suomeksi, ei tietenkään saamenkielistä nimitystä ole voinut ollakaan. Mutta tekeekö kielen vaihtuminen saamelaisesta suvusta suomalaisen? Mites ne inarinsaamelaiset tai pohjoissaamelaiset suvut, joissa osa ihmisistä on vaihtanut suomeen? Lakkasivatko he siis olemasta saamelaisia?


   • Niilläkin Inarin- tai pohjoissaamelaisilla on läheinen yhteys Inarin- tai pohjoisaamenkielisiin lähisukulaisiinsa. Tämä on hyvin tavallista.

    Puhut suomalaisista ja suomenkielisistä suvuista, joiden esivanhemmista vain harvan äidinkieli on ollut saame. Saamen kielen arvostusta noissa suvuissa ei ollut, eikä saamen puhujia. Nykyään nämä uuslappalaiset puhuvat itsestään kuin heillä ei olisi ollut suomalaisia suvussa ollenkaan.

    Siellä missä Lanta ja Lappi kohtasivat, suomalaiset käyttivät itsestään nimitystä lantalainen. Enontekiöllä vielä 1990-luvulla nykyisten Peltojärven ”saamelaisten” vanhemmat kirjoittivat lausunnossaan ministeriölle ”me lantalaiset”.


   • "Puhut suomalaisista ja suomenkielisistä suvuista, joiden esivanhemmista vain harvan äidinkieli on ollut saame."
    -- Ai harvan? Esim. Sodankylässä noin puolet esivanhemmista polveutuu vanhoista lapinsuvuista. Toinen puoli toki suomalaisista. Kun koko yhteisö on vaihtanut kielensä, mitään yhteyttä kielisaamelaisiin ei tietenkään sen jälkeen ole. Mutta lakkaako yhteisö olemasta saamelainen kielenvaihdon myötä?

    Kärjistyksiä ja ylilyöntejä tehdään suuntaan ja toiseen, mutta tämä asia ei ole mustavalkoinen.


   • YhteisTieto kirjoitti:

    Niilläkin Inarin- tai pohjoissaamelaisilla on läheinen yhteys Inarin- tai pohjoisaamenkielisiin lähisukulaisiinsa. Tämä on hyvin tavallista.

    Puhut suomalaisista ja suomenkielisistä suvuista, joiden esivanhemmista vain harvan äidinkieli on ollut saame. Saamen kielen arvostusta noissa suvuissa ei ollut, eikä saamen puhujia. Nykyään nämä uuslappalaiset puhuvat itsestään kuin heillä ei olisi ollut suomalaisia suvussa ollenkaan.

    Siellä missä Lanta ja Lappi kohtasivat, suomalaiset käyttivät itsestään nimitystä lantalainen. Enontekiöllä vielä 1990-luvulla nykyisten Peltojärven ”saamelaisten” vanhemmat kirjoittivat lausunnossaan ministeriölle ”me lantalaiset”.

    Ovatko ruotsia puhuvat suomenruotsalaiset suomalaisia?


  • No voi. 1700-luvun esivanhemmista on kulunut jo 300 vuotta ja paljon väkeä on senkin jälkeen tullut. Sodankylän pohjoisosassa Vuotsossa elää saamelainen yhteisö, kielellinen yhteisö. Heitä Sodankylän suomalaiset ovat perinteisesti katsoneet ei-suomalaisiksi, samoin Savukoskella ja Sallan, Kittilän ym. suomalaiset,, nekin, jotka nyt tukeutuvat kristallipalloon juuriensa etsinnässä.

   • Mikä on pointtisi?
    Joissain yhteisöissä saame säilyi, joissain katosi. Aiemmat saamelaiset yhteisöt edustavat nyt kahta eri kieliyhteisöä. Katosiko saamelaisuus kokonaan kielen vaihtuessa? Lappalaisliikkeen mielestä ei kadonnut, koska geeniperimää ja kulttuuripiirteitä on periytynyt.

    Toki on selvää, etteivät kielisaamelaiset tule hyväksymään uuslappalaisia porukkaansa. Ainakaan ennen kuin löydetään vedenpitävät kriteerit sille, ettei kaikkia muitakin suomenkielisiä jouduttaisi sitten päästämään sisään.


   • Itse olen saamelainenja saamelaiset eri seuduilla ja eri suvuista ovat minua syntymästäni asti pitäneet minua saamelaisena. Ei ole mitään kriteerejä. Painu suohon ”vedenpitävine kriteereinesi”.
    !


   • No voi, teidän mummut ja papat taas muuttaneet sata vuotta tai alle Suomen puolelle ja nyt olette muka alueen alkuperäiskansaa. Kuinka huvittavalta kuulostaa tämä


   • Kriteeritön kirjoitti:

    Itse olen saamelainenja saamelaiset eri seuduilla ja eri suvuista ovat minua syntymästäni asti pitäneet minua saamelaisena. Ei ole mitään kriteerejä. Painu suohon ”vedenpitävine kriteereinesi”.
    !

    Kriteeritön, tietenkin saamelaisilla on kriteerejä sinunkin kohdallasi. Ilman kriteerejä, jotka täytät, he eivät voisi pitää sinua saamelaisena. Järki käteen.


  • Pohjois=Suomen suomalainen talollisporonhoitokulttuuri on sama niillä joilla on esi-isiä metsäläis- eli lappalaiselinkeinoon asiakirjoissa merkittyinä kuin niillä, joiden esi-isät on merkitty uudisasukkaiksi. Nämä ihmiset ovat puhuneet suomea jo satoja vuosia.

   • Ketkäs sitten puhuivat sitä keminsaamea vielä 1800-luvulla? Menninkäisetkö?


   • JaakkoH kirjoitti:

    Ketkäs sitten puhuivat sitä keminsaamea vielä 1800-luvulla? Menninkäisetkö?

    (Maahanmuuttaneet) raitiolappalaiset puhuivat oman lähtöalueensa saamea kun tulivat palkollisiksi opettamaan talollisille poronhoitoa.


   • Historia kirjoitti:

    (Maahanmuuttaneet) raitiolappalaiset puhuivat oman lähtöalueensa saamea kun tulivat palkollisiksi opettamaan talollisille poronhoitoa.

    Historia, minä kysyinkin, ketkä puhuivat niitä keminsaamen murteita vielä 1800-luvulla? Ne murteet kun eivät ole pohjoissaamea, jota ne raitiolappalaiset puhuivat.


   • Yksilöi, kuka puhui keminsaamea? Mikä kielennäytteistä edustaa varsinaista keminsaamea?


   • Kiinnostavaa kirjoitti:

    Yksilöi, kuka puhui keminsaamea? Mikä kielennäytteistä edustaa varsinaista keminsaamea?

    Omituinen kysymys. Varsinaista keminsaamea ovat kaikki ne kielennäytteet, jotka on tallennettu Kemin Lapin alueelta ja jotka eivät ole mitään nykyistä saamelaiskieltä. Keminsaame on kattonimitys Kemin Lapin alueella puhutuille saamelaismurteille.


   • JaakkoH kirjoitti:

    Omituinen kysymys. Varsinaista keminsaamea ovat kaikki ne kielennäytteet, jotka on tallennettu Kemin Lapin alueelta ja jotka eivät ole mitään nykyistä saamelaiskieltä. Keminsaame on kattonimitys Kemin Lapin alueella puhutuille saamelaismurteille.

    Jos saat Suomen kielennäytteen Ruotsin alueelta, niin se on sitten ruotsin kielen näyte. Voihan sitä tarpeen vaatiessa niinkin vääntää.


   • Kohdallaan kirjoitti:

    Jos saat Suomen kielennäytteen Ruotsin alueelta, niin se on sitten ruotsin kielen näyte. Voihan sitä tarpeen vaatiessa niinkin vääntää.

    Eihän tuossa väitteessäsi ole mitään järkeä. Älä viitsi nolata itseäsi.


   • Kemin Lapin kielenrippeistä olevat sanastot ja tekstinpätkät ovat keskenään niin erilaisia, että kysymyksen eri saamen kielistä.
    Jos on harrastanut koltansaamen murteita ja inarinsaamea vähänkään, tämä selviää heti. Koltansaamen puhuja tunnistaa kyllä oman kielensä.
    Kittilän näytteet Ruotsin puolen saamelainen toteaa heti .
    On kummallista, miksi näitä muinaisia minimaalisia kielennäytteitä nyt ängetään keminsaameksi? Onko tosi, kuten olen lapinkyläväen eli saamelaiskäräjille pyrkivien peräpohjalaissuomalaisten touhuista ymmärtänyt, että he haluavat itselleen uuden äidinkielen, keminsaamen, jotta heidän identiteettinsä tulisi viimein kuntoon.


   • OnkoTietoa kirjoitti:

    Kemin Lapin kielenrippeistä olevat sanastot ja tekstinpätkät ovat keskenään niin erilaisia, että kysymyksen eri saamen kielistä.
    Jos on harrastanut koltansaamen murteita ja inarinsaamea vähänkään, tämä selviää heti. Koltansaamen puhuja tunnistaa kyllä oman kielensä.
    Kittilän näytteet Ruotsin puolen saamelainen toteaa heti .
    On kummallista, miksi näitä muinaisia minimaalisia kielennäytteitä nyt ängetään keminsaameksi? Onko tosi, kuten olen lapinkyläväen eli saamelaiskäräjille pyrkivien peräpohjalaissuomalaisten touhuista ymmärtänyt, että he haluavat itselleen uuden äidinkielen, keminsaamen, jotta heidän identiteettinsä tulisi viimein kuntoon.

    Kuten olen toistellut (vaikkei eräille mene jakeluun), keminsaame on kattonimitys niille kadonneille Kemin Lapin saamelaismurteille, jotka eivät kuulu minkään nykysaamelaisen kielen alle.

    Kyse on kirjavista murteista, jotka voidaan ryhmitellä kolmeen päämurreryhmään - näitä päämurreryhmiä voitaisiin nimittää vaikka kieliksikin: länsikeminsaame, itäkeminsaame ja kuusamonsaame. Koltansaame ja inarinsaame itse asiassa kuuluvat itäkeminsaamen piiriin, mutta länsikeminsaamella ja kuusamonsaamella ei ole säilyneitä jatkajia. Minkään nykysaamelaisen kielen piiriin ne eivät kuuluneet.

    Lue ja yritä vihdoinkin ymmärtää tämä:
    http://www.elisanet.fi/alkupera/Keminsaame.pdf


   • OnkoTietoa kirjoitti:

    Kemin Lapin kielenrippeistä olevat sanastot ja tekstinpätkät ovat keskenään niin erilaisia, että kysymyksen eri saamen kielistä.
    Jos on harrastanut koltansaamen murteita ja inarinsaamea vähänkään, tämä selviää heti. Koltansaamen puhuja tunnistaa kyllä oman kielensä.
    Kittilän näytteet Ruotsin puolen saamelainen toteaa heti .
    On kummallista, miksi näitä muinaisia minimaalisia kielennäytteitä nyt ängetään keminsaameksi? Onko tosi, kuten olen lapinkyläväen eli saamelaiskäräjille pyrkivien peräpohjalaissuomalaisten touhuista ymmärtänyt, että he haluavat itselleen uuden äidinkielen, keminsaamen, jotta heidän identiteettinsä tulisi viimein kuntoon.

    Ja kyllä vain, keminsaamelaisten jälkeläiset lappalaisliikkeen piirissä ovat jossain määrin kiinnostuneita rekonstruoimaan keminsaamen kielen. Eikö se ole parempi vaihtoehto kuin omaksua jonkin nykyään elävän saamelaisyhteisön kieli? Etenkin tilanteessa, jossa saamelaiset eivät hyväksy lappalaisia joukkoonsa. Kukaan ei siinä häviäisi, kaikki voittaisivat.


  • Entä ne saamelaisperheet joissa 1990 ja 2000-luvuilla syntyneitä lapsia. Osalle lapsista puhuttu kotona suomea ja osalle saamea. Onko osa syntyperältään suomalaisia ja osa saamelaisia?

   • Eiköhän asia ole aivan selvä kysymättäkin.


  • Somalikin saa olla suomalainen kun vaan niin sanoo. Miksei siis saa olla saamelainen kun vaan sanoo olevansa. Onhan Ruotsissakin kolumbialainen joka on saamelainen.

  • Monet niistä Lapin suomalaisista, jotka ovat ylenkatsoneet saamelaisia, ovat itsekin saamelaista taustaa, vaikka eivät ehkä sitä tienneet. Nyt he tai heidän jälkeläisensä sitten ovat tehneet täyskäännöksen, ja ovatkin ylpeitä saamelaisista juuristaan. Tämä muutos asenteissa pitäisi ottaa ilolla vastaan. Suomalaistumiskehityksen kumoutuminen häämöttäisi jo näköpiirissä, ellei osa saamelaisista olisi tätä vastaan.

   Suomalaisten keskuudessa saamelaisen perimän osuus nousee pohjoiseen ja koilliseen mennessä. Lapissa on suomalaisia, joilla on 100% saamelainen tausta. Asiaa ei toki ole tutkittu riittävän hyvin, mutta tämä on pääteltävissä asutushistoriasta. Saamelaisuus katosi sulautumalla, suomalaistumalla.

  • Näkeehän sen suomalaisten ihmisten naamasta jo itä-Suomessa ja Savossa, Lapista puhumattakaan, että merkittävä osa näiden geeneistä on saamelaisilta peräisin. Eivät nämä ihmiset näytä itämerensuomalaiselta kantaväestöltäkään, jota tapaa lounaisrannikolla ja Virossa. Eikä luonnekaan ole sama.

   Miksi se on niin vaikea hyväksyä, että pohjoisen suomalaisilla paljon saamelaista perimää? Heidän esivanhemmistaan osa oli saamelaisia. Heidän olisi hyvä tietää tämä itse, jotta arvostaisivat saamelaisia sukulaisiaan, ja saamelaisten olisi hyvä tietää tämä omasta historiastaan. Osa saamelaisista on vuosisatojen aikana suomalaistunut, savolaistunut tai karjaistunut. Nämä suvut ovat jatkaneet elämäänsä lantalaisina, ja sitten levinneet saamelaisuutensa säilyttäneiden maille, sulauttaen taas lisää saamelaisia. Osa näistä suvuista on sittemmin juurensa unohtaneena tai niitä häveten erehtynyt ylenkatsomaan saamelaisia. Ovat samalla ylenkatsoneet osaa itsestään.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Britti kehuu Suomalaista terveydenhoitoa.

   MTV HS: Brittimies virui Suomessa viisi viikkoa tajuttomana hengityskoneessa – elämästä kamppailu juuri Suomessa oli onnekas sattuma Brittiläinen toi
   Maailman menoa
   139
   8707
  2. Stefan Thermanin firmaa haetaan konkurssiin

   Tuoreita kuulumisia: https://www.seiska.fi/Uutiset/Stefan-Thermanin-firmaa-haetaan-konkurssiin/1151960
   Kotimaiset julkkisjuorut
   240
   7468
  3. Maskisekoilu riittäsi jo -STM!

   STM:n maskisekoilu vain jatkuu. Mitä ihmettä onkaan tapahtunut? Onko nyt menossa jälkien peittelyvaihe ja mielipiteitten hämärtämisprojekti? LUE TÄMÄ:
   Maailman menoa
   278
   1800
  4. Kiitos elämä, Nala mutta vuokraluukkuun

   Miten noin menevä nainen voi ottaa koiran keskelle kaupunkia? Eikö edellinenkin koira annettu pois kun asuvat Eskon kanssa, eikä ollut aikaa hoitaa si
   60
   951