Raamatulliset vitsaukset: Uusi Babylon

Kummasti Raamatulliset vitsaukset vavisuttavat Eurooppaa. Uusi Babylon eli Baabelin kansain- ja kielten sekä kulttuurien sekoomus jolla saadaan Eurooppa hajalleen esikuvansa mukaan. Toinen on massainvaasion kulkusirkkavitsaus joka syö kaiken vihreän(=dollari setelirahoitus) eli siis resurssit. Myös kristinuskon vastainen hyökkäys käynnissä eli suvakismiateismin Eurooppaan tuottama muslimi-invaasio ja kaksois-standardit mm. sharialait, no-go alueet ym.
Ilmoita


Baabelin torni aka Babylonin torni
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Baabelin_torni
"Baabelin torni (vuoden 1992 raamatunkäännöksessä Babylonin torni, heprean sanasta Bābhel ’sekaannus’, assyrialais-babylonialaisesta sanasta bāb-ili ’Jumalan ovi’) oli muun muassa Raamatun Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksen (1. Moos. 11) mukaan korkea torni, jota Nooan jälkeläiset ryhtyivät rakentamaan vedenpaisumuksen jälkeen Baabelin kaupunkiin.

Raamatun mukaan ihmiskunta tunsi olevansa yksikielinen ja yksimielinen, ja he halusivat rakentaa tornin maamerkiksi ja tavoittaakseen taivaan. Siksi Jumala sekoitti ihmisten kielet ja ihmiset hajaantuivat ympäri maailmaa. Kertomus on Raamatun selitys ihmisroduista ja ihmiskunnan jakautumisesta eri kansoihin, joilla on omat kielensä."

-

Tämä Uuden Babylonian kansainsekoomus toistaa Baabelin tornin kielten- ja kansainsekoituksen käänteisenä eli antikristillisenä. Yksikieliset ja yksimieliset Euroopan kansallisvaltiot haluavat rakentaa hyvinvointioikeisvaltiot sekä sopimusyhteiskunnat mm. Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot huippuunsa tavoittaakseen "taivaan maan päällä". Sen estääkseen varjohallitsijamme haluavat sekoittaa ihmisten kielet ja kulttuurit sekä säännöt Eurooppaan tuotetulla kansainsekoomuksella, etteivät hyvinvointia kehittävät demokratiat pääsee tavoittamaan myös tämän eliitin illuminaattisen varjohallinnon norsunluutornia. Käänteisenä tarkoitus on myös kansainsekoittaa ihmisrodut ja kansat yhteen kansainsekoomukseen (Kalergi-suunnitelma), jolla kuitenkin monikielinen ja erimielinen sekä monikulttuurinen eli hajaantunut (suuri hajaannus) lopputulema. Taas antikristillinen eli käänteinen vastine alkuperäiseen Baabelin/Babylonian torni kertomukseen, jossa ihmiset hajaannutettiin eri ihmisroduiksi ja kansoiksi. "Yhdestä moneksi - Monesta yhdeksi". Molempien tarkoitus sekoittaa = kansallinen sekoomus.

Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi
http://www.magneettimedia.com/kreivi-kalergin-suunnitelma-eurooppalaisten-tuhoamiseksi/

Kun kansa on hajanainen, sitä on helppo hallita, ohjata ja johtaa sekä riistää.
Ilmoita
Ilmestyskirja puhuu suuresta Babylonista, tarkoittaen langennutta kirkkoa joka on seitsemän kukkulan päällä. Lue Ilm. 17 ja18 luku! Ilm.17:9 mainitaan "Seitsemän kukkulan kaupunki" joka on Rooman lempinimi.
Nainen tarkoittaa seurakuntaa. Langennut nainen tarkoittaa langennutta seurakuntaa.
Jae 15: Vedet tarkoittavat kansoja. Kymmenen sarvea ovat Danielin ennustuksesta että Rooman jälkeen tulee nousemaan suunnilleen kymmenen valtakuntaa, jotka antavat tämän langenneen kirkon hallita itseään Euroopassa.

Suuri Babylon on antikristillinen järjestelmä jota johtaa Vatikaani Roomassa. Purppura on siellä lempiväri ja rikkaudet valtavia.
Uskonto on siellä sekoitus pakanuutta ja kristinuskoa. Babylon tarkoittaa sekaannusta.
Paavin hattu muistuttaa erehdyttävästi kalan kitaa, ja lisäksi hänellä on selässä jotain koristeita kuten kalajumalalla nimeltä OANNES. Katso internetistä kuvia.

Paavin arvonimi on Pontifex maximus, mikä on aikaisemman pakanallisen ylipapin arvonimi. Nykyään hän on mieluummin Jumalan pojan viransijainen, Vicarivs filii dei, jonka kirjaimet antavat numeroarvon 666 (V=5 I=1 C= 100 L= 50 D=500)

Jos katsot kuvia ehtoollisesta EUCHARIST, niin huomaat kuinka matkitaan aikaisempaa auringon palvontaa, siihen viittaa myös paavin valitsema lepopäivä, auringonpäivä sunday.

Paavikirkolla on noin 50 000 000 marttyyrin veri vastuullaan.

Luku 18 lupaa tehdä lopun tuosta väärästä kirkosta.
2 VASTAUSTA:
Ei kaikissa maissa ole kirkkoa, mutta kaikissa maissa on juotu haureuden viiniä. En oikein jaksa tällä syönnillä uskoa Baabelin olevan kirkko. Paremmin uskon sen olevan kansanmeri joka on kaikki kansat ja kielet, mitä maan päällä on. Aletaan yhdessä tutkimaan asiaa. Eiköhän se selviä Jumalan avulla.

Johanneksen ilmestys 14
8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat".

llm.18:10 Biblia (1776). Ja piti taampana seisovan hänen vaivansa pelvon tähden ja sanoman: voi, voi suurta kaupunkia Babylonia, väkevää kaupunkia! sillä yhdellä hetkellä tuli sinun tuomiosi.

Babylon on kaikkialla siellä, missä synti hallitsee? Jos ajattelee, että rahanvalta, ahneus ja ihmisriisto ja -hyväksikäyttö on syntiä joka saa ihmiset tekemään jos millaisia kamalia tekoja, niin eikös tuota ole kaikkien kansojen keskuudessa.
Ainakin sitä on Suomessa ja jopa uskovaisten keskuudessa, että pyritään rikastumaan keinolla millä tahansa keinoja kaihtamatta.
Neulansilmäkamera kirjoitti:
Ei kaikissa maissa ole kirkkoa, mutta kaikissa maissa on juotu haureuden viiniä. En oikein jaksa tällä syönnillä uskoa Baabelin olevan kirkko. Paremmin uskon sen olevan kansanmeri joka on kaikki kansat ja kielet, mitä maan päällä on. Aletaan yhdessä tutkimaan asiaa. Eiköhän se selviä Jumalan avulla.

Johanneksen ilmestys 14
8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat".

llm.18:10 Biblia (1776). Ja piti taampana seisovan hänen vaivansa pelvon tähden ja sanoman: voi, voi suurta kaupunkia Babylonia, väkevää kaupunkia! sillä yhdellä hetkellä tuli sinun tuomiosi.

Babylon on kaikkialla siellä, missä synti hallitsee? Jos ajattelee, että rahanvalta, ahneus ja ihmisriisto ja -hyväksikäyttö on syntiä joka saa ihmiset tekemään jos millaisia kamalia tekoja, niin eikös tuota ole kaikkien kansojen keskuudessa.
Ainakin sitä on Suomessa ja jopa uskovaisten keskuudessa, että pyritään rikastumaan keinolla millä tahansa keinoja kaihtamatta.
Lähtekää suuresta Babylonista

Raamattu on ennustanut mitä tapahtuu suurelle Babylonille ja kehottanut lähtemään siitä ulos.

1. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
2. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.

4. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
+Lisää kommentti
Lopunaikana nousee uusi maailmanjärjestys nimeltä Babylon eli Baabel, mikä tarkoittaa sekoittumista ja kaikki tullaan sekoittamaan.

"Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan." -
1. Mooses 11:1

Jumalan liiton merkki on sateenkaari, jossa eri värit tulevat esille, mutta jos sekoitat nuo värit keskenään, saat vain yhden harmaan värin.
Näemme jo kuinka uusi maailmanjärjestys on noussut vuosikymmeniä, tarkoituksenaan jokaisella yhteiskunta tasolla poistaa eroavaisuudet. Ja sateenkaarikin on noussut taas merkkinä.

"Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot." - Ilmestyskirja 13'7
Ilmoita
Uusi Babylon

Lukekaa ja tehkää omat päätöksenne, Kirkastutte ja huomaatte eksytykset, torontolaisuuden ym.

http://cuttingedgefinland.tripod.com/cef1487.html
2 VASTAUSTA:
Kun ahneus, narsismi ja haureus saa vallan.
+Lisää kommentti
Mikä on Suuri Babylon?

Raamatussa Ilmestyskirjassa kuvailtu Suuri Babylon on väärien uskontojen muodostama kokonaisuus, jota Jumala ei hyväksy (Ilmestys 14:8; 17:5; 18:21). * Vaikka nuo uskonnot eroavat toisistaan monessa suhteessa, tavalla tai toisella ne kaikki johtavat ihmisiä pois tosi Jumalan Jehovan palvonnasta (5. Mooseksen kirja 4:35).

Miten Suuren Babylonin voi tunnistaa?

Suuri Babylon on vertauskuva. Raamatussa sitä kuvaillaan ”naiseksi” ja ”suureksi portoksi”, jonka nimi on ”salaisuus: ’Suuri Babylon’” (Ilmestys 17:1, 3, 5). Koska Ilmestyskirja on kirjoitettu ”tunnusmerkein”, voidaan päätellä, että Suuri Babylon ei ole kirjaimellinen nainen vaan vertauskuva (Ilmestys 1:1). Lisäksi Raamatussa kerrotaan, että se ”istuu paljojen vesien päällä”, jotka kuvaavat ”kansoja ja ihmisjoukkoja ja kansakuntia ja kieliä” (Ilmestys 17:1, 15). Tämä ei voisi pitää paikkansa kirjaimellisesta naisesta.

Suuri Babylon on maailmanlaajuinen kokonaisuus. Suurta Babylonia kutsutaan ”suureksi kaupungiksi, jolla on maan kuninkaita ylempi valtakunta” (Ilmestys 17:18). Näin ollen sillä täytyy olla maailmanlaajuinen vaikutusvalta.

Suuri Babylon on uskonnollinen kokonaisuus, ei poliittinen tai kaupallinen järjestelmä. Muinainen Babylon oli syvästi uskonnollinen kaupunki, joka oli tunnettu spiritistisistä ”loitsuistaan” ja ”noituuksistaan” (Jesaja 47:1, 12, 13; Jeremia 50:1, 2, 38). Siellä harjoitettiin tosi Jumalan Jehovan vastaista väärää palvontaa (1. Mooseksen kirja 10:8, 9; 11:2–4, 8). Babylonian hallitsijat korottivat itsensä ylimielisesti Jehovan ja hänen palvontansa yläpuolelle (Jesaja 14:4, 13, 14; Daniel 5:2–4, 23). Myös Suuri Babylon on tunnettu ”spiritismin harjoittamisestaan”, mikä osoittaa sen olevan uskonnollinen järjestelmä (Ilmestys 18:23).

Vihreä seteliselkärankaisten jumala "In God We Trust".
Myös puhdas tiedeusko ja ateismi vie pois Jumalasta.

Suuri Babylon ei voi olla pelkkä poliittinen kokonaisuus, koska Raamatun mukaan ”maan kuninkaat” tulevat suremaan sen tuhoa (Ilmestys 17:1, 2; 18:9). Se ei voi myöskään olla kaupallinen kokonaisuus, koska Raamattu tekee eron sen ja ”maan matkustavien kauppiaiden” välillä (Ilmestys 18:11, 15).

Suuren Babylonin täytyy tarkoittaa väärää uskontoa. Sen sijaan että väärät uskonnot opettaisivat, kuinka lähestyä tosi Jumalaa Jehovaa, ne todellisuudessa ohjaavat ihmisiä palvomaan muita jumalia (mammonan jumalaa). Raamatussa tätä kutsutaan hengelliseksi haureudeksi. (3. Mooseksen kirja 20:6; 2. Mooseksen kirja 34:15, 16, alav.) Sellaiset opetukset kuin kolminaisuus ja sielun kuolemattomuus ja monet tavat, kuten kuvien käyttö palvonnassa, juontavat juurensa muinaisesta Babylonista, ja ne ovat tunkeutuneet väärään uskontoon kaikkialla. Väärät uskonnot antavat rakkauden tätä maailmaa kohtaan vaikuttaa palvontaansa. Raamattu sanoo tällaisen uskottomuuden olevan hengellinen aviorikos (Jaakobin kirje 4:4).

Raamatun mukaan Suuri Babylon on ”puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja kallisarvoisilla kivillä ja helmillä”. Väärän uskonnon huomattava omaisuus ja sillä rehenteleminen sopivat hyvin tähän Raamatun maalaamaan kuvaan. (Ilmestys 17:4.) Suuresta Babylonista ovat lähtöisin ne iljettävät opetukset ja teot, jotka tuottavat häpeää Jumalalle (Ilmestys 17:5). Väärien uskontojen jäsenet ovat ”kansoja ja ihmisjoukkoja ja kansakuntia ja kieliä”, jotka tukevat Suurta Babylonia (Ilmestys 17:15).

Suuri Babylon on vastuussa kaikkien niiden kuolemasta, ”jotka on tapettu maan päällä” (Ilmestys 18:24). Läpi historian väärä uskonto on lietsonut sotia ja ruokkinut terrorismia. Se on myös epäonnistunut tehtävässä opettaa totuus Jehovasta, rakkauden Jumalasta (1. Johanneksen kirje 4:8). Tämän johdosta on vuodatettu paljon verta. Kaikkia niitä, jotka haluavat miellyttää Jumalaa, käsketäänkin ”lähtemään siitä ulos”, eli erottautumaan väärästä uskonnosta (Ilmestys 18:4; 2. Korinttilaisille 6:14–17).

Sotien takana on raha. Rahan valtaan ja velkaan perustuva järjestelmä on ihmisvastainen (ihmisriistävä ja huoraava) ja antikristillinen, eli Suuri Babylon.
6 VASTAUSTA:
Ilm. 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
Ilm. 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Suuri Babylon, joka on juottanut kaikki kansat, kukistuu.
Amerikkalaiset elokuvat, hampurilaiset ja ”amerikkalainen unelma” eli materialistinen itsekäs rahanahneus ovat levinneet ympäri maapallon.
Mikä muu maa olisi ulottanut lonkeronsa ympäri maapallon, siis juottanut kaikki kansat?

Ilm. 17:1, 2; 18:9 Raamatun mukaan ”maan kuninkaat” tulevat suremaan sen tuhoa.

Tietenkin "maan kuninkaat" rahan valtiaat ja lakeijat tulevat suremaan Suuren Babylonian tuhoa, koska sen, eli rahan jumalan avulla he ovat viettäneet yltäkylläistä elämää ja muut ovat joutuneet rahasta ja velasta huoraamaan heille monin tavoin tässä ihmisriistoisessa antikristillisessä Baabelin portto-järjestelmässä. Etuaseman menetys koskee.
Suuri Babylon ei ole uskonto!

Vartiotornin tulkinta suuresta Babylonista on outo ja epäraamatullinen. Uudessa Vartiotornissa kirjoitetaan, että koska maailman kuninkaat ja kauppiaat surevat sen tuhoa, Babylon "ei voi olla poliittinen tai taloudellinen valta". Asia on juuri toisin päin. Kauppiaat ja kuninkaat tietenkin surevat itsensä kohdistunutta tuhoa. Uskontojen häviäminen olisi niille ilo, koska uskonnot hankaloittavat maailmankauppaa ja Anglo-Amerikkalaisen taloudellisen imperiumin leviämistä.

Jokainen voi lukea uutisista, että viime päivinä juuri islamistien hyökkäykset ovat olleet amerikkalaisten suurin huoli, koska uskonsoturit murentavat USA:n taloudellista valtaa islamilaisessa maailmassa.

Useimmat raamatuntutkijat ovat päätyneet siihen, että Babylon on rahaa palvova maailmantalous, jotka ovat useimmille Jumalan palvonnan vastakohta. Toisin kuin ihmisten usko ja uskonnolliset yhteisöt, maailmantalous voi kaatua "yhdessä yössä", kuten Raamattu kertoo.
Part7 kirjoitti:
Suuri Babylon ei ole uskonto!

Vartiotornin tulkinta suuresta Babylonista on outo ja epäraamatullinen. Uudessa Vartiotornissa kirjoitetaan, että koska maailman kuninkaat ja kauppiaat surevat sen tuhoa, Babylon "ei voi olla poliittinen tai taloudellinen valta". Asia on juuri toisin päin. Kauppiaat ja kuninkaat tietenkin surevat itsensä kohdistunutta tuhoa. Uskontojen häviäminen olisi niille ilo, koska uskonnot hankaloittavat maailmankauppaa ja Anglo-Amerikkalaisen taloudellisen imperiumin leviämistä.

Jokainen voi lukea uutisista, että viime päivinä juuri islamistien hyökkäykset ovat olleet amerikkalaisten suurin huoli, koska uskonsoturit murentavat USA:n taloudellista valtaa islamilaisessa maailmassa.

Useimmat raamatuntutkijat ovat päätyneet siihen, että Babylon on rahaa palvova maailmantalous, jotka ovat useimmille Jumalan palvonnan vastakohta. Toisin kuin ihmisten usko ja uskonnolliset yhteisöt, maailmantalous voi kaatua "yhdessä yössä", kuten Raamattu kertoo.
Vertauskuvallinen Suuri Babylon on osoittautunut Jumalan katkeraksi ja julkeimmaksi viholliseksi maan päällä;
se panee maan asukkaat juopumaan ”hänen haureutensa viinistä”
ja se on vastuussa ”profeettojen ja pyhien ja kaikkien niiden verestä,
jotka on tapettu maan päällä”.
Tämän vuoksi se tuhotaan ikuisiksi ajoiksi. (Il 17:2, 5; 18:7, 8, 20, 24.)

9 Ja maan kuninkaat,
jotka syyllistyivät haureuteen hänen kanssaan ja elivät häpeämättömässä ylellisyydessä, tulevat itkemään ja lyömään itseään murheesta hänen takiaan, kun he katselevat hänen _palonsa savua,_

10 samalla kun he seisovat_ matkan päässä_ peläten hänen piinaansa ja sanovat: ’Voi, voi, sinä suuri kaupunki, Babylon, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!’

11 Myös maan matkustavat kauppiaat itkevät ja surevat häntä,
koska kukaan ei enää osta heidän täyttä varastoaan,

12 täyttä varastoa kultaa ja hopeaa ja kallisarvoisia kiviä ja helmiä ja hienoa pellavaa ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikenlaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluuesineitä ja kaikenlaisia erittäin kallisarvoisesta puusta ja kuparista ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä

13 sekä kanelia ja intialaista maustetta ja suitsuketta ja hyvänhajuista öljyä ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja oliiviöljyä ja hienoja jauhoja ja vehnää ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja.

14 Niin, se mehevä hedelmä, jota sielusi halusi, on sinulta mennyt, ja kaikki herkut ja komeudet ovat sinulta kadonneet, eikä niitä koskaan enää löydetä.

15 Matkustavat kauppiaat, jotka myivät näitä tavaroita ja jotka rikastuivat hänestä, tulevat seisomaan MATKAN PÄÄSSÄ peläten hänen piinaansa sekä itkemään ja suremaan

16 ja sanomaan: ’Voi, voi – se suuri kaupunki, joka oli puettu hienoon pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja runsaasti koristeltu kullalla ja kallisarvoisilla kivillä ja helmillä,

17 sillä niin suuri rikkaus hävitettiin yhdessä hetkessä!’

Ja kaikki laivankapteenit ja kaikki, jotka matkustavat laivalla jostakin, ja merimiehet ja kaikki, jotka ansaitsevat toimeentulonsa mereltä, seisoivat matkan päässä

18 ja huusivat katsellessaan hänen palonsa savua ja sanoivat: ’Mikä kaupunki on tämän suuren kaupungin kaltainen?’

19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: ’Voi, voi – se suuri kaupunki, jossa kaikki, joilla oli laivoja merellä, rikastuivat sen kallisarvoisuudesta, sillä se hävitettiin yhdessä hetkessä!’

.

Uskonto ei ole kaupunki, jonka paloa katsotaan matkan päästä. Edes Vatikaani ei täytä tuota vaatimusta, jossa sen tuhoutumista surisivat kauppiaat ja kuninkaat.
Suuri Babylon ei voi olla väärä uskonto, koska sellaista uskontoa joka täyttäisi tekstin, ei ole olemassa. Kauppa ja rahanvalta ovat sen sijaan hyviä vaihtoehtoja asialle. Ne liittyvät myös olennaisesti pedon merkkiin, jota ilman kukan ei voinut myydä tai ostaa.

Selitys ei ole ollenkaan skitso. Kun maailmantalous romahtaa, kaikki näkevät otsikot ja pörssikurssit ja hallitukset ja kauppiaat valittavat, kun kauppa lakkaa ja sijoitukset menettävät arvonsa. Kaupungilla tarkotetaan vertauskuvallisesti talousjärjestelmää, (ehkä voidaan ajatella Wall Streetiä ja Lontoon Cityä). Niissä käydään kauppaa kaikella mahdollisella: raaka-aineilla, jalometalleilla ja ihmisillä, aivan kuten teksti kertoo. Pyhiä tappaneet sodat on käyty aina rikkaiden rahoilla, sotivien valtioiden uskonnoista riippumatta.

Kaikki sodat ovat rahan sotia, ja niissä kuolee aina profeettoja ja pyhiä, koska rahan valtiaat eli mammonan palvojat vihaavat pyhiä jotka estävät tätä antikristillistä toimintaa ihmisriistoa. Muistatko mikä oli Jeesus Kristuksen tärkein laki: "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi".

Rahan jumalakseen ottaneiden mammonanpalvojien hallintokunta, jossa velalla orjuutetaan ja rahalla laitetaan riistetyt Babylonian portto-taloudessa huoraamaan monin eri tavoin.

Suomi on viime vuodet integroitu tähän Baablin Portto-talouteen kiihtyvällä vauhdilla ja ihmisriisto sekä huono-osaisten nälkäisten, köyhien, pienituloisten, työttömien ym. syrjiminen, leimaaminen, sosiaalirasistinen vihapuhe ovat lisääntyneet ennätymäisesti.
Mehän kuitenkin aiemmin itsenäisenä maana rakensimme maailman parhaan Suomen Pohjoismaisen demokraattisen hyvinvointioikeisvaltion ja sopimusyhteiskunnan nimenomaan ihmisriistoa vastaan.
Myös hallitsemattoman maahanmuuton kielten-, kansain- ja kulttuurien sekoitus eli kansallinen sekoomus on osa hyvinvointia, yhtenäisyyttä ja järjestäytyneisyyttä hajottavaa toimintaa, kuten myös norminpurkutalkoot jossa kurjuuden valinnanvapaus ja infran markkinaehtoistaminen ym. nakertavat toimivaa hyvinvointia. Meitä viedään petotalouteen jossa ahnein, narsistisin ja moraalittomin aines "ihmispedot" pärjäävät.
Porttola kirjoitti:
Vertauskuvallinen Suuri Babylon on osoittautunut Jumalan katkeraksi ja julkeimmaksi viholliseksi maan päällä;
se panee maan asukkaat juopumaan ”hänen haureutensa viinistä”
ja se on vastuussa ”profeettojen ja pyhien ja kaikkien niiden verestä,
jotka on tapettu maan päällä”.
Tämän vuoksi se tuhotaan ikuisiksi ajoiksi. (Il 17:2, 5; 18:7, 8, 20, 24.)

9 Ja maan kuninkaat,
jotka syyllistyivät haureuteen hänen kanssaan ja elivät häpeämättömässä ylellisyydessä, tulevat itkemään ja lyömään itseään murheesta hänen takiaan, kun he katselevat hänen _palonsa savua,_

10 samalla kun he seisovat_ matkan päässä_ peläten hänen piinaansa ja sanovat: ’Voi, voi, sinä suuri kaupunki, Babylon, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!’

11 Myös maan matkustavat kauppiaat itkevät ja surevat häntä,
koska kukaan ei enää osta heidän täyttä varastoaan,

12 täyttä varastoa kultaa ja hopeaa ja kallisarvoisia kiviä ja helmiä ja hienoa pellavaa ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikenlaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluuesineitä ja kaikenlaisia erittäin kallisarvoisesta puusta ja kuparista ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä

13 sekä kanelia ja intialaista maustetta ja suitsuketta ja hyvänhajuista öljyä ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja oliiviöljyä ja hienoja jauhoja ja vehnää ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja.

14 Niin, se mehevä hedelmä, jota sielusi halusi, on sinulta mennyt, ja kaikki herkut ja komeudet ovat sinulta kadonneet, eikä niitä koskaan enää löydetä.

15 Matkustavat kauppiaat, jotka myivät näitä tavaroita ja jotka rikastuivat hänestä, tulevat seisomaan MATKAN PÄÄSSÄ peläten hänen piinaansa sekä itkemään ja suremaan

16 ja sanomaan: ’Voi, voi – se suuri kaupunki, joka oli puettu hienoon pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja runsaasti koristeltu kullalla ja kallisarvoisilla kivillä ja helmillä,

17 sillä niin suuri rikkaus hävitettiin yhdessä hetkessä!’

Ja kaikki laivankapteenit ja kaikki, jotka matkustavat laivalla jostakin, ja merimiehet ja kaikki, jotka ansaitsevat toimeentulonsa mereltä, seisoivat matkan päässä

18 ja huusivat katsellessaan hänen palonsa savua ja sanoivat: ’Mikä kaupunki on tämän suuren kaupungin kaltainen?’

19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: ’Voi, voi – se suuri kaupunki, jossa kaikki, joilla oli laivoja merellä, rikastuivat sen kallisarvoisuudesta, sillä se hävitettiin yhdessä hetkessä!’

.

Uskonto ei ole kaupunki, jonka paloa katsotaan matkan päästä. Edes Vatikaani ei täytä tuota vaatimusta, jossa sen tuhoutumista surisivat kauppiaat ja kuninkaat.
Suuri Babylon ei voi olla väärä uskonto, koska sellaista uskontoa joka täyttäisi tekstin, ei ole olemassa. Kauppa ja rahanvalta ovat sen sijaan hyviä vaihtoehtoja asialle. Ne liittyvät myös olennaisesti pedon merkkiin, jota ilman kukan ei voinut myydä tai ostaa.

Selitys ei ole ollenkaan skitso. Kun maailmantalous romahtaa, kaikki näkevät otsikot ja pörssikurssit ja hallitukset ja kauppiaat valittavat, kun kauppa lakkaa ja sijoitukset menettävät arvonsa. Kaupungilla tarkotetaan vertauskuvallisesti talousjärjestelmää, (ehkä voidaan ajatella Wall Streetiä ja Lontoon Cityä). Niissä käydään kauppaa kaikella mahdollisella: raaka-aineilla, jalometalleilla ja ihmisillä, aivan kuten teksti kertoo. Pyhiä tappaneet sodat on käyty aina rikkaiden rahoilla, sotivien valtioiden uskonnoista riippumatta.

Kaikki sodat ovat rahan sotia, ja niissä kuolee aina profeettoja ja pyhiä, koska rahan valtiaat eli mammonan palvojat vihaavat pyhiä jotka estävät tätä antikristillistä toimintaa ihmisriistoa. Muistatko mikä oli Jeesus Kristuksen tärkein laki: "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi".

Rahan jumalakseen ottaneiden mammonanpalvojien hallintokunta, jossa velalla orjuutetaan ja rahalla laitetaan riistetyt Babylonian portto-taloudessa huoraamaan monin eri tavoin.

Suomi on viime vuodet integroitu tähän Baablin Portto-talouteen kiihtyvällä vauhdilla ja ihmisriisto sekä huono-osaisten nälkäisten, köyhien, pienituloisten, työttömien ym. syrjiminen, leimaaminen, sosiaalirasistinen vihapuhe ovat lisääntyneet ennätymäisesti.
Mehän kuitenkin aiemmin itsenäisenä maana rakensimme maailman parhaan Suomen Pohjoismaisen demokraattisen hyvinvointioikeisvaltion ja sopimusyhteiskunnan nimenomaan ihmisriistoa vastaan.
Myös hallitsemattoman maahanmuuton kielten-, kansain- ja kulttuurien sekoitus eli kansallinen sekoomus on osa hyvinvointia, yhtenäisyyttä ja järjestäytyneisyyttä hajottavaa toimintaa, kuten myös norminpurkutalkoot jossa kurjuuden valinnanvapaus ja infran markkinaehtoistaminen ym. nakertavat toimivaa hyvinvointia. Meitä viedään petotalouteen jossa ahnein, narsistisin ja moraalittomin aines "ihmispedot" pärjäävät.
Porvarisilla papeilla olisi peiliin katsomisen paikka, palvonko mammonaa ja onko raha jumalani vai teenkö parannuksen ja noudatan Jeesuksen Kristuksen tärkeintä ohjetta, lähimmäisen rakkauden sanomaa. Mieti kenen joukoissa seisot.
"mieti kenen joukoissa seisot" 100 % perfect..
Kaikki kumartavat nykyään rahaa ja sen valtaa.
+Lisää kommentti
En tiedä teistä, mutta minä en suosittele uskomaan mitään Jehovien tulkintaa asiasta. Lukevat Raamattua kirjain kerrallaan ja tulkitsevat sisältöä irroitettuna kokonaisuudesta.

Maailmanhistoriassa on lukuisia asioita nimetty Babyloniksi Raamatuntulkitsijoiden toimesta; samoin lukuisia aikoja on nimetty Lopun Ajoiksi; sekä lukuisia ihmisiä on julistettu Anti-Kristukseksi.

Ainut mikä on varmaa on se että loppu on jokaisena päivänä lähempänä kuin edellisenä päivänä.

Silti se ei tarkoita että se olisi huomenna; mutta samalla ei myöskään tarkoita etteikö se voisi olla huomenna.
Ilmoita
Jostain syystä eksyin nettiin lukemaan Harmagedonista ja samalla pedon luvusta. En ole varmasti ainut ja lieneekö vain sattumaa mutta kun tuon luvun kirjoittaa (666) muinaiskreikkalaisin kirjaimin (heksakosioiheksekontaheksa):

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pedon_luku

Ja kääntää tekstin ylösalaisin syntyy englannin kielen sana: sex..

Olen varmaankin harhainen mutta kaikenlaista yhteensattumaa elämä aina heittelee meille
1 VASTAUS:
Muuten varmasti ovat maailmanlopun ennustajat oikeassa. Kyllä se vielä tulee. Sitä vaan tosiaan ei ole osattu ennustaa että milloin.
+Lisää kommentti
Suuri Babylon täällä jo?

Antikristillistä toimintaa jossa Jeesuksen Kristuksen tärkeimmän opin lähimmäisenrakkauden sanoman toteuttamisen sijaan riistetään ihmisiä rahalla tai sen puutteella. Perkeleellistä toimintaa jota eivät edes porvarilliset papit huomaa. 8 rikkainta ihmistä omistaa jo enemmän kuin köyhempi puolisko ihmiskunnasta 3,8 miljardia ihmistä ja epäsuhta kasvaa koko ajan. Tämäkö sitä kristillisyyden toteuttamista? Peto on jo täällä, neljäs peto petotalous.
Ilmoita
Raamatullisia vitsauksia olisi seuraavat:

Vesi muuttuu vereksi (tai punaiseksi)
Laimoittain sammakoita
Suunnattomasti sääskiä (normaalia lapissa joka vuosi?)
Suunnattomasti paarmoja
Karjarutto
Paiseita käytännössä jokaisella
Tuhoisat raesateet (alle pingispallon kokoista raesadetta ei lasketa)
Heinäsirkkalaumat
Pimeys
Esikoisen kuolema

Missä Euroopassa, tai ylipäätään Planeetta Maalla tuollaisia on tänään?
1 VASTAUS:
Mainitsemistasi Raamatun vitsauksista:
"vesi muuttuu vereksi (tai punaiseksi) on käytännössä ydinvoimaonnettomuuksien saasteiden seurausta. Heinäsirkkalaumat kuvaavat modernia spiritismiä. Paiseita tulee kaikille niille, jotka ottavat pedon merkin (RFID-siru tai otsassa tekoäly).

"Saatana toimii myös alkuaineiden kautta, korjatakseen valmistautumattomien sielujen satoa. Hän on tutkinut luonnon laboratorioiden salaisuuksia ja hän käyttää kaikkea valtaansa hallita luonnonvoimia niin pitkälle, kuin Jumala sallii. Hän on jo nyt toiminnassa, käyttäen valtaansa kaikkialla, tuhansin eri tavoin, onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, tulvissa, pyörremyrskyissä, vuoksiaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän hävittää kypsyvän sadon; nälkä ja kurjuus ovat seurauksena (Matt. 24). Hän turmelee ilman kuolettavalla saasteella, ja tuhannet kuolevat ruttoon. Nämä vitsaukset tulevat yhä lukuisammiksi ja tuhoavammiksi. Hävitys kohtaa sekä ihmisiä että eläimiä." (Suuri taistelu, s. 576)

Ylempänä mietittiin Babylonia. Babylon on Rooman peitenimi. Portto (Ilm. 17:9, 18 ) istuu seitsemän vuoren päällä. Nainen (portto) on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus, siis Rooma. Näin ollen Rooma on Babylon. Kuten EU-politiikkaa seuraavat tietävät, uudet jäsenmaat allekirjoittavat Rooman sopimuksen, joten EU on Babylon.

EU:n talouspolitiikan ahneus tulee hyvin esiin: "Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssaan ovat HAUREUTTA harjoittaneet ja HEKUMALLISESTI eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun." ja "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!" (Ilm 18:9, 19)
+Lisää kommentti
Luin koko keskustelun. Osa oli omia tulkintoja, osa yhteistä toisen keskustelun kanssa:
https://keskustelu.suomi24.fi/t/15356863/suuri-babylon-neljas-peto-jo-taalla
Ilmoita
Valtaeliitti on jopa myöntänyt tuon silloin tällöin, että ne tavoittelevat jotain Babylonia Euroopasta. Googlaa vaan "europe babel", niin löydät kuvia joita EU on julkaissut joissa on Babelin torni. Sitten myös EU parlamenttitalo Strasbourgissa on tahalleen rakennettu Baabelin tornin näköiseksi.

Siitä on sitten eri teorioita tuosta "truth in plain sight", että miksi valtaeliitti monesti paljastaa heidän suunnitelmat salaisesti. Yksi kiinnostava teoria jonka kuulin joltain on että ne palvoo jotain demoneja, ja demonit vaativat että pitää jollain tavalla tehdä ilmi heidän suunnitelmat, muuten demonit ei tee yhteistyötä heidän kanssa.
1 VASTAUS:
Pimeän puoli koittaa vetää Raamattua paremmaksi, siksi näitä toisintoja. Antikristilliset häpäisyversiot.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Raamatulliset vitsaukset: Uusi Babylon

Kummasti Raamatulliset vitsaukset vavisuttavat Eurooppaa. Uusi Babylon eli Baabelin kansain- ja kielten sekä kulttuurien sekoomus jolla saadaan Eurooppa hajalleen esikuvansa mukaan. Toinen on massainvaasion kulkusirkkavitsaus joka syö kaiken vihreän(=dollari setelirahoitus) eli siis resurssit. Myös kristinuskon vastainen hyökkäys käynnissä eli suvakismiateismin Eurooppaan tuottama muslimi-invaasio ja kaksois-standardit mm. sharialait, no-go alueet ym.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta