Nooan arkki sopii todistusaineistoon

Noo­an ark­ki on kris­ti­nus­kon kan­nal­ta yk­si tär­keim­mis­tä ky­sy­myk­sis­tä, sil­lä yh­teis­kun­ta ky­see­na­lais­taa Raa­ma­tun usein vii­ta­ten ark­kiin. Raa­mat­tua pi­de­tään sa­tu­kir­ja­na, kos­ka ih­mi­set ei­vät ym­mär­rä kuin­ka Nooa oli­si voi­nut saa­da kaik­ki maa­il­man mil­joo­nat eläi­met ark­kiin.

Vas­tauk­sen an­ta­mi­sek­si tu­lee vas­ta­ta kah­teen ky­sy­myk­seen: 1) Kuin­ka mon­ta eläin­tyyp­piä Noo­an oli tar­peen ot­taa mu­kaan? 2) Oli­ko ark­ki riit­tä­vän iso kan­taak­seen kaik­ki tar­vit­ta­vat eläin­tyy­pit?

Seuraavassa linkissä esitän vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin - https://raamattuontotta.blogspot.com/2018/10/nooan-arkki-fiktiota-vai-historiaa.html
Ilmoita


80 Vastausta

Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.


Kumman myytin arkkia nyt tarkoitat? Jahvistisen vai Elohistisen myytin arkkia?

Paljonko niitä lintuja meni arkkiin? Elohistisen myytin mukaisesti kaksi kutakin lajia vai Jahvistisen myytin mukaisesti seitsemän paria? Vai mistä tämä yksi lukuisista ristiriidoista johtuu vedenpaisumusmyytissä?

20 Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin.

3 Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä.
23 VASTAUSTA:
Tyypillistä lainauslouhintaa jättää selittävä jae pois lainauksesta.

6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.

7:2 Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras.
7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.

5.Moos.14:11-18 kertoo, että oli puhtaita ja epäpuhtaita lintuja. Nooan luokse arkkiin tuli kaikkia lintuja vähintään kaksi lajiensa mukaan, puhtaita lintuja tuli seitsemän paria.
t-torppa kirjoitti:
Tyypillistä lainauslouhintaa jättää selittävä jae pois lainauksesta.

6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.

7:2 Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras.
7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.

5.Moos.14:11-18 kertoo, että oli puhtaita ja epäpuhtaita lintuja. Nooan luokse arkkiin tuli kaikkia lintuja vähintään kaksi lajiensa mukaan, puhtaita lintuja tuli seitsemän paria.
Elohim (Jumala) käskee ottamaan täsmälleen kaksi kutakin lajia, mukaanlukien linnut.

13 Jumala (Elohim) sanoi Nooalle:

19 Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. 20 Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin.

Sensijaan Jahve (Herra) alkaa sekoilemaan uhrikelpoisten ja epäpuhtaiden eläinten kanssa ja sekoittaa Elohimin täsmälliset ohjeet. Kumpaa nyt on uskominen tässä ristiriidassa? Jumalaa vai Herraa?

1 Herra sanoi Nooalle:

2 Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota kaksi, uros ja naaras. 3 Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä.
Munuaistutkija kirjoitti:
Elohim (Jumala) käskee ottamaan täsmälleen kaksi kutakin lajia, mukaanlukien linnut.

13 Jumala (Elohim) sanoi Nooalle:

19 Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. 20 Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin.

Sensijaan Jahve (Herra) alkaa sekoilemaan uhrikelpoisten ja epäpuhtaiden eläinten kanssa ja sekoittaa Elohimin täsmälliset ohjeet. Kumpaa nyt on uskominen tässä ristiriidassa? Jumalaa vai Herraa?

1 Herra sanoi Nooalle:

2 Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota kaksi, uros ja naaras. 3 Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä.
Kun uskomme Herra Jumalaa, niin kuin jo kirjoitin, niin mitään ristiriitaa ei ole.
t-torppa kirjoitti:
Kun uskomme Herra Jumalaa, niin kuin jo kirjoitin, niin mitään ristiriitaa ei ole.
Oikeastihan tässä ristiriidassa on kyse siitä, että tulvamyytissä on kaksi lähdettä, Jahvistinen ja Elohistinen lähde. Jo tämä kertoo sen, että kyseessä on pelkkä myytti, jolla ei ole totuuspohjaa.
Munuaistutkija kirjoitti:
Oikeastihan tässä ristiriidassa on kyse siitä, että tulvamyytissä on kaksi lähdettä, Jahvistinen ja Elohistinen lähde. Jo tämä kertoo sen, että kyseessä on pelkkä myytti, jolla ei ole totuuspohjaa.
Oikeasti tässä on kyse siitä, että haluat lukea tarkennuksen (Jumala tarkensi, että linnuista puhtaita seitsemän paria) ristiriidaksi. Kyse ei ole silloin siitä, että ristiriita olisi tekstissä, vaan se on ymmärryksessäsi. Ironista kyseenalaistaa Jumalan sana tuollaisen tulkinnan vuoksi, jossa ei kyetä näkemään tarkennuksia. No Nooalle ja Jeesuksen opetuslapsille asiassa ei ollut eikä ole tulkintavaikeuksia.
t-torppa kirjoitti:
Tyypillistä lainauslouhintaa jättää selittävä jae pois lainauksesta.

6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.

7:2 Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras.
7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.

5.Moos.14:11-18 kertoo, että oli puhtaita ja epäpuhtaita lintuja. Nooan luokse arkkiin tuli kaikkia lintuja vähintään kaksi lajiensa mukaan, puhtaita lintuja tuli seitsemän paria.
Torpan blogi:
"Maa­il­mas­sa ei ole mil­joo­nia eri­lai­sia la­je­ja, vaan noin 1.8 mil­joo­naa. "

Väärin heti alkuun.
Wiki; "Maapallolla nykyään elävistä lajeista on kuvattu ja nimetty yli neljä miljoonaa. Arviot lajien todellisesta lukumäärästä vaihtelevat yleensä välillä 5-30 miljoonaa."

"98 pro­sent­tia niis­tä on ve­sie­läi­miä, sel­kä­ran­gat­to­mia, kas­ve­ja ja bak­tee­re­ja. Noo­an ei tar­vin­nut ot­taa ark­kiin mi­tään edel­lä mai­ni­tuis­ta."

Useimmat kasvit ja selkärangattomat kuolevat liottuaan n. 500 pv vedessä. Edes siemenet eivät idä. Useimmat makean veden eläimet eivät elä suolaisessa vedessä ja päin vastoin.

"Ark­kiin täy­tyi ot­taa ai­no­as­taan kai­ken­lai­set il­maa hen­git­tä­vät maa­e­läi­met. Nii­tä on ny­ky­ään maa­il­mas­sa al­le 34 tu­hat­ta la­jia."

Wiki: "Vuonna 2011 Census of Marine Life arvioi lajien määräksi noin 8,7 miljoonaa, joista 6,5 miljoonaa on maaeläimiä ja 2,2 miljoonaa merieläimiä."

tarkemmin ryhmittäin:
Kovakuoriasiset n. 350 000 tunnettua lajia, arvio 5-8 miljoonaa lajia.
Muut hyönteiset n 870 000 lajia.
Hämähäkkieläimet n. 45 000 lajia.
Linnut n. 9000 lajia.
Matelijat 9500 lajia
Sammakkoeläimet n. 6000 lajia
Nisäkkäät 4600 lajia

"Tie­teel­li­ses­ti on tut­kit­tu, et­tä kaik­ki koi­ra­e­läi­met pol­veu­tu­vat su­den­kal­tai­ses­ta olen­nos­ta ja se so­pii täy­sin sii­hen mitä odot­tai­sim­me­kin Raa­ma­tun pe­rus­teel­la. ...Näin ym­mär­räm­me, et­tei ark­kiin men­nyt 34 tu­hat­ta maa­e­läin­la­jia, vaan ai­no­as­taan noin 1400 la­ji­tyyp­piä."

Tieteellisesti on tutkittu, että kaikkia koiraeläimiä on ollut paljon ennen "Nooan päiviä". Fossiiliaineisto on kiveen hakattua tietoa.

Näin lapsellisella pohjalla ovat tuonkin hempan jutut.

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Oho tuli paha kirjoitusvirhe. mtDNA tutkimukset osoittavat siis, että sudet kesyyntyivät koiriksi noin 5400 vuotta sitten - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723671
Munuaistutkija kirjoitti:
Oikeastihan tässä ristiriidassa on kyse siitä, että tulvamyytissä on kaksi lähdettä, Jahvistinen ja Elohistinen lähde. Jo tämä kertoo sen, että kyseessä on pelkkä myytti, jolla ei ole totuuspohjaa.
"Oikeastihan tässä ristiriidassa on kyse siitä, että tulvamyytissä on kaksi lähdettä, Jahvistinen ja Elohistinen lähde. Jo tämä kertoo sen, että kyseessä on pelkkä myytti, jolla ei ole totuuspohjaa."

Eli jos jollakin tapahtumalla on kaksi lähdettä ja todistajaa joidenka tiedot eroaa hieman joissain kokonaiskuvan kannalta pienissä yksityiskohdissa, niin se todistaa siitä että koko tapahtuma on keksitty?

Uskaltaisin väittää päinvastaista.
Jos kertomukset olisi prikulleen samanlaisia viimeistä piirtoa myöden, niin omat epäilykseni tapahtuman totuudellisuudesta heräisivät.
t-torppa kirjoitti:
Kun uskomme Herra Jumalaa, niin kuin jo kirjoitin, niin mitään ristiriitaa ei ole.
Yksi ongelmasi on, että kirjoitat vapaassa keskustelussa, jossa suuri osa ei usko. Meille nuo ristiriidat ovat siis vakavia, ja ne ovat tietääkseni ongelmallisia myös lukemattomille uskoville teologeille.
t-torppa kirjoitti:
Tyypillistä lainauslouhintaa jättää selittävä jae pois lainauksesta.

6:20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.

7:2 Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras.
7:3 Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.

5.Moos.14:11-18 kertoo, että oli puhtaita ja epäpuhtaita lintuja. Nooan luokse arkkiin tuli kaikkia lintuja vähintään kaksi lajiensa mukaan, puhtaita lintuja tuli seitsemän paria.
Mitään jakoa "puhtaisiin" ja "epäpuhtaisiin" eläimiin ei tietenkään ole kuin mistään tietämättömässä muinaisihmisen päässä.
t-torppa kirjoitti:
Oho tuli paha kirjoitusvirhe. mtDNA tutkimukset osoittavat siis, että sudet kesyyntyivät koiriksi noin 5400 vuotta sitten - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723671
Miksi otit esiin vain lyhimmän ääriarvon? (Joka sekään ei sovi vedenpaisumusmyyttiin) Tutkimuksen abstraktissa todetaan: "The mean sequence distance to ancestral haplotypes indicates an origin 5,400-16,300 years ago (ya) from at least 51 female wolf founders. "

Keskimääräinen arvio olisi yli kymmenentuhatta vuotta, joka ei tietenkään sovi sinun uskomuksiisi. Mitä luulet saavuttavasi tietoisella vääristelyllä? Valehtelijan maineen kenties?
Maallisten (evoluutioon) uskovienkin tutkijoiden tulokset antavat tuloksia, jotka sopivat melko hyvin siihen mitä odottaisimmekin Raamatun perusteella. Näitä tuloksia pidetään tietysti vain "lyhimpänä" arviona, koska kehitysopin pitkien aikojen paradigma vallitsee tutkijapiirejä ja sitä mitä he voivat julkaista jne...

Kannattaa myös muistaa, että jalostuksen kautta on tuotettu noin 400 eri koiravariaatiota (pelkän valinnan kautta) 200 vuoden aikana. Uudet muodot (nyktaksonomian valossa myös lajit) voivat muodostua siis todella nopeastikin. Esim chihuahua ja tanskandoggia pitäisi taksonomiaa johdonmukaisesti sovellettuna pitää eri lajeina, koska ne eivät kykene lisääntymään vapaasti luonnossa (suuri koko eri = lisääntymiseste). Genomic Analyses Reveal the Influence of Geographic Origin, Migration, and Hybridization on Modern Dog Breed Development https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)30456-4
t-torppa kirjoitti:
Maallisten (evoluutioon) uskovienkin tutkijoiden tulokset antavat tuloksia, jotka sopivat melko hyvin siihen mitä odottaisimmekin Raamatun perusteella. Näitä tuloksia pidetään tietysti vain "lyhimpänä" arviona, koska kehitysopin pitkien aikojen paradigma vallitsee tutkijapiirejä ja sitä mitä he voivat julkaista jne...

Kannattaa myös muistaa, että jalostuksen kautta on tuotettu noin 400 eri koiravariaatiota (pelkän valinnan kautta) 200 vuoden aikana. Uudet muodot (nyktaksonomian valossa myös lajit) voivat muodostua siis todella nopeastikin. Esim chihuahua ja tanskandoggia pitäisi taksonomiaa johdonmukaisesti sovellettuna pitää eri lajeina, koska ne eivät kykene lisääntymään vapaasti luonnossa (suuri koko eri = lisääntymiseste). Genomic Analyses Reveal the Influence of Geographic Origin, Migration, and Hybridization on Modern Dog Breed Development https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)30456-4
”Uudet muodot (nyktaksonomian valossa myös lajit) voivat muodostua siis todella nopeastikin.”

Nopea lajiutuminen todistaa siis evoluutiosta.
Munuaistutkija kirjoitti:
”Uudet muodot (nyktaksonomian valossa myös lajit) voivat muodostua siis todella nopeastikin.”

Nopea lajiutuminen todistaa siis evoluutiosta.
Lajiutuminen on aina informaatiota hävittävä (ei kehittävä) prosessi ja siten vastakohta evoluutiolle, joka tarvitsisi uutta informaatiota (uusia rakennusohjeita) toimiakseen. Näillä videoilla selvitän asian perusteellisesti.

"Lajiutuminen torppaa evoluutioteorian" - https://www.youtube.com/watch?v=Fc9Ltw3vyqQ

"Kuinka kaikki eläimet mahtuivat Nooan arkkiin?" - https://www.youtube.com/watch?v=CwDqPK7vzxY

Ylin video tuo lajiutumisen ison kuvan hyvin esille ja alin kertoo tarkemmin siitä, mikä mahdollistaa sen suuren muuntelupotentiaalin, josta rekombinaation ammentaa.
HeikkoEsitys kirjoitti:
Miksi otit esiin vain lyhimmän ääriarvon? (Joka sekään ei sovi vedenpaisumusmyyttiin) Tutkimuksen abstraktissa todetaan: "The mean sequence distance to ancestral haplotypes indicates an origin 5,400-16,300 years ago (ya) from at least 51 female wolf founders. "

Keskimääräinen arvio olisi yli kymmenentuhatta vuotta, joka ei tietenkään sovi sinun uskomuksiisi. Mitä luulet saavuttavasi tietoisella vääristelyllä? Valehtelijan maineen kenties?
"Mitä luulet saavuttavasi tietoisella vääristelyllä? Valehtelijan maineen kenties?"

Se valehtelijan maine on ollut Torpalla kylläkin alusta saakka.

Jeesuksenmorsian Torppa esittää tässä keskustelussa pelkkiä härskejä valheita.
t-torppa kirjoitti:
Maallisten (evoluutioon) uskovienkin tutkijoiden tulokset antavat tuloksia, jotka sopivat melko hyvin siihen mitä odottaisimmekin Raamatun perusteella. Näitä tuloksia pidetään tietysti vain "lyhimpänä" arviona, koska kehitysopin pitkien aikojen paradigma vallitsee tutkijapiirejä ja sitä mitä he voivat julkaista jne...

Kannattaa myös muistaa, että jalostuksen kautta on tuotettu noin 400 eri koiravariaatiota (pelkän valinnan kautta) 200 vuoden aikana. Uudet muodot (nyktaksonomian valossa myös lajit) voivat muodostua siis todella nopeastikin. Esim chihuahua ja tanskandoggia pitäisi taksonomiaa johdonmukaisesti sovellettuna pitää eri lajeina, koska ne eivät kykene lisääntymään vapaasti luonnossa (suuri koko eri = lisääntymiseste). Genomic Analyses Reveal the Influence of Geographic Origin, Migration, and Hybridization on Modern Dog Breed Development https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)30456-4
Selitähän, miten aikahaarukka 5,400-16,300 vuotta sopii melko hyvin nuoren Maan kreationsimiin. Mielestäni se ei sovi siihen lainkaan.

Koiran kesyyntymisen ja lajiutumisen aikahaarukka on pitkä ainakin osaksi siitä syystä, että domestikoituminen on tapahtunut eri puolilla maailmaa eri aikaan. Lyhinkään aika ei soi tarinaan Nooan arkista, jonka tapahtumaajan olisi pitänyt olla maksimissaan 4500 uotta sitten.
t-torppa kirjoitti:
Lajiutuminen on aina informaatiota hävittävä (ei kehittävä) prosessi ja siten vastakohta evoluutiolle, joka tarvitsisi uutta informaatiota (uusia rakennusohjeita) toimiakseen. Näillä videoilla selvitän asian perusteellisesti.

"Lajiutuminen torppaa evoluutioteorian" - https://www.youtube.com/watch?v=Fc9Ltw3vyqQ

"Kuinka kaikki eläimet mahtuivat Nooan arkkiin?" - https://www.youtube.com/watch?v=CwDqPK7vzxY

Ylin video tuo lajiutumisen ison kuvan hyvin esille ja alin kertoo tarkemmin siitä, mikä mahdollistaa sen suuren muuntelupotentiaalin, josta rekombinaation ammentaa.
Selitähän, kuinka viljellyllä maissilla on viisi sellaista geeniä, joita villimaissilla ei ole. Kaikilla viljellyillä ravintokasveilla on jalostuken tuloksena myös sellaista "informaatiota", mikä villimuodoilta puuttuu.
Kukaan evoluutiobiologian asiantuntija ei niele väitettäsi, ettei uutta infoa tulisi. Mekanismikin on täysin selvä.
yiuyuiyuiiy kirjoitti:
Selitähän, miten aikahaarukka 5,400-16,300 vuotta sopii melko hyvin nuoren Maan kreationsimiin. Mielestäni se ei sovi siihen lainkaan.

Koiran kesyyntymisen ja lajiutumisen aikahaarukka on pitkä ainakin osaksi siitä syystä, että domestikoituminen on tapahtunut eri puolilla maailmaa eri aikaan. Lyhinkään aika ei soi tarinaan Nooan arkista, jonka tapahtumaajan olisi pitänyt olla maksimissaan 4500 uotta sitten.
Uusin mtDNA sekvensoinnista saatu tieto viittaa siihen, että susien kesyyntyminen olisi ensimmäisenä ilmennyt lähi-idässä. Tämä sopii tietysti täysin siihen mitä odottaisimmekin Raamatun perusteella. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20237475

Ps, jalostus on osoittanut nimenomaan, että domestikoituminen voi tapahtua ja on tapahtunut muutamissa sadoissa vuosissa. 5400 sopii melko hyvin siihen mitä odottaisimme, kun vastapoolina on kehitysoppineiden kymmenet tuhannet vuodet.
t-torppa kirjoitti:
Uusin mtDNA sekvensoinnista saatu tieto viittaa siihen, että susien kesyyntyminen olisi ensimmäisenä ilmennyt lähi-idässä. Tämä sopii tietysti täysin siihen mitä odottaisimmekin Raamatun perusteella. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20237475

Ps, jalostus on osoittanut nimenomaan, että domestikoituminen voi tapahtua ja on tapahtunut muutamissa sadoissa vuosissa. 5400 sopii melko hyvin siihen mitä odottaisimme, kun vastapoolina on kehitysoppineiden kymmenet tuhannet vuodet.
Entä se yli 16 000 vuotta?
Et voi poimia kirsikoita tieteestä. Ja kun se 5400 vuottakin viittaisi aikaan tuhat vuotta ennen Nooaa, mikäli nuoren Maan kreationismin ajoitus olisi totta.

Entä miten sopii nuoren Man kreationismiin puiden vuosilustoajoitus, jossa pisin yhtäjaksoinen sarja on yli 12 000 vuotta. Järvien sedimenttiajoituksella ja vastinkin jäätiköiden kerrostumaajoituksella päästään paljon vanhempiin vuoden tarkkoihin arvoihin.
Radioaktiivinen asjoitus keroo n. neljä ja puoli milrardia vuotta vanhasta maasta, eikä tähtitavas voi mitenkään olla sitä nuorempi.

Torppa. Miksi yrität roikkua tieteessä, kun se pyyhkii pöytää nuoren Maan kreationismilla. Jos YEC olisi totta, pitäisi luonnontieteiden olla niin usealla osa-alueella väärässä, että koko tieteiltä putoaisi pohja.

Toisesta on kuitenkin valtava määrä konkreettista näyttöä ja se ei ole YEC.
***Torppa. Miksi yrität roikkua tieteessä, kun se pyyhkii pöytää nuoren Maan kreationismilla. ***

Radiohiiliajoitus torppaa miljoonat vuodet - https://youtu.be/vm9QURP4Xb4
t-torppa kirjoitti:
***Torppa. Miksi yrität roikkua tieteessä, kun se pyyhkii pöytää nuoren Maan kreationismilla. ***

Radiohiiliajoitus torppaa miljoonat vuodet - https://youtu.be/vm9QURP4Xb4
Roskaa:

"Radiohiiliajoitus torppaa miljoonat vuodet.."

Eihän sillä voi edes mitata yli 60´000 vuotta vanhempia kohteita. Todistaako muka metrin mittakepin olemassaolo ettei tuota pitempiä esineitä olekaan?
t-torppa kirjoitti:
Kun uskomme Herra Jumalaa, niin kuin jo kirjoitin, niin mitään ristiriitaa ei ole.
Paitsi että kristinusko on jakaantunut yli kolmeentuhanteen lahkoon, joista jokainen on se ainoa oikea. Selitähän miksi juuri sinun lahkosi on ainoa oikea ja kaikki muut sen kanssa ristiriidassa.
t-torppa kirjoitti:
Uusin mtDNA sekvensoinnista saatu tieto viittaa siihen, että susien kesyyntyminen olisi ensimmäisenä ilmennyt lähi-idässä. Tämä sopii tietysti täysin siihen mitä odottaisimmekin Raamatun perusteella. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20237475

Ps, jalostus on osoittanut nimenomaan, että domestikoituminen voi tapahtua ja on tapahtunut muutamissa sadoissa vuosissa. 5400 sopii melko hyvin siihen mitä odottaisimme, kun vastapoolina on kehitysoppineiden kymmenet tuhannet vuodet.
Voisitko perustella Raamatulla, että koira on domestikoitu susi?
+Lisää kommentti
Kappas, pääsikö Torppa suljetulta ja aloitat taas uskonveljiesi kaltaisen myötähäpeää herättävän spämmäilyn?
Ilmoita
Vastaamatta on myös kysymys, miten Nooa menetteli sellaisten eläinten kanssa, joilla oli äärimmäisen spesifi ruokavalio, kuten esim. koalat. Miten mahtoivat tulla laiskiaiset ja kengurut arkkiin - enkelin reppuselässäkö, kuten eräs älypää muutama vuosi sitten esitti?
2
Ilmoita
20 miljardia. Kuinka niin?
8 VASTAUSTA:
Estimates of the total progeny of evolution range from 5 to 50 billion species

https://www.newscientist.com/article/mg13117862-300-extinction-bad-genes-or-bad-luck/
BlueDevil kirjoitti:
Estimates of the total progeny of evolution range from 5 to 50 billion species

https://www.newscientist.com/article/mg13117862-300-extinction-bad-genes-or-bad-luck/
On eroa, lasketaanko kaikkina aikoina eläneet lajit, vai nykylajit. Yli 99 % lajeista on joko kuollut sukupuuttoon tai lajiutunut uusiksi lajeiksi. Nykyään eliölajien määrän arvioidaan olevan n. 5 miljoonaa - 15 miljoonaa. Varsinkin oienempien lajien kohdalla on varsin suurta holkkumaa. Sademetsästä löytyy lähes joka puusta uusia lajeja, kun tarkemmin tutkitaan.
Maailmassa on vain noin 1.5 dokumentoitua lajia. Ne ovat tieteellisesti havaittu. Kaikki muu on tieteen ulkopuolista spekulaatiota ja arvailua. Lisäksi määrällä ei ole väliä, koska Nooa ei ottanut arkkiin eri variaatioita samasta lajityypista, vaan ainoastaan lajityyppien (heimotason) edustajat. https://phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html

Ps, tuo 45 miljardin arvausväli on tyypillistä evolutionistien dataa.
t-torppa kirjoitti:
Maailmassa on vain noin 1.5 dokumentoitua lajia. Ne ovat tieteellisesti havaittu. Kaikki muu on tieteen ulkopuolista spekulaatiota ja arvailua. Lisäksi määrällä ei ole väliä, koska Nooa ei ottanut arkkiin eri variaatioita samasta lajityypista, vaan ainoastaan lajityyppien (heimotason) edustajat. https://phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html

Ps, tuo 45 miljardin arvausväli on tyypillistä evolutionistien dataa.
Wiki: "Maapallolla nykyään elävistä lajeista on kuvattu ja nimetty yli neljä miljoonaa"

Muistelen Wilsonin maininneen 4,2 miljoonaa kuvattua lajia. Tietosi taitaa olla viime vuosisadan alkupuolelta, kuten useimmat kressujen väitteet.

"Kaikki muu on tieteen ulkopuolista spekulaatiota ja arvailua."

Ei ole. Voidaan ottaa tutkimusalueeksi ekologisesti monimuotoinen alue ja tutkia sen lajisto tarkasti. Jos tällainen tutkimus tehdään missä tahansa sademetsän neliökilometrin kokoisella alueella, löytyy varmasti useita aiemmin tuntemattomia lajeja. Kun erilaisista habitaatteja tutkitaan tarpeeksi paljon, kyetään karkeasti arvioimaan, paljonko tunnistamattomia lajeja vielä on löytymättä.
Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että enintään puolet tai kolmasosa lajeista on kuvattu. Lainkaan alan koulutusta saamaton Torppa tuntuu väittävän, että asiantuntijat arvailevat. Kumpaa uskoa? Siinäpä pulma. :-)

Kaikkina aikoina eläneistä lajeistakaan en itse ole tieteellisessä paperissa tavannut kymmeniin miljardeihin meneviä arvioita. Se kuitenkin tiedetään, että yli 99 % kaikkina aikoina eläneistä lajeista on hävinnyt. Jo sen perusteella varovaisenkin arvion mukaan liikutaan miljardissa lajissa, kun huomioidaan koko elämän historia. Ne todisteet ovat kiveen "kirjoitettuja".
NolojaVäitteitä kirjoitti:
Wiki: "Maapallolla nykyään elävistä lajeista on kuvattu ja nimetty yli neljä miljoonaa"

Muistelen Wilsonin maininneen 4,2 miljoonaa kuvattua lajia. Tietosi taitaa olla viime vuosisadan alkupuolelta, kuten useimmat kressujen väitteet.

"Kaikki muu on tieteen ulkopuolista spekulaatiota ja arvailua."

Ei ole. Voidaan ottaa tutkimusalueeksi ekologisesti monimuotoinen alue ja tutkia sen lajisto tarkasti. Jos tällainen tutkimus tehdään missä tahansa sademetsän neliökilometrin kokoisella alueella, löytyy varmasti useita aiemmin tuntemattomia lajeja. Kun erilaisista habitaatteja tutkitaan tarpeeksi paljon, kyetään karkeasti arvioimaan, paljonko tunnistamattomia lajeja vielä on löytymättä.
Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että enintään puolet tai kolmasosa lajeista on kuvattu. Lainkaan alan koulutusta saamaton Torppa tuntuu väittävän, että asiantuntijat arvailevat. Kumpaa uskoa? Siinäpä pulma. :-)

Kaikkina aikoina eläneistä lajeistakaan en itse ole tieteellisessä paperissa tavannut kymmeniin miljardeihin meneviä arvioita. Se kuitenkin tiedetään, että yli 99 % kaikkina aikoina eläneistä lajeista on hävinnyt. Jo sen perusteella varovaisenkin arvion mukaan liikutaan miljardissa lajissa, kun huomioidaan koko elämän historia. Ne todisteet ovat kiveen "kirjoitettuja".
***Muistelen Wilsonin maininneen 4,2 miljoonaa kuvattua lajia. Tietosi taitaa olla viime vuosisadan alkupuolelta, kuten useimmat kressujen väitteet.***

https://phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html
t-torppa kirjoitti:
***Muistelen Wilsonin maininneen 4,2 miljoonaa kuvattua lajia. Tietosi taitaa olla viime vuosisadan alkupuolelta, kuten useimmat kressujen väitteet.***

https://phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html
"To date, about 1.5 million species have been formally described in the scientific literature, most of them insects."

Toisin sanoen noin 1,5 miljoonaa on kuvattu. Niiden lisäksi on suuri joukko muita, joita ei tunneta yksityiskohtia myöten.

Hassua muuten, että puhut lajien lukumäärästä, vaikka kuulut siihen joukkoon joka ei edes tiedä mitä lajisana oikeastaan merkitsee.
t-torppa kirjoitti:
Maailmassa on vain noin 1.5 dokumentoitua lajia. Ne ovat tieteellisesti havaittu. Kaikki muu on tieteen ulkopuolista spekulaatiota ja arvailua. Lisäksi määrällä ei ole väliä, koska Nooa ei ottanut arkkiin eri variaatioita samasta lajityypista, vaan ainoastaan lajityyppien (heimotason) edustajat. https://phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html

Ps, tuo 45 miljardin arvausväli on tyypillistä evolutionistien dataa.
Voititko määritellä, mitä 'evolutionisti' (tällä kertaa) merkitsee?
+Lisää kommentti
On joku kuulema laskenut senkin, paljonko ruokaa Nooan arkin eläimet olisi tarvinneet paisumuksen ajaksi. Tulos oli muistaakseni: useampi Nooan arkillinen.
2
Ilmoita
Ottiko Nooa myös satiaiset ja muut vain ihmisessä elävät loiset mukaan arkkiin?

Miten kauan aikaa jääkarhuilta ja kenguruilta meni Nooan luokse matkustamiseen? Ympäri maailmaa elävät makean veden kalat Nooa joutui pakostakin hakemaan lukuisista järvistä.
1 VASTAUS:
Jääkarhuja ei edes ollut ennen vedenpaisumusta: "Karhuja ympäri maailman" - https://luominen.fi/karhuja-ympari-maailman

Tässä vastaukset miten kalat ja kasvit selvisivät vedenpaisumuksesta: https://luominen.fi/miten-kalat-ja-kasvit-selvisivat-vedenpaisumuksesta
+Lisää kommentti
Hyvää asiaa. Lisäisin tähän vielä, jos kiinnostaa, arkin piirustukset löytyy täältä:
http://www.kolumbus.fi/r.berg/Nooan_arkki.html
6 VASTAUSTA:
Ainut vaan ettei latosi kellu edes kretujen mielestä. Missä olivat akvaariot ja tilat 20 miljardille eläimelle?
Taas tätä. Tuo on jo moneen kertaan käyty läpi. Pienikin aallokko ja tuolla tekniikalla toteutetusta arkista tulee hetkessä irrallisten tukkien lautta. Ei jatkoon.
Moneen kertaan on jo osoitettu, että arkki oli juuri sellaiseksi suunniteltu, joka mahdollisti sen selviämisen vedenpaisumuksesta. Tämä on kokeellisesti tutkittu: https://www.youtube.com/watch?v=lZbkOTeeyE0
BlueDevil kirjoitti:
Ainut vaan ettei latosi kellu edes kretujen mielestä. Missä olivat akvaariot ja tilat 20 miljardille eläimelle?
> Ainut vaan ettei latosi kellu edes kretujen mielestä.

Tuon suunnitelman mukainen arkki kelluu, ja se on yksinkertainen matemaattinen fakta. Mutta ymmärrän kyllä, että et todennäköisesti ymmärrä miksi esim. puu kelluu.

> Missä olivat akvaariot ja tilat 20 miljardille eläimelle?

Ei ole mitään järkevää syytä ajatella, että arkissa olisi pitänyt olla 20 miljardia eläintä.
12____13 kirjoitti:
> Ainut vaan ettei latosi kellu edes kretujen mielestä.

Tuon suunnitelman mukainen arkki kelluu, ja se on yksinkertainen matemaattinen fakta. Mutta ymmärrän kyllä, että et todennäköisesti ymmärrä miksi esim. puu kelluu.

> Missä olivat akvaariot ja tilat 20 miljardille eläimelle?

Ei ole mitään järkevää syytä ajatella, että arkissa olisi pitänyt olla 20 miljardia eläintä.
Ei puu välttämättä kellu. Mutta tiedätkö sinä miksi laivat kelluvat?

"Ei ole mitään järkevää syytä ajatella, että arkissa olisi pitänyt olla 20 miljardia eläintä."

Eli sinne ei otettukkaan kaikkia eläimiä, eli raamattu valehtelee tästä asiasta sinun mielestäsi?
Ei.luotu.eikirj kirjoitti:
Ei puu välttämättä kellu. Mutta tiedätkö sinä miksi laivat kelluvat?

"Ei ole mitään järkevää syytä ajatella, että arkissa olisi pitänyt olla 20 miljardia eläintä."

Eli sinne ei otettukkaan kaikkia eläimiä, eli raamattu valehtelee tästä asiasta sinun mielestäsi?
> Mutta tiedätkö sinä miksi laivat kelluvat?

Kyllä, mutta väitteidesi perusteella, sinulla ei ole mitään käsitystä asiasta. :)

> Eli sinne ei otettukkaan kaikkia eläimiä, eli raamattu valehtelee tästä asiasta sinun mielestäsi?

Raamattu ei kerro, että kaikki maailman eläimet otettiin kyytiin. Kyytiin otettiin ne, jotka Raamattu mainitsee.
+Lisää kommentti
Pikainen Google-haku kertoo että aikuinen norsu syö 150-300 kg päivässä.

Kymmenessä päivässä norsu tarvitsisi siis ruokaa 1,5 - 3,0 tonnia.
Sadassa päivässä 15 - 30 tonnia.
Vuodessa n. 55 - 110 tonnia.

Aloittaja saa tuosta pientä osviittaa elukoiden ruoantarpeesta, jos esim. suunnittelee laivamatkaa norsun kera.
5 VASTAUSTA:
Laivalla ei ollut norsuja. Tarpeen oli ottaa vain gerbiilin kokoisia eläimiä, jotka nopeasti evolutoivat nykyeläimiksi tyyppiensä mukaan. Ruoka oli mannaa taivaasta.
On tut­kit­tu, et­tä vain 15% ark­kiin tul­leis­ta eläi­mis­tä pai­noi yli 10 kg. Suu­rin osa ar­kin eläi­mis­tä oli be­ag­lea pie­nem­piä. Jumala ei myöskään tietenkään tuonut isoista lajityypeistä täysikokoisia aikuisia, vaan pienempiä ja nuorempia yksilöitä, jotka veivät vähemmän tilaa, söivät vähemmän ja olivat elinvoimaisempia. Ruoka aineet olisivat täyttäneet alle 15% arkin tilavuudesta.
Norsu painaa (lajien välillä hieman vaihtelua) useamman tonnin. Vuodenaikainen ruoantarve on luokkaa 20x kys. eläimen elopaino.

Nisäkkäistä hyvin tiedetään, että mitä pienikokoisempi eläin, sitä suhteellisesti enemmän ruokaa se painoonsa nähden tarvitsee.

Helposti nyt nähdään, että Nooalle olisi ollut suurempi ongelma todellakin mahduttaa elikoiden tarvitsema rehu yms. (lihansyöjille lihaa!) arkkiinsa, ja vielä niinkin, että se olisi säilynyt pilaantumattomana, kuin itse elikoiden mahduttaminen arkkiin, mikä sekään ei tietenkään olisi voinut onnistua.
t-torppa kirjoitti:
On tut­kit­tu, et­tä vain 15% ark­kiin tul­leis­ta eläi­mis­tä pai­noi yli 10 kg. Suu­rin osa ar­kin eläi­mis­tä oli be­ag­lea pie­nem­piä. Jumala ei myöskään tietenkään tuonut isoista lajityypeistä täysikokoisia aikuisia, vaan pienempiä ja nuorempia yksilöitä, jotka veivät vähemmän tilaa, söivät vähemmän ja olivat elinvoimaisempia. Ruoka aineet olisivat täyttäneet alle 15% arkin tilavuudesta.
Vai oikein tutkittu? Ettei vaan kyseessä olisi tutkimuksen sijaan kreationistien tarkoitushakuinen arvailu.
todistusaineistoa kirjoitti:
Laivalla ei ollut norsuja. Tarpeen oli ottaa vain gerbiilin kokoisia eläimiä, jotka nopeasti evolutoivat nykyeläimiksi tyyppiensä mukaan. Ruoka oli mannaa taivaasta.
Tunnustat siis evoluution.
+Lisää kommentti
Entäs kun me tiedämme tieteellisistä todisteista sen että koko vedenpaisumusta ei koskaan tapahtunut?
1
Ilmoita
Sopiipa arkki tai ei, muu ei sovi:

"Nooan arkki sopii todistusaineistoon"

Kaiken maan peittävä kuukausia kestänyt tulva runsaat 4000 vuotta sitten on geologisten havaintojen mukaan mahdoton oletus. On liian monta sen kumoavaa todistetta ja siihen nimenomaisesti viittaavat todisteet puuttuvat kokonaan.
8 VASTAUSTA:
Raamatun mukaan noin 4000 vuotta sitten tapahtui maailmanlaajuinen vedenpaisumus jossa kaikki muut eläimet ja ihmiset hukkuivat paitsi Nooan arkissa olleet. Mitä odottaisimme löytyvän tämän perusteella nykyisyydessä? Odottaisimme löytyvän maailmanlaajuisen fossiilikerrostuman jossa on hautautuneena suunnaton määrä eliöitä - ja juuri tämän me löydämme.

Eliöt eivät normaalisti fossiloidu, vaan tapahtuma tarvitsee siihen vaadittavat (katastrofaaliset) olosuhteet ja vedenpaisumus tarjoaa juuri sellaiset olosuhteet, joka tuottaisi fossiileja ja vieläpä ympäri maailman.

Raamatullisesta lähtöoletuksesta käsin voimme ymmärtää, että fossiilikerrostumat ovat valtava muistomerkki, joka kertoo siitä tosiasiasta, että Jumala on tuominnut maailman vedellä! Kaiken tämän tulisi olla meille jokaiselle varoittavana esimerkkinä, sillä aivan kuten Jumala piti sanansa menneisyydessä ja tuomitsi maailman, niin Hän pitää sanansa myös tulevaisuudessa ja tulee tuomitsemaan maailman - ei vedellä vaan tulella (2.Piet.3:3-7).
t-torppa kirjoitti:
Raamatun mukaan noin 4000 vuotta sitten tapahtui maailmanlaajuinen vedenpaisumus jossa kaikki muut eläimet ja ihmiset hukkuivat paitsi Nooan arkissa olleet. Mitä odottaisimme löytyvän tämän perusteella nykyisyydessä? Odottaisimme löytyvän maailmanlaajuisen fossiilikerrostuman jossa on hautautuneena suunnaton määrä eliöitä - ja juuri tämän me löydämme.

Eliöt eivät normaalisti fossiloidu, vaan tapahtuma tarvitsee siihen vaadittavat (katastrofaaliset) olosuhteet ja vedenpaisumus tarjoaa juuri sellaiset olosuhteet, joka tuottaisi fossiileja ja vieläpä ympäri maailman.

Raamatullisesta lähtöoletuksesta käsin voimme ymmärtää, että fossiilikerrostumat ovat valtava muistomerkki, joka kertoo siitä tosiasiasta, että Jumala on tuominnut maailman vedellä! Kaiken tämän tulisi olla meille jokaiselle varoittavana esimerkkinä, sillä aivan kuten Jumala piti sanansa menneisyydessä ja tuomitsi maailman, niin Hän pitää sanansa myös tulevaisuudessa ja tulee tuomitsemaan maailman - ei vedellä vaan tulella (2.Piet.3:3-7).
Juuri tätä emme löydä:

"Odottaisimme löytyvän maailmanlaajuisen fossiilikerrostuman jossa on hautautuneena suunnaton määrä eliöitä - ja juuri tämän me löydämme."

Yhtenäistä vedenpaisumuksen kerrostumaa 4500 vuoden takaa ei ole missään, koska fossiilit yleensä ovat kivettymiä kiven sisällä, eikä niitä voi syntyä läheskään tuossa ajassa. Sensijaan puuttuu lähellä nykyistä maanpintaa oleva sekoittunut maakerros, jossa olisi epätavallisen paljon eläinten ja ihmisten luita. Yksikään ammattigeologi ei usko vedenpaisumukseen; ensimmäiseksi uskonsa menettivät sen todisteita nimenomaan etsineet englantilaiset, jotka löysivätkin merkit Maan pitkästä iästä.
t-torppa kirjoitti:
Raamatun mukaan noin 4000 vuotta sitten tapahtui maailmanlaajuinen vedenpaisumus jossa kaikki muut eläimet ja ihmiset hukkuivat paitsi Nooan arkissa olleet. Mitä odottaisimme löytyvän tämän perusteella nykyisyydessä? Odottaisimme löytyvän maailmanlaajuisen fossiilikerrostuman jossa on hautautuneena suunnaton määrä eliöitä - ja juuri tämän me löydämme.

Eliöt eivät normaalisti fossiloidu, vaan tapahtuma tarvitsee siihen vaadittavat (katastrofaaliset) olosuhteet ja vedenpaisumus tarjoaa juuri sellaiset olosuhteet, joka tuottaisi fossiileja ja vieläpä ympäri maailman.

Raamatullisesta lähtöoletuksesta käsin voimme ymmärtää, että fossiilikerrostumat ovat valtava muistomerkki, joka kertoo siitä tosiasiasta, että Jumala on tuominnut maailman vedellä! Kaiken tämän tulisi olla meille jokaiselle varoittavana esimerkkinä, sillä aivan kuten Jumala piti sanansa menneisyydessä ja tuomitsi maailman, niin Hän pitää sanansa myös tulevaisuudessa ja tulee tuomitsemaan maailman - ei vedellä vaan tulella (2.Piet.3:3-7).
Kirjoitat vastoin Raamattua. Suurin osa fossiloituneista muinaisista eläimistä on sukupuuttoon kuolleita lajeja.

Raamattu:"Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin"

Jos fossiilit ovat muodostuneet Nooan tulvassa, Raamattu valehtelee väittäessään kaikkien elollisten säilyneen hengissä. Tai vaihtoehtoisesti sinun väitteesi fossiilien synnystä on väärä.
Älkää eksykö. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.
RaamattukoValehtelee kirjoitti:
Kirjoitat vastoin Raamattua. Suurin osa fossiloituneista muinaisista eläimistä on sukupuuttoon kuolleita lajeja.

Raamattu:"Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin"

Jos fossiilit ovat muodostuneet Nooan tulvassa, Raamattu valehtelee väittäessään kaikkien elollisten säilyneen hengissä. Tai vaihtoehtoisesti sinun väitteesi fossiilien synnystä on väärä.
Älkää eksykö. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.
Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen arkista selvinneitä lajeja on kuollut sukupuuttoon. Esim, melko varmasti suurin osa dinosauruksista. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että suurin osa fossiloituneista eläimistä on kuollut sukupuuttoon. Itseasiassa ne kaikki on otettu huolellisesti huomioon muodostettaessa lajityyppien määrää (1400) joita Nooan täytyi ottaa arkkiin. Lisäksi moni sukupuuttoon kuollut "laji" (species) kuuluu vielä olemassaolevaan lajityyppiin (kind).

Sen sijaan aukkoteoria on Jumalanpilkkaa, koska se asettaa kuoleman maailmaan ennen syntiinlankeemusta ja näin maailmassa oleva kuolema ei olisikaan Jumalan kuvan lankeemuksen ja siitä seuranneen kirouksen syytä, vaan ihmisestä riippumaton.

"Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. (2.Moos.20:9-11)

Älkää eksykö. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.
t-torppa kirjoitti:
Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen arkista selvinneitä lajeja on kuollut sukupuuttoon. Esim, melko varmasti suurin osa dinosauruksista. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että suurin osa fossiloituneista eläimistä on kuollut sukupuuttoon. Itseasiassa ne kaikki on otettu huolellisesti huomioon muodostettaessa lajityyppien määrää (1400) joita Nooan täytyi ottaa arkkiin. Lisäksi moni sukupuuttoon kuollut "laji" (species) kuuluu vielä olemassaolevaan lajityyppiin (kind).

Sen sijaan aukkoteoria on Jumalanpilkkaa, koska se asettaa kuoleman maailmaan ennen syntiinlankeemusta ja näin maailmassa oleva kuolema ei olisikaan Jumalan kuvan lankeemuksen ja siitä seuranneen kirouksen syytä, vaan ihmisestä riippumaton.

"Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. (2.Moos.20:9-11)

Älkää eksykö. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.
"Jumala ei salli nimeään pilkattavan."

Miksi sitten pilkkaat?
t-torppa kirjoitti:
Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen arkista selvinneitä lajeja on kuollut sukupuuttoon. Esim, melko varmasti suurin osa dinosauruksista. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että suurin osa fossiloituneista eläimistä on kuollut sukupuuttoon. Itseasiassa ne kaikki on otettu huolellisesti huomioon muodostettaessa lajityyppien määrää (1400) joita Nooan täytyi ottaa arkkiin. Lisäksi moni sukupuuttoon kuollut "laji" (species) kuuluu vielä olemassaolevaan lajityyppiin (kind).

Sen sijaan aukkoteoria on Jumalanpilkkaa, koska se asettaa kuoleman maailmaan ennen syntiinlankeemusta ja näin maailmassa oleva kuolema ei olisikaan Jumalan kuvan lankeemuksen ja siitä seuranneen kirouksen syytä, vaan ihmisestä riippumaton.

"Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. (2.Moos.20:9-11)

Älkää eksykö. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.
"Lajityyppi"-fantasia on vastoin sekä tiedettä että Raamattua, t-tomppeli.
t-torppa kirjoitti:
Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen arkista selvinneitä lajeja on kuollut sukupuuttoon. Esim, melko varmasti suurin osa dinosauruksista. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että suurin osa fossiloituneista eläimistä on kuollut sukupuuttoon. Itseasiassa ne kaikki on otettu huolellisesti huomioon muodostettaessa lajityyppien määrää (1400) joita Nooan täytyi ottaa arkkiin. Lisäksi moni sukupuuttoon kuollut "laji" (species) kuuluu vielä olemassaolevaan lajityyppiin (kind).

Sen sijaan aukkoteoria on Jumalanpilkkaa, koska se asettaa kuoleman maailmaan ennen syntiinlankeemusta ja näin maailmassa oleva kuolema ei olisikaan Jumalan kuvan lankeemuksen ja siitä seuranneen kirouksen syytä, vaan ihmisestä riippumaton.

"Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. (2.Moos.20:9-11)

Älkää eksykö. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.
"Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen arkista selvinneitä lajeja on kuollut sukupuuttoon. "

Yli 99 % kaikkina aikoina eläneistä lajeista on kuollut sukupuuttoon. Tämän osoittaa fossiiliaineisto. On järjetön väite, että Nooan jälkeen lajimäärä olisi ollut yli satakertainen ja se määrä olisi mahtunut arkkiin. Silloin kun teidän mielestänne vedenpaisumus oli, oli jo kirjoitettua historiaa. Mikään historia ei mainitse biodoversiteettiä, joka olisi ollut sata kertaa nykyistä lajirikkaampi ja sitten kokenut nopean ja totaalisen sukupuuton.

Kuten ylempänä todettiin, kreationistien väite Nooan tulvassa syntyneistä fossiileista on jopa vastoin Raamattua. Tämä tietenkin sen lisäksi, että väite on järjetön.
Nykyinen luonnon biodoversiitti ja se, että useat sukupuuttoon kuolleet lajit kuuluivat vieläkin olemassaoleviin lajityyppeihin on helposti selitettävissä Nooan arkin kantalajeista. Sillä homologinen rekombinaatio selittää monimuotoisuuden, kun otetaan huomioon, että arkin kantalajien geenien sijaintipaikoista suurin osa oli heterotsygoottisia. Tämä suunniteltu prosessi jossa käytetään hyväksi eliöiden luontaista muuntelukykyä pystyy tuottamaan uskomattoman määrän eri yhdistelmiä, jotka toimivat nykyisen näkemämme monimuotoisuuden perustana.

Esimerkkinä se kuinka noin 200 vuodessa susista on saatu jalostustyön kautta suunnitelmallisella valikoinnilla aikaiseksi kaikki koirarodut synnyttämättä mitään uusia rakenteita. Tämä todistaa sen, että eliöt sisältävät suuren muuntelupotentiaalin joka tuottaa biologista muuntelua. Biologinen muuntelu ei perustu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn, vaan jo olemassa olevan aineksen uusiin yhdistelmiin ja valikointiin.

Jalostuksessa populaation geenivaraston alleelifrekvenssi muuttuu. Joidenkin jo olemassa olevien alleelien määrä supistuu, kun taas toisia suositaan. Jalostus johtaa usein äärimmäiseen erikoistumiseen, joka johtaa muuntelukapasiteetin rajoille.

Esimerkiksi joidenkin jalostettujen koirarotujen kuono on äärimmäisen lyhyt – koiraeläimen ominaisuudet kuitenkin säilyvät. Päänmuodon muutoksilla on silti selvät rajat. Koirista ei myöskään ole saatu norsun kokoisia eikä hiirtä pienempiä. Jalostustyö on osoittanut muuntelun olevan rajallista.

Lisäksi jalostustyö on osoittanut sen miten erikoistuminen köyhdyttää geenivarastoa. Esimerkiksi chihuahua on perimältään jo niin köyhtynyt ettei siitä voi alkaa jalostamaan tanskandoggia tai dalmatialaista. Tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti enään ole tuossa geenivarastossa. Chihuahua ei myöskään pärjäisi muutamaa päivää kauemmin ilman ihmisen apua.

Koirien jalostus osoittaa miten keinotekoinen muunteluprosessin kiihdyttäminen ammentaa geneettisen potentiaalin nopeammin loppuun. Kehitysmahdollisuuksien rajat eli lajien muuntumiskyky saavutetaan nopeammin. Tämä merkitsee sitä, että jalostettujen rotujen populaatiossa on vain hyvin vähän eri alleelien potentiaali jäljellä esim; mopsi. Isossa-Britanniassa olevien mopsi-rodun edustajien määrä on 10 000 koiraa, niiden geneettisen informaation määrä vastaa 50 erillistä yksilöä.

Useat koirarodut ovat usein täysin ylijalostettuja ja geneettisesti köyhtyneitä - ja siksi vähemmän kehittyneet kuin vähemmän erikoistuneet alkumuodot. Keinotekoinen valinta (jalostus) ei ole johtanut biologisessa mielessä lajin parantumiseen, vaan huonontumiseen.

Jalostus eli keinotekoinen valinta osoittaa meille nopeutettuna hienosti luonnonvalinnan potentiaalin. Luonnonvalinta saa aikaan erikoistuneita muotoja suosimalla ja valikoimalla eliöiden jo olemassa olevasta geenivarastosta tiettyjä olosuhteisiin sopivia muotoja. Tämä sopeutuminen tapahtuu populaatioiden geneettisen muunteluohjelman rajoissa (sisällä).

Koska biologinen muuntelu ei tuota uusia evolutiivisia rakenteita, niin se osoittaa ettei luonnossa havaitut muuntelutapahtumat tue ja todista evoluutioteoriaa, vaan päinvastoin kumoavat sen. Sillä evoluutioteorian ainoa tärkeä tehtävä olisi osoittaa uusien rakenteiden evolutiivinen kehitysmekanismi ja sellaista ei yksinkertaisesti tunneta. Siksi todistusaineistoa (luontoa) ei ole loogista selittää evoluutioteorian kautta.

Luonnossa havaittu huikea monimuotoisuus on peräisin Jumalan eliöihin ohjelmoimista muunteluohjelmista, jotka mahdollistaa huikean monimuotoisuuden luotujen lajien sisällä. Tämä monimuotoisuus tuodaan esille luonnonvalinnan kautta mitään uutta kehittämättä, samoin kuin jalostajat tuovat keinotekoisessa valinnassa esille lajien monimuotoisuuden mitään uutta rakennetta kehittämättä. Biologinen muuntelu jota jalostus tukee, sopii nimenomaan Raamatun ilmoitukseen ja perusryhmä biologiaan, kuin nappi paitaan.
+Lisää kommentti
"Vas­tauk­sen an­ta­mi­sek­si tu­lee vas­ta­ta kah­teen ky­sy­myk­seen: 1) Kuin­ka mon­ta eläin­tyyp­piä Noo­an oli tar­peen ot­taa mu­kaan?"

Kaikkia kaksi tai Raamattu valehtelee.

"2) Oli­ko ark­ki riit­tä­vän iso kan­taak­seen kaik­ki tar­vit­ta­vat eläin­tyy­pit?"

Ei ollut. Maalien siirtely sopii kyllä sinulle. Eikä olisi happi riittänyt Mount Everestin yläpuolella, olisivat kuolleet vaikka niitä olisi ollut vähemmänkin.
7 VASTAUSTA:
Mount Everestiä ei edes ollut vedenpaisumuksen aikaan. Se syntyi sen jälkimainingeissa.

Ps.104:8 vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut.
104:9 Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja peittämään maata.

Raamatun mukaan vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat vedenpaisumuksen lopulla. Tämä sopii hyvin siihen, että nykyään maailma on 70% vedenpeitossa. Jos vuoria lasketaan ja meren syvänteitä (jotka ovat korkeimpia vuoria syvempiä) nostetaan, niin nykyinen vesi peittäisi koko maan 3 km paksuudelta. Vedenpaisumuksen vesi on yhä täällä!!
t-torppa kirjoitti:
Mount Everestiä ei edes ollut vedenpaisumuksen aikaan. Se syntyi sen jälkimainingeissa.

Ps.104:8 vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut.
104:9 Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja peittämään maata.

Raamatun mukaan vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat vedenpaisumuksen lopulla. Tämä sopii hyvin siihen, että nykyään maailma on 70% vedenpeitossa. Jos vuoria lasketaan ja meren syvänteitä (jotka ovat korkeimpia vuoria syvempiä) nostetaan, niin nykyinen vesi peittäisi koko maan 3 km paksuudelta. Vedenpaisumuksen vesi on yhä täällä!!
>> Mount Everestiä ei edes ollut vedenpaisumuksen aikaan. Se syntyi sen jälkimainingeissa. <<

Joo. Mt. everestiä ei Raamatussa ei mainita. Sitä ei siis ollut. Ei Raamatussa kyllä mainita kissaakaan. Kissat siis joko hukkuivat vedenpaisumuksessa (kuin kissanpoikaset!) tai sitten niitä ei ollutkaan...
t-torppa kirjoitti:
Mount Everestiä ei edes ollut vedenpaisumuksen aikaan. Se syntyi sen jälkimainingeissa.

Ps.104:8 vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut.
104:9 Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja peittämään maata.

Raamatun mukaan vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat vedenpaisumuksen lopulla. Tämä sopii hyvin siihen, että nykyään maailma on 70% vedenpeitossa. Jos vuoria lasketaan ja meren syvänteitä (jotka ovat korkeimpia vuoria syvempiä) nostetaan, niin nykyinen vesi peittäisi koko maan 3 km paksuudelta. Vedenpaisumuksen vesi on yhä täällä!!
Miksi sitten paljon sitä pienempi Ararat olisi ollut olemassa?
Jos Himalaja ja muut vuoristot olisivat syntyneet historiallisena aikana, se olisi edellyttänyt sen suuruusluokan maanjäristyksiä kauttaa Maan, että niistä olisi pakostakin kertomuksia. Vaan eipä ole.

Ajatus 4500 vuotta vanhasta Himalajasta on kerrassaan typerä. Ihminen, joka uskoo sellaiseen, uksoo aivan mihin tahansa.
UskonharhaaPahimmillaan kirjoitti:
Miksi sitten paljon sitä pienempi Ararat olisi ollut olemassa?
Jos Himalaja ja muut vuoristot olisivat syntyneet historiallisena aikana, se olisi edellyttänyt sen suuruusluokan maanjäristyksiä kauttaa Maan, että niistä olisi pakostakin kertomuksia. Vaan eipä ole.

Ajatus 4500 vuotta vanhasta Himalajasta on kerrassaan typerä. Ihminen, joka uskoo sellaiseen, uksoo aivan mihin tahansa.
Vuoret kohosivat vedenpaisumuksen lopulla, kun maa oli vielä kauttaaltaan veden peitossa. Ja nimenomaan maajärisi ja mannerlaatat liikkuivat ja törmäilivät (syy vuorten nousuun), kun kaikki syvyyden lähteet aukenivat.
Uskoselittääparhaiten kirjoitti:
Vuoret kohosivat vedenpaisumuksen lopulla, kun maa oli vielä kauttaaltaan veden peitossa. Ja nimenomaan maajärisi ja mannerlaatat liikkuivat ja törmäilivät (syy vuorten nousuun), kun kaikki syvyyden lähteet aukenivat.
Panit sitten vielä paremmaksi uskonharhan.
Uskoselittääparhaiten kirjoitti:
Vuoret kohosivat vedenpaisumuksen lopulla, kun maa oli vielä kauttaaltaan veden peitossa. Ja nimenomaan maajärisi ja mannerlaatat liikkuivat ja törmäilivät (syy vuorten nousuun), kun kaikki syvyyden lähteet aukenivat.
Nooan tulvaan löytyy kyllä tieteeseen perustuva selitys. Tiede on todistanut että kaikesta aineesta suurin osa on tyhjää tilaa. Jumala käytti voimiaan ja puristi maankamaran ainetta kasaan niin että maapallon säde pieneni ja veden pinta nousi. Jumalan lopettaessa puristamisen maakuoren tilavuus taas kasvoi, maan pinta nousi ja vedet alenivat.

Tämä on täysin tieteeseen perustuva selitys eikä siinä ole mitään epäselvää. Nooan tulva on tapahtunut tosiasia ja tieteen valossa täysin selitettävissä.
Leigsel kirjoitti:
Nooan tulvaan löytyy kyllä tieteeseen perustuva selitys. Tiede on todistanut että kaikesta aineesta suurin osa on tyhjää tilaa. Jumala käytti voimiaan ja puristi maankamaran ainetta kasaan niin että maapallon säde pieneni ja veden pinta nousi. Jumalan lopettaessa puristamisen maakuoren tilavuus taas kasvoi, maan pinta nousi ja vedet alenivat.

Tämä on täysin tieteeseen perustuva selitys eikä siinä ole mitään epäselvää. Nooan tulva on tapahtunut tosiasia ja tieteen valossa täysin selitettävissä.
Sitten vain esittelet vertaisarvioidun tieteellisen julkaisun, jossa selitetään miten tuo puristelu on mahdollista. Toistaiseksi lörpötät vain luulottelun valossa.
+Lisää kommentti
Eipä saanut Ken Ham rakennettua edes nykyteknologialla ja 100 miljoonalla taalalla merikelpoista arkkia.

Mutta jeesuksenmorsian uskoo mitä vaan järjen ja todellisuuden vastaista huuhaata kun haluaa pelastua.
1
Ilmoita
elelleen:

Miksi Nooa otti niin paljon homoseksuaalisesti käyttäytyviä ihmisiä ja eläimiä arkkiin.

Siis miksi Nooa pelasti homot?

Nuo homot olivat tiettävästi Nooan sukulaisia, Nooahan harrasti nepotismia pelastettavia valikoidessaan.
Ilmoita
Toistan tässä vedenpaisumukseen uskoville jo aiemmin esittämäni kysymyksen:

On tuhansia eläinlajeja, joilla on äärimmäisen spesifi ruokavalio (esim. pandat). Miten pandat löysivät arkkiin? Entä laiskiaiset ja kengurut? Eräs palstalla vieläkin esiintyvä kreationisti ehdotti muutama vuosi sitten, että nuo eläimet olisivat tulleet enkelien reppuselässä toisilta mantereilta. Ja kerron jo etuäteen, että kuvitellun vedenpaisumuksen aikana ei ollut yht suurta mannerta, josta sitten eri maanosat olisivat rauhallisesti lpuneet erilleen.
1
Ilmoita
Hyvä aloitus.
1 VASTAUS:
Jep.
+Lisää kommentti
" kuin­ka Nooa oli­si voi­nut saa­da kaik­ki maa­il­man mil­joo­nat eläi­met ark­kiin."

Helposti.
Arkkiin tuli vain Nooa ja tämän 15 satiaista.

Näsitä polveutuu koko ihmis- ja eläinkunta :-)
Ilmoita
Nooan arkki on vain yksi vedenpaisumusmyytin lukuisista mahdottomuuksista.

Mitään vedenpaisumusta ei ole ollut. Vedenpaisumus on (mm) geologinen, ekologinen, historiallinen ja fysikaalinen mahdottomuus, vaikka arkki unohdettaisiin.
Ilmoita
Todistusaineisto on täysin uskottava tapahtuman suhteen. Vain yksi mysteeri on vielä ratkaisematta. Nooan haaliessa kaikki maailman eläimet arkkiinsa, niin jossakin vaiheessa alukseen livahti myös Kepulainen pariskunta. Missä vaiheessa, ja milloin tämä tapahtui, sitä ei edes raamatussa mainita. Paavi on joskus asiaa kommentoinut olettamalla pariskunnalla olleen ketunhäntä kainalossaan luikahtaessaan nooan ohi joka luuli siinä menevän kettupariskunnan. Varmaankin tämä nykyinen sanonta:"kepulla aina ketunhäntä kainalossa" on siltä ajalta peräisin ja tukee Paavin sanontaa.
1 VASTAUS:
" jossakin vaiheessa alukseen livahti myös Kepulainen pariskunta."

Olisiko kyseessä Väyrysten suku.
Pitkäikäisiä kuin Metusaalemi
ja ikuisia kärsijöitä, kuin Job :-)
+Lisää kommentti
" Raa­mat­tua pi­de­tään sa­tu­kir­ja­na, kos­ka ih­mi­set ei­vät ym­mär­rä kuin­ka Nooa oli­si voi­nut saa­da kaik­ki maa­il­man mil­joo­nat eläi­met ark­kiin."

Ei tässä ole mitään vaikeasti ymmärrettävää. Selitys on taikuus yhdistettynä jonkinlaiseen superevoluutioon, koska todellisuudessa tämä tapahtuma ei ole edes mahdollinen.
Ilmoita
Kiitos aloittajalle. Hyvä aloitus ja hyviä lisä argumentteja. Vähän harmillista tässäkin ketjussa että evoluutiouskovaisten kommentit ovat aina tuota hiekkalaatikkiriitelyn tasoa. Olkaamme sinnikkäät ja toiveikkaat siitä ettei työmme mene hukkaan. Jumala sanoo ettei mene. Joku lukee näitä ja haluaa rehellisesti itse päätellä asioiden todenmukaisuutta ja loogisuutta ja saa sitten hyljätä evoluutiouskonnon harhat ja mantrat. Toivottavasti havaitsevat millaista päättelykykyä ja käyttäytymistä tuo evoluutiouskovaisuus tuottaa.

Kiitos.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Nooan arkki sopii todistusaineistoon

Noo­an ark­ki on kris­ti­nus­kon kan­nal­ta yk­si tär­keim­mis­tä ky­sy­myk­sis­tä, sil­lä yh­teis­kun­ta ky­see­na­lais­taa Raa­ma­tun usein vii­ta­ten ark­kiin. Raa­mat­tua pi­de­tään sa­tu­kir­ja­na, kos­ka ih­mi­set ei­vät ym­mär­rä kuin­ka Nooa oli­si voi­nut saa­da kaik­ki maa­il­man mil­joo­nat eläi­met ark­kiin.

Vas­tauk­sen an­ta­mi­sek­si tu­lee vas­ta­ta kah­teen ky­sy­myk­seen: 1) Kuin­ka mon­ta eläin­tyyp­piä Noo­an oli tar­peen ot­taa mu­kaan? 2) Oli­ko ark­ki riit­tä­vän iso kan­taak­seen kaik­ki tar­vit­ta­vat eläin­tyy­pit?

Seuraavassa linkissä esitän vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin - https://raamattuontotta.blogspot.com/2018/10/nooan-arkki-fiktiota-vai-historiaa.html

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta