Aihe

Olemme 6000 vuotta vanhoja

Minulle oli aivan epäselvää, että joskus 4 miljardia vuotta sitten oli kiehuvassa maapallon alkuliemessä syntynyt solu, josta vähitellen kehittyi kala, joka aikansa uiskenneltuaan päätti ryhtyä kävelemään. Se oli sitä mieltä, että olisi mukava olla sammakko. Niinpä se muuttui sammakoksi ja vähitellen sisiliskoksi ja siitä rotan kaltaiseksi alkueläimeksi. Tämä taas kehittyi jonkinlaiseksi kummituseläimeksi ja edelleen apinankaltaiseksi esi-isäksi, jonka kautta joitakin miljoonia vuosia sitten syntyi uljas ihminen.

Jääkauden alkuperälle on yli 60 ehdotusta tai teoriaa. 

Maapallon ja aurinkokuntamme iäksi esitetään yleisesti noin 4560 miljoonaa vuotta. Tämä lukema perustuu Nebular-hypoteesiin koskien aurinkokuntamme syntyä ja muodostumista. Huomioi, että kyseessä on hypoteesi.
Hypoteesi on spekulointia ja tässä tapauksessa kyseessä on spekulointi siitä mitä olisi saattanut tapahtua havaitsemattomissa olevassa menneisyydessä – kun taas Raamatussa meille annetaan silminnäkijäkuvaus tapahtumista. 4560 miljoonan vuoden määritelty ikä ja Nebular- hypoteesi pitää sisällään useita ongelmia.
Samalla tapaa kuin maapallon alkuajankohdan tapahtumiin ja ajoitukseen liittyy paljon todistamattomia ja todistettavissa olemattomia oletuksia, koskevat saman tapaiset olettamukset myös useita käytetyistä ajoitusmenetelmistä.

Olemme listanneet sivustollamme muutamia asioita, jotka viittaavat mm. maapallon nuoreen ikään.2 Varsinkin heliumin määrä zirkoniumsilikaattikiteissä, maapallon magneettikentän kokonaisenergian heikkeneminen, C14-isotoopin löytyminen kivihiilestä ja timanteista ja yleensäkin lähes kaikesta hiilipitoisesta materiaalista ja mannerten olemassaolo nopeasta eroosiosta huolimatta ovat aika vakuuttavia todisteita.

 MERIVEDEN SUOLAPITOISUUS ON LIIAN ALHAINEN
Joet ja muut lähteet kuljettavat meriin vuosittain yli 450 tonnia natriumia, joka, kuten tunnettua, on ruokasuolan toinen komponentti. Vaikka merisuolaa kerätään suuria määriä, sen seurauksena poistuu vain 27% vuosittaisesta kertymästä. Ellei merivedessä aluksi ollut lainkaan suolaa, nykyisen suolapitoisuuden kertymiseen olisi riittänyt vähemmän kuin 42 miljoonaa vuotta, mikä on oleellisesti vähemmän kuin yleisen käsityksen mukaiset 3 miljardia vuotta. Tätä ristiriitaa on yritetty selittää olettamalla suolan kertymisen olleen ennen vähäisempää tai sen hävikin jostain syystä suurempaa. Parhaimmillaankin laskelmat ovat kuitenkin antaneet suolapitoisuuden maksimaaliseksi kertymäajaksi vain 62 miljoonaa vuotta. Monet laskelmat ovat antaneet vielä huomattavasti pienempiä arvoja.

 BIOLOGINEN MATERIAALI HEIKKENEEN LIIAN NOPEASTI
Luonnon radioaktiivisuus, mutaatiot ja muut rappeuttavat tekijät huonontavat DNA:ta ja muuta biologista materiaalia nopeasti. Äskettäiset mitokondrionaaliseen DNA:han kohdistuneet mittaukset ovat saaneet tutkijat korjaamaan 'mitokondrionaalisen Eevan' eli nykyihmisen laskennallisen esiäidin ikää teoreettisesta 200 000 vuodesta alimmillaan jopa 6 000 vuoteen. DNA-asiantuntijat katsovat, ettei DNA:ta ole voinut esiintyä luonnossa 10 000 vuotta kauemmin. Se seikka, että DNA:n osasia on löytynyt mm. neanderthalilaisten luista, meripihkaan säilöytyneistä hyönteisistä, dinosaurusten fossiileista ja 250 miljoonan vuoden ikäisiksi oletetuista bakteereista, viittaa siihen, etteivät ne olekaan niin vanhoja kuin on uskottu. Tutkijoita ovat hämmentäneet myös dinosauruksen jäännöksistä löytyneet verisolut ja pehmeiden kudosten jäänteet. Kaikesta päätellen perinteiset arviot niiden iästä ovat pahasti pielessä.

HALOKUVIOT KUTISTAVAT "AIKAKAUDET" VUOSIKSI
Radioaktiivinen säteily muodostaa kallioiden mineraalikiteisiin ns. halorenkaita. Ne ovat ikään kuin fossiilisia todisteita radioaktiivisesta hajoamisesta. Polonium- halorenkaat osoittavat mm. , että Colorado-laatan Jura-, Trias- ja Eoseenikauden kerrostumat ovat syntyneet vain muutamien kuukausien välein, ei satojen miljoonien vuosien kuluessa, kuten on oletettu.

MINERAALEISSA LIIKAA HELIUMIA (RATE)
Kallion sisällä syntyy helium-atomeja uraanin ja toriumin hajotessa. Syntynyt helium "tallentuu" mm. zirkonium-kiteisiin. Kevyenä jalokaasuna helium pakenee vaivatta kivistä. Journal of Geophysical Research -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti kuitenkin, ettei tämän prosessin syvissä ja kuumissa esikambrisissa kerrostumissa tuottamalla heliumilla ole ollut riittävästi aikaa poistua kallioista. Tästä huolimatta, radioaktiivista hajoamista mittaavat testit olivat ajoittaneet näytteet 1.5 miljardin vuoden ikäisiksi. Mittaamalla uraniumin ja "säteilevän lyijyn" määrää näissä zirkonium-kiteissä, voitiin saatujen arvojen pohjalta laskea, että mikäli näiden aineiden hajoamistahti on ollut vakio niin aikaa on täytynyt kulua noin 1.5 miljardia vuotta jotta kyseisen kaltaisiin mitattuihin arvoihin on päädytty. (Tämä on yhdenmukainen tulos zirkonien alkuperänä toimineen graniitin geologisen "ajoituksen" kanssa.)
Kuitenkin, zirkonit sisälsivät vielä merkittävän määrän heliumia tuon  "1.5 miljardin vuotta jat

48

94

  Vastaukset

  • MINERAALEISSA LIIKAA HELIUMIA (RATE)
   Kallion sisällä syntyy helium-atomeja uraanin ja toriumin hajotessa. Syntynyt helium "tallentuu" mm. zirkonium-kiteisiin. Kevyenä jalokaasuna helium pakenee vaivatta kivistä. Journal of Geophysical Research -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti kuitenkin, ettei tämän prosessin syvissä ja kuumissa esikambrisissa kerrostumissa tuottamalla heliumilla ole ollut riittävästi aikaa poistua kallioista. Tästä huolimatta, radioaktiivista hajoamista mittaavat testit olivat ajoittaneet näytteet 1.5 miljardin vuoden ikäisiksi. Mittaamalla uraniumin ja "säteilevän lyijyn" määrää näissä zirkonium-kiteissä, voitiin saatujen arvojen pohjalta laskea, että mikäli näiden aineiden hajoamistahti on ollut vakio niin aikaa on täytynyt kulua noin 1.5 miljardia vuotta jotta kyseisen kaltaisiin mitattuihin arvoihin on päädytty. (Tämä on yhdenmukainen tulos zirkonien alkuperänä toimineen graniitin geologisen "ajoituksen" kanssa.)
   Kuitenkin, zirkonit sisälsivät vielä merkittävän määrän heliumia tuon  "1.5 miljardin vuotta jatkuneen" hajoamisen jälkeen. Tämä tulos saattaa olla yllätys pitkiin ajanjaksoihin uskoville, johtuen siitä kuinka helposti heliumin (jolla on pienet, kevyet ja reagoimattomat atomit) kaltaisen aineen odottaisi pakenevan kristallirakenteen sisältä. Tältä pohjalta ei odottaisi heliumia juurikaan enää löytyvän.
   Minkäänlaisten johtopäätösten tekeminen edellä mainituista seikoista on luonnollisesti riippuvainen varsinaisista mittauksista joilla voidaan selvittää millä nopeudella heliumi itseasiassa pakenee zirkoneista. Niinpä otetut näytteet lähetettiin maailmanluokan eksperteille. Suoritetuissa mittauksissa saadut tulokset osoittivat, että heliumi todellakin tihkui nopeasti ulos näytteistä laajan lämpötila skaalan sisällä. Itseasiassa kokeissa ilmeni, että  zirkonit sisälsivät vielä niin runsaasti heliumia, että saatujen tulosten pohjalta kristallien iäksi määriteltiin 5680 +/-2000 vuotta. Toisin sanoen, vain muutamassa tuhannessa vuodessa on tapahtunut "1.5 miljardin vuoden" edestä (nykypäivän arvojen mukaan) radioaktiivista hajoamista. Tämä tulos viittaa siihen, että radioaktiivisessa hajoamisnopeudessa on ollut yksi tai useampia kiihtyneen
   hajoamisen jaksoja vain muutama tuhat vuotta sitten, millä puolestaan on vaikutusta nykyisiin mittaustuloksiin.. Mittausten pohjalta näytteille saatu 5680 +/-2000 vuoden ikä istuu hyvin Raamatun kuvaukseen maapallon iästä.

   . SYVISSÄ KERROSTUMISSA LIIAN PALJON HIILI-14-ISOTOOPPIA
   Hiili-14 atomin puoliintumisaika on vain 5 730 vuotta, mistä johtuen sitä ei pitäisi olla enää yhtään jäljellä hiilipitoisessa näytteessä, jonka ikä on yli 250 000 vuotta. on osoittautunut mahdottomaksi löytää jääkautta edeltäneistä kerrostumista yhtään sellaista hiilen lähdettä, josta ei olisi löytynyt merkittäviä määriä hiili-14 isotooppia. Tämä siitä huolimatta, että niiden oletetaan olevan miljoonien tai miljardien vuosien ikäisiä. Tämä on ollut yleisesti tiedossa jo 1980 -luvulta lähtien ja kyseiselle ilmiölle on yritetty löytää selityksiä, jotka mitätöisivät sen. Asia on kuitenkin vahvistettu tarkoissa tutkimuksissa, joissa kaikki kontaminaation (saastumisen) mahdollisuudet on suljettu pois. Tämä viittaa vahvasti siihen, ettei Maan ikä ole miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia.
   EI TARPEEKSI KIVIKAUTISIA LUURANKOJA
   Yleisen evolutionistisen käsityksen mukaan nykyihminen oli ollut olemassa jo vähintään 185 000 vuotta ennen kuin alkoi viljellä maata. Tuona aikana väestön on arveltu pysyneen karkeasti ottaen vakiona jossain 1 ja 10 miljoonan välillä. Arvio on tietysti 'hatusta vedetty', mutta jos näin olisi, ihmiset olisivat tuon ajan kuluessa haudanneet vähintään 8 miljardia vainajaa ja heidän mukanaan myös mahdollisia kultti- ja käyttöesineitä. Luulisi siis löytyvän melkoinen määrä heidän fossiloituneita luitaan ja erilaisia esineitään. Kuitenkin vain muutama tuhat luurankoa on löydetty. Ns. kivikausi näyttää siis olevan huomattavasti lyhyempi kuin on kuviteltu, joillakin alueilla ehkä vain muutama sata vuotta.

   MAANVILJELYN ALKUAJANKOHTA LIIAN MYÖHÄINEN
   Evolutiivisesta näkökulmasta ihmisen tavallisesti kuvaillaan olleen metsästäjä ja keräilijä noin 185 000 vuoden ajan ennen kuin hän keksi maanviljelyn n. 10 000 vuotta sitten. Viime aikaiset arkeologiset todisteet osoittavat kuitenkin kivikauden ihmisen olleen yhtä älykäs kuin me nykyään olemme. Tuntuu mahdottomalta ajatella, ettei yksikään noista oletetuista kahdeksasta miljardista ihmisestä olisi 185 000 vuoden aikana keksinyt, että kasveja voi kasvattaa siemenistä. Paljon uskottavampi ajatus on, että ihminen eli ilman maanviljelyä vain hyvin lyhyen ajan vedenpaisumuksen jälkeen (johtuen tuolloisista olosuhteista).

   • HISTORIA LIIAN LYHYT
    Kirjoitettu historia kattaa vain 4000 - 5000 vuotta. Silti esihistoriallinen ihminen rakensi megaliittisia monumentteja, teki taidokkaita luolamaalauksia ja piti kirjaa kuun vaiheista. Miksi hän olisi odottanut lähes 200 000 vuotta ennenkuin alkoi soveltaa samoja taitoja historiansa muistiinmerkitsemiseen? Raamatullinen aikataulu on tässäkin paljon todennäköisempi.


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    HISTORIA LIIAN LYHYT
    Kirjoitettu historia kattaa vain 4000 - 5000 vuotta. Silti esihistoriallinen ihminen rakensi megaliittisia monumentteja, teki taidokkaita luolamaalauksia ja piti kirjaa kuun vaiheista. Miksi hän olisi odottanut lähes 200 000 vuotta ennenkuin alkoi soveltaa samoja taitoja historiansa muistiinmerkitsemiseen? Raamatullinen aikataulu on tässäkin paljon todennäköisempi.

    Raamatullinen aikataulu täsmää, niin miten se on kerrottu Raamatussa.
    Siis, tiedämme ihan varmasti, että ensimmäinen ihmispari syntyi Jumalan toimesta noin 6000 vuotta sitten.
    Muusta luomisen kestosta emme tiedäkään kaikkea, kokonaisaikaa, koska sitä ei kerrota Raamatussa!!!!!


  • Aineen luominen alkoi noin 4153,67 eaa (Raamatun laskelmien ja sen tiedon että Israelilaiset lähtivät Egyptin orjuudesta 1482 eaa. (1481 eaa.)) tai 4163,67 eaa (Raamatun ja Opin ja liittojen kirjan laskelmien).

   • Tarkin aika aineen luomisen ajankohdaksi määräytyy noin 4154,51 eaa, jos Aadam luotiin 4150 eaa. maan tomusta.   • Anonyymi kirjoitti:

    Maailmankaikkeuden ikä

    https://www.youtube.com/watch?v=llys6nO8mfA

    Ei maailmankaikkeudella ole ikää. Se on ikuinen.

    Maapallolla on ikä. 4-5 miljardia vuotta tieteen mukaan.

    Maapallon nykyinen järjestys on luotu n 4000 eKr. Raamatun mukaan, tuntemattomina ajanjaksoina ja tuntemattomalla tavalla, Jumalan Sanalla eli siis Jumalan Voimilla, ja luominen jatkuu,

    ja joskus yli 1000 v kuluttua luodaan uusi taivas ja uusi maa.


   • Olli.S kirjoitti:

    Ei maailmankaikkeudella ole ikää. Se on ikuinen.

    Maapallolla on ikä. 4-5 miljardia vuotta tieteen mukaan.

    Maapallon nykyinen järjestys on luotu n 4000 eKr. Raamatun mukaan, tuntemattomina ajanjaksoina ja tuntemattomalla tavalla, Jumalan Sanalla eli siis Jumalan Voimilla, ja luominen jatkuu,

    ja joskus yli 1000 v kuluttua luodaan uusi taivas ja uusi maa.

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.

    Lapset ovat minun kansani sortajia ja pienokaiset hallitsevat heitä. Oi kansani, sinun johtajasi johdattavat sinut harhaan ja hämmentävät sinun polkujsesi suunnan.
    Näin sanoo Jumala MAP-kirkon johtajista ja sen jäsenistä.


   • Olli.S kirjoitti:

    Ei maailmankaikkeudella ole ikää. Se on ikuinen.

    Maapallolla on ikä. 4-5 miljardia vuotta tieteen mukaan.

    Maapallon nykyinen järjestys on luotu n 4000 eKr. Raamatun mukaan, tuntemattomina ajanjaksoina ja tuntemattomalla tavalla, Jumalan Sanalla eli siis Jumalan Voimilla, ja luominen jatkuu,

    ja joskus yli 1000 v kuluttua luodaan uusi taivas ja uusi maa.

    Tätä asiaa aiemmin väiteltyäni sanoi eräs, että eräiden tähtien valo tulee maahaan miljoonien valovuosien päästä. On kyseenalaista, että voiko valo tulla edes noin kaukaa? Ja kuinka se on toteen näytetty, kun ei ole tiedossa muuta kuin valonnopeus. Matemaattiseen kaavaan tarvitaan muutakin kuin yksi yksikkö.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.

    Ei ole satuilu kirja. Vaan Jumalan sanaa mikä on kirjoitettu Pyhässä Hengessä. Syyllistyt Pyhän Hengen pilkkaan, kun väität noin.


   • Olli.S kirjoitti:

    Ei maailmankaikkeudella ole ikää. Se on ikuinen.

    Maapallolla on ikä. 4-5 miljardia vuotta tieteen mukaan.

    Maapallon nykyinen järjestys on luotu n 4000 eKr. Raamatun mukaan, tuntemattomina ajanjaksoina ja tuntemattomalla tavalla, Jumalan Sanalla eli siis Jumalan Voimilla, ja luominen jatkuu,

    ja joskus yli 1000 v kuluttua luodaan uusi taivas ja uusi maa.

    Ja litteä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.

    Paitsi että sinulta tuo yleissivistykseen kuuluva Raamatun läpi lukeminen yhä puuttuu ja sen huomaa. Tyvärr.n


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.

    Niin, ja sinä se vasta kummallinen evouskovainen olet uskot sokeasti että kosmos ilmaantui olemassaoloon kun tyhjyys muka jostain syystä räjähti, hehehe mikä pelle!


   • totuusonvoittaja kirjoitti:

    Tätä asiaa aiemmin väiteltyäni sanoi eräs, että eräiden tähtien valo tulee maahaan miljoonien valovuosien päästä. On kyseenalaista, että voiko valo tulla edes noin kaukaa? Ja kuinka se on toteen näytetty, kun ei ole tiedossa muuta kuin valonnopeus. Matemaattiseen kaavaan tarvitaan muutakin kuin yksi yksikkö.

    Jumala alkoi aineen luomisen meidän aurinkokuntamme Jupiterin läheltä joten tähdet luotiin jo lähellä meidän aurinkokuntaamme jo ennen kuin ne siirtyivät paikoilleen maailmankaikkeudessa. Maailmankaikkeus oli ääretön jo ennen kaiken luomista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.

    Luuletko, että olemme täällä vain sattumalta? Että ihminen olisi ollut ennen apina ja pomppinut puissa? Sinun esi isiin se kyllä sopii. Vieläkö sinulla on häntä.

    Kyllä kaikella on tarkoituksensa. Koko maailmankaikkeus on Jumalan luoma ja kaikella on tarkoituksensa. On ravintoketjut ym.

    Jumala ei ole satuolento vaan todellinen kerran sinäkin tulet sen tietämään


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi Olli. Raamattu on kauan sitten eläneiden sivistymättömien ja tietämättömien ihmisten satuiluista koottu kirja. Se mitä kutsut nimellä "Jumala" on pelkkä mielikuvitushahmo, ei mitään muuta. "Luomiset" ym. jutut ovat pelkkää valhetta.

    Ymmärrä jo Olli että monet ihmiset ovat ilkeitä ja pahoja, he haluavat johtaa harhaan ja hyväksikäyttää kaltaisiasi herkkäuskoisia yksilöitä. Uskontojen keskuudessa on erityisen paljon pahuutta, mormonismi on tästä yksi pahimpia esimerkkejä.

    Jos Olli tämän ymmärtäisit niin olisit paljon lähempänä totuutta ja ihmisarvoista elämää. Jos et ymmärrä tulet elämään lopun ikäsi huijauksen uhrina.

    Valinta on Sinun.

    En minä tuota sinulle kirjoittanut. Sinulle pitäisi kirjoittaa ihan eri tavalla.


   • totuusonvoittaja kirjoitti:

    Tätä asiaa aiemmin väiteltyäni sanoi eräs, että eräiden tähtien valo tulee maahaan miljoonien valovuosien päästä. On kyseenalaista, että voiko valo tulla edes noin kaukaa? Ja kuinka se on toteen näytetty, kun ei ole tiedossa muuta kuin valonnopeus. Matemaattiseen kaavaan tarvitaan muutakin kuin yksi yksikkö.

    Älä nyt viitsi kunnon uskovainen ruveta uskomaan noita fundamentalistien juttuja! Taidat olla ihan noviisi luomisen ja kehityksen asioissa ja menossa ihan väärälle linjalle.

    Tänäänkin ihan hyvä saarnamies Eliksiirissä möläytti että Jumala on luonut universumin tyhjästä. Onko henkimaailma tyhjä? Onko Jumala tyhjä? Onko Jumalan maailma tyhjä? Onko universumi koskaan ollut olematon? Universumiin kuuluu myös Jumalan maailma, ei se SEN ulkopuolella ole. Luomakunta on luotu, ei universumi, ei Jumalan maailma.

    Ei tyhjästä, vaan tuomalla henkimaailmasta ja järjestämällä olemassaolevia elementtejä.


   • totuusonvoittaja kirjoitti:

    Ei ole satuilu kirja. Vaan Jumalan sanaa mikä on kirjoitettu Pyhässä Hengessä. Syyllistyt Pyhän Hengen pilkkaan, kun väität noin.

    Pyhä Henki on myös satua. Se on kierojen ihmisten keksimä toinen nimitys jo aiemmin mainitulle mielikuvitushahmolle. Satuilu pysyy satuiluna, keksipä nimiä vaikka tuhat kappaletta.

    Olen täällä kertomassa totuuden, ja totuus ei tee koskaan pilkkaa.

    Muuta mahdollisuutta ei ole.


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    Luuletko, että olemme täällä vain sattumalta? Että ihminen olisi ollut ennen apina ja pomppinut puissa? Sinun esi isiin se kyllä sopii. Vieläkö sinulla on häntä.

    Kyllä kaikella on tarkoituksensa. Koko maailmankaikkeus on Jumalan luoma ja kaikella on tarkoituksensa. On ravintoketjut ym.

    Jumala ei ole satuolento vaan todellinen kerran sinäkin tulet sen tietämään

    Jumala sellaisena kuin sinä sen esität - perustuen ikivanhoihin sivistymättömien ja tietämättömien paimentolaisten taruihin - on ilmiselvä satuolento. Se ei ole edes mikään hyvä, järkevä tai uskottava satuolento, vaan jumaluuden irvikuva kuten em. ihmisten sepittämänä sen voi olettaakin olevan.

    Kristinuskon "jumalan" voi varsin hyvin sanoa olevan melko häpeämätöntä jumalanpilkkaa. Uskontona kristinusko on tyypillinen, se lupaa paljon mutta minkäänlaista takuuta se ei kykene lupaustensa vakuudeksi antamaan. On vain uskottava sokeasti melkoisen tyhmiin opinkappaleisiin.

    Tällainen tilanne on tietenkin äärettömän otollinen huijareille ja hyväksikäyttäjille.. Siksi kirjoitin aiemmin kuinka niin monet uskonnot ovat väärinkäytösten ja suoranaisen pahuuden tyyssijoja.

    Myöhemmät kristinuskon väännökset kuten esim. mormonismi ovat jos mahdollista vielä alkuperäistäkin kelvottomampia. Mutta koska niiden päätarkoitus on ollut olla lähinnä taloudellisen edun ja henkisen (ja ruumiillisenkin) hyväksikäytön välikappaleita se on ymmärrettävää.

    Sitä onko olemassa jokin todellinen "Jumala" jonka aikaansaannosta kaikki on on melko turhanpäiväinen kysymys koska se on niin kaukana tietämyksemme piiristä. Mitä tahansa voi tietenkin pohtia, kuten esimerkiksi sitä että kaikki on vain harhaa. Yhteistä tämänkaltaisille pohdinnoille on se että ne eivät johda minkäänlaiseen lopputulokseen, ne ovat pelkkää loppumatonta ajatusjaaritusta.

    Niin, me emme todellakaan tiedä "Jumalasta" mitään. Se että joku uskoo vahvasti että "Jumala" on olemassa on henkilökohtainen mielentila eli jonkinlainen vakaumus, uskomus. Se ei riitä mihinkään, se ei ole kovin kiinnostavaa. Herkkäuskoiset ihmiset tunnetusti uskovat kaikenlaisiin typeryyksiin, kuten horoskooppeihin, ennustuksiin, joulupukkiin ja enkeleihin jne., ottavat ne todesta.


   • Olli.S kirjoitti:

    En minä tuota sinulle kirjoittanut. Sinulle pitäisi kirjoittaa ihan eri tavalla.

    Ei kyse ole minusta vaan Sinusta Olli.

    Minä en vaadi kymmenyksiä enkä valehtele. En lupaa ikuista elämää enkä juuri mitään muutakaan. Puolellani on vain yksi asia, mutta sen mukana on kaikki: Totuus.

    Valheet, iänikuiset uskomukset ja kieroilut lakaisen tieltäni kuin pahaiset roskat.

    Valinta on Sinun.


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    Luuletko, että olemme täällä vain sattumalta? Että ihminen olisi ollut ennen apina ja pomppinut puissa? Sinun esi isiin se kyllä sopii. Vieläkö sinulla on häntä.

    Kyllä kaikella on tarkoituksensa. Koko maailmankaikkeus on Jumalan luoma ja kaikella on tarkoituksensa. On ravintoketjut ym.

    Jumala ei ole satuolento vaan todellinen kerran sinäkin tulet sen tietämään

    Sinullakin on ollut sikiövaiheessa häntä. Joskus harvoin, kun geenejä ei ole sammutettu geenien ohjauksessa tapahtuneen virheen takia, syntyy hännällisiä vauvoja.

    Etkö tiennyt?

    Mikä tarkoitus on ebolaviruksella? Entä malarialoisella, joka tappaa satatuhatta lasta vuodessa? Miksi piti luoda petopistiäiset, jotka munivat perhosten toukkiin ja joiden jälkeläiset syövät toukan elävänä?
    Maailmassa on paljonkin sellaista, mitä ilman tulisimme aivan hyvin toimeen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pyhä Henki on myös satua. Se on kierojen ihmisten keksimä toinen nimitys jo aiemmin mainitulle mielikuvitushahmolle. Satuilu pysyy satuiluna, keksipä nimiä vaikka tuhat kappaletta.

    Olen täällä kertomassa totuuden, ja totuus ei tee koskaan pilkkaa.

    Muuta mahdollisuutta ei ole.

    Nyt on jo selvä Pyhän Hengen pilkka.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinullakin on ollut sikiövaiheessa häntä. Joskus harvoin, kun geenejä ei ole sammutettu geenien ohjauksessa tapahtuneen virheen takia, syntyy hännällisiä vauvoja.

    Etkö tiennyt?

    Mikä tarkoitus on ebolaviruksella? Entä malarialoisella, joka tappaa satatuhatta lasta vuodessa? Miksi piti luoda petopistiäiset, jotka munivat perhosten toukkiin ja joiden jälkeläiset syövät toukan elävänä?
    Maailmassa on paljonkin sellaista, mitä ilman tulisimme aivan hyvin toimeen.

    HAH HAH HAAA!!! Ei ole mitään häntää ollut, nyt kerrot satuja. Voitko sinä kertoa kuinka ihmiselle syntyy luusto äidin kohdussa?


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    Nyt on jo selvä Pyhän Hengen pilkka.

    Kuka lie keksinyt aikoinaan "Pyhän Hengen", joku satuseppo tai "uskonmies" se on ilmeisesti ollut. Tiedä sitten miksi... Oma käsitykseni sepittelyn motiiveista ei ole hyvä, ei tässä tapauksessa eikä muulloinkaan kun uskonnoista on kyse.

    Se joka on hyvä ja oikeamielinen ei keksi tarinoita ja mielikuvitushahmoja johtaakseen herkkäuskoisia ihmisiä harhaan. Satujen kirjoittelu lasten ja miksei aikuistenkin huvitukseksi on sitten kokonaan toinen asia. Hyvä ihminen on puheissaan ja teoissaan totuudellinen, suora ja selkeä - hän pyrkii selvittämään asioita eikä sotkemaan ja hämärtämään niitä.

    Ja vastaavasti läpikiero ja paha mies - kuten tämä aikoinaan tervattu ja höyhennetty pedofiili, lopulta rikoksistaan linnatuomion saanut ja siellä savuava ase kädessään kurjan loppunsa kokenut mormonismin perustaja - sepitti valheitaan kokonaisen kirjan verran. Tähän päivään mennessä hän on kurjine seuraajineen huijannut, harhauttanut ja hyväksikäyttänyt miljoonia ihmisiä eikä loppua ole vieläkään näköpiirissä.

    En oikein ymmärrä kuinka voisin pilkata "Pyhää henkeä" koska se ei ole mitään todellista, yhtään sen enempää kuin Aku Ankka on todellinen. Aku Ankkaa tai "Pyhää Henkeä" todellisena pitävä ihminen ei ole nähdäkseni aivan täysijärkinen - enkä sano tätä missään mielessä pilkatakseni vaan täysin vakavissani ja osaa ottaen. Tällaisissa tapauksissa olen aina valmis auttamaan jotta asianomainen henkilö voisi vapautua järjenvastaisista uskomuksistaan ja alkaa elää ihmisarvoisempaa elämää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei kyse ole minusta vaan Sinusta Olli.

    Minä en vaadi kymmenyksiä enkä valehtele. En lupaa ikuista elämää enkä juuri mitään muutakaan. Puolellani on vain yksi asia, mutta sen mukana on kaikki: Totuus.

    Valheet, iänikuiset uskomukset ja kieroilut lakaisen tieltäni kuin pahaiset roskat.

    Valinta on Sinun.

    Totuus on Jeesuksessa eikä ateismissa eikä tiedeuskossa. Olen valinnut jo. Ihan hyvän osan Jeesuksen jaloissa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka lie keksinyt aikoinaan "Pyhän Hengen", joku satuseppo tai "uskonmies" se on ilmeisesti ollut. Tiedä sitten miksi... Oma käsitykseni sepittelyn motiiveista ei ole hyvä, ei tässä tapauksessa eikä muulloinkaan kun uskonnoista on kyse.

    Se joka on hyvä ja oikeamielinen ei keksi tarinoita ja mielikuvitushahmoja johtaakseen herkkäuskoisia ihmisiä harhaan. Satujen kirjoittelu lasten ja miksei aikuistenkin huvitukseksi on sitten kokonaan toinen asia. Hyvä ihminen on puheissaan ja teoissaan totuudellinen, suora ja selkeä - hän pyrkii selvittämään asioita eikä sotkemaan ja hämärtämään niitä.

    Ja vastaavasti läpikiero ja paha mies - kuten tämä aikoinaan tervattu ja höyhennetty pedofiili, lopulta rikoksistaan linnatuomion saanut ja siellä savuava ase kädessään kurjan loppunsa kokenut mormonismin perustaja - sepitti valheitaan kokonaisen kirjan verran. Tähän päivään mennessä hän on kurjine seuraajineen huijannut, harhauttanut ja hyväksikäyttänyt miljoonia ihmisiä eikä loppua ole vieläkään näköpiirissä.

    En oikein ymmärrä kuinka voisin pilkata "Pyhää henkeä" koska se ei ole mitään todellista, yhtään sen enempää kuin Aku Ankka on todellinen. Aku Ankkaa tai "Pyhää Henkeä" todellisena pitävä ihminen ei ole nähdäkseni aivan täysijärkinen - enkä sano tätä missään mielessä pilkatakseni vaan täysin vakavissani ja osaa ottaen. Tällaisissa tapauksissa olen aina valmis auttamaan jotta asianomainen henkilö voisi vapautua järjenvastaisista uskomuksistaan ja alkaa elää ihmisarvoisempaa elämää.

    Sinä et näköjään tiedä vielä yhtään mitään kirkon historiasta. Helppo puhua tietämättömyyden syvällä rinta- äänellä. Samantasoista kuin että Jeesus oli äpärälapsi.


   • Olli.S kirjoitti:

    Sinä et näköjään tiedä vielä yhtään mitään kirkon historiasta. Helppo puhua tietämättömyyden syvällä rinta- äänellä. Samantasoista kuin että Jeesus oli äpärälapsi.

    No kuka se "Pyhän Hengen" keksijä sitten oli "kirkon historian" mukaan?

    Minä en ole Jeesusta koskaan väittänyt äpärälapseksi, ja vaikka tuo olisikin ollut äpärä niin ei se minua haittaisi. Työtävieroksuva miesjoukossa kulkeva maankiertäjä-saarnamies kun ei kuitenkaan kuulu sellaisiin ihmisiin joita erityisen korkealle arvostaisin.


   • Olli.S kirjoitti:

    Totuus on Jeesuksessa eikä ateismissa eikä tiedeuskossa. Olen valinnut jo. Ihan hyvän osan Jeesuksen jaloissa.

    Voi Olli, ei Jeesus ollut ollenkaan sellainen ihminen kuin luulet. Sotket taas satuilut ja sepitykset todellisuuden kanssa.

    Totuutta pitää etsiä aivan muualta kuin iänikuisten kamelinkasvattajien ja maankiertäjien sepitelmistä. He olivat melkoisen tietämättömiä ja sivistymättömiä ihmisiä, aikansa lapsia.


   • Egyptin historian kirjoituksissa Ei ole mainintaa tuoltakaan ajalta israelilaisien tai muunkaan orjina oleiden kansallisuuksien joukkopaosta Egyptistä. Puhumattakaan egyptiläisen sotajoukon hukkumisesta punaiseen mereen.


   • totuusonvoittaja kirjoitti:

    Ei ole satuilu kirja. Vaan Jumalan sanaa mikä on kirjoitettu Pyhässä Hengessä. Syyllistyt Pyhän Hengen pilkkaan, kun väität noin.

    Samoin raamattu kasattu opus kuin Kalevalakin, koostettu lähi-idän kansojen tarinoista.


   • totuusonvoittaja kirjoitti:

    Tätä asiaa aiemmin väiteltyäni sanoi eräs, että eräiden tähtien valo tulee maahaan miljoonien valovuosien päästä. On kyseenalaista, että voiko valo tulla edes noin kaukaa? Ja kuinka se on toteen näytetty, kun ei ole tiedossa muuta kuin valonnopeus. Matemaattiseen kaavaan tarvitaan muutakin kuin yksi yksikkö.

    Löytöjä mitkä todistavat, että Egyptistä lähtö oli todellinen

    https://israelunwired.com/these-discoveries-prove-that-the-exodus-from-egypt-was-real/   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka lie keksinyt aikoinaan "Pyhän Hengen", joku satuseppo tai "uskonmies" se on ilmeisesti ollut. Tiedä sitten miksi... Oma käsitykseni sepittelyn motiiveista ei ole hyvä, ei tässä tapauksessa eikä muulloinkaan kun uskonnoista on kyse.

    Se joka on hyvä ja oikeamielinen ei keksi tarinoita ja mielikuvitushahmoja johtaakseen herkkäuskoisia ihmisiä harhaan. Satujen kirjoittelu lasten ja miksei aikuistenkin huvitukseksi on sitten kokonaan toinen asia. Hyvä ihminen on puheissaan ja teoissaan totuudellinen, suora ja selkeä - hän pyrkii selvittämään asioita eikä sotkemaan ja hämärtämään niitä.

    Ja vastaavasti läpikiero ja paha mies - kuten tämä aikoinaan tervattu ja höyhennetty pedofiili, lopulta rikoksistaan linnatuomion saanut ja siellä savuava ase kädessään kurjan loppunsa kokenut mormonismin perustaja - sepitti valheitaan kokonaisen kirjan verran. Tähän päivään mennessä hän on kurjine seuraajineen huijannut, harhauttanut ja hyväksikäyttänyt miljoonia ihmisiä eikä loppua ole vieläkään näköpiirissä.

    En oikein ymmärrä kuinka voisin pilkata "Pyhää henkeä" koska se ei ole mitään todellista, yhtään sen enempää kuin Aku Ankka on todellinen. Aku Ankkaa tai "Pyhää Henkeä" todellisena pitävä ihminen ei ole nähdäkseni aivan täysijärkinen - enkä sano tätä missään mielessä pilkatakseni vaan täysin vakavissani ja osaa ottaen. Tällaisissa tapauksissa olen aina valmis auttamaan jotta asianomainen henkilö voisi vapautua järjenvastaisista uskomuksistaan ja alkaa elää ihmisarvoisempaa elämää.

    Kampasimpukalla ei kuitenkaan ole varaa ummistaa silmiään,
    joita sillä voi olla jopa 200 kappaletta. Sen silmät ovat todella ihmeelliset: Kampasimpukan silmät
    Kameroissa, kiikareissa ja joissakin kaukoputkissa valo tarkennetaan yhden tai useamman linssin avulla. Suurimmat optiset tähtikaukoputket on kuitenkin varustettu kaarevilla peileillä, jotka taittavat valoa heijastamalla sitä eli valo lähetetään taaksepäin ja se muodostaa kuvan kaukoputken sisälle.
    Peilikaukoputken keksi kaikkien aikojen merkittävin tiedemies, joka oli myös kreationisti, Sir Isaac Newton (1642-1727).
    Silmä vastaa kuitenkin näkemisestä vain ”puolittain”. Aivojen on purettava ja tulkittava niihin saapunut näkymä. Tämä aivotoiminta tapahtuu nopeammin kuin mihin paras ihmisen koskaan rakentama supertietokone pystyy! Ihmissilmän kaltainen ihme ei syntyisi sattumalta edes yhtä kertaa, koska sen on käsiteltävä joka sekunti avoimiin silmiin virtaava tuhat miljoonaa fotonia. Silmiesi tietojenkäsittelyteho on samaa luokkaa kuin miljoonan kannettavan tietokoneen. Silmäsi eivät ole kameroita, vaan kaksi ikkunaa, joista aivosi katsovat ulos. Niillä katseleminen kuluttaa 20% syömäsi ruuan energiasta. Energiankulutus on kuitenkin vain vaivaiset 4 wattia!
    Jumala loi jokaiselle eläimelle sen tarvitsemat silmät
    Useiden eläinten silmät ovat täysin erilaiset kuin meillä, mutta ne sopivat niiden tarpeisiin täydellisesti. Jumala varusti kärpäsen kaltaiset hyönteiset verkkosilmillä, joiden avulla se näkee moneen suuntaan samanaikaisesti. Sirkkaäyriäisen silmä näkee jopa läpinäkyvät katkaravut, joita se syö. Sillä on nykyisen eläinkunnan monipuolisimmat silmät.
    Sirkkaäyriäisen silmät ovat varsien päässä
    ja niissä on kummassakin noin 10 000 erillistä linssiä. Varret liikkuvat hyvin ja mahdollistavat laajan näkökentän. Ne liikkuvat lisäksi toisistaan riippumattomasti samaan tapaan kuin kameleonttien teleskooppisilmät. Kumpikin silmä jakautuu kolmeen toiminnalliseen osaan. Kapea keskiviiva jakaa silmät kahteen puoliskoon. Sirkkaäyriäisen syvyysnäkö on erinomainen jo yhdelläkin silmällä. Silmän ylä- ja alaosat ovat erikoistuneet liikkeen ja hahmojen havaitsemiseen. Keskijuova, joka jakaa silmän kahteen puoliskoon, koostuu kuudesta rivistä pitkälle erikoistuneita pieniä silmiä. Silmärivit 1 - 4 on suunniteltu värien näkemiseen. Ne kykenevät erottamaan aallonpituuksia ultravioletista infrapunaan. Muilla silmillä värinäköä ei ole. Silmärivit 5 - 6 puolestaan on asennettu polarisoituneen valon näkemistä varten. Joillakin sirkkaäyriäislajeilla on erilaisia valoherkkiä pigmenttejä 16 kappaletta. Ne aistivat eri värejä ja erilaista polarisoitunutta valoa. Tämän lisäksi erilaiset suodatinpigmentit tarkentavat aallonpituuksien erottelukykyä edelleen. How the mantis shrimp’s six-pupiled eyes put 20/20 vision to shame
    Vertailun vuoksi voi todeta, että ihmisellä on vain 3 fotopigmenttiä. Toisin kuin ihmisillä, sirkkaäyriäisillä silmistä keskushermostoon kulkee suuri joukko rinnakkaisia hermoja. Tämä helpottaa silmien tuottaman monipuolisen tiedon käsittelyä. Äyriäisten erinomainen liikkeen, hahmojen, värien ja polarisoituneen valon havaintokyky auttaa näkemään sekä saalistajat että saaliin hyvissä ajoin. Polarisoidun valon avulla läpinäkyvät katkaravut on helpompi havaita.
    Peilisilmiä luonnossa
    Newton ei ollut ensimmäinen, joka käytti peilejä kuvan tarkennukseen peilikaukoputkessaan. Jumala rakensi peilisilmiä, kun hän loi hummereita ja kampasimpukoita. Jumala loi tämän lisäksi kalan nimeltä Dolichopteryx longipes, jolla on kummassakin silmässä sekä linssi että peili! Kala elää hyvin syvällä, kilometrin verran pinnan alla, ja siellä on hyvin vähän auringonvaloa. Tämän vuoksi kumpikin silmä tähyilee ylöspäin kaukoputken tavoin ja tarkentaa kuvan linssillä ja näin kala näkee, mitä sen yläpuolella tapahtuu. Silmissä on kuitenkin toinen osa, missä peili tarkentaa kalan alapuolella uivista meren eliöistä tulevan valon – sitä kutsutaan bioluminesenssiksi! Bioluminesenssi syntyy kemiallisessa reaktiossa, jossa lusiferiini-pigmentti hapettuu lusiferaasientsyymin katalysoimassa reaktiossa.


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    Kampasimpukalla ei kuitenkaan ole varaa ummistaa silmiään,
    joita sillä voi olla jopa 200 kappaletta. Sen silmät ovat todella ihmeelliset: Kampasimpukan silmät
    Kameroissa, kiikareissa ja joissakin kaukoputkissa valo tarkennetaan yhden tai useamman linssin avulla. Suurimmat optiset tähtikaukoputket on kuitenkin varustettu kaarevilla peileillä, jotka taittavat valoa heijastamalla sitä eli valo lähetetään taaksepäin ja se muodostaa kuvan kaukoputken sisälle.
    Peilikaukoputken keksi kaikkien aikojen merkittävin tiedemies, joka oli myös kreationisti, Sir Isaac Newton (1642-1727).
    Silmä vastaa kuitenkin näkemisestä vain ”puolittain”. Aivojen on purettava ja tulkittava niihin saapunut näkymä. Tämä aivotoiminta tapahtuu nopeammin kuin mihin paras ihmisen koskaan rakentama supertietokone pystyy! Ihmissilmän kaltainen ihme ei syntyisi sattumalta edes yhtä kertaa, koska sen on käsiteltävä joka sekunti avoimiin silmiin virtaava tuhat miljoonaa fotonia. Silmiesi tietojenkäsittelyteho on samaa luokkaa kuin miljoonan kannettavan tietokoneen. Silmäsi eivät ole kameroita, vaan kaksi ikkunaa, joista aivosi katsovat ulos. Niillä katseleminen kuluttaa 20% syömäsi ruuan energiasta. Energiankulutus on kuitenkin vain vaivaiset 4 wattia!
    Jumala loi jokaiselle eläimelle sen tarvitsemat silmät
    Useiden eläinten silmät ovat täysin erilaiset kuin meillä, mutta ne sopivat niiden tarpeisiin täydellisesti. Jumala varusti kärpäsen kaltaiset hyönteiset verkkosilmillä, joiden avulla se näkee moneen suuntaan samanaikaisesti. Sirkkaäyriäisen silmä näkee jopa läpinäkyvät katkaravut, joita se syö. Sillä on nykyisen eläinkunnan monipuolisimmat silmät.
    Sirkkaäyriäisen silmät ovat varsien päässä
    ja niissä on kummassakin noin 10 000 erillistä linssiä. Varret liikkuvat hyvin ja mahdollistavat laajan näkökentän. Ne liikkuvat lisäksi toisistaan riippumattomasti samaan tapaan kuin kameleonttien teleskooppisilmät. Kumpikin silmä jakautuu kolmeen toiminnalliseen osaan. Kapea keskiviiva jakaa silmät kahteen puoliskoon. Sirkkaäyriäisen syvyysnäkö on erinomainen jo yhdelläkin silmällä. Silmän ylä- ja alaosat ovat erikoistuneet liikkeen ja hahmojen havaitsemiseen. Keskijuova, joka jakaa silmän kahteen puoliskoon, koostuu kuudesta rivistä pitkälle erikoistuneita pieniä silmiä. Silmärivit 1 - 4 on suunniteltu värien näkemiseen. Ne kykenevät erottamaan aallonpituuksia ultravioletista infrapunaan. Muilla silmillä värinäköä ei ole. Silmärivit 5 - 6 puolestaan on asennettu polarisoituneen valon näkemistä varten. Joillakin sirkkaäyriäislajeilla on erilaisia valoherkkiä pigmenttejä 16 kappaletta. Ne aistivat eri värejä ja erilaista polarisoitunutta valoa. Tämän lisäksi erilaiset suodatinpigmentit tarkentavat aallonpituuksien erottelukykyä edelleen. How the mantis shrimp’s six-pupiled eyes put 20/20 vision to shame
    Vertailun vuoksi voi todeta, että ihmisellä on vain 3 fotopigmenttiä. Toisin kuin ihmisillä, sirkkaäyriäisillä silmistä keskushermostoon kulkee suuri joukko rinnakkaisia hermoja. Tämä helpottaa silmien tuottaman monipuolisen tiedon käsittelyä. Äyriäisten erinomainen liikkeen, hahmojen, värien ja polarisoituneen valon havaintokyky auttaa näkemään sekä saalistajat että saaliin hyvissä ajoin. Polarisoidun valon avulla läpinäkyvät katkaravut on helpompi havaita.
    Peilisilmiä luonnossa
    Newton ei ollut ensimmäinen, joka käytti peilejä kuvan tarkennukseen peilikaukoputkessaan. Jumala rakensi peilisilmiä, kun hän loi hummereita ja kampasimpukoita. Jumala loi tämän lisäksi kalan nimeltä Dolichopteryx longipes, jolla on kummassakin silmässä sekä linssi että peili! Kala elää hyvin syvällä, kilometrin verran pinnan alla, ja siellä on hyvin vähän auringonvaloa. Tämän vuoksi kumpikin silmä tähyilee ylöspäin kaukoputken tavoin ja tarkentaa kuvan linssillä ja näin kala näkee, mitä sen yläpuolella tapahtuu. Silmissä on kuitenkin toinen osa, missä peili tarkentaa kalan alapuolella uivista meren eliöistä tulevan valon – sitä kutsutaan bioluminesenssiksi! Bioluminesenssi syntyy kemiallisessa reaktiossa, jossa lusiferiini-pigmentti hapettuu lusiferaasientsyymin katalysoimassa reaktiossa.

    Kampasimpukan 200 silmää muodostavat uskomattoman laitteen
    Ne ovat millimetrin läpimittaisia koveria peilisilmiä. Peilit keräävät enemmän valon aallonpituuksia ja näin tietoa saadaan enemmän. Kuva on myös terävämpi. Tutkijat toivovat pystyvänsä parantamaan peilikaukoputkia kampasimpukan silmistä oppimalla. Ne ovat kuin voimakkaimpien peilikaukoputkien pienoismalleja. Scallops use 200 eyes made of mirrors in order to see
    Peili on paraboloidi ja toimii teleskoopin tavoin. Kaukana olevasta kohteesta paraboloidipinnan eri kohtiin osuvat säteet heijastuvat aina samaan pisteeseen, polttopisteeseen. The scallop’s eye—a concave mirror in the context of biology
    Peilit rakentuvat 20-30 kerroksesta rakennetusta kidepinnasta. Guaniinikiteistä Light Manipulation by Guanine Crystals on rakennettu taitavasti tiivis mosaiikkipinta. Kidekerros toimii peilinä vain siksi, että kerrokset on oikealla tavalla aseteltu, muuten ne päästäisivät valon läpi. Jokainen peili on tarkkaan säädetty halutulle valon aallonpituudelle. Näin syntyy kirkas kuva.
    Tämän peilisilmän verkkokalvossa on kaksi kerrosta – miksi? Kaksisataa silmää tarkkailee lähiympäristöä joka suunnalta vaanivien vaarojen varalta ja samalla yhtä aikaa ääriympäristöä tarkkaavat silmät auttavat purjehtimaan sameissa vesissä oikeaan suuntaan.
    Miten ateistit näkevät nämä silmät?
    Heidän vakioselityksensä on, että "sattumalla on ollut satoja vuosimiljoonia aikaa suunnitella tällaisia nerokkaita silmiä", joita eläimillä on ainakin 50-60 eri tyyppiä, eli jokaiselle täytyy kehittää oma evoluutiopolku. Heillä on kuitenkin oppikirjoissa tarjolla vain yksi evoluutiopolku valolle herkistä soluista, jotka painuvat kuopalle ja kehittävät eteensä linssin. Jokainen heidän evoluutiopolkunsa silmistä on kuitenkin paras mahdollinen kyseiselle eliölle, joten tarvetta "kehittää parempaa" ei kyseisellä eliöllä ole! Evoluutiolla ei tietenkään voi olla mitään "päämäärää", mihin se pyrkisi "askel askeleelta". Ateisteilla on myös, Jumalaan uskovien nujertamista varten, vakiopilkkapuhe, jonka perusteella he väittävät, että Jumalaa ei ole, koska he katsovat, että ihmissilmä on "väärin suunniteltu". Tämä todistaa vakuuttavasti, että nämä evoluutiodosentit eivät tiedä silmän toiminnasta tuon taivaallista.
    Nämä tieteilijät ovat uskomattoman hyväuskoisia väittäessään, että sattuma ja luonnonvalinta olisivat rakentaneet kampasimpukan tai sirkkaäyriäisen silmät, sillä sattumanvaraisista DNA-tiedoston kopiointivirheistä (mutaatioista) enintään yksi miljoonasta voi olla ”hyödyllinen, mutta vain tarkoin määrätyissä olosuhteissa” eliölle, jolla on ”uusdarvinismin lähtökuopissa” vain valoa aistivia soluja. Lisäksi tulee muistaa, että jos eliö tulee toimeen valoa aistivilla soluilla, mikä "valintapaine" pakottaisi parantamaan tilannetta ja mitä luonnonvalinta lopulta ryhtyisi valitsemaan? Tällä tavalla ei saada 50-60 erilaista eläinsilmää, vaan ne 999 999 kopiointivirhettä tuhoavat kehittyvän silmänrakennushankkeen. Tämän ymmärtää peruskoululainenkin helposti, mutta kriittistä ajattelua ei koulussa saa opettaa, jos on kysymys uusdarvinismista. Vuosimiljoonat eivät ole akateemisen evoluutiokomedian sankareita, vaan konnia, ja ne varmistavat kaikkien suvullisesti lisääntyvien monisoluisten sukupuuton tuhansien - - ei miljoonien vuosien aikataululla!
    Viimeinen naula uusdarvinistien arkkuun
    on se tosiasia, että kaikkein monimutkaisimmat silmät ilmestyivät jo heidän evoluutionsa lähtötelineissä. Luomakunnan ihmeellisimmät silmät aukenivat jo muinaisuudessa. The Trilobite Eye
    Sukupuuttoon kuolleilla trilobiiteilla oli eläinkunnan ihmeellisimmät silmät. Eikä tässä vielä kaikki. Fossiiliaineistosta tunnetaan kolme silmätyyppiä. Holokroaalinen: Suuri määrä (yli 10 000) pieniä linssejä, jotka ovat hitsautuneet yhteen (kaksoislinssejä). Terävä näkö ja liikkeen havaitseminen helppoa. Näkee vedessä yhtä hyvin kuin maallakin. Millään nykyisellä eläinlajilla ei ole yhtä hyvä näkö. Skitsokroaalinen: Pienehkö määrä (muutamia satoja) suuria erillisiä linssejä, vain lahkossa Phacopida. Hyvä näkö. Abathokroaalinen: Muutama kymmenen kappaletta pieniä kalsiittilinssejä, esiintyy vain alalahkossa Eodiscina. Jotkin trilobiitit olivat myös sokeita.
    Näiden ihmesilmien rakenteelliset ratkaisut tarjosivat lisävalaistusta pallopoikkeaman ongelmaan, joka oli pitkään vaivannut linssien hiojia.


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    Kampasimpukan 200 silmää muodostavat uskomattoman laitteen
    Ne ovat millimetrin läpimittaisia koveria peilisilmiä. Peilit keräävät enemmän valon aallonpituuksia ja näin tietoa saadaan enemmän. Kuva on myös terävämpi. Tutkijat toivovat pystyvänsä parantamaan peilikaukoputkia kampasimpukan silmistä oppimalla. Ne ovat kuin voimakkaimpien peilikaukoputkien pienoismalleja. Scallops use 200 eyes made of mirrors in order to see
    Peili on paraboloidi ja toimii teleskoopin tavoin. Kaukana olevasta kohteesta paraboloidipinnan eri kohtiin osuvat säteet heijastuvat aina samaan pisteeseen, polttopisteeseen. The scallop’s eye—a concave mirror in the context of biology
    Peilit rakentuvat 20-30 kerroksesta rakennetusta kidepinnasta. Guaniinikiteistä Light Manipulation by Guanine Crystals on rakennettu taitavasti tiivis mosaiikkipinta. Kidekerros toimii peilinä vain siksi, että kerrokset on oikealla tavalla aseteltu, muuten ne päästäisivät valon läpi. Jokainen peili on tarkkaan säädetty halutulle valon aallonpituudelle. Näin syntyy kirkas kuva.
    Tämän peilisilmän verkkokalvossa on kaksi kerrosta – miksi? Kaksisataa silmää tarkkailee lähiympäristöä joka suunnalta vaanivien vaarojen varalta ja samalla yhtä aikaa ääriympäristöä tarkkaavat silmät auttavat purjehtimaan sameissa vesissä oikeaan suuntaan.
    Miten ateistit näkevät nämä silmät?
    Heidän vakioselityksensä on, että "sattumalla on ollut satoja vuosimiljoonia aikaa suunnitella tällaisia nerokkaita silmiä", joita eläimillä on ainakin 50-60 eri tyyppiä, eli jokaiselle täytyy kehittää oma evoluutiopolku. Heillä on kuitenkin oppikirjoissa tarjolla vain yksi evoluutiopolku valolle herkistä soluista, jotka painuvat kuopalle ja kehittävät eteensä linssin. Jokainen heidän evoluutiopolkunsa silmistä on kuitenkin paras mahdollinen kyseiselle eliölle, joten tarvetta "kehittää parempaa" ei kyseisellä eliöllä ole! Evoluutiolla ei tietenkään voi olla mitään "päämäärää", mihin se pyrkisi "askel askeleelta". Ateisteilla on myös, Jumalaan uskovien nujertamista varten, vakiopilkkapuhe, jonka perusteella he väittävät, että Jumalaa ei ole, koska he katsovat, että ihmissilmä on "väärin suunniteltu". Tämä todistaa vakuuttavasti, että nämä evoluutiodosentit eivät tiedä silmän toiminnasta tuon taivaallista.
    Nämä tieteilijät ovat uskomattoman hyväuskoisia väittäessään, että sattuma ja luonnonvalinta olisivat rakentaneet kampasimpukan tai sirkkaäyriäisen silmät, sillä sattumanvaraisista DNA-tiedoston kopiointivirheistä (mutaatioista) enintään yksi miljoonasta voi olla ”hyödyllinen, mutta vain tarkoin määrätyissä olosuhteissa” eliölle, jolla on ”uusdarvinismin lähtökuopissa” vain valoa aistivia soluja. Lisäksi tulee muistaa, että jos eliö tulee toimeen valoa aistivilla soluilla, mikä "valintapaine" pakottaisi parantamaan tilannetta ja mitä luonnonvalinta lopulta ryhtyisi valitsemaan? Tällä tavalla ei saada 50-60 erilaista eläinsilmää, vaan ne 999 999 kopiointivirhettä tuhoavat kehittyvän silmänrakennushankkeen. Tämän ymmärtää peruskoululainenkin helposti, mutta kriittistä ajattelua ei koulussa saa opettaa, jos on kysymys uusdarvinismista. Vuosimiljoonat eivät ole akateemisen evoluutiokomedian sankareita, vaan konnia, ja ne varmistavat kaikkien suvullisesti lisääntyvien monisoluisten sukupuuton tuhansien - - ei miljoonien vuosien aikataululla!
    Viimeinen naula uusdarvinistien arkkuun
    on se tosiasia, että kaikkein monimutkaisimmat silmät ilmestyivät jo heidän evoluutionsa lähtötelineissä. Luomakunnan ihmeellisimmät silmät aukenivat jo muinaisuudessa. The Trilobite Eye
    Sukupuuttoon kuolleilla trilobiiteilla oli eläinkunnan ihmeellisimmät silmät. Eikä tässä vielä kaikki. Fossiiliaineistosta tunnetaan kolme silmätyyppiä. Holokroaalinen: Suuri määrä (yli 10 000) pieniä linssejä, jotka ovat hitsautuneet yhteen (kaksoislinssejä). Terävä näkö ja liikkeen havaitseminen helppoa. Näkee vedessä yhtä hyvin kuin maallakin. Millään nykyisellä eläinlajilla ei ole yhtä hyvä näkö. Skitsokroaalinen: Pienehkö määrä (muutamia satoja) suuria erillisiä linssejä, vain lahkossa Phacopida. Hyvä näkö. Abathokroaalinen: Muutama kymmenen kappaletta pieniä kalsiittilinssejä, esiintyy vain alalahkossa Eodiscina. Jotkin trilobiitit olivat myös sokeita.
    Näiden ihmesilmien rakenteelliset ratkaisut tarjosivat lisävalaistusta pallopoikkeaman ongelmaan, joka oli pitkään vaivannut linssien hiojia.

    Pallopoikkeama on yksikerroksiseen linssiin liittyvä ongelma. Yksikerroksisessa linssissä valo taittuu kaarevien reunapintojen läpi kulkiessaan eri lailla kuin linssin keskiosan kautta kulkeva valo. Tästä aiheutuu reunakuvan epätarkkuutta ja valon spektrin hajoamista. Linsseissä pallopoikkeamaa torjutaan käyttämällä paraabeliksi hiottua niin sanottua asfääristä linssiä tai lisäämällä objektiiviin toinen linssi. Trilobiittien linsseissä pallopoikkeaman ongelma oli jo ratkaistu näillä kahdella eri tavalla, jotka René Descartes ja Christian Huygens myöhemmin ratkaisivat. Crozonaspis -trilobiitilla on Descartesin linssi, ja Dalmanitinalla on Huygensin linssi. Trilobiitit näkivät silmillään tarkasti näistä nerokkaista optisista ratkaisuista johtuen.
    Trilobiittien silmien linssien lukumäärä vaihteli muutamista kymmenistä useisiin tuhansiin. Tällaiset silmät on erityisesti suunniteltu havaitsemaan liikettä. Kun kukin linssi katsoo hieman eri suuntaan, aivot pystyvät nopeasti havaitsemaan saaliin tai uhkaajan liikkumisen näkökentästä toiseen. Tämän vuoksi saman tyyppisillä silmillä varustetun kärpäsen nappaaminen on niin haasteellista.
    Miksi hyönteisten ja useimpien trilobiittienkaan silmien linssit eivät korjaa pallopoikkeamaa? Ne trilobiitit, joilla linssejä on vähemmän, korjaavat pallopoikkeaman. Toisaalta ne trilobiitit, joilla linssejä on tuhansittain, eivät tarvitse korjausta, sillä kuvan terävöittää suurempi kuvapisteiden määrä samaan tapaan kuin fullHD -televisiossa.
    Trilobiittien silmät tarjosivat paremman näkymän myös merenpohjan hämärässä, sillä niiden silmät keräävät valoa koko näkökentästä eikä vain sen keskeltä. Ja koska jokainen linssi oli suurempi, se keräsi enemmän valoa samalla periaatteella kuin suurisilmäisen pöllön tai muiden yöeläinten silmät. Trilobiitit myös näkivät maailman kolmiulotteisena tavalla, mihin muunlaiset silmät eivät kykene. Ihminen näkee kolmiulotteisen maailman, koska silmiemme näkökentissä on päällekkäisyyttä. Jos menetämme toisen silmistämme, etäisyyden arviointi vaikeutuu. Trilobiitti kuitenkin näki kolmiulotteisen maailman yhdellä silmälläkin. Tämä oli mahdollista siksi, että linssit olivat hieman erillään toisistaan ja pullistuivat ulospäin. Näin niiden näkökentät menivät päällekkäin. Tämä päällekkäisyys toteutuu juuri niillä näkökenttien alueilla, missä trilobiittien erityinen pallopoikkeaman poistava linssi tuottaa terävän kuvan. Jumala on epäilemättä suunnitellut tämän kolmiulotteisen näkymän antavan silmän. Luonnonvalinnalle kyseessä on ylittämätön kuilu.
    Tämä hämmästyttävä kolmiulotteisuus on joillakin trilobiiteilla vieläkin nerokkaampi. Niiden silmät pullistuvat siinä määrin, että näkökenttien päällekkäisyys lisääntyy ja kolmiulotteinen näkymä paranee samaan tapaan kuin ihmissilmissä. Tällainen kaksinkertainen 3D -näkökyky antoi trilobiiteille äärimmäisen hyvän saalistuskyvyn ja mahdollisuuden välttää saalistajia.
    Eräillä trilobiiteilla oli varsien päähän kiedotut silmät, jotka mahdollistivat 360 asteen näkökentän ja lisäksi näkyvyyden sekä ylös- että alaspäin. Millään muulla eliöllä ei ole näin nerokkaita optisia järjestelmiä. Tämän selittäminen on haasteellista uusdarvinisteille, jotka mielellään kertovat vakiotarinansa ”silmän evoluutiosta”. Se ei kuitenkaan selitä eläinkunnan näköaistinelinten alkuperää, sillä erilaisten silmien olisi pitänyt kulkea omia ”kehityspolkujaan” ainakin 50-60 eri kertaa! Lisäksi trilobiitit ovat uusdarvinismin mukaan ensimmäisten monisoluisten eläinten joukossa. Niiden esi-isät ovat hämärän peitossa. Kaikki eläinten rakennetyypit ilmestyvät uusdarvinismin näkökulmasta samassa silmänräpäyksessä, ja niillä on monenlaisia silmiä. Tässä kolme esimerkkiä: 1. Esimerkki 1 2. Esimerkki 2 3. Esimerkki 3. Lisää silmistä voit lukea kirjastani Eläimet opettavat (TV7 kustannus)
    VALINTA ON SINUN
    Muista päättää itse mihin uskot - - onko maailmalla Suunnittelija vai ei? Vai vaikuttaako kaikki sattuman ja valinnan tuloksena syntyneeltä? Usko ei ole sokea hyppy. Tee ratkaisusi myös tieteellisten tosiasioiden perusteella. Sen jälkeen kannattaa tutustua henkilökohtaisesti itse Luojaan, Jeesukseen. Se käy helposti. Avaat vain sydämesi Hänelle.
    ONKO IHMINEN EPÄONNISTUNUT TEKELE?
    TV1:ssä esitettiin 18.9 kello 19 -19:50 BBC:n tuottama ohjelma, jossa yritettiin todistaa, että "evoluutio on epäonnistunut" ihmisen kehittämisessä. Tämä paradoksaalisesti todistaisi samalla, että "evoluutio on totta" (koska älykästä suunnittelua ei voida havaita)! Alan professori suunnitteli ohjelmassa "paremman" ihmisen. Kaksiosaisesta ohjelmasta näytettiin ensimmäinen jakso.


   • totuusvoittaaaina kirjoitti:

    Pallopoikkeama on yksikerroksiseen linssiin liittyvä ongelma. Yksikerroksisessa linssissä valo taittuu kaarevien reunapintojen läpi kulkiessaan eri lailla kuin linssin keskiosan kautta kulkeva valo. Tästä aiheutuu reunakuvan epätarkkuutta ja valon spektrin hajoamista. Linsseissä pallopoikkeamaa torjutaan käyttämällä paraabeliksi hiottua niin sanottua asfääristä linssiä tai lisäämällä objektiiviin toinen linssi. Trilobiittien linsseissä pallopoikkeaman ongelma oli jo ratkaistu näillä kahdella eri tavalla, jotka René Descartes ja Christian Huygens myöhemmin ratkaisivat. Crozonaspis -trilobiitilla on Descartesin linssi, ja Dalmanitinalla on Huygensin linssi. Trilobiitit näkivät silmillään tarkasti näistä nerokkaista optisista ratkaisuista johtuen.
    Trilobiittien silmien linssien lukumäärä vaihteli muutamista kymmenistä useisiin tuhansiin. Tällaiset silmät on erityisesti suunniteltu havaitsemaan liikettä. Kun kukin linssi katsoo hieman eri suuntaan, aivot pystyvät nopeasti havaitsemaan saaliin tai uhkaajan liikkumisen näkökentästä toiseen. Tämän vuoksi saman tyyppisillä silmillä varustetun kärpäsen nappaaminen on niin haasteellista.
    Miksi hyönteisten ja useimpien trilobiittienkaan silmien linssit eivät korjaa pallopoikkeamaa? Ne trilobiitit, joilla linssejä on vähemmän, korjaavat pallopoikkeaman. Toisaalta ne trilobiitit, joilla linssejä on tuhansittain, eivät tarvitse korjausta, sillä kuvan terävöittää suurempi kuvapisteiden määrä samaan tapaan kuin fullHD -televisiossa.
    Trilobiittien silmät tarjosivat paremman näkymän myös merenpohjan hämärässä, sillä niiden silmät keräävät valoa koko näkökentästä eikä vain sen keskeltä. Ja koska jokainen linssi oli suurempi, se keräsi enemmän valoa samalla periaatteella kuin suurisilmäisen pöllön tai muiden yöeläinten silmät. Trilobiitit myös näkivät maailman kolmiulotteisena tavalla, mihin muunlaiset silmät eivät kykene. Ihminen näkee kolmiulotteisen maailman, koska silmiemme näkökentissä on päällekkäisyyttä. Jos menetämme toisen silmistämme, etäisyyden arviointi vaikeutuu. Trilobiitti kuitenkin näki kolmiulotteisen maailman yhdellä silmälläkin. Tämä oli mahdollista siksi, että linssit olivat hieman erillään toisistaan ja pullistuivat ulospäin. Näin niiden näkökentät menivät päällekkäin. Tämä päällekkäisyys toteutuu juuri niillä näkökenttien alueilla, missä trilobiittien erityinen pallopoikkeaman poistava linssi tuottaa terävän kuvan. Jumala on epäilemättä suunnitellut tämän kolmiulotteisen näkymän antavan silmän. Luonnonvalinnalle kyseessä on ylittämätön kuilu.
    Tämä hämmästyttävä kolmiulotteisuus on joillakin trilobiiteilla vieläkin nerokkaampi. Niiden silmät pullistuvat siinä määrin, että näkökenttien päällekkäisyys lisääntyy ja kolmiulotteinen näkymä paranee samaan tapaan kuin ihmissilmissä. Tällainen kaksinkertainen 3D -näkökyky antoi trilobiiteille äärimmäisen hyvän saalistuskyvyn ja mahdollisuuden välttää saalistajia.
    Eräillä trilobiiteilla oli varsien päähän kiedotut silmät, jotka mahdollistivat 360 asteen näkökentän ja lisäksi näkyvyyden sekä ylös- että alaspäin. Millään muulla eliöllä ei ole näin nerokkaita optisia järjestelmiä. Tämän selittäminen on haasteellista uusdarvinisteille, jotka mielellään kertovat vakiotarinansa ”silmän evoluutiosta”. Se ei kuitenkaan selitä eläinkunnan näköaistinelinten alkuperää, sillä erilaisten silmien olisi pitänyt kulkea omia ”kehityspolkujaan” ainakin 50-60 eri kertaa! Lisäksi trilobiitit ovat uusdarvinismin mukaan ensimmäisten monisoluisten eläinten joukossa. Niiden esi-isät ovat hämärän peitossa. Kaikki eläinten rakennetyypit ilmestyvät uusdarvinismin näkökulmasta samassa silmänräpäyksessä, ja niillä on monenlaisia silmiä. Tässä kolme esimerkkiä: 1. Esimerkki 1 2. Esimerkki 2 3. Esimerkki 3. Lisää silmistä voit lukea kirjastani Eläimet opettavat (TV7 kustannus)
    VALINTA ON SINUN
    Muista päättää itse mihin uskot - - onko maailmalla Suunnittelija vai ei? Vai vaikuttaako kaikki sattuman ja valinnan tuloksena syntyneeltä? Usko ei ole sokea hyppy. Tee ratkaisusi myös tieteellisten tosiasioiden perusteella. Sen jälkeen kannattaa tutustua henkilökohtaisesti itse Luojaan, Jeesukseen. Se käy helposti. Avaat vain sydämesi Hänelle.
    ONKO IHMINEN EPÄONNISTUNUT TEKELE?
    TV1:ssä esitettiin 18.9 kello 19 -19:50 BBC:n tuottama ohjelma, jossa yritettiin todistaa, että "evoluutio on epäonnistunut" ihmisen kehittämisessä. Tämä paradoksaalisesti todistaisi samalla, että "evoluutio on totta" (koska älykästä suunnittelua ei voida havaita)! Alan professori suunnitteli ohjelmassa "paremman" ihmisen. Kaksiosaisesta ohjelmasta näytettiin ensimmäinen jakso.

    Ohjelma pyrkii samalla piiloviestinä todistamaan, että Jumalaa ei ole (koska Hän ei tekisi niin "huonoa" ihmistä)! Koko ohjelma on toisin sanoen Luojan pilkkaamista!
    Ensimmäinen "parannus" on lannelordoosin kaaren oikaisu ja yhden nikaman poisto
    Tämän pitäisi poistaa välilevyn pullistumien aiheuttamat ongelmat. Se on kuitenkin toiveajattelua, sillä myös nelijalkaiset kärsivät niistä. Tuloksena tästä "korjauksesta" seuraa kankea kävely ja huomattava vaara raskaita esineitä nostettaessa, sillä lanteen seudun kaarisilta on vankka ja kuormitusta kestävä rakenne. Ihmisten selkävaivat johtuvat useimmiten huonosta lihaskunnosta. Simpanssin C-muotoinen selkäranka olisi ihmiselle täysin kelvoton ja aiheuttaisi huomattavaa haittaa päivittäisille toiminnoille.
    Toinen "parannus" on alaraajojen muuttaminen strutsinkoiviksi
    Tämä vähentäisi polven ristisiteen vammoja, kun polvesta tehtäisiin "sarana". Tuloksena olisi täydellinen katastrofi. Liikkuminen muuttuisi täysin yksipuoliseksi tepasteluksi. Muun muassa tenniksen pelaaminen ja vaikkapa jäätanssi jäisivät pois ohjelmasta.
    Kolmas "parannus" on sepelvaltimoiden välisten yhteyksien luominen koirien tapaan
    Pidentäisikö tämä ikäämme? Koirathan elävät jopa 20-vuotiaiksi. Parantaisiko se suorituskykyä? Ihminen juoksee koiran kiinni 2 kilometrin kohdalla. Sepelvaltimotauti on usein veitsen ja haarukan liikakäytöllä hankittu sairaus.
    Neljäs "parannus" on kengurun pussi, jotta synnytys helpottuisi
    Miksi ei saman tien munien muniminen kuten vesinokkaeläimillä?
    Viides "parannus" on ylimääräiset sydämet alaraajojen laskimoihin suonikohjujen torjumiseksi
    Tämä aiheuttaisi tappavia tulppia siinä vaiheessa kun laskimoiden läpät pettäisivät.
    Odotan mielenkiinnolla seuraavaa jaksoa, missä ilmeisesti vaihdetaan silmämme mustekalan silmiksi ja ratkaistaan ihosairaudet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Egyptin historian kirjoituksissa Ei ole mainintaa tuoltakaan ajalta israelilaisien tai muunkaan orjina oleiden kansallisuuksien joukkopaosta Egyptistä. Puhumattakaan egyptiläisen sotajoukon hukkumisesta punaiseen mereen.

    Israelilaiset lähtivät Egyptin orjuudesta 1482 eaa. ((1481 eaa.)). Tuolloin Egyptiä hallitsi Thutmosis II joka oli todennäköisesti se Faarao joka sotajoukkoineen hukkui Punaiseen mereen yrittäessään tuhota Israelilaiset. "Egyptiläinen piirtokirjoitus kuningatar Hatsepsutin (1490-1468 eaa.) ajoilta mainitsee eräiden alamaisten lähdön Egyptistä ja hyökyaallolta vaikuttavan luonnonilmiön." Lähde: Kirjasta Aikojen arvoitukset (Valitut Palat 1987).


  • Mitä ihmettä nämä ylläolevat kirjoituspötköt oikein tarkoittavat tai yrittävät todistaa?

   Sekavaa ja asiaankuulumatonta jaaritusta evoluution aikaansaannoksista, kerrassaan arvotonta roskaa.

   Höpönhöpö.

   • Sinä et sitä käsitä, kun sinun älykkyysosamaarä on pienempi kuin kengän numero Mutta me muut ymmärrämme, ettei evoluutio pidä paikkaansa emme ole täällä sattumalta vaan kaikella on oma tarkoituksensa jopa avaruudella ja on ravintoketjut ym.


  • Ihminen on ollut maan päällä noin 6000 vuotta, muusta emme tiedä.

   • Nykyihminen kehittyi n. 300000 vuotta sitten, mutta kirjoitustaito keksittiin vasta 6000 vuotta sitten, jolloin esihistoria muuttui historiaksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nykyihminen kehittyi n. 300000 vuotta sitten, mutta kirjoitustaito keksittiin vasta 6000 vuotta sitten, jolloin esihistoria muuttui historiaksi.

    Täällä on kaksi palstaa joissa noista väitellään. Evoluutio ja kreationismi foorumit.

    Jumalan olemassaolostakin ja ateismista ja kristinuskosta yleisesti on omat palstat. Kristuksen kirkossa uskotaan Jumalaan ja Jeesukseen, mutta niin monessa muussakin suunnassa.

    Täällä keskustellaan lähinnä mikä juuri Jeesuksen Kristuksen kirkossa, mormoneissa, on oikeaa tai väärää.


   • Olli.S kirjoitti:

    Täällä on kaksi palstaa joissa noista väitellään. Evoluutio ja kreationismi foorumit.

    Jumalan olemassaolostakin ja ateismista ja kristinuskosta yleisesti on omat palstat. Kristuksen kirkossa uskotaan Jumalaan ja Jeesukseen, mutta niin monessa muussakin suunnassa.

    Täällä keskustellaan lähinnä mikä juuri Jeesuksen Kristuksen kirkossa, mormoneissa, on oikeaa tai väärää.

    "K. Mitä meidän on ymmärrettävä kirjalla, jonka Johannes näki ja joka oli sinetöity ulkopuolelta seitsemällä sinetillä?
    V. Meidän on ymmärrettävä, että se sisältää Jumalan ilmoitetun tahdon, salaisuudet ja teot; hänen hallintonsa salat, jotka koskevat tätä maata sen olemisen seitsemäntuhannen vuoden eli sen ajallisen olemassaolon aikana." OL 77:6

    MAP-opin mukaan Aadamin lankeemus tapahtui n. 6 000 vuotta sitten ja "pian" alkaa tuhatvuotinen valtakunta ( yhteensä siis 6000 v + 1000 v eli maan seitsemäntuhannen vuoden ajallisen olemassaolon aika Smithin mukaan) jonka jälkeen maa kirkastetaan ja siitä tulee suuri "urim ja tummin" sen korotetuille asukkaille. Eräiden mormoniprofeettojen epävirallisten lausuntojen mukaan Tellus lähtee tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen lentomatkalle kohti Kolobia jonka läheisyyteen se asettuu korotettuna ja kirkastettuna planeettana.

    samar1n


   • Anonyymi kirjoitti:

    "K. Mitä meidän on ymmärrettävä kirjalla, jonka Johannes näki ja joka oli sinetöity ulkopuolelta seitsemällä sinetillä?
    V. Meidän on ymmärrettävä, että se sisältää Jumalan ilmoitetun tahdon, salaisuudet ja teot; hänen hallintonsa salat, jotka koskevat tätä maata sen olemisen seitsemäntuhannen vuoden eli sen ajallisen olemassaolon aikana." OL 77:6

    MAP-opin mukaan Aadamin lankeemus tapahtui n. 6 000 vuotta sitten ja "pian" alkaa tuhatvuotinen valtakunta ( yhteensä siis 6000 v + 1000 v eli maan seitsemäntuhannen vuoden ajallisen olemassaolon aika Smithin mukaan) jonka jälkeen maa kirkastetaan ja siitä tulee suuri "urim ja tummin" sen korotetuille asukkaille. Eräiden mormoniprofeettojen epävirallisten lausuntojen mukaan Tellus lähtee tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen lentomatkalle kohti Kolobia jonka läheisyyteen se asettuu korotettuna ja kirkastettuna planeettana.

    samar1n

    Niin on Opin ja liittojen kirjassa. Niin se sitten on. Sen takia puhutaan maapallon nykyisestä järjestyksestä. Sen alku on ollut noin 6000 vuotta sitten, että olemme hyvin lähellä tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Se alkaa noin nyt. Mutta kuten tiedämme, sitä aikaa ei tiedä kukaan.

    Tuo lento on yksityisajattelua. Siitä ei ole ilmoitusta. Alussa luotiin taivas ja maa, lopussa luodaan uusi taivas ja maa. Se väli on Aatamin ihmiskunnan aika. Jesus loi alun, tulee tuhatvuotisen valtakunnan alussa, Jeesus luo lopun.

    Muusta ei evankeliumi sitten paljoa kerrokaan. Muusta tiedämme jo enemmän kuin Raamatussa on.


  • Meidän kirkko tuo sen lisän, että tyhjästä luomista ei ole, luominen on olemassaolevien asioiden järjestämistä.

   Ja luomiskertomus on tästä maasta ja tästä taivaasta.

   Ja Jumala on luonut universumiin lukemattomia muitakin maailmoja.

   Nämä ovat järkeenkäypiä asioita ja selvittävät monta asiaa ja kiistakysymystä.

   Itse korostan vielä sitä, että kun Jumala on luonut kaiken mitä luotu on, niin se tosiaan koskee luomakuntaa, ei universumia, kaikkeutta, se on ikuinen niinkuin itse Jumalakin.

   • Tosi kristityt eivät usko tuota hölynpölyä että Jumala ei ole luonut kaikkea. Jumala (Jahve eli Jehova) on luonut kaiken muun paitsi ei seitsemää muuta Jumalaa jotka Hän tapasi 26-23 vuorokautta pituista ajanjaksoa ennen aineen luomisen aloittamista. Sana (Jeesus) on luotu persoona samoin kuin Pyhä Henki (Gabriel) ym luodut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tosi kristityt eivät usko tuota hölynpölyä että Jumala ei ole luonut kaikkea. Jumala (Jahve eli Jehova) on luonut kaiken muun paitsi ei seitsemää muuta Jumalaa jotka Hän tapasi 26-23 vuorokautta pituista ajanjaksoa ennen aineen luomisen aloittamista. Sana (Jeesus) on luotu persoona samoin kuin Pyhä Henki (Gabriel) ym luodut.

    Niin, ei tuossakaan tapauksessa ollut luonut kaikkea. Ei niitä muita jumalia.

    Jumala on luonut kaiken luomakunnassa, mutta hän ja hänen valtakuntansa ja ympäristönsä olivat ikuisia jo ennen luomakunnan luomista.

    Tämä on puhdasta logiikkaa, joka ei mene teologeille päähän, eikä kosmologeille se universumin aluttomuus. Ei ikuisilla asioilla ole alkua. Tietysti voi luulla, ettei ikuisia asioita olekaan, mutta tottakai niitä on. Universumi nyt ainakin on sellainen.

    Ei universumia ole luotu. Maailmoja universumiin sen sijaan on luotu. Ainakin tämä ihmisten maailma, maapallon nykyinen järjestys.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Erätauko: Suomalainen nettikeskustelu julkisuuden henkilöistä - unohtuuko empatia?

   Erätaukokeskustelu tiistaina 1.12.2020 klo 14-16., tervetuloa! Julkisuuteen tavalla tai toisella päätyneistä henkilöistä keskusteleminen netissä tunt
   Viihde ja kulttuuri
   49
   1760