Aihe

Korkeimmat oikeudet tarpeettomia

Anonyymi

Suomessa on korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Ne antavat ns. ennakkopäätöksiä asioissa, joissa ei ole selvää lainsäännöästä tai asia on muutoin periaatteellisesti tärkeä, tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tarpeen antaa ennakkopäätös.

Tällaiseen tehtävän ei tulisi olla virkatuomareiden ratkaistavina. Valtiovallan kolmijako-oppi on tältä osin vanhentunut. Parempi systeemi olisi, että oikeusohjeita tuomioistuimille antaisi vastaavissa asioissa eduskunnan valitsema lautakunta. Se voisi olla nimeltään oikeuslautakunta ja voisi toimia eduskunnan yhteydessä.

Eduskunta valitsisi oikeuslautakunnan jäsenet etevistä oikeudellisen alan asiantuntijoista vaalikaudeksi kerrallaan. Heillä olisi tämän määräajan samanlainen erottamattomuussuoja kuin virkatuomareilla.

Jos oikeuslautakunnan ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot olisivat keskenään ristiriidassa, noudatettaisiin perustuslakivaliokunnan kantaa.

Tuomioistuimien tulisi noudattaa oikeuslautakunnan oikeusohjetta, jollei laki anna selvää vastausta asiaan, eli oikeusohjeet toimisivat nykyisten korkeimpien tuomioistuimien ratkaisujen sijaan.

Näin poliittinen harkinta ohjaisi ennakkopäätösten tyyppisten ratkaisujen antamista, mikä selvemmin kuuluukin lainsäätäjälle. Kansan oikesutaju tulisi tällä tavoin paremmin huomioon otetuksi, koska oikeuslautakunnan jäsenet valittaisiin jokaisten eduskuntavaalien jälkeen uudestaan.

13

<50

  Vastaukset

  • Sinulla ei selvästi ole mitään käsitystä siitä, miten tuomarit Suomessa nimitetään nykyään...

   "Näin poliittinen harkinta ohjaisi ennakkopäätösten tyyppisten ratkaisujen antamista, mikä selvemmin kuuluukin lainsäätäjälle."

   Ei helvetissä. Mieti nyt vähän mitä ehdotat. Jos et pääse alkuun miettimisessäsi, niin katso ketä siellä eduskunnassa tällä hetkellä istuu. Kyllä poliittinen harkinta tulee pitää mahdollisimman kaukana tuomiovallasta.

   • Nimenomaan katson edustajiimme. Sanoin myös: "Eduskunta valitsisi oikeuslautakunnan jäsenet etevistä oikeudellisen alan asiantuntijoista vaalikaudeksi kerrallaan."

    Oikeuslautakunnan jäsenet eivät olisi siis kansanedustajia, ellei heillä olisi oikeudellisen alan koulutusta ja kokemusta. Näin varmasti harvoin olisi.

    Koska oikeusohjeiden antaminen on lainsäädäntötyöhön verrattavissa, pitää niiden olla lähempänä poliittista harkintaa eikä joidenkin todellisuudesta vieraantuneiden pykälänikkarien käsissä.

    Sekin etu tässä uudessa järjestelmässä olisi, että oikeuslautakunta voisi antaa oikeusohjeita silloinkin, kun mitään yksittäistä asiaa koskevaa valitusta sen käsiteltäväksi ei tulisi. Esim. yksityisen pysäköinnin valvonnan epäkohtiin se voisi ottaa kantaa omasta aloitteestaan, eikä odotta asiaa koskevan valoitusrumpan läpikäyntiä käräjäoikeuden ja hovioikeuden kautta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimenomaan katson edustajiimme. Sanoin myös: "Eduskunta valitsisi oikeuslautakunnan jäsenet etevistä oikeudellisen alan asiantuntijoista vaalikaudeksi kerrallaan."

    Oikeuslautakunnan jäsenet eivät olisi siis kansanedustajia, ellei heillä olisi oikeudellisen alan koulutusta ja kokemusta. Näin varmasti harvoin olisi.

    Koska oikeusohjeiden antaminen on lainsäädäntötyöhön verrattavissa, pitää niiden olla lähempänä poliittista harkintaa eikä joidenkin todellisuudesta vieraantuneiden pykälänikkarien käsissä.

    Sekin etu tässä uudessa järjestelmässä olisi, että oikeuslautakunta voisi antaa oikeusohjeita silloinkin, kun mitään yksittäistä asiaa koskevaa valitusta sen käsiteltäväksi ei tulisi. Esim. yksityisen pysäköinnin valvonnan epäkohtiin se voisi ottaa kantaa omasta aloitteestaan, eikä odotta asiaa koskevan valoitusrumpan läpikäyntiä käräjäoikeuden ja hovioikeuden kautta.

    Ylläolevasta kirjoituksestasi ilmenee, että et ole juristi, vaan jotain aivan muuta.

    Pysäköinnin valvonnan epäkohtiin ei valiteta käräjäoikeudelle ja hovioikeudelle. Niistä asioista tehdään ensin oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle ja jos se ei tuota tulosta, sitten valitetaan Hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen mahdollisesti Korkeinpaa-hallinto-oikeuteen, mikäli KHO antaa valitusluvan.

    Et selvästikään tunne prosessioikeutta. Joten se siitä!


   • ”Näin poliittinen harkinta...” eli kaikki olisi joko kokkareita tai kepuja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläolevasta kirjoituksestasi ilmenee, että et ole juristi, vaan jotain aivan muuta.

    Pysäköinnin valvonnan epäkohtiin ei valiteta käräjäoikeudelle ja hovioikeudelle. Niistä asioista tehdään ensin oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle ja jos se ei tuota tulosta, sitten valitetaan Hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen mahdollisesti Korkeinpaa-hallinto-oikeuteen, mikäli KHO antaa valitusluvan.

    Et selvästikään tunne prosessioikeutta. Joten se siitä!

    Ilmeisesti kommentoijilla ei kaikilla ole lukutaitoa. Kirjoitin yksityisestä pysäköinninvalvonnasta eikä siitä todellakaan valiteta hallinto-oikeuteen. Valitus siltä osin voidaan käsitellä vain käräjäoikeudessa tai kuluttajariitalautakunnassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläolevasta kirjoituksestasi ilmenee, että et ole juristi, vaan jotain aivan muuta.

    Pysäköinnin valvonnan epäkohtiin ei valiteta käräjäoikeudelle ja hovioikeudelle. Niistä asioista tehdään ensin oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle ja jos se ei tuota tulosta, sitten valitetaan Hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen mahdollisesti Korkeinpaa-hallinto-oikeuteen, mikäli KHO antaa valitusluvan.

    Et selvästikään tunne prosessioikeutta. Joten se siitä!

    Juristejakin on moneksi, mutta sinunkin kirjoituksestasi ilmenee, ettet ole juristi.

    Korkein oikeus on käsitellyt yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeutusta koskevan asian, KKO:2010:23 https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100023 .

    Juristit yleensä tietävät myös, että hallinto-oikeus ja korkein oikeus kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. (Kas kun käräjä- ja hovioikeuden kuitenkin osasit pienellä kirjaimella kirjoittaa!)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juristejakin on moneksi, mutta sinunkin kirjoituksestasi ilmenee, ettet ole juristi.

    Korkein oikeus on käsitellyt yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeutusta koskevan asian, KKO:2010:23 https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100023 .

    Juristit yleensä tietävät myös, että hallinto-oikeus ja korkein oikeus kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. (Kas kun käräjä- ja hovioikeuden kuitenkin osasit pienellä kirjaimella kirjoittaa!)

    Kirjoitetaan millä kirjaimella hyvänsä, se ei vielä juristia tee. Itse olen kirjoittanut juridisia päätöksiä noin 20 vuotta, joten tiedän miten mikin kirjoitetaan. Tässä asiassa se vain ei ollut asian pointti, joten en kiinnittänyt siihen huomiota.

    Huomatkaa , että aloittaja väittää hallinto-oikeuden antavan prejudikaatteja, ei anna. Eikä anna korkein hallinto-oikeuskaan, koska Suomen oikeusjärjestelmä ei perustu tapa-oikeuteen, kuten ns. Common-Law -maissa, joissa oikeustapaukset ovat lähtökohtana.

    Suomen lainsäädäntö perustuu kirjoitettuun lakiin, jota tulkitaan monin eri tavoin. Korkeimmankaan hallinto-oikeuden aiemmat ratkaisut eivät useinkaan sovellu johonkin yksittäistapaukseen, joten lain ensiasteen soveltajan, on otettava perusteltu kannanotto siihen. Valitustiet ovat sitten tietenkin auki jokaiselle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitetaan millä kirjaimella hyvänsä, se ei vielä juristia tee. Itse olen kirjoittanut juridisia päätöksiä noin 20 vuotta, joten tiedän miten mikin kirjoitetaan. Tässä asiassa se vain ei ollut asian pointti, joten en kiinnittänyt siihen huomiota.

    Huomatkaa , että aloittaja väittää hallinto-oikeuden antavan prejudikaatteja, ei anna. Eikä anna korkein hallinto-oikeuskaan, koska Suomen oikeusjärjestelmä ei perustu tapa-oikeuteen, kuten ns. Common-Law -maissa, joissa oikeustapaukset ovat lähtökohtana.

    Suomen lainsäädäntö perustuu kirjoitettuun lakiin, jota tulkitaan monin eri tavoin. Korkeimmankaan hallinto-oikeuden aiemmat ratkaisut eivät useinkaan sovellu johonkin yksittäistapaukseen, joten lain ensiasteen soveltajan, on otettava perusteltu kannanotto siihen. Valitustiet ovat sitten tietenkin auki jokaiselle.

    "Huomatkaa , että aloittaja väittää hallinto-oikeuden antavan prejudikaatteja, ei anna."

    Sellaistahan aloittaja ei väitä. Korkein hallinto-oikeus antaa myös prejudikaatteja. Virheesi johtunee siitä, että 20 v karriaari on vielä melko kokematon juristina. Itse olen jo 50 vuotta laatinut tuomioita ja ottanut osaa lainsäädännön valmisteluun sekä laatinut laajoja asiantuntijalausuntoja sekä johtanut työryhmiä ja komiteoita useiden eri valtioiden hallinnossa.

    Missään maassa laki ei perustu ainoastaan kirjoitettuun lakiin. sellainen näkemys on hyvin lapsellinen. Kommentoija on tyypillinen pers**nnuolija, joita hallinnossa on usein pitämässä yllä vanhentuneita valtarakenteita. Sellaisia hyödyllisiä idi**tteja toki tarvitaan monissa maissa, jotta putinistit voisvat olla vallassa ilman kritiikkiä heitä kohtaan.


  • Et ymmärrä vallan kolmijako-oppia oikein. Eduskunta säätää lait ja riippumattomat tuomioistuimet päättävä, mikä kussakin yksityistapauksessa on oikein.

   Minusta hienoa tässä on juuri se, että poliitikot eivät pääse vaikuttamaan tuomioistuinten ratkaisuihin.

   Mikäli poliitikot antaisivat ratkaisuja tuomioistuimelle kuuluvissa asioissa, he aina äänestäisivät oman puolueensa kannan mukaisesti. Se olisi epätasa-arvoista esimerkiksi kysymyksessä, jossa kantaja ja vastaaja ovat eri puolueiden jäseniä.

   • ”Vallan kolmijako-oppi” = tasavallan presidentti ja hänen lakeijansa.


   • Perinteisen vallan kolmijako-opin kannattajille voi tulla yllätyksenä, että myös virkatuomareilla on poliittisia mielipiteitä ja ne vaikuttavat heidän kannanottoihinsa myös tuomioita antaessaan. Tällaisesta on lukuisia esimerkkejä, vaikkapa yksinkertaisin korkeimman oikeuden tuomio poikien ympärileikkausta koskevassa pahoinpitelyasiassa.

    Ei ole olemassa mitään poliittisesti neutraaleja ihmisiä, joita nimitettäisiin tuomareiksi.


  • Nyt netissä puhjennut raivo kohdistuu lähinnä sisäministeriin. Mutta hän on syytön siihen virheeseen jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on langettanut Suomen maksettavaksi. Nimittäin iranilaismiehen palauttaminen korkeimman hallinto- oikeuden päätöksellä vuonna 2017 Iraniin ja hänen surmaamisesta kolme viikkoa palautuksen jälkeen on syy ja seuraus huonosti valmistelusta viranomaistyöstä.

   Ohisalo oli vuonna 2017 köyhyystutkija, ei vastuussa palautuspäätöksestä.

  • Johtuuko Päivi Räsänen tapaus vihervasemmisto-seta-hallituksesta?

   Tämän päivän kirjoituksia pitää varoa, että ei joudu 15 vuoden päästä oikeuteen.
   Esim. Persut on eduskunnassa enemmistönä 10 vuoden päästä ja ruvetaan viemään ihmisiä oikeuteen tämän päivän persujen mollaamisesta.

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   335
   13971
  2. Tiesikö Martina miehensä taustat?

   Turkkilainen miljonääri onkin irakilainen jolla huikea rikostausta? Askarruttaa tiesikö Martina mistä on kyse vai tuliko yllätyksenä. Joka tapauksessa
   324
   11829
  3. Korona räjähtämässä käsiin 618 uutta tartuntaa 5 uutta kuolemaa

   Marin ja Kiuru karjaisivat kunnille mm. HUS-alueelle viime hetkellä, eivät ne pysty hoitamaan asioitansa vaan tarvitaan Marinin hallituksen tiukkaa oh
   Maailman menoa
   182
   4804
  4. Seiska: Sedu Koskinen vaihtaa nimensä eksoottiseksi Zedu Di Lucaksi!

   No nyt! Ja nimen takana vanha ystävä Andy McCoy... https://www.suomi24.fi/viihde/seiska-sedu-koskinen-vaihtaa-nimensa-eksoottiseksi-zedu-di-lucaksi-ni
   21
   1867
  5. Uskotteko että kumppaninne on teille se oikea

   Haluaisin kuulla, että kuinka moni oikeasti on sellaisessa parisuhteessa jossa kumppanina on se ”elämä rakkaus”? Että pystyisi sanomaan rehellisesti e
   Parisuhde
   58
   1604