Jeesus vihaa nikolaiittojen tekoja

Anonyymi

Samoin kuin jotkin kristityt. Tämä on hyvä asia.

Nyt vaan on mulle epäselvä tämä asia.

Keitä ovat nikolaiitat? Heitä tai heihin verrattavissa olevia on lopun ajassa ehkä seurakunnan sisällä.

Mitä ovat nikolaiittojen tai heihin rinnastettavat nykyajan nikolaiitat?

Jos tietäisi mitä rekoja nikolaiitat tekivät niin voisi tutkia ketkä nykyajassa tekevät lähimmäksi Jeesuksen vihaamia nikolaiittojen tekoja.

Mainitse konkreettisia tekoja.

89

185

  Vastaukset

  • Nikolaiitat olivat lahko kristittyjen sisällä, jotka sallivat epäjumalille uhratun lihan syömisen ja haureuden harjoittamisen. Kysymys oli sekä hengellisestä että lihallisesta haureudesta.

   Kysymys oli synkretismistä. Pakanauskonnoissa olevia rituaaleja tuotiin kristinuskoon. Eräissä pakanauskonnoissa oli temppeliprostituutiota, mikä liittyi eräiden naispuolisten epäjumalattarien palvontaan ja hedelmällisyysrituaaleihin.

   Ilm 2:
   14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
   15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

   Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.

   • Ap.t 15:20 Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.
    ----
    29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
    18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.
    2 Kor 7:1 Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ap.t 15:20 Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.
    ----
    29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
    18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.
    2 Kor 7:1 Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

    Ja kuitenkin Paavali antaa luvan syödä epäjumalille uhrattua lihaa, jos se ei loukkaa lähimmäistäsi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kuitenkin Paavali antaa luvan syödä epäjumalille uhrattua lihaa, jos se ei loukkaa lähimmäistäsi.

    Ne haureusjutut kai sitten on verrattavat seurusteluseksiin ja avoliittoihin.
    Myös jotkut opettaa ettei ole väliä jos tekee syntiä koska saa kuitenkin anteeksi.

    Eli löytyy sekasotkua myös nykyajasta. Selvin tuntomerkki tunnistaa se, on ainainen lausunto "ei se niin tarkkaa ole" tai "ei sen niin väliä ole".

    Siis välinpitämättömyys totuutta kohtaan.
    Raamatussa sanotaan että eksytys lähetetään niille jotka "eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen".
    Totuutta siis joko rakastaa tai ei siitä välitä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kuitenkin Paavali antaa luvan syödä epäjumalille uhrattua lihaa, jos se ei loukkaa lähimmäistäsi.

    Paavali ei antanut lupaa syödä epäjumalille uhrattua lihaa loukkasi se toista tai ei. Jos uskova saa tietää, että liha on epäjumalille uhrattua, sitä ei saa syödä, koska epäjumalille uhratun lihan syöminen loukkaa Jumalaa. Esimerkiksi jos sattumalta saa tietää, että ravintolassa myydään halal-lihaa, kristityn velvollisuus on olla syömättä sitä ja lähteä sieltä pois. Epäjumalille uhratun lihan tahallinen syöminen on peruste erottaa käskyn rikkoja seurakunnasta. Esim. jos joku kristty ei välitä tätä käskystä ja syö tieten tahtoan halal-lihaa, hänet tulee erottaa seurakunnasta.

    Ap.t 15:29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    Jeesus puuttui alkuseurakunnan toimintaan ja arvosteli hyvin ankarasti sellaista seurakuntaa, joka salli epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tällaisia Iisebelejä näyttää olevan nykyäänkin seurakunnissa, jotka yrittävät väittää, että Paavali salli epäjumalille uhratun syömisen. Ei sallinut vaan sanoi, että jos saat tietää lihan olevan epäjumalille uhrattua, sitä ei saa syödä.

    Ilm 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
    21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
    22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
    23 ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kuitenkin Paavali antaa luvan syödä epäjumalille uhrattua lihaa, jos se ei loukkaa lähimmäistäsi.

    Epäjumalille uhrattuun lihaan ei saa koskea, muuten ei pääse Jeesuksen valtakuntaan. Tämä on Paavalin opetusta.

    2. Korinttolaiskirje:
    6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
    17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
    18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
    7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ne haureusjutut kai sitten on verrattavat seurusteluseksiin ja avoliittoihin.
    Myös jotkut opettaa ettei ole väliä jos tekee syntiä koska saa kuitenkin anteeksi.

    Eli löytyy sekasotkua myös nykyajasta. Selvin tuntomerkki tunnistaa se, on ainainen lausunto "ei se niin tarkkaa ole" tai "ei sen niin väliä ole".

    Siis välinpitämättömyys totuutta kohtaan.
    Raamatussa sanotaan että eksytys lähetetään niille jotka "eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen".
    Totuutta siis joko rakastaa tai ei siitä välitä.

    Ne haureusjutut kai sitten on verrattavat seurusteluseksiin ja avoliittoihin.
    Aika kapea-alaiseksi jäi sinun seurustelu ja avoliitot.
    Ei nekään heteroliitot ole Jumalanmieleisiä, mitä meillä on moniavioisuudessa.
    Meillä tosin nämä "rakkaudenkohteet" eivät ole yht'aikaisia, mutta peräjälkeen.
    Toien jätetään ja toinen otetaan, sekin vielä toistuu.
    Näin malka löytyy monen "kristityn" liitosta. Siten ollaan uskonnollisia, muotojumalisia.
    Ei tehdä niin, kuin sana opettaa.


   • 2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, >> Jakeen lisätiedot
    2:17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kuitenkin Paavali antaa luvan syödä epäjumalille uhrattua lihaa, jos se ei loukkaa lähimmäistäsi.

    2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, >> Jakeen lisätiedot
    2:17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paavali ei antanut lupaa syödä epäjumalille uhrattua lihaa loukkasi se toista tai ei. Jos uskova saa tietää, että liha on epäjumalille uhrattua, sitä ei saa syödä, koska epäjumalille uhratun lihan syöminen loukkaa Jumalaa. Esimerkiksi jos sattumalta saa tietää, että ravintolassa myydään halal-lihaa, kristityn velvollisuus on olla syömättä sitä ja lähteä sieltä pois. Epäjumalille uhratun lihan tahallinen syöminen on peruste erottaa käskyn rikkoja seurakunnasta. Esim. jos joku kristty ei välitä tätä käskystä ja syö tieten tahtoan halal-lihaa, hänet tulee erottaa seurakunnasta.

    Ap.t 15:29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    Jeesus puuttui alkuseurakunnan toimintaan ja arvosteli hyvin ankarasti sellaista seurakuntaa, joka salli epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tällaisia Iisebelejä näyttää olevan nykyäänkin seurakunnissa, jotka yrittävät väittää, että Paavali salli epäjumalille uhratun syömisen. Ei sallinut vaan sanoi, että jos saat tietää lihan olevan epäjumalille uhrattua, sitä ei saa syödä.

    Ilm 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
    21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
    22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
    23 ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.

    2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, >> Jakeen lisätiedot
    2:17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.


   • 2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, >> Jakeen lisätiedot
    2:17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.

    Joku tuomitsee,olet pahastasta vai tietämätön?


   • Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.

    En varmasti syö islam lihaa.. elin siellä monta vuotta ja kärpäsiä ja heidän tavat.
    Mohammed on ihminen joka tappoi,kaikki tielleen tulleet ja loi suuntauksen.
    Kun tietäisitte miten Islamissa käsitellään eläimiä..ette söisi..valitetattavasti.


   • Nikolaiitat olivat lahko kristittyjen sisällä,

    mutta eiväthän helluntalaiset ole Kristittyjä..He ovat amerikkalaisen lahkon jälkeläisiä.
    He helluta ei ole oikeita Kristittyjä,ei se on perustettu noitavainon aikaan amerikassa,
    Silloin he tekivät pahoja tekojaan,polttivat ihmisiä nuotiolla.
    Helluntalaiset Ellen Whiten joukot ovat varmasti polttaneet ihmisiä 1700 luvun saastaisessa amerikassa,
    Sen ajan Elleniläiset ovat olleet,kuin sudet toisilleen. Kyttääjiä noidista,pahoja..tämä on nykyajan Helluntalaisuus!!
    Ei sovi Kristillisyyteen valitettavasti!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ap.t 15:20 Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.
    ----
    29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
    18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.
    2 Kor 7:1 Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

    Siellä kirjoitetaan jakeita,noitavainon Ellen perillinen..
    1700 luvulla elävä akka,eli hän eli noitavainon aikaan..mitä se muka tiesi Kristillisyydestä?
    Ei helluntalaisuus ole edes Kristillistä,eli mitä sinä vedät raamatn sanoja tänne?
    Pakana uskontolainen!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ne haureusjutut kai sitten on verrattavat seurusteluseksiin ja avoliittoihin.
    Myös jotkut opettaa ettei ole väliä jos tekee syntiä koska saa kuitenkin anteeksi.

    Eli löytyy sekasotkua myös nykyajasta. Selvin tuntomerkki tunnistaa se, on ainainen lausunto "ei se niin tarkkaa ole" tai "ei sen niin väliä ole".

    Siis välinpitämättömyys totuutta kohtaan.
    Raamatussa sanotaan että eksytys lähetetään niille jotka "eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen".
    Totuutta siis joko rakastaa tai ei siitä välitä.

    Eli löytyy sekasotkua myös nykyajasta. Selvin tuntomerkki tunnistaa se, on ainainen lausunto "ei se niin tarkkaa ole" tai "ei sen niin väliä ole".

    Kuin Piru lukisi raamattua !
    Ihminen on erehtyväin,kuten sinäkin tuomitsija.
    Me,emme ole täydellisiä ja kuvitteletko sinä olevasi täydellinen?
    Sen takia Jeesus Kristus kuoli,syntiemme tähden !
    Me ja sinäkin olemme tehneet väärin,mutta tottakai oikein pitäis tehdä.
    Me ihmiset olemme vajavaisia,me emme ole täydellisiä.
    Sinäkin ajattele varmaan,että pääset taivaaseen suoraan..?
    Unohda,et ole tässä elämässä täydellinen,et mitenkään,kuten en minäkään.
    Elämän kiertokulku ,elät niin pitkään,synnyt uudelleen,niin pitkään,kun olet oppinut.
    Ja ihmemeellistä on se, sinä ja minä olemme antaneet tähän mahdollisuuden,että me kaikki tulemme sinne mistä lähdimme.


   • Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.

    Voi anteeksi,olen varmaan kritisoinut tätä,kun en tiennyt asiasta. Nyt ymmärrän !
    Olen ollut lähi-idässä töissä useita vuosia ja siellä nauta/lehmä vedetään takajaloista ketjuilla kattoon ja pää itääpäin ja sitten kurkkuauki.He lukevat heidän epäjumalan rukouksen samalla.
    Eläin kärsii aivan valtavasti,kun he tekevät näin.
    En ole ikinä syönyt halal lihaa,koska se on yleisesti vanhaa riiputettua lihaa ja mitä ähi-idässä kärpäset pyöri siinä.
    Heillä epä jumalan palvojilla on paljon muitakin asioita,mutten nyt käsittele.
    Voi,olisimpa aikasemmin tiennyt mistä tästä kirjoitettiin.
    Pyydän anteeksi,jos olen jotain loukannut Kristinuskolaista,joka on yrittänyt tuoda julki asian. Olen pahoillani,anteeksi!
    Olen(elän) ja Rakastan Jeesus Kristusta ja Isää Jumalaa aina!


  • Ap.t.6:5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen. Ilm.2:6. 2:15-16

   • Postasitte harhaanjohtavia ja eksyttäviä selityksiä, joilla haluatte peittää pahuutenne ja osallisuutenne nikolaiittain tekoihin.Nikolaiittain teot ovat suoraan se mitä sana-nikolaiittain ilmaisee, siis jako hallitsevaan papistoon ja maallikoihin.
    Nikao merkitsee voittajaa, hallitsijaa ja sana laos (laity) tavallista ihmistä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Postasitte harhaanjohtavia ja eksyttäviä selityksiä, joilla haluatte peittää pahuutenne ja osallisuutenne nikolaiittain tekoihin.Nikolaiittain teot ovat suoraan se mitä sana-nikolaiittain ilmaisee, siis jako hallitsevaan papistoon ja maallikoihin.
    Nikao merkitsee voittajaa, hallitsijaa ja sana laos (laity) tavallista ihmistä.

    Höpiset omiasi. Nikolaiitat väittivät olevansa diakoni Nikolauksen seuraajia. Varhaisimmassa kirkkohistoriassa, jonka kirjoitti Eusebios Kesarealainen, mainitaan nikolaiitat seuraavasti:

    ”Näiden aikana muodostui Nikolaiittain lahkokunta aivan lyhyeksi ajaksi. Se mainitaan Johanneksen Ilmestyskirjassa. Nikolaiitat kerskailivat, että Nikolaus oli yksi niistä diakoneista, jotka apostolit olivat valinneet Stefanuksen kanssa palvelemaan köyhiä.”


  • Liberaalit ovat tuoneet Ruotsissa kirkkoon epäjumalanpalvontaa? Vieraaseen uskontoon kuuluvia symboleita. Liberaalit hyväksyvät homostelun ja muunlaisia Jumalan tahtoa vastustavaa tottelemattomuuta.Tottelemattomuuden seuraukset ovat hirvittävyyteen joutuminen?

  • Mitä lähemmäksi jeesusta pääset
   sitä puhtaammaksi tulet.
   Mitä puhtaammaksi tulet sitä kauemmaksi
   jeesusta pääset.

  • Ilm 2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.
   .....
   2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
   2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

   Tuossa puhutaan selvästi erikseen haureudesta ja nikolaiiittain opista. Nikolaiiittain oppi ei ollut haureuden harrastamista vaan se oli oppi siitä, että seurakunta pitää jakaa kahteen osaan, pappeihin ja maallikoihin.

   Seurakunnassa oli siis henkilöitä, jotka eivät tunnustaneet armovirkoja ja armolahjoja ja Jeesuksen Kristuksen herrautta vaan he halusivat luoda seurakunnan sisälle oman herrautensa valtarakenteiden avulla, piispa ja pappisorganisaation avulla. Tavallisia ihmisiä halveksittiin ja heidän puhevaltansa haluttiin tyrehdyttää seurakunnan sisällä, samlla estettiin tavallisilla ihmisillä olevien armolahjojen toiminta seurakunnan sisällä.

   • "seurakunta" sen näköisenä - mitä sen kirjaat mielessäsi, on raamatussa synti! Näkisin tulkintasi näin!
    Mikä siinä on syntiä? Syntiä oli ja joka vihastutti Jumalan, että alettiin laskea pääluku ja tehtiin jäsenrekisteri. Ja tuon takia tulee minä ja muut oppi. Siis se, että minä opissa istutaan "hyväntiedonpuulla" jumalina, sekä kerrotaan, kuka pelastuu ja kuka ei, ts. jäsenrekisteristä tulikin ikäänkuin taivaan elämänkirjan sijainen.
    Tuo pääluvun laskenta on korvausoppi ja se synti, joka tuo muotouskonnollisuuden, sekä riidat
    Minä, tämä, tuo se, jne.

    Seurakunnan tuntee vain Herra! Ja tuomiolle täten joutuu myös seurakunnan sisällä elävät, kirjoitusten mukaan, eli ME! Ja kun meidät tuomitaan, eikä maallinen uskonto- jeesustelu nyt armo- armo- armo- ja olalle taputtelu ole välttämättä oikea lääke ja oppi, kun sitä uskonnollisesti käytetään. Se harhauttaa monet "usko- uskonnolliset meistä helvetin tuleen.
    Miksi? Koska uskonnollisuudessa pappeus lupaa yli sen, mitä kirjoitetaan, ja sen pääluku- laskenta - jäsenkirjallisuus kirkko lupaa ja nukuttaa - öljyttömän sydämen elämään Jumalanvastaisuudessa.
    Kyllä oma oppi kelpaa ja jumalisuus- mutta onko se raamatullinen, siinä se meidän haaste on ja silloin on hyvä jättää "kirkkojäsenkirja" huuhaat sydämestään sivuun.

    En minä itsekään luota siihen, että jossain rekisterissä nimeni olisi se pelastava elementti, enkä edes opeta niin. Vaan Kristuksen seuraaminen, uskossa ja Pyhän Hengen voimasta Sanan kirkastaman tien polulla Hänen askeleissaan vie jopa tekoina, siis minkä Jumala teettää, elämäntietä. Se pelastus on JUMALAN työ. Siksi elämänkirja on ja seurakunta on taivaallinen, minkä Hän pukee häitä varten.
    Siis- älkäämme panko sydänturvallisuutta ulkoiseen, jossa ihminen ikäänkuin luo kirjoitukset ja -niihin- luottaen varmistellaan sydämen kuuliaisuutta. Vaikka kuinka pyhältä vaikuttava ja oikeanmakuinen uskovainen sanoittaa, niin hän ei ole välimies- Jumalan, sekä ihmisen välissä.
    Siksi ovet on rukouskammiossa suljettava takana ja oltava pappeudessaan yksin Jumalan välimiehen - Ylimmäisen papin edessä. Vain Hän ohjeistaa, neuvoo, pyhittää ja Sana on avain sekä odotus. Aina ei saa vastausta, ehkä johonkin ei koskaan "täällä", mutta kuuliaisuus totuuteen on vaelluksen avain, sekä samanmielisyys Jumalan kanssa, Puhutaan Hänen tahdostaan.

    Piispa- papin voit laittaa kirjoituksiin vastaamaan nenäkkäin, jossa hän henkilökohtaisesti totuutta joutuu puntaroimaan. Hän voi, kun on oltu nenäkkäin. Niin todeta johtavana, koko järjestelmän "nokkana", että oikeassa se Sana on, muttei aio korjata seurakunnan suuntaa!
    Se on järkyttävää! Papit puhuu perinteitä ja rakastaa perinteitä ja todetaan, että voimat ei riitä kääntämään harhautunutta kirkkovenettä. No, eihän sitä omin voimin pidä kääntääkään, vaan alkaisi saarnata -kirjoitusten mukaan- ja antaisi Pyhä Hengen tehdä sen tehtävän. [ehkä papin inhimillinen voima loppui]

    Hurjalta tuntuu, kun pappi menee Herran eteen kerran ja tieten! Surulliselta tuntuu seurakunnan tila- kun opetus "hyväntiedonpuun" valtajakkaran, perinteistä kumpuaa. [Herra- armada tässä meitäkin].
    Siinä ei auta seurakuntajäsenkirja- vaan henkilökohtainen valita seurata itse Herraa- sijaista- tätä välimiestä ja tehdä niin.
    Sillä Elämänkirja ratkaisee, ja väestölasku ei pidä jäsenrekistereitten kautta paikkaansa.
    Pääluvun lasku on Herran sanan vastaista, koska emme tiedä - "varmaksi", kuka pelastuu, siksi jokaisen on rakkaudessa kilvoiteltava hyvän uskon kilvoitus.

    Hedelmät kertovat uskovaisuuden, eikä rukoustenkaan "suuri ääni ja monisanaisuuskaan". se voi yllättäen ollakin farisealainen minä, joka rukoilee, että kaikki näkisivät sen MINÄ- uskovaisuuden.

    Siksi rukouskammio. Se viet totuuden eteen henkilökohtaisesti. Siellä voidaan jopa joskus nuhdella sanalla. Mutta, siellä pääsee "sopimaankin", itse välittäjän kanssa.

    Eli minuakaan ei saa "uskoa" tien näyttäjäksi, mutta uskokaa Häntä, jota seuraatte sanan, opin ja neuvojen kautta, Pyhän Hengen voimasta ja sovitustyön täydellisyysuhrin kautta.
    Ojentautukaamme kaikki, - ja muistetaan Elämänkirjoittajan ohjeet.

    Hengellisestä kodistasi voi pitää kiinni, kunhan sydän on oikealla paikalla Sanan ja Jeesuksen kirjoittamaan "ohjeisiin". Vaaka sydämessä on hyvä panna punnuksiltaan oikeaan. Silloin elämä onnistuu kilvoituksessa, kun se on Jumalantyö meissä. Tie on kaita tie!


  • Kaikki raamattuun kirjoitettu ei liity tähän aikaan. Nikolaiitat olivat kirkkoon tunkeutunut lahko. Keitä lahkoon kuului, mitä he tarkalleen ottaen opettivat ja tekivät, on kuitenkin hämärän peitossa.

   Oletettavasti he yrittivät tuoda ajan pakanallisia tapoja kirkkoon (mm. epäjumalille uhratun syöminen ja haureus. ) Nikolaiittain oppi oli Efesossa oman aikansa lapsi. Tänä päivänä on omat harhaoppinsa.

   "Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.” (Ilm. 2:14–15)

   • Nikolaiitat eivät olleet kirkkoon tunkeutunut lahko sillä tuohon aikaan ei vielä ollut mitään kirkkoa olemassakaan. Oli vain apostolinen seurakunta armovirkoineen ja armolahjoineen. Nikolaiitat nimenomaan halusivat muttaa tuon seurakunnan hengellisesti kuolleeksi ihmisvetoiseksi kirkkolaitokseksi. Siksi Jeesus vihasikin heidän touhujaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nikolaiitat eivät olleet kirkkoon tunkeutunut lahko sillä tuohon aikaan ei vielä ollut mitään kirkkoa olemassakaan. Oli vain apostolinen seurakunta armovirkoineen ja armolahjoineen. Nikolaiitat nimenomaan halusivat muttaa tuon seurakunnan hengellisesti kuolleeksi ihmisvetoiseksi kirkkolaitokseksi. Siksi Jeesus vihasikin heidän touhujaan.

    Ja ovat siinä onnistuneet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nikolaiitat eivät olleet kirkkoon tunkeutunut lahko sillä tuohon aikaan ei vielä ollut mitään kirkkoa olemassakaan. Oli vain apostolinen seurakunta armovirkoineen ja armolahjoineen. Nikolaiitat nimenomaan halusivat muttaa tuon seurakunnan hengellisesti kuolleeksi ihmisvetoiseksi kirkkolaitokseksi. Siksi Jeesus vihasikin heidän touhujaan.

    Kirkko=kyrieke=Kristuksen ruumis. Apostolinen seurakunta on kirkko, eli Kristuksen ruumis.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirkko=kyrieke=Kristuksen ruumis. Apostolinen seurakunta on kirkko, eli Kristuksen ruumis.

    Mitä tarkoitat apostolisella seurakunnalla? Viittaatko Katolis-apostolisee seurakuntaan? Jos näin teit niin valehtelet, sillä Katolis-apostoliseen seurakuntaan kuuluu tunnustettuna valhe: vain katolinen pelastuu kun kuuluu katoliseen kirkkoon. Tämä on katolisen kirkon valheoppia.

    Kirkolla ei ole mitään syntihyväksyjiää pursuavien eksyttäjien ja väärien tekopyhien uskonteeskentelijöiden osalta Jeesuksen ruumiiseen.

    Jeesuksen ruumis on Jeesus itse sen Päänä. Jeesuksen ruumiiseen kuuluvat vain Jumalan siihen itseliittämät ruumiinsa jäsenet, kristityt. Kirkko ja sen itseensä liittämät tai siihen liitetyt jäsenet eivät ole Jumalan seurakuntaa vaikkapa kristittyjä voi olla yksittäisiä vaikka missä, mutta määräävin tekijä sille kuka on kristitty on Jumalan tekemä tunnistus uskooko ihminen Jeesukseen vai eikö usko sellaisena Häneksi kuin Jumala Raamatussa ilmoittaa itsestään Isänä, Poikana, Pyhänä Henkenä.

    Commandohauis


  • "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."
   Jumala on luovuttamaton, sillä kateuteen saakka Hän vaalii henkeään. Älkää eksykö.

  • Pari kymmentä vuotta sitten internetissä oli runsaasti tietoa nikolaiittain opista. Niiden sivujen ylläpitäjät ovat ehkä kuolleet tai sellaisia sivuja on poistettu katolisen kirkon ja muiden valtiokirkkojen vaikutuksesta. Niillä sivustoilla oli paljon tietoa siitä, kuinka nikolaiittain oppi oli nimenomaan pappisäädyn perustamista seurakunnan sisälle. Englanninkielisiltä sivuilta löytyy enemmän tietoa.

   Katolinen kirkko pyrkii internetissä voimakkaasti opettamaan, että kysymys olisi ollut haureuden harrastamisesta, vaikka selvästikään niin ei ollut, se Bileamin oppi on aivan eri asia.

   • Juurikin näin. Pietari opetti: ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina.
    Mutta jako johtajiin, ensimmäisiin ja muihin alkoi jo alkuseurakunnan aikana:
    Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan.
    Kirkkokuntien olemassa olo perustuu nikolaiittain oppiin, seurakunnan jakoon hallitsevaan papistoon ja maallikoihin.


   • Nikolaiitat olivat lahko kristittyjen sisällä, jotka sallivat epäjumalille uhratun lihan syömisen ja haureuden harjoittamisen. Kysymys oli sekä hengellisestä että lihallisesta haureudesta.

    Kysymys oli synkretismistä. Pakanauskonnoissa olevia rituaaleja tuotiin kristinuskoon. Eräissä pakanauskonnoissa oli temppeliprostituutiota, mikä liittyi eräiden naispuolisten epäjumalattarien palvontaan ja hedelmällisyysrituaaleihin.

    Ilm 2:
    14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
    15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

    Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.


   • Ap.t 15:29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    2. Kor:
    6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
    17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
    18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
    7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nikolaiitat olivat lahko kristittyjen sisällä, jotka sallivat epäjumalille uhratun lihan syömisen ja haureuden harjoittamisen. Kysymys oli sekä hengellisestä että lihallisesta haureudesta.

    Kysymys oli synkretismistä. Pakanauskonnoissa olevia rituaaleja tuotiin kristinuskoon. Eräissä pakanauskonnoissa oli temppeliprostituutiota, mikä liittyi eräiden naispuolisten epäjumalattarien palvontaan ja hedelmällisyysrituaaleihin.

    Ilm 2:
    14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
    15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

    Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.

    Sinä et ole lukenut edellisiä viestejä. Bileamin oppi ja nikolaiittain oppi ovat eri asioita.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nikolaiitat olivat lahko kristittyjen sisällä, jotka sallivat epäjumalille uhratun lihan syömisen ja haureuden harjoittamisen. Kysymys oli sekä hengellisestä että lihallisesta haureudesta.

    Kysymys oli synkretismistä. Pakanauskonnoissa olevia rituaaleja tuotiin kristinuskoon. Eräissä pakanauskonnoissa oli temppeliprostituutiota, mikä liittyi eräiden naispuolisten epäjumalattarien palvontaan ja hedelmällisyysrituaaleihin.

    Ilm 2:
    14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
    15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

    Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.

    Mikä se epäjumalille uhrattu liha on?
    Paljonko kilohinta, ja mistä kauppahallista sitä saa? En ole nähnyt myytävän lihan hintalapuissa, että tässä on epäjumalille uhrattua lihaa, kilohinta on se ja se euromäärässä!

    Ei myöskään pizzapaikassakaan hintalapussa ole, että epäjumalapizzalihaa, tervetuloa syömään!

    Minulle ei ole epäjumalia ruokapaikoissa tullut vastaan, että mistähän nyt on kyse?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mikä se epäjumalille uhrattu liha on?
    Paljonko kilohinta, ja mistä kauppahallista sitä saa? En ole nähnyt myytävän lihan hintalapuissa, että tässä on epäjumalille uhrattua lihaa, kilohinta on se ja se euromäärässä!

    Ei myöskään pizzapaikassakaan hintalapussa ole, että epäjumalapizzalihaa, tervetuloa syömään!

    Minulle ei ole epäjumalia ruokapaikoissa tullut vastaan, että mistähän nyt on kyse?

    Tietämättömyydestä on kyse. Ajelin tänään itähelsingissä ja yhdelle bussipysäkille käveli vain somaeita eri suunnilta.Naiset julkimuslimeja, miehet piilottelevat muslimiuttaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mikä se epäjumalille uhrattu liha on?
    Paljonko kilohinta, ja mistä kauppahallista sitä saa? En ole nähnyt myytävän lihan hintalapuissa, että tässä on epäjumalille uhrattua lihaa, kilohinta on se ja se euromäärässä!

    Ei myöskään pizzapaikassakaan hintalapussa ole, että epäjumalapizzalihaa, tervetuloa syömään!

    Minulle ei ole epäjumalia ruokapaikoissa tullut vastaan, että mistähän nyt on kyse?

    Epäjumalille uhrattu liha on sellaista lihaa, joka on eläintä teurastaessa omistettu jollekin epäjumalalle.

    Wikipedian mukaan halal-teurastuksessa eläimen pää käänetään teurastuksen ajaksi kohti Mekkaa, teroittaa veitsi, leikata nopeasti, mainita jumalan nimi (Bismillah), siunata profeetta Muhamedia ja katkaista suuret kaulavaltimot. Halal-teurastuksessa pakollista on leikata eläimen henkitorvi ja ruokatorvi, mutta kaulavaltimoiden katkaisu on vain suotavaa.

    Halal teurastus voidaan siis islamin oppien mukaan tehdä myös siten, ettei verta lasketa eläimestä pois. Kristittyjä on kielletty syömästä sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu pios. Täten halal-liha, jota tarjotaan eräissä kebab-pitserioissa, voi rikkoa kahta Jumalan käskyä: älä syö epäjumalille uhrattua lihaa ja älä syö lihaa, josta ei ole verta laskettu pois.


  • nikolaiittain oppi
   Hierarkia eli arvoasemaa perustuva oppi eli kirkko kuten paavi on ylin ja muut ovat alamaisia.
   Armeijassa on selvä arvoasemaa perustuva, "nikolaiittain oppi".

  • Tuota voisi kyskyä Parhamilta ja sen perustamalta helluntailiikkeeltä.

   "Mikä se epäjumalille uhrattu liha on?

   • Epäjumalille uhrattu liha on sellaista lihaa, joka on eläintä teurastaessa omistettu jollekin epäjumalalle.

    Wikipedian mukaan halal-teurastuksessa eläimen pää käänetään teurastuksen ajaksi kohti Mekkaa, teroittaa veitsi, leikata nopeasti, mainita jumalan nimi (Bismillah), siunata profeetta Muhamedia ja katkaista suuret kaulavaltimot. Halal-teurastuksessa pakollista on leikata eläimen henkitorvi ja ruokatorvi, mutta kaulavaltimoiden katkaisu on vain suotavaa.

    Halal teurastus voidaan siis islamin oppien mukaan tehdä myös siten, ettei verta lasketa eläimestä pois. Kristittyjä on kielletty syömästä sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu pios. Täten halal-liha, jota tarjotaan eräissä kebab-pitserioissa, voi rikkoa kahta Jumalan käskyä: älä syö epäjumalille uhrattua lihaa ja älä syö lihaa, josta ei ole verta laskettu pois.

    Ap.t 15:29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

    Ilm 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
    15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

    2. Kor:
    6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
    17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
    18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
    7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.


  • Ap.t.10:12-15 Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: Nouse, Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi: En suikaan, Herra; sillä en minä ole ikiä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: Minkä Jumala on puhdistanut, sitä sinä sano epäpyhäksi. Room.14:14 Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään ; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.

   • Siteerasit Pietarin näkyä purjekankaasta. Luuletko, että Herra tarkoitti sitä, että sianlihaa saa syödä? Ei muuten tarkoittanut. Pietari antaa näkyyn selityksen. Se ei tarkoita ruokaa vaan pakanauskovia. Juutalaisilla oli tapana kutsua pakanoita sioiksi ja koiriksi, koska he elivät saastaisesti, minkä takia juutalaiset eivät tahtoneet olla tekemisissä pakanoiden kanssa.

    Matt 7:6 "Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.

    Jumala halusi lähettää Pietarin pakanasotilaan Korneliuksen kotiin, mutta Pietari oli tässä suhteessa vastahakoinen, koska Pietari ei halunnut olla tekemisissä saastaisten pakanoiden kanssa. Jumala opetti, ettei ketään IHMISTÄ saa kutsua saastaiseksi, jonka Jumala on puhdistanut. Pietarin näky ei tarkoittanut ruokaa vaan ihmisiä. Uudessa testamentissa ei ole missään annettu kenellekään oikeutta syödä saastaista ruokaa.

    Ap.t 10:14 Mutta hän vastasi: "Ei, ei, Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä."
    15 Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi."
    ---
    19 Pietarin yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi hänelle: "Kolme miestä kysyy sinua.
    20 Mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät."
    21 Pietari meni alas miesten luo ja sanoi: "Minä olen se, jota etsitte. Mikä on asianne?"
    22 Miehet vastasivat: "Pyhä enkeli on ilmestynyt sadanpäällikkö Corneliukselle, joka on hurskas ja jumalaapelkäävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana."
    ---
    27 Sitten hän Corneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä.
    28 Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena.
    29 Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan."


  • Jeesus vihaa helluntailaisten oppeja.

   • Tuo on luterilaisen uudestisyntymättömän pakanan mielipide.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuo on luterilaisen uudestisyntymättömän pakanan mielipide.

    Helluntailaisuus on pohjimmiltaan laittomuutta ja vierasta tulta. Sellaisesta Jeesus ei pidä. Nämä jakeet soveltuvat hyvin helluntailaisuuteen.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.
    ---
    27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.


   • Ilm 3:14 "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
    15 "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma!
    16 Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Helluntailaisuus on pohjimmiltaan laittomuutta ja vierasta tulta. Sellaisesta Jeesus ei pidä. Nämä jakeet soveltuvat hyvin helluntailaisuuteen.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.
    ---
    27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    Ovelasti tuo lakisaarnaaja vääristelee Raamatun sanomaa. Paavali nimittäin puhuu tuossa juutalaisille eikä kristityille. Hän kuitenkin väittää, että Paavali puhuisi kristityille.

    Room 2:17 Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi
    2:18 ja tunnet hänen tahtonsa ja, opetettuna laissa, tutkit, mikä parasta on,
    2:19 ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus,
    2:20 ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto:

    Raamatun vääristeleminen on paha synti ja rikos. Siihen tuo lakisaarnaaja syyllistyy ja on vastuussa Jumalan kasvojen edessä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ovelasti tuo lakisaarnaaja vääristelee Raamatun sanomaa. Paavali nimittäin puhuu tuossa juutalaisille eikä kristityille. Hän kuitenkin väittää, että Paavali puhuisi kristityille.

    Room 2:17 Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi
    2:18 ja tunnet hänen tahtonsa ja, opetettuna laissa, tutkit, mikä parasta on,
    2:19 ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus,
    2:20 ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto:

    Raamatun vääristeleminen on paha synti ja rikos. Siihen tuo lakisaarnaaja syyllistyy ja on vastuussa Jumalan kasvojen edessä.

    >>>Paavali nimittäin puhuu tuossa juutalaisille eikä kristityille.<<<

    Puhut paksua valhetta.

    Paavali puhuu Roomalaiskirjeen luvussa 2 nimenomaan krististyille, niin juutalaisille kuin pakanauskoville.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    ---
    25 Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön.
    26 Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna?
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.
    28 Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa.
    29 Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus

    >>>Raamatun vääristeleminen on paha synti ja rikos. Siihen tuo lakisaarnaaja syyllistyy ja on vastuussa Jumalan kasvojen edessä.<<<

    Syytöksesi on täysin väärä ja perusteeton. Jos tuomitsee väärin, hän saa itse tuomion.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Paavali nimittäin puhuu tuossa juutalaisille eikä kristityille.<<<

    Puhut paksua valhetta.

    Paavali puhuu Roomalaiskirjeen luvussa 2 nimenomaan krististyille, niin juutalaisille kuin pakanauskoville.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    ---
    25 Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön.
    26 Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna?
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.
    28 Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa.
    29 Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus

    >>>Raamatun vääristeleminen on paha synti ja rikos. Siihen tuo lakisaarnaaja syyllistyy ja on vastuussa Jumalan kasvojen edessä.<<<

    Syytöksesi on täysin väärä ja perusteeton. Jos tuomitsee väärin, hän saa itse tuomion.

    Etkö sinä osaa lukea, Paavalihan nimenomaan puhuu siinä juutalaisille ja juutalaisista. Se lukee siinä kun luet vaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Etkö sinä osaa lukea, Paavalihan nimenomaan puhuu siinä juutalaisille ja juutalaisista. Se lukee siinä kun luet vaan.

    Heität paksua valhetta koko ajan. Paavali puhuu Roomalaiskirjeen toisessa luvussa nimenomaan sekä ympärileikkaamattomille kreikkalaisille että ympärileikatuille juutalaisilla ja vielä sanoo, ettei Jumala tee heidän välille mitään eroa. Luuletko, että lukijat ovat niin tyhmiä, että uskovat sinun paksut valheet, kun kirjoitat mahdollisimman härkin valheen?

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    ---
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Etkö sinä osaa lukea, Paavalihan nimenomaan puhuu siinä juutalaisille ja juutalaisista. Se lukee siinä kun luet vaan.

    ehkä sinunkin "luet vaan kirjoittaja" on sisälukutaitoa harrastettava enemmän.
    Siis pakanakin on seurattava Jumalantahtoa, muuton menee muotouskonnollisuuten- minä uskoihin.
    Herralla on vain YKSI kansa- se on muistettava.

    Mitäpä tämä sydämen ympärileikkaus tarkoittaisi, eikö niin, kuin on kirjoitettu.
    Kristitty Herraan kääntynyt.. "Lain päämäärä on rakkaus, toteutuu Hengessä""!
    26 Jos --->ympärileikkaamaton >>>noudattaa<<< lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? <---
    Sydämen ympärileikkausta on Herra aina -->>kansalleen opettanut.<<-- ""siis Herralla on vain yksi kansa- joka pelastuu, se on Herran kansa"!
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta --->>rikot lakia. [Herran laki on Jumalantahto ja päämäärä on rakkaus] se on ikuinen. Mutta uhrilaki päättyi kertakaikkiseen uhriin, enää ei uhrilakia noudateta!

    Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus...

    Niin, oikea Herran kansalainen on se, jonka sydän on ympärileikattu ja seuraa Jumalantahtoa Pyhässä Hengessä armon kautta, seuraten Samanmielisenä Herran kanssa Jeesusta. Hän ei riko tahalteen Jumalanlakia, silloin rikkoo rakkauden- ja on senjälkeen lain alla, koska laki tuomitsee synnin.
    Lailla on tehtävä valaista sydän elämään siinä ja ojentautumaan Vapahtajan edessä.
    Laittomuuteen ei pidä ihmisiä houkutella tuomalla Nikolaittain oppia, että Jumalantahto olisi kumottu, sitä ei ole kumottu.
    Mutta enää ei eläinuhrein mennä sovituksenpapin luo, vaan kertakaikkinen uhri sovittaa laittomuuden tiestä elämäntielle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    ehkä sinunkin "luet vaan kirjoittaja" on sisälukutaitoa harrastettava enemmän.
    Siis pakanakin on seurattava Jumalantahtoa, muuton menee muotouskonnollisuuten- minä uskoihin.
    Herralla on vain YKSI kansa- se on muistettava.

    Mitäpä tämä sydämen ympärileikkaus tarkoittaisi, eikö niin, kuin on kirjoitettu.
    Kristitty Herraan kääntynyt.. "Lain päämäärä on rakkaus, toteutuu Hengessä""!
    26 Jos --->ympärileikkaamaton >>>noudattaa<<< lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? <---
    Sydämen ympärileikkausta on Herra aina -->>kansalleen opettanut.<<-- ""siis Herralla on vain yksi kansa- joka pelastuu, se on Herran kansa"!
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta --->>rikot lakia. [Herran laki on Jumalantahto ja päämäärä on rakkaus] se on ikuinen. Mutta uhrilaki päättyi kertakaikkiseen uhriin, enää ei uhrilakia noudateta!

    Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus...

    Niin, oikea Herran kansalainen on se, jonka sydän on ympärileikattu ja seuraa Jumalantahtoa Pyhässä Hengessä armon kautta, seuraten Samanmielisenä Herran kanssa Jeesusta. Hän ei riko tahalteen Jumalanlakia, silloin rikkoo rakkauden- ja on senjälkeen lain alla, koska laki tuomitsee synnin.
    Lailla on tehtävä valaista sydän elämään siinä ja ojentautumaan Vapahtajan edessä.
    Laittomuuteen ei pidä ihmisiä houkutella tuomalla Nikolaittain oppia, että Jumalantahto olisi kumottu, sitä ei ole kumottu.
    Mutta enää ei eläinuhrein mennä sovituksenpapin luo, vaan kertakaikkinen uhri sovittaa laittomuuden tiestä elämäntielle.

    >>Mitäpä tämä sydämen ympärileikkaus tarkoittaisi, eikö niin, kuin on kirjoitettu.<<

    Raamatussa on opetettu, mitä on sydämen ympärileikkaus. Se on parannuksen tekeminen laittomuudesta. Siitä Paavali opetti Roomalaiskirjeen toisen luvun lopussa.

    5 Moos 30:
    6 Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.
    7 Ja Herra, sinun Jumalasi, antaa kaikkien näiden kirousten kohdata sinun vihollisiasi ja vihamiehiäsi, jotka sinua vainosivat.
    8 Ja sinä kuulet jälleen Herran ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan.
    9 Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle ylen runsaasti hyvää kaikissa sinun kättesi töissä, hän tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi. Sillä niinkuin Herra iloitsi sinun isistäsi, hän jälleen iloitsee sinusta, siitä, että tekee sinulle hyvää,
    10 kun sinä kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka ovat kirjoitetut tähän lain kirjaan, ja kun sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

    5 Moos 10:
    16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita.

    Room 2:
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.
    28 Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa.
    29 Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus

    Jer 9:
    25 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia:
    26 Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."


  • Hieman ajastaan jääneitä ja epäkäytännöllisiä nämä raamatun opit.
   Ainakaan täkäläisestä lihatiskistä ei löytynyt epäjumalille uhrattua lihaa.

   Uskovaisilla sitä riittää typeriä toimintatapoja. Tuhota nyt käyttökelpoisia elintarvikkeita mielikuvitusolennoille vaikka oikeaakin tarvetta niille olisi.

   • Muslimien pitämistä kaupoista löytyy halal-lihaa ja myös joistain kebab-pitserioista. Sellaista ei kristityt saa syödä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Muslimien pitämistä kaupoista löytyy halal-lihaa ja myös joistain kebab-pitserioista. Sellaista ei kristityt saa syödä.

    Kuulutko sinäkin niihin taikauskoisiin, jotka eivät tiedä että epäjumalat ovat kuvitteellisia ja on vain yksi Jumala?

    Paavali kirjoitti näin:
    "4 Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. ....

    7 Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman omantuntonsa.

    8 Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. 9 Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. ......

    25 Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä omantunnonsyistä. 26 »Herran on maa ja kaikki mitä siinä on.» 27 Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te otatte kutsun vastaan, älkää omantunnonsyistä kyselkö, vaan syökää kaikkea mitä teille tarjotaan.


  • Kaikki liperikaulaiset ovat niitä nikolaiittan oppilaita. He ovat syrjäyttäneet Jeesuksen Kristuksen seurakunnasta ja ovat asettaneet itsensä ja omat teologiansa Jumalan Sanan tilalle.

  • Mistä sinä apina tiedät mitä Jeesus Kristus vihaa?
   Olet yksi perkele ja olevinnaan oikeassa!
   SINÄ OLET TUOMITSIJA !

   • Sinä olet väärintuomitsija.

    Oletko huorintehnyt viimeaikoina? Harjoittanut kiimoissasi esiaviollista huorintekoa? Jos oot kiimoissasi niin tehnyt niin lopeta se ja tee parannus.Ok?

    Raamattu sen sanoo Ilmestyskirjassa että Jeesus,Jumala, vihaa nikolaiittojen tekoja. Siitä tietää kaikki paitsi sinä ja kaltaisesi , joilla ei ymmärtys riitä lukemaansa tai mikä sun säälittävä syysi on olla pihalla pimeydessä.Huumeiden käyttäjä taidat olla tai humalainen juomari.

    Ap


  • olet paha,kai tiedät? Olet kuin Islam.

  • Ilm 2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.

   • Nikolaiittain oppi on seurakunnan jako hallitsevaan papistoon ja maallikoihin.
    Jeesus itse varoitti jo edeltä nikolaiittain teoista: Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.


  • Minä olen kutsunut biologista isääni isäksi. Olen siis tehnyt syntiä.

   • Opettaako paavi oikein vai eksyttääkö?

    Onko katolilaisuus selvää harhaoppia?

    Pelastuuko vain katolilainen kunhan kuuluu kirkkoon?

    Jääkö muut kuin katoliseen kirkkoon kuulumattomat Helvettiin joutuviksi katoliseen kirkkoon kuulumattomina?

    Paavi ei voi olla koskaan väärässä katolisen opetuksen mukaan. Uskotko sinä siihen?

    Oletko valehtelija?

    " Herra, Herra, emmekö me Sinun nimessäsi...?"

    - Ette vaan Marian nimessä.

    Häpeä jos osaat!


   • Älkää kutsuko ketään hengelliseksi Isäksi paitsi Jumalaa.

    Paavia ja katolisia pappeja kutsutaan nimenomaan hengellisiksi isiksi.


   • Ketään ei pidä kutsua hengelliseksi isäksi. Onko isäsi katolinen pappi, isä?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Opettaako paavi oikein vai eksyttääkö?

    Onko katolilaisuus selvää harhaoppia?

    Pelastuuko vain katolilainen kunhan kuuluu kirkkoon?

    Jääkö muut kuin katoliseen kirkkoon kuulumattomat Helvettiin joutuviksi katoliseen kirkkoon kuulumattomina?

    Paavi ei voi olla koskaan väärässä katolisen opetuksen mukaan. Uskotko sinä siihen?

    Oletko valehtelija?

    " Herra, Herra, emmekö me Sinun nimessäsi...?"

    - Ette vaan Marian nimessä.

    Häpeä jos osaat!

    "Herra, Herra, emmekö me Sinun nimessäsi"-sanonta jättää avoimeksi ja kyseenalaiseksi sen, olivatko sanojat ylipäätään tehneet voimallisia tekoja Herran nimen kautta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ketään ei pidä kutsua hengelliseksi isäksi. Onko isäsi katolinen pappi, isä?

    Minun isäni ei ole katolinen pappi. Minun isäni on biologinen isä ja olen kutsunut häntä isäksi, vastoin Jeesuksen käskyä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Herra, Herra, emmekö me Sinun nimessäsi"-sanonta jättää avoimeksi ja kyseenalaiseksi sen, olivatko sanojat ylipäätään tehneet voimallisia tekoja Herran nimen kautta.

    Matt. 23:8-12
    8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10 Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11 Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12 Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.

    Hengellinen on sinun oma lisäys.


  • Nikolaiitat olivat lahko kristittyjen sisällä, jotka sallivat epäjumalille uhratun lihan syömisen ja haureuden harjoittamisen. Kysymys oli sekä hengellisestä että lihallisesta haureudesta.

   Kysymys oli synkretismistä. Pakanauskonnoissa olevia rituaaleja tuotiin kristinuskoon. Eräissä pakanauskonnoissa oli temppeliprostituutiota, mikä liittyi eräiden naispuolisten epäjumalattarien palvontaan ja hedelmällisyysrituaaleihin.

   Ilm 2:
   14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
   15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

   Raamattu kieltää epäjumalille uhratun lihan syömisen. Tänäkin päivänä eräissä kebab-pitserioissa mainostetaan, että heidän lihansa on halal. Tämä tarkoittaa sitä, että liha on uhrattu islamin rituaalien mukaisesti epäjumalalle. Jos kristitty saa tietää tästä, niin hän ei saa ruokailla siinä ravintolassa.

   Ap.t 15:20 Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.
   ----
   29 karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."

   2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
   18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.
   2 Kor 7:1 Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

   • Juuri tuolla tavalla katolinen kirkko pyrkii tulkitsemaan nikolaiittain opin ja samalla häivyttämään totuuden siitä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juuri tuolla tavalla katolinen kirkko pyrkii tulkitsemaan nikolaiittain opin ja samalla häivyttämään totuuden siitä.

    Miten niin muka katolista oppia??? Nikolaiittain opit on edellisissä jakeissa mainittu. Kysymys oli epäjumalille uhratun lihan syömisestä ja haureudesta. Kristinuskoon tuotiin pakanallisia tapoja. Tästä Ilmestyskirja antaa ankarat nuhteet seurakunnalle.


   • Pyhityksestä puhuminen katolisen kirkon kohdalla tuntuu ilveilyltä, kun otetaan huomioon harhaoppinen vauvakaste, väärennetyt pelastusopit, kirkon sisällä hilluvat pedofiilit ja okkulttiset menot. Liberaalisen luterilaisen kirkon tilanne ei ole juurikaan parempi, pyhyyttä ja Jumalan pelkoa sieltä saa hakea.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten niin muka katolista oppia??? Nikolaiittain opit on edellisissä jakeissa mainittu. Kysymys oli epäjumalille uhratun lihan syömisestä ja haureudesta. Kristinuskoon tuotiin pakanallisia tapoja. Tästä Ilmestyskirja antaa ankarat nuhteet seurakunnalle.

    Sinä sekoitat Bileamin opin ja nikolaiittain opin ja ilmeisesti tarkoituksella. Bileamin oppi on sitä mitä sinä selität mutta nikolaiittan oppi ei ole bileamin oppi. Nikolaiittin oppi on täällä selitetty. Se on papiston luominen seurakunnan keskelle ja samalla armolahjojen toiminnan estäminen ja Jumalan Hengen toiminnan estäminen seurakunnassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pyhityksestä puhuminen katolisen kirkon kohdalla tuntuu ilveilyltä, kun otetaan huomioon harhaoppinen vauvakaste, väärennetyt pelastusopit, kirkon sisällä hilluvat pedofiilit ja okkulttiset menot. Liberaalisen luterilaisen kirkon tilanne ei ole juurikaan parempi, pyhyyttä ja Jumalan pelkoa sieltä saa hakea.

    Nikolaiittain teot ovat suoraan se mitä sana-nikolaiittain ilmaisee, siis jako hallitsevaan papistoon ja maallikoihin.
    Nikao merkitsee voittajaa, hallitsijaa ja sana laos (laity) tavallista ihmistä.


  • Nyt perkule..Mitä ihmettä sekopää pöliset?
   Lerro ekana seko,ketä on nikolai ja heidän teokonsa?
   Mistä vedit tälläsenkin?

   • Oletko kännissä?


   • Ilmestyskirja:
    2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä (=Jeesus)vihaan.


  • Jeesus vihaa nikolaiittojen tekoja

   Ei ole mitää nikolaiitoja.. ! Nyt turpa kii höpelö.
   Jos on niin, se on jokin metsäläinen ilman kristin uskoa oleva rakki.

   • Yritätkö sinä tehdä nikolaiitoista olemattomia? Ehkä sinäkin olet jokin pappi luterilaisessa kirkossa tai helluntaikirkossa. Tai katolisten agentti.


  • Sinäkään sankkopää,et tiedä totuutta! Kirjoitat täällä vihasta Jeesuksen puolesta!
   Et ole kyllä penaalin terävin kynä vai,luuletko olevasi:)))

   Mitään,et sankkopää ole oppinut Kristuksen uskonnosta,vaan vihaa julistat?
   Voi sinua peräkammarin navettapoikaa..
   Mikä vei pääsi näin sekaisin?

   TUNNETKO JEESUKSEN KRISTUKSEN,kun näin voit kirjoittaa?

   • Jeesus on itse todistanut vihastaan nikolaiittain oppia kohtaan. Sinä et tunnu vain sisäistävän sitä totuutta.


  • Täyttä valetta ! Jesus Kristus opetti Rakkautta,ei vihaamista!
   Tällätavoin luot pahaa,että kuka vihaa ja ketä..
   Vielä Jeesuksen nimissä sanot.

   Mitä tunnet tästä..

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Korpelalaisuus

   Onko tämä tervettä heiltä?

   Sukupuolisuus sai omituisia ja myös viranomaistahoja kiinnostavia muotoja. Lahkon jäsenet käskettiin rituaalisesti kampaamaan toistensa häpykarvoja sekä pesemään toistensa peräaukkoja.

   • Sinä haluat tehdä Jeesuksesta rakkaus-automaatin, joka muka hyväksyisi kaikki harhaopitkin ja hyväksyisi seurakuntansa tuhoamisen.
    Ilmestyskirja:
    2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä (=Jeesus)vihaan.


  • Entä vihaako Jesus Kristus helluntalaisia? He eivät edes tunne raamattua,ja ovat amerikkalaisen harhalahkon ellen witen opissa joka eli noitavainojen aikaan 1700 luvun amerikassa,
   silloin oli kaikki ihmiset hulluja muka uskossa,lahkossa,saatanassa ja noidissa.
   Ellen vhite voi olla noita? Silloin oli noita vaino 1700 luvulla.
   Noitaanko helluntaset turvaa..!!
   Se on kaukana Jumalan pojasta !

   • Kannattaisikohan tähän edes vastata, kun näitä on ehkä kirjoitettu juovuksissa yöllä eikä ehkä enää edes muisteta koko kirjoituksesta mitään... En tarkoittanut tuota vähätteleväksi vaan ajattelin vain, että kirjoittaja ei ehkä poikkea tälle palstalle muutamaan viikkoon, jotta lukisi vastauksen. Mutta:

    Ellen Whitesta en paljoa tiedä. Sen verran kuitenkin, että ei elänyt 1700-luvulla vaan 1800-luvulla. Ja sen, että hänellä ei ole helluntailaisuuden kanssa tekemistä, vaan adventismi on se liike, jonka syntyyn hän on pitkälti vaikuttanut.


  • Helpantan helluntaiset eksyttäjät.. 1700 luvun ihmiseen uskovat,on huono pohja.
   Amerikkalainen vielä,ei kyllä perustu rakkauteen ja Kristillisyysteen,jos uskot noitavainojen naiseen.

   • Jer. 51:39 Minä panen heidän juomisensa helteesen, ja juovutan heidät, niin että heidän pitää iloiseksi tuleman, ja makaaman ijankaikkista unta, josta ei heidän ikänä pidä heräämän, sanoo Herra

    Aika outoa,kun Jeesus itse joi ja valmisti vedestä viiniä ja munkki Tuck olutta.
    Taitaa olla Jerkku tuominnut väärin,kuin itsensä Heramme Jeesuksen Kristuksen viinin käytöstä.
    Jokin mättää?
    Väärä testamenttiko?


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Vastaamoon tehty ehkä kaksi tietomurtoa - kertoo Yle.

   https://yle.fi/uutiset/3-11612331 Tietoa tihkutetaan tipoittain. Uutta katastrofia pukkaa Vastaamon osalta. Eiliseen asti kyse oli vain yhdestä hakker
   Maailman menoa
   336
   4407
  2. Laittoko Stefan instan yksityiseksi

   Stefanin insta yksityinen
   Kotimaiset julkkisjuorut
   107
   2645
  3. Autoilun päästöt

   Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006698934.html Liikenteen päästöt ei
   Maailman menoa
   331
   1245